(Fiecare „ŢARĂ,ŢARĂ, )… Creştini de pretutindeni, aşa îl aşteptaţi voi pe Prietenul păcătoşilor? Dacă răpirea vă surprinde scufundaţi până peste cap în Marea plăcerilor de o clipă a senzualităţilor! De nu mâncaţi şi nu întrupaţi zi de zi Învăţătura Biblică- Pâinea lui Dumnezeu, rumenită la Golgota- plămădită din făinuri alese, din bunătate, blândeţe, dreptate, adevăr, împăcare, iertare, iubire sfântă, nemaimuţărească şi din alte daruri şi Roade Duhovniceşti, nu vi se dă putere pentru zborul vertical… Şi dacă nu beţi Apa vieţii, ca să ţâşnească din voi- spre veşnicie izvoare cu apă vie – gândirea Cristică, vă înşelaţi amarnic; “Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.” (Ioan, cap. 6/55-57)

In timp ce Iisus a sangerat si pentru Indumnezeirea  Americii, aceasta se ocupa de Americanizarea creştinismului > 11. „Revelaţia” americană a bisericii…( Fiecare)  „ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!” (IEREMIA 22:29)VINE DOMNUL! TU ȘTII? TU EȘTI TREAZ? CINE ARE URECHI DE AUZIT, SĂ AUDĂ! DUMNEZEU VORBEȘTE ÎN MULTE FELURI ȘI ÎN MULTE CHIPURI … POLITICA LUI DUMNEZEU- VREMEA CERCETĂRII ESTE PE SFÂRȘITE6. Ei au de plătit diavolului7. Duşmanii fericirii sexuale10. America, te vei schimba vreodată?Descătuşat de chinuri…19. Printr-o lacrimă vezi mai departe decât printr-un telescop21. Problema Nr.l de sănătate a naţiunii…23. O lecţie: John D. RockefellerUn medic argumentează că Biblia este adevărată- Ştiinţă acum 4000 de ani!- Scrierile Sfinte precedează medicina modernă! citeste mai multe »

Preoţii (pentru bani), ne manipulează cu rugăciunea Tatăl nostru, rostită de Iisus pentru ucenici, fără a ne spune că omul neinnoit are ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44 şi fără să ne înveţe că dacă nu iertăm pe vrăjmaş, degeaba spunem vorbe… Ca să devină Tatăl meu şi al tuturora, TOŢI trebuie să ne naştem -nu din sămânţa învăţăturii lui satan ci, din Sămânţa Duhovnicească! Astfel, Dumnezeu, care se ocupă, inclusiv de diviziunea fiecărei celule, trebuie “adoptat”, apreciat, lăudat, slujit şi întronat în tot cosmosul şi în omul nou! De aceea ni l-a dat pe Iisus, dimpreună cu învierea, izbăvirea, înfierea, rodirea, auzul, privirea, vorbirea, gândirea, slujirea, iubirea, iertarea, împăcarea, mântuirea, înfrânarea şi cu alte daruri şi Roade Duhovnicessti ; Deci, credeţi în El, să vă umpleţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul firesc,” ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Sau peste cei răi şi peste cei buni şi da ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat. 5/44-48)

 Cap.9- Führerul care vine! TREZIREA – BISERICA (Un singur trup, avand Căpetenie  pe Iisus ) POTRIVIT SCRIPTURII (cladită ,nu din caramizi  (suflete) seci si fiare, ci din pietre vii, născute din nou, cimentate de Duhul Sfant – Sangele Albastru, care circulă nestingherit şi-l hrăneşte, umple, pe  fiecare cu Plinătatea Dumnezeiască…s. n. ) De ce întârzie trezirea?– Leonard Ravenhill- Traducere de Valentin Popovici…War Room – Camera de rugăciuni 2015…  ZAC POONENPentru a devenu Una cu El,asa cum Iisus s-a facut Una cu fiecare dintre noi,avem nevoie de  Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu…O vorbire curată, dreasă cu sareSăptămâna națională de rugăciune (Comunitatea Baptistă)…Joaca cu foculCa în zilele lui Noe…Iosif (fiul lui Iacov) si Isus – asemãnãriCap. 12-Al treilea război mondial… Cap.13…Marele eveniment…Despre rugăciune…TREI ZILE SI TREI NOPTI… Rusia este Gog-„Viitorul război nu va mai fi contra arabilor, ci contra ruşilor”. citeste mai multe »

„Părinte” Iliescu, tartor al liber cugetătorilor, feseneilor-muianeilor- masoneilor şi altor potopisti: ÎŢI PLACE RECOLTA? Ai semănat în inimile şi minţile violate cu vânt, lichidări, haos, hoţii, mineriade, învrăjbiri, certuri, nedreptăţi, manipulări, sărăcie, prostie, suferinţa, prigonire şi alte dejecţii satanice din Galateni, cap 5/20! ACUM recoltează furtună şi alte roade globalisto-apocaliptice… Chiar nu te mustră conştiinţa şi nu simţi nevoia să te pocăieşti, pentru ca Dumnezeu să ridice de peste acest popor necăjit blestemul ? Chiar vrei ca aceşti oameni să intre de vii în pământ, pentru că tu accepţi să ai ca tată pe satan, cum scrie în Ioan, cap.8/44? Nu vezi că au început oamenii să se roage munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (AP.6/16) Şi din cauza ta-cu tot neamul tău komunist, (globalist) adică satanist- “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap.9/6)

Avem şi Părinţi care picură Chipul Învăţăturii Dumnezeieşti în vase de lut- innoite-devenind trepte, intru înălţarea noastră pe Scara Cerului: Jan Hus, cel ars pe rug pentru ideile sale anti-papale… Costache Ioanid… Alfred Nobel… A.W.Tozer…Charles G. Finney…Charles Haddon SpurgeonGhidul familiei creştine – ed. a II-a…Nu iubiţi lumea…Watchman Nee…Secretul rugăciunii triumfătoare…Cutremuratoarea poveste… Dumitru Cornilescu… David Livingstone… James Hudson Taylor…Jean Calvin… Leonard Ravenhill Nicolae Moldoveanu… Martyn Lloyd Jones… Martin Luther… Lilias Trotter Richard Wurmbrand… Sundar Sing… Traian Dorz…Watchman Nee etc citeste mai multe »

Pentru că toată lumea  zace în cel rău, adică în hoţie, pornofesenie/globalie, sărăcie, prostire, minciună, vrăjmăşie şi în alte mizerii demonice din Gal.5/20,ieşiţi din babilonia politrucilor şi popiştilor, pentru a intra, nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia “Mântuirii, iertării, eliberării, fără bani, pomeni, fotopicturi sau formalisme iconate; Descalţaţi-vă de datini, tradiţii şi de alte proaste obicee şi… dezbracaţi-vă de zdrenţele cârpite ale învăţăturilor comuniste, capitaliste-globaliste, adică sataniste ; Îmbracaţi -vă (nu cu Frunze de smochin şi scuze, precum Eva) ci, îmbracţi-vă  cu mantia Cristică, pentru a intra în Templul Preasfânt, în Hristos, unde satan nu are acces; Credeţi că Iisus a absorbit totul în Sine, purtând pe culmile suferinţei orice păcat şi pe toţi păcătoşii (Îs. Cap.53), a îngropat pentru totdeauna pe orice om adamic şi orice păcat, ca să nu mai fie dezgropat/resuscitat/savurat- niciodată- ci, omenirea innoită, să fie inviată, infiată, inălţată

Nu am destula credinta ca sa fiu ateu…Noua toleranţă – Josh McDowell & Bob Hostetler…Iosif în Egipt…Atributele lui Dumnezeu…Creati sa fim ca ELCreati sa fim ca EL EXPLORĂRI ÎN CREȘTINISM – Ghidul Liderului…(Noi toti suntem creati sa fim biruitori pentru vesnicie, dar ne complacem  dupa …Cortina de Fier s n )De ce sunt crestinViaţa de dincolo de moarte…Miros de cer într-un vas de lut, sau miresmele Ceresti intrupate in vasul de lut…PLEDOARIE PENTRU VIAȚĂ — Pregatirea crestinilor pentru implicare in cultura…Liviu OLAH – Predici scrise (Bucureşti, 2015)…Invierea – Piatra de temelie a crestinismului…O viaţă de victorie! JIHADUL GLOBAL – Viitorul in fata islamului militant…BISERICA LUI HRISTOS – Predici despre BisericaAmericanizarea creştinismului- de Gene Edwards

citeste mai multe »

Să nu vă fie frică de cutremurul de pământ, pentru că păcătuiirile ascunse urmează să zguduie şi Cerurile… Fie- vă frică de cutremurul inimii, dacă nu-i daţi Lui Iisus, (prin pocăinţă), toate fesenismele, hoţiile, porno-idolatriile, mizeriile, otrăvurile, răutăţile, neputinţele, vicleniile, minciunile- dimpreună cu toate roadele satanice descrise în Galateni, cap.5/20; Atunci vă ve-ţi ruga să vă naşteţi din nou, din Sămânţa Dumnezeiască, dăruită (gratis) fiecăruia, în Ioan, cap.3, dar va fi prea târziu, pentru că “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)

Cum să luptăm   Duhul, organul perceptor…Aplicarea Cristosului Înălţat…CUM SĂ FIM UMPLUŢI CU DUHUL SFÂNT? – A.W. TOZER…Despre botezul cu Duhul Sfânt- R.A. Torrey…Constantin JOLDES – Manual de ucenicie bazat pe Marturisirea de Credinta…Diferenţa dintre bunătatea noastră şi bunătatea lui Cristos… Exemple de BIRUINŢE

Nelegiuirile Poporului Evreu- scos din cuptorul faraonic, sunt la degetul cel mic, faţă de păcătuirea popoarelor de azi! ” Creştini  “ ai tuturor noroadelor nu-l primesc pe Isuss nici în ieslea cu fân; îl denaturează şi îi pironesc falsa pictură pe pereţi “căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.” (Rom.1/25) ; Adulterul Duhovnicesc, hoţiile la drumul mare, săvârşite, inclusiv de preoţi, idolatria demonică, infidelitatea faţă de Tatăl nostru, vor întoarce asupra lumii “răsplata”  … Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii ai TUTUROR POPOARELOR, făcătorii tuturor relelor- pe care le inflacăraţi in cuptorul incins al  globalizării ! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii tuturor tărilor, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în nici o ţară…

Ioel… Amos… Osea… Maleahi… Iona si ceilalti piloni ai universului… Interpretarea profețiilor… Prerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…Interpretarea profețiilorPrerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…“Fiecare jura strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte;  IEREMIA – Profetul lacrimilor… Daniel… Ezechiel…Isaia…PSALMII PROFETICI etc citeste mai multe »

” Creştinii”, intenţionat sunt puşi de preoţi să se roage “tatălui nostru”, căci omul nenascut din nou are ca tată pe diavol, cum scrie in Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este gargară; Ea este Scara Duhovnicească spre Cer, cu trepte plămădite din  lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care   înalţăm  mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii-vrajmaşii , ca să se întroneze  Adevarul, Dreptatea, Nehotia- Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idolatrii, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap. 3 !

  Vă dăruim Ruga lui Isus, a preotului Cleopa, Boca şi a altor piloni ai lumii pământeşti şi Cereşti, din care iradiază Mireasma acestei Enciclopedii a rugăciunii… Începând cu: De ce, pentru cine și cum să mă rog şi terminând cu Mâinile Rugătoare, vă oferim un ospăţ, din care se întrupează în orice om -zborul vertical, Duhovnicesc ?
citeste mai multe »

… De aceea întronăm fesenia, hoţia, curvia, cearta, viclenia, vrăjitoria şi celelalte rele descrise în Galateni 5/20; Pentru că şi ROMANII l-au răstignit pe Isuss, au îngropat cinstea, nehoţia, blândeţea, înfrânarea poftelor, bunătatea, împăcarea etc Asfel, slujbasii  invaţă oamenii să nu se nască din nou, pentru a se inchina satanei, căci “TATAL NOSTRU” (al celor neinnoiţi ) este  diavolul (Ioan 8/44)… De aceea am prigonit pocăinţa, Credinţa Cristică, nestrămoşească, am compromis valorile, le-am martirizat, am alungat tinerimea… Dacă nu iubim şi nu înfometăm după Adevăr, Dreptate, corectitudine, degeaba spunem că îl iubim pe Dumnezeu… Dacă nu însetăm după iertare, milă, slujire, dragoste nemaimuţărească, în zadar spunem că ne-am îndrăgostit de El! De câte ori n-a bătut Iisus la uşa inimii noastre, (Ap.3/20),dar noi l-am respins, l-am iconat şi pironit pe pereţi şi l-am pus la spate, l-am aruncat, nu într-o iesle, ci la coşul de gunoi… Românie, Românie,” care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”Matei 23/37-39)

 Isuss a sangerat pentru eliberarea noastra!Iata cele sapte  Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos 1. SANGELE ARE PUTEREA DE A ELIBERA…CAND NE VOM ELIBERA DE GRECI?

Ca prim pas pe calea eliberării, chem ierarhii ortodocşi să iniţieze sau măcar să încurajeze o asemenea dezbatere liberă!

NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM, pentru eliberare…

NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎN  ŢEPUŞUL PROPRIEI PUSCARII?! 

Iertarea rupe gratiile propriei închisoriPicture  

Eliberarea finală; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII SI „BATRANII”;IOV NE INVATA SA NE ELIBERAM DE PRIETENII TOXICE…

citeste mai multe »

Poporule, Omule, înainte de a rodi în sângele tău AND-ul lui Stalin, Hitler, Mao, Iliescu, ori a altor globalişti, care au ca tată  pe Satan, (Ioan, cap.8/44) este Sângele lui EU SUNT! El este Alfa, Omega şi Totul Totului TOT ce este mai bun, sfânt, frumos, util, sănătos, împăciuitor, iubitor, iertător, Creator-nu distrugător! Gunoierul cosmic, fardat cu frumuseţi otrăvitoare, pândeşte la uşa inimii, să dea buzna, s-o umple cu toate dejecţiile…” Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.” (Mat.15/19) Doar Prietenul TUTUROR păcătoşilor aşteaptă la uşa fiecarei inimi şi se roagă să fie primit pentru salvarea oricui, prin transfuzia cu Sângele Dumnezeiesc, Purificator, PRIN BOTEZUL În Moartea Lui (Rom. cap.6), ca să ne scape de hoţii, pornografii, cârtiri, certuri, beţii, fesenii, globalii şi de alte roade satanice din Gal. Cap. 5… Pentru că zestrea AND-ului Cristic ne hrăneşte cu TOATE bunătăţile Lui, dacă rămânem Una cu Gândirea Lui, (nu una cu amanta lume)…

Sa nu uitam de Zilele de judecată ale Tribunalul ceresc… Ce ne-au scris Slujbasii  lui Dumnezeu in Cartea Sa- Biblia despre: Spiritism...NASTEREA DIN SAMANTA INVATATURII LUI DUMNEZEU –Viata noua a crestinului- Este stilul de viață arătat de Scripturi pe care creștinii trebuie să-l urmeze, mai ales în aceste vremuri de pe urmăVenerarea stramosilor-Practicarea (ceremonială sau altfel) a onorării, venerării și închinării la strămoși morți, fie individual sau colectiv, în credința că ei sunt conștienți într-un ținut invizibil și pot ajuta sau împiedica și așadar trebuie să le fie făcut pe plac. O practică falsă.Venerarea Mariei,fecioara care ea insasi  ne-a aratat sa-L veneram pe Creatorul TUTUROR  CREATURILOR -Practică nescripturală bazată pe învățăturile false, conform căroraESTE CRUCEA UN SIMBOL CRESTIN? Larga răspândire a simbolului crucii – originea ei antică – istoria ei superstiţioasă – diferitele ei forme şi semnificaţia lor…Eternitatea , omniprezenta , omnipotenta si imuabilitatea Lui Cristos Domnul… ELIBERAT SAU LEGAT etc
citeste mai multe »

Vine Iisuss, dar ne găseşte mai hoţi, mai răi/ vicleni, mai preacurvari/ pornofesenizanţi, mai idolatri decât ne-a lăsat- Galateni 5/20)… Nu ne găseşte Una cu El, prin Botezul in Moartea Lui- printr-o răstignire, înviere, infiere, rodire şi umblare  dimpreuna cu El- (Rom. cap.6); „Creştinii” de azi, sunt mai răi decât fariseii şi preoţii care l-au răstignit… Fiecare cult/religie are credinţa, pocăinţa, dragostea,iertarea, mila proprie, pentru că nu vrem să ne prizăm la Gândirea Dumnezeiască şi nu lăsăm să se intrupeze in omul născut din nou, să circule prin TRANSFUZIA LUI GRATUITA-Învăţătura, credinţa, pocăinţa şi Plinătatea Lui…

O să vrem să ne botezăm în moartea Lui, (Rom. cap.6) ca să scăpăm de orice urmă de păcat şi să ne învie, dar n-o să mai putem, pentru că vin zilele de pe urmă…”În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…Studiu introductiv al scrisorilor adresate TUTUROR bisericilor şi religiilor lumii de AZI, reprezentate prin cele şapte Biserici din Asia Mică.Dacă Domnul Isus ar alege să trimită o scrisoare Bisericii din care facem parte, oare ce anume ar conţine ea? Ar conţine cuvinte de apreciere, de mustrare, de atenţionare sau de condamnare?Noi oamenii, putem să ne formăm tot felul de păreri, mai obiective sau mai subiective, despre o biserică sau alta, dar în definitiv, părerea Domnului Isus contează, deoarece El este Cel care ţine în mână cele şapte stele şi umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. (Apocalipsa 1:12-16)
citeste mai multe »

“Referendumul Familiei Domneşti” CHEAMĂ fete şi băieţi de pretutindeni, care iubesc mai mult Împărăţia Cerurilor decât amanta senzualitate- să facă din Candela Focului Mistuitor o inimă gravidă, umplută cu Plinătatea Dumnezeiască a Bibliei, precum fecioarele înţelepte din Mat.25/1-13! Astfel să-l întâmpinaţi pe Domnul Domnilor, căci va fi vai şi amar de mamele alăptătoare (Mat.24/19), dacă iubiţi mai mult plăcerile de o clipă a sexualităţii, decât veşnicirea Îndumnezeirii; Se apropie vremea de pe urmă, când şi copii vor căuta moartea şi n-o vor mai găsi (Ap.9/6 şi Ap.6/16,17)… Cerul s-a săturat de atâtea avorturi şi aşteaptă de la voi fameni, verguri şi copii ai făgăduinţei, nu ai porno-feseniei globaliste (Îs.56/4-7 şi Ap.14), care să se alipească şi să devină Una cu El, nu cu amanta lume (Ef.5/32 şi 1 Cor.6/16,17) Înainte de strâmptorarea de mâine (1 Cor. cap. 7), să credeţi că voi sunteţi în Hristos, unde nu se sexează NIMENI, pentru că “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor. 6/12 şi 10/23) Să credeţi, deci să mâncaţi/beţi Învăţătura Lui, pentru a rămâne trezi, veghetori şi mai înţelepţi decât ei…

Cine are urechi de auzit, să audăDumnezeu are nevoie de bărbaţi… În afară de Dumnezeu să nu destăinuim nimănui nevoile noastre financiareO prezentare a cărţii- S U R P R I N S  D E  P U T E R E A  D U H U L U I,de Jack DEERE… Suntem chemaţi să fim respinşi şi persecutaţi de oameni… Calea crucii este calea vieţii Zac POONEN- Principiile slujirii – Trăind cum a trăit ISUS …Flămând după Dumnezeu

citeste mai multe »

Cum PUTEM SCAPA DE BOLI INCURABILE cu niste buruieni! Cum se manifesta prostata si cum putem scapa de ea ; Borșul poate trata anemia, bronşita, astmul şi alte afecţiuni ; Bacteriile din stomac pot fi invinse cu un medicament natural

ssssSemnele bolii constau, la debut, in urinatul mai frecvent in a doua jumatate a noptii. Apoi, mictiunile devin mai dese si ziua, insotite de o oarecare dificultate in golirea vezicii si de o senzatie de o evacuare incompleta. citeste mai multe »

Despre a doua paine- Cartoful si combina Dewulf R3060; Furnizorii de idei;Imputuri Bio-Agro Company si… Biotehnologia si rolul ei in dezvoltarea productiei agricole durabile; Daca va place omul modificat genetic in Gradina Eden, perseverati! Dar totul se intoarce asupra noastra… Din găinile modificate genetic au sarit fulgii; OMG-urile, vitale pentru viitorul omenirii; Cum ajung organismele modificate genetic în farfuriile românilor FĂRĂ CA ACEŞTIA SĂ ŞTIE; Utilizări actuale ale biotehnologiilor în agricultură; Cat de sanatoasa e mancarea modificata genetic; Selecţia şi ameliorarea animalelor domestice; etc

Imagini pentru Dr.ing. Luiza MIKE,director, Dr.ing. Luiza MIKE,director, Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Cartofului (SCDC) din Targu Secuiesc- care apartine Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) din Bucuresti citeste mai multe »

Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară şi silvicultură – ediţia 2016-Prof. dr. Gheorghe SIN, Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice”Gheorghe Ionescu –Şişeşti”-Membru corespondent al Academiei Române; Apicultorii „bazaie”, dar trantorii zaharisesc perspectivele- Ei au transmis o scrisoare deschisă ministrului Petre Daea; Foliile de solarii produse de ACHAIKA PLASTICS; Folie microporoasa anti-inghet Agril si Novagril! DESCRIERE PLASA ANTI-GRINDINA, AgroConcept adaugă în portofoliu Casella, lider în producția de utilaje și sisteme pentru irigații; Alianţa Industriei Seminţelor din România (AISR) a devenit Membru al Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie în România (CCIFER); Vand/Cumpar- Cereale, plante tehnice s. a.

CUVÂNT- ÎNAINTE:„Nu se află  alt  meşteşug pe lume pentru care să fie nevoie de mai multă ştiinţă decât agricultura. Mă mir că pământul nu strigă  răzbunare contra acelor care îl cultivă fără nici o socoteală.Bernard de Palissy (1510-1590)

 New Holland NHDrive  –  un tractor autonom pentru agricultura viitorului si…

Despre Noi si Jardina.eu     …Suntem specializati in comercializarea trandafirilor si a pomilor fructiferi de inalta calitate. Oferim informatii profesionale pentru ingrijirea si cultivarea acestora. Comunicam permanent cu clientii nostri, oferind sfaturi valoroase si ne angajam sa ii tinem mereu informati cu privire la noutatile din domeniu. Personalul nostru sta mereu la dispozitie cu solutii optime legate de problemele care pot aparea in intemeierea, intretinerea si ingrijirea gradinilor si a livezilor.
citeste mai multe »

Oameni şi popoare TOATE, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou, nu vă mai hrăniţi cu legi şi constituţii votate de “aleşii” voştri, morţi în păcate; Nu v-aţi convins că TOATE învăţăturile lumii sunt falite, bolnăvicioase şi falimentare? De ce nu acceptaţi Constituţia Cerească, dăruită gratis de Iisus în Matei, cap. 5, 6, 7; De ce nu mâncaţi Învăţătura Puterea Lui, curată, sănătoasă, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică, suverană… Împotriviţi-vă gunoierului cosmic, tari în Credinţa Cristică, Biblicizaţi, blindaţi cu învăţătura BIRUITOARE, (precum Iisus în Mat, cap. 4) şi atacaţi-l cu versetele care au 2 tăişuri- astfel: este scris; De asemeni este scris; Căci stă scris…” Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/1-14)… “Smeriti-vă… Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre… Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în “(1 Petru 5/6-9) şi Iac. 4/7-10)…” Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: smeriti-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.”

Zac POONEN –Femeie, de ce plângi? Scopul eşecului …Ce să faci când ajungi la capătul drumului?

Chemarea noastră specifică, ca biserică … Secretele biruinţei 
Cum să primeşti răspuns la rugăciunile tale-de DON GOSSETT citeste mai multe »

Căpetenii pătrate, „invăţători”, stăpânitori ai răului, preoţi, manipulatori, baştani, politruci socialişti, fesenisti, comunişti, globalişti, adică satanişti, internetişti şi radiotelevizişti, va place belşugul lumii? Aţi semănat vânt, dar acum recoltaţi furtună! Tocmai prin babilonia voastră vă săpaţi gropile pieirii, căci Iisus, la Golgota, v-a dezarmat, a pironit pe cruce zapisul, dosarul cu toate păcatele noastre, a plătit datoria păcatelor noastre, şi v-a făcut de ruşine în faţa lumii şi universului; (Col.2/14,15) Totuşi, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci pocăirea oricui, înainte ca focurile insulare să încingă tot cosmosul “Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi… Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3/7-12)

Un mesaj de speranţă pentru toate cuplurile căsătorite – Zac Poonen– Scopul eşecului …Secretul puterii spirituale Evanghelia adevarata si cea falsa…Zac Poonen – Intrebari si Raspunsuri (1).. Înlocuitori falşi pentru Duhul Sfânt…Importanța de a binecuvânta Israelul ...Capitolul 18-Fiind pregătiţi pentru venirea Domnului…5. Dărnicie – nu după modelul Vechiului Testament, ci după modelul Noului Testament,deci dupa modelul lui Iisus…6. Nu puterea omului, ci puterea lui Dumnezeu…7. Nu adăugarea de membri noi, ci zidirea Trupului lui Hristos citeste mai multe »

(TOATE ?)Religiile lumii fac din oameni nişte sclavi ai pomenilor- prin taxe, formalisme, datini, ritualuri, moaşte (rii) şi alte viclenii, idolatrii iconate, dar voi nu mai transpiraţi în van, pentru ele, căci Iisus a sângerat întru eliberarea şi strămutarea TUTURORA de sub dictatura lor, în Templul inimii Dumnezeieşti; Credeţi că noi eram în Hristos cel rastignit/ ingropat, la Golgota, cu toate aceste tradiţii, şmecherii, păcăleli, învăţături, păcătuiri şi formalisme religioase; Toate (şi toţi) au trecut prin furcile caudine de pe culmea Suferinţei, au fost răstignite şi îngropate, ca să nu le mai dezgropăm/SAVURAM… Tot noi am fost înviaţi prin Iisus, am fost înălţaţi şi întronaţi în Dumnezeu, ca să nu mai păcătuim, căci în El este protejată viaţa noastră, dacă –L lăsăm pe Isus în noi să fie nădejdea slavei, prin botezul conştient şi gratuit- în moartea Lui (Romani, cap.6), nu în apă de ploaie! Astfel, neprihănirea, mântuirea-iertarea se primesc în DAR, prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc,” oxigenat” cu Plinătatea Dumnezeirii, nu prin condiţionări culto-religioase

Consecințele învățăturilor false… Corecțiile făcute de Pavel…4. Ritualurile păgâne… Rodirea învățăturii adevărate…Femeile absorb celule vii de ADN-ul bărbaţilor cu- care au întreţinut relaţii sexuale, poluand pruncii viitori … Formalismul – ruda săracă și stearpă a creștinismului…Intamplarea lui David și Abigail  este  un seminar de familie,ca sa ne dea invatatura, nu judecare…III. Comportamentul într-o situație de criză, sau…la greu se cunoaste omul…Lot – un „drept“ într-un loc greşit,unde a ales ca sa  devena…”poarta raului”EFESENI – Chemarea Bisericii cladita din pietre vii, prin care circula Invatatura,Sangele-Duhul Sfant,necladita din  pietre seci si fiare(beton)

5573987

citeste mai multe »

Poporule, omule, nu te vindeci de hoţie, corupţie, cârtire, preacurvie, viclenie şi de celelalte muşcături şi mizerii ale gunoierului, care locuieşte în omul nenăscut din nou (Galateni, cap. 5/20)! Dacă nu-l crezi pe Dumnezeu şi dacă nu-i primeşti învăţătura, precum Poporul Evreu, muşcat în pustia „comunismului”… care s-a vindecat, privind la şarpele de aramă, înălţat, pentru ca şi noi să credem, să privim şi să ne umplem cu frumuseţea, sfinţirea, învăţătura Lui… Hristos s-a dat pe sine în locul fiecărui păcătos pentru ca, prin înălţarea pe cruce, să-l privim, primim si să-l întronăm in omul lăuntric, ca să ne elibereze de orice boală şi păcat (prin jertfa Lui), mai înfocată decât toate jertfele şi arderile de tot la un loc… Prin Credinţa Cristică, să ne facem una cu moartea, suferinţa şi îngroparea lui, pentru a scăpa de tot ce ştim, ce facem, ce simţim şi ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit… Astfel devenim una cu inviierea, infiierea,inălţarea, iertarea, sfinţirea, trăirea cu El, căci în nimeni altul nu este mântuire , decât numai în El-Singurul care ne deschide ochii, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primim, prin credinţa în Hristos, ” iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/18)

Top 10 cele mai dorite carti crestine pe www.clcromania.ro… Pericolele unei credinţe superficiale. Trezirea din letargia spirituală,A. W. Tozer… Cu Dumnezeu in subterana…Cand povestea de dragoste ti-o scrie Dumnezeu. Modelul crestin de relatii intre baieti si fete…Arca lui Noe a fost găsită oficial în munţii Turciei…
 Şerpii înfocaţi…SARPELE DE ARAMĂ …Cateva imaginidin V.Testament care ne invata despre  jertfirea  lui Isus …JERTFA LUI ABEL…MIELUL PASCAL…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…HAINELE DE PIELE DIN EDEN…UNSUL CARE A FOST STÂRPITDROGURILE-   1.  Ce înseamnă dependența de droguri?MOARTEA PE CRUCE A MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS – JERTFĂ DIN IUBIRE ŞI BIRUINŢĂ ASUPRA SUFERINŢEI ŞI A MORŢII

citeste mai multe »

Israel este, a fost şi rămâne nu doar capitala Poporului Evreu, ci şi Moştenirea Domnească a Cerului şi Capitala Credinţei, din care ”să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca, 24-47) Issus a plâns pentru capitala evreilor, nu a ateilor (Mat.23/37-39) – care se golesc de Cristos, pentru a se umple cu Anticrist… Credinţa lumii care se încrede în fesenism, communism, capitalism, globalism şi în alte ştiinţe sataniste, devine praf! Şi omenirea despărţită de sfatul, de Învăţătura Dumnezeiască, devine pulbere, căci fără El nu putem face nimic bun şi veşnic! Dumnezeu ni l-a dat pe singurul Său Fiu, ca să-l ascultăm, să ne încredem în întruparea sfinţeniei, bunătăţii şi frumuseţii Lui- în tot cosmosul şi în orice om înnoit, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou

(Fostul Papa a fost ajutat sa demisioneze pentru ca )Papa Francisc  sa fie  instalat de Oculta Mondială…Ce spune de fapt Biblia despre Anticrist? SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII…Cel rău revelat în 2 Tesaloniceni 2:3 și 1 Ioan 2:18, este unul și același, este Anticristul...PictureÎnchinarea la demonii Marx, Engels si Lenin și SATANISMUL Uniunii Europene…ANTICRISTUL, IDENTITATE ȘI NUME… ANTICRISTUL REVELAT ÎN TREI SECȚIUNI BIBLICE… SATAN NU ESTE ANTICRISTUL-Satan este balaurul cel vechi și fiara este anticristul lui.PictureNoutati pentru cititorii VECHIULUI  TESTAMENT… Nicolae Iorga spunea că: „Taina existenţei umane nu stă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti”. Dintre toate cărţile lumii, Biblia este cartea care dă cel mai bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieţii…Semnificația Întrupării Fiului lui Dumnezeu…Cateva fulguieli adunate din cartile si predicile  lui Iosif Ţon… citeste mai multe »

PREGĂTIREA: Dumnezeu înrolează oşteni care mănâncă pe pâine adevărul, nehoţia, corectitudinea, înfrânarea poftei, împăcarea, dreptatea, suferinţa, blândeţea, jertfirea şi… Astfel de luptători blindaţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pornesc biruitori, ca să biruiască, pentru că aceşti FAMENI sunt una, nu cu amanta lume, ci cu bunătatea, mila, iertarea, dragostea, iubirea Lui-(nemaimuţărească); Ei grăbesc Venirea Lui Iisus, ca să aducă Mântuirea doar pentru cei care îi aşteaptă sfinţirea, nu sensualizarea, călcând în picioare, prin Atotputernicia Lui-pe satan şi pe toate plăcerile de o clipă ale lumii (care zace în cel rău)

DE CE NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM? Iertarea facuta prin mijlocirea lui Iisus-rupe gratiile propriei închisori si ne vindeca … NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP- Sunteți iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru…„Mijlocitorul”-Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”…CINA DOMNULUI ISUS-Domnul Isus ne spune în Ioan 6:56 „cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, rămâne în Mine și Eu în El.”Picture NU DĂM ÎNAPOI!​ PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU- Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului…TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU …ARTICOLE EDIFICATOARE: CATEGORII A-I=https://www.thetruthstandsforever.com/versiunea-romacircn258.html NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN-Dacă credem că prin propriile performanțe ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri…Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”…N-am plătit nimic pentru a primi mântuirea, dar trebuie să dăm Domnului totul pentru a o păstra…AUZIREA VOCII LUI DUMNEZEUPrin jertfa  de la Golgota, TOȚI AU FOST VINDECAȚI, dar pentru ca nu credem, zacem in gunoierul cel rau  si viclean… – VERSETE BIBLICE​…ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI​ citeste mai multe »
Anunturi agricole

Preoţii ne prostesc din pruncie cu false invăţături şi fotopicturi idolatre, iconate, prin care denaturează Adevărul, Dreptatea, Îndumnezeirea, pentru ca lumea, prin tinerii deformaţi, să devină sclava imaginilor sodomite…” Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au… Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţă lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de…”( Rom. cap. 1 )

CĂSĂTORIILE HOMOSEXUALE ȘI DECREȘTINIZAREA EUROPEI…Va prezentam cativa piloni pe care se reazama Cerul si Omenirea… LUMINI PESTE VEACURI- de Petru Popovici- Isus a zis: “Voi sunteţi lumina lumii”(Matei 5:14)WATCHMAN NEE: Omul Spiritual…Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie…Unde sau cum poate fi atacat omul? Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze?Demonii de perversiune se instalează pe creier suprimând capacitatea unei iubiri firești – Într-o “dragoste” nefirească…Peter Horrobin: Principiul acoperirii spirituale (SA NU UITAM DE PROTECTIA SANGELUI CRISTIC, MAI BUN DECAT SANGELE DE ANIMALpentru evreii DIN EGIPT… s.n.) Papa Francisc invită episcopii acuzați de imoralitate să tacă precum Isus în Vinerea Mare! DECLARAȚIA din AMERICA: “Satana îți vrea copiii!” citeste mai multe »


Oameni de pretutindeni, pentru ca Marea Strâmptorare să ne găsească umpluţi cu Plinătatea Dudovnicească, primită prin pocăinţa care ne scapă de orice urmă de mizerie, de suferinţă, de minciună, ceartă, curvie, cârtire, beţie, viclenie şi de alte răutăţi ale gunoierului cosmic, păcate cuibărite în inimi neânoite prin Credinţa Cristică, să ne botezăm, nu doar în apă de ploaie ci, în moartea Lui- în răstignirea, suferinţa înfocată, îngroparea, învierea, înfierea, înălţarea, rodirea, unirea şi trăirea dimpreună cu El (Rom. cap.6) CĂCI “Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi…” (F.A.17/30-31)

PASTORE, TU M-AI TRIMIS IN IAD ! IOSIF ȚON – DESPRE ABERAȚIILE PAPEI FRANCISC! VREI SĂ FII CA ISUS? Ultima avertizare…Timpul strâmtorăriiPit Popovici: SCRISOARE CĂTRE BISERICI Conflictul care se apropie… Scripturile o apărare sigură…O epocă de întuneric spiritualVrăjmăşia dintre om şi Satana… Lucrarea duhurilor rele… Cursele Satanei… Prima mare amăgireDespre rugăciune – Leonard Ravenhill… fiecare minut irosit al timpului nostru ne condamnă; fiecare oportunitate nerevendicată pentru Dumnezeu, ne condamnă!JAMES MACDONALD – ZECE DOVEZI BIBLICE DESPRE VENIREA LUI ISUS! – PARTEA A II-A citeste mai multe »


După ce- din imparaţia social/democraţiei lui Stalin şi Hitler (ideologie care este de sorginte satanică) s-a întrupat monstruosul communism (şi holocaustul Poporului Evreu), pentru că facem preş din POCĂINŢĂ, iata, din globalismul fesenizant se naşte Anticristul aducător al Holocaustului tuturor popoarelor, pentru că refuzăm să ne naştem din nou, din Sămmanţa Duhovnicească… “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)

Radio/televiziile sataniste  (de manipulat si de otravit creaturile pentru care a sangerat Iisus), au mai pierdut un crestin…ALIN BLAINE -POCAINTA UNUI FOST ILUZIONIST VIDEO INTEGRAL…Pocainta inseamnă intoarcere la Dum nezeu! Principiile pocăinţei adevărate Cine este Diavolul? Hristos, adevăratul Centru al strângerii laolaltă…Gânduri cântărite „in talerul”  Cuvântului lui  Dumnezeu asupra experienţei lui Avraam şi a lui Iacov
În Evanghelii întâlnim două învăţături de bază: pocăinţa şi iertarea păcatelor. Amândouă sunt daruite de Dumnezeu, prin sangerarea lui Cristos,pentru a le primi  prin credinţă…Pocăinţa în care nu se vede schimbare nu este adevărată !!!Ai avut parte de pocainta si credinta adevarata? Ce este dragostea? Există viaţă după moarte? Ce este credinţa? Ce este pacea? Ce este moartea?» Fiul lui Dumnezeu » Înălţarea Sa.. citeste mai multe »


Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit totul, pentru a-l birui pe comunistul (fesenist) globalist-gunoierul Satan (2 Petru 1/1-11)! Deja Iisus i-a sfărâmat capul, la Golgota, dându-ne din autoritatea Lui- să-l călcăm în picioare, până-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre, dacă ne pocăim, pentru a ne dezbrăca de chipul şi asemănarea păcatului, prin botezul în moartea Lui purificatoare, (Rom. cap.6), prin care innecăm-ingropăm tot ce ştim, ce avem, (căci nimic bun nu locuiueste în omul nepocăit, nenăscut din nou)…Deci, să ne inarmăm, nu cu toiagul lui Moise, care a spintecat MAREA ci, dimpreună cu Iisus, fiecare să ne luăm Crucea, pentru a merge pe valuri, ca pe uscat (spre Cananul Ceresc), îmbrăcaţi cu Mantia Cristică, veşnic de  biruitoare . (Gal.3/27)

Sex Toxic: O analiză reală a pornografiei… Lupta cu pornografia…Homosexuali, lesbiene şi dragostea lui Dumnezeu…Vei putea citi mai jos o analiză a hinduismului, a budismului, a islamismului, a creştinismului , a mişcării New Age şi a altor…. Există vreo diferenţă între a fi ortodox şi a fi creştin?Cine este Dumnezeu? Ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni?  După ce am văzut Codul lui da Vinci…Ce se va întâmpla la sfârşitul lumii? Ce înseamnă să te „încrezi” în Iisus? De ce poţi să ai încredere în BiblieCum să faci faţă Sfârşitului inevitabil… Cum va fi în cer? Unde este Dumnezeu când te confrunţi cu suferinţa? Care este diferenţa dintre Isus şi religiile lumii? Iisus şi Islamul…Dincolo de credinţa oarbă citeste mai multe »


Tineri, dacă vreţi să vă faceţi una cu Îndumnezeirea veşnică, nu cu amanta plăcerilor de o clipă ale senzualităţii…, nu mai acceptaţi false învăţături, idolatrii, datini, condiţionări, tradiţii, fesenii pornocomuniste, deci sataniste, sau alte proaste obiceie globaliste- demoniste; Contra Faraonului Goliat din cuptorul încins al păcătuirii mondialiste-blindaţi-vă doar cu armura Duhovnicească din Efeseni, cap.6/10-20; Luptaţi pentru Biruitorul Nume al  Domnului, pe care, prea mulţi il murdăresc, căci şi “Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui… Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armatura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea. Şi-a luat toiagul în mână, şi-a ales din pârâu cinci pietre netede şi le-a pus în traistă lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia în mână, a înaintat împotriva filisteanului.” (1 Sam.17/38-40)

Care-s problemele diasporei? Rolul crestinului in diasporaEsenţa creștinismului surprinsă în 10 imagini de C.S. Lewis
 Biblia şi ştiinţa  MĂRTURII ALE OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ ŞI DE CREDINŢĂCare este poziţia Bibliei faţă de ştiinţă? citeste mai multe »


Nu doar în inima laşă, trădătoare, criminală a lui Iliescu şi-a depus excrementele- gunoierului satan ci, în fiecare om! Până şi “Sfântul” Petru a fost umplut cu sămânţa trădării, dar el s-a pocăit, a plâns cu amar şi s-a născut din nou, ca să învăţăm din păţania lui şi a lui Iuda, care doar s-a căit şi s-a spânzurat, căci din inima lui a ieşit şi gândul vărsării de sânge nevinovat “Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat 15/10-20)

Nu se poate merge spre Canaan  cu Egiptul in inimă…
Seducerea-creştinătăţii Rugăciunea: cheia trezirii Rugaciunea si postul – Zi nationala de rugaciune...Biblioteca pentru Indumnezeirea oamenilor de pretutindeni citeste mai multe »


Pentru că El este Bun, Blând, Milos, Atotputernic, Iertător, Atotcunoscător- de ce îl  iconăm  pe  păreţi orbi, muţi şi surzi, la care ne închinăm din an în paşte? De ce îi refuzăm sfaturile, Calea, soluţiile Dumnezeieşti şi Învăţătura desăvârşită? De ce nu ieşim din cazemata amăgitorului gunoier, pentru a intra sub protecţia LUI, căci până la urmă- uzurppatorul nimicitor, dimpreună cu orice urmă de păcat- ajung în iazul cu foc veşnic, iar noi,  cu El rămânem… De aceea a fost trimis Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să nimicească lucrările diavolului şi, prin Atotputernicia Lui,şi noi să călcăm în picioare păcatul si pe satan, pentru a-i zdrobi şi coada sub călcâiele noastre (Rom.16/20)

Cum să învingem păcatul…Lumea este prea plina de „crestini” care nu vor sa se  lepede de sine, ceea ce înseamnă că NU  aparţin lui Cristos. ,,Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea zilnic şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24)…Isus este si  pâinea vieţii,plamadita din toate Bunatatile si Frumusetile  Lui Dumnezeu …Ce se întâmplă atunci când mori? CINE este Isus Cristos? Cum să obţii biruinţa asupra păcatului, şi despre strategia de lup tă(un „curs” de luptă împotriva păcatului)Daca disciplinarea nu este plină de dragostea lui Dumnezeu,devine o tinichea zanganitoare Credinţa mântuitoare o avem,daca mustim de Plinatatea Dumnezeirii, intrupata in Iisus…Isus: Singurul Mântuitor…O Evanghelie care schimbă viaţa…Eliberaţi şi glorificaţi pe Pământul cel Nou citeste mai multe »


Poporule, Omule, vrei armonie, corectitudine, adevăr, dreptate sau hoţie, ceartă, haos, preacurvie, tâlhărie, minciună, mârlănie, fesenie, globalie? Doreşti prosperitate, împăcare, pocăire, cinste, punctualitate, sau tâlhărie, cârtire, vrăjitorie, şmecherie, ruinare? Prietenul păcătoşilor a venit, nu să ne facem fraţi de hoţie, sărăcie,prostire, ci fraţi de cruce biruitoare, pentru că numai Crucea lui este arma cosmică, învingătoare, iar pimirea Lui, aduce Totul Totului Tot ce este mai bun, sfânt, frumos şi biruitor din univers! Să ne facem una cu răstignirea lui, pentru a ne elibera de toată zestrea adamică din sânge, căci prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc, aidoma bobului de grâu care moare pentru belşug, să rodească în fiecare Plinătatea  Dumnezeiască, dăruită -prin naşterea din nou, ca să ne scape de toate ştiinţele, filozofiile, politicile, învăţăturile, guvernarile şi practicile potopiste ale lumii sclavagizată de satan… 

 
CRUCIFICAREA DOMNULUI ISUS CRISTOS…Sapte dovezi ale Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. Argumente imbatabile, teologice si juridice… Victoria asupra mortii… Maretia celor 7 afirmatii rostite de Iisus pe cruce…Din restect, dragoste, iubire   fata de jertfirea lui isus, fiecare poate fi onoratin locul OMULUI CARE A DUS CRUCEA LUI ISUS…Mă laud cu crucea lui Hristos… INSCRIPȚIA DE PE CRUCEA LUI ISUS…De ce Invierea Mantuitorului este atat de importanta?

citeste mai multe »


ALEGETI: ori Pornografii MARX, Engels, Lenin, Ilycescu, Fesenescu, Globalescu, (matricea satanei), ori  ISUS CRISTOS? “Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploua mântuire.” (Osea, cap.10/12, b), vă spun nu eu, care nu sunt nici Ioan Botezătorul, nici ecoul Glasului său care ne cheamă la pocăinţă; Dar când am fost răpit în carul de foc, dimpreună cu Ilie, am fost trimis înapoi, înainte de a trece dincolo de Dincolo!El mi-a spus: De ce vin singur? Du-te şi spune tuturora să se pregătească pentru Venirea şi Întâmpinarea Mea, (ca să ne scape de mânia– vapaia viitoare)… Pentru că nouă ni s-a dăruit, nu doar ca Poporului Evreu- botezul în Marea Rosie şi în CUPTORUL cu  focul încins de 7 ori mai tare ci, prin Credinţa care duce la Credinta- botezul în Sângerarea/Moartea Lui (Rom. cap.6) ca să devenim una cu Hristos, ca să trecem Marea păcătuirilor– pe valuri, spre Ierusalimul Ceresc… Trebuie să se ştie că toţi care vor neglija sau vor arunca invitaţia în coşul de gunoi din ieslea cu fân…,” vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: „Cadeţi peste noi!” (Osea,cap.10/8 b)

Cel puțin jumătate dintre înalții ierarhi din cadrul Sf. Sinod sunt homosexuali, pedofili, simoniaci, foști informatori ai Securității, vinovați de alte fapte imorale și/ sau penale, incompatibile cu canoanele și regulamentele B.O.R., nevrednici de a primi sau de a exercita arhieria...MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISMSCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE…IMPARATIA LUI DUMNEZEU, UN SUBIECT FIERBINTE
Hotia,idolatria,masoneria,pornografia si alte roade  satanice  din Galateni 5/20, pun temelia Fesenismului  Globalist, intrupat din homosexualii care au ca tata pe diavol- Ilycescu, liber cugetator, fiind matricea Neomarxismului Engelsist, Nazist si homoxist

 

Oare esti pregatit pentru Judecata de Apoi?Judecata de apoi in Evangheliile dupa Matei si Luca… DESPRE LUCRARILE VIETII DE APOI – A DOUA VENIRE ȘI JUDECATA DE APOI… Biblia si vremurile din urma – Studiu Apocalipsa 

citeste mai multe »


Preoţi orto- greco- catolico-musul… cu tot neamul „slujbaşilor ” de pretutindeni, clipele vă sunt numărate! De ce nu reabilitaţi pocăinţa? De ce nu invaţaţi pe creştini să se golească de credinţa strămoşească, idolatră, formală, dăunătoare, pentru a se umple cu o Credinţă Cristică, Vie, Adevărată… Închinarea la mortăciuni ori secretul cultului morţilor-Chiar şi Martin Luther, catolic înrăit, a observat că acest lucru este o bătaie de joc şi că se prosteşte lumea cu tot felul de „show”-uri religioase

Cristian Florea, un preot ”întors la Dumnezeu”…Marturiile unor preoti care au renuntat la sutana… Un preot, un păstor, un medic – uniți în credință, pocăință și mărturie… Crestinul Cristic trebuie sa aleaga intre Scriptură sau tradiţie… Pericolele pe care le spune Sfânta Scriptură despre cultul morţilor-despre moaşte… Ce are de spus Scriptura despre icoane şi închina a icoane… Satana nu cedează uşor terenul pe care l-a câştigat. După ce-şi dă el seama că nu primim învăţăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică  Cum se realizează obiectivul naşterii din nou … Cufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuieşte NUMAI  la maturitatea  omului,fara bani,în temeiul şi ca urmare a cufundării sufletului dinlăuntru în moartea lui Hristos,prin pocăinţă… Cum a luat naştere tradiţia populară, pe nedrept numită Tradiţia Ortodoxă… Acum vom continua cu aducerea altor mărturii ale Părinţilor Bisericii privitoare la pocăinţăIata ce spune Biblia despre inchinarea la icoane;De ce oamenii se inchina la icoane si sfinti cand in Biblie scrie sa nu facem asta, ca avem un singur dumnezeu Tatal tuturora!Doar lui trebuie sa ne inchinam si nu la poze ,picturi si moaste,caci este un Creator gelos pe propriile creaturi,de la care asteapta  inchinare …Oamenii trebuie sa se inchine numai Lui, fiindca el este creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le putem vedea citeste mai multe »


Poporule, vrei armonie, corectitudine, prosperitate, vindecare, adevăr, dreptate, bunătate, iertare şi raiul veşnic, sau Apocalipsa? După 40 de ani de rătăciri prin pustia comunismului, nici pământul nu te mai suportă alţi 40 de ani prin iadul fesenismului globalist, care este-ca şi stalinismul şi nazismul- tot de sorginte satanic. Dacă nu crezi că Hristos a murit în locul tău, o să simţi pe propria piele moartea şi îngroparea eternă, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul-poporul nenăscut din nou,(Ioan,cap.3) nu din sămânţa învăţăturii capitaliste ori komuniste, ci din sămânţa Duhovnicească, fără de cusur… Dacă nu te faci una cu răstignirea şi cu îngroparea Lui, nu poţi deveni una cu învierea, înfierea, înălţarea, rodirea şi moştenirea Lui

Traim vremurile din urma: nuditatea a fost legalizata intr-unul dintre marile orase ale Europei! Mari amăgiri în vremurile din urmă-de Petru Popovici

Andrei Tarkovski: Nu cred într-o artă fără Dumnezeu… Zilele de pe urmă…DUHUL VREMILOR DE PE URMĂ- Profeţia Sf. Nifon de Constanţiana, din insula Cipru…Intoarcerea la Dumnezeu, unica solutie de salvare a omenirii citeste mai multe »


Dumnezeu m-a pus străjer, să le spun tuturor OAMENILOR- popoarelor:” În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)” Străjerule, “tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. .. „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” (Ezechiel, cap.33) !

Romani 6.1-14 Unirea cu Hristos în moarte şi în viaţă…Profetia si sfarsitul vremurilor – ce putem intelege din semnele vremurilor in care traim? Ezechiel ,cap. 33…Devieri de la Calea Vieţii… Esti crestin? Esti iertat?  De unde stii?

Proorociri despre semnele vremurilor…„Pecetea lui antihrist, codurile de bare şi semnele vremurilor” citeste mai multe »


Dacă socialiştii globalişti, fesenisti, comunişti- kapitalişti,adică potopişti, nu s-au pocăit, au refuzat să intre  în Arca lui Noe, măcar noi să intrăm în Corabia lui Dumnezeu, adică în Templul Cristic, prin naşterea din nou  (Ioan, cap.3)…Asemănări frapante între zilele potopului lui Noe şi zilele noastre… Păcatul curviei cu privirea (1)…  Ce este naşterea din nou?…  Lupta spirituală- Ciclul încercărilor… Viaţa de rugăciune a Domnului Isus

 Omul se cunoaste cand trece prin greutati, precum Petru şi Iuda  în vremuri de criză… ,,Imnul dragostei”, sau Dragostea în 1 Corinteni 13… Atitudini corecte faţă de Scriptură… Psalmul 91; ,,Domnule am vrea să vedem pe Isus” (Ioan 12:21)… Nebunia lui Dumnezeu… Morile lui Dumnezeu macină încet dar sigur…Condiţiile biruinţei în războiul spiritual…Sindromul ,,Ai” sau Pericolele biruinţelor spirituale…Răstignirea firii pământeşti…Roada Duhului. Cum ne-o putem însuşi ?

Fraţi creştini de pretutindeni, vine Iisus şi vă găseşte jucându-vă cu păcatul! De ce nu vreţi să credeţi că El a murit pentru orice greşeală ? De ce nu vreţi să vă faceţi una cu răstignirea şi cu îngroparea Lui, să vă veşniciţi în El, nu având o MÂNTUIRE a “credinţei” voastre, ci aceea dăruită de Dumnezeu- Credinţa Cristică…? Până când mai dezgropaţi cadavrul păcatelor date în putrefacţie, să le savuraţi? De ce vă botezaţi doar în apă de ploaie ? De ce nu vă botezaţi în moartea lui Hristos, ca să scăpaţi pentru veşnicie de plăcerile de o clipă, inclusiv ale senzualităţii, căci Împărăţia Lui nu este amoroasă, maimuţoasă! 

Apocalipsa…MÂNTUIREA (salvarea, eliberarea, vindecarea, infierea) ÎN EPISTOLA CĂTRE ROMANI- Mântuirea pentru iudei şi neamuri; ABC-ul Teologiei; Să ne aducem aminte (Maleahi)Cine iubeste mai mult Adevarul decat minciuna; Cine se hraneste din corectitudine, dreptate, bunatate, Sufera, cu placere si cu bucurie pentru Hristos; Suferinţa pentru Hristos; Să trăim pentru Dumnezeu; Temele majore din 1 şi 2 Petru; Profeţia şi Scriptura; Isus în scrierile lui Petru; Istoria celor două cetăți-Babilon și IerusalimIsus a sangerat ca sa faca robia roaba si, prin El, sa ne faca si  moştenitori; Umblaţi cârmuiţi de Duhul; Cele două legăminte Daca ne place iertarea, blandetea, iubirea, dragostea cristica si alte bunatati si frumuseti Dumnezeiesti, sa slujim prin El, pentru a grabi  VENIREA- Ziua Domnului;Mă laud cu crucea lui Hristos…Concepte biblice citeste mai multe »


Oameni din toată lumea capitalistă, fesenistă, globalistă, falimentistă, deci=social-demonistă, de ce nu acceptaţi guvernarea şi Constituţia Cerească, aducătoare de împăcare, belşug, dreptate, iertare, bunătate, cinste, corectitudine, pline cu toate Darurile şi Roadele Duhovniceşti din Împărăţia lui Dumnezeu, dăruite în Mat. cap.5-7,1 Cor. cap 12-14 şi Gal. Cap 5; Şi dacă lumea refuză Învăţătura Împărăţiei, El tot va izbuti Îndumnezeirea omului şi cosmosului, căci până la urmă, va face aşternut al picioarelor pe toţi duşmanii adevărului, dreptăţii, iubirii, armoniei… Cât se mai poate, întronaţi pe Regele regilor în mintea născută din nou, şi întipăriţi Constituţia Învăţăturii Biblice pe inimile înnoite, căci satan, dimpreună cu ai săi hoţi, corupţi, preacurvari şi…, nu doar că vor şoma, ci vor arde în focul veşnic, pentru totdeauna

John Coffey, ELIBERAREA CELOR ASUPRIȚI: Redescoperirea unei teologii biblice a eliberăriiGlynn Harrison, CINE SUNT EU ASTĂZI? Criza modernă a identitățiiBăuturile şi secretele lor; Legumele fierte înăbuşit- „leacuri” alimentare preţioase; CUM NE HRĂNIM? Dulceţuri şi jeleuri de fructe; ”CIUMA SECOLULUI XXI” si… La o suta de ani- Petru Popovici ne prezinta – Sfarsitul lumii Luptând în bătălie…Marea chemare a creștinilor…Biserica și educația sexuală…Cum să menţii SFINŢENIA? De ce doctorii în teologie comit adulter? Naşterea Normală din Nou- de David Pawson citeste mai multe »


Pentru că slujbaşii domneşti de pretutindeni au minţit, au manipulat şi au violat minţi şi inimi din care ies spurcăciuni mai veninoase decât dejecţiile animale (Mat.15/10-20)! Pentru că l-aţi înlocuit pe Dumnezeu cel infinit, viu şi adevărat –cu unul cartonat, pictat, limitat, surd, orb şi iconat –de pupat-dimpreuna cu oase microboase, aţi nivelat calea pentru icoana fiarei… Deci pregătiţi-vă şi voi să vă rugaţi la păreţi auriţi, dar muţi, căci vor fi =omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei= (Ap.13/15 b)

Fiara din Mare: Biserica Romano-Catolică din Profeție…Fiara care se ridică din Pământ: Statele Unite ale Americii în ProfeţieAvertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine… Mondiala (VI) – Semnul fiarei…Semne in Cer – Marea Lupta dintre Hristos si Satana…Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!…Negarea libertatii de constiinta Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei…Cum sa ne ferim de semnul fiarei…Căderea şi distrugerea Babilonului…Să ne ocupăm de semnul fiarei…Balaurul, fiara, proorocul mincinos…Nunta Mielului…Încheierea primei învieri prin martiri
Împărăţia păcii de o mie de ani…S
plendoarea Ierusalimului cel nou…Soarta groaznică a celor pierduţi…Femeia care şade pe fiară…Hristos şi ai Săi…Satana-balaurul roşu şi însoţitorii lui
citeste mai multe »


Iata un aliment care vindeca o suta si una de boli-10 greseli pe care le faci cand speli haine- Opreste acum cadrea parului, simplu si eficient – Remedii de cătină pentru imunitate- Așa folosești cojile fructelor și legumelor ca remedii naturiste! De ce nu e indicat să stai picior peste picior? – Bautura care le fereste pe femei de cancer – Adevărul despre legumele congelate din supermarketuri pe care nimeni nu îl spune. Mai cumperi?

Otetul de mere era folosit de medicii Greciei antice   pe scara larga; insusi Hipocrate punandu-l la loc de cinste in scrierile sale. In medicina populara romaneasca, este folosit din timpuri imemoriale. citeste mai multe »


Patru companii de vârf din domeniul agrotehnologiei din Finlanda vor veni la București pentru a-și prezenta cele mai recente produse și soluții la INDAGRA 2018, care se va desfășura în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2018… Vasile Lungu, fondatorul SOCIETATII AGRICOLE ASTRA TRIFESTI, judetul Iasi, nelipsit în Top 100 cei mai puternici fermieri din Romania, a plantat 135 de hectare de viță de vie cu bani europeni si ne prezintaTehnologiile viitorului… cateva RECOMANDARI de fertilizare foliara la… TRATAMENTE CHEIE LA CULTURILE DE CAPSUN AN 1, 2 SI 3; Plantarea pomilor; Tăieri pentru formarea coroanei în primii 4-5 ani de la plantare si …

Pentru mai multe informații, vă rugăm să luați legătura cu:Elina Puszkarzewicz, Business Finland, director de program, Agrotehnologie din Finlanda,
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Finlanda
Email: elina.puszkarzewicz@businessfinland.fi
Tel: +358 40 343 3349OFERTA GRATUITĂ a Revistei Informaţii Agrorurale (http://www.informatii-agrorurale.ro/)- pentru publicat texte şi anunţuri pe http://informatii-agrorurale.ro/anunturi-agricole/şi pe http://www.informatii-agrorurale.ro/agropedia/: VĂ INVITĂM să postaţi noi anunţuri, alături de mai vechii furnizori de INPUTURI din Tară şi din Străinătate; Agrotehnologia din Finlanda crește productivitatea și creează noi oportunități de afaceri
Vasile Lungu este cunoscut printre fermierii ieșeni ca unul dintre cei mai activi agricultori din județ. Face viticultură, cultură mare, zootehnie, horticultură și turism. In 2011 a investit bani europeni si romanesti in fiecare  hectar administrat ca la carte-si prin Programul de reconversie viticolă  citeste mai multe »


Plantati copacul din care puteti recolta bani atit din productia de fructe, cit si din frunze; Alunul te vindeca si de saracie… Va prezentam cateva culturi profitabile

(Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si oferte sau cereri la Anunturi Gratuite pe www.informatii-agrorurale.ro)44

Fie si numai Frunzele Smochinului depasesc orice fabrica de medicamente sintetice citeste mai multe »


Profesionişti ai Performanţelor de la Agricost-Insula Mare a Brailei și Reprezentanții de utilaje Horsch din Germania au creat Semănătoarea Ideală; „Truditorii insulari”din Brăila au creat PORUMBUL DE AUR- 2016, prin tehnologia care a rodit PESTE 20 TONE/HA; OFERTA şi secretele producerii baloților de lucernă care se vând la export cu 180 euro/tonă; Cultura lucernei asigură un profit de 1.000 euro/ha; Marcel Cucu, fermierul din Brăila” supărat” pe miniștrii agriculturii; România modificată genetic; Lucerna bio transformată în granule și făină este mai profitabilă decât…

Imagini pentru dr.ing. Lucian Buzdugan Semănătoarea ideală creată de Agricost și HorschPe cele 70de hectare înscrise în concursul ”Porumbul de Aur” organizat de către Asociația Producătorilor de Porumb din România, societatea Agricost, prin ferma sa Albatros, a obținut în Insula Mare a Brăilei o producție medie de 20.350 de kilograme la hectar la o umiditate de 21% la recoltare (18.926 de kilograme la hectar la umiditate de 15%), în condiții de irigare cu hibridul Pioneer P 1535, FAO 610. Performanța a adus echipei conduse de dr.ing. Lucian Buzdugan și de ing. Octavian Blănaru trofeul la categoria porumb irigat. citeste mai multe »