Oşteni de pretutindeni, tot dezbinaţi rămâneţi, dacă nu vă uniţi cu învingătorul Iisus, care a pornit biruitor, ca să biruiască ; El tot va învinge hoţia, pornofesenia, corupţia, manipularea, minciuna, beţia, cearta şi celelalte roade satanice ale gunoierului cosmic, care locuieşte în omul nenăscut din nou (Gal. Cap.5/20)… Numai El eliberează omul şi tot cosmosul de orice suferinţă şi întunecime ; Despărţit de El nu putem aboli şi anihila orice domnie demonică, orice autoritate, căpetenie  şi orice urmă de răzvrătire din fiecare  om şi din întregul univers (1 Cor.15/24-25);Până la urmă- îndumnezeirea  tot se întrupează în fiecare atom, celulă şi moleculă! Să credem că deja “A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2/14,5)

INCERCAREA DE REINVIERE A COMUNISMULUI („Balaurul cu multe capete-feseniste/globaliste/Apocalipte”) DE IOSIF TONM…ESAJE TRANSMISE LA RADIO BBC SI RADIO EUROPA LIBERA DE IOSIF TON…DORIM SA PRIMIM DARUL LUI DUMNEZEU, DAR NU SUNTEM GATA SA PRIMIM SI SA IMPLINIM transformarea-MESAJUL LUI DUMNEZEU…Tot ce ne-a învățat Domnul Isus – Partea 13, Autor: Zac Poonen …FILOSOFUL ROMAN GABRIEL LIICEANU NE LASA SA INTELEGEM CA BISERICA ORTODOXA ROMANA COMITE O EREZIE…Mesajele care lipsesc în creştinismul de azi – Înţelegând tot planul lui Dumnezeu   Simbolurile folosite de masoni sunt aceleasi cu cele folosite de satanisti ! Puterea si influenta francmasoneriei asupra lumii… citeste mai multe »

Deşertăciune şi goană după vânt devin toate realizările voastre, făcute fără de Dumnezeu! Pregătiţi-vă pentru răpirea Bisericii şi pentru întronarea Apocalipsei, căci pulbere devin şi tehnicile de vârf şi robotizările… Praful se alege şi de inteligenţa artificială, dar şi de celelalte supertehnologii! Deşi nu vreţi să ştiţi, ascultaţi: Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatra pe piatră care să nu fie dărâmată.” (Mat.24/2) De ce nu învăţaţi din păţania şefului vostru, căci voi aveţi că tată pe diavol (Ioan 8/44)…” Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazanoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului! Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: „Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul şi zguduia împărăţiile, care prefăcea lumea în pustiu, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război?”… (Is.cap.14)

”Copacul morţii”, una dintre cele mai toxice plante din lume. Se spune că a fost folosit ca instrument de tortură- Pomul vieţii-Apocalipsa 2.7; Stephan Isenberg… A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor? Aspecte ale ispăşirii-Roy A. Huebner…Totul sub control- Filipeni 1.12-14- David R. Reid… „Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre” Deuteronomul 3.23-27; 1 Împăraţi 19.1-4; 2 Corinteni 12.1-10- Walter Thomas Turpin… Tu nu te vei scufunda
Marcu 4.35-41, Charles Henry Mackintosh… Ape adânci- Când lumea ta începe să se clatine- Philip Nunn… Cei cu inima zdrobită- Hamilton Smith… Cele şapte încercări ale lui Iov, Iacov 5.11- Roger Liebi… Cum putem avea bucurie spirituală? Ioan 15.11   Timothy Hadley Sr.   Cum reuşeşti să te laşi de păcat, 1 Petru 4.1,2  James Butler Stoney… De partea celor care pierd- Sydney Long Jacob… Înainte de iarnă… 2 Timotei 4.13,21- George André… Inima unui cercetaş… Rainer Imming… Poate un credincios păcătui cu voia? Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,17- Albert von der Kammer… Semne şi minuni – vindecări… Hendrik Leendert Heijkoop… Starea sufletului după moarte…John Nelson Darby…Va auzi lumea trâmbiţa la răpire? 1 Tesaloniceni 4.16- William John Hocking… Ce este hula împotriva Duhului Sfânt? (diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.) Darul Duhului şi darurile, Faptele apostolilor 2; 8; 10; 19- William Kelly
citeste mai multe »

Preoţii (pentru bani), ne manipulează cu rugăciunea Tatăl nostru, rostită de Iisus pentru ucenici, fără a ne spune că omul neinnoit are ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44 şi fără să ne înveţe că dacă nu iertăm pe vrăjmaş, degeaba spunem vorbe… Ca să devină Tatăl meu şi al tuturora, TOŢI trebuie să ne naştem -nu din sămânţa acestei învăţături  satanice, fesenisto- globaliste, ci  din Sămânţa Duhovnicească! Astfel, Dumnezeu, care se ocupă, inclusiv de diviziunea fiecărei celule, trebuie “adoptat”, apreciat, lăudat, slujit şi întronat în tot cosmosul şi în omul nou, pentru ca faptele noastre  să fie Dumnezeieşti,”Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfant”(1 Petru 1/16) De aceea ni l-a dat pe Iisus, dimpreună cu învierea, izbăvirea, înfierea, rodirea, auzul, privirea, vorbirea, gândirea, slujirea, iubirea, iertarea, împăcarea, mântuirea, înfrânarea şi cu alte daruri şi Roade Duhovnicessti ; Deci, credeţi în El, să vă umpleţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul firesc,” ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Sau peste cei răi şi peste cei buni şi da ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat. 5/44-48)

 Cap.9- Führerul care vine! TREZIREA – BISERICA (Un singur trup, avand Căpetenie  pe Iisus ) POTRIVIT SCRIPTURII (cladită ,nu din caramizi  (suflete) seci si fiare, ci din pietre vii, născute din nou, cimentate de Duhul Sfant – Sangele Albastru, care circulă nestingherit şi-l hrăneşte, umple, pe  fiecare cu Plinătatea Dumnezeiască…s. n. ) De ce întârzie trezirea?– Leonard Ravenhill- Traducere de Valentin Popovici…War Room – Camera de rugăciuni 2015…  ZAC POONENPentru a devenu Una cu El,asa cum Iisus s-a facut Una cu fiecare dintre noi,avem nevoie de  Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu…O vorbire curată, dreasă cu sareSăptămâna națională de rugăciune (Comunitatea Baptistă)…Joaca cu foculDouă principii fundamentale ale slujirii Cuvântului – Zac Poonen…UNITATEA BISERICII Ca în zilele lui Noe…Iosif (fiul lui Iacov) si Isus – asemãnãriCap. 12-Al treilea război mondial… Cap.13…Marele eveniment…Despre rugăciune…TREI ZILE SI TREI NOPTI… Rusia este Gog-„Viitorul război nu va mai fi contra arabilor, ci contra ruşilor”. citeste mai multe »

Aşa cum TOŢI ne-am priceput să-l răstignim pe Iisus, să ne luăm şi noi crucea, să ne comportăm ca El, să ne lepădăm de sine şi să ne ţintuim trupul păcatului, pe care deja l-a dezbrăcat de puterea lui, la Golgota (Rom. cap.6) Tot acolo, El a nivelat Calea Îndumnezeirii omului care-L crede, a dus greul CRUCILOR şi, ca să-l urmăm, ne-a innarmat cu armura Învăţăturii lui (Mat. cap.4/1-11, Efeseni, cap.6 şi…) Dacă Moise cu toiagul Domnului a despicat Marea şi au trecut-o ca pe uscat, cum nu vom zburda peste marea cu valurile încinse de satan, dacă rămânem una cu El- Cap, nu coada, căci El este şi stânca de la Horeb, din care au băut EVREII, dar şi Apa vieţii, din care bem noi; Tot El este şi Pâinea vieţii, nu doar mana cerească, dar şi Lumina lumii şi Mielul eliberator şi… Totul Totului Tot, care împlineşte totul în toţi; După cum toiagul a încolţit, prevestind minunile făcute de Hristos, să credem că prin răstignire, noi nu l-am terminat, ci Tatăl l-a „născut” (dimpreună cu noi) din nou, prin învierea Lui, nu din femeia transformată, pe nedrept în icoana făcătoare de bani, idoli, minciuni, manipulări…

Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden… Natura primului păcat… Peter Masters – Cruzimile ateismului…O prezentare a calvinismului…Charles Spurgeon – La al treilea ceas…Vechea Evanghelie sau „Ce să fac ca să fiu mântuit?” James Montgomery Boice – Chipul lui Dumnezeu în om… DESPRE DEPRAVAREA FIRII UMANE-John Gill… Păcatul- Charles Hodge citeste mai multe »

„Părinte” Iliescu, tartor al liber cugetătorilor, feseneilor-muianeilor- masoneilor şi altor potopei: ÎŢI PLACE RECOLTA? Ai semănat în inimile şi minţile violate cu vânt, lichidări, haos, hoţii, mineriade, învrăjbiri, certuri, nedreptăţi, manipulări, sărăcie, prostie, suferinţa, prigonire şi alte dejecţii satanice din Galateni, cap 5/20! ACUM recoltează furtună şi alte roade globalisto-apocaliptice… Chiar nu te mustră conştiinţa şi nu simţi nevoia să te pocăieşti, pentru ca Dumnezeu să ridice de peste acest popor necăjit blestemul ? Chiar vrei ca aceşti oameni să intre de vii în pământ, pentru că tu accepţi să ai ca tată pe satan, cum scrie în Ioan, cap.8/44? Nu vezi că au început oamenii să se roage munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (AP.6/16) Şi din cauza ta- cu tot neamul tău komunist, (globalist) adică satanist- “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap.9/6)

Avem şi Părinţi care picură Chipul Învăţăturii Dumnezeieşti în vase de lut- innoite-devenind trepte, intru înălţarea noastră pe Scara Cerului: Jan Hus, cel ars pe rug pentru ideile sale anti-papale… Costache Ioanid… Alfred Nobel… A.W.Tozer…Charles G. Finney…Charles Haddon SpurgeonGhidul familiei creştine – ed. a II-a…Nu iubiţi lumea…Watchman Nee…Secretul rugăciunii triumfătoare…Cutremuratoarea poveste… Dumitru Cornilescu… David Livingstone… James Hudson Taylor…Jean Calvin… Leonard Ravenhill El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez- G. Bellett; O predică din patru cuvinte  Charles Stanley… Charles H. Spurgeon – Trei volume cu predici… Samuel Rutherford – Frumusețea lui Hristos
Nicolae Moldoveanu… Martyn Lloyd Jones… Martin Luther… Lilias Trotter Richard Wurmbrand… Sundar Sing… Traian Dorz…Watchman Nee .. . Peter Masters – Eliberarea conștiinței împovărate.. . R.C. Sproul – Legământul răscumpărării etc citeste mai multe »

( Fiecare-„ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!” ,IEREMIA 22:29 )… Creştini de pretutindeni, aşa îl aşteptaţi voi pe Prietenul păcătoşilor? Dacă răpirea vă surprinde scufundaţi până peste cap în Marea plăcerilor de o clipă ale senzualităţii! De nu mâncaţi şi nu întrupaţi zi de zi Învăţătura Biblică- Pâinea lui Dumnezeu, rumenită la Golgota- plămădită din făinuri alese, din bunătate, blândeţe, suferiţă, dreptate, adevăr, împăcare, iertare, iubire sfântă, nemaimuţărească şi din alte daruri şi Roade Duhovniceşti, nu vi se dă putere pentru zborul vertical… Şi dacă nu beţi Apa vieţii, ca să ţâşnească din voi- spre veşnicie izvoare cu apă vie – gândirea Cristică, vă înşelaţi amarnic; “Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.” (Ioan, cap. 6/55-57)

In timp ce Iisus a sangerat si pentru Indumnezeirea  Americii, aceasta se ocupa de Americanizarea creştinismului > 11. „Revelaţia” americană a bisericii…( Fiecare)  „ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!” (IEREMIA 22:29)VINE DOMNUL! TU ȘTII? TU EȘTI TREAZ? CINE ARE URECHI DE AUZIT, SĂ AUDĂ! DUMNEZEU VORBEȘTE ÎN MULTE FELURI ȘI ÎN MULTE CHIPURI … POLITICA LUI DUMNEZEU- VREMEA CERCETĂRII ESTE PE SFÂRȘITE6. Ei au de plătit diavolului7. Duşmanii fericirii sexuale10. America, te vei schimba vreodată?Descătuşat de chinuri…19. Printr-o lacrimă vezi mai departe decât printr-un telescop21. Problema Nr.l de sănătate a naţiunii…23. O lecţie: John D. RockefellerUn medic argumentează că Biblia este adevărată- Ştiinţă acum 4000 de ani!- Scrierile Sfinte precedează medicina modernă! citeste mai multe »

Ultimul „străjer” din vechime care s-a „pierdut”, când a văzut Slava Domnului în Templul Sfânt, a fost Profetul Fiului lui Dumnezeu! El avea buzele, inima, mintea şi mâinile murdare însă, printr-un JAR APRINS a primit izbăvirea şi Pocăinţa Dumnezeiască… (Îs. Cap.6) Dar noi, pentru că suntem şi mai necuraţi, pentru că nu l-am băgat în samă (Îs.53/3); Pentru că nu ne bizuim pe Harul lui, dăruit gratis; Pentru că l-am făcut preş şi roată de rezervă; Deci, pentru că a mers la toţi oamenii lumii şi nu l-au primit integru şi integral- total, vom fi părăsiţi, rămânând în voia minţii blestemate pentru… (Rom. cap.1/18-32); Chiar dacă îl vom căuta, ne va părăsi, aşa cum Slava Domnului a plecat din ( biserici) şi Templul (Ezechiel, cap.9-11) umplut cu idolatrii, datini, tradiţii, formalisme, dărâmături…Însuşi Iisuss, prin răstignire, a rupt cortina despărţitoare, pentru a ne arăta goliciunea noastră şi Sfânta Sfintelor pustie, căci TOATĂ Plinătatea Dumnezeiască locuieşte în Fiul şi în acela care, nu doar că i-l primeşte complet- dimpreună cu toate ale Sale ci, dacă rămâne Una în  Templul Ceresc cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, după cum Ei –una sunt…

Slava Tatălui şi a Fiului (2) Ioan 13.31-32 Henri Louis Rossier; Slava morală a Domnului Isus (5) În felul cum mustră pe oameni/În felul cum reacţionează la critică- John Gifford Bellett; Ghetsimani- Frederick Charles Jennings; Pe cine cauţi? (1) Ioan 20.11-18- Botschafter…TEMPLUL LUI DUMNEZEU… Templul lui Ezechiel-Ezechiel capitolele 40- 43- Willem Johannes Ouweneel…Al treilea Templu sau Templul lui Ezechiel; FĂ-ȚI TEMPLUL (in inima)-O CASĂ DE RUGĂCIUNE… Slava lui Dumnezeu in Casa lui Dumnezeu…Evreii pregatesc intens ridicarea celui de-al Treilea Templu… Dedicarea altarului pentru al Treilea Templu…Cel de-al Treilea Templu … … O iluzie sau o certitudine…Posibilitatea construirii celui de-al Treilea Templu evreiesc in Ierusalim…Semn apocaliptic? S-a născut vițica roșie, semn notat în Biblie ca sfârșitul omenirii…Slava lui Dumnezeu-de T. Austin-Sparks … Hristos-Fiul este slava lui Dumnezeu-Tatăl…A trăi pentru slava lui Dumnezeu, care este Iisus si Duhul Sfant … Noi am privit slava Lui,Ioan 1.14- Norman Anderson; Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor- Willem Johannes Ouweneel   edArdeiul iute roșu reduce riscul de atac de cord și accident vascular cerebral…Sfaturi pentru a elimina tartrul dentar în mod natural…Descifraţi mesajele corpului: INIMA;Ce dezvăluie poziția de somn despre sănătate! Vedeți cât de sănătoasă este! Sucul de sfeclă, morcov si nuci este unul din cele mai eficiente elixiruri, recomandat in zilele noastre de tot mai mulți nutriționiști si specialisti din intreaga lume etc  citeste mai multe »

Pentru că sunt miliarde de creştini care cred în Dumnezeu, dar se încred şi votează cu scavii satanei comuniste/feseniste, vă scriu, ca să nu ziceţi, la judecata de apoi -ca nu aţi ştiut: Dumnezeu este Creator, dar satan este nimicitor, uzurpator, mincinos, viclean, certăreţ, cârtitor, defăimător, preacurvar, muietor, egoist, răzbunător etc (Gal.5/20) De câte ori i se întâmplă omului un rău, satan cel globalist se duce la Tatăl Atotputernic, îl pâraşte că a greşit, şi-i cere să i-l dea pe mâna lui, să-l cearnă ca pe grâu (Luca, 22/31,32) şi Iov, cap.1 şi 2 Pentru că omul cade prin nelegiuirea lui, naşteţi-vă din nou, (Ioan, cap.3) din Sămânţa Învăţăturilor Dumnezeieşti şi faceţi, dimpreună cu Iisuss, Voia Domnului, nu a omului/demonului şi… „Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” (Osea 14/2)

Pe cand Andropov a „”spart „” Komunismul- adica Satanismul, ca sa se infiltreze aschiile peste tot- inclusiv in partidele de dreapta, Gorbaciov l-a fecundat, l-a globalizat-si …ASTFEL  a scris  RICHARD WURMBRAND-  MARX ŞI SATAN; Numărul estimat de victime =Cartea neagră a comunismului scrisă pentru Ceauşescu …Mirela Roznoveanu  —    Din nou despre “Cartea Neagra a Comunismului”; publicat in saptamanalul Lumea Libera din New York
Tortura pe înțelesul tuturor…Ilie și Toader Posmagiu, țărani din Bârsești, executați în 24 iulie 1950…Epistola către Evrei capitolul 13-Hermanus Cornelis Voorhoeve…Legarea, Dezlegarea şi … înfrângerea finală a lui SatanAlimente nesanatoase; Tratamente interne cu dovleac/ Afecţiunile colonului – DIVERTICULITA/ Sfaturi pentru o noapte odihnitoare etc De ce nu trebuie să ascultăm de Satana? De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Să câştigăm războiul împotriva răului… Ce a însemnat Crucea pentru Satan… Este Ceasul de pe Urmă citeste mai multe »

A sărbători Naşterea Domnului nu înseamnă să ne umplem cu griji, cumpărături sau cu mâncăruri alese- pe care le aruncăm în hazna… Astfel îl pierdem pe Sarbatorit- noi, care nu-l cazăm nici măcar în grajd, dar nici în inima ticsită de gunoierul cosmic cu tot felul de răutăţi, mizerii şi haznale, redate în Marcu 7/14-23! Iisuss ne vrea cu gelozie pentru Sine- UNA, să îi aparţinem în totalitate, prin naşterea din nou (Ioan, cap. 3) ca să ne umple cu Plinătatea bunătăţilor, frumuseţilor, sfinţeniilor- Roada Duhului –INVATATURILE –Gal.5/22,3) El nu are nevoie nici de banii noştri, nici de pomeni, lumânări, vorbarii, datini, tradiţii, idolatrii,… Îs.1/10-15)Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!”Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor.Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine va cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile?Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea!Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi.Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!16. Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă

Nicolae Vacaroiu, unul dintre demolatorii economiei romanesti-Un personaj sinistru al PSD = ciuma roşie … Aproape „”totul”” despre Adrian Năstase, cel mai corupt dintre prim-miniştrii României (III)…Severin îl apără pe „deţinutul politic” Adrian Năstase şi îi blestemă pe români: Veţi plăti până la a doua şi a treia generaţie! 
  Nici un loc în casa de poposire… şi materialismul în timpul crăciunului- Stephan Isenberg; Darul Duhului şi darurile…Faptele apostolilor 2; 8; 10; 19-William Kelly; Creşterea spirituală (1) Cum ajung eu de la statura de bebeluş la statura de om mare? Willem Johannes Ouweneel; Încuie-ţi casa ca să nu intre răul 2 Ioan 10 –John Thomas Mawson; În care Adunare (Biserică) să merg? (3) Cum găsesc eu o biserică potrivită?- SoundWords;Sfinţenia iertării-Roy A. Huebner…Lărgirea inimii-Nimeni nu şi-o doreşte, însă fiecare creştin ar trebui s-o aibă! SoundWords; Locul unde nevoile noastre sunt satisfăcute Matei 14.13-21 Hamilton Smith; Proiectul 4D al lui Dumnezeu-Efeseni 3.14-19-Willem Johannes Ouweneel  777Terorismul şi profeţia Biblica…Cuprins [hideCAPITOLUL 1  Terorismul wahhabit şi Arabia Saudită…Israelul — principala ţintă a terorismuluiMitul Palestinian…CAPITOLUL 2……..Voi veni din nou-Cuprins [hideCAPITOLUL I   8 remedii cu flori de soc; De ce leusteanul este considerat medicament natural; Greseli pe care le faci cand gatesti; De ce sa consumam in fiecare zi lamie? Cum iti dai seama daca ficatul tau este suprasolicitat? 9 sfaturi sa-l protejezi- Cimbrul, leacul bolilor respiratorii- 5 semne care îți arată că bei prea multă cafea și este cazul să renunți- Plante care stimulează circulația sangvină- Cel mai bun moment să mănânci anumite alimente- Cele mai bune fructe oleaginoase pentru slăbit- 5 legume de culoare roşie cu beneficii pentru sănătate- Alimente care au mai mult calciu decat laptele; Cum se trateaza sinuzita?Top 10 melodii cu efect relaxant „demonstrat”: etc citeste mai multe »

„Părinţii” comuniştilor globalişti (demonişti- fesenişti)” au refuzat să se pocaiască, să intre în Arca lui Noe şi au murit, dar acum înecaţi pe satan din voi şi adăpostiţi-vă pentru veşnicie în „Corabia Cristică”. El deja ne-a absorbit în Sine, ne-a purtat pe culmile suferinţei, ne-a răstignit omul vechi, ne-a îngropat odată pentru totdeauna cu toate păcatele, ca să nu mai mâncăm mortăciuni dezgropate… Dimpreună cu El, tot la Golgota, ne-a înviat şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Iisus trăieşte în noi, dacă rămânem în El, descălţaţi de datini, tradiţii, năravuri (precum Moise înglodat în pustie)-si dezbrăcaţi de idolatrii sau proaste obicee! „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus”… Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/6-28) Acum suntem invitaţi pentru VESNICIRE în Sfânta Sfintelor, prin uşa Isuss, ca să devenim UNA cu dragostea, credinţa, pocăinţa, iertarea, mântuirea- umpluti cu TOATĂ Plinătatea Lui, (nu cu amanta lume), prin botezul în moartea Lui, care inneacă tot ce ştim, ce avem, pentru că nimc bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou! De aceea… „ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie… fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1/3-23)

(TOTI) SUNTEM ASTEPTATI SA INTRAM IN SFANTA SFINTELOR…Care a fost semnificaţia ruperii perdelei dinăuntru a Templului atunci când a murit Isus?Dar Hristos …a trecut prin Cortul dintâi! Hristos NE ASTEAPTA  în Sfânta SfintelorIsus revine curând! Iată ce spune Biblia…Ordinea Scripturală Necesară…„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” – Matei 22:30
Cum să scapi de coșmaruri? (5 pași)…Ocultismul…Când și cum a propovăduit Isus duhurilor din înshisoare?Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Explicați profeția din Mica 5:5. citeste mai multe »

Fiindcă toate au fost făcute prin El şi de El, de ce nu-l lăsăm să lucreze în noi- faliţi şi falimentari încă din coapsele lui Adam, căci „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi…” (Ps.127/1-2) De ce nu credem că El este şi voinţa şi înfăptuirea, iar noi, toţi, suntem întrupaţi din nepricepere, necunoaştere, neputinţă, idolatrie, falsitate, mândrie, viclenie, preacurvie, ceartă, beţie! Noi suntem zămisliţi în cârtire, maimuţărie, mânie, necurăţie… De ce ne lăsăm şcoliţi de fel şi fel de dascăli şi refuzăm pe Învăţătorul Dumnezeiesc ? Să credem în Acela care ne-a dăruit Moartea Lui purificatoare, pre moarte călcând, să ne scape de orice urmă de păcat; Prin îngroparea Lui dimpreună cu toate păcătuirile, ne ajuta pentru totdeauna să nu mai dezgropăm moaştele fărădelegilor, căci ne-a înviat, înfiat, înălţaţ şi îndumnezeit în Sine, unde viaţa noastră este ascunsă cu Iisuss în Dumnezeu… DECI, prin El, să nu ne mai jucăm de-a păcătuirea… De ce- l încurcam, căci noi am fost răstigniţi, îngropaţi şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi, biruitor, ca să-l lăsăm să domnească, să gândească şi să făptuiască El prin noi, dacă ne-am născut din nou, (Ioan, cap. 3) dacă ne-am botezat în moartea Lui Transformatoare (Rom. cap.6)

ACUZATIE INCENDIARA: ILIE SIRBU, OFITER ACOPERIT AL SECURITATII SI COMPLICE LA OMOR CALIFICAT; (Invataturi practice din ) Cele şapte încercări ale lui Iov-Iacov 5.11 Roger Liebi;Capcana fariseilor (1) Matei 23 – Introducere –Stephan ;IsenbergPuterea păcatului poate fi zdrobita, daca lupti impreuna cu El,caci despartiti de Mine nu puteti face nimic (bun)…Cum Poate Fi Biruit Pacatul? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…Daca nu va pocaiti de pacatele voastre, degeaba ziceti ca “HRISTOS este viu sau ca HRISTOS a inviat”, degeaba da-ti sms-uri cu urari de paste, cand tot in vicii ramaneti, cand faceti tot ceea ce DUMNEZEU uraste Lupta împotriva păcatului pâna la sânge (Evrei 12:1-7)
Evrei 12:4 Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…(Romanie)„ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!  (IEREMIA 22:29) Zilele din urmă – Marea înșelăciune

citeste mai multe »

Poporule, Omule, vrei armonie, corectitudine, adevăr, dreptate sau hoţie, ceartă, haos, preacurvie, tâlhărie, minciună, mârlănie, fesenie, globalie? Doreşti prosperitate, împăcare, pocăire, cinste, punctualitate, sau tâlhărie, cârtire, vrăjitorie, şmecherie, ruinare? Prietenul păcătoşilor a venit, nu să ne facem fraţi de hoţie, sărăcie,prostire, ci fraţi de cruce biruitoare, pentru că numai Crucea lui este arma cosmică, învingătoare, iar pimirea Lui, aduce Totul Totului Tot ce este mai bun, sfânt, frumos şi biruitor din univers! Să ne facem una cu răstignirea lui, pentru a ne elibera de toată zestrea adamică din sânge, căci prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc, aidoma bobului de grâu care moare pentru belşug, să rodească în fiecare Plinătatea  Dumnezeiască, dăruită -prin naşterea din nou, ca să ne scape de toate ştiinţele, filozofiile, politicile, învăţăturile, guvernarile şi practicile potopiste ale lumii sclavagizată de satan… 

 Împăcarea tuturor oamenilor-SoundWords; Evanghelia lui Pavel (2) Misiunea dată în evanghelia după Matei 28-Roy A. Huebner; Evanghelia după Ioan (3)
Ioan 3-William Kelly; Realitatea învierii lui Hristos Matei 28.1-17-Walter Thomas Turpin; Paradisul – „Grădina de plăceri” pe pământ…Pomul vieţii şi apa vieţii-Hugo Bouter
CRUCIFICAREA DOMNULUI ISUS CRISTOS…Sapte dovezi ale Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. Argumente imbatabile, teologice si juridice… Victoria asupra mortii… Maretia celor 7 afirmatii rostite de Iisus pe cruce…Din restect, dragoste, iubire   fata de jertfirea lui isus, fiecare poate fi onoratin locul OMULUI CARE A DUS CRUCEA LUI ISUS…Mă laud cu crucea lui Hristos… INSCRIPȚIA DE PE CRUCEA LUI ISUS…De ce Invierea Mantuitorului este atat de importanta?

citeste mai multe »

Când sunteţi atacaţi de gunoierul comunist (fesenist)- globalistul cel rău şi viclean, să apelaţi cu încredere şi cu deplină credinţă la Prietenul TUTUROR Păcătoşilor ,care este cel mai mare, sfânt, bun, darnic şi cel mai tare din univers, pentru că nici un păcat nu-i depăşeşte puterea iertătoare (Mat.cap.4/1-11)…” Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”” (1 Cor.10/13) Şi dacă globaliştii ne aruncă în grota lui Iosif, în groapa cu lei şi crocodili, în cuptorul încins de 7 ori mai tare, să nu disperăm, ci să umblăm, nădăjduind prin credinţă:” Iată,… Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Dan. Cap.3/17-18) Fiindcă El ne-a creat şi recreat, să-i dăm lui frâiele în fiecare clipă- intaietate, suveranitate, prioritate în totalitate; Noi (fără El) nu facem nimic bun, căci în omul nenăscut din nou locuieşte cel (ne) bun… Să nu-l mai încurcăm pe cel care face totul perfect! Să-l lăsăm pe El să domnească, să lucreze prin noi, căci am fost răstigniţi şi îngropaţi cu El pentru totdeauna, ca El să trăiască, să vorbească şi să făptuiască prin noi, pentru veşnicie…

Ce înseamnă să fii frate de cruce? Care este Adevarata Biserica  a lui Christos?Ce este de fapt biserica? De ce sunt aşa multe diviziuni? Care este biserica lui Cristos? Cum se alege ea? Care este scopul alegerii ei?Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18?

Cartea Apocalipsa nu are numai un mesaj mistic, ci ea descrie alegoric şi evenimente istorice …Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”Isus a venit sa implineasca Legea,nu sa o desfiinteze…Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Ipărăția lui Dumnezeu…Pildele din Evanghelii… Terorismul şi profeţia Biblica…Planul lui Dumnezeu…Vindecarea Divină…Voi veni din nou…Ce este Adevarul?

citeste mai multe »

În timp ce potopiștii globalismului fesenizant continuă să fure, să mintă, să manipuleze, să prostească şi să prigonească tinerimea, prin legi făcute doar pentru ciocoimea lor; În timp ce prin aceşti terorişti trandafirii apasă blestemul peste Poporul Român, pentru că ei nu se pocăiesc, TATAL TERORISTILOR  GLOBALI care a fondat Hezbollah-ul, care l-a omorât pe “Ceusescul Iranian”, îl acceptă pe Isus Hristos, eliberator, iertător şi mântuitor, alegând să facă ceva incredibil; Richard Wurmbrand: IATA doar cele mai potrivite trei cereri într-o rugăciune… Ce ne învaţă Dumnezeu despre BOTEZ, in BIBLIE, nu se potriveşte cu tot ceea ce fac preoţii masoneriei, bănăriei, minciuniei…In timp ce preotii botează pentru bani, dar si pentru manipulare, iată ce spune Dumnezeu despre BOTEZUL ÎN APĂ etc

Dacă noi credem că prin invățătura komunistă, capitalista, FESENISTA, sau prin  propriile performanțe- ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri;

BOTEZUL CU APA, cu DUHUL SFÂNT; CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT; ÎNNOIREA MINȚIICe spune biblia și știința despre creier și minte. Tata ne-a dat TOATĂ ARMURA LUI, toata invatatura si puterile  Lui, intrupate in Iisus, pentru a birui, numai prin El! ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU; NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP-Suntem iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru; DUMNEZEU NU NE PĂRĂSEȘTE, chiar daca noi il primim (din an in paste) doar in ieslea cu fin…DE UNDE VINE TĂRIA CREȘTINULUI? NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN; VINDECAREA PRIN CREDINȚĂ;CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE- Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”-nu HOTIA,Fesenia,DemoniaElemente ale interpretării Scrierii Biblice : Limbajul figurativ… Elementele de Structură… Elemente ale interpretării… Predicarea expoziţională a scripturilor… Figurile de stil… PRINTRE AUTORII ACESTOR ARTICOLE SE NUMARA SI Carmen Puscas  ,SEMNATARA URMATOARELOR TEXTE : BOTEZUL ÎN APĂ, Botezul cu Duhul Sfant, Cine este Duhul Sfant, Darurrile si lucrarile Duhului Sfant,Toata Armura Lui Dumnezeu, Botezul cu Duhul Sfant-versete Biblice, Credinta socotita ca neprihanire, Da suflete increde-te in Domnul, Vindecarea prin credinta,….https://www.carmenpuscas.com/?fbclid=IwAR1P-g5XvkmcXtoCWGkSJ4cx3oPtpQw7kTrN9h413E3gymb9WVKplUIW0_w citeste mai multe »

…Astfel, omenirea îşi sapă groapa şi se scufundă în dureri, nedreptăţi, falimente, lipsuri, pentru că nu-L iubeşte pe Acela din care luăm (ca de apucat!) toate comorile cunoaşterii, priceperii, înţelepciunii, dragostei, biruinţei şi învăţăturii Dumnezeieşti. Căci nu poate un om (în care nu locuieşte nimic dumnezeiesc), să-l iubească nici măcar pe aproapele său, dacă nu se naşte din nou, din sămânţa Iubirii Duhovniceşti, care iradiază pentru fiecare – mireasma darurilor din 1 Cor. cap 12 şi Roada Duhului din Gal. 5/22. Degeaba citim şi îl „cunoaştem” pe Iisus (F.A.19/15), căci şi demonii îl cunosc şi se cutremură, dar nu se umplu cu Gândirea Lui, nu trăiesc învăţătura Lui, nu devin Una cu El; Iisus a sângerat şi l-a biruit pe satan, pentru a locui integru în omul înnoit, drept CAP, nu coadă, pentru ca şi omul să rămână şi să trăiască în El, cum a trăit Iisus în lume. Nu „maidanezii”, care „iubesc” păcatul, biruie lumea, ci acei care mustesc de Plinătatea Lui, „fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă,… Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în…” (Col. cap.2 şi Ef. Cap.1)

Mântuirea în Biserica Ortodoxă…Ce se intampla cand il cunosti cu adevarat pe Hristos cel Viu?Te cunoaște Isus și pe tine?De ce nu trebuie să ascultăm de Satana… Unirea in Hristos ne garanteaza Indumnezeirea Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită / William Branham … Cereti si vi se va da, Cautati si veti gasi, Bateti si vi se va deschide…Cum ne transformă Dumnezeu?! Eliberarea minţiiMărturia marilor istorici români…De ce este comunismul ateist?Întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu…Împăcarea cu Dumnezeu citeste mai multe »

Românie, omule şi orice naţiune nenăscută din nou, (Ioan, cap.3) ai dezbinarea în sânge, pusă de vicleanul certăreţ, trădător, curvar, hoţ, egoist, gunoier- tatăl minciunii comuniste- feseniste- globaliste… (Rom.1/29-32) Pentru a fi uniţi, să ne prizăm la transfuzia cu Gândirea, cu Învăţătura, cu Sângele Dumnezeiesc, căci bunătatea, iertarea, blândeţea, adevărul, viaţa veşnică, împăcarea şi… Iubirea Dumnezeiască, sunt întrupate în Issus; De aceea a sângerat, ne-a Unificat cu El, prin înnoirea (din Sămânţa Duhovnicească), fără de păcat ! Prin botezul în moartea, îngroparea şi învierea Lui (Rom. cap.6), ne scapă de invidie, cârtire, clevetire şi de orice urmă demonică, pentru a rămâne UNA, toată veşnicia, aşa cum este Tatăl Fiul şi Duhul Sfânt…”Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17/21-23)

 Persecutarea protestanţilor. Descrierea unor instrumente de tortură: roata de tortură, fecioara de fier…Pentru ca nu au fost judecate atrocitatile Komunismului,dar si INUMANA INCHIZIŢIE,vor naste chinuri Apocaliptic de GLOBALISTE, prin fesenizarea lumii…CARTI PIERDUTE (APOCRIFE) ALE BIBLIEI…NU FI PROST… FI CRESTIN-Un punct de vedere biblic si istoric, de Laurent J. LaBriePentru că am văzut caţi oameni apeleaza la diferite“remedii alternative” (HOMEOPATIE,  ACUPUNCTURĂ,  BIOENERGIE, RADIESTEZIE,  CRISTALOTERAPIE), am hotarat sa postez un documentar foarte bine făcut de Radio Vocea Evangheliei şi BABILON – SURSA FALSEI RELIGII…TAINA AMESTECULUICE CREZI DESPRE ISUS HRISTOS ? STĂPÂNI PESTE MOŞTENIREA LUI DUMNEZEU”Mihai Șora, de 1 decembrie: Suntem mai vlăguiți ca în 1918… Cu-atâţia oameni pribegind peste hotare, cu-atâţia nechemaţi în fruntea ţării şi cu o Românie împuţinată, nu văd motiv de încântare si…”O ţară condusa de nişte infractori, la marginea Europei…IMORALITATEA PAPALĂ…ÎNŞELĂTORIE RELIGIOASĂ… Pentru cine au fost creati SFINŢII, ZILELE SFINTILOR SI SIMBOLURIlE- pentru castigul bancherilor,comerciantilor,bisericanilor, sau pentru muritorii de rand…“Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6) citeste mai multe »

Preoţii din toată lumea l-au înlocuit pe Dumnezeu cel viu şi adevărat, cu unul iconat-aurit, dar mort, orb, mut, limitat, cartonat, pictat, uşor de manipulat, ca să fim învăţaţi să pupăm şi icoana făcătoare de bani a Fiarei Globaliste…” Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea că pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rana de moarte fusese vindecată… Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. (Ap.13/15 b) Şi pentru că nu se pocăiesc de mişelii, hoţii, manipulări, preacurvii şi idolatriile lor (Rom. cap.1/18-32)… „Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Un răspuns convingător, cutremurator, despre comunsm(adica satanism) ni-l oferă pastorul Richard Wurmbrand, în cartea sa „Marx şi Satan”şi el MARTIR al detenţiei comuniste(fesenisto-globaliste )Oameni, noroade şi popoare, vreţi să rămâneţi morţi în păcate, să îi semănaţi lui Marx, Lenin, Mao, Kim, Iliescu, Fesenescu, Globalescu, care au ca tată pe satan (Ioan, cap.8/44), ori doriţi să vă naşteţi din nou, (Ioan, cap.3) pentru a semăna cu Isuss,nascuti  din Sămânţa Duhovnicească, fără urmă de păcat, Sămânţă plină cu mireasma împăcării, iubirii, bunătăţii, veşniciei, inţelepciunii, credinţei Dumnezeieşti- întrupată în Cristos, dimpreună cu alte daruri şi roade Dumnezeieşti. Dacă rămânem neinnoiti, noi care l-am răstignit pe Iisus, vom ajunge să crucificăm şi câinii… De aceea…” credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu… ” (1 Cor.2/5-9)”  citeste mai multe »

Toate acestea pe Mine mă dor, zice Domnul, prin corola de strigat a lui Iacov, fiindcă orice om nenăscut din nou este infectat de gunoierul cosmic să ia ca de apucat (Fil, 2/5-14) ploaia, lumina, mişcarea, creşterea, sănătatea, vorbirea, (dez)asimilaţia, gândirea, privirea şi toate celelalte daruri şi creaturi Dumnezeieşti! Dar gura nu am primit-o pentru bârfă sau cârtire; Sexul nu-l avem pentru preacurvie; urechile, ochii, inima nu sunt pentru judecare, pentru a ascunde propria bârnă, sau ca să poftim alt trup, pentru curvit în inima locuită de satan, din care (dacă nu-l dăm pe mâna lui Iisuss), iradiază numai mizerii, răutăţi şi spurcăciuni de neimaginat… „Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Mat.15/10-20)

Educaţia Marxistă, Fesenistă, Leninistă, Globalistă,Capitalistă, dimpreună cu alte “şcoli” care au ca mentor pe satan, transformă lumea într-o lupărie, şi pe şefii mondializării în “împărăţia” care ne va călca în picioare! Să nu mai respingem Învăţătura Dumnezeiască, cea plăcută, corectă, adevărată, productivă, sănătoasă, iertătoare, iubitoare, plină cu roduri bune! Prin naşterea din nou, cât se mai poate, să ne umplem- blindăm cu plinătatea învăţăturii Lui şi, nici o secundă, să nu-l mai slujim pe gunoierul cel rău şi viclean, căci” profesorul “acestei lumii se foloseşte de sclavii păcatului, apoi îi abandonează; Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: curând, înşelătorul, va “şoma”, apoi, pentru veşnicie, va fi “aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor… Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.” (Ap.20/10-14)
citeste mai multe »

 Si „Europa ne vrea proşti!”… Agricultura va fi ”invadată” de roboți, dar… unde vor lucra „sclavii”?  „O mână criminală vrea distrugerea zootehniei. Devenim piață de consum, Europa și-a atins țelul”… „Privati-hotia a făcut distrugeri mai mari decât cele două războaie mondiale”… Sera verticală… Agricultura durabila … calitatea solului si productivitatea agricola… Cateva reguli de cultivare eficienta a legumelor in sere solarii, tunele… Fermele de pe acoperis “Lufa Farms” din Montreal… Cum amplasam serele si solariile de legume? Tehnologii legumicole, tratamente… Linkuri utile in sectorul producerii legumelor de sera si solar… Anunt infricosator … – etc

” Creştinii”, intenţionat sunt puşi de preoţi să se roage “tatălui nostru”, căci omul nenascut din nou are ca tată pe diavol, cum scrie in Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este gargară; Ea este Scara Duhovnicească spre Cer, cu trepte plămădite din  lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care   înalţăm  mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii- incepand cu vrajmaşii , ca să se întroneze  Adevarul, Dreptatea, Nehotia- Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idolatrii, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap. 3 !

  Vă dăruim Ruga lui Isus, a preotului Cleopa, Boca şi a altor piloni ai lumii pământeşti şi Cereşti, din care iradiază Mireasma acestei Enciclopedii a rugăciunii… Începând cu: De ce, pentru cine și cum să mă rog şi terminând cu Mâinile Rugătoare, vă oferim un ospăţ, din care se întrupează în orice om -zborul vertical, Duhovnicesc ?
citeste mai multe »
Anunturi agricole

Hrana Spirituala impanata cu Soros, Monarhie, HOTIE gratiata… „păstori”- criminali; Comunism= fesenism/ globalism= satanism… teatru neiliescian- Gabriel Liiceanu No, hai! etc Cine nu consuma hrana CRUDA, mananca, de fapt, o “hrana moarta”si… Produsele din SUPERMARKETURI contin condimente conventionale cu ingrediente nocive; Alimentele care curata colonul de toxine; Sucuri pentru eliminarea aciditatii din corp; De ce avem senzatia de rau de masina?

B ) Pentru că Pocăirea- Indumnezeirea-salvează Monarhia şi înviază România… Popor Roman, tu, cum aştepţi Venirea Lui? Crezi că te vrea să-i aprinzi lumânări, să dai pomeni, ori să termini “PARTIDA  AMOROASA?” … “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Ajunga-vă toate uraciunile voastre…” (Ezec.44/6)! L-am răstignit pe Regele Regilor- Iisus! L-am împuşcat pe Mareşalul Adevăr; Am îngropat Dreptatea; L-am detronat pe Regele Mihai, ca să întronăm hoţia, sărăcia, mineria, minciuna, preacurvia, injustiţia şi celelalte demonii din omul nebotezat în Moartea Lui (Rom. cap. 6-8) Şi astfel, am legalizat minciuna, prostirea, manipularea, suferinţa, kleptocrația anarhică a fese/globaliei satanice din Galateni 5/20… L-am ţinut pe tuşă  şi l-am încoronat pe Regele Mihai  cu datini, tradiţii, formalisme, ritualuri, idolatrii şi cu alte “taine”, pentru a nu se naşte din nou, ca să se umple cu Acela în care este Învierea, Înfierea, Moştenirea –Vesnicia! Astfel, l-am întors în ţărână cu tot cu nepocainţa-nerăspunsuri vitale,inclusiv  cu viitorul Poporului Roman…
citeste mai multe »


Orice „creştin” care nu se naşte din nou, (precum Petru care s-a pocăit- când a plâns cu amar), poate deveni mai periculos decât Stalin, Hitler şi noua inchiziţie globalistă la un loc! De aceea toate cele bune „au fost (re) create prin El şi nimic din ce a făcut nu a fost făcut fără El” (Ioan, cap.1), ca să-l acceptăm ca „şef”, să domnească integru, integral, prioritar, suveran, complet în vorbire şi făptuire, căci numai El (prin noi, dacă ne înnoim) face totul foarte bine şi pentru veşnicie; Să credem că noi toţi, cu toate maimuţărelile- fărădelegile noastre am fost răstigniţi şi îngropaţi dimpreună cu El şi, prin învierea Lui trăim, dar nu mai trăim noi, cei păcătoşi, ci Iisuss trăieşte în noi… Tot ce făptuim, să facem numai prin El, dimpreună cu El şi pentru aprecierea Lui, nu pentru lăudarea noastră, căci despărţiţi de El, nu putem realiza nimic bun, fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7)

Elementele de bază ale studiului biblic inductiv; Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden; Natura primului păcat; Charles Spurgeon – La al treilea ceas; Elemente ale interpretării: Limbajul figurativ- Figurile de stil-Părţile de vorbire găsite în Biblie; John Piper – Cultivarea gravităţii şi a bucuriei în predicare… Martyn Lloyd-Jones, despre Charles Spurgeon şi alegerea textului pentru predică; Înţelepciunea Lui Dumnezeu aşa cum este evidenţiată în cartea lui Iov- Iov, „pocăitul”; Un plan biblic de reacţie în faţa nenorocirilor şi necazurilor vieţii; Studii în Psalmi… Cartea Proverbelor;  Introducerea studiului profeţilor vechiului testament– Ieremia,Daniel,Amos… citeste mai multe »


Să-i fim recunoscători, TOŢI, fiindcă Salvatorul ne-a absorbit în Sine, (până la sângerare- pentru fiecare „infractor”), când ne-a purtat în trupul său protector pe culmile suferinţei de la Golgota! Dimpreună cu El am fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi- fără urmă de păcat, dar nu mai trăim noi, ci El, în fiecare pocăit care crede (Gal.2/20 şi Rom. cap.6); De ce nu-l lăsăm pe El să facă totul prin noi? De ce nu-i permitem Lui să vorbească/făptuiască/domnească prioritar, suveran, integru, integral şi total, pentru că El ne-a (re) creat pe noi, nu noi pe El… Numai El face totul foarte bine şi pentru veşnicie, căci noi, fără El nu suntem în stare de nimic bun, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou ; Încă nu credem că „Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El (Ioan cap.1)

De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Cum poate fi biruit păcatul? Biruinţa asupra păcatului; Simplu și eficient: Care este semnificația jerfei lui isus?Semnalul lui Avraam prin sacrificiul… Paștele prin semnul lui Moise…Cum să menţii liniştea conştiinţei tale, să afli şi să înlături păcatele ajunse obişnuinţă… R.C. Sproul – Legământul răscumpărării… Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din EdenHARUL IREZISTIBIL,de John Murray… Credinţa şi pocăinţa,de Sam Storms…  11 dovezi ale naşterii din nou… Chemaţi să fiţi ai lui Hristos şi prea iubiţi ai lui Dumnezeu, Partea doua, de John Piper… John Bunyan – De ce venim la Hristos? Charles H. Spurgeon, despre nașterea din nou și convertire… Peter Masters – Eliberarea conștiinței împovărateSucurile naturale sunt bune daca…Daca vrei sa te bucuri de toate beneficiile sucurilor, evita aceste greseli cand  le prepari … Beneficiile ceaiului de paducel…Sfaturi pentru a opri sforăitul…Ştiai care sunt PERICOLELE consumului de carne?Fructe si legume pe care sa nu le pastrezi impreuna
citeste mai multe »


Tineri, dacă vreţi să vă faceţi una cu Îndumnezeirea veşnică, nu cu amanta plăcerilor de o clipă ale senzualităţii…, nu mai acceptaţi false învăţături, idolatrii, datini, condiţionări, tradiţii, înarmari, fesenii pornocomuniste, deci sataniste; Contra Faraonului Goliat din cuptorul încins al păcătuirii globaliste- blindaţi-vă cu învăţătura- armura Duhovnicească din Efeseni, cap.6/10-20 şi Imbrăcaţi-vă cu Hristos , pentru ca Biruitorul Nume al  Domnului  să nu mai fie murdărit, căci şi David a fost  învăţat sa îmbrăce armura lui  Saul, dar n-a acceptat-o : „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea. Şi-a luat toiagul în mână, şi-a ales din pârâu cinci pietre netede şi le-a pus în traistă lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia în mână, a înaintat împotriva filisteanului şi … ” (1 Sam.17/38-40)

Care-s problemele diasporei? Rolul crestinului in diasporaEsenţa creștinismului surprinsă în 10 imagini de C.S. Lewis
 Biblia şi ştiinţa  MĂRTURII ALE OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ ŞI DE CREDINŢĂCare este poziţia Bibliei faţă de ştiinţă? citeste mai multe »


Isus nu vrea să fie întâmpinat cu maşini de lux, icoane, aur, conturi bancare, pomeni, formalisme, sau cu bombe, puşti, bâte, şi cu inimile pline de aroganţă, mândrie, îngâmfare, egoism, invidie ori cu alte „deşteptăciuni” cornute… Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag.” Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.” (Ex.4/2-4) Deci– aruncaţi-vă TOATE bogăţiile (şi cele ascunse), căci este ferice de cei săraci în duh, fiindcă ei vor fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Mat. Cap.5! Aşadar, grăbiţi Venirea lui Iisus, ca să facă dreptate, să întroneze adevărul, corectitudinea, armonia, dragostea şi… iubirea nemaimuţărească, pentru a vindeca totul şi să şteargă orice lacrimă… Ap.21/4

Charles H. Spurgeon – Ați biruit pe Cel Rău… Peter Masters – Atitudini greşite față de călăuzirea divină… Isaac Ambrose – Motivele mijlocirii lui Hristos…Richard Baxter – Un îndemn adresat pastorilor… Eliberat de Duhul de Viaţă în Hristos Isus, de John Piper; 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase ,de Mark Dever Despre Natura bisericii; Semnele venirii lui Isus; 14 Garanții Biblice că Iisus vine curând; Care au fost ultimele șapte rostiri ale lui Isus de pe cruce și ce înseamnă ele? (Cum a fost salvat?)Tâlharul de pe cruce… Iadul… Ce trebuie să fac să fiu salvat? Salvarea explicată mai simplu…A Doua Venire a Domnului Hristos… Ce reprezintă cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?Semnele celei de-a Doua Veniri…SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – MARCU 10:32-45 citeste mai multe »


Nu doar în inima laşă, trădătoare, criminală a lui Iliescu şi-a depus excrementele- gunoierul satan ci, în fiecare om! Până şi “Sfântul” Petru a fost umplut cu sămânţa trădării, dar el s-a pocăit, a plâns cu amar şi s-a născut din nou, ca să învăţăm din păţania lui şi a lui Iuda, care doar s-a căit şi s-a spânzurat, căci din inima lui a ieşit şi gândul vărsării de sânge nevinovat “Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat 15/10-20)

Nu se poate merge spre Canaan  cu Egiptul in inimă…
Seducerea-creştinătăţii Rugăciunea: cheia trezirii Rugaciunea si postul – Zi nationala de rugaciune...Biblioteca pentru Indumnezeirea oamenilor de pretutindeni citeste mai multe »


Treci la Români şi scapă-i de idolatrie; Mergi la Ruşi, Moldoveni, Ucraineni şi uşurează-i de ortomoaşterie; Du-te în Africa, America şi alungă icoana-maimuţăria! Treci în Ungaria, în Italia, Gemania, Brazilia  şi în alte ţări şi vindecă-i de curvicatolicia punctată în Apocalipsa, cap.17! Căci şi astăzi Duhul Sfânt spune nouă, vouă şi mie şi ţie: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” (F.A.16/9) „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă şi avea şapte capete şi zece coarne.4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei…

Chemarea şi trimiterea în lucrare- Michael Vogelsang… Deviza unui lucrător- C. H. Mackintosh… Pierderea Canaanului de către Moise… El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez- J. G. Bellett…  IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-L PE CRISTOS… Isus stă … la uşă ! Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7… C.H. SPURGEON: O liniște sfântă…  Pastor american deghizat in cersetor… Ce înseamnă pentru creştini să-şi poarte crucea?La uşă citeste mai multe »


Pentru că El este Bun, Blând, Milos, Atotputernic, Iertător, Atotcunoscător- de ce îl  iconăm  pe  păreţi orbi, muţi şi surzi, la care ne închinăm din an în paşte? De ce îi refuzăm sfaturile, Calea, soluţiile Dumnezeieşti şi Învăţătura desăvârşită? De ce nu ieşim din cazemata amăgitorului gunoier, pentru a intra sub protecţia LUI, căci până la urmă- uzurppatorul nimicitor, dimpreună cu orice urmă de păcat- ajung în iazul cu foc veşnic, iar noi,  cu El rămânem… De aceea a fost trimis Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să nimicească lucrările diavolului şi, prin Atotputernicia Lui,şi noi să călcăm în picioare păcatul si pe satan, pentru a-i zdrobi şi coada sub călcâiele noastre (Rom.16/20)

Cum să învingem păcatul…Lumea este prea plina de „crestini” care nu vor sa se  lepede de sine, ceea ce înseamnă că NU  aparţin lui Cristos. ,,Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea zilnic şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24)…Isus este si  pâinea vieţii,plamadita din toate Bunatatile si Frumusetile  Lui Dumnezeu …Ce se întâmplă atunci când mori? CINE este Isus Cristos? Cum să obţii biruinţa asupra păcatului, şi despre strategia de lup tă(un „curs” de luptă împotriva păcatului)Daca disciplinarea nu este plină de dragostea lui Dumnezeu,devine o tinichea zanganitoare Credinţa mântuitoare o avem,daca mustim de Plinatatea Dumnezeirii, intrupata in Iisus…Isus: Singurul Mântuitor…O Evanghelie care schimbă viaţa…Eliberaţi şi glorificaţi pe Pământul cel Nou citeste mai multe »


Toată veşnicia o să regretaţi, dacă refuzaţi averea Cerească- Învăţătura Desăvârşită, Constituţia Adevărată cu alte bunătăţi şi frumuseţi, dăruite dimpreună cu Iisus, prin pecetluirea cu propriul Sânge a Bogăţiei Noului Testament; Prin naşterea din nou- golirea de sine, să ne umplem cu Plinătatea Duhovnicească, aşa cum El s-a dezbrăcat pe Sine (Filipeni, 2/5 – 11) şi s-a umplut cu toate nelegiuirile noastre; El n-a lepădat pe culmile suferinţei de la Golgota nici pe cel mai „împovărat” păcătos ci, împreună cu toate fărădelegile noastre ne-a îngropat, înviat, înălţat şi înfiat, ca să nu mai repetăm vreo greşeală, pentru care a luptat până la sânge! Fiecare picătură de Sânge Dumnezeiesc ne protejează mai mult decât sângele de animal de pe uşile caselor din Egipt, devenind pentru ai Săi o fântână de Har, care-i preface în izvoare de apă vie, ţâşnind spre veşnicie, dacă trăiesc, iubesc, mănâncă şi beau Învăţătura Lui, Gândirea şi Sângele Dumnezeiesc, izbăvitor de orice păcat…

Mafia PSD-ista a inlocuit casta nomenclaturii comuniste cu casta alesilor puterii centrale si locale, paraziti care au privilegii inimaginabile… De ce statul român ne gazează, ne fură banii de pensii, ne ucide în spitale cu viermi şi pe drumuri cu gropi? Doarece… Cum s-a implicat SRI-ul lui Virgil Măgureanu în menţinerea mafiei PSD-iste la guvernare… Cum a abandonat PSD = ciuma roşie Basarabia… Cum colcaia PSD-ul de agenti KGB in anii 1990Adrian NastasePe cine cauţi? (2) Ioan 20.11-18- Botschafter… Drumul vieţii- Psalmul 16-Hamilton Smith… Fântâni crăpate- Ieremia 2.13- David R. Reid… Ia seama la tine însuţi! – Un strigăt de trezire- 1 Timotei 4.16 – William John Hocking… Oameni de care se bucură Dumnezeu- Psalmul 1- Dirk Schürmann… Cunoşti tu poziţia ta înaintea lui Dumnezeu? Poziţia creştinului în cer şi pe pământ… O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu?- Ilie şi Elisei…Te dedici tu cu adevărat pe deplin Domnului? Modele biblice de dăruire- Walter Thomas Turpin… Cât este omul de stricat? Întrebare la articolul „Tatăl iubeşte pe Fiul”… Suit în înălţime-Proverbe 30.4; Psalmul 68.18; Efeseni 4.8-10 Dirk Schürmann54Râuri de apă vie- Ioan 7.37-39- Walter Thomas Prideaux Wolston; Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (11) Du-te şi scaldă-te! … Cai şi care de foc – Consecinţa umplerii cu Duhul-Apocalipsa 22.16,17- John Thomas Mawson; Controlează lumea gândurilor tale ? Sunt eu răspunzător de gândurile mele?David R. Reid; Căderea în Duhul- Un studiu biblic- Karel van Berghem; Vestirea Cuvântului este plictisitoare …!?… despre o înţelegere greşită a călăuzirii Duhului! SoundWords; Rugăciunea credinţei-Iacov 5.14-16- M.J. Arentsen; Crucea câştigă inima noastră-Psalmul 22.1- Charles Henry Mackintosh; Abuzarea de călăuzirea liberă a Duhului în strângerile laolaltă- Harold Primrose Barker; Sfinţenia are prioritate faţă de fericire- Romani 8.7; Leviticul 11.44a; 1 Tesaloniceni 4.3… Fiecare trebuie să se roage, ca şi cum el ar putea numai să se roage- Luca 18.1- Aiden Wilson Tozer; Remediul cu tinctura de ardei iute ajută la… 8 preparate vindecatoare pe baza de echinaceea- 10 greseli pe care le faci cand speli haine- Greseli culinare care iti afecteaza sanatatea- ponturi pentru a scapa de tot ce e nociv in casa ta, Acestea sunt semnele care iti spun ca ai un ficat toxic -etc  

Am fost răpit în Carul de foc al lui Ilie ,ca sa trimit celor peste 7 miliarde de oameni Invitaţia Dumnezeiasc ă, pentru a ne pregăti să întâmpinăm Venirea Salvatorului – CĂCI: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu 1/15)…”Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură… Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16/15-16)… Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca, cap.24/47) …”Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan, cap 3/36)… Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” (Ioan, cap.12/48)

PSD = ciuma roşie a reprezentat şi reprezintă interesele mafioţilor bogaţi şi liberi…Cum ne-a vândut ţara ruşilor KGB-istul criminal Ion Iliescu… Cum a distrus mafiotul George Becali intreprinderea Electronica Bucuresti; Foştii comunişti au făcut mereu legea în România, cică democratică şi civilizată; RĂZBOAIE, VEȘTI DE RĂZBOAIE… CUTREMURE ȘI FOAMETE-Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău…VINE PESTE NOI ARMAGHEDONUL? PARTEA A 2 A…FURTUNA DE LA MIAZĂNOAPTEUNIUNEA (Babilo)EUROPEANĂ ESTE PROFEŢITĂ ÎN BIBLIE?PROGRAMUL MESIANIC…DATA CELEI DE-A DOUA VENIRI…CE A SPUS PAVEL TESALONICENILOR? PARTEA 1…   MAREA BRITANIE NU MAI ESTE CREŞTINĂ…INTERESUL ISRAELULUI LEGAT DE VREMURILE DIN URMAVIN VREMURI GRELE, PRIMEJDIOASE… BOMBA DATORIEI GLOBALE GATA SĂ EXPLODEZE…S-A DEZLĂNȚUIT ARMAGHEDONUL?Voi veni din nou- Cuprins [hide]…Venirea Domnului Nostru Cuprins [hideAr trebui să fim ascultători de Dumnezeu-2 Samuel 6.6,7 Thomas Oliver; Creşterea spirituală (1) Cum ajung eu de la statura de bebeluş la statura de om mare? –Willem Johannes Ouweneel; Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (5)
Gloria întâietăţii- William Henry Westcott; Adunarea lui Dumnezeu sau Domnul Isus este de ajuns pentru toate nevoile! Charles Henry Mackintosh citeste mai multe »


Salvarea noastră nu vine nici de la fesenisti, capitalişti, papalisti, globalişti sau alţi masonisti, deci satanişti, ci numai de la cel mai mare, mai tare, mai bogat, mai darnic, mai iubitor/jertfitor şi mai sfânt din univers… Cât nu este prea târziu, pocăiţi-vă şi dati-i Lui toate dejecţiile gunoierului cosmic, puse în inimile nenăscute din nou (Mat.15/10-20) şi, prin naşterea din nou, (Ioan, cap.3), prin TRANSFUZIA gratuită cu Sânge, Gândire, Învăţătură, Spirit Dumnezeiesc, lepădaţi-vă de satan cu toate spurcăciunile dezavuate în Galateni,cap. 5/20 şi umpleţi-vă cu Plinătatea Duhovnicească, dimpreună cu toate ale Sale, blindate cu roduri bune (Rom.8/32) Cine crede în Hristos- Prietenul păcătoşilor, primeşte şi taina lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile bunătăţii, blândeţii, dragostei, iertării, sfinţeniei, cunoaşterii, priceperii şi ştiinţei (Col. cap.2)

 Vinul rosu te face mai destept; Sfaturi ca sa auzi mai bine ; Cit de folositoare sunt vegetalele in meniul nostru/ Ce trebuie sa stii despre prajeli/ Doza zilnica de usturoi necesara pentru tratarea hipertensiunii/ Cum prepari cea mai buna dulceata de trandafiri/ Alimentele care iti detoxifiaza in mod natural organismul/ Tratamente cu RIDICHE NEAGRA/ RACHITA/ PRUN/ PRAZUL/ PORUMB si…etc  CX„Voi aveţi de tată pe diavolul!” Autor: A. W. Tozer  ;Percepția mea asupra Duhului Sfânt…“DOMNUL Dumnezeul tău este … Dumnezeul cel credincios”…Extras din Turnul de Veghere…Studiul epistolei 1 Petru (3) Hendrik Leendert Heijkoop
citeste mai multe »


Nu credeţi că se apropie ziua când „copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî!” (Mat.10/21 b) OARE nu a sosit vremea să credeţi, că prin răstignirea lui Iisus, sunteţi morţi faţă de plăcerile de o clipă ale senzualităţii (1 Cor. cap 7)? Nu credeţi că s-a săturat şi Dumnezeu de toate ale voastre? A sosit ziua, când Cerul are nevoie şi de copii ai făgăduinţei, nu doar… De aceea Hristos nu poate locui în „T emplul „vostru, pentru că sunteţi cu inima în două luntrii şi nu trăiţi, nu cunoaşteţi „taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” (Col.2/1- 3) Nu v aţi săturat de atâta vorbarie-preacurvie (1Cor.6/16-17) Lipiti-vă, cât se mai poate, de Trupul Duhovnicesc, în care nu se păcătuieşte (Ef.5/32)

Ceaiurile care pot face rău mult sănătății; Sucul de patrunjel si lamaie; „Darul cerului” sau… ALIFIA de USTUROI; Prostata si plante vindecatoare/ Ce semnale trimite organismul când tensiunea e prea mare sau prea mică/ De ce e bine să mănânci măsline? Descoperă ce beneficii au pentru sănătate/ 10 alimente pe care le consumi in fiecare zi care contin o cantitate incredibil de mare de zahar/ Soluții naturale pentru a scurta răceala; 12 alimente cu efect diuretic etc  Inainte si dupa 22 ARMATA  a tras in noi -Masacrul din Craiova, la ordinul lui Militaru……. Epistola către Efeseni (2) Capitolul 2-Matta Behnam; Valoarea morţii lui Hristos (7) Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer? Dirk Schürmann;Adevăratul post Isaia 58.1-7 Sydney Long Jacob; Viaţa veşnică în Vechiul Testament-Psalmul 133.3; Daniel 12.2si… William Kelly; Cu Ioan în Paradis;Fericirea de a intra în cetatea sfântă- Hugo Bouter ; Diferenţa doctrinală între un credincios ceresc… şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani- James Butler Stoney… Hristos şi Adunarea Sa (2) Hristos şi serviciul divin de cină al Adunării Sale- William John Hocking citeste mai multe »


Omule, poporule- care ai ca mamă fesenia, hoţia, pornopreacurvia- inmuiia, beţia, cearta, idolatria, moaşteria, invidia şi alte trăsături demonice din Gal.5/20; Tu, care ai ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44), nu vrei să fie mama ta- Dreptatea, Împăcarea, Vindecarea, Bunătatea, Blândeţea, Pacea, Adevărul, Dragostea, Iubirea –nemaimutăreşti şi, prin naşterea din nou, din Sămânţa Duhovnicească, să te faci frate cu Prietenul păcătoşilor, prin care devenim Una cu Ei ; Astfel trecem Marea pe valuri spre Tatăl Nostru Atotputernic, Atotcunoscător, Atotştiutor, căci oricât ne-am fofila, până la urmă fiecare va da ochii cu El, să devină ca El, ori să fie judecat după faptele lui. (Ap. Cap.20)

Retete vindecatoare cu apa- Aproape totul despre farmacia din ŢELINA- Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale- Ce se întâmplă când consumăm sare iodată? Ce să NU mănânci dacă ai dereglări hormonale- 7 semne că îți lipsesc vitamine importante din corp- Legatura neasteptata dintre vinul alb si cancer; Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale; Alimente cu efect antiinflamator
Înfierea- Stanley Bruce Anstey…Cum reuşeşti să te laşi de păcat-1 Petru 4.1,2-James Butler Stoney;Eliberarea de sub puterea păcatului-Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe-John Thomas Mawson; Problema păcatului (2) Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte-Frank Binford Hole…Cum primesc eu un caracter ceresc?Evrei 2.9-Botschafter
Dragul meu tânăr …Cuvântul unui tată adresat fiului său! Frank Schönbach; Încurajare pentru tinerii creştini- Extras din două prelegeri din anii 1948 şi 1964- Paul Wilson… Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool…Ce spune Biblia referitor la tema alcool? Stephan Isenberg
.Daniel a hotărât în inima lui” Daniel 1.8 Algernon James Pollock; Omul durerii-Frederick Charles Jennings; Satan şi iazul de foc Apocalipsa 19.20; 20.10-Frederick Charles Jennings; Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer- Rudolf Ebertshäuser citeste mai multe »


ALARMA! Cine nu lucrează pentru întâmpinarea Domnului, îl prelucrează satan, prin înflăcărarea păcătuirii până la culme şi, dacă nu se pocăieşte, se duce la Dumnezeu (să-l pârască) şi-i cere să transforme păcătuirile în vijelii, cutremure, furtuni, tornade, incendii, certuri, boli, războaie şi alte urgii apocaliptice… Până nu se retrage Duhul Sfânt, umpleţi-vă cu Plinătatea Învăţăturilor Duhovniceşti, pentru a nu vă umple cu mizerii cosmice Fiara, Anticrist şi Prorocul Globalisto-fesenist, adică satanist” Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului.” Maleahi 3/2 şi Maleahi 4/1…” Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură”… Cât nu este prea târziu, inziditi-vă în Biserica Lui, construită, nu din cărămizi seci şi fiare ci, din pietre vii, născute din nou, (Ioan, cap.3) „cimentate” de Duhul Sfânt, pentru a rămâne Una, pe veci, cum Tatăl, Fiul şi Duhul sunt Una!

 Dacă socialiştii globalişti, fesenisti, comunişti- kapitalişti,adică potopişti, nu s-au pocăit, au refuzat să intre  în Arca lui Noe, măcar noi să intrăm în Corabia lui Dumnezeu, adică în Templul Cristic, prin naşterea din nou  (Ioan, cap.3)…Asemănări frapante între zilele potopului lui Noe şi zilele noastre… Păcatul curviei cu privirea (1)…  Ce este naşterea din nou?…  Lupta spirituală- Ciclul încercărilor… Viaţa de rugăciune a Domnului Isuss

Avram l-a urcat pe singurul fiu pe altarul credinţei– pentru jertfire ”pe muntele unde Domnul v-a purta de grijă „ (Gen. cap.22), ca să învăţăm şi noi să-i aducem ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri (Ps.50) şi să intrupăm Poruncile Lui; Deci- să ne dăm sinele demonic-drept ardere de tot, pentru a ne aduce şi trupul -nu la mare/sexare ci, „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12/1-2)

Poporule, de mii de ani te chinui să devii un „Nod Gordian”, dar tot dezbinat rămâi, pentru că nu te UNEŞTI cu Unirea Dumnezeiască, întrupată în Prietenul tuturor Păcătoşilor… Naşte-te din nou din Nepieritoarea Sămânţă a Gândirii şi Învăţăturii Duhovniceşti, în care nu este nici urmă de trădare, dezbinare, laşitate, manipulare, hoţie, viclenie, preacurvie, fesenie/globalie, ca să dăinui o veşnicie precum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care sunt UNA  citeste mai multe »


ATENŢIE, la tot ceea ce privim, primim, ” mâncăm”, fardăm, fiindcă şi „” dulcegăriile” educaţiei capitaliste, comuniste, globaliste, din care se hrăneşte orice prunc, îi fac şi bătrâneţea amară, (si nu intră in Impărăţia Cerurilor), dacă nu se naşte din nou (Ioan, cap.3), prin golirea de sine şi umplerea cu Plinătatea Învăţăturilor Lui, căci din educaţia nedumnezeiasca ni se trag numai boli, necazuri, cârtiri, hoţii, curvii şi alte mizerii ale gunoierului cosmic, care ne-a infectat sângele (Gal, 5/20) Numai dacă ne hrănim cu Pâinea vieţii, plămădită  din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, (rumenită in Cuptorul Golgotei) dacă ne prizăm la tranfuzia cu Sângele pur, pentru a sorbi Gândirea Sfântă, din izvorul Cărţii Cărţilor (Ioan, cap.6/51-58), iradiem miresmele Duhovniceşti, până la marginea cosmosului, căci „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Tim.3/16-17)

După ce- din imparaţia social/democraţiei lui Stalin/ Ilici- Pesedescu (Globalescu) şi Hitler (ideologie care este de sorginte satanică) s-a întrupat monstruosul communism (şi holocaustul Poporului Evreu), pentru că facem preş din POCĂINŢĂ, iata, din globalismul fesenizant se naşte Anticristul aducător al Holocaustului tuturor popoarelor, pentru că refuzăm să ne naştem din nou, din Sămmanţa Duhovnicească… “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…  Radio/televiziile sataniste  (de manipulat si de otravit creaturile pentru care a sangerat Iisus), au mai pierdut un crestin…ALIN BLAINE -POCAINTA UNUI FOST ILUZIONIST VIDEO INTEGRAL…Pocainta inseamnă intoarcere la Dum nezeu! Principiile pocăinţei adevărate Cine este Diavolul? Hristos, adevăratul Centru al strângerii laolaltă…Gânduri cântărite „in talerul”  Cuvântului lui  Dumnezeu asupra experienţei lui Avraam şi a lui IacovÎn Evanghelii întâlnim Înălţarea Sa.. citeste mai multe »


Poporul Diasporei ROMÂNEŞTI:” Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie… (din cauza conducătorilor care sângerează Cerul cu păcătuirile înflăcărate); Cu ochii storşi de lacrimi, cu inima umplută cu idolatriile falşilor păstori, îşi căută, dar nu-şi mai găsesc un loc sub soare, pentru că toate căpeteniile poporului, în loc să se pocăiască şi Dumnezeu să ia blestemul de pe acest popor amărât, se inmuiază, fură, manipulează, pustiiesc ţara… Niciodată roada păcatelor noastre nu poate rămâne nepedepsită, dacă… Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă, moartea. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toţi vrăjmaşii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o; dar vei aduce, vei vesti ziua când şi ei vor fi ca mine.” (Pl. lui Ieremia, cap. 1)

Peste 3.000 de creştini au fost ucisi in intreaga lumea, din cauza credintei (ONG); Locul femeii potrivit Scripturii- În dispensaţia harului; Ce inseamna a fi adventist de ziua a saptea? Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea despre avort, divorţ şi venituri; Evanghelizare la înmormântarea unui demnitar catolic; Sfânta complicitate; Despre falimentul moral al instituţiilor noastre; Semnele caracteristice ale credinței – CHS.SPURGEON; citeste mai multe »


Simptome care nu trebuie ignorate daca persista; Alimente sanatoase dar care te fac sa mananci mult; Cateva alimente  cu actiune diuretica; Ce nu ai voie sa faci daca nu ai mancat; Legume medicament; ENZIMELE VII; Retete de slabit; Sucurile proaspete de legume – izvor de tinerete pentru celule si creier (I) ; Fructele minune : CATINA ; 12 semne care deconspira daca  suferiti dereglari hormonale

 In urma cu o suta de ani legumele medicament uitate (I) erau nelipsite de pe mesele taranilor si ale orasenilor mai saraci. Apoi au fost transformate in cenusarese.vvc citeste mai multe »


Modul – 15 scroafe matca cu circuit inchis si livrare a 250 porci grasi pe an; Masuri pentru prevenierea si combaterea pestei porcine africane; Comportamentul de grup la porcine

Va prezentam un modul de ferma de crestere a porcilor cu circuit inchis si livrare de porci grasi pentru abator.

Notiuni de tehnologie

Reproductia se va organiza sezonier prin inducerea si sincronizarea caldurilor si fatarilor la scroafe, astfel incat sa se realizeze 2 serii de purcei la ingrasat si un indice de folosire a scroafei de 2,3 fatari/an.

citeste mai multe »


Fermierul care se respecta, are… Noi va prezentam, dumneavoastra alegeti: Agricultura organica; Agricultura extensiva cu inputuri reduse, sau Agricultura de precizie; Ferma de familie, nu este prioritară şi în România- ca in alte tari; Aplicatii ale energiei solare si eoliene pentru Sistemele de Irigatii; Solutii de pompare a apei in cateva aplicatii folosind panourile fotovoltaice; Alimentarea cu apa a fermelor; Aprovizionarea cu apa a localitatilor izolate; Date de contact pentru furnizori,producatori de piese, combine, tractoare de pe mapamond; Principalii producatori de tractoare …