Fiindcă Globalistul PeSeDist – Faraon cel satanist, a înţeles că vaccinarea nu vindecă omenirea, (mai ales că a fost creat şi ultravirusul foamei şi imoralităţii) a primit”” pilule”” salvatoare – pocăinţa, naşterea din nou şi credinţa Dumnezeiască! Asaltat de fel şi fel de încercări Divine, s-a lepădat de moaşte, pomeni, acatiste, datini, tradiţii, ritualuri, magie, foto-picturi aurite, iconate, dar mute oarbe, şchioape (Psalmii 115 şi 135) şi de alte dejecţii demonice din sângele ADAMIC, dezavuate în Gal. Cap.5/19-21… Acum, ca şi pe vremea pandemiei idolatre, când au fost protejaţi NUMAI evreii din casele însemnate cu sânge de animal,” vaccinarea” cu Sângele Cristic- Gândirea, Învăţătura Dumnezeiască ne scapă nu doar de plăgile din Egipt, ci şi de cele Apocaliptice, pentru că numai El face transfuzia cu iertare, iubire, dragoste, bunătate, vindecare, purificare, eliberare, înviere, îndumnezeire, vindecare veşnică; Vaccinul Lui, fără urmă de păcat virusant, nu ne cipuieşte, nu ne prosteşte, nu ne manipulează, nu ne terorizează, nu… Dacă” atotputernicul” Faraon s-a căit, cine suntem noi să respingem această oportunitate care ne vrea tot binele din univers?” Faraon a trimis să cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „De data aceasta, am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi. Rugaţi-vă Domnului ca să nu mai fie tunete şi piatră; şi vă voi lăsa să plecaţi şi nu veţi mai fi opriţi.” (Ex.9/27-28)

CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ  este opera satanei feseniste/globaliste/comuniste… Noul Ierusalim – cetatea celor mantuiti… Un cer nou si un pamant nou… Fagaduinta revenirii lui Isus e sigura… 1000 de ani fara ispite si ispititor… Nunta MieluluiPovestirea Măreață a lui Dumnezeu: Moise și Faraon… Moise și Faraon, din Exodul 1-11… A fost creata CRIZA MONDIALĂ , ca sa  introneze  O NOUĂ ORDINE GLOBALĂ…Care sunt pacatele Babilonului? VATICANUL PROMOVEAZĂ GLOBALIZAREA…Mireasa fiarei – o femeie desfranata… CONFUZIA MORALĂ, UN SEMN AL ZILELOR DIN URMĂLupta de la Armaghedon… Cele 7 potire ale maniei lui Dumnezeu… Marea sarbatoare a celor biruitori… Ultima solie a cerului pentru o lume pierduta… Care sunt urmasii Mielului? A sosit ziua să “Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Îs.55/6,7) Cat nu este prea târziu, să urcăm în Cer, să intrăm pe Uşă Cristică, pentru a vedea stricăciunea lumii, care sfredeleşte Cerul, să ploaie urgii Apocaliptice, descrise în Ap., cap 4-21! ÎNDUMNEZEIREA întregului cosmos şi a oricărui OM este inevitabilă, căci Duhul Sfânt revarsă Învăţătura Lui în inimile înnoite şi o scrie pe minţile născute din nou, ca să iubim şi să iradiem mireasma cunoaşterii Lui din Dragoste, nu de frica Legii… Acum, acum, să ne naştem din nou, căci pe Noul Pământ nu are acces cel rău ,nici vreo durere, sau întunecime;Sacredem că gunoierul lucrează din plin la îngroparea noastră, dar îşi sapă singur propria cădere (Ap.20/10)…

Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generalăDin predicile lui W. J. Ouweneel în 1974 în Katwijk aan Zee; RUGĂCIUNEA NECREDINŢEI ,de David Wilkerson; Evrei 11:26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare de  John Fischer, Los Angeles California!… Cum a fost împietrită inima faraonului; Oamenii de ştiinţă arată cum a traversat Moise Marea Roşie… A mai trecut inca un an si multi tot nu sunt mantuiti ,de Alin Lolos- Ieremia 8:20 „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!”

       Ne apropiem de capatul calatoriei noastre spirituale, am ajuns chiar la pragul împaratiei lui Dumnezeu. Daca toate celelalte studii de pîna aici ne-au descoperit pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind rînd pe rînd Prietenul si Medicul nostru, Mielul lui Dumnezeu si Mijlocitorul nostru, aparatorul poporului Sau si speranta lumii, puterea bisericii Sale si începatorul si desavîrsitorul credintei noastre, Mirele mult iubit si Domnul pacii, împaratul împaratilor si Domnul domnilor, atunci va rog sa retineti ca prin studiul de astazi Iisus ni se descopera ca fiind Arhitectul visurilor noastre împlinite.
      Capitolul 20, dupa cum am vazut, s-a încheiat prin distrugerea lui Satana si a tuturor celor ce l-au urmat în razvratire contra lui Dumnezeu. Flacarile focului lui Dumnezeu au mistuit, asa cum prezisese proorocul Maleahi, si radacina si ramura. Cei mai multi cititori ai Bibliei în momentul în care ajung la acest punct al profetiei care vorbeste despre focul curatitor al judecatilor Sale, gîndesc ca acest foc va fi de durata vesnica, si aceasta parere se bazeaza pe expresia de la urma a versetului 10 din capitolul 20, care spune astfel: 
„Si vor fi munciti zi si noapte în vecii vecilor”. Aceeasi expresie apare si în capitolul 14 cu versetul 11 p.p. care spune: „Si fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor”Ideea focului si a chinului vesnic, trebuie sa stiti ca nu este biblica si aceasta din mai multe motive.
 În primul rînd ea 
nu se potriveste cu caracterul lui Dumnezeu, asa cum L-am descoperit de pe celelalte pagini ale Sfintelor Scripturi, ca fiind un Dumnezeu al iubirii. Oare cum ne-am putea închipui ca Dumnezeu ar fi cu adevarat satisfacut de abia atunci cînd va putea privi la Satana, la îngerii rai si la toti cei nemîntuiti, cum de-a lungul întregii vesnicii se tot chinuiesc în flacarile iadului fara sa mai moara?
 În al doilea rînd, cînd Biblia ne vorbeste despre focul cel vesnic, ea ne spune ca 
lucrarea finala a focului va fi aceea de a mistui. Desigur ca aceasta mistuire nu va fi fara chin, fara dureri cumplite pentru cei ce vor trece prin procesul ei, dar ea nu va fi o mistuire care va dura o vesnicie. A mistui înseamna a arde ceva pîna la epuizareVesnicia pedepsei se refera nu la durata ei ci la efectul ei, la caracterul ei ireversibil. Priviti acum putin cît de clar exprima proorocul Isaia durata pedepsei finale. „Lumina lui Israel se va preface în foc si Sfîntul lui într-o flacara care va mistui si va arde spinii si maracinii lui într-o zi; va arde trup si suflet”(Isaia 10,17.18). De notat ca focul lui Dumnezeu va mistui, va arde complet tot ce va fi de mistuit într-o singura zi. Daca aceasta zi este o zi calendaristica, o zi profetica de o durata de un an sau este simbolica vrînd sa ne sugereze un timp scurt, oricare ar fi interpretarea ei, aceasta expresie de o zi contrazice oricum ideea de „în vecii vecilor„.
 În al treilea rînd specialistii în greaca si ebraica întaresc aceasta parere aratînd ca în Biblie atît în Vechiul cît si în Noul Testament, atît expresia ebraica 
„olam” cît si cea greaca „ayon” nu exprima în mod necesar ideea de „fara de sfîrsit”, sau „vesnic”. De pilda apostolul Iuda, la versetul 7 scrie despre Sodoma si Gomora ca au suferit un foc vesnic, în timp ce apostolul Petru, în a doua sa epistola, la capitolul 2 cu versetul 6 scrie despre aceleasi cetati ca au fost osîndite la pieire si prefacute în cenusa. Cred ca aceste doua versete nu mai necesita nici un comentariu. Textele corespund de fapt cu realitatea.
Sa luam acum numai trei exemple din Vechiul Testament. Despre un rob care desi dezrobit, alegea sa ramîna în casa stapînului sau, prevederea era ca stapînul sa-l ia, sa-l duca la usiorii casei, sa-i strapunga lobul urechii cu o sula si 
„robul sa ramîna vesnic în slujba acelui stapîn” (Exodul 21,6). Despre Ghehazi citim în 2 împarati 5,27 ca a fost blestemat de Dumnezeu ca atît el cît si urmasii lui sa sufere de lepra pe vecie. Despre fiii lui Aron citim ca au fost sfintiti pe vecie pentru o slujba care si ea trebuia sa fie îndeplinita pe vecie (1 Cronici 23,13). Întrebarea pentru toate aceste trei exemple este: Traia oare atît stapînul unui rob cît si robul vesnic? Sau daca ne gîndim la viata vesnica putem admite ca vor mai fi si acolo stapîni si robi? Avea oare Ghehazi si familia lui sa traiasca vesnic suferind de lepra? Ce s-a întîmplat oare cu Aron si fiii lui; traiesc ei înca si vor trai si în vesnicie slujind ca preoti? În vesnicie citim ca nu va mai fi templu, iar jertfa Domnului Hristos, dupa cum stim, a desfintat toate slujbele preotesti care se savîrseau în templul pamîntesc. Atunci, cît de vesnica avea sa fie existenta lor si a slujbei lor? De aceea sa admitem ce spun specialistii în limbajul Bibliei si anume ca expresia des folosita pe paginile sfinte „vesnic” sau „pe vecie” se refera în primul rînd la o perioada de timp mai scurta sau mai lunga, egala însa cu durata vietii acelei persoane.
Daca pedeapsa lui Dumnezeu nu va fi vesnica, atunci în schimb, fiti siguri ca 
bucuriile si binecuvîntarile împaratiei lui Dumnezeu vor fi de durata vesnica. Asa ne asigura cuvîntul profetic al capitolelor 21 si 22 cu care se încheie Apocalipsa. Împaratia vesnica a lui Dumnezeu va pune pe de o parte capat tuturor lucrurilor dinaintea ei, si va deschide pe de alta parte, o era cu totul noua vietii pe acest pamînt care a fost deja curatit de pacat si de pacatosi. Iata ce ne spune cuvîntul în Apocalipsa 21. Dupa ce în capitolul 20 am citit despre încheierea lucrarii nimicitoare a lui Dumnezeu de care au avut parte toti cei rai de la Satana si pîna la ultimul om, acum citim astfel:

„Apoi am vazut un cer nou si un pamînt nou pentru ca cerul dintîi si pamîntul dintîi pierisera si marea nu mai era. Si eu am vazut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfînta, Noul Ierusalim, gatita ca o mireasa împodobita pentru barbatul ei. Si am auzit un glas tare care iesea din scaunul de domnie si zicea: ‘Iata cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei si ei vor fi poporul Lui si Dumnezeu însusi va fi cu ei; El va fi Dumnezeul lor, El va sterge orice lacrima din ochii lor si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintîi au trecut’. Cel ce sedea pe scaunul de domni a zis: ‘Iata, Eu fac toate lucrurile noi’. Si a adaugat: ‘Scrie, fiindca aceste cuvinte sînt vrednice de crezut si adevarate’. Apoi mi-a zis: ‘S-a ispravit. Eu sînt Alfa si Omega, începutul si sfîrsitul. Celui ce îi este sete îi voi da sa bea fara plata din izvorul apei vietii. Cel ce va birui va mosteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui si el va fi fiul Meu’”.

Istoria pacatului s-a încheiat potrivit legii semanatului si seceratului. S-a semanat vînt si s-a secerat furtuna, s-a semanat în firea pamînteasca si s-a secerat din firea pamînteasca putrezirea. Babilonul a fost distrus. Fiara, profetul mincinos, diavolul si toti cei ce le-au adus închinare au fost aruncati în flacarile curatitoare ale focului divin.
Dar planul lui Dumnezeu nu se încheie aici, prin nimicirea si curatirea universului de cei rai. Aceasta lucrare este numita în Biblie ca fiind lucrarea ciudata a lui Dumnezeu, o lucrare straina de caracterul Sau. Dumnezeu este iubire, El este bun, iertator, îndelung rabdator si plin de îndurare. De aceea 
lucrarea Domnului Iisus nu se va încheia aici, la biruinta si nimicirea celor rai, ci ea va continua în sens pozitiv, prin slavita împlinire a fagaduintelor Sale nespus de mari si scumpe, prin dreapta rasplatire a celor neprihaniti si sfinti, prin umplerea întregului univers cu slava Sa. Si acestea toate sînt transpuse în realitate într-o noua creatiune, într-un nou Ierusalim, o noua relatie între cei mîntuiti si Dumnezeu si prin niste conditii de viata noi. Întrebarea este: Ce anume are o prioritate deosebita în ochii lui Dumnezeu în tot acest vast program de refacere a tuturor lucrurilor? Pun aceasta întrebare pentru ca de cele mai multe ori cînd cei credinciosi se gîndesc la mîntuirea lor vesnica, vrînd nevrînd gîndul lor se duce la lucrurile materiale ale vietii, la frumusetea Noului Pamînt în care toate nenorocirile si neplacerile vietii de azi nu vor mai exista. Si de abia într-un tîrziu se gîndesc si la realitatile spirituale ale vietii pe Noul Pamînt. La prima vedere se pare ca însusi textul profetiei urmareste acelasi fir de gîndire. Privirea si atentia apostolului Ioan sînt atrase mai întîi de un cer nou si un pamînt nou ca si acum acestea ar fi elementele principale ale soliei lui Dumnezeu din aceste ultime capitole. Dimpotriva, punctul central în jurul caruia graviteaza întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos de refacere a tuturor lucrurilor nu este înfatisarea rapitoare a cerului si a pamîntului sau excelenta calitate a conditiilor materiale ale vietii celei noi, ci Noul Ierusalim, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Aceasta este de fapt esenta planului de mîntuire – refacerea relatiei omului cu Creatorul sau, aducerea omului la aceeasi treapta de vietuire cu Dumnezeu, de pe care a cazut prima pereche de oameni. De aceea sa notam ca pasajul citit nu începe cu ce este mai

important pentru Dumnezeu ci începe cu lumea naturala, materiala. Si de ce asa? întocmai ca si în Geneza capitolul 1 Dumnezeu a creat mai întîi cerurile si pamîntul pregatind astfel un mediu de viata pentru vietuitoarele pamîntului si în cele din urma pentru om. Dar dintre toate vietuitoarele cu care Dumnezeu a populat pamîntul omul a fost singura fiinta pe care El a numit-o fiul lui Dumnezeu. De aceea vedem în Apocalipsa cum inspiratia divina ne prezinta în aceeasi ordine ca si în Geneza, mai întîi o noua creatiune si apoi cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Noul Ierusalim, evident ca nu poate coborî pe un pamînt pustiu si gol, asa cum a ramas dupa procesul curatitor al focului divin. Tocmai de aceea Domnul Iisus va face mai întîi un cer nou si un pamînt nou, deci nu uitati, noi sîntem punctul cel mai însemnat al noii creatiuni! Prezenta noastra acolo pe Noul Pamînt este tot ceea ce va da sens întregului plan de mîntuire si întregii lucrari finale de restaurare a pamîntului. Daca vreunul din noi vom lipsi, fiti siguri, Domnul Iisus, cel care a murit pentru noi si a facut totul pentru ca sa ajungem acolo va fi nespus de trist. Privind la Noul Ierusalim, el poate fi asemanat prea bine cu corabia lui Noe, refugiul celor credinciosi de furia potopului. Tot asa si sfînta cetate va fi refugiul celor credinciosi din vremea sfîrsitului atunci cînd flacarile focului ceresc vor învalui planeta noastra. Noul Ierusalim va fi raspunsul la acea întrebare din cartea proorocului Isaia de la capitolul 33 versetul 14: „Cine din noi va putea sa ramîna lînga un foc mistuitor?” Numai cei neprihaniti care înca din viata aceasta au facut din Dumnezeu locul lor de scapare, numai ei vor fi în stare sa stea lînga acel foc mistuitor.
        Pamîntul cel nou va trebui sa aiba o capitala a lui si aceasta va fi 
Noul Ierusalim. Aceasta cetate este reala, tot atît de reala ca si cerul si pamîntul cel nou. În capitolul 3 cu versetul 12 în Apocalipsa, Noul Ierusalim este numita cetatea lui Dumnezeu. În ea va fi prezenta lui Dumnezeu, scaunul Sau de domnie, centrul universului. Asa fusese conceput vechiul Ierusalim. El era cetatea lui Dumnezeu pentru ca acolo Dumnezeu, prin chivotul Sau, era prezent în continuu în mijlocul ei. De acolo din templu, Dumnezeu prin uneltele Sale omenesti întretinea o legatura strînsa cu poporul Sau, revarsa binecuvîntarile Sale, descîlcea problemele încurcate ale natiunii, mergea la lupta cu poporul Sau si trona peste viata întregei cetati. Dar, dupa cum stim, Ierusalimul pamîntesc a ramas doar un simbol nedesavîrsit al lucrurilor desavîrsite ce aveau sa vina. Dumnezeu planuise sa faca din vechiul Ierusalim metropola întregului pamînt, dar din cauza ca aceasta cetate nu a fost la înaltimea chemarii ei, de aceea aceasta misiune a fost încredintata Noului Ierusalim în care Dumnezeu va domni peste toti si în plus va domni înlauntrul inimii fiecarui credincios.
Dar, o cetate este ceva mai mult decît niste ziduri, niste strazi si cladiri. Ea este totodata o grupare sociala care traieste într-un spirit de strînsa partasie si ai carei membri nutresc si coopereaza în vederea realizarii unor interese comune. Partasia împreuna cu toti sfintii, de care apostolul Pavel amintea mereu în epistolele sale si partasia cu Iisus Hristos urmeaza sa fie desavîrsita în Noul Ierrusalim. Tocmai pentru a sublinia aceasta partasie intima, plina de atractie, de bucurie, de reala fericire, profetia numeste Noul IerusalimO lume noua ca fiind 
mireasa Domnului Hristos. Toti stim cît de intima si cît de profunda este partasia dintre un mire si mireasa lui. O, cu cît mai bogata va fi partasia celor mîntuiti cu Iisus, Mirele lor. Iata în aceasta privinta, minunatele cuvinte ale Domnului Iisus, asa cum au fost transmise de profetul Zefania la capitolul 3 cu versetul 17: „Domnul Dumnezeul tau este în mijlocul tau ca un Viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie; va tacea în dragostea Lui si nu va mai putea de veselie pentru tine”. Cortul întîlnirii din asezamîntul Vechiul Testament, trebuia sa fie o prefigurare a partasiei lui Dumnezeu cu poporul Sau. Acolo, în cortul întîlnirii, Dumnezeu si poporul Sau locuiau laolalta sub acelasi acoperamînt. în Noul Ierusalim nu numai o identitate în ceea ce priveste locul, ci si în ceea ce priveste idealurile vietii vor stapîni relatiile noastre cu Dumnezeu. Noi îl vom cunoaste din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, dupa cum si noi am fost cunoscuti de El. Noi vom vedea fata Lui. Tocmai în aceasta va sta cea mai mare binecuvîntare a locuirii în cetatea lui Dumnezeu, în acea metropola a universului: în partasia cu Dumnezeu, nestingherita de nimic, nestingherita de niciun gînd rau, de nicio pornire rea.
Astazi, cînd si cînd inima noastra este strafulgerata de gînduri sau porniri rele, necurate sau nevrednice, însa atunci vom fi ca El iar El va fi în noi. Iisus va umple tot launtrul nostru cu prezenta Sa, ne va lumina gîndurile, va stîrni dragostea noastra pentru El, va provoca necontenit fapte nascute din iubire si ne va lega din ce în ce mai strîns de Sine prin legaturi ce niciodata nu se vor mai rupe. Atunci, a sluji pe Iisus, a umbla cu Iisus, a trai ca Iisus, a înalta pe Iisus mai presus de eul nostru si a asculta de El va fi cu adevarat un deliciu pentru noi, sau cea mai înalta favoare care ni s-ar putea face. Între noi locuitorii Noului Ierusalim nu va mai fi nimic care sa ne mai desparta. Marile nu vor mai fi, nu va mai fi nicio urma de opresiune din partea cuiva asupra altora. Pe vremuri crestinii erau prinsi si aruncati în lanturi în fundul galerelor, ca sa traga la vîsle pentru opresorii lor, sau erau aruncati undeva pe o insula pustie. Dar tresaltati de bucurie, marea nu va mai fi; nu va mai fi nici tînguire, nici tipat, nici durere, nici moarte si nici chiar lacrimi. Ba, poate ca vor mai fi lacrimi, dar acelea vor fi de extaz si bucurie. Între cer si pamînt va fi o armonie desavîrsita. Ele nu vor mai fi separate. Între lumea noastra si celelalte planete necazute în pacat nu va mai fi nici o bariera. Locuitorii altor lumi vor veni sa viziteze aceasta planeta pentru salvarea careia Fiul lui Dumnezeu a trebuit sa-Si dea viata ca pret de rascumparare din pacat. Ei vor veni la noi ca sa ne cunoasca, sa ne ceara sa le povestim din experientele mîntuirii noastre si sa ne invite sa le vizitam coltul lor de univers. Si noi si ei ne vom simti oriunde ca acasa pentru ca pamîntul, acea oaie ratacita din turma Marelui Pastor Iisus Hristos a fost în sfîrsit gasita, a fost asezata pe umerii vajnici ai Domnului si a fost adusa acasa în staulul Sau.
O, fara îndoiala ca asa cum ne asigura profetia, 
toate aceste cuvinte sînt vrednice de crezut si adevarate. Ele pot sa fie partea oricui, a mea si a dumneavoastra, cu o singura conditie, daca ne este într-adevar dor de casa noastra din cer, de Iisus, de locuirea laolalta cu Dumnezeu si cu lumile necazute în pacat. Da, daca ne este dor. Celui ce îi este sete, spune Domnul, îi voi da sa bea fara plata din izvorul apei vietiiEste cineva în aceste clipe, cînd citeste aceasta prelegere, însetat cu adevarat dupa apa vietii? Tînjeste cineva de dor dupa casa parinteasca din cer? Iisus este gata sa-i ofere vesnicia în dar fara nici o plata. Esti gata sa întinzi mîna? Esti gata sa-i deschizi inima lui Iisus?Cu multi ani în urma James Backer din Harisburg, Pensilvania, s-a gîndit sa sarbatoreasca pentru a 87-a oara ziua sa de nastere într-un fel cu totul deosebit. Pentru aceasta a scris celor 9 chiriasi ai sai, ce locuiau cu totii pe aceeasi strada, o scrisoare în care îi anunta ca le ofera spre vînzare casele în care locuiesc contra unei sume simbolice de numai $10. Pe atunci în 1957, fiecare din acele 9 case valorau o suma destul de mare, de aproximativ $5000 fiecare. Prietene care stai astazi înca în cumpana daca sa primesti sau nu oferta gratuita a cerului, te întreb, fara sa fi citit deznodamîntul acelei întîmplari: Crezi ca s-au aratat acei chiriasi interesati de asemenea oferta? Absolut ca da. Toti s-au grabit sa o accepte. Oferta pe care Iisus ti-o face astazi este de a primi un locas în Noul Ierusalim. M-as mira sa te vad refuzînd o asemenea oferta. M-as mira sa nu doresti sa te întorci acasa în patria lui Dumnezeu. M-as mira sa nu spui Domnului chiar acum:

„Doamne îti multumesc ca Tu nu îmi ceri nimic si în schimb esti gata sa-mi dai totul. Cum as putea refuza o iubire asa de mare? Cum as putea refuza o jertfa atît de pretioasa? Cum as putea sa mai amîn sa ma predau în bratele Tale? Primeste-ma, scrie-ma în cartea vietii Tale. Ajuta-ma sa ma pregatesc pentru cer si vino sa ma iei acasa. Amin!

       Daca profetiile din Apocalipsa sînt vrednice de crezut si adevarate, ceea ce deja s-a dovedit prin faptul ca ele s-au împlinit pîna azi cu scumpatate, atunci anuntul divin ca Împaratia lui Dumnezeu va fi asezata cît de curînd pe acest pamînt este un adevar care si el se va împlini în mod sigur. Daca acum mai bine de 19 secole apostolul Pavel scria credinciosilor din vremea sa în epistola catre Evrei capitolul 12 versetul 22 astfel: „Si v-ati apropiat de Muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sarbatoare a îngerilor”, va dati seama cu cît mai aproape ne gasim noi astazi de Ierusalimul ceresc, de marea sarbatoare a întîlnirii noastre cu iubitul nostru Mîntuitor Iisus Hristos.
O, cît de uimit, cît de încîntat trebuie sa fi privit apostolul Ioan la scena Ierusalimului ceresc, la toate acele scene ale înoirii tuturor lucrurilor! Ce rapitoare splendori au fost trecute pe dinaintea ochilor sai obositi de luptele vietii si înlacrimati de suferinta cît si de dor dupa Iisus. Ce reînvioratoare trebuie sa fi fost acele cuvinte divine pentru inima batrînului martir: 
„Iata, Eu fac toate lucrurile noi”. Gînditi-va ce mult ar face pentru noi daca zi de zi în loc sa pierdem ore pretioase în fata nimicurilor si a tuturor lucrurilor vremelnice si stricacioase ale acestui veac prezentate pe micul ecran, daca ne-am lua timp sa privim din ce în ce mai mult la frumusetile de nedescris ale vesniciei care ne asteapta, cît de înviorati si de mîngîiati ne-am simti în toate luptele si încercarile credintei noastre! Priviti spre cer, este apelul ultimelor doua capitole ale Apocalipsei. Priviti spre cetatea Dumnezeului celui viu, spre Ierusalimul ceresc, spre marea zi a izbavirii noastre si a refacerii tuturor lucrurilor. Apostolul Ioan a înteles chemarea cerului. De pe acea insula a exilului sau, el si-a ridicat privirea mai presus de lanturile sale, mai presus de singuratate, de batrînete, neputinta, lacrimi si dureri, spre a se satura cu spendorile pregatite de Iisus pentru toti cei mîntuiti. De aceea la capitolul 21, începînd de la versetul 9 el încearca sa ne ofere o descriere si mai expresiva a Noului Ierusalim, a slavei si stralucirii lui zicînd astfel:

       „Apoi unul din cei sapte îngeri care tineau cele sapte potire pline cu cele din urma sapte urgii a venit si a vorbit cu mine si mi-a zis: ‘Vino sa-ti arat mireasa, nevasta Mielului’. Si m-a dus în duhul pe un munte mare si înalt; si mi-a aratat cetatea sfînta, Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatra prea scumpa, ca o piatra de iaspis stravezie ca cristalul. Era înconjurata cu un zid mare si înalt. Avea douasprezece porti si la porti doisprezece îngeri si pe ele erau scrise niste nume, numele celor douasprezece semintii ale fiilor lui Israel. Spre rasarit erau trei porti, spre miazanoapte trei porti, spre miazazi trei porti si spre apus trei porti. Zidul cetatii avea douasprezece temelii si pe ele erau cele douasprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca masuratoare o trestie de aur ca sa masoare cetatea, portile si zidul ei. Cetatea era în patru colturi si lungimea ei era cît largimea. A masurat cetatea cu trestia si a gasit aproape douasprezece mii de prajini. Lungimea, largimea si înaltimea erau deopotriva. I-a masurat si zidul si a gasit 144 de coti, dupa masura oamenilor, caci cu masura aceasta masura îngerul. Zidul era zidit din iaspis si cetatea era din aur curat ca sticla curata. Temeliile zidului cetatii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea dintîi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a sasea de sardiu, a saptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopaz, a unsprezecea de iacint, a douasprezecea de ametist. Cele douasprezece porti erau douasprezece margaritare, fiecare poarta era dintr-un singur margaritar. Ulita cetatii era de aur curat ca sticla stravezie”.


Sînt sigur ca unii dintre dumneavoastra, stimati cititori, sînteti niste pasionati calatori care ati umblat mult prin lume si ati vazut multe locuri încîntatoare si multe orase frumoase cu cladiri semete, niste adevarate oaze ale inteligentei, frumosului si ale celor mai rafinate gusturi. Însa sînt sigur ca nimic din tot ce ati putut vedea pîna azi nu se compara cu acea capodopera a mîinilor Domnului Iisus, acel ansamblu arhitectonic maestrit, alcatuit din ziduri de iaspis, cu porti de margaritar, cu temelii împodobite cu pietre scumpe si cu strazi de aur curat stralucitor.
În urma cu multi ani, pe cînd era tînar, apostolul Ioan se gasea împreuna cu ceilalti ucenici si cu Domnul Iisus Hristos în jurul mesei la Sfînta Cina în acea camera de sus. Si el îsi aducea mereu aminte de ultimele cuvinte ale Domnului înainte de crucificarea Sa si înainte de înaltarea Sa la cer: 
„Sa nu vi se tulbure inima; aveti credinta în Dumnezeu si aveti credinta în Mine. în casa Tatalui Meu sînt multe locasuri; daca n-ar fi asa v-as fi spus. Eu Ma duc sa va pregatesc un loc si dupa ce Ma voi duce si va voi pregati un loc Ma voi întoarce si va voi lua cu Mine ca acolo unde sînt Eu sa fiti si voi”. Parul apostolului albise de vreme iar vlaga tineretii sale se consumase de-a binelea pe parcursul anilor de slujire apostolica, ani plini de greutati, eforturi, încercari si lupte. Asemenea multora din înaintasii sai, ca si a multora din urmasii sai, apostolul se tot întreba: Cînd, cînd se va împlini cuvîntul Domnului? Oare, vor avea parte ochii mei sa vada împlinirea fagaduintelor Sale înainte de a merge la odihna în pulberea pamîntului? Si acum, închipuiti-va cu ce ochi a privit apostolul Ioan la acea scena profetica, cît de extaziat si cît de coplesit a fost launtrul sau atunci cînd îngerul l-a asezat fata în fata cu împlinirea visului lui de o viata, locasul sau ceresc.
Oamenii au împartit lucrurile din natura înconjuratoare în lucruri însufletite si lucruri neînsufletite, impresia tuturor fiind aceea ca lucrurile neînsufletite, pentru ca nu au viata si o inteligenta cît de rudimentara, nu exprima nimic, ele fiind bune numai ca materie prima din care sa se produca bunurile de consum necesare întretinerii vietii lucrurilor însufletite. Însa despre pietre Domnul a spus cîndva ucenicilor Sai ca daca ei vor tacea, atunci pietrele vor striga. Desi neînsufletite, totusi, materialele din care va fi zidita cetatea Noului Ierusalim, vor vorbi. Ele 
vor vorbi despre stralucirea si curatia vietii cu Dumnezeu.        Natura neînsufletita a devenit partasa blestemului pacatului atunci cînd Dumnezeu a blestemat pamîntul din pricina pacatului primei perechi. Dar acum cetatea lui Dumnezeu împreuna cu toate lucrurile de pe pamînt vor fi noi si ele vor straluci, vor vorbi, îsi vor recapata cu alte cuvinte rolul lor de martori tacuti ai întelepciunii, puterii, slavei si desavîrsirii lui Dumnezeu. Aurul, pietrele scumpe de toate culorile si perlele de dimensiuni cu totul neobisnuite din care vor fi zidite portile cetatii, se vor reflecta în stralucirea transparenta a strazilor de aur. Aceasta risipa de bogatii va rasplati într-un fel de-a lungul vesniciei pe toti aceia care în timpul vietii lor de pe vechiul pamînt au ales sa fie saraci cu duhul, sa plînga, sa fie blînzi, sa fie flamînzi si însetati dupa neprihanire, milostivi, cu inima curata, împaciuitori si prigoniti si ocarîti din pricina credintei. Tuturor acestora Domnul Iisus le-a dat asigurarea Sa divina: „A lor este împaratia cerurilor. Ei vor mosteni pamîntul si vor vedea pe Dumnezeu. Bucurati-va si veseliti-va pentru ca rasplata voastra este mare în ceruri”, a spus Domnul Iisus. Si iata acum ce mare si ce stralucitoare este bogatia rasplatirilor lui Iisus pentru cei ce L-au urmat. De aceea nu ma mira deloc de ce de-a lungul vesniciei cei mîntuiti nu vor înceta sa cînte: Mari si minunate sînt lucrarile Tale Doamne! Drepte si adevarate sînt caile Tale, împarate al neamurilor! Cît si acel refren fara de sfîrsit:Aleluia, a Celui ce sade pe scaunul de domnie si a Mielului sa fie lauda, cinstea, slava si stapînirea în vecii vecilor!

       În acea viziune a Noului Ierusalim ceresc, apostolul Ioan a vazut nu numai stralucirile si frumusetile materialelor folosite în tot acest ansamblu arhitectural, ci si proportiile si dimensiunile uriase ale acelei cetati. Cei ce au calculat masuratorile cetatii, asa cum ne-au fost date în viziune, ne spun ca daca vrem sa ne gîndim la dimensiunile Noului Ierusalim ar trebui sa ne imaginam un oras de forma unui cub ale carui laturi sînt de 600 de km. Multi cercetatori ai Apocalipsei si-au pus întrebarea: Cine ar putea concepe existenta unui astfel de oras în realitate? Oare nu cumva ar trebui toate detaliile viziunii sa fie luate mai degraba ca fiind niste simboluri? Daca pe lînga aceasta forma si acele dimensiuni uriase ale cetatii adaugam cele 12 feluri de pietre pretioase, cele 12 temelii, cele 12 porti si cei 12 îngeri pazitori ai portilor, apoi numele celor 12 semintii si numele celor 12 apostoli, precum si masuratorile date în care cifra 12 este un fel de numitor comun, întrebarea devine si mai necesara. Oare nu ar fi cazul sa socotim ca aici este vorba de ceva mai mult decît o cetate plina de bogatii si frumuseti de negrait. Eu personal înclin sa cred ca aceasta viziune este o descriere cu mult mai cuprinzatoare decît ceea ce ne-ar sugera textul la prima vedere. Desigur ca atît cerul cel nou precum si pamîntul cel nou sînt niste lucruri reale.
De aceea nu neg faptul ca Noul Ierusalim este o cetate reala, este chiar cetatea pe care o astepta Abraam, cetatea al carei mester si Ziditor este Dumnezeu. Însa viziunea apostolului Ioan ne da posibilitatea sa mergem mai departe si sa spunem ca tot ceea ce a pregatit Dumnezeu pentru cei credinciosi întrece cu mult puterea noastra de imaginatie ca si puterea noastra de perceptie, asa încît singura masura a asteptarilor noastre ramîne în final aceea subliniata de apostolul Pavel în 1 Corinteni 2,9: 
„Lucruri pe care ochiul nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit, asa sînt lucrurile pe care le-a pregatit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc”. Deci, viziunea cetatii Noului        Ierusalim cred ca trebuie sa o lasam sa depaseasca cu mult mai mult granitele simturilor noastre sau întelesul strict al cifrelor. Cînd apostolul Ioan este îndemnat de înger sa priveasca spre sfînta cetate, îngerul i-a spus ca are de gînd sa-i arate de fapt mireasa, nevasta Mielului. Poate ca, mai mult decît niste ziduri de cetate scaldate în lumini de aur si în straluciri multicolore, aceasta viziune urmarea sa o prezinte apostolului Ioan cît si noua, biserica lui Dumnezeu, poporul celor mîntuiti. Aceasta însemna în primul rînd nu ca biserica se gasea în acea cetate cu zidurile de iaspis si mai degraba ca însasi cetatea era biserica. Si daca biserica este. „mireasa” Domnului Iisus ne dam seama ca relatia Domnului Iisus cu Ierusalimul ceresc este o relatie mult mai intima decît aceea dintre un locuitor al unui oras si acel oras. Relatia este de natura personala, spirituala si nu atît materiala. Ea ne vorbeste despre o partasie si o dragoste de durata vesnica. Numai datorita Domnului Iisus aceasta cetate sta în partasie cu Dumnezeu. Aceasta înseamna implicit ca Iisus este Domnul cetatii si Mirele ei. Aceeasi concluzie ca viziunea cetatii este mai mult decît descrierea unei cetati materiale este subliniata si de prezenta numelor apostolilor pe temeliile ei. Biserica a fost zidita, spunea apostolul Pavel, pe temelia apostolilor si a proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Iisus cel întrupat, cel rastignit, cel înviat, înaltat la cer si proslavit este totul pentru acea cetate. În El, toata cladirea, bine închegata creste ca sa fie un templu sfînt în Domnul(Efeseni 2,21). Un oras, oricare ar fi el, nu este pîna la urma un simplu numar de strazi, de case si de cladiri publice, ci este de fapt acea comunitate umana care locuieste înlauntrul zidurilor lui. Mireasa Mielului nu este o singura persoana, ci ea este formata din milioane si milioane de oameni. Desi în mijlocul lumii, în orice epoca mireasa Domnului Iisus, biserica Sa a fost totdeauna o turma mica. La sfîrsit ea va aparea în ochii întregului univers ca o gloata de nenumarat. Aceasta poate fi explicatia acelor dimensiuni uriase pe care apostolul Ioan le-a notat în timp ce îngerul facea masuratoarea cetatii. De ce oare sa mai fi fost înfatisata biserica printr-o cetate? V-ati întrebat oare aceasta? Scopul pentru care a fost folosit acest simbol a fost si acela de a sublinia ideea de strînsa comuniune între membrii bisericii. În orase oamenii locuiesc unii fata de altii atît de aproape încît legaturile personale dintre ei sînt foarte strînse si împletite între ele. Aceasta este de fapt ideea care sta la baza întregului tablou al Noului Ierusalim.
Biserica celor rascumparati din pacat va fi o societate desavîrsita. În aceasta obste atît sfintii Vechiului Testament cît si ai Noului Testament vor fi una în Hristos. Nimic nu-i va mai desparti. Ei vor fi laolalta si vor împartasi o singura viata, un singur principiu – iubirea; si un singur scop – a trai spre a sluji drept slava lui Dumnezeu.Aceasta idee a desavîrsirii este zugravita prin forma de cub a cetatii. În vechime doar Sfînta Sfintelor din sanctuarul din Ierusalim avea forma de cub. De data aceasta întreg Ierusalimul ceresc va exprima acest simbol al desavîrsirii. Tocmai de aceea în versetul 22 citim: „În cetate n-am vazut nici-un templu pentru ca Domnul Dumnezeu cel Atotputernic ca si Mielul sînt templul ei. Atunci locuitorii Ierusalimului ceresc nu vor mai avea nevoie de serviciile simbolice ale slujbelor de la templu în vederea obtinerii prin credinta a neprihanirii si desavîrsirii lor, ci Dumnezeu si Mielul vor fi izvorul a toata desavîrsirea pentru toti cei mîntuiti.
Dupa cum am vazut cetatea Noului Ierusalim are un zid înalt cu douasprezece porti la care sînt doisprezece îngeri, cîte unul la fiecare poarta. Poate este inutila aceasta precizare, totusi, este bine sa stim ca atît înaltimea zidului cît si prezenta îngerilor la porti n-au drept scop apararea locuitorilor din cetate ci zidul este acolo mai degraba ca sa sublinieze si mai bine ideea unei strînse partasii între locuitorii Noului Ierusalim, iar acei îngeri stau de fapt ca niste reprezentanti ai ostirilor îngeresti care la momentul revenirii Domnului Iisus în slava au fost trimisi cu o misiune spre pamînt, dupa cuvîntul Domnului din Evanghelia dupa Matei capitolul 24 cu versetul 31: 
„El va trimite pe îngerii Sai cu trîmbita rasunatoare si vor aduna pe alesii Lui din cele patru vînturi de la o margine a cerului pîna la cealalta”. Îngerii care în acea zi au avut privilegiul sa sune adunarea celor mîntuiti sînt cei care vor îmbogati si vor spori cu prezenta lor si mai mult placuta adunare a celor alesi. Numele celor douasprezece semintii ale poporului Israel scrise pe portile cetatii sînt de fapt niste elemente de identificare a acelora dinlauntrul portilor. Tot Israelul este acolo. întreaga biserica a Vechiului si Noului Testament. Aceasta este biserica celor înscrisi în cer. Ideea unei diferentieri a celor mîntuiti dintre Israel si a acelora din biserica crestina este exclusa cu desavîrsire. În cer cei mîntuiti vor forma un singur popor, poporul sfintilor Celui Prea înalt, asa cum a scris proorocul Daniel în capitolul 7 cu versetul 27.
În aceasta viziune, numarul 12 apare cu insistenta. Acest numar este de fapt rezultatul înmultirii cifrei 3 cu 4. Cifra 3 reprezinta Sfînta Treime iar cifra 4 este simbolul poporului ales al lui Dumnezeu adunat din cele patru colturi ale pamîntului. Biserica Domnului Hristos este vazuta acolo sus în toata desavîrsirea ei, în toata frumusetea ei, în toata slava pe care Dumnezeu a pregatit-o pentru cei ce L-au iubit. Dar slava lui Dumnezeu nu va fi restrînsa numai la cetatea Noului Ierusalim ci întreg pamîntul va fi plin de slava Domnului. O, cît m-as bucura iubiti cititori, sa stiu despre fiecare din dumneavoastra ca v-ati luat ca tinta a vietiii Noul Ierusalim, pamîntul cel nou, împaratia lui Dumnezeu.
Despre aceasta împaratie a subliniat Domnul Iisus Hristos ca se ia cu navala, si cei ce dau navala pun mîna pe ea. A da navala pentru a obtine un lucru înseamna concentrare, pasiune, lepadarea oricaror lucruri sau activitati care ar putea stînjeni înaintarea spre tinta suprema.Cînd privesc la profetiile împlinite si la cele ce au mai ramas de împlinit, cînd ma gîndesc la slava, frumusetile si bucuriile de negrait care ne asteapta si de care sîntem atît de aproape, cînd ma gîndesc la Domnul Iisus care a parasit cîndva cerul si a venit pe acest pamînt ca sa moara pentru salvarea noastra si pentru a ne readuce pe toti în împaratia Sa, ma întreb: Oare va lipsi cineva de la acea mare sarbatoare? Oare va fi careva dintre noi care se va întoarce din drum sau va refuza în acest ultim ceas al istoriei sa dea cu adevarat navala?
Fie ca în acest moment sa ne întoarcem inima spre Iisus si sa spunem chiar acum: Doamne, Mîntuitorul nostru, Tu care ne astepti de atîta timp cu rabdare, cu bunatate si cu bratele deschise, recunoastem ca mai mult decît oricînd, împaratia Ta este atît de aproape. Dorim de aceea, chiar acum, sa ne luam ca tinta cerul, Noul Ierusalim. Dorim prin harul Tau, prin meritele jertfei Tale scumpe sa ne primesti, sa ne curatesti viata si prin Duhul Tau sa ne conduci spre portile cetatii sfinte. Fie ca în curînd sa ajungem sa Te vedem fata în fata si atunci Doamne, fa-ne bucuria ca niciunul dintre noi sa nu lipseasca de la marea întîlnire. Si-Ti multumim în numele dragostei Tale infinite. Amin!

       Iata-ne ajunsi la ultimele pagini ale Apocalipsei, la capatul calatoriei noastre prin vremelnicie spre pamîntul cel nou, Noul Ierusalim, spre viata cea noua si vesnica. Ma întreb acum la sfîrsitul acestui studiu: Oare am înteles noi pe deplin mesajul pe care Dumnezeu a dorit sa ni-l transmita prin intermediul ei? Am înteles noi ca în spatele limbajului simbolic al viziunilor profetice primite de apostolul Ioan se afla de fapt o întreaga istorie, plina de evenimente si fapte?Aceasta istorie ne descopera pe de o parte planul de mîntuire al lui Dumnezeu, iubirea infinita a Domnului Iisus Hristos pentru noi oamenii, iar pe de alta parte o istorie care ne descopera drumul sinuos al bisericii Sale prin lume, un drum plin de obstacole, încercari, ispite si lupte, dar care sfîrsesc în cele din urma în fericirea, pacea si stralucirile vietii Noului Pamînt.
Acest dublu aspect al istoriei ne-a fost prezentat de Apocalipsa sub forma unei serii de sapte viziuni profetice.
 Prima dintre ele este viziunea celor sapte biserici. Aceasta viziune a început tocmai la data cînd a încetat viata si misiunea Domnului Hristos pe acest pamînt, iar încheierea viziunii este rezervata pentru acel moment cînd va începe vesnicia.  A doua viziune aceea a celor sapte peceti, ne-a zugravit suferintele si chinurile Mielului, dar retraite acum de trupul bisericii Sale. Cînd Mielul a rupt si ultima pecete, pecetea a saptea, în cer s-a produs tacere, iar îngerii lui Dumnezeu au pornit spre pamînt spre a aduna pe toti cei credinciosi.  A urmat apoi o noua viziune, a celor sapte trîmbite care au sunat dinspre cer în auzul tuturor natiunilor pamîntului anuntînd prin ultima dintre ele ca împaratia lumii a trecut în mîinile Domnului Dumnezeu si ale Unsului Sau; si El va împarati în vecii vecilor.  Urmeaza apoi viziunea a patra, care aseaza o linie de legatura directa între cer si pamînt, între Iisus si biserica Sa, între lupta din cer si lupta de pe pamînt. Aceasta este viziunea marei lupte care aseaza în final în fata lumii si în fata întregului univers pe adevaratii urmasi ai Mielului, ramasita, cei 144.000 – pazitorii poruncilor lui Dumnezeu.  Cea de a cincea viziune ne descopera cele sapte urgii ale lui Dumnezeu care se vor pravali în chip nimicitor asupra tuturor vrajmasilor legii Sale. În cea de a sasea viziune ne-a fost descrisa nimicirea principalilor vrajmasi ai Domnului Iisus si ai alesilor Sai si anume nimicirea Babilonului, a fiarei, a proorocului mincinos si în final nimicirea Satanei cît si curatirea pamîntului de toate urmarile pacatului.  În cea de a saptea viziune, aceea cuprinsa în capitolele 21 si 22 privim la Paradisul lui Dumnezeu restaurat si încredintat poporului celor credinciosi.

Cum spuneam mai înainte ne gasim cu acest ultim studiu din Apocalipsa la ultimele pagini, la ultimele precizari, ultimele asigurari divine si ultimele apeluri. În prelegerea trecuta am subliniat faptul ca slava vesnica a lui Dumnezeu nu se va limita numai la Noul Ierusalim, ca metropola a pamîntului si ca simbol al bisericii celor mîntuiti, ci aceasta slava va umple întreg pamîntul asa încît el va arata ca gradina Edenului de altadata. Primul Eden a ramas pe pamînt pîna la potop. Cu poarta închisa si cu acel înger pazitor barînd calea oricui catre pomul vietii. Edenul a ramas printre oameni un timp de aproape un sfert din toata perioada Vechiului Testament. A ramas ca o mustrare dar si ca o fagaduinta pentru toate generatiile de pamînteni. Fagaduinta Edenului spune astfel:

„Celui ce va birui îi voi da sa manînce din pomul vietii care este în raiul lui Dumnezeu” (Apoc. 2,7).Dar sa intram acum în cetatea Noului Ierusalim, pe care apostolul Ioan a vazut-o în viziune. Sa citim din capitolul 21 începînd de la versetul 22:

„În cetate n-am vazut nici un templu pentru ca Domnul Dumnezeu cel Atotputernic ca si Mielul sînt templul ei. Cetatea n-are trebuinta nici de soare nici de luna ca s-o lumineze caci o lumineaza slava lui Dumnezeu si faclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei si împaratii pamîntului îsi vor aduce Slava si cinstea lor în ea. Portile ei nu se vor închide ziua fiindca în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava si cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea; nimeni care traieste în spurcaciune si în minciuna, ci numai cei scrisi în cartea vietii Mielului. Si mi-a aratat un rîu cu apa vietii, limpede precum cristalul, care iesea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului. În mijlocul cetatii si pe cele doua maluri ale rîului era pomul vietii rodind douasprezece feluri de rod si dînd rod în fiecare luna; si frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor”.

       Fiecare apa curgatoare de pe pamînt precum si fiecare copac sînt un fel de aducere aminte a rîului vietii si a pomului vietii din Edenul pierdut. Întreaga tragedie a neamului omenesc s-a declansat atunci cînd omul a mîncat din roadele pomului cunostintei binelui si raului. Dar pe Noul Pamînt nu va mai fi un pom al cunostintei binelui si raului ci numai pomul vietii. Iisus este pîinea care s-a coborît din cer si tot El s-a numit pe Sine apa vietii. De aceea atît rîul vietii cît si pomul vietii vor deveni pentru cei mîntuiti pe tot parcursul vesniciei sursa lor de viata si pe masura ce locuitorii Noului Ierusalim vor bea din rîul vietii si vor mînca din cele douasprezece roade ale pomului vietii ei îsi vor aduce mereu si mereu aminte de Iisus, viata lor si de istoria mîntuirii lor. Cetatea n-are nevoie de templu pentru ca Domnul Dumnezeu si Mielul sînt templul ei.
De fapt închinarea adevarata nu este dependenta de prezenta unei cladiri construita în mod special în vederea acestui scop. Ne-aducem aminte în acest sens de cuvintele Domnului catre acea femeie samariteanca de la fîntîna lui Iacob care a cautat sa-si lamureasca o problema foarte dificila. 
Parintii nostri, a spus ea Domnului Iisus, s-au închinat pe muntele acesta. Si voi ziceti ca în Ierusalim este locul unde trebuie sa se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-ma ca vine ceasul cînd nu va veti închina Tatalui nici pe muntele acesta nici în Ierusalim. Vine ceasul cînd adevaratii închinatori se vor închina Tatalui în duh si în adevar. Si iata ca acum, acel ceas profetizat de Iisus a si sosit. Cei credinciosi vor aduce Tatalui si Mielului ceresc o închinare care nu va depinde de un templu anumit ci va fi o închinare bazata pe o completa partasie de spirit si adevar cu Tatal si cu Mielul.
La fel am mai citit ca Noul Ierusalim nu are nevoie nici de soare si nici de luna. Aceasta nu înseamna ca pe Noul Pamînt nu vor mai fi zile si nopti. Dimpotriva, vorbind despre acel timp, profetul Isaia precizeaza în capitolul 30 la versetul 26 ca lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de sapte ori mai mare ca lumina a sapte zile. Da, noaptea si ziua vor continua sa existe dar ele vor fi atît de pline de slava si stralucire încît comparate cu cele de azi, ele vor parea atunci ca o zi fara de sfîrsit.
Cetatea lui Dumnezeu, de asemeni, nu are nevoie sa-si închida portile peste noapte. Noaptea este cea mai prielnica ocazie pentru hoti sa opereze. Dar despre asa ceva nici nu se va mai pomeni pe Noul Pamînt pentru ca toate lucrurile dintîi au trecut si nimanui nu-i vor mai veni în minte. Atît pamîntul cît si mintea celor rascumparati din pacat vor fi pe deplin despovarate si curatite pîna si de amintirea lucrurilor de pe vechiul pamînt. Tocmai de aceea versetul 3 din capitolul 22 ne asigura cu tarie: 
„Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo”.

În continuare, începînd cu a doua parte a versetului 3 si pîna la versetul 5 din capitolul 22, cuvîntul profetiei ne aseaza în fata 5 mari fagaduinte care stau deasupra tuturor binecuvîntarilor si bucuriilor Noului Pamînt. Va invit sa le dam citire: „Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea fata Lui si numele Lui va fi pe fruntile lor. Acolo nu va mai fi noapte si nu vor mai avea trebuinta nici de lampa nici de lumina soarelui pentru ca Domnul Dumnezeu îi va lumina. Si vor împarati în vecii vecilor”. Cred ca ati remarcat prima fagaduinta. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului vor fi în ea. Notati va rog a doua fagaduinta: Ei vor vedea fata Lui. A treia fagaduinta spune: Si numele Lui

va fi pe fruntile lor. A patra fagaduinta: Domnul îi va lumina. Iar a cincea fagaduinta, care mi se pare mai deosebita decît toate celelalte, este aceasta: Si vor împarati în vecii vecilor. Cei mîntuiti vor sta în preajma Domnului pe tot parcursul vesniciei.
Dumnezeu cu noi, a fost planul lui Dumnezeu atunci cînd a poruncit poporului Israel sa înalte un cort al întîlnirii. 
Emanuel, Dumnezeu cu noi, era numele pe care Domnul Iisus Hristos a venit sa-L poarte printre noi oamenii. Dar acolo, pe Noul Pamînt, tot dorul inimii Tatalui ceresc va fi pe deplin împlinit. El va locui cu noi. Noi vom vedea necontenit fata Lui. Aceasta va fi cea mai mare favoare a celor mîntuiti. Aceasta va face din Noul Pamînt un adevarat Paradis, parca si aud glasul Domnului întrebînd pe fiecare din sfinti; Spune-Mi te rog, pe care strada si în care casa si-ar place sa locuiesti? Iar sfintii vor raspunde: O, Doamne, n-are nici o importanta, noi sîntem bucurosi sa locuim oriunde vrei Tu si în orice casa, numai un singur lucru am dori si anume, ca acea casa sa aiba ferestrele îndreptate spre tronul Tau asa încît sa putem vedea oricînd fata Ta. Numele Lui va fi pe fruntile noastre. Aceasta sporeste si mai mult fericirea vietii de pe Noul Pamînt. Aceasta înseamna ca inima si cugetele celor mîntuiti vor deveni niste adevarate rezervoare ale cunostintei de Dumnezeu. Ele vor deveni din ce în ce mai receptive si pe zi ce trece vor cuprinde din ce în ce mai mult din tainele iubirii, ale puterii, întelepciunii si providentelor lui Dumnezeu. Si aceasta, pentru ca Domnul îi va lumina. Cei mîntuiti vor privi fata Domnului Iisus si se vor umple cu gîndurile adînci de nepatruns ale divinitatii. Dar, nu va opriti aici. Fagaduintele Lui sînt nespus de mari si scumpe.  Ultima fagaduinta pe care El ne-a facut-o este aceea ca vom împarati în vecii vecilor. Noi cei mîntuiti vom primi din nou din mîna Creatorului nostru sceptrul autoritatii peste creatiunea Noului Pamînt. Toate lucrurile vor fi supuse celor mîntuiti pentru ca la rîndul lor ei sa le supuna marelui lor Domn si Mîntuitor. Atunci, în osanale si în urale de bucurie, cei mîntuiti vor simti ca fiind cea mai înalta onoare a existentei lor princiare, aceea de a-si arunca la pamînt coroanele înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu si al Mielului spunînd:

„Vrednic esti Doamne si Dumnezeul nostru sa primesti slava, cinstea si puterea, caci Tu ai facut toate lucrurile si prin voia stau în fiinta si au fost facute”.Dupa ce am petrecut clipe de rapitoare bucurii si privelisti privind la toate lucrurile si fagaduintele minunate ale vietii vesnice, ma întreb: Oare, nu mi-ati considera o adevarata ofensa daca v-as întreba în aceste momente –

doriti cu adevarat sa ajungeti acolo, în cetatea de vis a tuturor celor credinciosi, sa ajungeti în sfîrsit acasa, la Dumnezeu? Da, n-am nici o îndoiala ca aceasta este unica preocupare si tinta credintei dumneavoastra. Dar înainte de a ne visa acolo, ajunsi la capatul calatoriei noastre, sa ne luam timp sa privim înca o data spre cele ce Apocalipsa nu scapa din vedere sa ne aminteasca de trei ori în ultimele ei versete, si anume ca nu toti cei care au pornit spre Ierusalimul ceresc vor ajunge la destinatie. De ce? De ce, este întrebarea. Pentru ca unii vor pierde din vedere sau vor refuza sa ia în seama toate punctele principale de reper sau conditiile acestei unice calatorii.
Permiteti-mi înainte de a ne desparti si a ne ura unii altora bun sosit la Marea de Cristal, sa va reamintesc aceste puncte de reper absolut necesare, asa cum ni le descopera Cuvîntul lui Dumnezeu. Primul punct de reper este acesta: Primeste pe Dumnezeu ca Tata. Capitolul 21 cu versetul 7 spune astfel: 
„Cel ce va birui va mosteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui si el va fi fiul Meu”. Cuvîntul lui Dumnezeu precizeaza în aceasta privinta astfel: Toti cei ce sînt calauziti de Duhul lui Dumnezeu sînt fiii lui Dumnezeu (Romani 8,17). Simt eu aceasta calauzire a Duhului lui Dumnezeu în viata mea? Ma supun eu voiei Sale? Este Dumnezeu Tatal meu? Al doilea punct de reper este acesta: Pune capat oricarui pacat în viata ta si curateste-o zilnic în sîngele Domnului Iisus. Caci cuvîntul divin din capitolul 21 cu versetul 27 ne avertizeaza: „Nimic întinat nu va intra în ea; nimeni care traieste în spurcaciune si în minciuna, ci numai cei scrisi în cartea vietii Mielului”. Dupa cum Cel ce ne-a chemat este sfînt si noi trebuie sa fim sfinti în toata purtarea noastra. Al treilea punct de reper se afla în încheierea versetului 3 din capitolul 22. „Slujeste zi de zi lui Dumnezeu”. Cuvîntul spune: „Robii Lui îi vor sluji”. Slujirea noastra trebuie sa înceapa de aici, din aceasta viata si ea trebuie sa fie o slujire, asemanatoare cu aceea a Domnului si învatatorului nostru. El a venit nu ca sa I se slujeasca ci ca El sa slujeasca si sa-Si dea viata ca pret de rascumparare pentru multi. Pentru aceasta va îndemn sa cititi mereu si mereu evangheliile pentru ca sa învatam de la Domnul Iisus Hristos slujirea. Punctul al patrulea de reper este acesta: Paziti poruncile legii Sale, cele Zece Porunci. Originalul versetului 14 din capitolul 22 îngaduie si urmatoarea traducere: „Ferice de cine pazeste poruncile ca sa aiba drept la pomul vietii si sa intre pe porti în cetate.A pazi poruncile lui Dumnezeu nu este greu deoarece Domnul Iisus ne-a promis ca daca îi îngaduim, El va înscrie înlauntrul nostru legea Sa. Dar nu pe niste table de piatra ci pe niste inimi de carne. Si tot El ne va da si puterea sa le împlinim.
 Ultimul punct de reper este urmatorul: Beti încontinuu din apa vietii. Versetul 17 din capitolul 22 ne face atenti: 
„Si Duhul si mireasa spun: Vino! Si cine aude sa zica: Vino! Si celui ce îi este sete sa vina, cine vrea sa ia apa vietii fara plata. Întrebarea este: Cine vrea? Cine doreste dupa apa vietii? Cuvîntul Sfintelor Scripturi este în stare sa potoleasca setea sufletului omenesc însetat dupa neprihanire, dupa Dumnezeu. Dar în Sfintele Scripturi vom gasi nu numai alinarea setei noastre spirituale ci îl vom gasi si pe Iisus, adevarata apa a vietii. Priviti mereu si mereu la aceste conditii si minunati-va cît de ieftin este cerul pentru fiecare din noi. Daca acceptam aceste conditii, daca le asezam ca niste puncte de reper în viata noastra, vom fi în curînd în cer. Dar, din nou întreb: Vom fi cu totii acolo? Va lipsi vreunul din noi de la marea sarbatoare? Va alege careva sa nu se prezinte la mareata întîlnire de la Marea de Cristal?
       Închipuiti-va ca acel loc minunat s-ar afla undeva în lumea noastra de azi. Credeti ca ar mai ezita cineva sau ar mai sta indiferent fata de o invitatie atît de promitatoare? Nu, sigur ca nu! De aceea, iubite prieten, grabeste pasul, îndreapta-ti viata spre vesnicie, spre Noul Pamînt. Si aceasta chiar acum. Am ajuns mult prea aproape de cer ca sa mai ezitam sau sa ne permitem sa dam gres. Însusi Domnul Iisus încheie Apocalipsa, cartea descoperirilor Sale accentuînd în ultimele ei versete de 3 ori nevoia noastra urgenta de a ne preda Lui chiar acum. El face urmatorul apel: 
„Iata, Eu vin curînd. Ferice de cel ce pazeste cuvintele proorociei din cartea aceasta” (vers. 7). Din nou, la versetul 12 Iisus face acelasi apel: „Iata Eu vin curînd si rasplata Mea este cu Mine ca sa dau fiecaruia dupa fapta Lui”. Iar în versetul 20 El spune pentru a treia oara: „Cel ce adevereste aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curînd”. Fie ca asemenea apostolului Ioan sa raspundem cu totii Domnului Iisus la întreita Sa avertizare ca vine curînd, spunîndu-I într-un singur glas: „Amin. Vino Doamne Iisuse”. Si harul Domnului Iisus Hristos sa fie cu noi cu toti. Amin!

       Pe masura ce ne apropiem de sfîrsitul profetiilor din Apocalipsa întreaga scena a istoriei lumii se clarifica, se lumineaza si atmosfera începe parca sa se curete de miasmele stricaciunii morale. Se paruse la un moment dat ca Babilonul, fiara, proorocul mincinos si toti conducatorii lumii mici si mari sînt la un pas de biruinta, doar la un pas de a scapa de prezenta si mustrarile vietii acelora cu adevarat credinciosi lui Dumnezeu. Însa chiar atunci cînd sortii izbîndei, omeneste vorbind, stateau întru totul de partea lumii, cînd biserica era la un pas de a privi lovitura de moarte, doar la un pas … ce minunat . . . cerul se deschide si Iisus, Mirele bisericii Sale, înconjurat de zecile de mii si mii ale ostirilor Sale îngeresti, se arata pe norii cerului îmbracat în slava orbitoare si cu putere. El este Arhanghelul Mihail, Aparatorul copiilor poporului Sau. El este împaratul împaratilor si Domnul domnilor.
La data aceea cînd Iisus se va descoperi lumii, pe fata pamîntului vor fi doua ramastite, doua tabere. Tabara celor credinciosi în frunte du Domnul Iisus, Mîntuitorul lor si tabara celor necredinciosi în frunte cu Satana, conducatorul pe care ei l-au ales. Una este ramasita care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus, si care este invitata la ospatul nuntii Mielului, la marea sarbatoare a biruintei adevarului si a dreptatii. Cealalta ramasita este a acelora care ca si Satana au ales calea razvratirii si a luptei contra poruncilor lui Dumnezeu. Tocmai acea zi pe care ei o planuisera sa fie ziua victoriei lor asupra celor credinciosi, marea lor sarbatoare, va fi în realitate ziua nimicirii lor, ziua mîniei lui Dumnezeu.
Asa cum am subliniat în încheierea prelegerii precedente, în urma marii confruntari dintre Iisus si Satana si ostile lor, cei credinciosi împreuna cu Iisus si cu îngerii Sai, încununati cu slava si cu o bucurie vesnica îsi iau drumul spre cer, iar pe pamînt ramîne numai Satana împreuna cu îngerii sai. Pamîntul este acum pustiu si gol. Urmasii lui Satana sînt morti. Opera marelui vrajmas al lui Iisus este încheiata. Acum urmeaza evenimentele descrise în capitolul 20, evenimente care de data aceasta respecta cronologia biblica, ca o dovada ca pornind de la acest punct istoria pamîntului se îndreapta spre fagasul ei normal, spre fagasul ei initial integrîndu-se în marele fluviu al istoriei universului lui Dumnezeu.
       Dar înainte de a da citire profetiei cuprinse în capitolul 20, as dori sa fac o scurta precizare care socotesc ca este absolut necesara si care ne va ajuta sa întelegem cele scrise în acest capitol. Evenimentele descrise în acest capitol sînt prezentate pe doua planuri, unul pamîntesc si celalalt ceresc. În prima parte a capitolului urmarim o scena care are loc pe pamînt apoi o scena care se petrece în cer si în cele din urma o scena care are loc din nou pe pamînt si care deschide o poarta pentru împlinirea celor scrise în urmatorul capitol, capitolul 21. Acum va invit sa privim asupra profetiei din capitolul 20. El începe astfel: 
„Apoi am vazut pogorîndu-se din cer un înger care tinea în mîna cheia adîncului si un lant mare. El a pus mîna pe balaur, pe sarpele cel vechi, care este diavolul si Satana, si 1-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adînc, l-a închis acolo si a pecetluit intrarea deasupra lui ca sa nu mai însele neamurile pîna se vor împlini cei o mie de ani. Dupa aceea, trebuie sa fie dezlegat pentru putina vreme”Cele citite mai înainte se refera la Satana si întelegem ca ele au loc pe pamînt în timpul celor o mie de ani, sau în timpul mileniului. Sa urmarim acum ce ne spune profetia ca are loc în aceeasi perioada de timp de o mie de ani, însa în ceruri. Sa continuam sa citim de la versetul 4: „Si am vazut niste scaune de domnie; si celor ce au sezut pe ele li s-a dat judecata. Si am vazut sufletele celor ce li se taiase capul din pricina marturiei lui Iisus si din pricina Cuvîntului lui Dumnezeu si ale celor ce nu se închinasera fiarei si icoanei ei si nu primisera semnul ei pe frunte si pe mîna. Ei au înviat si au împaratit cu Hristos o mie de ani”. Versetul 5, în continuare, în cea de a doua parte ne face o scurta precizare în directia celor citite mai înainte despre cei credinciosi înviati, zicînd astfel: „Aceasta este întîia înviere”. Sa citim mai departe si versetul 6 unde ni se spune: „Fericiti si sfinti sînt cei ce au parte de întîia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nici o putere, ci vor fi preoti ai lui Dumnezeu si ai lui Hristos si vor împarati cu El o mie de ani”.Secventa aceasta se continua în versetele 11-13 care ne spun astfel: „Apoi am vazut un scaun de domnie mare si alb si pe Cel ce sedea pe el. Pamîntul si cerul au fugit dinaintea Lui si nu s-a mai gasit loc pentru ele; si am vazut pe morti, mari si mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie, niste carti au fost deschise si a fost deschisa o alta carte care este cartea vietii. Si mortii au fost judecati dupa faptele lor, dupa cele ce erau scrise în cartile acelea. Marea a dat înapoi pe mortii care erau în ea. Moartea si locuinta mortilor au dat înapoi pe mortii care erau în ele. Fiecare a fost judecat dupa faptele lui”. De aici privirea noastra se transfera înapoi pe pamînt. Sa citim acum prima parte a versetului 5 care a ramas necitita, dupa care vom continua cu versetul 7-10 si vom sfîrsi lectura capitolului 20 citind si ultimele doua versete ale lui, versetele 14 si 15. Versetul 5, prima parte spune astfel: „Ceilalti morti nu au înviat pîna nu s-au sfîrsit cei o mie de ani”. Versetul 7-10 continua: „Cînd se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat si va iesi din temnita lui ca sa însele neamurile care sînt în cele patru colturi ale pamîntului, pe Gog si Magog, ca sa-i adune pentru razboi. Numarul lor va fi ca nisipul marii. Si ei s-au suit pe fata pamîntului si au înconjurat tabara sfintilor si cetatea preaiubita. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Si diavolul care-i însela a fost aruncat în iazul de foc si de pucioasa unde este fiara si proorocul mincinos. Si vor fi munciti zi si noapte în vecii vecilor. Si moartea si locuinta mortilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost gasit în cartea vietii a fost aruncat în iazul de foc”.
Dupa cum am vazut, Dumnezeu va începe sa curete rînd pe rînd scena lumii. Prin plagile a sasea si a saptea, prezentate în capitolul 16, vedem cum mînia lui Dumnezeu loveste din plin, rînd pe rînd, pe închinatorii fiarei, apoi Babilonul, dupa aceea pe fiara si pe proorocul mincinos, iar acum în capitolul 20 profetia se ocupa de ultimul vrajmas al lui Dumnezeu, de inamicul numarul 1 al universului, 
balaurul, sarpele cel vechi, diavolul si Satana. Satana pe care Domnul Iisus l-a numit la un moment dat stapînitorul lumii acesteia, urmeaza sa fie prins, închis si pedepsit. El a fost începatorul pacatului si de aceea tot el trebuie sa fie si ultimul care sa sufere din plin plata pacatului care este moartea.
În contrast cu el, Domnul Iisus este începatorul si desavîrsitorul credintei si mîntuirii celor credinciosi. Numai prin umilinta si moartea Sa Iisus a putut birui pe urzitorul pacatului si a mortii. Dar El nu poate reaseza în mîna Celui Prea înalt împaratia acestei lumi pîna nu a pus mai întîi capat lucrarii lui Satana si pîna cînd arhiamagitorul nu este pedepsit. Cheia si lantul din mîna îngerului trimis sa-l lege si sa-l întemniteze pe Satana, ne dam seama ca sînt figurative. Caci altfel, daca stam sa ne gîndim bine, cît de mult au rezistat lanturile cu care cei doi demonizati din Gadara au fost legati, la un moment, în fata puterii îngerilor care-i stapîneau? Ne dam seama ce ar însemna acum un lant adevarat în fata lui Satana? Înlantuirea lui Satana este mai degraba o expresie care vrea sa arate ca 
în ciuda puterii sale uriase, el va fi cu totul neputincios. Evenimentele finale cu tot deznodamîntul lor tragic pentru el trebuie sa fie o demonstratie convingatoare ale cui au fost si sînt de fapt toata cinstea, slava si puterea cu care el s-a falit timp de cîteva milenii. Oamenii necredinciosi au fost nimiciti de aratarea slavei revenirii Domnului Iisus. Cei credinciosi si sfinti au fost înaltati la ceruri cu Iisus si li s-a dat judecata celor necredinciosi. Satana si îngerii lui vor fi acum singurii locuitori ai acestei planete desfigurate si pustiidin cauza lucrarii lor. Asupra cui si-ar mai putea exercita Satana si îngerii lui puterea lor înselatoare? Iata dar aici adevarata temnita a lui Satana. În aceasta temnita va trebui sa stea Satana timp de o mie de ani.
În privinta mileniului parerile crestinilor sînt foarte împartite si ma întreb mereu de ce. Unii crestini nici nu vor sa vorbeasca despre asa ceva; ei neaga cu totul existenta mileniului fara sa-si dea seama ca negarea acestui eveniment sta în directa opozitie cu afirmatiile pozitive ale profetiei din acest capitol. Alti crestini interpreteaza evenimentele finale astfel: Iisus vine în mod secret, fara sa stie lumea, si îsi rapeste biserica chiar înainte de a veni asupra ei necazul cel mare. Dupa aceea vor urma o mie de ani în
care Evanghelia se va predica cu putere în special poporului Israel care a refuzat pe Iisus si apoi si celor care au pierdut prima sansa cînd Evanghelia a fost dusa pîna la marginile pamîntului. Drept urmare a acestei predicari întreg poporul Israel va primi pe Iisus si multi din lume se vor pocai. Dupa aceasta mie de ani va avea loc Armaghedonul si în cele din urma revenirea glorioasa a Domnului Iisus. Aceasta este o o interpretare care sustine patru puncte, dar nici unul din ele nu are o baza în Cuvîntul lui Dumnezeu. În primul rînd Iisus nu va reveni în secret atunci cînd va lua la cer pe credinciosii Sai, ci dimpotriva, cuvîntul ne spune ca orice ochi îl va vedea.
În al doilea  rînd Biblia ne spune ca 
Evanghelia se va predica la orice faptura ca sa slujeasca de marturie si dupa aceea va veni sfîrsitul. Cînd spunem sfîrsitul, aceasta înseamna ca totul s-a terminat, aceasta înseamna ca nu va mai fi nici o sansa de mîntuire, nici pentru iudei si nici pentru cei dintre neamuri care nu s-au grabit sa se foloseasca de unica lor ocazie. Nici al treilea punct nu corespunde cu Biblia. Armaghedonul va avea loc înainte de mileniu si nu dupa consumarea lui. Iar în ce priveste cel de al patrulea punct, profetia ne spune ca Iisus va reveni nu dupa mileniu, ci înaintea lui.
Alti crestini cred si învata pe altii ca în mod precis la anul 1915 a început mileniul, un timp de pace si fericire pe pamînt, si ca noi deja ne gasim în acest timp minunat. Însa, daca ne gîndim serios la cele ce s-au întîmplat în ultimele zeci de ani, pornind de la 1915, si la cele ce au loc pe pamînt în prezent, si daca acestea sînt numai începutul mult asteptatului mileniu, atunci cred ca ar trebui mai degraba sa ne rugam Domnului ca sa ne scuteasca de anii care ne-au mai ramas de trait din acest fericit mileniu.
Stimati cititori, daca sîntem interesati sa luam cuvîntul Sfintelor Scripturi în serios, atunci trebuie sa admitem ca exista un mileniu si ca acest eveniment va avea loc exact atunci cînd Dumnezeu l-a planuit, dupa predicarea Evangheliei, dupa marea confruntare a Armaghedonului, dupa nimicirea închinatorilor fiarei, dupa caderea Babilonului, dupa aruncarea fiarei si proorocului mincinos în iazul cu foc si dupa sechestrarea Satanei pe acest pamînt gol si plin de ruinele împaratiilor acestei lumi. Întrebarea care se pune acum si care este foarte importanta este:

Care este de fapt scopul mileniului? Pentru ce a prevazut Dumnezeu acest spatiu de timp? Ce evenimente, ne spune profetia ca vor umple acest interval de o mie de ani? Multi gîndesc ca aceasta mie de ani este creata si rezervata în mod special lui Satana. Dar sa ne întrebam: Pentru ce ar avea nevoie Satana de o mie de ani? De ce ar merita el atîta atentie? Timp de 6000 de ani Satana si îngerii sai au umplut universul întreg de durere, de lacrimi, de lupte, de vrajmasie, de minciuna si moarte. Ar merita el un asemenea cadou? Nu, desigur ca nu! Mia de ani despre care ne vorbeste profetia a fost rezervata de Dumnezeu celor credinciosi si nu lui Satana. Mileniul a fost rezervat pentru unul dintre cele mai importante puncte din planul de mîntuire, si anume, judecata celor nedrepti, a celor necredinciosi„Nu stiti”, întreaba la un moment apostolul Pavel pe credinciosii din Corint, în 1 Corinteni 6,2, „nu stiti ca sfintii vor judeca lumea? Nu stiti ca noi vom judeca pe îngeri? Mileniul este rezervat sfintilor, este rezervat unei lucrari importante. În acel solemn tribunal al cerului, aceia care cu putin timp mai înainte au fost persecutati, judecati tendentios fara probe, doar pe marturia mincinoasa a unor acuzatori decazuti, si în cele din urma au fost condamnati la moarte, s-au asezat acum pe scaunele de judecata ale tribunalului ceresc sa judece pe fostii lor judecatori. Apostolul Pavel, desigur ca va fi printre judecatori, si printre cazurile pe care el le va judeca vor fi si acelea ale lui Felix, Festus, Agripa si Nero. Domnul Iisus va fi judecatorul lui Anania, Caiafa, Pilat si Irod. Oamenii din fiecare generatie vor fi principalii judecatori ai generatiei lor. Crestinii vor fi judecatorii altor crestini si chiar judecatorii preotilor sau pastorilor lor. Copiii vor fi judecatorii parintilor lor si parintii vor fi judecatorii propriilor lor copii. Sotul va fi judecatorul sotiei, sau sotiile vor fi judecatorii propriilor lor soti. Satana si îngerii lui vor trebui sa-si primeasca sentintele din mîna acelora pe care generatie dupa generatie, timp de 6000 de ani i-a ispitit, i-a necajit, i-a persecutat si lovit din toate partile.
       Fara nici o discutie ca în acesta judecata vor fi asezate în balanta toate lucruriletoate posibilitatile si ocaziile vietii, toate gîndurile, toate sentimentele si toate faptele celor ce stau acum la bara judecatii. Cuvîntul ne mai spune ca la aceasta sesiune de judecata ce va dura o mie de ani în ceruri, vor fi deschise doua categorii de carti. Una este 
cartea vietii Mielului, iar cealalta este formata de cartile de aducere aminte, în care îngerii din ceruri au notat cu o neistovita atentie si credinciosie toate faptele celor necredinciosi. Si fiecare, subliniaza profetia, a fost judecat dupa faptele lui. Profetia a aratat apoi ce se va întîmpla dupa ce se va încheia aceasta lunga sesiune de judecata din ceruri, si anume: cei necredinciosi, care au fost judecati, sînt readusi la viata si asezati din nou la dispozitia lui Satana. De ce, veti întreba. De ce mai e nevoie de aceasta întîlnire? De ce sa fie Satana dezlegat si sa i se dea înca o data posibilitatea sa însele neamurile, acea puzderie de oameni a tuturor veacurilor care acum umple fata pamîntului? Prin aceasta întîlnire Dumnezeu urmareste un scop care are mai multe aspecte. În primul rînd, pentru a-i da ocazia oricarui nepocait sa-l vada pe adevaratul stapîn de care a ascultat. Azi, nimeni nu-l poate vedea pe Satana, dar atunci, asa cum orice ochi al celor mîntuiti L-a vazut pe Iisus cu ocazia revenirii Sale, tot asa acum, orice ochi al celor nemîntuiti sa aiba ocazia sa-l vada pe acela de care au ales sa asculte. Toti cei nemîntuiti traiesc fiorul acelei mari întîlniri; sînt uimiti, fascinati. Si Satana îsi reia rolul sau de

înselator si tata al minciunii, pretinzînd ca el, prin puterea si suprema sa întelepciune a fost în stare sa-i învieze pe toti, si ca de aici si pîna la biruinta finala nu le-ar mai fi ramas decît un pas. La orizont se profileaza marea ocazie a celor nemîntuiti. În timp ce din cer se coboara într-o stralucire si maretie de nedescris Noul Ierusalim, cetatea celor mîntuiti, mireasa Domnului Iisus împreuna cu Mirele ei mult iubit, Satana îsi da seama ca acesta este sfîrsitul lui si al îngerilor lui, sfîrsitul existentei lui în univers. De aceea, ca un act disperat al inteligentei sale satanice, gîndeste ca împreuna cu milioanele de urmasi pe care acum i-a înselat pentru ultima oara, va putea da lovitura de gratia Domnului Iisus. El, care a reusit sa strînga toate neamurile cîndva, pe Gog si pe Magog la batalia Armaghedonului, si a fost înfrînt, se pare ca nu a învatat lectia. Îsi închipuie ca va putea pune mîna pe cetatea cea sfînta. Însa cuvintele cu care se încheie ultima pagina a pacatului pe planeta noastra ne spun ca o concluzie:„Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit. Dumnezeu a planuit acea întîlnire a lui Satana cu toti supusii lui din toate timpurile si acea ultima întîlnire a celor doua tabere pentru ca o ultima demonstratie sa fie asezata la îndemîna întregului univers, o demonstratie atît a caracterului lui Satana cît si a caracterului Domnului Iisus. Sa se demonstreze ca asa cum a fost la început, viclean, fara mila, fara rusine, nedrept, mincinos si ucigas, el a ramas acelasi.
Lunga perioada de timp de un mileniu nu a produs nici o schimbare în caracterul lui. Si tot asa si cu cei nemîntuiti al caror numar este acum ca nisipul marii. Inima lor este si dupa înviere tot atît de dispusa sa accepte minciunile lui Satana si sa se lase stapînita si condusa de vointa celui rau.
Prietene drag, permite-mi sa te întreb:

Ce soarta îti alegi? În Evanghelia dupa Matei, capitolul 25 sînt 3 parabole care se refera la sfîrsit. În ultima din ele cuvîntul ne spune ca în acea zi a tuturor socotelilor Iisus va desparti pe oameni cum desparte pastorul oile de capre. Va pune oile la dreapta iar caprele la stînga Lui. Apoi va zice celor de la stînga Lui: „Duceti-va de la Mine blestematilor în focul cel vesnic care a fost pregatit diavolului si îngerilor lui”. Întreb din nou prietene: Ce alegere vrei sa faci? Focul cel vesnic, sau bucuria si fericirea celor mîntuiti cu Iisus în Noul Ierusalim? Focul a fost pregatit de Dumnezeu numai diavolului si îngerilor lui. Tie si mie Dumnezeu ne-a pregatit cu totul altceva. Priveste la Golgota împreuna cu mine, întelege ce a avut loc acolo si asculta cuvintele de aur ale Evangheliei care spun: „Fiindca atît de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe Singurul Sau Fiu, pentru ca oricine crede în El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica”.O, ce viitor minunat ne-a pregatit Dumnezeu si cît de scump a fost el platit!

Spune-mi, nu ai dori sa schimbi chiar azi directia vietii tale? As fi foarte bucuros sa stiu ca doresti sa fii ajutat sa te predai lui Iisus. El te asteapta si împreuna cu El te asteapta un cer de binecuvîntari nebanuite. De aceea, te invit sa-L alegi pe Iisus chiar azi si sa ne unim glasurile în rugaciune.

       Avem acum ocazia sa privim spre unul dintre cele mai solemne si mai fericite momente pe care Dumnezeu le-a pregatit pentru noi si spre care întreaga istorie a planului de mîntuire se îndreapta azi cu pasi grabnici. Acesta este momentul suprem al biruintei finale a Domnului Iisus în marea lupta dintre El si Satana, cît si al întîlnirii Sale cu urmasii Sai credinciosi, întîlnirea Mirelui cu mireasa Sa. Primele 3 versete ale capitolului 19 spun astfel: „Dupa aceea am auzit în cer ca un glas puternic de gloata multa care zicea: ‘Aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mîntuirea, slava, cinstea si puterea. Pentru ca judecatile Sale sînt adevarate si drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pamîntul cu curvia ei si a razbunat sîngele robilor Sai din mîna ei. Si au zis a doua oara; ‘Aleluia, fumul ei se ridica în sus în vecii vecilor’”Evident, aceste prime cuvinte ale capitolului 19 se refera la evenimentele descrise în capitolul precedent, capitolul 18, care ne-a zugravit în cele mai dramatice cuvinte înfrîngerea si nimicirea Babilonului, biserica Satanei. Dupa acele scene profetia doreste sa ne prezinte o imagine a bisericii Domnului Hristos adunata la Marea de Cristal sarbatorind acea biruinta. În capitolul precedent am observat cum Dumnezeu chiar înainte de prabusirea si distrugerea Babilonului s-a aratat dispus si binevoitor sa cheme afara din Babilon pe toti aceia care-l iubesc si doresc sa fie salvati. Gloata cea multa care aclama acum ‘Aleluia’, este fara îndoiala aceeasi gloata de nenumarat pe care am întîlnit-o în capitolul 7 si capitolul 15. Ea reprezinta pe aceia care au dat ascultare chemarii divine, urgente de a iesi afara din Babilon si care împreuna cu cei care erau deja înafara lui au trecut cu bine prin ultima mare criza a istoriei si acum lauda si proslavesc mîntuirea, slava, cinstea si puterea lui Dumnezeu. Toti sînt un singur cor, sînt ca o singura voce. Da, în tabara lui Iisus este armonie deplina. Tocmai de aceea si glasul gloatei este puternic, în ce contrast izbitor sta aceasta scena cu acel vacarm de tînguiri, de plînsete si tipete care se auzeau în Babilon în timpul prabusirii lui.

Înca o data Apocalipsa se dovedeste a fi o carte a contrastelor. Pe de o parte ne prezinta necredinciosie, razvratire, ura, despotism, persecutii, urgii, tipete, durere, disperare si înfrîngere totala, iar pe de alta parte vedem credinciosie, supunere, rabdare, sfintenie, încredere în viitor si biruinta împlinita. Marea sarbatoare la care participa acum toti cei mîntuiti vine ca un raspuns la acea chemare divina care se aude la sfîrsitul capitolului 18 în versetul 20, care spune astfel: „Bucura-te de ea cerule, bucurati-va si voi sfintilor, apostolilor si proorocilor, pentru ca Dumnezeu v-a facut dreptate si a judecat-o!” Acum acea bucurie a devenit un fapt împlinit. Cîntarile amintite în Biblie, ca si aceste cîntari ale biruintei finale a lui Dumnezeu nu sînt doar simple cîntari, ele sînt totodata niste mijloace de exprimare a gîndurilor si simtamintelor celor ce le intoneaza. Ele au fost nascute din propria lor experienta, si au fost compuse tocmai cu scopul de a comemora marile momente ale istoriei bisericii luptatoare. Creatiunea acestei lumi a fost sarbatorita de îngerii cerului si de toate celelalte fiinte din marele univers al lui Dumnezeu cu cîntari de lauda. Biruinta lui Israel la Marea Rosie, apoi Psalmii, nasterea Domnului Hristos si biruinta Golgotei nu se vor uita si nu se vor învechi sau sterge din memoria celor mîntuiti deoarece ele au devenit parte din viata lor. Ele nu vor deveni nicidecum doar niste expresii reci pe buzele lor ci mai degraba o revarsare din preaplinul experientelor lor launtrice.
De abia cînd cei mîntuiti vor capata prin harul lui Dumnezeu si prin experienta proprie o imagine deplina a ceea ce a fost Babilonul, de abia atunci vor întelege pe deplin caracterul lui Dumnezeu si cît de mult a costat mîntuirea lor, si de aceea, cu deplina convingere ei vor putea sa cînte: 
„Adevarate si drepte sînt judecatile Tale Doamne”. Daca azi judecatile cu care Dumnezeu ameninta pe cei pacatosi ni se par nespus de dure, de crude, aceasta se datoreaza întelegerii noastre limitate în ce priveste caracterul distrugator al pacatului si cît de mult a trebuit sa sufere inima lui Dumnezeu din pricina lui. Dar într-o zi vom vedea pacatul si sfintenia cu ochii lui Dumnezeu si vom simti aceeasi ura pe care o simte Dumnezeu fata de tot ce este pacat.        În versetele 4-6 descoperim si alti participanti ceresti la marea sarbatoare. Cuvîntul spune„Si cei 24 de batrîni si cele 4 fapturti vii s-au aruncat la pamînt si s-au închinat lui Dumnezeu care sedea pe scaunul de domnie si au zis: ‘Amin, aleluia’. Si din scaunul de domnie a iesit un glas care zicea: ‘Laudati pe Dumnezeul nostru toti robii Lui, voi care va temeti de El, mici si mari”. Si am auzit ca un glas de gloata multa, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: ‘Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a început sa împarateasca’”. Aminul rostit de cei 24 de batrîni spune ca domnia pacatului este înfrînta, iar lucrarea lor ca preoti asistenti ai Domnului Iisus în sanctuarul ceresc este încheiata. Ca prime roade sau pîrga a secerisului de nenumarat al celor înviati, ei preiau conducerea în lauda si proslavire catre Dumnezeu, conducerea tuturor acelora care au gustat experienta mortii si a învierii la viata vesnica. Tot asa cum cei 144000, care reprezinta pîrga celor care au trecut în viata vesnica fara sa mai guste moartea vor conduce în marea sarbatoare pe toti cei ce au trecut prin marea criza a sfîrsitului, aducînd cu totii osanale lui Dumnezeu. Vocea care s-a auzit ca iesind din tronul lui Dumnezeu este fara îndoiala vocea Domnului Hristos care va chema întreg universul în a aduce laude si recunostinta lui Dumnezeu, iar sunetele acelui cor imens care pare ca nu se mai satura intonînd iar si iar aleluia, pare profetului Ioan în acea scena de suprema maiestate si rapitoare bucurie, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice.
        Dar, care este motivul de seama al bucuriei celor mîntuiti? Care este motivul osanalelor lumilor necazute în pacat? Care este de fapt motivul acelei mari sarbatori a întregului univers?Versetele 7-10 ne dau raspunsul si ele spun astfel: 
„Sa ne bucuram si sa ne veselim si sa-I dam slava caci a venit nunta Mielului. Sotia Lui s-a pregatit si i s-a dat sa se îmbrace cu in subtire stralucitor si curat. Inul subtire sînt faptele neprihanite ale sfintilor. Apoi mi-a zis: Scrie. Ferice de cei chemati la ospatul nuntii Mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sînt adevaratele cuvinte ale lui Dumnezeu”.
Ca sa putem avea întelesul simbolic al acestui pasaj profetic ar trebui sa cunoastem într-o oarecare masura, care erau obiceiurile în orient în ceea ce priveste nunta. Acest eveniment atît de însemnat pentru cei doi ce se casatoreau, cît si pentru cele doua familii carre se legau astfel între ele, era pregatit si tratat cu multa atentie. El se consuma în mai multe etape. Prima etapa era aceea a logodnei. Pe atunci, în tarile Orientului Mijlociu logodna era în sine mai mult decît este astazi o logodna în tarile vestice ale lumii; ea era un fel de contract, un fel de legamînt, ceva care angaja între cei doi mult mai mult decît priviri, îmbratisari, plimbare împreuna si sentimente de clocotitoare iubire. Logodna era o hotarîre cladita pe gîndirea matura a parintilor si pe ideea unei legaturi de viata si de moarte. De aceea, si ruperea unei logodne era încarcata cu multa rusine, durere si cu dispretul celor din jur. Între logodna si mult asteptata sarbatoare a nuntii exista un interval care de cele mai multe ori dura luni si luni de zile, timp în care mirele platea tatalui miresei sale zestrea pentru care s-au înteles. De obicei zestrea însemna obiecte de valoare, mai multe rînduri de îmbracaminte scumpa, animale domestice, sau uneori zestrea era platita prin diferite servicii sau ani de slujire, asa cum stim ca a fost cazul cu Iacob cînd a stat la Laban. În cele din urma, dupa acel interval de pregatire, avea loc procesiunea nuntii si apoi sarbatoarea nuntii. Mireasa se pregatea si se împodobea singura la casa ei cu prietenele ei, în timp ce mirele împodobit în hainele de nunta, însotit de prietenii sai care purtau torte si cîntau, înainta prin umbrele înserarii spre casa logodnicei. Atunci mirele îsi lua mireasa si de la casa ei se forma acum o procesiune si mai mare care se îndrepta în cele din urma la casa mirelui. Dar daca mirele venea de departe, în acest caz sarbatoarea nuntii avea loc în casa miresei. Momentul final al casatoriei era ospatul de nunta care de obicei dura sapte zile sau uneori de doua ori cîte sapte zile.        
Adeseori Sfintele Scripturi au comparat legatura de iubire dintre mire si mireasa lui cu legatura de iubire dintre Dumnezeu si poporul Sau, sau dintre Domnul Iisus Hristos si biserica Sa. Aplicînd acest simbol la biserica Domnului am putea spune ca ne gasim înca în primele etape ale casniciei noastre cu Iisus. Biserica s-a logodit cu Iisus iar Iisus, Mirele mult iubit, a platit pretul convenit si a rascumparat biserica Sa platind pentru aceasta, asa cum spune apostolul Petru, „nu lucruri pieritoare, argint sau aur, ci cu sîngele Sau nespus de scump”. Dupa ce a platit acel pret pe Golgota, Iisus s-a întors în casa Sa din cer pentru acel timp de asteptare dinaintea nuntii. Dar în acest timp biserica nu trebuie numai sa stea în asteptarea Mirelui, ci trebuie totodata sa se si pregateasca în vederea întîlnirii cu Iisus, alesul inimii sale. Ea trebuie sa-si curateasca si sa-si consacre viata lui Iisus si sa poarte zi de zi hainele stralucitoare si nepatate ale unui caracter sfînt. Acestea sînt faptele neprihanite ale sfintilor. Biserica si-a albit hainele în sîngele Domnului Hristos. Prin jertfa Sa de pe Calvar El ne-a primit asa cum eram si ne-a asezat înaintea tronului divin într-o stare dupa voia Domnului, îmbracati în hainele propriei Sale neprihaniri. Aceasta este starea dupa voia lui Dumnezeu.

        Dar faptele neprihanite ale sfintilor vorbesc totodata si despre neprihanirea Domnului Iisus cu care cei credinciosi se împarttasesc zi de zi. Aceasta neprihanire, asa cum o defineste dictionarul Webster, este „curatia inimii si corectitudinea vietii, este conformarea atît a inimii cît si a vietii cu legea divina”. Deci membri bisericii Domnului Hristos nu se multumesc numai cu acea neprihanire pe care Domnul Iisus a lucrat-o pe Golgota pentru noi, ci si acea neprihanire pe care El ne-o împartaseste zi de zi pe masura ce umblam cu El. Tocmai de aceea apostolul Ioan a simtit nevoia sa sublinieze în prima sa epistola în capitolul 3 la versetul 7 acest adevar zicînd: „Copilasilor, nimeni sa nu va însele. Cine traieste în neprihanire este neprihanit, dupa cum El însusi este neprihanit”Noi trebuie sa umblam zi de zi în neprihanirea Domnului Iisus, ferindu-ne sa ne facem partasi la pacatele Babilonului.

Cuvîntul divin marturiseste despre biserica astfel: Sotia Lui s-a pregatit. Multi întreaba daca nu cumva aceasta pregatire pentru marea zi a întîlnirii bisericii cu Iisus este rodul eforturilor omenesti, de vreme ce cuvîntul spune ca „ea s-a pregatit”. Sa citim cu atentie în continuare versetul 8 care precizeaza cui datoreaza mireasa pregatirea ei. Aici în acest verset sta scris: „I s-a dat sa se îmbrace cu in subtire stralucitor si curat. Cu alte cuvinte, mireasa Domnului Iisus s-a pregatit prin aceea ca a îngaduit Domnuluii Iisus sa o pregateasca. Daca vesmintele de nunta sînt sau nu opera miresei, reiese clar din aceea ca însusi Domnul invita biserica Sa: „Te sfatuiesc sa cumperi de la Mine haine albe fara bani si fara plata”. Fara Iisus biserica nu va putea fi gata pregatita pentru întîlnirea cu El. Ea duce propria ei mîntuire pîna la capat prin aceea ca îi permite Domnului Hristos sa lucreze în ea si vointa si înfaptuirea.
În viata unui credincios se pot produce schimbari în caracterul sau în masura în care i se îngaduie Domnului Iisus sa le lucreze. Dupa caderea în pacat Adam si Eva au încercat sa-si ascunda goliciunea lor confectionîndu-si cu propriile lor mîini haine din frunze de smochin însa acele haine nu au reusit sa ascunda pacatul lor de ochii lui Dumnezeu. Acolo în Eden însa, prin jertfa pe care Dumnezeu a adus-o pentru ei, Dumnezeu le-a asigurat nu numai vesminte pentru corpurile lor, ci si 
vesmîntul neprihanirii Mielului lui Dumnezeu care ridica pacatul lumii. La nunta Mielului nimeni nu va putea aparea cu propriile sale haine, ci doar cu acele haine pe care Iisus i le-a dat. Haina neprihanirii Sale, fiti siguri, nu are nici un fir în tesatura ei care sa fie de provenienta omeneasca. Ea este în întregime darul cerului. O, cît de minunat este acest adevar si cît de limpede si mîngîietoare trebuie sa rasuna solia lui înlauntrul oricarui om! Nu are nici o importanta cît de nevrednica a fost viata noastra pîna sa-L fi întîlnit pe Iisus, pîna sa fi cunoscut iubirea Sa si sa fi facut legamînt cu El prin botez. Iisus este cu totul dispus sa curateacsa trecutul nostru si sa ne ofere haina neprihanirii Sale. El doreste sa fim cît mai grabnic gata pentru cer. El vrea ca sa fim mult mai bucurosi si mult mai încîntati de perspectiva întîlnirii noastre cu El. El doreste sa fim atît de entuziasmati si cuceritii de dragostea Sa pentru noi si de frumusetea si fericirea acelei marete sarbatori, asa încît întocmai ca si acei 24 de batrîni si cei 4 heruvimi, în acel tumult de laude si recunostinte care clocotesc înlauntrul lor, nici noi sa nu mai fim în stare sa mai rostim altceva decît: Amin, Aleluia.

Dupa aceste scene de recunostinta si bucurie a celor mîntuiti stînd adunati în fata tronului divin, profetia îsi deplaseaza înca o data obiectivul de la cer asupra pamîntului descriind evenimentele care trebuie sa aiba loc înainte de acea sarbatoare triumfala. Mirele trebuie sa se reîntoarca si sa cîstige biruinta asupra acestei lumi razvratite si sa nimiceasca pe toti vrajmasii bisericii. Acesta este si motivul pentru care profetia capitolului 19 în partea a doua a ei prezinta revenirea Domnului Hristos sub forma unei campanii militare. Sa citim acum de la versetul 11: „Apoi am vazut cerul deschis si iata ca s-a aratat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheama Cel credincios si Cel Adevarat si El judeca si se lupta cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împaratesti si purta un nume scris pe care nimeni nu-l stie decît numai El singur. Era îmbracat cu o haina muiata în sînge. Numele Lui este Cuvîntul lui Dumnezeu. Ostile din cer îl urmau calari pe cai albi, îmbracate cu in subtire, alb si curat. Dingura Lui iesea o sabie ascutita ca sa loveasca neamurile cu ea, pe care le va cîrmui cu un toiag de fier si va calca cu picioarele teascul mîniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Pe haine si pe coapsa avea scris numele acesta: „împaratul împaratilor si Domnul domnilor”. Biserica, mireasa Domnului Iisus este în asteptarea mirelui ei iubit. El trebuie sa vina cît de curînd. îmbracata în faptele neprihanite ale sfintilor, dar prigonita si batjocorita de Babilon, femeia destrabalata, adevarata mireasa a Domnului Iisus priveste spre cer cu ardoare. Oare va mai dura mult pîna se va arata Iisus, Mirele ei? Si cum va veni? Înainte de a parasi curtile pline de slava ale cerului, dupa ce lucrarea Sa de mijlocitor între om si Dumnezeu s-a încheiat, Iisus va pasi înaintea Tatalui, numit în profetia din Daniel Cel îmbatrînit de zile, pentru ca sa primeasca stapînire, slava si putere împarateasca pentru ca sa-I slujeasca toate popoarele, neamurile si oamenii de toate limbile. Dupa aceea Hristos va aparea pe norii cerului în timp ce natiunile pamîntului în plina razvratire contra cerului si contra bisericii Sale spumega de mînie si fac ultimele pregatiri pentru batalia decisiva a Armaghedonului, Iisus apare deodata în vazul tuturor. În orice detaliu al înfatisarii Sale El apare ca un luptator biruitor si ca un Judecator neprihanit. Culoarea alba a calului Sau ca si a vesmintelor ostirii Sale vorbesc despre cauza Sa cea dreapta. Tocmai de aceea si numele Sau este Cel credincios, Cel Adevarat, Cel ce judeca si se lupta cu dreptate. Aceasta înseamna ca lupta Sa este în armonie cu principiile dreptatii si sfinteniei, iar biruinta mult dorita este pentru a pune capat razvratirii pacatului si a restabili pacea si fericirea vesnica în univers. Ochii Domnului sînt ca para focului. Cu ajutorul lor El strapunge întunericul constiintei oricui, pentru ca totul este gol si descoperit înaintea Sa. Hainele Sale sînt muiate în sîngele marii batalii de pe Golgota. El vine ca biruitor, El deja a biruit pacatul, pe Satana si lumea. De aceea pe capul Sau vedem deja asezate coroanele biruintelor Sale anterioare. Aceasta este ultima batalie. Oare va birui? Da, caci El a pornit Biruitor ca sa biruiasca. Biruintele Sale personale în lupta cu Satana si cu uneltele sale i-a asigurat si sortii ultimei lupte. Arma cu care Iisus a luptat cu Satana a fost dintotdeauna Cuvîntul lui Dumnezeu. Cînd Iisus a fost atacat si ispitit de Satana, de fiecare data El S-a aparat cu ‘Sta scris’. De data aceasta, din gura Sa iese sabia ascutita a Cuvîntului lui Dumnezeu. El care era si care este Cuvîntul lui Dumnezeu, si care a luat trup omenesc, va veni acum din nou purtînd semnele omenescului Sau si mînuind din nou sabia Cuvîntului divin. El va nimici pe vrajmasii Sai prin puterea cuvîntului. În cuvîntul Sau este putere.
Stînd fata în fata cu stapînitorii lumii acesteia, cu dregatorii, strategii si învatatii pamîntului, Iisus va fi mai presus de toti. El va fi împaratul împaratilor si Domnul domnilor.
Care va fi sfîrsitul acestei ultime confruntari între Iisus si vrajmasii Sai si ai miresei Sale? Sa citim de la versetul 17 în continuare: „Apoi am vazut un înger care sta în picioare în soare. El a strigat cu glas tare si a zis tuturor pasarilor care zburau prin mijlocul cerului: 
‘Veniti, adunati-va la ospatul cel mare al lui Dumnezeu ca sa mîncati carnea împaratilor, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor si a calaretilor, si carnea a tot felul de oameni, slobozi si robi, mici si mari”. Întelesul acestui pasaj este asa de limpede! Asa cum stim din limbajul Vechiului Testament, a da pasarilor cerului carnea cuiva drept hrana înseamna înfrîngerea definitiva a aceluia. Asa este si biruinta Domnului Iisus – deplina si definitiva.
Dupa cum am vazut, capitolele 15 si 16 au descris sfîrsitul celor ce au primit semnul fiarei. Capitolele 17 si 18 au descris sfîrsitul Babilonului, iar în aceste ultime versete ale capitolului 19 se afla descrierea biruintei Domnului Iisus asupra fiarei si proorocului mincinos. Care din vrajmasii Sai a mai ramas viu pe cîmpul de bataie? Unul singur, capetenia vrajmasilor lui Dumnezeu, Satana, tatal minciunii si al crimei, începatorul pacatului, împotrivitorul lui Dumnezeu. Ce se va întîmpla cu el? Capitolul urmator, capitolul 20 ne da raspunsul.
       Iata-ne ajunsi înca o data la sfîrsitul istoriei pacatului si al acelora care s-au lipit de el. Încheierea istoriei lumii, asa cum ne-a fost prezentata în acest capitol, ne-a vorbit despre doua ospete -ospatul nuntii Mielului si ospatul pasarilor cerului, ospatul biruintei cu Iisus, ospatul înfrîngerii cu Satana.

Prietene drag, permite-mi sa te întreb: Pentru care din cele doua ospete te pregatesti?Iisus te cheama la ospatul nuntii Sale. El vine în curînd. Vei fi tu gata pentru acea zi? Vei sta si tu la masa nuntii Lui? Ai îmbracat deja haina de nunta pe care El ti-a oferit-o în dar? Tresalti de bucurie la gîndul întîlnirii cu El? O, fie ca toti cei care am ascultat si înteles invitatia dragostei Sale sa ne gasim în ziua venirii Lui cu El, în preajma Sa, la ospatul nuntii Sale. Amin!

       În ultima parte a studiului din prelegerea trecuta am dat citire primelor 5 versete ale capitolului 18 si am subliniat cîteva gînduri pe marginea lor. Acele versete, ca de altfel întreg capitolul 18 reprezinta o continuare a capitolului 17 si împreuna formeaza un fel de nota explicativa detailata a celor ce se petrec în Babilon înainte de caderea lui si a cauzelor pentru care asupra lui vor cadea cele mai napraznice si zguduitoare urgii ale lui Dumnezeu. Dupa ce si cea de a saptea plaga va cadea, asa cum este descrisa în capitolul 16, istoria pacatului pe aceasta planeta va fi ajuns la ultima ei fila. În acel moment Domnul Iisus Hristos va parasi cerul pentru ca sa vina din nou la noi. El va veni atunci în postura de Mirele mult asteptat, El va veni ca sa ia la Sine pe toti aceia care au dorit si s-au pregatit pentru acest eveniment. Pentru cei ce L-au asteptat si s-au rugat mereu „Vie împaratia Ta”, acest eveniment este de fapt fericita lor nadejde. Atunci, pe toate coridoarele universului se va rosti anuntul divin: „A venit nunta Mielului, sotia Lui s-a pregatit!”, si tot atunci va fi rostita si acea minunata fericire cereasca: „Ferice de cei chemati la ospatul nuntii Mielului!”. Dar, despre acestea vom studia în prelegerea viitoare.
Astazi ne gasim înca în preajma momentului cînd trebuie sa aiba loc nimicirea Babilonului si a locuitorilor lui. Daca Ierusalimul ceresc este cetatea Mirelui si a miresei Sale, este de la sine înteles ca Babilonul spiritual al zilelor din urma este cetatea de scaun a fiarei si a femeii destrabalate, metropola în care troneaza antihrist si biserica sa decazuta, împreuna cu toate fiicele ei. Ce-i drept a fost un timp la început cînd aceasta biserica a fost curata, cinstita, onorabila. Putin cîte putin însa ea s-a lasat atrasa si curtata de puterile stapînitoare ale lumii, s-a lasat momita de favorurile si avantajele materiale ce decurgeau din prietenia ei cu lumea. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Ele au devenit mult mai grave. Tocmai ea care a fost chemata ca sa zideasca pe oameni în credinta adevarului acum este vazuta cum îmbata pe toti locuitorii pamîntului cu vinul învataturilor ei ratacitoare, denumit în profetie ‘
vinul desfrînarii ei‘. Ea care trebuia sa marturiseasca tuturor locuitorilor pamîntului despre frumusetea si iubirea Domnului Iisus si sa devina pentru toti o mireasma de viata spre viata, a devenit mai degraba un locas al dracilor, o închisoare a oricarui duh necurat, o închisoare a oricarei pasari necurate si urîte. Parasita de Duhul lui Dumnezeu ea a fost luata în cele din urma în stapînire de spiritele rele. Desigur ca nimeni dintre crestinii de azi nu ar accepta sa se spuna asa ceva despre ei si despre biserica lor, indiferent daca s-ar face dovada ca acea biserica s-a departat de adevarurile Sfintelor Scripturi si a întors în realitate spatele Domnului Iisus prin trairea dupa felul lumii. Chiar daca lucrurile înca nu au ajuns aici, totusi, sa nu ne mire faptul ca în viitorul cel mai apropiat toate tendintele de azi ale bisericilor crestine de a nu citi si asculta exact de cuvintele Domnului si a se închina Lui în duh si în adevar, se vor accentua atît de mult si vor deveni atît de fatise încît crestinatatea apostaziata va fi sediul oricarei rataciri si oricarei necuratii. Chestiunea aceasta este extrem de serioasa; ea nu este o fantezie. Gînditi-va putin la un exemplu din istoria Bibliei, la împaratul Saul. Datorita purtarii sale necredincioase si neascultatoare fata de Cuvîntul divin, întristat profund, Duhul lui Dumnezeu l-a parasit si nu i-a mai dat nici o încredintare sau sfat nici prin profeti, nici prin vise, nici prin Urim sau Tunim, cele doua pietre de pe pieptarul marelui preot. Atunci acel barbat cîndva uns de Dumnezeu a ajuns sa consulte duhurile necurate folosindu-se de serviciile unei vrajitoare si sfîrsitul lui nu a întîrziat.
Asa va fi si cu biserica de altadata a Domnului Iisus dar care L-a parasit. Ea va decadea pîna acolo încît va deveni stapînita de duhul celui rau. Repet, chestiunea aceasta ne priveste pe fiecare din noi. În istoria lui Saul sau în istoria bisericii apostaziate atît a Vechiului cît si a Noului Testament este descrisa virtual ca o posibilitate nefericita, soarta fiecaruia dintre noi. Bisericile de azi refuza primirea întreitei solii îngeresti din Apocalipsa 14 care vorbeste despre judecata de cercetare care a început de mult în ceruri. Ele refuza chemarea cerului la o adevarata pocainta si ascultare de poruncile lui Dumnezeu, ele refuza cu îndaratnicie sfintirea adevaratei zile de odihna, aceea a Sabatului biblic al zilei a saptea a saptamînii. Ele refuza sa ia în seama glasul evenimentelor profetice si sa înceapa o pregatire grabnica si serioasa pentru cer. Ele continua sa respinga lucrarea sfintitoare a Duhului lui Dumnezeu în mijlocul lor. Care credeti ca va fi urmarea? Ce credeti ca va face Duhul lui Dumnezeu cu aceste biserici? Raspunsul apostolului Pavel în 2 Tesaloniceni 2,8 suna astfel: 
„Si atunci se va arata acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii Sale; aratarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne si puteri mincinoase si cu toate amagirile nelegiuirii pentru toti cei ce sînt pe calea pierzarii, pentru ca n-au primit dragostea adevarului ca sa fie mîntuiti. Din aceasta pricina Dumnezeu le trimite o lucrare de ratacire ca sa creada o minciuna, pentru ca toti cei ce n-au crezut adevarul ci au gasit placere în nelegiuire, sa fie osînditi”.
Nu exista, iubite cititor, nici un teren neutru în problema mîntuirii. Curînd, acest adevar va deveni si mai evident, si mai izbitor. Cei ce n-au iubit ascultarea de adevarurile lui Dumnezeu vor crede mai degraba o minciuna, vor crede în minunile, semnele si puterile mincinoase ale Satanei. Cei ce nu au ales sa fie mîntuiti, vor fi osînditi. Dar, notati va rog, un fapt. Judecatile distrugatoare ale lui Dumnezeu nu vor cadea asupra celor din Babilon mai înainte de a li se da ocazia, o ultima ocazie de a face o schimbare în atitudinea lor fata de Dumnezeu. Mai înainte de încheierea timpului de har, asa cum reiese din primele 5 versete ale capitolului 18, printr-o mare strigare rostita în auzul tuturor locuitorilor pamîntului, mesagerii cerului vor mai face o ultima invitatie din partea lui Dumnezeu:
„Iesiti din Babilon, poporul Meu, ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei, pentru ca pacatele ei au ajus pîna la cer si Dumnezeu si-a adus aminte de nelegiuirile lor”. Ce Tata îndurator si milostiv este Dumnezeu! Ce plin de iubire! Mai înainte ca sa-si aduca aminte de pacatele Babilonului, Dumnezeu îsi aduce aminte de oamenii din Babilon. Si, mai înainte de a-i lovi cu mîniile urgiei Sale, le mai ofera o sansa de iertare si salvare. Aceasta ultima mare strigare a îngerului din Apocalipsa 18 îsi va face lucrarea. Mii si mii de oameni din Babilon se vor trezi în timp util si vor recunoaste care sînt pacatele Babilonului la care ei s-au facut atît de mult timp partasi; le vor marturisi în sincera pocainta si-si vor întoarce viata cu totul spre Dumnezeu. Unii vor recunoaste ca au zabovit prea multa vreme între doua pareri, ca au zabovit prea mult între cei din Babilon si se vor grabi sa prinda ultimii stropi ai harului divin si sa-si scape viata lor si a familiei lor. Marea strigare a cerului ca si marea trezire în rîndurile celor din Babilon va stîrni ura si prigoana Babilonului împotriva acelora care au refuzat sa primeasca pe frunte sau pe mîna semnul fiarei, cît si împotriva acelora care au ales sa paraseasca în ultim ceas Babilonul. Dar cu cît ura si persecutiile Babilonului vor fi mai aprinse cu atît mai fierbinti vor fi rugaciunile celor credinciosi catre Dumnezeu ca sa aduca cît mai repede ziua izbavirii lor de pe pamînt. Multi dintre cei ce zabovesc astazi sa se predea lui Dumnezeu, sa paraseasca minciunile religioase ale lumii si sa se alature cît mai degraba ramasitei bisericii, adevaratului Sau popor, nu vad înca pacatele Babilonului, nu-si dau seama bine cit de periculoasa pentru mîntuirea lor vesnica este continuarea umblarii lor cu lumea, cu religia de gloata a bisericilor de azi. Tocmai de aceea, Dumnezeu, în capitolul 18 le face cunoscut, le descopera, asa încît nimeni sa nu aiba nici o scuza.
 Primul pacat de care Babilonul spiritual al ultimelor zile se face vinovat este acela al 
spiritului de totala vrajmasie fata de Dumnezeu, fata de legea Sa. Acest spirit va fi dat pe fata prin cresterea vertiginoasa a nelegiuirilor atît în ce priveste numarul cît si gravitatea lor. Versetul 5 ne atrage atentia asupra acestui lucru în primul rînd spunînd: „Pentru ca pacatele ei s-au îngramadit pîna la cer si Dumnezeu si-a adus aminte de nelegiuirile ei”. Între lumea sfîrsitului si lumea zilelor lui Noe este o asemanare foarte mare pe care însusi Domnul Iisus a subliniat-o. Raportul istoric al Genezei ne spune: „Domnul a vazut ca rautatea omului era mare pe pamînt si ca toate întocmirile gîndurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rau. I-a parut rau Domnului ca a facut pe om pe pamînt si s-a mîhnit în inima Lui, Atunci Domnul a zis: ‘Duhul Meu nu se va lupta pururea în om. Am sa sterg de pe fata pamîntului pe omul pe care l-am facut!’”Cum s-a întîmplat în zilele lui Noe, a zis

Domnul Iisus, aidoma se întîmpla si la venirea Fiului Omului. Tot asa, într-o zi, cît de curînd Dumnezeu îsi va aduce aminte de toate pacatele oamenilor si indignat la culme de continua sfidare a legii Sale, El va lua aceeasi hotarîre luata atunci în dreptul generatiei lui Noe. Duhul Sau nu se va lupta la nesfîrsit cu inima celor din Babilon. Refuzul perseverent al omului de a se întoarce de la pacat va duce în mod inevitabil la retragerea Duhului Sfînt de pe pamînt si la dezlantuirea urgiilor divine.

Al doilea pacat pentru care Dumnezeu va judeca nespus de aspru Babilonul, se afla prezentat în versetul 7. Este tocmai pacatul care a dus la alungarea lui Satana din cer si care-i va aduce în cele din urma pieirea, si anume pacatul mîndriei. Iata în acest sens pacatul Babilonului: „S-a slavit pe sine însasi. Zice în inima sa ‘sed ca înparateasa! ‘. Locuitorii Babilonului se vor face vinovati nu numai de dispret total fata de legea lui Dumnezeu ci si printr-un spirit de aroganta, de mîndrie, de încredere în ei însisi, de multumire cu ei însisi si de preamarire de sine. Aceea va fi epoca îndumnezeirii omului, epoca cultului personalitatii si a înstrainarii totale a omului de Creatorul sau. Sentinta pe care Dumnezeu a rostit-o împotriva lui Satana „Te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scînteietoare”, va fi rostita si asupra Babilonului care s-a lasat stapînit si condus de acelasi spirit de mîndrie si aroganta fata de Dumnezeu.

 Notati va rog si cel de al treilea pacat grav care va atrage asupra Babilonului toata furia cerului. El se afla descris în versetele 12 si 13 pe care va invit sa le cititi cu foarte mare atentie. În aceste doua versete este data o lista de 28 de articole cu care Babilonul a facut comert, a vîndut si a cumparat. De la articole de mare pret ca aur, argint, fildes si vase de lemn foarte scump, matasuri, pîna la boi, oi, cai, carute si robi. Dar lista nu se încheie cu robi ci mai este amintit si un alt articol cu care Babilonul a facut comert intens si anume cu sufletele oamenilor. În Babilonul ultimelor zile nu va fi lipsa de nimic. În el se va putea gasi orice pe bani, pîna si sufletele oamenilor. Fiara si femeia vor detine în mîna lor toate haturile vietii spirituale si materiale ale Babilonului. Atunci, gasirea unui loc de munca, cîstigarea existentei, dreptul de a vinde si cumpara, vor depinde atît de bunavointa conducatorilor societatii, dar mai ales de acceptarea mintala sau fizica de a primi semnul fiarei, semnul supunerii fata de ea. Profetia ne avertizeaza totodata si cu privire la faptul ca intoxicati pe deplin de spiritul materialist al zilelor din urmarobiti cu totul patimei de înavutire, înfometati si însetati dupa tot mai multa putere, oamenii vor merge pîna acolo încît sa-si vînda propriul lor suflet. Ei vor vinde chiar si cele mai intime si mai profunde legaturi umane. Atunci se vor împlini cuvintele Domnului Hristos consemnate în Evanghelia dupa Matei 24, 12.10: „Si din pricina înmultirii faradelegii, dragostea celor mai multi se va raci. Atunci multi vor cadea; se vor vinde unii pe altii si se vor urî unii pe altii”. Atît de devalorizati vor ajunge sa fie oamenii în proprii lor ochi încît viata lor va fi asezata la vînzare în rînd cu aceea a animalelor necuvîntatoare.        Unde se vor gasi atunci marii filozofi ai lumii, marii prezicatori ai unei epoci de nemaivazut progres pentru omenire? Cum se va împaca atunci realitatea unei lumi mercantile si crude cu profetia lor privind progresul spiritual al rasei umane? Dimpotriva, Dumnezeu a aratat clar în Cuvîntul Sau ca omenirea va merge din rau în mai rau pîna cînd oamenii vor umple în cele din urma masura rabdarii lui Dumnezeu.

 Al patrulea pacat pentru care Dumnezeu va lovi Babilonul cu dureri de nedescris este aratat în versetul 24 si anume: „Pentru ca acolo a fost gasit sîngele proorocilor si al sfintilor si al tuturor celor ce au fost junghiati pe pamînt”. A muri în locul altcuiva este suprema manifestare a iubirii, în timp ce a lua viata cuiva este cea mai puternica dovada de ura. Babilonul spiritual al ultimelor zile va trebui sa plateasca pentru toate vietile sfintilor care au fost omorîti din pricina credintei lor. Dar, de ce sa plateasca aceasta ultima generatie pentru crimele savîrsite altcîndva pe parcursul istoriei pentru care alte generatii ar trebui sa fie raspunzatoare? Nu, nu va grabiti sa condamnati pe Dumnezeu pentru asemenea nedreptate deoarece El a spus destul de clar în Cuvîntul Sau în cartea proorocului Ezechiel la capitolul 18 versetul 4: „Sufletul care pacatuieste, acela va muri”. Aici este vorba de o judecata colectiva si o pedeapsa colectiva care va cadea asupra celor din Babilon pentru ca spiritul care a dominat în Babilon a fost spiritul de ura contra celor credinciosi. De aceea nu este nevoie sa omori pe toti proorocii pentru ca sa fii vinovat de varsarea sîngelui tuturor profetilor. Cu alte cuvinte nu este nevoie ca sa savîrsesti toate pacatele condamnate de legea lui Dumnezeu pentru ca sa fii judecat si sa fii gasit vinovat, ci numai unul. Ceea ce va conta în fata justitiei divine nu va fi în final numarul pacatelor, sau în cazul Babilonului numarul sfintilor care au fost omorîti în ultima generatie, ci mai degraba pornirea launtrica excesiva spre violenta si crima a celor din Babilon.
Ultimele pagini ale istoriei Babilonului vor demonstra oricarei fiinte din univers doua lucruri egal de importante. Primul este acela ca poporul ramasitei va alege mai degraba sa moara decît sa necinsteasca legea lui Dumnezeu prin neascultare. Iar al doilea este ca toti aceia care au ales sa slujeasca lui Satana, daca li s-ar îngadui, ar fi dispusi sa omoare pe toti aceia care se aseaza în calea scopurilor lor de a stapîni pamîntul. Dumnezeu va îngadui fortelor raului sa înainteze pîna la punctul succesului aparent al planurilor lor de a sterge dintre cei vii pe cei credinciosi. Însa atunci cînd Babilonul va semna decretul de moarte împotriva sfintilor ultimei generatii si cînd cei rai vor alerga sa se îmbete pentru ultima data de sîngele sfintilor, atunci, chiar în momentul acela sinistru glasul lui Dumnezeu va fi auzit de catre toti spunînd: 
„S-a sfîrsit”.

 Care sînt deci pacatele pentru care va judeca si pedepsi Dumnezeu Babilonul într-un chip mai aspru decît oricînd în toata istoria acestei planete. Sa le reamintim. Primul, dispret fatis împotriva legii Sale; al doilea, spiritul de aroganta, de mîndrie si încredere în sine; al treilea, spiritul materialist care a dominat relatiile dintre oameni si relatiile oamenilor cu Dumnezeu; al patrulea, spiritul de violenta, de crima, acea patima cu care locuitorii Babilonului au vînat vietile celor credinciosi. Acestea sînt pacatele de seama ale Babilonului si Dumnezeu ni le-a descoperit la timp pentru ca El doreste sa fim salvati în ziua aceea cînd va coborî judecatile Sale asupra acestei lumi. Tocmai de aceea prin marea Sa strigare El cheama pe toti cei ce se gasesc înca în Babilon sa iasa afara din El cît mai degraba.

Prietene drag, oare vei lua în seama acea mare strigare? Oare vei lua în serios felul în care traiesti azi si starea relatiei tale cu Dumnezeu? Oare te vei separa la timp de lume si vei alege la timp sa urmezi pe Iisus într-o viata noua, biruitoare si fericita? Nu uita. Acest capitol ne aseaza în fata doua tablouri. Unul este de vai, de tînguire, de plînset si tipete, iar al doilea tablou este plin de slava, de bucurie si depline satisfactii. Ele se afla descrise în versetele 19 si 20. Sînt sigur ca nu mai este nevoie sa te întreb unde doresti sa te gasesti în acea zi. Sînt sigur ca din chemarea pe care cerul ti-o face azi de a iesi afara din Babilon ai înteles unde te vrea Dumnezeu. Poate ca ti se pare prea greu sa parasesti Babilonul, locul unde ti-ai petrecut poate cea mai mare parte din viata. E poate prea greu din cauza legaturilor de familie, din cauza prietenilor sau din cauza obiceiurilor tale de viata de pîna acum. Poate ca va trebui sa parasesti Babilonul singur, asa cum si Lot a parasit Sodoma fara sotia sa. Poate ca nici copiii tai nu te vor întelege si urma si se prea poate ca nici chiar fratii din biserica în care te afli sa nu te înteleaga si sa te dea afara din obstea lor în care te-ai simtit atît de bine ani de zile ca într-o familie! însa nu uita ca Dumnezeu ne spune fiecaruia ca si lui Lot: „Scapa-ti viata!” si numai acela care va raspunde chemarii Sale va fi salvat. Doresti cu adevarat sa fii salvat? Dumnezeu îti întinde mîna astazi. Raspunde-i chiar azi, chiar acum. Amin!

CE A AUZIT DANIEL – PROFEŢIA CELOR 70 DE SĂPTĂMÂNI

 În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. (Daniel 9.2)

Daniel a trăit aproape toată viaţa captiv în Babilon – după căderea Ierusalimului şi distrugerea Templului în 597 î.Hr. –  şi era deja bătrân când a primit această profeţie. El ştia din profeţiile lui Ieremia că  cei 70 de ani pentru dărâmăturile Iersusalimului se apropiau de sfârşit (Ieremia 25.11-12, 29.11) şi că era timpul ca Dumnezeu să readucă poporul evreu în ţinutul şi  Templul Său. Astfel, a făcut o rugăciune pentru iertarea păcatelor lui Israel, potrivit cuvintelor din Levitic 26 şi Deuteronom 28 şi 30. El L-a rugat pe Dumnezeu să ierte şi să restaureze Ierusalimul – Sfântul Tău Locaş pustiit (Templul), din dragoste pentru Numele Tău care este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău! (Daniel 9.16-19).

Ca răspuns la rugăciunea lui Daniel, Domnul a trimis pe îngerul Gabriel cu o profeţie privitoare la un timp de şaptezeci de săptămâniŞaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea nepri­hănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.  Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.

După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.  El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. (Daniel 9.24-27)

Profeţia vorbeşte despre poporul Tău (poporul evreu) şi Cetatea cea sfântă (Iersusalim). Versetul 24 ne explică ce va întâmpla până în momentul în care cetatea va fi reconstruită:

-Încetarea fărădelegilor şi ispăşirea păcatelor.

-Ispăşirea nelegiuirii şi aducerea neprihănirii veşnice.

-Pecetluirea vedeniei şi prorociei şi ungerea Sfântului sfinţilor.

Profeţia spune că înainte de sfârşitul celei de-a 69-a săptămâni, Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic.Însă cetatea (Ierusalimul) şi Sfântul Locaş (Templul) vor fi distruse.

Când Daniel a primit aceaste profeţii, Templul era o ruină. Însă el era înştiinţat că va fi înălţat un al doilea Templu, construit în acelaşi loc, dar şi acesta va fi la rândul lui distrus. Împlinirea acestei profeţii a avut loc în anul 70 î.Hr, când Templul a fost distrus de romani. Între aceste două evenimente, Mesia a venit şi a fost stârpit. Despre cine se vorbeşte aici?

Evreii ortodocşi sunt descurajaţi de faptul că nu reuşesc să găsescă un răspuns la această întrebare. În cartea sa What the Rabbis Know about the Messiah – Ce ştiu rabinii despre Mesia, Rachmiel Frydland descrie modul cum a fost educat religios, în Polonia, înainte de război: Stiam că secretul răscumpărării lui Israel şi a zilelor lui Mesia este ascuns undeva în cartea Daniel. De asemenea, ştiam că unii dintre cei mai mari rabini ai învăţăturii talmudice şi post-talmudice au studiat această carte şi s-au ocupat chiar de descifrarea semnelor şi a încifrărilor simbolice. Referindu-se la răscumpărarea lui Israel, Talmudul şi Mişhna (compilaţii de opinii şi dezbateri) abordează de multe ori subiectul cărţii Daniel, cea care ne descoperă vremea ascunsă a revenirii lui Mesia. Totuşi, la Yeshiva (instituţie rabinică) mi s-a reamintit ameninţător de avertismentul şi de blestemul rostit asupra celor care încearcă să îi descifreze înţelesul deplin. Talmudul precizează: Cei care vor încerca să îi descifreze sfărşitul să fie nimiciţi; ei spun „Din moment ce vremea lui Mesia a venit deja, chiar dacă nu este aşa, înseamnă ca nu va mai veni deloc. (Sanhedrin 97b). În continuare, spune:Concluzia studiilor marilor noştri înţelepţi a fost că Mesia ar fi trebuit să vină în apropierea primului secol al erei noastre – dacă datele din Scriptură sunt adevărate. Un pasaj din Talmud se referă la vremea Erei lui Mesia: Scoala lui Ilie învăţa: lumea va exista şase mii de ani; doua mii de ani fără Torah; două mii de ani cu Torah şi două mii de ani în timpurile lui Mesia (Midrash Rabba Gen.98.3). Conform acestor date, scrierile evreieşti confirmă faptul că Mesia a venit deja.

Comentatorii evrei afirmă adeseori că acest cuvânt, Mesia (în ebraică, Mashiach) înseamnă Unsul şi poate fi folosit atunci când sunt desemaţi regii sau  Marii Preoţi.  Conform acestui fapt, Jewish Publication Society, adoptă punctul de vedere potrivit căruia Unsul este Marele Preot Onians al III-lea care a murit în anul 171 î.Hr. Totuşi persoana şi data aceasta nu au legătură cu distrugerea Templului din anul 70 d.Hr. de către romani.

Celebrul comentator evreu Rashi a scris despre faptul ca Unsul a fost Agrippa al II-lea, fiul lui Irod Agrippa, a cărui moarte este descrisă în Fapte 12:20-23. Agrippa era un rege doar cu numele peste Iuda (27-93 d.Hr) care fiind de partea romanilor petrecea mult timp în Roma şi era dispreţuit de evrei. El i-a ajutat pe Romani şi pe generalul lor, Titus, să cuce­rească Ierusalimul, trăind apoi încă 23 de ani, ceea ce îl descalifică total în raport cu această profeţie.

La ce dată şi la ce persoană se referă profeţia lui Daniel?

Există un candidat mult mai potrivit pentru împlinirea acestei profeţii, care a venit la momentul precis şi a făcut exact ceea ce profeţia spunea că va face – Yeshua/Isus din Nazaret.  În această profeţie, o săptămână înseamnă o perioadă de şapte ani, aşa cum vedem în Genesa 29.27-28, unde perioada în care Iacov a lucrat pentru Rahela este descrisă ca fiind o săptămână.

Oamenii din vremuri străvechi au calculat un an, pentru festivalurile (sărbătorile) lor, ca fiind o perioadă de 12×30 zile (360 zile). În Daniel 9 perioada de of 70×7 de ani este împărţită în 3 secţiuni, 7+62+1. Cea numită  drept Moshiach, sau Mesia, ar avea loc la sfârşitul celei dea 39-a săptămâni (adică 7+62). Apoi ar urma distrugerea Ierusalimului şi a Templului şi o perioadă nespe­cificată de timp în care vor avea loc războaie şi distrugeri. Acestea ar fi urmate de profeţia celor 70 de săptămâni care va aduce pustiirea, sfârşitul acestor lucruri fiind descris în versetul 24.

În vreme ce Daniel primea această profeţie, oraşul Ierusalim era în ruine, urmând să fie reconstruit. În versetul 25 citim despre darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului cu referiri la drumurile cetăţii  şi la zid. Neemia 2:8 aminteşte decretul de a reconstrucţie a zidurilor oraşului în luna Nisan, anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxe.

Sir Robert Anderson a calculat această dată în cartea sa, Coming Prince – Prinţul care vine, ca fiind 14 martie 445 î.Hr. şi data până la venirea  Prinţului  Mesia ca fiind 7+62x7x360 = 173.880 zile. El a descifrat data naşterii lui Isus ca fiind în toamna anului 4 î.Hr. Conform Luca 3, care ne spune că Isus şi-a început lucrarea în anul al 15-lea al lui Tiberiu Cezar, când avea cam 30 de ani, Sir Robert Anderson a plasat începutul lucrării lui Isus în  august anul 28 d.Hr şi crucificarea Lui în anul 32 d.Hr. Sintagma Prinţul Mesia(Regele Mesia – Meshiach Nagid) se referă la dreptul lui Mesia asupra tronului lui David. Isus nu S-a exprimat niciodată în mod public, în timpul lucrării Lui, cu privire la acest drept, până în momentul intrării triumfale în Ierusalim, împlinind astfel profeţia din Zaharia 9.9:

       Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.

Mulţimile au strigat la acest eveniment: Osana (Hosanna), fiului lui David! (ebraică:  hoshienu – Domnul, Salvatorul nostru),  Binecuvântat este împăratul care vine în numele  Domnului! (Matei 21.15, Luca 19.38).

Aceste cuvinte Îl arată pe Isus ca fiind Regele Mesianic. Isus a refuzat cererea fariseilor de a‑şi certa ucenicii, spunând: Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. (Luca 19:39-40).

Astfel, atesta că El este Regele din genealogia lui David care vine în Numele Domnului. Aceasta era revelaţia despre Prinţul Mesia.

Ne putem da seama din Evanghelii (Ioan 12.1-12) că Intrarea Triumfală  a avut loc, conform calendarului evreiesc, în ziua a 10-a a lunii Nisan. Exod 12:3 ne spune că Mielul de  Paşte trebuia dus în ziua a 10-a a lunii Nisan să fie verificat de orice cusur, înainte de a fi jertfit în ziua a 14-a a lunii Nisan. În cartea sa, Sir Robert Anderson calculează intervalul de timp dintre decretul lui Artaxerxe şi Intrarea Triumfală în Ierusalim: Conform calendarului Iulian data de 10 Nisan era 6 aprilie 32 d.Hr. Care a fost intervalul de timp între decretul de a rezidi Ierusalimul şi venirea în mod public a „Prinţului Mesia” – între 14 martie 445 î.Hr. şi 6 aprilie 32 d.Hr? INTERVALUL DE TIMP ESTE FORMAT DIN EXACT 173880 DE ZILE , SAU DE SAPTE ORI SAIZECI SI NOUA DE ANI PROFETICI A CATE 360 DE ZILE, acestea fiind primele şaizeci şi nouă de săptămâni din profeţia îngerului Gabriel. (pg. 127-128).

Cu acestă ocazie, Isus nu a venit să stăpânească şi să domnească aşa cum a domnit regele David. Psalmul 118 ne arată că după ce Mesia a fost întâmpinat cu urări: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului (Psalmul 118.25-26), a fost legat cu funii şi sacrificat (Psalmul 118:27).

Daniel 9:26 întăreşte aceste fapte. În Daniel 9:26 citim că după cea de-a 62-a săptămână, Mesia va fi stârpit (în ebraică karath). Sensul uzual al acestui cuvânt se referă la cei din Israel care erau pedepsiţi pentru păcatele lor ((Exod 12.15, Levitic 18.29, Numeri 15.30). Profeţia continuă spunând că va fi stârpitdar nu pentru El Însuşi (în ebraică ve’ein lo). Ebraica are două sensuri pentru expresia nu pentru El Însuşi(tra­ducere din Versiunea Autorizată)  sau nu va avea nimic (traducerea NIV). Ambele sensuri se aplică lui Isus. A fost stârpit, a suferit pedeapsa pentru păcat, nu din cauza propriului păcat ci pentru păcatul altora, împlinind cuvintele din Isaia 53.6: Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Profeţii evrei au rostit două tipuri de profeţii despre Mesia. Pe de o parte El este Slujitorul care suferă şi pe de altă parte El este Regele care domneşte. Cu ocazia primei Lui veniri, Isus a împlinit profeţiile despre Slujitorul care a suferit, dar nu şi pe cele despre Regele care domneşte.

Prin urmare El nu a avut o Împărăţie vizibilă, adică nu a domnit stând pe tronul lui David în Ierusalim.

Contrar dorinţelor evreilor, Mesia nu i-a învins pe duşmanii Israelului, nu a adus pacea lumii, şi nu a domnit peste Ierusalim în vremea Sa. În schimb, a fost condamnat la moarte şi a înviat din morţi. Le-a oferit iertarea păcatelor şi viaţa veşnică tuturor celor ce cheamă Numele Lui ca să fie mântuiţi.

Aşa se explică Isaia 53, unde citim că după ce Slujitorul Domnului (Mesia) a fost şters de pe pământul celor vii (versetul 8),  El va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile (versetul 10). Atunci, Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor (versetul 11).

Conform profeţiei lui Daniel, după ce Mesia a fost stârpit a urmat distrugerea cetăţii şi a locaşului (Ierusalim şi Templul). Isus a profeţit acesta în Luca 19.41-44, 21.20-24:

       Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

Isus a spus că Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri până se va împlini vremea, adică sfârşitul dominării Neamurilor, care va avea loc atunci când va apărea Piatra din Daniel 2:44-45 la cea de-a doua venire a lui Mesia. În tot acest timp Israelul va fi pus deoparte pentru a fi salvat de Dumnezeu şi va trece printr-o vreme îndelungată, nespecificată, în care nu va exista un rege, un preot sau vreo revelaţie de la Domnul :

Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi. (Osea 3.4, vezi şi Isaia 29.9-13).

Totuşi, acest timp va lua sfârşit şi Dumnezeu se va întoarce din nou către Israel revelându-L, în zile din urmă, pe Mesia: După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor David; şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă.

Noul Testament ne  arată că evreii vor rămâne un popor care va fi salvat în zilele din urmă. (Romani 9‑11). După prima venire a lui Mesia, distrugerea Ierusalimlui şi a Templului va fi săvârşită de oamenii prinţului ce are să vină. Prinţul care va veni este cornul cel mic al celei de-a patra fiare (Roma) din Daniel 7:7-8,19-28. Apocalipsa ni-l revelează ca fiind Fiara/Omul Păcatului sau Antichristul.

Cei care au distrus oraşul şi Templul au fost romanii. Există deci o legătură între venirea Anticristuluişi Imperiul Roman reînviat. Distrugerea Templului va fi însoţită de un potop (un simbol folosit adeseori pentru a înfăţişa o invazie), războaie şi necaz. Isus a avertizat că vremea de după prima Lui venire va fi caracterizată de războaie şi veşti de războaie (Matei 24:6), opusul mult doritei ere a păcii.

Punctul culminant va fi atins atunci când urâciunea pustiirii va sta în locul sfânt – o referinţă din Daniel (Matei 24:15). Astfel, Daniel ne spune că perioada care va urma încheierii celei de-a 69 săptămâni va fi una nedeterminată, caracterizată de războaie şi de pustiirea Ierusalimului.

Deci cum rămâne cu cea de-a 70-a săptămână şi perioada dintre sfârşitul celei de-a 69-a şi începutul celei de-a 70-a săptămâni?

Vom analiza mai detailat acestă perioadă în următoarea noastră ediţie dar, pe scurt, acestă epocă începe odată cu revărsarea Duhului Sfânt de Ziua Cincizecimii, cu festivalul evreiesc Shavuoth, la 50 de zile dupa învierea lui Isus. Se termină odată cu răpirea Bisericii aşa cum este ea descrisă în 1Tesaloniceni 4:

       Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

În concluzie, noi trăim exact în aceasta perioadă, în care Biserica adevărată a lui Isus aduce mesajul salvării în lume.

După această perioadă, scopul lui Dumnezeu pentru răscumpărare se va îndrepta către Israel şi atunci va începe o perioadă de 7 ani care face parte din cea de-a 70-a săptămână. Israelul va face un legământ cu prinţul care va veni care este Antichristul. Acesta va fi, cu siguranţă, un tratat de pace care va promite izbăvirea de la ameninţarea distrugerii, dar care în final  se va dovedi a fi un legământ cu moartea (Isaia 28.13-22) şi va conduce la vremea necazului lui Iacov (Ieremia 30) sau la necazul cel mare descris de Isus în Matei 24.15-31. Punctul culminant al acestei perioade va fi a doua venire a lui Isus ca Rege şi Mesia şi El va face ca toate proorociile din Daniel 9:24 să se împlinească.

Mai multe despre acest subiect în următoarea ediţie.

DANIEL 9:27- A 70A SĂPTĂMÂNĂ

În ultima ediţie (disponibilă la comandă) am văzut cum profeţia din Daniel (9:24-27) i-a fost descoperită proorocului la sfârşitul perioadei de captivitate a Israelului în Babilon. Profeţia vorbeşte în principal despre restaurarea Ierusalimului – cetatea Ta şi a poporului evreu – poporul Tău. Aceasta împarte 70 de săptămâni de ani (70 x 7 ani) într‑o perioadă de 7 + 62 + 1 ani. Versetul 24 ne spune că până la împlinirea profeţiei, această perioa­dă a fost hotărâtă pentru:

  • a se sfârşi nelegiuirea
  • a se opri păcatele
  • a fi ispăşită vina
  • a fi adusă dreptatea veşnică, a fi pecetluită viziunea şi profeţia
  •  a unge pe Cel Preasfânt.

În timpul celei de-a 69-a săptămâni (7+62) Mesia va fi stârpit şi nu va avea nimic. Această proorocie s‑a împlinit deja, atunci când Mesia a murit şi a înviat – ca jertfă pentru păcatele lumii. După acest eveniment poporul unui domn care va veni va distruge cetatea (Ierusalimul) şi Sfântul Locaş (Templul) ceea ce s‑a şi întâmplat în anul 70 d.Hr. când romanii au asediat şi au distrus Ierusalimul şi Templul. Mai departe, va exista o perioadă mai  lungă de timp, până la începutul celei de‑a 70-a săptămâni, în care  Ierusalimul şi poporul evreu vor avea parte de războaie şi distrugere.

Despre aceste timpuri Isus a spus: Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.(Luca 19:41-42)

 Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini vremurile Neamurilor. (Luca 21:20-24)

În timpul acestei perioade, Israelul nu va mai primi, pentru un timp nespecificat, nici o revelaţie de la Domnul. În cartea Osea citim: Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi. (Osea 3:4)

Rabinul David Kimchi (1160-1235) explică cuvintele scrise de Osea: „Acestea sunt zile de robie în care ne aflăm sub puterea Neamurilor şi a împăraţilor lor, fără a avea jertfe sau chipuri (fără jertfe oferite lui Dumnezeu şi fără chipuri ale dumnezeilor străini), lipsiţi şi de efod sau terafimi (efodul ascundea Urim şi Tumim – instrumente prin care Dumnezeu putea face cunoscut viitorul) ”.

Distrugerea Ierusalimului şi a Templului, de după prima venire a lui Mesia, va fi înfăptuită de poporului domnului care va veni. Domnul care va veni este acelaşi cu un corn mic care se înalţă din a patra Fiară (Roma) – Daniel 7:7-8, 19:28 şi cu împăratul fără ruşine şi viclean – Daniel 8:23-26. Romanii au fost cei care au distrus Templul, astfel există o legătura între aceast corn şi Imperiul Roman Renăscut. In Apocalipsa ni se spune că această fiinţă este Fiara, Omul Păcatului sau Anticristul.

Nu ştim exact cât va dura perioada ce urmează după ce Unsul este stârpit (adică jertfa lui Yeshua/ Isus de pe cruce), la sfârşitul celei de-a 69-a săptămâni, însă Daniel ne spune că această perioadă va fi marcată de războaie şi distrugere în Ierusalim. Acest fapt este în totală opoziţie cu speranţa evreilor ca venirea lui Mesia să pună capăt războaielor şi să elibereze Israelul de sub apăsarea duşmanilor săi. Scopul primei veniri a lui Mesia a fost să ne salveze pe noi de sub puterea păcatului, aşa cum afirma şi Isaia:

       Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. (Isaia 53:5-6)

După moartea şi învierea lui Mesia, Duhul Sfânt i-a umplut pe ucenicii lui Isus, dându-le putere să predice Evanghelia. Conform Marii Trimiteri făcute de Isus (Matei 28:18-20, Fapte 1:8) acest mesaj trebuia să fie răspândit în lume, începând cu Ierusalimul şi continuând cu Iudea, Samaria, până la capătul pământului. Cei care primeau bine acest mesaj erau născuţi din nou din Duhul Sfânt şi se alăturau Eclesiei (adică celor chemaţi, Biserica).

Naşterea Bisericii a avut loc în ziua Cincizecimii. Când biserica va fi răpită, cei care au crezut că Isus a înviat din morţi şi sunt născuţi din nou – din Duhul Sfânt, vor fi luaţi ca să se întâlnească cu Domnul în văzduh (1Tesaloniceni 4:13-5:11).

Daniel 9:24-27 vorbeşte despre Ierusalim, despre poporul evreu şi despre lucrarea lui Dumnezeu care Îşi împlineşte scopul de a-i mântui. Epoca Bisericii (de la Cincizecime până la Răpire) nu este menţionată în această profeţie. Pavel spune că aceasta este taina lui Dumnezeu, fiind ascunsă de profeţi.

       Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.

(Efeseni 3:8-10). Vezi şi Romani 16:25-26, Efeseni 1:9, 3:3-12, 3:9, Coloseni 1:27, 2:2, 4:3

Când începe a 70-a săptămână?

 Daniel 9:27 spune: El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.Legământul despre care este vorba marchează începutul celei de-a 70-a săptămâni. Deci cine este el şi care este legământul?

Un punct de vedere ar fi că cea de a 70-cea săptămână începe cu distrugerea Templului  – anul 70 d.Hr. – şi marchează sfârşitul sistemului de jertfe. Iar el poate fi considerat a fi Mesia, Cel care face un legământ cu Israelul (Isus împlineşte Noul Legământ rostit în cartea Ieremia 31:31:34, Matei 26:28). Însă observăm că Templul nu a fost distrus după 31/2 ani de la crucificare, ci după 40 de ani. De asemenea, ştim că Noul Legământ este veşnic şi oferă iertare şi  cunoştinţa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt  – Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor”. (Ieremia 31:31-34)

Un alt punct de vedere ar fi că cea de-a 70-a săptămână începe după răpirea Bisericii(1Tesaloniceni 4:13-5:11).

Când va avea loc răpirea, într‑o vreme în care viaţa îşi va urma cursul normal (Luca 17:34-36), atât creştinii evrei cât şi neamurile care cred în Isus vor fi luaţi în mod supranatural de pe pământ. Epoca Bisericii este cuprinsă între cea de-a a 69-a şi cea de-a 70-a săptămână. A 70-a săptămână aduce cu sine o perioadă de 7 ani de mare necaz (vremea Necazului lui Iacov). În tot acest timp Dumnezeu va judeca Israelul, iar acesta se va întoarce la pocăinţă şi la credinţa în Isus Mesia. Persoana din Daniel 9:27 numită el (cel care face legământul) nu este Mesia, ci ultima persoană menţionată în versetul anterior, „domnul care va veni” sau Anticristul. Aceasta înseamnă că cea de-a 70-a săptămână din Daniel 9 începe cu un legământ încheiat de Anticrist cu Israelul, pentru o perioadă de 7 ani.

Isaia 28:14-15 profeţeşte un legământ cu moartea încheiat de către  batjocoritori, oameni care stăpânesc peste Israel. Acest legământ este bazat pe premise false, fiind desfiinţat de către Dumnezeu: De aceea, ascultaţi cuvântul Domnului, batjocoritorilor care stăpâniţi peste poporul acesta din Ierusalim! Pentru că ziceţi: „Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul, şi ca adăpost minciuna!”, de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. (Isaia 28:14-16)

În Daniel 9:27, acest legământ este incheiat cu mulţi – deci nu cu toţi. Există şi persoane care refuză.În Isaia 28:16 este precizat şi de ce: …aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. (cei care refuză legământul nu iau decizii pripite, se încred în piatra încercată, în Isus Mesia)

Scripturile profetice vorbesc despre un număr de evenimente majore care vor avea loc la finalul perioadei de 7 ani, centrate asupra poporului evreu şi a lui Isus.Conform Ieremia 30, aceasta va fi vremea necazului lui Iacov din care „el” (Israelul) va fi salvat.Acestă eliberare va însemna şi corectarea a ceea ce este acum greşit în Israel – Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.” (Ieremia 30:11)

Ezechiel 38-39 ne spune că va exista un război  între Gog şi Magog, în care o mare putere din Nord va conduce o invazie aliată împotriva Israelului, fiind mai apoi distrusă în mod supranatural de Dumnezeu. Aceste eveni­mente vor fi urmate de o umplere cu Duhul Sfânt. Conform Zaharia 12, va exista un asalt final al naţiunilor lumii împotriva Ierusalimului. Duhul Sfânt va fi turnat în această perioadă peste rămăşiţa poporului evreu, care va trăi în Ierusalim şi vor privi la Mine, Cel care a fost străpuns. Acest fapt este confirmat şi în Matei 23:29 – căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” – cuvintele rostite de Isus pe când se afla la Ierusalim.

fântană a curăţirii va fi pregătită pentru Israel, iar Mesia (Domnul) se va înfăţişa pe Muntele Măs­linilor ( Zaharia 13-14).În conformitate cu Apocalipsa 7, un număr de 144000 de evrei îl vor accepta pe Isus ca Mesia într‑un mod supranatural, aşa cum apostolul Pavel l‑a acceptat pe El în drumul spre Damasc (Faptele Apostolilor 9). Acest eveniment va avea loc la începutul perioadei de Necaz,  timp în care Biserica a fost răpită de pe pământ, iar evreii mântuiţi vor avea putere să răspândească mesajul lui Isus. Ei vor refuza să încheie legământ cu Anticristul şi îl vor vesti pe adevăratul Mesia. Drept consecinţă, mulţimi de oameni vor fi salvate, însă mulţi vor fi martirizaţi. Potrivit capitolului 11 din  Apocalipsa, în timpul primei jumătăţi a perioadei de Necaz (3½ ani) doi martori vor profeţi în Ierusalim. Ei vor avea puteri supranaturale, la fel ca Ilie şi Moise şi vor fi protejaţi în mod divin. La mijlocul perioadei de Necaz vor fi omorâţi de  Anticrist, dar vor învia, mai apoi, din morţi. După un scurt timp, va fi un mare cutremur în Ierusalim.

Apocalipsa 19 spune că Yeshua Mesia se va întoarce în bătălia finală ca Rege al regilor, distrugând toată  puterea Anti­cristului şi legându-l  pe Satana, domnind pe pământ cu sfinţii din Ierusalim timp de 1000 de ani (Mileniul). Aceasta este perioada descrisă în  Isaia 2:1-4, 11-12 şi Zaharia 14 şi piatra care zdrobeşte, din viziunea lui Daniel 2:44-45:Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.”

Ce descriu evenimentele din Daniel 9:27 ?

1.Un legământ încheiat cu „prinţul care va veni” (Anticristul) timp de o săptămână (7 ani). Acest legământ va începe la finalul perioadei de 7 ani de Necaz.

2.La mijlocul acestei perioade de 7 ani (adică după 3 ani şi jumătate) legământul încheiat va fi încălcat de Anticrist. Apocalipsa 13:3-5 vorbeşte despre o perioadă de 42 de luni (3 ani şi jumătate, a doua parte a perioadei de Necaz) ce urmează după acest eveniment, timp în care Anticristul va continua să îşi exercite autoritatea.

3.La final, el va face să înceteze jerfa şi darurile de mâncare. Aceasta ar putea să însemne:

a.O reconstruire a templului, pentru ca ritualul jertfelor să fie reinstaurat urmând mai apoi să fie anulat din ordinul Anticristului.

b. Anticristul se va război cu sfinţii (Apocalipsa 13:7-8) omo­rându-i sau trimiţându-i în închisoare pe toţi cei care vor menţiona numele lui Isus (cei care mărturisesc despre jertfa Lui pentru păcatele noastre).

4.El va instaura urâciunea pustiirii. De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! – (Matei 24:15)

(Vezi şi Daniel 11:31; Apocalipsa 13:11-18).

Urâciunea pustiirii (se referă la idolatrie) va marca finalul perioadei de 3 ani şi jumătate în care judecata lui Dumnezeu va fi revărsată peste lume.

5.Punctul culminant al acestor evenimente va fi atins la Armaghedon (Apocalipsa 16:12-16), războiul final care va avea loc la 7 ani după ce va fi încheiat falsul tratat  de pace. Apoi Mesia se va întoarce şi va distruge forţele Anticristului (Apocalipsa 19:11-21).

Acesta va fi prăpădul care se va abate asupra celui pustiit din Daniel 9:27, prăpădul (sfârşitul) în care judecata este vărsată peste pustiit (Anticristul şi aliaţii săi).

Cum va fi împlinită profeţia din Daniel 9:24?

A doua venire a lui Mesia va curăţa locaşul Templului de urâciunea pustiirii şi de toate distrugerile provocate de-a lungul vremii şi va duce la împăcarea lui Dumnezeu cu poporul evreu. Iată răspunsul final la rugăciunea lui Daniel pentru restaurarea Ierusalimului (Cetatea Ta) şi a poporului evreu (poporul Tău).  Atunci,  toate proorociile enume­rate în versetul de mai sus se vor  împlini:

  • Încetarea fărădelegilor, se va pune capăt păcatului. Dumnezeu se va împăca cu poporul evreu datorită legămân­tului lui Mesia, prin pocăinţa şi credinţa în El. Israelul nu va mai păcătui (Romani 11:26-27).
  • Va aduce dreptatea  veşnică, va pecetlui viziunea şi profeţia, va  unge pe Cel Preasfânt. Toate profeţiile mesianice din Noul Testament se vor împlini: va fi pace în lume, toată rămăşiţa evreilor se va întoarce în Israel, leul va sta liniştit lângă miel, iar Templul milenar va fi reconstruit  etc. Cel Preasfânt  va primi ungerea (în ebraică, „limshoch”).

Mesia va conduce lumea din Ierusalim, iar pacea va domni peste întreg pământul.

Scopul evenimentelor descrise în Daniel 9:27 este de a curăţa pământul de răutate şi de a pune capăt epocii Neamurilor. Sfinţii care vor fi fost răpiţi se vor întoarce odată cu Mesia (Zaharia 14:5, Iuda 14-15, Apocalipsa 19:14) şi se vor alătura sfinţilor Noului Testament (Daniel 12:1-3) şi sfinţilor din perioada Necazului cel Mare (Apocalipsa 20:4) care vor fi înviaţi după întoarcerea lui Isus pe pământ. Creştinii care vor supravieţui Necazului vor intra în Impărăţia milenară cu trupuri muritoare pentru a repopula pământul. În timp ce  necredincioşii vor fi alungaţi de pe pământ, Satana va fi legat şi nu va mai putea să influenţeze naţiunile. Atunci pământul va fi plin de cunoştinţa gloriei lui Dumnezeu, tot aşa cum apa umple adâncul mării. Aleluia!

Vă punem la dispoziţie un CD şi o prezentare în Power Point a conferinţei ţinute pe această tema de Tony Pearce la The Bridge Christian Fellowship. Materialul este disponibil şi pe site-ul Factorul Mesia, http://www.messiahfactor.com

FIARA DIN ORIENTUL MIJLOCIU?

bJoel Richardson este autorul cărţii Mideast Beast – Scriptural case for an islamic anticrist. El pune sub semnul întrebării opinia că Anticristul se va ridica „din Imperiul Roman renăscut” (de exemplu Uniunea Europeană) sau dintr‑un „guvern mondial unic” adus de globalizare – (Noua Ordine Mondială).  J. Richardson plasează domnia Fiarei din zilele din urmă în Orientul Mijlociu şi afirmă că aceasta se va ridica din islamul reînviat şi că semnul fiarei  (Apocalipsa 13) nu este un semn fizic fără de care nu poţi vinde sau cumpăra, ci un semn al supunerii spirituale faţă de islam. Deasemenea, afirmă că ţările islamice din Orientul Mijlociu se vor uni cu Gog şi Magog în războiul profeţit de Ezechiel (cap. 38, 39), acelaşi, după cum susţine autorul, cu războiul de la Arma­ghedon (Apocalipsa 16, 19)  şi celelalte lupte din vremurile de pe urmă prezise de profeţii evrei (ex. Zaharia 12-14).

       J. Richardson leagă toate aceste profeţii de evenimentele recente din Orientul Mijlociu, în special de ascensiunea Frăţiei Musulmane şi a grupărilor islamiste care susţin implementarea legilor islamului radical în ţările din regiune.

Iată câteva aspecte analizate în cartea lui:

Unde îşi va avea locul Fiara?

I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. (Apocalipsa 13:7-8)

Teologii creştini susţin pe baza acestui verset că Anticrist va domni asupra întregii lumi.  David Reagan scria: „Ultimul imperiu al neamurilor va uni întreaga omenire sub acelaşi sistem politic, social, economic şi spiritual. Toate ţările vor fi incluse. („The Gentiles in Prophecy”)

Joel Richardson nu este de acord, arătând că folosirea cuvântului „toate” în scriptură este uneori o hiperbolă sau exagerare. Un astfel de exemplu poate fi găsit în Ezra 1.2: Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Citând un alt verset care utilizează aceeaşi figură de stil, continuă: „Dacă facem apel la puţin bun simţ, ştim deja răspunsurile la următoarele întrebări, însă, în lumina versetelor de mai sus, evident, ne întrebăm:

Cezar a impus taxe, în mod literal, în toată lumea (Luca 2.1-3)? Oare chiar toţi bărbaţii, femeile şi copiii din Iudeea şi Ierusalim au fost botezaţi în Râul Iordan (Marcu 1.15)? Nebucadneţar sau Cirus, chiar au domnit, în mod literal, peste tot pământul (Daniel 2.36-38, Ezra 1.2)? Evanghelia a fost predicată lumii întregi, în mod literal, în timpul vieţii ucenicilor (Romani 10.18)?  Noi ştim că răspunsul la fiecare din aceste întrebări este  „Nu”. Este ca şi cum ai spune „toată lumea a vizionat duminică meciul din Super Bowl”.

Autorul subliniază că în versetele care cuprind expresia „tot pământul” – cum ar fi cele din Apocalipsa 13.3-413.813.1213.17 şi 17.8 – cuvântul „pământ” este tradus din grecescul „ge” care, deseori, desemnează „o ţară,  teritoriu cu graniţe bine stabilite, ţinut, regiune”. El afirmă că din Orientul Mijlociu va ieşi Anti­cristul, zonă binecunoscută (familiară) proorocilor evrei, ce cuprinde ţările din jurul Israelului şi Ierusalimului, care va fi centrul de interes al conflictului din zilele din urmă (vezi Zaharia 12:2,  14:14, Ioel 3.11-12). Toate aceste ţări au un singur numitor comun – religia islamică.

În Daniel 2 şi 7 ni se descoperă cele patru imperii – imagine din visul lui Nabucadneţar care a fost tălmăcit de Daniel – şi viziunea lui Daniel cu cele patru fiare care ies din mare, ceea ce, în general se interpretează ca fiind o succesiune a imperiilor babilonan, persan, grecesc şi roman care au domnit peste Israel. Potrivit cărţilor Daniel şi Apocalipsa, în zilele din urmă,  din cea de a patra fiară va mai ieşi o alta, condusă de Anticrist. În Apocalipsa 17, Ioan scrie despre şapte regi, unul care „este” şi unul care „trebuie să vină”. Cel care nu a venit încă este „fiara” sau Anticristul. Cel care „este” constituie  Imperiul Roman care exista în vremea lui Ioan, când a scris Apocalipsa.Acesta este şi motivul care a determinat comentatorii Bibliei să coreleze venirea lui Anticrist de ceva ce va ieşi din Imperiul Roman. Un punct de vedere popular afirmă că Anticristul va veni din Uniunea Europenă.

Originile Uniunii Europene se trag din Tratatul de la Roma şi a unit un număr de ţări ale fostului Imperiu Roman. Chiar şi acum ţările zonei euro urmăresc o uniune mai strânsă pentru a rezolva problemele create de lichiditatea monedei euro (vezi articolul din secţiunea Semnele Vremurilor).Dacă avem în vedere că Imperiul Roman a ajuns şi în Orientul Mijlociu, după care s‑a divizat în Imperiul Roman de Apus, cu capitala la Roma şi Imperiul Roman de Răsărit, cu capitala la Constantinopol (Istambul), este posibil ca cel „care urmează să vină” să apară din răsărit, partea islamică de astăzi a fostului imperiu.Daniel 8:23 vorbeşte despre un rege care se va ridica, un împărat fără ruşine şi viclean, iscusit în uneltiri. (Daniel 8.23).Majoritatea interpreţilor atribuie versetul ca fiind o referire la Anticrist, care, după cum se observă, se ridică din „împărăţia lor” în zilele din urmă. În context, „împărăţia lor” este regiunea imperiilor grec şi persan. Niciunul din aceste imperii nu s-a extins spre Europa de vest, ci înspre est, în ţările care formează astăzi inima islamului.

Viziunea lui Zaharia din capitolul 5 este centrată pe un „sul care zbura” şi o femeie aşezată într‑o efă (vasul care măsoară o efă). Despre sulul care zbura, un înger îi spune lui Zaharia: Acesta este blestemul care este peste toată ţara (care se întinde peste toată ţara).Despre femeia din vas, îngerul îi spune lui Zaharia că reprezintă nelegiuirea. În finalul viziunii, femeia este dusă să construiască o casă în ţara lui Şinear (Babilon).      Îngerul care vorbea cu mine a înaintat şi mi-a zis: „Ridică ochii şi priveşte ce iese de acolo.” Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Şi el a zis: „Iese efa.” Şi a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.” Şi iată că se ridica un talant de plumb, şi în mijlocul efei şedea o femeie. El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Şi i-a dat brânci în efă, şi a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?” El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în ţara Şinear, ca să fie aşezată acolo şi să rămână pe locul ei.” (Zaharia 5:5-11)

Imperiul babilonian se întindea peste zona care astăzi constituie epicentrul islamului. În plus,  un aspect interesant al acestui text este cuvântul „blestem” care, în ebraică, se scrie  chiar după modul în care este pronunţat, adică „alah”. „Babilon” este conexiunea ce o foloseşte Joel Richardson pentru a lega textul din Zaharia 5 cu versetele din Apocalipsa 17. El subliniază că numele Babilon, scris pe fruntea „femeii” descrisă în Apocalipsa 17, provine din cuvântul ebraic „Babel” care înseamnă „confuzie” (prin amestecare).

Islamul este un amestec de povestiri biblice evreieşti şi creştine, suprapuse peste religia existentă în Arabia.

Mahomed a luat dumnezeul Allah din cei 365 dumnezei veneraţi  de triburile arabe în templul Kaaba din Mecca şi l‑a proclamat ca fiind singurul dumnezeu adevărat, acelaşi Dumnezeu la care se închină evreii şi creştinii. Această declaraţie respinsă de evreii şi creştinii vremii,  a făcut ca Mahomed să se întoarcă împotriva lor şi să scrie pasajele din Coran care îndeamnă la subjugarea evreilor şi creştinilor.

Joel Richardson concluzio­nează că închinarea la Allah în regiunea fostului Imperiu Babilonian şi acceptarea islamului de către majoritatea copleşitoare a populaţiei Orientului Mijlociu reprezintă semnul că această regiune este scaunul de domnie a lui Anticrist.

Semnul Fiarei

Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este 666. (Apocalipsa 13:16-18)

Cea mai cunoscută interpretare a acestui pasaj este aceea că Anticristul va pune în mod literal un însemn pe oameni, fără de care ei nu vor putea vinde sau cumpăra. Potrivit unui articol de pe site‑ul Rapture Ready http://www.raptureready.com „anticristul se va autoproclama Dumnezeu, îşi va expune imaginea în Templu şi va obliga pe toată lumea să i se închine. El va cere tuturor să primească un semn cu numărul 666, fără de care nimeni nu va putea vinde sau cumpăra”.

Joel Richardson nu este de acord cu această perspectivă şi afirmă că semnul Fiarei  nu trebuie neapărat să fie, literal, un semn sau un număr imprimat pe mână sau pe frunte. El scrie:  „Semnul fiarei va fi mai curând un semn spiritual, după cum şi  semnul lui Cristos asupra aleşilor lui este unul spiritual. Apocalipsa 7:3 şi 14:1 descriu pe cei care au pecetea lui Dumnezeu pe fruntea lor. Majoritatea interpreţilor o percep ca semnul alianţei spirituale cu Domnul şi proprietate a Lui. Aşadar, de ce nu am asocia semnul din Apocalipsa 13 ca fiind unul spiritual?” Mai departe, susţine că, deseori, în Scriptură, atunci când un credincios face o alianţă cu Dumnezeu, accentul cade pe minte (cap) şi acţiune – înfăptuire (mână), ceea ce subliniază supunerea totală faţă de Dumnezeu, aşa cum este scris în Deuteronom 6:5-8:Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. 
(Deuteronomul 6:5-8)

Acceptarea islamului înseamnă renunţarea la Dumnezeul Bibliei şi la  Domnul Isus Cristos.  Potrivit islamului, toţi cei care cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om pentru noi şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii, comit cel mai mare păcat posibil numit „shirk”.

În Islam, acesta este un păcat pe care Allah nu îl va ierta niciodată.

În credinţa creştină Domnul Isus Cristos este calea spre mântuire şi viaţă veşnică.

Islamul învaţă că Isus este o fiinţă creată, unul dintre profeţi şi nu Fiul lui Dumnezeu şi că El nu a murit pe cruce şi nici nu a înviat din morţi.

Potrivit cu 1Ioan 2.18-23, afirmaţiile de mai sus califică islamul ca „anticrist”:  Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n‑aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.  (vezi şi  1Ioan 4.1-3 şi 2Petru 2.1)

zInteresant, Dome of the Rock (Cupola Stâncii) – sanctuar (altar) islamic ce a fost construit pe Muntele Templului (alături de Moscheea Al Aqsa), deasupra locului unde a fost ridicat cel de al doilea Templu Evreiesc (distrus de romani în anul 70d.C) – are inscripţionat de jur‑împrejurul cupolei, în limba arabă, proclamaţia că Allah este singurul dumnezeu şi că nu are nici un fiu. Despre Domnul Isus, în inscripţie se afirmă că El este mesagerul lui Allah şi nu Fiul lui Dumnezeu, iar cei care cred în Sfânta Treime trebuie să piară. Astfel, autorul cărţii, susţine că deja există o inscripţie a lui Anticrist în locul sfânt, în locul unde se afla odată Templul lui Dumnezeu.

Joel Richardson argumentează că închinarea la Allah face ca omul să primească un „semn spiritual” prin care se identifică cu islamul şi se supune lui Allah şi profetului Lui, ceea ce este echivalentul semnului fiarei.

Obiecţiunea ce poate fi ridicată este aceea că un astfel de semn ar trebui să fie vizibil – din moment ce va fi obligatoriu pentru a putea vinde sau cumpăra.Joel Richardson răspunde astfel: După cum afirmă dr. Labib Mikhail, fost profesor la Faith Mission Bible College din  Cairo, Egipt, „când este vorba de mediul din ţările islamice în care trăiesc creştinii, sărăcia este unul dintre motivele ce‑i forţează pe oameni să îmbrăţişeze islamul. Dacă nu îmbrăţişezi islamul, nu vei găsi de lucru, nu vei găsi un apartament şi vei avea mereu probleme financiare”

Dr. Labib Mikhail continuă să descrie modul de funcţionare a societăţilor din ţările dominant musulmane: „Deseori creştinii sunt trataţi ca cetăţeni de mâna a doua sau chiar mai rău. Mulţi dintre ei nu‑şi găsesc un loc de muncă şi nici nu pot să‑şi dezvolte o afacere proprie. Datorită faptului că musulmanii devin mai radicali în credinţele şi practicile lor, acest tip de tratament devine din ce în ce mai rău. În multe părţi ale lumii musulmane, creştinii sunt ameninţaţi că vor fi executaţi dacă  nu se convertesc la islam. În alte părţi, zi de zi, ei sunt discriminaţi. Când începem să înţelegem condiţiile sociale şi economice cu care se confruntă zilnic creştinii din ţările islamice, începem să înţelegem că, pe măsură ce islamul radical pune stăpânire pe aceste ţări, creştinii care refuză să se supună islamului – în minte (frunte) şi în faptă (mâna dreaptă) – nu vor mai putea să vândă şi să cumpere şi vor deveni ţinte de atac pentru islamişti. Această situaţie grea se va înrăutăţi odată cu instaurarea fundamentalismului islamic în aceste ţări”.

Joel Richardson atrage atenţia că în limba greacă, cuvântul „arithmos” – pe care îl găsim şi în cartea Apocalipsa – nu înseamnă doar „număr” ci şi „mulţime”. Acest cuvânt este folosit deseori în scripturi, atunci când se face referire la un grup de oameni. El scrie: „Acest detaliu este important, ca urmare, textul grecesc devine „…numărul fiarei (mulţimea fiarei), pentru că este numărul unui om (mulţimea de oameni) – mulţimea de oameni este aceeaşi cu mulţimea fiarei.  Mai departe, autorul cărţii susţine că „mulţimea de oameni” nu se referă la Anticrist în persoană, ci la Mahomed, fondatorul şi profetul islamului, deoarece nu poţi deveni musulman dacă nu îl recunoşti pe Mahomed ca profet. „Mulţimea Fiarei”, totuna cu „mulţimea de oameni”,  este sortită pieirii, căci a acceptat să primească semnul Fiarei.

În contrast cu aceşti oameni, există un număr de oameni care aparţin Mielului (Apocalipsa 7:17, 14:4)  şi care sunt pecetluiţi pe frunte cu sigiliul lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:3, 14:1) şi care, prin urmare, sunt destinaţi răscum­părării (Efeseni 4:30)”.

Războiul lui Gog şi Magog

Nu este un secret faptul că forţele islamiste din Orientul Mijlociu doresc să elimine Israelul şi să preia controlulul asupra Ierusalimului. Abed Shehade, un lider  musulman salafist radical din Iordania declara recent: „Netanyahu pregăteşte-te, armata lui Mahomed vine după tine!”

În Psalmul 83 citim despre ţările vecine Israelului, care spun:„Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!” (Psalmi 83:4)

În Ezechiel 38-39 citim şi despre alte ţări – astăzi islamice – care plănuiesc să atace Israelul, dorind să şteargă ţara de pe faţa pământului. Potrivit multor comentatori ai proorociiilor, războiul lui Gog şi Magog (Ezechiel 38-9) din zilele de pe urmă, descrie o invazie a unei alianţe a ţărilor musulmane din Orientul Apropiat condusă de Rusia, împotriva Israelului. Această luptă va precede cu mai mult sau mai puţin timp Necazul cel Mare.  Acest punct de vedere continuă cu intervenţia lui Dumnezeu în bătălie, a cărui putere distruge armatele aliate. Anticrist se va ridica din „Imperiul Roman renăscut” (Europa sau ONU/Noua Ordine Mondială).  Acesta va semna tratatul de pace cu Israel ce va dura şapte ani, timp în care poporul Israel va reconstrui Templul. Anticrist va pângări Templul cu „urâciunea pustiirii”, după care tratatul de pace va fi rupt şi toate aceste evenimente vor conduce spre conflictul final şi revenirea lui Mesia.

Joel Richardson nu este de acord cu acest punct de vedere şi situează războiul lui Gog şi Magog la sfârşitul perioadei de timp cunoscută sub denumirea de Necazul cel Mare. El plasează Magog în regiunea Turciei moderne şi arată înspre Gog ca lider islamic care va ieşi din această regiune. Subliniază că Ezechiel 39:17-20 vorbeşte despre „o mâncare de jertfă”  pentru „păsările de toate felurile” care vin să se hrănească cu carnea armatelor înfrânte ale lui Gog şi Magog. În Apocalipsa 19.17-18 se observă că păsările sunt chemate să mănânce carnea armatelor distruse în bătălia de la Armaghedon. Acesta este şi motivul care leagă războiul lui Gog şi Magog proorocit în Ezechiel cu scena finală de la Armaghedon menţionată în Apocalipsa.

La sfîrşitul pasajului din Ezechiel 39 în versetele 21-29 citim: Îmi voi arăta slava între neamuri; şi toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face şi pedepsele cu care îi va lovi mâna Mea. Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor din ziua aceea şi de atunci înainte.Şi neamurile vor cunoaşte că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârşite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns faţa Mea şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi ucişi de sabie. Le-am făcut după necurăţiile lor şi după fărădelegile lor şi le-am ascuns faţa Mea.”De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Acum voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iacov, voi avea milă de toată casa lui Israel şi voi fi gelos de Numele Meu cel sfânt. Atunci îşi vor uita ocara şi toate fărădelegile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, când locuiau liniştiţi în ţara lor şi când nu-i tulbura nimeni.Când îi voi aduce înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri.Şi vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor care-i lăsasem să fie luaţi prinşi de război între neamuri şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acoloşi nu le voi mai ascunde faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”

Când Domnul intervine să distrugă armatele care se ridică împotriva Israelului, Duhul Sfânt este turnat peste casa lui Israel şi ca urmare  nu le voi mai ascunde faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.Mai departe Ezechiel (cap. 40-48) îl descrie pe Domnul aflat în mijlocul poporului Său şi clădirea Templului, scaunul Lui de domnie timp de o mie de ani.Din moment ce lupta lui Gog şi Magog va fi bătălia finală ce se va desfăşura înainte de împărăţia milenară, atunci, acest eveniment se derula în momentul reîntoarcerii lui Mesia pe pământ. Pe această bază, Joel Richardson argumentează că isla­mul nu va fi înfrânt înainte de peri­oada finală a Necazului cel Mare. Anticristul se va ridica din rândul islamului şi va deveni forţa conducătoare a acelor  vremuri de mare necaz.

 Evoluţiile actuale din Orientul Mijlociu

       Este important faptul că islamiştii radicali aşteaptă venirea lui Mahdi, mesia cel aşteptat pentru zilele din urmă, care va curăţa şi va restaura credinţa islamică în puritatea ei originală, va uni lumea musulmană şi va instaura o epocă de aur de şapte ani chiar înainte de sfîrşitul lumii.  Ei văd evenimentele curente din Orientul Mijlociu în care islamiştii preiau controlul guvernelor arabe ca semne ale „venirii lui Mahdi”. Pe baza acestor date există posibilitatea ca cel care se va pretinde Mahdi, să fie de fapt Anticristul.

Naţiunile vestice au încurajat protestele din ţările arabe cunoscute sub denumirea de „primăvara arabă” în speranţa că înlocuirea dictatorilor ca Mubarak, Gaddafi şi Assad va aduce societăţi democratice, cu guverne ce vor promova libertatea şi dreptatea.Realitatea a demonstrat că acest proces a fost preluat de  mişcarea transnaţională „Frăţia Musulmană” şi islamiştii radicali cu scopul final de a crea un Califat islamic care va cuprinde Orientul Mijlociu.

După moartea lui Mahomed, expansiunea islamică a făcut ca hotarele Califatului să includă întreg Orientul Mijlociu. Califii – cei desemnaţi ca urmaşi ai lui Mahomed – au ajuns să conducă un imperiu care, la apogeul său, cuprindea Peninsula Iberică (Portugalia, mare parte a Spaniei) Africa de Nord, Peninsula Arabică, o parte a Asiei Centrale – până la graniţele cu China şi India. Religia islamică era impusă cu sabia. Evreilor şi creştinilor, ca  „oameni ai cărţii” li se permitea să‑şi păstreze credinţă, însă ca „dhimmi” aveau un statut inferior musulmanilor, fiind forţaţi să plătească taxa  „jizya” pentru „a fi protejaţi” de  musulmani.

Popoarele secularizate care au pornit revoluţiile din Egipt şi Tunisia se trezesc acum că au schimbat dictaturile conduse de lideri secularizaţi cu alte dictaturi ale religiei islamice. În Siria, regimul Assad se luptă într‑un război brutal cu rebelii ce în majoritate sunt motivaţi de islamul radical. Aceste forţe cuprind luptători din alte ţări musulmane şi au ca scop impunerea unui regim islamist. Ahmed al-Khatib, liderul Coaliţiei Naţionale siriene –forţa politică a opoziţiei siriene, recunoscută de puterile occidentale- a făcut apel la formarea unui stat islamist şi a strîns legăturile cu Frăţia Musulmană. În zone din Siria controlate acum de rebeli, creştinii sunt alungaţi din casele lor, iar bisericile sunt distruse.

Iordania este îngrijorată de faptul că, după înlăturarea regimu­lui Assad, islamiştii fundamentalişti vor folosi armatele bine pregătite pentru a destabiliza ţara. Frăţia Musulmană din Iordania mobilizează  opoziţia împotriva regelui Abdullah pentru a prelua puterea. Noi informaţii arată că Hamas planifică deja o lovitură de stat în Cisiordania pentru a prelua controlul asupra Autorităţii Palestiniene.

Până nu demult, Turcia era o republică seculară, aliniată valorilor vestului, parte a NATO şi aliată cu Israel. Acum are un prim‑ministru islamist, dl Erdogan, care transformă ţara într-un regim islamist ostil Israelului.  Erdogan a declarat că „…în acelaş spirit, trebuie să păşim pe urmele strămoşilor noştri care au fondat Imperiul Otoman…”

În Kuweit, femeile şi toţi membrii partidului liberal au pierdut aproape toate locurile din Parlament cu ocazia alegerilor recente, locuri care au fost câştigate de islamiştii radicali. Ei au promulgat o lege prin care orice „ofensă” adusă lui Mahomed şi islamului se pedepseşte cu moartea.

Clericii musulmani din Kuweit cer şi interzicerea construirii de biserici, inspiraţi probabil şi de Marele Muftiu al Arabiei Saudite care a declarat: „este necesar ca toate bisericile să fie distruse”.

Un raport din Daily Telegraph afirma recent că religia creştină este ştearsă din toate „teritoriile biblice” din Orientul Mijlociu din pricina persecuţiei suferite de creştini, cea mai mare ameninţare a creştinilor fiind islamismul militant. Raportul susţine în continuare că opresiunea creştinilor din ţările musulmane este ignorată deoarece există teama că astfel de critici împotriva islamului vor fi catalogate drept „rasism”. Cei care îmbrăţişează credinţa creştină sau părăsesc islamul riscă să fie ucişi în Arabia Saudită, Iran şi Mauritania, iar în majoritatea ţărilor din Orientul Mijlociu riscă sancţiuni juridice severe.

       Se estimează că aproximativ  200 milioane de creştini din întreaga lume suferă diferite forme de violenţă din cauza credinţei. Un procent ridicat din acest număr de creştini oprimaţi trăieşte în ţările musulmane.

Concluzie

       Deci, Anticristul va veni dinspre islam sau islamul este Anticristul?

În mod evident, unele aspecte din societatea islamică se potrivesc cu proorociile despre Fiară, aşa cum, trebuie subliniat, există unele care nu se potrivesc. Perspectiva lui Joel Richardson reflectă o adoptare mai puţin literală a anumitor aspecte din Apocalipsa, în special cele cu privire la Fiara care are putere peste toate seminţiile şi ţările – după cum afirmă textul din Apocalipsa 13:7,8 – şi la semnul fiarei care este impus şi fără de care oamenii nu vor putea vinde sau cumpăra (Apocalipsa 13:16-18).

De‑a lungul secolului 20 s‑au perindat societăţi care au avut trăsăturile lui Anticrist – Germania nazistă, sovietele şi comunismul lui Mao. Acestea au avut conducători demonizaţi – posedaţi de o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună (2Tesaloniceni 2), au persecutat creştinii şi evreii – „duşmani ai  statului” – interzicându‑le orice activitate economică (Apocalipsa13).

Au ridicat imagini ale liderilor lor, ca falşi dumnezei cu scopul de a fi slăviţi de oameni.

Este posibil ca islamiştii să implementeze un alt „sistem anticrist”, care va pregăti terenul Anticristului ce va ieşi din UE sau ONU? Ori, dat fiind faptul că regiunea care înconjoară Ierusa­limul şi Israelul, predominant musulmană, fiind punctul nodal al proorociilor pentru vremurile din urmă, va face ca Fiara să se ridice din Orientul Mijlociu?     Trebuie să ne rugăm şi să vegem, ştiind că toate aceste evenimente anunţă venirea Domnului Mesia Isus cu mare putere şi slavă. El va pune capăt războaielor şi va judeca lumea cu dreptate. Cei care se pocăiesc acum de păcatele lor şi cred în singura cale de mântuire dată prin Domnul Isus Cristos, vor intra cu bucurie în Împărăţia Lui.

Profetul Isaia vorbea de ziua în care Mesia va domni peste lume dintr-un Ierusalim reconstruit şi va pune capăt războaielor.  Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea (unul din cele popoare), unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului.(Isaia 19:24)  Ca să avem parte de împărăţia lui Dumnezeu trebuie să ne pocăim de păcatele noastre şi să credem în Domnul Isus Cristos, Mesia, care a murit ca jertfă pentru păcatele noastre pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi ca să ne dea viaţa veşnică tuturor celor care credem în El.

ÎMPĂRĂŢIA MESIANICĂ SAU MILENIUL

2În ultima ediţie a revistei Lumina ultimelor zile (disponibilă la cerere) am studiat datele cunoscute despre Răpirea Bisericii, eveniment proorocit la 1Tesaloniceni 4, când vor învia cei morţi în Cristos şi credincioşii în viaţă la vremea venirii Lui:  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:17) Am exprimat convingerea că Răpirea va fi înainte de cei şapte ani de Mare Necaz, perioadă de timp care va precede a doua venire a lui Mesia pe pământ, însă am oferit şi raţiunile pentru care alţi oameni consideră că se va întâmpla la mijlocul sau la sfârşitului Necazului. După cum am mai spus, există o altă dezbatere în care există perspective diferite – ce se va întâmpla după reîntoarcerea lui Mesia pe pământ? Atunci va fi sfîrşitul lumii sau va urma, în mod literal, domnia de 1000 de ani a lui Isus Cristos pe pământ?

Controversa despre mileniu se centrează pe întrebarea din capitolul 20 din cartea Apocalipsa şi pe alte pasaje din Vechiul Testament. Cuvântul „mileniu” este format de fapt din două cuvinte latine „mille” ce înseamnă „1000” şi „annus” ce se traduce „an”.  Potrivit cu Apocalipsa 20, în aceşti 1000 de ani Satan va fi legat (nu va putea influenţa lumea) şi Isus va domni pe pământ (împreună cu adevăraţii credincioşi înviaţi din morţi): Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. (Apocalipsa 20:6) Această perioadă de timp este menţionată de şase ori pe parcursul a şapte versete şi avem toate indiciile că s-a dorit să fie interpretată literal, adică asociată perioadei de domnie a lui Mesia pe pământ. Textul se leagă de un număr de pasaje ale profeţilor evrei care tratează acest subiect, Psalmul 2 şi 72, Isaia 2.1-4,11-12, 35,65.17-25, Ezechiel 40-48, Daniel 7.13-14 şi Zaharia 14. Potrivit acestor pasaje, Mesia va veni pe norii cerului cu toată puterea lui Dumnezeu la dispoziţia Lui, să distrugă tot ceea ce se opune domniei Lui. Toate conflictele internaţionale vor înceta şi va fi pace în lume, până şi în lumea animalelor. Împărăţia lui va ajunge până la marginile pământului şi toate naţiunile vor veni să-L laude şi să înveţe de la El în Templul reclădit din Ierusalim. Poporul Israel va fi reunit şi când poporul evreu va recunoaşte pe Isus ca Mesia cel promis, în sfârşit va cunoaşte pacea şi liniştea.

Apare întrebarea: „Aceste pasaje trebuie luate în mod literal, ca evenimente viitoare sau în mod alegoric, ca descriere a bisericii prezente sau despre viaţa viitoare din rai?” Despre acest subiect, cele mai cunoscute perspective sunt: premilenismul, amilenismul şi postmilenismul. Pentru mulţi, termenii par destul de complicaţi, însă nu sunt chiar atât de greu de înţeles.

       Premilenism – Isus Cristos se va întoarce „pre”-înaintea mileniului.

       Postmilenism – Isus va reveni „post”-după mileniu.

       Amilenism – nu urmează nici un mileniu. Prefixul „a” în limba greacă înseamnă „nu”.

Probabil că perspectiva cea mai populară a bisericii zilelor noastre este cea amilenistă. Pentru cei care adoptă această perspectivă, a doua venire va fi la sfârşitul lumii, după care va urma Ziua Judecăţii iar cei mântuiţi vor merge în rai şi cei nemântuiţi, în iad. Aşadar, nu există o perioadă de timp în care Isus va domni pe pămînt. Pentru cine adoptă această perspectivă, atunci un număr considerabil de pasaje din Scriptură trebuie luat alegoric, şi nu literal.

De exemplu, textul din Isaia 2.4 afirmă niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. Luat în mod literal,se vorbeşte de o vreme în care vor înceta conflictele dintre ţări. Cu siguranţă că acest lucru nu s-a întâmplat la prima venire a Domnului Isus.Pentru premilenişti, această problemă nu există, pentru că se va întâmpla, literal, după a doua venire.Pentru amilenişti, textul trebuie interpretat în mod simbolic, că ar descrie pe cei care au fost mereu duşmani, dar odată întorşi la credinţa în Isus se împacă şi devin prieteni, dar nu că toate luptele/conflictele vor înceta.După această logică se poate spune că, lucrul aceasta se petrece acum acolo unde, de exemplu, un creştin evreu şi arab au părtăşie în Domnul. Aceste pasaje sunt luate şi ca o imagine alegorică a raiului.

Apare totuşi o mare problemă, pentru că profeţiile arată că în această perioadă moartea este posibilă (Isaia 65.20) ca urmare a neascultării (Zaharia 14.18-19, Apocalipsa 20.7-10) iar în rai nu există moarte sau păcat (Apocalipsa 21.4,27).Potrivit acestei perspective, a doua venire a Domnului pare o călătorie inutilă, o plimbare prin ruinele unei lumi spulberate de perioada de mare necaz, o intervenţie „explozivă” a vechii planete, de schimbare într-una nouă. Cu siguranţă că Dumnezeu ar fi putut schimba totul şi fără ca Isus să părăsească raiul.

Altă perspectivă este numită postmilenism, adică a doua venire va fi după (post) ce biserica a adus Împărăţia pe pământ printr-o mare trezire spirituală care, se pretinde, va converti la creştinism toate ţările lumii. Această perspectivă a devenit recent populară prin aşa-numita „învăţătură a împărăţiei şi domniei”. Potrivit acestui punct de vedere, profeţiile cum e cea din Isaia 2.1-4, vorbesc despre o trezire a bisericii ce va influenţa într-atît societatea, încât va funcţiona din ce în ce mai mult după standardele lui Dumnezeu, şi astfel, pe pământ se va instaura împărăţia lui Dumnezeu, un mileniu de pace şi dreptate iar toate războaiele vor înceta. O exprimare a acestui punct de vedere o găsim la Dave Mansell în articolul din Restoration Magazine, ianuarie 1991: „O nouă ordine se iveşte în puritate şi curăţie – împărăţia lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, uniţi în iubire şi ascultare de Domnul Isus Cristos, vor umple pământul, vor stăpâni împărăţia şi toate naţiunile lumii vor fi aduse la picioarele regelui Isus”.Este puţin probabil să se întâmple în această perioadă, înaintea re-venirii Domnului Isus. Acum Vestul este dominat de perspectiva seculară anti-creştină, estul e dominat de islam, iar adevăratul Domn Isus Cristos este dispreţuit şi respins de lume. Potrivit cu Apocalipsa 13, la finalul acestui veac majoritatea lumii îl va alege pe Anticrist şi nu pe Domnul Isus Cristos. Aşadar, din Scriptură şi evenimentele din jur, este logică perspectiva premilenistă: Isus va reveni pe pământ „pre” (înainte) de Mileniu. Domnul Isus în persoană va reveni pe pământ la sfârşitul Necazului cel Mare, după care va urma domnia Lui, adevăratul Mesia, arătând tuturor cum trebuie condusă lumea sub autoritatea lui Dumnezeu.

Perspectiva pre-mileniu a fost îmbrăţişată şi de Biserica Primară, aşa cum o dovedesc o serie de surse istorice. Edward Gibbon (1737-1794), autorul cărţii „Istoria declinului şi a căderii Imperiului Roman” nota: „Doctrina populară şi străveche cu privire la Mileniu era strâns legată de a doua venire a lui Cristos. S-a dedus că această lungă perioadă plină de travaliu şi discordii va fi urmată de un sabat fericit, Sabatul de 1000 de ani, şi că Hristos, cu ceata triumfătoare a sfinţilor şi a aleşilor care au scăpat de la moarte sau care au fost în mod miraculos înviaţi, vor domni pe pământ până la timpul stabilit pentru învierea ultimă şi generală. Deşi este posibil să nu fie universal valabil, se pare că acesta era sentimentul dominant al drept-credincioşilor.” Deşi perspectiva nu era împărtăşită de toţi, se pare că acesta era sentimentul dominant. Gibbon a fost un istoric care încerca să dezvăluie practicile vremii şi nu era un simpatizant al creştinismului, aşa încât comentariile sale nu sunt subiective şi nu provin din propriile convingeri religioase.

În scrierile „Dialogue with Trypho”, Justin Martirul, cunoscut sub numele de Sfântul Justin (100 dCr-165 dCr), apologet creştin considerat cel mai important interpret al teoriei Logosului, afirma: „Ci eu şi alţii, care suntem creştini echilibraţi din toate punctele de vedere, suntem siguri că va fi o înviere a morţilor şi o mie de ani într-un Ierusalim împodobit şi extins, aşa cum au spus profeţii Isaia, Ezechiel şi alţii… Mai mult, cu noi era şi un bărbat pe nume Ioan, unul din apostolii lui Cristos, care a primit de la Domnul o revelaţie şi a proorocit că cei care au crezut în Cristos vor locui o mie de ani în Ierusalim şi că, ulterior va urma  învierea veşnică şi judecata tuturor oamenilor.  Iustin a utilizat expresia „creştinii echilibraţi din toate punctele de vedere”  ce indică faptul că acest punct de vedere despre Mileniu era perspectiva dominantă a vremii. El aduce ca argument al autorităţii cu care vorbeşte, prezenţa şi cuvintele Apostolului Ioan care „era cu noi”(îl cunoştea).

Această perspectivă a început să-şi piardă din influenţă în secolul al treilea a erei creştine, odată cu învăţăturile teologului creştin Origen care a adoptat metoda alegorică de interpretare a profeţiilor. Cu alte cuvinte, el dădea învăţătura că profeţiile nu indicau o vreme în care Isus va domni în mod literal în Ierusalim, unde săbiile se vor transforma în fiare de plug, ci spunea că profeţiile arată o împărăţie spirituală în care Isus va domni din cer în inimile credincioşilor şi atunci va fi pace în relaţiile dintre ei.

Augustin (354-430dCr) a respins şi el ideea unei împărăţii a lui Mesia pe pământ. În cartea lui „Cetatea lui Dumnezeu” scria că abisul în care va fi aruncat Satan în timpul Mileniului (Apocalipsa 20.1-3), nu este practic un loc – în mod literal. „Prin abis se înţelege mulţimea celor răi, a căror inimi sunt adânc afundate în răutate împotriva Bisericii lui Dumnezeu”. El spunea că textul „Satan va fi legat în abis” înseamnă că „el nu va mai putea seduce Biserica”. Augustin era convins că această legare a lui Satan în abis este o realitate a bisericii prezente.

Această învăţătură se armoniza cu perspectiva romano-catolică a Bisericii care conduce şi domneşte pentru Isus în epoca noastră iar Papa, ca Preot a lui Cristos pe pământ, impune/ intăreşte Voia Lui în lume (de ex „va lega” adică va stopa răspândirea răului). Din păcate, în loc ca Satana să fie legat, adică pus „în imposibilitatea de a seduce biserica”, el a ajuns să conducă biserica mărturisitoare, pentru că romano-catolicismul a suprimat adevărata Evanghelie şi creştinii adevăraţi împreună cu poporul evreu au fost persecutaţi.

Reforma a adus un suflu proaspăt cu un viu interes de studiere a Bibliei, însă profeţiile despre zilele din urmă nu se prea aflau pe agenda reformatorilor. Mulţi dintre ei aveau tendinţa mai degrabă să adopte perspectiva romano-catolică despre Mileniu, ca domnie spirituală a lui Cristos în Biserică, şi nu ca eveniment viitor de după a doua Lui venire. Astfel s-a ajuns ca între creştinii de azi, perspectiva unui Mileniu înţeles în sens literal se fie în minoritate.

Ce se va întîmpla nu depinde de ceea ce credem noi, ci de ceea ce hotărăşte Dumnezeu. El nu-i va lăsa lui Satan ultimul cuvânt în istorie, în problemele acestei planete, iar sfârşitul lumii nu va veni după o domnie a lui Anticrist şi Necazul cel Mare. Mai degrabă El va arăta prin domnia glorioasă de o mie de ani a lui Mesia, cât de minunată poate fi viaţa pe această planetă când Dumnezeu, şi nu Satan şi păcatul omenesc, va controla lumea. Cu cât norii negri se adună peste omenire şi forţele răului devin din ce în ce mai puternice, cu atât aşteptăm mai mult acest preludiu al vieţii veşnice(Apocalipsa 21-22) .În următorul articol vom vedea ce putem învăţa din Biblie despre viaţa în Mileniu.

CE SE VA ÎNTÂMPLA ÎN ÎMPĂRĂŢIA MESIANICĂ?

În Împărăţia Mesianică viaţa va fi complet diferită de viaţa zilelor noastre. Vor avea loc o serie de evenimente supranaturale care vor transforma total planeta. Mai întâi şi înainte de toate, Mesia însuşi va fi acolo. Potrivit textului din Apocalipsa 20, Mesia Isus va domni  în persoană împreună cu sfinţii înviaţi. Aceasta se leagă de un număr de pasaje din profeţii evrei care au proorocit o vreme în care Domnul va fi prezent pe pământ şi va aduce pacea şi liniştea poporului Său. De exemplu Ieremia 23:5-6 descrie o domnia regelui neprihănit din spiţa lui David în zilele în care „Iuda va fi mântuit şi Israel va locui în linişte”. În text apare numele Lui ca „DOMNUL (evreii utilizează numele sfânt YHVH/Iehova) neprihănirea noastră”.

În Ezechiel 40-48 avem descrierea Templului reconstruit din Ierusalim, care se termină cu aceste cuvinte „DOMNUL (YHVH) este acolo” (Ezechiel 48.35). Zaharia  descrie ultima luptă pentru Ierusalim şi spune că DOMNUL(YHVH) va veni „cu toţi sfinţii cu El”, va sta pe Muntele Măslinilor şi va pune capăt războiului după care va domni ca ”rege peste tot pământul”(Zaharia 14.3-9). În toate aceste pasaje, numele sfânt este asociat cu regele domnitor Mesia, cunoscut de poporul evreu ca „Mesia ben David”. Mesia va fi prezent cu sfinţii înviaţi. Prin sfinţi înţelegem toţi cei care sunt adevăraţi credincioşi în Domnul Isus şi care au primit mântuirea Lui, şi nu o categorie specială, sanctificată de Vatican (sau de Moscova). Un număr de versete descrie pe Domnul venind cu sfinţii (Zaharia 14.5, Iuda 14, Apocalipsa 19.14). Sfinţii sunt toţi credincioşii care vor fi în viaţă la Răpirea Bisericii şi toţi credincioşii care au murit de la prima venire a lui Isus şi vor fi înviaţi în mod supranatural.  Totul se va schimba într-o secundă, aşa cum scrie Pavel în 1Corinteni 15.50-58, vom lăsa acest trup supus morţii şi putrezirii (de exemplu boală, îmbătrânire şi moarte) şi vom avea un trup nou, nemuritor care nu va mai fi niciodată bolnav, nu va îmbătrâni şi nu va muri. Trupurile noi, de slavă, vor fi răscumpărate de păcat şi nu vor mai putea păcătui din nou .

În Biblie apar un număr de pasaje care vorbesc despre sfinţii care domnesc împreună cu Mesia în timpul mileniului (Daniel 7.18-27, 1 Corinteni 6.2-3, Apocalipsa 2.26-28, Apocalipsa 20.4-6).  În acest veac prezent noi suntem încercaţi de Dumnezeu pentru viitoarea poziţie de autoritate şi responsabilitate în Împărăţie. Potrivit pasajului din Luca 19.11-16, noi vom conduce Împărăţia pe baza a ceea ce am făcut noi cu talentele şi comorile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat în această viaţă. Credincioşia va fi răsplătită cu o perspectivă minunată,  când se vor împlini versetele din Apocalipsa 5.9-10: Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!” Textul nu descrie detailat ce vom face noi, însă apar menţionaţi sfinţii înviaţi cu trupuri nemuritoare prezenţi cu Mesia, implicaţi într-un anumit gen de guvernare în timpul Împărăţiei Mesianice.

Altă categorie de oameni sunt cei care au murit în timpul Necazului cel Mare. Potrivit cu Apocalipsa 20, după întoarcerea Domnului pe pământ „cu sfinţii”, ei vor fi înviaţi (ex cei care au murit în era bisericii sau au fost luaţi la Răpire). Aceşti „sfinţi ai necazului” sunt descrişi în Apocalipsa 6.9-11, 7, 13.7-9, 14.1-5.  Aceşti oameni nu erau credincioşi la vremea Răpirii Bisericii, însă l-au primit pe Isus ca domn şi Mântuitor în timpul Necazului cel Mare. Mulţi dintre ei îşi vor da viaţa şi vor muri ca martiri. Ei vor fi înviaţi după revenirea Domnului pe pământ. De fapt, acesta este un alt argument în favoarea perspectivei Răpirii înainte de Necazul Cel Mare, despre care am scris în ediţia trecută a revistei.  Aceşti oameni nu sunt credincioşi la vremea Răpirii şi atunci sunt lăsaţi în urmă. Ei vor deveni credincioşi curând după răpire şi mulţi vor fi martirizaţi de mâna Anticristului, potrivit cu Apocalipsa 13. Ei sunt înviaţi la începutul Mileniului şi vor domni cu Mesia împreună cu cei care s-au întors cu Isus la cea dea doua venire a lui Isus pe pământ. Ei fac parte din „învierea dintâi” (învierea drepţilor), diferită de „învierea a doua” care are loc la sfîrşitul lumii, după Mileniu şi este învierea celor nemântuiţi (Apocalipsa 20.11-15). Cei care fac parte din doua înviere vor merge la Marele Tron Alb de judecată şi apoi în Iazul de foc.

Va fi şi o înviere a sfinţilor. Vechiului Testament menţionează în Daniel 12.2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. (Daniel 12:2)Vor mai fi şi cei care au supravieţuit în trupuri muritoare perioadei Necazului cel Mare. La a doua venire a lui Isus, va fi o judecată a naţiunilor. Matei 25 descrie că atunci El va despărţi oile de capre. Oile vor fi cei care au primit mântuirea prin Mesia iar caprele sunt cei care au respins-o. Şi Ezechiel 20.33-44 descrie despărţirea celor răzvrătiţi împotriva Domnului în Israel de cei care îi primesc stăpânirea. Cei care sunt mântuiţi între neamuri vor fi primiţi în Împărăţia milenară iar cei din Israel vor intra în ţara promisă a lui Israel reconstruit.  Din anumite pasaje ale Scripturii se pare că aceşti oameni vor trăi în trupuri muritoare în timpul Mileniului şi vor avea copii în mod normal. Isaia şi Zaharia vorbesc de copii care atunci se vor juca (Isaia 11.6-8, Zahariah 8.5).  Este posibil ca aceşti copii să nu accepte cu toţii domnia lui Mesia şi deaceea s-ar putea ca păcatul să fie posibil în această perioadă.

Apocalipsa relatează că în acea perioadă (cel puţin până la finalul celor 1000 de ani) o anumită persoană importantă nu va fi acolo -Satan.

Apocalipsa 20.1-3 relatează că la începutul Mileniului, Satan va legat şi aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani La sfârşitul perioadei de 1000 de ani Satan va fi eliberat pentru puţină vreme în care va mobiliza pe cei răzvrătiţi împotriva domniei lui Mesia pentru lupta finală de la Gog şi Magog(Apocalipsa 20.7-10).  De fapt, aceasta va aduce sfârşitul lumii, punct în care Satan împreună cu toţi cei care s-au opus lui Mesia Isus vor fi aruncaţi în Iazul de Foc şi Domnul va face un cer nou şi un pământ nou. Pentruca Satan să poată aduna la un loc un mare număr de oameni în acele vremuri, în timpul Mileniului e foarte probabilă o mare explozie a populaţiei. Printre cei născuţi la acea vreme, vor fi mulţi care se vor supune domniei lui Mesia împotriva voii lor, însă vor avea puţine ocazii de a-şi exprima păcatul. Va fi aşa pentru că Satan va fi legat şi întemniţat în Adânc şi nu-i va putea influenţa iar Mesia va conduce lumea cu un toiag de fier (Psalmi 2.9, Apocalipsa 19.15).

Acest număr nu poate include pe sfinţii înviaţi a veacului acesta, ci pe cei născuţi în timpul Mileniului care nu vor accepta domnia lui Mesia Isus.

Deci, ce se va întâmpla în Mileniu?

În timpul Mileniului, Mesia va fi prezent, de data aceasta nu ca Omul durerii obişnuit cu suferinţa, ca la prima Lui venire. Atunci El  venit ca să împlinească profeţiile din Isaia 53, Daniel 9.26, Psalmii 22, când a suferit şi a murit pentru păcatele lumii şi a înviat ca să aducă viaţa veşnică tuturor credincioşilor. Când va reveni, El va împlini proorociile despre Regele domnitor Mesia (Isaia 2.1-4, 11-12, Zaharia 14 fiind cele mai importante). El va judeca lumea cu dreptate şi doar cei care au primit mântuirea adusă de El vor intra în Împărăţia Mesianică. Aceasta va duce la împlinirea promisiunii făcute lui Israel,unde Israelul răscumpărat este adunat în ţară, Templul este reconstruit şi Israel locuieşte în pace cu vecinii în interiorul graniţelor ţării promise lui Avraam (Geneza 15, Isaia 11.11-16, Ezechiel 40-48, Isaia 19.18-24).

În natură vor avea loc schimbări enorme. Isaia 11.6-9 prooroceşte că animalele carnivore vor redeveni vegetariene (lupul, leopardul şi leul) şi vor locui în linişte lângă animalele pe care acum le mânâncă (mielul, capra şi vaca). Aceste urmări ale Căderii vor fi anulate, până şi şerpii vor deveni jucării inofensive pentru copii.Mediul înconjurător se va schimba iar muntele Casei Domnului se va ridica deasupra tuturor dealurilor care împrejmuiesc acum Muntele Templului din Ierusalim (Isaia 2.2). Din Templu va izvorî un râu până la Marea Moartă, a cărei ape vor fi proaspete şi vor creşte copaci cu puteri vindecătoare (Ezechiel 47.1-12, Ioel 3.18, Zaharia 14.8). Apele vor ţâşni în pustie, şi deşertul va înflori ca un trandafir (Isaia 35.1-7). Vindecarea va veni peste toţi, orbul va vedea, mutul va vorbi şi cel şchiop va putea fugi ca cerbul (Isaia 35.5-6). Aceste schimbări nu vor readuce pământul în starea de dianinte de Cădere, ci se va produce şi o curăţare masivă, după poluarea şi degradarea veacului prezent. Este clar că nici un lider omenesc, oricât de inteligent ar fi, nu ar putea face asta. Însă, aşa cum am mai relatat în acest articol, un număr de pasaje din proorocii evrei arată că Mesia care va domni pe pământ este o persoană divină. Numai cel care este Dumnezeu, prin a cărui Cuvânt a luat fiinţă lumea, poate fi capabil să susţină programul Împărăţiei regelui Mesia. De aceea, perspectiva adepţilor lui Maimonides, care este perspectiva standard a iudaismului modern, unde Mesia este un om minunat care va aduce aceste schimbări pe pământ, nu se potriveşte cu Scriptura. Interesant că Maimonides interpretează profeţia despre „leul /lupul va sta cu mielul” că Israel (mielul) va locui în pace cu aprigele neamuri (leul).

Numai unul, Dumnezeu, care se afla acolo la Creaţie, poate aduce aceste schimbări supranaturale. Când Yeshua (Isus) a venit prima dată, El şi-a demonstrat puterea peste natură, peste boală şi diavol, prin minunile Sale. Aceste minuni au fost doar preludiul a ceea ce va face pe pământ la a doua Lui venire. Mesia va aduce peste lume pacea universală iar ţările îşi vor face din săbii fiare de plug şi nu vor mai învăţa deloc despre război (Isaia 2.1-4).

Lumea toată va slăvi pe singurul Dumnezeu adevărat şi închinarea se va concentra în templul reclădit din Ierusalim care va fi şi scaunul de domnie a lui Mesia. În plus, toţi oamenii din lume vor vorbi o singură limbă (probabil ebraica): Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând. (Ţefania 3:9). Domnia lui Mesia va aduce dreptatea şi neprihănirea peste toată lumea , după judecarea celor răi şi înfiinţarea regatului lui Mesia pe pământ: ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. (Isaia 11:4)  Ca urmare a puterii de vindecare a lui Mesia, a schimbărilor din lumea naturală şi a domniei Lui, va fi belşug şi abundenţă pentru toţi locuitorii pământului. Oamenii vor locui în pace şi linişte, fără teama că le vor fi jefuite casele sau că le vor fi luaţi copiii (Isaia 65.21-23, Mica 4.4).  După cum am mai spus, în perioada aceea, Satan va fi legat şi nu va mai putea înşela naţiunile, până va fi dezlegat chiar la finalul celor 1000 de ani. Această informaţie nu este dezvăluită profeţilor evrei şi arată că Mileniul nu va fi căminul permanent al răscumpăraţilor Domnului. Deşi Satan va fi inactiv pe pământ în timpul Împărăţiei Mesianice, va exista posibilitatea păcatului, pe măsură ce copiii răscumpăraţilor supravieţuitori Necazului cel mare, se vor naşte cu o natură umană, capabilă a păcătui. La sfârşitul Mileniului, când Satan este dezlegat, cei care păcătuiesc şi resping pe Mesia se vor alătura lui Satan în actul final de răzvrătire împotriva Domnului:Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va  fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.  (Apocalipsa 20:7-9) Această răzvrătire se va sfârşi cu intervenţia Domnului care îi va distruge şi acesta va fi sfârşitul lumii, pentrucă acest pământ este distrus şi Dumnezeu va face ceruri noi şi un pământ nou. Satan şi toţi demonii şi nelegiuiţii vor fi aruncaţi în iazul de Foc şi ţinuţi departe de cerurile noi şi pămantul nou pe care Dumnezeu le va crea după ce pământul va fi distrus şi vor deveni  locul veşnic al celor răscumpăraţi prin credinţa în Isus ca Mesia.

Acum este ziua mântuirii şi acum este vremea să te hotărăşti să primeşti mântuirea lui Dumnezeu, cu pocăinţa de păcate şi credinţă în Isus ca Mesia. Dacă până acum nu l-ai primit niciodată în inima ta pe Isus Hristos ca Mântuitor, acum este timpul să o faci.  Poţi spune această rugăciune şi dacă tu crezi cu adevărat ceea ce spui, El va intra în viaţa ta şi îţi va păzi sufletul, acum şi în veşnicie:

„Doamne Tată Ceresc, recunosc că sunt păcătos şi am nevoie de iertarea Ta. Cred că Isus Hristos a murit în locul meu, şi-a vărsat sângele pe cruce pentru păcatele mele şi a înviat din morţi, ca să îmi dea viaţa veşnică. Vreau să renunţ chiar acum la păcatul din viaţa mea şi să Il primesc pe Isus Hristos ca  Domn şi Mântuitor personal. Vreau să mă dedic Ţie şi te rog trimite Duhul Sfânt în viaţa mea să mă umple, să preia controlul şi să mă ajute să devin aşa cum vrei Tu. Mulţumesc Tată că mă iubeşti. Te rog în numele lui Isus.Amin!

CORUPEREA COPIILOR

3Copiii pot viziona acum mult mai multe imagini cu un conţinut sexual explicit decât au urmărit vreodată la cinematograf.  Filmele şi imaginile pornografice sunt disponibile pe Internet, multe pe site-uri accesibile fără nici un sistem de verificare a vîrstei, ajungând astfel un pericol real pentru copii. NSPCC avertizează că adolescenţii îşi presează prietenele să copieze ceea ce văd în filmele pornografice descărcate de pe internet.

Dintr-un studiu recent reiese că în special copiii expuşi vizionării filmelor cu un conţinut sexual ridicat tind să-şi piardă virginitatea foarte devreme şi să aibă mai mulţi parteneri sexuali.

Numărul tinerilor care sună la Childline, care au vizionat imagini pornografice de cea mai joasă speţă, a crescut alarmant. Fetele au sunat să spună că sunt presate, constrânse sau chiar obligate să mimeze ceea ce văd în filmele pentru adulţi. Angajaţii ChildLine declarau că linia telefonică este inundată de telefoanele date de fete tinere traumatizate de relaţii sexuale abuzive.

Tehnologia este clar folosită de cel rău pentru a înmulţi nelegiuirea pe pământ, aşa cum prooroceşte Biblia pentru zilele din urmă. Trebuie să ne rugăm pentru tineri să fie protejaţi de nelegiuire şi să susţinem campaniile celor care vor să blocheze pornografia pe internet.

CONTAMINAREA

În Luca 21:11, Isus a avertizat că unul din semnele  zilelor din urmă va fi răspândirea  molimelor. Ţinând seama de aceasta, este îngrijorător să citeşti că o tulpina a gripei aviare dezvoltată în laborator ar putea infecta şi omorî milioane de oameni.

Cercetătorii olandezi au creat „Armaghedon virus” şi după cum spun ei, „probabil una dintre cele mai periculoase virusuri care se pot face”. Obiectul lor de cercetare s-a concentrat pe  transformarea virusul gripei aviare – care poate ucide mai mult de jumătate din persoanele infectate, dar care nu se răspândească cu uşurinţă – într-un virus foarte contagios.Există temeri legate de faptul că reţeta creării acestui virus ar putea ajunge în mâinile teroriştilor pentru a construi o armă biologică.

       Hollywood a lansat un film – „Contagion” –  despre o boală molipsitoare ucigătoare care se împrăştie în toată lumea şi face ca ordinea socială globală să se dezintegreze. După luni de groază, cu sute de milioane de morţi, este lansată o campanie de vaccinare în masă. Cei care aceptau vaccinul aveau privilegiul de a purta o brăţară ce putea fi scanată, ceea ce le permitea accesul în diferite locuri publice, cum ar fi mallurile. Cei care nu acceptau vaccinul, rămâneau acasă şi mureau. În final, filmul descrie o societate controlată şi monitorizată  la maximum, în care care au primit codul de bare puteau cumpăra şi vinde; asemănător sistemului 666 descris de Apocalipsa 13.

PORNOGRAFIA ONLINE ȘI COPIII…

Parlamentarii din Marea Britanie au fost avertizaţi că o întreagă generaţie de copii „cobai” creşte dependentă de pornografia de pe Internet. Unul din cinci tineri (fete şi băieţi) de 16 ani accesează în mod repetat site-urile pornografie, în timp ce unul din trei copii de 10 ani a urmărit material explicit, dezvăluie un tulburător raport finanţat de partidele politice. O doamnă deputat a dezvăluit îngrozită că fiul ei i-a spus că la şcoală este în floare schimbul de imagini pornografice între elevi, cu stick‑ul de memorie.

     Sue Berelowitz (comisar adjunct pentru problemele copiilor) a declarat parlamentarilor că unii copii au mimat scene pornografice pe care le‑au vizionat pe site-urile pornografie de ultimă speţă. Există temeri că accesul la pornografia pe internet va duce la incapacitatea adolescenţilor de a   menţine relaţii normale, devenind susceptibili în a fi m  şi la creşterea că creşterea a pornografiei pe Internet se pleacă tinerii în imposibilitatea de a mentine relatii normale şi vor deveni susceptibili de a fi manipulaţi psihologic de agresorii sexuali.

Această otrăvire a imaginaţiei tinerilor arată că suntem cu adevărat,  „ca în zilele lui Noe”, când răutatea omului era mare pe pământ şi toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. (Geneza 6:5). Observăm cum, deja, cade judecata lui Dumnezeu peste o societate care a permis acestor rele să înflorească.

CĂSĂTORIILE CELOR DE ACELAȘI SEX-O AMENINȚARE ADUSĂ LIBERTĂȚII

Liderii bisericeşti au afirmat că intenţia guvernului din Marea Britanie de a redefini căsătoria prin legalizarea căsătoriilor între parteneri de acelaşi sex, va avea ca rezultat obligativitatea bisericilor de a oficia ceremonia, în conformitate cu legile antidiscriminatorii. Directorul executiv al Christian Concern, Andrea Williams, afirma:  „Căsătoria nu trebuie redefinită. Curtea de Justiţie a UE va susţine că atât cuplurile heteroexuale cât şi cele homosexuale vor trebui tratate la fel.  Prin urmare, dacă va fi legalizată căsătoria persoanelor de acelaşi sex, va fi inevitabil ca bisericile să fie forţate să oficializeze acest tip de legătură. Efectiv, acest fapt ar însemna sfârşitul libertăţii religioase în Regatul Unit”

Rapoarte venite din Canada, ţară care a aprobat căsătoriile persoanelor de acelaşi sex încă din 2005, dezvăluie faptul că sute de canadieni care s-au opus unor astfel de uniuni au avut de suferit datorită atacurilor generate de procedurile juridice; au fost cazuri când astfel de oameni au fost concediaţi, întreprinderi ce au fost date în judecată şi chiar unele biserici au fost ameninţate cu sancţionarea.

În Danemarca au fost introduse legi care impun Bisericilor Evanghelice Luterane oficierea căsătoriilor celor de acelaşi sex în propriul lăcaş de cult. Deşi preoţii pot alege să nu oficieze astfel de ceremonii, episcopii sunt obligaţi să găsească un preot care să oficieze ceremoniile. Christian Institute (PO Box 739A, Surbiton, Surrey, KT6 5YA) a compus un pamflet – „The Trivialisation of Matrimony” (tr. Trivializarea căsătoriei), care răspunde problemelor ridicate de acest subiect.

O PERSOANĂ DIN ȘAPTE ESTE CONVINSĂ CĂ LUMEA A AJUNS LA FINAL

Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos Global Public Affairs pentru agenţia de ştiri Reuters –  „unul din şapte cetăţeni de pe glob  (14%) consideră că sfârşitul lumii se va petrece în timpul vieţii lui.” http://www.ipsos-na.com(Publicat 1/5/12). Keren Gottfried, director de cercetare la Direcţia Ipsos Global Public Affairs, declara: „Indiferent dacă au ajuns să creadă că va fi adus de mâna lui Dumnezeu, printr‑un dezastru natural sau eveniment politic, indiferent de motiv, unul din şapte oameni ai lumii are convingerea că se apropie sfârşitul lumii”.Răspunsurile la acest sondaj ce a angrenat 16.262 de persoane din mai mult de 20 de tari, au variat considerabil, de la 6 şi 8% în Franţa şi Marea Britanie – persoane care au afirmat că se aşteaptă la un Armaghedon iminent chiar în timpul vieţii lor – până la 22% în Turcia şi Statele Unite, procente mai mici fiind în Africa de Sud si Argentina.La nivel global, aproximativ o persoană din zece şi-a mărturisit temerile legate că lumea se va sfârşi în anul 2012, mare parte datorită predicţiilor din  calendarul Maya unde sfârşitul lumii este anticipat pentru data de 21 decembrie 2012. Cel mai mare procent s-a înregistrat în   Rusia şi Polonia, cel mai mic în Marea Britanie. Pe o temă similară, National Geographic Channel a realizat un documentar intitulat „Preppers Doomsday” care a constituit şi obiectul unui articol din Daily Mail (11/2/12).

Documentarul prezenta faptul că milioane de americani se pregătesc pentru sfârşitul lumii: camere transformate în depozite de alimente, grădini cultivate în scopul supravieţuirii, case adaptate la surse de energie alternative, frecventarea unor cursuri de autoapărare, rezerve de absolut tot felul de bunuri care pot fi imaginate.

„Pregătirea” a devenit chiar o mare afacere. Un număr de companii ce operează online, oferă produse conservate cu un termen de garanţie îndelungat, sisteme de filtrare a apei şi toată gama de cursuri practice de auto-ajutor  şi de autoapărare. Există firme care transformă buncărele din perioada războiului rece în unităţi luxoase de salvare, sub denumirea „Arca lui Noe”, şi construiesc adăposturi subterane – oferte destinate celor bogaţi.

Mai exact, de ce sunt toţi aceşti oameni atât de îngrijoraţi? De ce milioane de americani se pregătesc cu febrilitate pentru sfârşitul lumii – ziua judecăţii de apoi? Unii sunt profund îngrijoraţi de existenţa unui potenţial de producere a unor dezastre naturale şi cred cu tărie că pământul va suferi schimbări majore. Alţii se tem de bolile pandemice ucigătoare, de terorism şi un atac EMP (atac prin puls electromagnetic), de al Treilea Război Mondial, legea marţială, megafurtunile solare, impactul asteroizilor şi un posibil viitor haos din societate. Au devenit  populare cărţile cu titlul de genul „Cum să supravieţuieşti  după prăbuşirea civilizaţiei” ce oferă sfaturi practice de  supravieţuire în urma atacurilor teroriste, epidemiilor globale, tulburărilor sociale şi a altor dezastre grave. Aceste persoane îşi pun mai degrabă problema sfârşitului lumii pe care o cunosc (datorită colapsului financiar) şi nu a sfârşitului adevărat al lumii.

 Ce spune Biblia despre acest context? Biblia afirmă că veacul acesta se va sfârşi printr-o perioadă cunoscută sub denumirea de Necazul cel Mare. Domnul Isus a descris astfel această perioadă: Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24.21-22).

Deci, pe pământ va exista o asemenea grozăvie încât, fără intervenţia lui Dumnezeu, viaţa s-ar sfârşi. Această perioadă de necaz este urmarea faptului că lumea a călcat în picioare poruncile Domnului şi a respins mântuirea adusă de Domnul Isus Mesia. Profeţie mai arată totuşi că totuşi Dumnezeu nu va permite ca viaţa să dispară. O astfel de vreme de mare necazuri este profeţită şi în alte pasaje din Biblie (ex. Ieremia 30, Daniel 12, Zaharia 12-14 şi este subiectul unei secţiuni importante din  cartea Apocalipsa, cap. 6-19).Motivele de îngrijoarare ale oamenilor cu privire la viitorul rasei umane se armonizează cu profeţiile despre perioada Necazului cel Mare (marea tribulaţie).Să urmărim câteva exemple:
 Colapsul economic

      

       Naţiunile occidentale, în general, cheltuie mai mult decât  câştigă. Directorul general al FMI, Christine Lagarde, a avertizat că „nori negri apar la orizont” ce tind să acopere economia globală. Datorită faptului că multe din ţările îndatorate sunt forţate să renunţe la moneda europeană, mulţi analişti prevăd un colaps al zonei euro.

Credit Suisse a avertizat că în cazul desfiinţării monedei unice, valoarea băncilor europene s‑ar reduce cu aproximativ 58%. Nu este bine nici dacă euro va supravieţui acestui şoc. €1300 miliarde vor trebui retrase din sistem, ceea ce ar avea ca rezultat prăbuşirea băncilor. Implicit, această măsură ar declanşa un adevărat cataclism social, cu revolte stradale şi tulburări sociale.

Soluţia propusă de liderii UE la criza din zona euro este ca ţările să adopte reforme structurale şi realizarea unei uniuni fiscale şi politice. Pentru a controla noua politică financiară va fi nevoie de un guvern central. Potenţialul zonei euro de a concepe un „guvern unic” este legat direct de perspectiva profetică în care împărăţia lui  Antihrist va fi sub forma „imperiului roman reînviat” al Uniunii Europene. Societatea de astăzi este mai interconectată astăzi decât oricând înainte, şi o prăbuşire a sistemului financiar european ar putea provoca o masivă recesiune la nivel mondial. Nu doar ţările din Europa se află în impas. Japonia este adâncită în datorii, iar datoria naţională a SUA depăşeşte $13 miliarde şi creşte incontinuu într-un ritm de $397 milioane dolari pe zi. Cele mai mari 9 bănci din  SUA au un total de $228,72 miliarde cu expunere la derivate. Aceasta reprezintă aproxi­mativ de 3 ori mărimea întregii economii globale. Este un balon financiar de dimensiuni atât de mari, încât aproape este de neconceput mărimea sa. Dacă sau când balonul va exploda, întreaga economie mondială s-ar putea prăbuşi.

Jurnalista Janet Daley a publicat în Sunday Telegraph un articol cu titlul „Fiara numită Economia Mondială nu mai poate fi controlată” (17/6/12):„Economia nu mai poate fi controlată de guvernele naţionale şi de aceea se află în afara competenţei politicii democratice şi prin urmare s-a extins la nivel mondial, creindu-şi o lege de sine stătătoare. În încercarea de a alimenta continuu apetitul său necontrolat pentru consum, statele naţionale s-au distrus. Remediile au debutat cu panică şi se sfârşesc acum cu o mare deziluzie: în primul rând băncile au dat faliment şi au fost salvate de guverne, apoi guvernele au intrat în faliment şi trebuie să fie salvate – de cine?  De agenţiile internaţionale de finanţare, care primesc bani – de unde? De la băncile centrale, care vor trebui să imprime sume uriaşe de bani pentru a înlocui toţi banii care pur şi simplu au dispărut în îndatorările deficiente care au falimentat băncile la început. …Singurul mod în care economia mondială – care a devenit acum o forţă apolitică, nedemocratică, supranaţională – ar putea fi adusă sub control, ar fi ştergerea memoriei istorice cu privire la divizarea naţiunilor şi  crearea unei forţe susţinute de un Guvern Mondial. Sigur că pentru aceasta a fost concepută UE la scară continentală,  şi  nu a funcţionat. Soluţia oficială – repetată la nesfîrşit de comisarii europeni – este ca toate guvernele să renunţe la  conceptului democratic de a mai da socoteală poporului pentru hotărîrile luate”.

Este interesant faptul că Janet Daley vorbeşte despre „Fiara economiei globale”. Ea deplânge de fapt perspectiva unui guvern mondial. Cu toate acestea, descrie scenariul apărut în jurul crizei economice – o criză globală care va avea drept consecinţă necesitatea înfiinţării unui guvern mondial de urgenţă ce va stabili un nou sistem economic, aplicând măsurile dictatoriale ale „fiarei” sau Antihrist, aşa cum este  profeţit în Apocalipsa 13. Potrivit cărţii Apocalipsa, acest guvern va avea puteri depline doar pentru o perioadă scurtă de timp:Şi i s-a dat putere să lucreze 42 de luni…Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice naţiune. (Apocalipsa 13:5-7).

Acest guvern va instaura un nou sistem economic în care nu vei  putea cumpăra sau vinde fără să ai un număr „semnul fiarei – 666”.Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13:16-18)

Apocalipsa 13 afirmă clar faptul că acest guvern va fi anti-Hristos şi va prigoni pe urmaşii lui Isus (Apocalipsa 13:8-10) şi va sfârşi cu devastările şi calamităţile aduse de judecata lui Dumnezeu, înainte de revenirea lui Isus Mesia pe pământ. Atunci, Isus va prelua controlul de pământ şi va urma o vreme de pace şi dreptate, promisă de  proorocii evrei: Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor! (Apocalipsa 11.15).

Război şi terorism

Sfârşitul „Războiului rece” nu a adus mult dorita „pace şi securitate”, datorită atentatelor de la 11 septembrie ce au avut ca rezultat direct lansarea aşa numitului „Război împotriva terorismului”. Ca urmare, au fost declanşate războaiele din Afganistan şi Irak.  Acum, Siria se confruntă cu un război civil ce ar putea antrena ţările vecine, Rusia, America şi Iranul.  Siria deţine stocuri uriaşe de WMD – arme de distrugere în masă, îndeosebi chimice şi biologice – şi există temeri că, odată cu dispariţia ordinii şi nerespectarea legilor, acestea pot cădea în mâinile teroriştilor. Pe tot cuprinsul Africii şi în unele regiuni din Asia  izbucnesc noi conflicte şi mare parte a lumii musulmane este în fierbere. În SUA există teama că teroriştii vor obţine arme de distrugere în masă.

O altă îngrijorare, menţionată mai sus, este legată de un posibil atac al Iranului cu arme de tip EMP (arme cu puls electromagnetic) care ar putea distruge echipamentele electronice – implicit reţeaua electrică a unei ţări – într‑o secundă. Un dispozitiv nuclear lansat de pe o  navă din largul coastei americane ar lovi în sistemele de comunicaţii, energie electrică, transport, apă, alimente şi alte infrastructuri. Ca urmare, America ar putea fi aruncată înapoi în Evul Mediu.

În scenariul ultimelor zile  lumea va trece prin şocurile conflictelor globale. Isus a spus: „Un neam se va ridica împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii”. În ultima carte a Bibliei citim despre cei patru călăreţi ai Apocalipsei: Şi s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsa 6:4). Acest lucru va duce la foamete şi moartea unui sfert din populaţia lumii.

Orientul Mijlociu rămâne principalul butoi cu pulbere a cărui explozie ar putea zgudui omenirea. Dezvoltarea tehnologiei nucleare de către Iran, împreună cu apelurile deschise pentru distrugerea Israelului, au condus la ideea că Israelul va trece la acţiuni de prevenire, atacând instalaţiile nucleare iraniene, fie prin agenţii săi din Liban şi Gaza. În cazul în care Iranul ar răspunde prin blocarea strâmtoarii Ormuz – rută vitală de tranzit pentru  aproximativ 40% din totalul petrolului comercializat la nivel mondial – s‑ar putea ajunge la un conflict regional.

Alegerea domnului Morsi, candidatul Fraţiei Musulmane, în funcţia de preşedinte al Egiptului, face ca Israelul să se confrunte acum cu un nou pericol la graniţa de sud. Deşi dl. Morsi a spus că va onora tratatele semnate de Egipt, rămâne o  mare întrebare: tratatul de pace Israel-Egipt va rezista pe termen lung?

Frăţia Musulmană are ca scop impunerea regulilor islamice în Orientul Mijlociu, prin aplicarea Legii Sharia şi supunerea nemusulmanilor faţă de musulmani. În mod evident, această conduită nu lasă loc pentru statul evreu Israel. Institutul de Cercetare Media pentru Orientul Mijlociu a difuzat un discurs al lui Mohamed Morsi, în Cairo, la 13 mai 2012. El declara:„Coranul este constituţia noastră. Profetul Muhammad este liderul nostru. Jihadul este calea noastra. Şi moartea de dragul lui Allah este aspiraţia noastră cea mai înaltă. Această naţiune se va bucura de binecuvântare şi renaştere numai prin legea islamică Sharia”.

La un miting electoral organizat pentru susţinerea lui Morsi, Safwat Higazi – cleric radical – afirma, ovaţionat de mii de oameni, că  victoria Frăţiei Musulmane în alegeri va fi un pas pe drumul de restabilire a „Statele Arabe Unite” precizând că „Ierusalimul va fi capitala, cu voia lui Allah”. Sub privirea lui Morsi, Higazia susţinut mulţimea care scanda: „Milioane de martiri mărşaluiesc spre Ierusalim!”

În Psalmul 83 citim următoarele despre ţările care pot fi identificate ca fiind vecinii de astăzi ai Israelului. Aceste ţări vor crea o confederaţie:„Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel,” cuvinte care au tot fost repetate de duşmanii lui Israel în ultimii ani.

Ezechiel 38-39 descrie un atac asupra Israelului de către o alianţă de ţări ce coboară dinspre nord, în ceea ce Biblia numeşte războiul lui „Gog şi Magog”.  În această listă este inclusă şi Persia (Iran), o ţară care nu a făcut nici un secret din dorinţa de a vedea sfârşitul lui Israel. În mod miraculos, Dumnezeu salvează Israel de aceste armate care doresc să-l distrugă.

Zaharia, cap.12, ne spune că punctul focal al acelor vremuri de necaz va fi oraşul Ierusalim, o „piatră de poticnire” pentru toate naţiunile lumii. Astăzi observăm cum marile puteri ale epocii noastre – SUA, UE, Rusia şi Naţiunile Unite – doresc o rezoluţie a conflictului arabo- israelian, acord care ar impune împărţirea ţării Israel şi a oraşului Ierusalim. Un număr de pasaje din Vechiul Testament, inclusiv Ioel 3 şi Zaharia 12-14, descriu  luptă pentru Israel în ultimele zile ale vremurilor.

Cartea Apocalipsa, cap.16, profeţeşte un ultim război dinaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, când armatele lumii se adună la Armaghedon – dealul Meghido, ce este situat în partea de nord a Israelului.

La a doua Sa venire, Domnul Isus va distruge armatele lumii şi va instaura domnia Lui, aducând o pace universală între naţiuni: El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. (Isaia 2:4)

Dezastrele naturale şi schimbările catastrofice ale scoarţei terestre

În ultimii ani, lumea a cunoscut o creştere alarmantă a numărului de  catastrofe naturale. 2011 a fost un an record cu cele mai mari pierderi economice cauzate de catastrofe naturale.

Cel mai mare eveniment de acest gen a fost cutremurul de la 11 martie din largul coastelor nord-estice ale Japoniei, având magnitudinea de 8,9 grade Richter. Valurile de tsunami au provocat pagube uriaşe şi pericolul colapsului centralelor nucleare din Fukushima au devenit ştiri de top. Nici până în ziua de azi nu se cunoaşte cantitatea de materiale radioactive ce s‑au scurs în mediul înconjurător şi impactul pe care‑l va avea asupra societăţii. În timp ce SUA era lovită de una dintre cele mai violente tornade din istorie, Africa de Est suferea de secetă şi foametea aferentă, iar inundaţii masive devastau Australia.

Ţările din lumea întreagă au fost lovite de furtuni violente, inundaţii şi fenomene meteo extreme. Peste tot sunt dezbătute cauzele; fie activitatea umană ce poluează mediul, contribuind astfel la schimbări climatice şi dezechilibre în ecosistemul pămân­tului, fie ceva este în neregulă cu pământul. Indiferent de variantă, faptele se potrivesc perfect cu profeţiile despre ultimele zile.

Profeţiile din Biblie susţin că în ultimele zile dezastrele naturale se vor înmulţi, iar lumea va fi afectată de cutremure de pământ, foamete şi epidemii. Isus a descris zilele ce vor precede a doua Lui venire: Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer. (Luca 21:11) În perioada marelui necaz va fi o arşiţă mare, copacii vor arde iar apele vor fi infestate; vor fi furtuni violente, iar dezastrele naturale vor aduce foamete, boli şi moarte. Citim în  Apocalipsa 8:7-11: Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge, şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. Steaua se chema „Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. (Apocalipsa 8:7-11) Apocalipsa 16 descrie o vreme în care „oamenii sunt dogoriţi de o  mare căldură  şi apele râului Eufrat vor seca după care vor urma „fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare”.(Apocalipsa 16:18)

Deci, ce urmează? Aşa cum am văzut deja, Biblia avertizează cu privire la o vreme de mare necaz ce va veni  peste pământ în zilele din urmă. Semnele prezente indică faptul că lumea se îndreaptă rapid în această direcţie. Acest timp de necaz este consecinţa neascultării oamenilor, a călcării în picioare a poruncilor lui Dumnezeu şi a respingerii mîntuirii aduse de Domnul Isus Hristos. Dacă rasa umană ar fi păzit poruncile lui Dumnezeu toate aceste calamităţi nu s-ar mai petrece.

Când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă, Isus a spus:„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, şi cu toată puterea ta”. Aceasta este prima poruncă. Şi a doua, asemenea celei dintâi, sună astfel: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Nu există nici o altă poruncă mai mare decât acestea”.(Marcu 12:30-31) Dumnezeu a dat soluţia la problema păcatului nostru prin faptul că L-a trimis pe Domnul Isus ca jertfă pentru păcatele lumii. El a murit şi a înviat pentru ca toţi cei care cred în El să primească iertarea păcatelor şi o viaţă nouă prin Duhul Sfânt. Dacă lumea ar fi primit mântuirea prin credinţa în Isus şi ar fi păzit poruncile lui Dumnezeu, atunci problemele despre care am vorbit în acest articol nu ar fi existat. Isus ştia că majoritatea oamenilor nu-L va urma, atunci când El a zis: Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13,14)  Şi tot el a mai precizat: „…oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele(Ioan 3:19).

Necazul cel Mare este punctul culminant al acestui veac – o perioadă de şapte ani care se va încheia cu revenirea fizică pe pământ a Domnului Isus Hristos. Atunci se vor separa  cei mântuiţi prin credinţa în Isus – ce vor fi luaţi la Domnul – de cei pierduţi, care îl resping, ajungând la judecata Sa şi pedeapsa veşnică în iad. Când Domnul Isus va reveni pe pământ, El va judeca lumea cu dreptate şi va salva pe toţi cei care se pocăiesc de păcat şi cred Evanghelia.

De aceea, cel mai important lucru pe care-l putem face în această situaţie  este să-L primim pe Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul nostru. Pentru a fi mântuiţi din această lume rea  trebuie să ne pocăim şi să credem că Domnul Isus a murit ca jertfă pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a înviat din morţi. El s-a înălţat la cer, locul de unde va veni a doua oară pentru a judeca lumea. Cei care au această credinţă mântuitoare în Domnul Isus vor fi ridicaţi la cer să întâlnească pe Domnul în evenimentul cunoscut ca Răpirea Bisericii. Credincioşii care au murit vor fi înviaţi: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1Tesaloniceni 4:16-17)

Există o dezbatere printre cei care cred în a doua venire, dacă Domnul vine înainte, la mijlocul sau la sfârşitul Necazului cel Mare. Am scris mai multe despre subiect în următorul articol. Modul în care credincioşii percep perioada de necaz are o anumită relevanţă.

Dacă Răpirea va fi înaintea Necazului cel Mare, atunci vom scăpa de vremurile acelea grele pentru că vom fi cu Domnul. Nu prea are sens să ne pregătim traiul pentru perioada aceea, căci noi nu vom mai fi acolo. În lumina Cuvântului, cel mai important lucru pe care-l putem face este să vestim oamenilor Evanghelia, ca atunci când El va veni să-şi ia Biserica, să-i găsească pregătiţi şi astfel să fie salvaţi de „mânia viitoare”.

Dacă Domnul va veni după Necazul cel Mare, atunci trebuie să fim gata să trecem printr-o vreme de mari calamităţi, persecuţie şi domnie a lui Anticrist. Deci trebuie să fim pregătiţi pentru a ne păstra credinţa în faţa necazurilor, gata să ne pierdem proprietăţile, libertatea şi chiar şi viaţa de dragul Domnului Isus (Apocalipsa 6:9-11, 12:11, 13:10). Unii suţin pregătirile de tipul celor din SUA, menţionate la începutul articolului.

În zilele care vor precede Necazul cel Mare trebuie să analizăm evenimentele din jur în lumina profeţiilor biblice pentru ultimele zile. Ceea ce şi facem! Vedem dezastrele şi conflictele, în special cele din Orientul Mijlociu, vedem poporul evreu întors în ţara lui Israel, confruntat cu ameninţări concertate ale vecinilor. Vedem cum forţele lui Anticrist îşi amplifică puterea de control asupra naţiunilor prin fărădelegi şi înşelăciune.Contextul social de astăzi îndreaptă tot mai multe ţări spre persecuţia creştinilor, exact aşa cum Isus a profeţit pentru zilele dinaintea venirii Sale. (Luca 21:12-19). Aşadar, cei care consideră că Răpirea va fi înainte de Necazul cel Mare, să se aştepte ca aceste lucruri să se întâmple în zilele care ne stau în faţă. Prin urmare, acum este timpul să îţi pui încrederea în Domnul, când te afli în mijlocul dificultăţilor, ştiind căîncercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos (1Petru 1:7). Putem fi siguri că El îşi va ţine promisiunea  făcută celor ce se încred în El:  „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5).

Dacă ar trebui să ne pierdem viaţa de dragul Lui, putem să ne amintim cuvintele Apostolul Pavel: „Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri e un câştig”. (Filipeni 1:21). Pavel precizează că noi ar trebui să fim găsiţi aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2:13)

       Dacă până acum nu l-ai primit niciodată în inima ta pe Isus Hristos ca Mântuitor, acum este timpul să o faci.  Poţi spune această rugăciune şi dacă tu crezi cu adevărat ceea ce spui, El va intra în viaţa ta şi îţi va păzi sufletul, acum şi în veşnicie: „Doamne Tată Ceresc, recunosc că sunt păcătos şi am nevoie de iertarea Ta. Cred că Isus Hristos a murit în locul meu, şi-a vărsat sângele pe cruce pentru păcatele mele şi a înviat din morţi, ca să îmi dea viaţa veşnică. Vreau să renunţ chiar acum la păcatul din viaţa mea şi să Il primesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal. Vreau să mă dedic Ţie şi te rog trimite Duhul Sfânt în viaţa mea să mă umple, să preia controlul şi să mă ajute să devin aşa cum vrei Tu. Mulţumesc Tată că mă iubeşti. În numele lui Isus. Amin”.

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA RĂPIREA BISERICII

Isus a spus că va veni o zi în care va avea loc un eveniment fără precedent: „Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.” (Luca 17:34-36) Pavel a primit o revelaţie a cuvântului Domnului prin care a înţeles că cei morţi în Domnul vor învia şi cei care vor fi în viaţă la vremea venirii Lui „vor fi fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1Tesaloniceni 4:16-17). Cuvântul „răpire” este luat din forma latină a cuvântului grecesc  „harpazo” şi înseamnă a fi atras.  În acel moment, toţi cei care vor crede în jertfa Domnului Isus pentru păcatele lor, cei ce vor crede în moartea şi învierea Lui, vor fi luaţi în mod supranatural de pe pământ, să-L întâlnească „în văzduh”. Apare o  întrebare ce preocupă pe cei ce  cred că acest lucru se va întâmpla la sfârşitul acestui veac.

Răpirea Bisericii va fi înainte, în timpul sau după Necazul cel Mare? Ceea ce urmează este un scurt rezumat al principalelor puncte ale acestei discuţii, un subiect tratat de multe cărţi şi articole.  Există trei puncte de vedere majore cu privire la subiect.

Perspectiva 1 (Răpirea, înainte de Necazul cel Mare) – consideră că Biserica formată din credincioşi va fi răpită înainte de perioada celor şapte ani de mare necaz. Credincioşii care au murit mai înainte vor fi înviaţi şi împreună „îl vor întâlni pe Domnul în văzduh”. După Necazul cel Mare, Hristos se va întoarce pe pământ cu sfinţii (cei luaţi la Răpire)  care vor avea trupuri glorificate şi vor domni cu El pe pământ, în Împărăţia Milenară. Cei martirizaţi în timpul tribulaţiei vor fi înviaţi. Cei care vor supravieţui tribulaţiei şi vor veni la credinţa în Isus vor intra în Împărăţia Mesianică cu trupurile lor muritoare şi vor avea copii ce vor repopula pământul după distrugerile Necazului cel Mare.

La finalul Mileniului, pământul va arde, va fi un cer nou şi un pământ nou unde cei credincioşi vor locui pe totdeauna.

Perspectiva 2 (Răpirea, în timpul Necazului cel Mare) – afirmă că Răpirea va fi la mijlocul domniei lui Anticrist (după trei ani şi jumătate ale timpului Necazului cel Mare)

Perspectiva 3 – afirmă că Răpirea va avea loc după Necazul cel Mare.

Aceste puncte de vedere admit unele variaţii, deşi, în general, toate trei  sunt de acord cu perioada celor 1000 de ani de domnie a lui Hristos pe pământ, după cea de a doua Lui venire, descrisă pe scurt în perspectiva 1. Această perspectivă se numeşte Premilenism şi afirmă că Isus Hrisitos se va întoarce înaintea perioadei (pre) Mileniului. Mai există şi amileniştii, cei care cred că nu va fi în mod literal un mileniu. În acest articol nu voi analiza această chestiune (cu menţiunea că nu sunt de acord cu aceasta!).

De fapt, ceea ce credem despre această perioadă influenţează modul în care percepem întoarcerea Domnului.

Dacă perspectiva 1 este corectă, atunci trebuie să aşteptăm cu nerăbdare întoarcerea Domnului care se poate petrece oricând.

Dacă perspectivele 2 şi 3 sunt corecte, atunci Domnul nu poate reveni oricând, acum, pentru că o serie de evenimente din Necazul cel Mare nu s‑au petrecut încă. Apocalipsa proroceşte ridicarea Fiarei (Anticrist) şi instaurarea sistemului ce va folosi „semnul fiarei”cu tot cu războaiele şi dezastrele care vor lovi pământul cu o intensitate mult mai mare, mai mult ca oricând. Din lipsă de spaţiu voi da numai referinţele biblice, însă ca să-ţi poţi forma o imagine completă, pasajele trebuie citite în întregime.

Argumente în favoarea perspectivei 1

1. Biblia  descrie venirea Domnului „în două etape”. 1Tesaloniceni 4:13-5:11 vorbeşte de venirea Domnului în văzduh pentru a lua la El pe credincioşi, în timp ce alte pasaje (Zaharia 14:3-5, Iuda 14-15, Apocalipsa 19:11-16) îl descriu venind pe pământ cu „sfinţii”. Aceştia sunt cei luaţi la Răpire, împreună cu toţi cei credincioşi care au murit în timpul erei creştine. Când va veni pe pămînt, Domnul îi va învia pe cei care au murit în timpul Necazului cel Mare (Apocalipsa 20:4) şi va judeca supravieţuitorii acestei perioade de tribulaţie, înainte de domnia Sa în Ierusalim din timpul Mileniului.

Perspectiva pretribulaţionistă afirmă că aceste două evenimente – Răpirea Bisericii şi venirea lui Hristos pe pământ împreună cu sfinţii – sunt separate de perioada celor 7 ani de Mare Necaz. În această vreme, cei luaţi la Răpire vor primi trupuri noi nemuritoare (1Corinteni 15.51-54), vor merge înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru judecarea faptelor lor (2 Corinteni 5.10, 1 Corinteni 3.12-15) şi apoi vor vor ajunge la masa de nuntă a Mielului (Apocalipsa 19.7-9).

2. Daniel 9:24-27. Daniel primeşte un mesaj din partea  îngerului Gabriel despre 70 de săptămâni de ani (adică 70 x 7 ani), care va începe cu porunca de a reconstrui Ierusalimul după robia babiloniană şi se termină cu îndeplinirea acestor „70 săptămâni”. Perioada este împărţită în trei secţiuni, 7 x 7 ani + 62 x 7 ani + 1 x 7 ani. După 7 x 7 ani + 62 x 7 ani (483 de ani), Mesia este tăiat (moare de o moarte violentă), după care Templul şi oraşul Ierusalim sunt dărâmate. Acest lucru se potriveşte exact cu evenimentele petrecute,  răstignirea lui Isus, distru­gerea Ierusalimului şi dărâmarea Templului de către romani, 40 de ani mai târziu. Cercetătorii Bibliei au calculat că  rastignirea a avut loc exact la  483 de ani ebraici calculaţi de la porunca de reconstrucţie a Ierusalimului.Se omite astfel o perioadă de şapte ani. Ultimele 69 de „săptămâni de ani” se referă la relaţia lui Dumnezeu cu Israel şi Ierusalim. Restul de 7 săptămâni indică faptul că rămâne ceva de  finalizat în legătură Israelul – despre care relatează o serie de scripturi ale  prorocilor evrei. În cărţile Daniel şi Apocalipsa se ​​face referire la perioada de şapte ani ale sfârşitului veacului ce corespunde perioadei Necazului cel Mare.

Comentatorii  acestui pasaj mai  cred că numărătoarea inversă până la ultimii 7 ani  va începe cu un legământ (tratat de pace), semnat de Israel şi Antihrist. Perioada de timp dintre împlinirea proorociei de la finalul săptămânii 69 şi începutul săptămânii 70 este atribuită perioadei numită „Epoca Bisericii” şi poate fi delimitată în timp odată cu Rusaliile până la Răpirea Bisericii.

Această epocă  nu a fost descrisă în Daniel 9, care descrie exclusiv planul lui Dumnezeu pentru Israel. După răpirea Bisericii, în timpul Necazului cel Mare,  poporul evreu va deveni un agent activ al mântuirii. Această perioadă se încheie cu revenirea lui Isus şi eliberarea Ierusalimului şi  Israelului de armatele lui Antihrist (Zaharia 12:10, 14:3-9, Luca 21:24, Apocalipsa 19:11-21). El va domni din Ierusalim în  Împărăţia Mesianică  şi va îndeplini tot ceea ce este promis în Daniel 9:24. Am scris mai mult despre acest subiect în ediţia nr 26/ 2011, disponibilă la cerere.(online:Editia Nr.26)

3. În 1Tesaloniceni 5:1-11 este subliniat că acest eveniment este iminent. Pavel spune că va veni ca „un hoţ în noapte” (adică în mod neaşteptat), atunci când oamenii vor spune „pace şi linişte”.  Dacă lumea ar fi trecut deja prin cei şapte ani de tribulaţie şi armatele lumii s-ar fi adunat la Armaghedon, evenimentul nu ar mai fi fost „neaşteptat”. Puţini oameni ar mai stiga după „pace şi linişte” (1Tesaloniceni 5:2,3).

Dacă evenimentul ar avea  loc la mijlocul sau sfârşitul perioadei de 7 ani a domniei lui Anticrist, cei care susuţin această perspectivă ar şti cu precizie data, pe când Matei 24:36 afirmă că nu o putem avea. Luca 17:26-37 descrie o vreme în care viaţa merge mai departe, oamenii mănâncă şi beau, cumpără şi vând, construiesc, plantează şi se căsătoresc. Domnul vine dintr-o dată şi  „unul este luat şi altul este lăsat”. Această imagine se potriveşte mai mult cu perioada de dinainte de necaz decât cu vremurile descrise pentru  sfârşit.

 4. Există promisiuni făcute credincioşilor care au fost interpretate ca indicând faptul că biserica va fi scutită de  necazul care va precede sfîrşitul: Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:34-36) Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,(1 Tesaloniceni 5:9) În acest verset, cuvântul „mânie”este interpretată ca tribulaţie, stare de care noi am fi fost eliberaţi. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. (Apocalipsa 3:10). „Ceasul încercării” înseamnă necazul de care vor fi feriţi credincioşii. (Apocalipsa 4:1)

Se spune că, aşa cum Ioan a fost luat în cer înainte de a primi revelaţia despre Necazul cel Mare, la fel şi biserica va fi luată mai înainte în cer. Însă până la capitolul din Apocalipsa 6,  Biserica nu este deloc menţionată.

5. În Apocalipsa 20:4 ni se vorbeşte despre cei care vor fi martirizaţi pentru credinţa lor în timpul Necazului cel Mare (vezi Apocalipsa 6.9-11, 7.13-17). Ei vor fi înviaţi în timpul mileniului. De ce trebuie ca acest grup special să fie înviat tocmai atunci? Ei nu sunt singurii martiri din istoria bisericii. Conform acestui punct de vedere, cei care au fost credincioşi înainte de răpire şi cei care au murit în prealabil au fost deja răpiţi în văzduh, la Domnul. Ei vor reveni pe pământ cu El, având trupurile glorificate la A Doua Venire (a se vedea Iuda 14-15, Apocalipsa 19.14). Oamenii menţionaţi în Apocalipsa 20:4 nu erau credincioşi în momentul răpirii, prin urmare, aceştia nu au fost luaţi în acel moment. Ei s‑au convertit după Răpire şi au fost mai apoi apoi martirizaţi. Prin urmare, ei, ca şi credincioşi, au un loc în Împărăţia Milenială şi vor fi înviaţi.

6. În timpul Mileniului (domnia lui Mesia pe pământ) pământul va trebui trebuie populat de persoane cu trupuri muritoare, care vor avea copii (Isaia 65:17-25).După revenirea lui Isus pe pământ, va fi o judecată în care vor fi despărţite „caprele de oi”  şi numai credincioşilor li se va permite să intre în împărăţia mesianică (Ezechiel 20:33-38, Matei 25:31-46). Aceştia vor avea copii în mod normal (Isaia 11:6-8, 65:20) şi vor repopula pământul, după urgiile petrecute în timpul Necazului cel Mare. Dacă toţi credincioşii sunt luaţi la Răpire în acelaşi timp cu A Doua Venire a Domnului Isus şi toţi necredincioşii sunt aruncaţi de pe pământ la judecata ce va urma acestui eveniment, nu va mai rămâne nimeni să repopuleze pământul la începutul Mileniului.

Perspectiva 2. Răpirea, la mijlocul Necazului cel Mare

1. În 2Tesaloniceni 2:1-4 ni se prezintă faptul că apostazia (lepădarea de credinţă) şi Antihrist va trebui să fie declarată înainte de răpirea Bisericii: Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. (2Tesaloniceni 2:1-4).Prin urmare, credincioşii vor vedea prima parte a domniei lui Antihrist (primii 3 ani şi jumătate în care acesta va câştiga puterea), dar nu şi a doua parte (de 3 ani şi jumătate de mare necaz de după „urâciunea pustiirii”).

2. Când este vărsat pe pământ cel de al treilea potir al „mâniei lui Dumnezeu”, creştinii vor trece prin această primă parte a tribulaţiei, însă nu şi prin cea de a doua parte – expresia mâniei divine.

Perspectiva 3. Răpirea,  după Necazul cel Mare

1.Matei 24:29-31 este cel mai puternic argument ce susţine răpirea după Necazul cel Mare. Dacă aceste versete descriu acelaşi eveniment descris de  Pavel în 1Tesaloniceni 5, atunci  răpirea trebuie să fie după Necazul cel Mare. Potrivit versetului 29, acest eveniment vine „după acele zile de necaz „:Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. 
(Matei 24:29-31)

2.1Corinteni 15:51,52 descrie evenimentele legate de „cea din urmă trâmbiţă”:Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.Perspectiva post-tribulaţionistă afirmă că acest eveniment coincide cu cel din Apocalipsa 11:15 unde „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor”.Acest sunet final al trâmbiţei, este acelaşi cu cel descris în 1Tesaloniceni 4, la Răpire,  ceea ce înseamnă că venirea Domnului  şi Răpirea bisericii vor avea loc la sfârşitul Necazului cel Mare.

3. Perspectiva pre-tribulaţionistă a început să fie predată în 1830, de J.N. Darby, în Anglia şi s-a răspândit în Statele Unite, unde a fost popularizată prin  Schofield Reference Biblie şi apoi de către scriitori creştini cunoscuţi, cum ar fi Hal Lindsey (The Late, Great Planet Earth)  sau  prin seria de volume „Left Behind” scrisă de Tim LaHaye. Înainte de această dată, toţi învăţătorii biblici erau adepţii persepectivei post-tribulaţioniste.

4. Apocalipsa afirmă că în timpul Neczului cel Mare lumea va fi evanghelizată, o mare mulţime va fi mântuită (Apocalipsa 7) şi sfinţii vor fi persecutaţi (Apocalipsa 13) de Fiară sau Antihrist. Cine va evangheliza lumea şi pe cine va mai persecuta Anticristul dacă Biserica ar fi diepărut?

5. Termenul „parusia”, provine din grecescul „parousia” şi înseamnă prezenţă, venire. Venirea Domnului pentru sfinţii Săi a fost adesea folosit şi atunci când este descrisă vizita regelui într-unul din oraşele sale, când este întâmpinat de grupul de oficiali şi rude ce îl vor  însoţi mai apoi într-o procesiune prin oraş, spre a fi văzut de populaţie. Cele două evenimente ar urma imediat, unul după altul; prin urmare, răpirea a bisericii (credincioşi reuniţi cu Domnul în văzduh), va fi urmată imediat de sosirea Lui pe pământ, un eveniment vizibil de toţi locuitorii.

6. Unele dintre versetele ce sugerează faptul că Biserica va fi luată înainte de Necazul cel Mare pot fi explicate şi astfel, de exemplu, „te voi păzi de ceasul încercării” în Apocalipsa 3:10, ar putea însemna că Domnul mai degrabă îşi va păzi poporul în vremea încercării, decât să îl ia din calea încercării.

7. Pasajul despre venirea Domnului „ca un hoţ în noapte” nu înseamnă neapărat „în mod neaşteptat”, înainte de necaz, aşa cum este folosit în Apocalipsa 16:15 pentru vremea în care armatele lumii se adună la Armaghedon, un eveniment  profeţit pentru sfîrşitul necazului.

Răspunsuri la argumentele în favoarea perspectivei pre‑tribulaţioniste

Potrivit perspectivei pre-tribulaţioniste, Matei 24:29-31 nu descrie Răpirea Bisericii, ci adunarea aleşilor lui Israel, la sfîrşitul necazului.  În perioada tribulaţiei, Dumnezeu va mântui un număr semnificativ din poporul evreu şi prin ei, o mare mulţime din Neamuri. La sfîrşitul tribulaţiei, ei se vor aduna împreună. Aceasta se poate armoniza cu Isaia 27:13, care vorbeşte de trâmbiţa care va suna pentru adunarea rămăşiţei lui Israel, la sfîrşitul veacului.

În ceea ce priveşte 1Corinteni 15 şi sunetul ultimei trâmbiţe, este subliniat faptul că atunci când Pavel a scris 1Corinteni, Apocalipsa nu era încă scrisă, aşa că el nu ar fi putut face referire la  Apocalipsa 11 atunci când a vorbit despre cel din urmă sunet al trâmbiţei. În ceea ce priveşte credincioşii, această va fi „ultima trâmbiţă” pe care o vor auzi. Există diferenţe semnificative între „ultima trâmbiţă” din 1 Corinteni 15:52 şi a şaptea trâmbiţă din Apocalipsa 11:15. Trâmbiţele din Apocalipsa preced judecăţile înfricoşătoare asupra lumii şi a omenirii, cea din Corinteni cheamă pe cei morţi în Hristos din mormintele lor şi cheamă atât pe cei înviaţi cât şi pe credincioşii care trăiesc în prezenţa Domnului. Judecăţile anunţate de trâmbiţele din Apocalipsa sunt urmate de 7 potire ale mâniei aruncate peste lume, deci a şaptea trâmbiţă din Apocalipsa 11 nu reprezintă  sfârşitul perioadei de necaz.

2Tesaloniceni descrie  preocu­parea bisericii din Tesalonic cu privire la o învăţătură primită  de la Pavel însuşi, că „ziua lui Hristos” a venit (2Tesaloniceni 2:2). Cum această biserică primise deja învăţătura despre Răpire,  ar fi însemnat  că acest eveniment a avut loc şi ei au fost lăsaţi în urmă. Pentru a-i asigura că nu este aşa, Pavel le spune că această zi nu a venit încă. El merge mai departe şi spune că mai întâi va fi apostazia (un număr de creştini vor cădea de la credinţă, îşi vor renega credinţa) urmată de o descoperire a „omului fărădelegii”.

Thomas Ice (http://www.raptureready.com) susţine că termenul „apostasia” poate însemna şi o deplasare dintr‑un loc în altul, deci acest verset se referă la o mişcare dintr‑un loc (pământ) la altul (întâlni pe Domnul în aer). În acest caz, răpirea precede venirea Omului Fărădelegii, sau Antihrist. Lipsa de învăţătură cu privire la răpire din poziţia pre-tribulaţionistă a Bisericii Primare nu este un argument. Noi nu avem o evidenţă a tuturor învăţăturilor Bisericii Primare, deşi există o referinţă veche pe care o găsim în scrierile lui Efrem Sirianul: „Toţi sfinţii şi aleşii lui Dumnezeu sunt adunaţi împreună înainte de Necazul cel Mare care va veni, şi sunt luaţi la Domnul pentru ca ei să nu poată vedea confuzia care copleşeşte lumea din cauza păcatelor noastre” (Pseudo-Ephraem, c. 374-627). De asemenea, este demn de remarcat faptul că  evreii credincioşi lui Isus din vremea Lui,  nu au reuşit să înţeleagă că venirea lui Mesia ar fi în două etape: prima, ca Omul durerii obişnuit cu suferinţa (Isaia 53) şi a doua venire, ca rege domnitor (Isaia 2, Zaharia 14). Deci, este posibil ca şi creştinii ce interpretau scripturile să nu fi înţeles că a doua Lui venire s-ar putea petrece într-un mod similar, în două etape.

Cum Răpirea se va petrece  în mod neaşteptat şi unii oameni vor rămâne pe pământ,  fără îndoială că îşi vor pune întrbări care îi vor conduce la Biblie, unde vor descoperi ce s-a întâmplat. Probabil, mulţi dintre aceştia îl vor primi pe Isus ca Domn şi mântuitor şi vor spune şi altora ce s-a întâmplat. Astfel se va forma o mare  rămăşiţă de oameni care se vor întoarce la El.Scripturile afirmă că, în ultimele zile, poporul evreu se va întoarce la Domnul (Romani 11). În Apocalipsa 7 este menţionat un număr de 144000 de bărbaţi evrei care îl vor primi pe Isus ca Mesia şi vor aduce  o mare  mulţime  la credinţa în Isus, în timpul perioadei de necaz.  Prin urmare, este posibilă o mişcare de evanghelizare a lumii în timpul necazului, după răpirea Bisericii.

Concluzie

Creştinii care au puncte de vedere diferite legate de subiect, trebuie să evite ruperea părtăşiei. Eu am predat perspectiva pre-tribulaţionistă, însă înţeleg că sunt argumente valide ce susţin perspectiva post-tribulaţionistă.

La sfârşit, numai Domnul este cel care va crea toate contextele din jurul Venirii Lui. Noi trebuie să fim pregătiţi în orice moment  de venirea Lui – fie la Răpire, fie în clipa morţii noastre. În acelaşi timp, trebuie să fim pregătiţi de suferinţe sau chiar moarte, dacă ne va fi îngăduit să trecem prin astfel de situaţii. Cât mai este vreme, trebuie să folosim timpul rămas: să fim siguri de mântuirea noastră şi să ducem mesajul Evangheliei aşa cum ne călăuzeşte Duhul Sfânt. Trebuie să avertizăm lumea „să fugă de mânia viitoare” – prin credinţa în Isus ca Domn şi Mântuitor – ca să  fie salvată de judecata lui Dumnezeu care vine peste lumea de azi.

Domnul Isus ne-a spus despre venirea Lui: „Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. (Luca 21:25-28)

UNDE CONDUCE PAPA FRANCISC BISERICA CATOLICĂ?

ImageCu ocazia inaugurării pontificatului, Papa Francisc a transmis un mesaj în care pleda pentru ca Biserica să protejeze „toată creaţiunea, frumu­seţea lumii create… oamenii, cu tandreţe, în special pe copii, bătrâni, cei aflaţi în nevoi, cei care de cele mai multe ori sunt ultimele persoane la care ne gândim”. El spunea că, datorită numeroaselor comunităţi ortodoxe, anglicane şi protestante prezente la întronizarea lui din 19 martie, simte că trebuie să facă un apel la conlucrare şi ru­găciune pentru unitatea creştinătăţii, hotărât să „continue pe calea dialo­gului ecume­nic” şi unirea tuturor credincioşilor.

La întâlnirea cu noul papă au fost prezenţi şi reprezentanţi ai comun­ităţilor ebraice, musulmane, budhiste, jainiste şi sikh. Papa a subliniat că „Pentru binele tuturor oamenilor, grija pentru săraci şi viitorul planetei, religiile trebuie să coopereze, amintindu‑le atât bărbaţilor cât şi femeilor că Dumnezeu există şi are un plan pentru viaţa  şi comportamentul lor. Biserica Catolică este conştientă de importanţa priete­niei şi respectului între bărbaţi şi femei din diferite tradiţii religioase”.

       Papa a accentuat şi faptul că musul­manii se închină şi se roagă „la  un singur Dumnezeu, viu şi plin de îndurare” la care se închină şi el. A menţionat că „a venit timpul” să se intensifice „dialogul  cu alte religii”, în special „dialogul cu Islamul.”

În cadrul aceleiaşi întâlniri ecume­nice, Papa Francis a mai subliniat că se simte „apropiat” de cei care nu fac parte din „nici o tradiţie religi­oasă”.  Înaintând pe această linie a incluziunii, într-o predică din 22 mai ţinută la capela reşedinţei Domus Sanctae Marthae, a spus că în categoria pe care Biblia o numeşte „copiii lui Dumnezeu” sunt incluşi şi ateii. „Toţi suntem copiii lui Dumnezeu – noi toţi. Şi Dumnezeu ne iubeşte  – pe noi toţi. Domnul ne-a răscumpărat pe toţi cu sângele lui Hristos, noi toţi, nu doar catolicii. Toată lumea”. Unii ar putea întreba: „Părinte, chiar şi ateii? – Şi ei”. Toată lumea. El a spus că sângele mântuitor al lui Hristos „face din noi copii ai lui Dumnezeu de primă clasa. Noi suntem copii creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu  şi sângele lui Hristos ne-a răscum­părat pe noi toţi. Şi noi toţi avem datoria de a face bine”.

Papa aduce un mesaj universalist – toţi suntem copiii lui Dumnezeu şi trebuie să facem bine ca să aducem pacea în lume. Nimeni nu pune la îndoială chestiunea binelui, însă în accentuarea ideii putem vedea agenda care are ca scop unirea religiilor, cu o filozofie de tipul „toate drumurile duc la acelaşi Dumnezeu”– ce caracterizează religia unică mondială – pe care forţele puternice din cadrul ONU şi a reţelelor religioase mondiale încearcă să o înfiinţeze de câteva decenii. Acest mesaj ar putea suna bine pentru unii, dar nu este mesajul Domnului Isus Hristos.

Noul Testament arată clar că noi nu suntem cu toţii prin natura umană sau naştere „copiii lui Dumnezeu” şi nici măcar faptele noastre bune nu ne fac „copii ai lui Dumnezeu”.

Ca să devenim copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne naştem din nou  din Duhului Sfânt prin acceptarea lui Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:10-13)

       Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.(Efeseni 2:8,9)

Să afirmi, aşa cum o face  Papa Francisc, că Domnul ne-a răscum­părat pe noi toţi prin sângele lui Isus, chiar şi pe atei, arată o lipsă completă de  înţelegere a învăţăturii apostolilor şi este extrem de serioasă pentru cineva care susţine că este urmaşul apostolului Petru.

Petru a afirmat că, pentru a fi mântuiţi,  trebuie să ne pocăim şi să fim botezaţi în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 2:38) şi că În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi. (Faptele apostolilor 4:12)

Numai cei care se pocăiesc şi cred în Isus ca Domn şi Mântuitor pot fi răscumpăraţi. Noi primim iertarea de păcate şi mântuire veşnică prin Sângele Lui care a fost vărsat pentru noi la cruce. Semnificaţia sângelui lui Isus este baza mesajului Evangheliei. Sângele lui Isus ne curăţeşte de orice păcat (1 Ioan 1,7). Evrei 9:22 ne spune că fără vărsare de sânge, nu este iertare (de păcate).” A se vedea, de asemenea, Efeseni 2:13, Coloseni 1:13-14, Evrei 9:14, 1Petru 1:19.

Domnul Isus, care a fost fără de păcat, şi-a vărsat sângele ca o jertfă pentru păcatele lumii, plătind preţul care a fost acceptat de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Astfel, El ne-a răscumpărat şi a făcut posibil ca noi să fim acceptaţi de Dumnezeu, iertaţi pentru păcatele noastre. Condiţia ce trebuie să o îndeplinim este ca să ne pocăim şi să credem în Isus şi să‑l primim ca Domn şi Mântuitor personal. Dacă nu luăm această hotărîre, rămânem în păcatele noastre şi sub judecata lui Dumnezeu. Dacă murim în pă­ca­tele noastre, fără a primi mân­tuirea prin sângele Domnului Isus, suntem încă sub mânia lui Dumnezeu şi pierduţi pe vecie în iad. A afirma că cei care nu cred sunt oarecum acoperiţi de sângele lui Isus înseamnă tăgăduirea întregii semnificaţie a morţii şi învierii Domnului Isus.

Papa a afirmat că şi musulmanii, asemenea lui, se închină la „un singur Dumnezeu”. Categoric, Allah nu este acelaşi Dumnezeu cu Dumnezeul Bibliei.

Islamul respinge pe Dumnezeu ca trinitate: Tatăl – Fiul – Duhul Sfânt şi neagă faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a devenit om pentru mântuirea noastră. Şi aceia sînt necredincioşi care zic: „Dumnezeu  este al treilea din trei”. Căci nu este Dumnezeu afară de unicul Dumnezeu, şi dacă nu se vor păzi să vorbească astfel , îi va atinge pe cei necredincioşi din ei o pedeapsă drureroasă. (Coran, Sura 5:73) – (Isus) a zis: Într‑adevăr, eu sunt robul lui Dumnezeu care mi‑a dăruit Cartea şi m‑a făcut profet. (Coran, Sura 19:30)

Islamul neagă că Isus a murit pe cruce ca jertfă pentru păcatele noastre: după cum au mai spus: „Da, noi l‑am ucis pe Hristos, Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah”. Ei însă nici nu l‑au ucis, nici nu l‑au răstignit, ci numai li s‑a părut aşa. Cei care nu se înţeleg asupra lui sunt în îndoială, căci ei nu au nici o ştiinţă anume şi nu urmează decât o nălucire, fiindcă ei de bună seamă nu l‑au ucis, ci Allah l‑a înălţat la El, căci Allah este Puternic, Înţelept.  (Coran 4:157, 158).

Deci, musulmanii cred că Isus a fost ridicat la cer fără să moară pe cruce şi  altcineva, care semăna cu el a fost pus pe cruce în locul lui. Crezând aceasta, Islamul sfâşie inima Evangheliei, care spune că Mesia a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat şi a înviat a treia zi. Această convingere îi califică ca antihrişti, rezultat al proorocilor mincinoşi.

(1Ioan 2:18-23, 2Petru 2:1-3).

Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. (1Ioan 2:22-23)

De fapt, potrivit versetelor din 2Petru, romano-catolicismul şi islamul pot fi clasate în categoria roadelor făcute de proorocii şi învăţătorilor falşi:

În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. (2 Petru 2:1-2)

Domnul Isus ne-a „cumpărat” (răscumpărat ) prin jertfa Lui unică de la cruce, odată pentru totdeauna. Apoi, El şi-a sfârşit lucrarea de răscumpărare când, răstignit pe cruce, a strigat:  „S-a isprăvit!” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. (Ioan 19:30).

În Luca 23 citim: Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. (Luca 23:46)

Domnul Isus a fost îngropat, iar a treia zi a înviat, demonstrând că  a învins păcatul, moartea şi diavolul şi că, prin credinţa în El, toţi cei care cred  pot primi iertarea păcatelor şi viaţa veşnică.

Deoarece lucrarea de răscumpărare a fost dusă până la capăt, nimic nu mai poate fi adăugat.  Cu toate acestea, în conformitate cu învă­ţăturile roma­no-catolicismului,  Isus trebuie să fie sacrificat continuu prin inter­mediul Liturghiei aşa cum se pretinde (în mod greşit) că pâinea şi vinul sunt schimbate ca substanţă în trupul şi sângele lui Isus:

       Conciliul Tridentin rezumă credinţa catolică, declarând:

       Deoarece Cristos, Răscum­părătorul nostru, a spus că ceea ce oferă sub chipul pâinii este cu adevărat Trupul său, a existat în Biserică întotdeauna convingerea, pe care sfântul Conciliu o declară din nou, că, prin consacrarea pâinii şi a vinului, se înfăptuieşte preschimbarea întregii substanţe a pâinii în substanţa Trupului lui Cristos Domnul nostru şi a întregii substanţe a vinului în substanţa Sângelui lui; această preschimbare, Biserica catolică a numit-o, în mod just şi adecvat, transsubstanţiere” (Catehism, art. 1376)

Art. 1367 afirmă: Jertfa lui Cristos şi jertfa Euharistiei sunt o unică jertfă: „Este una şi aceeaşi victimă şi Cel care o oferă acum prin slujirea preoţilor este acelaşi care s-a oferit pe sine atunci pe Cruce. Numai modul de a oferi este diferit”: „În jertfa dumnezeiască ce se împlineşte la Liturghie este cuprins şi jertfit în mod nesângeros acelaşi Cristos care s-a dat pe sine însuşi o dată în mod sângeros pe altarul Crucii”.

Învăţătura despre Liturghie îl tăgăduieşte pe Domnul care ne-a răscumpărat, susţinând că  jertfa lui Isus de la cruce nu este suficientă, trebuie să se repete, din nou şi din nou, prin presupusa jertfă de la liturghie.

Cartea Evrei arată că, spre deose­bire de jertfele oferite de Marele Preot, Domnul Isus s-a dat jertfă pentru păcat o dată şi pentru totdeauna:

Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuşi, ca marele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. (Evrei 9:24-28)

Islamul respinge, neagă pe „Domnul care ne-a răscumpărat” şi pretinde (greşit!) că Isus nu a murit pe cruce şi nu a înviat din morţi.

Prin urmare, El nu ne-a răscumpărat prin sângele vărsat  pentru păcatele noastre.

Aceste două religii au o influenţă foarte mare asupra aproape jumă­tate din populaţia lumii şi prin învăţătura lor falsă au închis drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu. Isus a vorbit despre prooroci şi hristoşi mincinoşi care vor înşela pe mulţi – ca un semn al zilelor din urmă.

Mulţi creştini protestanţi şi evanghelici salută numirea noului papă şi vorbesc de ecumenism – mişcare religioasă ce urmăreşte scopul de a unifica toate bisericile creştine. Holy Trinity Brompton este o biserică anglicană aşezată în inima Londrei, care se descrie ca fiind vibrantă, cu o viziune nouă în ceea ce priveşte re-evanghelizarea naţiunilor şi transformarea socie­tăţii. Aici a fost conceput Cursul Alfa, un manual utilizat pe scară largă în bisericile anglicane şi catolice.

La conferinţa anuală a liderilor organizată de biserica Holy Trinity Brompton la Royall Albert Hall în luna mai, au fost discutate multe dintre direcţiile noii evanghelizări. Prezent la conferinţă a fost şi cardi­nalul Christoph Schönborn, arhie­piscop de Viena, care a fost creditat ca un posibil succesor al Papei Benedict al XVI-lea. El a afirmat ca a primit personal înaintea votului două „semne puternice” că Jorge Mario Begoglio era „cel ales”.

El a spus că numai intervenţia divină ar putea explica viteza cu care cardinalul argentinian a fost ales papă, deşi nu apărea pe niciuna din listele întocmite de experţii de la Vatican. De asemenea, a precizat că şi arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a avut o poziţie simi­lară în legatură cu alegerea noului papă. Această alegere, a continuat arhiepiscopul, a constituit un „mic miracol” şi un „semn de la Dumnezeu” şi că cele două biserici ar trebui să lucreze împreună la unitatea lor… „Este ca şi cum Dumnezeu ar spune lumii Veniţi acasă, vă aştept.”

„Veniţi acasă” este apelul clasic romano-catolic adresat „fraţilor separaţi” (protestanţi) pentru a se întoarce „acasă, în Roma”. Cardinalul se adresa participanţilor coferinţei Liderilor de la Holy Trinity Brompton din Royal Albert Hall.  Adunarea a aplaudat această deschidere catolică după ce fon­datorul cursului Alfa Nicky Gumbel a deschis conferinţa cu un apel ecumenic clasic bazat pe cuvintele lui Isus din Ioan 17 ,,ca toţi să fie una”.

Merită amintit că Papa Francisc aparţine ordinului iezuiţilor, înfiinţat în 1534 cu scopul de a extinde romano-catolicismul în lume şi a contracara reforma pro­testantă. În trecut, iezuiţii au uzat de tot felul de mijloace pentru a se infiltra în toate grupările protestante şi au folosit metodele criminale ale Inchiziţiei pentru a aduce fraţii separaţi (protestanţi) înapoi la Biserica Mamă. Jurământul iezuit conţine cuvintele: „Declar în continuare că doctrina Bisericilor Angliei şi Scoţiei, a calviniştilor, hughenoţilor şi a celorlalţi care se numesc protestanţi este de condamnat şi blestemaţi sunt cei care nu vor să se lepede de acestea… declar în continuare că mă angajez să ajut, să asist şi să sfătuiesc pe toţi cei care vor face orice posibil să distrugă doctrina eretică protestantă şi a puterii pe care afirmă că o pretinde”.

Roger Oakland (misionar, evanghelist, scriitor) atenţionează că agenda iezuită cuprinde insta­urarea „ecumenismului şi a religiei unice mondiale” şi în acelaş timp, are ca scop distrugerea mesajului pentru care şi-au dat viaţa mulţimea de martiri: şi anume că Isus Hristos nu se găseşte într-o anafură spre a fi răstignit zi după zi, ci a murit o dată şi pentru totdeauna ca răscumpărare pentru păcatele omenirii şi aduce mântuirea care este un dar fără plată, necâştigat (prin fapte) celor care cred în El (Evrei 7:27; 10:11-14). Potrivit prorociilor biblice, unirea tuturor religiilor într‑una singură va promite pacea în lume şi va fi înfiinţată înainte de revenirea Domnului Isus. Pentru majoritatea oamenilor, un astfel de organism global va părea un lucru minunat şi  probabil va fi un cult pseudo-creştin care, de fapt, va înlesni înfiinţarea şi instaurarea lui Anticrist şi a guvernului său unic mondial”.

The Jesuit Agenda and the Evangelical Church 
http://www.understandthetimes.org/commentary/c97.shtml

       Cartea Apocalipsa descrie sistemul religios al zilelor din urmă în termeni nu foarte măgulitori:

Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNI­LOR PĂMÂNTULUI. Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.(Apocalipsa 17:1-6)

Apelul către creştinii credincioşi este să iasă afară din biserica ce curveşte şi să nu i se alăture.

MATEI 24 ȘI RĂPIREA BISERICII

RMatei 24-25 este cel mai cuprinzător răspuns al lui Isus din evanghelii la întrebarea adresată de ucenici: „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?” (Matei 24:3)

Înainte de a vedea răspunsul, merită să analizăm întrebarea. Întrebarea ucenicilor nu se referă la semnul „sfârşitului lumii” ci la semnul „sfârşitului veacului”. Termenul grecesc scris de Matei este „aion” care înseamnă mai degrabă veac şi nu lume, deci a doua venire a Domnului va fi la sfîrşitul acestui veac, a acestei epoci, nu la sfîrşitul lumii. În veacul următor, in era viitoare, Isus va domni pe pământ ca Rege al regilor şi Domn al domnilor. Atunci El va împlini numeroasele profeţii biblice despre regele domnitor Mesia care va conduce lumea dintr-un Ierusalim restaurat şi va aduce pacea şi dreptatea.

În răspunsul lui, Isus descrie evenimentele care vor avea loc înainte de a doua Lui venire. El vorbeşte despre înşelăciunea falşilor Mesia, despre războaie – ca trăsătură a acelor vremi – despre cutremure, foamete şi epidemiile caracteristice perioadei descrise ca „începutul durerilor” (versetele 4-8). Este începutul scenariului zilelor din urmă, numărătoarea inversă până la revenirea Domnului. Faptul că evenimentele profeţite în Biblie se desfăşoară în vremea noastră, ne face să credem că trăim acum zilele din urmă ale acestei ere veac şi că Isus va veni curând.

Aceasta este speranţa noastră. Proorociile arată că, în ciuda necazurilor şi suferinţelor de pe pământ, cei care se încred în Domnul au parte de un final fericit. Domnul Isus Mesia va reveni să salveze omenirea de la auto-distrugere şi o va judeca cu dreptate. Atunci El va alunga pe nelegiuiţi, pe cei responsabili de răul prezent şi va întări Împărăţia Lui Mesianică pe pământ, unde va domni pacea şi dreptatea.

Vestea mai puţin bună este avertizarea pe care o face Isus cu privire la o perioadă unică de Mare Necaz. Răutatea umană îşi va atinge apogeul în istorie şi pământul va fi lovit de calamităţi: „Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate.” (Matei 24:21-22) O vreme nu prea bună în care să trăieşti pe pământ. Apare întrebarea „Vom trece şi noi prin această vreme de Mare Necaz (tribulaţie)?”

Dacă deja ne aflăm în zilele din urmă, nu suntem în faţa unei perspective  prea încurajatoare. Vedem deja problemele care domnesc în lume, cu marginalizarea creştinismului şi persecutarea creştinilor îndeosebi în lumea musulmană şi în ţările comuniste cum sunt China şi Coreea de Nord. În final tot globul va trece prin astfel de încercări şi dacă aşa va fi, cum vom putea face faţă nenorocirilor? Sau Isus va răpi la cer, la evenimentul cunoscut ca Răpirea bisericii, pe adevăraţii credincioşi născuţi din nou din Duhul lui Dumnezeu, înainte de începerea Necazului cel Mare, aşa cum sunt consideră creştinii adepţi ai concepţiei Răpirii pretri­bulaţioniste?

Mai întâi trebuie să spunem că, indiferent de concepţia cu privire la vremea Răpirii, creştinul are parte de anumite vicisitudini. Isus relata: „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33) Evident, creştinii din Europa sau America trec prin încercări mai uşoare decât cei care locuiesc în ţări zdrobite de război sau persecuţie. Totuşi, nimeni nu poate garanta că până la revenirea Domnului această situaţie nu se va schimba. De fapt, dacă aţi urmărit articolele din ediţiile trecute, este foarte probabil ca, mai devreme sau mai târziu, Occidentul să fie zguduit de crize uriaşe care pot aduce un val de persecuţie şi peste creştinii de aici. La nivel personal, fiecare din noi se confruntă cu necazuri şi încercări grele, în orice perioadă a vieţii. În acelaşi timp, Biblia descrie o perioadă specifică de Necaz, nu numai în cărţile din Evanghelia după Matei şi Apocalipsa (cap.6-19) ci şi în alte pasaje din Biblie.

Potrivit concepţiei răpirii pretribulaţioniste, această perioadă de mare încercare va fi după Răpire şi va dura şapte ani. Pavel scrie despre acest eveniment în 1Tesaloniceni 4: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1Tesaloniceni 4:16-17)

Cei ridicaţi la cer, la Răpire, şi cei înviaţi din morţi vor fi duşi înaintea scaunului de judecată a lui Cristos (2Corinteni 5:10); vor fi judecaţi pentru faptele lor (1Corinteni 3:13-15).Vor primi trupuri de slavă  (1Corinteni 15:50-54) şi vor fi duşi la ospăţul de Nuntă a Mielului (Apocalipsa 19:1‑9).  Apoi se vor întoarce pe pământ cu Domnul Isus în trupuri glorificate şi vor domni cu El în Împărăţia Mesianică (Apocalipsa 19.11-20.6).

După Răpire, pământul va trece prin Necazul cel Mare (tribulaţia). Cei patru călăreţi ai Apocalipsei vor aduce război, foamete şi moartea a milioane de oameni (Apocalipsa 6). Când Fiara/Anticristul şi Proorocul mincinos vor ajunge la putere, impunând închinarea la un dumnezeu fals, omenirea va fi condusă de cea mai neagră tiranie din istorie (Apocalipsa 13).  Judecata lui Dumnezeu se va dezlănţui peste Fiară, Profetul mincinos şi peste cei care-i vor urma în nenorocirile care vor lovi pământul, prin judecata peceţilor, a trâmbiţelor şi a potirelor din Apocalipsa 6, 8-11 şi 16. În final, ţările lumii se vor aduna la Armaghedon pentru bătălia finală, înainte de revenirea lui Mesia cu mare putere şi slavă, care va pune capăt acestei perioade îngrozitoare. El va judeca lumea şi va domni din Templul va fi fost reconstruit în Ierusalim pe un pământ reînnoit în timpul celor 1000 de ani de domnie milenară (Apocalipsa 16-19).

În timpul Necazului, o mare mulţime de oameni Îl vor primi pe Isus ca Mântuitor şi mulţi îşi vor da viaţa ca martiri ai credinţei (Apocalipsa 7). Cei credincioşi, care mor în timpul Necazului, după revenirea Domnului Isus, vor fi înviaţi (Apocalipsa 20) şi cei care vor supravieţui necazului ca şi credincioşi vor intra în perioada milenară în trupuri muritoare şi vor repopula pământul. Necredincioşii care supravieţuiesc vor merge înaintea Domnului la judecata oilor şi caprelor (Matei 25), vor fi alungaţi de pe pământ şi nu vor intra în Împărăţia Mesianică. Satan care a fost responsabil de nelegiuirea din lume şi care este puterea din spatele Fiarei şi a profetului mincinos, va fi legat în timpul perioadei milenare şi apoi dezlegat pentru puţină vreme la sfirşitul mileniului, când va aduna pe cei răzvrătiţi împotriva Domnului (urmaşii supra­vieţuitorilor Necazului cel mare care vor contesta conducerea Domnului). Acesta va fi sfârşitul acestei lumi, pentrucă Domnul va face un cer nou şi un pământ nou unde vor locui pentru totdeauna credincioşii din toate vremurile.

Alternativa ar fi concepţia post-tribulaţionistă, fidelă ideii că Răpirea va avea loc după Necazul cel mare şi creştinii credincioşi mântuiţi vor trece prin Necazul cel Mare, de aceea ei trebuie să fie pregătiţi să trăiască într‑o vreme de mari încercări în care, probabil, vor fi daţi la moarte pentru credinţa lor.

Această perspectivă se bazează pe textul din Matei 24. În versetele 29-30 citim: Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:29-30)

În versetul 31 citim: El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Tratând versetele 29-31 ca succesiune de evenimente şi versetul 31 ca descriere a Răpirii, pare logic să gândeşti că Răpirea va fi după Necazul cel mare, deoarece versetul 29 începe prin aceste cuvinte: Îndată după acele zile de necaz. Învăţătura ar fi că Răpirea va fi după Necaz şi coincide cu perioada în care Fiul omului va veni pe norii cerului, adică cu  revenirea fizică a lui Mesia ca rege al regilor şi domn al domnilor pe pământ din Apocalipsa 19.

Un răspuns vine prin versetul 31, care nu descrie Răpirea Bisericii, ci „pe aleşii” care  sunt adunaţi la a doua venire şi care, după Matei 24:31, sunt rămăşiţa poporului evreu care vor veni la credinţa în Isus ca Mesia în timpul perioadei de Mare necaz (tribulaţie).  Renald Showers, care merge pe aceeaşi linie, spune: „La fel cum Isus a arătat că adunarea aleşilor Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă  va fi legată de sunetul trâmbiţei  (traducerea literală a textului grecesc din Matei 24.31) aşa şi în Isaia 27:13 găsim că rămăşiţa copiilor lui Israel va fi adunată în ţara-mamă, tot în relaţie cu sunetul trâmbiţei.”

Sunt de acord că este o explicaţie plauzibilă a acestui pasaj. Totuşi, dacă ar fi aşa, înseamnă că atunci când Isus a răspuns ucenicilor la întrebarea despre a doua venire, atunci  Isus nu a pomenit nimic despre Răpirea Bisericii. În versetele 36-44 El descrie un eveniment care va avea loc la o oră necunoscută cu „unul luat şi altul lăsat” şi spune ucenicilor să fie pregătiţi pentru acest eveniment „pentru că Fiul Omului va veni când nu te aştepţi”. Acest cuvânt este dat celor care sunt credincioşi şi este logic că se referă la acelaşi eveniment despre care vorbeşte Pavel la 1 Tesaloniceni 4.13-5.11. În acest pasaj Pavel vorbeşte de venirea Domnului „ca un hoţ în noapte” (1 Tesaloniceni 5.1-2 / Matei 24.36, 43) pentruca cei „care cred că Isus a murit şi a înviat” să întâlnească pe Domnul „în văzduh”.

Aşadar, Matei 24.29-31 relatează că acest eveniment va avea loc după Răpire şi deaceea, concepţia pre-tribulaţionistă ar fi incorectă? Un alt răspuns, diferit de cel dat de Renald Showers este acesta. Dacă pasajul Matei 24-25 este luat ca întreg, constatăm că răspunsul lui Isus la întrebarea legată de a doua venire este format din şapte părţi.

Tiparul fragmentării în „şapte”  îl găsim pe tot cuprinsul Sfintei Scripturi. Primele trei secţiuni răspund la întrebarea ucenicilor despre semnele sfârşitului acestui veac, privind  fiecare secţiune dintr-o perspectivă diferită. Este urmată de trei parabole, cea cu slujitorii buni şi cei răi (24.45-51), fecioarele înţelepte şi cele neînţelepte (25.1-13), precum şi pilda talanţilor (25.14-30). Apoi, versetele  25.31-46 descriu ce se întâmplă „atunci când va veni Fiul omului în slava Sa.” Nu este o parabolă, ci o descriere a judecăţii  naţiunilor, cu despărţirea oilor de capre.

În primele trei secţiuni din Matei 24 vedem că descriu pe rând, câte un aspect despre venirea Domnului. Fiecare secţiune se încheie cu venirea Domnului şi apoi revine pentru a descrie anumite detalii despre evenimentele zilelor din urmă. Prima secţiune cu versetele 5-14 descrie semnele generale de la doua venire: războaie, foamete, cutremure de pământ, persecuţia creştinilor, proorocii mincinoşi, răutatea oamenilor şi  Evanghelia care ajunge la neamuri. Versetele 15-30 descriu evenimentele din Necazul cel Mare în mai mare detaliu, de la „urâciunea pustiirii” la „Fiul Omului venind pe norii cerului cu mare putere şi slavă”.Versetele 31-44 descriu adunarea celor aleşi unde„unul este luat şi unul lăsat ” şi se termină cu „Fiul omului venind la un ceas neaşteptat”. Urmează trei pilde: 24.45 -51 cu slujitorii buni şi cei răi, 25.1-13 cu fecioarele înţelepte şi neînţelepte, 25.14-30 talanţii. Concluzia, cu imaginea cu „oile şi caprele” (25.31-45) nu este de fapt o parabolă, ci o descriere a venirii Fiului Omului cu Judecata viitoare. Este interesant de remarcat că Apocalipsa urmează un model similar. Capitolele  6-19 din cartea Apocalipsa descriu judecăţile cu ruperea celor şapte peceţi plecând de la cei patru călăreţi ai Apocalipei, până la întunecarea soarelui, lunii, a stelelor, zugăvind venirea Domnului unde cei răi o iau la fugă care încotro. Cu alte cuvinte se încheie cu a doua venire –la “sfârşitul veacurilor”. Apoi în capitolul 7 revine pentru a descrie un aspect al acestei perioade, pecetluirea celor 144 000 cu mărturisirea şi martirajul sfinţilor în Necazul cel mare. Capitolele 8-11 descriu cele şapte judecăţi cu trâmbiţele răsunătoare, sfârşind cu împărăţiile lumii care devin „împărăţia Dumnezeului nostru şi a Cristosului Lui”. Capitolele 12-14 revin în a descrie evenimentele Necazului cu aruncarea lui Satan pe pământ, domnia Fiarei cu proorocul mincinos şi avertizarea finală. Capitolele 15-16 descriu cele 7 judecăţi cu potire sfârşind cu Armaghedonul şi căderea Babilonului. Capitolele 17-18 revin în a descrie două aspecte ale căderii Babilonului. Capitolul 19 descrie revenirea lui Cristos pe pământ. Interesant că şi aici avem o împărţire pe şapte secţiuni a pasajului. Nici Matei 24 şi nici Apocalipsa nu redau o linie cronologică de la începutul perioadei până la sfârşitul ei. În loc de o descriere liniară, cronologică, în trei ocazii merg la sfârşit şi apoi revin, pentru a descrie un aspect caracteristic perioadei.

Revenind la Matei 24 trebuie să ne punem întrebarea „Versetul 31 este concluzia secţiunii care începe cu 15 despre Necazul cel Mare, sau precede versetele  32-44  care descriu „unul este luat şi unul este lăsat” şi „pe Fiul omului venind la un ceas necunoscut”? Dacă este parte a secţiunii 15-30, atunci Răpirea bisericii este după Necaz. Dacă este parte a secţiunii 32-44 atunci putem interpreta că vorbeşte de venirea iminentă a Domnului înainte de Necazul cel Mare.

Demn de remarcat este că în versetele următoare Domnul subliniază de mai multe ori data necunoscută a venirii Lui şi apelul repetat la veghere.„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (Matei 24:36) „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” (Matei 24:42-44)

Isus ne dă un semn pe care să-l recunoaştem cu privire la revenirea Lui – semnul smochinului. Smochinul este simbolul vieţii naţiunii Israel în Osea 9.10 şi Ieremia 24. Când Isus a spus că smochinul va fi tăiat dacă nu aduce rod în Luca 13.6-9, El vorbea în mod clar despre Israel fără rodul neprihănirii lui Dumnezeu şi despre judecata apropiată a lui Israel, căderea Ieruslimului şi împrăştierea poporului evreu.

În Matei 21.19, Isus a blestemat smochinul şi smochinul s-a uscat. Această minune  neobişnuită (de fapt, singurul miracol „negativ” pe care Isus l-a făcut – toate celelalte minuni ale sale au fost benefice) a avut o semnificaţie spirituală – că viaţa naţională a Israelului era pe cale să se usuce. Înfrunzirea smochinului va fi un semn vizibil pentru oamenii din întreaga lume cu privire la un mare eveniment – revenirea lui Mesia. Isus face clar acest lucru în Matei 24.32-33: „De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” (Matei 24:32-33)

Înverzirea smochinului, adică renaşterea lui Israel ca ţară, împreună cu celelalte semne ale venirii au loc chiar în zilele noastre – recunoaştem venirea Domnului pentru a-şi strânge la sine poporul din Matei 24.31.

Cele două pilde subliniază că venirea Domnului va fi la o dată neaşteptată: Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:36)   „Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Matei 25:13)Această secţiune conţine şi comparaţia cu zilele lui Noe. Concluzia e că în momentul venirii Domnului Isus, viaţa îşi va urma cursul obişnuit, când, deodată, unul va fi luat şi altul va fi lăsat în urmă. „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului”. (Matei 24:37-39)

Totul devine şi mai clar în relatarea din Luca 17.26-36 unde Ziua Domnului va veni ca zilele lui Lot „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” Dacă analizezi aceste versete, vezi că e vorba despre o perioadă în care oamenii beau, mănâncă, vând, cumpără, construiesc, seamănă, se căsătoresc. Apoi, deodată, pe neaşteptate, vine Domnul şi pe unul îl ia la El şi pe altul îl lasă în urmă.

Acum, imaginează-ţi că supravieţuieşti perioadei de Necaz şi ajungi să vezi cum se întunecă soarele, luna se face ca sângele şi stelele cad din cer ca smochinele, toţi munţii mutaţi din locurile lor – semnul venirii Fiului Omului descris în versetul 29-30. Mai întâi, în asemenea circumstanţe, viaţa nu are cum să-şi urmeze cursul obişnuit. În al doilea rând, ai recunoaşte imediat fenomenele descrise şi venirea Domnului nu ar mai fi complet neaşteptată.

Potrivit textului din Apocalipsa 6.12-17, care descrie acelaşi eveniment, chiar şi necredincioşii îşi vor da seama atunci că Isus vine ca judecătorul lor. „Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”

Versetele zugrăvesc eveni­mentele unice care prevestesc marea zi a răfuielii lui Dumnezeu, dezintegrarea lumii fixe şi stabile pe care o cunoaştem, descrise şi în  profeţiile Vechiului Testament despre „Ziua Domnului” (vezi Isaia 13.10, Ioel 2.10,3.15) Potrivit lui  Arnold Fruchtenbaum „semnul Fiului Omului” va fi lumina strălucitoare a slavei lui Dumnezeu, Shekinah, care străpunge întunericul.  Dacă ar avea loc după evenimentul în care „unul este luat şi unul lăsat”, atunci de ce ne-ar mai spune Domnul să veghem, pentrucă va fi neaşteptat?  Ar însemna că Răpirea Bisericii nu va avea loc până ce soarele, luna şi stelele nu se vor întuneca. Prin urmare, nu ar mai avea rost  să veghezi în aşteptarea venirii la „un ceas la care nu te aştepţi” pentrucă oricum îl vei recunoaşte imediat. Pe de altă parte, dacă mai întâi va fi Răpirea, la o dată neaşteptată, înaintea Necazului, este logic îndemnul Domnului Isus la veghere în aşteptarea venirii Sale.

Relatarea lui Luca cu învăţătura Domnului despre revenirea Sa este un motiv în plus să înclinăm spre varianta pre-tribulaţionistă. De exemplu, el chiar plasează pasajul despre unul luat (Luca 17.26-36) înaintea pasajului despre vremea de Necaz din zilele din urmă (Luca 21.25-27).  În relatarea  lui Luca, Isus afirmă „Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36)

„De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” (Matei 24:44)

Cunoscând toate aceste pasaje biblice, trebuie să fim gata de venirea Domnului, să avem siguranţa mântuirii, prin pocăinţa şi credinţa în El, să ne curăţim de păcat şi plini de Duhul Sfânt, să aşteptăm venirea Lui: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:11-14)

DE LA PRIMUL LA ULTIMUL PAPĂ

purple and red

Foto: Arhiepiscopi si vicari romano-catolici îmbrăcați cu purpură și stacojiu stacojiu (vezi Apocalipsa 17)

Demisia papei Benedict a generat unde de şoc nu numai în Roma ci şi în întreaga lume. Pentru prima dată în ultimii 600 de ani, un papă şi‑a anunţat retragerea. În aceeaşi zi, un trăsnet a lovit acoperişul Catedralei Sfântul Petru din Roma.Reporterii au preluat învăţătura romano-catolică cu privire la instituţia papală, accentuând faptul că ar fi cea mai veche instituţie din lume, încă din timpul sfântului Petru, despre care se spune că a fost numit de Isus „cap al bisericii”.

Referitor la steagul papal, Sky News relata: „Conţine o stemă formată din trei coroane suprapuse (tiara papală) şi două chei încrucişate – o cheie de aur şi o cheie de argint; cheia de aur deschide raiul, iar cea de argint inimile oamenilor ce au fost încredinţate Sfântului Petru, considerat a fi piatra de temelie, piatra din capul unghiului Bisericii.”Această concepţie îşi are rădăcina, chipurile, în textul din Matei 16.13-18: Domnul Isus îşi întreabă ucenicii: Dar voi cine ziceţi că sunt? şi Petru răspunde: Tu eşti Hristosul (Mesia), Fiul Dumnezeului celui Viu! Atunci, Isus i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. (Matei 16.17-19) Astfel, cuvintele Domnului sunt interpretate de Biserica Romano-Catolică în sensul că Petru va fi piatra de temelie pe care se va construi Biserica.De fapt, este un joc de cuvinte între „Petros” (Petru) care înseamnă „piatră” (asemenea celei pe care o iei de jos şi o arunci) şi „petra” care înseamnă „stâncă”. Isus nu a spus că adevărata Biserică va  fi  zidită pe omul Petru, ci pe mărturia de credinţă a lui Petru că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Isus este temelia bisericii, aşa cum a scris şi Petru în Epistola sa, când îl descria pe Isus cafiind Piatra din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine. (1Petru 2:6).

Adevărata Biserică este formată din cei care mărturisesc credinţa în Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, fiind născuţi din nou prin Duhul Sfânt.

„Cheile împărăţiei” întru­chipează autoritatea predicării Evangheliei prin care se deschid porţile Împărăţiei lui Dumnezeu atunci când oamenii primesc Vestea Bună cu pocăinţă şi credinţa în Isus ca Domn şi Mântuitor.  Evanghelia deschide uşa Împărăţiei Cerurilor tuturor celor care o acceptă şi o închide celor care o resping. Petru, având aceste „chei” a vestit Evanghelia pentru întâia oară evreilor (Faptele Apostolilor 2), samaritenilor (Fapte 8) şi apoi neevreilor (Fapte 10). Evident că, deşi a avut un rol important în Biserica primară, în Noul Testament nu apare nici un pasaj care să indice că Petru ar fi avut un rol asemenea celui de papă. În documentele istorice ale primului secol nu găsim nici o singură dovadă care să demonstreze că Petru ar fi ajuns vreodată la Roma, darămite să fi înfiinţat biserica din Roma şi să fi devenit episcop al Romei. Pentru mai multe informaţii: http://www.gospelway.com/religiousgroups/peter_as_pope.php

Aşadar, fără nici o singură dovadă că Petru ar fi fost întâiul papă, ce ştim despre succesiunea papilor, înscăunaţi de‑a lungul timpului?

În catolicism se vehiculează ideea că Linus, o figură puţin cunoscută, menţionată în 2Timotei 4:21, ar fi devenit al doilea papă. După Linus, Biserica Catolică prezintă o listă de papi, continuând cu Anacletus, Clement, Evaristus şi tot aşa până în zilele noastre, însă acestea sunt nume obişnuite ale Bisericii Primare, neexistând nici un document istoric care să ateste că aceştia au făcut parte din papalitate. De fapt, chiar şi istoricii catolici recunosc că în primul secol nu a existat un  „Episcop al Romei”.Pentru mai multe informaţii: http://www.cogwriter.com/linus.htm

În primele două secole, Biserica era compusă din credincioşi care îşi duceau viaţa de zi cu zi într‑o continuă persecuţie. Situaţia s-a schimbat după aşa-zisa convertire la creştinism a Împăratului Constantin (312) ce a promulgat în următorul an Edictul de la Milan (313). Astfel, persecuţiile au încetat şi creştinismul a fost declarat religie oficială a Imperiului Roman. Episcopul Romei devenea astfel personajul principal al noii religii, de data aceasta legală în imperiu.

În 378, Damasus, Episcopul Romei, era ales „Pontifex Maximus” (Pontif supreme-Mare preot).

Astăzi, „pontif” este una din denumirile papei. (În Roma Antică, pontiful era un preot din colegiul sacerdotal suprem însărcinat cu supravegherea ritualurilor religioase şi a celorlalţi preoţi).

Cezar, începând din 63 î.Hr., obţine marele pontificat; în timpul Imperiului, toţi împăraţii vor purta titlul de Pontifex Maximus. De fapt, acest titlu îl desemnează pe Cezar ca şef al Religiilor de mistere din Roma, religii care au derivat din ritualurile păgâne ale Babilonului antic.

În cartea „Babylon Mystery Religion”, Ralph Woodrow face cunoscut modul în care creştină­tatea coruptă a adoptat practici din mitologia păgână a Romei şi cum, în aceeaşi manieră, Episcopul Romei a devenit Papă şi Pontifex Maximus. Astfel, odată cu rangul de  cap al bisericii oficiale, papa a căpătat şi putere politică.Procesul s-a intensificat după căderea Imperiului Roman de Apus, în anul 476, când împǎratul a fost detronat. În Europa a urmat o perioadă de extremă instabilitate politică şi economică. Din ce în ce mai mult Biserica Romei a preluat funcţia executivă, ramificându-şi puterea şi influenţa în toată Europa. În cele din urmă „creştinătatea  Romei” şi‑a impus autoritatea peste întreg Imperiul Roman. De‑a lungul timpului, papii au făcut deseori referire la Donatio Constantini (Donaţia lui Constantin), un document contra­făcut, vehiculat în secolul al optulea, ce pretindea că   Împăratul Constantin I ar fi transferat autoritatea pe care o avea asupra Romei şi a părţii vestice a imperiului către Papa Silvestru (314-335).  Astfel i-ar fi dat Sfintei Biserici a Romei puterea imperială.

În 1075, Papa Grigore al VII‑lea (1073-1085) publică Dictatus Papae prin care proclamă autoritatea papală atât asupra conducătorilor spirituali, cât şi temporali; de asemenea, le este interzis clericilor să primească învestitura din mâinile unui laic; Episcopul de Roma devine conducătorul absolut al Bisericii: „Toţi domnitorii  pot săruta doar picioarele papei, lui îi este permis să detroneze împăraţii şi nimeni nu are voie să locuiască  sub acelaşi acoperiş cu cineva excomunicat de papă. Nimeni nu poate judeca un papă, iar Biserica Romei  este infailibilă,  nu a greşit niciodată şi potrivit Scripturii, nici nu va greşi vreodată”.

Nu va greşi niciodată? Dar Biserica a preluat din cultura şi practicile păgâne, punând accent mai degrabă pe ritualuri şi ceremonii decât pe credinţa în Isus Cristos şi cunoaşterea lui ca Domn şi Mântuitor. Izvoarele istorice susţin că în Roma înfloreau vrăjitoria, crima, homosexualitatea şi prostituţia.

Fostul călugăr iezuit Peter de la Rosa descrie papii din perioada medievală: „Erau nişte ucenici ai lui Cristos mai răi decât Belial, prinţul întunericului. Foarte mulţi erau libertini, criminali, curvari, instiga­tori la război, tirani, perfizi, fără scrupule, în stare să vândă tot ce era sfânt.  Aproape toţi erau înfăşuraţi mai degrabă în intrigi şi bani, decât în religie.” (Vicars of Christ).

Putem spune, fără nici o umbră de îndoială, că succesiunea papală nu a inclus în general şi moştenirea spirituală lăsată de Apostolul Petru.

Papa Bonifaciu al VIII‑lea (1294-1303) afirma: „Noi deci afirmăm, definim şi declarăm că este necesar pentru mântuire să crezi că fiecare fiinţă omenească este supusă Pontifului Romei!”.De‑a lungul îngrozitoarelor secole ale Inchiziţiei, pentru a‑şi întări autoritatea, papalitatea a practicat tortura, crima, arderea pe rug şi confiscarea proprietăţilor celor care îl urmau cu adevărat pe Isus. La Sinodul din Toulouse (1229), odată cu  decretul prin care se înfiinţa Inchiziţia, s‑a interzis laicilor să citească Vechiul şi Noul Testament. În perioada medievală, Inchiziţia a făcut aproximativ 50 de milioane de victime. Un puternic curent antisemit a fost întreţinut de acuzaţiile false şi atacurile îndreptate împotriva poporului evreu, popor din care provenea nu numai însuşi Isus, dar şi Petru cu ceilalţi apostoli. Era exact ca în vremea Domnului Isus, când Mântuitorul se adresa liderilor religioşi corupţi: Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. (Matei 23:13)

Odată cu Reforma Protestantă,  lideri precum Luther, Calvin, John Knox au început să asocieze papalitatea cu Anticristul. Spurgeon scria: „Lumea şi-a schimbat tacticile, a devenit creştină doar nominal şi a apărul Anticristul, cu toată slava-i blasfemiatoare. Papa de la Roma şi-a pus tiara şi s-a autonumit Vicar al lui Cristos, apoi a urmat urâciunea închinării la sfinţi, îngeri, picturi şi statui, apoi  a urmat liturghia şi alte greşeli detestabile”.

Care ar fi învăţăturile romano-catolice greşite: credinţa că botezul (copiilor) ne poate mântui de „păcatul original şi ne poate face creştini” (art. 256), mântuirea se câştigă prin fapte, nu prin credinţă (art. 135), faptul că există o separare între preot şi laic, preoţii nu se pot căsători şi păcatele trebuie mărturisite preotului, iar acesta are puterea de a transforma anafura şi vinul de la comuniune – în mod literal – în trupul şi sângele lui Isus Cristos (doctrina numită transsubstanţiere).  După Biserica Romano – Catolică, pâinea şi vinul sunt transformate instantaneu, în mod literal, în trupul şi sângele lui Isus care este jertfit încontinuu în cadrul liturghiei. Articolul 267 din Catehism spune: Pâinea şi sângele sunt schimbate în Trupul şi Sângele lui Cristos prin puterea lui Dumnezeu, pentru care nimic nu e greu sau dificil. Articolul 278 afirmă: Sfânta liturghie este una şi aceeaşi Jertfă ca cea de la cruce. Asemenea modului în care Cristos care s-a dat pe El însuşi victimă însîngerată pe cruce inaintea Tatălui ceresc, El continuă să se dăruiască într-o manieră nesân­geroasă pe altar, prin lucrarea preoţilor săi

O altă greşeală majoră din catolicism este poziţia care i se atribuie Mariei ca şi co‑participant împreună cu Isus la mântuirea noastră. Bisericile Catolice sunt pline de statui ale Mariei căreia i se dau titluri ca „Mama lui Dumnezeu” şi „Regină a Cerului”.  Se pretinde că a fost concepută fără păcat (Imaculata Concepţie) şi este „ridicată la Cer”(înălţată la cer cu trupul şi sufletul). În rugăciunea „Slavă ţie Maria”  catolicii roagă pe Maria: „roagă-te pentru noi, păcătoşii, acum şi în clipa morţii noastre”, de unde concluzia că romano-catolicii cred că Maria poate mijloci între noi şi Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Acum există în rândul Bisericii Catolice presiunea de a o declara pe Maria ca şi co-mântuitor cu Isus Cristos, cu alte cuvinte se afirmă că ea a participat la mântuirea noastră prin suferinţa Lui de la cruce şi că este capabilă să ne ducă la Dumnezeu.

Învăţătura romano-catolică pretinde că există un loc aflat între rai şi iad, numit Purgatoriu, în care ajung chiar şi catolicii credincioşi pentru a fi curăţiţi de păcatele lor, un loc unde se crede că sufletele celor morţi, cu păcate mai mici, se purifică prin suferinţe înainte de a intra în Paradis”(Catehism, art.106).

Toate aceste învăţături contra­zic învăţătura Noului Testament.  Noi suntem mântuiţi prin pocăinţă şi credinţa în ceea ce a făcut pentru noi Domnul Isus Cristos la cruce.   Botezul este mărturisirea de credinţă în Isus ca Domn şi Mântuitor şi se face de către cei suficient de maturi ca să ia această decizie. Un prunc nu poate lua o asemene hotărâre. Pâinea şi vinul luate la împărtăşanie simbolizează trupul şi sângele lui Isus şi sunt luate în amintirea Lui.  Moartea Lui pe cruce a fost jertfa unică pentru păcat, atunci când  Hristos S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora(Evrei 9.28).

      Isus este singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om, iar când a murit pe cruce, El singur a luat asupra Lui păcatele lumii. Ideea că El poate fi oferit din nou şi din nou în timpul liturghiei este o blasfemie şi o respingere a adevăratei semnificaţii a morţii şi învierii Sale. 

Maria a fost o femeie credincioasă care l-a purtat în pântecul ei pe Domnul Isus şi nicăieri în Biblie nu se face referire la ea ca „Mamă a lui Dumnezeu” sau  „Regină a Cerului”. La naşterea şi la moartea ei nu s-a întâmplat nimic neobişnuit. Ea însăşi a avut nevoie de mântuire, prin credinţa ei în Domnul. În Biblie nu există Purgatoriu, ci doar raiul pentru cei credincioşi şi iadul unde ajung cei necredincioşi.

 Dar ce ştim despre actualul papă?

Unii afirmă că toate acestea sunt de domeniul trecutului, că Biserica Romei s-a reformat şi  trebuie să trecem peste deosebirile de doctrină, să căutăm unirea tuturor creştinilor care trebuie să lucreze împreună pentru a construi o lume mai bună. Al Doilea Conciliu Vatican (Conciliul Vatican II, 1962) a deschis calea implicării Bisericii Romano-Catolice în activităţi ecumenice, pentru „restaurarea unităţii între toţi creştinii”. Papa Ioan Paul al II‑lea s‑a întâlnit cu Billy Graham pe care l-a numit „frate în Cristos”, iar Billy Graham, în timpul evanghelizărilor, a trimis pe catolicii care au răspuns mesajului evangheliei înapoi, în bisericile romano-catolice.

Documentul Together semnat în 1994 de evanghelici şi catolici declară: „Evanghelicii şi catolicii sunt fraţi şi surori în Cristos” iar „diviziunile  actuale care Îl ascund pe Cristos şi împiedică singura misiune a bisericii” sunt considerate „păcate împotriva unităţii pe care Cristos o vrea pentru toţi ucenicii lui”. Popularul Curs Alpha din Marea Britanie afirmă  faptul că romano-catolicii urmează aceeaşi credinţă.

Acum avem un nou papă care este prezentat ca o persoană blândă, înţeleaptă, atentă, prietenoasă, accesibilă şi evlavioasă. El spală picioarele săracilor. El trăieşte simplu. El locuieşte în locuri modeste şi spune uneori glume. Nu susţine avortul şi nici agenda homosexualilor. Doctrina lui este tradiţională şi conservatoare. A fost bine primit de liderii anglicani şi evanghelici.

Episcopul de Canterbury, Justin Welby a subliniat: „Alegerea lui este de o mare însemnătate pentru creştinătatea de pretutindeni, nu în ultimul rând pentru anglicani. Ne recunoaştem reciproc de multă vreme şi deseori am afirmat că fiecare dintre bisericile noastre păstrează un loc special pentru cealaltă. Abia aştept să-l întâlnesc pe Papa Francisc, să mergem şi să lucrăm împreună, să clădim pe moştenirea bogată lăsată de înaintaşii noştri. Fie ca iubirea lui Cristos să ne unească şi să întărească slujirea noastră într-un ecumenism autentic şi roditor care să fie o binecuvântare pentru Trupul lui Cristos din toată lumea”.

Dr. Dave Landrum, directorul de advocacy al Alianţei Evan­ghelice afirma:„Alegerea Cardinalului Bergoglio ca prim papă Francisc este o încurajare pentru creştinii de orice coloratură din întreaga lume.”

Rick Warren, autorul bestsellerului „Viaţa condusă de scopuri” şi liderul unei megabiserici cu influenţă globală, a fost încântat de alegerea noului papă. Warren a făcut apel la post şi rugăciune în vederea alegerii cardinalilor ce urmau să-şi dea votul. După aflarea numelui noului papă, Warren a scris un mesaj pe Tweed ce a putut fi citit de cei 900 000 de cititori: „Bun venit Papa Francis, cardinal Jorge Mario Bergoglio. Ne rugăm pentru tine”. El a inclus expresia „Habemus papum” care înseamnă  „Avem un papă!”

Cardinalul Bergoglio şi-a luat numele „Papa Francis”. Astfel, el a făcut o conexiune  cu Francisc de Assisi, fiul unui negustor din secolul 13, care a ales sărăcia în locul unei vieţi trăite în lux. În mesajul de inaugurare, Papa a vorbit despre necesitatea bisericii de a proteja „toată creaţia, frumuseţea lumii create… ceea ce înseamnă respectarea fiecărei creaturi a lui Dumnezeu şi a mediului în care trăim, protejând oamenii, îngrijindu‑i cu dragoste, îndeosebi pe copii şi bătrâni, pe cei aflaţi în nevoi care sunt deobicei ultimii la care ne gândim”.Mai departe, a făcut apel la „cei care deţin funcţii de răspundere în viaţa economică, politică şi socială” ca să protejeze creaţia. Pare că programul de activitate al papei va consta într‑o evanghelie socială cu accente pe îmbunătăţirea nivelului de trai a săracilor şi salvarea mediului de la distrugere.

Actualul papă este primul  papă iezuit şi astfel putem face o conexiune cu  un alt Francisc – Francisc Xavier, cofondator al Ordinului Iezuit, împreună cu Ignaţiu de Loyola. Misiunea organizaţiei era să răspândească romano-catolicismul în toată lumea, să protejeze puterea papei şi practicile romanio-catolice de Reforma protestantă, pentru ca papa să rămână autoritatea lui Dumnezeu pe pământ. Iezuiţii au fost primii adepţi ai Contrareformei şi acţiunile lor au inclus tot felul de mijloace prin care s‑au infiltrat în toate grupările protestante şi au folosit metodele criminale ale Inchiziţiei pentru a aduce fraţii separaţi(protestanţi) înapoi la Biserica Mamă.

În scopul acesta, iezuitii au depus un jurământ, din care cităm:  „Declar în continuare că doctrina Bisericilor Angliei şi Scoţiei, a calviniştilor, hughenoţilor şi a celorlalţi care se numesc protestanţi este de condamnat şi blestemaţi sunt cei care nu vor să se lepede de acestea… declar în continuare că mă angajez să ajut, să asist şi să sfătuiesc pe toţi cei care vor face orice posibil să distrugă doctrina eretică protestantă şi a puterii pe care afirmă că o pretinde”.

Din comentariile liderilor anglicani şi evanghelici amintiţi mai sus, putem concluziona că această ostilitate a rămas de domeniul trecutului şi acum catolicii şi protestanţii vor cânta la unison, vor lucra împreună şi pe cât posibil, vor dori unitate. Cu toate acestea, Roger Oakland (misionar, evanghelist, scriitor) atenţionează că agenda iezuită cuprinde instaurarea „ecumenismului şi a religiei unice mondiale” şi în acelaş timp, are ca scop distrugerea mesajului pentru care şi-au dat viaţa mulţimea de martiri: şi anume că Isus Cristos nu se găseşte într-o anafură spre a fi răstignit zi după zi, ci a murit o dată şi pentru totdeauna ca răscumpărare pentru păcatele omenirii şi aduce mântuirea care este un dar fără plată, necâştigat (prin fapte) celor care cred în El (Evrei 7:27; 10:11-14). Potrivit prorociilor biblice, unirea tuturor religiilor într‑una singură va promite pacea în lume şi va fi înfiinţată înainte de revenirea Domnului Isus. Pentru majoritatea oamenilor, un astfel de organism global va părea un lucru minunat şi  probabil va fi un cult pseudo-creştin care, de fapt, va înlesni înfiinţarea şi instaurarea lui Anticrist şi a guvernului său unic mondial”.

 (The Jesuit Agenda and the Evangelical Church http://www.understandthetimes.org/commentary/c97.shtml

În vederea îndeplinirii punctelor din propria agendă, Vaticanul a lansat deja prin Consiliul Pontifical al Dreptăţii şi Păcii (Iustitia et Pax) un program care face apel la înfiinţarea la nivel mondial a „unei autorităţi suprana­ţionale” ce va avea o „jurisdicţie universală” pentru a ghida politicile şi deciziile economice.

În decembrie 2012, Papa Benedict propunea „clădirea unei comunităţi mondiale” condusă de „o autoritate corespunzătoare” al cărei scop să fie slujirea şi promovarea „binelui familiei umane”. Analiştii văd în discursul lui Benedict un apel la o Nouă Ordine Mondială condusă de Biserica Romano-Catolică.

 Ultimul papă?

       Reţinând toate aceste detalii, este demn de remarcat interesul stârnit de profeţiile călugarului irlandez Malachia din sec 12, numite „Proorocia Papilor” ce descriu o viziune în care apăreau toţi papii, până la cel din urmă, numit Petrus Romanus.  Malachia a văzut şi a încredinţat hârtiei o serie de fraze în latină ce descriau papii care aveau să urmeze. El cataloga pe fiecare papă cu un vers-epigramă, ca de ex „lacrimile soarelui”. Se spune că sunt semnificative cuvintele lui despre Papa Ioan Paul II şi Benedict XI, însă ceea ce a stârnit cu adevărat interesul oamenilor este faptul că, potrivit acestor profeţii, actualul papă este şi ultimul. Malachia i-a dat titlul „Petrus Romanus / Petru Romanul” şi a scris despre el „În ultima prigonire a sfintei biserici  romano-catolice va domni Petrus Romanus, care va hrăni turma în mijlocul necazurilor, după care oraşul celor şapte coline va fi dărâmat şi  Judecată va lovi omenirea. Sfârşitul.”

Bineînţeles că nu este o profeţie biblică şi trebuie tratată ca atare. Nu putem spune precis că Francisc este ultimul papă. Cu toate acestea, profeţia biblică din Apocalipsa 17 descrie creşterea şi căderea  „BABILONULUI CEL MARE” identificat cu Biserica Romano-Catolică şi mişcarea ecumenică şi interconfesională.

Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂ­CIUNILOR PĂMÂNTULUI. Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. (Apocalipsa 17:1-6)

Biserica Romei, care se potriveşte bine cu această descriere, este IPOCRITĂ în ceea ce priveşte mărturia Domnului Isus şi persecută credincioşii adevăraţi care îl urmează pe Isus. Deţine o mare bogăţie, asemenea celei descrise în text, şi clerul se îmbracă în purpură şi stacojiu. Iubitoare de lux, a „curvit” cu împăraţii pământului, împărţindu‑şi puterea cu ei şi a devenit o putere globală şi spirituală. Totul este urmarea fuziunii dintre creştinism şi puterea spirituală a Babilonului.

Femeia călare pe Fiară este identificată în Apocalipsa cu Anticristul care, aliat cu profetul mincinos şi împuternicit de Satan, va conduce ultimul guvern unic mondial. Imaginea „femeii” purtată de Fiară poate fi interpretată ca o alianţă dintre sistemul romano-catolic şi Anticrist în perioada finală a istoriei; nu înseamnă că papa/papalitatea este Anticristul, ci că vor fi în aceeaşi ligă atunci când vor prelua puterea. Potrivit cărţii Apocalipsa, “femeia” va fi nimicită de  Fiară: Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi. Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului.” (Apocalipsa 17:12-18)

„Cele zece coarne” ale fiarei vor sfâşia prostituata şi vor arde împreună, astfel Babilonul eclesial va fi nimicit. Aşadar, îndemnul Domnului Isus pentru creştinii credincioşi este „Ieşiţi afară din Babilon!”, nu,,uniţi-vă cu el”. Cu fiecare prorocie împlinită sub ochii noştrii, apelul Domnului devine şi mai urgent, semnalând apropiata venire a Domnului Isus Cristos.

Mai multe despre subiect – CD cu Tony Pearce diponibil la comandă

SEMNE ÎN SOARE ȘI PE PĂMÂNT

thPe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer…Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.

Isus descrie evenimentele care vor avea loc înaintea revenirii Lui în Luca 21.  Vedem că au loc astăzi anticipări pregătitoare ale acestor evenimente?

Potrivit rapoartelor  astro­nomilor care analizează activitatea soarelui, în ultimii 11 ani s-a constatat o intensificare  a  activităţii solare. Acest lucru va duce la înmulţirea numărului de pete solare şi posibilitatea unei furtuni solare gigant, care ar putea lovi planeta noastră. O astfel de furtuna ar produce o emisie de  miliarde de tone de materie care ar traversa spaţiul cu milioane de kilometri la oră înspre pâmânt,cu impact asupra energiei electrice şi  sateliţilor.

Cel mai mare meteorit al secolului de 10 000 de tone şi cam 16m diametru s-a prăbuşit  în Chelyabinsk, Russia, cu cel mai mare impact înregistrat în mai bine de un secol. Unda de şoc a distrus 100.000 de metri pătraţi de sticlă, peste 3.000 de clădiri din Chelyabinsk fiind afectate. Meteritul a generat o forţă de  500 kilotone de energie, de 30 de ori mai mare decât energia bombei atomice de la Hiroshima. Localnicii îngroziţi relatau „Am crezut că e sfârşitul lumii!”.

Mai există meteoriţi căzuţi peste California şi Florida (în SUA). Se ridică întrebarea: „Ce s-ar întâmpla în cazul în care un meterot uriaş ar lovi o zonă intens populată? Apocalipsa 8.8 parcă ar descrie un meteorit/asteroid care se prăbuşeşete în mare şi care produce daune majore.

Pe tot globul a avut loc o intensă activitate seismică şi un număr de fenomene meteo extrem de rare.

Un cutremur de 8 grade a lovit Insulele Solomon şi a fost unul din cele nouă cutremure mari în cinci zile de la sfârşitul lunii ianuarie. Seismologii avertizează cu privire la schimbările ameninţătoare ale întrgului bazin Pacific cu îngrijorarea că platoul indo –australian de sub Pacific s-ar putea rupe, după cel mai mare cutremur subteran inregistrat vreodata care a lovit coasta Indoneziei în aprilie 2012. Aproape toate cele 15 plăci tectonice ale planetei, în unele cazuri sub-platouri şi arcele vulcanice sunt greu afectate de recenta mobilitate violentă a plăcilor tectonice zguduite de cutremure. Isus  a proorocit înmulţirea numărului de cutremure ca un semn al sfârşitului. (Matei 24:7)

Sistemul  vulcanic al Terrei a devenit extrem de tensionat şi cavităţile subterane sunt pline de magmă, ameninţînd să explodeze în orice moment. Patru vulcani din peninsula din estul îndepartat Kamciatka din Russia au erupt simultan producând scurgeri de râuri de lavă. Şi Muntele Etna din Sicilia a început să erupă. Se pare că un vulcan inactiv işi începe activitatea sub câmpiile Phlegraen din Napoli, Italia. Seisomogii sunt alarmaţi de schimbările masive care au loc în interiorul planetei. Erupţia aşa-numitului „super vulcan” ar putea produce aşa-numitul efect de „iarnă vulcanică” care are loc în momentul în care  gazele sulfuroase şi cenuşa acoperă globul cu nori groşi de cenuşă ce nu pot fi străpunşi de razele solare. Un cutremur care va face ca soarele să devină „negru ca un sac de păr” este profeţit pentru zilele din urmă din Apocalipsa 6:12.

AAALa 6 februarie, milioane de peşti morţi au invadat coasta Islandei, iar la 7 februarie, mii de delfini şi balene au naufragiat pe coasta de est a Irlandei. Au fost găsite, de asemenea, cantităţi uriaşe de peşti morţi în Chile, Brazilia şi Australia. Apocalipsa 8.9 prezice o vreme în care făpturile care erau în mare şi care aveau viaţă au murit .

Pentru toate schimbările meteo din lume se dă vina pe schimbările climatice produse de om, care ar fi dus la variaţii extreme de temperatură, foarte cald şi foarte frig, secetă, inundaţii şi compromiterea recoltelor. China a îndurat cea mai friguroasă iarnă din ultimii 30 de ani,iar în estul Rusiei a fost nevoie ca populaţia să fie evacuată din pricina temperaturilor care au coborât la -50oC. În nordul Indiei populaţia a fost expusă unui  frig neobişnuit, pentru care nu erau deloc pregătiţi.

O furtună uriaşă de zăpadă a  acoperit cu un start de câţiva centimetri Orientul Mijlociu, unde activitatea zilnică a fost întreruptă de zapadă în Ierusalim şi şi chiar şi Arabia Saudită  a avut parte de ninsoare. Ploile torenţiale, zăpada, grindina şi inundaţiile au măturat regiunea. Există teama că topirea gheţii din regiunea arctică va slăbi fluxul Curentului Golfului (Gulf Stream) şi s-ar ajunge la o răcire a  Marii Britanii şi a Europei de Nord.  Marea Britanie a trecut în martie prin frig extrem şi zăpadă, după un an de ploaie aproape continuă, care a dus la inundaţii şi a produs daune în agricultură şi locuinţe.

America de Sud a trecut printr‑o căldură îngrozitoare cu valuri arzătoare de căldură de-a lungul zonelor vaste din Rio de Janeiro, Buenos Aires şi La Pamp, cea mai bogată zonă agricolă a ţării, exportator important de grâu în lume.

O zonă din pădurile tropicale amazoniene cu o suprafaţă de două ori mai mare decât California, suferă de secetă încă din anul 2005 şi are vegetaţia distrusă. Incendii au izbucnit de-a lungul Australiei, alimentate de un val-record de căldură cu temperaturi de până la 50oC în centrul Australiei. După săptămâni de căldură extremă ţara a fost lovită apoi de inundaţii masive. Grindina, de mărimea unor bolovani, a acoperit satele din sudul Indiei. Apocalipsa 16 asociază  asemenea fenomene atmosferice cu zilele din urmă. Toate aceste fenomene afectează rezervele globale de hrană. Lester Brown, preşedintele Centrului de Cercetare pentru Politicile Pământului din Washington afirma că  nu te mai poţi baza pe stabilitatea vremii şi cererea de hrană creşte într-atât încât, dacă nu se iau măsuri urgente, falimentul este inevitabil.

Lumea rămâne şi fără apă potabilă. Câteva din cele mai mari lacuri şi râuri pe pe glob seacă într-un ritm alarmant şi multe din cele mai importante surse subterane de apă de care depindem pentru irigarea culturilor, vor dispărea curând. 40% din copiii care trăiesc în Africa şi India s-au oprit din creştere datorită apei insalubre şi a malnutriţiei. În China, 80% din râurile importante sunt într-atât de oribil poluate, încât nu mai susţin nici o formă de viaţă acvatică.

Aral, cunoscut si sub denumirea de Marea Aral sau Marea Albastra, este un lac sărat din Asia Centrala. Dacă in trecut era cunoscut drept al treilea cel mai mare bazin închis din lume, acum a secat aproape complet şi a devenit deşert. Cea mai importantă sursa subterană din America, Ogallala Aquifer, seacă alarmant de rapid, asemenea râului Colorado şi celui mai important lac din vestul Statelor Unite, Lake Mead. Egiptul pierde cam 50% din apele potabile prin gestionerea deficitară a problemelor de furnizare şi distribuţie şi apa este poluată. Există spectrul ameninţător că din anul 2025 Egiptul poate rămâne fără apă. Isaia 19.5 descrie râul Nil secat şi uscat iar în Apocalipsa 8.11 oamenii mor din pricina „apelor care fuseseră făcute amare”.

Astfel de fenomene se înmulţesc şi arată înspre venirea apropiată a Domnului Isus Cristos ca rege al regilor şi domn al domnilor.

 

CONFUZIA MORALĂ, UN SEMN AL ZILELOR DIN URMĂ

 Cu privire la moţiunea care pune în discuţie căsăthtoriile homosexuale, David Cameron (prim-ministru al Regatului Unit și președinte al Partidului Con­servator) îşi declara susţinerea deoarece „este un pasionat susţinător al căsătoriilor” şi nu vrea să vadă homosexualii  lipsiţi de această instituţie. Însă, prin definiţie, căsătoria este  relaţia  dintre un   bărbat şi o femeie.

Isus a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:4-6)

De aceea, indiferent ce lege omenească impune guvernul, din perspectivă biblică, căsătoria va fi întotdeauna negată homosexualilor. Guvernul susținea că va proteja bisericile care nu doresc să oficieze căsătorii homosexuale şi va declara ilegale căsătoriile oficiate în Biserica Anglicană. Cu toate acestea, Coalition for Marriage (abreviat C4M – Coaliţia pentru Căsătorie – grupare creştină) a declarat că ar putea contesta moţiunea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Legile actuale impun şcolilor să predea copiilor lecţii despre impor­tanţa căsătoriei. Dacă noţiunea de „căsătorie” primeşte o nouă definiţie, aceasta trebuie implementată în şcoli. Potrivit experţiilor juridici din ministerul educaţiei, orice profesor care ar refuza să susţină noul punct de vedere cu privire la căsătoriile celor de acelaşi sex, poate fi concediat. Deja susţinătorii căsă­toriilor homosexuale au început să recomande cărţi ce discreditează căsătoria tradiţională şi fac apel către şcoli să determine copiii să pună în scenă căsătorii homosexuale, adică să se joace de-a ,,căsătoria homo” ca fiind ceva normal.(scenetele, jocurile de rol sunt parte  procesului educațional, unde copilul învață prin joacă).

Copiii sunt deja bulversaţi de ceea ce li se predă şi de exemplele pe care le primesc în şcoli. Ultimul act de nebunie vine de la o şcoală primară a Bisericii Angli­cane din Lacanshire unde învăţă­torul a anunţat că va suferi o operaţie de schimbare de sex şi de aceea doreşte ca elevii să i se adreseze cu formula „domnişoara Meadows” şi nu cu „domnul Upton”. Buletinul  înformativ al şcolii anunţa că din următorul semenstru învăţătorul „va face tranziţia către o viaţă de femeie” şi copiii au fost atenţionaţi că vor fi pedepsiţi dacă folosesc vechea formulă de adresare, adică „domnul Upton”.

Serialul „Generation Sex” difuzat de  canalul de televiziune Channel 4, dezvăluie până unde unde s-a ajuns în sexualizarea copiilor. Elevi cu vârste cuprinse între 13 şi 16 ani au recunoscut că fotografiile intime i-au ajutat să se hotărască cu privire la persoana cu care îşi vor da întâlnire. Fete şi băieţi încep de la 13 ani să schimbe între ei fotografii însoţite de mesaje explicite prin reţeaua de telefonie mobilă.

Criticului de film Christopher Tookey i s‑a cerut să facă o analiza a problemelor ridicate de scenele respingătoare de sadism sexual din cinematografie.

El declara că recent, British Board of Film Classification – Comisia Britanică pentru Clasi­ficarea Filmelor- a eliberat  licenţe de difuzare pentru 18 filme care se bălăcesc în degradare sexuală, viol şi tortură.

Un nou gen, în mare vogă, îl formează filmele „torture porn”. Comisia de cenzură a anunţat măsuri drastice împotriva acestui gen de film tocmai pentru că distorsionează modul în care adolescenţii privesc femeile.

În America s-au lansat serii de dezbateri cu privire la prezenţa violenţei din jocurile video, după ce s-a descoperit că Adam Lanza, ucigaşul de la şcoala din Connecticut, era un consumator fervent de jocuri video cu violenţă extremă. Multe din aceste jocuri includ scene în care jucătorii ciuruiesc oameni cu arme automate.

Atunci, de ce să ne mire atât de mult că o persoană dezechilibrată, care petrece ore în şir jucând în acele scene din lumea imaginară a computerului, nu va ezita să imite jocul în viaţa reală?

Isus a spus că unul dintre semnele revenirii sale va fi înmulţirea nelegiuirilor:  Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. (Matei 24:12) El a mai spus că înainte de revenirea Lui „va fi ca în zilele lui Noe” şi „ca în zilele lui Lot”. Despre zilele lui Noe citim că pământul era plin de violenţă, răutatea omului era mare pe pământ şi toate „întocmirile gândurilor din inima lui” erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău (Geneza 6).

Despre Lot citim că locuia în Sodoma, o localitate în care predomina depravarea sexuală şi homo­sexualitatea. Lot era „ foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite) (2Petru 2:7-8)

Astăzi, un astfel de comportament este prezent peste tot în lume.

PERSECUȚIA MUSULMANĂ

436x328_33603_126007În timp ce Papa declară ca musul­manii se închină la acelaşi Dumnezeu ca şi creştinii, din toată lumea parvin zilnic ştiri despre persecuţia creştinilor ce trăiesc în ţările majoritar musulmane. Creştinii sunt ucişi, alungaţi din casele lor, sunt împiedicaţi să-şi practice credinţa şi acuzaţi pe nedrept de „blasfemie” împotriva islamului – poate fi incriminat arbitrar, orice om  care contrazice învăţăturile lui Mahomed sau a Islamului.

Persecuţia creşte odată cu radica­lizarea islamului şi loveşte în comunităţile tradiţionale creştine vechi de sute de ani; orice persoană din islam care se converteşte la religia creştină sau orice persoană care prezintă evanghelia mântuirii prin Isus Mesia riscă să fie prigonită. Raymond Ibrahim, în noua sa carte „Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians” (Răstignit din nou: Expunerea noului război al islamului  cu creştinii) demon­strează, cu docu­mente, că în toată lumea islamică creştinii sunt persecutaţi şi alungaţi din casele lor. „Aceasta este adevărata faţă a renaşterii extremismului islamic. În ultimii ani, oprimarea violentă a mino­rităţilor creştine a devenit normă în ţările cu populaţie majori­tar mu­sulmană, din vestul Africii şi Orientul Mijlociu până în sudul Asiei şi Oceania. În unele ţări, agenţii guvernelor au incendiat biserici şi au condamnat enoriaşi. În altele, grupările rebele şi aşa numi­ţii vigilantes  au luat problema în propriile mâini, au ucis pe creştini şi i-au alungat din regiuni unde îşi aveau rădăcinile de secole”.

În 2003, populaţia creştină din Irak cuprindea aproximativ un milion de oameni. Astăzi au mai rămas mai puţin de 40000 – ca rezultat al campaniei anti-creştine declanşată de musulmani în urma invaziei Irakului din 2003 de către forţele SUA. Atunci, nenumărate biserici creştine au fost bombardate şi foarte mulţi creştini au început să fie ucişi de musulmani, prin răstignire sau decapitaţi.  Atât în Irak cât şi în Iran, convertirea la creştinism este considerată a fi o „crimă împotriva securităţii naţionale”.

În Egipt, aproximativ 100000 de creştini copţi au fugit din patria lor. Creştinii din Egipt se confruntă în prezent cu cea mai rea situaţie din ultimele secole. Episcopul copt ortodox Stephanos a declarat orga­nizaţiei Charity Aid to the Church in Need: „Creştinii sunt ucişi într‑un mod violent sub ochii mass‑mediei internaţionale. De asemenea, pentru prima dată după mulţi ani, bisericile sunt sistematic distruse şi arse. Poliţia nu ia nici o măsură şi nimeni nu este pedepsit pentru aceasta. Mass-media egip­teană acoperă sistematic aceste fapte tocmai pentru a ţine la distanţă media internaţională care ar pune presiune asupra guvernului.”

Puţinii creştini care mai locuiesc în Libia sunt arestaţi, torturaţi sub motivul că încearcă să evan­ghelizeze musulmanii.

Creştinii din Maroc convertiţi din islam se tem pentru viitorul lor deoarece un institut de prestigiu din ţară a semnat o fatwa (decret religioas) prin care cere pedeapsa cu moartea pentru musulmanii care renunţă la religia lor. Creştinii din regiune, o comunitate de 22000 de oameni într‑o ţară cu 32 mil. mu­sulmani, şi‑au exprimat îngriorarea cu privire la situaţia creată, spunând că decretul este o armă de intimidare şi de forţare a trecerii la islam pentru creştini. Biserici percheziţionate, cruci arse, părinţi arestaţi – toate acestea se întâmplă în Caucaz şi Asia Centrală; pe măsură ce fervoarea islamică se răspîndeşte în regiune, creşte şi persecuţia creştinilor din fostele republici sovietice situate în sudul Rusiei, cu populaţie majoritar musulmană. Serghei Rakhuba, preşedintele Russian Ministries,  expert în probleme de misiune din Rusia şi fosta Uniune Sovietică, relatează: „În ţările cu denumiri ce au terminaţia „stan” (de exemplu Kazahstan, Uzbekistan etc), nu se pot aduce Biblii, nu se poate aduce literatură de specialitate, nu se poate evangheliza sau împărtăşi credinţa în afara casei tale. ”

Minuscula minoritate creştină din Bangladesh a devenit tot mai vulnerabilă pe măsură ce islamiştii din ţară au făcut apel la introdu­cerea legilor pentru blasfemie şi au ameninţat să „omoare pe toţi infidelii”. Protestatarii au atacat comunităţile minoritare, le‑au dat foc şi au vandalizat locurile lor de închinare. Creştinii din Pakistan suferă enorm din pricina „legilor împotriva blasfemiei”. În Lahore, la 9 martie, o mulţime de 3000 de musulmani au atacat creştinii din colonia Joseph, au distrus 175 de case, din pricina unui zvon lansat cu privire la o remarcă împotriva islamului făcută de un creştin.

Din Africa sosesc zilnic rapoarte cu privire la noi atacuri ale extre­miştilor asupra creştinilor. Nigeria este cel mai grav caz;  aici, membrii grupării extremiste islamice Boko Haram au ucis  creştini, au bom­bardat biserici şi au lansat „Cam­pania de islamizare” sub ameninţarea armei.  În Coasta de Fildeş, rebelii „au masacrat sute de creştini şi au alungat mii. Atacuri ale musulmanilor împotriva creş­tinilor au loc în Etiopia, Kenya, Tanzania – şi amintim numai câteva din ţările oprimate.

Isus avertiza că, în zilele din urmă, adevăraţii creştini credincioşi vor fi persecutaţi: Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni…şi vor omorî pe mulţi dintre voi. (Luca 21:12-19) Mai spunea că se vor ridica prooroci mincinoşi care vor duce în rătăcire pe mulţi. Islamul se califică în această categorie, fiind rodul unui profet mincinos, prigonitor al creştinilor.

CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ  este opera satanei feseniste/globaliste/comuniste   

 

Legat de graba aprobării căsătoriei homosexuale în Anglia şi Franţa, Christopher Booker, în ziarul săptă­mânal Sunday Telegraph (25 mai),  a prezentat modul în care această politică a fost impusă prin inter­mediul Consiliului UE. În martie 2012, la o şedinţă secretă a Consiliului UE, Sir Nicolas Bratza, preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), a stabilit ca termen limită pentru legiferarea căsătoriilor gay în mai multe ţări europene, luna iunie a anului 2013.

Sir Nicolas s-a angajat ca după luna iunie, să declanşeze în cadrul CEDO o acţiune prin care astfel de „căsă­torii” să fie considerate, la nivel european, un drept al omului. În acelaşi timp, a fost dezvăluit şi faptul că asupra episcopilor anglicani care se opun căsătoriilor homosexuale se fac presiuni enorme pentru a se ţine la distanţă de votul din Camera Lorzilor.

John Bingham, editor pe probleme de religie al ziarului  Daily Telegraph, susţinea că „înalţi funcţionari ai guvernului” au cerut personal episcopilor din Camera Lorzilor să nu protesteze împotriva proiectului de legalizare a căsă­toriilor homosexuale –  votul lor negativ ar putea repune în discuţie chiar prezenţa acestor episcopi în Camera Lorzilor cu redeschiderea dezbaterii privind desfiinţarea Bisericii Anglicane.

Cum legea privind căsătoriile homosexuale a trecut de Camera Comunelor, premierul britanic David Cameron a declarat că proiectul de lege va trimite un mesaj tinerilor gay: „dragostea lor este aceeaşi cu dragostea oricărei alte persoane… Cred că acesta îi va face să fie un pic mai mândri, să fie un pic mai încrezători şi sunt mândru de acesta”. De fapt, prin votarea acestei legi, Parlamentul britanic trimite un semnal tuturor adolescenţilor, întregii ţări, că legile lui Dumnezeu pot fi oricând anulate de oameni. Schimbând statutul căsătoriei instituit încă de la începutul creaţiei, parlamentarii britanici nu fac nimic altceva decât să aducă judecata şi mânia lui Dumnezeu asupra societăţii noastre.

EXPLOZIA TEHNOLOGIEI BIOMETRICE ȘI 666

the-solutionÎn toată lumea are loc o adevărată explozie a tehnologiei biometrice.  Tehnologia biometrică oferă meto­de automate de identificare sau autorizare a unei persoane bazate pe caracteristici fiziologice sau com­portamentale unice. În ultimul deceniu tehnologia biometrică a ajuns la maturitate; verifică iden­titatea unor persoane după timbrul vocal, structura retinei, geometria feţei şi chiar după mers. În prezent, FBI îşi reorganizează baza de date într‑un  sistem nou ce va înmagazina registrele de amprente, fotografiile infractorilor şi datele biometrice a peste 100 mil. de persoane, costurile acestui proiect fiind de $1,2 miliarde.

Pe plan mondial, imaginile obţinute în urma scanării retinei reprezintă sursa unui venit de peste $10 miliarde, sumă ce se va dubla în următorii 5 ani. În mare parte a ţărilor în curs de dezvoltare există peste 160 de proiecte de amploare ce colectează  masiv date personale. Până de curând, mai mult de o treime din populaţia ţărilor din lumea a treia nu era înregistrată la naştere, un real impediment în  deschiderea unui cont bancar,  exercitarea dreptului la vot sau în obţinerea ajutoarelor sociale. ID-urile biometrice vor schimba această situaţie.

India a lansat un program naţional  ce se adresează celor 1,2 miliarde de cetăţeni, prin alocarea unui  număr unic de identificare. Nandan Nilekani, fondatorul firmei Infosys şi liderul proiectului, a declarat că această identificare va permite maselor anonime din India să solicite serviciile legale ce li se cuvin de drept fără a fi nevoite să mituiască birocraţii. „Identificarea unică este un mijloc de responsabilizare” a conchis el. Alt raport arată că plata bunurilor şi serviciilor prin amprentare, sca­narea palmei şi a irisului este alegerea cea mai populară a tehnologiei viitorului pentru clienţii precauţi- potrivit unui nou studiu al WorldPay, lider global în proce­sarea modalităţilor de plată. Una din două persoane chestionate (49%) a afirmat că ar dori plăţi biometrice prin scanarea amprentei, palmei sau irisului, depăşind cu mult popularitatea tehnologiilor mobile.

Acum a apărut o nouă generaţie de tatuaje electronice numite „Biostamps”. Acestea sunt extrem de subţiri şi se lipesc de piele, asemenea unui tatuaj temporar. Potrivit  Motorola – o companie care se descrie ca furnizoare de „soluţii tehnologice de vârf la nivel mondial destinate consumatorilor individuali, întreprinderilor  şi guvernelor”.  Noile tehnologii ar putea fi utilizate pentru a confirma iden­titatea unui proprietar în de­plină siguranţă şi fără a se mai apela la parole. Utilizarea Internetului ar fi mult mai sigură şi ar opri accesul hoţilor şi altor oameni la un anumit telefon, aplicaţii individuale şi utilizarea cardului în cazul în care este furat sau pierdut.

Dacă într-o bună zi guvernul hotărăşte să impună populaţiei tatuajul electronic permanent  în scopul identificării obligatorii ? Ce se va întâmpla dacă vei refuza identificarea corectă şi nu vei mai putea cumpăra, vinde, nu vei putea accesa băncile, nu vei putea primi un loc de muncă şi nu te vei mai putea conecta la internet? Ce se va întâmpla dacă preţul plătit pentru tatuajul tău este să juri credinţă acelui guvern? S-ar potrivi cu profeţia din Apocalipsa 13? Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este 666. (Apocalipsa 13:16-18)

VATICANUL PROMOVEAZĂ GLOBALIZAREA

 

Vaticanul a cerut reforme radi­cale în economia mondială şi înfiinţarea unei autorităţi globale, etice, care să conducă sectorul finan­ciar. Într-un document de 18 pagini, Consiliul Pontifical pentru Dreptate şi Pace al Vaticanuluicere înfiinţarea unei „autorităţi supra­naţionale” active la nivel global şi cu „jurisdicţie universală” pentru a dirija politicile şi deciziile econo­mice. O astfel de autoritate ar trebui să înceapă cu Naţiunile Unite – ca punct de referinţă, dar să devină mai târziu independentă şi să deţină pârghiile legale pentru a împiedica ţările bogate să exercite „o putere excesivă asupra statelor mici”.

O secţiune a documentului explică de ce a crezut Vaticanul că ar fi necesară o reformă a econo­miei mondiale  şi de ce solicită reforme specifice, ca, de exemplu, taxarea tranzacţiilor financiare. Textul precizează, totodată, că lumea are nevoie de un „sistem de guvernământ pentru economia şi finanţele interna­ţionale, un set minim de reguli comune pentru administrarea pieţei financiare mondiale”, o anumită formă glo­bală de management monetar  şi un organism care să îndeplinească funcţia unei „bănci centrale”, care să regleze sistemul şi fluxul tran­zac­ţiilor monetare, similar băncilor centrale naţionale. Vaticanul recomandă ca „aceas­tă transformare să se rea­lizeze treptat, în baza unui transfer echilibrat al puterii  fiecărei naţiuni către o autoritate mondială şi unor autorităţi regionale.”Se afirmă: ,,acest lucru este necesar într-o vreme în care dina­mismul socie­tăţii umane, econo­miei şi  progre­sului tehnologic depăşeşte  graniţele, care oricum sunt deja foarte erodate în această lume pe cale de globalizare.” Propunerea vine în urma apelului făcut de Papa Benedict în enciclica din anul 2009 intitulată „Caritas in Veritae”, prin care susţinea „

„ISUS HRISTOS” INTERZIS ÎN PAKISTAN

Autoritatea Pakistaneză de  Telecomunicatii (PTA) a interzis folosirea cuvintelor  „Isus Hristos” în orice mesaj scris.  Decizia este perfect legală, în conformitate cu Actul Telecomu­nicaţiilor Pakista­neze (1996) care interzice transmi­terea de mesaje „false, indecente sau obscene”. Actul stipulează, de asemenea, că exprimarea liberă ar putea fi restricţionată „în interesul gloriei Islamului.”

Creştinii au reacţionat,  supăraţi de includerea cuvintelor „Isus Hristos” pe lista care face referire la obscenităţi şi conţinut cu caracter sexual.

Ei consideră că acesta este un „nou val necru­ţător de îngrădire morală” care în­cal­­că dreptul la libera exprimare şi la viaţa privată.

Wilson Chowdhry, preşe­dintele British Pakistani Christian Association, a afirmat: „Includerea Numelui lui Isus Hristos pe lista de  cuvinte ofensatoare este o nouă dovadă a  ostilităţii pe  care pakistanezii o au faţă de creştini.”

înfiinţarea unei reale Autorităţi Politice Mondiale”. Regăsim acest subiect şi în Apocalipsa 17?

UNDE NE ÎNDREPTĂM?

Evenimentele politico‑militare din vremea noastră vin în întâmpinarea profeţiilor biblice despre Necazul cel Mare, perioadă prin care omenirea va trece la vremea sfârşitului. Numai Dumnezeu ştie cât mai este până atunci, dar semnele ne indică în mod clar apropierea sfârşitului. Referindu-se la necazuri, Isus a spus:Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Matei 24.21-22) Este clar că va exista o criză atât de mare, încât, dacă Dumnezeu nu i-ar pune capăt, via­ţa, aşa cum o ştim noi pe pământ, s‑ar sfârşi pentru totdeauna.

Despre vremurile care vor urma, profeţii evrei au făcut o mulţime de proorocii. Iată ce se spune în Cartea Ieremia, cap. 25:32-33: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor şi o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.

Isus a afirmat că în zilele din urmă vor apărea falşi mesia şi pro­feţi mincinoşi, iar mesajul lor va fi  răspândit  în toată lumea. Şi prigo­nirea creştinilor va fi un semn al sfârşitului. Islamul este sursa majoră a persecuţiilor creştinilor din întrea­ga lume. Totodată este şi sursa ce incită ţările vecine Israelului să distrugă această ţară.

Despre naţiunile vrăjmaşe Israelului putem citi în Psalmul profetic 83:

       Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frământă, şi cei ce Te urăsc înalţă capul. Fac planuri pline de vicleşug împotriva poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine. „Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!”

Naţiunile despre care vorbeşte Psamul 83 sunt chiar vecinii Israelului. Tulburările poli­tice actuale din ţările arabe îndreaptă aceste ţări spre adoptarea unor legi care vor consolida funda­mentalismul islamic. Psalmul descrie şi ceea ce li se va întâmpla acestor naţiuni în încercarea lor de a şterge Israelul de pe faţa pământului.

Biblia ne spune că dintre toţi anticriştii care vor urma, se va face remarcat Anticristul, un lider mon­dial carismatic, în spatele căruia va sta Satana. Profeţiile din Scripturi ne indică faptul că în zilele din urmă va exista un proces de globa­lizare care va aduce ţările lumii împreună. Astăzi, majoritatea naţiunilor se asociază în organizaţii precum ONU, G20, Banca Mondială, FMI. Putem observa însă că sistemul global riscă să între în co­laps economic datorită conflictelor şi amenin­ţărilor dintre naţiuni. Aceste neînţelegeri sunt în deplină concordanţă cu imaginile apoca­liptice descrise de Daniel, în a cărui carte citim despre patru împărăţii care se succed, ultima fiind nespus de grozav de înspăi­mântătoare şi de puternică(Daniel7:7). Această împărăţie este repre­zentată de vechiul Imperiu Roman. Daniel a profeţit că în zilele de pe urmă, imediat înainte de sfârşitul veacurilor, va veni la putere o fiinţă ce va aparţine acestei ultime împărăţii (Imperiul Roman) însă va fi diferită (Daniel 7:24).

Teologii care studiază în mod deosebit profeţiile lui Daniel au ajuns la concluzia că spre final, înaintea întoarcerii lui Isus, Imperiul Roman va renaşte. Din interiorul acestui imperiu se va ridica Anticrist, un domn care va veni (Daniel 9.26), un conducător descris ca un corn mic …şi o gură care vorbea cu trufie (Daniel 7:8), un împărat fără ruşine şi viclean (Daniel 8.23). Acesta îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt (Daniel 7.25) şi va încheia un fel de legământ cu mulţi din Israel, vreme de o săptămână – 7 ani, alianţă pe care o va încălca la mijlocul perioadei stabilite (Daniel 9:27).

În capitolul 2 din cartea Daniel este descrisă o împărăţie întru­chipată de un om cu picioarele parte de fier, parte de lut. Daniel explică această imagine:Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. (Daniel 2.41-42)  Părţile care compun această împărăţie vor fi incompatibile. Mai departe, Daniel precizează că această împărăţie fragilă va fi distrusă de o piatră – Impărăţia lui Dumnezeu. Imaginea are legătură cu profeţiile despre sistemul lumii care va lua sfârşit odată cu cea de-a doua venire a lui Isus Hristos: Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. (Daniel 2.43-44)

Cartea Apocalipsa descrie apariţia pe scena lumii a Fiarei sau a Anticristului care va obţine un control temporar asupra sistemului lumii. Îi va fi dată puterea balaurului (Satana) : Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat. (Apocalipsa 13:2-8) Însă el va fi distrus în bătălia finală, la Armaghedon, când Isus se va întoarce în putere şi  glorie ca să judece lumea cu dreptate. Înainte de aceasta, ni se spune, fiara îi va „asupri pe sfinţi” şi va instaura „urâciunea pustiitorului” (Daniel 11.31, Matei 24.15-31, Apocalipsa 13).

Conform cărţii Apocalipsa fiara va avea, în timpul Necazului cel Mare, puterea a zece împăraţi. Anticristul se va folosi de sistemul religios corupt, cunoscut ca Babilonul cel mare, tocmai pentru pentru a acumula puteri asupra lumii, dar va ajunge să încalce această uniune religioasă, distrugând-o. (Apocalipsa 17:1-6, 16-18). Acest sistem religios corupt este reprezentat în Apocalipsa 17 de „Femeia” care stă călare pe fiară. Unii afirmă că această femeie este Biserica Romano-Catolică sau o viitoare alianţă a religiilor lumii care îl vor susţine pe Anticrist; oricum, domnia lui va fi spulberată odată cu cea de a doua venire a lui Isus.

Printre cei care studiază această profeţie există controverse referitoare la identitatea celor zece împăraţi din rândul cărora se va ridica Anticristul. Iată care ar fi trei ipoteze în legătură cu ceea ce ar putea reprezenta cei zece împăraţi:

1.Zece naţiuni europene sau zece conducători care îşi vor oferi propria putere Anticristului care va domni peste Imperiul Roman Renăscut, adică UE. În acest caz, este posibil ca alianţa UE să reziste, însă conducerea UE va fi centralizată şi oferită Anticristului 2. 2.Zece regiuni ale lumii (cu UE membru de frunte) care,  în timpul Necazului cel Mare, vor oferi puterea Anticristului. Acesta va conduce mai apoi lumea, pentru scurt timp, înainte de cea de a doua venire a lui Hristos. Conform acestei ipoteze, Anticristul va fi şeful UE care îşi va exercita puterea ca un guvern mondial. Acesta este un punct de vedere care confirmă prima ipoteză conform căreia liderul Imperiului Roman Renăscut va deveni un conducător puternic în timpul Necazului cel Mare.

3. Zece conducători islamici care, după ce vor forma un Califat islamic, vor ceda puterea Anti­cristului. Acesta va face mai întâi pace cu Israelul, după care se va întoarce împotriva lui cu intenţia de a‑l distruge. Trebuie să avem în vedere că Imperiul Roman antic stăpânea şi toată coasta de nord a Africii cât şi vestul Orientului Apropiat – regiuni ce astăzi sunt ocupate de ţări musulmane.

Tind să fiu de acord cu prima ipoteză deşi înţeleg şi argumentele celorlalte două. Despre aceste profeții am scris mai mult în cartea Numărătoarea inversă până la dezastru (disponibilă prin comandă pentru £6, sumă ce include taxale poştale).

 

A fost creata CRIZA MONDIALĂ , ca sa  introneze  O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ

 

În discuţiile cu jurnaliştii legate de pregătirea  viitorului summit  G20 a liderilor lumii din  Londra, Gordon Brown afirma:

Putem privi ameninţările şi provocările de azi ca durerile naşterii  noii ordini mondiale.  Liderii lumii pot facilita trecerea spre noul internaţionalism premergător  noii societăţi globale. La o conferinţă din Paris organizată de preşedintele francez Sarkozy cu subiectul O lume nouă, un capitalism nou, premierul german Angela Merkel afirma Răspunsul nostru la criza economică trebuie să fie mai mult decât noi reglementări. 

Criza este o ocazie de a crea o arhitectură internaţională de instituţii, o cartă economică globală. Ea a propus să înfiinţarea un  consiliu economic în cadrul ONU asemenea organismului existent responsabil de securitate, cu o cartă  de regulamente pentru o guvernare financiară globală.

Criza este o ocazie de a crea o arhitectură internaţională de instituţii, a mai afirmat Merkel.

La o întâlnire din Sao Paulo, Brazilia, liderii lumii au discutat cum să remodeleze sistemul financiar global .  Brazilia a cerut înlocuirea G7 cu G20 ca forum important de decizie a problemelor economice globale,  propunere susţinută de multe ţări în dezvoltare şi de Dominique Strauss-Kahn, preşe­dintele Fondului Monetar Internaţional (IMF).

Henry Kisinger afirma că slujba preşedintelui Obama va fi să dezvolte o strategie pentru America în această perioadă în care se crează Noua Ordine Mondială. Este o mare ocazie , nu e doar o criză. (interviu luat la CNBC). Anul trecut Kissinger a vorbit de nevoia unei Noi Ordii Mondiale declarîndu-i reporterului Charlie Rose că tulburările de la sfârşitul administraţiei Bush sunt martorele înfiiţării unei noi ordini mondiale – pentrucă lumea se uită într-un abis.

 

Kissinger e parte a super-secretului Grup Bilderberg, o organizaţie a elitelor internaţionale alcătuită din membri de guverne, lideri de bănci, elite din lumea academică şi jurnalişti care se întâlnesc anual din 1954.  El mai este şi membru al  Comisiei Trilaterale a cărei scop declarat la înfiinţare era să creeze o Nouă Ordine Economică Internaţională.

Preşedintele Obama a desemnat un număr de membri ai Comisiei Tilaterale în consiliul admi­nistraţiei sale.

Expresia Noua Ordine Mondială  vine din anii 40 fiind titlul unei cărţi scrise de  H.G.Wells  despre guvernul socialist mondial unificat.  Mulţi creştini care aprofundează profeţiile îl percep ca fiind guvernul anticrist din Apocalipsa 13

       Sa facem acum un scurt popas introductiv asupra capitolului 17 din Apocalipsa. Acesta este unul din cele mai dificile capitole ale Apocalipsei dar, sa fiti siguri ca, pe cît de mare este dificultatea, pe atît de mare este si importanta si necesitatea întelegerii lui.
În acest capitol, duhul proorociei ne prezinta o descriere atît a înfatisarii exterioare a Babilonului spiritual a vremii sfîrsitului cît si a caracterului moral al acestei cetati simbol, precum si caderea definitiva si irevocabila a ei. Întelegerea acestui capitol, asa cum am spus, ne este absolut necesara. Si aceasta din doua motive: Primul este acela ca numai întelegînd corect acest capitol putem ajunge în stare sa întelegem restul cartii Apocalipsa, iar al doilea motiv si mai important decît primul este ca de întelegerea deplina a subiectului tratat în acest capitol va depinde felul în care vom primi solia practica pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o transmite în capitolul urmator, capitolul 18.
În acest capitol (capitolul 18), o voce solemna cu accente extrem de grave si de urgente, întocmai ca un semnal de alarma someaza pe poporul lui Dumnezeu care se afla înca în Babilon spunîndu-i: „
A cazut Babilonul cel mare; iesiti din mijlocul ei poporul Meu ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti de urgiile ei”. Aceasta chemare a cerului va fi auzita si va deveni de-a dreptul irezistibila numai pentru aceia care au înteles pe deplin caracterul corupator al Babilonului cît si faptul ca între cei ce apartin adevaratului popor al lui Dumnezeu si Babilonul acestei lumi nu trebuie sa existe nici o prietenie, nici o legatura. Însa pentru a da ascultare chemarii divine de a iesi din Babilon noi trebuie sa stim sa identificam corect cine este Babilonul si sa avem o întelegere clara atît a caracterului cît si a manifestarilor lui.        Babilonul este unul din cei cinci vrajmasi ai Domnului Hristos. Apocalipsa ni-i prezinta pe fiecare în parte de la cel mare pîna la cel mic. Primul vrajmas al lui Iisus, cel mai viclean si cel mai crud este balaurul, Satana. Despre el citim în capitolul 12. Al doilea vrajmas este fiara care iese din mare a carei descriere ne este data în prima parte a capitolului 13. Al treilea vrajmas al Domnului Iisus este fiara care iese din pamînt,numita la capitolul 16 cu versetul 13 proorocul mincinos; acest vrajmas este descris în cea de a doua parte a capitolului 13. Al patrulea vrajmas este Babilonul, desfrînata cea mare despre care citim în capitolul 14. Iar al cincilea vrajmas al Domnului Hristos este reprezentat de toti aceia care au ales sa se închine fiarei si sa accepte semnul ei, asa cum ne arata capitolele 13 si 14. Soarta finala a tuturor vrajmasilor Domnului Hristos este pecetluita. Nimicirea lor va fi totala si definitiva. Ea va avea loc într-o ordine diferita de cum ne-am fi asteptat. Ea va începe de la cel mic pîna la cel mai mare.        Astfel, în capitolul 16 vedem cum prapadul celor sapte plagi cade mai întîi asupra tuturor închinatorilor fiarei. Apoi, în capitolul 17 si 18 urmarim prabusirea si nimicirea Babilonului spiritual. La încheierea capitolului 19 are loc pedepsirea fiarei si a proorocului mincinos si în sfîrsit, în capitolul 20 are loc nimicirea marelui vrajmas al Domnului Iisus, Satana. Aici, poate ca este cazul sa resubliniez un lucru important privind ordinea cronologica a evenimentelor descrise în capitolele 16 pîna la 20 si anume: succesiunea capitolelor în Apocalipsa nu poate sa fie luata drept baza pentru a trasa o harta a timpului exact cînd are loc fiecare eveniment descris în capitolele respective. Cu alte cuvinte ordinea capitolelor nu respecta ordinea cronologica a evenimentelor. De pilda din cele studiate în ultimele doua prelegeri am remarcat ca o data cu evenimentele descrise în capitolul 16 se încheie definitiv istoria zbuciumata a planetei noastre. Odata ce toti cei necredinciosi au ajuns în teascul mîniei lui Dumnezeu, acesta nu este altceva decît sfîrsitul dramei pacatului. Începînd cu acel moment, în veacurile ce vor urma în universul lui Dumnezeu nu va mai exista niciodata pacat si pacatosi si nici fiara, proorocul mincinos sau Babilonul, acel locas al dracilor. Singurul vrajmas al lui Iisus a carui existenta va fi prelungita cu 1000 de ani peste momentul încheierii capitolului 16 va fi numai Satana. Dar dupa 1000 de ani, asa cum ne asigura capitolul 20 si Satana va fi nimicit. Asadar, daca dorim sa stabilim în mod corect ordinea cronologica a evenimentelor finale, atunci cele scrise în capitolele 17 si 18 si în finalul capitolului 19, trebuie sa fie înglobate în aceeasi perioada de timp în care se desfasoara capitolul 16.

Dar sa vedem astazi ce ne spune duhul proorociei în capitolul 17. Iata acum primele 6 versete din acest capitol: „Apoi unul din cei sapte îngeri care tineau cele sapte potire a venit de a vorbit cu mine si mi-a zis: ‘Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari care sade pe ape mari. Cu ea au curvit împaratii pamîntului si locuitorii pamîntului s-au îmbatat de vinul curviei ei’Si m-a dus în Duhul într-o pustie. Si am vazut o femeie sezînd pe o fiara de o culoare stacojie, plina cu nume de hula. Si avea sapte capete si zece coarne. Femeia aceasta era îmbracata cu purpura si stacojiu. Era împodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare. Tinea în mîna un potir de aur plin de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taina, Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului. Si am vazut pe femeia aceasta îmbatata de sîngele sfintilor si de sîngele mucenicilor lui Iisus. Cînd am vazut-o, m-am mirat minune mare”. Aceste sase versete reprezinta prima parte a capitolului 17.
Acest capitol este format din doua parti distincte; prima parte, cuprinde descrierea viziunii simbolice pe care Ioan a avut-o prin intermediul unuia din cei sapte îngeri, care au revarsat cele sapte potire ale mîniei lui Dumnezeu. Acel înger i-a spus la un moment dat: 
‘Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari’.
Partea a doua a capitolului 17 începe de la versetul 7 si se continua pîna la încheierea capitolului si contine explicatia îngerului cu privire la viziunea pe care Ioan a primit-o mai înainte.         În prima parte Dumnezeu stabileste care este capul de acuzare al cerului împotriva Babilonului, iar în partea a doua cerul pronunta sentinta si arata pe ce cale va fi aceasta sentinta executata.
Daca lucrurile stau asa, atunci înseamna ca prima parte a capitolului 17 se refera la pacatele Babilonului care ating cota lor maxima în timpul plagii a sasea, iar partea a doua a capitolului 17 îsi gaseste împlinirea în timpul plagii a saptea. Aceste doua ultime plagi sînt descrise în capitolul precedent, capitolul 16, al carui studiu l-am încheiat în prelegerea trecuta.
Din studiul plagii a saptea a reiesit clar ca obiectivul principal asupra caruia se concentreaza în final toata mînia lui Dumnezeu este Babilonul, cetatea cea mare care a adapat toate neamurile din vinul mîniei desfrînarii ei. Desigur ca aici nu este vorba de vechea cetate a Babilonului antic ci de Babilonul spiritual al ultimelor zile.
În capitolul 17, cu care ne vom ocupa acum si în urmatoarea prelegere, gasim Babilonul simbolic reprezentat la rîndul lui, prin alte doua simboluri. Primul simbol, asa cum deja am citit este acela al unei femei desfrînate care prin destrabalarile ei reuseste sa puna stapînire si sa domine asupra împaratilor pamîntului, iar prin 
falsele ei învataturi sa îmbete pe locuitorii pamîntului. Al doilea simbol al Babilonului este acela al unei mari cetati care are stapînire peste împaratii pamîntului. Babilonul, simbolizat deci printr-o femeie desfrînata si printr-o cetate mare.
În ce priveste primul simbol, acela al femeii desfrînate, el sta în direct contrast cu cealalta femeie despre care ne-a vorbit mai înainte capitolul 12. Aceste doua femei reprezinta doua sisteme de religie total diferite si total opuse. Femeia învaluita în soare si cu luna sub picioare, descrisa în capitolul 12 este simbolul bisericii adevarate a Domnului Hristos, în timp ce femeia destrabalata vazuta în capitolul 17 este simbolul bisericii apostaziate, biserica Satanei.

       Femeia învaluita în soare este sotia Mielului, mireasa Lui, în timp ce femeia desfrînata este evident, mireasa Satanei. Cînd ne referim la biserica lui Hristos nu ne referim la biserica Sa din vreo anumita perioada istorica sau dispensatiune biblica, ci ne referim la biserica Lui din toate veacurile
Victorinus
, unul din primii comentatori crestini ai Apocalipsei, s-a pronuntat astfel în aceasta privinta: 
„Asa cum Hristos a avut o biserica vizibila în toate timpurile, o întrupare a întelepciunii si a spiritului cerului, tinind sus marturia adevarurilor Sale si adevaratei închinari, tot asa si diavolul are si el o biserica, o întruchipare a spiritului si întelepciunii sale satanice care tine sus marturisirea de credinta si minciunile învataturilor Satanei”.

Aceasta este biserica despre care ne vorbeste capitolul 17. Aceasta biserica, potrivit cu cele vazute de Ioan, statea pe ape mari. Asa dupa cum Babilonul antic era asezat pe apele rîului Eufrat, tot asa si Babilonul simbolic sta asezat pe ape multe. Semnificatia acestor ape multe ne este data în capitolul 17 la versetul 15 astfel: „Apele pe care le-ai vazut, pe care sade curva, sînt noroade, neamuri, gloate, limbi”. Sederea femeii pe ape este o indicatie precisa a caracterului universal si dominant al bisericii Satanei. Dar Ioan vede totodata pe acea femeie desfrînata sezînd în pustie. Pe ape mari, si totusi în pustie. Fara îndoiala ca pustia în care Ioan vede mireasa Satanei nu este o pustie reala ci tot simbolica, precum au fost si apele mari pe care ea sedea. Pustia de aici este pustie nu în sens discriptiv, ci în ce priveste calitatea vietii, hrana, adapostul si chiar si apa sînt greu de gasit în pustie; si în plus, mai exista si primejdia de a fi atacat de fiarele salbatice. Pentru viata celor credinciosi, tinutul peste care domnea femeia desfrînata devenise o adevarata pustie.
        Despre aceasta femeie destrabalata mai aflam în capitolul 17 ca a fost 
curtezana împaratilor pamîntului. De ce? Caracteristica de seama a bisericii lui Satana a fost foamea ei nepotolita dupa putere, popularitate si dupa bogatiile lumii. împaratii pamîntului, cu care biserica Satanei a desfrînat, sînt de fapt simbolul puterilor politice ale lumii care în cele din urma îsi vor aseza atît autoritatea cît si mijloacele lor materiale la dispozitia desfrînatei; iar gloatele locuitorilor pamîntului urmînd orbeste pe conducatorii lor se vor lasa îmbatati si ei de vinul curviei ei. Desfrîul în sine este o forma de iubire, dar care este falsa. Aceasta asa zisa iubire nu înobileaza, ci, dimpotriva înjoseste capacitatile fizice, spirituale, sentimentale si morale ale fiintei omenesti, întrebuintîndu-le cu scopul de a cîstiga niste valori, care practic, nu au nimic de a face cu iubirea.        Tot astfel este numita în Sfintele Scripturi si înstrainarea si pervertirea afectiunilor inimii si ale credinciosiei crestinilor fata de Iisus: ca fiind desfrîu. Deoarece în Cuvîntul lui Dumnezeu unirea dintre cel credincios si Iisus este asemenea unei casatorii, ruperea acestor legaturi intime prin apostazie este pe buna dreptate socotita a fi un desfrîuIdolatriaacceptarea unor învataturi neadevarate sau închinarea la cele materiale au fost totdeauna tratate de Dumnezeu ca fiind un act de desfrîu. Dumnezeu merge pîna acolo încît chiar numai prietenia, simpla prietenie cu lumea, manifestata prin acceptarea si însusirea standardelor ei de viata, este socotita a fi curvie si înregistrata de cer ca fiind vrajmasie contra lui Dumnezeu. Asa ne spune apostolul Iacob în capitolul 4 cu versetul 4 din epistola sa. Cînd oamenii aleg sa-L înlocuiasca pe Dumnezeu cu altceva, sau cînd îsi predau de buna voie inimile lor unor învataturi si ritualuri care nu vin de la Dumnezeu, ba stau chiar în vadita opozitie cu cele ce El a recomandat în cuvîntul Sau, aceasta este în ochii Sai sfinti asemenea desfrînarii.
       Pe lînga aceasta forma spirituala de desfrînare, viziunea apostolului Ioan din capitolul 17, prima parte, ne mai atrage atentia asupra unei alte curse a Satanei pe care o va întinde locuitorilor pamîntului; bisericile apostaziate ale timpului din urma se vor uni cu puterile politice ale pamîntului, pentru ca astfel Satana sa poata înhama atît spiritual cît si civil întreaga lume la carul planurilor sale vrajmase contra lui Dumnezeu si contra bisericii credincioase a Domnului Hristos.
 Dar despre biserica apostaziata a zilelor din urma, biserica Satanei, mai sta scris în capitolul 17 ca a fost vazuta sezînd pe 
o fiara de culoare stacojie plina cu nume de hula. În profetiile biblice fiarele de obicei simbolizeaza niste puteri politice. Atît culoarea rosie a fiarei, asemanatoare cu culoarea balaurului din capitolul 12, cît si numele de hula care acopera aceasta fiara dau de înteles ca fiara aceasta este vrajmasul lui Dumnezeu. Unii comentatori s-au grabit sa identifice aceasta fiara din capitolul 17 cu fiara din Apocalipsa 13. Însa daca le privim cu atentie observam ca între ele este o diferenta destul de mare. Fiara din capitolul 13, simbolul papalitatii, îmbina în manifestarile ei atît preocupari religioase cît si politice, pe cînd aceasta fiara din capitolul 17 reprezinta numai puterea politica în timp ce femeia desfrînata reprezinta puterea religioasa. Acum apostazia cît si opozitia fata de Dumnezeu merg mîna în mîna. Culoarea stacojie a vesmintelor femeii desfrînate este în total contrast cu culoarea vesmintelor miresei Mielului, mireasa Domnului Hristos este îmbracata în inul subtire, stralucitor si curat al faptelor ei neprihanite, pe cînd mireasa Satanei este învesmîntata în culoarea simbolica a pacatului. Pe fruntea femeii desfrînate sta scris un nume, o taina, „Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului”. Babilonul nu este o simpla biserica apostaziata, ci este mai degraba un nume de familie care cuprinde toate bisericile care la vremea sfîrsitului, într-un fel sau în altul vor împlini în mod literal cuvintel;e scrise de apostolul Pavel în 1 Timotei 4,1: „Dar Duhul spune lamurit ca în vremile din urma unii se vor lepada de credinta ca sa se alipeasca de duhuri înselatoare si de învataturile dracilor. Desi Babilonul spiritual al zilelor din urma va fi format din cele trei parti principale: Catolicismul, Spiritismul si Protestantismul apostaziat, fara îndoiala ca alte sute si mii de mici sisteme religioase sau bisericesti se vor naste si vor creste în vremea sfîrsitului din acest trunchi; si vor manifesta în credinta si în faptele lor acelasi spirit al Babilonului.
Vorbind despre religia zilelor din urma, tot apostolul Pavel noteaza în 2 Timotei 4,3 cîteva lucruri foarte alarmante. El zice astfel: 
„Caci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea sa sufere învatatura sanatoasa, ci îi vor gîdila urechile sa auda tot lucruri placute; si-si vor da învatatori dupa poftele lor. îsi vor întoarce urechea de la adevar si se vor îndrepta spre istorisiri închipuite”. Observati contrastul! Biserica lui Hristos, mireasa Lui se tine de credinta, se lipeste strîns de adevar, de învataturile sanatoase ale Bibliei, în timp ce Babilonul va respinge cu dispret adevarul, va calca în picioare învataturile sanatoase si-si va alege învatatori dupa gusturile ei, care sa-i predice ei si fiicelor ei deca-zute învataturi stricacioase care n-au nici o baza în cuvîntul lui Dumnezeu ci sînt de provenienta satanica. Numele scris pe frunte este simbolul caracterului care întotdeauna este imprimat asupra mintii si manifestat în purtare si în fapte. Numele care sta scris pe fruntea bisericii Satanei este, fara nici o discutie un nume care sta în directa opozitie cu numele pe care Dumnezeu vrea sa-1 scrie pe fruntea adevaratilor Sai urmasi si anume „Sfintenie Domnului”. „Fiti sfinti caci Eu sînt sfînt, zice Dumnezeu”. În capitolul 14, primele 2 versete citim ca numele sau caracterul lui Dumnezeu sta scris pe fruntea acelora care vor cîstiga în aceste zile biruinta asupra Babilnului, cu toate învataturile si practicile lui pacatoase. Haidem sa ne zidim o cetate si sa ne facem un nume, si-au spus cîndva la începutul istoriei acestui pamînt întemeietorii vechii cetati Babel. Si într-adevar, ei si-au facut un nume care de-a lungul veacurilor a ramas ca un simbol al neascultarii si decaderii spirituale. Acesta este spiritul Babilonului si al tuturor bisericilor din vremea sfîrsitului care vor viola cuvîntul divin, vor apostazia de la credinta cea adevarata data sfintilor o data pentru totdeauna. El va arata un spirit de nesupunere fata de poruncile clare ale lui Dumnezeu. Cetatea ca si religia Babilonului antic au fost zidite pe aceeasi temelie spirituala, aceea a neascultarii de cuvîntul lui Dumnezeu. Aceasta este taina numelui scris pe fruntea femeii desfrînate, aceasta fiind taina care se va da în cele din urma pe fata în viata crestinatatii apostaziate a zilelor din urma.

Astazi crestinii se falesc ca poarta numele lui Iisus, ca lupta sub stindardul Sau, ca apara cauza Evangheliei Sale, ca au reusit sa aiba un cuvînt greu de spus în treburile politice ale tarilor lor si ale lumii. Dar vai, în curînd evenimentele care vor avea loc pe pamînt vor da pe fata adevaratul nume al crestinatatii si adevaratul caracter al religiei populare si anume: „Babilon, mama desfrînatelor”. Poate ca acum este momentul stimati cititori, sa va opriti din mersul dumneavoastra la pas cu lumea crestina de azi si sa va întrebati cui apartineti în realitate? Babilonului sau Ierusalimului ceresc? Care este numele, adevaratul nume care este încrustat ca o taina pe religia vietii dumneavoastra? Este el „Sfintenie Domnului” sau numele de hula? Apartineti dumneavoastra bisericii lui Hristos, miresei Mielului, sau miresei vrajmasului lui Iisus. Astazi este momentul cînd puteti schimba total directia vietii si credintei dumneavoastra.Acum este momentul cînd puteti spune: „Doresc sa urmez lui Iisus si adevarurilor Sale, Doamne. Doresc sa port numele Sau în caracter si în viata mea de zi cu zi. Doresc sa fiu al Lui si sa ma aseman cu El. Doresc sa ramîn credincios credintei Sale si poruncilor legii Sale aparînd astfel cauza Sa în aceste zile atît de importante pentru cer! Ajuta-ma Doamne la toate acestea prin puterea Duhului Tau cel Sfînt si în numele Domnului Iisus Hristos, Mîntuitorul meu iubit. Amin!

       Am ajuns cu studiul nostru la a doua parte a capitolului 17, care începe cu versetul 7 si se continua pîna la versetul 14 inclusiv. Va invit pentru aceasta sa urmarim împreuna ce ne spun aceste versete: „Si îngerul mi-a zis: ‘De ce te miri? îti voi spune taina acestei femei si a fiarei care o poarta si care are cele sapte capete si cele zece coarne. Fiara pe care ai vazut-o era si nu mai este. Ea are sa se ridice din adînc si are sa se duca la pierzare; si locuitorii pamîntului ale caror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vietii se vor mira cînd vor vedea ca fiara este, nu mai este, si va veni. Aici este mintea plina de întelepciune; cele sapte capete sînt sapte munti pe care sade femeia; sînt si sapte împarati. Cinci au cazut, unul este si celalalt n-a venit înca. Si cînd va veni, el va ramîne putina vreme. Si fiara care era si nu mai este, ea însasi este al optulea împarat, este din numarul celor sapte si merge la pierzare. Cele zece coarne pe care le-ai vazut sînt zece împarati care n-au primit înca împaratia ci vor primi putere împarateasca timp de un ceas împreuna cu fiara. Toti au acelasi gînd si dau fiarei puterea si stapînirea lor. Ei se vor razboi cu Mielul, dar Mielul îi va birui pentru ca El este Domnul Domnilor si împaratul împaratilor. Si cei chemati, alesi si credinciosi, care sînt cu El, de asemenea vor birui”. Cred ca toti care au urmarit cu atentie versetele acestea îsi pot da seama cît de figurativ, cît de simbolic este limbajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl foloseste în Apocalipsa atunci cînd ne vorbeste despre lucruri care au fost si care vor fi. Cu adevarat ca detaliile cuprinse în aceasta a doua parte a capitolului 17, asa cum i-a spus îngerul lui Ioan, cer o minte plina de întelepciune; dar nu întelepciune omeneasca ci întelepciune de sus. Dar, chiar cînd sînt luminate de sus, mintile noastre nu pot sa patrunda în tainele lui Dumnezeu decît atît cît Dumnezeu socoteste ca este necesar sa cunoastem, asa încît vrînd nevrînd unele lucruri vor continua sa ramîna taine pentru noi.
Poate ca stînd astazi fata în fata cu aceasta parte a capitolului 17 plina de taine, este mult mai bine sa admitem marele adevar spus cîndva de apostolul Pavel ca „
acum vedem ca într-o oglinda în chip întunecos, dar atunci vom vedea fata în fata; acum cunoastem în parte, dar atunci vom cunoaste pe deplin”. Fiti siguri ca în zilele acelea care nu sînt deloc departe de noi, cînd vom sta fata în fata cu cele profetizate aici în capitolul 17, vom întelege totul pe deplin.
Dar, mai înainte de a depana întelesurile profetiei din a doua parte a capitolului 17, as dori sa trecem putin în revista cele prezentate în prelegerea trecuta. În prima parte a capitolului 17 cuprinsa în primele 6 versete, apostolul Ioan ne prezinta viziunea pe care unul din cei sapte îngeri aducatori ai plagilor, i-a dat-o. În partea a doua cuprinsa în versetele citite astazi, avem explicatia îngerului referitoare la acea viziune a Babilonului. Iar în partea a treia avem aplicarea judecatii divine asupra Babilonului. Babilonul, dupa cum am vazut în studiul din prelegerea trecuta, este simbolizat în acest capitol prin doua imagini total diferite; prima, este aceea a unei femei desfrînate, iar a doua este imaginea unei cetati, a unei metropole. Adeseori în Sfintele Scripturi descoperim ca Dumnezeu a ales 
sa reprezinte pe poporul Sau printr-o femeie, iar legamîntul sfînt cu poporul Sau prin legamîntul casatoriei. În scrierile proorocilor Vechiului Testament sotia Marelui  (Iahve), Domnul, care a jurat lui Dumnezeu credinciosie este înlocuita în Noul Testament cu biserica crestina, cumireasa Domnului Hristos, o expresie care apare foarte frecvent pe paginile Apocalipsei. Tot în Sfintele Scripturi atît ale Vechiului cît si ale Noului Testament descoperim acelasi simbol, dar de un caracter opus si anume, simbolul unei femei destrabalateAcest simbol reprezinta biserica necredincioasa a Domnului, biserica apostaziata sau decazuta.
Asemenea unei femei maritate care a dat uitarii pe barbatul ei legitim si care în mod deliberat alege sa desfrîneze cu alti oameni, tot asa este considerata si biserica Sa apostaziata formata din 
toate bisericile crestine care desi poarta numele lui Iisus i-au întors în realitate spatele si se deda la idolatrie, necredinciosie fata de legea Sa, traire în pacat si în prietenie cu lumea. Desi aceste biserici apostaziate pateaza onoarea Domnului Iisus si batjocoresc adevarurile Evangheliei Sale, ele pretind totusi ca apartin lui Iisus si ca se bucura din plin de binecuvîntarile spirituale ale legaturii lor speciale cu Dumnezeu. Privite din afara în mod superficial, ceea ce înseala pe multi este faptul ca aceste biserici pot prezenta destule dovezi exterioare de bun crestinism, însa trairea lor este declarata în Biblie a fi doar o forma de evlavie. Ele pot sa apara prinse în tot felul de activitati religioase, pot sa demonstreze niste sisteme administrative si de educatie foarte bine puse la punct. Dar ce folos atîta timp cît ele stînd fata în fata cu Cuvîntul lui Dumnezeu, în multe privinte dovedesc necredinciosie.
Bisericilor crestine apostaziate, numite în Apocalipsa cu un singur termen, Babilon, nu le plac adevarurile sfinte si clare ale Sfintelor Scripturi, drept pentru care ele le-au neglijat sau le-au dat la o parte. În locul lor însa, au asezat alte învataturi de obîrsie omeneasca. În realitate acestor biserici nu le place de Mîntuitorul lor. Ele calca în picioare sîngele legamîntului Lui si schimba, cum zice apostolul Iuda, 
schimba în desfrînare harul lui Dumnezeu folosind libertatea pe care le-o da Evanghelia pentru a trai cum le place, în pacatele lor. Si, ca si cum aceasta n-ar fi fost de ajuns, despre femeia desfrînata din Apocalipsa 17 sta scris la versetul 6 ca era îmbatata de sîngele sfintilor si de sîngele mucenicilor sau martirilor lui Iisus.Aici este o profetie clara rezervata pentru vremea sfîrsitului. Aceasta înseamna ca bisericile crestine apostaziate se vor dovedi nu numai ostile adevarurilor Cuvîntului lui Dumnezeu, ci vor deveni ostile si fata de toti aceia care într-o vreme de totala decadere si dispretuire a voiei lui Dumnezeu vor îndrazni totusi sa stea, cum spune profetul Isaia la capitolul 8 cu versetul 2 0 „la lege si la marturie”. Aceste biserici, evident ca se vor împartasi de spiritul intolerant si crud al bisericii mame, biserica Romano-Catolica a carei istorie este patata de sîngele a milioane si milioane de crestini.
Spiritul care a dominat în aceasta biserica uriasa care va fi reînflacarat în vremea sfîrsitului si de care se vor înpartasi si fiicele Babilonului, nu este nevoie sa va mai spun ca este de fapt spiritul lui Satana. El a fost ucigas, a spus Domnul Iisus, chiar de la început. El a întemeiat cu ajutorul lui Cain 
un alt sistem de închinare, acela prin fapte, prin merite proprii si nu prin meritele jertfei Domnului Iisus. Apoi, Cain cultivînd în continuare spiritul lui Satana a devenit în cele din urma ucigasul fratelui sau Abel. Abel a ales sa ramîna la simplitatea Evangheliei, a ales sa asculte de Dumnezeu si sa umble pe calea poruncilor Sale divine fapt care a dus în cele din urma la prigonirea si moartea sa. Asa se va întîmpla si la vremea sfîrsitului, întocmai cum a subliniat si apostolul Pavel în 2 Timotei 3,12: „De altfel, toti cei ce doresc sa traiasca cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniti”„Dar oamenii rai si înselatori vor merge din rau în mai rau, vor amagi pe altii si se vor amagi si pe ei însisi.” Da, asa va fi. Bisericile apostaziate ale vremii sfîrsitului vor merge din rau în mai rau; vor da la moarte pe cei credinciosi si vor împlini prin purtarea lor criminala cuvintele spuse de Iisus în Evanghelia dupa Matei capitolul 24 versetul 9: „Atunci va vor da sa fiti chinuiti si va vor omorî si veti fi urîti de toate neamurile pentru numele Meu”.        Despre Cain, primul ucigas, mai citim ca dupa ce a ucis pe fratele sau Abel, a fugit de fata Domnului si a zidit o cetate. Spiritul crimei si spiritul cetatii a caracterizat pe toti urmasii lui Cain. Acelasi spirit a fost dat pe fata si dupa potop de Nimrod, marele razvratit contra lui Dumnezeu. El este atît ctitorul spiritual al Babilonului de mai tîrziu cît si al Babilonului spiritual al vremii sfîrsitului. Spiritul idolatriei, razvratirii fata de Cuvîntul lui Dumnezeu si al persecutiei va fi semnul distinctiv prin care papalitatea si fiicele ei, celelalte biserici protestante, apostaziate vor zidi Babilonul spiritual al zilelor din urma. În capitolul 17, în ultimul verset, cuvîntul spune ca „femeia pe care ai vazut-o, este cetatea cea mare”. Nu este nimic ciudat în aceasta analogie. Tot în Apocalipsa si adevarata biserica a lui Dumnezeu este descrisa prin acelasi simbol, numai ca mireasa Domnului Hristos nu este
Babilonul ci Noul Ierusalim care are sa se coboare de sus de la Dumnezeu si despre care apostolul Pavel spune în Galateni 4,2 6
ca „Ierusalimul de sus este mama noastra”. Scopul final al lui Dumnezeu cu aceasta planeta care a cazut cîndva în pacat si pentru a carei salvare El a sacrificat viata propriului Sai Fiu este ca tocmai pe aceasta planeta Dumnezeu sa-Si întemeieze împaratia Sa. Dar tot aici, pe aceasta planeta si diavolul este total interesat sa-si aseze împaratia sa. Si el va încerca sa-si realizeze visul atît cu ajutorul femeii cît si cu ajutorul fiarei. Dupa cum Dumnezeu doreste prin biserica Sa de pe pamînt sa largeasca din ce în ce mai mult granitele împaratiei Sale, tot asa si Satana prin femeia lui vrea sa aduca tot pamîntul sub stapînirea sa facînd din Babilon astfel, centrul pamîntului, metropola lumii. Cînd acea cetate a Babilonului zilelor din urma va începe sa persecute pe adevaratii crestini, atunci ea a atins punctul cel mai de jos al decaderii ei, si a atins totodata marginile rabdarii lui Dumnezeu. Tocmai de aceea înainte de a fi cu totul prea tîrziu si înainte de a coborî asupra Babilonului urgiile Sale, Dumnezeu prin solii Sai va striga tuturor celor sinceri si tematori de El, care se mai gasesc înca în Babilon, „Iesiti, iesiti din ea poporul Meu, ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei”.        A doua parte a capitolului 17 am vazut ca se ocupa în mod special cu fiara peste care sedea femeia desfrînata. Evident, femeia este aliatul si unealta de seama a fiarei, dar, cine este fiara? În prelegerea trecuta am identificat corect fiara cu Satana. Desigur ca nu Satana în persoana. Satana, niciodata nu a preferat sa lucreze de unul singur. El întotdeauna s-a folosit de oameni si de toate evenimentele sau împrejurarile istoriei pentru a-si ajunge tinta. El este fiara care a fost vazuta de apostolul Ioan la capitolul 11 ca iesind din adînc, si care da sa lupte împotriva celor doi martori, împotriva cuvîntului Vechiului si Noului Testament, pe care avea sa-i biruie si sa-i omoare. Dar el n-a luptat singur, pe fata, ci prin intermediul bisericii apostaziate, prin intermediul femeii decazute. Apoi Satana a creat propria sa copie, despre care gasim scris în capitolul 13, o fiara care iese din adîncul apelor marii, din valurile multimilor lumii. Dupa aceasta fiara care semana ca un leopard si care avea labe ca de urs si o gura ca de leu, Satana s-a slujit de o alta fiara cu coarne ca de miel, ce-i drept, dar care totusi era o fiara. Acestor doua fiare, sta scris, ca Satana le-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o stapînire mare. Fiara din Apocalipsa 11 si din Apocalipsa 17 este una si aceeasi – Satana, iar celelalte doua fiare carora el le-a dat putere, domnie, stapînire, sînt uneltele sale.
Este demn totusi de notat ca între Satana si uneltele sale este o armonie desavîrsita. În capitolul 13 citim ca toti locuitorii pamîntului se minunau de acea fiara iesita din apele marii. Erau surprinsi de aparitia ei, o admirau si i se închinau. În capitolul 17 citim despre locuitorii pamîntului ca de data aceasta, la aparitia fiarei din adînc, se minunau minune mare. În capitolul 13 citim ca aceia ale caror nume au fost scrise în cartea vietii Mielului nu au acceptat sa se închine fiarei care a iesit din mare, însa aici în capitolul 17 observam opusul situatiei. Tocmai aceia care n-au avut numele scris în cartea vietii s-au aratat dispusi sa se închine fiarei. În capitolul 13 citim ca toti aceia care au refuzat sa se închine fiarei si sa primeasca semnul ei au devenit în final tinta prigoanei acelei fiare. Acum, în capitolul 17 citim ca aceia carora fiara le-a dat putere si stapînire au acelasi gînd cu fiara, adica gîndesc si fara îndoiala ca actioneaza în deplina armonie cu fiara. Versetul 14 chiar ne precizeaza acest lucru spunîndu-ne care este obiectivul lor comun: 
ei se vor razboi cu Mielul. Razboiul va fi împotriva Mielului în mod indirect, iar în mod direct împotriva tuturor care urmeaza pe Miel. Desi între fiara din capitolul 17 si fiara din capitolul 13 sînt multe asemanari, totusi între ele exista o diferenta esentiala – fiara din capitolul 17 este sursa existentei, puterii, domniei, trufiei, stapînirii, cruzimii si hulelor fiarei din capitolul 13. Fiara din capitolul 13 este adusa în prim plan pentru a da pe fata teribila opozitie a lui Satana împotriva împaratiei Unsului lui Dumnezeu. Aceasta opozitie este de natura religioasa. În capitolul 17 aceasta opozitie religioasa este putin estompata, pentru a se adauga acum o opozitie si de natura sociala, economica si politica. Aici în capitolul 17 Satana este zugravit fiind acela care stîrneste, mobilizeaza, întretine si conduce toate fortele anticrestine ale vremii sfîrsitului. În capitolul 13 descoperim, asa cum am spus, o opozitie mai de graba de natura religioasa în timp ce în capitolul 17 descoperim o opozitie de un caracter global în care fiara si femeia lucreaza împreuna cu toti locuitorii pamîntului; cu cei nescrisi în cartea vietii Mielului în aceeasi directie, în vederea atingerii aceluiasi scop, si anume, nimicirea Mielului si a urmasilor Lui.
Prezenta si activitatea acestor forte anticrestine s-a facut simtita pe parcursul întregei istorii pentru ca fiara din capitolul 17 are 7 capete care sînt 7 munti si care la rîndul lor sînt 7 împarati, unii comentatori au cautat sa identifice în istoria lumii aceste 7 împaratii sau imperii, care pe parcursul istoriei au dat pe fata în modul cel mai vadit împotrivire fata de Dumnezeu. Concluzia acestor comentatori este ca aceste sapte imperii sînt: Egiptul, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma si în final al saptelea cap fiind Roma papala, care la data aceea, pe buna dreptate asa cum spunea profetia, nu venise înca. Unii comentatori însa, au mers mai departe în dorinta lor de a dezlega toate tainele profetiei si au cautat sa identifice si cele zece coarne ale fiarei, cei zece împarati care nu si-au primit înca împaratia dar despre care sta scris ca în ultimele zile vor primi putere împarateasca împreuna cu fiara timp de o ora.
As putea sa mentionez aici în acest sens cîteva variante de interpretare, dar cred ca nu este cazul sa ne ocupam timpul nostru atît de pretios cu niste simple presupuneri omenesti. Cred ca mai bine ar fi sa ne aducem aminte ca în Apocalipsa atît numarul 7 cît si numarul 10 au mai degraba o valoare simbolica decît o valoare numerica. Desi unele interpretari ar putea contine mult adevar, totusi, nimeni nu poate spune cu certitudine unde este adevarul total. Daca cifra 7 este un numar care simbolizeaza deplinatate, atunci întelesul conflictului global al ultimelor zile împotriva Mielului si urmasilor Lui capata în aceasta profetie dimensiuni si mai precise, si mai reale. Iar daca ne aducem aminteca 10 este numarul simbolic care reprezinta omenescul, societatea umana, lumea necrestina, atunci si acest numar poate sa ne sugereze cît de populara va fi împotrivirea întregului pamînt fata de Iisus. În acele zile toata lumea va fi de partea fiarei si femeii. Toti vor avea acelasi gînd cu fiara, toti se vor aseza în linie de bataie contra lui Iisus încercînd cea mai disperata si mai irationala lupta, aceea de a nimici pe Miel. Dar cuvîntul spune clar ca Mielul, pentru ca este Domnul Domnilor si împaratul împaratilor nu va fi biruit, ci El va fi Biruitorul. Fiara nu va lupta singura si nici Mielul nu va lupta singur. Cei chemati, alesi si credinciosi, care sînt cu Iisus vor lupta alaturi de Miel si vor birui si ei. Curînd, foarte curînd lumea se va aseza pe linia de bataie. Curînd poporul lui Dumnezeu va iesi în fata întregei lumi.

       Iubite prieten, de partea cui vei sta atunci, de partea cui vei lupta în acele zile? Daca doresti sa fii unul din aceia care vor purta laurii biruintei, atunci te invit cu aceasta ocazie sa treci de partea lui Iisus, chiar acum. Nu stii daca nu cumva aceasta este ultima ta ocazie, ultima chemare a cerului pe lînga inima ta. De aceea nu o refuza! Si tu esti chemat, si tu esti ales de Iisus. Chiar daca unii dintre chematii si alesii Sai se afla astazi înca în Babilon, El totusi îi iubeste si continua sa-i numeasca ‘poporul Meu’. El îi cunoaste pe toti pe nume. Da, va veni în curînd ziua cînd El va scoate din Babilon pe toti alesii Sai, întarind si mai mult tabara Sa biruitoare. Prietene drag, doresti cu adevarat sa te numeri în acea zi printre biruitorii cu Iisus? Atunci nu uita, Iisus te asteapta. El te asteapta chiar azi. Care este raspunsul tau?

       Sa ne îndreptam acum privirea spre ultima parte a capitolului 17 precum si spre prima parte a capitolului 18 din Apocalipsa. Asa cum deja ati aflat, capitolul 17 si 18 formeaza laolalta un întreg, iar în ce priveste continutul lor, ele stau ca un fel de paranteza explicativa între capitolul 16 si capitolele 19-21 ale caror evenimente ar fi trebuit sa se deruleze în mod natural unele dupa altele, fara nici o întrerupere. În ultima parte a capitolului 17 se anunta evenimentul acela zguduitor pentru care unul din cei sapte îngeri care aveau misiunea sa verse asupra pamîntului potirele mîniei lui Dumnezeu l-a invitat pe apostolul Ioan spunîndu-i: „Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari care sade pe ape mari”. Si acum sa vedem ce spun ultimele 5 versete din acest capitol, începînd cu versetul 15: „Apoi mi-a zis: ‘Apele pe care le-ai vazut, pe care sade curva, sînt noroade, gloate, neamuri si limbi. Cele zece coarne pe care le-ai vazut si fiara vor urî pe curva, o vor pustii si o vor lasa goala. Carnea i-o vor mînca si o vor arde cu foc, caci Dumnezeu le-a pus în inima sa-I aduca la îndeplinire planul Lui sa se învoiasca pe deplin si sa dea fiarei stapînirea lor împarateasca pîna se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Si femeia pe care ai vazut-o este cetatea cea mare care are stapînire peste împaratii pamîntului”. Cine a urmarit ultimele prelegeri îsi poate da seama foarte usor ca aici în aceste cuvinte gasim descrierea judecatii divine asupra femeii desfrînate, denumita în versetul 5 Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului. Aceste cuvinte profetice ne spun cu o claritate de negresit cum cei 10 împarati simbolizati prin cele zece capete ale fiarei si fiara, care au desfrînat cu femeia destrabalata, împlinindu-i toate gusturile si capriciile ei, în cele din urma cu ura si cu mînie se ridica împotriva acestei femei decazute pentru a o distruge, omorî, devora si arde cu foc. Si textul ne spune ca acestea se vor petrece nu la voia întîmplarii, ci pentru ca Dumnezeu va aseza în inima fiarei si a celor zece împarati acea pornire plina de ura împotriva femeii desfrînate, iubita lor de altadata.
Femeia desfrînata din acest capitol, sa ne aducem aminte, reprezinta în termeni foarte generali biserica lui Hristos ca institutie publica, vizibila. Privita superficial, formal ea pare în ochii oamenilor ca fiind biserica lui Hristos, o biserica adevarata, însa în realitate ea nu este de fel ceea ce pretinde ca este. Ea are edificiile ei si în locasurile ei de închinare în fiecare zi de sarbatoare saptamînala se aduna milioane si milioane de credinciosi. Pe amvoanele acestei biserici se afla acelasi cuvînt al Sfintelor Scripturi din care toti slujitorii amvonului scot hrana saptamînala pentru turmele lor. Indiferent de pozitia geografica sau numele lor denominational, toti credinciosii acestei mari biserici au primit într-o forma oarecare botezul, participa cu regularitate la serviciile de cult si de împartasire cu Sfînta Cina, cînta, se roaga, iau aminte la predicarea Cuvîntului lui Dumnezeu si marturisesc credinta lor în acelasi mod. 
Aparent, între biserica adevarata si credincioasa a Domnului Hristos si biserica cea decazuta si falsa nu ar fi nici o deosebire, întocmai cum, dintr-o singura privire fugara nu poti sa-ti dai seama si sa faci o deosebire între o femeie decazuta si o femeie cinstita. Dar în ochii lui Dumnezeu si în Cuvîntul Sfintelor Scripturi aceasta deosebire este neta si clara.
Sa amintim cîteva cuvinte si despre fiara. În sine, asa cum este ea descrisa în acest capitol, pare sa nu fie nimic rau în prezenta ei. Fiara reprezinta pur si simplu statulstapînirile civile ale pamîntului în ale caror legalitate si necesitate toti oamenii zilelor noastre cred. Dumnezeu este Acela care a prevazut si instituit locul si functia guvernelor în societate, în acelasi fel în care a întemeiat si instituit si biserica Sa. Din acest punct de vedere al sursei lor de autoritate, nu are nici o importanta daca guvernele respective stau în slujba unei monarhii sau a unei republici. Ele toate sînt institutii care functioneaza datorita unei rînduieli divine. Asa ne învata Sfintele Scripturi în epistola catre Romani 13,1-4, cuvinte care subliniaza un mare adevar: 
„Oricine sa fie supus stapînirilor cele mai înalte, caci nu este stapînire care sa nu vina de la Dumnezeu. Si stapînirile care sînt au fost rînduite de Dumnezeu; de aceea, cine se împotriveste stapînirii se împotriveste rînduielii puse de Dumnezeu”. Iar în versetul 4 vorbind despre dregatori, despre oamenii statului, apostolul Pavel continua astfel: „El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tau, el este în slujba lui Dumnezeu”. Este foarte adevarat ca multi dintre dregatorii lumii acesteia au uitat sau trec cu vederea faptul ca ei sînt niste oameni rînduiti de Dumnezeu si chemati sa lucreze în slujba lui Dumnezeu si ca pentru Dumnezeu în toate raspunderile lor civile. Desigur ca în mai toate guvernele lumii de sus si pîna jos este coruptie, nedreptate si abuzuri, dar aceasta nu anuleaza nicidecum adevarul ca statul este o institutie a carei rînduire vine de sus si a carei obligatie este sa poarte sabia puterii pentru a pedepsi pe raufacatori si a apara si încuraja pe cei buni. Statul este o institutie civila de natura trecatoare a carei datorie este sa mentina prin legi drepte, de natura civila, dreptatea si ordinea într-o lume razvratita din cauza pacatului. Sectorul de activitate al statului în viata locuitorilor pamîntului, evident, este nu cel spiritual ci cel material. Puterea statului nu sta în predici ci în sabie. Iata aici cele doua instrumente ale lui Dumnezeu – biserica si statul, cu cele doua unelte ale lor, sabia Duhului, a cuvîntului lui Dumnezeu si sabia puterii civile. Facînd abstractie de starea prezenta de decadere a bisericilor precum si a guvernelor lumii, luate ca atare aceste doua institutii divine nu au nimic rau în ele. Ambele sînt instrumente ale lui Dumnezeu, ambele au misiunea lor specifica în lume si un scop divin bine definit si delimitat. Biserica este manifestarea vizibila a trupului Domnului Hristos în lume si reprezinta autoritatea spirituala a lui Hristos în mijlocul oamenilor. Ea este fructul sau rezultatul manifestarii harului lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Numai prin intermediul bisericii pot oamenii sa se manifeste ca madulare ale lui Hristos, sa se închine si sa proslaveasca pe Iisus ca Dumnezeu si Mîntuitor. Asezamîntul bisericii este singurul mijloc rînduit de Dumnezeu tuturor urmasilor lui Hristos pentru a atinge treptele unei cunoasteri mai profunde si mai clare a bogatiilor nemarginite ale harului divin, în alt sens biserica este singurul instrument folosit de Dumnezeu pentru proclamarea soliilor mîntuitoare ale Evangheliei în toata lumea. Misiunea bisericii cît si sfera ei de activitate printre oameni este extrem de precis definita de Cuvîntul lui Dumnezeu. La fel de bine este definita si sursa de la care ea urmeaza sa primeasca instructiunile ei cît si puterea autoritatii ei. Deasupra ei nu trebuie sa existe nici o autoritate pamînteasca care sa dea instructiuni cu privire la ce sa creada, ce sa marturiseasca, cum sa se închine, care sa fie continutul soliilor pe care slujitorii ei trebuie sa le proclame bisericii si în întreaga lume, sau cum sa foloseasca mijloacele ei financiare si în ce directii. În toate aceste privinte biserica nu trebuie sa recunoasca o alta autoritate, fie ea buna sau rea, care vine de la oameni, ci numai autoritatea Domnului Hristos si aceea a Sfintelor Scripturi. Biserica este cu totul deosebita de stat prin aceea ca biserica nu trebuie sa se foloseasca de nici o putere pamînteasca sau fizica, ci numai de sabia Cuvîntului lui Dumnezeu si de puterea Duhului Sau cel Sfînt. Sabia cuvîntului este si trebuie sa ramîna separata de sabia dregatorilor, desi amîndoua sînt faurite de aceeasi mîna divina si stau în slujba Aceluiasi Dumnezeu. Înca o data vreau sa afirm adevarul clar al Sfintelor Scripturi, ca cele doua institutii biserica si statul, desi sînt rezultatul unei decizii divine, fiecareia din cele doua Dumnezeu i-a rînduit o chemare specifica, o misiune anumita si o sfera de actiune total diferita în raport cu cealalta. Întrebarea care se pune acum este: Cînd ajunge ca relatia dintre cele doua institutii sa fie gresita? Sau, cu alte cuvinte, cînd se ajunge ca puterea civila sa devina fiara si biserica sa devina curva? Raspunsul deja îl banuiti. Atunci cînd puterile statale ale lumii vor îndrazni sa treaca granita raspunderilor pe care Dumnezeu le-a încredintat, în dorinta de a largi sfera lor de autoritate si activitate si asupra trupului lui Hristos, precizînd prin aceasta ca numai asa ar putea sa asigure si sa apere binele general al tarilor lor. Atunci cînd puterile lumesti vor încerca sa-si aseze controlul lor asupra tuturor lucrurilor, asupra artei si stiintei, asupra industriei si comertului ca si asupra chestiunilor de religie si de constiinta, cautînd în final sa dicteze cui trebuie sa se închine oamenii, în ce fel si în ce zi, atunci autoritatile de stat vor lua chipul fiarei si vor forma în realitate împaratia lui antihrist. Biserica lui Hristos va deveni acea femeie desfrînata, acea biserica decazuta, apostaziata, atunci cînd ea va împartasi aceleasi gînduri si idealuri cu fiara. Atunci cînd biserica va admite ca pentru a întemeia împaratia lui Dumnezeu este nevoie de ceva mai mult decît de sîngele ispasitor al Domnului Hristos, ceva mai mult decît puterea reînoitoare a Duhului Sfînt, autoritatea Sfintelor Scripturi si ascultarea de legea morala a celor zece porunci, si va încerca sa se sprijine pe bratul omenesc al puterii de stat, atunci biserica a decazut cu totul, atunci biserica va merge pîna acolo ca va oferi serviciile ei completestatului, va da sprijin total tuturor miscarilor sociale sau politice ale zilei si se va lasa absorbita cu totul de interesele vremelnice ale împaratiilor trecatoare ale acestei lumi în loc sa se ocupe de interesele vesnicei împaratii a Domnului Hristos. În mod concret, în acele zile
biserica nu va mai predica împotriva pacatului si stricaciunii acestei lumi, ci ea va lua loc la masa tratativelor politice, se va lasa preocupata de îmbunatatirea conditiilor de viata ale oamenilor si va cauta sa aiba un cuvînt hotarîtor în chestiuni de igiena si sanatate publica, în chestiuni de munca si capital, de afaceri si industrie. Prin toate aceste preocupari straine de chemarea ei, biserica va zugravi în mod fals în fata întregului pamînt slava si maretia împaratiei lui Dumnezeu cea mult asteptata. Astfel, atunci cînd biserica lui Hristos va abandona adevarata ei chemare si misiune, caracterul ei curat, natura vesnica a preocuparilor ei si spiritul ei de totala supunere fata de legea lui Dumnezeu mai înainte de toate si apoi fata de legile omenesti, atunci biserica va deveni ceea ce profetia a spus, mama curvelor si spurcaciunilor pamîntului.
Dupa cum am citit, profetia biblica prevede acestei femei desfrînate mari succese în lumea larga. Ea este vazuta sezînd tronînd peste ape mari care reprezinta noroade, gloate, neamuri si limbi. Desigur ca aceasta imagine nu este în contradictie cu aceea în care femeia destrabalata sta calare pe fiara, deoarece fiara reprezinta în profetia puterile civile si politice ale lumii, asa ca femeia va calari în realitate 
ca o stapîna peste multele popoare ale vremii sfîrsitului. Cuvîntul mai spune ca femeia va îmbata chiar pe locuitorii pamîntului cu vinul mîniei desfrînarii ei, aratînd prin aceasta ca ea va fascina si va influenta mintile miliardelor lumii cu ratacirile ei, cu falsele ei învataturi, cu falsa ei Evanghelie, o evanghelie care vine de la oameni si nu de la Dumnezeu. Biserica apostaziata va predica o religie care poate sa placa oricui si sa fie acceptata de orice inima. Ne putem da seama atunci cît de mare va fi puterea ei corupatoare. Prin puterea fiarei biserica va deveni bogata, imbracata în purpura si stacojiu si împodobita cu pietre scumpe si margaritare avînd întrutotul la îndemîna asentimentul, protectia si puterea constrîngatoare a bratului autoritatii de stat si a forurilor legislative, biserica decazuta va porni în cele din urma sa persecute pe adevaratii urmasi ai lui Hristos care vor refuza sa ia parte la curviile ei. Biserica va decide atunci cine sînt ereticii care trebuie exterminati, iar statul va aduce la îndfeplinire sentinta. Atunci, biserica si statul vor avea aceeasi culoare stacojie din cauza sîngelui sfintilor pe care s-au învoit sa-i omoareÎn acele zile ramasita poporului lui Dumnezeu care pazeste poruncile lui Dumnezeu si tine marturia lui Iisus va fi scoasa de sub scutul legii tarilor si va deveni tinta de seama a batjocurei si prigoanei tuturor celorlalti crestini care s-au lasat îmbatati de vinul desfrînarii curvei celei mari. Atunci cînd între stat si biserica se va sterge orice granita, cînd biserica va urla ca o fiara iar guvernele lumii vor cocheta cu biserica, o vor umple de daruri si vor cauta favorurile ei destrabalate si sprijinul ei, atunci sfîrsitul va fi extreme de aproape, atunci Babilonul va fi un fapt pe deplin împlinit. Atunci, lumea nepocaita va fi umplut masura faradelegii ei si va fi atins totodata si granitele rabdarii lui Dumnezeu.
Aparent acele zile vor aparea lumii a fi începutul unei epoci de aur, dar tocmai în acele zile de mare succes pentru biserica si pentru fiara, asupra Babilonului vor cadea judecatile nimicitoare ale lui Dumnezeu. Atunci calcatorii legii lui Dumnezeu vor alerga sa gaseasca scapare înlauntrul zidurilor Babilonului spiritual însa în mintea tuturor se va petrece un fenomen ciudat, neasteptat, trezirea lor la realitate. Pacat însa ca aceasta trezire la realitate va veni prea tîrziu ca sa mai poata face vreo schimbare în destinul pe care ei l-au ales. Toti acum, toti împaratii pamîntului, domnitorii, capitanii ostilor, cei bogati si cei puternici, toti robii si toti oamenii slobozi îsi dau seama ca nu mai este nici o scapare, ca prin alegerea si purtarea lor s-au luptat contra lui Dumnezeu. Marii barbati de la cîrma natiunilor cît si supusii lor vor cere atunci bisericii sa implore mila lui Dumnezeu, sa încerce o schimbare în inima lui Dumnezeu. Însa totul este zadarnic; în paharul mîniei lui Dumnezeu nu mai este acum nici un strop de mila pentru vrajmasii Sai. Atunci, toti îsi dau seama ca adevarata cauza a pieirii lor care acum este atît de vizibila si atît de pustiitoare, este ca au luptat contra lui Dumnezeu si ca ea se datoreaza tocmai bisericii care în loc sa fie lumina lumii, în loc sa tina su Cuvîntul adevarului si sa se pastreze neîntinata de lume, i-a amagit si i-a încurajat în razvratire contra voiei lui Dumnezeu. Atunci se vor împlini cuvintele din versetul 16 care spun astfel: 
„Cele zece coarne pe care le-ai vazut si fiara, vor urî pe curva, o vor pustii, o vor lasa goala; carnea i-o vor mînca si o vor arde cu foc”.
Astfel, biserica în frunte cu conducatorii ei spirituali, aceasta institutie care a satisfacut toate gusturile si poftele pacatoase ale lumii va deveni tinta urii gloatelor si va fi nimicita de fostii ei curtezani. Asa cum am subliniat înca de la începutul acestei prelegeri, aceasta descatusare a furiei lumii contra bisericii nu va fi un act la voia întîmplarii, ci cuvîntul din versetul 17 ne spune: 
„Caci Dumnezeu le-a pus în inima sa-i aduca la îndeplinire planul Lui, pîna se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu”. Astfel, femeia desfrînata îsi va primi pedeapsa din mîna acelora cu care ea a mers la brat, care au împodobit-o si au asezat-o deasupra apelor celor mari ale lumii, biserica aceea care a întors spatele lui Iisus si legii Sale, alegînd sa se destrabaleze cu lumea îsi va gasi sfîrsitul ei prin aceea ca va fi înghitita de lume si în final va arde împreuna cu toate lucrurile din aceasta lume care sînt sortite focului. Despre Dumnezeu, Sfintele Scripturi ne asigura în prea multe locuri, ca sa îmi pot acum permite sa le mentionez pe toate, ca este un Dumnezeu al dragostei, al bunatatii, al îndurarii si rabdarii. Apostolul Petru în a 2-a sa epistola, la capitolul 3 cu versetul 9 ne spune astfel: „Domnul nu întîrzie în împlinirea fagaduintei Lui ci are o îndelunga rabdare pentru voi si doreste ca niciunul sa nu piara ci toti sa vina la pocainta.       Stimati cititori. Sper ca ati retinut: Domnul are o îndelunga rabdare pentru noi si El doreste ca niciunul sa nu piara. De aceea, mai înainte ca Babilonul spiritual al ultimelor zile sa cada si mai înainte ca pamîntul cu tot ce este pe el sa arda, Dumnezeu va adresa din vreme tuturor celor din Babilon o solie de trezire, o solie de invitatie foarte urgenta. Iata aceasta solie care se afla în capitolul 18, începînd cu versetul 1:

„Dupa aceea am vazut coborîndu-se din cer un alt înger care avea o mare putere si pamîntul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare si a zis: ‘A cazut, a cazut Babilonul cel mare, a ajuns un locas al dracilor, o închisoare a oricarui duh necurat, o închisoare a oricarei pasari necurate si urîte pentru ca toate neamurile au baut din vinul mîniei curviei ei; si împaratii pamîntului au curvit cu ea, si negustorii pamîntului s-au îmbogatit prin risipa desfatarii ei’. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ‘Iesiti din mijlocul ei poporul Meu ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei. Pentru ca pacatele ei s-au îngramadit si au ajuns pîna la cer si Dumnezeu si-a adus aminte de nelegiuirile ei’”.

O ce solemne cuvinte, ce avertizare serioasa ! Ce chemare îngrijorata si plina de iubire! Cine va refuza oare sa ia aminte la glasul cerului? Zilnic omenirea îngramadeste pacat peste pacat pîna cînd într-o zi Dumnezeu satul de a le mai tot consemna în cartile cerului se va ridica de pe scaunul Sau sa le judece, într-o zi El îsi va aduce aminte de toate pacatele fiecaruia si i le va aseza în fata. Dar înainte de a-si aduce aminte de pacatele noastre pentru a le da pedeapsa cuvenita, El îsi aduce aminte de noi oamenii, încercînd un ultim apel pe lînga inimile noastre de a primi mîntuirea Sa. Observati ca înainte ca El sa-si aduca aminte de pacatele Babilonului pentru a le da cuvenita lor pedeapsa, Dumnezeu îsi aduce aminte mai întîi de toti aceia din Babilon care doresc sa fie salvati. Virtual, ei fac parte din poporul Sau dar vai, ei se gasesc înca între zidurile Babilonului zabovind sa iasa afara din el, sau înca nu vad clar care sînt pacatele Babilonului la care si ei se fac partasi expunîndu-se astfel primejdiei de a fi loviti de urgiile divine.
Prietene drag, doresti cu adevarat sa fii salvat? Atunci, nu mai astepta. Asculta chemarea urgenta a glasului divin, rupe azi orice legatura cu lumea, rupe orice partasie cu pacatele ei si alatura-te poporului lui Dumnezeu cît înca mai este timp. Si Domnul sa-ti ajute la toate acestea. Amin!

       Ne gasim cu studiile noastre din Apocalipsa înca la capitolul 16, la cea de a sasea plaga, la Armaghedon. Se pare ca acest nume, Armaghedon, a avut o asa rezonanta în mintea tuturor generatiilor de crestini timp de aproape 2000 de ani, încît pe seama acestui nume au fost rostite un numar imens de predici si, din pacate, au fost puse în circulatie fel de fel de pareri privind întelesul cît si însemnatatea lui în evenimentele finale ale istoriei pamîntului.
Dupa cum am vazut în studiul parcurs în ultima prelegere, cea de a sasea plaga este pregatitoare într-un fel, pentru cea de a saptea plaga. În a sasea plaga, asa cum am vazut, are loc adunarea tuturor natiunilor pamîntului într-un front comun, pe o pozitie de lupta unica în vederea ultimei si celei mai crîncene lupte, denumita aici în capitolul 16 Razboiul Zilei Celei Mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Adunarea laolalta a tuturor împaratilor lumii si armatelor lor la Armaghedon, apare în profetia ca fiind rezultatul clar al campaniei celor trei duhuri de draci care au iesit din gura balaurului, din gura fiarei si din gura proorocului mincinos. Balaurul, sau Satana, este marele nimicitor, iar fiara este denumita de apostolul Pavel ca fiind fiul pierzarii. Dupa cum am vazut din studiul capitolului 13, balaurul a dat putere fiarei, iar proorocul mincinos, sau cea de a doua fiara din acest capitol, lucreaza cu puterea fiarei dintîi si devine a treia persoana în trinitatea faradelegii. Taina faradelegii este o contrafacere a tainei evlaviei, si aceasta trinitate satanica sta acum, în capitolul 16 din Apocalipsa, într-un contrast izbitor cu divinitatea, cu Sfînta Treime. Balaurul, fiara si profetul mincinos reprezinta cele trei mari subîmpartiri religioase ale Babilonului spiritual si anume – 
pagînismul, catolicismul si protestantismul apostaziat. Priviti-le acum pe aceste trei persoane ale tainei faradelegii cum îsi îndeplinescv lucrarea lor nimicitoare, angajînd în solda lor nu îngeri sfinti, ci duhuri necurate de demoni.
Cînd Domnul Iisus a trait si a lucrat printre noi oamenii, El adeseori certa duhurile necurate din cei demonizati si le poruncea sa iasa afara din acele fiinte nenorocite, însa vedem aici ca trinitatea satanica trimite în mod expres aceste duhuri necurate pentru ca sa atîte pe toti locuitorii pamîntului împotriva lui Dumnezeu. În plaga a cincea, în întunericul care a cazut asupra scaunului si cetatii fiarei, la un moment dat acesta parea sa fi periclitat atît stapînirea fiarei cît si admiratia si supunerea oamenilor fata de fiara. Dar fiara si-a revenit foarte repede si acum, împreuna cu balaurul si proorocul mincinos, într-o unitate de spirit si de lupta asa de strînsa cum nu s-a mai vazut niciodata, pornesc în momirea, în vrajirea, în înselarea tuturor neamurilor pamîntuluipentru a le aseza în aceeasi linie de bataie contra lui Dumnezeu. Dar, nu va grabiti. Prin plaga a saptea Dumnezeu da o lovitura puternica cetatii Babilonului spiritual si drept urmare, aceasta cetate se va desparti în trei parti. Ultima solie a lui Dumnezeu pentru toti locuitorii pamîntului, care fusese rostita cu voce tare si care umpluse cu slava divina tot pamîntul, suna astfel: 
„A cazut, a cazut Babilonul cel mare, a ajuns un locas al dracilor. Iesiti din ea, poporul Meu, ca sa nu fiti partasi la pacatele ei si sa nu fiti loviti cu urgiile ei (Apocalipsa 18,2.4). Aceasta chemare divina a fost rostita înainte de închiderea usii harului si înainte de caderea plagilor. Acum, este evident ca acele trei duhuri de draci angajate în slujba balaurului, a fiarei si a proorocului mincinos, ies din Babilon, din locasul dracilor. Ele ies ca sa însele natiunile pamîntului si sa le ridice contra lui Dumnezeu. Cei trei îngeri trimisi de Dumnezeu înainte de închiderea harului, cu Evanghelia cea vesnica a lui Dumnezeu spre a o aduce la toti locuitorii pamîntului, aveau o misiune salvatoare; ei erau trimisi sa întoarca pe oameni la Dumnezeu, si nu împotriva lui Dumnezeu. Ei au fost vazuti iesind din templul lui Dumnezeu, din sala tronului Sau, în timp ce acele duhuri de demoni au iesit din Babilon. Cei trei îngeri din capitolul 14 sînt purtatorii de cuvînt ai lui Dumnezeu, în timp ce cele trei duhuri necurate din capitolul 16, sînt purtatorii de cuvînt ai Babilonului. Solia clara a lui Dumnezeu fusese: „Iesiti din Babilon!”, în timp ce solia clara a duhurilor de demoni este „Intrati în Babilon, uniti-va cu noi!”. Solia cerului cauta mîntuirea si fericirea vesnica a oamenilor în timp ce solia Babilonului aduce acum blestemul si urgia asupra tuturor celor ce i-au dat ascultare.        Comparata cu celelalte cinci plagi dinaintea ei, a sasea plaga nu pare atît de grava, nu pare sa aduca nici o calamitate, încît multi se întreaba daca plaga a sasea este cu adevarat o plaga. Celor ce va îndoiti de acest lucru, va rog sa priviti cu atentie scena lumii la acea data. . . o lume demonizata, orbita, înselata, lasata la bunul plac al Satanei. Vreti sa-mi spuneti ca aceasta nu este cu adevarat o plaga? Cînd legiuni de demoni vor mîna miliardele pamîntului ca pe niste animale spre momentul si locul macelului, nu va fi acel ceas cel mai grozav ceas al ratiunii umane? Prin primele patru plagi Dumnezeu a lovit ici si colo pe fata pamîntului mijloacele de trai ale oamenilor, sprijinul material al vietii lor. Prin plaga a cincea, Dumnezeu a extins proportiia loviturii si a frînt tuturor oamenilor din împaratia fiarei sprijinul lor moral, încrederea lor în fiara. Iar acum, în plaga a sasea, Dumnezeu loveste întreaga lume, lasînd-o la bunul plac al furiei demonilor, la bunul plac al minciunilor, ratacirilor si urei Satanice. Atunci omenirea va secera ceea ce a semanat. Acesta va fi secerisul tainei faradelegii. La aceasta zi s-a referit apostolul Pavel cînd a scris în 2 Tesaloniceni 2,7 urmatoarele: „Caci taina faradelegii a si început sa lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreste acum sa fie luat din drumul ei. Si atunci se va arata acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii Sale si-l va prapadi cu aratarea venirii Sale”. Aratarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne si puteri mincinoase si cu toate amagirile nelegiuirii, pentru cei ce sînt pe calea pierzarii; pentru ca n-au primit dragostea adevarului ca sa fie mîntuiti. Din aceasta pricina, Dumnezeu le trimite o lucrare de ratacire ca sa creada o minciuna, pentru ca toti cei ce n-au crezut adevarul, ci au gasit placere în nelegiuire, sa fie osînditi.
 În prezent, mintea si inima noastra sînt înca terenuri de lupta ale Duhului lui Dumnezeu si al duhului celui rau. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie, iar duhul cel rau se lupta si el sa ne cîstige. Si adeseori în aceasta lupta noi cedam, ascultam de soaptele mincinoase ale celui rau si alegem pacatul. Toate pacatele noastre sînt de fapt un rod al minciuniulor lui Satana pe de o parte si a placerii noastre firesti dupa nelegiuire, pe de alta parte. Însa Iisus ne poate cîstiga pe deplin si ne poate feri de orice cadere daca noi vrem si alegem sa ascultam de glasul Sau necontenit. Adevarul este însa ca multi, poate chiar cei mai multi oameni din ultima generatie, vor respinge adevarul cu dispret si se vor lipi cu toata placerea de nelegiuire. Ei vor respinge învataturile clare ale Cuvîntului lui Dumnezeu si se vor lipi de glasul minunilor, semnelor si puterilor mincinoase ale demonilor. Celor ce vor alege cu dîrzenie aceasta directie Dumnezeu nu le va mai aseza în cale nici o piedica si va retrage în cele din urma de la ei Duhul Sau cel Sfînt încît ei vor crede încontinuu numai minciuni pîna cînd în plaga a sasea acele minciuni îi vor conduce spre osîndire. Au ales sa asculte de glasul lui Satana, acum, în mintea oamenilor si în jurul lor nu poate fi auzit decît glasul duhurilor necurate.
Plaga a sasea va consta în demonizarea lumii si în încolonarea ei în ultima mare batalie împotriva lui Dumnezeu, batalia Armaghedonului! Sa notam ca aceasta batalie nu va avea loc în plaga a saptea, ci la sfîrsitul plagii a sasea. În plaga a saptea are loc altceva, despre care vom studia în alta pregere. Acum ne aflam spre sfîrsitul plagii a sasea, într-o lume demonizata, ne aflam la Armaghedon.

Dupa cum am spus, acest nume a atras sute si sute de oameni de-a lungul vremurilor, dîndu-le îndemnul de a vorbi despre însemnatatea lui. Din toate predicile, articolele si cartile scrise pe baza acestui nume profetic, se desprind în principal trei teorii, sau trei puncte de vedere.
Prima teorie interpreteaza batalia de la Armaghedon ca un eveniment de viitor, un eveniment literal, o lupta reala care se va duce între doua grupari de natiuni existente la ora aceea pe arena lumii. Dupa unii autori aceste grupari sînt, de exemplu, Rusia si natiunile islamice împotriva lumii Anglo-saxone. Dupa alti autori, cele doua tabere sînt formate de Rusia, Italia si Japonia pe de o parte si Anglia, Franta si Statele Unite, pe de alta parte. Sau într-o alta varianta, Germania, Italia si Japonia împotriva Frantei, Angliai si Statelor Unite. Desigur ca variantele cu fortele de lupta în fiecare tabara sînt mult mai multe. Unii cred ca aceasta lupta nu va fi pe tabere organizate, ci un fel de lupta anarhica între toate armatele lumii adunate în mod real în întinsa vale Meghido din Palestina biblica.

       A doua teorie interpreteaza batalia de la Armaghedon ca fiind o lupta între pagînism si Evanghelia lui Hristos. Sabia, care este vazuta ca iese din gura Domnului Hristos în Apocalipsa 1,16 este interpretata a fi Cuvîntul lui Dumnezeu, Evanghelia Sa cea vesnica. Potrivit cu cele scrise în capitolul 2 cu versetul 16, sabia gurii Domnului nu mai este folosita spre convertire, ci, de data aceasta spre nimicire. Aceasta teorie însa, nu ofera prea multe detalii. Cum va arata nimicirea oamenilor prin cuvîntul gurii Domnului?
 A treia teorie, foarte populara în zilele noastre, si strîns legata de teoria rapirii secrete a bisericii lui Iisus, vorbeste despre Armaghedon ca fiind un razboi literal, real, si el va avea loc dupa cei sapte ani de necaz si strîmtorare care vor fi jos pe pamînt, în timp ce mireasa DomnuluiHristos, biserica Sa va fi fost rapita sus. Potrivit cu aceasta interpretare, la sfîrsitul celor sapte ani natiunile pamîntului vor asedia Ierusalimul, Ierusalimul real al zilelor noastre. Însa în acele clipe grele, în mod fulgerator, napraznic, Domnul Iisus si sfintii Sai vor coborî pe pamînt ca sa salveze pe evreii care în timpul celor sapte ani de strîmtorare si-au înmuiat inima si s-au pocait întorcîndu-se la Iisus si primindu-L ca Mîntuitor al lor. Aceasta teorie pe cît este de placuta si de populara în bisericile de astazi, pe atît este de plina de fantezii religioase care nu au nici un suport în Cuvîntul lui Dumnezeu.

Cînd apostolul Ioan a pomenit de numele Armaghedon, fara îndoiala ca el nu a avut în minte aceste trei teorii, ci însemnatatea simbolica, spirituala a numelui Armaghedon. Tocmai de aceea el scrie în capitolul 16 versetul 16 astfel: „Duhurile cele rele i-au strîns în locul care pe evreeste se cheama Armaghedon”. Poate ca prin aceste cuvinte, apostolul Ioan a intentionat sa îndrepte atentia cititorilor Apocalipsei spre a lua în seama acest nume asezîndu-l în contextul istoriei ebraice, asa încît însemnatatea si rostul pomenirii lui aici sa fie pricepute bine de cititori. Daca facem o incursiune scurta în istoria poporului Israel, asa cum ne este relatata pe paginile Vechiului Testament, observam ca numele Armaghedon, sau cel putin radacina acestui cuvînt Meghido, apare destul de frecvent fiind legat de diferite momente istorice. Dintre toate însa, un singur moment istoric este mai relevant si în care cred ca se gaseste radacina acestui simbol folosit de apostolul Ioan în Apocalipsa. Momentul istoric se afla relatat în Judecatori capitolul 4. Potrivit cu cele scrise aici, poporul Israel se afla din nou într-o stare disperata. Iabin, împaratul Canaanului apasa greu asupra copiilor lui Dumnezeu. Armatele invadatoare nimiceau totul în calea lor: jefuiau, omorau, încît de groaza lor barbatii lui Israel au ales mai degraba sa se ascunda decît sa iasa la lupta în cîmp deschis. Nu s-ar fi putut totusi porni la razboi împotriva hoardelor lui Iabin si a le forta sa paraseasca tara? Sa pornesti la razboi, dar cu cine si cu ce? Cum ni se spune în capitolul 5 versetul 8, razboiul era la porti, dar nu vedeai nici scut nici sulita la 40.000 în Israel. Ce soarta astepta pe poporul lui Dumnezeu? Pieirea! însa undeva, pe înaltimile lui Efraim locuia Debora, o profeteasa a Domnului. Întrebata fiind daca Israel ar putea lupta si înfrînge pe împaratul Iabin si pe Sisera, comandantul ostirilor vrajmase, Debora raspunde: „Nu, Israel nu poate, nu este în stare; dar Dumnezeu poate, si va face lucrul acesta”. Si, într-o dimineata, poate la fel ca si celelalte dimineti, profeteasa Debora se adreseaza lui Barac care era la data aceea judecator peste Israel: „Scoala-te, caci iata ziua cînd Domnul da pe Sisera în mîinile tale. într-adevar, Domnul merge înaintea ta”. Si în ziua aceea a avut loc o batalie de pomina. Ghiciti unde? La Meghido! În acea batalie vrajmasii lui Israel au fost înfrînti cu desavîrsire de Dumnezeu însusi care a luptat pentru izbavirea poporului Sau. Si în cîntarea Deborei interventia lui Dumnezeu în aceasta lupta este asezata la loc de cinste si preamarita. Notati în special cuvintele din capitolul 5, de la versetul 20 si 31: „Din ceruri se luptau, de pe cararile lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Asa sa piata toti vrajmasii Tai, Doamne. Dar cei ce-L iubesc sînt ca soarele cînd se arata în puterea lui”. De atunci Haar-Meghido a devenit pentru poporul Israel un simbol al luptei în care, cînd nevoia celor credinciosi este extrema si cînd ei sînt apasati greu sub calcîiul vrajmasului, Domnul, deodata îsi descopera puterea Sa în izbavirea poporului Sau greu încercat ca si în zdrobirea vrajmasilor lui. Cînd cei 185.000 de osteni ai lui Sanherib au cazut ucisi de îngerul Domnului într-o singura noapte acea biruinta era de fapt o reeditare a acelei experiente de demult a lui Israel de la Haar-Meghido.
Însa ultimul si marele Armaghedon sta în viitor. Acela va fi în timpul plagii a sasea. Aceea va fi vremea neamurilor, vremea cînd Satana va uni si va stapîni mintile oamenilor în vederea atingerii unei singure tinte, exterminarea copiilor credinciosi ai lui Dumnezeu de pe pamînt. Dar ceasul acela va fi totodata ceasul interventiei lui Dumnezeu în favoarea poporului Sau. Cînd lumea sub trinitatea faradelegii îsi va concentra toate fortele cautînd sa dea ultima si decisiva lovitura de moarte, atunci copiii lui Dumnezeu care vor trece prin necazul cel mare în noaptea strîmtorarii lui Iacob, care vor fi apasati din toate directiile, vor striga catre Dumnezeu pentru ajutor, dupa izbavire. Si atunci deodata, în mod dramatic, uluitor, într-o descatusare nemaipomenita de putere si slava divina, Domnul Iisus va aparea pe norii cerului ca sa izbaveasca pe poporul Sau credincios de pe pamînt. Astfel ca, necazul cel mare prin care va trece poporul lui Dumnezeu în vremea plagii a sasea cît si aparitia Domnului pe norii cerului alcatuiesc la un loc întelesul cuvîntului Armaghedon.        Acest cuvînt este mai mult decît un punct geografic pe harta Palestinei de azi; ea este mai degraba ultima mare batalie din lunga si teribila confruntare dintre Domnul Iisus si Satana privind suprematia asupra acestui pamînt. Transpus în termenii experientei noastre pamîntene, Armaghedonul va ramîne experienta de neuitat a celor credinciosi din ultima generatie, experienta izbavirii lor, o experienta care va deveni pe tot parcursul vesniciei subiectul permanent al cîntarilor noastre de lauda pentru Iisus. Ce-i drept, ei, cei credinciosi citisera de multe ori cuvintele proorocului Daniel din capitolul 12 cu versetul 1, acea minunata fagaduinta divina: 
„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tau, caci aceasta va fi o vreme de strîmtorare cum n-a mai fost de cînd sînt neamurile si pîna la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tau va fi mîntuit si anume, oricine va fi scris în carte”. Una este sa citesti si alta este sa experimentezi ceea ce citesti. Tocmai de aceea aceasta experienta nu va putea fi stearsa din mintea celor credinciosi. De aceea si Iisus, pentru cei ce doresc sa fie partasi ai mîntuirii Sale, pentru cei ce doresc sa aiba parte de scena aceea grandioasa a revenirii Domnului Hristos, Aparatorul poporului Sau si doresc sa se întîlneasca cu Iisus, Mirele lor iubit, El le transmite prin profetul Ioan o avertizare, o somatie, spunîndu-le: „Iata, Eu vin ca un hot. Ferice de cel ce vegheaza si-si pazeste hainele ca sa nu umble gol si sa i se vada rusinea”. Da, Iisus va reveni pe neasteptate, brusc, surprinzator, ca un hot. De aceea, cei credinciosi trebuie sa vegheze si trebuie sa aiba grija ca hainele caracterelor lor, haina neprihanirii Domnului Iisus sa fie pastrata fara nici o pata.
       Izbavirea poporului lui Dumnezeu prin aratarea Domnului Hristos va aduce implicit nimicirea tuturor celor necredinciosi, a tuturor vrajmasilor lui Dumnezeu si ai poporului Sau. Da, acea zi a izbavirii lui Dumnezeu pentru unii va fi în acelasi timp ziua judecatii finale pentru restul omenirii, întrebarea este, iubite cititor, 
noi, pentru care zi ne pregatim si pentru care experienta? Aceasta este întrebarea asupra careia se merita într-adevar sa ne oprim si sa meditam cu toata seriozitatea. Si fie ca raspunsul inimii noastre sa fie mereu: „Tata ceresc. îti multumesc pentru Domnul Iisus Hristos prin care ai deschis si pentru mine o cale de izbavire din aceasta lume ce merge spre pierzare, îti multumesc pentru jertfa Sa prin care pot sa gasesc iertare, curatire si primire înaintea Ta. Tot ce doresc este sa intru în adevaratul Tau popor, în biserica alesilor Tai de azi si sa fiu gata la venirea Domnului Hristos cînd va aparea pe norii cerului. Fa Doamne ca izbavirea mea sa fie deplina si azi si în acea zi atît pentru mine cît si pentru toti cei dragi ai mei. îti multumesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin!”

       Unul din cele mai importante adevaruri ale crezului crestin este acela ca Domnul Iisus Hristos va veni din nou la noi în lumea noastra, si foarte posibil, chiar în aceasta generatie. Aceasta o spune Crezul, un crez vechi de peste 1500 de ani. Întrebarea este însa, cîti mai credem azi cu toata inima, cu toata convingerea ca Iisus Hristos va reveni? La data de 4 martie 1989, deci destul de recent, un grup de 30 de teologi ilustri, sefi de catedra la diferite seminarii si Universitati de prestigiu din Statele Unite, s-au întîlnit într-o localitate din Nordul Californiei pentru a trage o ultima concluzie în urma unui studiu care a durat 2 ani si în care au fost implicati mai mult de 100 de alti profesori de religie. Subiectul studiului lor este Iisus, si anume, daca va mai reveni sau nu, si daca revenirea Lui va deschide portile spre o noua era. Poate ca va intereseaza sa stiti care a fost concluzia la care au ajuns aceste minti luminate. Din cei 30, 26 au votat cu vehementa împotriva ideii ca Iisus va mai reveni, motivînd ca Iisus nu a promis asa ceva si ca aceasta idee este o inventie speculativa a bisericii primelor secole crestine. Alti doi profesori teologi au votat si ei împotriva acestei idei, dar fara prea mult entuziasm, în timp ce ultimii doi din cei 30 au fost total de acord cu fagaduinta clara a Domnului Hristos cît si cu învataturile apostolice ale Noului Testament ca Domnul Iisus va veni, va veni curînd si va deschide prin venirea Sa o epoca noua pentru istoria planetei noastre. Douazecisiopt contra la doi au tras deci concluzia ca Iisus Hristos nu va veni de fel.Oare asa sa fie? Personal, acest vot al celor 28 de teologi necredinciosi privind cuvintele Domnului Iisus nu ma impresioneaza negativ nicidecum. Dimpotriva, votul lor nu face decît sa adevereasca acea dureroasa întrebare a Domnului Iisus: „Dar cînd va veni Fiul Omului va gasi El credinta pe pamînt?”
Votul negativ al celor 28 de teologi reprezentînd un numar posibil de sute de mii de ori mai mare de teologi, studenti si crestini care nu mai cred ca Iisus va reveni, trebuie sa va marturisesc ca a avut asupra mea un efect mai degraba pozitiv. Acel congres al teologilor necredinciosi mi-a confirmat înca o data faptul ca ne gasim chiar în vremea sfîrsitului despre care apostolul Petru ne-a avertizat din timp prin cele scrise în 2 Petru 3,3: 
„înainte de toate sa stiti ca în zilele din urma vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trai dupa poftele lor si vor zice: ‘Unde este fagaduinta venirii Lui?’” Pe lînga miliioanele de crestini care nu mai cred în revenirea Domnului Iisus, mai sînt alte milioane de crestini care cred ca El va veni dar care se întreaba cu nedumerire: CÎND. Unii spun ca Iisus va veni dupa Armaghedon, altii spun ca Iisus se va coborî chiar în toiul luptei, în timp ce altii sustin, dimpotriva, ca Iisus va veni înainte de dezlantuirea acelui cataclism uman.
Daca binevoiti sa deschideti din nou Apocalipsa la locul unde am ramas cu studiul nostru din prelegerea trecuta, la capitolul 16, capitol în care sînt descrise cele din urma sapte plagi sau urgii ale mîniei divine, vom afla ca Iisus Hristos va veni exact la încheierea celor sapte urgii. În timp ce profetia din acest capitol deapana una dupa alta stirile despre primele cinci plagi, transportîndu-ne în timp la momentul plagii a sasea, aceea a Armaghedonului, vedem cum deodata, în mod brusc, firul profetiei pare ca se întrerupe pentru a se face auzit în versetul 15 anuntul solemn al Domnului Iisus: 
„Iata, Eu vin ca un hot. Ferice de cel ce vegheaza si-si pazeste hainele ca sa nu umble gol si sa i se vada rusinea”.
Dar revenirea Lui nu are loc chiar atunci cînd este anuntata, în toiul Armaghedonului. Daca am înteles bine ce reprezinta Armaghedonul, atunci întelegem bine si cînd va avea loc revenirea Domnului Iisus. Dupa cum am vazut, Armaghedonul este evenimentul care va polariza toate împaratiile pamîntului sub o singura stapînire, aceea a trinitatii faradelegii, reprezentata de balaur, de fiara si de proorocul mincinos. Din gura acestor trei conducatori, spune profetia, ies trei duhuri necurate, duhuri de demoni, cu scopul precis de a însela lumea si a o strînge într-un front comun, pentru ultima mare batalie. Armaghedonul de aici nu este un loc geografic ci mai degraba o experienta unica, aceea a concentrarii tuturor fortelor satanice si pamîntene pentru a da o lovitura de moarte lui Dumnezeu si tuturor acelora care vor îndrazni sa continue sa stea de partea lui Dumnezeu. Oricît de mare ar fi concentrarea fortelor vrajmasilor lui Dumnezeu la data aceea, rautatea, hulele si armele celor rai nu pot sa faca nici un rau lui Dumnezeu. Ele nu pot depasi granitele planetei, nu pot patrunde în templul lui Dumnezeu în sala tronului divin pentru a rasturna stapînirea universala a lui Dumnezeu. Loviti, chinuiti, îngroziti si spumegînd de mînie împotriva lui Dumnezeu, închinatorii fiarei ar fi dispusi sa faca orice pentru a ajunge la Dumnezeu, pentru a se lupta împotriva Lui în mod direct. Înfierbîntati de ura lor, vrajiti si înflacarati de duhurile de demoni, vor face atunci front comun în fata unui adversar pe care nu-L pot atinge cu nimic, dar despre a carui putere deja au luat cunostinta. Atunci balaurul, Satana va îndrepta atentia tuturor acelor gloate înfuriate de la Dumnezeul cel Atotputernic la ramasita poporului lui Dumnezeu care va fi în viata la acea data. Asa ne spune profetia din capitolul 12 cu versetul 17, ca 
„balaurul, mîniat pe femeie, s-a dus sa faca razboi cu ramasita semintei ei, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si tin marturia lui Iisus”. Razboiul Armaghedonului este de fapt razboiul pe care Satana îl va porni nu împotriva Dumnezeului cel Atotputernic, ci împotriva poporului credincios al lui Dumnezeu, reprezentat de ramasita acelora care pazesc poruncile lui Dumnezeu si tin credinta lui Iisus. Balaurul daduse putere fiarei si mare stapînire pentru a aduce cu forta la ascultare pe toti crestinii si pentru a-i determina sa se închine ei si sa primeasca semnul ei pe frunte sau pe mîna. Dar lucrurile nu au mers exact asa cum au fost proiectate. Fiara a avut de întîmpinat opozitie în chiar granitele teritoriului ei. Atîta timp cît printre crestini urmau sa existe unii care vor refuza sa-i dea ascultare si sa i se închine, împaratia fiarei avea sa fie amenintata. Ce era de facut? Fiara atunci, în întelegere cu proorocul mincinos, da o lege martiala care pronunta moartea asupra tuturor celor ce vor refuza sa se închine fiarei si sa primeasca semnul ei. Dar culmea, cei ce vor sa ramîna credinciosi poruncilor lui Dumnezeu nu numai ca nu se dau înapoi sau au de gînd sa capituleze, ci dimpotriva, înarmatii cu putere de sus, cu fetele straluminate de slava lui Dumnezeu, sînt hotarîti sa mearga la toti locuitorii pamîntului cu Evanghelia vesnica a lui Dumnezeu, rostind marea strigare – Temeti-va de Dumnezeu si dati-I slava, caci a venit ceasul judecatii Lui; si închinati-va nu fiarei, ci Celui ce a facut cerul, pamîntul, marea si izvoarele apelor. A cazut Babilonul, cetatea cea mare, care a adapat toate neamurile din vinul mîniei desfrînarii ei. Si acea mare strigare a ramasitei celor credinciosi continua: Daca se închina cineva fiarei si icoanei ei si primeste semnul ei pe frunte sau pe mîna, va bea si el din vinul mîniei lui Dumnezeu.        Marea strigare a celor credinciosi urmareste drept scop sa adune într-un singur popor, într-o singura miscare sau coloana pe toti oamenii de pe pamînt crestini, sau fosti pagîni, ca sa stea cu adevarat de partea adevarurilor Bibliei, de partea poruncilor lui Dumnezeu si de partea lui Iisus. Marea strigare a ramasitei de pe întreg pamîntul va fi însotita de multe semne si minuni adevarate. Ca niste trimisi împuterniciti ai lui Hristos prin al caror glas rasunau îndemnurile lui Dumnezeu, membri ramasitei rugau fierbinte pe toti locuitorii pamîntului: împacati-va cu Dumnezeu. Dupa ce lucrarea marei strigari a fost încheiata cu succes si poporul lui Dumnezeu a fost adunat sub stindardul poruncilor lui Dumnezeu si asezat în vazul lumii, urmatorul eveniment ce va avea loc va fi încheierea harului divin, închiderea usii mîntuirii pentru oricine.. Acum este rîndul demonilor sa mearga la locuitorii pamîntului, acum este rîndul lor sa savîrseasca si ei semne si minuni si sa întreprinda ultima lor campanie de înselare si orbire a mintilor oamenilor pentru a-i strînge împotriva lui Dumnezeu. Dar, cum am spus, evident, Dumnezeu nu se va deranja si nu se va speria de aceasta campanie si atunci Satana, fiara, proorocul mincinos si toti închinatorii fiarei se vor napusti asupra celor credinciosi. În acel moment cînd mîna celor necredinciosi se va ridica sa dea lovitura de moarte copiilor lui Dumnezeu, asa cum ne spune versetul 17, „din templu, din scaunul de domnie al lui Dumnezeu va iesi un glas tare care va zice: ‘S-a ispravit! S-a sfîrsit’.
Ce urmeaza dupa aceste solemne cuvinte? Iata ce spune versetul 18 în continuare: 
„Si au urmat fulgere, glasuri, tunete si s-a facut un mare cutremur de pamînt asa de tare cum de cînd este omul pe pamînt n-a fost un cutremur asa de mare. Cetatea cea mare a fost împartita în 3 parti si cetatile neamurilor s-au prabusit. Si Dumnezeu Si-a adus aminte de Babilonul cel mare ca sa-i dea potirul de vin al furiei mîniei Lui. Toate ostroavele au fugit si muntii nu s-au mai gasit. O grindina mare ale carei boabe cîntareau aproape un talant a cazut din cer peste oameni si oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru ca aceasta urgie era foarte mare”. O, ce teribila va fi ziua aceea cînd Iisus, Aparatorul poporului lui Dumnezeu va spune în auzul vrajmasilor Sai „S-a ispravit!” Aceasta a fost ziua pe care El a întrezarit-o
atunci cînd trecea prin chinurile jertfei Sale sus, pe culmea Golgotei. În acea zi, cînd buzele Sale cuprinse de paloarea mortii au rostit cuvintele „S-a sfîrsit”, în cuvintele Sale era ascunsa convingerea ca prin jertfa Sa El va pune capat robiei pacatului si domniei lui Satana în aceasta lume. Aceea a fost lupta Sa cea mai grea. De felul cum se încheia acea lupta de pe Calvar, aveau sa depinda acele cuvinte „S-a sfîrsit” care urmau sa fie rostite cu ocazia plagii a saptea. Iisus însa a biruit la cruce, de aceea si Dumnezeu L-a înviat si L-a înaltat nespus de mult si I-a dat numele care este mai presus de orice nume: Iisus Hristos, Domnul. Tocmai datorita biruintei Sale pe Golgota Iisus a fost gasit vrednic sa ia din mîna Celui Prea înalt cartea aceea scrisa pe dinauntru si pe dinafara, si pecetluita cu sapte peceti, aratîndu-se prin aceasta ca mersul istoriei acestei planete a ajuns în mîini bune.
Pe parcursul studiilor noastre de pîna acum din Apocalipsa, am vazut cum pecete dupa pecete sînt rupte, trîmbita dupa trîmbita suna si în final potir dupa potir este varsat asupra pamîntului pîna la ultima pagina a cartii din mîna Sa, pîna la ultimele Sale cuvinte 
„S-a sfîrsit!”
Noi oamenii, cînd trecem prin clipe grele de nesuportat, datorita starilor de lucruri din viata noastra sau datorita nefericirii, suferintei si greutatilor care abunda în jurul nostru, ajunsi la capatul puterilor sau rabdarii adeseori întrebam: Pîna cînd Doamne? Atunci, în acele clipe, ar fi mai bine sa ne atintim privirea spre acele cuvinte ale Domnului Iisus rostite pe Calvar, cît si asupra acelor cuvinte rostite cu glas tare de pe tronul Sau din cer: „S-a ispravit!” Al saptelea înger a varsat ultimul potir al mîniei lui Dumnezeu în vazduh, asupra întregului pamînt.

Primul potir a atins ici si colo pamîntul, revarsarea celui de al doilea potir a lovit marea în timp ce prin al treilea potir au fost lovite izvoarele apelor. Prin aruncarea celui de al patrulea potir peste soare, razele lui au început sa dogoreasca ucigator ici si colo pe pamînt. Începînd cu plaga a cincea, loviturile mîniei lui Dumnezeu sînt ceva mai precise si se transfera de la natura la fiinte omenesti, de la elementele care guverneaza bunul mers al vietii pe pamînt, la elementele care vor guverna societatea acelor zile din urma. Plaga a cincea loveste mai întîi scaunul de domnie al fiarei cu un întuneric gros care seamana groaza si durere în inimile celor ce conduc lumea alaturi de fiara si care discrediteaza toata puterea fiarei în fata întregului pamînt. Plaga a sasea loveste mintea tuturor locuitorilor pamîntului, lasînd-o la bunul plac al aceluia de care oamenii au avut placerea sa asculte. Acum oamenii în orbirea lor se arunca asupra poporului lui Dumnezeu ca sa-l extermine, ca sa-l stearga de pe fata pamîntului. Acum se pare ca este momentul acela crucial cosmic cînd Iisus trebuie sa intervina, cînd El trebuie sa se ridice în apararea urmasilor Sai de pe pamînt; acum ori niciodata! Si glasul Lui se aude pe tot pamîntul: S-a sfîrsit! Si drept urmare, aceia care vroiau sa stearga pe cei credinciosi de pe pamînt sînt acum facuti una cu pamîntul. Pamîntul este acum cuprins de teribile convulsii. Întreaga natura este pusa în miscare. Ostroavele si muntii se muta din locurile lor, dispar în apele marilor sau oceanelor sau se cufunda în adîncurile pamîntului. Totul pare ca se stinge în întuneric si fulgerele sfîsie cu luminile lor orbitoare privirile îngrozite ale oamenilor, iar vazduhul este plin de glasuri si tunete.
Vazduhul de altadata, elementul favorit al duhurilor rele, acea împaratie peste care Satana si îngerii lui se credeau stapîni a devenit acum o granita peste care cerul nu le mai îngaduie sa treaca. Toti trebuie sa fie aici la ceasul judecatii divine. Atunci se vor împlini cuvintele scrise de proorocul Isaia în cartea sa la capitolul 26 cu versetul 18, cuvinte ce pareau fantastice la ora aceea si pe care cei rai din veacurile de mai tîrziu mai mai sa le fi uitat. Ele prevesteau: „Pamîntul se rupe, pamîntul se sfarma, pamîntul se crapa, pamîntul se clatina ca un om beat, tremura ca o coliba. Pacatul lui îl apasa, cade si nu se mai ridica. în ziua aceea Domnul va pedepsi în cer ostirea de sus iar pe pamînt pe împaratii pamîntului. Babilonul, cetatea cea mare, acel locas al dracilor nu mai prezinta siguranta pentru nimeni.
Efectul imediat al cutremurului de pamînt, ca si al tuturor celorlalte elemente ale naturii iesite acum din fagasul lor, este de-a dreptul pustiitor pentru sufletele tuturor oamenilor. Nu numai împaratiile pamîntului si cetatile lor sînt clatinate, ci însusi Babilonul este zdruncinat din temelie. Satana, fiara si proorocul mincinos nu se mai înteleg. Babilonul, acel triumvirat al faradelegii se dezbina, se destrama acum. Cineva trebuie sa fie vinovat de toate acestea, însa fiecare arunca acum vina asupra celuilalt. Si, pentru ca distrugerea sa fie completa acum asupra Babilonului si asupra tuturor închinatorilor fiarei, cerul întreg începe sa toarne o grindina grea si deasa care zdrobeste tot ce are viata. Imaginati-va ce scene de groaza vor fi atunci. 
Aceea va fi ziua cea mare a mîniei lui Dumnezeu. În acea zi universul întreg va privi cu consternare la toti aceia care au ales sa nesocoteasca, sa respinga si sa lupte contra lui Dumnezeu. Pe buzele tuturor celor loviti de aceasta ultima urgie divina sînt acum numai cuvinte de razvratire si injurii la adresa lui Dumnezeu si niciun cuvînt de pocainta si nici chiar cel mai slab semn de regret. Atitudinea celor nemîntuiti face pe deplin dovada ca omul despartit de harul lui Dumnezeu nu vrea si nici nu poate sa se supuna lui Dumnezeu si legii Sale si ca urmarea naturala a acestei despartiri de harul divin duce în mod sigur la împietrirea inimii si la razvratire pe fata împotriva lui Dumnezeu. Despre faraonul în timpul caruia Dumnezeu a revarsat potirul mîniei Sale peste toata tara Egiptului sta scris ca si-a împietrit inima, nu s-a pocait de fel lasînd sa treaca astfel clipa potrivita, ocazia harului divin de a se întoarce la Dumnezeu si a-I servi. Ma gîndesc ca aceasta va fi si experienta multora din ultima generatie dinaintea retragerii harului divin. Multi care au nesocotit, au batjocorit, au refuzat sau poate chiar ca s-au luptat împotriva lui Dumnezeu, vor continua în aceasta atitudine pîna în ultima clipa de har si vor trece dincolo de ea cu inima împietrita în vrajmasie contra cerului.
O, daca ei nu ar fi repetat acea experienta a lui Faraon lasînd sa treaca clipa lor potrivita! Multi oameni se întreaba azi în forul intim al inimii lor: Cînd este mai bine sa se întoarca la Dumnezeu si sa-si consacre viata în deplina ascultare de voia Sa, acum sau mai tîrziu? Multi dintre cei ce aseaza o hotarîre atît de importanta sub forma unui balans între un azi si un mîine, neglijeaza adeseori marele adevar ca nimeni nu este stapîn pe timp si ca un astazi este cu mult mai bun decît un mîine care ar putea sa nu mai vina niciodata deoarece 
firul vietii noastre se poate întrerupe fulgerator. Însa cei mai multi care fac din ziua de mîine ziua marii lor hotarîri de a se pocai, de a se întoarce la Dumnezeu si alipi de voia Sa, prin însasi amînarea lor recunosc tacit ca Dumnezeu cu chemarea Lui la mîntuire îi cam deranjeaza, îi cam incomodeaza. Adevarul este ca în clipa de fata lor nu le place sa raspunda chemarii divine.
Iubite cititor, tînar sau vîrstnic, daca în acest moment simti ca Dumnezeu te cheama, ca trebuie sa lasi pacatul si nebuniile acestei lumi si sa te pregatesti pentru cer, pentru vesnicie, si aceasta chemare divina te incomodeaza, în numele Domnului Iisus Hristos te invit sa lasi sa treaca tocmai aceasta clipa, clipa potrivita, clipa marii hotarîri. Te invit sa nu treci peste granita ei. S-ar putea ca si mîine sa mai fie o clipa potrivita, dar daca astazi n-ai fost dispus sa o folosesti, nu cumva pîna mîine inima ta se va învîrtosa si va deveni si mai insensibila la glasul iubirii divine si se va simti si mai incomodata de invitatia harului divin de a te pocai?        O, fie ca raspunsul tuturor celor care au primit aceasta solemna solie sa nu fie altul decît: 
Acum, chiar în clipa aceasta Doamne, doresc sa ma asez pe altarul Tau, sa ma consacru Tie. Primeste Te rog viata mea asa cum este ea si curateste-o Te rog în sîngele Domnului Iisus si aseaza în ea o inima noua si putere divina de a Te asculta pîna la capatul cararii vietii. Si fie ca acest capat sa nu se termine în ziua mîniei Tale ci în ziua mareata si glorioasa a aratarii Domnuluii nostru Iisus Hristos. Ajuta-ma la toate acestea si-Ti multumesc prin numele Sau cel sfînt. Amin!

RUGĂCIUNEA NECREDINŢEI

David Wilkerson

https://worldchallenge.org/romanian-devotions

Ati auzit despre rugãciunea de credintã. Eu cred cã existã o imagine opusã, o imagine în oglindã a acestei rugãciuni, o rugãciune care se bazeazã pe carnal. Eu o numesc rugãciunea de necredintã.

Vreau sã vã pun o întrebare. L-ati auzit vreodatã pe Domnul spunându-vã: “Inceteazã a te mai ruga – ridicã-te de pe genunchi”? Ti-a spus vreodatã Duhul Sãu “Gata, opreste-te din plâns si stergeti ochii. De ce stai cu fata la pãmânt înaintea Mea?”

Domnul a vorbit exact aceste cuvinte către Moise: “Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte” (Exod 14:15). Întelesul literal în evreieste al acestui verset este: “De ce strigati la Mine? De ce tot zgomotul ăsta stăruitor în urechile mele?”

De ce ar spune Dumnezeu aceasta cãtre Moise? Iatã un om dupã placul lui Dumnezeu, un om al rugãciunii, în momentul de crizã al vietii sale. Faraon era pe urmele israelitilor, gata-gata sã-i prindã. Majoritatea crestinilor probabil ar fi reactionat la fel ca si Moise. S-a dus afarã undeva pe vreun deal ca sã fie singur cu Domnul. Dupã aceea si-a vãrsat inima în rugãciune.

Când Dumnezeu a auzit pe Moise strigând, i-a spus: “Destul”. Scriptura nu este explicitã despre cecea ce urmeazã. Dar poate cã în acel moment Dumnezeu sã fi spus: ”Cu ce drept toatã agonia asta, Moise. Plânsetele voastre sunt o insultã la adresa credinciosiei Mele. V-am facut deja promisiunea solemnã de eliberare. Si v-am arãtat exact ce aveti de fãcut. Acum, încetati cu plânsetele”.

Când avem de înfruntat propriile noastre momente de crizã, s-ar putea sã ne convingem singuri cã: “Rugãciunea este cel mai important lucru pe care pot sa-l fac acum”. Dar vine o vreme când Dumnezeu ne cheamã sã actionãm, sã ascultãm cu credintã de Cuvântul Sãu. În asemenea momente, El nu ne va permite sã ne retragem în pustie pentru a ne ruga. Acel lucru ar însemna nesupunere si orice rugãciune ar fi fãcutã în necredintã.

Rugãciunea de necredintã tine seama numai de bunãtatea lui Dumnezeu. Ea ignorã severitatea judecãtilor Sale sfinte. Pavel scrie: “Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu” (Romani 11:22). Apostolul înadins mentioneazã aici bunãtatea si asprimea lui Dumnezeu la un loc. El spune cã nu pot fi separate una de celalaltã.

In Vechiul Testament, Isaia a exprimat acest lucru astfel: “Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge” (Isaia 59:1–3).

Preaiubitilor, Dumnezeu nu S-a schimbat între Vechiul si Noul Testament. El e un Dumnezeu al dragostei si milei, asa cum semnaleazã Isaia. Dar El încã urãste pãcatul deoarece El este sfânt si drept. De aceea I-a spus lui Israel “Nu vã aud din cauza pãcatului vostru”.

Sã luãm aminte la cuvintele psalmistului David: “Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea” (Psalmul 66:17–20).

Psalmistul spune, în esentã: ”Am vãzut cã erau lucruri nelegiuite în inima mea si am refuzat sã mã împac cu asta. Asa cã am venit la Domnul spre a primi curãtirea. Dupã aceea El a auzit rugãciunea mea. Dar dacã m-as fi tinut în continuare de pãcat, Dumnezeu n-ar fi ascultat plânsetul, strigãtul meu.”

Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generală

http://www.mesagerul-crestin.net/carti/HTM/Cele_zece_plagi_asupra_Egiptului.htm

Din predicile lui W. J. Ouweneel în 1974 în Katwijk aan Zee

    Intenţia mea în seara aceasta este să vorbesc despre cele zece plăgi care au lovit Egiptul. Este vorba de o temă deosebit de importantă, şi aceasta cu atât mai mult cu cât noi studiem aceste plăgi în lumina evenimentelor care au loc în zilele noastre în Orientul Apropiat. Aceste lucruri au ceva să ne spună. Citim în Exod 7.3, că Dumnezeu spune lui Moise: „Eu voi împietri inima lui faraon şi Îmi voi înmulţi semnele Mele şi minunile Mele în ţara Egiptului”. De cele mai multe ori noi vorbim despre plăgi asupra Egiptului, însă Dumnezeu le numeşte aici semnele Sale şi minunile Sale. Mai târziu, în capitolul 9.14, Dumnezeu vorbeşte şi despre plăgile Sale, pe care El le va trimite în inima lui faraon. Însă aici în capitolul 7 El vorbeşte mai întâi despre semnele şi minunile Sale. Prin urmare ele nu erau în primul rând semne şi minuni pentru faraon, ci pentru poporul Israel; căci tot ce Dumnezeu aduce asupra lui faraon în Egipt nu este destinat numai şi nici măcar în primul rând pentru egipteni, ci sunt ca semne şi minuni pentru poporul lui Dumnezeu. Acestea sunt învăţături spirituale referitoare la ceea ce Dumnezeu aduce peste lumea de astăzi şi despre ceea ce El va face mâine cu lumea aceasta, după ce Adunarea lui Dumnezeu va fi răpită din lumea aceasta. Atunci Dumnezeu va lăsa plăgile Sale să se reverse pe deplin asupra lumii acesteia.

Feluri de interpretare

   Nu este posibil să ne preocupăm cu toate detaliile acestui capitol. Aceasta nici nu este necesar. Probabil este mai important să înţelegem liniile directoare ale acestui capitol. De aceea vreau să încep prin a numi trei puncte referitoare la semnificaţia acestor semne şi minuni pentru popor şi ce au să ne spună nouă aceste semne şi minuni în umblarea noastră zilnică prin lumea aceasta.

  1. În toată derularea evenimentelor simbolice, pe care le găsim în prima parte a acestei cărţi, este un înţeles deosebit. Vedem în cartea Exod mai întâi pe păcătosul care vine în lumina lui Dumnezeu şi acolo descopere păcatele sale. În capitolele 13 şi 14 el este apoi eliberat de Dumnezeu. Toate aceste capitole au şi o semnificaţie profetică exemplară. Aceasta se poate recunoaşte clar din capitolul 2. Acolo ne este prezentat Moise, un model al Domnului Isus ca Mântuitor, pe care L-a dat Dumnezeu. Moise se naşte şi creşte. Inima lui doreşte după poporul lui Dumnezeu. El omoară pe egiptean şi este lepădat de poporul său; tot aşa şi Domnul Isus a fost lepădat de poporul Său, după ce El a bătut pe duşman. Moise fuge în străinătate; tot aşa şi Domnul Isus a plecat de pe pământul acesta într-o ţară îndepărtată, aşa cum El Însuşi spune în pildă (Luca 19.12).  Însă în acest timp al lepădării, Domnul Isus are o mireasă, prezentată simbolic în Ţipora. Ea are parte împreună cu El de lepădarea Sa, de trăirea Sa ca străin în afara lumii şi în afara lui Israel; tot aşa şi Adunarea are locul în afara lumii şi în afara lui Israel. Însă apoi inima lui Moise doreşte din nou după poporul său, şi acum a sosit momentul ca Dumnezeu să acţioneze: Moise se reîntoarce la poporul său, ca să se preocupe cu el şi în cele din urmă în capitolele 13 şi 14 să-l salveze trecându-l prin Marea Roşie; tot aşa odată poporul Israel – rămăşiţa acestui popor, care prin Duhul Sfânt se va întoarce la Dumnezeu – va fi salvată trecând prin apele judecăţii. Această temă o regăsim în Psalmii 73-83; acolo salvarea poporului lui Dumnezeu este pusă în legătură cu viitorul, când Domnul Isus va reveni. Însă înainte să aibă loc această salvare descrisă în capitolele 13 şi 14, trebuie să se împlinească ce noi găsim în capitolele 7-11.

   Când Domnul Isus Se va preocupa iarăşi cu poporul Său, salvarea nu va avea loc de azi pe mâine. În capitolele 5 şi 6 vedem că poporul ajunge mai întâi în necazuri mult mari decât cele dinainte. Tot aşa rămăşiţa poporului Israel din viitor va avea parte în ţara în care acum locuieşte, de necazuri mari, mult  mai dureroase decât poporul a avut vreodată parte în istoria sa. Toate acestea vor fi mult mai îngrozitoare decât ultimul război din peninsula Sinai şi de ce a avut parte pe înălţimile Golan.

   Deci ceea ce noi găsim în aceste plăgi trebuie să fie evenimente pe care Dumnezeu le aduce asupra lumii acesteia, mai întâi în providenţa Sa, însă mai târziu direct din cer. Israel s-a reîntors deja în ţară. Urmează ca acolo să se formeze o rămăşiţă, şi Domnul Isus Se va preocupa iarăşi cu acest popor. El va arăta lumii, că ei sunt poporul Său. El va arăta pe de o parte lumii puterea şi gloria lui Dumnezeu şi pe de altă parte în cele din urmă va elibera rămăşiţa de sub puterea tuturor duşmanilor ei.

  1. Interpretarea profetică a cestor plăgi devine clară nu numai din contextul simbolic, ci şi printr-o comparaţie cu cartea Apocalipsa. Plăgile, care sunt descrise aici, le regăsim aproape pe toate în Apocalipsa. Această carte ne descrie începând cu capitolul 4 „ceasul încercării, care va veni peste toată lumea, ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ” (Apocalipsa 3.10). Ceasul încercării vine pestetot pământul. Deci aceasta nu este „necazul cel mare” (Ieremia 30.7), căci acesta va lovi pe Israel. Cele zece plăgi nu au lovit pe Israel, ci lumea. Aceasta ne-o arată în mod deosebit cartea Apocalipsa. În Apocalipsa 16.9 citim că plăgile lui Dumnezeu trebuie să aibă ca rezultat ca oamenii să se pocăiască şi să-I dea onoare. În capitolul 18.4 vedem că aceste plăgi ale lui Dumnezeu vor lovi în mod deosebit lumea creştină, creştinătatea cu numele. Dumnezeu cheamă pe poporul Său afară, ca el să se despartă şi să rămână cruţat de aceste plăgi. În Apocalipsa 16, unde noi găsim cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu, vedem că în modul cel mai remarcabil ele armonizează cu aceste zece plăgi. Vom reveni la aceasta în cadrul diverselor plăgi. Deci aceasta este o dovadă clară, că ceea ce noi găsim aici este o prezentare a ceea ce va avea parte lume după ce Adunarea va fi răpită.

  1. Aceste stări nu năvălesc însă în lumea aceasta aşa ca şi cum totul va schimbat deodată de azi pe mâine, după ce Adunarea va fi răpită, ci ele îşi au începutul în timp ce Adunarea este încă pe pământ, scurt înainte de venirea Domnului Isus. Atunci toate lucrurile, care sunt prezentate prin aceste plăgi, trebuie să fie în principiu deja prezente. Sper să arăt, că ceea ce noi găsim aici începe zilnic să devină realitate în jurul nostru. Acestea sunt pentru noi – şi de aceasta este vorba –semne şi minuni. Prin aceasta ajungem la convingerea că noi trăim în ultimele zile şi venirea Domnului s-a apropiat foarte mult. Rog pe Domnul, ca aceste plăgi să fie pentru noi semne şi minuni, pentru ca învăţăturile cuprinse în ele să le înţelegem cu inima şi ele să lucreze la conştiinţa noastră, exact aşa cum atunci Dumnezeu a avut ceva de spus poporului Său prin aceste plăgi.

Introducere la plăgi

   Secţiunea capitolul 7.1-13 este o introducere importantă la aceste plăgi. Dumnezeu spune aici lui Moise şi lui Aaron, ca ei să meargă la faraon şi la dorinţa acestuia să facă o minune: să arunce toiagul lui Aaron. Am văzut deja ceva asemănător în capitolul 4. Acolo Moise a trebuit să arunce toiagul său, şi el s-a transformat într-un şarpe. Când Moise a fugit de şarpe, Dumnezeu i-a zis să apuce şarpele de coadă. El s-a transformat iarăşi în toiag în mâna lui. Acest semn el trebuia să-l facă înaintea ochilor poporului Israel. La sfârşitul capitolului 4 citim că Aaron a făcut apoi acest semn înaintea poporului. Aici în capitolul 7 Dumnezeu spune că Aaron trebuia să facă acum acelaşi semn înaintea egiptenilor şi înaintea lui faraon. Prin aceasta acest semn primeşte un alt înţeles. În primul rând acum nu se cere lui Moise să-şi arunce toiagul, ca la începutul capitolului 4, ci lui Aaron. Citim mai târziu în cartea Numeri capitolul 17 despre toiagul lui Aaron, că el făcuse muguri şi făcuse flori de migdal. Toiagul lui Aaron vorbeşte despre puterea de înviere a unei vieţi noi, care a rezultat din moartea Domnului Isus. Aaron însuşi este un model despre Hristos înviat şi glorificat, care ne reprezintă înaintea feţei lui Dumnezeu. În capitolul 4 accentul se punea, că Moise trebuia să ia din nou toiagul în mână; această învăţătură era valabilă pentru Moise şi poporul Israel. Aici la Aaron citim numai că el trebuia să arunce toiagul înaintea lui faraon. Moise a aruncat toiagul pe pământ şi a fugit fricos de şarpe, aşa cum odinioară omul a aruncat la pământ autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu – aceasta simbolizează toiagul – şi ea a devenit şarpe. În felul acesta satan, vrăjmaşul sufletelor, a primit putere asupra omului. Însă satan şi poporul au trebuit să recunoască că toiagul a revenit în mâna adevăratului Moise şi că Domnul Isus ca Domn înviat are toată puterea în mâini. Aşa spune Domnul Isus în Matei 28.18: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”. Aaron este un model despre Domnul înviat şi glorificat, care are toată puterea în cer şi pe pământ. Aşa păşeşte aici Aaron înaintea lui faraon şi aruncă toiagul său pe pământ, care prin aceasta devine şarpe.

   Acelaşi lucru vedem în zilele noastre. Domnul Isus are toată puterea în cer şi pe pământ, chiar dacă noi nu vedem aceasta. Noi nu vedem încă că toate lucrurile Îi sunt supuse (Evrei 2.8). Pentru noi, şi în mod deosebit pentru lumea aceasta pare aşa, că puterea lumii acesteia ar fi toată în mâna diavolului. Dar nu este aşa. Domnul Isus spune lui Pilat: „N-ai avea nici o putere împotriva Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus” (Ioan 19.11). Pavel spune în Romani 13 despre împăratul satanic Nero: „căci nu este autoritate decât de la Dumnezeu”! Pare că un bărbat ca Nixon ţine toată lumea în încordare prin faptul că trupele sale au fost aşezate în stare de alarmă, numai pentru a-şi salva propria viaţă. Ne putem gândi la mulţi oameni care influenţează derularea evenimentelor în lumea aceasta. În fond ei nu fac aceasta. Toată puterea este în mâinile Aceluia care a înviat şi şade glorificat la dreapta lui Dumnezeu. El stă peste puterea care are forma unui şarpe. Cuvântul folosit aici în capitolul 7 pentru şarpe este un alt cuvânt decât cel din capitolul 4 şi înseamnă mai mult „balaur” sau „monstru”. Duhul Sfânt arată spre o putere mult mai mare şi mai tare decât a şarpelui. În zilele noastre pare că puterea ar fi în mâinile celor mari ai pământului acesta, însă ea este realmente în mâinile lui Hristos înviat şi glorificat. Toată puterea este dată de Dumnezeu, şi El este Cel care îndreaptă inimile împăraţilor încotro vrea El (Proverbe 21.1). Aceasta va dura atâta timp, până când Adunarea va fi răpită. Atunci satan va veni în cele din urmă cu propriile puteri (ale fiarei). Toate puterile din istoria lumii au fost date de Dumnezeu şi au fost instaurate sub providenţa şi permisiunea Sa pe pământul acesta. Dar curând va veni satan cu puterea proprie, căci împărăţia romană reinstaurată, puterea reinstaurată în Europa, va veni din adânc (Apocalipsa 11.7; 13.2,4). Atât această împărăţie cât şi antihrist vor primi puterea direct de la satan. Aceştia sunt şerpii (balaurii), pe care îi vor da la iveală vrăjitorii lui faraon. Dar când va veni momentul acesta, când vrăjitorii vor da la iveală puterile lui satan, Domnul Isus, care are toată puterea, va nimici aceste puteri, aşa cum şarpele lui Aaron a înghiţit şerpii vrăjitorilor.

   În aceasta sunt cuprinse învăţături importante pentru noi. Nu am tratat până la sfârşit punctul trei amintit mai înainte. Chestiunea cu toiagul lui Aaron arată clar că aceste plăgi nu se referă numai la timpul de după răpirea Adunării, ci că ele zilnic devin realitate, şi anume în mod deosebit în creştinătate. Găsim o dovadă clară despre aceasta în 2 Timotei 3. Pavel spune acolo că în ultimele zile vor fi timpuri grele. El enumeră acolo cum vor fi oamenii, ce trăsături de caracter îngrozitoare vor revela ei; el îi denumeşte ca fiind unii care au o formă de evlavie; aceasta înseamnă că ei fac impresia de creştini, de sfinţi, dar în realitate tăgăduiesc puterea credinţei creştine, a adevărului lui Dumnezeu. În context cu aceasta Pavel se referă la vrăjitorii Iane şi Iambre, care la timpul lor s-au împotrivit lui Moise. Aşa vor fi în ultimele zile oameni care poartă numele de creştini, dar tăgăduiesc puterea adevărului şi se ridică împotriva fiecăruia care apără adevărul lui Dumnezeu. „Dar nu vor mai înainta”, spune Pavel, „căci nebunia lor va fi arătată deplin tuturor”. Acest loc din 2 Timotei 3 ne arată deci că ceea ce noi găsim aici în plăgi, are şi pentru noi o semnificaţie mare, căci noi trăim în ultimele zile, în care vrăjitorii lui faraon – instrumente în mâna diavolului – încearcă în domeniul creştinătăţii cu actele lor vrăjitoreşti să îndepărteze puterea adevărului şi să slăbească Cuvântul lui Dumnezeu. Ei încearcă să îngusteze şi să diminueze semnele şi minunile pentru poporul lui Dumnezeu, aşa fel că în final pare că satan va avea biruinţa din aceasta. Când apoi satan vine cu şerpii lui, Domnul Isus va prinde aceşti şerpi şi îi va arunca în iazul de foc (Apocalipsa 19.20) şi pe satan însuşi în adânc (Apocalipsa 20.2,3).

   Acest semn cu toiagul lui Aaron este deci introducerea la plăgi şi ne arată chiar de la început derularea în continuare şi finalul: finalul va fi, că Domnul Isus şi Dumnezeu vor birui, că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea lui faraon şi că în cele din urmă toată puterea lumii va fi zdrobită şi Dumnezeu salvează poporul Său. Toate acestea le vedem prezentate simbolic în plăgile acestea. De fapt plaga a zecea, moartea întâilor născuţi, este separată. Plaga a zecea nu este o plagă în acest sens, ci este finalul şi încununarea căilor lui Dumnezeu cu Israel şi cu lumea. Celelalte nouă plăgi stau în strânsă legătură unele cu altele şi se pot împărţi în trei grupe de câte trei plăgi.

Structurarea plăgilor

   Este bine să înţelegem de la început caracterul general al acestor plăgi. La plaga întâia, a patra şi a şaptea, Dumnezeu face totdeauna un început nou. În toate cele trei cazuri Moise trebuia să se ducă dis-de-dimineaţă la faraon. Fiecare dimineaţă arată un început nou al lui Dumnezeu de a proceda cu faraon şi Egiptul. La începutul primelor două plăgi ale fiecărei grupe de câte trei plăgi Dumnezeu atenţionează pe faraon. Ce-a de-a treia plagă a fiecărei grupe urmează imediat după celelalte două plăgi ca o încununare şi pecetluire, fără nici o atenţionare. Primele trei plăgi constituie în această privinţă şi o unitate deosebită, vrăjitorii jucând aici un rol deosebit, încercând să imite plăgile lui Dumnezeu. Celelalte şase aparţin de asemenea în mod deosebit împreună, deoarece Dumnezeu pune acolo pe poporul Său Israel deoparte şi nu-l expune plăgilor pe care El le aduce asupra Egiptului. La ultimele trei plăgi vedem că este vorba de judecăţi care vin direct din cer asupra poporului Egiptului.

   În primele trei plăgi vedem în mod deosebit lucrurile pe care noi le trăim deja în timpurile noastre. Este începutul ultimelor căi ale lui Dumnezeu cu lumea aceasta. La aceste prime trei plăgi vrăjitorii, o imagine a conducătorilor creştinătăţii cu numele, năzuiesc să îndepărteze puterea învăţăturilor lui Dumnezeu pentru poporul Său, pentru ca poporul să desconsidere semnele şi în locul acestora să urmeze pe vrăjitori. În afară de aceasta în primele trei plăgi toiagul lui Aaron joacă un rol pe care noi nu-l mai vedem la ultimele şase plăgi. Aşa cum am amintit, toiagul arată spre acţiunea Aceluia care este glorificat la dreapta lui Dumnezeu. Însă la ultimele trei plăgi regăsim toiagul lui Moise; Moise o imagine a Domnului Isus care intervine vizibil din cer în favoarea poporului Său, lăsând să vină judecăţi asupra lumii acesteia şi în final înfăptuieşte eliberarea poporului Său.

   După această privire de ansamblu asupra celor trei grupe a acestor plăgi vrem să vedem mai îndeaproape ce vor să ne spună cele nouă plăgi. În primele trei plăgi vedem lucruri care in providenţa şi permisiunea lui Dumnezeu au loc zilnic în lumea noastră, şi în mod deosebit în lumea noastră creştină. Aceste trei plăgi ne arată stricăciunea exterioară generală din lumea din jurul nostru. Următoarele trei ne arată mai mult stricăciunea din inimile celor fără Dumnezeu.

Plaga 1-a: apa transformată în sânge (Exod 7.14-25)

   La prima plagă Aaron a trebuit să-şi ia toiagul şi să-şi întindă mâna peste toate apele Egiptului, peste râurile lui, canalele, lacurile şi bălţile lui. Toate apele devin sânge, aşa că tot ce are viaţă în ele a fost biruit. Peştii din râu au murit. Apa a devenit pentru egipteni ne-potabilă. Aceste plăgi de aici sunt o revelare a puterii lui Dumnezeu, în mod deosebit a puterii Sale faţă de puterea idolilor Egiptului. Nilul era unul din idolii principali ai Egiptului, căci toate binecuvântările, pe care le avea Egiptul, ţara aceasta le datora Nilului. Vedem deci cum Dumnezeu nimiceşte direct această putere mare, pe care se sprijineau egiptenii: apele au devenit sânge. Nu vedem noi cum zilnic are loc aceasta? Tot ce Dumnezeu a dat pământului acesta ca binecuvântări naturale, despre care Nilul este un simbol, este stricat în zilele noastre. Aici nu este vorba de binecuvântări spirituale, ci de binecuvântări naturale, aşa cum le găsim în Faptele Apostolilor 14.17, unde citim că Dumnezeu a dat naţiunilor ploaie din cer şi timpuri roditoare şi a umplut inimile oamenilor cu hrană şi bucurie. Aceste binecuvântări naturale sunt distruse în zilele noastre şi devin nefolositoare pentru desfătarea omului. Natura, creaţia lui Dumnezeu, este distrusă de om. Vedem astăzi cum aceste ape devin sânge, prin aceea că natura sub acţiunea omului este sortită morţii. Omul sufocă natura prin poluarea mediului înconjurător, a aerului şi a apei. Este într-adevăr omul care face aceasta, dar în realitate este providenţa şi permisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu permite toate acestea ca semn şi minune pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru lume aceasta este o plagă, dar pentru poporul lui Dumnezeu este un semn, că noi trăim în ultimele zile. Vedem cum tot ce Dumnezeu a dat omului, omului îi scapă din mâini. Chiar şi lucrul, pe care noi îl facem zilnic şi pe care Dumnezeu l-a dat omului ca binecuvântare, devine un blestem pentru om; omul este nemulţumit cu lucrul său, cu preocuparea sa zilnică afară şi în casă. De unde vin atunci grevele şi multele zile de concedii medicale? Niciodată acestea nu au fost aşa de multe; din cauză că omul nu mai găseşte bucurie în lucrul zilnic. Tot ce este cel mai natural devine stricat. Şi apoi vin vrăjitorii Egiptului, şi ei vin şi astăzi şi îţi povestesc că aceste lucruri nu sunt lucrate de Dumnezeu, ci că ele sunt o evoluţie foarte naturală şi o urmare a progresului tehnicii şi că noi trebuie să ne aşteptăm la aşa ceva, deoarece sunt binecuvântări, pe care tehnica le aduce cu sine. Ei spun că aceste binecuvântări sunt cu mult mai mari decât blestemul legat de ele. Aşa încearcă vrăjitorii cu meşteşugirile lor şi cu imitaţiile lor să ne facă să credem, că nu Dumnezeu este Cel care are mâna în joc, ci omul. În felul acesta ei îndepărtează puterea acestui semn. Toţi vrăjitorii, care astăzi încearcă pe teritoriul creştin să îndepărteze puterea acestui semn, sunt imitatori. Însă robii lui faraon nu au putut să transforme înapoi sângele în apă. Ei nu au putut să înlăture această stare, ci numai să mărească şi mai mult stricăciunea, prin aceea că ei au transformat în sânge şi restul de apă, ca să arate că şi ei pot face acelaşi lucru. În realitate ei înrăutăţesc mai mult această stare. Suntem noi întristaţi cu privire la vrăjitorii din zilele noastre, cu privire la aceşti conducători din creştinătate, care încearcă în felul acesta să îndepărteze puterea adevărului lui Dumnezeu, bagatelizând aceste lucruri?

Plaga a 2-a: broaştele (Exod 8.1-15)

   Mergem la al doilea semn; şi pe acesta îl întâlnim zilnic. Dacă citim exact, vedem că Dumnezeu la aceste prime trei plăgi nu face nici o deosebire între Israel şi Egipt. Poporul Israel aici nu este încă pus deoparte şi are de asemenea a face cu aceste plăgi. Nici noi nu scăpăm de influenţa acestor plăgi. Şi noi avem a face cu faptul că natura şi tot ce Dumnezeu a dăruit în natură ca binecuvântare devine stricat. Noi suntem loviţi de primele trei plăgi la fel ca toţi ceilalţi oameni ai lumii acesteia. Cât de grav devine aceasta, dacă ne gândim la plaga a doua. Broaştele vin din Nil. Şi aici Nilul este o imagine a binecuvântărilor naturale, pe care Dumnezeu în harul Său le-a dat în lumea aceasta. Dacă vrem să ştim ce înseamnă broaştele în Scriptură, găsim un indiciu clar în Apocalipsa 16, capitolul pe care l-am citat deja în legătură cu cele şapte potire. La plaga a şasea citim că acolo duhurile necurate şi demonii sunt ca nişte broaşte, care se duc la împăraţii pământului ca să-i instige la luptă împotriva Mielului (versetele 13 şi 14). Duhuri necurate ca nişte broaşte. Ce necurăţie este aceasta? Versetul următor 15, pe care Dumnezeu îl introduce ca o atenţionare, ne clarifică aceasta: „Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să nu i se vadă ruşinea”. Această necurăţie, care ne este prezentată prin broaşte, este necurăţia morală, sexuală. Acestea sunt lucruri de care nici noi nu scăpăm. Broaştele vin din Nil, care este o imagine a binecuvântărilor naturale, pe care Dumnezeu le-a dăruit în dragostea dintre bărbat şi femeie în căsnicie. Aceasta a fost prevăzută ca o binecuvântare pe terenul natural. Dar aici ea devine un blestem, un izvor de necurăţie pentru toată ţara Egiptului. Broaştele au venit în toate casele, în cuptoarele şi vasele de frământat pâinea, în paturi şi în camerele de dormit. În Psalmi citim că ele au venit chiar şi în camerele de dormit ale împăratului (Psalm 105.30).

   Aceste lucruri umplu astăzi lumea creştină aşa de mult, că nici noi nu suntem cruţaţi de ele, numai dacă ne închidem în casele noastre. Şi chiar şi atunci ne vom murdări, când ascultăm radioul sau luăm ziarul din cutia de poştă. Noi ne murdărim când privirea noastră străbate fotografiile de reclame şi când vedem ce se petrece afară pe stradă. Noi nu putem scăpa de ele, numai dacă rugăm pe Domnul să ne cureţe permanent inima. Noi înşine nu ne putem păzi să nu venim în legătură cu aceste necurăţii. Şi înainte de toate tu să nu asculţi de vrăjitorii care îţi povestesc că şi în trecut au fost astfel de stricăciuni. Da, şi în trecut au fost broaşte în Egipt, dar niciodată în aşa măsură pe orice suprafaţă oricât de mică, unde egiptenii puteau să-şi pună piciorul, şi chiar în camerele de dormit şi în paturi. Aşa de departe merge necurăţia astăzi. Israel a avut a face cu aceste broaşte la fel ca egiptenii. Şi şti tu ce fac aceste broaşte în Apocalipsa 16? Acolo ele cheamă pe împăraţi şi oştirile lor la luptă împotriva lui Dumnezeu la Armaghedon (acesta este ţinutul muntos din Meghido). Şti tu unde pentru prima dată în Biblie s-a luptat în Meghido? A fost acolo unde împăratul canaanean Iabin împreună cu căpetenia Sisera au luptat împotriva poporului Israel (Judecători capitolele 4 şi 5). Acolo au fost la lucru aceleaşi duhuri necurate, care cu aceste necurăţii sexuale au chemat puterile Canaanului. Debora cântă acolo în cântecul ei cum soldaţilor canaaniţi le este prezentat, că ei se vor întoarce înapoi cu pradă bogată, că ei se vor desfăta în plăceri cu fetele pe care le vor răpi din Israel (Judecători 5.30). Aşa vor fi atrase odată, după ce Adunarea va fi răpită, oştirile Europei în lupta împotriva poporului Israel, da, împotriva lui Mesia, împotriva Mielului şi oştirii Sale (Apocalipsa 17.14). Vedem zilnic cum această stricăciune morală creşte în lumea creştină. Aceasta nu are loc deodată, de azi pe mâine. Este iarăşi în mod deosebit lumea creştină, căci sunt vrăjitorii de pe terenul creştin care vin cu imitaţiile lor şi apoi cu broaştele lor fac ceva mai mult, prin acea că vorbesc despre o evoluţie sănătoasă, naturală, prin care tot feluri de tabuuri, care au fost greşite – spun ei, trebuie îndepărtate. Ei vorbesc despre o evoluţie sănătoasă şi încurajează la homosexualitate şi relaţii sexuale în afara familiei. Însă prin imitaţiile lor fac această plagă mai gravă. Dacă nu suntem veghetori ele iau din inima ta şi a mea puterea semnului lui Dumnezeu, căci prin aceasta Dumnezeu dă un semn pentru noi. El permite aceste lucruri ca învăţătură pentru poporul lui Dumnezeu şi ne arată că El este preocupat să aducă plăgile Sale asupra Egiptului şi că Domnul este gata să vină. Noi suntem în pericol să permitem să se îndepărteze puterea acestui semn, când auzim ce spun vrăjitorii în creştinătate.

Plaga a 3-a: păduchii (Exod 8.16-19)

   Începând cu capitolul 8.16 urmează a treia plagă. Acum Aaron trebuia să-şi întindă toiagul şi să lovească ţărâna pământului: „Întinde-ţi toiagul şi loveşte ţărâna pământului, şi se va preface în păduchi, în toată ţara Egiptului”. Această plagă urmează fără pauză după cea anterioară, fără nici o atenţionare. Prin această plagă sunt loviţi toţi oamenii şi animalele. Din nou vrăjitorii încearcă cu imitaţiile lor să facă la fel, dar de data aceasta n-au putut. Ei au putut într-adevăr să transforme apa în sânge şi să facă să iese broaşte din apă, dar aici ei trebuie să spună: „Aici este degetul lui Dumnezeu”. Când este vorba să de-a viaţă din moarte, să scoată păduchi din materia moartă a pământului, atunci chiar şi puterea lui satan încetează şi omul (aici vrăjitorii, instrumentele lui satan) trebuie să recunoască: „Aici este degetul lui Dumnezeu”. Aceasta este o expresie remarcabilă. După câte ştiu eu, această expresie se mai întâlneşte numai o singură dată în Scriptură, şi anume în Luca 11.20. Acolo Domnul Isus spune că El scoate demonii cu degetul lui Dumnezeu. În locul paralel din evanghelia după Matei 12.28 citim că El a scos demonii cu Duhul lui Dumnezeu. Deci degetul lui Dumnezeu este acţiunea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt poate scoate viaţă din ţărâna morţii. În Geneza 3.19 Dumnezeu spune omului: „Căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”, şi în Psalmul 22.15 Domnul Isus spune lui Dumnezeu: „M-ai adus în ţărâna morţii”. Deci ţărâna este un simbol al morţii. Dumnezeu este capabil să trezească prin Duhul Său Sfânt viaţă din ţărână. Aşa citim în Romani 8.11, că Dumnezeu poate să facă vii trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său care locuieşte în noi. Ce binecuvântare nespus de mare este aceasta pentru noi ca credincioşi, când trupurile noastre muritoare vor fi aduse la viaţă cu o viaţă nouă, nepieritoare, veşnică, fie că Domnul Isus vine şi trupurile noastre vor fi direct transformate, ori că trupurile noastre vor fi înviate din moarte. Aceasta va face Duhul lui Dumnezeu pentru noi. Pentru noi viaţa din moarte este o binecuvântare. Dar ce va însemna învierea pentru lumea aceasta, pentru cei necredincioşi, când ei la învierea celor nedrepţi vor fi înviaţi din morţi? Când morţii vor sta cu trupuri de înviere noi înaintea marelui tron alb, ei vor fi numiţi cu toate acestea „morţii” (Apocalipsa 20.12). Învierea va fi pentru cei necredincioşi ceva mult mai îngrozitor decât patul morţii sau moartea.

   Acesta este înţelesul pentru cei necredincioşi, când viaţa va ieşi din moarte. Praful va deveni păduchi. Păduchii sunt animale care sug sângele omului. În cartea Levitic 17.11 citim că viaţa trupului este în sânge. Şi aici vedem că tocmai ceea ce pentru credincioşi este o binecuvântare, înnoirea  vieţii, înseamnă blestem pentru necredincioşi, o sufocare, o răpire a vieţii. Nu are loc aceasta zilnic în lumea noastră din jur? Cum sufocă păduchii viaţa oamenilor! Da, în ultimele secole au fost multe boli, cu care lumea creştină a fost lovită. Dar se pare că în curând vor fi biruite toate aceste boli, inclusiv TBC-ul, şi probabil în curând şi cancerul va fi învins. Dar ce am câştigat noi prin aceasta? Atunci în locul acestor boli vom primi boli mult mai îngrozitoare, cu care oamenii vor alerga la medic. Astfel de boli sunt toate urmări ale tensiunilor spirituale. Noi le numim boli psihosomatice, care aduc cu sine tot felul de suferinţe corporale, dar în fond sunt urmări ale nevoilor spiritului, ale surmenajului, cărora oamenii sunt expuşi, aşa că îşi pierd cumpătul şi devin chiar nebuni.

   Aceasta înseamnă pentru un necredincios viaţa din moarte. Pentru el este un blestem. Sufletul dintr-un necredincios este chinuit în zilele noastre printr-o viaţă neliniştită şi fugărită aşa cum niciodată mai înainte nu a fost. Nimeni dintre noi nu mai cunoaşte o viaţă liniştită şi comodă. Ea a devenit o viaţă în fugă şi fugărită, cu surmenajuri ale nervilor. Aceasta este sugerea sufletului vieţii. Ea este o plagă a lui Dumnezeu în lumea necredincioasă de astăzi. Nici aici nu găsim că poporul Israel a fost pus deoparte; şi noi ca credincioşi trebuie să ne ducem viaţa în mijlocul acestei lumi nervoase, fugară şi fugărită. Aceştia sunt păduchii care sug viaţa. Odată această plagă va veni în toată dimensiunea ei peste lumea aceasta, şi anume atunci când în a doua înviere, cea din urmă, nu viaţa, ci moartea a doua, veşnică, va lovi lumea aceasta. Vedem toată grozăvia acestei plăgi, pe care Dumnezeu o aduce în zilele noastre peste lumea aceasta.

   Am spus deja că această plagă este un semn al puterii degetului lui Dumnezeu, care prin Duhul Său aduce viaţa din moarte, şi că aceasta curând va deveni realitate pentru noi, când trupurile noastre vor fi reînnoite şi noi vom fi luaţi să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. După aceea plăgile care urmează vor lovi în mod deosebit lumea aceasta.

Plaga a 4-a: muştele câineşti (Exod 8.20-32)

   Urmează acum plaga a patra, la care constatăm o diferenţă esenţială faţă de plăgile anterioare: începând cu această plagă şi până la plaga a noua vedem cum Dumnezeu a pus deoparte pe poporul Său Israel din Egipt, din lumea aceasta. După ce Adunarea va fi răpită va fi din nou o rămăşiţă iudaică, pe care Dumnezeu o va păzi prin toate plăgile şi încercările pe care El în providenţa Sa le va lăsa să vină peste lumea aceasta. Despre această despărţire între poporul lui Dumnezeu şi lume citim în versetul 23: „Voi face o deosebire (textual stă aici: eliberare) între poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi mâine.” Observă cuvântul „semn”. Eliberarea pe care Dumnezeu o face între poporul Său şi lume este un semn. Şi chiar şi aceste plăgi au să ne spună ceva, căci în principiu toate cele nouă plăgi încep deja în timpul nostru. Te întreb: Unde stai tu? De care parte a acestei eliberări? Aparţii acelora care locuiesc în ţinutul Gosen? Gosen înseamnă „în apropiere”, foarte aproape de inima lui Dumnezeu, foarte aproape de Domnul Isus! Dacă tu te afli acolo, vei fi cruţat de aceste plăgi care vor veni peste Egipt. Sau stai de cealaltă parte, de partea Egiptului, de partea lumii? Stai de partea celor nemântuiţi, de partea acelora pe care Dumnezeu în providenţa Sa, şi foarte curând direct, îi va lovi prin judecăţile Sale? Atunci şi tu vei ajunge sub această plagă a patra, despre care în versetul 21 citim: „Voi trimite muşte câineşti împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău şi împotriva caselor tale.” Înţelesul iniţial al expresiei „muşte câineşti” nu este foarte sigur, dar probabil el înseamnă o combinare de tot felul de insecte parazite, de muşte, care nu sug sânge aşa cum sug ţânţarii, ci transmit tot felul de necurăţii, tot felul de boli. Sunt lucruri mici care lezează viaţa oamenilor. Aici nu ne aflăm încă la plăgile cele mai rele, dar şi aceste muşte câineşti chinuie şi zăpăcesc deja pe oameni. Ce sunt aceste chinuiri şi zăpăceli permanente? Invidie, gelozie, vorbirea de rău, acestea sunt exemple pentru astfel de muşte câineşti. Ele se aseamănă cu vulpile mici din Cântarea Cântărilor 2, care strică viile. Ele distrug tot ce se găseşte în vii. De aceea mireasa roagă acolo, ca vulpile mici să fie prinse. Sunt aceste animale mici, ca aici această amestecătură de insecte parazite, care otrăvesc relaţiile naturale dintre oameni. De ce parte stăm noi? Cunoaştem noi invidia, aşa cum ea se întâlneşte între oamenii lumii acesteia? Cum stau lucrurile cu vorbirea de rău? Spunem noi lucruri pe la spate, care nu sunt adevărate şi cu care noi ne împovărăm reciproc? Ne prefacem noi înaintea semenilor noştri, a credincioşilor noştri? Pavel spune în Tit 3.3: „Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi invidie, demni de a fi urâţi şi urându-ne unii pe alţii.” Aceasta suntem şi noi prin natura noastră! Dar dacă stăm de partea salvării, atunci putem spune: „şi noi eram”. Dar cât de des se găsesc aceste lucruri şi la noi, în mijlocul poporului lui Dumnezeu! Cât de puţin ne-am despărţit noi de ele în practica vieţii! Dumnezeu în providenţa Sa lasă să vină aceste plăgi. Ele nu sunt încă judecăţi, care vin direct din cer, aşa cum sunt ultimele trei plăgi. Sunt plăgi prin providenţa Sa, prin care El arată ce este în inima egiptenilor. Aici vedem deci nu atât de mult ce se petrece în lumea din jurul nostru, ca în primele plăgi, ci ceea ce iese la iveală de la egiptenii înşişi şi ce este în inimile lor. Vedem aceasta mult mai accentuat la plaga următoare. Însă mai înainte încă ceva referitor la cuvintele remarcabile, pe care faraon le rosteşte în legătură cu această plagă.

   După ce aici a avut loc o despărţire între poporul lui Dumnezeu şi egipteni, vedem cum faraon oferă compromisuri. Lumea nu poate suporta ca credincioşii să ocupe un loc deosebit cu privire la lumea aceasta. Lumea năzuieşte să facă despărţirea cât se poate de redusă, încercând să amestece Adunarea cu lumea. Prima ofertă a lui faraon este: „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru, aici în ţară” (Exod 8.25). Da, el va permite chiar ca credincioşii în zilele noastre să slujească lui Dumnezeu în Egipt; dar ce înseamnă să slujeşti lui Dumnezeu fără să treci prin Marea Roşie? Marea Roşie este un tablou a ceea ce înseamnă moartea Domnului Isus pentru noi. Noi am fost salvaţi din lumea aceasta prin moartea Domnului Isus. Prin aceasta noi am fost despărţiţi pe deplin de lume.

   Cât de mulţi creştini, care poartă numele de creştini, năzuiesc să slujească lui Dumnezeu în lumea aceasta, în timp ce rămân în domeniul apropiat  şi sub influenţa lui satan şi a demonilor lui. Ce slujbă dezgustătoare este aceasta pentru Dumnezeu! Se poate sluji lui Dumnezeu aflându-ne de partea aceasta a Mării Roşii (a salvării) cu o inimă necurăţită, nesalvată, cu o viaţă nesalvată, care încă stă sub puterea lui satan şi a păcatului? Poate fi aceasta slujbă pentru Dumnezeu? Moise a răspuns: „Vom face mai bine un drum de trei zile în pustie şi acolo vom aduce jertfe Domnului, Dumnezeului nostru, aşa cum ne va porunci El.” (Exod 8.27) Ce înseamnă acest drum de trei zile? Este drumul morţii şi învierii Domnului Isus, care a înviat dintre morţi în ziua a treia. Aceasta este premisa absolut necesară, ca să se poată sluji lui Dumnezeu. Noi trebuie nu numai să fim salvaţi şi să stăm cu picioarele noastre pe partea cealaltă a Mării Roşii, ci trebuie de asemenea să fi făcut un drum de trei zile.

   Apoi vine satan cu o a doua viclenie: „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului, Dumnezeului vostru, în pustie; numai să nu vă depărtaţi prea mult!” (Exod 8.28) Prima sa viclenie se poate uşor recunoaşte; foarte curând se recunoaşte că este imposibil să slujeşti lui Dumnezeu fără să fi salvat. Însă înţelegem noi tot aşa de repede şi viclenia a doua? Faraon spune: „Nu vă depărtaţi prea mult”. Voi vă puteţi într-adevăr duce pe partea cealaltă a Mării Roşii, dar nu vă duceţi prea departe, ca astfel să rămâneţi sub influenţa mea, sub controlul meu şi să pot să vă iau oricând repede înapoi în Egipt. Ce înseamnă să nu se facă această călătorie de trei zile în pustie? Înseamnă că noi probabil suntem salvaţi şi mântuiţi, dar nu am învăţat să aducem tot ce este din omul natural la locul judecăţii, al morţii şi al învierii Domnului Isus. Înţelegem noi, că între lume şi noi a avut loc o despărţire uriaşă? Este lumea răstignită pentru noi? Ce este răstignit este ceva dezgustător. Este lumea dezgustătoare pentru noi, de care noi ne depărtăm cât se poate de mult? Apostolul Pavel spune în Galateni 6.14: „Prin care lumea este răstignită faţă de mine”. Noi suntem uniţi cu moartea şi învierea lui Hristos pe un loc dispreţuit. Noi suntem foarte departe de lume. Am înţeles noi această viclenie, sau suntem mulţumiţi că am fost salvaţi prin Marea Roşie? Să învăţăm ce înseamnă că tot ce este din natura noastră, din carnea noastră, trebuie să-şi aibă locul în moartea lui Hristos. Noi putem sluji lui Dumnezeu numai la muntele lui Dumnezeu în puterea unei vieţi noi. Vedem aici cum Moise înţelege această viclenie şi nu acceptă această ofertă.

Plaga a 5-a: ciuma vitelor (Exod 9.1-7)

   La această a cincea plagă care urmează, vitele Egiptenilor sunt lovite prin judecată. În capitolul 8.26 citim ceva foarte remarcabil. Moise numeşte acolo motivul pentru care copiilor lui Israel nu le-a fost posibil să slujească lui Dumnezeu în Egipt, căci atunci ei ar fi trebuit să jertfească lui Iehova, Dumnezeul lor, ceva care pentru egipteni era o urâciune. Oile şi viţeii erau o urâciune pentru egipteni. Citim în Scriptură despre trei lucruri, pe care egiptenii le detestau: în primul rând era masa comună cu evreii (Geneza 43.32), în al doilea rând păstorii oilor (Geneza 46.34) şi în al treilea rând, aşa cum Moise spune aici, oile şi viţeii. Pentru oamenii lumii acesteia este o urâciune să aibă legătură şi părtăşie cu un evreu. Evreu înseamnă textual: „un trecător prin”, deci un pelerin, un călător pe pământul acesta. De ce sunt oile şi viţei o urâciune pentru lumea aceasta? Deoarece erau o posesiune a poporului Israel, care lua din ele să jertfească lui Iehova. De ce tocmai oi şi viţei? Deoarece aceste animale ne prezintă slava Domnului în jertfa Sa pentru Dumnezeu. O astfel de slujbă este o urâciune pentru egipteni, pentru lumea aceasta. O slujbă fără aceste animale găsim frecvent pe teritoriul creştin. Ea este o slujbă adaptată la trăsăturile de caracter şi la obiceiurile lumii. Pentru lumea aceasta este o urâciune, când noi în serviciile noastre de jertfă aducem oi şi viţei, care prezintă slava Domnului Isus în dăruirea Sa deplină. Putem noi aduce aceste jertfe în legătură cu egiptenii?

   În această plagă sunt lovite tocmai oile şi viţeii egiptenilor, căci cu toate că erau o urâciune înaintea lor, între timp ei şi-au făcut rost de aceste animale. Tot aşa este şi în zilele noastre cu oamenii lumii acesteia. Dacă noi nu ocupăm un loc deoparte în Gosen, atunci şi la noi este la fel. Pentru ce avem noi oile noastre şi viţeii noştri? Pentru ce avem posesiunile noastre? Le folosim noi, aşa cum spune Moise mai târziu, pentru a jertfi lui Iehova? Aici nu este vorba în primul rând de a ajuta pe săraci şi pe nevoiaşi, ci de a lua din ele şi a jertfi lui Iehova, pentru ca El să fie glorificat şi să vadă ce au savurat inimile noastre din jertfa lui Hristos. Ţinem noi posesiunile noastre pregătite pentru aceasta, sau le folosim pentru noi înşine? Este pentru noi o urâciune să punem la dispoziţia lui Iehova posesiunile noastre, sau le savurăm numai noi, aşa cum făceau egiptenii? Atunci această plagă ne loveşte şi pe noi, căci atunci noi nu ocupăm locul din Gosen. Acesta este un gând serios. În capitolul 5.3 Moise a spus: „Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie.” Poporul era ascultător, şi ei s-au dus în pustie, şi de aceea Dumnezeu nu a adus ciuma. Găsim de multe ori în Scriptură, că Dumnezeu înlătură plăgile Sale atunci când este prezentă ascultarea, în timp ce El lasă plăgile Sale să vină peste aceia care sunt neascultători. Lepra lui Naaman a fost vindecată atunci când Naaman a fost ascultător. Ea l-a lovit însă pe Ghehazi, care era neascultător şi voia să profite de situaţie, aşa că Elisei a trebuit să spună: „Este oare acum timpul de luat … oi, boi?” (2 Împăraţi 5.26) Iubiţi fraţi şi iubite surori, este timpul să avem avere pentru noi? Atunci ciuma, pe care Dumnezeu a îndepărtat-o de la Israel, va lovi Egiptul precum şi posesiunile noastre, dacă noi folosim aceste posesiuni pentru noi înşine, aşa cum au făcut egiptenii, pentru savurarea noastră, şi nu ca să jertfim lui Iehova din ele. Să-L rugăm să folosească El darurile noastre, mijloacele noastre, talentele noastre şi posesiunile noastre, pentru ca Hristos să fie glorificat în lumea aceasta, şi în mod deosebit în lucrarea de jertfire făcută de credincioşi. Dacă nu este aşa, atunci această plagă va veni şi peste noi, tot aşa cum binecuvântarea Domnului va veni peste noi, dacă folosim posesiunile noastre pentru El.

   Faraon a trimis mesageri, ca să afle mărimea acestei plăgi. Care a fost rezultatul? „Şi iată că nici o vită din turmele lui Israel nu pierise.” (Capitolul 9.7) Aceasta va face Dumnezeu. Dumnezeu ne va binecuvânta şi pe noi şi darurile şi posesiunile noastre. Probabil sunt fraţi, care au darul să prezinte gloria Persoanei lui Hristos, dar tac. Aşa cum Domnul a făcut cu egiptenii, El va face la fel şi cu ei, dacă pentru ei este o urâciune să folosească acest dar. Acestea sunt lucruri foarte serioase. Domnul să dea har, ca El să nu trebuiască să ne spună şi nouă: „dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are” (Matei 25.29).

Plaga a 6-a: vărsatul negru (Exod 9.8-12)

   Plăgile devin tot mai grele. Muştele câineşti s-au referit la vorbirea noastră, la viaţa noastră comună, la umblarea şi activităţile noastre. Plaga a cincea a mers un pas mai departe: aici Dumnezeu ne loveşte în posesiunile noastre, pe care le folosim pentru noi înşine, pe care noi cu sete de câştig, care este o rădăcină a tuturor răutăţilor, le îngrijim foarte bine. Plaga a şasea este şi mai rea. Dumnezeu va permite să vină un timp în care va face cunoscut oamenilor lumii acesteia ce este în ei înşişi. La plaga a şasea ies băşici pe oameni, şi de asemenea şi pe animale, şi chiar şi pe învăţători, pe care îi întâlnim aici pentru ultima dată, după ce mult timp nu am auzit nimic despre ei. Aici ei păşesc din nou înaintea noastră, ca să confirme cuvântul lui Pavel că nebunia lor va fi arătată deplin tuturor (2 Timotei 3.9). În zilele noastre magii pot încă vorbi în libertate în lumea creştină, dar va veni un timp, aşa cum spune Pavel, când nebunia lor va fi arătată deplin tuturor. Se va vedea în afară că ei nu au fost în stare să facă să iasă păduchi din ţărâna pământului şi că ei nici nu au fost în stare să îndepărteze boli şi nevoi în domeniul spiritual, fie că este vorba de creştinătate sau oriunde altundeva. Ei vor trebui să recunoască că nu era o evoluţie naturală, sănătoasă, ci era o plagă, provocată prin degetul lui Dumnezeu. Deci nebunia lor se va arăta mai mult, căci aceste băşici apar chiar pe ei înşişi. Şi aceasta la magii care corespunzător slujbelor egiptene acordau trupului şi curăţiei trupului o importanţă aşa de mare, că ei îmbălsămau trupurile împăraţilor lor, ca să le menţină  curate multe secole: aceste trupuri sunt acoperite aici cu băşici.

   Şi de unde vin băşicile astăzi? Dumnezeu spune lui Moise şi lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenuşă din cuptor”. Această cenuşă trebuia împrăştiată de Moise spre cer. Între ultima plagă a primei serii şi ultima plagă a celei de-a doua serie, deci între plaga a treia şi plaga a şasea este o paralelă. La plaga a treia era vorba de ţărână, din care a ieşit viaţa care a devenit o plagă, şi aici la plaga a şasea este vorba de cenuşă. Ţărâna şi cenuşa aparţin împreună. Ambele vorbesc despre moarte. Ţărâna în ea însăşi este moartă, şi tot aşa şi noi ne vom întoarce în ţărână, în ceea ce priveşte trupul nostru (Geneza 3.19). Cenuşa este rezultatul unei arderi, un tablou al judecăţii, al judecăţii nimicitoare a lui Dumnezeu. Când păcătoşii se recunosc în lumina lui Dumnezeu, ei spun împreună cu Iov: „Mă pocăiesc în ţărână şi în cenuşă” (Iov 42.6). Când merg mai departe spun împreună cu Avraam în Geneza 18.27: „Eu, care nu sunt decât praf şi cenuşă”. Acolo unde se găseşte această atitudine la oameni, poate ieşi la iveală binecuvântare. Acolo poate ieşi la iveală viaţa din ţărână. Din cenuşă, din judecată, care se găseşte în cuptor, ia naştere binecuvântare. Căci binecuvântările noastre, iubiţi fraţi şi iubite surori, se bazează pe faptul că Domnul Isus a trecut în taină înaintea lui Dumnezeu prin acest cuptor, prin focul judecăţii lui Dumnezeu. Din această cenuşă vine binecuvântare pentru noi! Dar pentru cei necredincioşi aceasta înseamnă, exact ca şi la plaga a treia, tocmai opusul. Pentru noi viaţa din moarte este o binecuvântare, pentru cei necredincioşi însă este un blestem. Rezultatele cenuşii cuptorului sunt o binecuvântare pentru noi, pentru egipteni vor fi un blestem. Moartea Domnului Isus este un blestem pentru oamenii lumii acesteia, dacă ei nu iau pentru ei înşişi această moarte ca o curăţire a păcatelor lor. În afară de aceasta Israel însuşi a fost în acest cuptor, în cuptorul de fier al Egiptului, în care puterea lui satan năzuia să nimicească poporul şi să-l transforme în cenuşă. Dar după aceea Dumnezeu a hotărât un moment când această cenuşă a venit asupra capului duşmanilor lor. Cenuşa este aici împrăştiată spre cer şi cade peste egipteni. Aşa cum la plaga a cincea judecata a fost asupra oilor şi vitelor lor, la plaga aceasta ei înşişi sunt loviţi prin judecată. Egiptenii au încercat să nimicească poporul în cuptorul de foc; acum judecata se întoarce asupra lor înşişi.

   În afară de aceasta, în faptul că cenuşa este aruncată spre cer găsim pentru prima dată un indiciu referitor la ceea ce va avea loc la ultimele trei plăgi. Ultimele trei plăgi ne arată judecăţile definitive ale lui Dumnezeu, care coboară direct din cer, ca să pregătească sfârşitul lumii acesteia. Tot aşa această cenuşă vine oarecum din cer şi produce băşici lui faraon. Dumnezeu va revela la timpul Său toată nenorocirea, toată stricăciunea omului. Această stricăciune va izbucni deodată prin băşici. O stare asemănătoare găsim în Isaia 1, unde este descrisă starea poporului Israel: de la talpa piciorului şi până în creştetul capului acoperit cu răni şi vânătăi. Ce este înăuntru izbucneşte în afară. Însă ce binecuvântare este pentru noi cenuşa judecăţii lui Dumnezeu! În ţinutul Gosen, unde se afla poporul Israel, nu izbucnesc băşici, ci are loc o curăţire a trupului. Tot aşa şi la noi rezultatul cenuşii, al judecăţii, este o curăţire. Dacă la noi se mai află păcat, el nu izbucneşte în băşici. Dumnezeu nu va permite niciodată ca la copiii Săi să izbucnească băşici în felul acesta, aşa fel ca starea naturală să devină vizibilă înaintea tuturor. Starea lor a fost judecată în cenuşă, în acest cuptor, în care poporul Israel s-a aflat. Dacă în viaţa unui credincios devine vizibil păcatul, el este judecat în taină înaintea feţei lui Dumnezeu. Dar la cei necredincioşi va veni un timp pe pământul acesta în căile de guvernare ale lui Dumnezeu (aşa cum găsim aceasta în cartea Apocalipsa) şi în final înaintea marelui Tron alb (unde se vor deschide cărţile), când ei vor sta acoperiţi de băşici înaintea lui Dumnezeu. Atunci stricăciunea lor va deveni vizibilă înaintea tuturor, şi Dumnezeu va arăta ce sunt ei în ei înşişi.

   Vedem astăzi cum Dumnezeu face tot mai mult cunoscut ce se găseşte în lumea aceasta. Să ne dea Dumnezeu har, ca noi să ne aflăm în ţinutul Gosen ca unii care culeg roadele a ceea ce a avut loc pe cruce, atunci când Domnul Isus era în cuptorul judecăţii mistuitoare a lui Dumnezeu. Atunci starea noastră este pusă în ordine în lumina feţei lui Dumnezeu, şi noi putem umbla pe pământul acesta ca unii care am fost curăţiţi.

Plaga a 7-a: grindina (Exod 9.13-35)

   Ajungem acum la a treia şi ultima serie de plăgi. Din nou Moise a trebuit să meargă dis de dimineaţă la faraon şi să-i vorbească (capitolul 9.13). Vom vedea că Moise de trei ori îşi ridică mâna sau toiagul şi lasă să vină judecăţi directe din cer. Ce timp îngrozitor va fi pentru lumea aceasta când Dumnezeu va lăsa să vină aceste judecăţi peste ea! Găsim aici mai întâi o grindină îngrozitoare. Despre această grindină Dumnezeu spune în Iov 38.22,23: „Ai văzut tu cămările grindinei, pe care le păstrez pentru vremuri de strâmtorare?” Dumnezeu păstrează grindina Sa. Ce trebuie să fi însemnat aceasta, când a căzut grindina peste ţară, peste această ţară, care niciodată nu a cunoscut ploaia şi ale cărei binecuvântări sunt dependente de Nil, de apa care este prezentă pe pământ, şi nu de binecuvântările cereşti, ploaia fiind un tablou al lor! Ţara Canaan cunoaşte această ploaie, aceste binecuvântări cereşti (Deuteronom 11.11). Dar când această apă în cele din urmă va veni din cer pe pământul acesta, ea va fi grindină. Aceasta va fi o plagă cum „Egiptul” (lumea) niciodată nu a cunoscut. Găsim grindina şi în Apocalipsa 16. Dumnezeu prin grindina Sa, prin judecăţile Sale – oricum ar face El această judecată – va omorî pe mulţi de pe pământul acesta ca mărturie a puterii Sale, pentru ca ceilalţi să se pocăiască. Dar cum răspund oamenii la aceasta? „Şi nu s-au pocăit de faptele lor … şi au hulit pe Dumnezeu”. Aceasta este urmarea. În fond Dumnezeu nu trimite aceste plăgi ca oamenii să se pocăiască, ci pentru ca să devină vizibilă stricăciunea lor, dar şi puterea lui Dumnezeu.

   La plaga a şasea am citit pentru prima dată: „Domnul a împietrit inima lui faraon” (Exod 9.12). Dumnezeu nu a făcut de la început aceasta. La primele cinci plăgi de fiecare dată se spune că faraon şi-a împietrit inima. De cinci ori citim că faraon s-a împotrivit semnelor clare şi minunilor lui Dumnezeu. Apoi vine un sfârşit pentru Dumnezeu. Dumnezeu vorbeşte odată sau de două ori unui om, aşa cum spune Elihu în Iov 33, ca să facă pe om să se întoarcă de la mândria lui, dar după aceea este de ajuns. Dumnezeu aduce totdeauna judecata împietririi, dacă inima nu vrea să se plece înaintea Lui, cu toate mărturiile clare. Dumnezeu a împietrit popoarele în general, aşa cum citim în Romani 1. Dumnezeu va împietri creştinătatea cu numele, spune 2 Tesaloniceni 2. Şi Dumnezeu a adus împietrire peste Israel, spune Romani 11. Aceasta are loc atunci când este respinsă mărturia lui Dumnezeu. Probabil pentru tine este astăzi ultima dată că Dumnezeu prin Cuvântul Său îţi dă o mărturie. Nu asculta de vrăjitorii care au făcut ca inima lui faraon să rămână indiferentă, aşa că el nu a auzit. Nu, ascultă, pentru ca pentru tine să nu fie ultima ocazie şi apoi Dumnezeu să-ţi împietrească inima şi să nu mai ai nici o ocazie să primeşti Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece inima ta a devenit pentru totdeauna inaccesibilă pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

   După ce aici inima lui faraon a fost împietrită, urmează judecăţile definitive şi ultime. Începând de acum faraon nu mai este atenţionat, ca până acum, ci Moise spune acum categoric şi definitiv în versetul 14: „Fiindcă, de data aceasta, am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale.” De data aceasta nu mai este lovită lumea din jurul lui faraon, şi nici camerele lui de dormit, ci inima lui proprie. Faraon însuşi ajunge sub judecata lui Dumnezeu: „Dacă Mi-aş fi întins mâna, şi te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare, ca să vezi puterea Mea, şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” (Exod 9.15,16). Acum urmează judecata prin grindină, prin care moartea şi pierzarea coboară direct din cer peste lumea aceasta, peste ţara Egiptului. Aşa va fi în ceasul încercării, care va veni peste lumea aceasta. Noi putem mulţumi lui Dumnezeu că noi, aşa cum Domnul Isus a făgăduit, vom fi păziţi de acest ceas al încercării (Apocalipsa 3.10). Însă ce binecuvântare, că Dumnezeu chiar în zilele acestea va avea din aceia care rămân păziţi în timp ce trec prin încercări.

  Aici în capitolul 9 găsim trei excepţii: „Aceia dintre slujitorii lui faraon, care s-au temut de Cuvântul Domnului, şi-au adunat în case robii şi turmele” (versetul 20); prin aceasta ei au rămas cruţaţi de plaga lui Dumnezeu. A doua excepţie o găsim în versetul 26: „Numai în ţinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra.” Şi a treia excepţie o găsim în versetul 31: „Inul şi orzul se prăpădiseră, pentru că orzul tocmai dăduse în spic, iar inul era în floare; grâul şi ovăzul nu se stricaseră, pentru că erau târzii.” Deci la această judecată a lui Dumnezeu au fost trei excepţii. Tot aşa va fi şi în zilele din urmă. Atunci în poporul Israel va fi rămăşiţa lui Dumnezeu (aceasta este excepţia a doua). În Apocalipsa nu citim nimic că rămăşiţa lui Dumnezeu va fi lovită de plăgi. Aceste plăgi lovesc lumea, şi nu rămăşiţa. În zilele noastre vedem cum Dumnezeu intervine în Orientul Apropiat în favoarea poporului Său din vechime, chiar dacă nu este o legătură directă. Dumnezeu nu intervine în favoarea ţărilor lumii creştine. Această diferenţă o vedem şi în Psalmul 107.34,35: „Ţara roditoare (o preface) în ţară sărată … pământul uscat în izvoare de ape.” Acestea sunt două lucruri opuse. Pe primul îl găsim în lumea creştină, al doilea îl vedem la poporul dispreţuit Israel, care va fi păstrat de Dumnezeu până când o parte din el se va întoarce la Dumnezeu. Prima excepţie numită este aceea, că şi în ţara Egipt sunt din aceia care se tem de Iehova. Chiar dacă ei ştiu puţin despre Dumnezeul lui Israel, totuşi ei se tem de Iehova. Tot aşa în viitor vor fi din aceia care vor crede Evanghelia veşnică, care va fi propovăduită (Apocalipsa 14.6,7). Această Evanghelie este foarte simplă: „Închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul”, deci lui Dumnezeu Creatorul. Aceasta este totul. Tocmai în aceste zile întunecate Dumnezeu nu va cere mai mult decât puţină teamă în inimile oamenilor faţă de El ca Creator. Dumnezeu va introduce pe aceşti oameni în binecuvântările Împărăţiei păcii. Va fi o ceată mare, pe care nimeni nu o poate număra (Apocalipsa 7.9), aşa cum şi aici au fost unii printre robii lui faraon, care se temeau de Iehova. Va mai fi apoi o a treia grupă, care va fi cruţată. Citim aici, că inul şi orzul au fost distruse, dar grâul şi ovăzul, care erau mai târzii, nu s-au stricat. Va fi un popor, care încă nu s-a născut în ceasul încercării, ci în timpul binecuvântărilor Împărăţiei de o mie de ani. Această generaţie va fi socotită ca aparţinând Domnului, aşa cum citim în Psalmul 22. Deci vor fi din aceia care vor scăpa de judecăţile lui Dumnezeu. Ce binecuvântare! În toate timpurile Dumnezeu nu va lipsi lumea aceasta sărmană de harul Său.

   Noi putem evalua cu aproximaţie mărturisirile lui faraon. Mărturisirea lui din versetul 27: „De data aceasta am păcătuit”, are tot atâta valoare ca şi mărturisirea lui Saul sau a lui Iuda, care au regretat urmările faptei lor. Acest regret nu are nici o valoare pentru Dumnezeu. Cunoaştem sfârşitul acestor trei persoane, faraon, Saul şi Iuda.

Plaga a 8-a: lăcustele (Exod 10.1-20)

   Plaga următoare are de asemenea o importanţă mare pentru noi cu privire la ce are loc în zilele noastre. Dumnezeu va aduce o plagă mare de lăcuste peste Orientul Apropiat. Găsim arătat clar în Ioel 1 ce simbolizează lăcustele: este marea putere a nordului, pe care noi o vedem astăzi venind din Siria şi Irak împotriva poporului Israel. Este acelaşi vrăjmaş, care în zilele lui Ioel a pornit împotriva poporului Israel. Dumnezeu spune aici la începutul capitolului 10, că El va veni acum cu un semn, care are o importanţă deosebită pentru poporul Israel, şi nu pentru faraon, a cărui inimă a împietrit-o şi de aceea el nu mai primeşte nici semne şi nici atenţionări. Dumnezeu spune în versetul 2: „… şi ca să istoriseşti fiului tău şi fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii, şi ce semne am făcut în mijlocul lor. Şi veţi cunoaşte (voi, Israel) că Eu sunt Domnul.” Da, aceasta are o importanţă mare. Cât de exact este Cuvântul lui Dumnezeu şi ce minunat este în totalitatea Lui şi în concordanţa Lui. Ioel 1 începe exact în acelaşi fel: ceea ce în Israel se va petrece trebuie de asemenea să fie istorisit generaţiei viitoare. Dumnezeu este Cel care dă naştere la această plagă cu lăcuste. Este Dumnezeul Cel care va lăsa ca împăratul nordului să mai năvălească o dată peste Israel. Atunci Israel nu va mai constrânge trupele duşmane să se retragă peste Înălţimile Golan până în apropiere de Damasc, ci atunci Siria cu sprijinul ruşilor va fi aşa de puternică, că într-o clipă va inunda ţara ca urgia apelor năvălitoare (Isaia 28.17,18). Siria va înainta până la Ierusalim şi va cuceri jumătate din oraş (Zaharia 14.2) şi va înainta chiar până în Egipt. Ei vor veni peste ţară ca o plagă de lăcuste. Va uita atunci Dumnezeu pe poporul Său? Nu, spune Dumnezeu în Ioel 1, este oştirea Mea, Eu voi face să vină plaga lăcustelor. Dumnezeu Însuşi va permite aceasta.

   Istorisim noi aşa astăzi copiilor noştri, despre ce are loc în Orientul Apropiat? Vorbim despre Orientul Apropiat, aşa cum fac oamenii lumii acesteia, devenind părtinitori pentru una sau alta din grupări şi spunem părerea noastră cea mai bună, aşa cum fac comentatorii? Sau facem ce ni se spune aici: istorisim copiilor noştri, că Dumnezeu este preocupat, acum în providenţa Sa, dar curând direct prin această plagă de lăcuste să-Şi atingă scopurile? Acestea sunt astăzi semne şi minuni pentru poporul lui Dumnezeu. Ce are loc în Orientul Apropiat, iubiţi fraţi şi iubite surori, este în primul rând un semn pentru mine şi pentru tine, ce face Dumnezeu în providenţa Sa. Sunt semne rânduite pentru noi, ca să istorisim copiilor noştri ce se petrece acolo. Să nu istorisim copiilor noştri evenimentele acestea aşa cum face învăţătorul la şcoală în ora de istorie, ci să interpretăm lucrurile în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi să le arătăm cum toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Lăcustele vor veni ca o plagă îngrozitoare şi vor devora tot ce a mai rămas după grindina îngrozitoare din plaga a şaptea.

   Faraon vine acum din nou cu vicleniile lui. Cea de-a treia viclenie a lui are referire directă la copiii poporului Israel. Faraon zice: bărbaţii pot merge, ei pot să traverseze Marea Roşie, pot merge în pustie, ca să slujească lui Dumnezeu, dar copiii trebuie să rămână aici. Însă Moise zice apoi în versetul 9: „Vom merge cu copiii şi cu bătrânii noştri, cu fiii şi fiicele noastre, cu oile şi boii noştri, căci avem să ţinem o sărbătoare în cinstea Domnului”. Faraon a zis: „Aşa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi şi pe copiii voştri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi! Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa aţi cerut.” Aceasta este o viclenie a lui satan, cu care avem a face şi noi în zilele noastre. Noi, ca maturi, suntem deseori gata să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să slujim Domnului şi să mergem duminica dimineaţa la orele de adunare. Însă în privinţa aceasta considerăm că sărbătoarea Domnului este numai pentru cei maturi, iar copii noştri nu au nici o parte la ea. Mai bine îi lăsăm acasă, deoarece creează numai probleme şi nu înţeleg nimic din ce se face acolo. Aşa ceva nu găsim la Moise. Dacă în zilele noastre este o sărbătoare a Domnului pentru toţi credincioşii, atunci aceasta este o sărbătoare pentru familiile noastre, pentru noi toţi laolaltă. Adunarea constă din credincioşi individuali, dar mărturia creştină a lui Dumnezeu pe pământ nu constă din credincioşi individuali, ci din familii. Vedem aceasta în mod deosebit de clar în Exod 12 la sărbătoarea paştelui. Este deosebit de important pentru noi să recunoaştem această viclenie a lui satan. Dacă în zilele noastre avem dorinţa să slujim lui Dumnezeu în pustie, dar lăsăm copiii noştri acasă, în domeniul lui satan, ce se va întâmpla atunci? Atunci părinţii se vor reîntoarce încetul cu încetul în Egipt. Faraon ştie foarte bine, că părinţii se vor întoarce de la sine, dacă copiii vor rămâne în Egipt. Aceasta încearcă faraon să facă ici, şi aceasta încearcă satan şi astăzi la noi.

   Era un Eli, un bărbat evlavios, era un Lot, un om drept, dar ei au lăsat copiii lor înapoi în „Egipt”. Ei au gândit, că numai ei pot sluji Domnului, şi Eli a gândit că nu poate să-şi permită să zică ceva copiilor lui. Şi când Lot a vorbit despre judecata, care era gata să vină, ginerii lui gândeau că el face glume (Geneza 19.14). Nu este îngrozitor, dacă copiii noştri gândesc în felul acesta, atunci când noi vorbim cu ei despre lucruri spirituale? Dacă copii noştri trebuie să presupună că noi glumim, atunci nu le putem spune nimic. Nu, strângerile noastre laolaltă sunt nu numai pentru slujba noastră adusă lui Dumnezeu, unde noi aducem jertfele noastre; ele sunt pentru noi şi pentru copiii noştri. Ele sunt şi pentru bătrânii noştri, care nu mai pot frecventa strângerile laolaltă, deoarece sunt bolnavi sau sunt prea bătrâni; cu toate acestea ei fac parte din ele. Niciodată să nu-i uităm! Sărbătoarea Domnului este pentru toţi. Dacă satan poate pune stăpânire pe copiii noştri, pe tinerii noştri şi dacă Domnul întârzie să vină, atunci mărturia va dispare. Atunci noi toţi vom sluji Domnului în pustie ca oameni maturi, dar copiii noştri vor rămâne în domeniul Egiptului. Nu este trist să mergi în unele adunări unde sunt numai bătrâni şi tinerii au dispărut? Da, atunci te poţi plânge şi acuza, dar care este cauza care a dus la această situaţie? S-a cedat vicleniei lui satan şi copiii au fost lăsaţi în Egipt, în afara slujirii pentru Domnul, şi s-a dat mulţumit de a sluji singur Domnului (fără copii). Deseori urmarea este că şi părinţi se reîntorc înapoi în domeniul lumii. Unii au spus că din pricina copiilor au adus televizorul în casă. Un argument puternic de a ţine copiii departe de viaţa străzii! Ei au gândit că ţin pe copiii lor departe de Egipt, dar care a fost urmarea? În scurt timp şi părinţii au fost în Egipt. Noi nu ne putem permite aceste lucruri. Vom vedea la ultima plagă şi după aceea cât de important este astăzi să ne păstrăm locul ca familie în mărturia creştină.

Plaga a 9-a: întunericul (Exod 10.21-29)

   La plaga a noua vedem că un întuneric gros a venit peste Egipt. Moise îşi întinde din nou mâna spre cer, şi în toată ţara Egiptului ia naştere un întuneric gros, aşa că nu se mai puteau vedea unii pe alţii şi nimeni nu s-a sculat de pe locul lui (Exod.10.21-23). Odinioară m-am gândit de multe ori, de ce această plagă a fost cea mai rea din ultimele nouă. Însă aici este vorba de puterea lui Dumnezeu asupra puterii zeilor Egiptului. Prima plagă a fost asupra Nilului, unul din zeii principali şi aici era zeul principal soarele. De la acest zeu al soarelui faraon şi-a împrumutat puterea sa, autoritatea sa şi numele său. Trei zile de întuneric gros! Realmente nu este o plagă mai îngrozitoare pentru lumea aceasta ca întunericul total în inimi. Dacă se înăbuşeşte orice lumină a harului lui Dumnezeu, orice lumină a adevărului Său şi nu va mai fi nici un mesaj pe pământul acesta, nici o mărturie pentru adevăr, ce stare îngrozitoare va fi aceasta! Martorii vor fi omorâţi (compară cu Apocalipsa 11.7). Atunci se va împlini ce spune Dumnezeu în Isaia 60.2: „Căci iată, întunericul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine (poporul Israel) răsare Domnul”. În locuinţele copiilor lui Israel era lumină (Exod 10.23).

   Iubiţi fraţi şi iubite surori, este lumină în locuinţele noastre? Şti tu ce era lumina în locuinţele copiilor lui Israel? Vom vedea curând, că la sfârşitul celor trei zile, imediat după aceea, întâiul născut din Egipt a fost omorât. Şi în aceeaşi noapte Israel a trebuit să sărbătorească sărbătoarea Paştelui. Ca să poată sărbători Paştele în ziua a patrusprezecea a lunii, ei trebuiau în ziua a zecea a lunii să ia mielul în casele lor. În aceste trei zile de întuneric peste lumea aceasta în casele izraeliţilor era lumina – mielul! De aceea era lumină în locuinţe. Era aşa ca în Apocalipsa 21.23: „şi făclia ei este Mielul”. Ce har, că în locuinţele noastre este lumină, în timp ce în creştinătate, în lume, întunericul devine tot mai gros, întunecimea devine tot mai mare pe teritoriul creştin, aşa că orice adevăr devine întunecat, şi întunericul în inimile oamenilor creşte, aşa că încurcătura şi teama cresc mereu. Mielul este făclia în locuinţele noastre, pentru familiile noastre, în strângerile noastre laolaltă. Noi avem voie să ne strângem în jurul Mielului până la sărbătoarea Peştelui, a mântuirii desăvârşite, care şi pentru noi va începe când vom fi la Domnul. Tot aşa va fi şi la rămăşiţa lui Israel în zilele îngrozitoare din timpul necazului cel mare, când orice lumină va fi dispărută; atunci va fi lumină în locuinţe prin Mielul aflat în mijlocul lor. În cele din urmă Mielul va îndepărta judecata de la ei, şi atunci va începe şi pentru ei salvarea.

   Aceasta este pentru noi minunea din zilele noastre. Noi nu avem voie să neglijăm familiile noastre; ele sunt nucleul, celula mărturiei creştine în zilele noastre pe pământ. Mielul doreşte să fie punctul central nu numai în slujba noastră, ci şi în familiile noastre şi în locuinţele noastre. Crezi tu, că aceasta nu a fost aşa la copiii lui Israel? Atunci când ei au avut mielul trei zile în casele lor, totul era îndreptat spre acest miel. Trei zile ei au trebuit să privească mielul în desăvârşirea lui, în perfecţiunea lui. Ei ştiau că mielul, pe care au ajuns să-l iubească şi care devenise preferatul copiilor, după trei sau patru zile trebuia să fie omorât. Salvarea şi eliberarea lor depindea de miel. Ei vor putea să scape numai atunci dacă sângele mielului era pe uşorii uşilor. Şi în zilele noastre nu este o altă lumină în locuinţele noastre. Ea se bazează pe Mielul care a fost cândva sacrificat pentru noi şi pe care noi avem dreptul să Îl admirăm şi să Îl savurăm zilnic în locuinţele noastre ca Miel sacrificat. Stă acest Miel în centrul locuinţelor noastre, sau şi noi stăm seară de seară înaintea televizorului? Mai stă atunci Mielul în centrul locuinţelor? Când s-au stins făcliile nu este numai întuneric în adevăratul sens al cuvântului, ci şi în sens simbolic: una cu Egiptul. Acolo Mielul nu mai este cunoscut ca făclie. În locuinţele noastre poate fi lumină, dacă inimile noastre se concentrează asupra Mielului care a fost sacrificat. Vorbim noi despre Mielul care a fost sacrificat, atunci când ne strângem împreună cu copiii noştri, când ne strângem ca soţ şi soţie, ca familie? Mielul este salvarea noastră. Aceasta este temelia pe care stăm şi la care trebuie să ţinem cu tărie în lumea aceasta, în această lume cu numele creştină, în care întunericul se măreşte zilnic. Domnul să ne dea har pentru aceasta! Ce chestiune minunată este Mielul în locuinţele noastre! Mielul de paşte stă duminică dimineaţa în centru, dar mielul din Exod 12 nu stă în mijlocul poporului, ci în mijlocul familiei. Dacă aceasta este aşa şi în familiile noastre, atunci noi putem fi spre glorificarea Numelui lui Dumnezeu într-o lume întunecată şi obscură.

   După ce faraon a încercat în tot felul să ţină poporul în Egipt, la sfârşitul capitolului 10 găsim ultimul său argument. Prima sa viclenie era: voi puteţi sluji lui Dumnezeu, dar în ţară (Exod 8.25). Din fericire însă ei au înţeles-o. Cum se poate sluji lui Dumnezeu în lume? Cum se poate sluji lui Dumnezeu în legătură cu acest sistem lumesc, a cărei căpetenie supremă este satan? Cel de-al doilea vicleşug al lui faraon era: puteţi sluji lui Dumnezeu în pustie, dar nu aveţi voie să vă depărtaţi prea mult, voi trebuie să rămâneţi în domeniul meu de influenţă (Exod 8.28). Cât de mulţi creştini au căzut pradă acestui vicleşug! Ei ştiu că sunt mântuiţi, dar ei sunt încă în domeniul de influenţă al Egiptului, al lumii. Al treilea argument al lui faraon era: puteţi merge, dar trebuie să lăsaţi acasă pe copiii voştri, numai bărbaţii au voie să meargă, familiile trebuie să rămână în Egipt (Exod 10.8-11). Cât de mulţi creştini au căzut în acest vicleşug, că ei au slujit Domnului, dar au neglijat familiile lor şi le-au lăsat în domeniul de influenţă al Egiptului! Ei înşişi au fost salvaţi, dar ceva îi lega încă cu lumea: ei au lăsat pe copiii lor în urmă. Apoi găsim al patrulea argument al lui faraon: aveţi voie să vă duceţi, dar trebuie să lăsaţi animalele voastre aici (Exod 10.24). Probabil aceasta este viclenia cea mai mare a lui satan. El spune totodată: „Aveţi voie să slujiţi lui Dumnezeu, treceţi prin Marea Roşie şi fiţi acolo ca oameni salvaţi. Aveţi voie să călătoriţi trei zile în pustie şi să faceţi slujba voastră.” Dar ce valoare are această slujbă dacă în ea nu se regăseşte nimic din ceea ce reprezintă animalele, în oi, în capre şi miei? Câtă slujbă creştină se găseşte făcută de oameni mântuiţi, care sunt despărţiţi de lume, fără aceste animale! Aceste animale ne prezintă Persoana şi lucrarea Domnului Isus. Despre acestea putem citi multe în cartea Levitic. În diverse animale de jertfă ne sunt prezentate aspecte diferite ale lucrării Domnului Isus. Pentru Dumnezeu nu este o slujbă mai înaltă şi mai de valoare ca aceea în care El poate primi ceva de la noi, ceea ce noi am găsit în Persoana şi în lucrarea Domnului Isus. Aceasta este slujbă pentru Dumnezeu. Aceasta este slujba pe care El doreşte s-o vadă făcută în pustie. Moise spune aici: noi încă nu ştim ce vom face acolo, ştim numai că noi trebuie să luăm cu noi toate acestea. Şi când vom fi ajunşi acolo la Muntele lui Dumnezeu, Dumnezeu va lua din mâinile noastre din aceste animale ceea ce Îi place Lui.

   Când noi venim duminică dimineaţa împreună ca să aducem lui Dumnezeu adorarea noastră, avem cu noi panerul plin de cele dintâi roade (ca să zicem aşa, toate animalele), cu tot ce noi în timpul săptămânii trecute am văzut despre lucrarea şi Persoana Domnului Isus. Atunci Dumnezeu vrea să ia de la noi sub călăuzirea Duhului Sfânt ce Îi este plăcut. Astfel noi putem sub călăuzirea Duhului Sfânt să aducem slujba şi adorarea noastră. Ce privilegiu minunat este acesta! Facă Domnul ca lui satan să nu-i reuşească să ne reţină de la aceasta. Căci la aceasta năzuieşte el, şi această viclenie este cea mai grea de recunoscut de noi. Fie ca lui să nu-i reuşească să ne ia această slujbă, şi să ne facă să ne preocupăm cu tot felul de slujbe creştine şi să neglijăm ce este cel mai important: să aducem lui Dumnezeu în adorare ce noi am admirat şi am savurat din Persoana şi lucrarea Domnului Isus.

   Acum faraon a ajuns la capăt cu toate argumentele sale; el izbucneşte în mânie înaintea lui Moise: „Ieşiţi de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.” Şi Moise răspunde: „Ai vorbit drept, nu-ţi voi mai vedea faţa.” Dumnezeu a ajuns la capăt cu faraon. Dumnezeu a încercat pe faraon în tot felul; însă când faraon nu a ascultat, Dumnezeu i-a împietrit inima. Şi după ce Dumnezeu a împietrit inima lui faraon era ca şi cum ar fi spus: „Vreau să mai dau un semn egiptenilor şi copiilor lui Israel”. Şi imediat după aceea urmează capitolul 11.

Vestirea plăgii a 10-a (Exod 11)

    Primele versete din capitolul 11 sunt de fapt o intercalare. Găsim aici ce a spus Dumnezeu lui Moise, înainte ca Moise să meargă la faraon. Dumnezeu a spus că va mai urma o plagă. Această plagă nu va avea loc ca cele anterioare în providenţa lui Dumnezeu. La această plagă Dumnezeu nu va trimite nici insecte şi nici boli, prin care Dumnezeu să facă cunoscut poporului puterea Sa mare, ca să schimbe inima lui faraon sau să smerească inimile egiptenilor. Nu, la această plagă Dumnezeu Însuşi va coborî să exercite judecata. Această plagă nu va mai fi nici o atenţionare, ci ea va fi judecata finală asupra ţării Egipt. Aceasta este o chestiune foarte serioasă! Dumnezeu va lovi pe întâii născuţi ai ţării.

   În versetul 3 vedem mărimea lui Moise: acest bărbat era foarte mare. Aici nu a mai rămas nimic din Moise din capitolul 3 şi 4, cel temător şi tremurând de frică. Aici Moise în toată gloria sa este un tablou al Domnului Isus. Aşa va reveni Domnul Isus pe pământul acesta, ca în putere şi glorie  să facă judecata. Găsim aceasta în Exod 12, unul din cele mai importante capitole ale Vechiului Testament. Câte lucruri au avut loc în acest capitol! Dumnezeu Însuşi va lovi. Dumnezeu Însuşi va aduce judecata asupra Egiptului, după toate atenţionările Lui. Şi în afară de aceasta Dumnezeu va lucra cu poporul Său. Dumnezeu va pregăti o bază, pe care El va putea salva poporul de judecată, care era la fel de stricat ca şi egiptenii. Ce noapte minunată! Citim în capitolul 12.42: „Aceasta este o noapte de ţinut pentru Domnul”. Această noapte trebuia sărbătorită de copiii lui Israel. Era noaptea care încheia cele trei zile de întuneric. Tot aşa şi Domnul Isus a devenit pe pământ Mielul de paşte, după cel El a umblat trei ani pe pământul acesta şi a luminat ca lumina în întunericul adânc. Tot aşa Domnul Isus la sfârşitul vieţii Sale a sărbătorit paştele noaptea împreună cu copiii lui Israel. Citim în Ioan 13, după ce Iuda a ieşit afară şi Domnul Isus împreună cu ucenicii Săi au sacrificat mielul pascal şi a mâncat: „Şi era noapte”. Ah, aceasta nu înseamnă că afară era întuneric, nu, era lună plină, şi deci era lumină. Dar Duhul Sfânt spune că era noapte. Noapte în inima lui Iuda. Noapte în lume. Noapte peste Israel. Şi acolo în locuinţele din camera de sus, unde era Domnul Isus, acolo era lumină, acolo Mielul era lampa. Prin prezenţa Sa acolo era lumină pentru ucenicii Săi. Acolo El a sărbătorit paştele împreună cu ucenicii Săi.

   Era aceeaşi noapte care a premers judecăţii pe care El trebuia s-o ia asupra Sa. Dar în această noapte El a zdrobit puterea lui satan. Aceasta ne este prezentat aici în judecata asupra egiptenilor. Era o judecată asupra egiptenilor şi nu numai asupra întâilor născuţi. Duhul Sfânt spune în Psalmul 136.10, că Dumnezeu a bătut pe egipteni în întâii lor născuţi. Era o judecată asupra egiptenilor înşişi. Citim în Psalmul 78.51 că Dumnezeu în Egipt a lovit pe întâii născuţi, pârga puterii lor. Când Dumnezeu loveşte, atunci El loveşte ceea ce este mândrie pentru om; mândria omului este întâiul său născut. În Orient era obiceiul că numele, continuitatea numelui familiei, a generaţiei şi a împărăţiei depindea de întâiul născut. Toată speranţa omului firesc (natural) se sprijină pe întâiul născut. „De la întâiul născut al lui faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniţă” (Exod 12.29). Dumnezeu loveşte pe om în întâiul născut al puterii sale. Aceasta trebuie s-o înveţe şi cel păcătos. Dacă el cunoaşte adevărul mântuirii, el va învăţa să înţeleagă şi ce înseamnă să se pună la adăpost sub protecţia sângelui Domnului Isus. Dumnezeu îi arată că trebuie să dispară tot cu ce se mândreşte omul firesc, tot ce constituie puterea şi onoarea sa. Puterile lui faraon şi autoritatea Egiptului asupra poporului dispar prin judecata lui Dumnezeu. Ce va fi pentru rămăşiţa viitorului, când Dumnezeu va lovi pe cei întâi născuţi ai lumii? Cine vor fi cei întâi născuţi ai puterii lor? Acesta va fi prima fiară, care va primi putere mare direct de la satan, şi acesta va fi fiara a doua, prorocul mincinos, care va exercita toată puterea primei fiare (Apocalipsa 13). Aceste două fiare vor fi însufleţite direct de satan, căpetenia acestei lumii. Aceştia sunt întâii născuţi ai puterii lor. Apoi este ca şi cum Dumnezeu ar spune: „Acum voi coborî Eu Însumi, şi voi omorî pe întâii născuţi ai puterii lor.” Când Domnul Isus va aduce judecata peste lumea aceasta, fiara şi prorocul mincinos vor fi aruncaţi în iad (Apocalipsa 19.20). Aceştia doi vor fi singurii care în timpul Împărăţiei de o mie de ani, ai domniei Domnului Isus, vor fi în iad. Aceştia sunt întâii născuţi ai puterii lor. Ce judecată!

   Cuvintele lui Moise din versetul 4 sunt ultimele cuvinte pe care el le spune lui faraon. Faraon a spus: „Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea”. Moise poate acum să facă numai un lucru: să vestească judecata. Ce ţipăt în tot Egiptul! Ce ţipăt va fi în lumea aceasta, când va veni judecata peste ea! Va fi un ţipăt, care se va întinde până la locul unde plânsul şi scrâşnirea dinţilor nu va înceta. Acolo va domni şi în veşnicie întunericul gros; întunericul acestor trei zile se va continua în veşnicie. În Egipt va fi un ţipăt mare, dar cu privire la copiii lui Israel citim, că nici măcar un câine nu va lătra împotriva lor. Pentru copiii lui Israel nu va fi nici o tulburare sau ceva de felul acesta. În versetul 7 citim că Dumnezeu face o diferenţiere între egipteni şi copiii lui Israel. Diferenţierea va consta în aceea, că Dumnezeu va constrânge pe egipteni să cadă în genunchi, aşa că ei vor implora pe copiii lui Israel să plece din ţară. Aşa cum în timpul celor nouă plăgi ei au încercat să reţină poporul în ţară, ei îi vor ruga acum să plece din ţară. Aceasta va face Dumnezeu, când El personal va coborî din cer şi va aduce judecata asupra Egiptului.

   În versetele 9 şi 10 avem încheierea acestei prime părţi a cărţi Exod. Judecata asupra lumii este hotărâtă, şi Dumnezeu începe ceva nou cu poporul Său Israel. „Domnul a zis lui Moise: ‚Faraon n-are s-asculte de voi, pentru ca să se înmulţească minunile mele în ţara Egiptului.’ Moise şi Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui faraon; Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.” Toate acestea au devenit vizibile. Dar şi planurile lui Dumnezeu au devenit clare. Dumnezeu va elibera pe poporul Său, în ciuda tuturor împotrivirilor duşmanului. Dumnezeu va înmulţi minunile Sale şi va arăta gloria Sa în judecată şi în eliberare. Dumnezeu va împietri inima lui faraon, şi Dumnezeu va veni cu judecata şi va face o deosebire între Israel şi Egipt. De ce parte stai tu? De partea poporului sau de partea lumii acesteia? Sunt aceste plăgi şi pentru tine semne şi minuni, sau şi tu vei avea parte de aceste plăgi (Apocalipsa 18.4)?

Cum a fost împietrită inima faraonului

Pentru că măsurile blânde nu l-au determinat pe faraon să recunoască puterea lui Dumnezeu, au fost trimise judecăţile. Dumnezeu, care cunoaşte sfârşitul de la început, a spus că inima faraonului se va împietri, şi că El Însuşi o va împietri; şi aşa a fost. Totuşi nu trebuie să presupunem că Dumnezeu, în mod intenţionat, a împietrit inima faraonului împotriva voinţei lui, astfel încât nu s-ar fi putut înduioşa dacă ar fi vrut. Dumnezeu trimite o lucrare de amăgire pentru ca oamenii să creadă o minciună, şi anume asupra celor care au respins adevărul şi care iubesc minciuna. Vezi 2 Tesaloniceni 2:10-12. Fiecare are ceea ce îşi doreşte cel mai mult. Dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaşte învăţătura; dar celui care respinge adevărul, nu îi mai rămâne decât întunericul şi înşelăciunea. Vezi Ioan 7:17.

Este interesant de observat că manifestarea milei lui Dumnezeu a fost cea care a împietrit inima faraonului. Cererea simplă a lui Dumnezeu a fost respinsă cu batjocură. Atunci au început să vină plăgile, totuşi nu imediat, ci după un timp suficient pentru a-i permite faraonului să se gândească. Dar pentru că puterea vrăjitorilor a părut la fel de mare ca puterea exercitată de Moise şi Aaron, faraon nu a cedat. În curând a început să se vadă că acolo era o putere mai mare decât cea a vrăjitorilor lui. Au adus broaşte peste toată ţara, dar vrăjitorii nu au putut să le îndepărteze. „Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron, şi a zis: «Rugaţi-vă Domnului, să îndepărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu, şi am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului».” Exodul 8:8. A învăţat deja suficient despre Domnul, ca să Îl cheme pe nume.

„Moise şi Aaron au ieşit de la faraon. Şi Moise a strigat către Domnul cu privire la broaştele cu care lovise pe faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise; şi broaştele au pierit în case în curţi şi în ogoare. Le-au strâns grămezi, şi ţara s-a împuţit. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima şi nu a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.” Versetele 12-15.

„Dacă ierţi pe cel rău, el totuşi nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău în ţara în care domneşte neprihănirea, şi nu caută la măreţia Domnului.” Isaia 26:10. Aşa s-a întâmplat cu faraon. Judecata lui Dumnezeu determinase aroganţa lui să slăbească, dar „văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima”.

După aceea, au venit roiuri de muşte la porunca Domnului şi faraon a spus: „«Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie, numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.» Moise a răspuns: «Am să ies de la tine, şi am să mă rog Domnului. Mâine, muştele se vor depărta de la faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Dar să nu ne mai înşele faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului.» Moise a ieşit de la faraon, şi s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise; şi muştele s-au depărtat de la faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui; nu a mai rămas una. Dar faraon, şi de data aceasta şi-a împietrit inima, şi nu a lăsat poporul să plece.” Exodul 8:28-32.

Aşa că a mers mai departe prin plăgi. Nu ne sunt daţi toţi paşii în fiecare caz, dar vedem că îndelunga răbdare şi mila lui Dumnezeu sunt cele care au împietrit inima faraonului. Aceeaşi predicare ce a adus mângâiere multor inimi în zilele lui Isus, i-a făcut pe alţii mai înverşunaţi împotriva Lui. Învierea lui Lazăr din morţi a întărit în inimile celor necredincioşi hotărârea de a-L omorî. Judecata va descoperi faptul că oricine a respins pe Domnul, în împietrirea inimii lui, a făcut-o în faţa descoperirii milei Sale.

Scopul lui Dumnezeu cu faraon

„Domnul a zis lui Moise: «Scoală-te dis de dimineaţă, du-te înaintea lui faraon şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul evreilor: Lasă pe poporul Meu să plece că să-Mi slujească. Fiindcă, de data aceasta, am să trimit toate urgiile Mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi şi împotriva poporului tău, ca să ştii că nimeni nu este ca Mine pe tot pământul. Dacă Mi-aş fi întins mâna şi te-aş fi lovitcu ciumă, pe tine şi poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te am lăsat să rămâi în picioare, ca să vezi puterea Mea, şi Numele Meu să fie vestit pe tot pământul.’»” Exodul 9:13-16.

Traducerea şi mai literală, din ebraică, a Dr. Kalisch, spune astfel: „Mi-aş fi putut întinde mâna şi te-aş fi putut lovi pe tine şi pe poporul tău cu ciumă; şi ai fi fost nimicit de pe pământ. Dar numai pentru acest motiv te-am lăsat să trăieşti, ca să îţi arăt puterea Mea şi pentru ca Numele Meu să fie recunoscut pe tot pământul.”

Dumnezeu nu l-a adus pe faraon la existenţă pentru scopul de a şi vărsa răzbunarea asupra lui, aşa cum se presupune prea adesea cu uşurinţă. O asemenea idee este foarte dezonorantă pentru caracterul Domnului. Ci adevărata idee este că Dumnezeu ar fi putut să îl nimicească pe faraon chiar de la început, şi astfel şi-ar fi eliberat poporul fără nicio amânare. Dar aceasta nu s-ar fi potrivit cu felul neschimbător al Domnului de a da fiecărui om ocazii ample de a se pocăi. Dumnezeu a răbdat mult încăpăţânarea faraonului, iar acum Şi-a propus să trimită judecăţi mai dure; totuşi, l-a avertizat în mod corect, pentru ca să se mai poată întoarce încă de la răutatea lui.

Dumnezeu l-a păstrat pe faraon în viaţă şi a amânat să îşi trimită judecăţile Sale cele mai severe asupra lui, cu scopul de a-i arăta puterea Sa. Dar puterea lui Dumnezeu se manifesta în acel timp pentru mântuirea poporului Său, iar puterea lui Dumnezeu pentru mântuire este evanghelia. Prin urmare, Dumnezeu îl ţinea pe faraon în viaţă, în ciuda încăpăţânării lui, pentru a-i da ocazie amplă de a învăţa evanghelia. Evanghelia era la fel de puternică pentru a-l salva pe faraon cum era pentru a-i salva pe evrei.

S-au folosit alte traduceri pentru că sunt mai clare decât cele din versiunile obişnuite şi nu pentru că nu este prezentat acelaşi adevăr în fiecare dintre ele. Luaţi versiunea obişnuită (KJV): „Într-adevăr, pentru acest motiv te-am ridicat, ca să Îmi arăt în tine puterea Mea, şi pentru ca Numele Meu să fie vestit pe tot pământul”, şi admiteţi că se referă la aducerea faraonului pe tron. Chiar şi atunci este departe de gândul că Dumnezeu l-a ridicat pentru a-l lovi cu plăgi şi a-l omorî. Textul spune că scopul a fost acela de a-i arăta puterea lui Dumnezeu şi a face Numele Său cunoscut pe tot pământul. A presupune că Dumnezeu Îşi arată puterea şi Îşi face cunoscut Numele doar prin distrugerea oamenilor, este dezonorant pentru El şi contrar evangheliei. „Îndurarea Lui ţine în veac.” 1 Cronici 16:34.

Scopul lui Dumnezeu a fost ca Numele Său să fie vestit pe tot pământul. Acest lucru s-a întâmplat, fiindcă citim că patruzeci de ani mai târziu, popoarele Canaanului s-au îngrozit la apropierea israeliţilor, deoarece şi-au amintit ce a făcut Dumnezeu pentru a-i elibera din Egipt. Dar scopul lui Dumnezeu s-ar fi împlinit la fel de mult dacă faraon s-ar fi predat voinţei Domnului. Să presupunem că faraon ar fi recunoscut pe Domnul şi ar fi acceptat evanghelia care i-a fost predicată. Care ar fi fost rezultatul? Ar fi făcut ce a făcut Moise, adică ar fi lăsat tronul Egiptului pentru ocara lui Hristos şi pentru un loc în moştenirea veşnică. Astfel ar fi fost agentul cel mai puternic pentru a vesti Numele Domnului pe tot pământul. Chiar faptul că un rege atât de puternic accepta evanghelia ar fi făcut cunoscută puterea Domnului la fel de eficient cum au făcut-o plăgile. Faraon însuşi, dintr-un persecutor al poporului lui Dumnezeu, precum Pavel, ar fi devenit un predicator al credinţei. E trist să o spunem, nu a cunoscut ziua cercetării lui.

Observaţi cu atenţie faptul că scopul lui Dumnezeu era ca Numele Lui să fie vestit pe tot pământul. Acest lucru nu trebuia să se întâmple într-un colţ. Eliberarea din Egipt nu era ceva ce privea doar câţiva oameni de pe o porţiune a pământului. Trebuia să fie pentru „toţi oamenii”. În conformitate cu făgăduinţa făcută lui Avraam, Dumnezeu elibera pe copiii lui Israel din robie, dar eliberarea nu era numai pentru ei. Prin eliberarea lor, numele şi puterea Sa urmau să fie cunoscute până în cele mai îndepărtate colţuri ale pământului. Timpul împlinirii făgăduinţei pe care Dumnezeu o făcuse lui Avraam se apropia; dar de vreme ce făgăduinţa includea întregul pământ, era necesar ca evanghelia să fie proclamată la fel de extins. Copiii lui Israel erau agenţii aleşi ai lui Dumnezeu pentru a realiza această lucrare. Împărăţia lui Dumnezeu urma să se centreze în jurul lor, ei fiind nucleul. Faptul că au fost necredincioşi faţă de ceea ce li s-a încredinţat, doar a amânat, nu a schimbat planul lui Dumnezeu. Cu toate că au eşuat în a proclama numele Domnului şi chiar l-au tăgăduit, Dumnezeu a spus: „Cât este de adevărat că Eu sunt viu (…) slava Domnului va umple tot pământul.” Numeri 14:21. „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.” Matei 24:14.

Potrivit Discovery News, o simulare pe calculator a refăcut modul cum Moise a traversat Marea Roşie. Exodul spune că „Dumnezeu a împins apele cu un vânt suflând dinspre est”. Oamenii de ştiinţă au dat indicii asupra acestei întâmplări, considerând că „miracolul lui Moise” a fost posibil numai datorită unor fenomene naturale.

Simularea pe calculator arată faptul că, pentru a despărţi apele, Moise avea nevoie de un loc diferit decât cel care se ştia anterior, potrivit unui nou studiu asupra evenimentului relatează ediţia online a Discovery News.

Analize anterioare asupra valurilor şi asupra vântului zonei au ajuns la concluzia că era nevoie de un uragan cu vânturi puternice care, suflând dinspre nord-vest, să împingă apele în Marea Rosie. Acest fenomen este explicat drept un recif lung care ar fi permis lui Moise şi israeliţilor să scape de armata lui Faraon. Dar câteva semne de întrebare răsar pe marginea acestei aparente rezolvări. În aceste condiţii meteorologice extreme, oamenii nu sunt capabili să reziste în picioare, cu atât mai mult să meargă în siguranţă. Nici direcţia din care ar trebui să bată vântul în realitate nu se potriveşte cu menţiunile biblice.

Carls Drews, cercetător la Centrul National pentru Cercetari Atmosferice, a studiat Exodul. Aici este scris că „Dumnezeu a împins apele cu un vânt suflând dinstre est”. Drews a încercat să explice acest lucru.

Cu ajutorul unei simulări pe computer, Carls Drews a găsit un vânt de doar 100 de kilometri pe oră, pe direcţia est-vest, în zona unui lac din capătul mediteranean al Nilului, lângă Port Said, ar fi împins către vest apele, foarte departe, în capătul opus. „Un astfel de fenomen ar fi putut cauza eliberarea unor zone pe unde să se poată trece, ca un fel de pod, timp de patru ore”, după cum declară cercetătorul.

Carls Drews mai spune că cel mai greu i-a fost să reconstituiască modul în care zona arăta acum circa 3.200 – 3.500 de ani. „Lacul se cheama Manzala, în zona fostului lac antic Tanis, iar în cazul Mării Roşii adevarate, un astfel de vânt n-ar fi despărţit niciodată apa”, a concluzionat Drews.

Drews spune că în textul biblic scrie “yam suf”, ceea ce în ebraică s-ar traduce literalmente în “Mare de Stuf”. Ceea ce se potriveste perfect zonei plină de papirus. Dar multe Biblii traduc expresia ca Marea Roşie, lucru care a devenit, în timp, o terminologie comună.

Alţi cercetători biblici, precum Kenneth Kitchen şi James Hoffmeier au studiat şi ei scrierile din Biblie şi au ajuns la concluzia că “yam suf” este zona mlăştinoasă de-a lungul Canalului Suez.

https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/oamenii-de-stiinta-arata-cum-a-traversat-moise-marea-rosie

A mai trecut inca un an si multi tot nu sunt mantuiti

00:00
00:00

A mai trecut inca un an si ma gandesc la textul din Luca 13:6-9 care face referire la pomul care il reprezinta pe om, pe omul care nu aduce rod pentru Dumnezeu, pe omul care nu traieste pentru Dumnezeu.

6. El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit.
7. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba?”
8. „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină.
9. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

Orice pom care nu aduce rod este taiat, la ce sa mai cuprinda pamantul degeaba ? Tot asa este si cu orice om care nu aduce rod pentru Dumnezeu, iar acest rod este produsul DUHULUI SFANT in om, sfintenia. A mai trecut un an si te intreb, ce te face sa crezi ca vei mai fi inca un an ? Oare viata nu este de la Dumnezeu? In El avem viata, miscarea si fiinta. Fapte 17:28.
Domnul da viata si Domnul o ia. EL tine toate lucrurile, prin EL sunt facute toate lucrurile si pentru EL. Romani 11:36.
Omule, indiferent daca traiesti pentru Dumnezeu sau nu, EL oricum a fost, este si va fi DOMN si EL este DOMNUL vietii tale, pentru ca EL are stapanire peste viata ta si nimeni nu poate sa schimbe aceasta, dar iti zic ca intr-o zi asa cum spune in Romani 14:11, unii se vor pleca inaintea LUI in adorare, iar altii se vor pleca de groaza, pentru ca au vrut mai bine pacatul lor si parerea lor de bine despre ei, decat sa-si vada pacatul si sa vina la EL, sa fie iertati, pocaindu-se si crezand in Adevaratul Domn, ISUS HRISTOS.

Am o intrebare, pentru toti cei ce se cred buni, mai ales pentru cei care se compara cu altii sau pentru cei care zic ca ei nu fac scandal, nu consuma alcool, nu au ucis pe nimeni sau altceva de felul acesta. Intrebarea este urmatoarea: Adam, de cate ori a pacatuit ? Adam, de cate pacate avea nevoie sa faca ca sa fie pedepsit si sa aduca osanda asupra lumii ? Un singur pacat. Acum daca Adam care a pacatuit o singura data si omul a primit plata pacatului lui, moartea vesnica si despartirea de Dumnezeu, de ce unii oameni au o parere asa buna despre ei, crezand ca ei sunt buni, cand ei si noi toti, ne-am nascut in pacat si am practicat pacat mereu si mereu, acestea rezultand iadul vesnic. Daca Adam a primit plata pentru pacatul lui, oare noi ce meritam plata pacatelor, cand fiecare dintre noi am facut mult mai mult decat un pacat, am devenit profesionisti in a face ceea ce nu este bine inaintea lui DUMNEZEU. Daca Dumnezeu nu lua initiativa ca sa fim rascumparati din acest blestem al iadului si al dreptatii TATALUI, care ne condamna, noi toti ramaneam in pacatele noastre si rezultatul era clar, chinul vesnic. Dar prin bunatatea lui Dumnezeu, prin Mila, Harul si indurarea Lui, a facut un Plan de scapare (rascumparare) in si prin DOMNUL ISUS HRISTOS, Dumnezeu intrupat in om, zdrobindu-L pe HRISTOS in locul nostru, ca prin El sa avem iertarea si impacarea cu TATAL.

Am aflat ceva, ca sa cunosti pe cineva de aproape este o bogatie. Dar ca sa-L cunosti pe Dumnezeu indeaproape, cum este ? Este asa cum spune in Matei 13:44-52.

Cand realizezi ca nimeni nu este bun si ca toti meritam iadul, cand realizezi ceea ce a facut HRISTOS ISUS DOMNUL pentru tine la cruce, purtand pedeapsa noastra vesnica, cand realizezi cu adevarat cine este EL, atunci nu mai poti sta nepasator, ci vii la EL si lasi totul, lasi pacatele tale, viciile tale, lumea, lasi toata viata ta la cruce, o rastignesti acolo si cu EL incepi o noua viata. O suflet scump, scump pentru ca SANGELE LUI S-a scurs si pentru tine, alunga indoiala si crede, crede si bea din Cuvintele Lui si nu te mai indoi. Petru cand a umblat pe apa si a inceput sa se scufunde, DOMNUL, i-a zis „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?” Matei 14:31.
Iti zic, atunci cand Matei vamesul a auzit glasul PASTORULUI “ Vino dupa Mine”, el s-a dus dupa HRISTOS DOMNUL. PAVEL, pe care l-a intampinat DOMNUL, el a lasat tot si chiar spune in Filipeni 3, ca el, le socoteste toate ca pe niste gunoaie, pentru ca IL avea pe HRISTOS DOMNUL. MOISE la fel, nu a vrut sa fie numit fiul fiicei lui faraon, ci l-a vrut pe HRISTOS DOMNUL si a renuntat la tot pentru EL.

Dupa ce am aflat si am realizat ceea ce DOMNUL HRISTOS spune, ca nu putem sa slujim la doi stapani si eu am venit si am baut din EL, am crezut in EL si EL m-a schimbat, iar dupa schimbare, toata viata mea a luat alt sens si tot ce am facut si aveam pana atunci, le-am socotit gunoaie, pentru ca am primit ceva vesnic si real, pe EL CREATORUL MEU IL am acum si dupa cum EL a zis celor nascuti din EL, nimeni si nimic nu ne poate desparti de dragostea Lui Romani 8:35-39. Intelegi tu asta, ca trebuie sa te lepezi de tot si sa vii la EL asa cum spune EL ? Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.

Multi nu vin la Dumnezeu cu viata lor, pentru ca inca incearca sa gaseasca solutii in lume, in religii, in haine, bani, cariera, persoane, dar sper ca in curand sa vedeti dezamagirea provocata de aceste lucruri si sa veniti cu adevarat la HRISTOS DOMNUL, ca sa fiti iertati si schimbati pentru Imparatia Lui, altfel este imposibil ca sa ajungem acolo, pentru ca nimeni nu poate ajunge acolo decat cum ii este cerut de TATAL.

Te intreb, daca zici ca esti crestin, care este pretul pe care il platesti pentru a-L urma pe DOMNUL ISUS HRISTOS ? Uite ce pret se cere oamenilor: Matei 10:39 Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.
EL nu ne cere ritualuri, traditii sau altceva, EL ne cere sa lasam tot si sa ne abandonam in mana Lui, astfel rezultand o credinta numai si numai in EL.
Tu iti asumi acest rol ?

Ei bine dupa ce realizezi motivul pentru care esti creat si vezi cum Dumnezeu poate sa te ierte, renuntarea la viata ta pentru EL incepand o viata noua este usoara, pentru ca ai ochii atintiti la EL, dar daca nu vezi asta, pentru tine ti se pare o nebunie ca sa lasi totul, dar dupa cum este scris, nu lasi totul, nu poti sa fii ucenicul Lui. Luca 14:33 Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.

Multi imi zic, de ce am lasat totul ? Dar vreau sa va intreb ceva important: ce m-a schimbat atat de radical ? De ce nu mai traiesc in vicii si in poftele in care eram odata ? De ce am renuntat la faima si la tot ceea ce multi inca isi doresc ? As vrea ca sa nu va mai ganditi ca sunt nebun, ci sa realizati ca nimeni si nimic nu ma putea schimba, decat DOMNUL VIETII ISUS HRISTOS, Marit fie Numele Lui. Cand EL schimba pe cineva, se vede si nimeni nu poate sa conteste aceasta. Te intreb, esti tu schimbat de EL, esti tu un crestin care isi vede pacatul si nimicnicia ? Vino si crede in EL. Ia-ti Biblia in serios omule !

EL sa ne ajute sa vedem dezamagirea lumii si sa-L vedem pe EL asa cum este.
Tu nu vezi ca lumea te respinge si este atat de cruda cu tine, ca atunci cand ai gresit, esti marginalizat, ai probleme in relatii, familie si asa mai departe? Vino omule si bea din EL, lasa tot si vino la EL si fii numai si numai al Lui, ascultand Cuvantul Lui. Acest MANTUITOR te cauta si iti da semne sa vii. Ceea ce lumea respinge este Piatra scumpa lepadata de multi care a ajuns sa fie pusa in capul unghiului, EL HRISTOSUL LUI DUMNEZEU, SFANTUL LUI, EL este lepadat de multi. Tu ce vei face cu EL, vei continua sa-L respingi ?

Multi, acum la sfarsit de an, se pregatesc sa intampine noul an, poate chiar tu te pregatesti ca sa intampini noul an asa cum eu odata faceam, dar te intreb, ca sa-L intampini pe Dumnezeu te pregatesti ? Importanta si realitatea lucrurilor sunt ca noi toti ne vom intalni cu realitatea; iadul sau raiul. Depinde de cum am trait fiecare si pentru cine am trait fiecare.

Daca lumea iti ofera mai mult decat Dumnezeu, atunci tu nu esti un crestin, ci te bucuri si iti gasesti placerea in lucrurile lumii care sunt trecatoare, dar un adevarat crestin, isi gaseste fericirea si placerea numai asa cum si DAVID , ASAF, HABACUC SI-O GASEAU.
Psalmul 16:1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
2. Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
3. Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.

Psalmul 73:25 Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
26. Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
27. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

HABACUC 3:17 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri,
18. eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!

“Dumnezeu nu este multumit de formele de religie care nu au nimic de-a face cu neprihanirea personala.
Daca zici ca esti neprihanit si esti bun, atunci nu ai nevoie de HRISTOS si esti exact ca un fariseu care se incredea in el si in faptele lui. Daca asa stau lucrurile, ce mai pot sa va zic ? “Caci HRISTOS a venit sa cheme la pocainta pe cei pacatosi” si pe cei care isi recunosc starea. FariseiI nu vroiau sa-si recunoasca pacatul si ca atare, nu au putut sa dea curs chemarii Domnului ISUS, tu ce vei face ?
Tema si esenta EVANGHELIEI DOMNULUI ISUS HRISTOS este urmatoarea : EL a venit sa-i cheme pe pacatosi la pocainta. Domnul nu ii da mantuirea omului decat atunci cand el a ajuns sa vada ca este pacatos, ca este insetat, cand simte povara pacatului si cand doreste din tot sufletul sa scape de ea, altfel este imposibil.” John MacArthur.

Pentru ca acum la sfarsit de an, vor fi artificii si spectacole de artificii, vreau sa va scriu un citat al unui frate, prin care arata, pacatul si depravarea omului, folosindu-se de jocul de artificii: “O încordare plăcută simţim cu toţii atunci când vedem acel proiectil cum părăseşte pământul şi se îndreaptă spre ceruri, răsplătindu-ne aşteptarea printr-o explozie puternică şi un spectacol de lumini care ne împroaşcă cu plăcere ochii pe jumătate adormiţi. Şi parcă nu ne mai săturăm, aşteptăm şi alte explozii, şi mai dorim ca inima şi ochii să ne fie injectaţi cu tot mai multă plăcere… În acele momente uităm de toate şi rămânem fascinaţi de jocul de lumini de pe cer. Dar în cele din urmă spectacolul de lumini se termină, iar întunericul îşi ia locul de cinste, timp în care nările noastre rămân invadate de fum şi de mirosul înţepător al petardelor…
Dragii mei, la fel se comportă şi păcatul, ne împroaşcă trupul cu pietrele grele ale plăcerii şi ne anesteziază inima atât de tare, până acolo că rămânem fascinaţi de spectacolul acestei lumi uitând complet de Dumnezeu. Dar în cele din urmă spectacolul acesta ieftin pe care-l dă păcatul în faţa noastră nu lasă în urma lui decât întuneric şi un mare lac de foc şi pucioasă, adică iadul. Şi parcă nu este de ajuns că-L urâm pe Dumnezeu prin faptele noastre, dar rămânem şi robi ai mândriei spirituale şi ne lăudăm că suntem evanghelici, ortodocşi sau catolici. Astfel ne facem un Dumnezeu după chipul şi asemănarea noastră. Un Dumnezeu care este plin de dragoste şi îngăduitor, dar care nu este capabil să pedepsească păcatul din vieţile noastre.”
Nu uitati ca cel cu adevarat credincios isi cauta mediul pe care-l exprima inima lui si inima lui noua, vrea voia TATALUI CERESC SI PARTASIA CU FRATII, IN INVATATURA SANATOASA. Expresia inimii lui face priza cu ceea ce Dumnezeu rosteste, nu ceea ce lumea ofera.

Odata pacatul infaptuit, lumea cu atractia ei, pretinde si isi cere satisfacerea prin a ne lua hrana, casele, libertatea, copiii si familia si cel mai grav, lumea cu pacatul ei ne ia viata in stapanire, dar este ceva ce nu poate sa ne ia, pentru ca aceasta ne-a fost data ca dar de sus de la Dumnezeu, odata cu jertfirea FIULUI SAU, EL ne-a dat Credinta in EL. Asa ca oamenilor, credeti in HRISTOS si nu ziceti ca sunteti crestini, va spun ca daca credinta care ziceti ca este in voi nu se arata printr-o traire dupa voia lui Dumnezeu, este o credinta falsa. In spatele pacatului, poftelor si viciilor, in spatele tuturor lucrurilor lumesti, este diavolul care cauta sa ne distruga. Dar asa cum spune in Evrei 2:16 …pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Credeti in DOMNUL ISUS HRISTOS, POCAITI-VA si veti vedea minunile lui Dumnezeu in vietile voastre !

Diavolul va incerca intotdeauna sa ne distruga, mai devreme sau mai tarziu.
Pentru ca stie ca omul este facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, pentru ca stie ca omului i s-a dat un Mijlocitor, pentru ca stie sentinta lui, diavolul, tot ce face este sa te ispiteasca mereu si mereu, incercand sa te devieze ca sa nu te pocaiesti sau sa nu crezi in DOMNUL ISUS HRISTOS. Dorinta diavolului este sa te faca sa ajungi in iad, sa traiesti departe de voia lui DUMNEZEU facand tot posibilul sa ajungi cat mai repede acolo.

Te-ai intrebat vreodata de ce atunci cand pacatuiesti doresti mai mult si mai mult legat de acel pacat ?
Sunt cateva motive:

 La un moment dat dupa ce ai facut pacatul si l-ai consumat, te simti neimplinit (nesatisfacut), asa ca vrei mai mult si mai mult, iar pentru asta ii cresti intensitatea.
– Demonul care te impinge la asemenea lucru, vrea sa te duca in acel loc unde stie ca acest pacat te poate lasa fara viata.
– Esti rob al pacatului si nu poti sa fii eliberat de el, decat prin Domnul Isus Hristos. Degeaba te lasi de un pacat, incepand sa practici alt pacat, cand in realitate esti rob al lucrului de care esti biruit.

In aceste zile de sfarsit de an si totodata un nou inceput de an, multi se vor droga, vor fi beti, vor face lucruri neingaduite si de unele lucruri chiar ne este rusine numai sa le mentionam. La fiecare sfarsit de an, multi au superstitii si multi se destrabaleaza mai mult decat oricand. La televizor vor da petreceri mari, artificii si spectacole, dar vreau sa va intreb: ce se afla in spatele acestor lucruri ? Se afla oare voia lui Dumnezeu ? Sunt toti acestia iubitori de Dumnezeu sau iL urasc prin tot ceea ce fac si gandesc ?
Inca un an, inca un dezmat, dar totusi, inca o chemare la pocainta. Pocaiti-va sau pieriti.

Credeti ca pacatuind asa si mergand la preot, sunteti iertati ? Nu va inselati,Dumnezeu nu se lasa batjocorit, ce seamana omul aceea va secera. Galateni 6:7.

Cei iertati sunt numai de Dumnezeu, prin intermediul DUHULUI SFANT in Numele Domnului Isus Hristos, NU DE UN OM, iar atunci cand cineva este iertat de Dumnezeu, este schimbat de Dumnezeu si nu mai poate practica ceea ce odata ii provoca placere.
Toti cei care traiti in pacat si va gasiti placere in pacat si mai ales va dati scuze continuand sa pacatuiti bazandu-va ca aveti o religie, nu sunteti iertati. Nu mai tineti de o religie si nu mai stati impietriti, ca Dumnezeu a lasat o Biblie clara prin care cheama oamenii la pocainta prin DOMNUL ISUS HRISTOS.

“Adevarul Evangheliei lui Isus este acela ca singurii care pot fi mantuiti sunt cei care isi dau seama ca sunt pacatosi si care doresc sa se pocaiasca. Chemarea lui Hristos este adresata numai pacatosului care, in disperarea lui realizeaza nevoia in care se afla si doreste transformarea. Domnul nostru a venit sa-i mantuiasca pe cei pacatosi. Dar celor care nu doresc sa-si recunoasca pacatul, El nu are sa le spuna nimic – cu exceptia pronuntarii sentintei.” John MacArthur.

As vrea sa va vorbesc ceva bazat pe acest verset :
Ieremia 8:20 „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!”

Ei bine pot sa zic sigur si clar referitor la acest verset, ca anul acesta a trecut si s-a si ispravit si multi, din cei care stiu si au auzit Evanghelia nu sunt mantuiti. Pentru multi de acum incep petrecerile, dar pentru cei nascuti din nou, incepe tristetea pentru semenii lor si ei se bucura cu adevarat numai si numai in DOMNUL SLAVEI ISUS HRISTOS, DUMNEZEUL CEL VIU.

Oameni, care traiti departe de voia DOMNULUI HRISTOS si care planuiti din nou un dezmat, priviti ce spune DOMNUL SLAVEI: Matei 24:37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.
38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Veniti la HRISTOS DOMNUL si nu mai amanati, veniti si nu mai lepadati scaparea voastra, ca daca nu va pocaiti, incet si sigur vine pieirea. Tot asa se va intampla si cu acest neam curvar si preacurvar, fara sa stie nimic, va veni pedeapsa peste el, dar multi dintre voi stiti. O, DACA ATI FI CUNOSCUT MACAR ASTAZI ZIUA IN CARE ATI FOST CERCETATI !!!

Iar pentru voi, cei innoiti si rascumparati de Dumnezeu, priviti la PASTORUL CEL BUN, PRIVITI CE SPUNE DOMNUL SLAVEI despre noi:
Ioan 16:20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

http://www.faracompromis.ro/a-mai-trecut-inca-un-an-si-multi-tot-nu-sunt-mantuiti/

Alin Lolos

Evrei 11:26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie………….https://fischerdotcom.wordpress.com/2014/10/19/evrei-1126-el-socotea-ocara-lui-hristos-ca-o-mai-mare-bogatie/

f43bd-picture1bibliacutrandafir

Evrei 11:26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decît comorile Egiptului, pentrucă avea ochii pironiţi spre răsplătire.

Fiind vorba de Moise in versetele precedente, vedem cum el a preferat sa sufere impreuna cu poporul lui decit sa se bucure  de placerile de o clipa a pacatului.Am facut aceasta legatura cu versetul 25, ca sa vedem ce l-a determinat pe Moise sa nu se lase implicat de ceia ce ii oferea pamintul.Daca ne facem o cercetare mai amanuntita, sa ne intrebam, ce am fi facut noi daca am fi fost in situatia lui Moise?Atunci si chiar in aceste zile in care traim.Sigur ca ma gindesc la cei care doresc sa se analizeze cu seriozitate.  El socotea ocara lui HristosNu era printre ei ca popor pamintesc Fiul lui Dumnezeu.Si cu toate acestea,Moise il vedea.Citim in versetul,27:………..ca şi când L-ar fi văzut pe Cel Ce este nevăzut.Dar iata ca lui Moise ii descoperise Dumnezeu ca are un Fiu si ca v-a veni pe pamint.Sigur nu in timpul vieti lui.

Nu stim amanunte din ce ii descoperise Dumnezeu lui Moise.Cert este ca Moise socotea aceasta ocara, rusine, a Domnului Hristos,o mai mare bogatie.Azi, sunt printre noi care ne socotim ca suntem ai Domnului Hristos unii care le este rusine de numele scump al Domnului Hristos.Negresit ca nu o spun cu gura, nu marturisec asa ceva.Acestia cind sunt la Adunare, Biserica, nu le e rusine zic ei ca poarta ocara s-au rusinea Domnului Hristos.Dar in relatiile lor cu vecinii cu cei din serviciu se feresc sa stie care-va ca sunt pocaiti. Am dat acest termen de pocait ca acesta stirnea pe seama celor care aveau curajul sa se stie despre ei ca sunt pocaiti se expuneau la batjocora, glume.Iata dece cei mai multi se fereau de acest nume de pocait si implicit ocolea numele scump al Domnului Hristos.ca o mai mare bogăţie decît comorile Egiptului,

Sa refuzi pozitia pe care poate sa o ofere lumea?Pai in rindul celor care nu au nimic de aface cu Domnul Hristos treci drept fara minte.Sigur ca Egiptul avea sa ii ofere lui Moise oportunitati enorme pe acest pamint.Cu atit mai mult ca era la casa lui Faraon.Din nou ma intreb cum actionam noi cind lumea ne ofera o oportunitate sa ne bucuram de un lucru s-au altul care are in el ceva pacatos? Fiecare se cunoaste pe el personal cite compeomisuri a facut in viata pina la aceasta ora.La Adunare suntem frati ,in lume nu ne cunoaste nimeni.Moise care nu il vazuse pe Domnul Hristos in realitate i-a fost descoperit totusi. Dar tot asa s-a intimplat si cu ap, Pavel in noul testament.El spune aceste cuvinte as zice ca si Moise:Filipeni 3: 8.Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Sunt ferm convins ca si azi Dumnezeu are copii ai Lui care nu pune pret pe ce ofera lumea…

Din nou as mentiona faptul ca, Nu mersul la Adunare, Biserica, te incadreza in a fi copil al lui Dumnezeu, ci felul de cum pui pret pe Domnul Hristos.Asta face dovada ca esti nascut din npu si ii aparti Lui.Am intilnit si din acestia care asa cum am sps, la adunare aparea ca nu il deranjaza ca e pocait. Dar cind am fost defata cu altii care nu erau credinciosi se ferea.Este trist ca sa adopti o astfel de atitudine cu privire la Domnul Hristos.Ca copil al lui Dumnezeu,nu te intereseaza pamintul ci inaintea ochilor e cerul unde Domnul Hristos e la dreapta lui Dumnezeu Tatal.Dar in definitiv, ce il determina pe Moise sa renunte la bogatia si slava din casa lui Faraon?Iata ce il determina:pentrucă avea ochii pironiţi spre răsplătire.Putea el sa fie destul de bine in casa lui Faraon. Dar fiind constient ca Dumnezeu avea ceva mult mai deosebit pastrat in cer pentru el.Ca  copii ai lui Dumnezeu ar trebui sa fim multumiti doar cu ce ne asigura Tatal nostru si nimic mai mult.Sigur cind zic nimic mai mult, ma refer la o viata decenta care este impletita cu Evlavie .Moise avea ochii pironiţi. Ce inseamna sa ai ochii pironiti? este o expresie care ne ajuta sa intelegem ce inseamna.

Se zice cind cineva este fascinat de ce vede ,”ce ai ramas asa pironut”?Cum ne este privirea noastra? ce vedem noi inainta ochilor nostri ne fascineaza ca sa nu ne mai luom privirea dela ce vedem?Ma refer la ce ofera lumea.Sunt lucruri lumesti care sunt invaluite cu ceva religie ca sa fie atractive.Si vai cit dintre cei care se numesc crestini se bucura de astfel de lucruri.Moise avea inaintea ochilor rasplatirea pe care o astepta.Suntem noi convinsi ca vom fi rasplatiti s-au avem dubiu?Acesta e secretul pe care trebuie sa il invete toti copiii lui Dumnezeu dela Moise.Nici-o preocupare care sa ne sustraga privirea dela scumpul nostru Mintuitor.Ochii nostri trebuie sa fie pironit la rasplatire.Te fascineaza persoana Domnului Hristos? Atunci nu iti vei lua privirea dela El.

Sa avem ochii pironiţi.Iata un credincios martir care as zice a invatat dela Moise,Faptele 7:55. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfînt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stînd în picioare la dreapta lui Dumnezeu; Sa ne fereasca Dumnezeu sa raminem cu ochii pironiti la lucrile de pe pamint si la ce ofera in calatoria aceasta vremelnica.Suntem intr-o continua alergare spre premiul chemeri ceresti care este in Domnul Hristos.Spun asta pentruca cei mai multi spun ca sunt credinciosi dar ii fascineaza pamintul si ce poate oferi pentru firea veche..Domnul sa ne dea acest har de a raminea fascinati de Persoana scumpa a Domnului Hritos care ne v-a rasplati la sfirsitul acestei calatori.

John Balarie

Los Angeles California!

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.