“Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mântuire.” (Osea 10/12 b) Nu mai bateţi câmpii, jucându-vă de-a credinţa! Pocăiţi-vă şi intraţi în Sfânta sfintelor-nascuţi din nou; Deci…” Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da…” (Mat. 11/28-30)…” Și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine însus jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintii, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le -a fost făgăduită… De aceea şi întâiul legământ n’a fost sfinţit fără sânge. Şi într’adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lâna stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul şi a zis: Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.De asemenea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă. Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar… Hristos n’a intrat într’un locaş de închinare făcut de mâna omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuş, ca marele preot, care intră în fiecare an în Locul prea sfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori dela întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S’a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce -L aşteaptă.” (Evrei 9/12-28) Fiindcă sângele omenesc este scump şi de negăsit, de ce nu acceptăm transfuzia (gratuită) cu sânge atotputernic, atotştiutor, atotcunoscător, purificator, iertător, hrănitor (Ioan, cap. 6/şi veşnic Ioan 7/37-39)?…” căci este imposibil ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele (Evrei 10:4).De ce nu ne prizăm la transfuzia cu învăţătura, voia, rânduiala, înfăptuirea, gândirea, pocăinţa, iertarea, vindecarea şi… credinţa Dumnezeiască? Salvaţi sunt, nu doar cei din casele însemnate cu sângele animalic, unde Nimicitorul nu avea acces (Ex. cap.12), ci acei cu inimile înnoite, curăţite prin stropirea INTERIOARA- cu sânge Dumnezeiesc, inimi locuite de Duhul Sfânt cu toate cele Dumnezeieşti; Ceilalţi vor urla la lună şi la stele –degeaba (Ap.6/16 şi Ap.9/6); Adevărat este ca noi, TOŢI, eram în coapsele părinţilor, când am răstignit Mielul fără cusur, dar, prin Credinţa Cristică, am fost pecetluiţi cu Sânge izvorât din Fântâna mântuirii (Îs.12/3 şi 44/3); Fântâna lui Dumnezeu ne adapă clipă de clipă, ne învaţă, ne îndumnezeieşte, ca să intrăm nu în Canan, ci în Odihna lui Preasfântă… Ea nu este ca fântâna lui Iacov (Ioan, cap.4)… Dacă noi savurăm iubirea, iertarea, sfinţirea, smerenia, suferinţa, învăţătura, înfăptuirea şi rânduiala Lui (noi mâncăm prin credinţă Mielul pascal) şi bem Sângele (Voia, Gândirea-Duhul şi Harul Lui Cristic- Ioan 6/22-58), neamestecat cu tradiţii sau ritualuri şi credem, precum Avram, care nu a pierdut nimic, dar a câştigat Totul Totului TOT

Noi toți suntem adoptați – Joyce Meyer Ministries;FRAȚI SE CUNOSC LA ORFELINAT – ANTON VARGA – SPUNE-MI CUM! CU ANTONIA FUDULU; Copilul infiat de Dumnezeu-Marturie de  Anton Varga…! Ce spune despre rugăciune un laureat al Premiului Nobel pentru medicină- „Omul are nevoie de Dumnezeu aşa cum are nevoie de oxigen.” Dr. Alexis Carrel; Medicii creștini s-au adunat pentru a discuta de vindecarea divină; Sângele lui Abel şi sângele lui Isus; Sângele lui Christos – planul de mântuire a lui Dumnezeu; Poezia scrisă la 13 iunie 1941, în Trenul Morții; TRAGEDIA VEACURILOR (MAREA LUPTA); (Cand il scoatem pe Dumnezeu pe tusa… s n ) NOII CAINI DE PAZA AI PUTERII; DEPĂRTAȚI ÎN PERICOL; Să-L vezi pe Dumnezeu în toate, din revista „Mesagerul evanghelic”; IOSIF ȚON l CUM SĂ SCAPI DE POVARA PĂCATULUI; CORPORATOCRATIA- Cum sunt inrobite natiunile prin IMPRUMUTURI care le falimenteaza. Noul soldat: ASASINUL ECONOMIC, noile armate: FMI si BM [film documentar – VIDEO]; Bolșevicii s-au întors; ANIMAȚIILE CARE OTRĂVESC- Cum au devenit desenele animate calea fermecată de a învăța copiii să spună răului bine și binelui rău; De la statul de drept la statul securitar-Instalarea regimurilor totalitare prin permanentizarea stării de urgență; Obsesia securității și deriva anti-democratică- Persoana, redusă la datele biometrice; Supravegherea în masă nu poate, nu va putea și nu a reușit niciodată să oprească un terrorist; Ascultă-L pe Isus, de  Richard Wurmbrand; Care e semnificația sângelui lui Cristos? Lepădarea de sine | Richard Wurmbrand; Ce înseamnă sângele ispăşitor pentru tine? Drumul spre culmi (II), Scris de Richard Wumbrand; Sângele lui Isus; SÂNGELE PREȚIOS AL LUI ISUS, de David Wilkerson (1931-2011); 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină; Inteligența Artificială va fi folosită ca ARMĂ împotriva Creștinismului; Icoana vorbitoare a antihristului, de Dr. Filip Panait; Icoana vorbitoare – pacatul timpului pierdut; Pentru cei care au citit cartea Apocalipsei, care se folosesc de inteligenta artificiala Chat GPT sau Bard (Google), am… CIP-uri, 666, anticrist, pașapoarte, apocalipsa ; Experții sunt îngrijorați avansul luat de inteligența artificială și sugerează o „pauză” în dezvoltarea acesteiaȘtiință Ultimele știri 31 martie 2023;

Mai multe companii lucrează la un microcip care, implantat în creier, ar „actualiza sistemul de operare” al omului; Ce trebuie să ştii despre ultimul studiu privind gena homosexualităţii; Un cunoscut profesor de la Universitatea Yale respinge teoria Darwinistă; A fost publicat primul manual de științe destinat studenţilor ce prezintă legătura dintre Biblie şi teoria ştiinţifica; Om de știință de la NASA: „Văd slava lui Dumnezeu în fiecare zi”; „Darwin a greșit”, de A.N. Wilson. Partea I-a; Leon Dănăilă: Secretul longevității; Betuel Văraru: Reformatorii – indicatorii spre ceva mai prețios; SĂ MĂNÂNCI TRUPUL ŞI SĂ BEI SÂNGELE DOMNULUI; 2. Capacitatile sangelui- VIATA LUI DUMNEZEU SE AFLA IN SANGE; Care e semnificația sângelui lui Cristos? „CRISTOS – PAȘTELE NOSTRU”, de C.H. SPURGEON; Frângerea pâinii, de  E. A. Bremicker; Frangerea painii – Zac POONEN; Hristos şi Adunarea Sa (8)- Adunarea şi Masa Domnului, de William John Hocking; SA INTRAM IN SFANTA SFINTELOR; Era legat Marele Preot cu vreo sfoară pentru a fi tras afară din Sfînta Sfintelor? Pe cine reprezenta tapul pentru Azazel: pe Christos sau pe Satana ? Azazel, Azayel sau Azazyel (Puternicul lui Dumnezeu); Satanism Social – psihologic; Un alt articol sau completare despre Azazel puteti gasi la adresa – Azazel; Păcatele duse de Christos în abis, de ce sunt mai duse în mare pentru Israel? Medicină și Creștinism (4), de Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae;  Justificare și regenerare, de Charles Leiter; Doctrinele harului- Harul irezistibil; În lumina eternităţii: Viaţa lui Leonard Ravenhill; Omul: sălaşul lui Dumnezeu… Preotii mint poporul de mii de ani si, dupa rastignirea lui Isuss, rastignesc lumea, deci si pe poporul roman-cu pomeni, bani, idoli iconati, muti,surzi, mortali; De aceea fura la vedere, mint, manipuleaza, exploateaza si merg mina in mina cu instrumentele mortii, cu statul si cu guvernantii, neplatind nici taxe, impozite…  Pentru că transfuzia cu sânge omenesc, sau de capital, ori de învăţătură lumească ne duce la faliment, de ce mai ascultaţi de gunoierul care-şi basculează dejecţiile cosmice în inimile nenăscute din nou? ” Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.” (Mat.15/11-19) Nu mai mergeţi pe mâna amăgitorului uzurpator, căci zilele lui îi sunt numerate şi rămâneţi fără “şef”   (Ap. Cap.20); Primiţi darul Sângelui Dumnezeiesc, dar şi pe Cel fără nici un cusur, prin transfuzia cu blândeţea Lui, cu bunătatea, dragostea, pocăinţa, iertarea, neprihănirea, cu Gândirea, Învăţătura şi Înfăptuirea Lui, căci “pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col. cap 2/13-15)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cxx.jpgNaşterea din nou este o condiţie pentru accesul în Împărăţia cerurilor…Importanța studiului biblic…Cum să ne eliberăm de îngrijorări?Ce înseamnă expresia „născut din apă și din Duh”?Ce este prietenia cu lumea? (Iacov 4:4)…Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire…Ce este trupul duhovnicesc?Dincolo de scoala suferintei tale. Ps 102 …Mă doare!Predica de pe Munte. Lecția 1: Neprihănirea care duce în Împărăția Cerurilor…Rastignirea: 10 picturi celebre cu Iisus pe Cruce…Focul care te duce în Rai…Competiţia noastră este cu Satan…Aceasta generatie nesatisfacuta, păraseste corabia,dar   se scufunda…A. W. Tozer-Oamenii sunt ceea ce admiră…Ce însemnătate are expresia „vie împărăția Ta” din Rugăciunea Domnească?Trebuie să vă naşteţi din nou…Nașterea din nou este de natură spirituală, are loc în spiritul omului și este diferită de nașterea biologică…Cele mai mari genii ale lumii au mărturisit pe Dumnezeu…Fiindca iluminatii globali se cred mai atotputernici decat Dumnezeu… virusologul prof. dr. Hendrik Streeck de la Spitalul Universitar Bonn a vorbit despre „ajustarea trupului” şi despre „upgrade uman”: bebeluși mai rezistenți sau microcipuri implantate în mână pe care le puteți folosi pentru a plăti sau a descuia ușaTransnaționalele, Neomarxismul și Dumnezeu”Sfantul ” Joe Biden critică dur comentariile lui Donald Trump la adresa NATO: E rușinosAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este xc.jpgCum a fost șantajată România de Rusia să trimită la Moscova tezaurul Băncii Naționale; Grigore Caraza – Aiud însângerat; VREM LIBERTATE? Sau DICTATURĂ DIGITALĂ și SUPRAVEGHERE TOTALĂ? Rezistența armată a românilor împotriva comunismului; JURNAL- CU PETRE TUTEA, de Radu Preda; Emil Cioran, SCHIMBAREA LA FATÃ A ROMÂNIEI; Mircea ELIADE, SACRUL SI PROFANUL; Constantin Noica: MODELUL CULTURAL EUROPEAN;  Între „Hanibal ante portas” și „mineriadă à la russe”; Manipulare în numele … luptei împotriva „fake news”; Atrocităţi sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord; Profeţiile lui Agatanghel în închisorile comuniste: adevăr sau legendă? Martori şi martiri din temniţele comuniste; Eroii anticomuniști și sfinții închisorilor reincriminați prin legea 217/2015;  Rusia şi restul lumii; (Ce spune balaurul rosu despre sine!) Aleksandr Dughin despre ideologia Israelului: „Sionismul este satanismul evreiesc, satanismul în iudaism!” Cum este condusă lumea în mod real și ce trebuie să se rezolve prin implementarea Noii Ordini Mondiale- Redăm textul intervenției lui Thierry Meyssan în Magdeburg (Germania), în cadrul conferințe din 4 noiembrie 2023. El explică ceea ce consideră a fi diferența fundamentală dintre cele două concepții ale ordinii mondiale care se dispută astăzi între Donbass și Gaza: cea a blocului vestic și cea la care se referă restul lumii… China și Rusia remodelează ordinea mondială. State care erau cu Occidentul sunt gata sa se urce in barca multipolaritatii globale!“Dictatura medicală” înseamnă, de fapt, o “dictatură” a corporațiilor care au descoperit un vaccin în timp real? WSJ: China aplică „leninismul digital” pentru gestionarea economiei și monitorizarea cetățenilor; Programul NSA de supraveghere și colectare a metadatelor dat în vileag de SNOWDEN a fost ILEGAL. Un tribunal american a constatat că SPIONAREA OAMENILOR nu ar fi contribuit la prinderea teroriștilor; “Cel mai mare sistem de supraveghere din istoria omenirii.” SPIONAJUL ELECTRONIC FOLOSESTE SI DATE BIOMETRICE…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cz.jpgCombaterea terorismului: “ARGUMENTUL UCIGAS OMNIPOTENT” cu care se justifica MONITORIZAREA ORWELLIANA a INTREGII LUMI; Acesta este creierul tău. Acesta este creierul tău folosit ca armă…Tehnologiile neuronale de ultimă oră pot șterge amintirile traumatice și pot citi gândurile oamenilor. Ele ar putea deveni însă și următorul câmp de luptă al secolului 21… O nouă rasă umană? Sunt voci care susțin că s-a născut deja omul care va trăi 1000 de ANI; REACTIVITATE VS PROACTIVITATE ÎMPOTRIVA ROBOȚILOR UCIGAȘI; SINGULARITATE ÎNAINTE DE APOCALIPSĂ? INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – VIITORUL ARAFAT; DISTRAGEREA ATENȚIEI ÎN LUMEA DIGITALĂ- Cum suntem deconectați de noi înșine și ce remedii avem la dispoziție; Interviu exclusiv ChatGPT: Inteligența Artificială poate avea un impact direct asupra omului și a modului în care trăiește, lucrează și interacționează cu lumea din jurul său; Revoluţia oglinzii şi naşterea omului postmodern; Conjurația miliardarilor marxiști; Să rupem împreună conspirația globală a tăcerii… COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita…. BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere…(Cum sunt scoase carpele nevinovate,insa raman gainariile condamnate- s n )…LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele incare procurorii au facut echipe comune si planuri de actiune cu ofiterii SRI, in spete care exced siguranteinationale. Printre tintele Binomului DNA-SRI se numarau Dragnea, Cosma, Ponta, Constantinescu, Ghita,Printul Paul, Blejnar, dar si…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este zc-1024x858.jpg(Si “arabul  LONDREI s-a romanizat…”)Premierul britanic Rishi Sunak o destituie pe ministra de interne Suella Braverman pentru afirmații incitatoare în presă! Studenții de la UMF Iași câștigă marele premiu în SUA cu inima artificială durabilă peste 100 de ani; ECHILIBRUL STABIL AL CĂDERII, Scris de Liviu Cangeopol; Este Vladimir Putin omul globaliștilor? Securitatea a cooperat cu K.G.B. pentru înlăturarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu; Decembrie 1989, la Bucureşti (3), de Prof. univ. dr. Corvin Lupu; Dezastru la cadastru, reportaj realizat de echipa România, te iubesc! INSTITUȚII PENTRU CEI PUTERNICI. Cazul polițistului Filimon; Austeritatea PSD-PNL, doar pentru privați. Statul obez e protejat, noile taxe și impozite pregătesc recesiunea (G4Media); INSTITUȚII PENTRU CEI PUTERNICI… Coperta unu- Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici; Politicul și mafia pădurilor. Cum blochează politicienii controalele Gărzii Forestiere; Planurile Lui HITLER Daca Ar Fi CASTIGAT… Politolog rus la televiziunea de stat a Moscovei: „Aș bombarda România, nu Polonia. Știți de ce? Pentru că au devenit prea aroganți”… Afacerea GAL-urilor: Cum au ajuns bani europeni nerambursabili la fiul unui primar, la nora unui alt edil și la soția unui fost secretar de stat; (Bestia Putin-ista si “pacifistul ” Gorbi-Iliescist  globalizeaza Apocalipsa…) Cei care îi ridică osanale dictatorului comunist Gorbaciov insultă impardonabil victimele Gulagului. Cauză a putinismului, ”perestroika” ne-a adus 20 de ani de retrocomunism iliescian. ”Niciun rus nu a făcut vreodată bine Europei” – concluziile scriitorului Cristian Bădiliță; Profil de bestie absolută: criminalul în masă Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg), agent NKVD, fondator al Securității, vânător de partizani și organizator al așa-numitului Experiment Pitești. Culisele unicului interviu acordat vreodată…Județe la baroni: Exportăm mafie locală în Italia. Baronul de Călărași, Iliuță Vasile, se pregătește să fugă din țară; Colegiul Medicilor Stomatologi din România, grup infracțional organizat protejat de sistem și de stat… Record la functii: Bugetarul cu 14 functii simultan! Un bugetar in Romania castiga mai mult decat premierul Frantei! Amarastenii muncesc din greu pentru salarii babane ale alesilor si aliatilor Iscarioteni, inclusiv pentru …( Si prin reesaparea ciurucurilor tradatoare,trase pe linii mortuare sau …)Cum au fost avansaţi criminalii din 1989; Adrian Năstase: „Ziariştii trebuie fie periaţi, fie cumpăraţi, iar când nu merge cu nici una, pur şi simplu bătuţi”…Marea devalizare a industriei prahovene-Fostele fabrici şi uzine, amintiri în ruine! Armata israeliană anunță că a găsit sub cel mai mare spital din Gaza un tunel folosit de teroriști Hamas..Tot mai multe controale după azilele groazei. Autoritățile au descoperit un centru ilegal pentru femei abuzate din Maramureș condus de fundația unui italian; Orfelinatele, ghetouri comuniste…Ghetourile din Baia Mare: un cerc vicios – by Hattie M. Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpg(Ca si carnurile sau alte dulcegarii pe care nimeni nu le interzice…) Si Fructele din import ne pot imbolnavi de cancer; Beneficiile uimitoare ale ceaiului de mentă sălbatică – Remediu natural cu impact surprinzător; Remedii Eficiente din Farmacia Naturii pentru Gastrită; Cum prevenim si tratam raceala fara medicamente; Diete cu varza rosie impotriva obezitatii, constipatiei dar si a cancerului; Durerea sub coasta stângă: Cauze și organe implicate; Atacul de cord silentios sau infarctul pe care nu stii ca l-ai avut; Semne de avertizare ale osteoporozei; Remedii naturiste pentru cele mai frecvente boli; Control prostata. Factori de risc pentru o prostata marita; Cauzele incontinentei urinare la barbati si solutiile disponibile pentru a gestiona aceasta afectiune – gama noua de produse pentru incontinenta; Cele mai obisnuite greseli in prevenirea gripei; Tratament naturist – 10 greseli de abordare; Stiai ca o buna parte din imbolnaviri si boli se datoreaza unui colon murdar ? INFECTIILE URECHII: TRATAMENTE NATURISTE. CUM LE ALEGI; Lădița Terapeutului cu 14 remedii străvechi – unguente pentru tratamente naturiste API-FITO-TERAPIE + CADOU; Iosif Ton – Despre Duhuri Rele; Află de ce iertarea ne aduce vindecare interioară; Iertarea care ne vindecă-„Toată lumea crede că iertarea este o idee minunată până când are ceva de iertat.” (C.S. Lewis); Poți Să-ți Vindeci Viața de Louise Hay; ECOLOGIA IUBIRII ȘI… VICEVERSA-Îmbolnăvirea prin ”păcat” și vindecarea prin iertare; (Doar daca ramanem Una cu Duhul Sfant-Capetenie…)Iertarea – Miraculoasa cheie divină; Ceaiul de musetel: proprietati, beneficii si contraindicatii; Ceai de papadie: ce beneficii are si cum il poti prepara; Ceai de tei: beneficii și contraindicații… citeste mai multe »

“Ce planuri faceţi voi împotriva Domnului? El le zădărniceşte!”… (Naum 1/9); El nu ne-a creat, (ră)scumpărat ca să fim săraci, răi, bolnavi, hoţi, proşti, nenăscuţi din nou (Ioan cap. 3 şi Rom, cap.6)! De ce ne place să rămânem slugile uzurpatorului, adică preacurvari, egoişti, irascibili (Rom. 1/18-32), idolatri, bârfitori, răzbunători (Gal.5/19-21)… Până când ne complacem înglodaţi în nelegiuiri, neâmpliniri, lipsuri şi nevoi, câtă vreme omul a fost născut ca să împărăţească biruitor în Cer (Ef. Cap. 2)! Schimbaţi-vă şeful, fiindcă oricum rămâneţi fără el! Zilele-i sunt numărate (Ap. Cap. 19/29 şi cap.20);” Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.” (1 Ioan 3/8-10) Să ne deslipim de satan şi de recolta lui demonică; Să ne facem una cu Duhul Sfânt -cu înfăptuirea lui (Fil. 2/13), cu învăţătura cea bună, sănătoasa, utilă, veşnică, neschimbătoare- din Cartea cărţii; Să căutăm mai întâi priceperea, ştiinţa, rânduiala, dorinţa, hotărârea, voia, gândirea – Împărăţia lui (Mat 6/33-34)… căci “Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n’am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pînea. Ci el totdeauna este milos şi dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.” (Ps.37/25-26) El nu ne este dator nouă, (Rom.11/35), ci ne împrumută şi picioare, mişcare, plămâni, respiraţie, aer, zile, ani, veşnicie, privire, ochi, minte, gândire, dar noi, de ce luăm ca de apucat tot ce ne dăruieşte? De ce nu fuzionăm, nu conlucrăm cu Şeful -Duh Sfânt (Mat.7/7)? Lui să-i dăm conducerea în totalitate; El merită prioritate şi suveranitate în toate, pentru că este perfect, bun şi mai sfânt decât toate creaturile la un loc! Toată veşnicia o să avem timp să dăm socoteală pentru tot ce ne-a dăruit şi am risipit-rătăcit…)” Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă vecinică. Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3/16-21) DECI- recolta acestei lumi (care este pe ducă), nu este opera Creatorului, ci a gunoierului, uzurpatorui, înşelătorului şi a omului nepocăit, care s-a lipit de tatăl minciunii (Ioan 8/44) încă din grădina Eden, apoi l-au respins şi prigonit pe Dăruitor în grădina Ghetsimani şi nici astăzi nu primesc Cartea- Invăţătura Lui, dar nici nu-l primesc pe Duhul Adevărului, trimis ca să ne ajute- fără bani, pomeni, acatiste idolatrii, moaşterii sau alte popisme…

 Voi- care daţi veşnicia pe nişte plăceri efemere ale hoţiei, preacurviei (globalie) şi ale altor toxine (Rom.1/29-32), ca să vă bronzaţi pe plaja gunoierului pornograf, până când acceptaţi ca tată pe satan (Ioan 8/44)? Pe unde veţi scoate cămaşa, când vine Iisus şi vă găseşte îndopaţi cu plăcerile de o clipă ale păcatului! VOI- care nu credeţi că Iisus ne-a strămutat în Sine, unde nu este păcat şi cel viclean nu are acces, (căci viaţa noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu-Col.3/3), de ce nu credeţi că fiecare păcat îl străpunge pe El, precum cuiele la Golgota? El le-a purtat pe toate nelegiuirile (pe culmile suferinţei) şi le-a îngropat pentru totdeauna, să putrezească, ca să nu le mai dezgropăm, să nu le mai savurăm…” şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Îs.53/3-5)Destinul cutremurător al românului Richard Wurmbrand, unul dintre cei mai influenţi creştini ai omenirii: a schimbat pe veci gândirea SUA despre comunişti…Cărţi creştine…Importanța de a binecuvânta Israelul…Prezența lui Isus în noi; Un Ultimatum si un Avertisment…Voia lui Dumnezeu…Cum pot să-L recunosc pe Cristos Cel înviat? Beneficiile învierii Domnului Isus Cristos…Studiul Biblic: NAȘTEREA DIN NOU;PROF. FLORIAN COLCEAG: SCOALA DRESEAZA COPILUL ASTFEL INCAT SA IASA CE VREA SISTEMUL…O CREDINTA TULBURATOARE, DE A.W.TOZER…Mai mult decât un simplu tâmplar-de Josh McDowell…OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV – O SCRISOARE DE LA DUMNEZEU…A doua venire a lui Isus Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn-1024x1024.jpg Un plan „providențial“; Fundația darwinistă a comunismului, de Jerry Bergman; Puneti aceste intrebari si Raspunde-ti; Uniunea Globală a lui Satan în plină dezvoltare | SUA devine un monstru; Memorarea Scripturii: O chestiune de viață și de moarte; Dependenţa de păcat: Păzind Porţile Sufletului; Filme: Controlul Minții de către Satana; Eroii Cerului: Michael și Margaretha Sattler; Iezuiții și Globul Pământesc: Mama Tuturor Conspirațiilor! Cuvântul din Isaia: o cheie pentru înțelegerea Noului Testament; Despre Sfinții Închisorilor; Inteligența artificială, China și dictatura viitorului foarte apropiat; Magneto – Proteinele prin care se poate controla de la distanță comportamentul; Nu dați Cezarului ce este al lui Dumnezeu; De ce este păcatul atrăgător? Filatorii de pânză ai lui Dumnezeu dau lecții gratuite chimiștilor; Biblia nu este un manual de ştiinţă, nu-i aşa? Adam, Eva si Noe vs. genetica moderna, de Dr. Robert W. Carter; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh.jpgArgumente filosofice pentru existența lui Dumnezeu, de Shaun Doyle; Evoluţionismul şi răul social, de Carl Wieland; Impactul darwinismului – moştenirea pătată de sânge a evoluţionismului; Hristos sau Satan (rumänisch), de Dr. Kurt E. Koch; Marx and Satan, de Richard Wurmbrand; comunismul mondial,de Kurt E. Koch; mintea stupului, de Richard Ising; Ocultism (WJOuweneel); Persecutia crestinilor: realitati si intrebari; Reflecții pe marginea cărții lui Edward Kanterian, Între credință și rațiune. Drama filozofiei de la Erasmus la Kant, 2023; Mai-mult-ca-trecutul, cartea anului 2023;„Pledoarie pentru har”-  de ateul convertit la crestinism, jurnalist si fost editor juridic la Chicago Tribune – Lee Strobel; Pledoarie pentru credinta crestina, de fostul  ateu Lee Strobel; Pledoarie pentru Rai – Lee Strobel; Dupa ce am sustinut  ca “eu nu cred că Dumnezeu există”-Pledoarie pentru Creator- Un jurnalist investighează dovezile ştiinţifice care indică spre Dumnezeu.Lee Strobel: Dovezile pe care le oferă biologia și astrofizica indică clar spre Dumnezeul Bibliei… Raport: peste 330.000 de copii au fost abuzaţi în Biserica Catolică din Franţa în ultimii 70 de ani; China se folosește de temerile COVID-19 pentru a lansa un sistem global de urmărire a populației; Șase familii creștine din India au primit un ultimatum: „vă deziceți de Hristos sau plecați!”6 Semne ale Antichristului; Investigație Recorder despre mita și traficul de influență care leagă politicul de Biserică; Descoperire ştiinţifică uimitoare: Toţi oamenii care trăiesc sunt descendenţi ai unui singur cuplu; „Darwin a greșit”, de A.N. Wilson. Partea I-a; AFR: Cine finanțează confuzia sexuală? Studiu: Ştiinţa confirmă că creierul nostru recunoaşte existenţa lui Dumnezeu; Studiu: Guvernul Chinei şi al Rusiei, cele mai responsabile pentru distrugeri de biserici…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este kk.jpgDREPTURILE OMULUI, ETICĂ MEDICALĂ-Canibalismul medical (I); ȘCOALĂ DE DICTATORI-Ce au in comun Putin și Trudeau, Viktor Orban și Merkel, Tony Blair și Macron? MIZA PRINCIPALĂ ÎN CONFLICTUL MILITAR RUSO-UCRAINEAN ESTE MAREA RESETARE-( a lumii); PREVIZIUNEA UNUI ISTORIC: Bogaţii lumii vor deveni „cyborgi asemănători zeilor” prin anii 2200; Transumanismul este scopul final al lui Satana: oameni după propria sa imagine…Romanca din Italia: „Să nu credeți că în străinătate înotăm în euroi. In spatele bunataților aduse in Romania, a cadourilor și ale surprizelor se ascund lacrimi, momente de tristețe și singuratate, injosire și sacrificii”; Ce afaceri are, de fapt, soția lui Cătălin Cherecheș, primarul fugar din Baia Mare. Tabita Gliga învârte banii cu lopata; Matusa “sfantului Nastase ”continua sa nasca ingeri…Greșeala făcută de Cătălin Cherecheș în Germania care a dus la prinderea lui. Mătușa sa l-a dus cu 200 km/h la gară; Aș bea toată marea | Mărturisesc că am trăit | Pablo Neruda; Poetul la New York | Federico Garcia Lorca; Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului – Yuval Noah Harari | Recenzie; am citit Sapiens și m-a pus la locul meu; Sapiens m-a pus la locul meu, Homo Deus m-a fixat bine de tot; Homo Deus. Despre cum o să ajungem nemuritori, fericiți şi zei; Locuiesc in televizor sau nu mintiti poporul; Claritate în secolul dezinformării și al epidemiei de stres – Yuval Noah Harari, „21 de lecții pentru secolul XXI”;  Yuval Noah Harari – „21 de Lecţii pentru Secolul XXI”; China globalizează Lumea finanțându-i dezvoltarea;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mm-683x1024.jpgValter Roman și momentul cel mai rușinos din istoria Ungariei; VREM LIBERTATE? Sau DICTATURĂ DIGITALĂ și SUPRAVEGHERE TOTALĂ? Dictatura digital-bancară: Ce se schimbă în tranzacțiile cu cash de la 1 noiembrie 2023; DNA și Parchetul European, solicitate să ancheteze afacerile cu terenuri ale baronului Paul Stănescu prin interpuși; Cozmin Gușă despre mecanismele Statului Paralel: „S-ar putea ca liderul acestui joc operativ să fie Orlando Nicoară”; Dictatura digitală a Supraomului; România Sub Dictatura Incompetenților; Romania in dictatura infractorilor agresivi; ANALIZĂ – România în pragul dictaturii infractorilor; Justiție în slujba corupților; Pensiile, cireașa de pe tortul incompetenței PSD-PNL;SERURILE mARN SUNT FĂCUTE CA OTRAVĂ GENETICĂ – Dr. Michael Palmer, MD, Professor of Biochemistry, University of Waterloo, 2021. BONUS – Articole conexe; SARS-COV-2- Un paradox; CATHERINE AUSTIN FITTS – PAȘAPOARTELE DE VACCINARE SUNT INSTRUMENTUL; INSTRUMENTELE PERFECTE ALE CONTROLULUI SOCIAL- Catherine Austin Fitts în fața Comisie de Investigație a pandemiei Corona; Edward Snowden: Guvernele se folosesc de Covid-19 pentru a ne „monitoriza așa cum nu au mai făcut-o niciodată”;Inteligența artificială și medicina (II); Jurnalul de baron cinstit al lui Dumitru Buzatu; Cu grija zilei de cîine;“Un gigant al istoriei”: Franța, Germania, UE, Rusia, China, Japonia și Ucraina l-au omagiat pe Henry Kissinger, decedat la vârsta de 100 de ani;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hj-721x1024.jpgInteligența artificială mai dă și erori. Ce probleme majore a generat în medicină; ….. O adevărată declarație de insubordonare……Medicină și creștinism (III); De ce le este frică oamenilor? Minciuni și mass-media; Informarea și dezinformarea prin mass-media; Anul acesta Statul Român a recunoscut că minte prin mass media proprie; Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu… (3); Cinci ore într-un „bou-vagon”…de Mihai Ogrinji; Renașterea României: Să privim spre „Sfinții Închisorilor”! Martirii Ținutului Herța – 1942; România sub guvernarea înaltelor trădări… Tehnocrația: drumul greu spre ordinea mondială; Gemenii răi ai tehnocrației și transumanismului- Cărți de Patrick Wood; Biolaboratorul secret chinezesc descoperit în California făcea experimente cu COVID, HIV, herpes, malaria… „Toxicitatea vaccinului ARNm” de către D4CE este o examinare epică a tehnologiei dăunătoare… Ziua 5: montarea tehnocrației și a transhumanismului; Ziua 4: Technocracy Vs. Comunism / Socialism, Fascism; Ziua 7: China este o tehnocrație… Fostul şef al Google, Eric Schmidt: Inteligenţa artificială este un risc existenţial pentru oameni, de a fi răniţi sau ucişi; (Cele 2 FIARE se pregatesc sa bata palma…)The Economist: Putin pare să câștige războiul din Ucraina, momentan. Care este atuul liderului de la Kremlin; Ideologia gender distruge viața copiilor… Judecători condamnați pentru corupție; salarii restante de 2 milioane de euro; VÂNĂTORII DE MITĂ. Cum operau polițiștii din Huși prinși luând șpagă de peste 130 de ori. „Când șoferii nu aveau bani cash, agenții îi conduceau la bancomate”. Unii acționau și în timpul liber; Ministerul depopularii si ghetoizarii…Deputații au decis: Ministerul Familiei, creat pentru Firea, nu se desființează. „Toacă 700 de milioane de lei pe an”…Cand soldatul se taraste ranit pe front,nu-i  da in cap…) Hellvig, atac la Claudiu Târziu. „Se joacă cinic”

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mnb.jpgIMPORTANT DE STIUT: CUM SA ALEGI CORECT PLANTELE MEDICINALE IN FUNCTIE DE SIMPTOMELE UNOR BOLI; Topul celor 4 plante medicinale împotriva durerilor articulare; Cel mai eficient tratament de acasă pentru artrită; Top 10 plante medicinale utilizate în medicina pe bază de plante; CAUZELE APARIȚIEI BOLILOR; Top 4 plante medicinale pentru intarirea sistemului imunitar; Tratamente naturiste- 60 plante medicinale; Beneficiile plantelor medicinale; Tratament pentru reumatism top 5 plante medicinale; Remedii pentru raceala si gripa 7 tratamente din plante medicinale;Top 10 plante medicinale de nelipsit din grădina ta; ceaiuri medicinale; Plante medicinale daunatoare; De ce ridichile sunt recomandate diabeticilor;Cum scapam de durerile de spate; Proprietatile ceaiului din lemn dulce; Cura cu plante depurative; Usturoiul in ureche, benefic sau contraindicat pentru sanatate?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este km.png citeste mai multe »

“Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi…? “(Amos 6:13) Vă cheltuiţi pe nimicuri demonice, dând Totul Totului Tot pe Nimicul gropar; De aceea (vă) pierdeţi totul şi deveniţi oameni de NIMIC… DAR pe fiecare îl întreabă Domnul:” Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri şi au ajuns ei înşişi de nimic?” (Ieremia 2/5) Cu ce ţi-am greşit? Nu îţi port eu de grijă, dându-ţi Totul? Ţi-a lipsit vreodată ceva încă din burta mamei? De ce mi-ai întors spatele pentru aceste nimicuri, dându-l pe Dumnezeu pe păcatul de nimic? “Nimicurile (ne) creştine” nu se vor putea scuza în faţa Tronului, că au greşit, din cauză că nu au crezut în Dumnezeu! “Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le -a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulţămit; ci s’au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s’a întunecat. S’au fălit că sunt înţelepţi şi au înebunit; şi- au… De aceea…” (Rom. 1/18-32) Ce rău ne-a făcut El, de i-am întors spatele şi-l credem pe inamicul cosmic, adică pe” tata” Satan (Ioan 8/44)? Creatorul ni-l dă pe El cu toate ale Sale- picioare, plămâni, aer, mişcare, ochi, privire, privelişti (răs) cumpărate de el şi “împrumutate” nouă, dar noi de ce -l înlocuim şi-l iconam! Şi pe Hristos, după ce l-am respins, de ce nu-i primim Învăţătura, Voia, Rânduiala, Gândirea, Harul- dimpreună cu Duhul Veşniciei? Să ne încredem în El, căci el este cel mai mare şi mai tare din tot universul (Mat.28/18-20)…” Eu am venit în Numele Tatălui Meu şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însus, pe acela îl veţi primi.” (Ioan 5/43) Pentru că nu ne facem Una nici cu (Şeful- Duh Sfânt), o să vină gunoierul cosmic şi o să ne umple cu toate bolile, vrăjile, minciunile, toxinele, (Marcu 7/14-23) dejecţiile iadului, dar… “să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte Dumnezeu„, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu… Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi -l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n’au crezut adevărul…” (2 Tes.2/2-12)

 “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă”?(Rom. 2/4) Pentru că preoţii au prigonit pocăinţa, inlocuindu-l pe Iisus cel viu, plin de Har, Putere şi de Adevar-cu unul pictat, cartonat, orb, ţintuit pe pereţi muţi şi surzi (Ps. 115 si 135); Şi pentru că liderul cugetător, Iliescu, (părintele/fondatorul PeSeDiei, idolatriei, Romaniei- trădata, mintita, manipulata, furata, lichidată, defrişată etc refuză să se pocăiască, dimpreună cu tot neamul lor idolatru; De aceea aduc peste POPOR prigonirea şi peste TARA pustiirea” Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?” (Deut.32/6)… “Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte…” (Deut. Cap.28) C.H. Spurgeon-Fragment relevant pentru zilele noastre din cartea „Predici despre trezire”; Războaiele religioase și libertatea religioasă: o istorie controversată; Cele mai bune carti crestine; Decizie controversata la Vatican: Binecuvantarea cuplurilor de acelasi sex, APROBATA – Ce spune Papa Francisc despre casatorie; Asaltul diavolilor , Satanismul în literatură , Satanismul în muzică ; Războaiele religioase și libertatea religioasă: o istorie controversată; (“Dumnezeu este NE/mort”)Nietzsche- Evolutionistul care era impotriva lui Dumnezeu dar si impotriva lui Darwin, de Russell Grigg; Virgil Neagu – Fugiți de idoli! Imparatia lui Dumnezeu este in tine – Lev Tolstoi; Top 10 carti crestine la Libraria Maranatha; Cele mai vandute 5 carti crestine; Şapte autori creștini celebri; (Cand religia il inlocuieste pe Dumnezeu cu un iconat “zeu”)…Este religia o cauză a războiului? Scrisoare BOMBĂ trimisă de Mitropolitul Vladimir Patriarhului Kirill: ”Lumea Rusă” este străină valorilor noastre naționale… Teologul Paul Palencsar: Îndemnul jihadist al patriarhului Kirill al Moscovei este anticreștin, chiar diavolesc;„Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5.jpgPreoțimea nucleară”. Cum a ajuns Biserica Ortodoxă unul dintre gardienii securității Rusiei; Fabuloasa avere a kaghebistului/Patriarhului Kirill al Moscovei pentru care se închină la Putin; Oamenii trec, dar faptele Duhovnicesti raman… Pastorul Ionel Plesa a plecat la odihna vesnica; Ecumenismul nu este o adunatura de nebuni,hoti,porno-globalisti,idolatri etc Ionel Plesa despre ecumenism; Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine de Claudio Moreschini și Enrico Norelli; (In cuibul satanei s-a ouat Tapul Azazel…) Clubul Bilderberg: un rușinat guvern mondial; Isus, Yom Kippur și țapul ispășitor;Păcatele duse de Christos în abis, de ce sunt mai duse în mare pentru Israel? Ziua Ispășirii, de Georges André; Concluzie; Nu vreau să fiu un număr! Implanturile cu microcipuri, supravegherea şi controlul oamenilor prin tehnologia RFID sunt deja o realitate; Sadhu Sundar Singh; Aiden Wilson Tozer; FLORIN ANTONIE, DE LA EVREU LA CREȘTIN | ȘTIREA CEA BUNĂ; Fragment dintr‑un comentariu asupra Cântarii cântărilor, carte care se află în lucru;  Pacatul/ispita dintr-o perspectiva diferita; Vă bucurați de lucruri de nimic; Păcatul de neiertat; Ochi închişi şi urechi surde; Deuteronom;  Liviu Olah – „Fă, Doamne, ceva ca pocăiții să se pocăiască”…CAUTARE DUPA GOLICIUNE…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este poo-1.jpgVindecarea prin iubire şi iertare. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită; Este iertarea importanta pentru a primi vindecare? Cele mai bune 10 plante care întăresc imunitatea; Cinci plante absolut necesare pentru vindecarea corpului si mintii tale; Fitoterapia: totul despre terapia cu plante; PUTEREA DE VINDECARE A PLANTELOR; Bai de plante. Sanatate si vindecare; Ierburi și condimente miraculoase care vindecă diabetul, cancerul și alte boli; Top 5 suplimente naturiste pentru detoxifierea organismului; Plantele medicinale in terapiile alternative; Tataneasa – Planta care vindeca ranile si oasele; PLANTE MEDICINALE-Beneficiile plantelor medicinale; Vindecări cu tincturi de plante * Preparaţi-le singuri! Acum e vremea lor; Când ne dor încheieturile; Remedii naturale în tratarea afecţiunilor prostate; Tratamente naturiste. 6 remedii pentru afecțiunile prostate; Este considerată de mulți ca fiind „o plantă miraculoasă”. Beneficiile superplantei; Adenom de prostată: cauze, simptome, complicații, tratament…15 plante medicinale pentru sanatate; Top 4 plante medicinale benefice în reducerea inflamației; 10 remedii naturiste pentru raceala, care iti stimuleaza imunitatea; Top 8 remedii naturale cu lamaie, preparate acasa; (Dimpreuna cu Duhul Sfant al iertarii si prin mijlocitorul Hristos…) Găsind vindecare prin iertare – partea 2; Iertarea care ne vindecă – „Toată lumea crede că iertarea este o idee minunată până când are ceva de iertat.” (C.S. Lewis)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 09-576x1024.jpgCIA. O istorie secreta, de TIM WEINER; Forumul Economic Mondial crede că “armele neurologice” care pot “controla creierul” liderilor mondiali conduc la o mai mare încredere și colaborare; Nick Rockefeller recunoaşte că scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populaţiei globului şi controlul prin implantul de microcipuri; (Inca o tampenie a mileniului)… Ştiri cu tâlc. Vladimir Putin: comunismul este asemănător cu creştinismul iar Lenin ar fi un sfânt; (De la cap se impute Romania!)…Statul român e cel care face evaziune, de PROF. UNIV. DR. MIRCEA COȘEA, ANALIST ECONOMIC; Prăbușirea spirituală a omenirii: De la vaccinuri la totalitarism; Rudolf Steiner -Influenta nutritiei asupra vietii omului si… O epopee a spiritului; Modalităţi de influenţare de la distanţă a psihicului fiinţei umane; Armele electromagnetice şi drepturile omului (II),de Peter Phillips, Lew Brown şi Bridget Thornton; Oamenii de ştiinţă şi-au propus să transforme fiinţa umană într-un cyborg? Cuvîntare rostită la consfătuirea pe ţară a comitetelor pentru educaţie politică ale secţiilor guberniale şi judeţene de învăţămînt; De la comunismul capitalist la capitalismul comunist; Comunism și capitalism; Ce crede Yahuwah despre Masturbare? Ca si celelalte  bogatii ale tuturora- furate  de ciocoii noi…Cum a ajuns Hotelul Tineretului comunist de la BTT în proprietatea senatorului Felix Stroe, șeful PSD Constanța;Studiu devastator pentru SUA. Tinerii americani iubesc comunismul. „Marxismul nu atacă libertatea omului”; «Noua ordine mondială» este, de fapt, comunism la scară globală – chiar dacă poartă o mască de umanoid; SOEREN KERN, american specialist în geopolitică, ne vorbește despre… «Emiratele Unite ale Europei de vest». Dezvăluiri bulversante! Islamizarea Occidentului. Teama de integrare; Secretarul particular al Papei avertizeaza cu privire la islamizarea Occidentului; Masacrul de la Otopeni – evidențele spulberă teoria erorii și demonstrează crima cu premeditare; Cum s-au împușcat între ei militarii la Otopeni, după ce Iliescu a spus că teroriștii trag în oameni. „Un regiment a tras jumătate de milion de cartușe”; Oroarea de la Otopeni: Mărturiile tulburătoare ale celor care au scăpat cu viată ca prin minune;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este oi.jpg (Teatru ieftin de  la iezuitii iliescieny…) Judecata în Dosarul Revoluției poate să înceapă, după 33 de ani; Dosarul Revoluției: cronologia unei rușini judiciare; Un rechizitoriu securisto-pompieristic al Revoluției Române (I); Surse judiciare: fraudă la Antifraudă. Inspectori DGAF din cadrul ANAF, percheziţionaţi de procurorii DNA; Afacerea cu jilțuri bisericești de la Catedrala din Voluntari | Strane de top, „patinate auriu”, de 1.000 de euro bucata. Producător: „Ne întâlnim, mai punem ceva peste, îi albim, ăsta-i cash-ul!” Corupție masivă în spitalele din Capitală: medici, manageri și directorul adjunct al ASSMB, cercetați pentru șpagă. ASSMB administrează 19 spitale și are un buget de 2,7 miliarde lei; Șeful de la Permise a trecut cu mașina peste un om pe un drum de țară și l-a lăsat acolo, suspectează criminaliștii;Procurorii DNA au descins miercuri dimineață la Spitalul Județean Mavromati și în biroul șefei Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici (PSD) și la sediul PSD Botoșani; Cele mai corupte țări din lume: TOP 32. Pe ce loc e România;Topul celor mai corupte tari din lume. Romania ocupa locul 69 ; (Corpti au fost si vor mai fi  inca si la temelia dreptatii si adevarului din Romania…) Topul ruşinii în justiţia din România. Câţi magistraţi au primit condamnări definitive pentru corupţie în doar doi ani; Caracatița corupției din vamă: Rețineri în rândul polițiştilor; (Premierul stangist mai da o lectie ROMANILOR)…Adulterul, gelozia şi violenţa fizică sunt principalele motive pentru care românii divorțează. Tot mai multe persoane aleg să pună punct căsniciei; Note de lectură: AVUȚIA RELIGIILOR. Economia politică a credinței și apartenenței religioase; Plătim cea mai scumpă energie; Drumul Mortii. 199 de cruci doar pe raza judetului Buzau, in ultimii 10 ani au murit aproximativ 300 de oameni pe E85; Interceptari: Dumitru Buzatu planuia sa fuga cu amanta in Ecuador: „N-o sa ma opresc/ Rezolv eu de la distanta”;OPERAȚIUNEA „CORBII”;GRU – „CEL MAI ACTIV SERVICIU DIN ROMÂNIA”; MISTERUL DOSARELOR SPIONILOR SOVIETIC; „REVOLUȚIA S-A SUPRAPUS CU UN PUCI MILITAR COORDONAT DE KGB”; SECURITATEA SI MEDITATIA TRANSCEDENTALA: cazul „SOARE” – Marin Sorescu; Marin Sorescu: Societatea vrea martiri. N-am chef…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este kkk-891x1024.jpgCe mă doare cel mai tare; MARTORI ÎN DOSARUL REVOLUȚIEI; Temelia Pesediei…Prima hoție post-decembristă oficială …„Dați cât puteți!“- deviza Fondului „LIBERTATEA“; Viața de lux a nomenclaturii comuniste – regimul Gheorghe Gheorghiu Dej… Cercetarea cerurilor, de Jonathan Sarfati şi Michael Tiggs; Noi furam,noi ne judecam si tot noi ne…reabilitam!…USR și Forța Dreptei reclamă la Curtea Constituțională ”legea Ciucă-Ciolacu de protejare a marilor evazioniști”; Un infirmier din Prahova, condamnat la închisoare. El a bătut un pacient internat care ulterior a murit din cauza rănilor; Cum își exploatează statul român propriii cetățeni. Dialog cu analistul Mircea Coșea: „Intrăm într-o situație absolut tragică”; Preotul ministru Boloş introneaza  turnătoria securității să o înlocuim cu turnătoria financiară…pentru spovedania facuta pe bani neompozitabili… Mircea Coșea: Turnătoria financiară mi se pare oribilă; (Satanismul)Evoluţionismul şi răul social, de Carl Wieland; Ziua lunga a lui Iosua-S-a intamplat cu adevarat—si daca da, cum? Dumnezeu, știință, totul și nimic; Remarcabilul limbaj al ADN-ului, de Dominic Statham… Doctrina Reagan: Pentru a elimina comunismul; ILUMINAŢI , ucigaşi în masă al neamului omenesc; Societati secrete moderne V; Teoria Conspiratiei IV. Hitler si Stalin membrii ai unor societati secrete si practicanti ai magiei negre? Dezvăluiri: cele 10 strategii de manipulare a maselor; (* Ca sa curatati o toaleta turnati în scoica WC-ului o Coca-Cola si…) Coca Cola dauneaza grav sanatatii; “Infama incapacitate a statului” de a finaliza dosarul Revoluției; Iulian Chifu // Putin: Război fără limite împotriva Ucrainei; Blocul PCRM-PSRM a părăsit ședința Parlamentului. Opoziția critică desemnarea Ancăi Dragu la funcția de guvernator al BNM; (Mascarada) Dosarul nesfîrșit al Revoluției (1); Duşmance ale poporului. Femei în închisorile comuniste / Recomandări de lectură; LOVITURA DE STAT din Decembrie 1989, în documente oficiale! Procurorul militar șef al României: nu a fost Revoluție, ci doar o lovitură de stat bine orchestrată; Cum ne poate fi controlata viata? ”Furajele medicamentate” – posibile grenade cu siguranța trasă;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este gg.jpg„Poți să-ți imaginezi consumul de carne umană?” Un cercetător suedez promovează ideea canibalismului ca soluție pentru viitoarele crize alimentare; Arme psihotronice; Manipularea pe forumuri; RAPORT. Armata Populară a Chinei dezvoltă arme de înaltă tehnologie care au scopul de a provoca daune neurologice pe termen lung. Ce este neurostrike; Sindromul Havana – boala neurologică misterioasă care a afectat cca.200 de diplomați americani; Putem fi manipulaţi prin tehnologii (neuro) psihologice? Spalarea creierelor si Razboaiele bacteriologice. Manipularea prin droguri a comportamentului si alte experimente sociale; Matei Vișniec în Café Bonheur: “Spălătorii de creiere promit fericirea celor care se lasă ghidaţi de ei”; Destin eurasianist, de  Aleksandr Dughin; Manipularea creierelor; Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii; Citesc Jocurile Foamei (Hunger Games) de Suzanne Collins, Editura Nemira; Mai există coincidențe? Stăpânii lumii; Zăcămintele de poveste ale lumii. Cartea de nisip, Borges;„Vaccinurile” nimicesc și creierul: Schimbări evidente de personalitate ca urmare a leziunilor neurologice induse de serurile experimentale anti-covid; Labiș- pentru ca a preziz prin Moartea caprioarei-Moartea Raiului Romanesc… a fost lichidat de Securitate! 67 de ani de la moartea ”buzduganului unei generații”, Nicolae Labiș; Ion Iliescu, cel mai mare criminal al istoriei recente, scapă. Mama unui erou și-a pus capăt zilelor; Cerem retragerea certificatului de revoluționar al inculpatului Ion Iliescu; „Tovarășe criminal, la mulți ani cu executare!” Urări pentru Ion Iliescu la împlinirea a 89 de ani; Visul unui fost kaghebist;Limbajul florilor. Ce mesaje transmit plantele; Profesioniştii cu Mircea Dinescu (@TVR1); România are aproape 91.500 de milionari în dolari. Dintre aceştia, 1.828 de oameni, doar 2%, sunt…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ku.jpgBăbuța care a luat 5 ani că a furat o pâine: „Bine că nu am furat cât Udrea, că îmi dădeau drumul!” Ministrul Transporturilor îi ceartă pe turiştii blocați în trafic: „Sunt atâtea drumuri forestiere, iar ei se înghesuie toți pe DN1!” În sediul PSD a apărut o icoană făcătoare de EURO-răcoare! Decembrie Roşu: Dezvăluiri în premieră din „Dosarul Revoluţiei” (@TVR1); Pensionari de lux versus pensionari cu ștreangul de gît…Topul pensionarilor de lux ai României: Un fost magistrat încasează lunar 9000 de euro… Agenda ascunsă a tehnocrației pentru dominație totală… Cât de periculoasă poate fi pentru omenire tehnologia tot mai avansată în care investesc miliardari ca Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg și Mark Andreessen; Şeful NATO, mesaj provocator către Putin: Ai pierdut Ucraina! ”China poate folosi inteligența artificială pentru a construi un dosar despre aproape fiecare american”. Spionii chinezi fură… Circulația elitelor și statul paralel; Analiză Winter Oak: Cele 10 semne că Războiul din Ucraina face parte din planul Marii Resetari!; Culmea bătăii de joc la adresa poporului: Avocatul Poporului, primitor de pensie specială, contestând impozitatea cu 85% a pensiilor speciale fiindcă ar fi discriminatorie; Cât a furat Udrea, de fapt?Elena Udrea nu a fost decît o foarte performantă mașină de făcut bani cu statul.Construită și lansată de Dorin Cocoș. Dar care și-a adus singură îmbunătățiri…  Atenție la mâncarea contrafăcută! Chinezii au ajuns să producă ouă false/artificiale; (Tot ce facem fara Dumnezeu cel viu si adevarat devine praf si desertaciune dupa vant…) Ce MESAJ a PRIMIT ION ILIESCU din PARTEA lui VALENTIN CEAUȘESCU? Ce a spus NICU CEAUȘESCU? Nicolae Militaru și uciderea generalilor Nuță și Mihalea-operațiunea “Trandafirul”!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 99.jpg“Lovitura de stat” din decembrie ‘89 – Generalul Stănculescu “aduce” KGB-ul in Revoluția Română!!! Istoria secretă a bazei în care CIA făcea experimente ca să controleze mintea umană; Cum au transformat lovitura de teatru in lovitura de stat! Iulian Vlad îl indică pe Sergiu Nicolaescu ca fiind “regizor” al Revoluției din 1989! Istoria secreta a cartilor blestemate; Dezinformarea – componentă de bază a războiului informațional (1); Ion Iliescu: lui Mihai Pacepa ii va fi redat „probabil” gradul de general; Pacepa va primi de la statul roman 3 milioane $… Primul teoretician al dezinformării și arta dezinformării în masă;De la Sun Tzu la KGB. Arta dezinformarii strategice (vol.2); Istoria secretă a bazei în care CIA făcea experimente ca să controleze mintea umană; Curier Politic 19-12-2023 -Invitat: Prof. Univ. Dr. Corvin Lupu ; (Incalcite sunt „secretele” sosiilor)…Cum erau interceptati si ascultati romanii in anii comunismului? – Substanțial; (Si astazi mai rad de noi criminalii Poporului Roman)34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Interviu cu Neculai Constantin Munteanu… (Arta de a linge scuipatul-necuratul…)Ce mai cred românii despre NICOLAE CEAUȘESCU?! Despre regrete, “nu știu cine e!” și adidași! 23 Decembrie 1989-Masacrul de la Aeroportul Otopeni-episod tragic al Revoluției; PetreTutea – Am suferit 13 ani in temnita pentru un popor de idioti;(Pensiile speciale isi trag seva si prin judecarea lui Antonescu,a martirilor,a mineriadei-decembriadei etc ) La 34 de ani din Decembrie 1989, CAB decide că Iliescu poate fi judecat în dosarul Revoluţiei; decizia nu e definitivă; (Doleantele) CADA i-a demascat pe generalii asasini KGB-iști (12 02 1990)Colonelul Ioan Burdulea: “Toți emanații Revoluției au fost trădători”; A doua revoluţie la Timişoara: CADA versus miniştrii Apărării şi Internelor… (Dialogul surzilor si minciunilor iliesciene)… Adevăruri esențiale ce sunt încă ascunse despre Lovitura de Stat din 1989;(De neuitat si neimaginat!)…„Lagărele” Ilfovului. Când e soră lângă „soră”…(Pentru ca n-au putut pacali lumea cu y- pandemie, pun la cale o alta pandalie, dar…)Avertisment la Davos: Pregătiți-vă pentru boala X!

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este y.jpg citeste mai multe »

După ce n-a fost băgat în seamă (Îs. 53/3) de” părinţi”, a venit la ai săi, dar nici ei nu l-au primit (Ioan 1/11); De aceea –capitaliştii l-au comprimat, cartonat, pictat (Ps.115 şi 135) iconat şi l-au pironit prin case; Apoi-komuniştii l-au scos din case, biserici, minţi şi inimi deznădăjduit de rele (Ier.17/9), refuzând credinţa Cristică, pocăinţa şi naşterea din nou (Rom. cap.6 şi Ioan, cap.3)! Să ne mire de ce globaliştii, dacă ar putea, l-ar priponi pe Duhul Sfânt şi l-ar (re) răstigni? În zadar tulbură, manipulează şi împinge lumea din crize în crize, pentru a-l întrona pe…” SALVATORUL” lor “” evoluţionist”” -Anticrist (2 Tes.2/3-12), căci fără adevăratul Creator suntem terminaţi- nu putem face nimic DUMNEZEIESC! “Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul.Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, aşa v’am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină…” (Ioan, cap. 15/1-27)

Omule, poti fi strivit de un munte de pacate, inalt pana la Cer, dar „Eu iti sterg faradelgile pentru Mine, si nu-mi voi mai aduce aminte de pacatele tale. ” Isaia 43: 25…„… păcatul care locuiește în mine” …Cum să te bucuri când treci prin încercări? Lasa-l pe Dumnezeu sa te iubeasca… Ce luăm cu noi? Lecții în pustie…Puterea Rugaciunii! Insistența în rugăciune…Fântâna vieții … Mi-este teamă de noul val de „religii” care inunda lumea… de la A.W. Tozer…Dumnezeu e asa cum este El, nu cum vrem noi sa fie, in functie de mofturile noastre… Când vi se pare că nu există scăpare, căutaţi un sfat înţelept, şi nu îl uitaţi pe cel ce vi l-a dat… Vremuri din Biblie… A murit Domnul Isus pentru toată lumea? Recunoașterea și prețuirea suveranității lui Isus mai presus de toate lucrurile… Cum sa primim mustrarea? Cununa de spini… Strigă către Comandantul tău…Tatăl nostru… Cum vindecă Isus… Rugați-vă unii pentru alțiiPopişti, Comunişti, Globalişti, Darvinişti şi alţi Capitalişti mint că învăţătura lor e bună-evoluţionistă şi că puparea crucii lui Iisus este totul… Dar bucata de lemn nu este nici măcar toiagul lui Moise (făcător de minuni), cu ajutorul căruia a despicat şi Marea! Nu ea, ci El este “arma “Dumnezeiască- Noua Învăţătură şi Rânduiala Cosmică, dăruite mentalităţilor născute din nou (Ioan cap 3); El, (nu lemnul iconat, aurificat- Is. 44/9) este Constituţia Cerească şi Scara de Înălţare a lumii spre Cer, lume care se complace în cel rău, (pentru că ACCEPTĂ ca tată pe diavol-Ioan 8/44, nu pe Dumnezeu) ; Cine se botează în moartea lui (Rom. cap.6), se înarmează cu tot „ARSENALUL” COSMIC, cu Învăţătura, cu vieţuirea şi făptuirea Cristică şi îl urmează până devine Una cu El, căci despărţit de El nu putem face nimic bun; Numai laolaltă cu Hristos şi dimpreună cu “Adevărul Crucificat” trecem Marea Îndumnezeirii pe valuri şi, dacă mustim de Duhul Adevărului, El descuie Uşa Împărăţiei Cereşti, pentru ca prin pocăinţă ne umple – nu cu mizeriile gunoierului cosmic din Galateni 5/19-21, ci NUMAI cu Plinătatea Dumnezeirii…….15 mari savanți creștini care au crezut în Dumnezeu;  Cele mai profunde 57 citate despre Dumnezeu; Istoria ateismului (7) – Personalități liber-cugetătoare medieval; 10 cei mai buni comediști creștini pe care trebuie să îi cunoașteți cu siguranță; 50 de oameni de știință creaționiști;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este aaa-758x1024.jpg 

Cum a fost subjugată Rusia de Putin și acoliții săi kaghebiști; Discursul lui Putin | Istoric: „Este obsedat că are o misiune istorică. Are raționamentul lui Hitler”; Putin și-a șocat acoliții: „Este timpul să zguduim NATO”, pentru… Washington Times: Gloria de altădată, singura strategie a lui Putin; Rusia de astăzi este o republică bananieră; Viktor Orban vrea ca Ungaria Mare să fie refăcută… UN SECOL DE LA TRIANON, ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI ȘI JOCUL PERICULOS AL BUDAPESTEI; Cum poate câştiga Rusia şi cum poate câştiga Occidentul? Generalul Radu Theodoru despre “MÂNA MOSCOVEI – Documentele crimei din decembrie 1989”… (Pentru pensiile special de PeSeDale…) Procurorii militari i-au făcut scăpați pe securiștii care au tras la Revoluție; (Si dupa 30 de ani…) Mizeria și șpaga se țin de mână în spitalele românești; (Imbarbatat de ciurucurile  komuniste,falite,dar insetate dupa reabilitare/salvare/reciclare/reesapare …) Iliescu l-a ucis pe Ceausescu la ordinul Moscovei. Executia a fost trucata; Va fi prăpăd! Anunţul cumplit a venit direct de la Moscova: Europa să se pregătească pentru sicrie; Daniel Citirigă: „Aurul României. De la Moscova, nu de la Londra”; 6 martie 1945: Sub presiunea Moscovei, comuniștii pun… Mărturia unei expatriate moldovence din Khartoum: «Foarte curând, oamenii nu vor mai avea ce mânca și ce bea»;EXCLUSIV Interviu. Oroarea deportărilor în Siberia. ”Milițienii sovietici mi-au omorât sora”. Mărturiile basarabencei Elizaveta Sava. 7 ani în Siberii de gheață;„Divizia sălbatică”: Românii care au luptat în Siberia împotriva bolșevicilor; Amintiri din temniţele comuniste – Preotul Vasile Țepordei;Amintiri din temniţele comuniste – MONICA LOVINESCU DESPRE ASASINAREA ÎN ÎNCHISOARE A MAMEI EI, ECATERINA BĂLĂCIOIU LOVINESCU ;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este o-1.jpgTheodor Paleologu: Când vorbim de Biserica Ortodoxă Rusă avem în minte pe acest criminal în sutană, care este Patriarhul Kirill; (Si evacuate si anchetati…)„Păi după 40 de ani ne dați afară?”. Două persoane s-au urcat pe acoperișul casei după ce au aflat că trebuie să se mute; Citate celebre de Mircea Eliade; Citate celebre de Emil Cioran;  Cine este Eva Braun – soția lui Adolf Hitler? Copiii ei, cauza morții, fapte rapide; Will Smith în autobiografia sa: “Dumnezeu a așezat cele mai frumoase lucruri din viață de partea cealaltă a celor mai mari frici ale noastre.” Jurnalistul Gelu Chelu: 45 De Amintiri Cu Vedete Româneşti Şi Internationale…10 celebritati ate; (Top) 10 actori homosexuali; Clasa turnatorilor la Securitate merge in Paradis;Amintiri din Gulag-ul ROMANESC (III); Disidenţi români celebri (I)-Monica Lovinescu; 19 ani de la instaurarea “democraţiei bâtei”; Ce a făcut România tovarăşului Iliescu pentru eroii din temniţele comuniste? Nimic; Amintiri de neuitat si de nedorit…[Radio Europa Liberă] 29 August 1989: Apelul Frontului Salvării Naționale; [Radio Europa Liberă] 14 Septembrie 1989: Mesajele Doinei Cornea; [Radio Europa Liberă] 21 Decembrie 1989: Actualitatea românească II – Reacții international; Personalități din VT; Ştiinţa nu poate dovedi inexistenţa lui Dumnezeu; Particula lui Dumnezeu este în Biblie; (Pesedistii au neamuri peste tot…)Autoritățile din Italia au decis să nu îl extrădeze pe baronul fugar Ionel ArseneIonel Arsene, fostul lider al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv la închisoare cu executare în România, rămâne momentan în Italia…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp-1.jpgCum poti calma palpitațiile inimii? 3 retete naturale de oprire a sangerarilor gingivale; Dieta cu alimente crude asigura detoxifierea; Ce sa mananci ca sa previi caderea parului-10 alimente; Cum folosesc batranii anghinarea in prepararea leacurilor; Alimentatia ucide mai multi oameni decat fumatul. Cati romani au murit din cauza unui regim alimentar prost; Alimente care usureaza viata reumaticilor; Plante care alunga durerea de cap; De ce ne dor articulaţiile? Cele mai frecvente cause;-Tratamente naturale ale contuziilor; 7 beneficii dovedite ale consumului de spanac; Modalitati naturale de protectie impotriva cariilor; Precautii cand folosim remedii pe baza de soc; Beneficiile ceaiului de limba cerbului; De ce sa consumi primavara salata de papadie; Ceaiul de roinita – relaxant si nu numai; Obiceiuri surprinzatoare care duc la acumularea de toxine in corp; Terapia care ne poate scapa de operatia de hernie de disc; Cicoarea – ajutor de nadeje in cura de slabire;Terapii complementare cu produse apicole; Ceaiuri recomandate pentru infectii urinare; Plantele medicinale pot avea efecte adverse grave. Cand sa ne ferim de ele;Ce poţi trata cu sunătoare. Planta are beneficii multiple

citeste mai multe »

Fiindcă “mesianicul” orto-kiri-putinist se bizuie pe trestia chinezistă şi pe alte reazăme “FARAONICE” (Isaia 31/1-3, Psalmul 33:16-17, Ieremia 17:5-6, 2 Cronici 32:7-8), ca să “ajute” lumea, cu atât mai mult, dacă omul născut din nou din Sămânţa Atotputerniciei lui Dumnezeu (Luca 8/11) apelează la Duhul Sfânt, devine mai mult decât biruitor; Pentru asta trebuie să-l întronăm pe El, să fie “SEF”! Aşa cum femeia apelează la bărbat şi fac amândoi minuni, dacă-i cerem ajutor, ne bizuim pe El, îl primim cu prioritate- integru şi suveran şi-l credem, izbutim împreună, doar prin mijlocirea Atotputerniciei Lui; Să nu mai facem nimic fără aportul lui, fiindcă tot ce facem fără el este sortit eşecului (Ioan, cap.15); Dar dacă lucrăm împreună cu Duhul Sfânt (Cap, nu coadă), succesul este asigurat, căci numai el face totul foarte bine (Gen. 1/31) şi pentru veşnic (Ecl.3/11-14); Prin pocăinţă, smerenie şi evlavie, să ne întoarcem de pe căile noastre toaletare, să-l căutăm cu sete şi cu înfometare pe Duhul Sfânt, pe care ni l-a trimis să ne ajute, căci el se lasă găsit (Mat.7/7); Fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit, (Rom. cap.7), prin credinţă, să devenim una cu El şi să rămânem una cu învierea, înfierea, învăţătura, înfăptuirea, gândirea, voia şi înălţarea lui; Numai împreună cu El putem trece pe valuri Marea Rosie a tuturor problemelor spre “CANANUL” din Sfânta Sfintelor; Să credem că El, pe TOŢI, ne-a trecut piscurile suferinţelor de la calvar şi nu ne-a abandonat nici pe cel mai nelegiuit, ca să nu ne mai jucăm de-a pacatuirea-NICIODATA; Aşadar…” … Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr’o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci supt har.” (Rom. cap.6)

 Reguli speciale pentru tineri… O perspectiva crestina asupra sexualitatii …In fata placerilor de o clipa ale pacatului, raspunsul trebuie sa fie ocara lui Cristos- Lupta creştinului…Păcatul împotriva omului este  păcatul împotriva lui Dumnezeu… Luptă (prin Iisus) cu păcatele din obişnuinţă Motive pentru care tinerii au nevoie să fie sfătuiţi…Îndemnuri generale pentru tineri… Cum să obţii biruinţa asupra pacatelor, şi despre strategia de luptă…(un „curs” de luptă împotriva păcatului)…Purtându-ţi Crucea…Bucuria mântuirii într-o lume suferindă…A face deciziile grele să fie uşoare… Disciplinarea plină de dragoste a lui DumnezeuHoţia, fesenia, preacurvia, globalia, viclenia şi celelalte roade satanice din Galateni 5/19-21 distrug omenirea… Nu v-aţi săturat de avorturi şi de…? A sosit vremea de pe urmă! Aduceţi trupurile voastre ca nişte jertfe vii (Rom. 12/1-2), plăcute, sfante, (pre) sărate cu focul încercării credinţei Cristice (Lev.2/13)! Preaindiferenţa, caldiceala, gargara creştină ne fac să ocolim nu doar pe semenii căzuţi, ci pe însuşi Iisus, dacă n-o rupem cu păgânătatea şi comoditatea; Dacă n-o terminăm cu păcatul, dacă nu smulgem mâna fumatului, nu ucidem căpetenia preacurviei, nu tăiem orice picior al nelegiuirii, ne ucide el pe noi (Marcu 9/43-50); Dacă nu stingem mucul oricărei greşeli, ne vor arde flăcările gheenei… Nu automulţumirea sau cârpirea luptei cu păcatul (Mat. 9/16-17), cu satan ne scapă de focul judecăţii, ci numai dacă primim domnia Focului Duhovnicesc, purificator, noua Lui Învăţătură în omul născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt- drept Căpetenie, nu coadă! Si… dacă mâna minciunii şi pornografiei te face să cazi în păcat, taie-o…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este o.jpg(Vai,vaii…) Putin ar merita Nobel pentru literatura. Casa Alba il compara cu Dostoievski ca autor de fictiune;15 cele mai pătrunzătoare citate ale lui Dostoievski despre viață, oameni și valori, care te vor face să percepi altfel societatea; Citate „Crimă și pedeapsă”; CITATE DIN FRAŢII KAMARAZOV DE DOSTOIEVSKI; „Idiotul” de F. M. Dostoievski; 301 Citate Motivationale – cugetari celebre care te vor ajuta sa obtii succesul; Beneficiile atitudini positive ;Martiriul de la Vaslui (suprimarea fizică – între crimă şi moarte martirică). În amintirea unui moment trist și dureros pe care este bine să nu îl uităm; ION GAVRILĂ OGORANU. Instaurarea comunismului (1945-1948); MARI TRĂDĂRI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA ROMÂNILOR ( documentar ); Memorialul Durerii: Torționarii – Alexandru Rafila; Ce rol au jucat Stalin și Mao în izbucnirea războiului din Coreea? Femeie achitată de judecători după moarte – A fost ridicată cu mascații la 72 de ani sub acuzația că a dat mită 10 ouă;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0-1024x1024.jpgChina stă la pândă!“ Un fost comandant al forțelor SUA în Europa explică strategia simplă prin care Ucraina poate recuceri Crimeea și de ce Occidentul nu-și permite să lase Rusia să câștige;Pe moșia baronului Buzatu: la Vaslui, zeci de bugetari au certificate de handicap. Șeful de la Asistență Socială și-a scos certificat, dar se dă cu motocicleta de viteză. Tatăl unei șefe e nevăzător, dar conduce mașina; Cand oamenii cotizeaza pentru lupi imbracati in oi… Patriarhul Kiril, păstorul ce-și mănâncă turma; Rusia amenință că va bombarda Haga după ce Putin a primit mandat internațional de arestare. Medvedev: „Curtea Penală Internațională s-a c…t pe ea” / „Urmăriți doar cu atenție cerul…” Cine au fost primii interlopi ai României şi cum au sfârşit ei; “Putinizarea” preşedintelui Xi Jinping şi regresul democraţiei pe planetă; Putinizarea Europei; Liceu, cimitir al tinereții; NECENZURAT Cărți interzise și de ce să le citești; 4 scriitori care au influențat pentru totdeauna literatura universal; 20 cele mai frumoase citate despre cărți; Ecranizări dupa cărţi celebre; Top 6 scriitori faimoşi care au fost interzişi; Până și pe chinezi îi deranjează cenzura lui Putin. TikTok își reduce prezența în Rusia…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgHotia de doctorate /iconate…Școala Doctorală de Teologie din Constanța, cuib de colaboratori ai Securității. Severus și Dinică sunt coordonați de Mache…Vai de cei ce se încred în oameni; De ce să nu ne încredem în om, ci doar în Dumnezeu? ,,Nu vă mai încredeţi dar în om!!” ”blestemat sa fie omul care se increde in om”-verset folosit ca perdea care sa acopere lipsa noastra de character; MĂ ÎNCRED ÎN DUMNEZEU ŞI NU MĂ TEM DE NIMIC – PSALMUL 56:1-13; Martin Luther şi Reforma; Reforma luterană; Ce a însemnat Reforma protestantă a lui Martin Luther pentru Occident; (ORTO “”REFORMISTII”” LUMII NE SE DEZMINT  SI ISI DEVORA TURMA…CELE DOUĂ RĂZBOAIE ALE PATRIARHULUI KIRIL ȘI VLADIMIR PUTIN; HITLER ȘI PUTIN: 1938 ȘI 2022; Ca si alti orto “crestini” nenascuti din nou din Samanta Bibliei lui Dumnezeu… Monstrul urii în sutană. Crime în numele religiei ortodoxe. Zorro a venit și în Ucraina, dar pentru a asasina oamenii săraci. Lukașenko distruge Belarus… (Dupa ce Stalin ne-a eliberat,calare pe tancuri,Putin ne increstineaza cu  pistolul nuclear la tampla…) Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”; Cum să înțelegem Romani 7; Cine este creştin?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp.jpg Biserica vizibilă;LUPTA CU PĂCATUL; Păcatul Să Nu Mai Domnească în Trupul Voastru Muritor, Partea 2; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; “NU MAI DATI IN STAPANIREA PACATULUI…, DATI-VA LUI DUMNEZEU !” Jertfa lui Isus permite păcătuirea (celor ingropate/rastignite?) ; Nașterea din nou (Romani 6:1-14); Semnalul lui Avraam prin sacrificial;  Va exista un Templu în vremurile sfârșitului în Ierusalim? Conflictul arabo-israelian și profețiile despre cel de-al „Treilea Templu”; Necesitatea biblică a unui al treilea Templu Evreiesc; Semne că Isus va reveni curând: reconstrucția Templului, dorința după „pace și liniște”; Ierusalim – Sfanta Cetate;  Importanța istorică a mutării ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim; IERUSALIMUL, CAPITALA RELIGIOASĂ A LUMII; DUMNEZEU ARE CALENDARUL LUI – Ierusalimul capitala Israelului si profetia Bibliei – cu EUGEN MITREA (Ierusalim) si CRISTIAN IONESCU (SUA); Pastor Florin Antonie – Decizia care va schimba lumea din temelii ; Ierusalimul, „un potir de ametire si o piatra grea”; “Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i…”Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este BM-1024x576.jpg  

citeste mai multe »

“Grozave lucruri, uricioase lucruri se fac în ţară” (Ier.5/30) şi în toată lumea care nu vrea, să se nască din Sămânţa Invăţăturii-Frumuseţii lui Dumnezeu (Luca 8/11); Să nu-l învinovăţim,să nu-l facem mincinos pe El, fiindcă nu–l credem (că dimpreună cu noi, TOŢI, am fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi, fără urmă de păcat Gal.2/20); Nu pierdem nimic, dacă-l credem, că El- in locul fiecăruia a luptat împotriva oricărui păcat până la sânge (Evrei 12/4) şi a îngropat pentru TOTDEAUNA toate nelegiuirile, astfel incât- noi să nu mai dezgropăm, să nu mai iubim şi lumea (moaştelor iconate -1Ioan 2/15-17) şi să nu le mai pupăm-savurăm niciodată! Oricine se face Una cu lumea care nu-l are pe Dumnezeu cel Adevărat (neiconat-Ps. 115 şi 135), devine una cu gheena veşnică, pentru ca “tovărăşiile rele” strică obiceiurile bune (1 Cor.15/33); El a suferit din partea noastră o răutate aşa de mare şi totuşi ne-a spălat prin transfuzia cu Sângele- Invăţătura Lui, ne-a înfiat, eliberat, înălţat, dar noi, de ce-l supărăm şi ne întoarcem (iarăşi) ca scroafa spălată în baltă?! Cum adică? Aşa merită El să fie răsplătit, apreciat, lăudat, respectat?!” Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr’o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci supt har…” (Rom.6/1-14)

Generalul Ștefan Gușă către Ion Iliescu, care vroia armata sovietică în România: „Nu, domnule Iliescu, nu e nevoie. Nu faceţi greşeala asta!”

Sutanele turnatoare la Satane  au facut pactul cu diavolul rosu dupa 1944,ca sa treaca  puntea PeSeDisto-Globalista… Ortodoxism + comunism = love(le); Despre dezumanizarea comunistă din Rusia interbelică; Spirit si libertate – Nikolai Berdiaev; Cenaclul cultural “Lucian Blaga” s-a lansat la Madrid (Spania); Nichita Stănescu, inventatorul de cuvinte, ar fi împlinit 80 de ani; Nicolae Labis şi Nichita Stănescu; …Comunismul nu este ideologie, ci satanologie; Corneliu Grumăzescu şi presa bisericească din basarabia interbelică faţă cu tragedia ruşilor (cronică a dezumanizării comuniste); REVISTA LIMBA ROMÂNĂ- CĂRŢI ŞI ATITUDINI; Cartea care învinge războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova, de Vlad CIORICI; Ce este marxismul cultural? De Lector: Vlad Mureșan; GATTO – Cum suntem imbecilizați. Curriculumul ascuns al școlarizării obligatorii; Biblioteca pierdută. Restabilirea Tradiției și demitizarea idolilor modernității;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3-2.jpgSUTTON Wall Street și Revoluția Bolșevică; POSTMAN Distracția care ne omoară. Discursul public în epoca televizorului;”Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate”, de Konrad Lorenz; Top 5 cele mai bune filme văzute pe Netflix în ianuarie 2023, de Jovi Ene; Mario Vargas Llosa despre Gabriel García Márquez și Jorge Luis Borges, de Jovi Ene; JOHNSON Procesul lui Darwin; GATTO-  Arme de instrucție în masă. Călătoria unui profesor prin lumea întunecată a școlarizării obligatorii; Cum de-nazificăm Rusia (II). Trista soartă a liberalismului rusesc de tranziţie;Globalizarea bate în retragere, pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial; Sfârșitul globalizării. ”La revedere, China, bun găsit, din nou, Europa!”PORTRET: David Rockefeller, Grupul Bilderberg şi Noua Ordine Mondială; Globalizarea și „Marea Resetare”;  Matrita Tradarii si loviturii de stat care a intronat porno-hatia,haosul,coruptia,potopul -distrugerea si prigoana Poporului Roman  etc nu se desrusifica nici moarta… ION ILIESCU, FURIBUND CATRE GLOBALISTI: ”NU PUTETI UNIFORMIZA PLANETA!” „Silviu Brucan a plănuit din apartamentul meu Lovitura de stat din ’89!”„Walesa și Havel au avut puterea de a recunoaște, din calitatea oficială de președinți, implicarea KGB în răsturnarea regimurilor comuniste din țările lor. Ion Iliescu nu a putut face asta”; Costul costurilor și criza tuturor crizelor; (Cotropitorii RUSI fac ce stiu mai “”bine”” )… Maia Sandu: Moldova a dejucat o lovitură de stat a Rusiei. Presupunea inclusiv atacuri armate și luări de ostatici…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 65-1024x576.jpgSângele lui Isus, by Mary Fairchild; (Pentru spalarea de rapanul exterior,dar si de raia  interioara -Marcu 7/14-23)…1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină,by john Fischer; Cu Ioan, Pavel, Hristos în Paradis, de Hugo Bouter; Spălarea(DOAR) pe mâini a lui Pilat; SALVAREA SUFLETULUI E POSIBILĂ DOAR PRIN ISUS; Există o putere absolută în sângele lui Isus Hristos; Sfințiți prin Duhul Sfânt;Ce beneficii ne-a adus Jertfa de sânge a lui Isus; Despre lucruri esențiale: Frica, păcatul, boala, Vaccinul. Sângele lui Isus și Harul’; Totul despre Botezul Biblic in Apa – FARA COMPROMIS;Ghidul 22 – Botezul lui Isus si botezul nostru; La Sfânta Părtăşanie se mănâncă trupul lui Isus şi se bea sângele lui Isus Hristos?Sângele Ispăşit- Ce înseamnă sângele ispăşitor pentru tine? Moartea lui Isus ca jertfă; Semnificația morții lui Cristos, de Adrian Buhai; Simbolismul Pâinii si Vinului.            Conceptul scriptural; Prietenia Lumii;Komunismul a fost creat ca să lucreze fără Dumnezeu! De aceea s-a ales praful; Şi acum- globalismul adună ce a semănat împotriva Lui, devenind pulbere! Astfel…, PROFEȚIILE NAȘTERII LUI CRISTOS…Omule, Poporule, degeaba a murit, luptând Iisus până la sânge contra păcatului, dacă rămâi tot mort în păcat, dacă nu mori faţă de satan tu, care ai ca tată pe diavol(Ioan cap.8/44) ; Degeaba îl crezi, dacă nu-i permiţi să întrupeze Învăţătura Dumnezeiască -Constitutia Cerească- în omul lăuntric, născut din nou;Dacă nu-l ÎNTRONEZI drept căpetenie- biruitoare! Nu este nevoie să-ţi baţi singur cuie, dacă-l crezi că s-a jertfit şi în locul celui mai păcătos om, să moară pentru fiecare- precum bobul de grâu căzut în Ţarină, să rodească Belşugul Cristic în omul umplut cu Plinătatea Lui. În zadar crezi în răstignirea Lui, dacă nu te faci părtaş cu suferinţa Lui,   pentru ingroparea eului (căci mortul de la groapă nu se mai întoarce); Astfel rămâi una cu moartea Lui eliberatoare, singura care te scapă de cârpeala creştină,de  împietrirea, neputinţa, răutatea, curvia, propria “credinţă” (Gal.5/20), dimpreună cu tot ce ştii, ce faci şi ce ai în sine, (pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânoit Rom.cap.7)…Duhul Sfant trimis ca să nu rămânem orfani (Ioan 14/18) nu poate turna Gândirea Nou Testamentală în butoaiele mentalităţii învechite, dogite,ruginite (Mat.9/16,7)… Numai dacă prin Credinţa Cristică te botezi în Moartea Lui, poţi deveni una cu învierea, înălţarea, rodirea, bunătatea, blândeţea, iertarea, trăirea, iubirea, slujirea, credincioşia şi cu toate bunătăţile, sfinţeniile şi frumuseţile LuiCharles H. Spurgeon – Moartea lui Hristos… Urmează exemplul Domnului Isus în suferinţă… Desăvîrşiţi prin suferinţă-   Pr. Ioan Hosu, România; Valoarea suferinţelor-Isaia 38.14-20, …Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38…DOMNUL ISUS HRISTOS – Marea Lui Suferinţă dinaintea Biruinţei… Cateva Dovezi ale invierii lui Iisus Hristos  (II) Michael G. Brown; Explicarea catorva PILDE… De ce a trebuit ca Iisus să se hraneasca din atât de multă suferință?… De ce este importantă învierea lui Iisus ? DOCTRINA INVIERII LUI ISUS HRISTOS… Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38; Cum glorifica suferinta noastra pe Dumnezeu… Cateva versete  pentru  Suferinţa de dragul lui Cristos… „Biblioteca” lui IsusAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uu.jpgDe ce sa folosim mai mult ardeiul iute in alimentatie; Boli provocate de igiena orala precara; Alimente care confera efecte secundare neplacute; Utilizarea verzei in tratamentele externe; Preparate terapeutice care au la baza rozmarinul;In continutul unui borcan de mustar se pot gasi pana la 18 E-uri;Cate muraturi trebuie sa mancam pentru a ne intari sanatatea; Ce nu stiai despre detoxifiere; Alimente care ajuta la reducerea colesterolului; Cum recunoastem semnele incipiente in aparitia unei boli; Rezultate incredibile pentru sanatate oferite de catre dieta cu usturoi; Riscurile la care te expui atunci cand consumi alimente prajite; Planta care este un remediu natural pentru tuse; Ce trebuie sa stim atunci cand consumam smochine

citeste mai multe »

Trezeşte-te –Popor Roman, Evreu, American şi oricareneam şi om ai fi, hrănit cu idolatrii şi învăţături capitaliste, socialiste, globaliste, deci sataniste! Trezeşte-te să te spele şi pe dinauntru-doar Hristos cu Învăţătura Lui, cu Voia, cu Sângele purificator, cu Apa vie, căci” oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan, cap.4/14) Naşte-te din nou din Sămânţa Lui, fără de păcat, şi mănâncă-L, căci numai El este Pâinea hranei veşnice, plămădită din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, Pâine rumenită in cuptorul de la Golgota, pentru a iradia spre veşnicie numai mireasma Învăţăturii şi cunoaşterii lui (2 Cor. 2/14-17) …“Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te că în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul şi ai străpuns balaurul? Nu eşti Tu acela care ai uscat marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile marii un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi?” (Îs.51/9,10) Prietenul păcătosilor s-a dăruit fiecăruia, pentru ca oricine să se facă una cu răstignirea Cristică, prin botezul în moartea Lui(Rom.cap.6); Pentru golirea de sine, El ne dă moartea faţă de satan şi faţă de păcat, şi ne umple cu Plinătatea Dumnezeiască, pentru a deveni una cu Îndumnezeirea Lui… Deci- SĂ NE PREGĂTIM, CĂCI (re)VINE MARTIRAJUL-CA O BINECUVÂNTARE…

DE CE creştinii au fost torturaţi pentru a se împărtăşi cu aceste excremente în locul elementelor necesare Sfintei Împărtăşanii? ??? În închisorile din România, ca şi în cele din U.R.S.S., călugăriţele care nu se lepădau de credinţă erau violate (sex anal), iar fetele baptiste – silite să practice sex oral.Studii aprofundate şi trăirea pe cont propriu în subteranele ţării, l-au convins pe Richard Wurmbrand că satanism înseamnă comunism, socialism, fesenism şi globalism…

„Sociabilul” Satan este eternul revoltat, primul liber cugetator şi „eliberator” al omenirii.Marx urăşte naţiuni întregi…El a  devenit satanist din pricina unor neputinte =„Am amestecat tinereţea, muzica, sexul, drogurile şi răzvrătirea cu trădarea – o coaliţie greu de învins”RAPORT:

Dezastrul, diversiunea, teroristii si crimele din Bucuresti in timpul evenimentelor din decembrie 1989. Ce ascundea Sergiu Nicolaescu sub presul “revolutiei” (IV)

În multe ţări comuniste, rugăciunea Tatal Nostru este batjocorită în mod curent.Spre exemplu,in Etiopia, copiii sunt învăţaţi să se roage astfel:“Partidul nostru care stăpâneşti în Uniunea Sovietică,Sfintească-se numele tău,Vie împărăţia ta.Facă-se voia ta în Etiopia şi în lumea întreagă.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi Si nu ierta fărădelegile imperialiştilor după cum nici noi nu le vom ierta.Şi nu ne duce pe noi în ispita de a abandona lupta. Şi ne izbăveşte de răul Capitalismului. Amin.”
“În această revoluţie va trebui să-l trezim pe Diavol în sufletul oamenilor, să atâţăm patimile cele mai josnice”21…“Am chemat Diavolul şi el a venit. Trebuie să-i examinez faţa cu uimire; nu este hidos, nu schioapătă. Este un barbat atrăgător, fermecator”…„Următorul război mondial va face să dispară de pe faţa pământului popoarele reacţionare. Şi aceasta înseamnă un progres.”…„Ateismul este parte integrantă a marxismului …„Nu există decât o singură metodă pentru a scurta chinurile agoniei vechii societăţi şi durerile naşterii celei noi, şi anume: terorismul revoluţionar ” …Lenin era dominat de ideologia satanistă…Iata cum de a reuşit Stalin să facă din sine însuşi un zeu…Ca şi Marx, Engels şi – înaintea lor – Bauer, Stalin au fost credinciosi la începutul vieţii  lor… Mao Tse-Tung a scris: „De la vârsta de opt ani l-am urât pe…Doream din toată inima un singur lucru: să distrug din temelii …Lenin, în cuvântarea din 1922:„Mai întâi trebuie să luăm în stăpânire Europa de Est şi apoi masele dinAsia.   Marxismul este satanic prin modul său de a păcatui şi prin ideile pe care le propagă. Numai în anumite ocazii marxismul şi-a recunoscut făţis caracterul satanic….Scopul final al comunismului care cucereşte ţări noi nu este de a întemeia un alt sistem social sau economic, ci „de a-L batjocori pe Dumnezeu şi de a-l slăvi pe Satan”…..Comunismul mondial, de Kurt E Koch…Controlul maselor – Ingineria conștiinței umane; Programarea Mentală – «Asul din mânecă» al organizaţiei criminale a «Iluminaţilor» (1); Tavistock – Cel mai bine păstrat secret în AmericaSuntem şi reprezentăm acele idei cu care ne hrănim. Marx s-a hrănit cu idei satanice; de aceea a formulat o doctrină satanică-Organizaţia Iadul…Marx va face afirmaţii asemănătoare:„ Violenţa este moaşa cu ajutorul căreia noua societate ia naştere din pântecul celei vechi.”Atunci Convenţia a decretat „nimicirea tuturor religiilor”…Poliţia politică secretă din Uniunea Sovietică a creat un organism uriaş cu scopul de a distruge bisericile din întreaga lume. Obiectivul prioritar era de a anihila sau de a diminua adversitatea faţă de comunism a diferitelor religii.Marx, omul care poza ca luptător pentru cauza proletariatului, numea această clasă socială „baieţi proşti, golani, măgari.”… Marx îi caracteriza pe negri drept „idioţi”…Inca un barosan alergic  la bulau este salvat de justitia multilateral de injusta…Medicul Mircea Beuran, achitat de Tribunalul Giurgiu pentru luare de mită / Decizia instanţei nu este definitivă… (De la komunistul Lenin la…) Lumea rusă a lui Putin : barbarie şi crimă organizată; Hristos sau Satan (rumänisch), de  Dr. Kurt E. Koch ….
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este VC.png

În închisoarea de la Pitesti, comuniştii obişnuiau să-l „boteze” zilnic pe un deţinut foarte evlavios, băgându-l cu capul în butoiul în care tovarăşii săi de suferinţă îşi făcuseră nevoile şi obligându-i în acest timp pe ceilalţi deţinuţi să intoneze cântările specifice Botezului…în şcolile din Letonia comunistă au fost înfiinţate mai multe cercuri ateiste…Copiii din clasele IV – VI primesc calificativul de „drăcuşori”, iar cei dintr-a VII-a pe cel de „slujitori ai Diavolului”…Într-o altă şcoală, elevilor din clasa a VIII-a li se spune „copii devotaţi ai Diavolului”…Tot ce a fost otravă pe pământ s-a concentrat la Kremlin într-un amestec bine dirijat şi cu scopuri precise. El scrie: “În aceasta Revoluţie va trebui să-l trezim pe diavol în sufletul oamenilor, să aţâţăm patimile cele josnice.” ”Socialismul nu era decât momeala cu ajutorul căreia să-i ademenească pe muncitori şi pe intelectuali să îmbrăţişeze acest ideal diabolic. ..De la Moscova se răspândeau şarlataniile comuniste popoarelor din Asia, Africa, America latină, Europa occidentală etc. Acolo şi-au făcut instructajul marii maeştrii ai Cambodgiei. Ceasul istoriei le-a……Graiul martirilor crestini din primele secole-de Petru PopoviciAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ww.jpgFiindcă nu credem în Adevăratul Salvator, o să ne trezim cu “Urâciunea salvatoare” (Mat. cap.24) care, precum Kiry-Putinel v-a zdrobi oamenii, pentru a ne proteja de (ne) oameni, cum şi aceşti globalişti au “salvat” pe ruşi, împuşcându-i pe (ne) ruşii din Ucraina… Să nu uităm că noi, TOŢI, am savurat încă din coapsele părinţilor plăcerile de o clipă ale nelegiuirii- neascultării şi i-am întors spatele adevăratului Tată, devenind fii lui satan (Ioan 8/44); Tot noi, după ce l-am respins pe Prietenul păcătoşilor, (Îs.53/3) nu l-am primit în ieslea inimii născută din nou ci, într-un grajd (Ioan 1/11), dar El nu ne-a lăsat orfani (Ioan 14/18)! Totuşi -de ce ne place să rămânem plini de sine-de satan, căci nimic bun nu locuieşte în omul neânoit (Rom. cap 7); Până când refuzăm Apa vie şi ne hrănim din roadele satanei (Gal.5/19-21), nu cu Pâinea vieţii, plămădită din învăţături, sfinţenii suferinţe şi frumuseţi Dumnezeieşti (Ioan cap.6 şi 7), Pâine rumenită în cuptorul suferinţei de la Golgota! Tatăl miliardelor de oameni neânnoiţi-uzurpatorul, demolatorul cel viclean este deja cu un picior în gheenă (Ap.20/10), dar Creatorul este veşnic! Dacă lui Dumnezeu i-am întors spatele, pe Hristos l-am prigonit, cu Duhul Sfânt ce avem? De ce îl refuzăm şi-l întristam (Ef. 4/30), câtă vreme ne-a fost trimis să ne ajute, nu să ne mintă! Chiar nu credem că el este mai valoros, mai deştept, mai sfânt, mai priceput decât fiecare om şi decât noi, toţi la un loc? De ce nu-l acceptăm drept Cap, nu coadă… ? De ce nu primim rânduiala, gândirea, voia, învăţătura lui Dumnezeu? Până când îl ţinem la uşă, în ploaie, ninsoare şi în vânt? (Ap.3/20); Şi dacă nu vrem, nimeni nu se poate furişa de Acela care, când ne cheamă (Mat.11/28-30), să ne nască din sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) ne şi dă pocăinţă, credinţă (Marcu 1/15), iertare, vindecare, salvare, împăcare, dragoste, înfiere, adevărul, Duhul Adevărului…” Luaţi Duh Sfânt” (Ioan 20/22) …Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ui.jpg

Distrugerea lumii, planul B al lui Vladimir Putin; Cristian Pîrvulescu: Planul lui Putin e pus la punct de mulţi ani. Aşteptăm în Ucraina un atac necruţător, aerian şi cu rachete; Profil de KGB-ist: în anii ’90, Putin spăla bani din droguri printr-o bancă românească! Pe generalul terorist Soleimani l-a primit la Kremlin în 2015-2016; Parlamentul iranian a votat executarea 15.000 de protestatari! „Rebelii merită o lecție dură”, își motivează fundamentaliștii islamici intențiile genocidare; Este folosită înfometarea ca armă în războiul din Ucraina? (Potopistii tovarasului Putin  votati de romani…) „Iliescu si Nastase ne-au bagat foamea in case!” Sculele  demolatorilor din Romania rasplatiti din plin …Averile liderilor sindicali din România. Ce case, conturi, maşini sau terenuri deţin; Cel mai bogat lider de sindicat, plătit cu 13.000 de euro/lună; Ungaria și Rusia, acțiuni concertate împotriva României cu sprijinul UDMR – partea I; România furată -Pețitorii averii sindicatelor;  Rezumat Pachet ABC-ul manipularii – Tahl Raz, Chris Voss, Kevin Dutton- O colecție de cinci cărți care îți oferă o nouă abordare a vieții de zi cu zi, care te ajută să smulgi de la viață mai mult decât smulge ea de la tine; Terorismul – arma lui Andropov și Putin-Generalul Ion Pacepa despre legăturile KGB-ului cu teroriștii din Orientul Apropiat; (Fara a si vedea barna din ochii pornografi…) Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”;

 

citeste mai multe »

După ce globaliştii Kiry-Putinirii ne băga în beznă, urmează şantajul cu “bomba alimentară” şi cu alte muniţii naziste; Dar noi, blindaţi cu tot arsenalul Dumnezeiesc, dăruit şi în Efeseni cap. 6/10-20, pentru a-i pune pe URSI cu botul pe labe, să ne întoarcem la cel mai mare, tare, biruitor şi mai corect din univers; Prin pocăinţa Cristică, să devenim şi să rămânem UNA cu El, cu toate Darurile Lui, cu Învăţătura, Voia, Rânduiala, Răstignirea, Învierea, Înălţarea, Gândirea şi Înfăptuirea Lui (Fil.2/13); Să credem că în spatele uşilor închise, ei se distrează la cina cea de spaimă a omenirii (împreună cu prima şi a doua Fiară, dar şi cu Anticrist, cu prorocul mincinos şi cu tot neamul lor-prost, demonic, păcătos); Tot ei pun la cale mama crizelor, pentru ca falsul salvator să “” rezolve”” toate nevoile lumii! Dar când va apărea “învingătorul” -666, tocmai atunci va veni pe aripile norilor Adevăratul şi Desăvârşitul Salvator -7 al Dumnezeirii…” Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai că cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi -l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu…” (2 Tes.2/2-17) nu ne lasă orfani (Ioan, cap.14); Ne înştiinţează şi prin cele 7 Biserici (Ap.1/4,11); Şapte duhuri (Ap.1/4); Şapte sfeşnice de aur (Ap.1/12); Şapte stele (Ap.1/16); Şapte peceţi (Ap.5/1) ; Şapte coarne şi şapte ochi (Ap.5/6) ; Şapte trâmbiţe (Ap.8/2); Şapte tunete (Ap.10/3); Şapte semne (Ap.12/1,3 etc)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpg CUM a devenit „sfant ” un popa demonizant?Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă;Cum au reusit sa spurce,sa demonizeze lumea  ?!De la marxism-leninism la teoria gender: „Greșelile Rusiei” și subminarea morală a Civilizației Occidentale -“Lupta contra religiei este lupta pentru socialism!” Cipuri mici cu potențial mare: noile recomandări ale UE asigură respectarea vieții private de către codurile de bare ale secolului XXI; Elon Musk spune că dezvoltă un cip care le va permite oamenilor să-și transmită muzică direct în creier; MEDIUL DIGITAL – AMENINTARE SAU OPORTUNITATE PENTRU COPII? Fostul președinte Traian Băsescu, actual europarlamentar, a denunțat, miercuri, în Parlamentul European, „problema consolidării lui Putin de către demnitari ai Uniunii Europene” si… (i s-a taiat microfonul!); Ca si minerii/teroristii lui Iliescu  cel mizerabil-matrita a hotilor,pornopreacurvarilor etc… Cum golește Putin pușcăriile din Rusia pentru a trimite criminali pe frontul ucrainean. Interviu cu activistul rus pentru drepturile omului Vladimir Osechkin, fondatorul Gulagu.net; Profesor cunoscut din Sankt Petersburg despre îndoctrinarea elevilor din Rusia, într-un interviu pentru HotNews.ro: „Cred că locuitorii din România țin minte foarte bine perioada lui Ceaușescu”; PROF. STEFAN LORENZ SORGNER, DESPRE RISCURILE DIGITALIZĂRII ȘI PERICOLUL TRANSUMANISMULUI; Pericolele concrete ale inteligenței artificiale și măsurile de siguranță în fața acestora; Riscurile digitalizării premature a presei; Prof. Nicholas Dima, confesiuni din închisorile bolșevice: De la Experimentul Pitești la Globalizare. Ce s-a studiat și urmărit atunci se aplică azi. Scopul globaliștilor este să reseteze lumea fără Dumnezeu;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 66.jpg

Războiul Lumilor: Se bat Dracii Negri cu Dracii Roșii; Pesediştii komunişti- globalişti, adică satanişti nu iubesc adevărul, nu însetează după dreptate, corectitudine, blândeţe, iertare, dragoste, împăcare, armonie, iubire nemaimuţărească, ca să intârzaie Răpirea, minţind că El ne muta în Cer aşa răi, mincinoşi, şmecheri, corupţi, vicleni, nenăscuţi din nou, dacă ne hrănim din răutate, invidie, egoism, bârfă, preacurvie, duşmănie şi cu alte roade ale satanei, „condamnate’’ în Romani, cap. 1/18-32… De aceea… În timp ce potopiștii globalismului fesenizant continuă să fure, să mintă, să manipuleze, să prostească şi să prigonească tinerimea, prin legi făcute doar pentru ciocoimea lor; În timp ce prin aceşti terorişti trandafirii apasă blestemul peste Poporul Român, pentru că ei nu se pocăiesc, TATAL TERORISTILOR  GLOBALI care;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este yt-1.jpg

Kiriloi cel Putinoi, rob al falsei religii- idolatre, formale, mincinoase, hoţoase; Tu, care te-ai făcut frate cu politrucii, ca să treci puntea îmbogăţirii, iată de ce (împreună cu toată preoţimea lumii) nivelezi calea, pentru ca neştiutorii să pupe icoana Fiarei (Ap.13/7-20)! Te rog, cât se mai poate, cere o audienţă la Adevăratul Dumnezeu (cel nepictat, necartonat şi neiconat), ca să-i afli părerea şi despre rusificarea ţărilor cotropite, exploatate, manipulate, intoxicate… (Habacuc 2/1…) Dacă tu, Marele vinovat, alăptat din komunism, adică satanism, pedepseşti „vina UCRAINENILOR” care… Rusofobia în rândul românilor. Motive pentru URĂ: un amplu rezumat al ”prieteniei” româno-ruse; Patriarhul Kiril al Rusiei le promite „raiul” soldaților ruși care mor în Ucraina; Fiindca pupa moastele lui Stalin,Lenin si Hitler…Delirul dughinist din mintea lui Putin: “Să construim Imperiul Mondial, aceasta este sarcina noastră, știm cum s-o facem. Pentru că noi suntem Roma. Pentru că Roma suntem noi. Iar cei care ni se opun sunt Cartagina” ; 22.000 de euro pe lună – salariul baronului PSD de la Antibiotice Iași. Și-a angajat și nevasta, și fiul la compania de stat; (De ochii lumii)…

Şefa socialiștilor din PE: Sunt îngrijorată de legăturile dintre unele partide din UE și Putin; Dumnezeu nu bate cu bata pe miliardarul kaghebist in sutana-satana…Momentul în care Patriarhul Kiril cade lat în biserică; (Kaghebistul Satan a aghezmuit moastele viitorului sfant …) Nașterea unui nou sfânt; (Si puti-dughinist…)Ministru, prim-ministru, șperțar, pușcăriaș și blogger – Adrian Năstase; Adrian Năstase: UE a expirat. România trebuie să meargă spre Rusia și China; Saakașvili: Imperiul rus nu a avut niciodată frontiere, a avut doar margini; Mize identitare la Chişinău: de la rezistenţa anticomunistă la respingerea tezei „naţiunii civice”; Badea Ioan,nemuritorul,nascatorul PeSeDiei corupte si… Macova scoate scheletul din dulapul lui Iliescu. Ilici a trădat Basarabia; Si Satana a vrut sa “denazifice” Imparatia lui Dumnezeu; CIP, cirip lu’ Dracu’; Rusnacii au plecat din Romania,dupa ce ne-au infestat sangele… Ion Sturza, către „putiniştii din R. Moldova”: Nu vă exaltaţi, nimeni nu va accepta ca în spatele frontului să se schimbe regimul la Chişinău; Ce şi-ar putea rupe românii pentru criminalul Putin… Putin se pregătea din 2013 pentru un război la scară largă cu NATO, dar a fost mințit de producătorii de armament;  Putinizarea lumii pusa la cale de Matca Fiarei si Placenta Prorocului mincinos(Iliescos)… Tratatul romano-rus, parafat, fara Tezaur si Ribbentrop-Molotov; Ruşii – barbarii Europei- Comunism = Nazism = Putinism, adica Satanism

…Dacă noi credem că prin invățătura komunistă, capitalista, FESENISTA, sau prin  propriile performanțe- ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri;BOTEZUL CU APA, cu DUHUL SFÂNT; CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT; ÎNNOIREA MINȚII-Ce spune biblia și știința despre creier și minte. Tata ne-a dat TOATĂ ARMURA LUI, toata invatatura si puterile  Lui, intrupate in Iisus, pentru a birui, numai prin El! ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU;NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP-Suntem iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru; DUMNEZEU NU NE PĂRĂSEȘTE, chiar daca noi il primim (din an in paste) doar in ieslea cu fin…DE UNDE VINE TĂRIA CREȘTINULUI? NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN; VINDECAREA PRIN CREDINȚĂ;CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE- Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”-nu HOTIA,Fesenia,Demonia

Răpirea și Ziua Domnului; Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii şi despre Ziua Domnului; A doua venire a Domnului Isus; Henri Rossier- 2Tesaloniceni 2:1-12; De ce eu cred că răpirea va avea loc înaintea necazului cel mare- Stephan Isenberg; Cuvânt cheie: Răpire; 14 motive pentru răpirea credincioşilor înaintea necazului cel mare, de Walter Alexander Lickley; Adunarea (Biserica) nu va trece prin necazul cel mare, de Stanley Bruce Anstey; Eşti tu gata, dacă Domnul ar veni astăzi? Apocalipsa 19.7,8- Jack Atkins; Va auzi lumea trâmbiţa la răpire?1 Tesaloniceni 4.16,de William John Hocking; Răpirea abia după necazul cel mare? Ce spune Biblia? de Elmo Clair Hadley; Epistola lui Iacov (1- 5); citeste mai multe »

ALERTĂ! După domnia Harului, (transformat într-un preş), urmează globalizarea martirajului, nivelând calea pentru Fiară, Anticrist şi Prorocul (neo)komunist! De aceea…” Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Îs.55/6); Căci nouă, părinţilor şi căpeteniilor ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine (Daniel, cap.9); Să ne pocăim, pentru că pe Hristos nu l-am primit în ieslea inimii, iar pe Duhul Sfânt îl ţinem la uşă, în ploaie, arşiţă şi în vânt (Ap 3/20) Totuşi, să-l primim pe Duhul Sfânt, să domnească pe tronul inimii înnoite (Ioan, cap.3), fiindcă el îndură Dumnezeieşte în noi, pentru noi şi dimpreună cu noi, iar noi să suferim prin Acela care duce jugul suferinţei, căci fără el suntem terminaţi (Ioan, cap.15); Se merită să suferim cu plăcere (Rom.5/3), pentru că acest trup al păcatului este întrupat din nelegiuiri (Ps.51)… Perla Suferinţei din fiecare martir se desăvârşeşte în slăbiciunea trupului, (care trebuie să descrească, pentru a prinde contur şi a creşte El -Ioan 3/30) în omul înnoit din Sămânţa Dumnezeiască (Luca 8/11) Să nu urcăm calvarul, despărţiţi de Matriţa Suferinţei (Evrei 12/2), căci satan sta la pândă şi cutreieră nu doar pământul, ci orice inimă spurcată de el (Marcu 7/14-23)… Gunoierul cosmic caută să înghită pe orice om (1 Petru 5/8) şi-l pâraşte lui Dumnezeu pentru a i-l da pe mâna lui, să-l cearnă ca pe grâu (Iov 1/12-22 şi 2/6-10)! Să mâncăm suferinţa pe pâine, cu plăcere, caci astfel satan se dă cu ţeasta de pereţi şi se bucura tot Cerul, dacă îndurăm pe nedrept (1 Petru 2/20-25 şi cap. 4) De aceea să ne înhămăm cu Acela care duce tot greul răbdării.” Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. „(Ap.3/10) Dar „suferinzii” Săi sunt mai mult decât biruitori… „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” (Ap.7/14)

 Revelarea sangelui varsat… Prietenia cu Dumnezeu… Harul: Puterea Evangheliei…Dumnezeu vrea sa fii vindecat! Dumnezeu deja a facut totul…Razboi spiritual… 

Trei întrebări despre ţepuşul lui Pavel… Binecuvantarea si miracolele…Interviu cu Randy Clark la „It’s supernatural”… Alegerea lui Dumnezeu… Duh, Suflet si TrupȘapte dușmani ai poporului lui Dumnezeu, de Manuel Seibel …Har si autoritate,de Charles Henry Mackintosh … Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi…
PUTEREA SANGELUI LUI ISUS… Cum ne poate ajuta Isus Cristos… Toti ne confruntam cu ispita… Rascumpararea… Schimbare fara efort…MEDITAȚII CREȘTINE  , by C.H. Spurgeon… Să predicăm evanghelia împărăției ca să-i eliberăm pe oameni din rebeliunea lor împotriva lui Dumnezeu … Ce a propovăduit Domnul Isus în Epoca Harului era doar calea pocăinței … Planta folosita la remedii impotriva afectiunilor respiratorii, digestive si reumatice…Ce risc crescut prezinta persoanele cu ochii verzi sau albastri…Fructele cu cel mai putin zahar, recomandate diabeticilor…Cum ne protejam de West-Nile sau meningita…Planta care combate diareea dar si constipatia…Beneficii mai putin stiute ale consumului de praz…Cum te otraveste ciorba de acasa…Cum poti folosi patlagina ca medicament…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este k.jpgHoţia, minciuna, pornografia, libertinajul, răutatea, idolatria, nedreptatea, sărăcia– dimpreună cu toate relele şi urâţeniile prin care “tata” satan a otrăvit sângele omenesc, nu sunt opera lui Dumnezeu; Omul a votat cu inamicul cosmic numărul unu, i-a întors spatele Creatorului, s-a ascuns după degetul pădurii, când s-a “îndrăgostit” de gunoierul cosmic şi s-a îmbrăcat cu frunze şi scuze! De atunci- bâiguie (mort în păcat) din amăgire în amăgire… De aceea a venit Iisus care, cu moartea lui („botezatoare” – Rom. cap.6), a călcat în piciare moartea satanei şi astfel am murit faţă de orice păcat, dar şi faţă de satan! Prin transfuzia gratuită cu Sânge Dumnezeiesc, cu Voia şi Învăţătura Lui, suntem „îndumnezeiţi”. Numai acest Sânge/Gând -plin cu Bunătăţi, Învăţături şi Frumuseţi Cosmice, în care pulsează Viaţa veşnică şi Harul nemărginitelor puteri, învie pe oricine crede, îl primeşte dimpreună cu Învăţătura Lui, îl ascultă şi ,prin El, împlineşte  Poruncile LuiAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este y-853x1024.jpgProf. Dr. Vasile Astărăstoae desființează miturile vedetelor de la Covid TV: vaccinații mor la fel ca nevaccinații; vaccinații se pot infecta, se pot îmbolnăvi și pot transmite virusul la fel ca nevaccinații. De aceea nu se justifică discriminările…Comitetul pentru vaccinare din Marea Britanie NU recomandă administrarea vaccinului la copiii cu vârsta între 12 și 15 ani. Verdictul epidemiologilor: Sunt prea mari riscurile. NU există niciun motiv direct pentru a vaccina copiii… citeste mai multe »

Pentru că nimic bun (Rom. cap.7) nu locuieşte în omul nenăscut din sămânţa lui Dumnezeu (Luca 8/11 , prin înnoirea primită prin pocăinţă), să ne facem Una cu Biblicizarea- care va acoperi toată lumea, căci va deveni plină de cunoaşterea slavei lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care-l acoperă (Îs. 11:9, Hab. 2:14); Să rămânem Una cu el, căci NUMAI El face totul foarte bine (Gen.1/31) şi pentru veşnicie (Ecl.3/11-14)… Deci, să cerem cu ardoare pe Duhul Sfânt, venit să ne ajute şi să-l intronăm ca Sef; Să-l căutăm cu înflăcărare, căci el pulsează în tot ce este Dumnezeiesc! Să înfometăm şi să însetăm după Gândirea, Învăţătura, Voia şi Practicarea celor Dumnezeieşti, pentru că el se lasă găsit (Mat.7/7); Fiindcă el este mai sfânt şi mai bun decât toţi oamenii dintotdeauna, să-i dăm întâietate şi suveranitate în toate, în totalitate; Să nu mai rămânem sclavagizaţi şi batjocoriţi de globalistul Satan cel Komunist, căci Isuss ne cheamă să ne înhămăm la jug cu el, să ducă el greul, pentru a deveni prin el, mai mult decât biruitori (Mat.11/28-30)… Dacă nu credem că inamicul cosmic al fiecarul om, ne vrea răi, bolnavi, bârfitori, preacurvari, învinşi, certăreţi, egoişti… (Gal. 5/19-21), să ne oglindim mai atenţi în „roada” lui… înainte de a trage apa la toaletă, ca să ne convingem ce face gunoierul din omul creat după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, tranformat într-un… măscărici… DECI, să divorţăm de satan şi să credem că “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin” (Rom. 11: 36).

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dod.jpgCand, cum si de ce?… Noua ordine mondială sau Noua Ordine divină ? EpistoleleEvangheliile si Faptele… Slujba profetică și caracterul ei – evenimentul de la Portland… Carte recomandată: Bogăţia uitatăTaina lui Dumnezeu în diverse epoci ale acţionării Sale- SoundWords… Închinarea în secolul 21: „În duh şi în adevăr” şi „Plăcută lui Dumnezeu” (21)Sunt suficiente motivele bune? SoundWords Cortul intalnirii…Altar, Jertfe si Preot…Legămintele din Biblie… Tipuri mesianice-Introducere… Biserica și Împărăția lui Dumnezeu… Dragostea nu se umflă de mândrie…Problema păcatului (3) Romani 7: Păcatul, Legea, eu-l şi cum se continuă?Frank Binford Hole…Domnilor “părinţi” globalizanti, va place starea recoltei voastre? Imoralitatea, războaiele, nedreptatea, suferinţa, minciuna, încălzirea globală, îngheţurile, martirajul şi alte mizerii sunt rodul învăţăturilor voastre otrăvitoare, falite, formale, false, idolatre! Nu mai rămâneţi morţi în păcate şi îngropaţi în necuraţii şi globalii… Nu mai mergeţi pe mâna comunistului amăgitor; Şi dacă nu-l scoateţi din voi-la şomaj, minciuna, hoţia, sărăcia şi alte urâţenii ale satanei au picioarele scurte; Adevărul, Dreptatea, Bunătatea, Iertarea, Iubirea, Dragostea… sunt veşnice! Ieşiţi din babilonia învăţăturilor apocaliptice şi intraţi în Templul Cristic, pentru a deveni una cu Acela în care este neprihănire, armonie, împăcare, iubire, slujire, credincioşie, iertare, bucurie etcAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 64.jpgSecretul Vacx(i)nării. Pentru cei ce vor să priceapă cum stă treaba, un lucru trebuie să fie clar……REVOLTĂ în Franța: Pașaportul covid FALIMENTEAZĂ mall-urile –De ce nu vorbește presa despre asta? 150 de STUDII și articole despre efectele adverse ale vacksinurilor Koovid și afecțiunile cauzate, de la copii și adolescenți la adulți și bătrâni… citeste mai multe »

Domnilor creştini de pretutindeni, nu este suficient să credeţi în Hristos, dacă nu-l ASCULTAŢI, primiţi,induraţi, şi întronaţi să împărătească suveran, prioritar, complet şi total, ca să mâncaţi şi Pâinea vieţii, plămădită din bunătăţi – cu lacrimi amare-ca să beţi Gândirea, Iertarea, Slujirea, Jertfirea –Sângerarea Lui… Şi dracii cred, precum globaliştii, dar o să ne jupoaie de vii, dacă nu ne umplem cu Plinătatea tuturor bunătăţilor, suferinţelor, frumuseţilor şi învăţăturilor Sale! Nu este suficient să-l primim, dacă nu-l lăsăm drept Căpetenie, nu coadă… Să întâmpinăm Venirea lui, nu doar în Arca lui Noe, ci în “Corabia Cristică”, în învăţătura, rodirea, întruparea Duhovnicească, în odihna lui, unde să împlinim  Voia lui, nu a amantei lumi… Astfel El nu rămâne în noi… Ba, mai mult, dacă nu ne facem una cu răstignirea lui, prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6), nu avem cum devenim Una cu învierea, înfierea, înălţarea, umblarea, rodirea, conveţuirea cu El; Voi vă jucaţi de-a păcătuirea, pentru că nu vă înrădăcinaţi în Sine, de unde să trageţi seva fără de păcat. Din nimeni altcineva nu vă puteţi hrăni cu mântuire, iubire, bucurie, impăcare, iertare, dragoste, iubire…

Creştinul şi obiceiurile sale-hranăcare ţine toată veşnicia, dar care nu ne costă pe noi nimic, ci numai pe El-rastignirea! Căile lui Dumnezeu şi căile lumii… Văd, vreau, iau … Influenţa materialismului…Amăgirile din timpul sfârşitului… Înarmarea pentru biruință… Biruinta asupra forțelor răului…Fapte 4;12. In nimeni altul nu este mantuire: …..  by john Fischer…Faptele Apostolilor 4
Creşterea în Hristos… Mântuirea, singura solutie… Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera… Evenimentele finale– Domnul Isus si cei mantuiti… Viața creștină… Hristos, Domnul Sabatului… Sabatul… Cum suntem mântuiţi? Mântuirea… Duhul Sfânt… Fiul… Tatăl nostru ceresc iubitor etcCompatrioti- de ce nu doriti anchetarea hotiilor,prin care Burghezia satanista  a furat Averea tuturor amarastenilor ?! Procuratura bulgară va ancheta toate privatizările de după căderea comunismului…Din „mormanul de fiare vechi” a apărut un nou tip de businessman. Sunt pentru anchetarea tuturor privatizărilor făcute în România după căderea comunismului…De aceea a fost ajutat Trump sa piarda alegerile …Pericol planetar major. China și atacul împotriva portavionului american USS Theodore Roosevelt… (Inainte de  intronarea dictatura sanatatii,a fost creata )Criza sănătății publice (II)DE DR. VASILE ASTĂRĂSTOAE… Neomarxismul  infloreste- Al 46-lea Președinte al Statelor Unite, Joe Robinette Biden: Oricine a votat pentru președintele Trump este rasist, naționalist sau un imbecil care trebuie reprogramat sau reeducat… De ce merită iubită Diaspora Românească… Amicii lui Hayssam şi devalizarea RomânieiTopul marilor ţepari. Devalizarea banului publicAverea lui Flutur. Vile ‘’pe numele copiilor’’, masini de lux primite ca ‘’donatii’’…Procurorii lu’ peste. Dosarul celei mai mari devalizari din Iasi facut in bataie de joc…Afacerea penală Spitalul Covid Lețcani. „Combinatorul PSD” omul de legătură al basarabeanului care a intermediat afacerea…CEO-ul Pfizer susține că vaccinurile actuale pot deveni ineficiente  Doi infractori au confiscat o comuna din judetul Iasi. Primarul, un nou dosar penalDNA Iași n-ar prinde hoțul nici dacă i-ar bate la ușă. Primăria iese basma curată dintr-o fraudă uriașa cu fonduri UEÎncrengăturile cu miros de grup infracțional organizat din jurul devalizării patrimoniului tinerilor – episodul I citeste mai multe »

Domnule Iliescu- liber cugetător, părinte al poporului (PeSeDist), născut din sămânţa învăţăturii sataniste (Ioan 8/44), va place recolta? După 40 de ani de rătăciri, prigoniri, minţiri şi îndoctrinări fără de Dumnezeu (prin pustia komunismului), pământul nu ne mai suporta încă 40 de ani de globalism, contra lui Dumnezeu! Se apropie ziua în care “oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap. 9/6) Ce aţi semănat, culegeţi! Aţi pus in inimile şi minţile oamenilor -masonii, minciuni, hoţii, certuri,viclenii, vânt, minerizări, lichidări, demolări, prigoniri ale tinerimii, dimpreună cu toate roadele demonice din Galateni, cap.5/20; Acum culegeţi haos, hoţii, săracii şi furtuna apocaliptică… Dacă nu vă pocăiţi, ca să ridicaţi blestemul de peste acest popor necăjit, se alege praful de această ţară şi pulberea de acest popor, căci iată, deja oamenii se roagă “munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci…?” (Ap.6/16-17)

„Conspiraţia bancherilor…globalizarea crizelor, regionalizarea puterii…Semnificatia Templului… Se refac marile imperii de altădatăGLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. BISERICA APOSTATĂ – MIREASA LUI ANTIHRIST…Despre apocalipsă şi sfârşitul lumiiMasoneria română și conducătorii lojelor la vedere…Apocalipsa Democraţiei Românesti …Despre apocalipsă şi sfârşitul lumii…Soros grabeste Apocalipsa naţiunilor…GLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST…a)- Invitaţie DUMNEZEIASCĂ trimisă oricărui păcătos –pentru a nu se inneca în Potopul de etc Cum prevenim reumatismul…Cum sa traducem durerea de inima…Cum recunoaştem pancreatita! Netratată se ajunge la deces…Ce spun unghiile despre personalitatea ta…Alimentele ultra-procesate provoaca diabet…Nu mai aruncați pâine veche: iată 5 moduri de a o reutiliza…Cum să elimini urmele de vopsea de pe piele și haineCum ne protejăm de gripă…Poliartrita reumatoida se poate tratab) Urăsc pomenile şi lumânările, icoanele şi datinile, tradiţiile şi idolatriile iconate… “Urăsc… şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi… Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! “(Isaia, cap 1)Dragostea nu se mânie (1Corinteni 13:5)… MÂNIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 15 /52… Iadul Vesnic; A doua venire a lui Hristos… Încurajaţi-vă unii pe alţii (1 Tesaloniceni 5:9-11)… A uitat cumva Isus de noi? Apocalipsa 6:12-17… Itinerar Biblic Ep. 1033 – APOCALIPSA Cap. 6:3-17…INTRĂ ÎN CORABIA SALVĂRII citeste mai multe »

Biruim şi masturbarea, beţia, curvia- cu toată demonia, (fesenia) din Galateni 5/20, prin UNIREA cu Iisus…Pentru că Isuss este unicul prieten al tuturor păcătoşilor, noi de ce îl refuzăm? El este singurul din univers, care- nu doar că ne vrea tot binele cosmic, dar ni se dăruie, dimpreună cu bunătatea, blândeţea, dragostea, iubirea nemaimuţărească etc; Tot El ne dă împăcare, iertare, slujire, îndumnezeire, vindecare, iertare, neprihănire, credincioşie şi… Această pâinea vie, plămădită din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, rumenită in cuptorul de la Golgota, noi de ce o respingem? De ce ne hrănim cu amăgiri, otrăvuri-mizeriile gunoierului cosmic, în timp ce pe El îl comprimăm în tablouri aurite,dar mute, surde, şchioape, îl ţintuim pe pereţi şi ne hrănim cu firimituri din an în paşte; Noi l-am scuipat, ţintuit şi îngropat, dar El s-a hrănit cu toate loviturile noastre, le-a asimilat şi a purtat toate boalele, neputinţele, păcatele, răutăţile, moartea noastră şi le-a îngropat! Le-a răstignit şi îngropat, ca să nu le mai dezgropăm, să nu le mai savurăm niciodată; El a plătit cu propria sângerare toate datoriile noastre şi ne-a dat gratuit cardul veşniciei, punând în contul fiecăruia toată Plinătatea Dumnezeiască, dar noi DE CE tot goi, răi, pădureţi, nealtoiţi şi morţi în păcate rămânem!?

În zadar aşteptaţi Venirea lui, cu o ureche lipită de plăcerile de o clipă ale senzualităţi şi cu una, (tot netăiată împrejur), lipită de globalizarea Marx-sismului… „Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.” (Ier.6/13) Dacă nu deveniţi UNA cu El şi cu toţi aşteptătorii, dacă nu vă înzidiţi ca o jertfă vie, (Rom.12/1-2) în Trupul lui, ca să circule NUMAI Sângele lui Hristos, Gândirea, Voia lui, Învăţătura Duhovnicească, degeaba îl aşteptaţi; Cât se mai poate, iubiţi şi grăbiţi Venirea lui, prin dezbrăcarea de sine şi prin îmbrăcarea cu nemurire şi neputrezire (1 Cor., cap.15); Naşteţi-vă din nou şi pocăiţi-vă în Duh şi în Adevăr, pentru a vă împăca toţi (şi cu Dumnezeu), ca să vă scape de povara păcatelor, care apasă pe sufletul rănit şi pe conştiinţa împrumutată de Tatăl, nu pentru a o întina, ci pentru a birui (prin El) moartea, Legea, blestemul, păcatul, dar şi pe satan (Rom. cap.6) … Deci, rămâneţi UNA cu El, lipiţi-vă urechea (circumcisă) de Bine, să vă umple sunetul Trâmbiţei triumfătoare şi îndrăgostiţi-vă NUMAI de Domnul, nu de doamna lume, căci nu vă   desrădăcinează de pe plaja plăcerilor maimuţăreşti… (1 Ioan 2/15-17)

În zilele noastre mulţi creştini au fost răniţi în bisericile din care fac parte, mulţi oameni au fost abuzaţi spiritual de un cult, de o… Cum putem face față înfluențelor rele din zilele din urmă?
„Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, nici ora.” Dar nu cu un ochi la amanta lume şi cu unul la Isus… nu plini cu iubiri maimuţăreşti… ci umpluţi cu Plinătatea Lui…
Sa ne hranim dintr- „o religie curată şi neîntinată înaintea unui Dumnezeu şi Tată”

  

Daca vrea omul sa se elibereze ,inclusiv de IMORALITATE SEXUALA… din robia drogurilor… Solutii la probleme sexuale dinainte de casatorie… Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi, chiar dacă ești cu handicap, orb, surd, sau dacă ești neștiutor de carte (analfabeți), căci în…Intrebari si raspunsuri Biblice … 

  SFATURI PENTRU BISERICA Unirea cu Hristos…ÎN EL AVEM răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;  Pr. Dumitru Stăniloae despre unirea cu Hristos…Puntea dintre Pământ și Rai;Idolatria din zilele noastre;Îngrijind de nevoile aproapelui;Ai fost adoptat;Ținându-te strâns de Dumnezeu;Căutând pe cei pierduți;Ce ți-a furat inima? De David Wilkerson si Gary Wilkerson… Crearea omului și întruparea lui Hristos; Răpirea sfinţilor Edward Dennett…

citeste mai multe »

Nu vă înşelaţi cu pomeni, datini, lumânări, taxe, tradiţii şi cu alte condiţionări, căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este băutură, mâncare, senzualitate! În ea intră doar cei goliţi de sine, prin botezul Suferinţei în Moartea Lui, (Rom. cap.6), îmbrăcaţi în Mantia Cristică… Numai „aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului… Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Ap.7/14-16)…” El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21/4) În zadar aţi furat şi speranţa, aţi dat afară Adevărul şi aţi primit hoţia, minciuna, vrăjitoria, cearta; Aţi împuşcat armonia şi aţi îngropat dreptatea, aţi înscăunat injustiţia cu falsele voastre învăţături, filozofii, politici, căci toate sunt deşertăciuni idolatre, demonice, bolnave, dezavuate în Galateni 5/20…Preoţi orto-greco-catolici de pretutindeni reabilitaţi pocăinţa şi îndeamnaţi creştinii să se nască din nou

Apocalipsa natiunilor dupa Soros…Ştiinţa celor 10 plăgi biblice…ii convinge si pe atei! Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII...Răpirea și Ziua DomnuluiCele 70 de săptămâni…Istoria ascunsă a celor trei lumi…Un plan „providențial“…Supranaturalul Bibliei… Cifrul spiritual al cifrelor etc  citeste mai multe »

 Preoţi, pentru că aţi prostit lumea să nu se nască din nou, rugaţi-vă şi voi la păreţi pictaţi, auriţi, dar muţi, până vă umplu cu aur; Rugaţi-vă şi la foto-picturi şi moaşte iconate, dar surde, şchioape, să vă dea bani- ca să nu va innecati în a doua Mare a morţii ! Căci” despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap.21/8) DE ACEEA Dumnezeu a eliberat Poporul Evreu din cuptorul faraonului comunist, (incins de păcătuirea globalizării), l-a trecut marea şi Iordanul ca pe uscat, dar zidirea de ape s-a prăbuşit peste fesenistii plini cu hoţii, minciuni, idolatrii iconate… pentru că au pus la spate pocăinţa, ascultarea, naşterea din nou şi botezul în Moartea lui Iisus (Rom,cap.6)… De aceea l-a trimis Dumnezeu pe Hristos, plin cu Har şi Adevăr, pentru ca prin unirea cu răstignirea Lui, să ne golim de noi înşine, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit; Apoi, prin unirea cu învierea Lui, ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să putem traversa MAREA problemelor, pe valuri, spre Cananul Dumnezeiesc!

Isus este Usa de iesire din cazemata satanei globaliste, feseniste, dar si usa de intrare in Imparatia lui Dumnezeu, prin Cheia suferintei crucificate! Ce este „crucea?” Care este rezultatul purtării crucii NUMAI dimpreuna cu Hristos?Împărații răsăritului se pregătesc pentru Armaghedon !!! Globalismul fără Dumnezeu este împărăția lui Antichrist! Cum s-ar putea altfel? Se refac marile imperii de altădată; Umple-te cu Invatatura Dumnezeiasca, pentru Slujirea dezinteresata, Crestina! Cine este Antichristul ? Haina de nuntă

Fa-te Una cu Isuss, caci nu trebuie niciodată să pierzi vreo bătălie împotriva păcatului; Cum birui păcatul? Planul Profetic; Lucifer – Satanah – Diabolos; Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, de Ch. H. SPURGEON… Cifrul spiritual al cifrelor; 2. Cortul intalnirii; Răpirea și Ziua DomnuluiRupe lanțurile, gandurile, preocuparile, poftele  adamice…care nu știai că te leagă,fa-te Una cu Eliberatorul Hristos; Vrei Să-L Urmezi Pe Isus În Biruință; Răsplătirile celor mântuiți; MILENIUL; Destinul Bisericii etc  citeste mai multe »

Poporule minţit, manipulat, exploatat în fel şi chip de preoţi, politruci, radio- televizii şi de alţi birjari- Dumnezeu nu are nevoie de Catedrala Mântuirii neamului, pentru că „În nimeni altul nu este mântuire, decât în Isus. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” F. A. 4:12 El s-a jertfit să locuiască în templul inimilor născute din nou, nu în biserici făcute din pietre seci şi fiare, întrucât „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? F. A. 7/49 Poporule nenăscut din nou…, „Aşa vorbeşte Domnul: „Nu tu Îmi vei zidi o Casă de locuit…” (1 Cronici 17/4 b) Biserica lui Christos este o „zidire” construită din madulare Cristice- pietre vii- una cu El, înnoite, „cimentate” de Sângele Dumnezeiesc- Duhul Sfânt, Atothrănitor  care circulă nestingherit prin fiecare… Ce Zice Bisericilor Spiritul? Stăpânirea De Sine În Libertate… Maturitatea Creştinului Sau Creşterea Creştinului În Cristos

 …Versete  pentru  Mântuire…Versete in care pulseaza Cristos- Mântuitorul nostru

 Zidind Templul lui Dumezeu- Fr. David Stein, S. U. A. MATURITATEA CREŞTINULUI SAU CREŞTEREA CREŞTINULUI ÎN CRISTOS… Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18? Când și cum a propovăduit Isus duhurilor din înshisoare? Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute… ADUCETI… TRUPURILE VOASTRE CA O JERTFĂ VIE”

citeste mai multe »

“… acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce şi-au pus în gând.” (Gen.11/6 b) După modelul potopistilor din vremea lui Noe şi globaliştii de azi, nu doar că se “descurcă” fără Creator (Psalmul 2) dar, împreună cu sclavii satanei (nenăscuţi din nou din Sămânţa lui Dumnezeu-Luca 8/11) şi-au pus în gând să se războiască şi cu Dumnezeu, căci ei îl au ca tată pe diavolul cimpanzeu (Ioan 8/44); Ei, altoiesc omul “nou”, pe trunchiul robotic al Inteligenţei Luciferice, ca să nu mai fie Creatorul cu standarde morale; Astfel să-i manipuleze, teleghideze, teleporteze pe toţi cum vor, după chipul, asemănarea, gândirea şi interesul Anticristului, Fiarelor făcătoare de minuni iconate (Ap. 13) şi… De aceea, cât se mai poate, (Prov.1/28-33), după ce, noi, TOŢI, încă din coapsele primilor părinţi, l-am prigonit şi răstignit pe Hristos, măcar să nu-i mai refuzăm Învăţătura, Rânduiala, Voia, Gândirea! Şi nici pe Duhul Sfânt să nu-l mai întristăm (Ef.4/30) ci, să-l căutăm, să-l cerem cu ardoare (Mat.7/7), ca să ne umple cu Plinătatea Dumnezeiască, nu cum vor ei, să ne umple cu vaccinarea învăţăturii transhumani– demonească! Să ne deslipim de gunoierul cosmic (Mat.16/24-28) şi, să ne întoarcem, să ne cerem iertare, să ne împrietenim, să ne împreunăm, să fuzionăm cu Duhul Adevărului (Luca 16/13); Deci, să devenim Una (nu cu ea, 1 Ioan 2/15-17) ci cu Acela care este cel mai mare, mai darnic, mai corect, punctual şi veşnic Sfânt(Rom.6/1-14); Tot ce făptuim, să facem numai prin Isus (Ioan 15/5) şi dimpreună cu Duhul Sfânt –Căpetenie, căci nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7); Să rămânem în El, conlucrând, căci este singurul din univers care face totul foarte bine, pe veci, pentru a fi găsiţi în El (Fil.3/9-15)! Fiindcă…” Afară sunt cinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!” (Ap. 22/15)… Să credem că ei, dacă nu se pocăiesc, devin una cu satan în gheenă, căci”…diavolul, care -i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. Apoi … morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Ap. 20/9-15)

… “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” (Rom. 2/4) Dacă nu vă pocăiţi, măcar nu faceţi din religiile lumii o adunătură Babilonică de…” cre (ş) tini” ci, învăţaţi-i pe toţi, inclusiv pe mincinoşi ori manipulatorii lumii să se nască din nou (Ioan, cap.3 şi Rom. cap.6); Să se nască, nu din sânge de cimpanzeu, nu din sămânţa învăţăturilor voastre falite, idolatre, ci din Sămânţa Duhovnicească, din Sângele Cristic al Bibliei lui Dumnezeu, care este fără vreun cusur! Nu mai turnaţi Învăţătura Nou Testamentară, Dumnezeiască, în vechile mentalităţi şi inimi dogite-ruginite şi cârpite! Nu mai fardaţi prin Inteligenţă demonică – vechea Inchiziţie, cu “Biblia”, voastră (nouă), ci deveniţi una cu Duhul Său, prin botezul, gratuit, conştient, în Moartea lui Hristos, nu în apă de ploaie, pe bani… Căci” Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutură din haina şi ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi şi se păstrează amândouă.” (Mat.9/16-17)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh.jpg

(De la Papa,nu de la Dumnezeu cetire…) Biserica este destul de mare pentru heterosexuali și homosexuali, pentru viață și pentru alegeri! Inchiziţia a reprezentat unul dintre episoadele dure ale Evului Mediu şi ale istoriei Bisericii Catolice. Iată zece lucruri despre ce a reprezentat şi modul în care a acţionat ea… Începuturile inchizitiei – crestinișmul de la martiri la tortură… Inchizitia a omorat 68 de milioane de crestini intre anii 1200 si 1800 d.Cr. pentru convingerile lor legate de erorile Papilor si ereziile acestora impotriva lui Cristos… “Biserica avea mare încredere în pedeapsa corporală ca remediu pentru revolta spirituală”. (W. Woods, “A History of the Devil”)… Nici Stalin cu Hitler nu a fost atât de diabolici: statul îi aruncă pe creștini înapoi în catacombe! INTERVIU CU JOHN BALIZOU, PASTOR IN REPUBLICA CENTRAFRICANA – SUNTEM AMENINTATI DE MUSULMANI REBELI, GANDUL LOR ESTE SA DISTRUGA TOT CE ESTE CRESTINISMUL; Open Doors – În 2017 au fost omorâți peste 3000 de creștini, iar peste 2000 au fost închiși, în jur de 800 de locașe de cult au fost distruse sau vandalizate; Teroarea comunistă, între stalinizare şi destalinizare ; Iosif Ton-Despre minuni și vindecări prin credință; În ce sens este jertfa lui Isus o „răscumpărare pentru mulți”?   Jertfa lui Isus este mult mai mare decat pacatele noastre ; Hristos, Jertfa noastră; Nelu Brie – Cum pot sa stiu ca pacatele mele sunt iertate? Nelu Brie – Cum pot sa stiu ca pacatele mele sunt iertate? Un Mesaj Pentru Romania- Jertfa Lui Hristos; Cât preţuieşte-n ochii tăi Jertfa lui Isus? SUPREMAŢIA JERTFEI LUI ISUS CHRISTOS…. Semne ale vremurilor din urma ; Cateva versete   pentru subiectul-Jertfa lui Cristos; Sapte motive pentru care Iisus si-a dat viata;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 6.jpgCele mai eficiente tratamente pentru constipatie; Cele mai eficiente plante medicinale ; Obiceiuri surprinzatoare care duc la acumularea de toxine in corp;Terapia care ne poate scapa de operatia de hernie de disc; Cicoarea – ajutor de nadeje in cura de slabire; Proprietati terapeutice pe care le detine lavanda; Terapii complementare cu produse apicole; Top 4 plante medicinale pentru intarirea sistemului imunitar; Plantele medicinale, remedii naturale pentru multiple afecțiuni; Remedii din plante (fitoterapie) pentru afecțiuni dermatologice; Remedii din plante medicinale pentru durerea de splină; CEAI PENTRU AFECȚIUNI RENALE; Pătlagina – proprietăți, beneficii, contraindicațiiAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5-1.jpgTransumanismul: spre o filozofie futuristăTranshumanism: Toward a Futurist Philosophy; NU ȘTIM CUM. NU ȘTIM CÂND. DAR MOARTEA VINE PENTRU NOI TOȚI; Gabriel Liiceanu: Politicienii au furat sume “înspăimântătoare” – cât 400 de spitale, 600 de școli și 1.700 km de autostradă; Gabriel Liiceanu, despre Mineriada din ’90: A fost o barbarie enormă. Noi tragem după noi imaginea politică a ţării noastre; Polonia: ”Dacă Putin câștigă, va mobiliza industria Ucrainei pentru a continua războiul, cum a făcut Hitler cu Cehoslovacia”; Cum a reușit George Soros să spargă Banca Angliei pentru 1,1 miliarde de dolari; Muzică rock (B.Gscheidle), de Baldur Gscheidle; Sodoma și Gomora, de Kurt Quadflieg; Cum va arăta următorul secol co-imaginat de copii? Guvernul copiilor! Ultima seară pe pământ. De ce a murit Nichita Stănescu; Marea Resetare prin foamete: „Nu vei deține nimic și vei muri de foame”…”Colectivizarea şi teroarea comunistă din România şi URSS”; Fenomenul Pitești, pandemoniul închisorilor comuniste. Tortură și teroare la Pitești! ; Comunismul Mondial

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este qqq-819x1024.jpg(Cand il inlocuiesti pe Adevaratul Dumnezeu cu moaste de cimpanzeu,oamenii sunt umpluti cu standarde( IMORALE)…BOR a strâns 2,5 milioane de euro din pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași; Ocultism (WJOuweneel).de Dr. WJ Ouweneel; Ateism, de Richard Wurmbrand;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp.jpg

CUM PUTEM SCAPA DE MOARTEA A DOUA? (Ap. Cap. 20)

Capitolul I

(RE) ânvierea KOMUNISMULUI (satanismului) PLANETAR

Capitolul II

ŞI ATEII SUNT ÎNGĂDUIŢI, IUBIŢI, RĂSCUMPĂRAŢI ŞI AŞTEPTAŢI DE CREATOR

Capitolul III

 

NU IERTATI, NU VORBITI, NU GANDITI, NU FACETI NIMIC FARA EL…”(Ioan,cap. 15)

 

1.După cum Satan le-a băgat în cap părinţilor că vor fi ca Dumnezeu (Gen. cap.3) şi” deştepţii” lumii de azi se cred mai mari, tari şi atotputernici, prin transumanism, nu prin Biruitorul Mijlocitor! Dar pieirea este garantată…2. Cand globalistii il scot pe Dumnezeu din casa(din inima casei, se introneaza satanistii la masa…) Globaliştii vor să creeze din oameni „zeităţi superioare” Zilele lui Noe sunt acum! 3.„Toata Plinirea lui Dumnezeu” a locuit în Hristos si in slujitorii Lui pe pământ fără implanturi cerebrale, sau prin  alte îmbunătățiri tehnologice;4. Nu transumanismul sau Inteligenta Artificiala salveaza lumea;Avem nevoie de o minte nouă, de sfinte motivații, inimi și corpuri fizice””operate “” de Creator, nu de nimicitorul ateu…5.„Transumanismul nu ofera optimism tehnologic” și admite că tehnologia poate „provoca un rău enorm”… 6. Revoluția transumanistă, mutațiile axiologice, tirania globală și vremurile de pe urmă; 7. Prin transumanism, încercăm să devenim ca Dumnezeu, remodelându-ne după propria noastră viziune ,nu dupa Voia Lui,dar gheena ne asteapta…8. Alte fulguieli transhumaniste puteti gasi aici: 9. Ce este Internetul Trupurilor Umane și cum a fost deja implementat? 10. Modificări ale paginilor din „cartea vieții” – Crispr cas9…11. (Cine nu se face una cu El,este facut una cu ea-masina lor…) Tehnologia CRISPR va scoate bebeluși pe bandă rulantă implantați cu cipuri și modificați genetic după agenda WEF;12.Omul intre resetarea planetara si extinctia in masa; 13. (Roada lucrarii fara Dumnezeu isi arata coltii)…Dr. Peter Scott-Morgan, „primul cyborg uman din lume”, a murit la 64 de ani. De ce a decis să se transforme în jumătate robot;14. TRANSUMANISMUL DECRIPTAT – Metamorfoza navei lui Tezeu…15…

citeste mai multe »

“Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.” (Pl. Ier.3/40) Cât nu este prea târziu, “Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!” (Hag.1/5) şi deslipiti-vă de minciuni, viclenii, toxine şi de alte învăţături ale pârâciosului gunoier, căci… “Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi…” (Ap.3/20-21) Prieteni de pretutindeni, tovarăşi de păcătuire- AJUNGE! Proprietarului nostru i-am întors spatele, ne-am lipit de satan, până ne-am făcut una cu el (Ioan 8/44) şi cu toate mizeriile nelegiuirilor, încă de când eram în sângele lui Adam! Pe prietenul păcătoşilor nu l-am băgat în seamă (Îs.53/3) şi nu l-am primit (Ioan 1/11) decât într-o iesle; După ce ne-a spălat, îmbrăcat şi iluminat cu Învăţătura Dumnezeiască, l-am scuipat, biciuit, pironit şi îngropat, dar n-am scăpat… Totuşi, pe Duhul lui Hristos de ce îl refuzăm, neglijăm, batjocorim, îndurerăm, întristăm? (Ef.4/30); Fiindcă Isuss ne-a învăţat că despărţit de el nu putem face nimic Dumnezeiesc, de ce, prin pocăinţă nu ne întoarcem de la troacă lăturilor- învăţăturilor lumeşti (precum fiul risipitor –Luca 15/11-32);Prin naşterea din nou din Sămânţa (BIBLIEI) lui Dumnezeu (Luca 8/11), de ce nu ne lipim de Duhul Adevărului, pentru a rămâne Una cu învăţătura, înfăptuirea, iubirea, bunătatea, rânduiala lui; Astfel dăinuim prin El, dimpreună cu toate cele ale lui, dacă-l păstrăm Şef- integru, integral, prioritar şi suveran în toate şi în totalitate, căci nu este în tot universul altcineva mai măreţ, bun, sfânt, corect, vindecător, purificator, priceput, punctual ca el… Până când îl ţinem în ploaie şi în vânt, în faţa uşii inimilor noastre golite, dezbrăcate, împietrite (Ier 17/9), înrăite? Nu credem că potopul de nelegiuiri este roada imoralităţii cre (ş) tine din inimile neânnoite ? Nu pierdem nimic, dacă-i dăm cheile, ca să intre Preotul veşniciilor în toate colţurile inimii demonice, pentru a ne goli, spăla, sfinţi, domni, rodi dimpreună, ca să biruim orice fărădelege, dar şi pe nelegiuit; Nu-l mai lăsaţi afară pe Salvator; Nu se cuvine, să nu bem Apa vie a Neprihanirii (Ioan, cap.4 şi 7/37-38) şi să mâncăm din Pâinea(BIBLIA) Învăţăturii (Ioan, cap.6) doar firimituri dăruite cu pipeta prin gaura cheii, sau pe sub prag! Nimeni nu poate rămâne cu sufletul în rai, dar cu Prietenul TUTUROR păcătoşilor în afara uşii –cu inima între 2 luntrii! Nu mai lăsaţi să vă încifreze în 666, pentru a vă turna în matriţa globaliului satan ci, lăsaţi-l pe (re) creatorul, (răs) cumpărătorul Dumnezeiesc să umple şerpăria inimii cu Plinătatea Sa şi cu toată roada,învăţătura, bunătatea, rânduiala, sfinţenia şi cu frumuseţile Sale, fiindcă NUMAI…” Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” (Ap.3/21-22)

Noua moralitate fără niciun Dumnezeu; Programul Terra – Un atentat extraterestru asupra omenirii; România emite din nou derogare pentru folosirea în agricultură de pesticide toxice, interzise în UE; (Se duce de rapa  si Castelul,dupa detronarea Regelui)… Plouă în Castelul Peleş. Apa a afectat grav acoperișul clădirii și camerele prețioase. Găleţile şi improvizaţiile, la ordinea zilei; (Mare este Gradina Domnului…)SEMNIFICATIA GENETICA A CODULUI FIAREI – 666; Adevăruri interzise – vol III, de Eugen Delcea; CEAUSESCU: ADEVARURI INTERZISE; Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca, de Mihaela Albu & Dan Anghelescu; Rusia, UE si SUA; (Agricultorii culeg roada votarilor anterioare…) Protestul fermierilor: Instigare politică sau cuțit ajuns la os? – Interviu cu Dacian Cioloș; Asistăm la apariția unei noi ordini mondiale? Interviu Cristian Ghinea: “Revolta oamenilor care muncesc și sărăcesc este perfect justificată”; Cele Mai Intunecate Secrete Ale BISERICII CATOLICE Dezvaluite… MITURILE SI SECRETELE VATICANULUI; Zece secrete ascunse in biblioteca Vaticanului; Tehnici de manipulare a minţii. Riscurile nevăzute la care eşti expus; Cum sunt folosite rețelele sociale ca arme de manipulare; Fratele lui Justin Trudeau îl consideră pe acesta un teleghidat al lui Klaus Schwab și al Marii Resetări: Parcă ar oficia o magie neagră (I) si (II);Globalizarea nefericirii; Homosexuali din toate țările se pregătesc să se unească la București – Congres al activiștilor LGBT cu peste 450 de participant;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este images.jpgCe înseamnă demența digitală și cum se distruge creierul tinerilor; Dementa digitala. Cum ne tulbura mintea noile tehnologii,de  Manfred Spitzer; Cristian Pătrășconiu. Interviu Manfred Spitzer: „Demența digitală – o boală a viitorului”;Urmele Securității în mlaștina tranziției, de Vladimir Tismăneanu; „Marele jaf” și tenebrele stalinismului; Jon FOSSE – Discursul de la decernarea Premiului Nobel pentru Literatură 2023;  Serhii Plokhy: Războiul ruso-ucrainean. Întoarcerea istoriei; Educația sexuală, de la Rusia Sovietică la Organizația Mondială a Sănătății. Rădăcinile bolșevice ale unor politici publice contemporane; O universitate americană organizează cursuri de „vaginizare” a bărbaților; ”Putin, apărătorul moralei creștine”. Și alte mituri prăbușite ale extremei drepte; Marxismul cultural – o introducere sintetică; iteratura Noii Ordini Mondiale; Curs – Cărți mici, idei mari- De ce cărţi mici? Marea Resetare – minighid pentru naivi (I); CALEA SOVIETICĂ; Nevoia de Contra-Revoluție; Zelenski: „Vladimir Putin este un prădător care nu se va mulţumi cu un conflict îngheţat în Ucraina”; Referat DNA: „Legea junglei”, la Spitalul Județean Botoșani; (Cata vreme se legifereaza cu picioarele…) Răscoală și diversiune, de Cornel Nistorescu; (Pentru a grabi moartea poporului, au mai creat o criza…) Criza sanitară lovește direct în pacienți! Medicii de familie vor să-și închidă cabinetele! Prabusirea unei tari: 55% dintre copiii din Romania isi doresc sa plece in strainatate. 20% dintre cei de peste 16 ani nu urmeaza nicio forma de invatamant…(In timp ce unii   schiopateaza,falimenteaza,altii nu vor sa raspunda decat in fata marii adunari …globaliste !) Prime de 720.000 de lei pentru conducerea ASF în anul falimentului Euroins. Câți bani a încasat fostul șef al instituției… Cât câștigă CEO-ul OMV Petrom? Christina Verchere a avut în 2022 un salariu brut de 415.000 de euro; (De ce o preocupa vindecarea ranilor ROMANESTI pe printesa Rusiei?!) Rusia deranjată după ce la Chișinău o stradă va primi numele Reginei Maria a României; Mai multe imobile din Franţa aparţinând lui Vladimir Plahotniuc au fost percheziţionate de procurorii moldoveni;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este fd.jpgPSD = ciuma roşie a reprezentat şi reprezintă interesele mafioţilor bogaţi şi liberi…Cum ne-a vândut ţara ruşilor KGB-istul criminal Ion Iliescu… Cum a distrus mafiotul George Becali intreprinderea Electronica Bucuresti; Foştii comunişti au făcut mereu legea în România, cică democratică şi civilizată; 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dd.jpgRĂZBOAIE, VEȘTI DE RĂZBOAIE… CUTREMURE ȘI FOAMETE-Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău…VINE PESTE NOI ARMAGHEDONUL? PARTEA A 2 A…FURTUNA DE LA MIAZĂNOAPTE…UNIUNEA (Babilo)EUROPEANĂ ESTE PROFEŢITĂ ÎN BIBLIE?PROGRAMUL MESIANIC…DATA CELEI DE-A DOUA VENIRI…CE A SPUS PAVEL TESALONICENILOR? PARTEA 1…MAREA BRITANIE NU MAI ESTE CREŞTINĂ…INTERESUL ISRAELULUI LEGAT DE VREMURILE DIN URMAAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este isus-la-usa.jpgCând am fost răpit în Carul de foc al lui Ilie, M-a întrebat: de ce vin singur?Apoi mi-a spus că să mă întorc şi să le spun TUTUROR celor peste 8 miliarde de oameni să ne pregătim pentru întâmpinarea Salvatorului – CĂCI… „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu 1/15)…” Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură… Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16/15-16)… Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca, cap.24/47)…” Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan, cap. 3/36)… Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” (Ioan, cap.12/48)………………………VIN VREMURI GRELE, PRIMEJDIOASE… BOMBA DATORIEI GLOBALE GATA SĂ EXPLODEZE…S-A DEZLĂNȚUIT ARMAGHEDONUL?Voi veni din nou- Cuprins [hide]…Venirea Domnului Nostru Cuprins…Ar trebui să fim ascultători de Dumnezeu-2 Samuel 6.6,7 Thomas Oliver; Creşterea spirituală (1) Cum ajung eu de la statura de bebeluş la statura de om mare? -Willem Johannes Ouweneel; Glorii ale lui Isus Hristos în evanghelia după Ioan (5;Gloria întâietăţii- William Henry Westcott; Adunarea lui Dumnezeu sau Domnul Isus este de ajuns pentru toate nevoile! Charles Henry Mackintosh……Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este da.jpgE-urile din alimente – Lista neagră a substanțelor chimice care otrăvesc alimentele; 24 de alimente-medicament; Top cele mai sănătoase legume;Top 7 alimente anti-cancer; Top 26 cele mai sanatoase alimente din lume; Cele mai bune alimente pentru creier si memorie; Totul despre macese: beneficii pentru sanatate si imunitate;Dulceața si Gem de măceșe; Vindecari facute de iisus; Lucrarea de vindecare a Domnului Isus Hristos; Domnul Isus Hristos, Marele Medic şi Marele Vindecător; „Vindecați bolnavii!”Alimentatia vegetariana si sanatatea fizica si spiritual; ALLAN PERCY- Dieta spirituala. Un program revolutionar pentru eliminarea a tot ce iti ingreuneaza inutil viata; Mâncare vie și moartă…(Daca nu ne preocupa  frumusețea si sanatatea Duhovniceasca,zestrea interioară devine groapa de gunoie-) Mâncare vie și moartă…,,,,,,Retete vindecatoare cu apa- Aproape totul despre farmacia din ŢELINA- Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale- Ce se întâmplă când consumăm sare iodată? Ce să NU mănânci dacă ai dereglări hormonale- 7 semne că îți lipsesc vitamine importante din corp- Legatura neasteptata dintre vinul alb si cancer; Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale; Alimente cu efect antiinflamator… citeste mai multe »

Căutaţi-Mă şi veţi trăi! “(Amos 5/4 b) …dacă mă veţi căuta cu toată inima înnoită, voi-care aţi avut ca tată pe diavol (Ioan 8/44), căci fără mine sunteţi terminaţi (Ioan, cap.15) „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape”. (Îs. 55/6) ASTFEL… “Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” (Ef.4/31) Fiecare om nenăscut din nou se închină satanei când ţipă (şi la un pisoi),urlă, ameninţă, pizmuieşte (Gal.5/19-21) dezbină, învrăjbeşte, defăimează (1 Cor. 6/9-11) bârfeşte, cârteşte, înşeală, corupe (1 Tim. 1/8-10), minte, curveşte, înjură, enervează, tulbură, ciorovăieşte (Rom.1/18-32), urăşte, insultă, fumează,delirează ori spune vorbe ruşinoase (Col.3/5-6); Asemenea fapte îl fac pe satan să domnească(Rom.Cap.6) în inimile şi minţile oamenilor care nu se împrietenesc (1 Ioan 4/20-21) cu Propriul Creator-nu se pocăiesc; Pentru acestea, dar şi pentru alte roade satanice a luptat până la sânge Prietenul păcătoşilor şi, dimpreună cu noi, TOŢI, deşi (Gal.2/20) am fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi, fără vreo urmă de păcat, dezgropăm nelegiuirile, le savurăm şi le pupam “” moaştele””? DAR toate acestea pe Mine mă dor, aflăm din Exod, cap.16 şi 1 Sam. Cap.8. Nu astfel trebuie să-l răsplătim pe Adevăratul Tată! Aşa ne pregătim de răpire? Deci “… După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Fraţilor, ce să facem? Pocăiţi-vă, le -a zis Petru şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (F.Ap. 2/37-40)

Fameni-(Îs. Cap.56; Mat. Cap.19; Ap. Cap.7 şi 14) nu vă luaţi după comunişti şi alţi globalişti, care ne învaţă să ne înflăcărăm plăcerile efemere, pentru ca apoi să ne rugăm de morţi, ca să iasă afară, pentru a intra noi-de vii- în morminte (Ap. Cap. 6/16 şi Ap. Cap. 9/6)! Lipiţi-vă tare de Bine, de Trupul Bisericii, (Ef. Cap.5/32; 1 Cor. Cap.6/17; Ioan, Cap.17/21-23), de Duhul adevărului şi fiţi mai înţelepţi decât şerpii; S-a săturat şi Cerul de atâtea avorturi! Strâmptorările de mâine au nevoie de copii ai Făgăduinţei (Rom. Cap.9/8 şi Gal. Cap.4/28)… Nu uitaţi că ucenicii lui Hristos nu s-au căsătorit cu amanta lume (1 Ioan, Cap.2/15-17) ci, s-au logodit cu veşnicia Sfintei Scripturi; Nu da-ţi fecioria pe capcana plăcerilor de o clipă, precum fecioarele neînţelepte, arătoase pe dinafară, dar pline pe dinăuntru cu şmecheriile gunoierului cosmic… Faceţi-vă una cu Duhul cel Sfânt al Veşniciei, cu Rânduiala, Învăţătura Dumnezeiască, pentru a călca în picioare pe uzurpator, zdrobindu-i prin Atotputernicia Lui nu numai capul, ci şi coada satanei senzuale (sub călcâiele voastre  Rom. 16/20) Şi, nu uitaţi că în Cer nu se mai sexează NIMENI….Eşti chemat si tu să fi famen? Lumini peste veacuri-VOLUMUL II…CINCI MISIONARI MARTIRIZAŢI…MISIONARISMUL ÎN PRIMELE VEACURI

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ww-1.jpgRusia în profețiile biblice! Caută-L pe Dumnezeu [Isaia 55.6, 1 Petru 2.12]; Afacerea cu jilțuri bisericești de la Catedrala din Voluntari | Strane de top, „patinate auriu”, de 1.000 de euro bucata. Producător: „Ne întâlnim, mai punem ceva peste, îi albim, ăsta-i cash-ul!”; Vindecări miraculoase, de Dr. Kurt Koch;  MARX ŞI SATAN, de Richard Wurmbrand; UMBLI ÎN POCĂINȚĂ? Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos! Automântuire? Amos şi răspunderea pentru ceea ce suntem; Căutați-Mă! FII PLIN ACUM – capitolul 6, de Roy Hession; Amaraciune si resentimente; După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: Ce să facem?-Faptele Apostolilor 2:37;  Botezul cu Duhul Sfânt; Care este importanța botezului creștin? Botezul nu te mântuieşte, dar fără botez nu poţi fi mântuit;Condiții pentru umplerea cu Duhul Sfânt (1); CONVERTIRILE  DIN CARTEA  FAPTELE  APOSTOLILOR… CĂUTAȚI PE DOMNUL LA VREMEA POTRIVITĂ ! MULȚUMIREA (numai impreuna cu Duhul Sfant,Caci fara El suntem faniti –falsi…Ioan,cap.15 )ÎN ORICE VREME; GÂNDUL LUI DUMNEZEU-„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre.” (Isaia 55:8); Lupta Savanților de a Găsi Dumnezeul Triunic; Statul Controlează Bisericile: Înșelăciunea 501©(3)… Dosar România: Rechizitoriu la Dosarul Revoluţiei Române (@TVR1)…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ppp-1.jpgRidichea neagra – beneficii, proprietati si retete; Cimbrul, planta cu efecte curative; MEDICINĂ ALTERNATIVĂ- Crema și extractul de gălbenele: beneficii și întrebuințări; Telina – proprietati, beneficii, retete; Patlagina – proprietati, beneficii si contraindicatii; 12 beneficii ale busuiocului si cateva retete; Sirop de păpădie: beneficii și rețetă; Pătrunjelul: beneficii și mod de consum; CEAIUL DE MACESE, LICOAREA CU ZECI DE BENEFICII PENTRU SANATATEA TA; Toate beneficiile pe care ceaiul de menta le aduce sanatatii tale; Dulceata de sfecla rosie; Sfecla roșie: beneficii, proprietăți, contraindicații;Ceaiuri pe care trebuie sa le beti atunci cand sunteti constipati; Remedii simple cu miere de albine; Tratamente cu hrean, cimbru şi piper pentru alergii, astm si bolile iernii;Ceaiul de macese previne infarctul si combate pietrele la rinichi..Poți Să-ți Vindeci Viața de Louise Hay; ECOLOGIA IUBIRII ȘI… VICEVERSA-Îmbolnăvirea prin ”păcat” și vindecarea prin iertare; (Doar daca ramanem Una cu Duhul Sfant-Capetenie…)Iertarea – Miraculoasa cheie divină; Ceaiul de musetel: proprietati, beneficii si contraindicatii; Ceai de papadie: ce beneficii are si cum il poti prepara etc…….Coada-soricelului – beneficii si contraindicatii; Plante naturale in combaterea Osteoporozei; Bai cu plante pentru durerile reumatice; Remedii terapeutice cu plante care se recoltează în luna iunie (VII) – Trei frați pătați (Panseluța); Patlagina – proprietati, beneficii si contraindicatiiAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpgNorica Nicolai: UE chiar e un colos cu picioare de lut; Prăbușirea spirituală a omenirii: De la vaccinuri la totalitarism;Imaginea Romaniei educate… o ruina! NeCazul internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu SecuiescRudolf Steiner -Influenta nutritiei asupra vietii omului si… O epopee a spiritului; Modalităţi de influenţare de la distanţă a psihicului fiinţei umane; Armele electromagnetice şi drepturile omului (II),de Peter Phillips, Lew Brown şi Bridget Thornton; Oamenii de ştiinţă şi-au propus să transforme fiinţa umană într-un cyborg? Cuvîntare rostită la consfătuirea pe ţară a comitetelor pentru educaţie politică ale secţiilor guberniale şi judeţene de învăţămînt; De la comunismul capitalist la capitalismul comunist; Comunism și capitalism; Ce crede Yahuwah despre Masturbare? Ca si celelalte  bogatii ale tuturora- furate  de ciocoii noi…Cum a ajuns Hotelul Tineretului comunist de la BTT în proprietatea senatorului Felix Stroe, șeful PSD Constanța;Studiu devastator pentru SUA. Tinerii americani iubesc comunismul. „Marxismul nu atacă libertatea omului”; «Noua ordine mondială» este, de fapt, comunism la scară globală – chiar dacă poartă o mască de umanoid; SOEREN KERN, american specialist în geopolitică, ne vorbește despre… «Emiratele Unite ale Europei de vest». Dezvăluiri bulversante! Islamizarea Occidentului. Teama de integrare; Secretarul particular al Papei avertizeaza cu privire la islamizarea Occidentului; Masacrul de la Otopeni – evidențele spulberă teoria erorii și demonstrează crima cu premeditare; Cum s-au împușcat între ei militarii la Otopeni, după ce Iliescu a spus că teroriștii trag în oameni. „Un regiment a tras jumătate de milion de cartușe”; Oroarea de la Otopeni: Mărturiile tulburătoare ale celor care au scăpat cu viată ca prin minune; (Teatru ieftin de  la iezuitii iliescieny…) Judecata în Dosarul Revoluției poate să înceapă, după 33 de ani; Dosarul Revoluției: cronologia unei rușini judiciare;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este as-1.jpgUn rechizitoriu securisto-pompieristic al Revoluției Române (I); De neuitat… “Lagărele Ilfovului” | Percheziţii DNA la AJPIS Ilfov şi acasă la funcţionari publici; Nocturne cu Gabriel Liiceanu (@TVR1); Nicolae Ceauşescu, cel mai necredincios dintre români. A condus un „imperiu al lui Satana“; Antologia ruşinii. Scriitori ieşeni care au publicat ode „neruşinate” închinate cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu; Solicitarea României pentru Moscova, după ce încă o dronă rusească a căzut pe teritoriul țării noastre; „Intelectualii şi regimul comunist. Istoriile unei relaţii”, Polirom, 2009;  Manual de osanale pentru tovarasul Nicolae Ceausescu; Intelectualii și regimul comunist: istoriile unei relații; Vladimir Tismaneanu; Putin, Marea Minciună și Diavolul in Istorie;33 de motive pentru care merită să citeşti „Partea nevăzută decide totul”; Propaganda comunistă în România 1948-1953; Antologia ruşinii după Virgil Ierunca… Comunistii din America iar ii depasesc pe cei din Romania… Un nou record mondial la producția de porumb: 39,14 tone la hectar; Marxismul în America; Turiștii sovietici de la Revoluție „au așteptat un ordin care n-a mai venit“; Decembrie 1989: lovitura de stat și revoluția; Teroriștii” din Decembrie 1989 erau militari sovietici! O carte care va schimba istoria Revoluției Române; Teroriștii” din Decembrie 1989 erau militari sovietici! O carte care va schimba istoria Revoluției Române; Alo, Moscova? (III) Ce i-au cerut Ceaușescu și Iliescu lui Gorbaciov și ce au primit; Cum salvăm jurnalismul? MISTERELE DIN DOSARUL REVOLUȚIEI. Cum a „tranșat” Parchetul General intervenția serviciilor secrete străine în Decembrie ’89, diversiunea TVR și implicarea lui Ion Iliescu; Ce conțin dosarele desecretizate de SRI despre Revoluția din 1989. Documentele privind activitățile Securității în Decembrie 1989; REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989. IMPACTUL ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ; CER SI PAMANT ROMANESC- 17 decembrie 1989: A inceput masacrul de la Timișoara; Ce s-a întâmplat cu Uniunea noastră Europeană? Prezentarea lui Viktor Orbán la conferința „Liberi de treizeci de ani”; În primul an de la integrare România a dat Uniunii Europene mai mulţi bani decît a primit;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp-1-1024x1024.jpgGeneralul Radu Theodoru despre “MÂNA MOSCOVEI – Documentele crimei din decembrie 1989”. Editor: Victor Roncea.Primele trei volume intrate sub tipar la Editura TipoMoldova, cu prefețe semnate de generalii scriitori Radu Theodoru și Aurel Rogojan și istoricul Gh. Buzatu; Ultima reverență în fața Regelui meu; (Prin arest la domiciliu!)Dumitru Buzatu, trimis în judecată. Fostul baron PSD e de 3 luni în arest, după flagrantul cu șpaga de 1,2 milioane lei; Memorialul Durerii: „Bandiţii” arestaţi de pe băncile şcolii- Lotul tinerilor din Beiuş (Arhiva TVR); Presa liberă moare, dar nu cade prizonieră; Câinele de pază al democrației și păduchii lui acoperiți; Animale bolnave, scriitori cârpaci;Vrem corupție ca în Germania; Cum ar fi arătat România dacă Ion Rațiu ar fi câștigat alegerile? Povestea lordului cu papion care n-a mâncat salam cu soia; Corneliu Coposu, alungat de Silviu Brucan de la poarta televiziunii în 1989: „Oricine, dar ăsta nu!“ Richard Wurmbrand – 100 de Meditatii din inchisoare | Audio Dan Bercian… Ungaria amenință Bulgaria că-i va bloca aderarea la Schengen dacă nu abrogă taxa pe gazul rusesc: „Ne vom opune prin veto”; Corvin Lupu despre desfășurarea efectivă a Loviturii de Stat din decembrie 1989 – partea 2; Corvin Lupu despre desfășurarea efectivă a Loviturii de Stat din decembrie 1989 – partea 2; Imagini fierbinți în Senatul SUA! Doi bărbați au fost surprinși în scene intime, într-o sală de audieri; Promisiunea făcută de Putin în primul discurs electoral. Ce are de gând să facă din Rusia. „Altfel, țara nu va mai exista”; Cine îl protejează pe Iliescu? Masacrul de la Revoluție. Invitați Gen. Dan Voinea şi Teodor Mărieș’; Corvin Lupu despre desfășurarea efectivă a Loviturii de Stat din decembrie 1989 – partea 2; Profesioniştii cu Octav Bjoza (@TVR1);Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 6-1.jpg

Preoţii ne mint, ca să pupăm icoana (Ps.115 şi 135) făcătoare de bani! Politrucii ne manipulează, ca să poată nivela calea celor 2 Fiare iconate (Ap.13)! Baştanii ne exploatează; Masonii ne îndoapă cu gogoşi, pentru întronarea Anticristului! Şi alţi putinişti, maoişti, nazişti, neo-marxişti, babilonişti globalizează satanizarea lumii! Dar…” Dumnezeiasca Lui putere ne -a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne -a chemat prin slava şi puterea Lui, prin cari El ne -a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplină cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia vecinică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. De aceea …” (2 Petru 1/3-12)

Icoanele (facatoare de bani ) sunt idoli și închinarea la ele este idolatrie, iar “minunile” lor sunt din iad!OMULE, ORICINE AI FI, ALEGE INTRE „FIUL” SATANEI-KARL MARX,SI FIUL LUI DUMNEZEU,  ISUS CRISTOS ; MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM; CONCLUZII DESPRE BUNATATEA LUI DUMNEZEU IN VECHIUL TESTAMENT;De ce ne este dor de parinti si nu ne este dor  de Cer si de Parintele tuturora? „Razboaie si vesti de razboaie”…Distrugerea Ierusalimului – un model al sfarsitului lumii…“O stramtorare cum n-a mai fost”…Taina faradelegii…Fiara din mare…Puparea de oase-Închinarea la duhul morții, prin moaște și relicve nu numai ca este bolnavicioasa,dar este si NEDUMNEZEIASCA …DUMNEZEUL FILOSOFILOR GRECI NU ESTE DUMNEZEUL BIBLIEI…REFORMA RELIGIEI CRESTINE 1517 – GANDURI LA A 500-A ANIVERSARE…Cum ne rataceste (pentru castiguri marsave) Religia morții prin “sfântul mormânt”, prin „lumina sfântă”, și prin închinarea la cruce,nu la cel Crucificat!Cui trebuie sa „platim” pentru a ne marturisi si ierta pacatele? Iisus a luptat pana la sange, sa invinga orice pacat si sa ierte gratuit pe orice pacatos, chiar impovarat cu un munte de pacate…Puterea crucii…“Atentie, se-nchid usile !”…Vremea fiarelor – Fiara cu coarne de miel…Ultima criza a lumii…„Semne in soare, luna si stele”“…Fiindca stie ca are putina vreme”…Cine sunt Gog si Magog din profetiile lui Ezechiel si Apocalipsa?Rade harb de oala sparta… Preotul Andrei Rusu: „Politicienii slujesc diavolului atunci când mint” Preotii mint poporul de mii de ani si, dupa rastignirea lui Isuss, rastignesc lumea, deci si pe poporul roman-cu pomeni, bani, idoli iconati, muti,surzi, mortali; De aceea fura la vedere, mint, manipuleaza, exploateaza si merg mina in mina cu instrumentele mortii, cu statul si cu guvernantii, neplatind nici taxe, impozite-ANAF evită controlarea celor 20 de mii de biserici. Iata munti de Banii negri ai Bisericii miliardare, ascunși sub  sutane! !Ceaiuri din plante recomandate pentru ameliorarea afectiunilor digestive;Topul celor 4 plante medicinale împotriva durerilor articulare;Top 10 plante medicinale din spațiul românesc; Topul plantelor cu proprietăți diuretice-Sfaturi Practice; Top 5 plante medicinale cu efect panaceu. De ce ocupă muşeţelul primul loc al clasamentului alcătuit de homeopaţi; Cele mai eficiente plante medicinale; Cele mai eficiente tratamente pentru constipatie-Cuprins… 10 antibiotice naturale, eficace in tratarea infectiilor;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 321-1.jpgDacă Unirea Poporului ne-a întregit Tara, vom câştiga tot Cerul, dacă ne unim cu Dumnezeu, prin Singurul Om de legătura dintre noi şi El- Prietenul tuturor Păcătoşilor, plin de pocăinţă, credinţă, milă, iubire Cristică; Acestea şi alte daruri DUMNEZEIEŞTI ne unesc, într-adevăr, prin botezul în moartea Lui, făcut, nu pentru bani; Căci nu se poate uni hoţia, curvia, minciuna şi alte roade satanice (Gal.5/19-21) cu Adevărul, Dreptatea, Iubirea s.a. Cârpelile voastre nu ţin o veşnicie (Mat.9/16-17)… Învăţătura Dumnezeiască nu poate fi amestecată cu idolatria preoţească, turnată în inimi spurcate cu datini, pomeni, bani, tradiţii, lecţii false; ” Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Dar, ce iese din gură vine din inimă şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat.15/11-9)… De aceea “Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.” (Ieremia, 5/30)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpg(Daca Poporul Roman ramane sclavagizat in pacatul putinizant, nu scapa de minciuna,hotie,saracie,preacurvie,betie si orice demonie,  condamnata in Galateni ,cap. 5/19-21) ;ROMANIA APLICA MODELUL PUTIN: FOSTII AGENTI SECRETI – ”REDISTRIBUITI” IN ADMINISTRATIA STATULUI; Scurgerile de informații de la Pentagon: ce știm până acum (analiză France 24); De ce documentele scurse de la Pentagon privind războiul din Ucraina sunt deosebit de sensibile’; Dezvăluirile lui Edward Snowden; Planurile secrete ale Rusiei pentru țările baltice au fost dezvăluite; Tot ce nu știai despre Edward Snowden și cum a ajuns dușmanul Americii;Vaticanul Lucrează Cu Serviciile de Informații Ale Armatei Americane Pentru Dezvăluirea Extraterestră; Manipularea maselor și torturarea psihologică a majorității popoarelor… simultan; Jaf de proporții biblice în pădurile României (II); România subjugate; Ipocrizia justiției și telefonul cu fir; Sistemul se hrănește din prostia plebei; Cum îţi dai seama că eşti manipulat. Cele 10 principii ale manipulării maselor; Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”;  Eroul Ciolacu-  Liderul PSD are certificat de revoluționar și a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizație; (Adevaruri incredibil de bolnave…) Noi dovezi despre impostura șefului Medicamentelor: a picat admiterea la Facultatea de Farmacie, a intrat fără examen pe locurile studenților străini și a fost exmatriculat pentru absențe; Pe aici nu se trece fără șpagă! Investigație în vămile României; Manipularea maselor și arma PSI; Andrei Marga, dezlănțuit contra lui Soros – marele mogul: Soroșismul ca politică; Cum controlează Soros media; Sclavia romilor în spațiul românesc; Cum scapă bugetarii de lux, cu venituri cumulate, de supraimpozitarea cu 16%. Sumele exorbitante la care ajung unii; Omul care și-ar fi ucis și mama. Revista presei maghiare; Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de acoliții săi Bill Gates, Soros și Warren Buffet! Adrian Onciu: Rețeaua mafioților onorabili; Cel mai bun patolog din lume avertizează că sute de milioane de vaccinați fac cancer și devin infertili. Cine plătește pentru genocidul în desfășurare? Klaus Schwab, la Summit-ul Guvernului Mondial: Trebuie să stăpânim lumea!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5-1.jpgCe-i lipseşte „Marelui Reset” propus de Forumul Economic Mondial? Busola morală! Oficial chinez: credinţa în Marx mai bună decât „vrăjitoria” credinţei în religie;  Klaus Schwab, Xi Jinping – frăţie mare la întâlnirea online a grupului Davos; Mesaj de la Davos: nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți; Suntem prea mulți și inutili! Anunț șocant despre depopularea planetei; MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!”Davos și conspirația scrisorii furate; Europarlamentarul Terheș: Vladimir Putin este un exponent al Forumului Economic Global, alături de Merkel, Macron, Trudeau și alți „lideri globali”. O spune chiar Klaus Schwab; Distrugerea si cucerirea Romaniei fara razboi. Volumul 2 (Carte document) Autor: Mehedinti, Mircea Valcu; Mogulii din umbră. Un ambasador comunist, garantat de Predoiu de la SIE – omul din spatele Recorder; (Inca un sfant rozaliu,de negasit in Romania,PICTEAZA afaceri pentru pusculita neo-komunista…) Darius Vâlcov, dat în urmărire internațională după condamnarea la 6 ani de închisoare. Unde s-ar afla fostul ministru; Destrămarea imperiului și deputinizarea Rusiei. Cinci… PREGĂTIREA! După Orto-kiri-Putinizarea UCRAINEI urmează Papa (l) izarea lumii, fiindcă toţi mijlocitorii răului nu sunt pentru netezirea drumului spre Cer, cum a făcut Ioan pentru Hristos (Îs.40/3); ei trudesc la întronarea Anticristului, domnia Fiarei,” detronarea” Domnului, ca să facă din vechea inchiziţie un mizilic, faţă de roada martirajului viitor… VIRUSUL IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS;  ALERTA! ESTI CONTROLAT. SFÂRSITUL LIBERTATII RELIGIOASE; IEZUITUL roman; MEMORANDUMUL SECRET DE LA STRASBURG, SODOMIA SI NEW AGE; MINCIUNA IEZUITA A ÎNCALZIRII GLOBALE; PAPA FRANCISCO SI SODOMIA: STRATEGIA TÂLHARULUI LA DRUMUL MARE; RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI; Maimuțele pravoslavnice;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Nastase_Putin_1.jpgNazismul miruit cu tămâie sfințită; Cum va „modela” inteligența artificială „societatea viitorului”; (Globalizare- ochii tai nu plang ,pentru ca marsaluiesti peste cadavre!) Lavrov: Obiectivul strategic al Kremlinului în Ucraina este crearea unei „noi ordini mondiale”;Am avut un marinar, acum avem o epavă; Rusificarea României în documente istorice;Dictatura anormalității; RTV, televiziunea „folosită cu ticăloșie”;(Cand lasi banii sa te fure de la ochi…) Mugur Isărescu refuză să facă publice referatele în baza cărora Dan Voiculescu a fost publicat de Academia Română;Portretul KGB-istului la bătrânețe. Sau Putin, Lavrov, Soigu, Kiril; Cartea unui supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz dezvăluie Rădăcinile naziste ale „Uniunii Europene”; NU VĂ VACCINAȚI CU NICI UN CHIP! Din 2005 pregăteau… Un vaccin provocat de un virus respirator, care (zic ei) SĂ INHIBE GENA RESPONSABILĂ CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU…Avertisment: controlul tuturor datelor absolute despre tine te controlează absolut; Will the Rise of Sex Robots Mean the End of Relationships?Sex robots are on the horizon. And this might be a problem… Zona de război: Noile date Pfizer dezvăluie rate îngrozitoare de avort spontan;Politicienii americani care au proxenetizat America la cultul WEF/Davos; Klaus Schwab: „Avem mijloacele de a impune starea lumii”; Klaus Schwab: „Regula dictatorială tehnocratică a unei elite mici”; Încalcă regulile? AI nu vă va arăta nicio milă; AI va fi venerat ca Dumnezeu, dar nu vă așteptați la milă; Tehnocrația: Sistemul de operare pentru noua ordine internațională bazată pe reguli…(putinisto-chineziste!); Birocratia,hotia,saracia,fiscalitatea,neplata, coruptia,avortul si multe alte mizerii si nepotisme continua sa pustiiasca TARA!… România a pierdut 3,7 milioane de cetățeni în ultimii 30 de ani. Doar 19,05 mil. locuitori înregistrați la ultimul recensământ, la fel ca în urmă cu 55 de ani citeste mai multe »

  Oricine se încrede (nu în Creator), ci în om şi-l ia ca model, (Ieremia 17/5), devine nazist, stalinist, putinist, maoist, fatalist, bârfitor, preacurvar (Gal.5/19-21), neo-marxist, deci satanist; Să nu uităm, ca Noi, TOŢI, încă din coapsele lui Adam i-am întors spatele Creatorului şi i-am dat dreptate gunoierului, care ne-a făcut una cu el, transformându-ne inima într-o “toaletă”… (Marcu 7/14-23 şi Ps. 51/5)! Apoi, când a venit Salvatorul ca să ne ÎNDUMNEZEIASCĂ, l-am primit într-un grajd… Tot NOI l-am legat, scuipat, încoronat cu spini şi cu suferinţe; Chiar dacă el s-a jertfit pentru noi şi ne-a strămutat în Sine (Col.3/3), l-am răstignit! Dar acum- de ce nu-l primim nici pe Duhul Sfânt! Ce vină are, de-l întristăm (Ef.4/30)? Şi pentru asta ne-a dăruit lecţia de pocăinţă din Daniel, cap. 9, pentru ca oricine se căieşte, să se întoarcă la El, să-şi ceară iertare, să se lipească de El,nu de ea (1 Ioan 2/15-17), să se împace şi să devină Una cu Duhul Sfânt, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Una; Omul înnoit îl primeşte dimpreună cu toate cele DUMNEZEIESTI- iertare, credinţă, blândeţe, împăcare, dragoste (1 Cor. cap.13) şi cu alte bunătăţi; Pentru asta…” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care…” (F.Ap. 17/30-31) Să-l credem, pe Cuvânt, ca Dumnezeu nu vrea” moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă dela calea voastră cea rea! Pentruce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel? “(Ezech. 33/11) Să ne întoarcem la Acela care este cel mai mare, tare, darnic, bun, veşnic şi sfânt- Tată Adevărat, (pentru că orice om adamic are ca tată pe diavol –Ioan 8/44); Să primim înnoirea Dumnezeiască, dăruită de Hristos, căci prin naşterea din nou din Sămânţa Învăţăturii Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) ne…” altoieşte”; Duhul Sfânt este mai priceput şi mai valoros decât noi, toţi, la un loc; Să-l întronăm drept Căpetenie şi, numai împreună cu el (Ioan cap.15) să conlucrăm continuu, căci fără el ne mănâncă moartea a doua (Ap. Cap.20); Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7), să-L căutăm (Mat. 7/7) şi să rămânem Una cu Duhul Adevărului; Să conlucrăm cu el-Căpetenie- întotdeauna, căci numai el face totul DUMNEZEIEŞTE (Gen. 1/31) şi pentru totdeauna (Ecl.3/11-14); Până şi cei mai mândri, aroganţi, trufaşi, ingâmfaţi-demonizaţi, sunt chemaţi (Mat. 11/28-30) să-l întroneze, integru, integral, prioritar şi suveran-in toate;” Fiindcă este scris: “Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, ca orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Romani 14/11- 12)

Plante medicinale considerate superalimente; 15 plante medicinale pentru sanatate; Plante Medicinale – A… etc;Alunul (corylus avellana); Ardei (capiscum annuum);Plante Medicinale – Top 10 plante care se gasesc in Romania; Culegerea si pastrarea plantelor medicinale; Plante medicinale (și alți aliați) care au beneficii pentru imunitate; Țelină  -aliment sau medicament? Plante medicinale și aromatice bune în bucătărie; Terapia cu plante medicinale – beneficii și precauții; Coada calului ajuta inima sa functioneze normal; Bomboane Bio de tuse cu plante medicinale, 75 g, Bio4You contine radacina de lemn dulce; Care sunt cele profitabile culturi de plante mai medicinale; Plante medicinale din flora spontană de la care se utilizează rădăcinile şi rizomii; Top 5 ceaiuri din plante medicinale existente în România; CREMA CU BRUSTURE;PRINCIPII DE ADMINISTRARE A ”NATURISTELOR”; Gălbenelele (Calendula officinalis): ce beneficii și ce proprietăți au;Cum pregătim acasă cremă de gălbenele și la ce o întrebuințăm?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este i.jpgDumnezeu ne-a dat Ziua Sabatului pentru  odihna noastră, după ce şi El s-a odihnit de toate lucrările Lui, ca să ne umplem (nu cu învăţăturile/toxinele gunoierului cosmic), ci- cu tot felul de binecuvântări Duhovniceşti- doar ÎN Hristos (Fil.4/13); Chiar dacă nu-l băgăm în seamă (Îs.53/3) şi nici nu-l primim (Ioan 1/11), ni l-a dăruit   pe Domnul Sabatului, dimpreună cu Învăţătura Lui, cu neprihănirea, pocăinţa, credinţa, iertarea, bunătatea, împăcarea, iubirea Lui, dar noi rămânem sclavii satanei şi-L ţinem la uşa inimii pe Iisus, după ce l-am prigonit şi din biserici! (Ap.3/20) De ce nu dăm morţii împietrirea, viclenia, răutatea, propria credinţă (strămoşească), odihna sau pocăinţa omenească? Nu credem că El a murit şi pentru sfârşitul (adică împlinirea-intruparea) Legii, ca să ne facă una cu Harul prin care putem totul- ÎN Hristos! El s-a făcut blestem pentru noi, ca să devenim una cu răstignirea Lui (faţă de sine, de păcat, faţă de satan), ca să rămânem una cu îngroparea, cu înfierea, înălţarea, trăirea, rodirea Duhovnicească… dar şi cu învierea Cristică prin botezul în moartea Lui (Rom 6/1-14)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ui-1024x701.jpgCum straluceste Sabatul în Noul Testament? Sambata a fost  randuita pentru evrei, in amintirea iesirii din Egipt, pentru ca prin Hristos -TOTI, sa iesim din noi insine, prin botezul in Moartea Lui (Rom.cap 8)…Sabatul în Coloseni 2- de Andy Nash…VIAȚĂ DIN BELȘUG- O ÎNTÂLNIRE SĂPTĂMÂNALĂ CU DUMNEZEU…Sabatul in Noul Testament…Fiul lui Dumnezeu este Domn chiar SI al Sabatului (Luca 6:5 )Lumini peste veacuri-VOLUMUL IAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este r.jpgSabina Wurmbrand – Nobletea suferintei; Richard Wurmbrand – 100 de Meditatii din inchisoare | Audio Dan Bercian etc; Mari Români; Pastorul Richard Wurmbrand este unul dintre cei mai cunoscuți supraviețuitori ai gulagului românesc, fiind… În sfera tăcerii. Richard Wurmbrand în dosarele Securității – Ediție îngrijită de Maria Hulber; Cercetător Maria Hulber: „Studiind dosarele de urmărire ale lui Richard Wurmbrand, am avut impresia că privesc trei vieți într-una singură”;(Cand lucrezi fara Dumnezeu…) Sinuciderea celei de a treia Rome (II). Națiune rusă și ortodoxie post-sovietică; După ce globaliştii Kiry-Putinirii ne băga în beznă, urmează şantajul cu “bomba alimentară” şi cu alte muniţii naziste; Dar… Nu pierdem nimic dacă noi, TOŢI, credem că pe cruce El a zis (şi s-a făcut) ca şi în Geneza, cap. 1: iartă-i… Atunci ne-a dăruit TUTURORA-iertarea Dumnezeiască; Noi doar trebuie s-o accesăm şi…(Sfantul Ion cel PeSeDian a pus temelia  lui Satan in Romania!) Acum 25 de ani, în a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină; Inteligența Artificială va fi folosită ca ARMĂ împotriva Creștinismului; Uniunea Sovietică – Prima ţară care a legalizat avortul;SOCIALISMUL FABIAN – De ce e important pentru ca un creștin să fie informat despre câteva aspecte concrete ce privesc această ideologie periculoasă și despre organizația sa?EVANGHELIA SOCIALĂ, CONSILIUL BISERICILOR ȘI SOCIALISMUL FABIAN; Noua religie mondială în 2022 ? Este noua ordine mondială o ordine satanică? (III)Corectitudinea politica. Religia marxista a noii ordini mondiale – Lind, William S….1 SUPER MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA… Numele lui Dumnezeu (YAHVEH – YHVH) însemnat numeric în ADN-ul uman, în fiecare celulă; Vaccinarea cu ARN-mesager este inginerie genetică ireversibilă – MODIFICAREA GENETICĂ A OMULUI;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh-1024x556.pngManipularea și controlul omului prin inginerie genetică și nano-tehnologie; Oprah Winfrey, cre(ș)tinismul New Age și homosexualitatea ca „DAR” divin;Generația smartphone crescută cu pornografie hardcore – Biserica trebuie să abordeze tsunamiul care vine; De ce ar trebui sa lupte Biserica impotriva pornografiei? Papa Francisc, declarație care zguduie Biserica Catolică: „Preoți și călugărițe se uită la pornografie pe Internet”;Papa Francisc discută despre avort, pornografie și identitatea de gen cu tinerii din Generația Z;Preotul acuzat de pornografie infantilă. Superiorii îl lasă să slujească în biserică; Un raport oficial arată că aproape 5000 de copii au fost abuzați sexual în Biserica Catolică din Portugalia/ Cele mai răsunătoare scandaluri sexuale din Biserica Ortodoxă Română; Cel ce vă dă Duhul; Faptele Apost 17:30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă; Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu? Astăzi mai este timp de har! de Hendrik Leendert Heijkoop; Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui; Casa credinciosului- din revista „Cercetați Scripturile”; Nu Dumnezeu ne pedepsește, dar faptele noastre ne pedepsesc; DUMNEZEU NU DORESTE MOARTEA PACATOSULUI… Eşti pregătit pentru judecata dreaptă a lui Dumnezeu? 52 de trepte spre CER- Treapta 1 (Matei, cap 1-4):Alin Lolos – V A I… (Dupa modelul preotimii care l-a  tradat pe Hristos,ca sa- l iconize pentru bani…)  Istoric austriac: În sânul Bisericii Ortodoxe Române există tendințe proruse și anti-occidentale. “E un moment de răscruce”; State v. Dumnezeu: O privire mai profundă asupra războiului religios intensificator;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uj.jpg100 de ani de crime odioase. Partidul Comunist Chinez la centenar; (Daca Poporul Roman ramane sclavagizat in pacatul putinizant, nu scapa de minciuna,hotie,saracie,preacurvie,betie si orice demonie, condamnate in Galateni ,cap. 5/19-21) ;ROMANIA APLICA MODELUL PUTIN: FOSTII AGENTI SECRETI – ”REDISTRIBUITI” IN ADMINISTRATIA STATULUI; Scurgerile de informații de la Pentagon: ce știm până acum (analiză France 24); De ce documentele scurse de la Pentagon privind războiul din Ucraina sunt deosebit de sensibile’; Dezvăluirile lui Edward Snowden; Planurile secrete ale Rusiei pentru țările baltice au fost dezvăluite; Tot ce nu știai despre Edward Snowden și cum a ajuns dușmanul Americii;Vaticanul Lucrează Cu Serviciile de Informații Ale Armatei Americane Pentru Dezvăluirea Extraterestră; Manipularea maselor și torturarea psihologică a majorității popoarelor… simultan; Jaf de proporții biblice în pădurile României (II); România subjugate; Ipocrizia justiției și telefonul cu fir; Sistemul se hrănește din prostia plebei; Cum îţi dai seama că eşti manipulat. Cele 10 principii ale manipulării maselor; Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”;  Eroul Ciolacu-  Liderul PSD are certificat de revoluționar și a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizație; (Adevaruri incredibil de bolnave…) Noi dovezi despre impostura șefului Medicamentelor: a picat admiterea la Facultatea de Farmacie, a intrat fără examen pe locurile studenților străini și a fost exmatriculat pentru absențe; Pe aici nu se trece fără șpagă! Investigație în vămile României; Manipularea maselor și arma PSI; Andrei Marga, dezlănțuit contra lui Soros – marele mogul: Soroșismul ca politică; Cum controlează Soros media; Sclavia romilor în spațiul românesc; Cum scapă bugetarii de lux, cu venituri cumulate, de supraimpozitarea cu 16%. Sumele exorbitante la care ajung unii; Omul care și-ar fi ucis și mama. Revista presei maghiare; Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de acoliții săi Bill Gates, Soros și Warren Buffet! Adrian Onciu: Rețeaua mafioților onorabili; Cel mai bun patolog din lume avertizează că sute de milioane de vaccinați fac cancer și devin infertili. Cine plătește pentru genocidul în desfășurare? Klaus Schwab, la Summit-ul Guvernului Mondial: Trebuie să stăpânim lumeaCe-i lipseşte „Marelui Reset” propus de Forumul Economic Mondial? Busola morală! Oficial chinez: credinţa în Marx mai bună decât „vrăjitoria” credinţei în religie; Klaus Schwab, Xi Jinping – frăţie mare la întâlnirea online a grupului Davos; Mesaj de la Davos: nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți; Suntem prea mulți și inutili! Anunț șocant despre depopularea planetei; MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!”Davos și conspirația scrisorii furate; Europarlamentarul Terheș: Vladimir Putin este un exponent al Forumului Economic Global, alături de Merkel, Macron, Trudeau și alți „lideri globali”. O spune chiar Klaus Schwab; Distrugerea si cucerirea Romaniei fara razboi. Volumul 2 (Carte document) Autor: Mehedinti, Mircea Valcu; Mogulii din umbră. Un ambasador comunist, garantat de Predoiu de la SIE – omul din spatele Recorder; (Inca un sfant rozaliu,de negasit in Romania,PICTEAZA afaceri pentru pusculita neo-komunista…) Darius Vâlcov, dat în urmărire internațională după condamnarea la 6 ani de închisoare. Unde s-ar afla fostul ministru; Destrămarea imperiului și deputinizarea Rusiei. Cinci… PREGĂTIREA! După Orto-kiri-Putinizarea UCRAINEI urmează Papa (l) izarea lumii, fiindcă toţi mijlocitorii răului nu sunt pentru netezirea drumului spre Cer, cum a făcut Ioan pentru Hristos (Îs.40/3); ei trudesc la întronarea Anticristului, domnia Fiarei,” detronarea” Domnului, ca să facă din vechea inchiziţie un mizilic, faţă de roada martirajului viitor… VIRUSUL IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS;  ALERTA! ESTI CONTROLAT. SFÂRSITUL LIBERTATII RELIGIOASE; IEZUITUL roman; MEMORANDUMUL SECRET DE LA STRASBURG, SODOMIA SI NEW AGE; MINCIUNA IEZUITA A ÎNCALZIRII GLOBALE; PAPA FRANCISCO SI SODOMIA: STRATEGIA TÂLHARULUI LA DRUMUL MARE; RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI; Maimuțele pravoslavnice;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5.jpgNazismul miruit cu tămâie sfințită; Cum va „modela” inteligența artificială „societatea viitorului”; (Globalizare- ochii tai nu plang ,pentru ca marsaluiesti peste cadavre!) Lavrov: Obiectivul strategic al Kremlinului în Ucraina este crearea unei „noi ordini mondiale”;Am avut un marinar, acum avem o epavă; Rusificarea României în documente istorice;Dictatura anormalității; RTV, televiziunea „folosită cu ticăloșie”;(Cand lasi banii sa te fure de la ochi…) Mugur Isărescu refuză să facă publice referatele în baza cărora Dan Voiculescu a fost publicat de Academia Română;Portretul KGB-istului la bătrânețe. Sau Putin, Lavrov, Soigu, Kiril; Cartea unui supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz dezvăluie Rădăcinile naziste ale „Uniunii Europene”; NU VĂ VACCINAȚI CU NICI UN CHIP! Din 2005 pregăteau… Un vaccin provocat de un virus respirator, care (zic ei) SĂ INHIBE GENA RESPONSABILĂ CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU…Avertisment: controlul tuturor datelor absolute despre tine te controlează absolut; Will the Rise of Sex Robots Mean the End of Relationships?Sex robots are on the horizon. And this might be a problem… Zona de război: Noile date Pfizer dezvăluie rate îngrozitoare de avort spontan;Politicienii americani care au proxenetizat America la cultul WEF/Davos; Klaus Schwab: „Avem mijloacele de a impune starea lumii”; Klaus Schwab: „Regula dictatorială tehnocratică a unei elite mici”; Încalcă regulile? AI nu vă va arăta nicio milă; AI va fi venerat ca Dumnezeu, dar nu vă așteptați la milă; Tehnocrația: Sistemul de operare pentru noua ordine internațională bazată pe reguli…(putinisto-chineziste!)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uy-1024x775.jpg citeste mai multe »

Chiar dacă austriacul Hitler, maoistul- ori stalinistul demonic ne (ex)termină prin intunecătorul, pustiitorul, gunoierul Satan (Gen.1/2), care ne are la mână, Adevăratul Tată ne păstrează în inimă: “Doresc Eu moartea păcătosului? Zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?’’ (EZECHIEL 18/23) De aceea (şi cu Putin cu poporul Rus) să învăţăm de la cel mai sfânt om de pe pământ (Iov, cap. 1, 2 şi 42), sau de la Petru care a plâns cu amar (Mat.26/75), dar şi de la Pavel cel prăbuşit în mijlocul drumului, când s-a întâlnit cu pocăinţa lui Hristos (F.A. 26/13-20); NUMAI Pocăinţa dăruită din Cer, ne naşte din nou din Sămânţa Biblică a lui Dumnezeu (Marcu 4/14); Să credem că Prietenul TUTUROR PĂCĂTOŞILOR ne cheamă pe fiecare (Mat.11/28-30) , ca să-l primim plin de Har şi Adevăr şi să-l urmăm (Ioan 8/12), căci el este şi Calea, Adevarul, Viaţa veşnică, Invierea, dar şi Izvorul Vieţii-Lumina lumii; Să înfometăm nu doar după mâncarea pieritoare (Ioan, cap. 4, Mat.4/4 şi Deut. 8/3), ci după Pâinea vieţii (Ioan, cap.6), ca să însetăm după Apa vie (Ioan, cap.7)! El ne cheamă să triumfăm, dacă ne înhămăm cu el la jugul biruinţei asupra păcatului, asupra lui Satan şi prin “întruparea” Bibliei ; Pentru că a venit la ai săi şi nu l-au primit, să nu uităm, că TOŢI purtăm în noi- răstignirea Lui (2 Cor.4/10)! Înnoiţi în Duh şi în Adevăr, să-l primim dimpreună cu toate ale sale-învăţătura, rânduiala, răstignirea-Constuţia Cerească; Să nu ne furişăm pentru ce suntem şi ce am făcut; Să nu fardăm nelegiuirile; Aşa zdrenţuiţi şi cârpiţi (Îs.64/6) de uzurpatorul gunoier, măcar pe Duhul Sfânt pe care ni l-a trimis, să-l căutăm, ca să ne ajute (Ioan 14/18); Să nu-l credem pe măscăriciul care ne învaţă să spălăm o mână mânjită pe o altă mână şi mai murdară, căci toţi suntem întrupaţi din păcat şi zămisliţi în nelegiuiri (Ps.51)… Să ne dezbrăcăm de frunze, de scuze, de sine şi de satan, pentru a ne îmbrăca în Mantia Cristică, ţesută din învăţături, frumuseţi şi bunătăţi DUMNEZEIEŞTI… Decât să ne facem una cu ea (1 Ioan 2/15-17 şi 1 Cor.6/16), să devenim una cu învierea, răstignirea, gândirea, voia, înfierea, înălţarea, înfăptuirea şi… neprihănirea sa (Fil. 3/9…); Dacă-l căutăm din toată inima (Mat.7/7) el se lasă găsit, ca să-l întronăm drept Căpetenie pe el, nu pe eul neânnoit, demonic, căci nimic bun nu locuieşte în omul firesc (Rom. cap.7); Lui să-i dăm toate pârghiile de control şi decizie şi să rămânem una cu el- Cap, nu coadă, fiindcă numai el (dimpreună cu noi) face totul foarte bine (Gen 1/31) şi pentru veşnicie (Ecl.3/11-14); Lui să-i dăm prioritate şi suveranitate oricând şi oriunde, căci fără el suntem faliţi şi falimentari (Ioan, cap.15)… Este adevărat că putem totul în Hristos, dar nu noi putem, căci am fost răstigniţi (Gal.2/20), ci Harul care s-a îndurat să locuiască în noi, precum locuia Dumnezeirea în Omul Isuss, când suferea şi ne slujea-aici, pe pământ… (Ioan, cap. 13)

BIBLIA este totuşi adevărată- de Petru Popovici „Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti” Iov 12:7,8 PREFAŢĂ…Sfinţirea…Eliberarea…Vegherea pentru luptă;Turnul Babel peste tot din nou: Unirea lumii împotriva lui Dumnezeu; Fotbal pe pâine. Daniel Brânzei; Zilele lui Noe: – Întreaga lume își flutură pumnul în fața lui Dumnezeu; HARUL MERITAT SAU ÎNCERCAREA DE A-L PRIVATIZA PE CRISTOS – Nelu Filip; Timpul sfârșitului- Werner Mücher; Fiara ridicată din pământ; Fiara din Apocalipsa 13, Semnul Ei și Calul Ei Troian; O alta fiara care iese din pamant; Care sunt urmasii fiarei? Care sunt urmasii Mielului? Ultima solie a cerului pentru o lume pierduta; Transumanist remarcant care vizează acum copiii noștri: Ce se află în noua carte pentru copii a lui Yuval Noah Harari? Mintea noastră este influențată de ceea ce privesc ochii noștrii ! – Daniel Bota;  Intenții globaliste – Top zece profeții biblice din 2022; Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus – Nabeel Qureshi… Fără pomeni, bani, lumânări sau alte fapte “iconate” ne sunt dăruite TUTUROR – şi iertarea, iubirea, dragostea, mântuirea lui Dumnezeu- de către Prietenul acelor păcătoşi  care-l cred, adică de oamenii innoiti, care- prin botezul în moartea lui, îngroapă tot ce ştiu şi ce au, (pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou), ca să-L primească impreună cu Învăţătura Lui,cu neprihănirea (Fil.3/9) ,cu Toată Plinătatea Dumnezeiască   …” Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu,… care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. “(Rom.3/21-24)… Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie (Tit 2/11-12)

(Kaghebistii in sutana)…Preoții ruşi primesc sarcini de război de la Patriarhul Kirill; 100 de cărţi de citit într-o viaţă; Dragostea in vremea holerei, de Gabriel Garcia Marquez; Judecătorul Cristi Danileţ a câștigat un nou proces cu CSM // Perioada în care a fost suspendat va fi considerată vechime în muncă; Top 10 cele mai dorite carti crestine; De ce intirzie trezirea de Leonard Ravenhill; Top carti despre Holocaust; Bibliotecara de la Auschwitz – Antonio G. Iturbe; Știri – Recenzii cărți, pagina 1 ; ”Vladimir Putin trebuie judecat chiar anul acesta, in Ucraina”, considera Sir Geoffrey Nice, magistrat britanic; După ce globaliştii Kiry-Putinirii ne băga în beznă, urmează şantajul cu “bomba alimentară” şi cu alte muniţii naziste; Dar noi, blindaţi cu tot arsenalul Dumnezeiesc… Iliescu terorist și Băsescu securist?Adrian Papahagi: Rusia profundă e prelungirea cruzimii satrapiilor orientale în Europa, nu prelungirea civilizației europene în Asia; Jakub Maciejewski: Pe vremuri, stânga europeană a crezut în paradisul sovietic și s-a discreditat. Va cădea drepta pradă trucului similar al Kremlinului? Un genocid filetist: decodarea limbajului putinist;A îmbrăcat Vladimir Putin cămașa îngerului întunecat al distrugerii?Patriarhul Rusiei crede că în fruntea internetului va fi Antichristul ; Patriarhul Kiril, păstorul ce-și mănâncă turma;Rușii vor să înghită toată Europa! De la NU-ul meu în fața cipului, de-acolo înainte, orice-mi face diavolul este nul – Sfânta închisorilor, Aspazia Oțel Petrescu, despre martiri, cipuri, al treilea război mondial și domnia lui Antihrist;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este img-1-1024x614.jpgAlexandr Soljenițîn despre măreţia Maicii Rusii în raport cu Europa pervertită de democrație;Cum de ascultaţi şi primiţi atât de uşor „serul păstorului –Anticrist”, (care nivelează calea CIP-uirii), dar nu acceptaţi Serul Duhovnicesc, care vindecă Dumnezeieşte, fiindcă este plin cu Esenţa vieţii, cu rânduiala şi învăţătura sfântă… Documente EXCLUSIVE: cum a reușit agentul FSB-ist Iurie Roșca să infiltreze și să controleze Mitropolia Basarabiei în perioada 2002-2009. Pentru gloria Rusiei și a ”mitropoliei” lui Vladimir Cantarean, colonelul KGB ; SA NU UITAM … ”Pandora Papers” – 100 de cetățeni români vizați. Un fost parlamentar a deschis o companie offshore pentru un cont din Elveția, un oficial în funcție este beneficiarul ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice; Soros, atac fără precedent la Forumul Economic de la Davos! / Acuze incredibile la adresa Angelei Merkel;STALIN ICONAT -DE PUPAT!

Elitele de la Davos și noul război cultural global;Ecuația va înlocui Creația: Klaus Schwab și Forumul de la Davos doresc să „externalizeze” liberul arbitru uman! Europa se inchina lui Satan – Ceremonia Satanista de la …  ;  Fact checking-ul săptămânii: Declarații distorsionate pentru a susține narațiuni despre „implantarea microcipurilor” ; Davos, șocant: șeful Siemens vrea ca „1 miliard de oameni să nu mai mănânce carne”!Davos: „Conspirația” se ascunde la vedere? Davos: „Conspirația” se ascunde la vedere? Miliarde pe diabet. Investigația „POLITICA NATALIEI MIRARI” a deschis o conspirație masivă a medicilor și farmaciștilor împotriva populației din România; Manipularea propagandei globaliste a învins rațiunea națională; Dictatura anormalității; Bomba „Deutsche Welle”: Pesta porcină „curăță terenul” pentru fermierii olandezi și danezi?Viața după Marea Resetare: Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial și ale elitelor reprezentate de Klaus Schwab; Patentul #666 al lui Bill Gates transformă oamenii in biosenzori si device-uri care sa genereze criptomonede pentru bogatii planetei!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este x-1.jpgMonseniorul Viganò: Marea Resetare este o Lovitură Globală pentru distrugerea lumii prin crize economice, războaie și pandemii în numele Satanei;„Marea Resetare” este doar un plan actualizat pentru Noua Ordine Mondială; Consilierul Diavolului de la Forumul Economic Mondial; Discursul reprezentantului Rusiei la OSCE. Detalii halucinante despre armament și viitorul războiului!  MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!” Adrian Pătrușcă – Vestea bună: Globalizarea a murit! Vestea proastă: Se pregătește Ghetoizarea lumii; Harari: dacă omenirea refuză predarea suveranităţii în mâna elitei, va fi exterminate; Harari: Bogaţii trebuie să fie upgradaţi în dumnezei virtuali și săracii trebuie să fie degradaţi în oameni inutile; Sclavii de ieri și de azi; Harari: Nimeni nu va supraviețui fără a fi conectat la stup! Harari: Oamenii au devenit animale piratabile…Trebuie să ne pregătim pentru al doilea val pandemic declanșat de Guvernul Mondial;„Ruleta” de la Davos,de Ion Măldărescu; Un om fără teamă NU poate fi sclav! Avocați penalişti interceptați de DNA pentru că reuşeau să-şi scoată clienţii din arest pe vicii de procedură;Funcţia legii este de a păstra la putere pe cei care deţin puterea! Cum a ajuns Soros să conducă România?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ppo.jpgClubul de la Roma: „Lumea are cancer şi cancerul este OMUL!” Pandemia schimbă ordinea mondială. Cum va arăta lumea după această criză; JUSTIFICAREA RUSEASCĂ A ANEXĂRII CRIMEII ȘI PROPAGANDA NAZISTĂ: ASEMĂNĂRI MAJORE ȘI DIFERENȚE MINORE; Cine au fost cu adevărat ruşii. Piraţii şi războinicii care au transformat Rusia din uniune de triburi în imperiu; „Soldați fantomă”: Formează Putin o armată Potemkin pentru a crește numărul trupelor? (analiză France 24); (Din neant s-au format-neant devin cotropitorii imperiului  demoni m…)Lech Walesa cere dezmembrarea Rusiei: ”Trebuie redusă la 50 de milioane de oameni”. Ruşii spumegă și îl acuză de incitare la genocide; Destrămarea Federaţiei Ruse, între binecuvântare şi risc major pentru Occident. Avertismentul unui general roman… Câte ceva despre NOUA ORDINE MONDIALĂ! Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpgCum slabim cu fructe uscate; Un studiu german arata ca PRUNELE combat o maladie care ucide milioane de oameni; Fructele uscate: calorii şi beneficii; Topul celor mai sănătoase fructe uscate şi beneficiile acestora; Cum slabim cu fructe uscate; Fructele uscate: CAISELE; Siropuri de tuse preparate acasa si Preparate romanesti anti-tuse….

Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă…Top 20 carti de citit intr-o viata: recomandari de la bibliomani; 10 recomandări de bestseller care-și merită titlul și faima; (Peste)30 de ani de capitalism. De la un darac şi-o moară la Deliciosul de Vaslui şi Nutriva, unul din cele mai noi branduri de furaje pentru animale- brand cladit de Familia (foto)SAFIR

….30 de ani de capitalism. De la un darac şi-o moară la Deliciosul de Vaslui şi Nutriva, unul din cele mai noi branduri de furaje pentru animale

citeste mai multe »

Stalinişti, nazişti, orto-kiri-putinişti, papa (l) işti cu tot neamul vostru nenăscut din nou, din Sămânţa învăţăturii, ordinii, rânduielii- bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11), de ce nu credeţi că pământul va fi moştenit de cei blânzi (Mat. cap.5), nu de fiare, de antichrist sau de… Schimbaţi-vă “Şeful”, căci aveţi că tată pe diavol (Ioan 8/44); Înnoiţi-vă prin pocăinţă şi umpleţi-vă cu plinătatea frumuseţii, bunătăţii, învăţăturii Lui, căci acela care este în oamenii adamici şi în lume este mai mic şi vremelnic, dar …(1 Ioan 4/4)… Dragoste cu pumnul şi cu pistolul la tâmple nu se poate! Aşa cum Poporul Evreu a fost apărat prin sângele de pe uşi (Ex. Cap.12), credeţi şi primiţi pecetea Sângelui Dumnezeiesc, pentru a vă proteja nu de pedepsele lui FARAON, ci de urgiile Apocaliptice… După ce l-am refuzat pe Hristos (Ioan 1/11 şi Îs.53/3) şi ne-am făcut una cu satan, măcar pe Duhul Sfânt, trimis ca să ne ajute, să nu-l mai întristăm (Ef.4/30); Să nu-i mai respingem învăţătura, voia, gândirea, domnia, rodirea şi înfăptuirea, ci să-I dăm întâietate în toate şi suveranitate deplină în totalitate, ca să lucreze ca “ŞEF” în noi, dimpreună cu noi şi pentru slăvirea Lui, căci numai el face totul DUMNEZEIEŞTE (Gen.1/31) şi pentru veşnicie; Cât despre răzvrătiţii globalişti…” Vai, Zice Domnul-de copiii răzvrătiţi, cari iau hotărâri fără Mine, fac legăminte cari nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat! (Îs. Cap. 30)”… ‘’ Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai şi se încred în mulţimea carălor şi în puterea călăreţilor, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul! Dar şi El, este înţelept şi aduce nenorocirea şi nu Îşi ia vorbele înapoi, ci Se ridică împotriva casei celor răi şi împotriva ajutorului celor ce săvârşesc nelegiuirea. Căci Egipteanul este om nu Dumnezeu şi caii lui sunt carne nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea şi vor pieri cu toţii.’’ (Îs. Cap. 31) şi…” Vai de tine, pustiitorule, care totuş n’ai fost pustiit; care jăfuieşti şi n’ai fost jăfuit încă! După ce vei sfârşi de pustiit, vei fi pustiit şi tu, după ce vei isprăvi de jăfuit, vei fi jăfuit şi tu.” (Îs. Cap. 33)

Iată care sunt cele mai bune şi cele mai proaste poziţii pentru somn; Fructe si legume pentru nervi de otel;Cum sa nu te ingrasi avand grija sa dormi destul; Cum iti poti scadea valoarea colesterolului „rau” cu 30% in doar o luna; Cum te imbolnaveste aerul din propria locuinta; Trucuri interesante de a folosi usturoiul ca medicament; Cum iti dai seama ca ai splina bolnava; Alimente care ne protejeaza creierul; Cretusca sau aspirina naturala: beneficii’; Recomandari pentru bolnavii cu ulcer gastroduodenalCărți despre Putin și Rusia – ca să înțelegem cum s-a ajuns la războiul din Ucraina; Cum conduce spectrul comunismului lumea: Introducere… Prefață…Cuprins…1. Comunismul este un demon hotărât să distrugă omenirea: Concluzie… Capitolul 1: Strategiile diavolului pentru distrugerea umanităţii; Capitolul 2: Începuturile europene ale comunismului (1. Lucrările satanice ale lui Karl Marx); Capitolul 3: Uciderea în masă în Est; Capitolul 4: Exportul Revoluţiei; Capitolul 5 (I): Infiltrarea în Occident;  Capitolul 5 (II): Infiltrarea în Occident; Capitolul 6: Revolta împotriva lui Dumnezeu; Capitolul 7 (I), (II): Cum a distrus diavolul familia; Capitolul 8 (I) ,(II): Cum seamănă comunismul haos în politică; Capitolul 9 (I),  (II): Capcana economică a comunismului; Capitolul 10: Folosirea Legii pentru consfinţirea nelegiuirilor;Cum conduce spectrul comunismului lumea: Concluzie…„Mongolii, ungurii, turcii, nemții, rusii nu au făcut românilor atât rău cât au făcut politicienii noștri în două decenii”- un adevăr dureros rostit de un academician roman; Prof. Ioan Aurel Pop: „Indobitocirea generațiilor viitoare prin eliminarea culturii naționale și generale din educație: Nu mai știu ce să creadă despre Mihai Viteazul, despre Bălcescu și Kogălniceanu, dar știu sigur de Harry Potter, de Războiul Stelelor”; Lech Walesa: Securitatea globală ar putea fi asigurată printr-o „revoltă a popoarelor anexate de către Rusia”; Papa Francisc, mesaj către Patriarhul Chiril al Moscovei: „Patriarhul nu se poate transforma în băiatul de altar al lui Putin”; RUSIA A FOST UN STAT AGRESOR ÎN TOATĂ ISTORIA SA

Oamenii de mâine, inclusiv creştinii- educaţi de politruci, dascăli şi preoţi nenăscuţi din nou, vor fi mult mai răi decât cei din timpul primei veniri a lui Iisus(Rom.1/18-32), pentru că ei zic doar că sunt în Hristos, unde nu este păcat, dar “uită” să facă faptele Lui…” Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2/6) Nu vă înşelaţi singuri, căci” Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut… Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3/6-9)… “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A. 4/12) Numai în El primim mântuirea, binecuvântarea, înfierea, răscumpărarea, moştenirea şi… Efeseni, cap. 1, căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic… Ioan, cap. 15…….Isus Hristos a suferit pentru noi… Ce înseamnă Isus Hristos pentru noi…Isus Hristos, Salvatorul nostru… ISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU…Noi date științifice despre mormântul lui Iisus…De ce nu îl recunosc evreii pe Isus ca Mesia?Brant Pitre- Isus Mirele… Brant Pitre – Fiul lui Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus; Brant Pitre, Cu Isus pe calea rugăciunii…Pocăinţă; Botez – urmarea exemplului lui Isus Hristos; Viaţa creştină continuă si … „Obiceiurile oamenilor sunt deşarte: căci… TAINA  AMESTECULUI…Patriarhul Kirill, miliardarul din fruntea Bisericii Ruse (DOCUMENTAR)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 771.jpg

Aşa cum ne-am trezit cu Putin cel Mic şi “Sfânt”…fiindcă nu credem în Adevăratul Salvator, o să ne trezim cu “Urâciunea salvatoare” (Mat. cap.24) care, precum Kiry-Putinel v-a zdrobi oamenii, pentru a ne proteja de (ne) oameni, cum şi aceşti globalişti au “salvat” pe ruşi, împuşcându-i pe (ne) ruşii din Ucraina… Să nu uităm că noi, TOŢI, am savurat încă din coapsele părinţilor plăcerile de o clipă ale nelegiuirii- neascultării şi i-am întors spatele adevăratului Tată, devenind fiii lui satan (Ioan 8/44); Tot noi, după ce l-am respins pe Prietenul păcătoşilor, (Îs.53/3) nu l-am primit în ieslea inimii născută din nou ci, într-un grajd (Ioan 1/11), dar El nu ne-a lăsat orfani (Ioan 14/18)! Totuşi -de ce ne place să rămânem plini de sine-de satan, căci nimic bun nu locuieşte în omul neânoit (Rom. cap 7); Până când refuzăm Apa vie şi ne hrănim din roadele satanei (Gal.5/19-21), nu cu Pâinea vieţii, plămădită din învăţături, sfinţenii, suferinţe şi frumuseţi Dumnezeieşti (Ioan cap.6 şi 7), Pâine rumenită în cuptorul suferinţei de la Golgota! Tatăl miliardelor de oameni neânnoiţi-uzurpatorul, demolatorul cel viclean este deja cu un picior în gheenă (Ap.20/10), dar Creatorul este veşnic! Dacă lui Dumnezeu i-am întors spatele, pe Hristos l-am prigonit, cu Duhul Sfânt ce avem? De ce îl refuzăm şi-l întristăm (Ef. 4/30), câtă vreme ne-a fost trimis să ne ajute, nu să ne mintă! Chiar nu credem că el este mai valoros, mai deştept, mai sfânt, mai priceput decât fiecare om şi decât noi, toţi la un loc? De ce nu-l acceptăm drept Cap, nu coadă… ? De ce nu-l primim , dimpreună cu rânduiala, gândirea, voia, învăţătura lui Dumnezeu? Până când îl ţinem la uşă, în ploaie, ninsoare şi în vânt? (Ap.3/20); Şi dacă nu vrem, nimeni nu se poate furişa de Acela care, când ne cheamă (Mat.11/28-30), să ne nască din sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) ne şi dă pocăinţă, credinţă (Marcu 1/15), iertare, vindecare, pace (Ioan 14/27), salvare, împăcare, dragoste, înfiere, adevărul, Duhul Adevărului…” Luaţi Duh Sfânt” (Ioan 20/22)

Se înflăcărează holocaustul creștinilor?Să ne pregătim de martiraj, pentru că globalismul pune bomboana pe coliva… Iată cum stă persecuţia creştinilor în lume – indicele global 2017…La fiecare cinci minute, un creştin devine martir…Incepe o nouă epocă de martiraj  Istoria martirilor de John Foxe-Capitolul 1…Nebunia răstigniților și nebunia jertfelor, în jurul Sărbătorii Învierii Domnului… Ce s-a intamplat la Golgota..Contradicții aparente în Biblie: „caut un om și voi ierta…” sau „nu-i voi ierta nici de vor fi aceștia trei…” Henry și înalta societate (carte în serial din Sămânța Adevărului) ; Dragii mei, citiți cartea asta! (2. ”Niciodată înaintea Lui nu va străluci omul, ci harul.”…fratele Mia despre conflictele frățești); Știri – Recenzii cărți;  Mai mult decât un simplu tâmplar; (Pentru ca omul a devenit IMPERFECT…Discrepanţele din Biblie și soluţia tensiunii creative;  Creștinismul global în cifre și câteva comentarii; Ca si satanele Kiryliste in sutane,popimea orto-nenescuta din nou isi sapa groapa  pieirii-Violența împotriva femeilor. Cât de dispusă este Biserica Ortodoxă Română la schimbare după scandalurile Visarion și Calistrat… De ce participă un arhiepiscop care l-a lăudat pe Vladimir Putin la sărbătoarea Forțelor Navale Române?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este h9.jpg

…..Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun ca vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Mat.21/31), pentru că este plină lumea de creştini căldicei, care se uită cu un ochi spre Venirea Lui şi cu unul spre amanta lume(1 Ioan 2/15-17); Până şi cei multi care au primit Duhul Sfânt, amâna botezul în Moartea lui Hristos, pentru că nu dau plăcerile de o clipă, inclusiv ale senzualităţii, pe Împărăţia Cerurilor, unde  … Ei spun cu gura că sunt în El (şi tăiaţi împrejur), umpluţi cu neprihănire şi cu Plinătatea Dumnezeirii, dar ei au o neprihănire a lor pe care le-o dă Legea, cultul, biserica, nu “aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Fil.3/7-9 )… Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Gal.6/15)  Dispare dragostea după trei ani?Cum putem obtine o bautura miraculoasa care invinge cancerul pulmonar! Remediu cu frunze de morcov pentru hemoroizi; Cum ar trebui sa arate un mic dejun sanatos; Cel mai sanatos aliment pe care ar trebui sa-l consumi mai des; Acest tip de antrenament poate ajuta cel mai mult la eliberarea de stress; Semnele care pot anunta scleroza multipla; Beneficii putin stiute ale vinului rosu; Alimente care pot curata ficatul de toxine; Care este carnea cea mai sanatoasa; De ce e periculos sa punem sare pe castraveti; Cum te ajuta sucul de spanac baut pe stomacul gol; 7 lucruri de stiut despre implantul dentar! Ce beneficii are laptisorul de matca; Cum combatem stresul din viaţa noastră? Tehnici simple de antrenare a memoriei; Măsurarea tensiunii, necesară începând din tinerețe etcPetru cel Mare și Putin cel Mic; (Si pentru ca le incurca niste afaceri absconse…) Schengen, festivalul ipocriziei și indignarea patriotică. Oglinda; 100 de ani de communism- Scriitorii disidenți. Ce a însemnat „Arhipelagul GULAG”; Emmanuel Macron acuză Rusia că are un „proiect de jefuire” în Africa ; Imperiul Rus şi expansiunea lui în Principatele Româneşti. Relaţiile româno-ruse pînă la anexarea Basarabiei (1711 – 1806); Analize- Rusia în expansiune narativă. Istoria se răzbună – geopolitic; Putin, obsesia imperiului-Autor: Armand Goșu ; Interviuri-Vladimir Socor: Rusia și-a plănuit expansiunea din anii ’90; Olevs Nikers: Scenariul ideal este înfrângerea totală a Rusiei, cel realist – un acord de pace; Mark Galeotti: Putin va rămâne în istorie ca un criminal de război ;Contraofensiva ucraineană. Putin își îngroapă imperiul; Marea amnistie: nesimțirea politicienilor, bucuria infractorilor; Evul Mediu reînviat; Clanul Cormoranilor- Afurisiți cormorani! Au gheare de psd-iști, stomacuri liberale, pliscuri maghiare și țipete de opozanți. Și mai sunt și necomestibili… Risipitorii țării- Închidem două termocentrale – dar importăm cărbune. Așa cum vindem gazele din Marea Neagră și importăm gaze străine. Al cărei țări o fi guvernul ăsta? Chiar nu pot păstra nimic? Risipitorii naibii! Tia Serbanescu …Hoț să fii, noroc să ai! 4000 de dosare privind diverse infracțiuni (din care 557 sunt de corupție) au avut noroc cu aplicarea deciziei CCR de anulare a întreruperilor prescripției și se închid definitiv.Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ee.jpg

Deh, acum se închid dosarele, nu infractorii. Pesemne… Vocea oilor ; Când coaliția joacă poker, românii pierd; Sa nu uitam cum s-a nascut burghezia putinista … Cine a finantat PSD in campaniile din 2014. O firma controlata de familia Voiculescu, printre sponsorii campaniei lui Ponta; 8. Cercetarea tranziţiei criminale – aspecte economice…„Eu nu am lucrat cu serviciile secrete britanice”. Borfașul Năstase reia calomnia bolșevică pe baza căreia Iuliu Maniu a fost întemnițat, torturat și omorât; 79% dintre israelienii evrei susţin căsătoria intre persoane de acelaşi sex; ISRAEL – Cea mai mare PARADA GAY desfasurata vreodata: 300 000 de participanti; Miliardarii din spatele mișcării pentru drepturile homosexualilor;Israelul afirmă că în prezent trăiesc în întreaga lume mai puțini evrei decât în 1939; Cele cinci tranziții care schimbă lumea (și produc haos pe parcurs); Invazia ruseasca- Lumea rusă a lui Putin : barbarie şi crimă organizată;  Israel: Cifrele care demonstreaza un model de tenacitate, intr-un desert arab extrem de ostil; Numărul evreilor mesianici din Israel este în creștere; „Russkiy mir” și „Chinese dream”: despre visul autocrațiilor eurasiatice de a recupera măcar parțial sferele de influență și gloria trecutului; Tovarasul lui Putin se joaca pe langa butoiul cu pulbere,ca sa ramana cu Ungaria si mai mica… MAE condamnă „afișarea” lui Viktor Orbán cu harta Ungariei Mari pe fular. Expert: Premierul ungar face jocurile lui Putin;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este yg.jpgALERTA! Serpi alaptati din pieptul Romaniei sunt infocati de Putin cel ka(ca)nist… Tamás Sándor, despre apelul lui László Tőkés către Viktor Orbán, pentru susținerea autonomiei: „Nu am avut niciodată nimic de ascuns”… Tanda si cu Manda continua valsul risipitor pe cheltuiala contribuabililor… Fostul ministru Daniel Constantin îi răspunde lui Adrian Porumboiu, la acuzele de luare de mită; C am asta e moralitatea moralistilor… Scandal în Televiziunea Română. Hărțuire sexuală și bătăi cu înjurături ca la ușa cortului; Ca si cuibusoarele de nebunii din Romania care fardeaza demonii si-I  ascund in inimi…Spioni ruși căutați în mănăstirile din Ucraina … Tovarasul lui Fosililiescu-beat de galbeaza  a gasit un ac pentru cojocul vrajelilor… Ministrul Petre Daea a fost la un pas să fie linșat de primarii giurgiuveni; Top 4 alimente contrafacute. Care sunt falsurile pe care le pui in farfurie; Care sunt cele mai falsificate alimente. Le consumăm frecvent şi ne îmbolnăvesc în timp; Cum depistăm alimentele contrafăcute? Inainte de crearea oamenilor sintetici,au aparut surogatele… Carnea sintetică, un viitor deja întâmplat… Industria alimentelor artificiale se dezvoltă. S-au făcut primii pași pentru producerea peștelui sintetic; Acestea sunt cele mai nocive ingrediente din alimente. Fereste-te de ele! Efectele secundare ale alimentaţiei artificiale…

citeste mai multe »

Şi Bisericile Kiri/Putiniste (şi-au dat arama pe faţă)- mint, manipulează, exploatează, iconează etc De aceea cheamă oamenii să se jertfească pentru un popor nenăscut din nou, deci muribund (Ef.2/1-10) în păcate-precum fac şi alte mii şi mii de culte şi religii! Dar Prietenul TUTUROR păcătoşilor ne cheamă (Mat.11/28-30) pentru salvare, iertare, spălare, împăcare, biblicizare, îndumnezeire, înviere, înfiere, înălţare, viaţa veşnică… (Ioan 1/36) Diferenţa de la Cer la pământ se datorează faptului că Biserica lui Hristos nu este ca o (ka) catedrală construită din pietre seci şi fiare (beton), ci este zidită din pietre vii, născute din nou (Ioan 3/3-13), cimentate de Duhul Sfânt- care locuieşte, rodeşte şi domneşte nestingherit prin fiecare mădular înzidit în Trupul Bisericii lui şi, prin părtăşie cu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt se pregătesc pentru răpire; Grăbiţi Venirea lui şi nu vă mai faceţi una cu ea (1 Ioan2/15-17), căci oricine se lipeşte de o curvă, devine ca ea (1 Cor.6/15-20); Dar cine se lipeşte de Duhul Domnului, devine una (Ef.5/25-32) şi rămâne una cu el, în Hristos (Ioan, cap.15) De aceea a sângerat pentru noi, TOŢI, ca trupul nostru să fie Templul lui Dumnezeu (1 Cor.3/16-23) nu wc-ul satanei! Nu vă mai încredeţi în pomeni, acatiste, ritualuri, taxe şi alte idolatrii iconate ori însângerări- jertfiri de animale nevinovate, căci NUMAI Sângele Lui salvează, dacă vă prizaţi GRATUIT la transfuzia cu Sângele ispăşitor, cu gândirea, voia, înfăptuirea şi rânduiala lui “Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Rom.12/1-2)

Rusofobia la români. De ce nu-i suportă poporul român pe ruși: jaloanele unei ostilități secular…Poeţi Străini; Top 50 filme de animatie- Cele mai bune filme de vazut cu familia; Cei mai celebri 100 de scriitori din toate timpurile; Scriitori români și străini | Lista celor mai captivante lecturi…CONFUZIA (porno) MORALĂ  este UN SEMN AL ZILELOR DIN URMĂ… DESCOPERIRILE ȘTIINȚIFICE SUSȚIN CREAȚIA… O adunatura globala a  RELIGIILOR  DUC LA ACELAŞI DUMNEZEU? CE SPUNE BIBLIA DESPRE PROSPERITATEA ZILELOR DIN URMĂ? JIHADUL ISLAMIC, CALIFATUL ȘI ZILELE DIN URMĂ… BISERICA ANGLICANĂ PLANTEAZĂ SEMINȚELE PROPRIEI DISTRUGERI…Cand preotul Stalin  si-a dat inima satanei- sa-si faca un cuib, s-a  ouat si a  nascut… Chipurile Diavolului: Stalin, cumplitul creator al lui “homo sovieticus”, omul nou… (Cateva  invataturi ale diavolului  date lui Ion Iliescu si neamului  prost  de social democrati…Manual: cum se destructurează un stat. Promovarea incompetenților, birocratizarea, salariile mici pentru intelectuali, fabricile de diplome, corupția, ineficiența – toate au fost coordonate de NKVD prin directivele secrete pentru țările ocupate în Europa de Est. Efectele se văd și azi; Ca si orto-Putin-Kyrilistii de azi, popimea care slugareste Statul si exploateaza,manipuleaza,idolatrizeaza poporul ratacit, prostit, se raspopeste, precum antiunionistul Ion Creanga, care a imbract  in femeie pe pucistul mitropolit si l-a ascuns intr-un butoi cu haznalele povesti… Lovitura de stat de la Iași: încercarea Rusiei și a preoțimii ortodoxe de a rupe Mica Unire. Bătălia din 3 aprilie 1866 s-a încheiat cu sute de morți, iar Mitropolitul pucist a fugit îmbrăcat în haine femeiești. Ion Creangă l-a ascuns într-un poloboc; Parintele globalismului multilateral de… nu se dezminte !Cel mai mare criminal din istorie. Peste 65 de milioane de oameni au fost ucişi la ordinul său; Si arta (cu stele) a fost creata pentru degradare… Putin, nici nu știi cât de mic începi să fii! Alerta Rosie. Cum Am Devenit Inamicul Numarul Unu Al Lui Putin; Rușii pe teritoriul românesc în primul război mondial; Rusia, inamicul numărul unu al Republicii Moldova;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uyy.jpg   Cum vede (orbul)Putin evoluția lumii în următorul deceniu? „Tezele” de la Valdai; Top 10 cărți de autori români contemporani; Care sunt cele mai bune cărţi şi cel mai buni autori din toate timpurile. 125 de scriitori celebri au decis; James Joyce: biografie, stil, moștenire, lucrări, fraze; Autorul Gabriel Garcia Marquez – Un veac de singuratate; Supremul preşedinte patriarh: despre sfîrşitul lumii şi începutul textului; „Frumusețea literaturii mondiale stă în puterea ei de a deschide mințile“;CORESPONDENŢĂ DE LA PARIS. 50 de mari gînditori care au marcat ştiinţele umane-Sciences Humaines, nr. 20 hors-série (iunie-iulie); Un episod nedemn și trist pentru Europa; Ruben Östlund și critica slăbiciunii umane; 7 scriitori care au ajuns celebri la vârste înaintate; 5 cărți pentru toamna asta; Top 10 cele mai populare cărți din toate timpurile; Cărți celebre criticate de autori faimoși; 5 cărți de Salman Rushdie pe care e bine să le citești în curând; Versetele satanice – The Satanic Verses; Controversa despre versurile satanice – The Satanic Verses controversy; După agresarea lui Salman Rushdie, cartea „Versetele satanice” este vândută „ca pâinea caldă” în Franța;Interpretarea Bibliei… Răstignit pentru tine,inseamna imbunătăţire, sau răscumpărare? „Creștinismul” s-a reinventat continuu, adaugand  straturi succesive de „învățături” acoperitoare, prin care  au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus)… Bisericile instituţionale au cam uitat ca sunt  nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu… Instituţiile bisericeşti au cam dobandit o  imagine deformată şi, prin urmare, înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu… Cele şapte fraze spuse de Iisus pe cruce, înainte ca moartea lui să cutremure tot cosmosul…Nasterea din nou… Instituţiile bisericeşti,din pacate, adopta lumea;Deja s-a adaptat şi se adaptează la lume,in loc sa adapteze lumea  pentru CER … Daca nu devenim si nu ramanem  una cu Iisus, degeaba ne numim crestini… Ca sa-l intâlneşte pe Isus (Iisus),nu trebuie să mergi la Ierusalim,  sau in Catedrala ,ori Biserica Mantuirii Neamului…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este JJ.jpgDacă fiecăruia i s-ar spune că este plin cu munţi de răutăţi, minciuni, urâţenii, şmecherii, şi cu alţi vulcani cu nelegiuiri, puşi de gunoierul cosmic, nu i-ar mai plăti (cu propria viaţă) chiria nici o clipă, şi nu ar mai amâna naşterea din nou (Ioan, cap. 3)! Pentru că nimic bun(Rom. cap.7) nu locuieşte în omul nenăscut din Sămânţa Duhovnicească,  oricând pot răbufni toate mizeriile naziste, staliniste, feseniste, leniniste-anticriste la un loc – din omul “pădureţ”, firesc… De aceea a venit Iisus, ca să absoarbă în Sine pe orice om şi tot universul otrăvit şi spurcat de cel rău, ca să răstignească, să îngroape odată pentru totdeauna orice păcat…ca sa ne invie! Să nu-i mai dezgropăm (pupăm) mortăciunile (descrise în Gal.5/20); Să nu le mai savurăm… Să ne facem una cu moartea Lui, ca să devenim una şi cu învierea, trăirea, rodirea şi înălţarea- biruirea Lui, căci NUMAI El ne goleşte de sine şi ne umple cu Plinătatea Lui, care nu mai moare niciodată şi înfăptuieşte totul foarte bine- pentru veşnicie…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este em.jpgNici un loc în casa de poposire… şi materialismul în timpul crăciunului, de Stephan Isenberg; Învăţături practice din cartea Iov si …(2)Căile de guvernare ale lui Dumnezeu , de William Kelly; Dumnezeu în timpuri de criză- 1 Împăraţi 17- de Ron Reid; Comunismul (satanismul)mondial; Religiile lumii, de prof. dr. Peter Beyerhaus, DD; Cure miraculoase ,de dr Kurt Koch; Revolutia Sexuala; Revoluţia sexuală şi creştinismul; Editura „Sapientia”: Revoluţia sexuală globală: distrugerea libertăţii în numele libertăţii; Ierusalimul păcătos; CETATEA IERUSALIMULUI…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este gg.jpgPLANUL LUI JUNKER PENTRU VIITORUL EUROPEIA inaugureaza domnia  Imperiul Roman reînviat din profețiile biblice și sistemul politico-economic -666 (Daniel 7, Apocalipsa 13 & 17)… CHINA, ÎMPĂRAȚII RĂSĂRITULUI ȘI SEMNUL FIAREI……………….1916: rușii au cerut ultimativ intrarea României în război, apoi au transmis că nu pot furniza ajutorul la care se angajaseră… „Rușii își fac de cap pe la crămile cu vin, spărgând butoaie și împrăștiind avutul oamenilor. Îi vezi răzleți, umblând beți în puterea dimineței cu 2-3 gamele în mână după vin. Ce vor face mizerabilii ăștia?“ citeste mai multe »

Prin hoţie v-aţi îmbogăţit, prin hoţie vă distrugeţi, pentru că banul este ochiul dracului şi, fiecare devine robul corupţiei de care este biruit! Voi aţi înlocuit pe Făcătorul tuturor celor văzute şi nevăzute, cu făcăturile voastre iconate(Rom.1/18-32), idolatre, ca să întronaţi hoţia, minciuna, preacurvia, idolatria, viclenia şi globalizarea Apocalipsei, dar…”Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile ei de curvă vor fi arse în foc, şi-i voi pustii toţi idolii: căci din plăţi de curvă i-a adunat, şi în plăţi de curvă se vor preface…” (Mica, 1/7)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uy.jpg(POTOPISTA) Convenție de la Istanbul: aspecte problematice si…Biserica Ortodoxă din Bulgaria denunță ideologia de „gen” din „Convenția de la Istanbul” și cere Parlamentului să nu o ratifice acest concept al  dezintegrării morale si al fesenizarii globale a haosului anticristic…MESAJE TRANSMISE LA RADIO BBC SI RADIO EUROPA LIBERA DE IOSIF TON IN TIMPUL DICTATURII SATANICE; O NOUA CREATIE; Oamenii să Îl caute pe Dumnezeu şi să Îl găsească, căci Dumnezeu nu e departe de ei; Rugăciunea de căutare si cunoastere  a lui Dumnezeu

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veţi feri grumajii, şi nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele.În ziua aceea, veţi ajunge de pomină, veţi boci şi veţi zice: „S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârşire! Partea de moştenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai! Cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmaşului…!” De aceea nu vei avea pe nimeni…

 Isus a venit sa ni-l  cunoasca,sa ni-l prezinte pe singurul Dumnezeu Adevarat…Daca ne facem una cu El,cum El s-a facut una cu noi prin  rastignire, putem face fata zilelor din urma…Cum poţi să-l cunoşti pe Dumnezeu după numele lui…A fi crestin insemneaza a-L cunoaste si a primi numai invatatura  lui  Dumnezeu,prin nasterea din nou …Starea Bisericilor din  Apocalipsa a prevazut actuala realitate din toate cultele si religiile lumii de azi si de maine! Pro -feti, -fetie, -bleme- CARTILE PROFETICE; O lecţie de iubire (Osea); Un Dumnezeu drept şi plin de iubire (Osea); Dumnezeul tuturor popoarelor (Amos şi Obadia);Căutaţi pe Domnul şi veţi trăi! (Amos); Poporul deosebit al lui Dumnezeu (Mica)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ee.jpg(Dumnezeu a ingaduit casatoria,dupa ce Adam si Eva s-au facut una cu satan…dar Hristos ne-a invatat  Famenia in Mat.19/8-12- Is.56/3-5,iar Pavel a pus bomboana pe coliva casatoriei  in 1 Cor.cap.7)………Sa ma casatoresc sau nu???? Ce e mai bine? Ce spune Biblia? Credință vie: devine o creație nouă! O creaţie nouă… Slujba împăcării… Oferta împăcării… Împăcarea… Împăcaţi într-un trup … Industria icoanelor va falimenta, căci”… Cartea profetului Ţefania; Cât de periculoasă este apostazia? Pilda drojdiilor; Chemare la pocainta pentru pocaiti; (Hristos cel necasatorit a fost rastignit in pielea goala,ca sa vada toata lumea ca a avut tot o punguta cu 2 bani,dar…) Casatorit sau necasatorit????Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgGuvernul SUA le spune americanilor să se pregătească de o Apocalipsă Zombi 
citeste mai multe »

Înainte de globalizarea minciunii, suferinţei, urii şi…, aflaţi –TOTI cei peste 7 miliarde de păcătoşi, că EL ne iubeşte DUMNEZEIEŞTE (Ioan 3/16) şi ne cheamă la Banca Lui Cerească, să ne dea un CEC în Alb, pentru ca noi să-i dăm ce avem mai rău, dimpreună cu satan! El a (răs) plătit toate datoriile şi pagubele noastre, când ne-a scos din ghetoul satanei chineziste şi, prin credinţă, ne-a mutat în Împărăţia Cerească; Pe toţi ne-a înarmat cu scutul protector al Sângelui Cristic (nu ca pe EVREI, cu sânge de animal), ca să credem, că încă din această lume, noi locuim în locurile Cereşti, în Hristos, ca să nu mai păcătuim, findcă Acela care este în noi, plin de Har şi de Adevăr, este mai mare, mai tare şi mai sfânt decât „şeful „acestei lumi, care domneşte pe nedrept pe tronul de ceară… Să credem că noi avem CĂPETENIE pe Hristos şi, prin liantul Duh Sfânt ne înzideşte (pe toate mădularele înnoite), în Trupul Bisericii Lui… Pentru trezirea fiecărui om şi popor, să ne întoarcem, ca Moise, la Rugul Aprins, (Ex. Cap.3) ca să ne aprindem de la Focul Mistuitor, care înflăcărează fiecare verset, pentru a aprinde lumea şi a da foc oricărei urme de păcat… Şi pentru asta blindaţi- vă cu tot arsenalul Biblic, înrolaţi-vă în Armata Cosmică şi acţionaţi (nu reacţionaţi), pentru a lega (în numele lui Isuss) toate forţele răului din lume şi din univers, dimpreună cu tot neamul lor- Anticrist cel neomarxist, Prorocul mincinos, Fiara şi pe Satan cel komunist -Ap.19/20 şi Ap.20/10- „diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.”

Cine risca sa faca artroză…Semnele si cauzele cancerului de stomac…De ce riscul de hipertensiune arterială crește odată cu vârsta…Simptomele care anunta o cistita…Reteta de infuzie cu scortisoara pentru slabit rapid…Semne de avertizare ale osteoporozei…Atacul de cord silentios sau infarctul pe care nu stii ca l-ai avut…Care sunt bolile inimii…Simptomele diabetului de tip 1: ce trebuie sa te puna serios pe ganduri…Simptome ale unor probleme de sănătate pe care nu ar trebuie să le ignori…8 sfaturi pentru a elimina tartrul dentar în mod natural…Tratamentul care te scapa de varice in 30 de minute…Furnici in casă! Gratie acestui remediu natural, nu le veți mai vedea niciodată!Zidul tău de protecție…1 Timotei 4, 1-5: “Ei opresc casatoria si intrebuintarea bucatelor”…Paștele prin semnul lui Moise…Va fi poporul Israel mântuit ca și națiune?Cum să scapi de poftă ca să ai pace în inimă şi gânduri curate?“Mantuirea vine de la iudei”… Evrei 6, 4-6: Pacatul de neiertat… Romani 6,14: “Nu sunteti sub Lege, ci sub har”… Apocalipsa 6, 9-11: Sufletele de sub altar…Cum funcționează vindecarea prin credință?Eroine ale credinței… Fii Liber – Cum fac diferența între un atac spiritual și problemele vieții? Ce este istoria pentru evrei?Darurile și slujbele spirituale…Satan şi iazul de focApocalipsa 19.20; 20.10Frederick Charles Jennings… Porunca Domnului şi contraargumentele lui satanO sărbătoare pentru Domnul în pustieCharles Henry Mackintosh… 5. Focul Iadului… Spre deosebire de EVREII biciuiţi de satan prin pustie, ca să nu ne  aducă Învăţătura Dumnezeiască TUTUROR POPOARELOR, (” de aceea Mântuirea vine de la IUDEI” – Ioan 4/22); Spre deosebire de chinuţii Evrei, însoţiţi de Dumnezeu într-un Chivot aurit, nouă ne-a fost dăruit Hristos, plin de Har- Putere, de Adevar- cu toate bunătăţile şi frumuseţile Dumnezeieşti; El nu ne prescrie doar o reţetă, căci este însuşi Calea, soluţia, medicamentul şi tratamentul, dăruindu-ne nu doar toiagul lui Moise, ci Crucea, cu tot armamentul biruirii, ca să ne comportăm ca El spre  Ierusalimul  Ceresc… El ne-a dat dreptul să călcăm în picioare nu doar orice păcat, ci şi pe satan şi să-i strivim coada,(Rom.16/20) aşa cum Iisus i-a zdrobit capul. El lucrează în noi, cei înnoiţi şi făcuţi UNA cu El, şi noi lucrăm prin El, NU PRINTR-O RELAŢIE, ci… prin prezenţa Plinătăţii Lui, inclusiv a credinţei “care lucrează prin dragoste “…Evanghelia după Pimen Un text   care face parte din istoria jafului şi ticăloşiilor fără margini comise de grupul infracţional organizat cu acronimul PSD.Ion Iliescu a creat lumea politică în şapte mandate.La început, Iliescu a făcut certurile şi legea pământul. Şi pământul era proprietate de stat, şi Iliescu a văzut că lucrul acesta e bun.Apoi a venit Crăciunul şi Iliescu a zis: “Să nu mai fie Ceauşescu!”. Şi Ceauşescu nu a mai fost, şi Iliescu a văzut că şi Crăciunul poate fi bun la ceva.Şi a fost seară şi dimineaţă şi confiscarea Revoluţiei. Acesta a fost mandatul întâi.     Ion Iliescu, cel mai mafiot dintre cinstiţi. Sau invers. (II)… Cum transpunea banditul Miron Cozma in viata multumirile KGB-istului Ion Iliescu… Regimul criminalului KGB-ist Ilici Iliescu: muma pentru securisti, ciuma pentru Romania… Cum s-au imbogatit din furt sefii Politiei si fostii securisti in regimul KGB-istului Ilici Iliescu… Infractorul Adrian Nastase a primit o spaga de 7 milioane de lire sterline… Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase citeste mai multe »

După modelul“preoţilor”stalinişti, nazişti, globalişti şi lupii fesenişti, îmbrăcaţi în blană de miei, au minţit, manipulat, prostit, sărăcit şi au jefuit poporul cu radio-tele-iconatorul! După cum comuniştii, fără Dumnezeu cel Adevărat, au prigonit valorile, ca să poată fura de la boierime ,au înfundat canalele şi puscariile cu martiri,cei de azi au îngropat Adevărul, Dreptatea, Pocăinţa, ca să fure şi averea obştească a tuturor amărăştenilor; Au alungat tinerimea, să nu le încurce socotelile; Au minerizat poporul, ca să întroneze hoţia, minciuna, niveland calea apocaliptică a globalistilor împotriva lui Dumnezeu… Dar El nu se lasă batjocorit…….Moaştele, închinarea la sfinţi şi la icoane: idolatria intrată în creştinism -Esenţa Reformei religiei creştine, făcută în 1517 în Germania, a fost…

Crestinul umplut cu Plinatatea lui Dumnezeu, golit de sine prin Botezul in Moartea lui Hristos, prin mijlocirea lui Hristos implineste- iubeste Legea Morala – Cele Zece Porunci si, din respect, din dragoste, recunostinta, dar si pentru Binele Sau, intrupeaza, implineste Poruncile, planurile Lui… Bat la usi Persecuţii şi apostazie (I);Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Al Treilea Mesaj (III) Declinul adevăratei spiritualităţi! AUREL GHEORGHE- Dragostea este îndelung răbdătoare…RĂZBOAIELE VIITORULUI – ediție revizuită, iunie 2019…Hristosi mincinosi – Falsi Profeti … Răspândirea religiilor false (Matei 24)…Degradarea societatii din timpurile moderne! (II) 9 Semne Majore de identificare a fiarei – Dovezi / Fapte Biblice si Istorice (II)Avertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine Mondiala! (II)… Globalistii introneaza Vremea si Legea schimbarilor apocaliptice… Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!Isus vine pe nori; ORICE OCHI ÎL VA VEDEA; NU TACEA ( DOAMNE ) IN FATA LACRIMILOR MELE – PS.39:12… Dincolo de credinţa oarbă…Tăcerea Mielului…Planul de Mantuire– Omul sa se lepede de sine, cu placere, invatand  din Jertfa lui Avraam… Cele 2 Legaminte – Legamantul Harului (Rascumpararii)…Legea lui Dumnezeu in Noul Testament – Atitudinea lui Isus fata de Legea Sa citeste mai multe »

Poporul Diasporei ROMÂNEŞTI:” Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie… (din cauza conducătorilor care sângerează Cerul cu păcătuirile înflăcărate); Cu ochii storşi de lacrimi, cu inima umplută cu idolatriile falşilor păstori, îşi căută, dar nu-şi mai găsesc un loc sub soare, pentru că toate căpeteniile poporului, în loc să se pocăiască şi Dumnezeu să ia blestemul de pe acest popor amărât, se inmuiază, fură, manipulează, pustiiesc ţara… Niciodată roada păcatelor noastre nu poate rămâne nepedepsită, dacă… Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară sabia m-a lăsat fără copii, în casă, moartea. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toţi vrăjmaşii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o; dar vei aduce, vei vesti ziua când şi ei vor fi ca mine.” (Pl. lui Ieremia, cap. 1)

Peste 3.000 de creştini au fost ucisi in intreaga lumea, din cauza credintei (ONG); Locul femeii potrivit Scripturii- În dispensaţia harului; Ce inseamna a fi adventist de ziua a saptea? Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea despre avort, divorţ şi venituri; Evanghelizare la înmormântarea unui demnitar catolic; Sfânta complicitate; Despre falimentul moral al instituţiilor noastre; Semnele caracteristice ale credinței – CHS.SPURGEON; citeste mai multe »

Poporule, tu, care-ţi votezi proprii călăi, ca să întronezi hoţia, sărăcia, chiulul, şmecheria, incultura, haosul, minciuna, vrăjitoria, porno-preacurvia, cearta, vrajba, trădarea şi celelalte seminţe demonice, puse de satan  în ţarina inimii, (descrise în Rom.1/18-32) ; Dacă nu te inneci (îngropi) în Hristos, prin botezul în moartea Lui, unde te faci una cu răstignirea lui, ca să nu-ţi mai trebuiască toată veşnicia vreo urâţenie, vreun păcat, nu te poţi elibera de orice mizerie, poftă şi de gunoierul cosmic; Dacă nu te adapi din Fântâna Vieţii, din Gândirea Lui, nu te poţi face Una cu moartea tuturor poftelor, ispitelor – păcatelor, şi nu poţi deveni una cu învierea, înfierea, rodirea, umblarea, trăirea, înălţarea, biruirea şi naşterea din nou… Astfel, se alege praful de această Tară şi pulberea de restul acestui Popor

 Prin „binecuvantarea”BISERICANILOR  S-AU  INTRONAT MADULARELE SATANEI in oameni,dar si in  Biserici…PUTEREA SANGELUI LUI ISUS; 2. Capacitatile sangelui-VIATA LUI DUMNEZEU SE AFLA IN SANGE; Dumnezeu deja a facut totul, noi doar sa credem si sa administram Plinatatea Lui… Prietenia cu Dumnezeu; Alegerea Lui; Trei întrebări despre ţepuşul lui Pavel; Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţă de orice păcat

Demonizarea lumii…Te invie  sângele lui Isus Hristos?(„Sangele  proaspat”,Dumnezeiesc din Invatatura Lui Hristos) sau…Vin nou, burdufuri vechi şi teama de schimbare; De la Sângele lui Abel, la Salvatorul si Purificatorul Sânge al lui Iisus, care graieste Dumnezeieste; Biruinta sângelui lui Isus Cristos; Semnul Sangelui

citeste mai multe »

Motive de rugăciune pentru eliberarea Ţării şi a fiecărui om de sub dictatura hoţiei, minciunii, manipulării, uciderilor, dezbinărilor, desfrânării, certurilor, idolatriei şi a altor apucături sataniste, adică globaliste, comunisto- feseniste, capitaliste, socialiste… Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură; Fă-ţi timp… etc

Sa ne facem una cu biruitorul Isus, pentru ca prin El sa invingem orice ispita…UMBRELE CRUCII…Ce spune Biblia despre lupta spirituală  si…etc

 Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru TARA si POPOR. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării,lupta contra PROETIEI,SARACIEI ETCRezidirea Templului; Religia falsa a Coreei de Nord; Scoala lui Isus pentru Vindecare si Eliberare prin Cuvantului lui Dumnezeu; Proiecte de creștere spirituală și ucenicizare

citeste mai multe »

În timp ce politrucii, bogătanii, deştepţii lumii- cred că sunt buricul pământului, ducând de râpă omenirea, pentru că luptă contra lui Dumnezeu, Cristos rămâne Capul Bisericii, zidită nu din bani, pietre seci şi fiare umane, ci din pietre Vii, născute din nou, înzidite prin Sângele, Gândirea, Învăţătura Lui,… Învăţătura Domnului Isus despre divorţ… Harul lui Dumnezeu: un privilegiu acordat celor smeriţi… Un chip care trebuie cultivat (1)Comunicatul Președintelui DONALD TRUMP privind trecerea din viață ,la 99 de ani -a Reverendului Billy Graham; etc

Globalizarea pornografiei şi fesenizarea lumii pentru vremuri apocaliptice: cauze, efecte şi soluţii… 

Pastorul Americii, Billy Graham, a avut influenţă la Casa Albă în mandatul a 10 preşedinţi americani

,,CALEA CRUCII” Ultima predica / ultimul mesaj a lui Billy Graham

 Despre Evlavie…Voi aveţi totul deplin în El…Desăvârşiţi în Cristos…Cum să faci faţă învăţăturilor greşite…Un monstru care trebuie omorât (1)…Cunoaşterea lui Cristos… Biserica – trupul viu al lui Isus Hristos…Unde este creierul profesorului…Despre manie,tristete,suparare, bucurie etc

citeste mai multe »

Poporule, omule, oricine ai fi, ascultă: degeaba postim cu trupul, dacă batem câmpii cu ochii, cu sufletul, cu mintea inveninată de cel rău, refuzând să mâncăm Trupul Lui,(dăruit oricărui păcătos) –caci El este Pâinea Vieţii-plămădită din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeiesti- blândeţe, pace, dragoste, jertfire, milă, vindecare, eliberare  s a ; În zadar ne abţinem de la alcool, dacă nu bem Sângele, adică Gândirea, Învăţătura Lui purificatoare, veşnică, iertătoare, iubitoare… Cine i-a pulsul inimii, jertfei Lui Isus, devine Una cu El, daca …

„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui”… arată-i oricărui om fărădelegile, care locuiesc in sângele celui nenăscut din nou, precum într-o casă-plină de păcătuiri…Estera 2- 7… Un Dumnezeu care întoarce asupra noastră binele sau răul pe care-l facem celor din jur
citeste mai multe »

Nici feseniştii, komuniştii, capitaliştii, globaliştii, faceboiştii, sau popiştii lumii, nu ne vor bogaţi, deştepţi, puternici, sănătoşi- BIRUITORI! Doar dacă, prin naşterea din nou- prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6) ne facem UNA cu Unirea întrupată în Iisus, devenim Atotputernici, Atotştiutori, Atotcunoscători şi bogaţi pentru veşnicie… ca să îngropăm (sărăcia, răutatea, vrăjitoria, manipularea, preacurvia, prostirea, învrăjbirea, inechitatea, idolatria, datina, tradiţia şi orice alte mizerii, inclusiv pe gunoierul cosmic din om, care basculează in inimă otravuri şi răutăti); Astfel devenim Atotbiruitori  prin Acela care “a pornit biruitor şi ca să biruie.” (Ap. 6/2)

Părintele Cleopa: „Vine APOCALIPSA, s-a născut COPILUL DIAVOLULUI!” Tragedia Titanicului – un simbol al lumii moderne…Violenta si lumea de maine… Cele trei solii ingeresti… Ce este urâciunea pustiirii? Cine este fiara cu 10 coarne? Va fi Antihristul evreu, din samanta lui Dan, ca să se poată întrona la Ierusalim, pentru a grabi sfarsitul pacatului-satanei, fiarei, prorocului mincinos, dar si pentru a grabi Indumnezeirea omului, universului, intregului cosmos! By Joe Crews- I. DE UNDE A APĂRUT FIARA…ANTICRISTUL ȘI PROROCUL MINCINOS – VERSETE BIBLICE citeste mai multe »

“Creştinii religiei “komuniste au furat de la boieri, i- au lungat din ţară, au martirizat valorile, ca să-şi facă de cap… ,au făcut “preoţi” pe brutele analfabete, şi au bătut palma cu masonii de stânga! DAR feseniştii au furat averea obştească de la amărăşteni, au prigonit pe tineri, i-au făcut “Păstori” pe kălăi cu pensii colosale, hoţi, mincinoşi, vrăjitori, preacurvari şi pe celelalte mădulare ale satanei, descrise în Gal.5/20, devenind una cu masonii de dreapta a APOCALIPSEI !

Vai de voi carturari si farisei fatarnici… Dracii din adunari…Cine sunt apostolii mincinoși? Incredintarea personala n-o  impune tuturora cu forta, cu amenintari, si daca nu te-asculta, da-i afara din adunare daca esti pastor, iar daca nu esti, convinge-l pe pastor sa o faca. Si daca se incapataneaza si ramane, fa-i viata mizerabila ca sa se sature si sa plece el singur! 

Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,dar nu il lasam ! (III) Efeseni 3.20, Luca 24.5, Marcu 8.31, 10.34, Învierea Domnului Isus…Ce spune Domnul Isus despre Împărăţia cerurilor…Zaharia 2;11. Multe neamuri se vor alipi de Domnul…Împărăţia cerurilor în Evanghelia după Matei…Proorocii şi învăţătorii falşi citeste mai multe »

Nu partidul, nu omul sau globalismul este în toate, căci omul nenăscut din nou, vine gol şi nimic bun nu locuieşte în el ! Dumnezeu esteCreatorul, Proprietarul şi Răscumpărătorul, care umple cu Plinătatea Dumnezeirii pe cel botezat în moartea Lui (Rom. cap.6); El este Totul Totului Tot ce este Bun, Frumos, Util, Veşnic, Sfânt, Iertător, Iubitor, Milos… Decât să faceţi legi, învăţături, datini, tradiţii, pomeni, bani, idolatrii falite sau hotărâri şi ordonanţe guvernamentale cârpite, nu este mai bună Constituţia Dumnezeiască?Nici o religie NU are dreptate

„Medicamente” pentru AVORT, GRAVIDITATE, MÂNDRIE, VREMURI DIFICILE, PACE, RECUNOȘTINȚĂ, ONESTITATE, DISCIPLINĂ, IERTARE; VINDECARE ȘI SĂNĂTATE, RUGĂCIUNE;CĂSĂTORIA ȘI SEXUL pe vreme (ne) apocaliptică- precum cea de mâine… Dărnicia creştină este tot a Domnului, pentru că noi am venit goi şi… Maxime şi cugetări despre… Zeciuială şi dărnicie

citeste mai multe »