Trezeşte-te –Popor Roman, Evreu, American şi orice om ai fi, hrănit cu idolatrii şi învăţături capitaliste, feseniste, globaliste, deci sataniste! Trezeşte-te să te spele şi pe dinauntru-doar Hristos cu Învăţătura Lui, cu Sângele purificator, cu Apa vie, căci” oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan, cap.4/14) Naşte-te din nou din Sămânţa Lui, fără de păcat, şi mănâncă-L, căci numai El este Pâinea hranei veşnice, plămădită din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, pentru a iradia spre veşnicie numai mireasma Învăţăturii şi cunoaşterii lui “Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te că în zilele de odinioară şi în veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul şi ai străpuns balaurul? Nu eşti Tu acela care ai uscat marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile marii un drum pentru trecerea celor răscumpăraţi?” (Îs.51/9,10) Prietenul păcătosilor s-a dăruit fiecăruia, pentru ca oricine să se facă una cu răstignirea Cristică, prin botezul în moartea Lui; Pentru golirea de sine, El ne dă moartea faţă de satan şi faţă de păcat, şi ne umple cu Plinătatea Dumnezeiască, pentru a deveni una cu Îndumnezeirea Lui…  SĂ NE PREGĂTIM, CĂCI (re)VINE MARTIRAJUL-CA O BINECUVÂNTARE-Graiul martirilor crestini din primele secole-de Petru Popovici

DE CE creştinii au fost torturaţi pentru a se împărtăşi cu aceste excremente în locul elementelor necesare Sfintei Împărtăşanii? ??? În închisorile din România, ca şi în cele din U.R.S.S., călugăriţele care nu se lepădau de credinţă erau violate (sex anal), iar fetele baptiste – silite să practice sex oral.Studii aprofundate şi trăirea pe cont propriu în subteranele ţării, l-au convins pe Richard Wurmbrand că satanism înseamnă comunism, socialism, fesenism şi globalism…

„Sociabilul” Satan este eternul revoltat, primul liber cugetator şi „eliberator” al omenirii.Marx urăşte naţiuni întregi…El a  devenit satanist din pricina unor neputinte =„Am amestecat tinereţea, muzica, sexul, drogurile şi răzvrătirea cu trădarea – o coaliţie greu de învins”…
În multe ţări comuniste, rugăciunea Tatal Nostru este batjocorită în mod curent.Spre exemplu,in Etiopia, copiii sunt învăţaţi să se roage astfel:“Partidul nostru care stăpâneşti în Uniunea Sovietică,Sfintească-se numele tău,Vie împărăţia ta.Facă-se voia ta în Etiopia şi în lumea întreagă.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi Si nu ierta fărădelegile imperialiştilor după cum nici noi nu le vom ierta.Şi nu ne duce pe noi în ispita de a abandona lupta. Şi ne izbăveşte de răul Capitalismului. Amin.”
“În această revoluţie va trebui să-l trezim pe Diavol în sufletul oamenilor, să atâţăm patimile cele mai josnice”21…“Am chemat Diavolul şi el a venit. Trebuie să-i examinez faţa cu uimire; nu este hidos, nu schioapătă. Este un barbat atrăgător, fermecator”…„Următorul război mondial va face să dispară de pe faţa pământului popoarele reacţionare. Şi aceasta înseamnă un progres.”…„Ateismul este parte integrantă a marxismului …„Nu există decât o singură metodă pentru a scurta chinurile agoniei vechii societăţi şi durerile naşterii celei noi, şi anume: terorismul revoluţionar ” …Lenin era dominat de ideologia satanistă…Iata cum de a reuşit Stalin să facă din sine însuşi un zeu…Ca şi Marx, Engels şi – înaintea lor – Bauer, Stalin au fost credinciosi la începutul vieţii  lor… Mao Tse-Tung a scris: „De la vârsta de opt ani l-am urât pe…Doream din toată inima un singur lucru: să distrug din temelii …Lenin, în cuvântarea din 1922:„Mai întâi trebuie să luăm în stăpânire Europa de Est şi apoi masele dinAsia.   Marxismul este satanic prin modul său de a păcatui şi prin ideile pe care le propagă. Numai în anumite ocazii marxismul şi-a recunoscut făţis caracterul satanic….Scopul final al comunismului care cucereşte ţări noi nu este de a întemeia un alt sistem social sau economic, ci „de a-L batjocori pe Dumnezeu şi de a-l slăvi pe Satan.”
Suntem şi reprezentăm acele idei cu care ne hrănim. Marx s-a hrănit cu idei satanice; de aceea a formulat o doctrină satanică-Organizaţia Iadul…Marx va face afirmaţii asemănătoare:„ Violenţa este moaşa cu ajutorul căreia noua societate ia naştere din pântecul celei vechi.”Atunci Convenţia a decretat „nimicirea tuturor religiilor”…Poliţia politică secretă din Uniunea Sovietică a creat un organism uriaş cu scopul de a distruge bisericile din întreaga lume. Obiectivul prioritar era de a anihila sau de a diminua adversitatea faţă de comunism a diferitelor religii.Marx, omul care poza ca luptător pentru cauza proletariatului, numea această clasă socială „baieţi proşti, golani, măgari.”… Marx îi caracteriza pe negri drept „idioţi”
 În închisoarea de laPitesti, comuniştii obişnuiau să-l „boteze” zilnic pe un deţinut foarte evlavios, băgându-l cu capul în butoiul în care tovarăşii săi de suferinţă îşi făcuseră nevoile şi obligându-i în acest timp pe ceilalţi deţinuţi să intoneze cântările specifice Botezului…în şcolile din Letonia comunistă au fost înfiinţate mai multe cercuri ateiste…Copiii din clasele IV – VI primesc calificativul de „drăcuşori”, iar cei dintr-a VII-a pe cel de „slujitori ai Diavolului”…Într-o altă şcoală, elevilor din clasa a VIII-a li se spune „copii devotaţi ai Diavolului”…Tot ce a fost otravă pe pământ s-a concentrat la Kremlin într-un amestec bine dirijat şi cu scopuri precise. El scrie: “În aceasta Revoluţie va trebui să-l trezim pe diavol în sufletul oamenilor, să aţâţăm patimile cele josnice.” ”Socialismul nu era decât momeala cu ajutorul căreia să-i ademenească pe muncitori şi pe intelectuali să îmbrăţişeze acest ideal diabolic. ..De la Moscova se răspândeau şarlataniile comuniste popoarelor din Asia, Africa, America latină, Europa occidentală etc. Acolo şi-au făcut instructajul marii maeştrii ai Cambodgiei. Ceasul istoriei le-a…
citeste mai multe »

Omule, Poporule, degeaba a murit, luptând Iisus până la sânge contra păcatului, dacă rămâi tot mort în păcat, dacă nu mori fata de satan tu, care ai ca tată pe diavol ; Degeaba îl crezi, dacă nu-l laşi să întrupeze Învăţătura Dumnezeiască -Constitutia Cerească- în omul lăuntric, născut din nou, dacă nu-l ÎNTRONEZI drept capetenie- biruitoare! Nu este nevoie să-ţi baţi singur cuie, dacă-l crezi că s-a jertfit şi în locul celui mai păcătos om, să moară pentru fiecare- precum bobul de grâu căzut în Ţarină, să rodească Belşugul Cristic în omul umplut cu Plinătatea Lui. În zadar crezi în răstignirea Lui, dacă nu te faci părtaş cu suferinţa Lui, dacă nu devii una cu ingroparea eului (căci mortul de la groapă nu se mai întoarce) şi una cu moartea Lui eliberatoare, singura care te scapă de cârpeala creştină, împietrirea, neputinţa, răutatea, curvia, propria “credinţă” (Gal.5/20), dimpreună cu tot ce ştii, ce faci şi ce ai în sine, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânoit, şi nu poate turna Gândirea Nou Testamentală în butoaiele mentalităţii învechite (Mat.9/16,7)… Numai dacă prin Credinţa Cristică te botezi în Moartea Lui, poţi deveni una cu învierea, înălţarea, rodirea, bunătatea, blândeţea, iertarea, trăirea, iubirea, slujirea, credincioşia şi cu toate bunătăţile, sfinţeniile şi frumuseţile Lui

 Valoarea suferinţelor-Isaia 38.14-20, …Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38…DOMNUL ISUS HRISTOS – Marea Lui Suferinţă dinaintea Biruinţei… Cateva Dovezi ale invierii lui Iisus Hristos  (II) Michael G. Brown
Explicarea catorva PILDE… De ce a trebuit ca Iisus să se hraneasca din atât de multă suferință?… De ce este importantă învierea lui Iisus ? DOCTRINA INVIERII LUI ISUS HRISTOS… Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38
Cum glorifica suferinta noastra pe Dumnezeu… Cateva versete  pentru  Suferinţa de dragul lui Cristos… „Biblioteca” lui IsusCharles H. Spurgeon – Moartea lui Hristos… Urmează exemplul Domnului Isus în suferinţă… Desăvîrşiţi prin suferinţă-   Pr. Ioan Hosu, România citeste mai multe »

Tineri de pretutindeni, să invăţăm din HOLOCAUSTUL (Apocalipsa lui…Ioan) ILIESCIAN, caci au sosit vremurile de pe urmă când, dacă vreţi, vă puteţi consulta nu doar cu amanta lume, ci şi cu Dumnezeu, dacă trebuie să vă uniţi cu ea, sau cu…” El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El şi a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul.” (2. Imp.18/6) Decât să umpleţi pământul şi luna cu avort(oni), nu uitaţi că şi Cerul are nevoie de fameni şi verguri (Ap.14 şi Mat.19/11,12), nu ca fecioarele neînţelepte, umplute cu goliciuni…” Căci aşa vorbeşte Domnul: „Famenilor care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut şi vor stărui în legământul Meu, le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge.” (Îs.56/4-6) Prin botezul în Moartea lui Iisus, vă goliţi de tot ce ştiţi, aveţi, faceţi, inclusiv de plăcerile de o clipă ale senzualităţii, pentru a vă umple cu Plinătatea bunătăţilor şi frumuseţile veşniciei Dumnezeieşti…” Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ.” 1 Cor. 7/28)

 PROFETIII CUTREMURATOARE ALE LUI ARSENIE BOCA DESPRE ROMANIA. “VOR VENI NECAZURI MARI SI…” Să invăţăm din HOLOCAUSTUL ILIESCIAN,caci dupa lovitura de stat data de calaul kaghebist-masonist-în a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL-Si peste 18.000.000 de întreruperi de sarcină în ultimii 27 de ani.  Am devenit unicul papor din cosmos, care a avortat mai mult decat un alt popor…12. Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nimic nu trebuie sa puna stapanire pe mine…(nu toate zidesc…) 

APOSTAZIA  BISERICII- LEPĂDAREA DE CREDINȚĂ A CREȘTINILOR…Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu“…Ce este dragostea lui Dumnezeu? Creatorul este un Dumnezeu al dragostei?…Atributele lui Dumnezeu …Imuabilitatea lui Dumnezeu – Ce inseamna?…Dumnezeul vesnic – Intalnirea cu eternitatea…Suveranitatea, Credinciosia, Bunatatea etc lui Dumnezeu – Ce este ea?…Dumnezeul harului – Sa intelegem harul

ISUS VINE PE NORI ȘI ORICE OCHI ÎL VA VEDEA…ÎN NUMELE LUI ISUS SE VA PLECA ORICE GENUNCHI…ȘANSA MÂNTUIRII NU VA ȚINE VEȘNIC…TOȚI VOM FI SCHIMBAȚI ÎNTR-O CLIPĂ, O CLIPEALĂ DIN OCHI…VENIREA FIULUI OMULUI VA FI CUM S-A ÎNTÂMPLAT IN ZILELE LUI NOE…ULTIMA TRÂMBIȚĂ…ULTIMELE DOUĂ BĂTĂLII IMPORTANTEZIUA DOMNULUI  VA VENI „CA UN HOȚ NOAPTEA”…„Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă (Marcu 13:26)

citeste mai multe »

Hoţia, minciuna, pornografia, libertinajul, răutatea, idolatria, nedreptatea, sărăcia– dimpreună cu toate relele şi urâţeniile prin care “tata”satan a otrăvit sângele omenesc, nu sunt opera lui Dumnezeu; Omul a votat cu inamicul cosmic numărul unu, i-a întors spatele Creatorului, s-a ascuns după degetul pădurii, când s-a “îndrăgostit” de gunoierul cosmic şi, de atunci- bâiguie (mort în păcat) din amăgire în amăgire… De aceea a venit Iisus să ne dăruiască răstignirea Lui, prin care, pre moartea satanei călcând, să murim faţă de orice păcat şi faţă de satan! Prin transfuzia gratuită cu inepuizabilul Sânge Dumnezeiesc, izvorât din Fântâna Cristică de la Golgota pocăinţei noastre, suntem „indumnezeiti”. Numai acest  Sânge/ Gând plin cu Bunătăţi, Invăţături şi Frumuseţi Cosmice, în care pulsează Viaţa veşnică şi Harul nemărginitelor puteri, învie pe oricine crede, il primeşte dimpreună cu Învăţătura Lui şi-L ascultă, pentru că  El este “ Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Marcu 1/11) De nu-L ascultăm, o să dăm socoteala, dacă nu ne întoarcem la adevăratul Tată, prin pocăinţă , căci” Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.” (Rom. cap.1/18)

 Revelarea sangelui varsat… Prietenia cu Dumnezeu… Harul: Puterea Evangheliei…Dumnezeu vrea sa fii vindecat! umnezeu deja a facut totul…Razboi spiritual…Versete din care iradiaza mireasma lui Cristos

Trei întrebări despre ţepuşul lui Pavel… Binecuvantarea si miracolele…Interviu cu Randy Clark la „It’s supernatural”… Alegerea lui Dumnezeu… Duh, Suflet si Trup  PUTEREA SANGELUI LUI ISUS… Cum ne poate ajuta Isus Cristos… Toti ne confruntam cu ispita… Rascumpararea… Schimbare fara efort  citeste mai multe »

Domnilor creştini de pretutindeni, nu este suficient să credeţi în Hristos, dacă nu-l ASCULTAŢI, primiţi,induraţi, şi întronaţi să împărătească suveran, prioritar, complet şi total, ca să mâncaţi şi Pâinea vieţii, plămădită din bunătăţi – cu lacrimi amare-ca să beţi Gândirea, Iertarea, Slujirea, Jertfirea –Sângerarea Lui… Şi dracii cred, precum globaliştii, dar o să ne jupoaie de vii, dacă nu ne umplem cu Plinătatea tuturor bunătăţilor, suferinţelor, frumuseţilor şi învăţăturilor Sale! Nu este suficient să-l primim, dacă nu-l lăsăm drept Căpetenie, nu coadă… Să întâmpinăm Venirea lui, nu doar în Arca lui Noe, ci în “Corabia Cristică”, în învăţătura, rodirea, întruparea Duhovnicească, în odihnă lui, unde să împlinim  Voia lui, nu a amantei lumi… Astfel El nu rămâne în noi… Ba, mai mult, dacă nu ne facem una cu răstignirea lui, prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6), nu avem cum dăinui cu învierea, înfierea, înălţarea, umblarea, rodirea, conveţuirea cu El; Voi vă jucaţi de-a păcătuirea, pentru că nu vă înrădăcinaţi în Sine, de unde să trageţi seva fără de păcat. Din nimeni altcineva nu vă puteţi hrăni cu mântuire, iubire, bucurie, impăcare, iertare, dragoste, iubire…

Creştinul şi obiceiurile sale-hrana care ţine toată veşnicia, dar care nu ne costă pe noi nimic, ci numai pe El! Căile lui Dumnezeu şi căile lumii… Văd, vreau, iau … Influenţa materialismului…Amăgirile din timpul sfârşitului… Înarmarea pentru biruință… Biruinta asupra forțelor răului… Creşterea în Hristos… Mântuirea, singura solutie… Apocalipsa si Dumnezeul pe care ea Îl descopera… Evenimentele finale– Domnul Isus si cei mantuiti… Viața creștină… Hristos, Domnul Sabatului… Sabatul… Cum suntem mântuiţi? Mântuirea… Duhul Sfânt… Fiul… Tatăl nostru ceresc iubitor etc

citeste mai multe »

Biruim şi masturbarea, beţia, curvia,gayia- cu toată demonia,(fesenia) din Galateni 5/20, prin UNIREA cu Iisus…Pentru că Isuss este unicul prieten al tuturor păcătoşilor, noi de ce îl refuzăm? El este singurul din univers, care – nu doar că ne vrea tot binele cosmic, dar ni se dăruie, dimpreună cu bunătatea, blândeţea, dragostea, iubirea nemaimuţărească; Tot El ne dă împăcare, iertare, slujire, îndumnezeire, vindecare, iertare, neprihănire, credincioşie şi… Această pâinea vie, plămădită din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, pâine rumenită de Focul Mistuitor, noi de ce o respingem? De ce ne hrănim cu amăgiri, otrăvuri-mizeriile gunoierului cosmic, în timp ce pe El îl comprimăm în tablouri aurite,dar mute, surde, şchioape, îl ţintuim pe pereţi şi ne hrănim cu firimituri din an în paste; Noi l-am scuipat, ţintuit şi îngropat, dar El s-a hrănit cu toate loviturile noastre, le-a asimilat în sine, a purtat toate boalele, neputinţele, păcatele, răutăţile şi moartea noastră! Le-a pironit şi îngropat, ca să nu le mai dezgropăm, să nu le mai savurăm niciodată; El a plătit cu propria sângerare toate datoriile noastre şi ne-a dat gratuit cardul veşniciei, punând în contul fiecăruia toată Plinătatea Dumnezeiască, dar noi DE CE tot goi, răi, pădureţi, nealtoiţi şi morţi în păcate rămânem!?

 

 

Cum putem învinge masturbarea- primita de la Satan  ?Vă prezentăm câteva modalităţi practice pentru a vă elibera  de fumat: Ce vreţi să fiţi- SCLAVI AI ALCOOLULUI SAU „regi”AI LUI DUMNEZEU?
În zilele noastre mulţi creştini au fost răniţi în bisericile din care fac parte, mulţi oameni au fost abuzaţi spiritual de un cult, de o… Cum putem face față înfluențelor rele din zilele din urmă?
„Vegheaţi deci; pentru că nu ştiţi ziua, nici ora.” Dar nu cu un ochi la amanta lume şi cu unul la Isus… nu plini cu iubiri maimuţăreşti… ci umpluţi cu Plinătatea Lui…
Sa ne hranim dintr- „o religie curată şi neîntinată înaintea unui Dumnezeu şi Tată”

  

Daca vrea omul sa se elibereze ,inclusiv de IMORALITATE SEXUALA… din robia drogurilor… Solutii la probleme sexuale dinainte de casatorie… Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvaţi, chiar dacă ești cu handicap, orb, surd, sau dacă ești neștiutor de carte (analfabeți), căci în…Intrebari si raspunsuri Biblice … 

  SFATURI PENTRU BISERICA Unirea cu Hristos…ÎN EL AVEM răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;   

 Pr. Dumitru Stăniloae despre unirea cu Hristos citeste mai multe »

Domnule Ilicy Fesenescmasonescu, liber cugetător, părinte al poporului născut din sămânţa învăţăturii sataniste, va place recolta? După 40 de ani de rătăciri, prigoniri, minţiri şi îndoctrinări fără de Dumnezeu prin pustia komunismului, pământul nu ne mai suporta încă 40 de ani de fesenism-globalism, contra lui Dumnezeu! Se apropie ziua în care “oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap. 9/6) Ce aţi semănat, culegeţi! Aţi pus in inimile şi minţile oamenilor masonerii, minciuni, hoţii, certuri,viclenii, vânt, minerizări, lichidări, demolări prigoniri ale tinerimii, dimpreună cu toate roadele demonice din Galateni, cap.5/20; Acum culegeţi haos, hoţii, săracii şi furtuna apocaliptică… Dacă nu vă pocăiţi, ca să ridicaţi blestemul de peste acest popor necăjit, se alege praful de această ţară şi pulberea de acest popor, căci iată, deja oamenii se roagă “munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci…?” (Ap.6/16-17)

„Conspiraţia bancherilor…globalizarea crizelor, regionalizarea puterii…Semnificatia Templului… Se refac marile imperii de altădată

Masoneria română și conducătorii lojelor la vedere…Apocalipsa Democraţiei Românesti …Despre apocalipsă şi sfârşitul lumii…Soros grabeste Apocalipsa naţiunilor…GLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST etc citeste mai multe »

Nelegiuirile Poporului Evreu- scos din cuptorul faraonic, sunt la degetul cel mic,faţă de păcătuirea popoarelor de azi! ” Creştini  “ ai tuturor noroadelor nu-l primesc pe Isuss nici în ieslea cu fân; îl denaturează şi îi pironesc falsa pictură pe pereţi “căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.” (Rom.1/25) ; Adulterul Duhovnicesc, hoţiile la drumul mare, săvârşite, inclusiv de preoţi, idolatria demonică, infidelitatea faţă de Tatăl nostru, vor întoarce asupra lumii “răsplata”  … Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii ai TUTUROR POPOARELOR, făcătorii tuturor relelor- pe care le inflacăraţi in cuptorul globalizării ! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii tuturor tărilor, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în nici o ţară…

Ioel… Amos… Osea… Maleahi… Iona si ceilalti piloni ai universului… Interpretarea profețiilor… Prerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…Interpretarea profețiilorPrerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…“Fiecare jura strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte;  IEREMIA – Profetul lacrimilor… Daniel… Ezechiel…Isaia…PSALMII PROFETICI etc citeste mai multe »

Nu vă înşelaţi cu pomeni, datini, lumânări, taxe, tradiţii şi cu alte condiţionări, căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este băutură, mâncare, senzualitate! În ea intră doar cei goliţi de sine, prin botezul Suferinţei în Moartea Lui, (Rom. cap.6), îmbrăcaţi în Mantia Cristică… Numai „aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului… Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Ap.7/14-16)…” El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” (Ap.21/4) În zadar aţi furat şi speranţa, aţi dat afară Adevărul şi aţi primit hoţia, minciuna, vrăjitoria, cearta; Aţi împuşcat armonia şi aţi îngropat dreptatea, aţi înscăunat injustiţia cu falsele voastre învăţături, filozofii, politici, căci toate sunt deşertăciuni idolatre, demonice, bolnave, dezavuate în Galateni 5/20…Preoţi orto-greco-catolici de pretutindeni reabilitează pocăinţa şi îndeamnă creştinii să se

Apocalipsa natiunilor dupa Soros…Ştiinţa celor 10 plăgi biblice…ii convinge si pe atei!

Parintele Serafim Rose: SEMNELE SFARSITULUI LUMII...Răpirea și Ziua DomnuluiCele 70 de săptămâni…Istoria ascunsă a celor trei lumi…Un plan „providențial“…Supranaturalul Bibliei… Cifrul spiritual al cifrelor etc  citeste mai multe »

 Preoţi, pentru că aţi prostit lumea să nu se nască din nou, rugaţi-vă şi voi la păreţi pictaţi, auriţi, dar muţi, până vă umplu cu aur; Rugaţi-vă şi la foto-picturi şi moaşte iconate, dar surde, şchioape, să vă dea bani- ca să nu va innecati în a doua Mare a morţii ! Căci” despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap.21/8) DE ACEEA Dumnezeu a eliberat Poporul Evreu din cuptorul faraonului comunist, (incins de păcătuirea globalizării), l-a trecut marea şi Iordanul ca pe uscat, dar zidirea de ape s-a prăbuşit peste fesenistii plini cu hoţii, minciuni, idolatrii iconate… pentru că au pus la spate pocăinţa, ascultarea, naşterea din nou şi botezul în Moartea lui Iisus (Rom,cap.6)… De aceea l-a trimis Dumnezeu pe Hristos, plin cu Har şi Adevăr, pentru ca prin unirea cu răstignirea Lui, să ne golim de noi înşine, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit; Apoi, prin unirea cu învierea Lui, ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să putem traversa MAREA problemelor, pe valuri, spre Cananul Dumnezeiesc!

Isus este Usa de iesire din cazemata satanei globaliste, feseniste, dar si usa de intrare in Imparatia lui Dumnezeu, prin Cheia suferintei crucificate! Ce este „crucea?” Care este rezultatul purtării crucii NUMAI dimpreuna cu Hristos?Împărații răsăritului se pregătesc pentru Armaghedon !!! Globalismul fără Dumnezeu este împărăția lui Antichrist! Cum s-ar putea altfel? Se refac marile imperii de altădată; Umple-te cu Invatatura Dumnezeiasca, pentru Slujirea dezinteresata, Crestina! Cine este Antichristul ? Haina de nuntă

Fa-te Una cu Isuss, caci nu trebuie niciodată să pierzi vreo bătălie împotriva păcatului; Cum birui păcatul? Planul Profetic; Lucifer – Satanah – Diabolos; Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, de Ch. H. SPURGEON… Cifrul spiritual al cifrelor; 2. Cortul intalnirii; Răpirea și Ziua Domnului

Rupe lanțurile, gandurile, preocuparile, poftele  adamice…care nu știai că te leagă,fa-te Una cu Eliberatorul Hristos; Vrei Să-L Urmezi Pe Isus În Biruință; Răsplătirile celor mântuiți; MILENIUL; Destinul Bisericii etc  citeste mai multe »

Fraţi creştini de pretutindeni, vine Iisus şi vă găseşte jucându-vă cu păcatul! De ce nu vreţi să credeţi că El a murit pentru orice greşeală ? De ce nu vreţi să vă faceţi una cu răstignirea şi cu îngroparea Lui, să vă veşniciţi în El, nu având o MÂNTUIRE a “credinţei” voastre, ci acea dăruită de Dumnezeu, prin Credinţa Cristică…? Până când mai dezgropaţi cadavrul păcatelor date în putrefacţie, să le savuraţi? De ce vă botezaţi doar în apă de ploaie ? De ce nu vă botezaţi în moartea lui Hristos, ca să scăpaţi pentru veşnicie de plăcerile de o clipă, inclusiv ale senzualităţii, căci Împărăţia Lui nu este amoroasă, maimuţoasă! MÂNTUIREA (daruită, nu prin pomeni, datini, moaşte, taxe iconate etc) ÎN EPISTOLA CĂTRE ROMANI

MÂNTUIREA (salvarea, eliberarea, vindecarea, infierea) ÎN EPISTOLA CĂTRE ROMANI- Mântuirea pentru iudei şi neamuri; ABC-ul Teologiei; Să ne aducem aminte (Maleahi)Cine iubeste mai mult Adevarul decat minciuna; Cine se hraneste din corectitudine, dreptate, bunatate, Sufera, cu placere si cu bucurie pentru Hristos; Suferinţa pentru Hristos; Să trăim pentru Dumnezeu; Temele majore din 1 şi 2 Petru; Profeţia şi Scriptura; Isus în scrierile lui Petru; Istoria celor două cetăți-Babilon și IerusalimIsus a sangerat ca sa faca robia roaba si, prin El, sa ne faca si  moştenitori; Umblaţi cârmuiţi de Duhul; Cele două legăminteDaca ne place iertarea, blandetea, iubirea, dragostea cristica si alte bunatati si frumuseti Dumnezeiesti, sa slujim prin El, pentru a grabi  VENIREA- Ziua Domnului;Mă laud cu crucea lui Hristos 

citeste mai multe »

În timp ce ILIESTII cu potopiștii lui continuă să fure, să mintă, să manipuleze, să prostească şi să prigonească tinerimea, prin legi făcute doar pentru ciocoimea lor; În timp ce prin aceşti terorişti trandafirii apasă blestemul peste Poporul Român, pentru că ei nu se pocăiesc, TATAL TERORISTILOR  GLOBALI care a fondat Hezbollah-ul, care l-a omorât pe “Ceusescul Iranian”, îl acceptă pe Isus Hristos, eliberator, iertător şi mântuitor, alegând să facă ceva incredibil; Richard Wurmbrand: IATA doar cele mai potrivite trei cereri într-o rugăciune… Ce ne învaţă Dumnezeu despre BOTEZ, in BIBLIE, nu se potriveşte cu tot ceea ce fac preoţii masoneriei, bănăriei, minciuniei…In timp ce preotii botează pentru bani, dar si pentru manipulare, iată ce spune Dumnezeu despre BOTEZUL ÎN APĂ etc

Dacă noi credem că prin invățătura komunistă, capitalista, FESENISTA, sau prin  propriile performanțe- ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri;

BOTEZUL CU APA, cu DUHUL SFÂNT; CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT; ÎNNOIREA MINȚIICe spune biblia și știința despre creier și minte. Tata ne-a dat TOATĂ ARMURA LUI, toata invatatura si puterile  Lui, intrupate in Iisus, pentru a birui, numai prin El! ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU; NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP-Suntem iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru; DUMNEZEU NU NE PĂRĂSEȘTE, chiar daca noi il primim (din an in paste) doar in ieslea cu fin…DE UNDE VINE TĂRIA CREȘTINULUI? NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN; VINDECAREA PRIN CREDINȚĂ;CREDINȚA SOCOTITĂ CA NEPRIHĂNIRE- Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”-nu HOTIA,Fesenia,Demonia

citeste mai multe »

Şi ROMANII l-au răstignit pe Isuss, au îngropat cinstea, nehoţia, blândeţea, înfrânarea poftelor, bunătatea, împăcarea etc şi sunt invăţaţi să nu se nască din nou, pentru a se inchina satanei, căci “TATAL NOSTRU” (al celor neinnoiţi ) este  diavolul (Ioan 8/44) De aceea întronăm fesenia, hoţia, curvia, cearta, viclenia, vrăjitoria şi celelalte rele descrise în Galateni 5/20; De aceea am prigonit pocăinţa, Credinţa Cristică, nestrămoşească, am compromis valorile, le-am martirizat, am alungat tinerimea… Dacă nu iubim şi nu înfometăm după Adevăr, Dreptate, corectitudine, degeaba spunem că îl iubim pe Dumnezeu… Dacă nu însetăm după iertare, milă, slujire, dragoste nemaimuţărească, în zadar spunem că ne-am îndrăgostit de El! De câte ori n-a bătut Iisus la uşa inimii noastre, (Ap.3/20),dar noi l-am respins, l-am iconat şi pironit pe pereţi şi l-am pus la spate, l-am aruncat, nu într-o iesle, ci la coşul de gunoi… Românie, Românie,” care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”Matei 23/37-39)

 Isuss a sangerat pentru eliberarea noastra!Iata cele sapte  Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos 1. SANGELE ARE PUTEREA DE A ELIBERA…CAND NE VOM ELIBERA DE GRECI?

Ca prim pas pe calea eliberării, chem ierarhii ortodocşi să iniţieze sau măcar să încurajeze o asemenea dezbatere liberă!

NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM, pentru eliberare…

NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎN  ŢEPUŞUL PROPRIEI PUSCARII?! 

Iertarea rupe gratiile propriei închisoriPicture  

Eliberarea finală; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII SI „BATRANII”;IOV NE INVATA SA NE ELIBERAM DE PRIETENII TOXICE…

citeste mai multe »

Şi pentru că preoţii au prigonit pocăinţa, inlocuindu-l pe Iisus cel viu, plin cu Har, Putere, şi cu Adevar-prin unul pictat, cartonat, orb, ţintuit pe pereţi muţi şi surzi; Şi pentru că liderul cugetător,  Ilycy, (părintele trădării, minciunii, manipulării, hoţiei, lichidării, defrişării şi a celorlalte roade satanice -descrise în Galateni, 5/20) refuză să se pocăiască, dimpreună cu tot neamul lor idolatru;De aceea  aduc peste POPOR prigonirea, şi peste TARA pustiirea” Pe Domnul Îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, Te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă?” (Deut.32/6)… “Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte.

Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp.Coşniţa şi postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta. citeste mai multe »

Motive de rugăciune pentru eliberarea Ţării şi a fiecărui om de sub dictatura hoţiei, minciunii, manipulării, uciderilor, dezbinărilor, desfrânării, certurilor, idolatriei şi a altor apucături sataniste, adică globaliste, comunisto- feseniste, capitaliste, socialiste… Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură; Fă-ţi timp… etc

Sa ne facem una cu biruitorul Isus, pentru ca prin El sa invingem orice ispita…UMBRELE CRUCII…Ce spune Biblia despre lupta spirituală  si…etc

 Pentru România (fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru TARA si POPOR. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării,lupta contra PROETIEI,SARACIEI ETCRezidirea Templului; Religia falsa a Coreei de Nord; Scoala lui Isus pentru Vindecare si Eliberare prin Cuvantului lui Dumnezeu; Proiecte de creștere spirituală și ucenicizare

citeste mai multe »

” Creştinii”, intenţionat sunt puşi de preoţi să se roage “tatălui nostru”, căci omul nenascut din nou are ca tată pe diavol,cum scrie in Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este, gargară, ci ea este Scara Duhovnicească spre Cer, plămădită de smeritul om- din lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care micimea umană înalţă spre Măreţia Cosmică-mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii, să se întroneze  Adevarul,Dreptatea,Nehotia-Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idoli, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap.3 !

  Vă dăruim Ruga lui Isus, a preotului Cleopa, Boca şi a altor piloni ai lumii pământeşti şi Cereşti, din care iradiază Mireasma acestei Enciclopedii a rugăciunii… Începând cu: De ce, pentru cine și cum să mă rog şi terminând cu Mâinile Rugătoare, vă oferim un ospăţ, din care se întrupează în orice om -zborul vertical, Duhovnicesc ?
citeste mai multe »

În timp ce politrucii, bogătanii, deştepţii lumii- cred că sunt buricul pământului, ducând de râpă omenirea, pentru că luptă contra lui Dumnezeu, Cristos rămâne Capul Bisericii, zidită nu din bani, pietre seci şi fiare umane, ci din pietre Vii, născute din nou, înzidite prin Sângele, Gândirea, Învăţătura Lui,… Învăţătura Domnului Isus despre divorţ… Harul lui Dumnezeu: un privilegiu acordat celor smeriţi… Un chip care trebuie cultivat (1)Comunicatul Președintelui DONALD TRUMP privind trecerea din viață ,la 99 de ani -a Reverendului Billy Graham; etc

Globalizarea pornografiei şi fesenizarea lumii pentru vremuri apocaliptice: cauze, efecte şi soluţii… 

Pastorul Americii, Billy Graham, a avut influenţă la Casa Albă în mandatul a 10 preşedinţi americani

,,CALEA CRUCII” Ultima predica / ultimul mesaj a lui Billy Graham

 Despre Evlavie…Voi aveţi totul deplin în El…Desăvârşiţi în Cristos…Cum să faci faţă învăţăturilor greşite…Un monstru care trebuie omorât (1)…Cunoaşterea lui Cristos… Biserica – trupul viu al lui Isus Hristos…Unde este creierul profesorului…Despre manie,tristete,suparare, bucurie etc

citeste mai multe »

Iubirea de Dumnezeu (nu are nimic in comun cu „iubirea” amantei …lumi) nu este maimuţăreala amoroasă, omenească! A-l iubi pe El înseamnă, mai întâi, a dovedi şi cu fapta că iubeşti pe aproapele, începând cu vrăjmaşul tău; Înseamnă a întrupa în miezul fiinţei născute din nou, (Ioan, cap.3)- sfaturile, soluţiile, Calea, învăţătura şi poruncile Lui, care sunt uşoare, utile, productive, sănătoase; A iubi, înseamnă a nu te pune pe tine pe tron, în defavoarea Cerului şi pământenilor; Mai înseamnă să iradiezi şi până dincolo de marginea Cerului- numai Adevărul Lui, Dreptatea, Corectitudinea, Dragostea, Credinţa, Mila, Iertarea, Seriozitatea, Punctualitatea, Jertfirea în slujba aproapelui, până devii (prin botezul în răstignirea, învierea, rodirea şi înălţarea Lui)-Una cu semenii şi cu El, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA, dar Tata este mai Mare şi mai Tare… Iată, cum înţelegem că dragostea lui Dumnezeu nu se compară cu dragostea omenească, naturală, maimuţărească;

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?”MEŞTEŞUGUL MULŢUMIRII; Planul de salvare al lui Dumnezeu prezentat în cinci etape din eternitate în eternitate; Cele mai frumoase citate din Biblie despre dragoste; Versete despre iubirea lui Dumnezeu; Cele mai frumoase învăţături ale Bibliei despre Iubirea care „nu cade niciodată “: „Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte “; Preot prof. Badea Marian, Parohia Viforâta ne spune că „Iubirea vrăjmaşilor este lecţia Dumnezeiască dăruita prin Isus, ca să ne slăvească spre Cer,prin El”

Cum poti sa devii crestin- Cativa Pasi prin Evanghelie- In primul rand, poti fi sigur ca Dumnezeu  iubeste neconditionat  si pe cel mai murdar  vinovat, si doreste sa devii Una  cu El…Pildele din Evanghelii… Planul lui Dumnezeu… Venirea Domnului Nostru… Voi veni din nou…Vindecarea  si…Terorismul -profeţia Biblica… Ce este Adevarul “Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica” (Ioan 3:16)…2-Biblia explica cum sa devii crestin in termeni foarte simpli: Planul Mantuirii: – Nasterea din nou este Raspunsul la cea mai Importanta Intrebare a Vietii…Siguranta mantuirii: oare este ea posibila? Cum poti ajunge in cer – intelegeri gresite…Sa devii astazi crestin!Marea Trimitere – O invatatura personala…Patimile lui Cristos – Filmul puternic al lui Mel Gibson…Rugaciune de Iertare…numai prin „filtrul” Iisuss …Calitatile Unui Om Bun =Nici un om nenascut din nou,daca nu este golit de falsitatea si rautatea satanei,prin botezul in moartea Lui,nu poate  fi umplut cu Plinatatea Dumnezeiasca -caci nu este Bun

citeste mai multe »

Aşa cum neascultătorul Faraon l-a pus la spate pe Creator şi El a lovit EGIPTUL cu plăgi incredibile, tot aşa globaliştii înflăcărează păcătuirile, inclusiv pornografiile (Gal.5/20), ca să nu ieşim din cuptorul amăgirilor, pentru a intra în Odihna, Protecţia, Iertarea, în… Simpatia şi Templul său Cristic, ; De aceea Faraonii Globalizării vor lovi lumea cu urgii APOCALIPTICE, ca să ia locul lui Dumnezeu! Dar…

Peste 3.000 de creştini au fost ucisi in intreaga lumea, din cauza credintei (ONG); Locul femeii potrivit Scripturii- În dispensaţia harului; Ce inseamna a fi adventist de ziua a saptea? Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea despre avort, divorţ şi venituri; Evanghelizare la înmormântarea unui demnitar catolic; Sfânta complicitate; Despre falimentul moral al instituţiilor noastre; Semnele caracteristice ale credinței – CHS (SPURGEON); citeste mai multe »

 Nu partidul, nu omul sau globalismul este în toate, căci omul nenăscut din nou, vine gol şi nimic bun nu locuieşte în el ! Dumnezeu esteCreatorul, Proprietarul şi Răscumpărătorul, care umple cu Plinătatea Dumnezeirii pe cel botezat în moartea Lui (Rom. cap.6); El este Totul Totului Tot ce este Bun, Frumos, Util, Veşnic, Sfânt, Iertător, Iubitor, Milos… Decât să faceţi legi, învăţături, datini, tradiţii, pomeni, bani, idolatrii falite sau hotărâri şi ordonanţe guvernamentale cârpite, nu este mai bună Constituţia Dumnezeiască?Nici o religie NU are dreptate

„Medicamente” pentru AVORT, GRAVIDITATE, MÂNDRIE, VREMURI DIFICILE, PACE, RECUNOȘTINȚĂ, ONESTITATE, DISCIPLINĂ, IERTARE; VINDECARE ȘI SĂNĂTATE, RUGĂCIUNE;CĂSĂTORIA ȘI SEXUL pe vreme (ne) apocaliptică- precum cea de mâine… Dărnicia creştină este tot a Domnului, pentru că noi am venit goi şi… Maxime şi cugetări despre… Zeciuială şi dărnicie

citeste mai multe »

Lumini peste veacuri VOLUMUL II

Lumini peste veacuri

Lumini peste veacuri VOLUMUL I

Lumini peste veacuri

VOLUMUL I citeste mai multe »

Fără pomeni, bani, lumânări sau alte fapte “iconate” ne sunt dăruite TUTUROR – şi iertarea, iubirea, dragostea, mântuirea lui Dumnezeu- de către Prietenul păcătoşilor care-l cred, adică de acei care prin botezul în moartea lui, îngroapă tot ce ştiu şi ce au, (pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou), ca să-I primească impreună cu Învăţătura Lui,cu Toată Plinătatea Dumnezeiască (şi neprihănirea) …” Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu,… care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. “(Rom.3/21-24)… Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie (Ţiţ 2/11-12)

BIBLIA este totuşi adevărată- de Petru Popovici „Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti” Iov 12:7,8 PREFAŢĂSfinţirea…Eliberarea…Vegherea pentru luptă

citeste mai multe »

Oamenii de mâine, inclusiv crestinii- educaţi de politruci, dascăli si preoţi nenăscuţi din nou, vor fi mult mai răi decât cei din timpul primei veniri a lui Iisus, pentru că ei zic doar că sunt în Hristos, unde nu este păcat, dar “uită” să facă faptele Lui…” Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2/6) Nu vă înşelaţi singuri, căci” Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut… Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3/6-9)… “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A. 4/12) Numai în El primim mântuirea, binecuvântarea, înfierea, răscumpărarea, moştenirea şi… Efeseni, cap. 1, căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic… Ioan, cap. 15

Isus Hristos a suferit pentru noi… Ce înseamnă Isus Hristos pentru noi…Isus Hristos, Salvatorul nostru… ISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEUNoi date științifice despre mormântul lui Iisus…De ce nu îl recunosc evreii pe Isus ca Mesia?

Iată de ce… Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun ca vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Mat.21/31), pentru că este plină lumea de creştini căldicei, care se uită cu un ochi spre Venirea Lui şi cu unul spre amanta lume; Până şi cei care au primit Duhul Sfânt amâna botezul în Moartea lui Hristos, pentru că nu dau plăcerile de o clipă, inclusiv ale senzualităţii, pe Împărăţia Cerurilor, unde nu se mărită nimeni… Ei spun cu gura că sunt în El (şi tăiaţi împrejur), umpluţi cu neprihănire şi cu Plinătatea Dumnezeirii, dar ei au o neprihănire a lor pe care le-o dă Legea, cultul, biserica, nu “aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Fil.3/9”)… Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Gal.6/15)

 Se înflăcărează holocaustul creștinilor?Să ne pregătim de martiraj, pentru că globalismul pune bomboana pe coliva… Iată cum stă persecuţia creştinilor în lume – indicele global 2017…La fiecare cinci minute, un creştin devine martir…Incepe o nouă epocă de martiraj 

Istoria martirilor de John Foxe-Capitolul 1…Nebunia răstigniților și nebunia jertfelor, în jurul Sărbătorii Învierii Domnului… Ce s-a intamplat la GolgotaDispare dragostea după trei ani?

citeste mai multe »

Poporule, vrei armonie, corectitudine, prosperitate, vindecare, adevăr, dreptate, bunătate, iertare şi raiul veşnic, sau Apocalipsa? După 40 de ani de rătăciri prin pustia comunismului, nici pământul nu te mai suportă alţi 40 de ani prin iadul fesenismului globalist, care este-ca şi stalinismul şi nazismul- tot de sorginte satanic. Dacă nu crezi că Hristos a murit în locul tău, o să simţi pe propria piele moartea şi îngroparea eternă, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul-poporul nenăscut din nou,(Ioan,cap.3) nu din sămânţa învăţăturii capitaliste ori komuniste, ci din sămânţa Duhovnicească, fără de cusur… Dacă nu te faci una cu răstignirea şi cu îngroparea Lui, nu poţi deveni una cu învierea, înfierea, înălţarea, rodirea şi moştenirea Lui

Traim vremurile din urma: nuditatea a fost legalizata intr-unul dintre marile orase ale Europei! Mari amăgiri în vremurile din urmă-de Petru Popovici

Andrei Tarkovski: Nu cred într-o artă fără Dumnezeu… Zilele de pe urmă…DUHUL VREMILOR DE PE URMĂ- Profeţia Sf. Nifon de Constanţiana, din insula Cipru…Intoarcerea la Dumnezeu, unica solutie de salvare a omenirii citeste mai multe »

Poporule, care întronezi hoţia, pustia, minciuna, preacurvia- in locul Adevărului înăbuşit în idolatrie; Tu care-ţi votezi proprii călai, care te rogi la păreţi pictaţi, dar muţi, care pupi oase şi foto- picturi aurite, dar surde ; Tu, care trădezi nu doar pe nemţi sau pe ruşi, ci şi pe propriul popor, DAR şi pe Dumnezeu- degeaba spui cu gura că Hristos a înviat, dar tu rămâi mort în păcat, pentru că ai ca tată pe diavol, nu pe Dumnezeu (Ioan 8/44)! Românie, Românie,” care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci…” (Mat.23/37,38)

RĂZBOAIE, VEȘTI DE RĂZBOAIE… CUTREMURE ȘI FOAMETE-Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău…VINE PESTE NOI ARMAGHEDONUL? PARTEA A 2 A…FURTUNA DE LA MIAZĂNOAPTE

UNIUNEA (Babilo)EUROPEANĂ ESTE PROFEŢITĂ ÎN BIBLIE?PROGRAMUL MESIANIC…DATA CELEI DE-A DOUA VENIRI…CE A SPUS PAVEL TESALONICENILOR? PARTEA 1…   MAREA BRITANIE NU MAI ESTE CREŞTINĂ…INTERESUL ISRAELULUI LEGAT DE VREMURILE DIN URMA

VIN VREMURI GRELE, PRIMEJDIOASE… BOMBA DATORIEI GLOBALE GATA SĂ EXPLODEZE…S-A DEZLĂNȚUIT ARMAGHEDONUL?

citeste mai multe »

Dumnezeu m-a pus străjer, să le spun tuturor OAMENILOR- popoarelor:” În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)” Străjerule, “tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi din partea Mea. .. „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?” (Ezechiel, cap.33) !

Romani 6.1-14 Unirea cu Hristos în moarte şi în viaţă…Profetia si sfarsitul vremurilor – ce putem intelege din semnele vremurilor in care traim? Ezechiel ,cap. 33…Devieri de la Calea Vieţii… Esti crestin? Esti iertat?  De unde stii?

Proorociri despre semnele vremurilor…„Pecetea lui antihrist, codurile de bare şi semnele vremurilor” citeste mai multe »

Poporule minţit, manipulat, exploatat în fel şi chip de preoţi, politruci, radio- televizii şi de alţi birjari- Dumnezeu nu are nevoie de Catedrala Mântuirii neamului, pentru că „În nimeni altul nu este mântuire, decât în Isus. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” F. A. 4:12 El s-a jertfit să locuiască în templul inimilor născute din nou, nu în biserici făcute din pietre seci şi fiare, întrucât „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă? F. A. 7/49 Poporule nenăscut din nou…, „Aşa vorbeşte Domnul: „Nu tu Îmi vei zidi o Casă de locuit…” (1 Cronici 17/4 b) Biserica lui Christos este o „zidire” construită din madulare Cristice- pietre vii- una cu El, înnoite, „cimentate” de Sângele Dumnezeiesc- Duhul Sfânt, Atothrănitor  care circulă nestingherit prin fiecare… Ce Zice Bisericilor Spiritul? Stăpânirea De Sine În Libertate… Maturitatea Creştinului Sau Creşterea Creştinului În Cristos

 …Versete  pentru  Mântuire…Versete in care pulseaza Cristos- Mântuitorul nostru

 Zidind Templul lui Dumezeu- Fr. David Stein, S. U. A. MATURITATEA CREŞTINULUI SAU CREŞTEREA CREŞTINULUI ÎN CRISTOS… Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18? Când și cum a propovăduit Isus duhurilor din înshisoare? Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute… ADUCETI… TRUPURILE VOASTRE CA O JERTFĂ VIE”

citeste mai multe »

Dacă socialiştii globalişti, fesenisti, comunişti- kapitalişti= potopişti, nu s-au pocăit-şi au refuzat să intre ( cu tot cu votătorii lor ) în Arca lui Noe, măcar noi să intrăm în Corabia lui Dumnezeu, adică în Templul Cristic, prin naşterea din nou, (Ioan, cap.3), dacă ne botezam în moartea Lui, dăruită gratis în Romani, cap 6; Asemănări frapante între zilele potopului lui Noe şi zilele noastre… Păcatul curviei cu privirea (1)… Părtăşia cu Dumnezeu: Legile după care funcţionează… Ce este naşterea din nou?… Ferice de cei ce plâng… Ferice de cei săraci în duh…Lupta în rugăciune… Lupta spirituală… Ciclul încercărilor… Viaţa de rugăciune a Domnului Isus

 Omul se cunoaste cand trece prin greutati, precum Petru şi Iuda  în vremuri de criză… ,,Imnul dragostei”, sau Dragostea în 1 Corinteni 13… Atitudini corecte faţă de Scriptură… Psalmul 91; ,,Domnule am vrea să vedem pe Isus” (Ioan 12:21)… Nebunia lui Dumnezeu… Morile lui Dumnezeu macină încet dar sigur…Condiţiile biruinţei în războiul spiritual…Sindromul ,,Ai” sau Pericolele biruinţelor spirituale…Răstignirea firii pământeşti…Roada Duhului. Cum ne-o putem însuşi ?

Dacă fiecăruia i s-ar spune că este plin cu munţi de răutăţi, minciuni, urâţenii, şmecherii, şi alţi vulcani, puşi de gunoierul cosmic, nu i-ar mai plăti (cu propria viaţă) chiria nici o clipă, şi nu ar mai amâna naşterea din nou (Ioan, cap. 3)! Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din Sămânţa Duhovnicească, , oricând pot răbufni toate mizeriile naziste, staliniste, feseniste, leniniste-anticriste la un loc – din omul “pădureţ”, firesc… De aceea a venit Iisus, ca să absoarbă în Sine pe orice om şi tot universul otrăvit şi spurcat de cel rău, ca să răstignească, să îngroape odată pentru totdeauna orice păcat… Să nu-i mai dezgropăm fermentarea mădularelor (descrise în Gal.5/20); Să nu le mai savuram… Să ne facem una cu moartea Lui-fata de păcat şi satan, ca să devenim una şi cu învierea, trăirea, rodirea şi înălţarea,biruirea Lui, căci NUMAI El ne goleşte de sine şi ne umple cu Plinătatea Lui, care nu mai moare niciodată, căci numai El face totul foarte bine şi pentru veşnicie…

CONFUZIA (porno) MORALĂ  este UN SEMN AL ZILELOR DIN URMĂ… DESCOPERIRILE ȘTIINȚIFICE SUSȚIN CREAȚIA… O adunatura globala a  RELIGIILOR  DUC LA ACELAŞI DUMNEZEU? CE SPUNE BIBLIA DESPRE PROSPERITATEA ZILELOR DIN URMĂ? JIHADUL ISLAMIC, CALIFATUL ȘI ZILELE DIN URMĂ… BISERICA ANGLICANĂ PLANTEAZĂ SEMINȚELE PROPRIEI DISTRUGERINasterea din nou… Instituţiile bisericeşti,din pacate, adopta lumea;Deja s-a adaptat şi se adaptează la lume,in loc sa adapteze lumea  pentru CER … Daca nu devenim si nu ramanem  una cu Iisus, degeaba ne numim crestini… Ca sa-l intâlneşte pe Isus (Iisus),nu trebuie să mergi la Ierusalim,  sau in Catedrala ,ori Biserica Mantuirii Neamului…Interpretarea Bibliei… Răstignit pentru tine,inseamna imbunătăţire, sau răscumpărare? „Creștinismul” s-a reinventat continuu, adaugand  straturi succesive de „învățături” acoperitoare, prin care  au modificat și au completat învățăturile lui Isus (Iisus)… Bisericile instituţionale au cam uitat ca sunt  nişte verigi intermediare, între noi şi Dumnezeu… Instituţiile bisericeşti au cam dobandit o  imagine deformată şi, prin urmare, înşelătoare a Împărăţiei lui Dumnezeu… Cele şapte fraze spuse de Iisus pe cruce, înainte ca moartea lui să cutremure tot cosmosulPLANUL LUI JUNKER PENTRU VIITORUL EUROPEIA inaugureaza domnia  Imperiul Roman reînviat din profețiile biblice și sistemul politico-economic -666 (Daniel 7, Apocalipsa 13 & 17)… CHINA, ÎMPĂRAȚII RĂSĂRITULUI ȘI SEMNUL FIAREI
citeste mai multe »

Pornografii MARX, Engels, Lenin, Ilycescu, Fesenescu, Globalescu, (matricea satanei), ori  ISUS CRISTOS? “Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploua mântuire.” (Osea, cap.10/12, b), vă spun nu eu, care nu sunt nici Ioan Botezătorul, nici ecoul Glasului său care ne cheamă la pocăinţă; Dar când am fost răpit în carul de foc, dimpreună cu Ilie, am fost trimis înapoi, înainte de a trece dincolo de Dincolo! Focul Mistuitor mi-a spus: De ce vin singur? Du-te şi spune tuturora să se pregătească pentru Venirea şi Întâmpinarea Lui, ca să ne scape de mânia –vapaia viitoare… Pentru că nouă ni s-a dăruit, nu doar ca Poporului Evreu- botezul în Marea Rosie şi în focul încins de 7 ori mai tare ci, prin Credinţa care duce la Credinta-botezul în Sângerarea Lui (Rom. cap.6) ca să devenim una cu Hristos, dar şi cu toate ale Sale, ca să trecem Marea păcătuirilor –pe valuri, spre Ierusalimul Ceresc… Trebuie să se ştie că toţi care vor neglija sau vor arunca invitaţia în coşul de gunoi din ieslea cu fân…,” vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: „Cadeţi peste noi!” (Osea,cap.10/8 b)

Cel puțin jumătate dintre înalții ierarhi din cadrul Sf. Sinod sunt homosexuali, pedofili, simoniaci, foști informatori ai Securității, vinovați de alte fapte imorale și/ sau penale, incompatibile cu canoanele și regulamentele B.O.R., nevrednici de a primi sau de a exercita arhieria...MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISMSCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE…IMPARATIA LUI DUMNEZEU, UN SUBIECT FIERBINTE

Hotia,idolatria,masoneria,pornografia si alte roade  satanice  din Galateni 5/20, pun temelia Fesenismului  Globalist, intrupat din homosexualii care au ca tata pe diavol- Ilycescu, liber cugetator, fiind matricea Neomarxismului Engelsist, Nazist si homoxist

 

Oare esti pregatit pentru Judecata de Apoi?Judecata de apoi in Evangheliile dupa Matei si Luca… DESPRE LUCRARILE VIETII DE APOI – A DOUA VENIRE ȘI JUDECATA DE APOI… Biblia si vremurile din urma – Studiu Apocalipsa

citeste mai multe »

Domnilor “părinţi” globalizanti, va place starea recoltei voastre? Imoralitatea, războaiele, nedreptatea, suferinţa, minciuna, încălzirea globală, îngheţurile, martirajul şi alte mizerii sunt rodul învăţăturilor voastre otrăvitoare, falite, formale, false, idolatre! Nu mai rămâneţi morţi în păcate şi îngropaţi în necuraţii şi globalii… Nu mai mergeţi pe mâna comunistului amăgitor; Şi dacă nu-l scoateţi din voi-la şomaj, minciuna, hoţia, sărăcia şi alte urâţenii ale satanei au picioarele scurte; Adevărul, Dreptatea, Bunătatea, Iertarea, Iubirea, Dragostea… sunt veşnice! Ieşiţi din babilonia învăţăturilor apocaliptice şi intraţi în Templul Cristic, pentru a deveni una cu Acela în care este neprihănire, armonie, împăcare, iubire, slujire, credincioşie, iertare, bucurie etc

 Cand, cum si de ce?… Noua ordine mondială sau Noua Ordine divină ? EpistoleleEvangheliile si Faptele… Slujba profetică și caracterul ei – evenimentul de la PortlandCortul intalnirii…Altar, Jertfe si Preot…Legămintele din Biblie… Tipuri mesianice-Introducere… Biserica și Împărăția lui Dumnezeu
citeste mai multe »

Spre deosebire de EVREII biciuiţi de satan prin pustie, ca să nu ne  aducă Învăţătura Dumnezeiască TUTUROR POPOARELOR, (” de aceea Mântuirea vine de la IUDEI” – Ioan 4/22); Spre deosebire de chinuţii Evrei, însoţiţi de Dumnezeu într-un Chivot aurit, nouă ne-a fost dăruit Hristos, plin de Putere- cu toate bunătăţile şi frumuseţile Dumnezeieşti; El nu ne prescrie doar o reţetă, căci este însuşi Calea, soluţia, medicamentul şi tratamentul, dăruindu-ne nu doar toiagul lui Moise, ci Crucea, cu tot armamentul biruirii, ca să ne comportăm ca El spre  Ierusalimul  Ceresc… El ne-a dat dreptul să călcăm în picioare nu doar orice păcat, ci şi pe satan şi să-i strivim coada, aşa cum Iisus i-a zdrobit capul. El lucrează în noi, cei înnoiţi şi făcuţi UNA cu El, şi noi lucrăm prin El, NU PRINTR-O RELAŢIE, ci… prin prezenţa Plinătăţii Lui, inclusiv a credinţei “care lucrează prin dragoste “…

Cum să scapi de poftă ca să ai pace în inimă şi gânduri curate?“Mantuirea vine de la iudei”… Evrei 6, 4-6: Pacatul de neiertat… Romani 6,14: “Nu sunteti sub Lege, ci sub har”… Apocalipsa 6, 9-11: Sufletele de sub altar

Cum funcționează vindecarea prin credință?Eroine ale credinței… Fii Liber – Cum fac diferența între un atac spiritual și problemele vieții? Ce este istoria pentru evrei?Darurile și slujbele spirituale

citeste mai multe »

Preoţi orto- greco- catolici cu tot neamul „slujbaşilor ” de pretutindeni, clipele vă sunt numărate! De ce nu reabilitaţi pocăinţa? De ce nu invaţaţi pe creştini să se golească de credinţa strămoşească, idolatră, formală, dăunătoare, pentru a se umple cu o Credinţă Cristică, Vie, Adevărată… Închinarea la mortăciuni ori secretul cultului morţilor-Chiar şi Martin Luther, catolic înrăit, a observat că acest lucru este o bătaie de joc şi că se prosteşte lumea cu tot felul de „show”-uri religioase

Cristian Florea, un preot ”întors la Dumnezeu”…Marturiile unor preoti care au renuntat la sutana… Un preot, un păstor, un medic – uniți în credință, pocăință și mărturie… Crestinul Cristic trebuie sa aleaga intre Scriptură sau tradiţie… Pericolele pe care le spune Sfânta Scriptură despre cultul morţilor-despre moaşte… Ce are de spus Scriptura despre icoane şi închina a icoane… Satana nu cedează uşor terenul pe care l-a câştigat. După ce-şi dă el seama că nu primim învăţăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică  Cum se realizează obiectivul naşterii din nou … Cufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuieşte NUMAI  la maturitatea  omului,fara bani,în temeiul şi ca urmare a cufundării sufletului dinlăuntru în moartea lui Hristos,prin pocăinţă… Cum a luat naştere tradiţia populară, pe nedrept numită Tradiţia Ortodoxă… Acum vom continua cu aducerea altor mărturii ale Părinţilor Bisericii privitoare la pocăinţăIata ce spune Biblia despre inchinarea la icoane;De ce oamenii se inchina la icoane si sfinti cand in Biblie scrie sa nu facem asta, ca avem un singur dumnezeu Tatal tuturora!Doar lui trebuie sa ne inchinam si nu la poze ,picturi si moaste,caci este un Creator gelos pe propriile creaturi,de la care asteapta  inchinare …Oamenii trebuie sa se inchine numai Lui, fiindca el este creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le putem vedea citeste mai multe »

După modelul“preoţilor”stalinişti, nazişti, globalişti şi lupii fesenişti, îmbrăcaţi în blană de miei, au minţit, manipulat, prostit, sărăcit şi au jefuit poporul cu radio-tele-iconatorul! După cum comuniştii, fără Dumnezeu cel Adevărat, necartonat/iconat, au prigonit toată floarea cea vestită, ca să poată fura de la boierimea zdrobită; Au înfundat canalele şi puscariile cu valorile naţionale; Ne-au martirizat geniile naţionale şi mondiale, urmaşii lor, MAI RAU-au îngropat Adevărul, Dreptatea, Pocăinţa, ca să fure  şi averea obştească a tuturor amărăştenilor; Au prigonit tinerimea, să nu le încurce socotelile; Au minerizat poporul, ca să întroneze hoţia, minciuna,   niveland calea apocaliptică a globalistilor împotriva lui Dumnezeu… Dar El nu se lasă batjocorit…Moaştele, închinarea la sfinţi şi la icoane: idolatria intrată în creştinism Esenţa Reformei religiei creştine, făcută în 1517 în Germania, a fost…

Crestinul umplut cu Plinatatea lui Dumnezeu, golit de sine prin Botezul in Moartea lui Hristos, iubeste Legea Morala – Cele Zece Porunci si, din respect, din dragoste, recunostinta, dar si pentru Binele Sau, intrupeaza, implineste Poruncile, planurile Lui… Bat la usi Persecuţii şi apostazie (I);Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Al Treilea Mesaj (III) Declinul adevăratei spiritualităţi!

Hristosi mincinosi – Falsi Profeti … Răspândirea religiilor false (Matei 24)…Degradarea societatii din timpurile moderne! (II) 9 Semne Majore de identificare a fiarei – Dovezi / Fapte Biblice si Istorice (II) 
Avertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine Mondiala! (II)… Globalistii introneaza Vremea si Legea schimbarilor apocaliptice… Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!Planul de Mantuire– Omul sa se lepede de sine, cu placere, invatand  din Jertfa lui Avraam… Cele 2 Legaminte – Legamantul Harului (Rascumpararii)…Legea lui Dumnezeu in Noul Testament – Atitudinea lui Isus fata de Legea Sa citeste mai multe »

Poporule, Omule, vrei armonie, corectitudine, adevăr, dreptate sau hoţie, ceartă, haos, preacurvie, tâlhărie, minciună, mârlănie, fesenie, globalie? Doreşti prosperitate, împăcare, pocăire, cinste, punctualitate, sau tâlhărie, cârtire, vrăjitorie, şmecherie, ruinare? Prietenul păcătoşilor a venit, nu să ne facem fraţi de hoţie, sărăcie,proetire, ci fraţi de cruce biruitoare, pentru că numai Crucea lui este arma cosmică, învingătoare, iar El este Totul Totului Tot ce este mai bun, sfânt, frumos şi biruitor din univers! Să ne facem una cu răstignirea lui, pentru a ne elibera de toată zestrea nedumnezeiască din sânge, căci prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc, aidoma bobului de grâu care moare pentru belşug, să rodească în fiecare Plinătatea ta Dumnezeiască, dăruită -prin naşterea din nou, ca să ne scapi de toate ştiinţele, filozofiile, politicile, învăţăturile ,guvernarile şi practicile potopiste ale lumii otrăvite de satan…etc

 
CRUCIFICAREA DOMNULUI ISUS CRISTOS…Sapte dovezi ale Invierii Mantuitorului Iisus Hristos. Argumente imbatabile, teologice si juridice… Victoria asupra mortii… Maretia celor 7 afirmatii rostite de Iisus pe cruce…Din restect, dragoste, iubire   fata de jertfirea lui isus, fiecare poate fi onoratin locul OMULUI CARE A DUS CRUCEA LUI ISUS…Mă laud cu crucea lui Hristos… INSCRIPȚIA DE PE CRUCEA LUI ISUS…De ce Invierea Mantuitorului este atat de importanta?

citeste mai multe »

Poporule, tu, care-ţi votezi proprii călăi, ca să întronezi hoţia, sărăcia, chiulul, şmecheria, incultura, haosul, minciuna, vrăjitoria, porno-preacurvia, cearta, vrajba, trădarea şi celelalte seminţe demonice, puse de satan  în ţarina inimii, (descrise în Rom.1/18-32) ; Dacă nu te inneci (îngropi) în Hristos, prin botezul în moartea Lui, unde te faci una cu răstignirea lui, ca să nu-ţi mai trebuiască toată veşnicia vreo urâţenie, vreun păcat, nu te poţi elibera de orice mizerie, poftă şi de gunoierul cosmic; Dacă nu te adapi din Fântâna Vieţii, prin transfuzia cu Sângele Cristic,donat fără bani- nu te poţi face Una cu moartea tuturor poftelor, ispitelor – păcatelor, şi nu poţi deveni una cu învierea, înfierea, rodirea, umblarea, trăirea, înălţarea, biruirea şi naşterea din nou… Astfel, se alege praful de această Tară şi pulberea de restul acestui Popor

 Prin „binecuvantarea”BISERICANILOR  S-AU  INTRONAT MADULARELE SATANEI in oameni,dar si in  Biserici…PUTEREA SANGELUI LUI ISUS; 2. Capacitatile sangelui-VIATA LUI DUMNEZEU SE AFLA IN SANGE; Dumnezeu deja a facut totul, noi doar sa credem si sa administram Plinatatea Lui… Prietenia cu Dumnezeu; Alegerea Lui; Trei întrebări despre ţepuşul lui Pavel; Sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăţă de orice păcat

Demonizarea lumii…Te invie  sângele lui Isus Hristos?(„Sangele  proaspat”,Dumnezeiesc din Invatatura Lui Hristos) sau…Vin nou, burdufuri vechi şi teama de schimbare; De la Sângele lui Abel, la Salvatorul si Purificatorul Sânge al lui Iisus, care graieste Dumnezeieste; Biruinta sângelui lui Isus Cristos; Semnul Sangelui

citeste mai multe »

Prin hoţie v-aţi îmbogăţit, prin hoţie vă distrugeţi şi poporul şi veşnicia voastră, pentru că banul este ochiul dracului şi, fiecare devine robul corupţiei de care este biruit! Voi aţi înlocuit pe Făcătorul tuturor celor văzute şi nevăzute, cu făcăturile voastre iconate, idolatre, ca să domnească hoţia, minciuna, preacurvia, viclenia, cearta, ca să întronaţi globalizarea Apocalipsei…”Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile ei de curvă vor fi arse în foc, şi-i voi pustii toţi idolii: căci din plăţi de curvă i-a adunat, şi în plăţi de curvă se vor preface…” (Mica, 1/7)

(POTOPISTA) Convenție de la Istanbul: aspecte problematice si…Biserica Ortodoxă din Bulgaria denunță ideologia de „gen” din „Convenția de la Istanbul” și cere Parlamentului să nu o ratifice acest concept al  dezintegrării morale si al fesenizarii globale a haosului anticristic…MESAJE TRANSMISE LA RADIO BBC SI RADIO EUROPA LIBERA DE IOSIF TONIN TIMPUL DICTATURII SATANICE; O NOUA CREATIE; Oamenii să Îl caute pe Dumnezeu şi să Îl găsească, căci Dumnezeu nu e departe de ei; Rugăciunea de căutare si cunoastere  a lui Dumnezeu

De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni, de care nu vă veţi feri grumajii, şi nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele.În ziua aceea, veţi ajunge de pomină, veţi boci şi veţi zice: „S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârşire! Partea de moştenire a poporului meu trece în mâna altuia! Vai! Cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmaşului…!” De aceea nu vei avea pe nimeni…

 Isus a venit sa ni-l  cunoasca,sa ni-l prezinte pe singurul Dumnezeu Adevarat…Daca ne facem una cu El,cum El s-a facut una cu noi prin  rastignire, putem face fata zilelor din urma…Cum poţi să-l cunoşti pe Dumnezeu după numele lui…A fi crestin insemneaza a-L cunoaste si a primi numai invatatura  lui  Dumnezeu,prin nasterea din nou …Starea Bisericilor din  Apocalipsa a prevazut actuala realitate din toate cultele si religiile lumii de azi si de maine! Pro -feti, -fetie, -bleme- CARTILE PROFETICE; O lecţie de iubire (Osea); Un Dumnezeu drept şi plin de iubire (Osea); Dumnezeul tuturor popoarelor (Amos şi Obadia);Căutaţi pe Domnul şi veţi trăi! (Amos); Poporul deosebit al lui Dumnezeu (Mica) citeste mai multe »

Dacă Unirea Poporului ne-a întregit Tara, vom câştiga tot Cerul, dacă ne unim cu Dumnezeu, prin Singurul Om de legătura dintre noi şi El- Prietenul tuturor Păcătoşilor, plin de pocăinţă, credinţa, milă, iubire Cristică-prin botezul în moartea Lui, făcut, nu pentru bani; Căci nu se poate uni hoţia, curvia, minciuna cu Adevărul, Dreptatea, Iubirea s.a. Cârpelile voastre nu ţin o veşnicie… Învăţătura Dumnezeiască nu poate fi amestecată cu idolatria preoţească, turnată în inimi spurcate cu datini, pomeni, bani, tradiţii, lecţii false ” Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat.15/11-9) ” Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.” (Ieremia, 5/30)

OMULE, ORICINE AI FI, ALEGE INTRE „FIUL” SATANEI-KARL MARX,SI FIUL LUI DUMNEZEU,  ISUS CRISTOS ;

MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM;

CONCLUZII DESPRE BUNATATEA LUI DUMNEZEU IN VECHIUL TESTAMENT;

 DUMNEZEUL FILOSOFILOR GRECI NU ESTE DUMNEZEUL BIBLIEI

REFORMA RELIGIEI CRESTINE 1517 – GANDURI LA A 500-A ANIVERSARE

citeste mai multe »