Până când ne mint preoţii, că suntem mântuiţi prin fapte „bune,” – pomeni, taxe, ritualuri, idolatrii şi alte popisme de făcut bani pentru ei, fiindcă în Cartea lui Dumnezeu stă scris, că suntem mântuiţi- iertaţi prin har, prin credinţă (Ef, 2/5-10), căci nu omul a sângerat la Golgota pentru mântuire, ci Domnul domnilor! Noi nu rodim fapte „bune”, pentru a fi mântuiţi, ci pentru că primim mântuirea în DAR, facem fapte Bune, rostuite din Plinătatea Duhului Sfânt din omul îndumnezeit, care este şi rădăcină şi Roadă… Abia după ce omul- prin credinţa în Hristos se pocăieşte, se naşte din nou şi se umple cu Plinătatea Duhovnicească, primeşte mântuirea şi, tot ce făptuieşte prin mijlocirea lui Iisus este „aprobat”, căci despărţiţi de El nu putem face nimic Dumnezeiesc, (Ioan, cap.15) câtă vreme nimic bun nu locuieşte în omul adamic, neânnoit (Rom. cap7); Altfel, credinţa fără fapte Duhovniceşti este moartă (Iacov 2/14-26) şi faptele sunt nişte afaceri, făcute din interese meschine… Faptele bune le-a creat Dumnezeu mai dinainte, pentru ca oamenii înnoiţi să umble în ele, ÎN Hristos, (nu prin fapte omeneşti, în care pulsează eul demonic), dacă devenim şi rămânem Una cu El-Cap, nu coadă … Deci…” Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. (1 Ioan 2/15-17)

Transformati inima, locul de munca  si  BISERICA ÎN CASE…Doctrinele mântuirii-INTRODUCERE; Doctrinele harului; Doctrina despre mantuire- Explicarea termenului; Evangheliei Harului. O antologie a doctrinei mântuirii by Ninel Lazar (Editor), Charles SPURGEON, Thomas BOSTON, J.I. PACKER, J.C. RYLE, Thomas MANTON, Jonathan EDWARDS, A.W. PINK,; John Sung – Mesagerul trezirii de la Dumnezeu pentru Biserica din China; Cum să înfrunți atacurile lui Satan; MÂNTUIRE. (În ebr. yesa’; în gr. soteria). În Vechiul Testament; Securistul si Gunoierul criminal- Satan a ramas fara dosarele noastre de condamnare la iad,prin sangerarea lui Iisus -caci  Zapisul a fost  desfiinţat la cruce… Degeaba sarbatorim Sabatul,daca nu pulseaza in omul nascut din nou-Hristos,care  este Domn al Sabatului…Planul de mântuire al lui Dumnezeu; MANTUIREA  ESTE  GRATUITA  PENTRU  TOTI  OAMENII; Planul Simplu De Mântuire Al Lui Dumneze; Patru adevăruri referitoare la mântuire…pe care fiecare creştin ar trebui să le cunoască.Elmo Clair HadleyCe este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?Lepadarea si tradarea  lui Petru – Iuda  este in fiecare om nenascut din nou …Iuda din fiecare om neinnoit ,este apostolul care s-a trădat pe sine…Hristos, Temelia +(Salvat prin har)…Mărturia apostolilor cu privire la Israel“TOT ISRAELUL LUI DUMNEZEU”…VOI SUNTEŢI OPERA LUI DUMNEZEU …Ecoul Glasului  Dumnezeiesc razbate din  Vechiul Testament…Dumnezeu Tatal a vorbit si din cer si de pe pamant, dar noi… Reconstruirea templului lui David…Hotul Paul Lambrino, print inventat de securistii ce stapanesc Romania de dupa 1989….„Comunismul a pierdut partida, comuniştii însă au câştigat-o…Fiind un stat ratat, în România poliţiştii sunt buni doar la chefuri, eventual la aceeaşi masă cu interlopii…Cum a pus PSD = ciuma roşie = mafia Poliţia în slujba infractorilor… Fenomenul Pitesti-„Fericiti cei prigoniti pentru dreptate ca a lor este imparatia cerurilor”(Matei, 5; 4)  Unul dintre cele mai tragice episoade ale genocidului comunist din Romania  Ceausescu a fost “fetita” lui Gheorghiu-Dej in puscarie… citeste mai multe »

Fiindcă Globalistul PeSeDist – Faraon cel satanist, a înţeles că vaccinarea nu vindecă omenirea, (mai ales că a fost creat şi ultravirusul foamei şi imoralităţii) a primit”” pilule”” salvatoare – pocăinţa, naşterea din nou şi credinţa Dumnezeiască! Asaltat de fel şi fel de încercări Divine, s-a lepădat de moaşte, pomeni, acatiste, datini, tradiţii, ritualuri, magie, foto-picturi aurite, iconate, dar mute oarbe, şchioape (Psalmii 115 şi 135) şi de alte dejecţii demonice din sângele ADAMIC, dezavuate în Gal. Cap.5/19-21… Acum, ca şi pe vremea pandemiei idolatre, când au fost protejaţi NUMAI evreii din casele însemnate cu sânge de animal,” vaccinarea” cu Sângele Cristic- Gândirea, Învăţătura Dumnezeiască ne scapă nu doar de plăgile din Egipt, ci şi de cele Apocaliptice, pentru că numai El face transfuzia cu iertare, iubire, dragoste, bunătate, vindecare, purificare, eliberare, înviere, îndumnezeire, vindecare veşnică; Vaccinul Lui, fără urmă de păcat virusant, nu ne cipuieşte, nu ne prosteşte, nu ne manipulează, nu ne terorizează, nu… Dacă” atotputernicul” Faraon s-a căit, cine suntem noi să respingem această oportunitate care ne vrea tot binele din univers?” Faraon a trimis să cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „De data aceasta, am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi. Rugaţi-vă Domnului ca să nu mai fie tunete şi piatră; şi vă voi lăsa să plecaţi şi nu veţi mai fi opriţi.” (Ex.9/27-28)

CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ  este opera satanei feseniste/globaliste/comuniste… Noul Ierusalim – cetatea celor mantuiti… Un cer nou si un pamant nou… Fagaduinta revenirii lui Isus e sigura… 1000 de ani fara ispite si ispititor… Nunta MieluluiPovestirea Măreață a lui Dumnezeu: Moise și Faraon… Moise și Faraon, din Exodul 1-11… A fost creata CRIZA MONDIALĂ , ca sa  introneze  O NOUĂ ORDINE GLOBALĂ…Care sunt pacatele Babilonului? VATICANUL PROMOVEAZĂ GLOBALIZAREA…Mireasa fiarei – o femeie desfranata… CONFUZIA MORALĂ, UN SEMN AL ZILELOR DIN URMĂLupta de la Armaghedon… Cele 7 potire ale maniei lui Dumnezeu… Marea sarbatoare a celor biruitori… Ultima solie a cerului pentru o lume pierduta… Care sunt urmasii Mielului? A sosit ziua să “Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Îs.55/6,7) Cat nu este prea târziu, să urcăm în Cer, să intrăm pe Uşă Cristică, pentru a vedea stricăciunea lumii, care sfredeleşte Cerul, să ploaie urgii Apocaliptice, descrise în Ap., cap 4-21! ÎNDUMNEZEIREA întregului cosmos şi a oricărui OM este inevitabilă, căci Duhul Sfânt revarsă Învăţătura Lui în inimile înnoite şi o scrie pe minţile născute din nou, ca să iubim şi să iradiem mireasma cunoaşterii Lui din Dragoste, nu de frica Legii… Acum, acum, să ne naştem din nou, căci pe Noul Pământ nu are acces cel rău ,nici vreo durere, sau întunecime;Sacredem că gunoierul lucrează din plin la îngroparea noastră, dar îşi sapă singur propria cădere (Ap.20/10)…

Cele zece plăgi asupra Egiptului: privire generalăDin predicile lui W. J. Ouweneel în 1974 în Katwijk aan Zee; RUGĂCIUNEA NECREDINŢEI ,de David Wilkerson; Evrei 11:26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare de  John Fischer, Los Angeles California!… Cum a fost împietrită inima faraonului; Oamenii de ştiinţă arată cum a traversat Moise Marea Roşie… A mai trecut inca un an si multi tot nu sunt mantuiti ,de Alin Lolos- Ieremia 8:20 „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!”

citeste mai multe »

Degeaba ne numim creştini, dacă nu facem fapte Duhovniceşti, inclusiv faţă de vrăjmaşi, (nu pomeni, dări, taxe neimpozitabile, moaşte iconate, idolatrii), ci fapte în care să pulseze Plinătatea Dumnezeirii! Vom fi judecaţi pentru faptele pe care nu le-am facut ,pentru că omul este mântuit prin har, prin credinţă, nu prin fapte, dar primim gratis acest dar, ca să făptuim Voia Lui, nu a noastră, căci noi am fost răstigniţi împreună cu El şi mântuiţi, ca să nu mai facem păcat, căci trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui; “Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!” (Tit 3/8) şi…” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-10)

Indiferent cat de inglodati (ratacim) prin pacate si chiar daca suntem carpiti si zdrentuiti, avem o speranta :«Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați!» A cere iertare este o vindecare, o golire de otravurile care rod pe dinauntru…Ce este mântuirea? Care este voia lui Isus pentru tine? 
Iisus a sangerat ca sa ne dezbrace de caracterul satanic si sa  ne imbrace in Haina țesută la războiul cerului…Pentru ca El este desavarsit si mai bun decat toti la un loc…umblați cârmuiți de Duhul…Numai daca ne facem UNA cu El, primim Biruinţa asupra păcatului…Explicarea credinţei citeste mai multe »

Oşteni de pretutindeni, tot dezbinaţi rămâneţi, dacă nu vă uniţi cu învingătorul Iisus, care a pornit biruitor, ca să biruiască ; El tot va învinge hoţia, pornofesenia, corupţia, manipularea, minciuna, beţia, cearta şi celelalte roade satanice ale gunoierului cosmic, care locuieşte în omul nenăscut din nou (Gal. Cap.5/20)… Numai El eliberează omul şi tot cosmosul de orice suferinţă şi întunecime ; Despărţit de El nu putem aboli şi anihila orice domnie demonică, orice autoritate, căpetenie  şi orice urmă de răzvrătire din fiecare  om şi din întregul univers (1 Cor.15/24-25);Până la urmă- îndumnezeirea  tot se întrupează în fiecare atom, celulă şi moleculă! Să credem că deja “A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col.2/14,5)

INCERCAREA DE REINVIERE A COMUNISMULUI („Balaurul cu multe capete-feseniste/globaliste/Apocalipte”) DE IOSIF TONM…ESAJE TRANSMISE LA RADIO BBC SI RADIO EUROPA LIBERA DE IOSIF TON…DORIM SA PRIMIM DARUL LUI DUMNEZEU, DAR NU SUNTEM GATA SA PRIMIM SI SA IMPLINIM transformarea-MESAJUL LUI DUMNEZEU…Tot ce ne-a învățat Domnul Isus – Partea 13, Autor: Zac Poonen …FILOSOFUL ROMAN GABRIEL LIICEANU NE LASA SA INTELEGEM CA BISERICA ORTODOXA ROMANA COMITE O EREZIE…Mesajele care lipsesc în creştinismul de azi – Înţelegând tot planul lui Dumnezeu   Simbolurile folosite de masoni sunt aceleasi cu cele folosite de satanisti ! Puterea si influenta francmasoneriei asupra lumii… citeste mai multe »

Fiindcă toate au fost făcute prin El şi de El, de ce nu-l lăsăm să lucreze în noi- faliţi şi falimentari încă din coapsele lui Adam, căci „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi…” (Ps.127/1-2) De ce nu credem că El este şi voinţa şi înfăptuirea, iar noi, toţi, suntem întrupaţi din nepricepere, necunoaştere, neputinţă, idolatrie, falsitate, mândrie, viclenie, preacurvie, ceartă, beţie! Noi suntem zămisliţi în cârtire, maimuţărie, mânie, necurăţie… De ce ne lăsăm şcoliţi de fel şi fel de dascăli şi refuzăm pe Învăţătorul Dumnezeiesc ? Să credem în Acela care ne-a dăruit Moartea Lui purificatoare, pre moarte călcând, să ne scape de orice urmă de păcat; Prin îngroparea Lui dimpreună cu toate păcătuirile, ne ajuta pentru totdeauna să nu mai dezgropăm moaştele fărădelegilor, căci ne-a înviat, înfiat, înălţaţ şi îndumnezeit în Sine, unde viaţa noastră este ascunsă cu Iisuss în Dumnezeu… DECI, prin El, să nu ne mai jucăm de-a păcătuirea… De ce- l încurcam, căci noi am fost răstigniţi, îngropaţi şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi, biruitor, ca să-l lăsăm să domnească, să gândească şi să făptuiască El prin noi, dacă ne-am născut din nou, (Ioan, cap. 3) dacă ne-am botezat în moartea Lui Transformatoare (Rom. cap.6)

ACUZATIE INCENDIARA: ILIE SIRBU, OFITER ACOPERIT AL SECURITATII SI COMPLICE LA OMOR CALIFICAT; (Invataturi practice din ) Cele şapte încercări ale lui Iov-Iacov 5.11 Roger Liebi;Capcana fariseilor (1) Matei 23 – Introducere –Stephan ;IsenbergPuterea păcatului poate fi zdrobita, daca lupti impreuna cu El,caci despartiti de Mine nu puteti face nimic (bun)…Cum Poate Fi Biruit Pacatul? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…Daca nu va pocaiti de pacatele voastre, degeaba ziceti ca “HRISTOS este viu sau ca HRISTOS a inviat”, degeaba da-ti sms-uri cu urari de paste, cand tot in vicii ramaneti, cand faceti tot ceea ce DUMNEZEU uraste Lupta împotriva păcatului pâna la sânge (Evrei 12:1-7)
Evrei 12:4 Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…(Romanie)„ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!  (IEREMIA 22:29) Zilele din urmă – Marea înșelăciune

citeste mai multe »

Preoţii din toată lumea l-au înlocuit pe Dumnezeu cel viu şi adevărat, cu unul iconat-aurit, dar mort, orb, mut, limitat, cartonat, pictat, uşor de manipulat, ca să fim învăţaţi să pupăm şi icoana făcătoare de bani a Fiarei Globaliste…” Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea că pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rana de moarte fusese vindecată… Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. (Ap.13/15 b) Şi pentru că nu se pocăiesc de mişelii, hoţii, manipulări, preacurvii şi idolatriile lor (Rom. cap.1/18-32)… „Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Un răspuns convingător, cutremurator, despre comunsm(adica satanism) ni-l oferă pastorul Richard Wurmbrand, în cartea sa „Marx şi Satan”şi el MARTIR al detenţiei comuniste(fesenisto-globaliste )Oameni, noroade şi popoare, vreţi să rămâneţi morţi în păcate, să îi semănaţi lui Marx, Lenin, Mao, Kim, Iliescu, Fesenescu, Globalescu, care au ca tată pe satan (Ioan, cap.8/44), ori doriţi să vă naşteţi din nou, (Ioan, cap.3) pentru a semăna cu Isuss,nascuti  din Sămânţa Duhovnicească, fără urmă de păcat, Sămânţă plină cu mireasma împăcării, iubirii, bunătăţii, veşniciei, inţelepciunii, credinţei Dumnezeieşti- întrupată în Cristos, dimpreună cu alte daruri şi roade Dumnezeieşti. Dacă rămânem neinnoiti, noi care l-am răstignit pe Iisus, vom ajunge să crucificăm şi câinii… De aceea…” credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu… ” (1 Cor.2/5-9)”  citeste mai multe »

Şi noi l-am pironit pe “Evreul” Iisus, dar Glasul Sângelui Dumnezeiesc izvorăşte continuu din Fântâna Golgotei şi strigă: Mântuirea vine de la Evrei… Pentru că nu ne-am pocăit, curând vom răstigni  oameni, noroade, popoare! El s-a făcut Una cu fiecare păcătos, pentru ca prin credinţa în moartea, îngroparea şi invierea Lui, să ne golească de sine şi să ne umple cu Plinătatea blândeţi iertării, dragostei, iubirii şi cu alte bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, din care e plămădita Pâinea Cristică, dăruită pentru hrana cea de toate zilele. Nu ne costă nimic transfuzia cu Sange-Gandire, Învăţătură Dumnezeiască! Dimpotrivă, Noi l-am răstignit pe cruce, dar El ne-a absorbit în sine pe toţi, ne-a încărcat şi purtat pe culmile Suferinţei toate păcătuirile, durerile şi pedepsele noastre; A pironit zapisul, adică dosarul lui satan,în care a scris toate păcătuirile fiecărui “infractor”; A ridicat păcatul lumii; Ne-a scos de sub blestem şi de sub neputinţele Legii; A spintecat Cortina, a surpat zidul despărţitor dintre noi şi Dumnezeu, înlăturând vrăjmăşia; Ne-a scos din cazemata nimicitorului, ne-a strămutat, înviat, înfiat, înălţat in Sine… Să credem, că viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu, că Iisus este în noi- nadejdea slavei şi să ne comportăm ca El, căci omul vechi a fost îngropat pentru totdeauna, dimpreună cu toate urâţeniile, mizeriile şi răutăţile dezavuate în Rom. cap.1/28-32, ca să nu mai dezgropăm cadavrul vreunui păcat; Să ne facem (şi noi) una cu El, nu cu amanta lume, pentru a întâmpina Noul Ierusalim cu mireasma culeasă din Roada Duhovnicească (Gal.5/22)

Esența comunismului(fesenismului globalizant)- ”progresist”este satanista, aducand satanismul,canibalismul social și falimentul moral...HARTA ATEISMULUI la nivel mondial. Ţara din Europa în care sunt cei mai mulţi oameni care nu cred în Dumnezeu…Pregătire pentru revenirea lui Isus …Ce înseamnă practicarea prezenței lui Dumnezeu?Preotii si toti cei morti dupa bani rastignesc Sfanta Scriptura  prin… Sfanta”” Traditie; Ce spune Biblia despre…tatuaje Lumea a facut o mie si una de bisericute, dar este O singura Biserica a lui Christos…Iisus revine in curand , dar ne gaseste mai rai decat la prima Sa venire?  Poporul Israel, Biserica lui Christos si Planul lui DumnezeuNaşterea Normală din Nou, de David Pawson… David PAWSON – Nasterea normala din nou

citeste mai multe »

Iubirea de Dumnezeu (nu are nimic in comun cu „iubirea” amantei …lumi) nu este maimuţăreala amoroasă, omenească! A-l iubi pe El înseamnă, mai întâi, a dovedi şi cu fapta că iubeşti pe aproapele, începând cu vrăjmaşul tău; Înseamnă a întrupa în miezul fiinţei născute din nou, (Ioan, cap.3)- sfaturile, soluţiile, Calea, învăţătura şi poruncile Lui, care sunt uşoare, utile, productive, sănătoase; A iubi, înseamnă a nu te pune pe tine pe tron, în defavoarea Cerului şi pământenilor; Mai înseamnă să iradiezi şi până dincolo de marginea Cerului- numai Adevărul Lui, Dreptatea, Corectitudinea, Dragostea, Credinţa, Mila, Iertarea, Seriozitatea, Punctualitatea, Jertfirea în slujba aproapelui, până devii (prin botezul în răstignirea, învierea, rodirea şi înălţarea Lui)-Una cu semenii şi cu El, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA, dar Tata este mai Mare şi mai Tare… Iată, cum înţelegem că dragostea lui Dumnezeu nu se compară cu dragostea omenească, naturală, maimuţărească;

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?”MEŞTEŞUGUL MULŢUMIRII; Planul de salvare al lui Dumnezeu prezentat în cinci etape din eternitate în eternitate; Cele mai frumoase citate din Biblie despre dragoste; Versete despre iubirea lui Dumnezeu; Cele mai frumoase învăţături ale Bibliei despre Iubirea care „nu cade niciodată “: „Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte “; Preot prof. Badea Marian, Parohia Viforâta ne spune că „Iubirea vrăjmaşilor este lecţia Dumnezeiască dăruita prin Isus, ca să ne slăvească spre Cer,prin El”Cum poti sa devii crestin- Cativa Pasi prin Evanghelie- In primul rand, poti fi sigur ca Dumnezeu  iubeste neconditionat  si pe cel mai murdar  vinovat, si doreste sa devii Una  cu El…Pildele din Evanghelii… Planul lui Dumnezeu… Venirea Domnului Nostru… Voi veni din nou…Vindecarea  si…Terorismul -profeţia Biblica… Ce este Adevarul “Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica” (Ioan 3:16)…2-Biblia explica cum sa devii crestin in termeni foarte simpli: Planul Mantuirii: – Nasterea din nou este Raspunsul la cea mai Importanta Intrebare a Vietii…Siguranta mantuirii: oare este ea posibila? Cum poti ajunge in cer – intelegeri gresite…Sa devii astazi crestin!Marea Trimitere – O invatatura personala…Patimile lui Cristos – Filmul puternic al lui Mel Gibson…Rugaciune de Iertare…numai prin „filtrul” Iisuss …Calitatile Unui Om Bun =Nici un om nenascut din nou,daca nu este golit de falsitatea si rautatea satanei,prin botezul in moartea Lui,nu poate  fi umplut cu Plinatatea Dumnezeiasca -caci nu este Bun citeste mai multe »

Vine Iisuss, dar ne găseşte mai hoţi, mai răi/ vicleni, mai preacurvari/ pornofesenizanţi, mai idolatri decât ne-a lăsat- Galateni 5/20)… Nu ne găseşte Una cu El, prin Botezul in Moartea Lui- printr-o răstignire, înviere, infiere, rodire şi umblare  dimpreuna cu El- (Rom. cap.6); „Creştinii” de azi, sunt mai răi decât fariseii şi preoţii care l-au răstignit… Fiecare cult/religie are credinţa, pocăinţa, dragostea,iertarea, mila proprie, pentru că nu vrem să ne prizăm la Gândirea Dumnezeiască şi nu lăsăm să se intrupeze in omul născut din nou, să circule prin TRANSFUZIA LUI GRATUITA-Învăţătura, credinţa, pocăinţa şi Plinătatea Lui…

O să vrem să ne botezăm în moartea Lui, (Rom. cap.6) ca să scăpăm de orice urmă de păcat şi să ne învie, dar n-o să mai putem, pentru că vin zilele de pe urmă…”În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…Studiu introductiv al scrisorilor adresate TUTUROR bisericilor şi religiilor lumii de AZI, reprezentate prin cele şapte Biserici din Asia Mică.Dacă Domnul Isus ar alege să trimită o scrisoare Bisericii din care facem parte, oare ce anume ar conţine ea? Ar conţine cuvinte de apreciere, de mustrare, de atenţionare sau de condamnare?Noi oamenii, putem să ne formăm tot felul de păreri, mai obiective sau mai subiective, despre o biserică sau alta, dar în definitiv, părerea Domnului Isus contează, deoarece El este Cel care ţine în mână cele şapte stele şi umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. (Apocalipsa 1:12-16)
citeste mai multe »

“Referendumul Familiei Domneşti” CHEAMĂ fete şi băieţi de pretutindeni, care iubesc mai mult Împărăţia Cerurilor decât amanta senzualitate- să facă din Candela Focului Mistuitor o inimă gravidă, umplută cu Plinătatea Dumnezeiască a Bibliei, precum fecioarele înţelepte din Mat.25/1-13! Astfel să-l întâmpinaţi pe Domnul Domnilor, căci va fi vai şi amar de mamele alăptătoare (Mat.24/19), dacă iubiţi mai mult plăcerile de o clipă a sexualităţii, decât veşnicirea Îndumnezeirii; Se apropie vremea de pe urmă, când şi copii vor căuta moartea şi n-o vor mai găsi (Ap.9/6 şi Ap.6/16,17)… Cerul s-a săturat de atâtea avorturi şi aşteaptă de la voi fameni, verguri şi copii ai făgăduinţei, nu ai porno-feseniei globaliste (Îs.56/4-7 şi Ap.14), care să se alipească şi să devină Una cu El, nu cu amanta lume (Ef.5/32 şi 1 Cor.6/16,17) Înainte de strâmptorarea de mâine (1 Cor. cap. 7), să credeţi că voi sunteţi în Hristos, unde nu se sexează NIMENI, pentru că “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor. 6/12 şi 10/23) Să credeţi, deci să mâncaţi/beţi Învăţătura Lui, pentru a rămâne trezi, veghetori şi mai înţelepţi decât ei…

Cine are urechi de auzit, să audăDumnezeu are nevoie de bărbaţi… În afară de Dumnezeu să nu destăinuim nimănui nevoile noastre financiareO prezentare a cărţii- S U R P R I N S  D E  P U T E R E A  D U H U L U I,de Jack DEERE… Suntem chemaţi să fim respinşi şi persecutaţi de oameni… Calea crucii este calea vieţii Zac POONEN- Principiile slujirii – Trăind cum a trăit ISUS …Flămând după Dumnezeu

citeste mai multe »

Oameni şi popoare TOATE, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou, nu vă mai hrăniţi cu legi şi constituţii votate de “aleşii” voştri, morţi în păcate; Nu v-aţi convins că TOATE învăţăturile lumii sunt falite, bolnăvicioase şi falimentare? De ce nu acceptaţi Constituţia Cerească, dăruită gratis de Iisus în Matei, cap. 5, 6, 7; De ce nu mâncaţi Învăţătura Puterea Lui, curată, sănătoasă, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică, suverană… Împotriviţi-vă gunoierului cosmic, tari în Credinţa Cristică, Biblicizaţi, blindaţi cu învăţătura BIRUITOARE, (precum Iisus în Mat, cap. 4) şi atacaţi-l cu versetele care au 2 tăişuri- astfel: este scris; De asemeni este scris; Căci stă scris…” Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/1-14)… “Smeriti-vă… Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre… Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în “(1 Petru 5/6-9) şi Iac. 4/7-10)…” Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: smeriti-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.”

Zac POONEN –Femeie, de ce plângi? Scopul eşecului …Ce să faci când ajungi la capătul drumului?

Chemarea noastră specifică, ca biserică … Secretele biruinţei 
Cum să primeşti răspuns la rugăciunile tale-de DON GOSSETT citeste mai multe »

Căpetenii pătrate, „invăţători”, stăpânitori ai răului, preoţi, manipulatori, baştani, politruci socialişti, fesenisti, comunişti, globalişti, adică satanişti, internetişti şi radiotelevizişti, va place belşugul lumii? Aţi semănat vânt, dar acum recoltaţi furtună! Tocmai prin babilonia voastră vă săpaţi gropile pieirii, căci Iisus, la Golgota, v-a dezarmat, a pironit pe cruce zapisul, dosarul cu toate păcatele noastre, a plătit datoria păcatelor noastre, şi v-a făcut de ruşine în faţa lumii şi universului; (Col.2/14,15) Totuşi, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci pocăirea oricui, înainte ca focurile insulare să încingă tot cosmosul “Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi… Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3/7-12)

Un mesaj de speranţă pentru toate cuplurile căsătorite – Zac Poonen– Scopul eşecului …Secretul puterii spirituale Evanghelia adevarata si cea falsa…Zac Poonen – Intrebari si Raspunsuri (1).. Înlocuitori falşi pentru Duhul Sfânt…Importanța de a binecuvânta Israelul ...Capitolul 18-Fiind pregătiţi pentru venirea Domnului…5. Dărnicie – nu după modelul Vechiului Testament, ci după modelul Noului Testament,deci dupa modelul lui Iisus…6. Nu puterea omului, ci puterea lui Dumnezeu…7. Nu adăugarea de membri noi, ci zidirea Trupului lui Hristos citeste mai multe »

(TOATE ?)Religiile lumii fac din oameni nişte sclavi ai pomenilor- prin taxe, formalisme, datini, ritualuri, moaşte (rii) şi alte viclenii, idolatrii iconate, dar voi nu mai transpiraţi în van, pentru ele, căci Iisus a sângerat întru eliberarea şi strămutarea TUTURORA de sub dictatura lor, în Templul inimii Dumnezeieşti; Credeţi că noi eram în Hristos cel rastignit/ ingropat, la Golgota, cu toate aceste tradiţii, şmecherii, păcăleli, învăţături, păcătuiri şi formalisme religioase; Toate (şi toţi) au trecut prin furcile caudine de pe culmea Suferinţei, au fost răstignite şi îngropate, ca să nu le mai dezgropăm/SAVURAM… Tot noi am fost înviaţi prin Iisus, am fost înălţaţi şi întronaţi în Dumnezeu, ca să nu mai păcătuim, căci în El este protejată viaţa noastră, dacă –L lăsăm pe Isus în noi să fie nădejdea slavei, prin botezul conştient şi gratuit- în moartea Lui (Romani, cap.6), nu în apă de ploaie! Astfel, neprihănirea, mântuirea-iertarea se primesc în DAR, prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc,” oxigenat” cu Plinătatea Dumnezeirii, nu prin condiţionări culto-religioase

Consecințele învățăturilor false… Corecțiile făcute de Pavel…4. Ritualurile păgâne… Rodirea învățăturii adevărate…Femeile absorb celule vii de ADN-ul bărbaţilor cu- care au întreţinut relaţii sexuale, poluand pruncii viitori … Formalismul – ruda săracă și stearpă a creștinismului…Intamplarea lui David și Abigail  este  un seminar de familie,ca sa ne dea invatatura, nu judecare…III. Comportamentul într-o situație de criză, sau…la greu se cunoaste omul…Lot – un „drept“ într-un loc greşit,unde a ales ca sa  devena…”poarta raului”EFESENI – Chemarea Bisericii cladita din pietre vii, prin care circula Invatatura,Sangele-Duhul Sfant,necladita din  pietre seci si fiare(beton)

5573987

citeste mai multe »

Poporule, omule, nu te vindeci de hoţie, corupţie, cârtire, preacurvie, viclenie şi de celelalte muşcături şi mizerii ale gunoierului, care locuieşte în omul nenăscut din nou (Galateni, cap. 5/20)! Dacă nu-l crezi pe Dumnezeu şi dacă nu-i primeşti învăţătura, precum Poporul Evreu, muşcat în pustia „comunismului”… care s-a vindecat, privind la şarpele de aramă, înălţat, pentru ca şi noi să credem, să privim şi să ne umplem cu frumuseţea, sfinţirea, învăţătura Lui… Hristos s-a dat pe sine în locul fiecărui păcătos pentru ca, prin înălţarea pe cruce, să-l privim, primim si să-l întronăm in omul lăuntric, ca să ne elibereze de orice boală şi păcat (prin jertfa Lui), mai înfocată decât toate jertfele şi arderile de tot la un loc… Prin Credinţa Cristică, să ne facem una cu moartea, suferinţa şi îngroparea lui, pentru a scăpa de tot ce ştim, ce facem, ce simţim şi ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit… Astfel devenim una cu inviierea, infiierea,inălţarea, iertarea, sfinţirea, trăirea cu El, căci în nimeni altul nu este mântuire , decât numai în El-Singurul care ne deschide ochii, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primim, prin credinţa în Hristos, ” iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/18)

Top 10 cele mai dorite carti crestine pe www.clcromania.ro… Pericolele unei credinţe superficiale. Trezirea din letargia spirituală,A. W. Tozer… Cu Dumnezeu in subterana…Cand povestea de dragoste ti-o scrie Dumnezeu. Modelul crestin de relatii intre baieti si fete…Arca lui Noe a fost găsită oficial în munţii Turciei…
 Şerpii înfocaţi…SARPELE DE ARAMĂ …Cateva imaginidin V.Testament care ne invata despre  jertfirea  lui Isus …JERTFA LUI ABEL…MIELUL PASCAL…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…HAINELE DE PIELE DIN EDEN…UNSUL CARE A FOST STÂRPITDROGURILE-   1.  Ce înseamnă dependența de droguri?MOARTEA PE CRUCE A MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS – JERTFĂ DIN IUBIRE ŞI BIRUINŢĂ ASUPRA SUFERINŢEI ŞI A MORŢII

citeste mai multe »

Israel este, a fost şi rămâne nu doar capitala Poporului Evreu, ci şi Moştenirea Domnească a Cerului şi Capitala Credinţei, din care ”să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca, 24-47) Issus a plâns pentru capitala evreilor, nu a ateilor (Mat.23/37-39) – care se golesc de Cristos, pentru a se umple cu Anticrist… Credinţa lumii care se încrede în fesenism, communism, capitalism, globalism şi în alte ştiinţe sataniste, devine praf! Şi omenirea despărţită de sfatul, de Învăţătura Dumnezeiască, devine pulbere, căci fără El nu putem face nimic bun şi veşnic! Dumnezeu ni l-a dat pe singurul Său Fiu, ca să-l ascultăm, să ne încredem în întruparea sfinţeniei, bunătăţii şi frumuseţii Lui- în tot cosmosul şi în orice om înnoit, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou

(Fostul Papa a fost ajutat sa demisioneze pentru ca )Papa Francisc  sa fie  instalat de Oculta Mondială…Ce spune de fapt Biblia despre Anticrist? SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII…Cel rău revelat în 2 Tesaloniceni 2:3 și 1 Ioan 2:18, este unul și același, este Anticristul...PictureÎnchinarea la demonii Marx, Engels si Lenin și SATANISMUL Uniunii Europene…ANTICRISTUL, IDENTITATE ȘI NUME… ANTICRISTUL REVELAT ÎN TREI SECȚIUNI BIBLICE… SATAN NU ESTE ANTICRISTUL-Satan este balaurul cel vechi și fiara este anticristul lui.PictureNoutati pentru cititorii VECHIULUI  TESTAMENT… Nicolae Iorga spunea că: „Taina existenţei umane nu stă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti”. Dintre toate cărţile lumii, Biblia este cartea care dă cel mai bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieţii…Semnificația Întrupării Fiului lui Dumnezeu…Cateva fulguieli adunate din cartile si predicile  lui Iosif Ţon… citeste mai multe »

PREGĂTIREA: Dumnezeu înrolează oşteni care mănâncă pe pâine adevărul, nehoţia, corectitudinea, înfrânarea poftei, împăcarea, dreptatea, suferinţa, blândeţea, jertfirea şi… Astfel de luptători blindaţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pornesc biruitori, ca să biruiască, pentru că aceşti FAMENI sunt una, nu cu amanta lume, ci cu bunătatea, mila, iertarea, dragostea, iubirea Lui-(nemaimuţărească); Ei grăbesc Venirea Lui Iisus, ca să aducă Mântuirea doar pentru cei care îi aşteaptă sfinţirea, nu sensualizarea, călcând în picioare, prin Atotputernicia Lui-pe satan şi pe toate plăcerile de o clipă ale lumii (care zace în cel rău)

DE CE NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM? Iertarea facuta prin mijlocirea lui Iisus-rupe gratiile propriei închisori si ne vindeca … NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP- Sunteți iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru…„Mijlocitorul”-Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”…CINA DOMNULUI ISUS-Domnul Isus ne spune în Ioan 6:56 „cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, rămâne în Mine și Eu în El.”Picture NU DĂM ÎNAPOI!​ PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU- Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului…TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU …ARTICOLE EDIFICATOARE: CATEGORII A-I=https://www.thetruthstandsforever.com/versiunea-romacircn258.html NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN-Dacă credem că prin propriile performanțe ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri…Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”…N-am plătit nimic pentru a primi mântuirea, dar trebuie să dăm Domnului totul pentru a o păstra…AUZIREA VOCII LUI DUMNEZEUPrin jertfa  de la Golgota, TOȚI AU FOST VINDECAȚI, dar pentru ca nu credem, zacem in gunoierul cel rau  si viclean… – VERSETE BIBLICE​…ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI​ citeste mai multe »

Poporul Evreu a căzut, pentru ca şi cei peste 7 miliarde de oameni de azi să înveţe din trădarea lui Petru şi Iuda! După ce amândoi s-au pus mai presus pe sine, Iuda s-a uitat la portofel, dar Petru s-a oglindit în Întipărirea Dumnezeiască, s-a pocăit, a plâns cu amar, şi a fost MÂNTUIT, în timp ce Iuda, doar s-a căit şi s-a spânzurat. Prietenul păcătoşilor se roagă de noi şi pentru noi, se uită ţintă în ochii fiecăruia, şi ne aşteaptă să ne golim fiecare prin lacrimile ticsite cu mizeriile, otrăvurile şi plăcerile de o clipă efemere ale gunoierului cosmic, (FESENIST, GLOBALIST, CAPITALIST, SOCIALIST, ADICA satanist)gunoaie dezavuate în Gal.5/20, pentru a ne umple El- cu toate Bunătăţile şi Frumuseţile Universului… DECI, nu doar pentru Petru stă scris… Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă că grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luc.22/31,2)

Martirajul globalismului   va fi mult mai feroce decat al comunismului  din  Romania si din toata lumea,pentru ca este de sorginte satanic! Lepadarea lui Petru – Încrederea în sine este slăbiciune…(increderea in om este un blestem)Matei 26:31-35, 69-75 Marea luptă în viaţa creştinului… Israelul spiritual…“TOT ISRAELUL LUI DMNEZEU”…VOI SUNTEŢI OPERA LUI DUMNEZEU …Creşterea în Cristos…PĂZIŢI PRIN PUTEREA LUI DUMNEZEU…MATURITATEA CREŞTINULUI SAU CREŞTEREA CREŞTINULUI ÎN CRISTOSUn alt VIRUS AL APOCALIPSEI, creat de om, a fost scapat de sub control. Cercetătorii sunt îngroziţi: OMOARĂ SUTE DE MILIOANE de oameni…Paştele tipic –“Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit”…Semnificaţia simboluril0r- Pâinea şi vinulCina Memoriala- Până va veni ElFapta de trădare a lui Iuda- Domnul nostru vândut…Paştile Noii Creaţii…Spălarea picioarelor-“V-am dat un exemplu”… Semnificaţia simboluril0r- Pâinea şi vinul…În aşteptarea Cinei de Amintire –“Ca să nu intraţi în ispită”… citeste mai multe »

Dimpreună cu tot neamul vostru de hoţi, borfaşi, curvari, mincinoşi- globalişti fesenizanţi, lecuiţi-vă, prin naşterea din nou (Ioan, cap.3),ca să nu rămâneţi pe dinafară, unde arde focul gheenei veşnice-Ap.21/8 şi 22/15! Grăbiţi-vă, nu prin îmbăierea inconştientă, pe bani ci, prin botezul în moartea lui Iisus, (Rom. cap. 6) să intraţi în Templul Cristic, la adăpost, descălţaţi de certuri, bârfe, datini, idolatrii şi de alte încălţări înnămolite prin mizeriile gunoierului! Dezbrăcaţi-vă de caracter, de proaste obicee şi de celelalte zdrenţe, descrise în Gal. 5/20, pentru a vă îmbrăca doar cu Hristos; Prin liantul Duh Sfânt inziditi-vă în Catedrala Duhovnicească, precum pietrele vii, având temelie şi Piatră Unghiulară- pe Hristos, ca să revărsaţi Miresmele Dumnezeieşti până la marginea cosmosului, spurcat de satan-care este „matricea” comunismului, globalismului, capitalismului-pentru a-l face praf si pulbere

Un Ultimatum si un Avertisment…Lucrurile dracesti, firesti si lumesti precum curvia, preacurvia, pornografia, autosatisfacerea, homosexualitatea sau altceva de felul acestaTotul despre Botezul Biblic in ApaPastele si Adevarata Credinta in HRISTOS DOMNUL…“IA-TI CRUCEA SI URMEAZA-MA!” IADUL VESNIC “Idolatria si Uraciunea oamenilor despre mos Nicolae si mos Craciun, precum si paganismul din spatele Craciunului si al bradului de Craciun…De unde stie un crestin ca merge 100% in Rai si care sunt evidentele? De ce Biblia este practică mai ales pentru zilele noastre?Suntem gata si dispusi sa platim Pretul de a-L urma pe DOMNUL ISUS HRISTOS ? Lucrurile nebiblice precum traditia si religiile idolatro-pagane…M-am saturat de scuze ca sa nu pazim Cuvantul Lui Dumnezeu…Traiti Fara Compromis si NU dati prilej diavolului in niciun fel citeste mai multe »

Poporule Evreu, a sosit clipa Indumnezeirii tale, prin Marele tău “Invins”! Crede că Tu-i eşti Dragostea dintâi şi te vrea cu gelozie pentru Sine. Este timpul să nu mai rămâi mort în păcate, datini, tradiţii, formalisme ci, prin pocainţa Dumnezeiască, primeşte Transfuzia cu Sângele lui Iisus, dătător de Viaţă, Înviere, Înfiere, Înălţare şi Rodire Cristică! Crede că El te spală şi de vechi ritualuri (Evrei,cap.8/13), învăţături omeneşti, idolatrii, Legea- Îndreptarul care ne arată cât de nelegiuiţi suntem; Crede că Mesia a îngropat toate mizeriile, neputinţele, vicleniile, răutăţile, necredinţa, „ştiinţa”, împietrirea şi orice întunecime din sângele omenesc, ca să nu le mai dezgropăm (savurăm) niciodată; A înviat ca să ne umple cu pocăinţa, credinţa, iertarea, biruinţa, neprihănirea, Invăţătura Dumnezeiască, dimpreună cu toate Darurile Duhovniceşti… Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit, prin botezul în moartea Lui, (Rom. cap.6) primeşte veşnicirea ta (1 Petru 1/21… Si Isaia, a prorocit în cap.52 golirea ta de sine, pentru a fi umplut cu Plinătatea Lui, căci numai El este Totul Totului Tot ce este mai sfânt, bun, frumos şi util din tot Cosmosul! Tatăl Tău şi al întregului Univers te iubeşte prea mult, te aşteaptă , te-a iertat, şi ţi-a dăruit (gratis) Neprihănirea , Mântuirea Lui, dimpreună cu Mântuitorul Iisus (Rom. cap. 10 şi 11) intru Noul Cer, Noul Pământ şi Noul Ierusalim!

FIARA DIN ORIENTUL MIJLOCIU? PORNOGRAFIA ONLINE ȘI COPIII… CONTAMINAREA…CĂSĂTORIILE CELOR DE ACELAȘI SEX-O AMENINȚARE ADUSĂ LIBERTĂȚIIOamenii nu stiu, dar suntem condusi de GUVERNUL MONDIAL…TOŢI CEI TREI MARI LIDERI POLITICI PROMOVEAZĂ AGENDA HOMOSEXUALILOR…A fost creata CRIZA MONDIALĂ ,ca sa creeze  O NOUĂ ORDINE MONDIALĂUNIUNEA EUROPEANĂ ESTE PROFEŢITĂ ÎN BIBLIE? Inteligența artificială VA FI DE „MILIARDE DE ORI“ MAI INTELIGENTĂ DECÂT OAMENII…ISRAELUL MODERN ȘI PROFEȚIA BIBLICĂ…CE SPUN RABINII DESPRE MESIA…DAN BROWN PROMOVEAZĂ MASONERIAISRAELUL MODERN ȘI PROFEȚIA BIBLICĂ… PE DRUMUL CĂTRE GOG ȘI MAGOG… EXPLOZIA TEHNOLOGIEI BIOMETRICE ȘI 666… CĂSĂTORIA HOMOSEXUALĂ citeste mai multe »

Fiecare se laudă că scoate din sine ce are mai “bun”, dar nu ştie că nimic fain nu locuieşte în omul nenăscut din nou. Aşadar, nimic să nu facem fară El ci, (dacă-L iubim), să devenim una cu El, nu cu amanta lume, căci numai Creatorul face totul foarte bine şi pentru veşnicie! De aceea ne-a spus Prietenul păcătoşilor că despărţiţi de El nu putem făptui nimic… Deci, să ne botezăm, nu doar în apa de ploaie, ci în moartea Lui Hristos, (Rom. cap.6) ca să îngropăm tot ce avem, ce ştim şi ce facem, pentru a fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească, din care să ţâşnim spre veşnicie cu Izvorul  Apei vii! Astfel, omul înnoit, urcă în Carul de Biruinţă, (din Iisus), de unde iradiază totdeauna parfumul cunoaşterii, întrupării, învăţăturii Lui; El a făcut din noi o mireasmă a Cerului şi pentru cei înglodaţi în nămolurile plăcerilor de o clipă ale senzualului satan, pentru ca prin Hristos, să ne aprindem de la Rugul Nestins al Focului Purificator, şi să înflăcărăm îndumnezeirea omului şi cosmosului

 Ce ne invata Cartea lui Dumnezeu despre:Necazul mondial …Rasele omenirii- Adamica, pentru oamenii din Adam, nenascuti din nou si cea Cristica, pentru cei din Iisus, umpluti cu Plinatatea Cristica …Sabatul înseamnă odihnă si este daruit in favoarea omului…Creștinilor nu le-a fost poruncit să țină vreo sărbătoareRugăciunea-O petiție sinceră oferită cui trebuie, cum trebuie și cu niste cerințe drepte…

Semnele zilelor de pe urmă… Stapanirile cele mai inalte incep sa se clatine din temelii… Sa invatam de la Isus Christos – servul principal a lui Dumnezeu   citeste mai multe »

Parinţi- dacă nu-i da-ţi lui Hristos sămânţa de scandal, cârtire, beţie, ceartă, curvie, idolatrie, minciună,mândrie şi restul dejecţiilor lui satana (Gal.5/20), puse în mintea şi inima fiecărui om nenăscut din nou (Ioan, cap.3), copiii voştri vor fi şi mai răi, căci zilele şefului vostru sunt numărate şi face ravagii din toţi care nu se pocăiesc şi nu cred în salvarea dăruită de Prietenul păcătoşilor; Chiar dacă miliardele de oameni nici nu vor să audă de Dumnezeu, pentru că se descurcă şi singuri, vor recolta ce seamănă, cum învăţăm în Romani, cap.1/18-32); Ei, aceşti” fii rătăcitori”, nu Dumnezeu – vor să fie lăsaţi în pace ; De aceea „Fratele va da la moarte pe fratele său şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.” (Mat.10/21)…” Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”.

Tineret– aripă a Cerului si steg al Domnului: Tine vasul curat, în sfinţenie, nu ca feciarele neînţelepte, umplute cu plinătatea fardată a păcătuirii, căci plăcerile de o clipă ale sexualităţii (Matei 5/28) sunt efemere, dar FAMENI (A) ŢINE O VEŞNICIE! Prin botezul în moartea Lui (Rom. cap 6), ÎMPREUNĂ cu Iisus ai îngropat trupul păcătuirilor pentru veşnicie, ai dezbrăcat pe satan de robia ispitelor şi te-ai strămutat în Dumezeu, unde nu se amorează nimeni, căci circumcizia Cristică te-a eliberat de orice demonie! Nu te mai bizuiţi pe nimic ce este al lui Satan căci, în curând va şoma şi va sfârşi în iazul cu foc Au fost vandute sau distruse 2300 de intreprinderi in perioada guvernarii PSD – Adrian Nastase…Adrian Nastase, mafiotul care a furat milioane de euro din banii tarii (I)…Lupul în haine de oaie…Mafiotul PSD-ist Nastase Adrian a primit de la Bechtel un comision de 80 milioane de dolari…Nicolae Vacaroiu, unul dintre demolatorii economiei romanesti…Un personaj sinistru al PSD = ciuma roşie = mafia pe nedrept uitat: Nicolae Văcăroiu…PSD-ul – umbrela lui Omar HayssamPuterea divină trece la Neamuri ! Capitolele 21-22  – Neînțelegeri pe care trebuie să le înțelegem! Cap. 22 – Ce s-a întâmplat cu ramura creștină a celor ,,tăiați împrejur“ ?“Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus” (Faptele Apostolilor 27:25) Capitolul 15 – Puterea lui Dumnezeu și slăbiciunile noastre…Puterea divină face din „starpitura” Saul un Pavel Indumnezeit… Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nimic nu trebuie sa puna stapanire pe mine.  Suntem gata si dispusi sa platim Pretul de a-L urma pe DOMNUL ISUS HRISTOS ? de Alin Lolos;APOSTAZIA  BISERICII- LEPĂDAREA DE CREDINȚĂ A CREȘTINILOR…Teme-te de Dumnezeu (cu o teama Sfanta )! Urmările iertăriiLuca 5.18-35Harold ,de Primrose Barker; Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (6)O odaie de sus pentru proroc si… Ce înseamnă „părtăşia cu Tatăl”?John Thomas Mawson; Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4)Ioan 14.27; 15.8,9; 15.11; 17.24Willem Johannes OuweneelSe strânge cercul în jurul adevăraţilor creştini. Suntem pregătiţi? (2)…China: Recompensă de mii de dolari celor care raportează creștinii și bisericile „ilegale” guvernului… Mat Staver, LC: Chicago utilizează tactici comuniste pentru a amenința bisericile… John MacArthur – „Bisericile care sprijină căsătoriile homosexuale aparţin Satanei”… Phil Robertson, personajul principal din Duck Dynasty, a fost suspendat deoarece a zis că homosexualitatea este păcat… Pulsul persecuţiei religioase (1) – Pakistan şi IranDragi „”tovarasi””de jug senzual… Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nimic nu trebuie sa puna stapanire pe mine…1 Corinteni 71. Cu privire la lucrurile despre care mi-ati scris, eu cred ca este bine ca omul sa nu se atinga de femeie…26. Iata, dar, ce cred eu ca este bine, avand in vedere stramtorarea de acum: este bine pentru fiecare sa ramana asa cum este… citeste mai multe »

ASCULTAŢI, Domnilor MASONISTI, KOMUNISTI, GLOBALIŞTI, FESENISTI-semnele acestor timpuri –chiar nu vă dau de gândit? Păcătuirile voastre se văd şi din Cer, iar nelegiuirile umplu pământul de salnicie! Hoţia, minciuna, preacurvia, beţia, cearta, vrăjitoria şi alte roade satanice pe care le savuraţi vor sfârşi şi veţi rămâne fără “şef”; Căpetenia tuturor relelor şi mizeriilor, adică tatăl vostru, satan, (Ioan 8/44) îşi sapă singur groapa pieirii, dar ÎNDUMNEZEIREA Omului şi a întregului univers –devine realitate…”Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe,

Hrana Spirituala impanata cu Soros, Monarhie, HOTIE gratiata… „păstori”- criminali; Comunism= fesenism/ globalism= satanism… teatru neiliescian- Gabriel Liiceanu No, hai! etc Cine nu consuma hrana CRUDA, mananca, de fapt, o “hrana moarta”si… Produsele din SUPERMARKETURI contin condimente conventionale cu ingrediente nocive; Alimentele care curata colonul de toxine; Sucuri pentru eliminarea aciditatii din corp; De ce avem senzatia de rau de masina?

B ) Pentru că Pocăirea- Indumnezeirea-salvează Monarhia şi înviază România… Popor Roman, tu, cum aştepţi Venirea Lui? Crezi că te vrea să-i aprinzi lumânări, să dai pomeni, ori să termini “PARTIDA  AMOROASA?” … “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Ajunga-vă toate uraciunile voastre…” (Ezec.44/6)! L-am răstignit pe Regele Regilor- Iisus! L-am împuşcat pe Mareşalul Adevăr; Am îngropat Dreptatea; L-am detronat pe Regele Mihai, ca să întronăm hoţia, sărăcia, mineria, minciuna, preacurvia, injustiţia şi celelalte demonii din omul nebotezat în Moartea Lui (Rom. cap. 6-8) Şi astfel, am legalizat minciuna, prostirea, manipularea, suferinţa, kleptocrația anarhică a fese/globaliei satanice din Galateni 5/20… L-am ţinut pe tuşă  şi l-am încoronat pe Regele Mihai  cu datini, tradiţii, formalisme, ritualuri, idolatrii şi cu alte “taine”, pentru a nu se naşte din nou, ca să se umple cu Acela în care este Învierea, Înfierea, Moştenirea –Vesnicia! Astfel, l-am întors în ţărână cu tot cu nepocainţa-nerăspunsuri vitale,inclusiv  cu viitorul Poporului Roman…
citeste mai multe »

Treci la Români şi scapă-i de idolatrie; Mergi la Ruşi, Moldoveni, Ucraineni şi uşurează-i de ortomoaşterie; Du-te în Africa, America şi alungă icoana-maimuţăria! Treci în Ungaria, în Italia, Gemania, Brazilia  şi în alte ţări şi vindecă-i de curvicatolicia punctată în Apocalipsa, cap.17! Căci şi astăzi Duhul Sfânt spune nouă, vouă şi mie şi ţie: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” (F.A.16/9) „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!” Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă şi avea şapte capete şi zece coarne.4. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei…

Chemarea şi trimiterea în lucrare- Michael Vogelsang… Deviza unui lucrător- C. H. Mackintosh… Pierderea Canaanului de către Moise… El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez- J. G. Bellett…  IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-L PE CRISTOS… Isus stă … la uşă ! Apocalipsa 3.20, Geneza 4.7… C.H. SPURGEON: O liniște sfântă…  Pastor american deghizat in cersetor… Ce înseamnă pentru creştini să-şi poarte crucea?La uşă citeste mai multe »

Omule, poporule- care ai ca mamă fesenia, hoţia, pornopreacurvia- inmuiia, beţia, cearta, idolatria, moaşteria, invidia şi alte trăsături demonice din Gal.5/20; Tu, care ai ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44), nu vrei să fie mama ta- Dreptatea, Împăcarea, Vindecarea, Bunătatea, Blândeţea, Pacea, Adevărul, Dragostea, Iubirea –nemaimutăreşti şi, prin naşterea din nou, din Sămânţa Duhovnicească, să te faci frate cu Prietenul păcătoşilor, prin care devenim Una cu Ei ; Astfel trecem Marea pe valuri spre Tatăl Nostru Atotputernic, Atotcunoscător, Atotştiutor, căci oricât ne-am fofila, până la urmă fiecare va da ochii cu El, să devină ca El, ori să fie judecat după faptele lui. (Ap. Cap.20)

Retete vindecatoare cu apa- Aproape totul despre farmacia din ŢELINA- Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale- Ce se întâmplă când consumăm sare iodată? Ce să NU mănânci dacă ai dereglări hormonale- 7 semne că îți lipsesc vitamine importante din corp- Legatura neasteptata dintre vinul alb si cancer; Cum sa faci pasta de dinti acasa, din ingrediente 100% naturale; Alimente cu efect antiinflamator
Înfierea- Stanley Bruce Anstey…Cum reuşeşti să te laşi de păcat-1 Petru 4.1,2-James Butler Stoney;Eliberarea de sub puterea păcatului-Formalismul şi ceremoniile nu ne duc departe-John Thomas Mawson; Problema păcatului (2) Romani 6: Eliberaţi de păcat şi de moarte-Frank Binford Hole…Cum primesc eu un caracter ceresc?Evrei 2.9-Botschafter
Dragul meu tânăr …Cuvântul unui tată adresat fiului său! Frank Schönbach; Încurajare pentru tinerii creştini- Extras din două prelegeri din anii 1948 şi 1964- Paul Wilson… Un cuvânt de trezire referitor la tema alcool…Ce spune Biblia referitor la tema alcool? Stephan Isenberg
.Daniel a hotărât în inima lui” Daniel 1.8 Algernon James Pollock; Omul durerii-Frederick Charles Jennings; Satan şi iazul de foc Apocalipsa 19.20; 20.10-Frederick Charles Jennings; Gâdilarea urechilor: mesajul seducător plăcut al lui Joyce Meyer- Rudolf Ebertshäuser citeste mai multe »

Avram l-a urcat pe singurul fiu pe altarul credinţei– pentru jertfire ”pe muntele unde Domnul v-a purta de grijă „ (Gen. cap.22), ca să învăţăm şi noi să-i aducem ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri (Ps.50) şi să intrupăm Poruncile Lui; Deci- să ne dăm sinele demonic-drept ardere de tot, pentru a ne aduce şi trupul -nu la mare/sexare ci, „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 12/1-2)

Poporule, de mii de ani te chinui să devii un „Nod Gordian”, dar tot dezbinat rămâi, pentru că nu te UNEŞTI cu Unirea Dumnezeiască, întrupată în Prietenul tuturor Păcătoşilor… Naşte-te din nou din Nepieritoarea Sămânţă a Gândirii şi Învăţăturii Duhovniceşti, în care nu este nici urmă de trădare, dezbinare, laşitate, manipulare, hoţie, viclenie, preacurvie, fesenie/globalie, ca să dăinui o veşnicie precum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care sunt UNA  citeste mai multe »

Preoţi, politruci, bancheri şi alţi globalişti-şnăpani, vedeţi starea nenorocită în care aţi adus omul, poporul, lumea?! Străjerii sună deşteptarea, trezirea, iubirea aşteptării Lui, spălarea leprei interioare, pocăirea şi naşterea din nou din Sămânţa Învăţăturii Dumnezeieşti, cea bună, plăcută, desăvârşită şi veşnică; Vine răpirea, să-şi ia acasă Biserica, în Trupul căreia sunt înzidiţi NUMAI oamenii innoiţi- pietre vii; Ea nu este construită ca o catedrală-din pietre seci şi fiare… Iată, Dangătul ei trece până dincolo de Cer şi de marginile pământului:… „Când voi zice celui rău: „Vei muri negreşit!”, dacă nu-l vei înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul!” (Ezechel, cap.3/18-21)

50 DE TEZE PENTRU REFORMA CREȘTINISMULUI DIN ZILELE NOASTRE…Poporul Meu M-a uitat de zile fără număr!…ÎN ZILELE LUI NOE..Dumnezeu ne primește, în harul și mila Sa…Bunătatea lui Dumnezeu așteaptă un răspuns de la tine…VREMEA TREZIRII – carte creștină
De ce trezirea lipseşte din Biserică?PROMISIUNEA REVENIRII LUI ISUS, de D. Wilkerson…Pocăinţa adevărată ,de Leonard Ravenhill,Hristos zideşte Biserica Sa…Pregătirea venirii lui Cristos…Revelaţia către poporul iudeu…Pregătirea celorlalte naţiuni …12 STUDII asupra persoanei, lucrării şi învăţăturiiAtitudinea lui Isus faţă de Vechiul Testament…Ce ne învaţă Isus…De ce vorbea Isus prin pilde?Pildele din evanghelii…Interpretarea pildelorPrevestirea suferinţelor…Natura suferinţelor lui Cristos…ltimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce…Însemnătatea suferinţelor lui Cristos…Revenirea lui Cristos şi Împărăţia lui DumnezeuÎnvăţătura lui Cristos despre revenirea Lui…Cuvântarea de pe Muntele Măslinilor…Rezumatul învăţăturii lui Cristos despre revenirea Lui

citeste mai multe »

Pentru că preoţii de pretutindeni au minţit, au manipulat şi au violat minţi şi inimi din care ies spurcăciuni mai veninoase decât dejecţiile animale (Mat.15/10-20)! Pentru că l-aţi înlocuit pe Dumnezeu cel infinit, viu şi adevărat –cu unul cartonat, pictat, limitat, surd, orb şi iconat, aţi nivelat calea pentru icoana fiarei… Deci pregătiţi-vă şi voi să vă rugaţi la păreţi auriţi, dar muţi, căci vor fi  omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei  (Ap.13/15 b)

Fiara din Mare: Biserica Romano-Catolică din Profeție…Fiara care se ridică din Pământ: Statele Unite ale Americii în ProfeţieAvertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine… Mondiala (VI) – Semnul fiarei…Semne in Cer – Marea Lupta dintre Hristos si Satana…Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!…Negarea libertatii de constiinta Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei…Cum sa ne ferim de semnul fiarei…Căderea şi distrugerea Babilonului…Să ne ocupăm de semnul fiarei…Balaurul, fiara, proorocul mincinos…Nunta Mielului…Încheierea primei învieri prin martiri
Împărăţia păcii de o mie de ani…S
plendoarea Ierusalimului cel nou…Soarta groaznică a celor pierduţi…Femeia care şade pe fiară…Hristos şi ai Săi…Satana-balaurul roşu şi însoţitorii lui
citeste mai multe »

“Pe Domnul îl răsplătiţi astfel?” (Deut.32/6) Pentru că El este corectitudine, punctualitate, bunătate, blândeţe, milă,biruinţă, iertare, iubire, împăcare, frumuseţe, sfinţire şi… DE CE nu-i primim Gândul-Sangele Dumnezeiesc -să ne locuiască, să rodească, să circule din talpă, până-n creştetul capului? De ce-L ţinem la uşă, să se roage de noi, în schimb, gândul gunoierului, care pândeşte, să dea buzna, să ne spurce, îl acceptăm atât de uşor!…” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” (F.A.17/30-31)

Ce trebuie sa stie un tanar despre tinerete…Rădăcina păcatului este centrarea pe sine…Francmasoneria și Religia Noii Ere (New Age)… Fiara 666-Papalitatea? Cetăţenii care se împotrivesc “noii ordini mondiale” sunt consideraţi “terorişti potenţiali…CINE CONDUCE LUMEA? Familia Rothschild 500 de trilioane de dolari avere Despre apocalipsa, masonerie, antihrist, noua ordine mondiala… Semnul lui Antihrist Planul Illuminati de control al lumii… Primele semne clare care indica instaurarea unei Singure Religii Mondiale! Filozoful Illuminati, Bertrand Russell, susţinea încă din 1953 reducerea populaţiei printr-o epidemie mortală! Să fie vorba de ebola?Controlul social si supravegherea in inchisoarea digitala… Pofta (ne)bună! Controlul sistemului nervos prin verichip & nanotech. Mancarea cu nanotehnologie se experimenteaza in Romania! Exterminarea definitiva a poporului roman ! Dumnezeu vrea să avem o viață cerească… Mesajele care lipsesc în creştinismul de azi –  1Petru 2.13-17 Crestinul si autoritatile statului…Romani 6.1-14 -Unirea cu Hristos în moarte şi în viaţă citeste mai multe »

 Învăţătura fesenistă, socialistă, capitalistă, globalistă- are ca prof/mentor- pe tata satan şi ca mamă- preacurvia, (Gal.5/20), mizerii de care tot cosmosul se va goli. Dacă am iubi mai mult pe ” Învăţătorul ” Duh Sfânt, nu am rămâne sclavi ai plăcerilor, amăgirilor- scârbelor de o clipă… Deşi Iisus a venit plin de Har şi de Adevăr, ca să luptăm contra păcatului, noi îl ţinem la uşă (Ap.3/20) şi îi refuzăm Bunătăţile, Frumuseţile şi Biruinţa Lui… El nu intră şi nu conlocuieşte împreună cu satan– in omul firesc ; Viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu, dar noi rămânem morţi în păcat, pentru că îi refuzăm (ajutorul)-Harul prin care putem birui orice păcat… Numai dacă luptăm dimpreună cu Acela care l-a învins pe satan şi în pustie,dar  şi pe culmile Suferinţei, dacă-l avem pe El drept Căpetenie, putem totul în Hristos, doar prin Harul Dumnezeiesc, căci numai dacă Hristos DOMNESTE in noi, ne garantează nadejdea Slavei!

Kalaii si hotii imbracati in blanuri de mielusei sunt votati si inscaunati, pentru a nivela calea  ANTICRISTULUI ; Deci noi grabim  vremea sfarsitului, dar  dormim în papuci“   Incepe martirizarea globalista /fesenista a adversarilor! Deja GRUPUL BILDERBERG începe lupta cu euroscepticii și media independentă online…ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU…CE ERA „ȚEPUȘUL LUI PAVEL”?ÎNTOARCEȚI-VĂ LA DOMNUL…A FI SALVAT CU ADEVĂRAT…CUM ESTE RAIUL….…Au format  Consiliul Mondial al Bisericilor dintr-o adunatura de …demoni-nebuni ? Capcanele GLOBALIZARII ECUMENISTE ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. Biserica APOSTATĂ – mireasa lui ANTIHRIST...Vă doriți să aveți credință pentru a fi vindecați?RECOMPENSE CEREȘTI…ZIUA JUDECĂȚII…IADUL ȘI FOCUL LUI SUNT REALE AȘA CUM SPUNE BIBLIA​…CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT…CE SPUNE BIBLIA DESPRE HARUL LUI DUMNEZEUHARUL LUI DUMNEZEU lucreaza in omul care-L crede si il  lasa sa-l ajute – VERSETE BIBLICE…TOȚI (care IL cred,care iarta Dumnezeieste- prin Issus)AU FOST VINDECAȚI – VERSETE BIBLICE​…Ce anume se întâmplă înlăuntrul nostru prin lucrarea Harului? citeste mai multe »

(Com)PATRIOŢI, nu este suficient să ne unim doar între noi, căci tot dezbinaţi rămânem, dacă nu ne facem UNA cu Unirea Dumnezeiască, veşnică, întrupată în Căpetenia Iisus, (Ioan, cap.17/11-21)- prin moartea, ingroparea unirii omeneşti, şi prin invierea Cristică… NU se merită să nu ne mai jertfim (ca până acum), pentru hoţi, manipulatori, politruci, mincinoşi, falşi “păstori”  sau alţi ciocoi, plini cu mizeriile gunoierului cosmic; Să ne înarmăm cu “” Bomba Duhovnicească”” construită din Roada Duhului- “dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Gal.5/22,23) Împotriva acestor lucruri nu rezistă tot arsenalul acestei lumi ! Să ne, îmbrăcăm cu Armura Dumnezeiască dăruită oricărui păcătos în Efeseni, cap.6/10-20, ca să călcăm în picioare pe satan şi pe ai săi, până-i strivim coada, prin Atotputernicia Lui– caci El, deja i-a zdrobit capul la Golgota- Romani, cap 16/20

Regula nr. 3: Citeşte onest. Nu atribui textului studiat teologia personală. Când citeşti ceva ce-ţi contrazice convingerile personale, nu încerca să schimbi Biblia – schimbă-ţi convingerile! Pildele lui Hristos…INTERPRETAREA BIBLICĂ…HiperbolaUN GHID PENTRU O CITIRE BUNĂ A BIBLIEI…BOTEZUL CONSTIENT SI FARA bani… Definiție; CRUCEA-Definiție- Simbolul fals folosit pentru a reprezenta creștinismulFoto/picturi iconate, facatoare de bani si de oameni manipulabili-IDOLATRIA ..PREDICA DE PE MUNTE  LUCRURI IMPORTANTE DE RETINUT CAND  STUDIEM BIBLIA…SPERANTA OMENIRII – CARE ESTE? CINE ESTE DUMNEZEU? CE ESTE ADEVĂRUL? EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE ROMANI citeste mai multe »

Oameni şi popoare- TOATE: Voi care nu sunteţi născuţi din Sămânţa Duhovnicească, divortaţi, nu va mai rugaţi “TATĂLUI NOSTRU”, căci aveţi că tată pe diavol (Ioan, cap.8/44) De aceea se foloseşte de voi şi vă cere de la Dumnezeu să vă cearnă ca pe grâu, dacă nu deschideţi ochii, să vă întoarceţi de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu, ca să primiţi, prin credinţa în Hristos, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi… Dacă nu vă pocăiţi, să vă întoarceţi la Dumnezeu şi să faceţi fapte vrednice de pocăinţa voastră,” (F.A. 26/17-20) tatăl vostru vă va trece prin urgii apocaliptice ! Puteţi striga după toate moaştele, să vă scape; Puteţi urla la toate foto/picturile iconate-făcătoare de bani mârşavi; Puteţi alerga la muntele vostru de pomeni, datini, tradiţii, lumânări-dacă puneţi la spate Atotputernicia, Jertfirea, Iubirea, Iertarea, Mântuirea şi Neprihănirea Lui, dăruite gratis celui care crede în El, rămâneţi o deşertăciune şi goană după vânt…

A saptea trambita anuta stramtorarea… Apocalipsa – o galerie de tablouri profetice…Doua semne mari in cer… Soliile trambitelor din urma… Numai 144.000 sigilati pentru cer…Solie pentru o biserica pe moarte… Sapte trambite de avertizare pentru biserica si lume… Viziunea cartii sigilate… Solie pentru o biserica dezgustatoare (II)

 

Tezaurul ascuns in Apocalipsa… Ferice de cine citeste, asculta si pazeste…Fiul lui Dumnezeu si Fiul Omului – Isus Hristos…O solie pentru o biserica pornita sa se raceasca  citeste mai multe »

Aflaţi, TOŢI cei peste 7 miliarde de oameni- că socialism, communism, fesenism, GLOBALISM, înseamnă SATANISM! Dar, după ce va sclavagiza oamenii care cred în diavol, va lovi lumea cu urgii apocaliptice, astfel încât,ei  vor urla la munţi şi vor zice stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (Ap.9/16) Dacă nu ne pocăim, ca să divorţăm de tata –satan, să nu mai rămânem morţi în păcate, “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6) Cine merge pe mâna fesenismului-globalismului satanizat, nu pe Braţul Biruitor al DOMNULUI, devine praf, pulbere şi flacăra focului veşnic al gheenei, căci “Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Ap.20/10)…Inima de Evreu a lui Richard Wurmbrand, botezata in Moartea lui Iisus si umpluta cu Plinatatea Dumnezeirii, a obțiut bucurie în Domnul, pe cand zacea in puscariile komuniste !

Marx si Engels, doi homosexuali- au distrus lumea si au pus Bazele satanismului…Omenirea, in necunostinta, voteaza cu unsii satanei… ROLUL NOSTRU ESTE SA NE CONVINGEM NEAMUL SA-L ALEAGA PE ISUS CRISTOS! SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE… 100 de ani de comunism: genocid, furt, rusificare si satanizarea valorilorMOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM…Cum să obții bucurie în Domnul? Semnul fiarei si semnul lui Dumnezeu…Care sunt urmasii fiarei?Evanghelia lui Satan (2)ISRAELUL MODERN ȘI PROFEȚIA BIBLICĂ… CE SPUN RABINII DESPRE MESIA…Inamicul nr.1 al Bisericii – Fiara…Cine este fiara si cine i-a dat putere? Alte semne de identificare a fiarei…PE DRUMUL CĂTRE GOG ȘI MAGOG citeste mai multe »

Prietenul TUTUROR păcătoşilor a sângerat ca să ne înfrăţim la bine şi la greu, pentru îndumnezeirea fiecăruia care crede în El, prin botezul în moartea, îngroparea, învierea, înălţarea şi rodirea (trăirea) Lui. El s-a făcut Una cu noi, pentru a nu mai rămâne subjugaţi celui rău, dar noi, de ce nu ne facem Una cu El? De ce nu ne înhămam la jugul Biruirii păcatului şi a satanei, căci numai cu El putem învinge; Să mergem pe Mâna Lui,căci El duce greul: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei, cap 11/28-30) Toţi suntem socotiţi neprihăniţi, nu prin transpiraţia noastră…” Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.” (Rom.5/18)

E timpul profetiilor Biblice… 1 Corinteni 13:13  „Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea”. Amin. Examinează-ți credința…Eliberare de sub puterea satanei…Dacă grăuntele de grâu moare, aduce multă roadăEliberare de sub puterea satanei …Examinează-ți credințaDacă grăuntele de grâu moare, aduce multă roadă…Dorindu-L pe Dumnezeu – Partea 5 GUVERNUL MONDIAL DE LA SFÂRŞITUL VEACULUI…DATA CELEI DE-A DOUA VENIRI citeste mai multe »

Preoţii cu alţi intunecători ai burgheziei globalisto-feseniste prigonesc pocăinţa, ca să poată curvi, minţi, manipula, cârti, fura, spurca inimile nenăscute din nou cu “dejecţiile “gunoierului din Galateni, cap.5/20, pentru că lor  nu le place Adevărul, Dreptatea, Cinstea, Corectitudinea, Punctualitatea, Calitatea, Bunătatea, Dragostea, Indumnezeirea-Iluminarea, Iertarea fără bani şi fără pomeni idolatre/iconate… ;” Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan, cap.3/19-21)

 Biserica lui Dumnezeu… (catedrala -construită nu din pietre seci si fiare,ci din mădulare-oameni născutii din nou-Ioan,cap.3 ) Pocăința-Definiție… Zilele de judecată-Definiție…Nașterea din nou –MESAJUL BIBLIEI DESCOPERIT chiar de Scriitorii Scripturilor… Antichrist- Definiție… A doua venire a lui Christos-Definiție Acelasi Dumnezeu pentru… Icoane si imagini… citeste mai multe »

Pentru că „votăm”  ca tată pe diavol, (Ioan, cap.8/44) ne certăm, furăm, curvim, minţim, cârtim, şi… zacem în cel rău; Dar adevăratul Tată ne-a învăţat s-o rupem cu păgânătatea, să ascultăm de Iisus, să mâncăm şi să bem Pâinea vieţii, plămădită din Învăţătura Lui-singura care ne goleşte de zestrea omului adamic, prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6), pentru a ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să rămânem în El, unde ne dă dreptul să devenim copii LUI (Ioam 1/12)! EL, la Golgota, ne-a scos din întuneric la lumină (1 Petru 2/9), ne-a strămutat în Sine (Col.1/13), pentru ca TOŢI cei peste 7 miliarde de oameni să-şi deschidă ochii duhovniceşti, „să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi… să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor”.F.A.26/18-20

MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII… MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED CREȘTINII… ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI…Sa invatam si din  gingășie- în răbdarea lui Isus cu oamenii, cu noi! Prin Rabdarea crestinilor sa iradieze numai Iisus 
Peter Masters – Trei volume valoroase… Două recomandări… B.S. Poh – Cheile Împărăţiei… Martin Luther – Dreptatea pe care o dă Dumnezeu… Charles Spurgeon – A doua venire a lui Hristos… Daniel Chamberlin – Un portret al lui Dumnezeu…Thomas Brooks – Remedii de preţ împotriva şiretlicurilor diavoluluiJ.C. Ryle – Rugăciunea în tainăEdward A. Hartman – Centralitatea zilei Domnului în familia evlavioasă…Bryan Chapell – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu aplicată în predicare citeste mai multe »

Dacă donarea unui rinichi costă atât de mult; Dacă transfuzia cu sânge decurge greoi, din lipsa donatorilor, de ce nu primim gratis Sângele vieţii veşnice, sănătoase, care izvorăşte pentru fiecare, din “Fântâna “Cristică,Nesecată? De ce nu-i permitem să se întrupeze în noi Darul Dumnezeiesc –Izvorul cu Apă Vie, plămadit din toate Bunătăţile şi Frumuseţile Cosmice? Dacă pentru PACEA dintre ţări, mor popoare şi cheltuim atât de mult, pentru împăcarea cu noi, cu vrăjmaşii, dar şi cu Dumnezeu, de ce nu primim moartea şi îngroparea Lui, prin care ne scapă de orice avem şi ştim, de orice mizerie, răutate, inclusiv de matricea inamicului cosmic numărul unu, şi de eul adamic-teroristul care ne sclavagizează, pentru a ne umple cu Învăţătura, cu Dragostea, Iertarea, Credinţa, Bunătatea, cu Prinţul Păcii, care este Totul Totului TOT! “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!” Ioan 14:27

Sapte Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos…Armele celui rău-Mîndria, deșertăciunea, pofta și Instrumentele lui- Frica, supărarea, îndoiala, nebunia(distracția), păcatul(fărădelegea), depresiunea, lenea, lăcomia, mîndria, aroganța, invidia, cearta, minciuna, vorbirea de rău, furia, (Gal.cap.5) nu sunt atotputernice :Cum să deosebim prorocii și învățătorii advărați de cei falși? Isus este Darul…Binecuvîntați Sunt Cei Ce-L Cunosc și-L Acceptă… Pace pentru ziua de azi prin Cuvantul lui Dumnezeu…Mana profetica – Puterea sangelui lui Isus…Minciuna MANTUIRII IN TEOLOGIA ORTODOXA are picioare scurte – , Catedrala Mantuirii Neamului,partea a 3 a…Pace pentru ziua de azi prin Cuvantul lui Dumnezeu…GOLGOTA[(Locul) Craniu(lui)]… Care e semnificația sângelui lui Cristos? Împărtășirea cu trupul și sângele lui Isus… Revelarea sangelui varsat… Sângele lui Abel şi sângele lui Isus România(Europa si intreaga Lume) are nevoie de o  (Credinta) Ortodoxie Reformată- Conţinutul unei Reforme- Strigătul României şi al Europei după Viaţă Hristică! Cu dragoste de Om si de neam- Iosif Ţon…CURAJUL DE A SCHIMBA CE TREBUIE SCHIMBAT… Iosif Ţon-SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE...Cum aflu care este voia lui Dumnezeu în viaţa mea?-Nicu Butoi…Restricţiile asupra religiei cresc la nivel global…Mântuirea – darul lui Dumnezeu (1)Noi vrem Darul, dar nu şi Mesajul! Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu: Isus ! (1 Ioan 2.1, 1 Timotei 2.5-6) citeste mai multe »

Averea obştească, stoarsă din munca săracilor-strigă din buzunarele ciocoilor; De aceea “Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima.” (Ecl.7/7); Truda amărăştenilor ţipă din seifurile burgheziei globaliste “Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” (Hab.2/11-12) Nu prin hoţie, minciună, ceartă, manipulare, preacurvie, cârtire, idolatrie, se înalţă un popor! Astfel îl întâmpinăm noi pe Domnul Hristos? Toate acestea pe El îl dor!” Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme… Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte… Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. “(Prov.29/2-14)

Părinţi de pretutindeni, vă place rodul educaţiei-copiilor voştri? Acesta se va răzbuna asupra voastră! Tineri, după botezul în moartea lui Iisus, întoarceţi inimile părinţilor spre Dumnezeu cel viu, neiconat, şi umpleţi-vă mintea cu Plinătatea Învăţăturii Dumnezeieşti; Nu vă mai luaţi după “ştiinţa” dascălilor rătăcitori… Asfel, Dumnezeu vă lasă pradă educaţiei gunoierului cosmic, ca să vă „rumenească” o veşnicie la flacăra încinsă cu hoţii, necurăţii, idolatrii, vrăjitorii, pornografii, ignoranţă, egoism, răutăţi şi orgii inimaginabile; Voi nu mai înăbuşiţi Adevărul în nelegiuiri; nu mai schimbaţi Slava lui într-o icoană făcătoare de bani, care limitează infinitatea, atotputernicia Lui, prin făcături care înlocuiesc închinarea la Creator, cu închinarea la creaturi, făcături, nu… (Romani, cap. 1/ 18- 32)

Cinci chei esențiale- „Scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exodul 31:18)… Stăpânirea lui Dumnezeu în Univers și în viața omului… Lucrarea de mijlocire a lui Cristos în calitate de Profet, Preot și Împărat… Învierea din ziua de apoi… Înţelesul cunoaşterii lui Dumnezeu… Căderea lui Adam şi păcatul originar… Întrebare: Ce este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?

 Creaţia şi Scriptura în opoziție cu dumnezeii popoarelor…Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea noastră proprie sunt strâns conectate între ele…Ce este greșit în felul de a predica din zilele noastre? – Al Martin (Partea 2 din 2)… Cum să citești Biblia – J.C. Ryle- În primul rând, începe să citești Biblia chiar azi, prin ochii, privirea, gandirea lui Iisus…Predica de pe Munte – “Ferice de cei blanzi, caci ei vor mosteni pamantul”… Adevărata pocăinţă„Să nu furi.”-Multiplele faţete ale furtului… Scopul legii lui Dumnezeu… „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”- O familie de minciuni… Adu-ți aminte de Ziua Domnului… Războiul Sfânt – John Bunyan… Martin Luther şi Reforma… Vechiul şi Noul Testament: asemănări și diferențe…voi, părinților….. creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului citeste mai multe »

Caracatiţa politrucilor cu toate tentaculele, inclusiv preoţeşti, seamănă în mintea şi inima oamenilor- hoţia, minciun , haosul, preacurvia, manipularea, globalizarea apocalipsei, fărădelegea, dezmăţul, pornografia şi celelalte dejecţii satanice, pentru a nivela calea Anticristului, care urmează, prin trinitatea sa babilonică, să apară, pentru a rezolva toate problemele omenirii (împinsă la sapă de lemn)! Dar…“Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiară şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Ap.20/10)

Sfârşitul apostolilor Pavel şi Petru…Cea dintâi prigonire din Împărăţia Romană…Nimicirea Ierusalimului…Istoria lui Corneliu-Petru deschide Neamurilor uşa împărăţiei cerurilor…Baptiştii între colaboraţionism şi rezistenţă ambiguăCărțile profetice…IsaiaIeremiaPlângerile lui IeremiaEzechielDaniel…Cel dintâi martir… Cele dintâi prigoniri…5. Ce sa facem acum cu cei care au fost informatori si agenti?Ce este biserica?     citeste mai multe »