Preoţii (pentru bani), ne manipulează cu rugăciunea Tatăl nostru, rostită de Iisus pentru ucenici, fără a ne spune că omul neinnoit are ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44 şi fără să ne înveţe că dacă nu iertăm pe vrăjmaş, degeaba spunem vorbe… Ca să devină Tatăl meu şi al tuturora, TOŢI trebuie să ne naştem -nu din sămânţa acestei învăţături  satanice, fesenisto- globaliste, ci  din Sămânţa Duhovnicească! Astfel, Dumnezeu, care se ocupă, inclusiv de diviziunea fiecărei celule, trebuie “adoptat”, apreciat, lăudat, slujit şi întronat în tot cosmosul şi în omul nou, pentru ca faptele noastre  să fie Dumnezeieşti,”Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfant”(1 Petru 1/16) De aceea ni l-a dat pe Iisus, dimpreună cu învierea, izbăvirea, înfierea, rodirea, auzul, privirea, vorbirea, gândirea, slujirea, iubirea, iertarea, împăcarea, mântuirea, înfrânarea şi cu alte daruri şi Roade Duhovnicessti ; Deci, credeţi în El, să vă umpleţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul firesc,” ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Sau peste cei răi şi peste cei buni şi da ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” (Mat. 5/44-48)

 Cap.9- Führerul care vine! TREZIREA – BISERICA (Un singur trup, avand Căpetenie  pe Iisus ) POTRIVIT SCRIPTURII (cladită ,nu din caramizi  (suflete) seci si fiare, ci din pietre vii, născute din nou, cimentate de Duhul Sfant – Sangele Albastru, care circulă nestingherit şi-l hrăneşte, umple, pe  fiecare cu Plinătatea Dumnezeiască…s. n. ) De ce întârzie trezirea?– Leonard Ravenhill- Traducere de Valentin Popovici…War Room – Camera de rugăciuni 2015…  ZAC POONENPentru a devenu Una cu El,asa cum Iisus s-a facut Una cu fiecare dintre noi,avem nevoie de  Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu…O vorbire curată, dreasă cu sareSăptămâna națională de rugăciune (Comunitatea Baptistă)…Joaca cu foculDouă principii fundamentale ale slujirii Cuvântului – Zac Poonen…UNITATEA BISERICII Ca în zilele lui Noe…Iosif (fiul lui Iacov) si Isus – asemãnãriCap. 12-Al treilea război mondial… Cap.13…Marele eveniment…Despre rugăciune…TREI ZILE SI TREI NOPTI… Rusia este Gog-„Viitorul război nu va mai fi contra arabilor, ci contra ruşilor”. citeste mai multe »

( Fiecare-„ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!” ,IEREMIA 22:29 )… Creştini de pretutindeni, aşa îl aşteptaţi voi pe Prietenul păcătoşilor? Dacă răpirea vă surprinde scufundaţi până peste cap în Marea plăcerilor de o clipă ale senzualităţii! De nu mâncaţi şi nu întrupaţi zi de zi Învăţătura Biblică- Pâinea lui Dumnezeu, rumenită la Golgota- plămădită din făinuri alese, din bunătate, blândeţe, suferiţă, dreptate, adevăr, împăcare, iertare, iubire sfântă, nemaimuţărească şi din alte daruri şi Roade Duhovniceşti, nu vi se dă putere pentru zborul vertical… Şi dacă nu beţi Apa vieţii, ca să ţâşnească din voi- spre veşnicie izvoare cu apă vie – gândirea Cristică, vă înşelaţi amarnic; “Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.” (Ioan, cap. 6/55-57)

In timp ce Iisus a sangerat si pentru Indumnezeirea  Americii, aceasta se ocupa de Americanizarea creştinismului > 11. „Revelaţia” americană a bisericii…( Fiecare)  „ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!” (IEREMIA 22:29)VINE DOMNUL! TU ȘTII? TU EȘTI TREAZ? CINE ARE URECHI DE AUZIT, SĂ AUDĂ! DUMNEZEU VORBEȘTE ÎN MULTE FELURI ȘI ÎN MULTE CHIPURI … POLITICA LUI DUMNEZEU- VREMEA CERCETĂRII ESTE PE SFÂRȘITE6. Ei au de plătit diavolului7. Duşmanii fericirii sexuale10. America, te vei schimba vreodată?Descătuşat de chinuri…19. Printr-o lacrimă vezi mai departe decât printr-un telescop21. Problema Nr.l de sănătate a naţiunii…23. O lecţie: John D. RockefellerUn medic argumentează că Biblia este adevărată- Ştiinţă acum 4000 de ani!- Scrierile Sfinte precedează medicina modernă! citeste mai multe »

„Părinţii” comuniştilor globalişti (demonişti- fesenişti)” au refuzat să se pocaiască, să intre în Arca lui Noe şi au murit, dar acum înecaţi pe satan din voi şi adăpostiţi-vă pentru veşnicie în „Corabia Cristică”. El deja ne-a absorbit în Sine, ne-a purtat pe culmile suferinţei, ne-a răstignit omul vechi, ne-a îngropat odată pentru totdeauna cu toate păcatele, ca să nu mai mâncăm mortăciuni dezgropate… Dimpreună cu El, tot la Golgota, ne-a înviat şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Iisus trăieşte în noi, dacă rămânem în El, descălţaţi de datini, tradiţii, năravuri (precum Moise înglodat în pustie)-si dezbrăcaţi de idolatrii sau proaste obicee! „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus”… Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/6-28) Acum suntem invitaţi pentru VESNICIRE în Sfânta Sfintelor, prin uşa Isuss, ca să devenim UNA cu dragostea, credinţa, pocăinţa, iertarea, mântuirea- umpluti cu TOATĂ Plinătatea Lui, (nu cu amanta lume), prin botezul în moartea Lui, care inneacă tot ce ştim, ce avem, pentru că nimc bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou! De aceea… „ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie… fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1/3-23)

(TOTI) SUNTEM ASTEPTATI SA INTRAM IN SFANTA SFINTELOR…Care a fost semnificaţia ruperii perdelei dinăuntru a Templului atunci când a murit Isus?Dar Hristos …a trecut prin Cortul dintâi! Hristos NE ASTEAPTA  în Sfânta SfintelorIsus revine curând! Iată ce spune Biblia…Ordinea Scripturală Necesară…„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” – Matei 22:30
Cum să scapi de coșmaruri? (5 pași)…Ocultismul…Când și cum a propovăduit Isus duhurilor din înshisoare?Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Explicați profeția din Mica 5:5. citeste mai multe »

…Astfel, omenirea îşi sapă groapa şi se scufundă în dureri, nedreptăţi, falimente, lipsuri, pentru că nu-L iubeşte pe Acela din care luăm (ca de apucat!) toate comorile cunoaşterii, priceperii, înţelepciunii, dragostei, biruinţei şi învăţăturii Dumnezeieşti. Căci nu poate un om (în care nu locuieşte nimic dumnezeiesc), să-l iubească nici măcar pe aproapele său, dacă nu se naşte din nou, din sămânţa Iubirii Duhovniceşti, care iradiază pentru fiecare – mireasma darurilor din 1 Cor. cap 12 şi Roada Duhului din Gal. 5/22. Degeaba citim şi îl „cunoaştem” pe Iisus (F.A.19/15), căci şi demonii îl cunosc şi se cutremură, dar nu se umplu cu Gândirea Lui, nu trăiesc învăţătura Lui, nu devin Una cu El; Iisus a sângerat şi l-a biruit pe satan, pentru a locui integru în omul înnoit, drept CAP, nu coadă, pentru ca şi omul să rămână şi să trăiască în El, cum a trăit Iisus în lume. Nu „maidanezii”, care „iubesc” păcatul, biruie lumea, ci acei care mustesc de Plinătatea Lui, „fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă,… Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în…” (Col. cap.2 şi Ef. Cap.1)

Mântuirea în Biserica Ortodoxă…Ce se intampla cand il cunosti cu adevarat pe Hristos cel Viu?Te cunoaște Isus și pe tine?De ce nu trebuie să ascultăm de Satana… Unirea in Hristos ne garanteaza Indumnezeirea Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită / William Branham … Cereti si vi se va da, Cautati si veti gasi, Bateti si vi se va deschide…Cum ne transformă Dumnezeu?! Eliberarea minţiiMărturia marilor istorici români…De ce este comunismul ateist?Întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu…Împăcarea cu Dumnezeu citeste mai multe »

Toate acestea pe Mine mă dor, zice Domnul, prin corola de strigat a lui Iacov, fiindcă orice om nenăscut din nou este infectat de gunoierul cosmic să ia ca de apucat (Fil, 2/5-14) ploaia, lumina, mişcarea, creşterea, sănătatea, vorbirea, (dez)asimilaţia, gândirea, privirea şi toate celelalte daruri şi creaturi Dumnezeieşti! Dar gura nu am primit-o pentru bârfă sau cârtire; Sexul nu-l avem pentru preacurvie; urechile, ochii, inima nu sunt pentru judecare, pentru a ascunde propria bârnă, sau ca să poftim alt trup, pentru curvit în inima locuită de satan, din care (dacă nu-l dăm pe mâna lui Iisuss), iradiază numai mizerii, răutăţi şi spurcăciuni de neimaginat… „Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Mat.15/10-20)

Educaţia Marxistă, Fesenistă, Leninistă, Globalistă,Capitalistă, dimpreună cu alte “şcoli” care au ca mentor pe satan, transformă lumea într-o lupărie, şi pe şefii mondializării în “împărăţia” care ne va călca în picioare! Să nu mai respingem Învăţătura Dumnezeiască, cea plăcută, corectă, adevărată, productivă, sănătoasă, iertătoare, iubitoare, plină cu roduri bune! Prin naşterea din nou, cât se mai poate, să ne umplem- blindăm cu plinătatea învăţăturii Lui şi, nici o secundă, să nu-l mai slujim pe gunoierul cel rău şi viclean, căci” profesorul “acestei lumii se foloseşte de sclavii păcatului, apoi îi abandonează; Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: curând, înşelătorul, va “şoma”, apoi, pentru veşnicie, va fi “aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor… Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.” (Ap.20/10-14)
citeste mai multe »

Pentru că toată lumea  zace în cel rău, adică în hoţie, pornofesenie/globalie, sărăcie, prostire, minciună, vrăjmăşie şi în alte mizerii demonice din Gal.5/20, ieşiţi din babilonia politrucilor şi popiştilor, pentru a intra, nu în Arca lui Noe, ci în “Corabia “Mântuirii, iertării, eliberării, fără bani, pomeni, fotopicturi sau formalisme iconate; Descalţaţi-vă de datini, tradiţii şi de alte proaste obicee şi… dezbracaţi-vă de zdrenţele cârpite ale învăţăturilor comuniste, capitaliste- globaliste, adică sataniste ; Îmbracaţi -vă (nu cu frunze de smochin şi scuze, precum Eva) ci, îmbracţi-vă  cu mantia Cristică, pentru a intra în Templul Preasfânt, în Hristos, unde satan nu are acces; Credeţi că Iisus a absorbit totul în Sine, purtând pe culmile suferinţei orice păcat şi pe toţi păcătoşii (Îs. Cap.53), a îngropat pentru totdeauna pe orice om adamic şi orice păcat, ca să nu mai fie dezgropat/resuscitat/savurat- niciodată- ci, omenirea innoită, să fie inviată, infiată, inălţată si…

Americanizarea creştinismului- de Gene Edwards…Nu am destula credinta ca sa fiu ateu…Noua toleranţă – Josh McDowell & Bob Hostetler…Iosif în Egipt…Atributele lui Dumnezeu…Creati sa fim ca ELCreati sa fim ca EL EXPLORĂRI ÎN CREȘTINISM – Ghidul Liderului…(Noi toti suntem creati sa fim biruitori pentru vesnicie, dar ne complacem  dupa …Cortina de Fier s n )De ce sunt crestinViaţa de dincolo de moarte…Miros de cer într-un vas de lut, sau miresmele Ceresti intrupate in vasul de lut…PLEDOARIE PENTRU VIAȚĂ — Pregatirea crestinilor pentru implicare in cultura…Liviu OLAH – Predici scrise (Bucureşti, 2015)…Invierea – Piatra de temelie a crestinismului…O viaţă de victorie! JIHADUL GLOBAL – Viitorul in fata islamului militant…BISERICA LUI HRISTOS – Predici despre Biserica

citeste mai multe »

Inchiziţia a fost un mizilic fata de ceea ce pregătesc fesenistii globalişti… prin minciună, hoţie, corupţie, cearta, vrăjitorie, fesenie globalie, manipulare, idolatrie, răutate, preacurvie şi alte plăceri de o clipa- roade satanice (Rom.1/28-32) care locuiesc în miezul omului nenăscut din nou; Dar acestea au picioare scurte, căci veşnice sunt Dreptatea, Corectitudinea, Punctualitatea, Seriozitatea, Armonia, Iertarea, Iubirea nemaimuţărească, Dragostea nesexată, Credincioşia şi alte Bunătăţi Duhovniceşti din Gal. 5/22) Miliardele de oameni care îl resping pe Iertătorul Iisus, sclavi ai gunoierului cosmic, vor…”””soma”””, vor da socoteală… şi vor fi scoşi la lumină, pentru că Lumina lumii este biruitoare şi asupra morţii, învinsa juridic- la Golgota…”Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împăraţi în vecii vecilor „… „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăteşti. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Ap.11/15-18)

MOAŞTELE, SUPERSTIŢIILE ŞI EVUL MEDIU DIN ROMÂNIA-„Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi S-AU ÎNCHINAT ŞI AU SLUJIT FĂPTURII, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin!” (Romani 1:25 – Biblia Ortodoxă)
Cativa piloni pe care se sprijina Cerul-Costache Ioanid; David Livingstone;James Hudson Taylor;Jean Calvin;David Brainerd;Vanea Moyseev – minunile si viata unui tanar crestin care a fost torturat si omorat pentru credinta in armata sovietica ,Inchiziţia din Evul Mediu a fost un mizilic fata de ceea ce  pregatesc fesenistii globalisti … CITIŢI UN ARTICOL EXCELENT NUMIT „MOAŞTELE DE SERVICIU” (AUTOR : GHIŢĂ MOCAN)NU AVEM VOIE SĂ VENERĂM MORŢII ŞI SĂ NE ÎNCHINĂM LA MOAŞTE PENTRU CĂ DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS NE SPUNE CLAR…IOSIF ÎN EGIPT– STUDIU CARACTEROLOGIC CRIZA INTEGRITĂŢII,de Warren W. Wiersbe Cuprins:Prefaţa :RuşineaRegresul…Răzvrătirea…ReexaminareaResponsabilitatea…ReproşurileReconstrucţia…Rugăciunea de mijlocireRealitatea…Resursele materialeRecuperarea 12. RenaştereaRomânia, o țară iubită de Dumnezeu

50 DE TEZE PENTRU REFORMA CREȘTINISMULUI DIN ZILELE NOASTRE…Studii biblice…SEMNELE VREMURILOR – actualizare anuală, 2018…Mărturie Leonard Ravenhill

citeste mai multe »

Poporule- nu te mai suporta nici pământul, dacă vei rătăci şi prin PeSeDia mondialismului demonic, (după 40 de ani pierduţi prin pustia komunismului)! Începând cu toţi preoţii şi terminând cu burghezia pricopsită prin privati/hoţie- pocăieşte-te şi crede în Evanghelie, cum ne-a învăţat Hristos (Marcu 1/15) Înflăcărează-ţi Trezirea Duhovnicească şi, precum PATRIARHUL NICODIM, naşte-te din nou, nu din sămânţa maimuţărească, ci din Sămânţa Duhovnicească – Cuvântul Vieţii Veşnice, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânoit (Rom. cap.7)! Leapădă-te de satan şi de toate şmecheriile, feseniile, hoţiile, învăţăturile, otrăvurile lui (Gal.5/19-21) şi fă-te Una cu Voia Lui, cu bunătatea, iertarea, slujirea, jertfirea, iubirea, cu… Biblia,…” Ţară, ţară, ţară, ascultă Glasul Domnului „(Ieremia, 22/29)

PASTORE, TU M-AI TRIMIS IN IAD ! IOSIF ȚON – DESPRE ABERAȚIILE PAPEI FRANCISC! VREI SĂ FII CA ISUS? Ultima avertizare…Timpul strâmtorării…3 semne ale omului spiritual – Zac POONENS-a aprins focul trezirii spirituale în România – Iosif Ţon … Ne trezim sau murim? de Petru Lascău …Ce este evanghelia și de ce are o relevanță infinită?  Pocăieşte-te şi crede în Evanghelie;  Alin Lolos – Imi cer iertare si in fata tarii. Acum sunt schimbat de Domnul Hristos Isus; De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Poţi câştiga războiul împotriva păcatului … Cap. 32 Cursele Satanei …A.W.Tozer – Creștinii nu spun minciuni, ei le cântă la biserică…Pit Popovici: SCRISOARE CĂTRE BISERICI Conflictul care se apropie… Scripturile o apărare sigură…O epocă de întuneric spiritualVrăjmăşia dintre om şi Satana… Lucrarea duhurilor rele… Cursele Satanei… Prima mare amăgire… Biblia începe să fie studiată în mod regulat in Parlamentul Israelian… Ce inseamna „a fi creştin?”Despre rugăciune – Leonard Ravenhill… fiecare minut irosit al timpului nostru ne condamnă; fiecare oportunitate nerevendicată pentru Dumnezeu, ne condamnă!JAMES MACDONALD – ZECE DOVEZI BIBLICE DESPRE VENIREA LUI ISUS! – PARTEA A II-A…Oameni de pretutindeni, pentru ca Marea Strâmptorare să ne găsească umpluţi cu Plinătatea Dudovnicească, primită prin pocăinţa Cristică, să ne botezăm, nu doar în apă de ploaie ci, în moartea Lui- în suferinţa înfocată, îngroparea, învierea, înfierea, înălţarea, rodirea, unirea şi trăirea dimpreună cu El (Rom. cap.6) Să nu ne mai ascundem după deget, precum Adam si Eva, care s-au imbrăcat cu frunze si scuze, CĂCI “Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi…” (F.A.17/30-31) citeste mai multe »

  Alertă! Klosca burgheziei sataniste a umplut omenirea cu pui întronaţi în toate punctele cheie ale lumii; Pregătiţi-vă, pentru că trăim vremurile de pe urmă, când scăpă numai acela care se pocăieşte (care, gratis, îi dă lui Hristos toate mizeriile gunoierului) şi se naşte din nou, din Sămânţa Sfantă- Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a se umple cu Plinătatea Duhovnicească şi rămâne Una cu Voia Lui, cu Învăţătura şi Întruparea poruncilor; Iisuss, Uşa Cerurilor, încă mai este deschisă şi ne invită pe fiecare să-i înălţăm mireasma căinţei ” de la viaţă spre viaţă” (2 Cor.2/14-17) Cât se mai poate, să învăţăm şi de la „cocoşul” Petru, care a plâns cu amar, când s-a lăsat străpuns de privirea sângerândă de pe cruce… „După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem că sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Apocalipsa lui Ioan 4/1

Vremuri grele (1) Cum să recunoaştem şi să reacţionăm la vremurile de apostazie extremă… Matei 24.10-14 Semnele vremurilor din urmă în biserică…Neemia 8 Studierea Sfintelor Scripturi…Biserica lui Satan şi Ulanem …Satan în familia lui Marx…Marx vrea să-L izgonească pe Dumnezeu din cer… Apostazia lui Engels …O CUMPLITĂ FALSIFICARE– Buharin, Stalin, Mao, Ceauşescu, Andropov…Bătălia Armaghedonului …Babilonul acuzat în faţa Tribunalului Suprem
Marx credea în iad. Programul său, ideea care l-a călăuzit şi l-a însufleţit de-a lungul vieţii a fost de a-i trimite pe oameni în iad.Versiuni hulitoare ale rugăciunii “Tatăl nostru”… „Noi avem nevoie mai degrabă de ură, decât de dragoste…” Organizaţia Iadul…
Liturghia satanică…MARX SAU CRISTOS?… „Preotul Iosif Trifa. O viață de propovăduitor al lui Hristos” de Pr. Gheorghe GoganSEMNE ale vremurilor din urmă – Erezia Numărului 666…Cu ajutorul lui hristos  sa traversam…SEMNELE  VREMURILOR DE PE URMA…Semne ale unei ”Apocalipse climatice”…Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste“ de Andrei Pleșu – Partea a treia…„Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus” de Nabeel Qureshi…Recomandările prietenilor – Calea Crucii…„Calmul din mijlocul furtunii“ de Max Lucado…„Costul uceniciei“ de Dietrich Bonhoeffer„Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus” de Nabeel Qureshi…Recomandările prietenilor – Calea Crucii…„Calmul din mijlocul furtunii“ de Max Lucado…„Costul uceniciei“ de Dietrich Bonhoeffer…„Nimic fără Isus” de Corrie ten Boom    Nobletea suferintei, sabina, wurmbrand,  „Amintiri cu sfinți” de Daniel Brânzei… „Oameni obişnuiţi, credinţă extraordinară“ de Joni Eareckson Tada… „Dimineața și seara. Meditații pentru fiecare zi a anului” de Charles Spurgeon…Oameni, ţări şi popoare, noi l-am supărat prea  mult pe Dumnezeu şi suntem mai vinovaţi decât evreii, pe care-i judecăm, fără a ne vedea propria bârnă din ochii orbiţi de comunismul satanic ! De aceea, cât se mai poate, hotărâţi într-o zi de sabat- un  post global, (trupesc si Duhovnicesc) insoţit de   pocăinţă, studiu Biblic, meditaţie, cereri, înnoire (Ioan, cap.3) şi rugăciune, după modelul Neemia, cap.9 şi 1o- căci aidoma… I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta; dar ei au stăruit în îngâmfarea lor, n-au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orânduirilor Tale, care fac viu pe cel ce le împlineşte, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, şi-au înţepenit grumazul şi n-au ascultat. I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înştiinţări prin Duhul Tău, prin proroci, şi tot n-au luat aminte. Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine.” (Neem.9/29,30)  citeste mai multe »

Vin-o URGENT! Scapă-ne şi de „MARXIŞTII” îmbrăcaţi în sutane, care ne mint de îngheaţă apele, ca să ne jupoaie de vii prin pomeni, idolatrii, datini, ritualuri, tradiţii, manipulări, gargare etc! Prietene al tuturor păcătoşilor, tu ştii că de la ei ni se trag toate relele, căci ei ne spun basme, dar nu ne ridică povara nici măcar cu un deget (Mat. cap.23) Tu eşti Marele şi Adevăratul Preot (Evrei, cap.8)! Pe tine te aşteaptă şi Sângele de martir care… „Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Ap.6/10)… În zadar îl aşteptăm cu privirea aţintită SUS, dacă mintea este înglodată în plăcerile de o clipă ale senzualităţii de jos… Dacă nu devenim UNA cu mădularele Lui de pretutindeni, cu întruparea şi cu învăţătura Lui; Dacă nu suntem ticsiţi cu Plinătatea Duhovnicească, Biblicizaţi, degeaba ne numim creştini! Să nu mai rămânem pocăiţi de modă veche, cerând câte un munte, un şes, ori alte mofturi (Iosua 14/12-14).” Căutaţi, cereţi, bateţi „(Mat.7/7) şi vi se dechide visteria Împărăţiei lui Dumnezeu, dată dimpreună cu Dăruitorul, care este Totul Totului TOT, nu doar un munte…

CĂSĂTORIILE HOMOSEXUALE ȘI DECREȘTINIZAREA EUROPEI…Va prezentam cativa piloni pe care se reazama Cerul si Omenirea… LUMINI PESTE VEACURI- de Petru Popovici- Isus a zis: “Voi sunteţi lumina lumii”(Matei 5:14)WATCHMAN NEE: Omul Spiritual…Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie…Unde sau cum poate fi atacat omul? Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze?Demonii de perversiune se instalează pe creier suprimând capacitatea unei iubiri firești – Într-o “dragoste” nefirească…Peter Horrobin: Principiul acoperirii spirituale (SA NU UITAM DE PROTECTIA SANGELUI CRISTIC, MAI BUN DECAT SANGELE DE ANIMALpentru evreii DIN EGIPT… s.n.) Papa Francisc invită episcopii acuzați de imoralitate să tacă precum Isus în Vinerea Mare! DECLARAȚIA din AMERICA: “Satana îți vrea copiii!”…  Preoţii ne prostesc din pruncie cu false invăţături şi fotopicturi idolatre, iconate, prin care denaturează Adevărul, Dreptatea, Îndumnezeirea, pentru ca lumea, prin tinerii deformaţi, să devină sclava imaginilor sodomite…” Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au… Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţă lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune,de…”( Rom. cap. 1 ) citeste mai multe »

ATENŢIE, la tot ceea ce privim, primim, ” mâncăm”, fardăm, fiindcă şi „” dulcegăriile” educaţiei capitaliste, comuniste, globaliste, din care se hrăneşte orice prunc, îi fac şi bătrâneţea amară, (si nu intră in Impărăţia Cerurilor), dacă nu se naşte din nou (Ioan, cap.3), prin golirea de sine şi umplerea cu Plinătatea Învăţăturilor Lui, căci din educaţia nedumnezeiasca ni se trag numai boli, necazuri, cârtiri, hoţii, curvii şi alte mizerii ale gunoierului cosmic, care ne-a infectat sângele (Gal, 5/20) Numai dacă ne hrănim cu Pâinea vieţii, plămădită  din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, (rumenită in Cuptorul Golgotei) dacă ne prizăm la tranfuzia cu Sângele pur, pentru a sorbi Gândirea Sfântă, din izvorul Cărţii Cărţilor (Ioan, cap.6/51-58), iradiem miresmele Duhovniceşti, până la marginea cosmosului, căci „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Tim.3/16-17)

După ce- din imparaţia social/democraţiei lui Stalin/ Ilici- Pesedescu (Globalescu) şi Hitler (ideologie care este de sorginte satanică) s-a întrupat monstruosul communism (şi holocaustul Poporului Evreu), pentru că facem preş din POCĂINŢĂ, iata, din globalismul fesenizant se naşte Anticristul aducător al Holocaustului tuturor popoarelor, pentru că refuzăm să ne naştem din nou, din Sămmanţa Duhovnicească… “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…  Radio/televiziile sataniste  (de manipulat si de otravit creaturile pentru care a sangerat Iisus), au mai pierdut un crestin…ALIN BLAINE -POCAINTA UNUI FOST ILUZIONIST VIDEO INTEGRAL…Pocainta inseamnă intoarcere la Dum nezeu! Principiile pocăinţei adevărate Cine este Diavolul? Hristos, adevăratul Centru al strângerii laolaltă…Gânduri cântărite „in talerul”  Cuvântului lui  Dumnezeu asupra experienţei lui Avraam şi a lui IacovÎn Evanghelii întâlnim Înălţarea Sa.. citeste mai multe »

Pentru că Gândirea, Învăţătura, Puterea Lui este bună, eficientă, adevărată, corectă, paşnică, sănătoasă, profitabilă, curată, iubitoare, veşnică, de ce n-o practicăm, n-o primim, n-o mâncăm şi n-o bem ca pe Apa vie şi Pâinea cea de toate zilele, plămădita din Bunătăţi Dumnezeieşti care ne dau puteri Cereşti!…” Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură…”Ioan, cap.6/51-58) De ce ne hrănim şi iradiem gândurile, învăţătura gunoierului pornograf, viclean, certăreţ, idolatru, preacurvar, hoţ, egoist, cârtitor, beţiv, desfrânat, gelos, mânios, batjocoritor, mândru? Acestea sunt hibridate de satan şi întoarse asupra omului, familiei, a lumii întregi şi spurcă  întregul univers! De ce nu i le dăm lui Isuss şi nu ne naştem din Sămânţa Învăţăturii Dumnezeieşti, pentru a ne umple cu Plinătatea Bunătăţilor Sale…” Dumnezeiasca Lui putere…

Gabriel Liiceanu “Pâinea Vieții”… Pâinea vie, care s-a pogorât din cerCe înseamnă a mânca trupul şi a bea sângele Domnului…Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. (Ioan 6:56)…Adevarul Bibliei despre CINĂ (1)Mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei necinstiri şi nelegiuri…Cum s-au întâlnit românii cu Billy Graham, supranumit „pastorul Americii”Amintiri cu sfinti…Volumul I- Oameni care au fost, influente care vor ramane …Dreptatea va birui…Iertarea  Tot ce ne-a învățat Domnul Isus – Partea 33…Eu sunt Calea, Adevărul și Viața…Cateva comori daruite de Dumnezeu prin slujbasii Lui : A.W.Tozer,Sundar Sing,Charles Haddon Spurgeon, Watchman Nee… BILLY GRAHAM citeste mai multe »

Oameni de pretutindeni, pregătiţi-vă, pentru că mâine se umple paharul cu mânia lui Dumnezeu! Iată, turnul Babel al păcătuirilor komuniste, capitaliste- GLOBALISTE… a străpuns Cerul! orice om să nu mai păstreze (în inima nenăscută din nou) nici o secundă pe tatăl minciunii, răutăţii, preacurviei, hoţiei şi altor mizerii din Romani, cap.1/28-32,” Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.” ( Mat.15/10-20 ) Satan ne are la mână prin păcatul din omul vechi, adamic, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit, dar Dumnezeu, prin pocăinţa şi credinţa Cristică, INCA ne cheamă, nu in Arca lui Noe, ci în inima Lui, prin botezul, (nu doar în apă de ploaie), ci în moartea Lui purificatoare, transformatoare, ca să ne umple cu Plinătatea Duhovnicească; Ca să nu vă prindă urgiile Apocaliptice, măcar acum-  lăsaţi-l să fie Capul Bisericii, zidită din Madulare- pietre vii, prin care circulă nestingherit Sângele Cristic- Gândirea, Învăţătura Dumnezeiască

Când se va produce răpirea Bisericii?- de Mihail Dimitriu…Ce spun Scripturile despre răpirea Bisericii şi despre Ziua Domnului…Când va avea loc Răpirea Bisericii în relaţie cu Necazul cel Mare? Piedici în calea părtăşiei – … 3. De ce aşa-numiţii fraţi nu se pot uni în lucrare cu alţi creştini?Semnul Fiarei (Apocalipsa 13)…Ce să facem când va veni vremea Antihristului? Pașapoartele biometrice şi 666Perseverența creștină…Adevăratul har-   » Fiul lui Dumnezeu » 1. Existenţa Sa veşnică şi divinitatea Sa
Va fi Antihristul evreu ca să se poată întrona la Ierusalim?Va trece biserica prin necazul cel mare? Semnul Fiarei (Apocalipsa 13) Când va activa fiara a doua descrisă în Apocalipsa?Ce spune Biblia despre icoanele făcătoare de minuni? Va trece biserica prin necazul cel mare? Cine va locui pământul nou? Cine este fiara cu zece coarne? Soarta „creștinilor” care vor rămâne pe pământ după răpirea Bisericii… Femeia din cartea Apocalipsa 12

citeste mai multe »