Fiecare se laudă că scoate din sine ce are mai “bun”, dar nu ştie că nimic fain nu locuieşte în omul nenăscut din nou. Aşadar, nimic să nu facem fară El ci, (dacă-L iubim), să devenim una cu El, nu cu amanta lume, căci numai Creatorul face totul foarte bine şi pentru veşnicie! De aceea ne-a spus Prietenul păcătoşilor că despărţiţi de El nu putem făptui nimic… Deci, să ne botezăm, nu doar în apa de ploaie, ci în moartea Lui Hristos, (Rom. cap.6) ca să îngropăm tot ce avem, ce ştim şi ce facem, pentru a fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească, din care să ţâşnim spre veşnicie cu Izvorul  Apei vii! Astfel, omul înnoit, urcă în Carul de Biruinţă, (din Iisus), de unde iradiază totdeauna parfumul cunoaşterii, întrupării, învăţăturii Lui; El a făcut din noi o mireasmă a Cerului şi pentru cei înglodaţi în nămolurile plăcerilor de o clipă ale senzualului satan, pentru ca prin Hristos, să ne aprindem de la Rugul Nestins al Focului Purificator, şi să înflăcărăm îndumnezeirea omului şi cosmosului

 Ce ne invata Cartea lui Dumnezeu despre:Necazul mondial …Rasele omenirii- Adamica, pentru oamenii din Adam, nenascuti din nou si cea Cristica, pentru cei din Iisus, umpluti cu Plinatatea Cristica …Sabatul înseamnă odihnă si este daruit in favoarea omului…Creștinilor nu le-a fost poruncit să țină vreo sărbătoareRugăciunea-O petiție sinceră oferită cui trebuie, cum trebuie și cu niste cerințe drepte…

Semnele zilelor de pe urmă… Stapanirile cele mai inalte incep sa se clatine din temelii… Sa invatam de la Isus Christos – servul principal a lui Dumnezeu   citeste mai multe »

(TOATE ?)Religiile lumii fac din oameni nişte sclavi ai pomenilor- prin taxe, reguli, rânduieli, formalisme, datini, ritualuri, moaşte (rii) şi alte viclenii, idolatrii iconate, dar voi nu mai transpiraţi în van, pentru ele, căci Iisus a sângerat întru eliberarea şi strămutarea TUTURORA de sub dictatura lor, în Templul inimii Dumnezeieşti; Credeţi că noi eram în Hristos, la Golgota, cu toate aceste tradiţii, şmecherii, păcăleli, învăţături, păcătuiri şi formalisme religioase; Toate (şi toţi) au trecut prin furcile caudine de pe culmea Suferinţei, au fost răstignite şi îngropate, ca să nu le mai dezgropăm/SAVURAM… Tot noi am fost înviaţi prin Iisus, am fost înălţaţi şi întronaţi în Dumnezeu, ca să nu mai păcătuim, căci în El este protejată viaţa noastră, dacă –L lăsăm pe Isus în noi să fie nădejdea slavei, prin botezul conştient şi gratuit- în moartea Lui (Romani, cap.6), nu în apă de ploaie! Astfel, neprihănirea, mântuirea-iertarea se primesc în DAR, prin transfuzia gratuită cu Sângele Dumnezeiesc,” oxigenat” cu Plinătatea Dumnezeirii, nu prin condiţionări culto-religioase

Consecințele învățăturilor false… Corecțiile făcute de Pavel…4. Ritualurile păgâne… Rodirea învățăturii adevărate…Femeile absorb celule vii de ADN-ul bărbaţilor cu- care au întreţinut relaţii sexuale, poluand pruncii viitori … Formalismul – ruda săracă și stearpă a creștinismului…Intamplarea lui David și Abigail  este  un seminar de familie,ca sa ne dea invatatura, nu judecare…III. Comportamentul într-o situație de criză, sau…la greu se cunoaste omul…Lot – un „drept“ într-un loc greşit,unde a ales ca sa  devena…”poarta raului”EFESENI – Chemarea Bisericii cladita din pietre vii, prin care circula Invatatura,Sangele-Duhul Sfant,necladita din  pietre seci si fiare(beton)

5573987

citeste mai multe »

Degeaba ne numim creştini, dacă nu facem fapte Duhovniceşti, inclusiv faţă de vrăjmaşi, (nu pomeni, dări, taxe neimpozitabile, moaşte iconate, idolatrii), ci fapte în care să pulseze Plinătatea Dumnezeirii! Vom fi judecaţi pentru faptele pe care nu le-am facut ,pentru că omul este mântuit prin har, prin credinţă, nu prin fapte, dar primim gratis acest dar, ca să făptuim Voia Lui, nu a noastră, căci noi am fost răstigniţi împreună cu El şi mântuiţi, ca să nu mai facem păcat, căci trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui; “Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!” (Tit 3/8) şi…” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-10)

Indiferent cat de inglodati (ratacim) prin pacate si chiar daca suntem carpiti si zdrentuiti, avem o speranta :«Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați!» A cere iertare este o vindecare, o golire de otravurile care rod pe dinauntru…Ce este mântuirea? Care este voia lui Isus pentru tine? 
Iisus a sangerat ca sa ne dezbrace de caracterul satanic si sa  ne imbrace in Haina țesută la războiul cerului…Pentru ca El este desavarsit si mai bun decat toti la un loc…umblați cârmuiți de Duhul…Numai daca ne facem UNA cu El, primim Biruinţa asupra păcatului…Explicarea credinţei citeste mai multe »

Omul, dacă şi-ar privi în sine- munţii de răutăţi şi urâţenii, puşi de către gunoierul cosmosului, brusc, s-ar naşte din nou! Aşa cum “medicul” Iisus elimină urina din organism, poate scoate mizeriile, mult mai toxice decât dejecţiile din grajduri, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit (Rom. cap 7) După cum –tot ce iese din trup se adună în hazna-şi cele cca 66.666/zi ieşite din om nu se pierd, pentru că vicleanul nimicitor le adună,le rumeneşte şi le întoarce, precum un bumerang; Dacă nu i le basculăm lui Hristos, gratis, vom da socoteală pentru orice vorbă care iese din om şi spurcă universul; Oricine se hrăneşte cu pâinea plămădită din reziduurile satanei din Galateni, cap.5/20, scoate din sine numai vorbe, idei, gesturi, mai otrăvitoare decât toate dejecţiile toaletare… Astfel, Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi: Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.” Atunci ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis:

Puterea păcatului poate fi zdrobita, daca lupti impreuna cu El,caci despartiti de Mine nu puteti face nimic (bun)…Cum Poate Fi Biruit Pacatul? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea… Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…Daca nu va pocaiti de pacatele voastre, degeaba ziceti ca “HRISTOS este viu sau ca HRISTOS a inviat”, degeaba da-ti sms-uri cu urari de paste, cand tot in vicii ramaneti, cand faceti tot ceea ce DUMNEZEU uraste …

 Lupta împotriva păcatului pâna la sânge (Evrei 12:1-7)
Evrei 12:4 Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Cum suferinta noastra Il glorifica pe Dumnezeu…(Romanie)„ŢARĂ, ŢARĂ, ŢARĂ, ASCULTĂ GLASUL DOMNULUI!  (IEREMIA 22:29) Zilele din urmă – Marea înșelăciune

citeste mai multe »

Poporule, atât de necăjit, jupuit, otrăvit, minţit, manipulat, răstignit şi de preoţi, politruci, guvernanţi, şi de torţionari, idolatri, dimpreună cu alţi demolatori: DACĂ nu te naşti din nou, nu din sămânţa lor, (Ioan, cap.3 şi Romani, cap 6), praful se alege de această ţară şi pulberea de acest popor! Dumnezeu nu mai îngăduie să rătăceşti încă 40 de ani prin pustia fesenismului globalist-potopist…” Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale.

citeste mai multe »

Şi noi l-am îngropat pe “Evreul” Iisus, dar Glasul Sângelui Dumnezeiesc izvorăşte continuu din Fântâna Golgotei şi strigă: Mântuirea vine de la Evrei… Pentru că nu ne-am pocăit, vom răstigni  oameni, noroade, popoare! El s-a făcut Una cu fiecare păcătos, pentru ca prin credinţa în moartea, îngroparea şi inviierea Lui, să ne golească de sine şi să ne umple cu Plinătatea blandetiii, iertării, dragostei, iubirii şi cu alte bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, din care e plămădita Pâinea Cristică, dăruită pentru hrana cea de toate zilele. Nu ne costă nimic transfuzia cu Sange-Gandire, Învăţătură Dumnezeiască! Dimpotrivă, Noi l-am răstignit pe cruce, dar El ne-a absorbit în sine pe toţi, ne-a încărcat şi purtat pe culmile Suferinţei toate păcătuirile, durerile şi pedepsele noastre; A pironit zapisul, adică dosarul lui satan,în care scrie toate păcătuirile fiecărui “infractor”; A ridicat păcatul lumii; Ne-a scos de sub blestem şi de sub neputinţele Legii; A spintecat Cortina, a surpat zidul despărţitor dintre noi şi Dumnezeu, înlăturând vrăjmăşia; Ne-a scos din cazemata nimicitorului, ne-a strămutat, înviat, înfiat, înălţat… Să credem,acum, că viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu, că Iisus este în noi -nadejdea slavei şi să ne comportăm ca El, căci omul vechi a fost îngropat pentru totdeauna, dimpreună cu toate urâţeniile, mizeriile şi răutăţile dezavuate în Rom. cap.1/30, ca să nu mai dezgropăm cadavrul vreunui păcat; Să ne facem (şi noi) una cu El, nu cu amanta lume, pentru a întâmpina Noul Ierusalim cu mireasma Roadei Duhovniceşti (Gal.5/22)

Esența comunismului(fesenismului globalizant)- ”progresist”aduce satanismul,canibalismul social și falimentul moral…HARTA ATEISMULUI la nivel mondial. Ţara din Europa în care sunt cei mai mulţi oameni care nu cred în Dumnezeu…Pregătire pentru revenirea lui Isus. Trăieşte Nădejdea Binecuvantată în fiecare zi…Ce înseamnă practicarea prezenței lui Dumnezeu?Preotii si toti cei morti dupa bani rastignesc Sfanta Scriptura  prin… Sfanta”” Traditie; “Mantuirea vine de la iudei” Ce spune Biblia despre…tatuaje Lumea a facut o mie si una de bisericute, dar este O singura Biserica a lui Christos…Iisus revine in curand , dar ne gaseste mai rai decat la prima Sa venire? Ce spune Biblia despre…tatuajeControversa trinitariana de-a lungul secolelor…Poporul Israel, Biserica lui Christos si Planul lui Dumnezeu

citeste mai multe »

Vine Iisuss, dar ne găseşte mai Hoţi, mai răi/ vicleni, mai preacurvari/ pornofesenizanţi, mai demonişti decât ne-a lăsat (să ne oglindim,cântărim -cine suntem – in roadele din Galateni 5/20)… Nu ne găseşte Una cu El, prin Botezul in Moartea Lui- printr-o răstignire, înviere, infiere,rodire şi umblare asemănătoare Lui (Rom. cap.6); „Creştinii” de azi, sunt mai răi decât fariseii şi preoţii care l-au răstignit… Fiecare cult/religie are credinţa, pocăinţa, dragostea,iertarea, mila proprie, pentru că nu vrem să ne prizăm la Gândirea Dumnezeiască, nu lăsăm să circule prin TRANSFUZIA LUI GRATUITA- să se întrupeze prin sângele înnoit (Ioan, cap.3) numai Învăţătura, credinţa, pocăinţa şi Plinătatea Lui…

O să vrem să ne botezăm în moartea Lui, (Rom. cap.6) ca să scăpăm de orice urmă de păcat şi să ne învie, dar n-o să mai putem, pentru că vin zilele de pe urmă…”În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)Studiu introductiv al scrisorilor adresate TUTUROR bisericilor şi religiilor lumii de AZI, reprezentate prin cele şapte Biserici din Asia Mică.Dacă Domnul Isus ar alege să trimită o scrisoare Bisericii din care facem parte, oare ce anume ar conţine ea? Ar conţine cuvinte de apreciere, de mustrare, de atenţionare sau de condamnare?Noi oamenii, putem să ne formăm tot felul de păreri, mai obiective sau mai subiective, despre o biserică sau alta, dar în definitiv, părerea Domnului Isus contează, deoarece El este Cel care ţine în mână cele şapte stele şi umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. (Apocalipsa 1:12-16)
citeste mai multe »

Iubirea de Dumnezeu (nu are nimic in comun cu „iubirea” amantei …lumi) nu este maimuţăreala amoroasă, omenească! A-l iubi pe El înseamnă, mai întâi, a dovedi şi cu fapta că iubeşti pe aproapele, începând cu vrăjmaşul tău; Înseamnă a întrupa în miezul fiinţei născute din nou, (Ioan, cap.3)- sfaturile, soluţiile, Calea, învăţătura şi poruncile Lui, care sunt uşoare, utile, productive, sănătoase; A iubi, înseamnă a nu te pune pe tine pe tron, în defavoarea Cerului şi pământenilor; Mai înseamnă să iradiezi şi până dincolo de marginea Cerului- numai Adevărul Lui, Dreptatea, Corectitudinea, Dragostea, Credinţa, Mila, Iertarea, Seriozitatea, Punctualitatea, Jertfirea în slujba aproapelui, până devii (prin botezul în răstignirea, învierea, rodirea şi înălţarea Lui)-Una cu semenii şi cu El, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt UNA, dar Tata este mai Mare şi mai Tare… Iată, cum înţelegem că dragostea lui Dumnezeu nu se compară cu dragostea omenească, naturală, maimuţărească;

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?”MEŞTEŞUGUL MULŢUMIRII; Planul de salvare al lui Dumnezeu prezentat în cinci etape din eternitate în eternitate; Cele mai frumoase citate din Biblie despre dragoste; Versete despre iubirea lui Dumnezeu; Cele mai frumoase învăţături ale Bibliei despre Iubirea care „nu cade niciodată “: „Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte “; Preot prof. Badea Marian, Parohia Viforâta ne spune că „Iubirea vrăjmaşilor este lecţia Dumnezeiască dăruita prin Isus, ca să ne slăvească spre Cer,prin El”

Cum poti sa devii crestin- Cativa Pasi prin Evanghelie- In primul rand, poti fi sigur ca Dumnezeu  iubeste neconditionat  si pe cel mai murdar  vinovat, si doreste sa devii Una  cu El…Pildele din Evanghelii… Planul lui Dumnezeu… Venirea Domnului Nostru… Voi veni din nou…Vindecarea  si…Terorismul -profeţia Biblica… Ce este Adevarul “Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica” (Ioan 3:16)…2-Biblia explica cum sa devii crestin in termeni foarte simpli: Planul Mantuirii: – Nasterea din nou este Raspunsul la cea mai Importanta Intrebare a Vietii…Siguranta mantuirii: oare este ea posibila? Cum poti ajunge in cer – intelegeri gresite…Sa devii astazi crestin!Marea Trimitere – O invatatura personala…Patimile lui Cristos – Filmul puternic al lui Mel Gibson…Rugaciune de Iertare…numai prin „filtrul” Iisuss …Calitatile Unui Om Bun =Nici un om nenascut din nou,daca nu este golit de falsitatea si rautatea satanei,prin botezul in moartea Lui,nu poate  fi umplut cu Plinatatea Dumnezeiasca -caci nu este Bun

citeste mai multe »

(LEGIONARUL Preot- Evreu- Nicolae Steinhardt= nu se dezminte: Asa am devenit legionar … ) În preajma globalizării MARTIRAJULUI, Poporule, Omule, oricine ai fi, botează-te în moartea lui Isus, pentru a scăpa complet de tot ceea ce ai/ştii/eşti, (Rom. cap.6) ca să fii umplut cu Plinătatea Lui, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou! Nu-ţi ascunde nici o mizerie, ci dă-I (gratuit) muntele de păcătuiri, ca să intri în Împărăţia veşniciei, nu pe fereastră, ci prin Uşa purificatoare-Cristică, căci despărţit de El nu putem birui! Este strigător la Cer că  Hristos a murit, dar noi nu-l urmăm cu fapta Duhovnicească; Nu ne blindăm cu “arma” –crucea de distrugere în masă a păcătuirilor, armă prin care noi trebuie să credem că am  murit faţă de lume şi lumea faţă de noi; În zadar a luptat El până la sângerare contra păcatelor, le-a purtat pe toate pe Drumul Calvarului, le-a îngropat pentru totdeauna, dar noi le dezgropăm şi savurăm asemenea putreziciuni… Dacă El s-a făcut una cu noi, de ce nu ne facem  şi noi una cu moartea şi îngroparea Lui, pentru a rămâne una şi cu învierea, înfierea, rodirea, înălţarea, trăirea şi biruirea Lui, devenind sclavi nu ai păcătuirii, ci ai neprihănirii

Inainte de MASACRAREA TARII  de catre inamicii interni,fesenieni,iliescieni,iata Masacrul Inocenților de la Fântana Albă: 3000 de Martiri Români ai Secolului XX. Copii, femei și bătrâni măcelăriți de bolșevicii ruși la 1 Aprilie 1941. MĂRTURII / VIDEO
Un interviu VIDEO cu soţia lui Corneliu Zelea Codreanu şi o relatare despre vindecarea miraculoasă de la Mislea a Doamnei Elena Zelea Codreanu (+ 5 septembrie 1994)Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască...” (Fapte 17:30)…Pocăinţa – vindecarea omului de boala păcatului …Ce este pocăinţa şi de ce este necesară pentru mântuirea omului, poporului? Ce spune Biblia despre pocăință? SĂ-ȚI ZIC, TĂTUCĂ, CUM AM MURIT – Scrisoare sfâșietoare din Gulagul sovietic, așteptată să intre în manualele de Istorie a României. “MI-AM DAT VIAȚA PENTRU ȚARĂ” – Document olograf. MARTIRII BASARABIEI…
Domnul ni l-a dat pe Ion Gavrilă Ogoranu ca să spele fața României de trădări și să dea mărturie despre lupta unor neînfricati fii ai neamului românesc. Brazii se frâng dar nu se îndoiesc. 12 ani de la înălțarea Bradului de Făgăraș la CeruriEvreul Nicolae Steinhardt:Asa am devenit legionar –  (29 iulie 1912 – 30 martie 1989). Monahul de la Rohia despre moartea lui Corneliu Zelea Codreanu, in Dosarele Securitatii. VIDEO cu Parintele Mina Dobzeu despre crestinarea lui Aurel Steinhardt“Luptătorii din munți au fost cei mai frumoși nebuni ai neamului românesc…” – Interviu cu arhitect Emilian Mihailescu, supravietuitor al grupului “Rugul Aprins”Doctorul îngerilor: “O, ţara mea, mâncată de jivine… Azi iar colindă Dumnezeu prin tine”. Vasile Voiculescu, poetul coborât din icoană († 26 aprilie 1963)Când se va ridica la Bucureşti o statuie a Elisabetei Rizea? 14 ani de la adormirea eroinei din Nucşoara şi de la o strângere de fonduri de 10.000 de euro…Doamna Aspazia Oţel Petrescu despre  Onoarea de a sfinti temnitele martirilor :“Mişcarea Legionară este biruitoare în spiritul hristic”. La Multi Ani, la împlinirea vârstei de 90 de ani! citeste mai multe »

Iartă-ne, căci toţi te-am răstignit (nu doar la Golgota), ci şi în Grădina Eden, unde am făcut din Prietenul tuturor păcătoşilor un om al durerilor ! Încă din coapsele lui Adam ne-au plăcut şi am savurat plăcerile de o clipă ale păcatului… Iartă-ne, căci nu-ţi suntem mulţumitori faţă de noianul de bunătăţi dăruite clipa de clipă! Tu, care ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. (Ef.1/3) Iartă-ne, pentru că şi florile îţi mulţumesc prin mireasma revărsată până la Ceruri! Până şi păsările te laudă (Ps. 148) cu înflăcărare prin trilul lor, dar noi luăm TOTUL ca de apucat -ploaia, mişcarea, creşterea, lumină, vântul, vorbirea, privirea, asimilaţia… şi nu ne pocăim că refuzăm Cuvântul, Învăţătura Lui şi nu primim, nu avem în noi ” Gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.De aceea şi Dumnezeu…” (Fil.2/5-18)

Patriarhul Iov, „crestinul”, s-a pocait doar cand l-a vazut pe Dumnezeu…O colecţie de rugăciuni şi devoţiuni puritane…Cum să ne închinăm lui Dumnezeu si cum să-l slujim…Urmează-l pe Domnul în totul…Cum să îţi petreci ziua cu DumnezeuCu Ochii, Inima şi Mintea lui Iisus (dimpreuna)- Înfruntă puterea pornografiei…Păcatul împotriva omului este si împotriva lui Dumnezeu…Lupta creştinului- Mulţumirea…Când vine ispita…Cum să urăşti păcatul…Cum sa castigi Războiul Spiritual…”Este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn”…Credinţa mântuitoare…O Evanghelie care schimbă viaţa citeste mai multe »

Poporule, omule, nu te vindeci de hoţie, corupţie, cârtire, preacurvie, viclenie şi de celelalte muşcături şi mizerii ale gunoierului, care locuieşte în omul nenăscut din nou (Galateni, cap. 5/20)! Dacă nu-l crezi pe Dumnezeu şi dacă nu-i primeşti învăţătura, precum Poporul Evreu, muşcat în pustia „comunismului”… care s-a vindecat, privind la şarpele de aramă, înălţat, pentru ca şi noi să credem, să privim şi să ne umplem cu frumuseţea, sfinţirea, învăţătura Lui… Hristos s-a dat pe sine în locul fiecărui păcătos pentru ca, prin înălţarea pe cruce, să-l privim, primim si să-l întronăm in omul lăuntric, ca să ne elibereze de orice boală şi păcat (prin jertfa Lui), mai înfocată decât toate jertfele şi arderile de tot la un loc… Prin Credinţa Cristică, să ne facem una cu moartea, suferinţa şi îngroparea lui, pentru a scăpa de tot ce ştim, ce facem, ce simţim şi ce avem, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit… Astfel devenim una cu inviierea, infiierea,inălţarea, iertarea, sfinţirea, trăirea cu El, căci în nimeni altul nu este mântuire , decât numai în El-Singurul care ne deschide ochii, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primim, prin credinţa în Hristos, ” iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.A. 26/18)

Top 10 cele mai dorite carti crestine pe www.clcromania.ro… Pericolele unei credinţe superficiale. Trezirea din letargia spirituală,A. W. Tozer… Cu Dumnezeu in subterana…Cand povestea de dragoste ti-o scrie Dumnezeu. Modelul crestin de relatii intre baieti si fete…Arca lui Noe a fost găsită oficial în munţii Turciei…
 Şerpii înfocaţi…SARPELE DE ARAMĂ …Cateva imaginidin V.Testament care ne invata despre  jertfirea  lui Isus …JERTFA LUI ABEL…MIELUL PASCAL…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…JERTFIREA ROBULUI DOMNULUI…HAINELE DE PIELE DIN EDEN…UNSUL CARE A FOST STÂRPIT
DROGURILE-   1.  Ce înseamnă dependența de droguri?MOARTEA PE CRUCE A MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS – JERTFĂ DIN IUBIRE ŞI BIRUINŢĂ ASUPRA SUFERINŢEI ŞI A MORŢII

citeste mai multe »

Bautura medicament pe care o poti prepara acasa; Sfaturi cu ajutorul cărora veţi face ordine în casă; Cum recunoastem infectia urinara a copilului; Legumele care combat cancerul; Ce este și cum scapi de gingivită etc

ff Pentru a găsi cu uşurinţă capătul benzii adezive ataşaţi o agrafă citeste mai multe »

Pericolul ascuns in masline produce cancer gastric; Pierderea auzului: ce soluții există; Tratament naturist împotriva căderii părului cu suc de ceapă; Remedii naturiste pentru amețeli; Alimente care regenerează ficatul; Mierea, remediu naturist pentru conjunctivită; Ce boli grave pot ascunde durerile de maxilar sau amorțirea mâinilor și picioarelor etc

Forma nasului da de gol…

Nas carn -Acest tip de nas dezvaluie ca stai de vorba cu o persoana inspirata si cu bune abilitati organizatorice. Te asigur ca vei avea nevoie de acea persoana pe timp de criza. Persoanele care au aceasta forma a nasului nu intra niciodata in panica, sunt rationale si stiu foarte bine sa-si controleze emotiile. citeste mai multe »

Premiile Fermierilor de TOP nu ţin loc de subvenţii ca ale concurenţilor europeni; NU ţin loc de dobânzi sănătoase, de legi stimulative etc… Oţetul din cidru de mere, o minune pentru părul şi tenul tău/Cele mai bune alimente anti-imbatranire/6 semne că eşti bolnav pe care probabil le ignori/Supa care vindeca infecţia digestivă/ Câteva reţete culinare s a

 (Revista Informatii Agrorurale va ofera ,fara bani,spatiul pentru publicat orice text si  oferte sau cereri la Anunturi Gratuite  pe www.informatii-agrorurale.ro)1. Din Topul celor care au fost “decorati” cu Premiul de „Fermier al Anului ” ;2 .In cadrul Primei editii -“Top Agribusiness” au fost premiati doar cite doi fermieri de referinta citeste mai multe »

Tehnologia de cultivare ecologică a graului… Oferta Biocrop… seminţe de cereale, plante tehnice şi furajere… Oferta de POMI FRUCTIFERI, VIŢA DE VIE ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI ALTOIŢI pentru înfiinţarea de plantaţii comerciale şi gospodăreşti…

Oferta  Biocrop

Biocrop - seminte pentru culturi de primavara: Floarea-soarelui, Porumb, Grau, Orzoaica, Lucerna

1982339_10152223561462834_835920067_n

Grâul ecologic de  toamnă preferă premergătoarele cu recoltare timpurie, care lasă solul structurat, bogat în substanţe nutritive, permit lucrarea devreme a solului, astfel încât, până în toamnă acesta să acumuleze apă, nitraţi, să se aşeze, să fie distruse buruienile, să fie mărunţite şi încorporate resturile vegetale. (după E. Luca, 2005 Cluj ) citeste mai multe »

Tratament natural eficient pentru durerile articulare; Alimente-minune care ne fac sa imbatranim mai greu; Aceste alimente elimină grăsimile rele; Pelinița, aliat din natură pentru bilă

mmIngredientul principal pentru eliminarea durerilor articulare dar si pentru alte vindecari este otetul din cidru de mere! citeste mai multe »

SA INVATAM DE LA Asociația Tânărul Fermier! Cum putem scapa de citiva dusmanii care ne rod pe dinauntru- inclusiv de parazitii politruci- care imbatrinesc prematur si pe tinerii Fermieri…SUBVENȚII 2017: Cum se modifică CEREREA UNICĂ PE CARE FERMIERII O DEPUN LA APIA! Boli ale ochiului– cinci dintre cele mai frecvente; SAREA, PIPERUL si LAMAIA pot rezolva aceste 5 probleme mai bine decat orice medicament; Ce trebuie sa nu faceti daca aveti dureri de spate?

Asociația Tânărul Fermier Atf Dragi tineri fermierAsociația Tânărul Fermier, propune noului guvern să aibă în vedere faptul că în mediul rural avem o populație mult îmbătrânită,… pl

citeste mai multe »

Bunatati daruite de cititori: MARTURII CUTREMURATOARE DESPRE STAPANII LUMII ALE SAVANTULUI ANGHEL RUGINA; George Soros:“Preocuparea mea cea mai mare este să îi ajut pe migranţi şi refugiaţi să vină în Europa”; General Br. (r) Aurel I. Rogojan:”Suntem un popor cu elitele în agonie și securitatea națională subminată!”etc

Cateva stiri despre pericolele care ne pandesc, pentru a le  contracara si invinge cu ajutorul Biruitorului
voCapitalismul a fost salvat datorita tradatorilor comunisti care au impuscat,inclusiv speranta…Corporatismul european a tras lozul câștigător după lărgirea UniuniiMARTURII CUTREMURATOARE DESPRE STAPANII LUMII ALE SAVANTULUI ANGHEL RUGINACaracatiţa care distruge RomâniaNu ne-am vândut ţara, am donat- o de pomana…O Ferma gălăţeană produce doar mâncare ecologică
citeste mai multe »

E- uri nelipsite din borsuri nenaturale, din mezeluri, sucuri, lactate şi din multe alte mincaruri, sunt gustoase dar aducatoare de cancer; Investigații medicale indicate, în funcție de vârstă; Ce trebuie să mănânci pentru sănătatea florei intestinale; Semne care arata ca ai un corp prea acid; Ce nu știai despre colesterol?

ssSpre exemplu,ingredientele din compoziția produsului de  tip borș   sunt  ne-bune…următoarele: citeste mai multe »

Sfaturi practice pentru pastrarea optima a fructelor, legumelor, verdeturilor; Nas infundat? 10 sfaturi sa tratezi raceala la copii; De ce sa mananci seminte de bostan?; Câtă carne e bine să mâncăm

 ooooStudiul oamenilor de ştiinţă, desfăşurat pe o perioadă de 12 ani, a arătat că persoanele care mâncă zilnic cel puţin şapte porţii de vegetale prezintă un risc cu 42% mai mic de a muri prematur, în timp ce la cei care se limitează la trei-cinci porţii, riscul scade până la 29 . citeste mai multe »

Preoţii cu alţi intunecători ai burgheziei globalisto-feseniste prigonesc pocăinţa, ca să poată curvi, minţi, manipula, cârti, fura, spurca inimile nenăscute din nou cu “dejecţiile “gunoierului din Galateni, cap.5/20, pentru că lor  nu le place Adevărul, Dreptatea, Cinstea, Corectitudinea, Punctualitatea, Calitatea, Bunătatea, Dragostea, Indumnezeirea-Iluminarea, Iertarea fără bani şi fără pomeni idolatre/iconate… ;” Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan, cap.3/19-21)

 Biserica lui Dumnezeu… (catedrala -construită nu din pietre seci si fiare,ci din mădulare-oameni născutii din nou-Ioan,cap.3 ) Pocăința-Definiție… Zilele de judecată-Definiție…Nașterea din nou –MESAJUL BIBLIEI DESCOPERIT chiar de Scriitorii Scripturilor… Antichrist- Definiție… A doua venire a lui Christos-Definiție Acelasi Dumnezeu pentru… Icoane si imagini… citeste mai multe »

Pentru că „votăm”  ca tată pe diavol, (Ioan, cap.8/44) ne certăm, furăm, curvim, minţim, cârtim, şi… zacem în cel rău; Dar adevăratul Tată ne-a învăţat s-o rupem cu păgânătatea, să ascultăm de Iisus, să mâncăm şi să bem Pâinea vieţii, plămădită din Învăţătura Lui-singura care ne goleşte de zestrea omului adamic, prin botezul în moartea Lui (Rom. cap.6), pentru a ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să rămânem în El, unde ne dă dreptul să devenim copii LUI (Ioam 1/12)! EL, la Golgota, ne-a scos din întuneric la lumină (1 Petru 2/9), ne-a strămutat în Sine (Col.1/13), pentru ca TOŢI cei peste 7 miliarde de oameni să-şi deschidă ochii duhovniceşti, „să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi… să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor”.F.A.26/18-20

MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII… MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED CREȘTINII… ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI…Sa invatam si din  gingășie- în răbdarea lui Isus cu oamenii, cu noi! Prin Rabdarea crestinilor sa iradieze numai Iisus 
Peter Masters – Trei volume valoroase… Două recomandări… B.S. Poh – Cheile Împărăţiei… Martin Luther – Dreptatea pe care o dă Dumnezeu… Charles Spurgeon – A doua venire a lui Hristos… Daniel Chamberlin – Un portret al lui Dumnezeu…Thomas Brooks – Remedii de preţ împotriva şiretlicurilor diavoluluiJ.C. Ryle – Rugăciunea în tainăEdward A. Hartman – Centralitatea zilei Domnului în familia evlavioasă…Bryan Chapell – Puterea Cuvântului lui Dumnezeu aplicată în predicare citeste mai multe »

Dacă donarea unui rinichi costă atât de mult; Dacă transfuzia cu sânge decurge greoi, din lipsa donatorilor, de ce nu primim gratis Sângele vieţii veşnice, sănătoase, care izvorăşte pentru fiecare, din “Fântâna “Cristică,Nesecată? De ce nu-i permitem să se întrupeze în noi Darul Dumnezeiesc –Izvorul cu Apă Vie, plămadit din toate Bunătăţile şi Frumuseţile Cosmice? Dacă pentru PACEA dintre ţări, mor popoare şi cheltuim atât de mult, pentru împăcarea cu noi, cu vrăjmaşii, dar şi cu Dumnezeu, de ce nu primim moartea şi îngroparea Lui, prin care ne scapă de orice avem şi ştim, de orice mizerie, răutate, inclusiv de matricea inamicului cosmic numărul unu, şi de eul adamic-teroristul care ne sclavagizează, pentru a ne umple cu Învăţătura, cu Dragostea, Iertarea, Credinţa, Bunătatea, cu Prinţul Păcii, care este Totul Totului TOT! “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!” Ioan 14:27

Sapte Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos…Armele celui rău-Mîndria, deșertăciunea, pofta și Instrumentele lui- Frica, supărarea, îndoiala, nebunia(distracția), păcatul(fărădelegea), depresiunea, lenea, lăcomia, mîndria, aroganța, invidia, cearta, minciuna, vorbirea de rău, furia, (Gal.cap.5) nu sunt atotputernice :Cum să deosebim prorocii și învățătorii advărați de cei falși? Isus este Darul…Binecuvîntați Sunt Cei Ce-L Cunosc și-L Acceptă… Pace pentru ziua de azi prin Cuvantul lui Dumnezeu…Mana profetica – Puterea sangelui lui Isus…Minciuna MANTUIRII IN TEOLOGIA ORTODOXA are picioare scurte – , Catedrala Mantuirii Neamului,partea a 3 a…Pace pentru ziua de azi prin Cuvantul lui Dumnezeu…GOLGOTA[(Locul) Craniu(lui)]… Care e semnificația sângelui lui Cristos? Împărtășirea cu trupul și sângele lui Isus… Revelarea sangelui varsat… Sângele lui Abel şi sângele lui Isus România(Europa si intreaga Lume) are nevoie de o  (Credinta) Ortodoxie Reformată- Conţinutul unei Reforme- Strigătul României şi al Europei după Viaţă Hristică! Cu dragoste de Om si de neam- Iosif Ţon…CURAJUL DE A SCHIMBA CE TREBUIE SCHIMBAT… Iosif Ţon-SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE...Cum aflu care este voia lui Dumnezeu în viaţa mea?-Nicu Butoi…Restricţiile asupra religiei cresc la nivel global…Mântuirea – darul lui Dumnezeu (1)Noi vrem Darul, dar nu şi Mesajul! Mijlocirea şi Mijlocitorul dintre om şi Dumnezeu: Isus ! (1 Ioan 2.1, 1 Timotei 2.5-6) citeste mai multe »

Averea obştească, stoarsă din munca săracilor-strigă din buzunarele ciocoilor; De aceea “Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima.” (Ecl.7/7); Truda amărăştenilor ţipă din seifurile burgheziei globaliste “Căci piatra din mijlocul zidului strigă, şi lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” (Hab.2/11-12) Nu prin hoţie, minciună, ceartă, manipulare, preacurvie, cârtire, idolatrie, se înalţă un popor! Astfel îl întâmpinăm noi pe Domnul Hristos? Toate acestea pe El îl dor!” Când se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul geme… Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimiceşte… Un împărat care judecă pe săraci după adevăr, îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. “(Prov.29/2-14)

Părinţi de pretutindeni, vă place rodul educaţiei-copiilor voştri? Acesta se va răzbuna asupra voastră! Tineri, după botezul în moartea lui Iisus, întoarceţi inimile părinţilor spre Dumnezeu cel viu, neiconat, şi umpleţi-vă mintea cu Plinătatea Învăţăturii Dumnezeieşti; Nu vă mai luaţi după “ştiinţa” dascălilor rătăcitori… Asfel, Dumnezeu vă lasă pradă educaţiei gunoierului cosmic, ca să vă „rumenească” o veşnicie la flacăra încinsă cu hoţii, necurăţii, idolatrii, vrăjitorii, pornografii, ignoranţă, egoism, răutăţi şi orgii inimaginabile; Voi nu mai înăbuşiţi Adevărul în nelegiuiri; nu mai schimbaţi Slava lui într-o icoană făcătoare de bani, care limitează infinitatea, atotputernicia Lui, prin făcături care înlocuiesc închinarea la Creator, cu închinarea la creaturi, făcături, nu… (Romani, cap. 1/ 18- 32)

Cinci chei esențiale- „Scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exodul 31:18)… Stăpânirea lui Dumnezeu în Univers și în viața omului… Lucrarea de mijlocire a lui Cristos în calitate de Profet, Preot și Împărat… Învierea din ziua de apoi… Înţelesul cunoaşterii lui Dumnezeu… Căderea lui Adam şi păcatul originar… Întrebare: Ce este mântuirea? Care este doctrina creştină a mântuirii?

 Creaţia şi Scriptura în opoziție cu dumnezeii popoarelor…Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea noastră proprie sunt strâns conectate între ele…Ce este greșit în felul de a predica din zilele noastre? – Al Martin (Partea 2 din 2)… Cum să citești Biblia – J.C. Ryle- În primul rând, începe să citești Biblia chiar azi, prin ochii, privirea, gandirea lui Iisus…Predica de pe Munte – “Ferice de cei blanzi, caci ei vor mosteni pamantul”… Adevărata pocăinţă„Să nu furi.”-Multiplele faţete ale furtului… Scopul legii lui Dumnezeu… „Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.”- O familie de minciuni… Adu-ți aminte de Ziua Domnului… Războiul Sfânt – John Bunyan… Martin Luther şi Reforma… Vechiul şi Noul Testament: asemănări și diferențe…voi, părinților….. creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului citeste mai multe »

Caracatiţa politrucilor cu toate tentaculele, inclusiv preoţeşti, seamănă în mintea şi inima oamenilor- hoţia, minciun , haosul, preacurvia, manipularea, globalizarea apocalipsei, fărădelegea, dezmăţul, pornografia şi celelalte dejecţii satanice, pentru a nivela calea Anticristului, care urmează, prin trinitatea sa babilonică, să apară, pentru a rezolva toate problemele omenirii (împinsă la sapă de lemn)! Dar…“Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiară şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Ap.20/10)

Sfârşitul apostolilor Pavel şi Petru…Cea dintâi prigonire din Împărăţia Romană…Nimicirea Ierusalimului…Istoria lui Corneliu-Petru deschide Neamurilor uşa împărăţiei cerurilor…Baptiştii între colaboraţionism şi rezistenţă ambiguăCărțile profetice…IsaiaIeremiaPlângerile lui IeremiaEzechielDaniel…Cel dintâi martir… Cele dintâi prigoniri…5. Ce sa facem acum cu cei care au fost informatori si agenti?Ce este biserica?     citeste mai multe »

Tineret –aripă a Cerului si stegul Domnului:Tine vasul curat, în sfinţenie, nu ca feciarele neînţelepte, umplute cu plinătatea fardată a păcătuirii, căci plăcerile de o clipă ale sexualităţii (Matei 5/28) sunt efemere, dar FAMENI (A) ŢINE O VEŞNICIE! Prin botezul în moartea Lui (Rom. cap 6), ÎMPREUNĂ CU Iisus ai îngropat trupul păcătuirilor pentru veşnicie, ai dezbrăcat pe satan de robia ispitelor şi te-ai strămutat în Dumezeu, unde nu se amorează nimeni, căci circumcizia Cristică te-a eliberat de orice demonie! Nu te mai bizuiţi pe nimic ce este al lui Satan căci, în curând va şoma şi va sfârşi în iazul cu foc

12. Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nimic nu trebuie sa puna stapanire pe mine.1 Corinteni 71. Cu privire la lucrurile despre care mi-ati scris, eu cred ca este bine ca omul sa nu se atinga de femeie…26. Iata, dar, ce cred eu ca este bine, avand in vedere stramtorarea de acum: este bine pentru fiecare sa ramana asa cum este…
Capitolele 9, 10, 11 – Puterea divină trece la Neamuri ! Capitolele 21-22  – Neînțelegeri pe care trebuie să le înțelegem! Cap. 22 – Ce s-a întâmplat cu ramura creștină a celor ,,tăiați împrejur“ ?“Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus” (Faptele Apostolilor 27:25) Capitolul 15 – Puterea lui Dumnezeu și slăbiciunile noastre… Capitolul 9 – Puterea divină face din „starpitura” Saul un Pavel Indumnezeit…12. Toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile imi sunt ingaduite, dar nimic nu trebuie sa puna stapanire pe mine.APOSTAZIA  BISERICII- LEPĂDAREA DE CREDINȚĂ A CREȘTINILOR…Iată încă câteva versete despre vremurile din urmă și despre cât de mare va ajunge necurăția oamenilor. citeste mai multe »

Poporule, de mii de ani te chinui să devii un „Nod Gordian”, dar tot dezbinat rămâi, pentru că nu te UNEŞTI cu Unirea Dumnezeiască, întrupată în Prietenul tuturor Păcătoşilor… Naşte-te din nou din Nepieritoarea Sămânţă a Gândirii şi Învăţăturii Duhovniceşti, în care nu este nici urmă de trădare, dezbinare, laşitate, manipulare, hoţie, viclenie, preacurvie, fesenie/globalie, ca să dăinui o veşnicie precum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care sunt UNA

Unirea cu Hristos…6. Nasterea din nou…UNITATEA BIBLIEI… AUTENTICITATEA CUVINTULUI LUI DUMNEZEU… DOVEZILE CLASICE PENTRU EXISTENTA LUI DUMNEZEU SFINTA TRIUNITATE … Trinitate)ATRIBUTELE LUI DUMNEZEU… 1. Scoala lui Dumnezeu cu Israel 3. Pregatirea Neamurilor 5. Crucea, ca simbol si interpretare in Noul Testament citeste mai multe »

Aşa cum Dumnezeu s-a odihnit ziua a şaptea, să admire  tot ce a făcut foarte bine, pentru veşnicie, ne-a dăruit şi nouă Odihna Lui -Sabatul, ca  să ne innarmăm  cu „ARMELE” Lui,să-i înălţăm pe Scara Cerului cereri, mulţumiri, binecuvântări, aprecieri, laude, rugăciuni! NUMAI El ni le coboară încărcate cu Dumnezeiasca vindecare, slujire, pricepere, cunoaştere, înţelepciune, împăcare, golire, spălare şi umplere cu Plinătatea Sa –ca să ne cântărim, precum în Daniel, cap. 5, să ne analizăm bilanţul muncii, privind în Oglindirea Slavei sale (Evrei, cap.1), până ne apucă plânsul amar al lui Petru (Luca, cap.22) El ne-a dăruit “Cheia” MANTUIRII-NEPRIHANIRII, adică pe Duhul Sfânt, ca să deschidem Uşa Împărăţiei Dumnezeieşti, şi să intrăm in Odihna Lui, căci Isus este Uşa-

Sabatul biblic inaintea „plutonului de executie”…Viitorul miscarii ecumenice…Existenta Sanctuarului ceresc…Duhurile din inchisoare…„As dori sa ma mut…”Ce spune Biblia despre boala si vindecareCe spune Biblia despre homosexualitate…Ce spune Biblia despre amulete ( talismane )…Cine este „piatra” pe care a zidit Iisus Biserica Sa ?…Deuteronom 5,14-15: Sabatul ca amintire a eliberarii din robia egipteana…“Nu sunteti sub Lege, ci sub har”…Ploaia Timpurie si Tarzie a Duhului Sfant…Dovezi istorice ale pazirii Sabatului zilei a saptea de-a lungul secolelor citeste mai multe »

Oşteni de pretutindeni, inarmaţi-vă cu arsenalul Cristic şi treceţi Marea pe valuri, spre Cananul Ceresc! Mâncaţi, cu plăcere, suferinţa pe pâine, să moară de ciudă satan, căruia Iisus i-a zdrobit capul şi, prin autoritatea lui, ne dă putere să-l călcăm în picioare, până îi zdrobin şi coada… Pentru că se globalizează martirajul, să ne bucurăm că ne vor jupui de vii, ne vor săra, ca să-i îmbărbătăm pe cei care fug de suferinţe; Nu fiţi degeaba pocăiţi! Bucuraţi-vă când treceţi prin dureri,necazuri, mai ales că suntem întrupaţi din păcat, ca să scăpăm de viclenii, minciuni, cârtiri, fardări şi de alte mizerii ale gunoierului cosmic, redate în Gal.5/20, ca să fim, precum aurul greu încercat la foc, curăţit pentru Noul Ierusalim… Să ne uităm ţintă la Iisus, care nu s-a văicărit, nu s-a plâns nimănui pe culmile Suferinţei şi nu a abandonat din sanctuarul inimii Lui nici pe cei care l-au scuipat şi pironit

  Chiar vine sfarsitul lumii?Cheile interpretarii Apocalipsei…“Semnele vremurilor”…Apocalipsa – Cuvant inainte…Cum s-a nascut Apocalipsa…Consideratii generale asupra Apocalipsei…Alcatuirea si structura Apocalipsei…Apocalipsa cap. 1 – cap.22-Tema cartii    citeste mai multe »

După ce- din social/democraţia lui Stalin şi Hitler (ideologie care este de sorginte satanică- detalii aici: http://www.informatii-agrorurale.ro/agropedia/pentru-ca-isuss-este-unicul-prieten-al-tuturor-pacatosilor-noi-de-ce-il-refuzam-el-este-singurul-din-univers-care-nu-doar-ca-ne-vrea-tot-binele-cosmic-dar-ni-se-daruie-dimpreuna-cu-bunatatea-b/) s-a întrupat monstruosul communism (şi holocaustul Poporului Evreu),pentru că facem preş din POCĂINŢĂ, iata, din globalismul fesenizant se naşte Anticristul aducător al Holocaustului tuturor popoarelor, pentru că refuzăm să ne naştem din nou, din Sămmanţa Duhovnicească… “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)

Radio/televiziile sataniste  (de manipulat si de otravit creaturile pentru care a sangerat Iisus), au mai pierdut un crestin…ALIN BLAINE -POCAINTA UNUI FOST ILUZIONIST VIDEO INTEGRAL…Pocainta inseamnă intoarcere la Dum nezeu! Principiile pocăinţei adevărate    Cine este Diavolul? Hristos, adevăratul Centru al strângerii laolaltă…Gânduri cântărite „in talerul”  Cuvântului lui  Dumnezeu asupra experienţei lui Avraam şi a lui IacovÎn Evanghelii întâlnim două învăţături de bază: pocăinţa şi iertarea păcatelor. Amândouă sunt daruite de Dumnezeu, prin sangerarea lui Cristos,pentru a le primi  prin credinţă…Pocăinţa în care nu se vede schimbare nu este adevărată !!!Ai avut parte de pocainta si credinta adevarata?    Ce este dragostea? Există viaţă după moarte? Ce este credinţa? Ce este pacea? Ce este moartea?» Fiul lui Dumnezeu » Înălţarea Sa…

citeste mai multe »

Pentru că El este Bun, Blând, Milos, Atotputernic, Iertător, Atotcunoscător- de ce îl respingem şi-l iconăm, pironim, i pe  păreţi orbi, muţi şi surzi, la care ne închinăm din an în paşte? De ce îi refuzăm sfaturile, soluţiile Dumnezeieşti şi Învăţătura desăvârşită ? De ce nu ieşim din cazemata amăgitorului gunoier, pentru a intra sub protecţia locului Preasfânt! Până la urmă uzurppatorul nimicitor, dimpreună cu orice urmă de păcat ajung în iazul cu foc veşnic, iar noi, tot cu El rămânem… De aceea a fost trimis Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să nimicească lucrările diavolului şi, prin Atotputernicia Lui, să călcăm în picioare păcatul- pentru a-i zdrobi şi capul sub călcâiele noastre (Rom.16/20)

Cum să învingem păcatul…Lumea este prea plina de „crestini” care nu vor sa se  lepede de sine, ceea ce înseamnă că NU  aparţin lui Cristos. ,,Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea zilnic şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24)…Isus este si  pâinea vieţii,plamadita din toate Bunatatile si Frumusetile  Lui Dumnezeu …Ce se întâmplă atunci când mori? CINE este Isus Cristos? Cum să obţii biruinţa asupra păcatului, şi despre strategia de lup tă(un „curs” de luptă împotriva păcatului)Daca disciplinarea nu este plină de dragostea lui Dumnezeu,devine o tinichea zanganitoare Credinţa mântuitoare o avem,daca mustim de Plinatatea Dumnezeirii, intrupata in Iisus…Isus: Singurul Mântuitor…O Evanghelie care schimbă viaţa…Eliberaţi şi glorificaţi pe Pământul cel Nou citeste mai multe »

Dimpreună cu tot neamul vostru de hoţi, borfaşi, curvari, mincinoşi- globalişti fesenizanţi, lecuiţi-vă, ca să nu rămâneţi pe dinafară, unde arde focul gheenei veşnice-Ap.21/8 şi 22/15! Grăbiţi-vă, nu prin îmbăierea inconştientă, pe bani ci, prin botezul în moartea lui Iisus, (Rom. cap. 6) să intraţi în Templul Cristic, la adăpost, descălţaţi de certuri, bârfe, datini, idolatrii şi de alte încălţări înnămolite prin mizeriile gunoierului! Dezbrăcaţi-vă de caracter, de proaste obicee şi de celelalte zdrenţe, descrise în Gal. 5/20, pentru a vă îmbrăca doar cu Hristos; Prin liantul Duh Sfânt inziditi-vă în Catedrala Duhovnicească, precum pietrele vii, având temelie şi Piatră Unghiulară- pe Hristos, ca să revărsaţi Miresmele Dumnezeieşti până la marginea cosmosului, spurcat de satan-care este „matricea” comunismului, globalismului, capitalismului-pentru a-l face praf si pulbere

Un Ultimatum si un Avertisment…Lucrurile dracesti, firesti si lumesti precum curvia, preacurvia, pornografia, autosatisfacerea, homosexualitatea sau altceva de felul acestaTotul despre Botezul Biblic in ApaPastele si Adevarata Credinta in HRISTOS DOMNUL…“IA-TI CRUCEA SI URMEAZA-MA!” IADUL VESNIC “Idolatria si Uraciunea oamenilor despre mos Nicolae si mos Craciun, precum si paganismul din spatele Craciunului si al bradului de Craciun…De unde stie un crestin ca merge 100% in Rai si care sunt evidentele? De ce Biblia este practică mai ales pentru zilele noastre?Suntem gata si dispusi sa platim Pretul de a-L urma pe DOMNUL ISUS HRISTOS ? Lucrurile nebiblice precum traditia si religiile idolatro-pagane…M-am saturat de scuze ca sa nu pazim Cuvantul Lui Dumnezeu…Traiti Fara Compromis si NU dati prilej diavolului in niciun fel citeste mai multe »

PREGĂTIREA: Dumnezeu înrolează oşteni care mănâncă pe pâine adevărul, nehoţia, corectitudinea, înfrânarea poftei, împăcarea, dreptatea, suferinţa, blândeţea, jertfirea şi… Astfel de luptători blindaţi cu Plinătatea Dumnezeiască, pornesc biruitori, ca să biruiască, pentru că aceşti FAMENI sunt una, nu cu amanta lume, ci cu bunătatea, mila, iertarea, dragostea, iubirea Lui-(nemaimuţărească); Ei grăbesc Venirea Lui Iisus, ca să aducă Mântuirea doar pentru cei care îi aşteaptă sfinţirea, nu sensualizarea, călcând în picioare, prin Atotputernicia Lui-pe satan şi pe toate plăcerile de o clipă ale lumii (care zace în cel rău)

DE CE NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM? Iertarea facuta prin mijlocirea lui Iisus-rupe gratiile propriei închisori si ne vindeca … NEIERTAREA NE COSTĂ SCUMP- Sunteți iertați de păcate, în măsura în care iertăm la rândul nostru…„Mijlocitorul”-Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.”…CINA DOMNULUI ISUS-Domnul Isus ne spune în Ioan 6:56 „cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, rămâne în Mine și Eu în El.”Picture NU DĂM ÎNAPOI!​ PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU- Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului…TOATĂ ARMURA LUI DUMNEZEU …ARTICOLE EDIFICATOARE: CATEGORII A-I=https://www.thetruthstandsforever.com/versiunea-romacircn258.html NEPRIHĂNIREA DE SINE, PUTERNICUL NOSTRU DUȘMAN-Dacă credem că prin propriile performanțe ne câștigăm mântuirea, ne înșelăm singuri…Ce a fost valabil pentru Avraam, este și pentru noi: „Credința i-a fost socotită ca neprihănire”…N-am plătit nimic pentru a primi mântuirea, dar trebuie să dăm Domnului totul pentru a o păstra…AUZIREA VOCII LUI DUMNEZEUPrin jertfa  de la Golgota, TOȚI AU FOST VINDECAȚI, dar pentru ca nu credem, zacem in gunoierul cel rau  si viclean… – VERSETE BIBLICE​…ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI​ citeste mai multe »

 Învăţătura fesenistă, socialistă, capitalistă, globalistă- are ca prof/mentor- pe tata satan şi ca mamă-minciuna,(Gal.5/20), de care tot cosmosul se va goli. Dacă am iubi mai mult pe ” Învăţătorul ” Duh Sfânt, nu am rămâne sclavi ai plăcerilor, amăgirilor- scârbelor de o clipă… Deşi Iisus a venit plin de Har şi de Adevăr, ca să luptăm contra păcatului, noi îl ţinem la uşă (Ap.3/20) şi îi refuzăm Bunătăţile, Frumuseţile şi Biruinţa Lui… El nu intră şi nu conlocuieşte împreună cu satan– in omul firesc ; Viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu, dar noi rămânem morţi în păcat, pentru că îi refuzăm (ajutorul)-Harul prin care putem birui orice păcat… Numai dacă luptăm dimpreună cu Acela care l-a învins pe satan şi în pustie,dar  şi pe culmile Suferinţei, dacă-l avem pe El drept Căpetenie, putem totul în Hristos, doar prin Harul Dumnezeiesc, căci numai dacă Hristos DOMNESTE in noi, ne garantează nadejdea Slavei!

Kalaii si hotii imbracati in blanuri de mielusei sunt votati si inscaunati, pentru a nivela calea  ANTICRISTULUI ; Deci noi grabim  vremea sfarsitului, dar  dormim în papuci“   Incepe martirizarea globalista /fesenista a adversarilor! Deja GRUPUL BILDERBERG începe lupta cu euroscepticii și media independentă online…ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU…CE ERA „ȚEPUȘUL LUI PAVEL”?ÎNTOARCEȚI-VĂ LA DOMNUL…A FI SALVAT CU ADEVĂRAT…CUM ESTE RAIUL….…Au format  Consiliul Mondial al Bisericilor dintr-o adunatura de …demoni-nebuni ? Capcanele GLOBALIZARII ECUMENISTE ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. Biserica APOSTATĂ – mireasa lui ANTIHRIST...Vă doriți să aveți credință pentru a fi vindecați?RECOMPENSE CEREȘTI…ZIUA JUDECĂȚII…IADUL ȘI FOCUL LUI SUNT REALE AȘA CUM SPUNE BIBLIA​…CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT…CE SPUNE BIBLIA DESPRE HARUL LUI DUMNEZEUHARUL LUI DUMNEZEU lucreaza in omul care-L crede si il  lasa sa-l ajute – VERSETE BIBLICE…TOȚI (care IL cred,care iarta Dumnezeieste- prin Issus)AU FOST VINDECAȚI – VERSETE BIBLICE​…Ce anume se întâmplă înlăuntrul nostru prin lucrarea Harului? citeste mai multe »

Simona Halep, i-ai mulţumit- pentru victorie- lui Dumnezeu, în fata Cerului şi a miliardelor de spectatori, dar fă-te una cu Iisus, prin naşterea din nou, pentru ca după golirea de sine, (de orice neputinţă sau vreo amprentă a celui rău), să te umpli cu Iisus, care este Plinătatea Dumnezeiască! Cu Regele regilor întronat în omul lăuntric, înnoit, spulberi pe orice adversar, şi calci în picioare orice păcat, CĂCI NIMENI NU POATE FACE MINUNI, despărţit de Dumnezeu (Ioan, cap 3 şi…; Astfel devii biruitoare toată veşnicia, prin Atotputernicia Lui… Nu te opri doar la semnul Crucii; Primeşte-l pe crucificatul Hristos şi încoronează-l să fie Cap, nu coada,… „ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. „(Evrei, 9/28) Dă-I lui voie să se roage pentru tine, prin tine şi dimpreună cu tine, căci „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba…

Ce înseamnă să fii frate de cruce? Care este Adevarata Biserica  a lui Christos?Ce este de fapt biserica? De ce sunt aşa multe diviziuni? Care este biserica lui Cristos? Cum se alege ea? Care este scopul alegerii ei?Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18?

Cartea Apocalipsa nu are numai un mesaj mistic, ci ea descrie alegoric şi evenimente istorice …Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”Isus a venit sa implineasca Legea,nu sa o desfiinteze…Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Ipărăția lui Dumnezeu…Pildele din Evanghelii 

Terorismul şi profeţia Biblica…Planul lui Dumnezeu…Vindecarea Divină…Voi veni din nou…Ce este Adevarul?
citeste mai multe »

Poporul Evreu a căzut, pentru ca şi cei peste 7 miliarde de oameni de azi să înveţe din trădarea lui Petru şi Iuda! După ce amândoi s-au pus mai presus pe sine, Iuda s-a uitat la portofel, dar Petru s-a oglindit în Întipărirea Dumnezeiască, s-a pocăit, a plâns cu amar, şi a fost MÂNTUIT, în timp ce Iuda, doar s-a căit şi s-a spânzurat. Prietenul păcătoşilor se roagă de noi şi pentru noi, se uită ţintă în ochii fiecăruia, şi ne aşteaptă să ne golim fiecare prin lacrimile ticsite cu mizeriile, otrăvurile şi plăcerile de o clipă efemere ale gunoierului cosmic, (FESENIST, GLOBALIST, CAPITALIST, SOCIALIST, ADICA satanist)gunoaie dezavuate în Gal.5/20, pentru a ne umple El- cu toate Bunătăţile şi Frumuseţile Universului… DECI, nu doar pentru Petru stă scris… Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă că grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” (Luc.22/31,2)

Martirajul globalismului   va fi mult mai feroce decat al comunismului  din  Romania si din toata lumea,pentru ca este de sorginte satanic! Lepadarea lui Petru – Încrederea în sine este slăbiciune… Marea luptă în viaţa creştinului… Israelul spiritual…“TOT ISRAELUL LUI DMNEZEU”…VOI SUNTEŢI OPERA LUI DUMNEZEU …Creşterea în Cristos…PĂZIŢI PRIN PUTEREA LUI DUMNEZEU…MATURITATEA CREŞTINULUI SAU CREŞTEREA CREŞTINULUI ÎN CRISTOSUn alt VIRUS AL APOCALIPSEI, creat de om, a fost scapat de sub control. Cercetătorii sunt îngroziţi: OMOARĂ SUTE DE MILIOANE de oameni…Paştele tipic –“Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit”…Semnificaţia simboluril0r- Pâinea şi vinulCina Memoriala- Până va veni ElFapta de trădare a lui Iuda- Domnul nostru vândut…Paştile Noii Creaţii…Spălarea picioarelor-“V-am dat un exemplu”… Semnificaţia simboluril0r- Pâinea şi vinul…În aşteptarea Cinei de Amintire –“Ca să nu intraţi în ispită”… citeste mai multe »

Poporule Evreu (şi oricine ai fi) nu te încrede în om, ori în socialistul (socialism,globalism au ca tata pe satan) Dragnea, în capitalistul Tramp, în alţi fii rătăcitori sau în datini, tradiţii, obicee, idolatrii, formalisme, ori in alte mortăciuni (moaşte) căci toţi te vor trăda, când îţi va crăpa măseaua… Leapădă-te de sine, ascultă de Îndreptarul Universului (”Domnul, Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să ascultaţi de el! ” (Deut. 18:15–19) şi… ”Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultaţi!” (Marcu 9.2-7).. I-aţi Crucea şi Destinul Învăţăturii Dumnezeieşti, (Mat.10/37-39), ca să te umpli cu Plinătatea Cristică, prin naşterea din nou ! Altfel te va umple cu gunoaie,bestii şi veninul celui rău,ca să întrupeze Anticrist în tine… Nu te mai dedica plăcerilor de o clipă şi nici bogăţiilor care ruginesc… Fă-ţi comoară în Cer. Fă-te Una cu Iisus, pentru întronarea în orice om şi în tot universul a Adevărului, Bunătăţii, Blândeţii, Credincioşiei şi a celorlalte sfinţenii şi frumuseţi Duhovniceşti, căci se apropie sfârşitul hoţiei, minciunii, pornocurviei şi a celorlalte demonii din Galateni, 5/20

Securistul si Gunoierul criminal- Satan a ramas fara dosarele noastre de condamnare la iad,prin sangerarea lui Iisus -caci  Zapisul a fost  desfiinţat la cruce… Degeaba sarbatorim Sabatul,daca nu pulseaza in omul nascut din nou-Hristos,care  este Domn al Sabatului… Ecoul Glasului  Dumnezeiesc razbate din  Vechiul Testament…Dumnezeu Tatal a vorbit si din cer si de pe pamant, dar noi… Reconstruirea templului lui David…Lepadarea si tradarea  lui Petru – Iuda  este in fiecare om nenascut din nou …Iuda din fiecare om neinnoit ,este apostolul care s-a trădat pe sine…Hristos, Temelia +(Salvat prin har)…Mărturia apostolilor cu privire la Israel“TOT ISRAELUL LUI DUMNEZEU”…VOI SUNTEŢI OPERA LUI DUMNEZEU  citeste mai multe »

Israel este, a fost şi rămâne nu doar capitala Poporului Evreu, ci şi Moştenirea Domnească a Cerului şi Capitala Credinţei, din care ”să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.” (Luca, 24-47) Issus a plâns pentru capitala evreilor, nu a ateilor (Mat.23/37-39) – care se golesc de Cristos, pentru a se umple cu Anticrist… Credinţa lumii care se încrede în fesenism, communism, capitalism, globalism şi în alte ştiinţe sataniste, devine praf! Şi omenirea despărţită de sfatul, de Învăţătura Dumnezeiască, devine pulbere, căci fără El nu putem face nimic bun şi veşnic! Dumnezeu ni l-a dat pe singurul Său Fiu, ca să-l ascultăm, să ne încredem în întruparea sfinţeniei, bunătăţii şi frumuseţii Lui- în tot cosmosul şi în orice om înnoit, căci nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou

(Fostul Papa a fost ajutat sa demisioneze pentru ca )Papa Francisc  sa fie  instalat de Oculta Mondială…Ce spune de fapt Biblia despre Anticrist? SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII…Cel rău revelat în 2 Tesaloniceni 2:3 și 1 Ioan 2:18, este unul și același, este Anticristul...PictureÎnchinarea la demonii Marx, Engels si Lenin și SATANISMUL Uniunii Europene…ANTICRISTUL, IDENTITATE ȘI NUME… ANTICRISTUL REVELAT ÎN TREI SECȚIUNI BIBLICE… SATAN NU ESTE ANTICRISTUL-Satan este balaurul cel vechi și fiara este anticristul lui.PictureNoutati pentru cititorii VECHIULUI  TESTAMENT… Nicolae Iorga spunea că: „Taina existenţei umane nu stă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti”. Dintre toate cărţile lumii, Biblia este cartea care dă cel mai bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieţii…Semnificația Întrupării Fiului lui Dumnezeu…Cateva fulguieli adunate din cartile si predicile  lui Iosif Ţon… citeste mai multe »

Pentru că slujbaşii domneşti de pretutindeni au minţit, au manipulat şi au violat minţi şi inimi din care ies spurcăciuni mai veninoase decât dejecţiile animale (Mat.15/10-20)! Pentru că l-aţi înlocuit pe Dumnezeu cel infinit, viu şi adevărat –cu unul cartonat, pictat, limitat, surd, orb şi iconat –de pupat-dimpreuna cu oase microboase, aţi nivelat calea pentru icoana fiarei… Deci pregătiţi-vă şi voi să vă rugaţi la păreţi auriţi, dar muţi, căci vor fi =omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei= (Ap.13/15 b)

Fiara din Mare: Biserica Romano-Catolică din Profeție…Fiara care se ridică din Pământ: Statele Unite ale Americii în ProfeţieAvertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine… Mondiala (VI) – Semnul fiarei…Semne in Cer – Marea Lupta dintre Hristos si Satana…Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!…Negarea libertatii de constiinta Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei…Cum sa ne ferim de semnul fiarei…Căderea şi distrugerea Babilonului…Să ne ocupăm de semnul fiarei…Balaurul, fiara, proorocul mincinos…Nunta Mielului…Încheierea primei învieri prin martiri
Împărăţia păcii de o mie de ani…S
plendoarea Ierusalimului cel nou…Soarta groaznică a celor pierduţi…Femeia care şade pe fiară…Hristos şi ai Săi…Satana-balaurul roşu şi însoţitorii lui
citeste mai multe »