Nu vă mai hrăniţi cu învăţara Marx-satanistă, pesedistă, globalistă, fiindcă merindea primită în stomac e la fel de importantă ca şi cea din inimă şi cap… Nu mai căutaţi o pocăinţă fără lacrimi amare; Căutaţi-l pe El, (Îs.55/6-9), ca să-l primiţi dimpreună cu toate ale Sale şi învăţaţi de la Petru cel sfredelit de privirea răstignită pe cruce… Priviţi-l direct în ochii sângerânzi, ca să primiţi Pocăinţa Cristică (Mat.26/75) Degeaba va încreştinaţi, dacă nu primiţi Credinţa Dumnezeiască, întrupată în Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să domnească în omul înnoit integru, integral şi TOTAL; De aceea, Iisus a venit plin de Har, Împăcare, Iubire, Iertare, Mântuire, Dreptate, Adevăr, Neprihănire, ca să-l primim şi să rămânem în El, nu având o neprihănire „cultică” pe care ne-o da Legea, „ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă…” (Filipeni, cap.3/8-11) Blestemat este creştinul care se încrede în semeni ori în sine (Ier.17/5), dar nu-l primeşte pe Duhului Sfânt să domnească, să rodească prioritar, să vorbească, privească, gândească, făptuiască totul prin noi, cei născuţi din nou şi noi prin El (Gal.2/20); De ce nu vreţi să credeţi că noi, toţi, prin El am murit faţă de lumea senzualităţii de o clipă ale păcătuirii (Gal.6/14) şi că viaţa noastră este ascunsă cu Iisus (fiindcă în nimeni altul nu este mântuire) în Dumnezeu, unde nu se păcătuieşte şi El este mai Bun decât noi şi face totul Dumnezeieşte… Să învăţăm din păţania celor din vechime, care l-au cazat în grajdul boilor, nu în ieslea inimii, ca să nu-l mai (re) RĂSTIGNIM şi pe Duhul Adevărului, ori să-l ţinem la uşă (Ap.3/20), în ploaie, indiferenţă, caldiceală, idolatrie, moaşterie – Creatorul ni l-a dat pe El, (Ioan 3/16) dimpreună cu TOTUL TOTULUI TOT, ca şi noi să-i dăm totul, căci nimic bun nu locuieşte în omul adamic (Rom. cap.7) El s-a făcut UNA cu noi, pentru ca şi noi să devenim şi să rămânem Una cu Voia Lui, cu întruparea şi cu învăţătura lui, pentru că despărţiţi de El nu putem face nimic veşnic (Ioan, cap.15/5)

Avem şi Părinţi care picură Chipul Învăţăturii Dumnezeieşti în vase de lut- innoite-devenind trepte, intru înălţarea noastră pe Scara Cerului: Jan Hus, cel ars pe rug pentru ideile sale anti-papale… Costache Ioanid… Alfred Nobel… A.W.Tozer…Charles G. Finney…Charles Haddon SpurgeonGhidul familiei creştine – ed. a II-a…Nu iubiţi lumea…Watchman Nee…Secretul rugăciunii triumfătoare…Cutremuratoarea poveste… Dumitru Cornilescu… David Livingstone… James Hudson Taylor…Jean Calvin… Leonard Ravenhill  …Cărţi care schimbă vieţi…Simti ca vrei sa renunti – David Wilkerson… Trezirea… dupa voia lui Dumnezeu si …„De ce întârzie trezirea?“ de Leonard Ravenhill…CARTEA E O VIAȚĂ S 19 – ep.3 – „Liniște. Odihnă. Seninătate. Calm” de David W. Henderson… Izvorul puterii: tari în Domnul si Caracterul duşmanului de E. A. Bremicker; Un Ultimatum si un Avertisment; Roadele pocăinţei… „Doamne…la cine să ne ducem?” – Ioan 6:68 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez- G. Bellett; O predică din patru cuvinte  Charles Stanley… Charles H. Spurgeon – Trei volume cu predici… Samuel Rutherford – Frumusețea lui HristosNicolae Moldoveanu… Martyn Lloyd Jones… Martin Luther… Lilias Trotter…Incercarea de reinviere a comunismului – Iosif Ton Richard Wurmbrand… Sundar Sing… Traian Dorz…Watchman Nee .. . Peter Masters – Eliberarea conștiinței împovărate.. . R.C. Sproul – Legământul răscumpărării etc Tămăduiește, Doamne, țara și pe noi!„Slujește lui Dumnezeu până la capăt!” – 7 Principii pentru lupta spirituală (p.7)…Rămășița ce va pleca la revenirea Domnului…Faptele Duhului Sfânt și faptele noastre… Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar! Post și rugăciune pentru țară,deAurel Gheorghe„Părinte” Iliescu, tartor al liber cugetătorilor, feseneilor, masoneilor şi altor potopei: ÎŢI PLACE RECOLTA? Ai semănat în inimile şi minţile violate de atatea hoţii, mineriade, învrăjbiri, certuri, nedreptăţi, manipulări, sărăcii, prostii şi de alte dejecţii satanice din Galateni, cap. 5/20! ACUM recoltează furtună şi alte roade globalisto-apocaliptice… Chiar nu te mustră conştiinţa şi nu simţi nevoia să te pocăieşti, pentru ca Dumnezeu să ridice de peste acest popor necăjit blestemul ? Chiar vrei ca aceşti oameni să intre de vii în pământ, pentru că tu  ţii morţiş să ai ca tată pe satan, cum scrie în Ioan, cap.8/44? Nu vezi că au început oamenii să se roage munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (AP.6/16) Şi din cauza ta- cu tot neamul tău komunist, (globalist) adică fesenist-o satanist- “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap.9/6) citeste mai multe »

Preoţii(i) ne hrănesc cu surogate şi idolatrii (pentru bani), ca să ne aibă la mâna masonilor, dar să credem că nu mai suntem ” proprietatea” uzurpatorului, komunistului Satan (Ioan 8/44)-fiindcă El ne-a strămutat în Sine… Să credem, să ne pocăim, să deschidem ochii Duhovniceşti şi să-i urmăm învăţătura Lui … „Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (F.Ap. 26/17-18) Acum viaţa nostră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Col.3/3), căci la Golgota a luptat până la sânge pentru eliberarea, învierea şi înfierea TUTURORA; Tot El ne-a şters, (iradiat) orice vină scrisă de satan în catastifele lui şi l-a făcut de ruşine în faţa întregului univers (Col.3/13-15)! Să credem, să ne naştem din nou şi să ne pocăim, precum fiul risipitor (Luca 15/11-32), pentru a-i da lui Hristos orice urmă de mizerie, de păcat, dimpreună cu satan care domneşte pe tronul inimii neinnoite şi sclavagizează pe omul înnămolit în nelegiuiri… De aceea, când vine deghizat în oamenii lui „simpatici, serviabili, binevoitori”, să dăm totul pe mâna lui Isuss şi să refuzăm oferta spoită cu dulcegării, dar cu miezul mortal

Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasă Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu… Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe…Până când veţi şchiopăta de amândouă picioarele?„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine” Capitolul 1 – Privire generală… Capitolul 2 – Paştele tipicCapitolul 3 – Cina MemorialaCapitolul 4 – Semnificaţia simboluril0r Henri J.M. Nouwen: Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasă (The Return of the Prodigal Son: A Story of Homecoming; Bogăţii de nepătruns – E. Dennett  Hristos, viaţa noastră;  Note asupra epistolei către Coloseni / Capitolul 3-4,de Henri Rossier; Hainele noi ale fiului risipitor…  RăscumpărareaÎn aşteptarea Cinei de Amintire… Cina din Betania…Intrarea triumfală în Ierusalim Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua? Știați că…  A sosit clipa să murim faţă de hoţie, preacurvie globalie, vrăjitorie, ceartă, sărăcie, prostie,( fesenie), dar şi faţă de tatăl minciunii- satan… Dumnezeu caută oşteni care, prin naşterea din nou, să se înarmeze cu Arsenalul Duhovnicesc, pentru a porni biruitori, ca să biruiască prin Atotputernicia Lui, să întroneze Adevărul, Dreptatea, Împăcarea, Indumnezeirea- în tot universul! Deşi din grădina Eden-Adam şi Eva au înfipt cuţitul în Inima Domnului şi L-au străpuns la Golgota; Deşi komunistii (alăptaţi de la sânul satanei) dau la moarte şi pe cei din casa lor” Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî.” (Mat.10/21); Hristos ne-a eliberat de sub dictatura satanei, prin moartea şi învierea Lui- “El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.” (Gal.1/4)…” ca să …” citeste mai multe »

Pentru că omul nenăscut din nou, (locuit de satan cel komunist- PeSeDist), nu este în stare de nimic Dumnezeiesc, căci nimic bun nu domneşte în el (Rom. cap.7), Tatăl nostru ne” împrumută” fiecăruia dintre noi mişcarea, credinţa, vederea, auzul, pocăinţa, bunătatea, ploaia, aerul, INVATATURA, inima, blândeţea, iertarea, iubirea, dragostea, mântuirea, slujirea, împăcarea (2 Cor.5/18-20) etc! Tot El ni-L dăruieşte şi în Carte, dimpreună cu toţi talanţii Săi (Mat.25/14-30), ca să nu-i îngropăm… Noi doar să înaripăm credinţa Părintelui Avraam care, prin Hristos, ne duce la Credinţa Dumnezeiască (Rom.1/17) pentru înnoire; Să învăţăm din suferinţa celor care nu l-au băgat în seamă (Îs.53/3) şi nu l-au primit în ieslea inimii, (ci în grajd,” pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el” -Luca 2/7 b) intru naşterea din nou… Să credem, adică să-l primim dimpreună cu toate ale Sale, fiindcă „tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1/12-13) De aceea ne-a trimis din Cer Sămânţa Dumnezeiască, în care musteşte Toată Plinătatea Lui- CUVANTUL VIU,”căci de la Mine îţi vei primi rodul”(Osea 12/8 b)

Angajamentul pentru castitate – o trambulină spre cer! Despre a doua prezenţă a Domnului „Vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ”…Fr. Joseph Sygnowski, Polonia… Timpul de pregatire al celor chemati si consacrati, pentru a deveni Mireasa lui Cristos…Cine va rămînea? Desăvîrşiţi prin suferinţă-        Fr. Ioan Hosu, România Argumentele pentru castitate…TIMPUL SECERIŞULUI…Din Matei 22:30, Ce înseamnă că la înviere oamenii nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii?„Aspiră!” – primul manual românesc de educație sexuală creștinăCe spune Biblia despre răpire, când va avea loc, cum va fi?Dacă te vei lipi iarăşi de Mine îţi voi răspunde iarăşi şi vei sta înaintea Mea; dacă…Tinerii din Timișoara  depun  un angajament de castitate…Isus, un dar minunat în folosul tuturor  Cum primesc eu un caracter ceresc? Evrei 2.9, de Botschafter; Dragul meu tânăr … Cuvântul unui tată adresat fiului său, de Frank Schönbach; Încurajare pentru tinerii creştini, Extras din două prelegeri din anii 1948 şi 1964, de Paul Wilson„Vine noaptea” (De ce  nu creati s n )   COPII  AI FĂGĂDUINȚEI- Richard Wurmbrand, Mai mult decât biruitori…Faptul şi filosofia Împăcării… „Vie Împărăţia Ta”…Timpurile şi sezoanele stabilite divin… Închinîndu-se fiarei… Fenomenul Babilon…Cartea Apocalipsa…Pilda talanților: Și încercările sunt talanțiLecții de viață din pilda talanțilorTalanți și responsabilități…Urmările iertării, Luca 5.18-35, de Harold Primrose Barker; Sfinţenia iertării, de Roy A. Huebner; Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (3) Cei trei împăraţi care au venit la Elisei; Evenimente trăite împreună cu profetul Elisei (1)- Mantaua lui Ilie,de John Thomas Mawson; Te dedici tu cu adevărat pe deplin Domnului? Modele biblice de dăruire si O dorinţă este liberă! Ce ţi-ai dori tu?Ilie şi Elisei,de Walter Thomas Turpin; „Daniel a hotărât în inima lui”- Daniel 1.8 , de Algernon James Pollock;
…..S-o credeţi voi că vă răpeşte Iisus, preaalipiţi de amanta lume, scufundaţi în Marea senzualităţilor de o clipă…”căci la înviere oamenii nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi că îngerii lui Dumnezeu în cer” (Mat. 22/30) Noi suntem mai răi decât EVREII, care l-au primit pe Iisus în ieslea cu fân, căci îl „cazăm” în inima nenăscută din nou, locuită de mizerii mai infecte decât dejecţiile toaletare… Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi: Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. ” (Mat.15/10-20) De aceea îl folosim ca pe o roată de rezervă, îl ghemuim sub obroc, în funcţie de interesele meschine, ori îi dăm întâlnire din an în paşte…
citeste mai multe »

PREGĂTIREA! Globaliştii popiei social demoniste (comuniste) urmează să uşureze planeta de creştini, pentru că le încurcă socotelile… Rodul tuturor nelegiuirilor (Rom.1/17-32) încinge cuptorul faraonic al martirajului şi ne ameninţă că „Fratele va da la moarte pe fratele său şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî; DAR pentru că trupul păcatului merită pedepsit…” Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă.” (Matei 10/21-28)” Să primim cu bucurie orice pedeapsă,( pe nedrept), pentru ca Duhul Adevărului să se odihnească peste creştetul creştinului torturat! „Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; ” (1 Petru 4/1) Deja răzvrătirea conducătorilor lumii şi a falşilor creştini îşi arăt colţii : „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? Împăraţii pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Sau, zicând: „Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, cont în Psalmii 2

Aşa cum TOŢI ne-am priceput să-l răstignim pe Iisus, să ne luăm şi noi crucea, să ne comportăm ca El, să ne lepădăm de sine şi să ne ţintuim trupul păcatului, pe care deja l-a dezbrăcat de puterea lui, la Golgota (Rom. cap.6) Tot acolo, El a nivelat Calea Îndumnezeirii omului care-L crede, a dus greul CRUCILOR noastre şi, ca să-l urmăm, ne-a innarmat cu armura Învăţăturii lui (Mat. cap.4/1-11, Efeseni, cap.6 şi…) Dacă Moise cu toiagul Domnului a despicat Marea şi au trecut-o ca pe uscat, cum nu vom zburda peste marea cu valurile încinse de satan, dacă rămânem una cu El- Cap, nu coada, căci El este şi stânca de la Horeb, din care au băut EVREII, dar şi Apa vieţii, din care bem noi; Tot El este şi Pâinea vieţii, nu doar mana cerească, dar şi Lumina lumii şi Mielul eliberator şi… Totul Totului Tot, care împlineşte totul în toţi; După cum toiagul a încolţit, prevestind minunile făcute de Hristos, să credem că prin răstignire, noi nu l-am terminat, ci Tatăl l-a „născut” (dimpreună cu noi) din nou, prin învierea Lui, nu din femeia transformată, pe nedrept în icoana făcătoare de bani, idoli, minciuni, manipulări…
Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden… Natura primului păcat… Peter Masters – Cruzimile ateismului…O prezentare a calvinismului…Charles Spurgeon – La al treilea ceas…Vechea Evanghelie sau „Ce să fac ca să fiu mântuit?” James Montgomery Boice – Chipul lui Dumnezeu în om… DESPRE DEPRAVAREA FIRII UMANE-John Gill… Păcatul- Charles Hodge Fii un creștin învingător! Voi aveţi totul deplin în El…Cristos: Învierea și viața; Cristos: Pâinea vieții; Întâlnirea cu Cristos Cel Înviat… Plinătatea în Cristos… Voi aveţi totul deplin în El, prin credinţă… citeste mai multe »

Dacă am şti că pentru Învăţătura fără de cusur, bună, sănătoasă, curată, pacifistă, au fost tăiaţi cu ferăstrăul, în două, şi au fost pironiţi semenii noştri! Au pribegit prin ascunzişuri, flămânzi, însângeraţi! Au fost aruncaţi în foc şi au fost da ţi la animale cei care ne-au scris şi dăruit Biblia, n-am lăsa ca să ruginească praful pe „PÂINEA” cea de toate zilele, plămădită din bunătăţi Dumnezeieşti- blandeţe, dragoste, iertare, mântuire, înfiere, dimpreună cu toate Darurile şi Roadele Duhovniceşti- rumenite,(pironite) la Golgota… Dacă toţi cei peste 7 miliarde de oameni, care luăm ca de apucat totul, am şti că este darul lui Dumnezeu şi vorbirea, gândirea, privirea, asimilaţia, şi chiar protecţia fiecărei celule, i-am fi recunoscători, şi am crede că a murit pentru strămutarea noastră în Sine;” Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef.1/3)…” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-10) Numai cine rămâne Una cu El, devine mai mare decât majoritatea, şi mai tare decât toate păcătuirile; Cât se mai poate, să ne umplem cu Plinătatea învăţăturilor Dumnezeieşti, ca să nu ne umple globalistii- prin Anticrist şi prorocul mincinos, cu „învăţături” -otrăvuri apocaliptice…  

Persecutarea creştinilor astăzi…Terapia prin iertare…Ce nu este iertarea…Sanatatea si boala din perspectiva spirituala…Iertarea lui Dumnezeu…Foame si sete dupa altceva – Vladimir PustanTop 10 mistere ale Bibliei…Legea lui Dumnezeu – Un zid protector…Ochi închişi şi urechi surde…Păcatul de neiertat…Putem fi afectați de păcatele strămoșilor? Ascultarea nu este opţionalăPărtaşi la biruinţa lui Hristos…Hristos a biruit în natura noastră…Isus a moştenit slăbiciuni ereditare…Nu Va Fi Nicio Răpire Secretă…Natura umană a Domnului Hristos şti Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe …Întâlnire în spatiu…Iar El mă iubeşte şi pe mine…Minuni uimitoare ale Creaţiei…Martorul credincios…ARTA TĂCERII (2) Cateva comentarii la cartea „Credinta adevarata”a lui Iosif Ton citeste mai multe »

Când sunteţi atacaţi de gunoierul comunist (fesenist)- globalistul cel rău şi viclean, să apelaţi cu încredere şi cu deplină credinţă la Prietenul TUTUROR Păcătoşilor ,care este cel mai mare, sfânt, bun, darnic şi cel mai tare din univers, pentru că nici un păcat nu-i depăşeşte puterea iertătoare (Mat.cap.4/1-11)…” Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”” (1 Cor.10/13) Şi dacă globaliştii ne aruncă în grota lui Iosif, în groapa cu lei şi crocodili, în cuptorul încins de 7 ori mai tare, să nu disperăm, ci să umblăm, nădăjduind prin credinţă:” Iată,… Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Dan. Cap.3/17-18) Fiindcă El ne-a creat şi recreat, să-i dăm lui frâiele în fiecare clipă- intaietate, suveranitate, prioritate în totalitate; Noi (fără El) nu facem nimic bun, căci în omul nenăscut din nou locuieşte cel (ne) bun… Să nu-l mai încurcăm pe cel care face totul perfect! Să-l lăsăm pe El să domnească, să lucreze prin noi, căci am fost răstigniţi şi îngropaţi cu El pentru totdeauna, ca El să trăiască, să vorbească şi să făptuiască prin noi, pentru veşnicie…

Ce înseamnă să fii frate de cruce? Care este Adevarata Biserica  a lui Christos?Ce este de fapt biserica? De ce sunt aşa multe diviziuni? Care este biserica lui Cristos? Cum se alege ea? Care este scopul alegerii ei?Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18?

Cartea Apocalipsa nu are numai un mesaj mistic, ci ea descrie alegoric şi evenimente istorice …Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”Isus a venit sa implineasca Legea,nu sa o desfiinteze…Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Ipărăția lui Dumnezeu…Pildele din Evanghelii… Terorismul şi profeţia Biblica…Planul lui Dumnezeu…Vindecarea Divină…Voi veni din nou…Ce este Adevarul?

citeste mai multe »

Politrucii, preoţii, fariseii şi alţi comunişti satanişti ne-au învăţat să- l iconăm pe Dumnezeu, să-l facem roată de reservă pe Hristos şi pe Duhul Sfânt un preş pentru întâlnirea cu el din an în an… Dar Moise a învăţat să primească toiagul lui Dumnezeu, făcător de semne şi minuni, pentru a scoate spre Canan pe Poporul Evreu (din cuptorul încins cu păcătuiri faraonice), trecându-l Marea ca pe uscat! Şi fiecăruia dintre noi, prin credinţă, ni l-a dăruit pe Iisuss cu toate ale sale, pentru a trece pe valuri Marea vieţii spre Cananul Împărătesc; Dar noi l-am omorât, fără a şti că împreună cu El suntem răstigniţi şi îngropaţi (Gal.2/20) şi, prin învierea Lui cu noi, am fost scoşi din sine şi din satan şi strămutaţi în El, golindu-ne de „burduful” demonic, ruginit, dogit, pe care preoţii ni l-au umplut cu drojdii idolatre, ritualuri, formalisme, datini, minciuni iconate- facatoare de bani… Dumnezeu ni l-a dăruit plin de Har şi de Adevăr şi El ni s-a dat dimpreună cu crucea de distrugere a păcatului şi a satanei (Marcu 10:21 şi Mat. 16:24) Prin El, oricine crede, este mort faţă de păcat, faţă de lume şi lumea faţă de omul înnoit, fuzionând pentru veşnicie, ca să rămânem Una cu El şi cu toate mădularele Lui înzidite în Trupul Bisericii Înviate, grabin Venirea lui cu toate cele bune, plăcute, sfinte şi desăvârşite

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit totul, pentru a-l birui pe comunistul (fesenist) globalist-gunoierul Satan (2 Petru 1/1-11)! Deja Iisus i-a sfărâmat capul, la Golgota, dându-ne din autoritatea Lui- să-l călcăm în picioare, până-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre, dacă ne pocăim, pentru a ne dezbrăca de chipul şi asemănarea păcatului, prin botezul în moartea Lui purificatoare, (Rom. cap.6), prin care innecăm-ingropăm tot ce ştim, ce avem, (căci nimic bun nu locuiueste în omul nepocăit, nenăscut din nou)…Deci, să ne inarmăm, nu cu toiagul lui Moise, care a spintecat MAREA ci, dimpreună cu Iisus, fiecare să ne luăm Crucea, pentru a merge pe valuri, ca pe uscat (spre Cananul Ceresc), îmbrăcaţi cu Mantia Cristică, veşnic de  biruitoare . (Gal.3/27)Sex Toxic: O analiză reală a pornografiei… Lupta cu pornografia…Homosexuali, lesbiene şi dragostea lui Dumnezeu…Vei putea citi mai jos o analiză a hinduismului, a budismului, a islamismului, a creştinismului , a mişcării New Age şi a altor…. Există vreo diferenţă între a fi ortodox şi a fi creştin?Ceaiuri de plante pentru bolile de iarna…Două mere pe zi țin medicul departe de totdeauna?Acestea sunt semnele care iti spun ca ai un ficat toxic…Trei plante care te ajuta să-ţi reglezi tensiunea..Planta care face minuni pentru digestie şi ficat…Semnele care anunta leucemia: care sunt persoanele cu risc… Ce trebuie sa mananci cand ai probleme cu glanda tiroida… Cum sa faceți singuri bomboane pentru dureri în gât… Sfatul unui renumit microbiolog: cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat…Dr. Roger Hodkinson, patolog de top: “Covid-19 este o farsă! Masca, distanţarea şi testele sunt inutile! Totul este o afacere”…Globaliștii din SUA și UE încearcă să distrugă suveranitatea națională, credința, familia și libertățile, sub pretextul “luptei împotriva SARS-CoV-2”…Războiul psihologic Covid: „Tehnici de modificare comportamentală” pentru supunerea populației…Noua Ordine Mondială: Covid-19, Marea Resetare și războiul globaliștilor împotriva naționaliștilor  După ce am văzut Codul lui da Vinci…Ce se va întâmpla la sfârşitul lumii? Ce înseamnă să te „încrezi” în Iisus? De ce poţi să ai încredere în Biblie…Cine este Dumnezeu? Ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Ia-ţi crucea şi urmează-Mă… Purtându-ţi Crucea, de James Montgomery BoiceCum să faci faţă Sfârşitului inevitabil… Cum va fi în cer? Unde este Dumnezeu când te confrunţi cu suferinţa? Care este diferenţa dintre Isus şi religiile lumii? Iisus şi Islamul…Dincolo de credinţa oarbă citeste mai multe »

Hristos intârzâie să vină, pentru că prea mulţi căldicei nu iubesc şi nu aşteaptă cu înflăcărare arătarea Lui, rămânând gripaţi în angrenajele plăcerilor de o clipă ale sexării, nu ale sfinţirii! Şi dacă ne împotrivim, El este în stare „de a-şi supune toate lucrurile” (Filip.3/21…” este în stare să mântuiască” (Evrei 7/24-25) şi… tot El „este în stare să ajute” (Evrei 2/18)…” să vă păzească” (Iuda 24), să…” fie totul şi în toţi” (Col.3/11); Oricât l-am ocoli pe El-poarta de ieşire din satan, dar şi Uşa de intrare în Împărăţia Cerurilor, nu avem unde fugi… ’’Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo.’’ (Psalmul 139:7-8)

 Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială…Biserica și Împărăția lui Dumnezeu…Rodul slujbasilor iradiaza din Bisericile Apocalipsei Tânjind ca Isus să vină…Având o credință care dă mărturie, Prin har ești un biruitor , de David Wilkerson (1931-2011)…  …Sfânt ca IsusGary Wilkerson  … ÎMPIETRIREA INIMII (IOAN CAP. 12:37-50).. CAPITOLUL II – ÎN EGIPT. MOISE-ELIBERATORUL…Revoluția de la Rusalii … Prosper în vreme de criză …Cunoaște-ți dușmanul…O mamă adevărată,de Mihai Sârbu; DESPRE POCĂINȚĂ ȘI IERTARE de DE CRISTIAN IONESCU ; Suveranitatea lui DumnezeuZac POONEN… Agonia batranei noastre planete… Mântuirea (Salvarea)… Concepte biblice – Păcatul… Nevoia după Ioan Botezătorul De John Piper Despre Sfinţirea şi CreştereaParte a seriei Battling UnbeliefTraducere de Bogdana Lungu;  Planul Profetic…care este scopul lui Dumnezeu în istorie Termenii pe care se baza legământul mozaic impuneau un alt Mijlocitor şi un nou legământ…SCHIŢA PROGRAMULUI LUI DUMNEZEU etc
  El ne dă totul, dar noi îl „confundam” cu o catedrala, îi cerem greşit, facând negoţ cu Dumnezeu- când pentru una… când alta, fără a ne dedica Lui, precum El, la Golgota, unde ni s-a dăruit complet… Prin botezul în moartea Lui,  goliţi de sine, să-l primim dimpreună cu Totul Totului TOT, integru, permanent şi integral; Lăsaţi-l pe El in omul nou, să acţioneze prioritar şi suveran! Faceţi-vă Una cu El, nu cu amanta lume, şi întronaţi-l să fie Cap, nu coadă! Rămâneţi în El şi păstraţi  permanent in voi Plinătatea Dumnezeirii– invăţătura Lui sfântă, plăcută, desăvârşită, pentru că prin Harul lui, nu prin deşteptăciunea sau puterea noastră, să rămânem mai mult decât triumfători. Deci…  „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Rom.8/31,2) citeste mai multe »

Orice „creştin” care nu se naşte din nou, (precum Petru care s-a pocăit- când a plâns cu amar), poate deveni mai periculos decât Stalin, Hitler şi noua inchiziţie globalistă la un loc! De aceea toate cele bune „au fost (re) create prin El şi nimic din ce a făcut nu a fost făcut fără El” (Ioan, cap.1), ca să-l acceptăm ca „şef”, să domnească integru, integral, prioritar, suveran, complet în vorbire şi făptuire, căci numai El (prin noi, dacă ne înnoim) face totul foarte bine şi pentru veşnicie; Să credem că noi toţi, cu toate maimuţărelile- fărădelegile noastre am fost răstigniţi şi îngropaţi dimpreună cu El şi, prin învierea Lui trăim, dar nu mai trăim noi, cei păcătoşi, ci Iisuss trăieşte în noi… Tot ce făptuim, să facem numai prin El, dimpreună cu El şi pentru aprecierea Lui, nu pentru lăudarea noastră, căci despărţiţi de El, nu putem realiza nimic bun, fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7)

Elementele de bază ale studiului biblic inductiv; Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden; Natura primului păcat; Charles Spurgeon – La al treilea ceas; Elemente ale interpretării: Limbajul figurativ- Figurile de stil-Părţile de vorbire găsite în Biblie; John Piper – Cultivarea gravităţii şi a bucuriei în predicare… Martyn Lloyd-Jones, despre Charles Spurgeon şi alegerea textului pentru predică; Înţelepciunea Lui Dumnezeu aşa cum este evidenţiată în cartea lui Iov- Iov, „pocăitul”; Un plan biblic de reacţie în faţa nenorocirilor şi necazurilor vieţii; Studii în Psalmi… Cartea Proverbelor;  Introducerea studiului profeţilor vechiului testament– Ieremia,Daniel,Amos… citeste mai multe »

Tineri, dacă vreţi să vă faceţi una cu Îndumnezeirea veşnică, nu cu amanta plăcerilor de o clipă ale senzualităţii…, nu mai acceptaţi false învăţături, idolatrii, datini, condiţionări, tradiţii, înarmari, fesenii pornocomuniste, deci sataniste; Contra Faraonului Goliat din cuptorul încins al păcătuirii globaliste- blindaţi-vă cu învăţătura- armura Duhovnicească din Efeseni, cap.6/10-20 şi Imbrăcaţi-vă cu Hristos , pentru ca Biruitorul Nume al  Domnului  să nu mai fie murdărit, căci şi David a fost  învăţat sa îmbrăce armura lui  Saul, dar n-a acceptat-o : „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea. Şi-a luat toiagul în mână, şi-a ales din pârâu cinci pietre netede şi le-a pus în traistă lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia în mână, a înaintat împotriva filisteanului şi … ” (1 Sam.17/38-40)

Care-s problemele diasporei? Rolul crestinului in diasporaEsenţa creștinismului surprinsă în 10 imagini de C.S. Lewis
 Biblia şi ştiinţa  MĂRTURII ALE OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ ŞI DE CREDINŢĂCare este poziţia Bibliei faţă de ştiinţă? citeste mai multe »

Isus nu vrea să fie întâmpinat cu maşini de lux, icoane, aur, conturi bancare, pomeni, formalisme, sau cu bombe, puşti, bâte, şi cu inimile pline de aroganţă, mândrie, îngâmfare, egoism, invidie ori cu alte „deşteptăciuni” cornute… Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag.” Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.” (Ex.4/2-4) Deci– aruncaţi-vă TOATE bogăţiile (şi cele ascunse), căci este ferice de cei săraci în duh, fiindcă ei vor fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Mat. Cap.5! Aşadar, grăbiţi Venirea lui Iisus, ca să facă dreptate, să întroneze adevărul, corectitudinea, armonia, dragostea şi… iubirea nemaimuţărească, pentru a vindeca totul şi să şteargă orice lacrimă… Ap.21/4

Charles H. Spurgeon – Ați biruit pe Cel Rău… Peter Masters – Atitudini greşite față de călăuzirea divină… Isaac Ambrose – Motivele mijlocirii lui Hristos…Richard Baxter – Un îndemn adresat pastorilor… Eliberat de Duhul de Viaţă în Hristos Isus, de John Piper; 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase ,de Mark Dever Despre Natura bisericii; Semnele venirii lui Isus; 14 Garanții Biblice că Iisus vine curând; Care au fost ultimele șapte rostiri ale lui Isus de pe cruce și ce înseamnă ele? (Cum a fost salvat?)Tâlharul de pe cruce… Iadul… Ce trebuie să fac să fiu salvat? Salvarea explicată mai simplu…A Doua Venire a Domnului Hristos… Ce reprezintă cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?Semnele celei de-a Doua Veniri…SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – MARCU 10:32-45 citeste mai multe »

Nu doar în inima laşă, trădătoare, criminală a lui Iliescu şi-a depus excrementele- gunoierul satan ci, în fiecare om! Până şi “Sfântul” Petru a fost umplut cu sămânţa trădării, dar el s-a pocăit, a plâns cu amar şi s-a născut din nou, ca să învăţăm din păţania lui şi a lui Iuda, care doar s-a căit şi s-a spânzurat, căci din inima lui a ieşit şi gândul vărsării de sânge nevinovat “Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat 15/10-20)

Nu se poate merge spre Canaan  cu Egiptul in inimă…
Seducerea-creştinătăţii Rugăciunea: cheia trezirii Rugaciunea si postul – Zi nationala de rugaciune...Biblioteca pentru Indumnezeirea oamenilor de pretutindeni citeste mai multe »

Pentru că El este Bun, Blând, Milos, Atotputernic, Iertător, Atotcunoscător- de ce îl  iconăm  pe  păreţi orbi, muţi şi surzi, la care ne închinăm din an în paşte? De ce îi refuzăm sfaturile, Calea, soluţiile Dumnezeieşti şi Învăţătura desăvârşită? De ce nu ieşim din cazemata amăgitorului gunoier, pentru a intra sub protecţia LUI, căci până la urmă- uzurppatorul nimicitor, dimpreună cu orice urmă de păcat- ajung în iazul cu foc veşnic, iar noi,  cu El rămânem… De aceea a fost trimis Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să nimicească lucrările diavolului şi, prin Atotputernicia Lui,şi noi să călcăm în picioare păcatul si pe satan, pentru a-i zdrobi şi coada sub călcâiele noastre (Rom.16/20)

Cum să învingem păcatul…Lumea este prea plina de „crestini” care nu vor sa se  lepede de sine, ceea ce înseamnă că NU  aparţin lui Cristos. ,,Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea zilnic şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24)…Isus este si  pâinea vieţii,plamadita din toate Bunatatile si Frumusetile  Lui Dumnezeu …Ce se întâmplă atunci când mori? CINE este Isus Cristos? Cum să obţii biruinţa asupra păcatului, şi despre strategia de lup tă(un „curs” de luptă împotriva păcatului)Daca disciplinarea nu este plină de dragostea lui Dumnezeu,devine o tinichea zanganitoare Credinţa mântuitoare o avem,daca mustim de Plinatatea Dumnezeirii, intrupata in Iisus…Isus: Singurul Mântuitor…O Evanghelie care schimbă viaţa…Eliberaţi şi glorificaţi pe Pământul cel Nou citeste mai multe »