Aşa cum TOŢI ne-am priceput să-l răstignim pe Iisus, să ne luăm şi noi crucea, să ne comportăm ca El, să ne lepădăm de sine şi să ne ţintuim trupul păcatului, pe care deja l-a dezbrăcat de puterea lui, la Golgota (Rom. cap.6) Tot acolo, El a nivelat Calea Îndumnezeirii omului care-L crede, a dus greul CRUCILOR şi, ca să-l urmăm, ne-a innarmat cu armura Învăţăturii lui (Mat. cap.4/1-11, Efeseni, cap.6 şi…) Dacă Moise cu toiagul Domnului a despicat Marea şi au trecut-o ca pe uscat, cum nu vom zburda peste marea cu valurile încinse de satan, dacă rămânem una cu El- Cap, nu coada, căci El este şi stânca de la Horeb, din care au băut EVREII, dar şi Apa vieţii, din care bem noi; Tot El este şi Pâinea vieţii, nu doar mana cerească, dar şi Lumina lumii şi Mielul eliberator şi… Totul Totului Tot, care împlineşte totul în toţi; După cum toiagul a încolţit, prevestind minunile făcute de Hristos, să credem că prin răstignire, noi nu l-am terminat, ci Tatăl l-a „născut” (dimpreună cu noi) din nou, prin învierea Lui, nu din femeia transformată, pe nedrept în icoana făcătoare de bani, idoli, minciuni, manipulări…

Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden… Natura primului păcat… Peter Masters – Cruzimile ateismului…O prezentare a calvinismului…Charles Spurgeon – La al treilea ceas…Vechea Evanghelie sau „Ce să fac ca să fiu mântuit?” James Montgomery Boice – Chipul lui Dumnezeu în om… DESPRE DEPRAVAREA FIRII UMANE-John Gill… Păcatul- Charles Hodge citeste mai multe »

„Părinte” Iliescu, tartor al liber cugetătorilor, feseneilor-muianeilor- masoneilor şi altor potopei: ÎŢI PLACE RECOLTA? Ai semănat în inimile şi minţile violate cu vânt, lichidări, haos, hoţii, mineriade, învrăjbiri, certuri, nedreptăţi, manipulări, sărăcie, prostie, suferinţa, prigonire şi alte dejecţii satanice din Galateni, cap 5/20! ACUM recoltează furtună şi alte roade globalisto-apocaliptice… Chiar nu te mustră conştiinţa şi nu simţi nevoia să te pocăieşti, pentru ca Dumnezeu să ridice de peste acest popor necăjit blestemul ? Chiar vrei ca aceşti oameni să intre de vii în pământ, pentru că tu accepţi să ai ca tată pe satan, cum scrie în Ioan, cap.8/44? Nu vezi că au început oamenii să se roage munţilor şi stâncilor: „Cadeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului;” (AP.6/16) Şi din cauza ta- cu tot neamul tău komunist, (globalist) adică satanist- “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei. (Ap.9/6)

Avem şi Părinţi care picură Chipul Învăţăturii Dumnezeieşti în vase de lut- innoite-devenind trepte, intru înălţarea noastră pe Scara Cerului: Jan Hus, cel ars pe rug pentru ideile sale anti-papale… Costache Ioanid… Alfred Nobel… A.W.Tozer…Charles G. Finney…Charles Haddon SpurgeonGhidul familiei creştine – ed. a II-a…Nu iubiţi lumea…Watchman Nee…Secretul rugăciunii triumfătoare…Cutremuratoarea poveste… Dumitru Cornilescu… David Livingstone… James Hudson Taylor…Jean Calvin… Leonard Ravenhill El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez- G. Bellett; O predică din patru cuvinte  Charles Stanley… Charles H. Spurgeon – Trei volume cu predici… Samuel Rutherford – Frumusețea lui Hristos
Nicolae Moldoveanu… Martyn Lloyd Jones… Martin Luther… Lilias Trotter Richard Wurmbrand… Sundar Sing… Traian Dorz…Watchman Nee .. . Peter Masters – Eliberarea conștiinței împovărate.. . R.C. Sproul – Legământul răscumpărării etc citeste mai multe »

Când sunteţi atacaţi de gunoierul comunist (fesenist)- globalistul cel rău şi viclean, să apelaţi cu încredere şi cu deplină credinţă la Prietenul TUTUROR Păcătoşilor ,care este cel mai mare, sfânt, bun, darnic şi cel mai tare din univers, pentru că nici un păcat nu-i depăşeşte puterea iertătoare (Mat.cap.4/1-11)…” Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”” (1 Cor.10/13) Şi dacă globaliştii ne aruncă în grota lui Iosif, în groapa cu lei şi crocodili, în cuptorul încins de 7 ori mai tare, să nu disperăm, ci să umblăm, nădăjduind prin credinţă:” Iată,… Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Dan. Cap.3/17-18) Fiindcă El ne-a creat şi recreat, să-i dăm lui frâiele în fiecare clipă- intaietate, suveranitate, prioritate în totalitate; Noi (fără El) nu facem nimic bun, căci în omul nenăscut din nou locuieşte cel (ne) bun… Să nu-l mai încurcăm pe cel care face totul perfect! Să-l lăsăm pe El să domnească, să lucreze prin noi, căci am fost răstigniţi şi îngropaţi cu El pentru totdeauna, ca El să trăiască, să vorbească şi să făptuiască prin noi, pentru veşnicie…

Ce înseamnă să fii frate de cruce? Care este Adevarata Biserica  a lui Christos?Ce este de fapt biserica? De ce sunt aşa multe diviziuni? Care este biserica lui Cristos? Cum se alege ea? Care este scopul alegerii ei?Care este vremea când va avea loc aplicarea semnului fiarei, din ce naţiune va face parte anticrist, şi însemnătatea cifrei 666 din Apocalipsa 13:18?

Cartea Apocalipsa nu are numai un mesaj mistic, ci ea descrie alegoric şi evenimente istorice …Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”Isus a venit sa implineasca Legea,nu sa o desfiinteze…Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Ipărăția lui Dumnezeu…Pildele din Evanghelii… Terorismul şi profeţia Biblica…Planul lui Dumnezeu…Vindecarea Divină…Voi veni din nou…Ce este Adevarul?

citeste mai multe »

Dacă am şti că pentru Învăţătura fără de cusur, bună, sănătoasă, curată, pacifistă, au fost tăiaţi cu ferăstrăul, în două, şi au fost pironiţi semenii noştri! Au pribegit prin ascunzişuri, flămânzi, însângeraţi! Au fost aruncaţi în foc şi au fost da ţi la animale cei care ne-au scris şi dăruit Biblia, n-am lăsa ca să ruginească praful pe „PÂINEA” cea de toate zilele, plămădită din bunătăţi Dumnezeieşti- blandeţe, dragoste, iertare, mântuire, înfiere, dimpreună cu toate Darurile şi Roadele Duhovniceşti- rumenite,(pironite) la Golgota… Dacă toţi cei peste 7 miliarde de oameni, care luăm ca de apucat totul, am şti că este darul lui Dumnezeu şi vorbirea, gândirea, privirea, asimilaţia, şi chiar protecţia fiecărei celule, i-am fi recunoscători, şi am crede că a murit pentru strămutarea noastră în Sine;” Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef.1/3)…” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-10) Numai cine rămâne Una cu El, devine mai mare decât majoritatea, şi mai tare decât toate păcătuirile; Cat se mai poate, să ne umplem cu Plinătatea învăţăturilor Dumnezeieşti, ca să nu ne umple globalistii- prin Anticrist şi prorocul mincinos, cu „învăţături” -otravuri apocaliptice…  

Persecutarea creştinilor astăzi…Terapia prin iertare…Ce nu este iertarea…Sanatatea si boala din perspectiva spirituala…Iertarea lui Dumnezeu…Foame si sete dupa altceva – Vladimir PustanTop 10 mistere ale Bibliei…Legea lui Dumnezeu – Un zid protector…Ochi închişi şi urechi surde…Păcatul de neiertat…Putem fi afectați de păcatele strămoșilor? Ascultarea nu este opţionalăPărtaşi la biruinţa lui Hristos…Hristos a biruit în natura noastră…Isus a moştenit slăbiciuni ereditare…Nu Va Fi Nicio Răpire Secretă…Natura umană a Domnului Hristos şti Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe …Întâlnire în spatiu…Iar El mă iubeşte şi pe mine…Minuni uimitoare ale Creaţiei…Martorul credincios…ARTA TĂCERII (2) Cateva comentarii la cartea „Credinta adevarata”a lui Iosif Ton citeste mai multe »

Orice „creştin” care nu se naşte din nou, (precum Petru care s-a pocăit- când a plâns cu amar), poate deveni mai periculos decât Stalin, Hitler şi noua inchiziţie globalistă la un loc! De aceea toate cele bune „au fost (re) create prin El şi nimic din ce a făcut nu a fost făcut fără El” (Ioan, cap.1), ca să-l acceptăm ca „şef”, să domnească integru, integral, prioritar, suveran, complet în vorbire şi făptuire, căci numai El (prin noi, dacă ne înnoim) face totul foarte bine şi pentru veşnicie; Să credem că noi toţi, cu toate maimuţărelile- fărădelegile noastre am fost răstigniţi şi îngropaţi dimpreună cu El şi, prin învierea Lui trăim, dar nu mai trăim noi, cei păcătoşi, ci Iisuss trăieşte în noi… Tot ce făptuim, să facem numai prin El, dimpreună cu El şi pentru aprecierea Lui, nu pentru lăudarea noastră, căci despărţiţi de El, nu putem realiza nimic bun, fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7)

Elementele de bază ale studiului biblic inductiv; Philip Eveson – Efectele răzvrătirii din Eden; Natura primului păcat; Charles Spurgeon – La al treilea ceas; Elemente ale interpretării: Limbajul figurativ- Figurile de stil-Părţile de vorbire găsite în Biblie; John Piper – Cultivarea gravităţii şi a bucuriei în predicare… Martyn Lloyd-Jones, despre Charles Spurgeon şi alegerea textului pentru predică; Înţelepciunea Lui Dumnezeu aşa cum este evidenţiată în cartea lui Iov- Iov, „pocăitul”; Un plan biblic de reacţie în faţa nenorocirilor şi necazurilor vieţii; Studii în Psalmi… Cartea Proverbelor;  Introducerea studiului profeţilor vechiului testament– Ieremia,Daniel,Amos… citeste mai multe »

Tineri, dacă vreţi să vă faceţi una cu Îndumnezeirea veşnică, nu cu amanta plăcerilor de o clipă ale senzualităţii…, nu mai acceptaţi false învăţături, idolatrii, datini, condiţionări, tradiţii, înarmari, fesenii pornocomuniste, deci sataniste; Contra Faraonului Goliat din cuptorul încins al păcătuirii globaliste- blindaţi-vă cu învăţătura- armura Duhovnicească din Efeseni, cap.6/10-20 şi Imbrăcaţi-vă cu Hristos , pentru ca Biruitorul Nume al  Domnului  să nu mai fie murdărit, căci şi David a fost  învăţat sa îmbrăce armura lui  Saul, dar n-a acceptat-o : „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obişnuit cu ea.” Şi s-a dezbrăcat de ea. Şi-a luat toiagul în mână, şi-a ales din pârâu cinci pietre netede şi le-a pus în traistă lui de păstor şi în buzunarul hainei. Apoi, cu praştia în mână, a înaintat împotriva filisteanului şi … ” (1 Sam.17/38-40)

Care-s problemele diasporei? Rolul crestinului in diasporaEsenţa creștinismului surprinsă în 10 imagini de C.S. Lewis
 Biblia şi ştiinţa  MĂRTURII ALE OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ ŞI DE CREDINŢĂCare este poziţia Bibliei faţă de ştiinţă? citeste mai multe »

Isus nu vrea să fie întâmpinat cu maşini de lux, icoane, aur, conturi bancare, pomeni, formalisme, sau cu bombe, puşti, bâte, şi cu inimile pline de aroganţă, mândrie, îngâmfare, egoism, invidie ori cu alte „deşteptăciuni” cornute… Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag.” Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.” (Ex.4/2-4) Deci– aruncaţi-vă TOATE bogăţiile (şi cele ascunse), căci este ferice de cei săraci în duh, fiindcă ei vor fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Mat. Cap.5! Aşadar, grăbiţi Venirea lui Iisus, ca să facă dreptate, să întroneze adevărul, corectitudinea, armonia, dragostea şi… iubirea nemaimuţărească, pentru a vindeca totul şi să şteargă orice lacrimă… Ap.21/4

Charles H. Spurgeon – Ați biruit pe Cel Rău… Peter Masters – Atitudini greşite față de călăuzirea divină… Isaac Ambrose – Motivele mijlocirii lui Hristos…Richard Baxter – Un îndemn adresat pastorilor… Eliberat de Duhul de Viaţă în Hristos Isus, de John Piper; 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase ,de Mark Dever Despre Natura bisericii; Semnele venirii lui Isus; 14 Garanții Biblice că Iisus vine curând; Care au fost ultimele șapte rostiri ale lui Isus de pe cruce și ce înseamnă ele? (Cum a fost salvat?)Tâlharul de pe cruce… Iadul… Ce trebuie să fac să fiu salvat? Salvarea explicată mai simplu…A Doua Venire a Domnului Hristos… Ce reprezintă cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?Semnele celei de-a Doua Veniri…SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – MARCU 10:32-45 citeste mai multe »

Nu doar în inima laşă, trădătoare, criminală a lui Iliescu şi-a depus excrementele- gunoierul satan ci, în fiecare om! Până şi “Sfântul” Petru a fost umplut cu sămânţa trădării, dar el s-a pocăit, a plâns cu amar şi s-a născut din nou, ca să învăţăm din păţania lui şi a lui Iuda, care doar s-a căit şi s-a spânzurat, căci din inima lui a ieşit şi gândul vărsării de sânge nevinovat “Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat 15/10-20)

Nu se poate merge spre Canaan  cu Egiptul in inimă…
Seducerea-creştinătăţii Rugăciunea: cheia trezirii Rugaciunea si postul – Zi nationala de rugaciune...Biblioteca pentru Indumnezeirea oamenilor de pretutindeni citeste mai multe »

Pentru că El este Bun, Blând, Milos, Atotputernic, Iertător, Atotcunoscător- de ce îl  iconăm  pe  păreţi orbi, muţi şi surzi, la care ne închinăm din an în paşte? De ce îi refuzăm sfaturile, Calea, soluţiile Dumnezeieşti şi Învăţătura desăvârşită? De ce nu ieşim din cazemata amăgitorului gunoier, pentru a intra sub protecţia LUI, căci până la urmă- uzurppatorul nimicitor, dimpreună cu orice urmă de păcat- ajung în iazul cu foc veşnic, iar noi,  cu El rămânem… De aceea a fost trimis Prietenul TUTUROR păcătoşilor, ca să nimicească lucrările diavolului şi, prin Atotputernicia Lui,şi noi să călcăm în picioare păcatul si pe satan, pentru a-i zdrobi şi coada sub călcâiele noastre (Rom.16/20)

Cum să învingem păcatul…Lumea este prea plina de „crestini” care nu vor sa se  lepede de sine, ceea ce înseamnă că NU  aparţin lui Cristos. ,,Dacă vine cineva după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea zilnic şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24)…Isus este si  pâinea vieţii,plamadita din toate Bunatatile si Frumusetile  Lui Dumnezeu …Ce se întâmplă atunci când mori? CINE este Isus Cristos? Cum să obţii biruinţa asupra păcatului, şi despre strategia de lup tă(un „curs” de luptă împotriva păcatului)Daca disciplinarea nu este plină de dragostea lui Dumnezeu,devine o tinichea zanganitoare Credinţa mântuitoare o avem,daca mustim de Plinatatea Dumnezeirii, intrupata in Iisus…Isus: Singurul Mântuitor…O Evanghelie care schimbă viaţa…Eliberaţi şi glorificaţi pe Pământul cel Nou citeste mai multe »

Ducem de râpă credinţa, pentru că El ne dă totul, dar noi îl „confundam” cu o catedrala, îi cerem greşit, facând negoţ cu Dumnezeu- când pentru una… când alta, fără a ne dedica Lui, precum El, la Golgota, unde ni s-a dăruit complet… Prin botezul în moartea Lui,  goliţi de sine, să-l primim dimpreună cu Totul Totului TOT, integru, permanent şi integral; Lăsaţi-l pe El in omul nou, să acţioneze prioritar şi suveran! Faceţi-vă Una cu El, nu cu amanta lume, şi întronaţi-l să fie Cap, nu coadă! Rămâneţi în El şi păstraţi  permanent in voi Plinătatea Dumnezeirii– invăţătura Lui sfântă, plăcută, desăvârşită, pentru că prin Harul lui, nu prin deşteptăciunea sau puterea noastră, să rămânem mai mult decât triumfători. Deci…  „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Rom.8/31,2)

 Blestemul Babelului – Statele și Noua Ordine Mondială…Biserica și Împărăția lui Dumnezeu…Rodul slujbasilor iradiaza din Bisericile Apocalipsei Agonia batranei noastre planete… Mântuirea (Salvarea)… Concepte biblice – Păcatul… Nevoia după Ioan Botezătorul Planul Profetic…care este scopul lui Dumnezeu în istorie Termenii pe care se baza legământul mozaic impuneau un alt Mijlocitor şi un nou legământ…SCHIŢA PROGRAMULUI LUI DUMNEZEU etc citeste mai multe »

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit totul, pentru a-l birui pe comunistul (fesenist) globalist-gunoierul Satan (2 Petru 1/1-11)! Deja Iisus i-a sfărâmat capul, la Golgota, dându-ne din autoritatea Lui- să-l călcăm în picioare, până-i zdrobim şi coada sub călcâiele noastre, dacă ne pocăim, pentru a ne dezbrăca de chipul şi asemănarea păcatului, prin botezul în moartea Lui purificatoare, (Rom. cap.6), prin care innecăm-ingropăm tot ce ştim, ce avem, (căci nimic bun nu locuiueste în omul nepocăit, nenăscut din nou)…Deci, să ne inarmăm, nu cu toiagul lui Moise, care a spintecat MAREA ci, dimpreună cu Iisus, fiecare să ne luăm Crucea, pentru a merge pe valuri, ca pe uscat (spre Cananul Ceresc), îmbrăcaţi cu Mantia Cristică, veşnic de  biruitoare . (Gal.3/27)

Sex Toxic: O analiză reală a pornografiei… Lupta cu pornografia…Homosexuali, lesbiene şi dragostea lui Dumnezeu…Vei putea citi mai jos o analiză a hinduismului, a budismului, a islamismului, a creştinismului , a mişcării New Age şi a altor…. Există vreo diferenţă între a fi ortodox şi a fi creştin?Cine este Dumnezeu? Ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni?  După ce am văzut Codul lui da Vinci…Ce se va întâmpla la sfârşitul lumii? Ce înseamnă să te „încrezi” în Iisus? De ce poţi să ai încredere în BiblieCum să faci faţă Sfârşitului inevitabil… Cum va fi în cer? Unde este Dumnezeu când te confrunţi cu suferinţa? Care este diferenţa dintre Isus şi religiile lumii? Iisus şi Islamul…Dincolo de credinţa oarbă citeste mai multe »