“Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mântuire.” (Osea 10/12 b) Nu mai bateţi câmpii, jucându-vă de-a credinţa! Pocăiţi-vă şi intraţi în Sfânta sfintelor-nascuţi din nou; Deci…” Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da…” (Mat. 11/28-30)…” Și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Sfânta Sfintelor nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S’a adus pe Sine însus jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu! Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintii, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le -a fost făgăduită… De aceea şi întâiul legământ n’a fost sfinţit fără sânge. Şi într’adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sânge de viţei şi de ţapi, cu apă, lâna stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul şi a zis: Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi.De asemenea, a stropit cu sânge cortul şi toate vasele pentru slujbă. Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar… Hristos n’a intrat într’un locaş de închinare făcut de mâna omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însus, ca marele preot, care intră în fiecare an în Locul prea sfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori dela întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S’a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S’a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce -L aşteaptă.” (Evrei 9/12-28) Fiindcă sângele omenesc este scump şi de negăsit, de ce nu acceptam transfuzia (gratuită) cu sânge atotputernic, atotştiutor, atotcunoscător, purificator, iertător, hrănitor (Ioan, cap. 6/şi veşnic Ioan 7/37-39)?…” căci este imposibil ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele (Evrei 10:4).De ce nu ne prizăm la transfuzia cu învăţătura, voia, rânduiala, înfăptuirea, gândirea, pocăinţa, iertarea, vindecarea şi… credinţa Dumnezeiască? Salvaţi sunt, nu doar cei din casele însemnate cu sângele animalic, unde Nimicitorul nu avea acces (Ex. cap.12), ci acei cu inimile înnoite, curăţite prin stropirea cu sânge Dumnezeiesc, inimi locuite de Duhul Sfânt cu toate cele Dumnezeieşti; Ceilalţi vor urla la lună şi la stele –degeaba (Ap.6/16 şi Ap.9/6); Adevărat este ca noi, TOŢI, eram în coapsele părinţilor, când am răstignit Mielul fără cusur, dar, prin Credinţa Cristică, am fost pecetluiţi cu Sânge izvorât din Fântâna mântuirii (Îs.12/3 şi 44/3); Fântâna lui Dumnezeu ne adapă clipă de clipă – Ioan, cap. 7, ne învaţă, ne îndumnezeieşte, ca să intrăm nu în Canan, ci în Odihna lui Preasfântă… Ea nu este că fântâna lui Iacov (Ioan, cap.4)… Dacă noi savuram iubirea, iertarea, sfinţirea, smerenia, suferinţa, învăţătura, înfăptuirea şi rânduiala Lui (noi mâncăm prin credinţă Mielul pascal) şi bem Sângele (Voia, Gândirea-Duhul şi Harul Lui Cristic- Ioan 6/22-58), neamestecat cu tradiţii sau ritualtri şi credem, precum Avram, care nu a pierdut nimic, dar a câştigat Totul Totului TOT

Noi toți suntem adoptați – Joyce Meyer Ministries;FRAȚI SE CUNOSC LA ORFELINAT – ANTON VARGA – SPUNE-MI CUM! CU ANTONIA FUDULU; Copilul infiat de Dumnezeu-Marturie de  Anton Varga…! Ce spune despre rugăciune un laureat al Premiului Nobel pentru medicină- „Omul are nevoie de Dumnezeu aşa cum are nevoie de oxigen.” Dr. Alexis Carrel; Medicii creștini s-au adunat pentru a discuta de vindecarea divină; Sângele lui Abel şi sângele lui Isus; Sângele lui Christos – planul de mântuire a lui Dumnezeu; Poezia scrisă la 13 iunie 1941, în Trenul Morții; TRAGEDIA VEACURILOR (MAREA LUPTA); (Cand il scoatem pe Dumnezeu pe tusa… s n ) NOII CAINI DE PAZA AI PUTERII; DEPĂRTAȚI ÎN PERICOL; Să-L vezi pe Dumnezeu în toate, din revista „Mesagerul evanghelic”; IOSIF ȚON l CUM SĂ SCAPI DE POVARA PĂCATULUI; CORPORATOCRATIA- Cum sunt inrobite natiunile prin IMPRUMUTURI care le falimenteaza. Noul soldat: ASASINUL ECONOMIC, noile armate: FMI si BM [film documentar – VIDEO]; Bolșevicii s-au întors; ANIMAȚIILE CARE OTRĂVESC- Cum au devenit desenele animate calea fermecată de a învăța copiii să spună răului bine și binelui rău; De la statul de drept la statul securitar-Instalarea regimurilor totalitare prin permanentizarea stării de urgență; Obsesia securității și deriva anti-democratică- Persoana, redusă la datele biometrice; Supravegherea în masă nu poate, nu va putea și nu a reușit niciodată să oprească un terrorist; Ascultă-L pe Isus, de  Richard Wurmbrand; Care e semnificația sângelui lui Cristos? Lepădarea de sine | Richard Wurmbrand; Ce înseamnă sângele ispăşitor pentru tine? Drumul spre culmi (II), Scris de Richard Wumbrand; Sângele lui Isus; SÂNGELE PREȚIOS AL LUI ISUS, de David Wilkerson (1931-2011); 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină; Inteligența Artificială va fi folosită ca ARMĂ împotriva Creștinismului; Icoana vorbitoare a antihristului, de Dr. Filip Panait; Icoana vorbitoare – pacatul timpului pierdut; Pentru cei care au citit cartea Apocalipsei, care se folosesc de inteligenta artificiala Chat GPT sau Bard (Google), am… CIP-uri, 666, anticrist, pașapoarte, apocalipsa ; Experții sunt îngrijorați avansul luat de inteligența artificială și sugerează o „pauză” în dezvoltarea acesteiaȘtiință Ultimele știri 31 martie 2023;

Mai multe companii lucrează la un microcip care, implantat în creier, ar „actualiza sistemul de operare” al omului; Ce trebuie să ştii despre ultimul studiu privind gena homosexualităţii; Un cunoscut profesor de la Universitatea Yale respinge teoria Darwinistă; A fost publicat primul manual de științe destinat studenţilor ce prezintă legătura dintre Biblie şi teoria ştiinţifica; Om de știință de la NASA: „Văd slava lui Dumnezeu în fiecare zi”; „Darwin a greșit”, de A.N. Wilson. Partea I-a; Leon Dănăilă: Secretul longevității; Betuel Văraru: Reformatorii – indicatorii spre ceva mai prețios; SĂ MĂNÂNCI TRUPUL ŞI SĂ BEI SÂNGELE DOMNULUI; 2. Capacitatile sangelui- VIATA LUI DUMNEZEU SE AFLA IN SANGE; Care e semnificația sângelui lui Cristos? „CRISTOS – PAȘTELE NOSTRU”, de C.H. SPURGEON; Frângerea pâinii, de  E. A. Bremicker; Frangerea painii – Zac POONEN; Hristos şi Adunarea Sa (8)- Adunarea şi Masa Domnului, de William John Hocking; SA INTRAM IN SFANTA SFINTELOR; Era legat Marele Preot cu vreo sfoară pentru a fi tras afară din Sfînta Sfintelor? Pe cine reprezenta tapul pentru Azazel: pe Christos sau pe Satana ? Azazel, Azayel sau Azazyel (Puternicul lui Dumnezeu); Satanism Social – psihologic; Un alt articol sau completare despre Azazel puteti gasi la adresa – Azazel; Păcatele duse de Christos în abis, de ce sunt mai duse în mare pentru Israel? Medicină și Creștinism (4), de Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae;  Justificare și regenerare, de Charles Leiter; Doctrinele harului- Harul irezistibil; În lumina eternităţii: Viaţa lui Leonard Ravenhill; Omul: sălaşul lui Dumnezeu… Preotii mint poporul de mii de ani si, dupa rastignirea lui Isuss, rastignesc lumea, deci si pe poporul roman-cu pomeni, bani, idoli iconati, muti,surzi, mortali; De aceea fura la vedere, mint, manipuleaza, exploateaza si merg mina in mina cu instrumentele mortii, cu statul si cu guvernantii, neplatind nici taxe, impozite…  Pentru că transfuzia cu sânge omenesc, sau de capital, ori de învăţătură lumească ne duce la faliment, de ce mai ascultaţi de gunoierul care-şi basculează dejecţiile cosmice în inimile nenăscute din nou? ” Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.” (Mat.15/11-19) Nu mai mergeţi pe mâna amăgitorului uzurpator, căci zilele lui îi sunt numerate şi rămâneţi fără “şef”   (Ap. Cap.20); Primiţi darul Sângelui Dumnezeiesc, dar şi pe Cel fără nici un cusur, prin transfuzia cu blândeţea Lui, cu bunătatea, dragostea, pocăinţa, iertarea, neprihănirea, cu Gândirea, Învăţătura şi Înfăptuirea Lui, căci “pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Col. cap 2/13-15)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cxx.jpgNaşterea din nou este o condiţie pentru accesul în Împărăţia cerurilor…Importanța studiului biblic…Cum să ne eliberăm de îngrijorări?Ce înseamnă expresia „născut din apă și din Duh”?Ce este prietenia cu lumea? (Iacov 4:4)…Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire…Ce este trupul duhovnicesc?Dincolo de scoala suferintei tale. Ps 102 …Mă doare!Predica de pe Munte. Lecția 1: Neprihănirea care duce în Împărăția Cerurilor…Rastignirea: 10 picturi celebre cu Iisus pe Cruce…Focul care te duce în Rai…Competiţia noastră este cu Satan…Aceasta generatie nesatisfacuta, păraseste corabia,dar   se scufunda…A. W. Tozer-Oamenii sunt ceea ce admiră…Ce însemnătate are expresia „vie împărăția Ta” din Rugăciunea Domnească?Trebuie să vă naşteţi din nou…Nașterea din nou este de natură spirituală, are loc în spiritul omului și este diferită de nașterea biologică…Cele mai mari genii ale lumii au mărturisit pe Dumnezeu

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este xc.jpgCum a fost șantajată România de Rusia să trimită la Moscova tezaurul Băncii Naționale; Grigore Caraza – Aiud însângerat; VREM LIBERTATE? Sau DICTATURĂ DIGITALĂ și SUPRAVEGHERE TOTALĂ? Rezistența armată a românilor împotriva comunismului; JURNAL- CU PETRE TUTEA, de Radu Preda; Emil Cioran, SCHIMBAREA LA FATÃ A ROMÂNIEI; Mircea ELIADE, SACRUL SI PROFANUL; Constantin Noica: MODELUL CULTURAL EUROPEAN;  Între „Hanibal ante portas” și „mineriadă à la russe”; Manipulare în numele … luptei împotriva „fake news”; Atrocităţi sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord; Profeţiile lui Agatanghel în închisorile comuniste: adevăr sau legendă? Martori şi martiri din temniţele comuniste; Eroii anticomuniști și sfinții închisorilor reincriminați prin legea 217/2015;  Rusia şi restul lumii; (Ce spune balaurul rosu despre sine!) Aleksandr Dughin despre ideologia Israelului: „Sionismul este satanismul evreiesc, satanismul în iudaism!” Cum este condusă lumea în mod real și ce trebuie să se rezolve prin implementarea Noii Ordini Mondiale- Redăm textul intervenției lui Thierry Meyssan în Magdeburg (Germania), în cadrul conferințe din 4 noiembrie 2023. El explică ceea ce consideră a fi diferența fundamentală dintre cele două concepții ale ordinii mondiale care se dispută astăzi între Donbass și Gaza: cea a blocului vestic și cea la care se referă restul lumii… China și Rusia remodelează ordinea mondială. State care erau cu Occidentul sunt gata sa se urce in barca multipolaritatii globale!“Dictatura medicală” înseamnă, de fapt, o “dictatură” a corporațiilor care au descoperit un vaccin în timp real? WSJ: China aplică „leninismul digital” pentru gestionarea economiei și monitorizarea cetățenilor; Programul NSA de supraveghere și colectare a metadatelor dat în vileag de SNOWDEN a fost ILEGAL. Un tribunal american a constatat că SPIONAREA OAMENILOR nu ar fi contribuit la prinderea teroriștilor; “Cel mai mare sistem de supraveghere din istoria omenirii.” SPIONAJUL ELECTRONIC FOLOSESTE SI DATE BIOMETRICE…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cz.jpgCombaterea terorismului: “ARGUMENTUL UCIGAS OMNIPOTENT” cu care se justifica MONITORIZAREA ORWELLIANA a INTREGII LUMI; Acesta este creierul tău. Acesta este creierul tău folosit ca armă…Tehnologiile neuronale de ultimă oră pot șterge amintirile traumatice și pot citi gândurile oamenilor. Ele ar putea deveni însă și următorul câmp de luptă al secolului 21… O nouă rasă umană? Sunt voci care susțin că s-a născut deja omul care va trăi 1000 de ANI; REACTIVITATE VS PROACTIVITATE ÎMPOTRIVA ROBOȚILOR UCIGAȘI; SINGULARITATE ÎNAINTE DE APOCALIPSĂ? INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – VIITORUL ARAFAT; DISTRAGEREA ATENȚIEI ÎN LUMEA DIGITALĂ- Cum suntem deconectați de noi înșine și ce remedii avem la dispoziție; Interviu exclusiv ChatGPT: Inteligența Artificială poate avea un impact direct asupra omului și a modului în care trăiește, lucrează și interacționează cu lumea din jurul său; Revoluţia oglinzii şi naşterea omului postmodern; Conjurația miliardarilor marxiști; Să rupem împreună conspirația globală a tăcerii… COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita…. BRIGADA NUFARUL L-A ALBIT PE BUCURICA – Procurorii din CSM l-au scapat pe #rezistentul George Bucurica de dosarul disciplinar deschis dupa o plangere…(Cum sunt scoase carpele nevinovate,insa raman gainariile condamnate- s n )…LISTA DOSARELOR LUCRATE DE ECHIPE MIXTE – Socant: Inspectia Judiciara a scos la iveala dosarele incare procurorii au facut echipe comune si planuri de actiune cu ofiterii SRI, in spete care exced siguranteinationale. Printre tintele Binomului DNA-SRI se numarau Dragnea, Cosma, Ponta, Constantinescu, Ghita,Printul Paul, Blejnar, dar si…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este zc-1024x858.jpg(Si “arabul  LONDREI s-a romanizat…”)Premierul britanic Rishi Sunak o destituie pe ministra de interne Suella Braverman pentru afirmații incitatoare în presă! Studenții de la UMF Iași câștigă marele premiu în SUA cu inima artificială durabilă peste 100 de ani; ECHILIBRUL STABIL AL CĂDERII, Scris de Liviu Cangeopol; Este Vladimir Putin omul globaliștilor? Securitatea a cooperat cu K.G.B. pentru înlăturarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu; Decembrie 1989, la Bucureşti (3), de Prof. univ. dr. Corvin Lupu; Dezastru la cadastru, reportaj realizat de echipa România, te iubesc! INSTITUȚII PENTRU CEI PUTERNICI. Cazul polițistului Filimon; Austeritatea PSD-PNL, doar pentru privați. Statul obez e protejat, noile taxe și impozite pregătesc recesiunea (G4Media); INSTITUȚII PENTRU CEI PUTERNICI… Coperta unu- Panama Papers. Cum își ascund banii cei bogați și cei puternici; Politicul și mafia pădurilor. Cum blochează politicienii controalele Gărzii Forestiere; Planurile Lui HITLER Daca Ar Fi CASTIGAT… Politolog rus la televiziunea de stat a Moscovei: „Aș bombarda România, nu Polonia. Știți de ce? Pentru că au devenit prea aroganți”… Afacerea GAL-urilor: Cum au ajuns bani europeni nerambursabili la fiul unui primar, la nora unui alt edil și la soția unui fost secretar de stat; (Bestia Putin-ista si “pacifistul ” Gorbi-Iliescist  globalizeaza Apocalipsa…) Cei care îi ridică osanale dictatorului comunist Gorbaciov insultă impardonabil victimele Gulagului. Cauză a putinismului, ”perestroika” ne-a adus 20 de ani de retrocomunism iliescian. ”Niciun rus nu a făcut vreodată bine Europei” – concluziile scriitorului Cristian Bădiliță; Profil de bestie absolută: criminalul în masă Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg), agent NKVD, fondator al Securității, vânător de partizani și organizator al așa-numitului Experiment Pitești. Culisele unicului interviu acordat vreodată…Județe la baroni: Exportăm mafie locală în Italia. Baronul de Călărași, Iliuță Vasile, se pregătește să fugă din țară; Colegiul Medicilor Stomatologi din România, grup infracțional organizat protejat de sistem și de stat… Record la functii: Bugetarul cu 14 functii simultan! Un bugetar in Romania castiga mai mult decat premierul Frantei! Amarastenii muncesc din greu pentru salarii babane ale alesilor si aliatilor Iscarioteni, inclusiv pentru …( Si prin reesaparea ciurucurilor tradatoare,trase pe linii mortuare sau …)Cum au fost avansaţi criminalii din 1989; Adrian Năstase: „Ziariştii trebuie fie periaţi, fie cumpăraţi, iar când nu merge cu nici una, pur şi simplu bătuţi”…Marea devalizare a industriei prahovene-Fostele fabrici şi uzine, amintiri în ruine! Armata israeliană anunță că a găsit sub cel mai mare spital din Gaza un tunel folosit de teroriști Hamas..Tot mai multe controale după azilele groazei. Autoritățile au descoperit un centru ilegal pentru femei abuzate din Maramureș condus de fundația unui italian; Orfelinatele, ghetouri comuniste…Ghetourile din Baia Mare: un cerc vicios – by Hattie M. 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpg(Ca si carnurile sau alte dulcegarii pe care nimeni nu le interzice…) Si Fructele din import ne pot imbolnavi de cancer; Beneficiile uimitoare ale ceaiului de mentă sălbatică – Remediu natural cu impact surprinzător; Remedii Eficiente din Farmacia Naturii pentru Gastrită; Cum prevenim si tratam raceala fara medicamente; Diete cu varza rosie impotriva obezitatii, constipatiei dar si a cancerului; Durerea sub coasta stângă: Cauze și organe implicate; Atacul de cord silentios sau infarctul pe care nu stii ca l-ai avut; Semne de avertizare ale osteoporozei; Remedii naturiste pentru cele mai frecvente boli; Control prostata. Factori de risc pentru o prostata marita; Cauzele incontinentei urinare la barbati si solutiile disponibile pentru a gestiona aceasta afectiune – gama noua de produse pentru incontinenta; Cele mai obisnuite greseli in prevenirea gripei; Tratament naturist – 10 greseli de abordare; Stiai ca o buna parte din imbolnaviri si boli se datoreaza unui colon murdar ? INFECTIILE URECHII: TRATAMENTE NATURISTE. CUM LE ALEGI; Lădița Terapeutului cu 14 remedii străvechi – unguente pentru tratamente naturiste API-FITO-TERAPIE + CADOU; Iosif Ton – Despre Duhuri Rele; Află de ce iertarea ne aduce vindecare interioară; Iertarea care ne vindecă-„Toată lumea crede că iertarea este o idee minunată până când are ceva de iertat.” (C.S. Lewis); Poți Să-ți Vindeci Viața de Louise Hay; ECOLOGIA IUBIRII ȘI… VICEVERSA-Îmbolnăvirea prin ”păcat” și vindecarea prin iertare; (Doar daca ramanem Una cu Duhul Sfant-Capetenie…)Iertarea – Miraculoasa cheie divină; Ceaiul de musetel: proprietati, beneficii si contraindicatii; Ceai de papadie: ce beneficii are si cum il poti prepara; Ceai de tei: beneficii și contraindicații… citeste mai multe »

Ascultă Iacove: ” Nicidecum n’am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13/5 b) fiindcă nu ai fost, nu eşti şi nu vei rămâne singur, dacă te faci Una cu Prietenul păcătoşilor, ca să treci marea pe valuri… Şi tu-putihamasule-afla” Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău.” (Obadia/15) Nu va mai atingeţi de Pupila Dragostei Lui…” căci acela ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui !” (Zah. 2:8b) şi îşi sapă groapa pieirii… Înrolaţi-vă în Oastea Biruitorului, nu a viclenului gunoier, pentru că “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.„ (F.A.4/12) Aşadar, căutaţi-l mai intai- pe El şi pe toate ale Sale, căci în nimeni altcineva nu găsim consolare, odihnă, împăcare, adăpost, iertare, pocăinţă, dragoste, iubire, credinţă, gândire desăvârşită, ştiinţă, neprihănire Cristică (Fil.3/9)! Cât se mai poate, să ne ascundem în El, nu în catabombele lumii (Ap.6/15-17 şi Ap.9/6), îmbrăcaţi nu cu frunze, vorbe, pomeni, idolatrii, învăţături peticite şi scuze, ci numai cu “hainele –sfaturile-stiinţa şi poruncile Dumnezeieşti”, blindaţi (inbrăcaţi) pe dinăuntru cu Hristos şi cu toată învăţătura, rânduiala, voia, armatura lui… Ef.6/10-20) ; Astfel devenim una cu Duhul Sfânt-Căpetenie şi rămânem în Hristos, căci fără El suntem pierduţi (Ioan, cap. 15); Să credem că prin sângerarea lui, viaţa noastră este ascunsă cu Isus în Dumnezeu (Col. 3/5) pentru a ne comporta ca atare (1 Ioan 2/6); Să nu uităm că în El nu putem intra cu bocancii înnămoliţi prin nelegiuirile globalizării (Ex. 3/5) şi nici zdrenţuiţi de satan, ori cu poruncile cârpite, fardate (Mat.9/16-17); Înainte de venirea Lui, să-l căutăm mai întâi pe El şi voia, rânduiala, înfăptuirea, înfrânarea, bunătatea, învăţătura, smerenia şi alte bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti din Împărăţia Cerurilor;” Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mine; căci…” (Mat.6/19-34) Hristos s-a umilit (Evrei 12/1-17) pentru noi, când a lăsat confortul Ceresc şi a coborât -in şerparaia inimilor adamice, demonice, pentru ca şi noi, prin pocăinţă, credinţă Cristică şi naşterea din nou din Sămânţa care nu este vremelnică, să urcăm în Cer, prin Calea Isus, Ioan 14/6…” fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1/23) Prin botezul în moartea lui purificatoare (Rom. cap. 6), am fost innecaţi, îngropaţi, dezbrăcaţi de datini, ritualuri cultice, pomeni, tradiţii, curvii, hoţii, răutăţi, cârtiri şi de alte răutăţi şi proaste obiceiuri demonice şi…” Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v’aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui şi v’aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l -a făcut.” (Col.3/9-10)

Mulţi se roagă “tatălui nostru”, dar nu ştiu că omul nenăscut din nou are ca tată pe diavol, cum scrie în Ioan, 8/44… RUGĂCIUNEA nu este gargară; Ea este Scara Duhovnicească spre Cer, cu trepte plămădite din lacrimi amare şi Vorbe de Duh, prin care, devenind Una cu Duhul Adevarului- înălţăm prin Cuvintele lui-Biblice- mulţumiri, aprecieri, laude, cereri, recunoştinţă, ca să se facă voia Lui, să se sfinţească Numele Lui, să grăbim Venirea Lui, să binecuvântăm pe toţi semenii- începând cu vrăjmaşii, ca să se întroneze Adevărul, Dreptatea, Nehoţia- Domnia Împărăţiei Lui în fiecare celulă, în tot universul; Să învăţăm din ABC-ul Rugăciunii lui Isus, care nu se ruga doar pentru Sine. “Slujbaşii domneşti “, (pentru că le este mare teamă de creştini adevăraţi), robiţi de câştiguri mârşave, au compromis şi Rugăciunea, ca să pună în locul Făcătorului (Rom.1/20-32) taxe, pomeni, făcături-vorbe, idolatrii, condiţionări, formalisme, datini, moaşte- împreună cu alte poveri şi frâne, pentru ca oamenii să nu se deştepte, prin naşterea (eliberarea) din nou, dăruită de Isus, GRATIS, în Ioan, cap. 3 şi Rom. Cap.6!…………………Vă dăruim Ruga lui Isus, a preotului Cleopa, Boca şi a altor piloni ai lumii pământeşti şi Cereşti, din care iradiază Mireasma acestei Enciclopedii a rugăciunii… Începând cu: De ce, pentru cine și cum să mă rog şi terminând cu Mâinile Rugătoare, vă oferim un ospăţ, din care se întrupează în orice om -zborul vertical, Duhovnicesc ?….Ce înseamnă să fii în Cristos? Înarmaţi-vă cu gândirea lui Isus! Îmbracă-te cu darul neprihănirii primit de la Dumnezeu; Fericirile – Îmbrăcați în Hristos – Partea 1; Lecţia 13. Îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos; Romani 13; 14. ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos; Ce înseamnă să fii îmbrăcat cu Hristos? Dezbrăcare şi îmbrăcare; A fi „in Hristos”; 74. Îmbrăcămintea pe care o dă Dumnezeu; Locuiește Hristos în tine? Capitolul 19 — Revenirea Domnului Hristos; LUPTA-TE LUPTA CEA BUNA A CREDINTEI -1 TIM.6:12; Sabia Duhului, de E. A. Bremicker; Coiful mântuirii; Rugăciunea; Desavarsit prin suferinta…Religios ori Mântuit? Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este niciun mântuitor! Ce spune Biblia despre MÂNTUIRE? Un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos (Ioan 14.6); Este Isus singura cale spre cer? Sămânța Cuvântului; Nașterea din nou; Studiul Biblic: NAȘTEREA DIN NOU; ÎNTRUPAREA LUI HRISTOS COBORÂREA LUI ÎN UMANITATE, Ilie Bledea; “EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA” (Ioan.14:6); …”caci celce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui ! ” (Zaharia 2:8b); Greşirea cerului – Nichita Stănescu; Am murit… ca să trăiesc; Dacă animalele ar putea vorbi care dintre ele s-ar plânge cel mai mult de oameni? Patriarhul Kiril, susținătorul lui Putin, a lucrat pentru KGB în anii ’70;  Cu Hristos sunt ascunsa in Dumnezeu!… privind ţintă la Isus …  (Evrei 12.2); Am fost omul străzii până m-au găsit doi îngeri. Azi știu din nou cuvântul FAMILIE|Constantin Ioniță; MARX ŞI SATAN, de Richard Wurmbrand ; Diavolul și Karl Marx”: Este posibil ca tatăl comunismului să fi făcut un … Ioan Paul II: Ideologiile răului și gândirea europeană ; Războiul cu Gaza și viitoarea invazie a Rusiei în Israel; O istorie biblică a lui Satana, cu Rev. Dr. Lazăr Gog ;Charles Spurgeon – Căutaţi mai întâi…Ocupa-te de treburile lui Dumnezeu, si El se va ocupa de treburile tale! NU TE JUCA CU DUMNEZEU! Nu te juca cu pocainta; Te Va Costa Totul … ZIUA DOMNULUI IN BIBLIE; Cum ai făcut aşa ţi se va face (vremea răpirii); Obadia – dreptate și judecată; Prezentarea judecatii de apoi a natiunilor in cartea profetului Ioel; Răpirea și Ziua Domnului; Obadia- sau, „în cel căzut, să nu dai!”, „Mândria vine înaintea căderii”; Războiul cu Gaza și viitoarea invazie a Rusiei în Israel;T.S. Eliot, laureat al Premiului Nobel în literatură: „Nu cred că- cultura Europei ar putea supraviețui dispariției credinței creștine”

Gest neobișnuit al Justiției: judecătoarea șpăgară și drogată din Suceava, băgată în arest. Ea are trei copii, dar punea casa la dispoziția celor care doreau să se drogheze; Bizarul caz al judecatoarei ce nu poate justifica 30 de milioane de lei! Implicata si in dosarul BRD cu Udrea; Ce avere are Ion Georgescu, primarul (PSD)din Mioveni? A fost reținut sub acuzația de trafic de influență; Este noua ordine mondială o ordine satanică? (I) Este noua ordine mondială o ordine satanică? (II); Este noua ordine mondială o ordine satanică? (IV) Este noua ordine mondială o ordine satanică? (III) Despre criza majoră și globală ce va veni; NOUA ORDINE MONDIALA – SUPRAVEGHEREA IN MASA. OCULTISMUL. CONTROLUL POPULATIEI. CONTROLUL MINTII – EPISODUL 7; Doi din trei români cred că oculta mondială a provocat pandemia ca să poată controla populația; 6. RĂZBOIUL MONDIAL AL “ELITEI” BOGAȚILOR CU POPULAȚIA LUMII – o…13. La un an de la debutul noului totalitarism patologic… Opinie: PLANUL NOII ORDINI GLOBALE “CHINEZEȘTI” PRIN… KLAUS SCHAWB, fondatorul Forumului Economic de la DAVOS: „Atât timp cât nu este vaccinată toată lumea, nimeni nu va fi… LUMEA JUCATĂ LA PĂCĂNELELE IADULUI… Rusia continua sa faca Legea…Consiliul de Securitate al ONU – un tigru fără dinți; (Vorbarie Puti-ONU-ala) Culmea RĂZBOIULUI: Rusia a propus în Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezoluţie care cheamă la o ‘încetare umanitară a focului’ în Gaza! Citate Elbert Hubbard; Citate G.K. Chesterton; Citate Emil Cioran; Ce ar spune câinii dacă ar putea vorbi? Calul Troian al lui Putin: Cum infiltrează câte un om în interior acolo unde nimeni nu se așteaptă; (Ce TUPEIST nazist…); Vladimir Putin dă cărțile pe față! Compară asediul israelian al Fâşiei Gaza cu cel nazist al Leningradului; Planul divin: Ioan Paul al II-lea, Ronald Reagan și sfârșitul dramatic al războiului rece. De Paul Kengor și Robert Orlando; „Diavolul și Karl Marx”: Este posibil ca tatăl comunismului să fi făcut un fel de pact cu Satan?Temnita Rosie (1997); Martiriul de la Vaslui (suprimarea fizică – între crimă şi moarte martirică). În amintirea unui moment trist și dureros pe care este bine să nu îl uităm… Memorialul durerii: Garda tineretului român (@Arhiva TVR); Memorialul Durerii-UN CETATEAN DE ONOARE(EPISODUL 34); Memorialul Durerii EVADARILE DIN GULAG ION IOANID(EPISODUL 28); Memorialul Durerii – Corneliu Coposu, un destin; Grigore Sandu – un luptator anticomunist din Muntii Dornelor; Reporter special: ultimul partisan; Richard Wurmbrand | Povestea ofițerului rus; Richard Wurmbrand – Crăciun în închisoare; O înfricoșătoare Carte neagră, de Mircea Morariu; Răul rus: anatomia putinismului; Memorialul durerii: Dacă zidurile ar putea vorbi… Richard Wurmbrand (2006);  „Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ne obligă să avem cam aceeași lege ca și cea votată de Rada de la Kiev în domeniul securităţii statului, al celei militare şi informaţionale”; Decembrie ’89 si teoria conspiratiei (III); Tovarăşi kaghebişti, nu mă executaţi! Iertaţi-mă că n-am spus tot… Siguranța rutieră în România, la pământ. În fiecare zi mor patru oameni în accidente de circulație; Fabulosul caz al șefului Poliției Române pensionat la 44 de ani care are un bloc cu șapte etaje în București și va fi cercetat pentru avere nejustificată de doar 1,15 milioane de lei; Averea uriașă a unei obscure deputate PSD: cu doi angajați a făcut profit de două milioane de lei, rata profitabilității – 63%. Deputata este „mama copilului” președintelui CJ Tulcea; Felix Mondialu’, arendaşul statului. Contracte secrete, dar cu dedicatie; (Asa s-a nascut Romania PeSeDista…)APAPS inventeaza metode unice in lume de privatizare si administrare’; Privatizarea CFR Marfa seamana tot mai mult cu un joc de Poker;Cu „dedicație” de la Ciucu pentru apropiații lui Omar Hayssam. Peste 9.5 milioane de lei plătește administrația Ciucu unei asocieri care s-a aflat în vizorul DNA; (Cine ii vindeca pe doctorii studentilor ?) Studenții din UMF Iaşi refuză să participe la cursuri unde li se citește ore în șir din PowerPoint-uri învechite; Nașul lui Dragnea are afacere cu dedicație în Făgăraș; Neglijențe sau trădări grave în privatizarea PETROM, SIDEX și ASTRA?! DOCUMENTE ÎN EXCLUSIVITATE! O lege promovată de deputatul vâlcean Eugen Neață, modificată („măcelărită”) pe ascuns anul acesta, în parlament, aduce multe milioane de euro în conturile familiei pesedistului Paul Stănescu; Paul Krugman: Va ucide Putin economia globală? Lecții desprinse după primul război mondial;Cum și-a băgat Rusia coada în războiul din Israel? Statiunea Herculane, vanduta si ruinata; Despre tehnica dezbrăcării unei domnișoare cu ajutorul artei; Asta-i Romania   – Vasluiul lui „Spagar cel mare” | Cazul „Baronului de Vaslui”; Jurnalul de baron cinstit al lui Dumitru Buzatu; Razboiul din Israel: Avertizarea Pastorului Florin Antonie din ianuarie 2023…Unde sînt vacile? Ce rol joacă Rusia în invazia Hamas din Israel? Mihai Eminescu dezvăluie planurile proto-comuniștilor în România acum exact 143 de ani, pe 18 octombrie 1880…Manifestul lui Viganò: Ridicați-vă, rupeți lanțurile, evadați din acest Circ Infernal! – Începe Marea Bătălie împotriva Satanei; Predictie sumbra a lui Fukuyama. Ucraina devine noul Israel;(Alte hotii in halat albb) Medicul Leonard Chirițescu, arestat din nou! Lua salariul de doctor la centrul Bozieni fiind pontat fictiv! ANALIZĂ. Axa Răului: în jurul Rusiei se coagulează un puternic pol al dictaturilor și autocrațiilor planetei. Se profilează una dintre cele mai grele încercări pentru lumea democratică; România lui Iohannis: a scăpat de pușcărie și Darius Vâlcov, „creierul“ lui Dragnea. A luat șpagă 4 milioane de lei, dar „fapta s-a prescris“!Loteria Română nu are sistem de joc online, dar e condusă de un director PSD-ist cu 4 salarii, 4 terenuri, 4 apartamente și o casă în București. Venituri lunare de 6.500 de euro! Joe Biden: „Hamas și Vladimir Putin doresc să distrugă democrația vecină”; Planul lui Putin de a profita de războiul Israel-Hamas. Rusia și China spionează o oportunitate de a distrage și a discredita America…Felix Mondialu’, arendaşul statului. Contracte secrete, dar cu dedicatie….Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uu.jpg citeste mai multe »

“El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (de lepra păcatului – 1 Petru 2/24 şi-Is. Cap.53);El şi-a sat propria viaţă “ca preţ de răscumpărare” (Marcu 10/45 şi Mat 20/28), pentru cei care cred, adică îl primesc plin de Har şi de Adevăr, dimpreună cu învăţătura, educaţia, voia, rânduiala Dumnezeiască; Cine nu crede că a purtat TOATE nelegiuirile noastre şi le-a îngropat pentru totdeauna, îl face mincinos pe Creator şi pune la îndoială evadarea noastră din carcera satanei, dar şi răstignirea, îngroparea şi învierea Salvatorului, care ne-a eliberat pentru totdeauna de orice urmă de păcat;” Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” (Rom. 6/2) De ce mai dezgropăm moaştele nelegiuirilor şi, nu doar că le pupăm, dar le şi mâncăm pe pâine…! Spre deosebire de preotul Aaron, care a pus toate nelegiuirile poporului şi ale sale pe capul ţapului ispăşitor şi i-a dat drumul în pustie, (Lev. Cap. 16- de unde satan le-a luat şi le vinde şi azi pe tarabă sclavagizaţilor lui), Prietenul păcătoşilor şi Preotul veşniciilor a luptat până la sânge împotriva oricărei fărădelegi (Evrei 12/4); El a venit ca Miel al lui Dumnezeu, ca să înlocuiască toate jertfele şi pedepsirea noastră; De dorul şi dragostea noastră (Ioan 3/16) a ridicat păcatul lumii de pe inima presată de nelegiuiri şi…” tot aşa, Hristos, după ce S’a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce -L aşteaptă.” (Evrei 9/28) Hristos, Paştele nostru a fost jertfit, ca să “Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru,” (2 Cor. 4/10) pentru Triumful cosmic

 (Copilul de suflet al lui Iliescu a furat miliarde (nu doar milioane) si a bagat in pamant pe toti care  se impotriveau  caracatiței din Vaslui- inclusiv pe CONTABILA PRIMARIEI Stefan cel Mare-Lupascu Viorica, aruncata in mormant de vie, pentru ca a refuzat  sa  sponsorizeze apucaturile hotoase, porno- fesenoase etc…Dovezi BOMBĂ care îl îngroapă pe Dumitru Buzatu: Baronul de Vaslui cerea ȘPAGA doar pentru el – Stenograme incendiare; Lupul instelat pazeste tarla tarii si ,drept rasplata este pensionat la varsta fecioriei!) Fostul șef al Poliției Române, avere nejustificată ; (Ca si “”intelectualul “” Ion Iliescu…) „Apostolii Epocii de Aur“, un nou serial-documentar marca „Weekend Adevărul“;  (De ce nu-i vindecati pe “”doctori””  de mita,spaga etc? Grupare infractionala de chirurgi si anestezisti la „Marius Nasta”. Perchezitii DGA, toti luau spagi si imparteau apoi banii intre ei; (E plina tara de BUZATI, dar cand confiscati miile de miliarde de la ceilalti gusati?De aceea baronii prospera si votalaii dispera…) Amurgul baronilor PSD. Cad ca popicele adversarii lui Ciolacu (Adevărul); (Dupa ce s-au facut mari si tari,folosindu-se de gunoaiele lumii…);Emmanuel Macron, despre migranţi: «Nu putem primi toată sărăcia lumii»; O “”minciună”” cu bătaie lungă: șefa FMI și declarațiile „satanice” despre bătrânii care „trăiesc prea mult”; (Nepotul evazionistilor ne aghezmuieste cu gargara  …); Marcel Ciolacu, despre măsurile de combatere a evaziunii: „Avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană”; (Pentru ca noi furam,legiferam si ne reabilitam,va…); Lege nouă: evazioniștii scapă de închisoare (Cine- vindeca pe incurabilii mitei?!);Percheziții la Spitalul „Nasta” din București: chirurgi, anesteziști și medici rezidenți cercetați pentru luare de mită;( Inca)…50.000 de euro, găsiți acasă la un doctor / Percheziții la Institutul „Marius Nasta” din București. Medici, suspecți că au luat mită pentru operații; (Mafia din Romania este nemuritoare); Dosarul – Mafia cărnii. Iustin Paraschiv, arestat în dosarul evaziunii fiscal; Mafia deseurilor, tun de 10 milioane de euro. Ample perchezitii, „inselaciune cu consecinte deosebit de grave”; (Asa a inceput Fesenirea tarii); Dragon evazionist cu 205 capete. Mafia pesedista din Teleorman, lovita puternic; John Gray „împotriva curentului”; Citi oameni a omorit comunismul? Si cine erau ei?*Crimele comunismului; (Pentru ca se pregatesc crime multilateral de globaliste,nu se judeca Matrita komunismului…);Crimele comunismului, neajunsurile globalizării; Presa despre Herta Müller;  Putin și Occidentul Al treilea război mondial? În viitor, vom fi conduşi de Inteligenţa Artificială, într-un guvern unic mondial. Vom putea avea încredere în calculatoare? Inteligenţa Artificială va pune stăpânire pe minţile oamenilor, la fel ca în filmul „Matrix”?Polițist din Iași printre membrii grupării care le vindea tinerilor dispozitive de vapat și dulciuri cu droguri …Fost director Google avertizează: cercetătorii pot crea din Inteligenţa Artificială un „zeu al răului”!China realizează o Inteligență Artificială „la scară cerebrală”, folosind cel mai recent supercomputer al său;  Atenție! Se apropie „închisoarea digitală”; Dictatura digitală a tehnocrației este tot mai aproape;  Harari despre supravegherea subcutanată; Yuval Noah Harari: Noi (vaccinații) suntem acum animale „hăcuibile” (hackable); Botniță pentru oameni și informații: Informațiile neagreate de sistem sunt etichetate «teoria conspirației», «fake news» și sunt cenzurate (I); Marea Resetare este o Contra-Revoluție: Gulagul care se pregătește ‒ Puterea caută doar un pretext; (Pentru ca Inteligenta luciferica lucreaza la omul artificial,se produc si mancaruri sintetice…) Industria alimentelor artificiale se dezvoltă. S-au făcut primii pași pentru producerea peștelui sintetic; Beneficiile cărnii sintetice și părțile negative ale consumului; Italia interzice carnea produsă în laborator și alte alimente sintetice; INTERVIU Legătura dintre mâncarea irosită, AI și temperaturile de afară: cum va afecta carnea făcută în laborator clima în viitor;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este y-1.jpg

 (Sfantul cel mai mare si mai bogat al Burgheziei neo-komuniste nu se dezminte!) Baronul Buzatu, prins in flagrant cand incasa o spaga de 1,25 milioane lei. Mita reprezinta 10% din valoarea unui contract; O trecere în revistă a acuzațiilor de luare de mită și șantaj adresate oamenilor de presă; (Lucratura globalie…); Simona Halep, noi declarații în scandalul de dopaj: „Nu au găsit nimic rău în sângele meu. E o nebunie”. Mesaj pentru Serena;Alis Popa: “S-a trecut mult prea ușor peste știrea că CIA și-ar fi mituit proprii ofițeri de …  Barbie: Ce se plantează insidios în mințile copiilor?Recenzie despre versurile satanice, de Salman Rushdie: Hai să vorbim. . . Vremea muștelor: Claudia Piñeiro; 5 pași pentru a contacta un corrector; Cum să publici o carte într-o editură; 7 noutăți literare asortate de la 7 scriitori; Start spre ultimul final ?! Martirii Ținutului Herța – Anul 1942 (5); Inteligența artificială și medicina (2); Marea tabla de sah – Zbigniew Brzezinski; Top 5 carti cu noi impresii (2); Kissinger si „Ordinea mondiala”; 8 carti recomandate de Mark Zuckerberg, carti traduse in romana; CTP pune intrebarea care naste monstri: „va face guzganul galbejit – Dumitru Buzatu – vreo zi de puscarie?” (Cine lucreaza fara Dumnezeu,devine praf si desertaciune!)  Spionajul industrial practicat de Romania comunista. Istoricul Petre Opris: „Ceausescu, dupa vizita in China: «Copiem si pe mama dracului!». A fost un esec…Imagine(Komunismul i-a facut intelectuali pe tampiti, iar PeSeDismul le-a dat si doctorate…); Apostolii Epocii de Aur. Analfabeţii cu diplome din ceauşism. Câtă şcoală aveau comuniştii? Analiză | China vrea să facă din BRICS un grup geopolitic. Va fi un rival pentru G7? De ce geme Armata română, membră NATO, de ofițeri rusofili care-l aplaudă pe Putin. „Toți sunt antiamericani convinși, din motive ideologice. Pentru ei, America e Imperiul Răului”; Cum mințea Putin în 2008, când a sfâșiat Georgia: „Crimeea nu este un teritoriu disputat. Acolo n-a fost niciun fel de conflict etnic. Rusia a recunoscut demult frontierele Ucrainei de astăzi”; (Beat sa fii,mita sa dai  si alcolemie n-ai!);  Cum dilua asistenta din Baia Mare probele de sânge ale șoferilor prinși băuți la volan. Ar fi strâns 35.000 lei din mită; (Doar CATEVA … )  AVERI NEJUSTIFICATE ÎN CUANTUM TOTAL DE APROX. 487.000 EURO ȘI SESIZARE PARCHET; (Alte  cateva maruntisuri…) AVERI NEJUSTIFICATE ÎN CUANTUM TOTAL DE 1,3 MILIOANE LEI; Buzatienii mint,fura,manipuleaza,demonizeaza  si compromit totul,inclusiv  Maretia Bratienilor!); Fiul lui Dumitru Buzatu compara familia sa cu Brătienii: „Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu”…Top 8 cei mai bine platiti scriitori din lume; Schweighofer pleaca din Romania: „Este o victorie civica uriasa”. Compania a fost adusa in Romania de Iliescu si Nastase; Caracatița din Vaslui extinsă de GREII județului cu TUNURI de milioane de euro – Dezvăluiri despre „clanul Buzatu”, la Culisele statului paralel

Creştini de pretutindeni, până când vă jucaţi cu păcatul? Adică- de ce-l minţiţi pe Iisus, care i-a zis femeii şi nouă, TUTURORA, cărora ne-a dat Harul victoriei “: du-te şi să nu mai păcătuieşti”, (Ioan, cap.8/11), pentru că păcatul aduce suferinţă, ceartă, boli, bârfă, minciună, curvie, viclenie, ură şi alte otrăvuri descrise în Romani cap.1/28-32! Dumnezeu a sângerat în locul fiecăruia dintre noi, TOŢI, pentru ca, din respect, recunoştinţă şi din dragoste pentru El- să nu mai păcătuim niciodată, ci să trăim cum a trăit El printre noi… Şi dacă nu credem, El ne-a strămutat de sub gunoierul amăgitor şi acum, viaţa noastră este ascunsă cu Iisus, în Dumnezeu, ca să călcăm în picioare domnia, guvernarea-globalizarea răului, căci în noi domneşte El,(care este cel mai mare şi mai tare-1 Ioan 4/4) dimpreună cu toată Plinătatea celui care împlineşte totul în TOŢI; „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.” (Rom.16/20)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 21.jpgDe ce a spus Isus, „Du-te și nu mai păcătui!” Asta este imposibil? În aşteptarea judecăţii…PACATUL NU POATE OPRI HARUL LUI D-ZEU… Cum să învingem păcatul…Îndreptăţit pentru a Distruge Puterea Păcatulul…Cum pot să înving păcatul în viaţa mea de creştin?Cum să fii eliberat de puterea păcatului (1)Unor predicatori le este teamă să predice adevărul din pricina banilor…În căutarea adevăratei biserici … Majoritatea bisericilor nu rezistă testului Scripturilor…Hoţi în biserică…Harul lui Dumnezeu şterge sau înlătură oare Legea?…Fiara Balaurul şi Femeia…Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! (Balaam, Numeri 22.32)„Creştinul ateu“ de Craig Groeschel…Chemarea de a ieşi din Babilon…Femeia în roşu…„Îndoială şi credinţă“ de Alister McGrath;Secretul biruinţei…Ce semne arată pierderea autorităţii spirituale ? [Osea 13.1-5] Recomandări de lectură pentru 2019 C.S. Lewis, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr (recenzie)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3.jpgCo-fondatorul Bisericii Sataniste din Africa de Sud, renuntă după ce experimenteaza dragostea lui Hristos; Inteligenţa Artificială poate deveni „Dumnezeu” pe Pământ – avertizează mai mulţi lideri; Pastilă pentru suflet-Suferința, poarta mângâierii; Purtam in noi omorarea lui Isus (prin Duhul…sa moara faptele trupului); Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin Cuvântul mărturisirii lor…despre armele luptei noastre; VIAȚA LUI ISUS SĂ SE ARATE ÎN TRUPUL NOSTRU; Dumnezeu are un scop în fiecare încercare; Pastilă pentru suflet-Suferința, poarta mângâierii;Purtarea crucii şi răstignirea [2 Corinteni 4.10-18, Galateni 2.20-21, Marcu 15.21, Luca 9.23]; Comori în vase de lut- 2 Corinteni 4.7-12, de David R. Reid; Perioada de timp actuală şi cea viitoare; Viaţa veşnică în epistolele Pauline; A purtat păcatele noastre- Meditaţii zilnice – Fritz Berger; Cel care a purtat păcatele noastre, de E. A. Bremicker; A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor?Aspecte ale ispăşirii, de Roy A. Huebner; Jom Kippur: Marea zi a ispăşirii- Leviticul 16; Lucrarea terminată a lui Hristos; Un cuvânt despre împăcare, ispăşire şi suplinire; Inteligența Artificială ar putea fi… Satana? O postare şocantă de pe un forum de jocuri video;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 44.jpgInteligenţa Artificială poate deveni „Dumnezeu” pe Pământ – avertizează mai mulţi lideri; V-AŢI GÂNDIT TOTUŞI, DE CE INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ ESTE SATANICĂ?! PENTRU CĂ ESTE O INTELIGENŢĂ SEPARATĂ DE SPIRIT: NU ESTE MORALĂ, NU ARE EMPATIE, SENTIMENTE, UMANITATE; IA, satanică: Cercetătorii pun bazele unei Inteligențe Artificiale cu mentalitate de stup; De ce a crezut Satan că Îl poate învinge pe Dumnezeu? SatanCon, cea mai mare adunare de sataniști din lume. Cum s-a desfășurat? Jocul cu diavolul: De ce unii îi fac statuie; RĂSCUMPĂRARE, RĂSCUMPĂRĂTOR; Mijlocitor; Despre răscumpărarea biblical; Globalism, fărădelege, apostazie: Lumea este gata, dar Biserica este gata?Cenzura pe internet s-a înrăutățit de-a lungul anilor, dar tocmai am trecut printr-un prag care va duce lucrurile la un nivel cu totul nou; Dumnezeu avertizează lumea necredincioasă – O privire asupra lucrurilor ce vor veni – Jan Markell; Interviu cu Florin Antonie – pastor la Biserica Genesis Londra; Fostul Şef al Mafiei, Michael Franzese, se Naște din Nou, Predică Despre Isus: „Există un Cer și Există un Iad; Marea Dispariție: Speranța Noastră Glorioasă într-o Lume Plină de Disperare; citeste mai multe »

“… Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe… tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.” (Matei 24:37-39) Să învăţăm de la “cre (ş) tinii globalişti” din vremea lui Noe, care au refuzat să intre în Arca salvatoare, prin pocăinţă, crezându-se mai presus decât Dumnezeu! Dacă nu învăţăm nici de la Komunistul Faraon, care a fost răsplătit cu urgiile din Exod, vom primi şi noi – răsplăti APOCALIPTICE, dacă, prin naşterea din nou nu intrăm în Corabia Cristică! Deci, pentru iubitorii de bani, de trufie, de sine, de hulă, de… (2 Tim.3/1-5); Pentru cei cărora le place doar să-şi anestezieze mădularele curviei, lăcomiei, porno-hoţiei… (Col.3/5-6); Pentru cei care vor să rămână una cu faptele parinteşti-nenăscuţi din Sămânţa învăţăturii şi rânduielii lui Dumnezeu (Luca 8/11)-idolatri, bârfitori, vicleni, egoişti etc (Gal.5/19-21); Pentru cei care se ruşinează să umble cu Dumnezeu(Gen.5;22-24 si 6/9) şi nu vor să se umple cu Plinătatea Duhovnicească, deci nu vor să-l primească, să-l cinstească pe Vindecător, Eliberator, Dăruitor, Mântuitor (F.Ap. 4/12), dar şi pentru toţi, ceilalţi- primiţi, gratis, Medicamentul Dumnezeiesc din Rom. 1/16-32… Este adevărat că oamenii fireşti, neannoiţi îi seamănă satanei (Ioan 8/44), dar… “Şi de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă, de nu ţi-ai adus aminte şi nu ţi -a păsat de Mine? Şi Eu tac şi încă de multă vreme: de aceea nu te temi tu de Mine. Dar acum îţi voi da pe faţă neprihănirea şi faptele tale nu-ţi vor folosi! Şi atunci să strigi şi să te izbăvească mulţimea idolilor tăi! Căci îi va lua vântul pe toţi, o suflare îi va ridica. Dar… (Îs.57/11-13)” Şi dacă se “descurcă” fără Dumnezeul Bibliei, se vor convinge în gheenă”… Căci mie nu mi -e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris:, Cel neprihănit va trăi prin credinţă. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le -a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s’au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s’a întunecat. S’au fălit că sunt înţelepţi şi au înebunit; şi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într’o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i -a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s’au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i -a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile … tot astfel şi bărbaţii…Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i -a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Rom.1/16-32)

Marian Godină, excepțional: „E ruşinos şi imoral ca un polițist să iasă în stradă că vrea salariul mărit într-o țară în care pandemia a lăsat mii de oameni şomeri!”…Mai stiti ceva de dosarul valiza, ala cu Teldrum? O sa se prescrie si acolo faptele, iar pentru alea neprescrise nu vor exista probe. ..Ca numai un om fara creier poate crede ca la Teldrum s-a furat pentru Dragnea… Iohannis a început să vorbească în maghiară la nici două ore de la vaccinare: „Jo napot kívanok, Bill Gates!”… Mari realizări ale PSD. Azi: salariul de 6000 de euro plătit de TVR lui Ionuț Cristache din bani publici… Bogdan Stanoevici, pe vremea când era şeful Circului, către Firea: „Prezența dumneavoastră dovedește că circul are viitor!”Poliţia presei: de la mogulul Ceauşescu la mogulul Voiculescu-Cenzura regimului comunist aplicată draconic de Suzana Gâdea ori de Eugen Florescu funcţionează impecabil şi azi.Încercarea de reînviere a comunismului – de Iosif Țon… Familia și ideologia marxistă – Interviu cu prof.dr. Iosif Țon … Iosif Țon: Reînvierea comunismului se pregătește în culise …Profeția teribilă a omului care a anunțat criza! Ce urmează în SUA este fără precedent… Civilizaţia modernă se autodistruge? Terifiantele proiecte ideologice ale secolului XX  ……MARTURIILE CUTREMURATOARE DESPRE STAPANII LUMII ALE SAVANTULUI ANGHEL RUGINA… Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan: „Vrei sa te vindeci de boala? Impaca-te cu vecinul”dusmanul”…(Decat cu  cu un „antivirus”,mai bine -fara el…) Avertisment transmis de Moderna: „Vom trăi cu virusul pentru totdeauna”

Metoda clasica de cultura a castravetilor; Avantajele ingrasamintelor lichide; Tehnologia de cultură a verzei în sere și solarii; Tehnologia moderna de cultura a castravetilor extratimpurii, etc…....Balonarea poate fi semnul acestei afectiuni grave… Diete cu varza rosie impotriva obezitatii, constipatiei dar si a cancerului…Cat e nevoie sa ne tratam cand suferim de afectiuni cardiace…Cum ne influenteaza starea de spirit, culorile din jurul nostru…Plante care alunga durerea de cap… Vinul roșu ajuta la echilibrarea florei intestinale…Cancer colorectal: consumul de pește de trei ori pe săptămână reduce riscul…Risc de demență crescut daca luati aceste medicamente…De ce are cafeaua un efect laxativ

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este nb.jpg

” În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (F.A.4/12); Să învăţăm din împietrirea şi rătăcirea celor care n-au avut timp şi loc pentru El, fiindcă şi noi spunem, cu vorba-că suntem creştini, adică suntem CRISTICI, umpluţi cu Plinătatea lui, cu Gândirea, cu învăţătura Dumnezeiască; însă, nu numai că nu-l primim, dar l-am dat afară şi din biserică! Totuşi… „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine. „(Ap.3/20) ! Până când nici noi nu vrem să intrăm în graţia, în odihna, în protecţia, în dragostea Lui şi nici pe el nu-l găzduim în locul satanei din inima neinnoită! Deşi El este corect, bun, plăcut, sănătos, purificator, punctual, productiv, iertător, atotştiutor, trimis ca să ne ajute, îl refuzăm şi pe Duhul Sfânt-Căpetenie, pe care ni l-a dăruit să locuiască în inima născută din nou (din Sămânţa Dumnezeiască), pentru a domni, a munci dimpreună cu noi şi a rodi în noi (Gal.5/22-23)… Cât se mai poate,” Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.” (Ioan 15/4-6)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este aa-1.jpgDespre mântuire… Religios ori Mântuit?Cum eşti? Mântuit prin har… Ce se întâmplă atunci când mori?„Toţi ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Cristos”2 Corinteni 5:1-10…Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele… John 15:6 Dacã nu rãmâne cineva în Mine, este aruncat afarã… Iată, ei stau la ușă și bat… Ap. Capitolul 3:  Walter Scott… Singura Cale de mântuire… Cand va reveni Isus Hristos? Nimeni nu stie timpul exact al revenirii, posibil sa traim ultimele zile inainte de intoarcerea Lui. Trebuie sa fim pregatiti, spune Billy GrahamPrimejdia neomarxismului (1): celebrarea nașterii unui monstru Prof. dr. Iosif Țon ; (Pentru ca se cred peste Dumnezeu…)Globaliştii vor să creeze din oameni „zeităţi superioare” Zilele lui Noe sunt acum!; Staretii despre vremurile din urma – Lumea inaintea celei de a Doua Veniri a lui Hristos; Ca în zilele lui Noe… De ce a fost nimicită generaţia lui Noe? ARCA LUI NOE- MIT SAU REALITATE? Lot – un „drept“ într-un loc greşit; Lot – un om chinuit de alegeri proaste,BY BARZILAIENDAN; Profetii despre Antihrist- Sfarsitul lui Antihrist; Inainte mergatori ai lui Antihrist; Alte profetii despre Antihrist;Pustiirile lui Antihrist; Opinii succinte; Pergam: Unde este tronul lui Satan;Credinţa în extratereştri va înlocui religia tradiţională în curând? din ce in ce mai aproape de sfarsit…15 întrebări pentru evoluționiști; Evoluționismul nu e știință; Un fost satanist avertizează creștinii cu privire la pericolele Halloween-ului; Primejdia neomarxismului (3): planul diabolic de îndoctrinare a copiilor Prof. dr. Iosif Țon; Relația dintre teologie și știință în contextul contemporan; Fundamentele creștine ale statului de drept în Occident: o moștenire a libertății și a rezistenței împotriva tiraniei; Îndumnezeirea creației-Unitatea lumii fizice și centralitatea omului;Lăsaţi în voia noastră, de R.C.Sproul; Israel permite cuplurilor gay să recurgă la mame surogat pentru a avea copii, a decis Curtea Supremă;  Cine se va închina fiarei? Curvia. Cauzele ei; Arta disciplinei echilibrate; De ce răul este numit bine și binele rău? Alin Lolos – Despre Pastori si lideri corupti, nemantuiti, imaturi si lumesti; Bogăţiile harului; Evanghelia pocăitei, după F.B.Meyer; Discuţii asupra Epistolei a doua către Tesaloniceni, Capitolul 1; Liberi în Hristos; A SOSIT MOMENTUL ADEVARULUI; Romani (1:18-32); Versete din Biblie pentru transsexuali; Mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei necinstiri şi nelegiuri; SECRETUL BUCURIEI, Richard Wurmbrand; Sabina Wurmbrand – Nobletea suferintei; Deosebirea dintre religie şi credinţă......Cum au furat Tăriceanu şi Năstase un miliard de euro prin retehnologizarea hidrocentralei Porţile de Fier! Adrian Năstase: „Ziariştii trebuie fie periaţi, fie cumpăraţi, iar când nu merge cu nici una, pur şi simplu bătuţi”; Cat de „libera” era presa in perioada cand premier era infractorul Adrian Năstase; Cum erau terorizaţi ziariştii în epoca Adrian “Puşcărilă” Năstase, perioadă în care nu exista Mafia TV (Antena 3 şi RTV) să dezinformeze şi să manipuleze; Lingăii şi pupincuriştii mafiotului puşcăriaş Adrian Năstase; KGB-istul Ion Iliescu este coautorul procesului de rusificare din Basarabia, după 1989;  KGB-istul Ion Iliescu punea torţionari comunişti să scrie despre crimele comunismului; ADRIAN NĂSTASE, ASASINUL PRESEI SCRISE DIN ROMÂNIA; Războiul împotriva lui Dumnezeu; Inteligența artificială ar putea scrie un best-seller în cel mult 31 de ani; Proiectul L.U.C.I.D.– războiul invizibil ; Fiți pregătiți pentru ceea ce va urma; Am ajuns cobaii lumii; Microciparea copiilor; Şoşoacă şi Ciolacu, schimb de replici dure în Parlament: „Du-te la America și linge-i clanța”/ „Sunteți o mincinoasă ordinară”; Fiul unei judecătoare a ucis o femeie și a fost eliberat după un an. CTP: Băi, râmelor, băi târâților…(Sa nu uitati sa le spuneti si urmasilor-urmasilor…)Privatizare „cu dedicatie”; Subevaluată și vândută cu dedicație; ROMÂNIA FURATĂ. Petromidia, privatizare cu dedicație; EXCLUSIV – CINE SUNT PAPUSARII PRIVATIZARII CU DEDICATIE DE LA CFR MARFA si CUM SA VINZI CUPRUL UNEI TARI LA PRET DE GOGONELE; APAPS inventeaza metode unice in lume de privatizare si administrare; #BahamasLeaks: detalii secrete ale afacerii Rompetrol şi ale privatizarilor cu dedicaţie; Cum a fost privatizat Bucureștiul; Europarlamentarul Ramona Mănescu, tunuri imobiliare prin metoda „Mătușa”;SECRETUL IMOBILIAR AL UNUI MAGISTRAT; UN SECOL ÎN ROMÂNIA. JAFUL ȘI RUINA DE LA BĂILE HERCULANE;Aventurile lui Huckleberry FinnTop 10 curiozităţi despre limbile lumii! Top 25 lucruri interesante despre lumea in care traim;Top 8 curiozități arhitecturale; Top curiozitati despre Spania; Napoleon Hill. 10 curiozități despre părintele literaturii motivaționale și cele mai bune 5 cărți ale sale;“Drumul Rusiei”, o carte-mărturie scrisă de Rüdiger von Fritsch, fost ambasador german la Moscova: “Rusia nu face nimănui viața ușoară!”Limbajul trupului face cât o mie de cuvinte. Când gesturile îi trădează pe infideli și pe îndrăgostiți; Limbajul trupului, o armă cu două ,,tăișuri”; De ce a mers Zoe Dumitrescu Bușulenga la mînăstire? Ultimele clipe din viața lui Liviu Rebreanu, povestite de soția scriitorului; CURIOZITATI DESPRE GERMANIA: TOP 15 CELE MAI INTERESANTE LUCRURI DESPRE ACEASTA TARA; 14 lucruri interesante despre Italia; Top 10 curiozități despre județul Bihor; Curiozități despre Suedia. Ce nu știai despre Suedia; Opt (auto)biografii pe care merită să le citești; Cine a Fost Walt Whitman; 10 Carti biografice pe care vreau sa le citesc; Cele mai importante cărți ale secolului 21 până acum: o analiză a impactului cultural și social al acestor lucrări; Putin recunoaște că îi controlează pe Sandu și Năstase, alături de Dodon: sunt partide așa-zis pro-occidentale; Presa, de la speranță la skepticism; IDIOȚII EUROPEI; KAREL ČAPEK: „NOUA NORMALITATE” A FOST PREZISĂ ÎN URMĂ CU 85 DE ANI; Acesta este scopul neomarxiştilor; Metaforele inteligenței artificiale ale unei guvernări eșuate și ale „praf-aleșilor neamului”; Spune despre sine că se simte ca un Dumnezeu; Noua normalitate, neo-marxismul și marea resetare; SE ÎNDREAPTĂ AMERICA SPRE NEOMARXISM ?NEOMARXISMUL ŞI ALTE TEORII SOVIETICE ÎN DOMENIUL RELAŢIIOR INTERNAŢIONALE; Pericolul marxismului în America. Avertismentul lui Mark R. Levin; TOTALITARISMUL DEZINTEGRARII. Cum transforma noua REVOLUTIA CULTURALA democratiile liberale in NEOSTALINISM;O mie noua sute optzeci si patru

PANOPTICON – documentar despre SUPRAVEGHEREA TOTALA SI DISPARITIA INTIMITATII; De la marxism-leninism la neomarxism, marxismul cultural și corectitudinea politică de astăzi; (Vladimir face orice vrea si PUTINIZEAZA lumea…); BRICS – mai mult decât un G5? (opinie Liviu Mureșan) (Trunchiul si aschia profita si de banii contribuabililor…); Nepotul lui Ciolacu solicită 110 milioane de lei din PNRR cu două firme înființate anul trecut. Una este administrată de un patron de presă din Buzău! (Hotomanul neo-komunist –specialist in furtul averii sindicale a fost rasplatit de muncitorul sclavagizat la constructia vilei…)Vila lui Miron Mitrea din Delta Dunarii a fost incendiata de un fost angajat nemultumit; (Putin da cep la butoiul cu pulbere …);Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut miercuri o intervenţie online la Summitul Iniţiativei celor 3 Mări, de la Palatul Cotroceni…„Armata rusă a plecat!” Anunțul șefului administrației de ocupație a regiunii ucrainene Zaporojie, după retragerea din satul Rabotino… PERICOLUL rusesc, în continuă creștere. Ion-Andrei Gherasim: Cu neomarxismul din vest, Rusia se visează grizzly în est! Dictatorul Putin; Istoria cărților interzise: o privire asupra cărților care au fost cenzurate de-a lungul timpului și a motivelor din spatele cenzurii…Întoarcerea rusofilului Adrian Năstase în politica mioritică, o bombă cu ceas în sediul PSD;Beneficiari ai retrocedărilor cu dedicație din București, proprietari de locuințe ANL…

citeste mai multe »

…”Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?” (Is.7/13 b)… Totuşi – nelegiuirile Poporului Evreu- scos din cuptorul faraonic, sunt la degetul cel mic, faţă de păcătuirea popoarelor de azi! Prea mulţi” creştini “de pretutindeni nu-l primesc pe Isuss nici în ieslea cu fân; îl denaturează şi îi pironesc falsa pictură pe pereţi, “căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.” (Rom.1/25); Adulterul Duhovnicesc, hoţiile la drumul mare, săvârşite, inclusiv de preoţi, idolatria demonică, infidelitatea faţă de Tatăl nostru, vor întoarce asupra lumii “răsplata”… Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii ai TUTUROR POPOARELOR, făcătorii tuturor relelor inflacărate in cuptorul incins al globalizării! Căci Domnul are o judecată cu locuitorii tuturor ţărilor, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în nici o ţară… Osea, cap. 4

Mişcări de înnoire în catolicism…Încercări de reformă în Biserica Ortodoxă română; Ioel… Amos… Osea… Maleahi… Iona si ceilalti piloni ai universului… Interpretarea profețiilor… Prerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…Interpretarea profețiilorPentru că preoţii de pretutindeni au minţit, au manipulat şi au violat minţi şi inimi din care ies spurcăciuni mai veninoase decât dejecţiile animale (Mat.15/10-20)! Pentru că l-aţi înlocuit pe Dumnezeu cel infinit, viu şi adevărat –cu unul cartonat, pictat, limitat, surd, orb şi iconat, aţi nivelat calea pentru icoana fiarei… Deci pregătiţi-vă şi voi să vă rugaţi la păreţi auriţi, dar muţi (Ps.115 si 135), căci vor fi  omorâţi toţi cei care nu se vor închina icoanei fiarei  (Ap.13/15 b)Prerechizite spirituale pentru interpretarea Bibliei…Tipuri mesianice…“Fiecare jura strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte;  IEREMIA – Profetul lacrimilor… Daniel… Ezechiel…Isaia…PSALMII PROFETICI etcFiara din Mare: Biserica Romano-Catolică din Profeție…Fiara care se ridică din Pământ: Statele Unite ale Americii în ProfeţieAvertizarea finala a omenirii – Vine Noua Ordine… Mondiala (VI) – Semnul fiarei…Semne in Cer – Marea Lupta dintre Hristos si Satana…Prima solie ingereasca! (Apoc. 14,7) – Un avertisment inspaimantator!…Negarea libertatii de constiinta Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei…Cum sa ne ferim de semnul fiarei…Căderea şi distrugerea Babilonului…Să ne ocupăm de semnul fiarei…Balaurul, fiara, proorocul mincinos…Nunta Mielului…Încheierea primei învieri prin martiriÎmpărăţia păcii de o mie de ani…Splendoarea Ierusalimului cel nou…Soarta groaznică a celor pierduţi…..Femeia care şade pe fiară…Hristos şi ai Săi…Satana-balaurul roşu şi însoţitorii luiSe pun bazele tiraniei globale; Noua Ordine Mondiala – Supravegherea in Masa. Ocultismul. Controlul Populatiei. Controlul Mintii – Episodul 7; Guvern Mondial: Controlul minții, Organizația Națiunilor Unite, Lista statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, Noua Ordine Mondială Broché –Ediția Română  de Sursă: Wikipedia; (Amintiri cu  tovarasii lui Ion Iliescu…) Recomandările zilei- Maxima zilei… „Problema acestei lumi este că idioţii sunt foarte siguri pe ei, iar cei inteligenţi sunt plini de dubii.” (Bertrand Russell); (Ca si Taika Ilyescu…) Adrian Năstase: „Ziariştii trebuie fie periaţi, fie cumpăraţi, iar când nu merge cu nici una, pur şi simplu bătuţi”; Al treilea război mondial se va duce cu viruși informatici și boli infecțioase, prezice un fizician american. „Spitalele vor fi cele mai lovite” ; O istorie mondială a comunismului. Încercare de investigație istorică Volumul I – Cu pumnul de fier. Călăii (ebook)- Thierry Wolton; Jurnalistul şi istoricul Thierry Wolton: „Comunismul este ca un cancer”; Ghimpele sorosist în coasta putinistă; REZUMAT KGB-UL LA PUTERE. SISTEMUL PUTIN – THIERRY WOLTON; O capodoperă: ”Călăii. O istorie mondială a comunismului”;  „Eutanasia” salvează România; „Redactor șef al URSS”; Asaltul comunismului internațional asupra capitalismului „putred”: „partidul comunist unitar mondial” din 2 martie 1919; Vrancea roșie – comunism și postcomunism -Miliția Județului Vrancea ca poliție politică în ultimul deceniu al regimului communist; Suspecți de spionaj în favoarea U.R.S.S. la I.S.E.H. Focșani – Un raport al Securității Vrancea din 13 Octombrie 1982; Gabriel Liiceanu: „De m-aş putea transforma, la momentul potrivit, în înger-păzitor!” 29 de ani de la scrisoarea Doinei Cornea către Ion Iliescu: „Istoria vă va judeca”;„Comunismul e un orgasm intelectual” – interviu cu Thierry WOLTON; Putin și Occidentul Al treilea război mondial? Trezirea; Vasile Ernu -Anii 90 – imaginea dușmanului total: între mineriadă și bancheriadă; Averea impresionantă a şefei spitalului din Urziceni, acolo unde o tânără a născut pe trotuar; Raportul Armaghedon: jaful PeSeDist; Metode uzuale de tortură din anchete, din închisori şi din lagărele de exterminare comuniste; Cicerone Ionițoiu: vocea suferinței românești; ISTORIA care nu se învață în școli: Lista celor mai cunoscuți torționari comuniști socialiști; Morminte fără cruce. Contribuţii la cronica rezistenţei româneşti împotriva dictaturii; Blogosfera SF&F: Cele mai frumoase povestiri; Recenzie: Programatorul divin; Recenzie: O listă semidefinitivă a celor mai îngrozitoare coșmaruri; REMUS RADINA – Testamentul Din Morga; Testamentul din morgă. Eugen Ionesco, despre mărturisitorul Remus Radina: ”unul dintre eroii sau sfinții epocii noastre. Un martir voluntar”; Despre patrihoţii care ne-au guvernat (citeşte „furat”) după 1989 (II); Generaţia Marii Uniri exterminată în gulagul communist; (Daca se pocaia,inger vesnic si sfant ramanea…) Turnătorul Bălăceanu-Stolnici a dat Securității planul casei unui prieten care lucra la Europa Liberă; Încă un băiat de bani gata, drogat, a ucis cu mașina doi tineri și a rănit alți trei; Romania, locul 1 in Europa si 2 mondial la rata de AVORTURI – raport ingrijorator; România are în continuare cea mai ridicată rată a mortalității în accidente rutiere; PUSTIIREA României: în trei ani am pierdut peste jumătate de milion de oameni. Un român pleacă din ţară la fiecare 5 minute. CIFRELE dezastrului; Sondaj. CORUPȚIA este văzută de 8 din 10 români drept cea mai mare amenințare la adresa democrației; (Deocamdata,doar…)Localitățile din România care nu mai au niciun locuitor. Sunt pustii, toate se află în același județ; Noua ordine mondială a Kremlinului: depopulare, pustiire, prăpăd. Este vizată și România; Noua variantă rusească de dezmembrare a Ucrainei; Gabriel Liiceanu: Dacă vom continua așa, nu am nici o îndoială că mergem în linie dreaptă către dispariția noastră ca nație Interviu; Drama unei familii de basarabeni deportate în Siberia: „Chinul lui Hristos a fost…”; Incredibil! De ce ajung românii din Diaspora sclavi pe plantații; Sindromul copilului abandonat- Cine ne iubește copiii?Poveștile sfâșietoare ale copiilor „abandonați” pentru un trai mai bun încep la frontieră – Rămâi aproape de copilul tău! Cel de-al Treilea Război Mondial a început pe controlul noilor resurse strategice; 13 COMPANII MARI RESPONSABILE de DEFRISAREA PADURILOR. Actiunile lor AMENINTA fiecare locuitor al PLANETEI! CAND vor fi trase la raspundere legal? Despre criza majoră și globală ce va veni; (Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. Emil Cioran)… Citate despre prostie; UE ne vrea multi si prosti… ȘAPTE METODE PRIN CARE ȘCOLILE CREEAZĂ COPII GOI;  REVENIREA STÂNGII ACOPERĂ CRIMELE MARXISMULUI; BUSOLA MORALĂ FĂRÂMATĂ, de Walter Williams… Psihiatru despre „azilele groazei”: „Patologia profitului de natură sângeroasă. Nu se putea întâmpla fără complicitate pe verticala puterii. Angajații știau că sunt protejați de la vârful piramidei”…Toți știau. Episodul 2: Nela Vica Andrieș, sora Gabrielei Firea, a fost șefa unui serviciu care a făcut șapte anchete în căminele groazei cât timp ea a lucrat la Direcție

  citeste mai multe »

…, Pînă când Mă va nesocoti poporul acesta? Pînă când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe cari le fac în mijlocul lui? De aceea, îl voi lovi cu ciumă şi -l voi nimici, dar pe tine te…” (Numeri 14/11-12); Omule, poporule, oricare ai fi, stă scris şi pentru învăţătura de minte a neo-socialiştilor de pretutindeni! Precum comunistul satan şi falşii creştini vor să fie precum Dumnezeu, cerşind măreţie, tărie, bogăţie, confort, strălucire, grandomanie, uitând că Hristos nu avea nici o pernă pentru somn. Fiindcă toţi suntem faliţi din Eden şi falimentari din Ghetsimani, să ne cântărim (Dan. Cap.5/25), să ne analizăm, să ne privim” în oglindirea şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei, cap.1/2) ca să nu rămânem pocăiţi din auzite, ca Patriarhul Iov, cap.42! Să credem că prin Isuss toţi am fost răstigniţi, îngropaţi cu orice nelegiuire şi înviaţi, înnoiţi, dar El trăieşte în noi drept (Gal.2/20) Căpetenie, pe vecie; Deci, să -l lăsăm pe Duhul Sfânt să domnească şi să rodească în omul înnoit, pentru că NUMAI EL face totul foarte bine (Gen.1/31) şi pentru veşnicie, căci nimic bun nu locuieşte în omul adanic (Rom. cap.7); Lui să-i dăm prioritate şi suveratitate în toate planurile şi acţiunile noastre; Noi să conlucrăm cu Seful,să rămânem UNA cu El, în învăţătura lui şi, să lăsăm Îndumnezeirea lui să vorbească prin noi, să gândească, să privească, să lucreze dimpreună cu noi, să ne spele, (Ioan 13/13-15) să ierte, să iubească, să domnească, să se roage prin noi (şi noi prin El), căci fără El nu suntem în stare de nimic sfânt (Ioan 15/5); Înnoiţi, Identificaţi cu Harul lui, să-l lăsăm continuu să ne slujească, hrănească, înnoiască- (re) zidească, fiindcă „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba…” (Ps.127/1) Să credem că El este voinţă, înfăptuire şi Totul Totului Tot ce este plăcut, sfânt, corect, desăvârşit, plin cu roade bune; El este cel mai tare şi mai mare decât noi toţi la un loc!” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slavă în veci! Amin.” (Rom 11/36)…” Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.” (Col.1/16)

Factorii care pot declansa cancerul colorectal… Simti nevoia sa mergi la toaleta noaptea… 7 alimente surprinzătoare pe care nu trebuie să le pui niciodată la congelator… Ciroza hepatică: de ce apare şi cum se tratează… Infectiile urinare. Ce este important sa faci cand suspectezi o astfel de infectie… Cum poti sa-ti scazi tensiunea ridicata fara medicamente… Boala Alzheimer si premenopauza. Cum schimba creierul premenopauza… Balonarea poate fi semnul acestei afectiuni grave… Dietă bogată în fibre lupta împotriva multor boli…Suplimente pentru articulatii. Acestea trei au dovedit ca reduc durerea articulara cauzata de osteoartrita…Mierea de albine, de la aliment sanatos la unul otravitor. In ce conditii poate deveni cancerigena… Igiena orală precara crește riscul de cancer la ficat…etc O „istorie” cu…Targuri si Expozitii …Managementul furajării – Incidenţa afecţiunilor podale poate fi … -(V)…Fraudarea alegerilor din SUA – 50 de mii de hackeri români implicaţi! Ce spune Biblia despre Satan? Șapte păcate împotriva Duhului Sfânt…Despre aruncările și căderile lui satan! ORIGINEA NUMĂRULUI 666… Cine este Satan sau Diavolul? Lucifer – Satanah – Diabolos… Revolta lui Satan și căderea oamenilor în păcat… Lucifer s-a ispitit singur hrănindu-și gânduri și pofte care l-au dus la cădere… De ce s-a răzvrătit Lucifer: totul a început cu narcisismul…Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
(Apocalipsa 12:10)
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7-1.jpg…Femeia aruncata sa nasca pe trotuar si alte mizerii medicale …nu sunt exceptii! IMAGINI SOCANTE – Un medic roman i-a cusut pacientului in picior manerul de frana de la bicicleta! HAOSUL AZILELOR PENTRU SENIORI-România, țara care nu știe să-și îngrijească bătrânii. Ce opțiuni ai în fața dramei „am un bătrân, ce mă fac cu el?”; (Chemati-l pe Iliescu sa-si vada justitia multilateral de PeSeDiana si de neroada…) Mai multe probe adunate de DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de Tribunalul Prahova ;(La acelasi spital- unde femeile sunt aruncate- sa nasca pe trotuare…) S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa; Mărturia ambulanțierului care a ajutat-o să nască pe trotuar pe femeia din Urziceni: ”A fost refuzată de spital”; Primarul din Urziceni, despre femeia(de etnie rromă) care a născut pe stradă: „Ştiu că are un handicap, e surdomută sau ceva de genul ăsta”; Sebastian Ghiţă, achitat definitiv într-un dosar după ce SIIJ a retras apelul; (Desi toti ”protectorii”ROMANIEI  stiau…) Azilele groazei. Primăria Voluntari și mai multe instituții ale statului au fost sesizate încă din 2021 de către vecini; Bătrâni ținuți ca-n lagăr în cămine private din Voluntari, cu răni până la os și plini de fecale. „Condițiile de la Auschwitz. Cerșeau la gard, în pielea goală”; Despre alte ROMANISME  de la Auschwitz gasiti si aici…..Când o țară află că a fost torturată de Securitate „conform legii”. Cazul Ursu și rescrierea istoriei; Cum văd moldovenii suferințele oamenilor deportați de Stalin în Siberia și ce ravagii face încă propaganda rusă la Chișinău; Imperialismul rus ca ameninţare globală; De ce participă un arhiepiscop care l-a lăudat pe Vladimir Putin la sărbătoarea Forțelor Navale Române? Curluntrismul: Cum să-ți furi singur căciula, ca s-o dai la ruși; Marius Vasileanu: Scandalul „azilelor groazei” are rădăcini în mafia securisto-comunistă antioccidentală; Fost șef al serviciilor din Ucraina confirmă întâlnirea dintre George Simion și FSB. Din 2021, Simion are intedicție de întrare și în Ucraina; (Protejati de doctorii in hotii judetene…umilesc contribuabilii care cotizeaza  statul-sistemul corrupt si mafiot !)Pacienți batjocoriți la Spitalul de Recuperare din Iași! Condamnați la schilodire pe viață. Managerul Carmen Cumpăt: „Nu mă interesează”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5-2.jpg(Inca ALTI …) Șapte medici de la Județean, fără drept de practică după ce au fost acuzați oficial de uciderea unui pacient; CUM E BATJOCORITĂ DE SISTEM O FEMEIE NENOROCITĂ ÎNTR-UN ACCIDENT STUPID DE MUNCĂ. CHIRURGUL CARE A OPERAT-O BLAMEAZĂ PUBLIC COMISIA DE MEDICI CE I-A REFUZAT FEMEII PENSIA DE INVALIDITATE; BEBELUȘI INTERNAȚI ÎN SALOANE CU GÂNDACI ȘI GRUPURI SANITARE MIZERABILE, VECHI ȘI RUGINITE, ÎN SPITALUL DE COPII CLUJ; Desi ŞAPTE instituţii ale statului au verificat de trei ori în ultima lună azilul, batranii ascunsi  de politai si de o doctorita a inimii… in gauri de sobolani au iesit la lumina! Bătrânii închişi în azilul groazei din Mureş scriau bileţele cu mesajul „ajutor” şi le aruncau pe stradă, în speranţa că cineva îi va ajuta; (Doar cateva lipitori mafiote care sugeau nevinovat sange in cardasie cu…Încrengăturile incredibile ale rețelei care ‘orchestra’ azilul groazei din Mureș: Patronul este vărul șefului AJPIS, care ar fi trebuit să monitorizeze centrul; (Pentru ca drumurile mafiei PUTINISTE duc  spre Austria…)Eugen Tomac a lansat procesul secolului: românii pot cere despăgubiri Austriei, pentru că nu suntem în Schengen; (Amintiri din SFANTA epoca PeSeDala…) ”Managere, ai trecut vreodată prin MIZERIA DE SPITAL pe care îl conduci?”. ”SF. IOAN”, infernul medicinei. MITĂ GREA, medici morți în gardă, fapte penale, pacienți batjocoriți și mizerie cruntă;Aleksandr Dughin, marele preot al imperiului eurasiatic: „Putin este peste tot, Putin este totul, Putin este absolut” (CNN); Putin ca fantomă a istoriei. Nu am fi ajuns aici, dacă Occidentul nu ar fi acceptat să joace leapșa de-a democrația cu un locotenent-colonel KGB ajuns președinte al Rusiei Interviu cu Gabriel Liiceanu; Regretele lui Putin și nostalgia bolșevismului; Statul român în război cu proprii cetățeni; Cazul Ursu. Justiția, oarbă, surdă și cu epoleți pe creier…De peste trei decenii, o fantomă bântuie sălile tribunalelor din România. E  strâns legată la ochi, și-a pierdut balanța, dar a câștigat în schimb niște epoleți pe creier… (Pentru a pacali oamenii  la urmatoarele alegeri si……) Ca să-şi mai spele păcatele, Pandele a anunţat că duce 6000 de babe la Coldplay; (Unul dintre doctorii care ,in folosul lor- au fesenizat Avutia tuturor sindicalistilor din Romania ,a ajuns cersetor…)  Petiție să i se pună aer condiționat lui Ciorbea, că iarăși a apărut la bustul gol la geam;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este oamenii-animalepiratabile-1024x1024.jpgAnul 2024. Avatarul neocomunist al revoluției din decembrie ’89 într-un scenariu de thriller politic; Rusia folosește criza alimentară ca armă de război. Geoană: Rutele alternative nu sunt doar o opțiune, ci o necessitate; Partidul lui Putin propune naționalizarea companiilor străine care părăsesc Rusia; Anii ’90 – imaginea dușmanului total: între mineriadă și bancheriadă; De ce o apără Ciolacu pe Firea în scandalul ”Azilurilor Groazei”; Ortodoxia nucleară, teologia ”lumii ruse”… Bumerangul războiului mereu se întoarce sau de ce Putin pierde războiul iar putinismul are șanse de victorie… Recenzie „Omul invizibil” de H.G. Wells; „Asasinarea lui Roger Ackroyd” de Agatha Christie – un roman polițist de nota 10; 25 de cărți ce mi-au marcat primii 25 de ani; (Pentru a bate palma cele 2 FIARE- cei 2 sfintisori ghicesc in carti…)  Papa de la Vatican sau Papa de la Moscova? Cum face Papa Francisc jocurile lui Putin / Anna Neplii; (Dupa santajul energetic (esuat) si nuclear,urmeaza cel alimentar … )Putin își continuă șantajul la adresa lumii. Un plan ticălos precum cei ce l-au creat și-l susțin; Cele mai cunoscute mistere de pe pământ! Ce merită să știm?De la şantajul cu nuclearul şi gazele, la hrană. Putin arată o nouă sperietoare lumii; Există o “mare probabilitate” ca CPI să emită mai multe mandate de arestare pentru Putin şi alţi înalţi oficiali ruşi… Pandele, șantaj voalat la Patriarhul Daniel și amenințări pe față la Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR: Firea a dat bani Catedralei Mântuirii Neamului; Adrian Năstase, mafiotul care a furat milioane de euro din banii ţării (I); Dictatura comunistă criminală din România impusă cu ajutorul consilierilor sovietici; Este noua ordine mondială o ordine satanică? (II); Zeii din vechime, extratereștri de astăzi (V); Reacția Moscovei după ce Ucraina a scos secera și ciocanul de pe Monumentul Patriei: „Aceasta e întreaga esență a cyborgilor de la Kiev”; (Sefii  post decembristi au alungat ,milioane de oameni datorita deserviciilor din sanatate,in)justitie,invatamant,legislatie,birocratie,fiscalitate,imoralitate si batjocorirea valorilor,mineriade ,privati-hotie, etc Dumitru Sandu, sociolog: „Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgVorbim despre un trend de lunga durata de nemultumire a populatiei din Romania in legatura cu evolutia economica si cu proasta functionare a institutiilor publice.” )Migratia, fenomenul care a cuprins aproape patru milioane de cetateni: tarile si regiunile in care se stabilesc romanii; Cauzele migrației – de ce migrează oamenii? Migranţii români pot aduce schimbarea acasă; Neîncrederea alungă tinerii din România: Peste 50% dintre copiii români vor să se mute în altă țară; Sondaj: de ce pleacă tinerii din România; Coșmarul unei românce care a lucrat îngrijitoare pentru bătrâni în Germania: ”Am răbdat de foame și de frig!”Salvați Copiii… Drama copiilor care au parintii la munca in strainatate; Salvați Copiii: Povești ale copiilor rămași singuri în țară, cu ambii părinți plecați în străinătate / Maria așteaptă vara pentru că atunci reușește să stea mai mult timp cu tatăl său, plecat la muncă; Situația copiilor cu părinți plecați în străinătate; SONDAJ NAȚIONAL: 1 din 4 copii români au sau au avut măcar un părinte plecat la muncă în străinătate; Acum 25 (peste 30) de ani, în a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină; Baptiştii despre avort; Rata avorturilor din România, dublă faţă de media europeană; FUNDĂTURA eurasianismul lui Putin și Dughin – o colecție de falsuri, prejudecăți, clișee dogmatice, speculații și visuri grandomane; ORIGINEA MESIANICĂ A NOII ORDINI MONDIALE; Kremlinul șterge Rusia Kieveană din manualele de istorie; Minciunile Rusiei din anul care a trecut de la invazia Ucrainei; Harta pensiilor speciale. Magistrații iau de 4 ori cât diplomații și de 10 ori cât un fost professor; Victoriile de la Beijing ale lui Henry Kissinger… Celebrul actor Dustin Hoffman: Sunt un evreu român. Asta e în ADN-ul meu; Baia de padure – cum ne imbunatateste starea de bine;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este m.jpg(HALAL  justitie…)Vestea zilei pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Dosarul important de care scapă cele două; Adulți și copii cu dizabilități grave „zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele”; Dumitru Bordeianu- Mărturisiri din mlaştina disperării; Cine conducea rețeaua din spatele azilului groazei din Mureș. Bătrânii erau ținuți ca în lagăre; Cum sunt țepuiți românii: ANPC a descoperit; Cum se razbuna lacomia bancherilor romani si lipsa de intelepciune a BNR si ANPC; Economistul-șef al BNR critică lăcomia bancherilor: Au avut un profit de 2 miliarde de euro; Contra „lăcomiei bancherilor şi bogătaşilor“; Roubini cere desfiintarea bancilor; Se fabrică o nouă pandemie. Laboratoarele Guvernului britanic pregătesc, deja, vaccinurile; De ce vrea Klaus Schwab să Vaccineze întreaga Omenire?- Un editorial al lui Steve Jalsevac în LifeSiteNews tradus pentru cititorii ActiveNews. Titlul și intertitlurile aparțin redacției; China, pregătiri de război. Ordinul dat de Xi Jinping; Putin îi înfometează pe ucraineni ca Stalin în timpul Holodomorului. „Oamenii beau apă din calorifere și bălți. De foame, au mâncat câini fără stăpân”; „După ocuparea Ucrainei, Rusia va da o bucată din ea Ungariei, la schimb cu ieșirea din UE și din NATO, apoi va «elibera» România, Polonia și țările baltice”. Planul dement al lui Putin – „Hitlerul acestui secol” -, conform unei prestigioase publicații…(Amintiri neuitate, dar …nejudecate!) Cum am fost gazați și bătuți la mitingul diasporei din 10 august 2018. 450 de răniți, niciun vinovat! (Romania este cea mai sufocata tara din lume ,din cauza sefilor…)Administrația publică, sufocată de angajați care plimbă hârtiile; Birocrația și centralizarea excesivă sufocă România; Revista presei internaționale, 17 august 2023; (Pretext pseudo-mesianic-demonic…) ANALIZA: Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”…Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă citeste mai multe »

“Vă voi pedepsi după rodul faptelor voastre, zice Domnul; voi pune foc pădurii voastre şi -i va mânca toate împrejurimile.” (Ier.21/14); Să credem că salvarea nu vine de la pompieri, soldaţi sau avioane; Deja Satan s-a dus la Dumnezeu şi (precum pe Iov, cap. 1 şi 2) a cerut să-i dea lumea s-o cearnă (Luca 22/31-32) ca pe grâu; Dacă vrăjitorii globalistului ateu (communist)-Faraon au crezut în degetul lui Dumnezeu, (Ex. 8/19) când au fost (răs)plătiţi cu blânde urgii, cine suntem noi, să schimbăm Adevărul în minciună şi să cerem ajutor de la umbre, rugându-ne creaturilor pentru salvare, iar nu Creatorului (Rom. 1/18-32)? Turnul nelegiuirilor noastre merită (decontat) cu lovituri APOCALIPTICE! Pentru că oamenii nu-i dau mizeriile (Marcu 7/14-23) din inima nepocaită, păcătuirile au ajuns până la Cer…” Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.” (Ioel 3/4b)…”Pînă cînd să se jălească ţara, şi să se usuce iarba de pe toate cîmpiile? Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor. Căci ei zic: ,El…” (Ier.12/4) Pregătiţi-vă, căci Nimicitorul, (precum bumerangul) întoarce nelegiuirile asupra fiecărui om, care nu se pocăieşte, nu se împrieteneşte cu Dumnezeu (2 Cor. 5/14-17) şi nu iradiază mireasma cunoaşterii Lui-împăcării (2 Cor.2/15-17); Cât mai avem Har, schimbaţi-vă ” şeful” (Ioan 8/44); Ieşiţi din Babilonul cel Mare-” arca” lui Satan care, deja a prins apă (Ap. Cap.20) şi intraţi în Corabia Cristică, prin naşterea din nou -din Sămânţa Învăţăturii, Gândirii şi Rânduielii-Evangheliei lui Dumnezeu (Luca 8/11); Faceţi-vă Una cu El, cu Duhul Adevărului, nu cu ea (1 Ioan 2/16-17) şi rămâneţi în el, umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească (1 Ioan 2/28), căci fără el sunteţi faliţi (Ioan 15/5); Întronaţi-l pe el în tot ce faceţi şi, dimpreună cu Duhul Sfânt-Căpetenie, luptaţi, gândiţi, vegheaţi, făptuiţi, grăbiţi Venirea lui ; Nu vă îngrijoraţi: Aceste veşti de războaie, cutremure, incendii şi alte bombe demonice (Mat. cap.24) prevestesc doar începutul durerilor…” Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr’o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea…” (2 Petru 3/9-13)

 

… Astfel, omenirea se scufundă în dureri, nedreptăţi, falimente, lipsuri, idolatrii (Rom. 1/18-32), pentru că nu-L iubeşte pe Acela din care luăm (ca de apucat!) toate comorile cunoaşterii, priceperii, înţelepciunii, dragostei, biruinţei şi învăţăturii Dumnezeieşti. Căci nu poate un om firesc (în care nu locuieşte nimic dumnezeiesc- Rom.cap. 7), să-l iubească nici măcar pe aproapele său, (1 Ioan 4/20) dacă nu se naşte din nou, din sămânţa Iubirii Duhovniceşti, care iradiază pentru fiecare – mireasma darurilor din 1 Cor. cap. 12 şi Roada Duhului din Gal. 5/22. Degeaba citim şi îl „cunoaştem” pe Iisus (F.A.19/15), căci şi demonii îl cunosc şi se cutremură, dar nu se umplu cu Gândirea Lui, nu trăiesc învăţătura Lui, nu devin Una cu El şi cu Evanghelia Lui, nu conlucrează cu El, ca Şef, nu se pocăiesc; Iisus a sângerat şi l-a biruit pe satan, pentru a locui integru în omul înnoit, drept CAP, nu coadă, pentru ca şi omul să rămână şi să trăiască în El, cum a trăit Iisus în lume, când Dumnezeirea a locuit în el- ca Acasă… Nu „maidanezii”, care „iubesc” păcatul, biruie lumea, ci acei care mustesc de Plinătatea Lui, fuzionaţi cu Duhul Sfânt cel integru şi suveran, „fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă,… Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în…” (Col. cap. 2 şi Ef. Cap. 1, etc)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 544.jpgBumerangul marturisirii; ZIUA DOMNULUI VA VENI CA UN HOT NOAPTEA – 1 TES.5:2.; MEDITATII BIBLICE ZILNICE 11 IUNIE 2023; Poporule, în timp ce sabia se îndreaptă asupra ta, eu sun din trâmbiţă: POCĂIREA, căci … 2 Petru 3;9. Domnul nu intarzie in implinirea fagaduintei Lui,…  Judecata Potopului și restaurarea; Dumnezeu nu întârzie! Rezultatele răstignirii; Ai avut parte de pocainta si credinta adevarata? Poate un credincios să îşi piardă mântuirea? de Arend Remmers; PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU- Ce efecte are Cuvântul Scripturii în viața credinciosului; Despre a da şi a lua cu împrumut? Citate Celebre despre Dumnezeu; Zac Poonen – AVERTIZĂRILE LUI DUMNEZEU împotriva mândriei; Teologul Paul Palencsar: Îndemnul jihadist al patriarhului (Kaghebist si miliardar) Kirill al Moscovei este anticreștin, chiar diavolesc; … Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu; Ioel şi ziua Domnului; Când începe ziua Domnului?, de Dirk Schürmann… Gândul zilei: Ce semeni aceea vei și secera; Alin Lolos – Ce seamana omul, aceea va si secera; Studiu al epistolei catre Galateni; S-au falit ca sunt intelepti si au inebunit; Bumerangul pacatului;Ce este… PREGĂTIŢI-VĂ să daţi socoteală!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0o.jpgCre (ş) tini şi necreştini- putinişti de pretutindeni- POCĂIŢI-VĂ, cât nu este prea târziu! Voi, care sunteţi născători şi creatori de stalinişti, nazişti, putinişti şi alţi globalişti- “Pe Domnul îl răsplătiţi astfel!… (Deut. 32/6) Voi care… Împărățiile Babilonului, Medo-Persiei și Greciei azi; Capcane care aduc moartea sufletului: 4. Îndoiala – Florin Antonie; Zbuciumul unui lucrător controversat (Daniel Brânzei); Secretele unei vieţi liniştite-Zac poonen; Statele Unite în planul profetic din Daniel și Apocalipsa; Petru Lascău – Un final glorios; Nicu Butoi – Teologul si Grădinarul; Iosif Țon – Împărăția lui Dumnezeu aici și acum | BISERICA RENOVATIO; Ascultă-L pe Isus | Richard Wurmbrand; Despre ce o vorbi (pseudo-mesianicul) Putin cu Dumnezeu?VLADIMIR PUSTAN – PREDICI NOI – POSTATE PE PAGINA FUNDATIEI CIRESARII; OSWALD CHAMBERS; BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU; Ortodoxia nucleară, teologia ”lumii ruse” și rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în războiul din Ucraina; (Sa nu confundam credinta, religia, popimea…) Jos Dumnezeu! Fără măhramă – Mila Domnului; Fără măhramă – Efectul Bumerangului; Despre cadere si despre primul pacat al omului; Căderea lui Adam şi păcatul originar; Nicu Butoi – Dumnezeu vorbește pe limba ta…Mântuirea în Biserica Ortodoxă…Ce se intampla cand il cunosti cu adevarat pe Hristos cel Viu?Te cunoaște Isus și pe tine?De ce nu trebuie să ascultăm de Satana… Unirea in Hristos ne garanteaza Indumnezeirea… Cereti si vi se va da, Cautati si veti gasi, Bateti si vi se va deschide…Cum ne transformă Dumnezeu?! Eliberarea minţii…Mărturia marilor istorici români…De ce este comunismul ateist?Întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu…Împăcarea cu Dumnezeu…

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este maxresdefault-1024x576.jpg (Noi ii  cotizam si, prin ei, ne exterminam…) Opinie: Părinți, bunici la mâna șmenarilor și politicienilor;Statul (platit si de batranii din iadul romanesc…) ştia din 2022 de dezastrul din azilele groazei din Voluntari. Vecinii au dat în judecată Primăria: Reclamau ţipete, urlete, incidente şi miros pestilential; Asa se construieste burghezia neo-komunist de globalista… Avocat: Vecinii azilului din Voluntari al Asociației Sf. Gabriel cel Viteaz au făcut sesizări la instituții încă din octombrie 2021 / Azilul groazei i-a dat în judecată pe vecini pentru daune morale; “Actoria nebunului prinde contur…” Medvedev amenință cu un atac nuclear: ”Nu ar exista altă opțiune”. De ce trebuie inamicii ”să se roage” pentru soldații ruși;Inainte ca Gog din Tara Magog sa devina cenusa, omenirea este invitata sa se pocaiasca …Furtuni puternice în Rusia. Zece persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite; Voltaire- (Desi Voltaire a fost închis în Bastilia în perioada 16 mai 1717 – 15 aprilie 1718 într-o celulă fără ferestre cu ziduri groase de zece metri. [20] ); Desi intr-una dintre numeroasele sale denunțări ale preoților din fiecare sectă religioasă, Voltaire îi descrie ca fiind aceia care „se ridică dintr-un pat incestuos, fabrică o sută de versiuni ale lui Dumnezeu, apoi mănâncă și beau pe Dumnezeu, apoi îl pisează și-l coboară pe Dumnezeu”. [132]; Printre altele a scris : „Mor adorându-l pe Dumnezeu, iubindu-mi prietenii, nu urându-mi dușmanii și detestând superstiția . ” Cu toate acestea, și-a revenit, iar în martie a văzut un spectacol al lui Irene , unde a fost tratat de public ca un erou care se întoarce. [44]; Pentru ca s-a pocait, nici loc de mormant nu i s-a gasit…Voltaire a scris asta: „A noastră [adică religia creștină] este cu siguranță cea mai ridicolă, cea mai absurdă și cea mai sângeroasă religie care a infectat vreodată această lume.” ( https://gaz.wiki/wiki/ro/Voltaire )…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ee-1.jpgVoltaire, filozof și istoric francez, unul dintre cei mai influenți gânditori ai Iluminismului: Toată natura ne strigă că Dumnezeu există; Vacă nesfântă! Inginerii și clonele din China „Super Vaci”; Psihologie astăzi: Roboți de sex și sfârșitul civilizației; Nazistul Albert Speer a avertizat Occidentul cu privire la ascensiunea tehnocrației; Inventatorul tehnologiei ARNm a avertizat FDA că vaccinurile ar putea fi periculoase; Istoria ne-a avertizat despre venirea tiraniei tehnocrației; Tehnocrația globală și „Marea resetare” vin ca un tren glonț; Cum accelerează Marea Resetare în Tirania Globală; Sistemul alimentar controlat este în vigoare și se accelerează; Cei 150 de membri Bilderberg care au influențat și au controlat răspunsul la COVID-19;  Demolarea controlată a Europei; Un stat eșuat. Cum a ajuns o femeie să nască pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni; Socială locală din Voluntari chiar în perioada în care abuzurile aveau loc) Ce trebuie să știi despre azilele groazei. Toate drumurile duc la Gabriela Firea; Azilele Groazei și Dreptul Internațional al Drepturilor Omului. Responsabilitatea autorităților de a preveni acte de tortură și tratamente inumane ori degradante; (Satan, prin “Poporul Rus”Matrita ILIESCIANA-DEMONIANA ne-ai adus…)„Stalin și poporul rus, nouă pacea ne-au adus”. De ce n-ar mai trebui să credem azi minciunile și propaganda rusă; Premisele instaurării comunismului – Vol. 1 (Set of:Stalin şi poporul rus…Vol. 1); (Gargara PeSeDala…) Vladimir Putin le transmite liderilor din Asia: Poporul rus este „mai unit ca niciodată”; Vladimir Putin și fascizarea poporului rus; Putin cel Groaznic și tradiția tiranilor de la Est: Pot rușii să trăiască fără dictatorul lor?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0.jpg Viktor Orban îi ia apărarea prietenului Putin, după revolta Wagner: „Dacă cineva crede că ar putea cădea, atunci nu înțelege poporul rus”; Putin şi poporul rus – faţa televizată a nazismului rusesc; Putin afirmă că Zelenski este „o ruşine pentru poporul evreu” şi estimează că Ucraina nu va mai rezista mult; Cazul Ursu şi falimentul intelectual al magistraţilor români. Sau cum funcţionează justiţia selectivă în dictaturi; Să nu judeci? „Preoțimea nucleară”. Cum a ajuns Biserica Ortodoxă unul dintre gardienii securității Rusiei; Medic fals, descoperit în Cluj. Ce le făcea pacienților ajunși în cabinetul său; PACIENȚI BATJOCORIȚI LA SPITALUL JUDEȚEAN?! SALARII MĂRITE, CARACTERE NESCHIMBATE; CUTREMURĂTOR: 3 COPII ŞI UN TÂNĂR, DECEDAŢI ÎN AZILUL GROAZEI; (Lepra din mafia azilelor marsaluieste si peste batrani ! ) Focar de râie la „azilul groazei” din Mureș. Patronul şi alţi doi angajaţi, reţinuţi! Teoria dughinistă; (Abia dupa vreo 30 de ani a inteles ca toata clientele PeSeDista –care ne-a tocat banii ca sa faca medieri electorale pentru ciocan si secera a taiat frunze la caini !) Ciolacu a descoperit că există 50 de sporuri la stat și promite „prima reformă reală în sistemul bugetar”: Cei care merg la serviciu să joace Solitaire să caute în altă parte! Adăposturi și aziluri … Delirul Rusiei. Este posibilă trezirea post-Putin? Dupa ce au manipulat  prostimea cu pixuri,faina,zahar si ulei,acum,tot ei –pricopsesc oamenii cu “pomeni” noi! Marea țeapă a ieftinirii alimentelor anunțată de Ciolacu: În supermarketuri nu s-a ieftinit nimic(decat pe hartii)! Noi suntem datori vanduti din burta mamei… WWF: 2 august, data la care umanitatea a folosit toate resursele pe care Pământul le generează pe parcursul întregului an;(NEO- Pile,Cunostinte,Relatii…)O carieră frumoasă! Un funcţionar de la Poştă a ieşit la pensie după 50 de ani de concediu medical; (Pentru ca unde-i unu’ nu-i putere iar trandavia si hotia  piere…)Olguţa Vasilescu: Firmele cu peste 50 de angajaţi vor fi obligate să aibă şi un pesedist care nu face nimic;  (Dupa ce  a mosit  PeSeDizarea  avutiei sindicale,fara sa pateasca nimic,a incercat sa fure si Soarele  din…America ) Ciorbea, rămas pe drumuri în America! Nu-l acceptă nimeni pe Airbnb; Zelenski: Aceşti nebuni au nevoie ca piaţa alimentară globală să se prăbuşească.Cineva de la Moscova speră că ei vor putea negocia pentru ceva; Imperialismul rus ca ameninţare globală; Patronul azilului groazei din Mureș a înșelat, în trecut, penitenciarul la care lucra. Judecătorii l-au găsit vinovat. Ce a pățit… Rusia joacă la cacealma în comerțul cu grâu și îngrășăminte, dar are mâinile legate; Românii sunt în top când vine vorba de dat țepe. Un bărbat a rămas și fără apartament și fără bani. Cum s-a întâmplat asta? „Prostia se plătește”; Secvenţial: Topul ţepelor, fraudelor şi al escrocilor din istoria României până în present; Caritas: cea mai mare țeapă dată românilor (anii ’90); Top 8 mistere neelucidate de pe Pământ; Comunizarea Romaniei- Consilierii sovietici în sectoarele economice; Despre criza majoră și globală ce va veni; Este noua ordine mondială o ordine satanică? (IV) Sclav la nivel înalt al elitelor, face dezvăluiri… Puterea vindecatoare a copacilor. Shinrin-yoku, metoda japoneza pentru o viata lunga si fericita (1); Metoda accidental; RECOMANDĂRI PRIVIND METODA „ACCIDENTUL”; Cum au ajuns doi tineri de la PNL și PSD, fără experiență în domeniu, vicepreședinți într-o instituție-cheie pentru viitorul României (Libertatea); Promisiuni putinale…) Von Der Leyen promite că „Putin și acoliții lui” vor fi trași la răspundere; Toți știau(TOTUL). Episodul 4: Guvernul PSD-PNL, varianta de Ilfov

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 86.jpg citeste mai multe »

Omule- cât i-ai plătit lui Dumnezeu pentru pulsul inimii, pentru ochi şi vedere, pentru mişcare, urinare, picioare, miscare, somn, trezire, protecţie, dezasimilaţie, sau pentru ceilalţi talanţi împrumutaţi ori, măcar pentru răsăritul de soare!? Nu mai lua ca de apucat nimic şi nu te mai încrede în sine sau în alţi faliţi, ca tine, căci… „Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!” (Ieremia 17/5) Nu te mai juca de-a păcătuirea dacă, într-adevăr, te doare(Ps.51/4) şi crezi că Hristos a luptat până la sânge contra oricărei fărădelegi, în locul oricui şi ne-a strămutat în Sine, ca să nu mai păcătuim niciodată, căci viaţa noastră este ascunsă cu Iisuss, în Dumnezeu (Col.3/3), unde nu se PĂCĂTUIEŞTE; Noi, TOŢI, am fost răstigniţi şi îngropaţi dimpreună cu El (Gal. Cap.2/20) şi cu orice nelegiuire, ca să nu mai dezgropăm şi să nu mai pupăm moaştele păcatelor(Rom.cap.6)… De fiecare dată când păcătuim, mai batem un cui în trupul Lui, căci toate păcatele lumii îl dor pe Dumnezeu şi, dacă nu ne pocăim,(fiindcă STRIGĂTUL pocăinţei MIŞCĂ INIMA LUI DUMNEZEU) ca să nu mai GREŞIM (Iov, cap.42/6 şi Gen. cap.39/9 b); Deci, dacă nu ne naştem din nou (Ioan. Cap.3), satan întoarce nelegiuirile asupra fiecărui om ca un bumerang ! Astfel, în loc să–l învingem noi pe el, prin Atotputernicia Lui (Rom. cap.16/20), ne sclavagizează el pe noi; Deci, astfel aşteptăm Venirea Lui şi astfel îl răsplătim noi pe cel înviat dimpreună cu noi (Ioan 15/5)?

Rusia aliată cu China pentru o „ordine mondială multipolară; Sfârșitul democrației; REPRESIUNEA CREȘTINILOR DIN CHINA; (Pepiniera cu propagandistii minciunii,hotiei,inculturii,leneviei stangaciei social demoniste…) Câți oameni primesc ajutor social în România. Suma medie plătită;Romania multilateral de ILIESCIANA …rodeste  – Ploșnițe și miros de urină și fecale în centrul „Armonia” pentru persoane cu dizabilități, administrat de apropiații Gabrielei Firea. DGASPC Ilfov nu vede nicio problemă; Să vorbim puțin despre trădare. Dragnea, Iulian Iancu, Virgil Popescu și interesele Gazprom în România;  Zelenski și curajul regăsit al europenilor. Putin e o toxină; Conferința Rusia lui Putin și moștenirea criminală a comunismului sovietic de Stéphane Courtois;  PE: Regimurile naziste și comuniste au comis genocid și crime la o scară nemaivăzută în istorie; Reformă – de formă; Reminiscențe totalitare, mituri politice și manipulare în România postdecembristă; (In tara suprapopulata cu “”sfintii justitiei””…) Mircea Beuran a fost achitat definitiv în dosarul în care era acuzat de luare de mită; HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA; Medi Wechsler Dinu: Interviu; Armand Beraru: Fragment din manuscris, privind deportarea în masă a evreilor din comuna Ițcani – Suceava, în Transnistria; Alexandru Elias: Curajul elevilor evrei de la Liceele Cultura – București 1942;Cele 999 de fete de la Auschwitz: povestea primului transport către lagărul morții și a supraviețurii; Ucraina este doar primul pas. Ce urmează concret, dacă planul lui Putin reușește; Partidul sau Serviciile, cine a câștigat în 1989? Și despre colaborările preoților ortodocși, într-un dialog cu Thierry Wolton; Mărturiile evreilor din ghetoul de la Bistriţa; Jurnalistul şi istoricul Thierry Wolton: „Comunismul este ca un cancer”; Fraude cu gir academic în lucrările zise științifice scrise în penitenciar; (Legiferarea hotiei sau…) Frăţia penal-academică;Pacatul este un bumerang pe care stii cind il arunci, dar... - Robert Frost, citat despre înțelepciune, păcat

(Alt  maciucar- prieten al lui Iliescu nu se dezminte…)Generalul care a scris, în penitenciar, opere ştiinţifice publicate anterior; (Pentru ca am votat pe aceeasi Marie cu aceeasi palarie,iata …)Topul penalilor pe guverne: PSD detronat de pe locul I, guverne integral penale; Marii Cavaleri Penali. Politicienii și generalii de Armată și SRI decorați dar condamnați; Să credem că TOŢI, încă din coapsele lui Adam, din grădina Eden suntem faliţi şi, tot noi, suntem falimentari din Ghetsimani; Asadar, de ce nu vrem să gândim, să ne pocăim, să vorbim şi să făptuim totul Dumnezeieşte, prin Iisuss,căci noi am murit(Gal.2/20)! (Sa vina Ilescu sa-si vada pepiniera-FIREAsca  din propria ograda- lagarul de exterminare in masa …)Centrul de Investigații Media: Sora Gabrielei Firea era șefă la Asistența Socială din Voluntari în perioada abuzurilor de la azilele pentru persoanele cu dizabilități. După izbucnirea scandalului, s-a mutat. Reacția ministrului; (Aschia iliesciana…) Zelenski, schimb de replici dure cu președintele Bulgariei: „Dacă tu ar trebui să fii în locul meu, ai spune: «Putin, te rog, ia teritoriul bulgar»?”(Nazismul de langa noi,platit din bani publici…)Viermi în rănile bătrânilor bătuți în azilele groazei. Primeau o felie de pâine cu margarină, mâncarea le era furată; (Domnii jurnalisti care dezvaluie taine din lagarele de exterminare…”truncheaza adevarul”)! Ministrul Muncii, ”supărat” de ce a văzut la televizor despre azilele groazei. Din dosare ”păreau condiții de hotel lux”; (Neamurile si tovarasii de campanie electoral de Pesediala  nu se dezmint)…Consiliera Gabrielei Firea, implicată în dosarul azilelor groazei, a cerut suspendarea din funcție;Scandalul azilelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române o critică indirect pe Firea: ”Proba supremă de abjecție”; Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”, de George Enache;Tentative de justificare a anexării Basarabiei la Imperiul Rus în 1812 şi consecinţele acestui act nefast; EXPANSIUNEA RUSĂ : ÎNTRE AVERTISMENTELE ISTORIEI ȘI PROPAGANDĂ …avea „mania de a pune mâna pe alte țări”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn.jpgCine l-a învățat pe Vladimir Putin „să mintă” și să gândească „ca un terorist”. Foștii spioni rup tăcerea …Mercenarii Wagner ar părăsi Republica Centrafricană. „Se vorbeşte despre plecarea lor”;Șeful azilelor groazei a câștigat 3,7 milioane de lei de pe urma bătrânilor. Cheltuia banii pe droguri și prostituate; (In loc sa recunoastem opera nazisto-pesedisto-neo/liberala ,generalizam…) Prima reacție a președintelui Klaus Iohannis despre azilele groazei din Ilfov: ”Este o rușine națională”; Curand,cele 2 FIARE (Apocalipsa ,cap. 13) vor bate palma, ca sa ne (ex)termine…Ce merită reținut după „Davosul de vară” din China. În noul război comercial ce împarte lumea, să fii antiglobalist e o iluzie…Lagărele Cristinei: vârstnici bătuți, lăsați în fecale și cu răni până la os. Condițiile inumane dintr-un centru social din Voluntari…(Dupa cum era de asteptat-Preafericitele nevinovate au fost spalate…) Ioana Băsescu și Elena Udrea scapă de închisoare în dosarul finanţării campaniei electorale. Faptele s-au prescris

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este nm-576x1024.jpgCumpărând produse autohtone ajutați la creșterea profitabilității  românești în agricultură, nu  la îmbogățirea unui alt stat, care ne „ajuta „să nu mai producem nimic…Valorificarea eficientă a azotului în patru variante – “Reprezentaţia” lui DK EXCEPTION în Centrul de Testare DEKALB; Oferta ECOVOLT Romania & LP ELECTRIC Systems- Sistem de pompare apa alimentat cu energie solara sau eoliana’Tehnologia de cultură pe strat adânc de soluție nutritivă folosită în cultivarea legumelor; Cum cultivăm ceapă pe pervazul ferestrei; Cum se cultivă broccoli, conopida, pepenele galben în câmp; Cum combatem cele mai răspândite boli la plantele din grădină etcAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este images.jpgRoboți în biserică, omilii create pe moment și rugăciuni: atunci când IA sfidează religia; Siguranta vesniciei – Zac POONEN; Nu pierdeţi nimic, dar câştigaţi Totul Totului TOT, dacă –astazi (Evrei, cap. 3) ” Căutaţi pe… Babel / Babilonul și a Doua Venire… Clasamentul Mondial al țărilor unde creștinii sunt persecutați; Să ne iubim unii pe alţii, de  E. A. Bremicker; „Cum v-am iubit Eu” (1); Găsește dragostea pe care ai căutat-o  si Duhul Sfânt: sursa ta de putere desăvârșită,de   Joyce Meyer; Iubirea in Biblie- citate biblice despre iubire; Iubeşte-ţi aproapele; Dacă iubește cineva pe mamă, pe tată, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine ,sau…( Dacă iubește cineva betia,preacurvia,fumatul,idolatria etc ); Iubirea in noul testament; Dragostea desăvârșită (1 Ioan 4:7-19);Epistola 1 Ioan (4)- Capitolul 4, de Stanley Bruce Anstey; Ce este hula împotriva Duhului Sfânt?(diverşi comentatori: Hole; MacDonald; Darby; etc.); Împăcaţi într-un trup…O inimă nespus de înșelătoare… Încrede-te în ce spune Sfânta Scriptură;A CUNOAŞTE CĂILE LUI DUMNEZEU scris de  Zac Poonen ; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 21.jpg

  

Lumea de azi îşi sapă groapa, pentru că este condusă de copiii komunismului multilateral de globalizant (Rom.1/18-32)! Dar – pregătiţi-vă pentru preluarea conducerii de către pruncii acestor părinţi (Ioan 8/44); Şi, nu uitaţi: Când Gunoierul globalist iubeşte pe omul care este despărţit de Dumnezeu, îşi face nevoile (Marcu 7/14-23) în inima putinisto-kiri-mao-nazisto-musul-budi –papalistă,adică nenăscută din nou (Ioan, cap. 3 şi Rom. cap.6); Apoi o basculează în gheenă, pentru moartea a doua (Ap.2/11 şi Ap. Cap.20)! De aceea “” dragostea omenească”” este o mânjeală, fiindcă nu ne îndumnezeim, ca să iradiem parfumul rodirii Duhovniceşti (2 Cor.2/14-17); Nu ne umplem cu Plinătatea Duhului Său; Nu ne Biblicizăm din Sămânţa Iubirii (Luca 8/11), dăruită de Dumnezeu (Ioan 3/16); Să CREDEM că despărţit de Acela (Ioan, cap.15/5) în care locuieşte Iubirea Cerească, nimeni nu poate iubi pe aproapele, s-au pe vrăjmaşul său (Mat.5/44-48) şi, cu atât mai mult- pe Dumnezeu… “Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care -l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu -L vede? Şi aceasta este porunca, pe care o avem dela El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său”. (1 Ioan 4/20) Chiar dacă am refuzat, apoi am răstignit Iubirea Dumnezeiască, (nemaimuţărească), pentru fiecare păcătos ni l-a trimis pe Duhul Sfânt, ca să-l căutăm, să-l dorim, să-l cerem (Mat. 7/7), să devenim şi să rămânem, pe veci-UNA cu el (dacă am fost răstigniţi împreună cu El), în El, nu în ea (1 Ioan 2/15-17, umpluţi cu Gândirea, Voia, Rânduiala, Învăţătura, Înfăptuirea Lui); Asta – doar dacă, îl acceptăm să ne fie Cap, nu coadă; Să conlucrăm mereu cu el, să-i dăm şefia-suveranitatea, întâietatea- în totalitate, căci prin Isuss, dimpreună Cu şeful Duh Sfânt -care face totul foare bine si pentru veşnicie- suntem şi noi DEPLIN de BIRUITORI “… Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, aşa v’am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v’am iubit Eu.” (Ioan cap. 15)

„Părinţii” comuniştilor globalişti (demonişti)” au refuzat să se pocăiască- să intre în Arca lui Noe şi au murit; Dar acum- înecaţi pe satan din voi (prin botezul credinţei conştiente şi adăpostiţi-vă pentru veşnicie în „Corabia Cristică”. El deja ne-a absorbit în Sine, ne-a purtat pe culmile suferinţei, ne-a răstignit omul vechi, ne-a îngropat odată pentru totdeauna(dimpreună) cu toate păcatele, ca să nu mai pupăm/mâncăm moaşte- mortăciuni dezgropate… Dimpreună cu El, tot la Golgota, ne-a înviat şi trăim, dar nu mai trăim noi, ci Iisus trăieşte în noi, dacă rămânem în El, descălţaţi de datini, tradiţii, năravuri (precum Moise „înglodat” în pustie, Ex. Cap. 3)- şi dezbrăcaţi de idolatrii sau proaste obicee iconate! „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus”… Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/6-28) Acum suntem invitaţi pentru VEŞNICIRE în Sfânta Sfintelor, prin uşa Isuss, ca să devenim UNA cu dragostea, credinţa, pocăinţa, iertarea, mântuirea- umpluţi cu TOATĂ Plinătatea Lui, (nu cu amanta lume), prin botezul în moartea Lui, care inneacă tot ce ştim, ce avem, pentru că nimc bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou! De aceea… „ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie… fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1/3-23)(TOTI) SUNTEM ASTEPTATI SA INTRAM (nu doar in Arca lui Noe), ci  IN SFANTA SFINTELOR…Care a fost semnificaţia ruperii perdelei dinăuntru a Templului atunci când a murit Isus?Dar Hristos …a trecut prin Cortul dintâi! Hristos NE ASTEAPTA  în Sfânta Sfintelor…Isus revine curând! Iată ce spune Biblia…Ordinea Scripturală Necesară…„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” – Matei 22:30; Cum să scapi de coșmaruri? (5 pași)…Ocultismul…Când și cum a propovăduit Isus duhurilor din înshisoare?Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?Explicați profeția din Mica 5:5.Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este images-2-1.jpgPentru că rămânem în El, de Andrew Murray; Să ne iubim unii pe alţii, Pe urmele paşilor Săi  si Despre valoarea Cuvântului lui Dumnezeu, de E. A. Bremicker; Până la sacrificiu sau până se termină sentimentele?Rămâneți în Mine și Eu voi rămâne în voi! Care sunt condițiile rămânerii în El?Dragostea… nu se discută, se execută; Rodire sau aruncare în foc. Ioan 15; Spiritul Sodomei; (Daca te faci UNA cu Duhul Sfant…) Domnul te va face să fii cap, nu coadă… Unitatea tuturor creştinilor; În păzirea poruncilor Tatălui Său; Rânduiţi pentru roada; Poruncile in Noul Testament; Punându-ne încrederea în Isus şi rămânând în El; Ce este adevărata părtăşie cu Hristos? (4); A purtat Hristos păcatele tuturor oamenilor? Dragostea divină în evanghelia după Matei; Ce spune Biblia despre dragoste? (Daca ramai UNA cu Duhul Sfant)…Să iubeşti pe aproapele tău; Iubirea in Biblie- citate biblice despre iubire; SA FII CURAT INTR-O LUME REA; 33 de Versete din Biblie despre dragostea lui Dumnezeu-definita in 1 Cor. cap. 13; Când vine Domnul?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpgCe înseamnă să rămâi în Cristos? Rămâneţi în Hristos; Adevărata viţă; „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da…”; Ce înseamnă să aduci multă roadă? Isus este Mediatorul nostru; Dumnezeu locuiește în tine; Urmezi Duhului Sfânt sau emoțiilor tale? TATĂL SE OCUPĂ DE CREȘTEREA TA; ← Puterea Credinței și rodirea… Rămâneți în Mine și Eu voi rămâne în voi! Care sunt condițiile rămânerii în El? Parabolele cu ceea ce întinează și cu orbul ce călăuzește – Matei 15:10-20; Marcu 7:14-23; Luca 6:39; Cugetări asupra Evangheliei după Marcu-Capitolul 7, de F. B. Hole; ALERTĂ! Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: TOŢI care vă „descurcaţi” fără Dumnezeu şi grăbiţi martirajul oamenilor CRISTICI; Voi, care… Ce spune Biblia despre dragoste? Isus, Prietenul adevărat I. EL ne-a iubit întâi [I Samuel 18.1-4, I Ioan 4.19]; SEMNELE DRAGOSTEI DINTÂI… Simboluri comune ale masonilor cu ale satanistilor; Istoria unei foste MARI PREOTESE a lui Lucifer (ultima parte); Dragostea lui Dumnezeu; Misterul victoriei în luptele spirituale…Regimul putinist, mormântul Rusiei; (Noi legiferam,noi furam,noi ne reabilitam…) Legi cu dedicație… (Daca opera parintilor de azi este  ghetoizanta,cum va arata opera fiilor > ? Azilele groazei, o lebădă neagră pentru Coaliția PSD-PNL; Prea multă corupție în Justiție: reintroduceți curțile cu jurați pentru a tăia influența judecătorilor cumpărați; Rusia NU va mai exista!”. Scenariul dezmembrării Federației Ruse în cel puțin 20 de state independente, după o implozie similară colapsului URSS sau prăbușirii imperiului țarist. Obiectivele Forumului Națiunilor Libere din Post-Rusia; Procurorul-șef al DNA: Este corupție la nivel înalt în Justiție; Judecatorii sunt corupti iar in Romania pierzi cu dreptatea in mana? Magistratura distrusa de politic si servicii; O listă a înalților magistrați condamnați pentru corupție, pe vremea când infracțiunile din Justiție erau anchetate de DNA; (Alti corupti si hoti au fost hirotonisiti de (in)justitia  din Romania, pentru slujba “invierii” neo-komunistilor…) Șefi din CFR și omul de afaceri Călin Mitică, achitați într-un dosar de corupție după 8 ani de judecată- Faptele, prescrise; Harry Potter, cea mai criticata carte;  Top 5 filme interzise; Presedintele Iranului interzice peste 2.000 de cuvinte straine; Cele mai bune cărți interzise din istoria literaturii; (Si pentru simpatiile legionare…) Controversata moarte a lui Liviu Rebreanu. Teoria conform căreia ar fi fost asasinat de un soldat; 10 cărți cenzurate din întreaga lume; Istoria cărților interzise: o privire asupra cărților care au fost cenzurate de-a lungul timpului și a motivelor din spatele cenzurii; 20 de lucruri pe care nu le știai despre scriitori și cărți ;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 88.jpgTop 100 mari scriitori; Legile tiraniei instituţionalizate; Pământul Țării s-a vândut străinilor. Ești mulțumit, Emil Costantinescule?! Istoria incomodă cu profesorul Corvin Lupu: „Dacă vrei să știi cine te stăpânește, află pe cine nu ai voie să critici!” (I); Corvin Lupu: «În lumea globală a serviciilor, marile servicii ale lumii le domină pe cele mici și odată cu ele, domină politicile guvernamentale»; Politica foamei; DECIMAREA POPULAȚIEI PRIN VIRUȘI ARTIFICIALI, VACCINURI, HRANĂ MODIFICATĂ GENETIC, CHEMTRAILS ȘI MULTE ALTELE… COLONELUL KVACHKOV: „CORONAVIRUSUL ESTE O OPERAȚIUNE TERORISTĂ PENTRU A PRELUA CONTROLUL ASUPRA UMANITĂȚII”; „TREBUIE SĂ NE PREGĂTIM PENTRU AL DOILEA VAL PANDEMIC, DECLANŞAT DE GUVERNUL MONDIAL”; DECIMAREA POPULAȚIEI PRIN VIRUȘI ARTIFICIALI, VACCINURI, HRANĂ MODIFICATĂ GENETIC, CHEMTRAILS ȘI MULTE ALTELE… EXISTĂ NANOTEHNOLOGIE ÎN PESTE 2.000 DE PRODUSE ALIMENTARE; PETRE CALUIAN: DIGITALIZAREA, ULTIMA FRONTIERĂ PENTRU OMUL AUTONOM; DR. DAVID MARTIN: CONSPIRAȚIA COVID EXPUSĂ – CORONAVIRUSUL CA ARMĂ BIOLOGICĂ ȘI FORMĂ DE BIOTERORISM PREMEDITAT. VIDEO EXTRAORDINAR DIN PARLAMENTUL EUROPEAN TRADUS ÎN ROMÂNĂ. DR. RYAN COLE: ADEVĂRUL DESPRE CHEAGURILE DE sânge; Când Patriarhia se afundă în erezia ecumenistă, criminalii rămân la putere – Bolnavii de cancer acuză: Rafila dorește să mențină și să mărească numărul deceselor zilnice din patologia oncologică;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 87.jpgCELE MAI MONSTRUOASE 3 LEGI DE LA ANA PAUKER (NĂSCUTĂ HANNAH RABINSOHN) PÂNĂ AZI, AU FOST ADOPTATE DE PARLAMENT ÎN 10 MAI 2023… ROMÂNIA INTRĂ OFICIAL ÎN PLINĂ DICTATURĂ CU MASCĂ DEMOCRATĂ…  Noua ordine mondială a Kremlinului: depopulare, pustiire, prăpăd. Este vizată și România; Noua Ordine Mondiala va incepe cu primii 8 pasii; Statuia Libertăţii din New York simbolul lui Lucifer, al satanismului şi al francmasoneriei oculte; Legăturile secrete ale împăratului Napoleon cu Stuarţii, dinastia regală din Anglia care a creat francmasoneria ocultă. Aşa ceva nu aflaţi din cărţile de istorie! Cele 25 de principii şi obiective Illuminati; ALT PERICOL AL CANICULEI: Respirăm gunoi în România. Cum funcționează o groapă de deșeuri și cum apare chimic mirosul. Localitatea unde depozitul de gunoaie se extinde peste o pădure; (Orban face orice vrea , oriunde si pe cine  vrea… )Viktor Orban, discurs cu înțepături pentru România și atacuri la UE, la Băile Tușnad: MAE român mi-a spus despre ce să nu vorbesc; Cărţi cenzurate de-a lungul timpului, în lume şi în România; Simbolurile folosite de masoni sunt aceleasi cu cele folosite de satanisti ! Citate despre prostie;Simboluri masonice ascunse in arta, arhitectura si design urban; Recentul raport al Institutului Elie Wiesel: crește promovarea de narațiuni și teorii ale conspirației antisemite, de la Lavric la Gușă și Călin GeorgescuAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 89-1024x710.jpg citeste mai multe »

Putinişti, nazişti, maoişti, komunişti şi alţi ”” PREOŢI”” multilateral de satanişti (de pretutindeni)…” Căutaţi Domnul şi veţi trăi! pe Temeţi-vă că nu cumva să…” (Amos 5/6) Voi, TOŢI duşmanii lui Dumnezeu-schimbaţi-vă şeful (Ioan 8/44), căci zilele lui îi sunt numărate (Ap. Cap.20); Urgent, cât se mai poate, lepădaţi-l, căci v a făcut din mintea şi inima nenăscută  din nou (Ier. 17/9) o toaletă (Marcu 7/14-23); După ce (încă din coapsele părinţilor i-aţi întors spatele Adevăratului Tată (în grădina Eden); După ce şi voi l-aţi scuipat, refuzat (Ioan 1/11) şi răstignit pe Prietenul şi Salvatorul păcătoşilor, de ce îl întristaţi şi pe Duhul Sfânt? Cereţi-l, căutaţi-l (Mat. 7/7), goliţi-vă de sine, de satan şi, prin pocăinţă şi naşterea din nou, umpleţi-vă cu Sămânţa (Luca 8/11) învăţăturii, domniei, rânduielii lui Dumnezeu; Cu Duhul Sfânt faceţi-vă-  şi rămâneţi una cu el, nu cu … Bucuraţi-vă şi păstraţi-l integru şi integral ca şef în tot ce faceţi, căci fără el sunteţi faliţi (Ioan, cap. 15); Daţi-i lui întâietate, stăpânire, conducere şi suveranitate în toate,oricând, căci NUMAI el face totul foarte bine şi pentru veşnicie; Tot ce făptuiţi, să faceţi prin Isus şi dimpreună cu Duhul Sfânt -CAPETENIE, căci până şi…” Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfînte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt, nici nu învaţă pe oameni să facă deosebire între ce este necurat şi ce este curat, îşi întorc ochii dela Sabatele Mele şi sunt pângărit în mijlocul lor. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca nişte lupi cari îşi sfâşie prada; varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-şi potolească lăcomia de bani. Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înşelătoare, proorocii mincinoase. Ei zic:, Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!„ Şi Domnul nu le -a vorbit! Poporul din ţară se dedă la sîlnicie, fură, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăţi! Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n’o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele şi le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul, Dumnezeu.” (Ezechiel 22/26-31)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mnn.jpgÎn timp ce pământenii înnoiţi caută Mărgăritarul de mare preţ, Cerul caută fete şi băieţi -aidoma fecioarelor înţelepte din Mat.25/1-13, care iubesc mai mult Împărăţia lui Dumnezeu decât amanta senzualitate, pentru a face din Candela Focului Mistuitor o inimă născătoare a Trupului Bisericii Lui, în care pulsează Plinătatea Dumnezeiască a Bibliei ! Astfel să-l întâmpinaţi pe Domnul Domnilor, căci va fi vai şi amar de mamele alăptătoare (Mat.24/19), dacă iubiţi mai mult plăcerile de o clipă, decât veşnicirea Îndumnezeirii; Se apropie vremea de pe urmă, când şi copii vor căuta moartea şi n-o vor mai găsi (Ap.9/6 şi Ap.6/16,17)… Şi Cerul s-a săturat de atâtea avorturi şi aşteaptă fameni, verguri şi copii ai făgăduinţei, nu ai curviei (Îs.56/4-7 şi Ap.14), care să se alipească şi să devină Una cu El, nu cu amanta lume (1 Ioan 2/15-17, Ef.5/32 şi 1 Cor.6/16,17) Înainte de strâmptorarea de mâine (1 Cor. cap. 7), să credeţi că voi sunteţi în Hristos, unde nu se maimutează NIMENI, pentru că “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor. 6/12 şi 10/23) Să credeţi, deci să mâncaţi Pâinea vieţii (Ioan, cap.6) şi să beţi Apă vie- Învăţătura Lui (Ioan, cap.7), pentru a rămâne trezi, veghetori şi mai înţelepţi decât…

Cine are urechi de auzit, să audă…Dumnezeu are nevoie de bărbaţi… În afară de Dumnezeu să nu destăinuim nimănui nevoile noastre financiare… O prezentare a cărţii- S U R P R I N S  D E  P U T E R E A  D U H U L U I, de Jack DEERE… Suntem chemaţi să fim respinşi şi persecutaţi de oameni… Calea crucii este calea vieţii…Zac POONEN- Principiile slujirii – Trăind cum a trăit ISUS …Flămând după DumnezeuAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 77.jpgEzechel 22-30,Caut printre ei un om care să înalţe un zid… Caut printre ei un om; Cartea lui Daniel: Vremea neamurilor – Florin Antonie; Ziditorul sau Omul, zidul şi spărtura;  PĂZEȘTE-ȚI INIMA MAI MULT DECÂT ORICE; Dumnezeu în căutarea unui om; Strigătul inimii; Importanța mijlocirii; CINCISPREZECE MINUTE ÎN FIECARE ZI; Integritatea… o floare de colț !!!El ne dă respiraţia, plămâni, mişcarea, privirea, timpul, ochii, protecţia, văzul, Dragostea Dumnezeiască şi… tot ce are mai bun şi Sfânt, dar noi luăm ca de apucat şi il ţinem la respect! Nu … Explicatia Cartii: Naum; Dumnezeu vorbeşte când, cui şi cum vrea EL [Exod 3.1-10]; Dumnezeu vorbește, noi trebuie să auzim și apoi să împlinim; Poporul lui Dumnezeu; Resursele pustiei; Cârtiri şi capcane; Pedeapsa peste Israel; Profeția lui Amos;Profeții în Privința Neamurilor și a Lumii;RĂSPUNZÂND JUDECĂȚII LUI DUMNEZEU; 5 lucruri care te vor ajuta să descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine; Ce este păcatul și ce spune Biblia despre el? Semne că Isus va reveni curând: reconstrucția Templului, dorința după „pace și liniște” | Semnele 11-15; VENIREA DOMNULUI-A început reconstrucția Templului din Ierusalim? Locul vechiului templu sfant din Ierusalim este epicentrul unui conflict; (Si pentru capcana Anticristului…) Al treilea Templu – acum sau niciodată; Zidul Plangerii din Ierusalim; Pocăinţa adevărată; Adevărata pocăinţă înseamnă TU şi Dumnezeu; Adevărata pocăinţă; Chemarea lui Dumnezeu la pocăință adevărată; De ce „Răpireaˮ creștinilor trebuie să aibă loc înainte de Judecata lui Dumnezeu din timpul necazului celui mare…Zac Poonen – Semnele revenirii lui Hristos; Căutați-Mă și veți trăi! (“ De la miliardarul kaghebist cetire: ”) Apocalipsa a fost amânată: Patriarhul Kiril despre oprirea Antihristului în Ucraina; (Iata unde duce idolatra religie… ) Alexander Dughin: Rusia duce un „război sfânt” împotriva „anticristului” și „Occidentului satanic”; Cand biserica bate palma cu statul, il introneaza pe Dracul…“Războiul sfânt” dus de Putin și “satanismul” ucrainenilor. De ce agită Kremlinul spectrul “Anticristului”… Preoții, ajutați de protestele profesorilor să aibă salarii mai mari. Cât câștigă acum Patriarhul BOR?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este afisa-705x1024.jpgAdrian Papahagi: Rusia profundă e prelungirea cruzimii satrapiilor orientale în Europa, nu prelungirea civilizației europene în Asia; Globalizarea, China și Rusia – „închisoarea popoarelor”; Avertismentul unui fost diplomat britanic: Următoarea amenințare tehnologică chineză este deja aici;Profetul de Khalil Gibran; George Soros avertisment – Înfrângerea Rusiei în Ucraina ar declanșa dizolvarea „imperiului rus”, în… Inteligența artificială: cursa mondială pentru reglementare; Cine este Marcel Ciolacu. Momente controversate din cariera viitorului premier: la vânătoare cu Hayssam și la pescuit cu Dragnea;„Suntem o colonie a Occidentului. Putin ne salvează de globalism”. Cum se infiltrează propaganda rusă în România și ce face statul să o prevină;Valorile tradiționale, Stânga globalistă și Putin; Conferință Stéphane Curtois la București: „Rusia lui Putin și moștenirea criminală a comunismului sovietic”; Petre M. Iancu: Intelectualul putinist și țintuirea la stâlpul infamiei; Este timpul să discutăm despre riscurile inteligenței artificiale. Poate pune lumea în pericol? Premiul Nobel Pentru Literatură – Lista Completă 1901-2019; Opt cărţi scrise de ultimii câştigători ai Premiului Nobel; Șoareci și oameni • John Steinbeck – „N-am vrut să fac rău.” Cum s-a născut excelența. 9 cărți scrise de laureați ai Premiului Nobel; Dalai Lama, 7 sfaturi care îți pot schimba VIAȚA: ,,Timpul ne presează. În 2030 va fi prea târziu!“; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn-1-734x1024.jpgRomânii care meritau Premiul Nobel; Curiozități despre Premiul Nobel pentru Literatură pe care ar trebui să le cunoașteți; „Frumusețea va salva lumea”; CARTEA E O VIAȚĂ- „Jurnalul fericirii“ de N.Steinhardt; Herta Muller la Timişoara. Subiectul sensibil în care s-a intrat cu bocancii, populist, politicianist şi ipocrit… PS. Şi încă un lucru, cred nu lipsit de relevanţă. Vrem ca Herta Muller să fie „a noastră” în timp ce statul român, adică noi, dă pensii speciale celor care au hăituit-o ani la rândul… Alina Mungiu-Pippidi, la finalul grevei profesorilor: ”Nimeni nu poate să dea garanții fără creșterea veniturilor la buget. Cota unică de 10% e ridicolă!” A fost odată comunism – Gulagul sovietic, instituție unică în lume. Capitolul  12;Ce a fost Gulagul? Despre Răul radical; DRUMUL CRUCII. AMINTIRI DE PE FRONT ȘI DIN GULAGURI – AUREL STATE;„MĂRTURII DIN GULAG: MEMORIA VICTIMELOR REGIMULUI TOTALITAR-COMUNIST”; Cati oameni a omorit comunismul? Si cine erau ei?* (How many people did communism kill? And who were they?) Rusaliile negre şi Gulagul nostru cel de toate zilele;Tucker Carlson pe Twitter descrie momentul în care Statul Permanent de la Washington a decis să-l bage pe Trump în puşcărie; „Moldova sovietică: între mituri și GULAG”; Gulagul si Serviciile Secrete Sovietice;Jigniri fără precedent la adresa lui Istvan Kovacs: „Un rahat român! Dacă arunci un portofel, cine ajunge mai întâi, bacteria sau românul? Țiganii sunt țigani ;Virusul rusesc; Monștri. Cele mai malefice personalități istorice, de la Nero la Osama bin Laden; Marea Resetare Maoistă; Scamatoria digitala; Maoismul ca doctrina comunistă a Revoluției Chineze; Presedintele Cehiei vrea ca rusii din UE sa fie bagati in lagare, asa cum au fost bagati japonezii din SUA in timpul celui de al doilea razboi mondial; Evreul GEORGE SOROS recunoaste ca e PAPUSARUL evenimentelor din UCRAINA; (De neuitat)- Omul bolnav al Europei; Certitudini despre un viitor confuz; Dreptul muncii și inteligența artificială; Zelenski îl aseamănă pe Putin cu un Hitler modern. „Va fi învins în acelaşi mod cum a fost învins nazismul”; Patriarhul Kirill este de fapt un fost agent KGB cu o avere de 4 miliarde de dolari…(Ca si POPIMEA din Romania…) Mașinile patriarhului. Limuzine și SUV-uri de lux în flota preafericitului …(Inainte de a fi si ea eliberata- ca nevinovata…)Cât a furat Udrea, de fapt?Pentru ca in jud. Vaslui tuica a devenit a doua paine…Țuica va intra pe lista medicamentelor compensate! Amintiri din epoca fesenizarii… Eșt un prost agramat? Nui nimik! Te fake Pesedeu ministru l-a Ieducație! Ultimili dezacoarde ale lu ministru l-a Ieducație care a ajuns akolo pe criteri de copetență:(Pensionat fiind…)Un coronavirus a decedat după ce a aşteptat 16 ore pe hol la Urgențe! CNCD a amendat Google pentru că a scris „Catedrala Prostirii (si manipularii )Neamului Românesc” în loc de Catedrala Făcută Pe Banii Românilor Fără Ca Aceştia Să Fi Fost De Acord Cu Asta”… 

GHIDUL INCORECT POLITIC DESPRE ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ȘI ECOLOGISM – Christopher C. Horner; DACĂ DUMNEZEU NU AR EXISTA ȘI ALTE ESEURI – G.K. Chesterton; „Magul de la Kremlin”, un roman care cufundă cititorul în inima puterii rusești; Un lector si fostul rector al Academiei de Poliţie, chestorul Gheorghe Popa, vizaţi penal într-un caz de plagiat; Recenzie: Putin, obsesia imperiului; Artistul plastic Ştefan Popa Popa’S, elogiat în străinătate, şicanat acasă… (Inca o lectie despre “”desteptaciunea “” stiintei fara de Dumnezeu…)Momentul în care cofondatorul OceanGate află că resturile submersibilului Titan au fost descoperite: „Îmi cer scuze, ce a fost găsit?” (Orto-Putinia da pe fata neomenia…)Ce se știe despre rebeliunea lui Prigojin? Șanse militare zero pentru mercenari, dar rușii au auzit de la un om în care au încredere că „e o minciună că Ucraina și NATO au vrut să ne atace”… (Satanisti din toata lumea-INDUMNEZEITI-VA) 3 decembrie 1931 – Începe la Gorikovo, lângă Moscova, Congresul al V-lea al Partidului Comunist din România; Țară în service | Păcatele miniștrilor: influență, bani, dosare. Cum au ajuns familiile Ciolacu & Grindeanu partenere în afaceri; Vezi 10 cărți scrise de laureații Premiului Nobel pentru Literatură; „Bătrînul și Marea” de Ernest Hemingway. Recenzie; INTERVIU Anatol Șalaru: George Simion, la Cernăuți, s-a întânit cu rezidentul serviciilor rusești, asta explică de ce AUR face politică pro-rusească în RomâniaCriminalul de la Kremlin. Exploziva dezvaluire a terorii impuse de Putin; Povestea a doi soldați ucraineni care au fost castrați de ruși: „Facem asta pentru ca voi să nu puteți avea copii”; DE LA DARWIN LA INGINERIA GENETICĂ; DESPRE ȘTIINȚA TIRANIEI; A FI SĂNĂTOS ÎNTR-O SOCIETATE BOLNAVĂ…DESPRE ANTIHRIST, DE LA UNUL DINTRE AUTORII PREFERAȚI AI LUI PUTIN; A îmbrăcat Vladimir Putin cămașa îngerului întunecat al distrugerii? (Ca si turnatorii in sutane din Romania care si-au devorat la securitate pe contribuabili…)Omul care a maimuțărit politica: Silvio Berlusconi. Și articolul care nu va apărea niciodată în limba italiană. Necrologul unui specialist în „bunga-bunga” cu moralitatea; (Barca infractorilor isi pescuieste  “”sfintii”” naufragiati) …Primarul Piedone face declaratii de dragoste PSD-ului; (Asa da-justitie!) Dosarul „Colectiv”. Fostul primar Piedone, achitat după ce a stat un an în închisoare, va fi repus în funcție; (Numai in Romania platim ca sa murim ) România rămâne țara europeană cu cele mai multe decese în urma accidentelor rutiere; (Rasplatiti cu pensii Fesenale si pentru rasplata privati-hotiei)…Când magistrații sfidează legea. Greva după anii concubinajului (SpotMedia); Pionii Kremlinului din România. Cum s-au activat aceștia în contextul invaziei militare ruse din Ucraina;Ce stă în spatele simpatiilor putiniste? 33 de ani de la Mineriada din iunie 1990 și niciun vinovat. Dosarul a fost tergiversat vreme de 27 de ani; (Putiniada-mama  Mineriadei), un tratat de manipulare; GEORGE SOROS, PUTEREA DIN UMBRĂ – David Horowitz, Richard Poe;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mmm.jpgTop 5 ceaiuri din plante medicinale existente în România; TOP 5 plante medicinale “bune la toate” – trebuie sa le ai in casa! 15 plante medicinale pentru sanatate; Top 4 plante medicinale benefice în reducerea inflamației; Top 8 plante medicinale pentru sănătatea intestinală; Topul celor 4 plante medicinale împotriva durerilor articulare; 10 plante care amana imbatranirea pielii-Cum poti intarzia imbatranirea pielii cu ajutorul plantelor si al suplimentelor…Plante medicinale pentru îmbunătățirea digestiei și a sănătății intestinale; Plante medicinale pentru prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare; Legătura dintre plantele medicinale și sănătatea mintală: ce spune știința?TOP 10 plante medicinale cu efect de antibiotic; Top 7 plante medicinale ce ajuta impotriva tusei; Top 7 plante pentru plămâni sănătoși și pentru susținerea aparatului respirator; Top 10 cele mai eficiente ceaiuri din plante medicinale pentru slabitAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este az.jpg

…Acest Congres al Partidului Comunist din România, a adoptat o rezoluție profund antinațională, redactată de maghiarul Béla Kun (fostul conducător al Republicii Sovietice Ungare, dizolvate de Armata Română) și semnată de Alexandru Iliescu

(foto), la data aceea secretar al CC al P.C.d.R., tatăl conducătorului LOVI-luției anticomuniste române din decembrie 1989, Ion Iliescu :

citeste mai multe »

“Din vremea părinţilor voştri voi v’aţi abătut dela poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine şi Mă voi întoarce şi Eu la voi…” (Mal.3/7) Chiar dacă miliardele de oameni (neânnoiţi) au ca “părinte” pe diavol (Ioan 8/44), Tatăl Adevărat ne vrea TOT binele; NOI, ca şi Adam cu Eva, până când îi întoarcem spatele (îmbrăcaţi cu frunze şi scuze) şi ne ascundem după deget, printre uscaturile demonice (Gen. cap, 3)! TUTURORA ne vorbeşte în fel şi chip (Iov 33/14-18), dar nu-l băgăm în seamă, fiindcă ne “” descurcăm “” şi fără el! Să învăţăm de la Moise, când s-a întors, să intre în “arca” Rugului aprins (Ex. Cap.3); Atunci Domnul l-a învăţat să se descalţe de datini, tradiţii, ritualuri, idolatrii iconate şi de alte proaste obiceiuri şi cârpeli (Mat.9/16-17)… Acum, nouă, TUTURORA, ne spune să ne dezbrăcăm de sine, să luăm arma de distrugere în masă a ispitei, (Luca 9/23-26) poftei, păcatului -crucea şi… (Ef.6/10-20); Astfel, prin pocăinţă şi naşterea din nou din Sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) să rămânem una cu el şi cu toate ale sale-voia, gândirea, înfăptuirea, rânduiala şi învăţătura lui, nu a lumii, pentru a rămâne în el, având nu o pocăinţă, credinţă, iubire, iertare, dragoste lumească, maimuţărească, date de religiile lumii… (“şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi -o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am şi câştigat premiul, sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să -l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu…” (Fil. 3/9-13)! Să nu ne mai vaccinam cu anticorpii dezmăţului, necredinţei, pandemiei, idolatriei, ecumenismului, nepăsării şi a altor demonisme, precum se injectau “creştinii” pe vremea lui Noe… ci, să ne conectăm la înnoirea adusă din Cer”… fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1/23) Deci, să grăbim Venirea lui şi să intrăm în Salvatoarea Corabie Cristică, dacă pulsează în noi Plinătatea Dumnezeiască, primită prin lipirea de Duhul Adevărului, nu de ea… (1 Ioan 2/15-17) De aceea ni l-a trimis pe Duhul Sfânt, ca să ne facem una cu el şi cu toate ale sale, pentru a-l întrona în inima înnoită pe el, pe veci, dimpreună cu autoritatea, suveranitatea, întâietatea, conducerea, stăpânirea lui în toate, pentru ca (împreună cu mădularele CRISTICE şi cu Duhul Sfânt să conlucrăm DUMNEZEIEŞTE Ioan 15/5), prin Isus, pentru ajutorarea semenilor şi pentru aprecierea lui (Rom. 11/35)…” Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentruca atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28)

O să vrem să ne botezăm în moartea Lui, (Rom. cap.6) ca să scăpăm de orice urmă de păcat şi să ne învie, dar n-o să mai putem, pentru că vin zilele de pe urmă…”În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…Studiu introductiv al scrisorilor adresate TUTUROR bisericilor şi religiilor lumii de AZI, reprezentate prin cele şapte Biserici din Asia Mică.Dacă Domnul Isus ar alege să trimită o scrisoare Bisericii din care facem parte, oare ce anume ar conţine ea? Ar conţine cuvinte de apreciere, de mustrare, de atenţionare sau de condamnare?Noi oamenii, putem să ne formăm tot felul de păreri, mai obiective sau mai subiective, despre o biserică sau alta, dar în definitiv, părerea Domnului Isus contează, deoarece El este Cel care ţine în mână cele şapte stele şi umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. (Apocalipsa 1:12-16)Vine Iisuss, dar ne găseşte mai hoţi, mai răi, vicleni, mai preacurvari, mai idolatri decât ne-a lăsat,cand s-a inălţat…Nu ne găseşte Una cu El, prin Botezul in Moartea Lui- printr-o răstignire, înviere, infiere, rodire şi umblare  dimpreună cu El- (Rom. cap.6); „Creştinii” de azi, sunt mai răi decât fariseii şi preoţii care l-au răstignit… Fiecare cult, religie are credinţa, pocăinţa, dragostea,iertarea, mila proprie, pentru că nu vrem să ne prizăm la Gândirea Dumnezeiască ca să se intrupeze in omul născut din nou, să circule prin TRANSFUZIA LUI GRATUITA-Învăţătura, credinţa, pocăinţa şi Plinătatea Lui,nu ale ecumenismului multilateral de globalist…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 33-1.jpg15 mari savanți creștini care au crezut în Dumnezeu; Inteligența artificială pune sub semnul întrebării viitorul religiei; Cum au folosit tehnocrații pandemia pentru a zdrobi mii de biserici din America; AI va fi venerat ca Dumnezeu, dar nu vă așteptați la milă; Umbre ale scientismului: Fauci îi aseamănă știința cu Dumnezeu, El însuși ca preot; State v. Dumnezeu: O privire mai profundă asupra războiului religios intensificator; AI: O privire seculară asupra antihristului digital; Eric Schmidt: AI reprezintă o amenințare existențială pentru oameni; Cele mai mari genii ale lumii au mărturisit pe Dumnezeu; Dictionarul savantii lumii cred în Dumnezeu… În faţa lui Dumnezeu nu există genii. Dumnezeu nu lucrează cu genii, ci cu oameni; Sămânța Cuvântului; Nașterea din nou; Cuvântul lui Dumnezeu: Rolul Său în viaţa creştinului; Culcat pe pieptul lui Isus; Nu te mai chinui … Psalmul 119; Inaltarea;Echipare (cu Duhul Sfant) pentru reusita;SA STRIGAM LA DOMNUL!!! DUHUL SFÂNT, NATURA ŞI ATRIBUTELE SALE; DUHUL SFÂNT sau ÎNŞEPTITUL DUH AL LUI DUMNEZEU;60 de aspecte ale lucrării Duhului Sfânt; Dumnezeirea Duhului Sfant; John Maxwell; A apărut Topul Mondial al Persecuției pe anul 2023; Top 10 cele mai dorite carti crestine pe… Intenții globaliste – Top zece profeții biblice din 2022; Război împotriva credincioșilor: Un expert avertizează că I.A. ar putea fi „cea mai mare armă împotriva religiei;Încă o dată, Stânga încearcă să își adapteze Biblia în scopuri politice, de data aceasta cu ajutorul inteligenței artificiale; Un moment cu adevărat periculos pentru Israel – Viziunea asupra lumii cu Amir Tsarfati; Templul Satanic deschide prima clinică de avort cu medicamente religioase;Globalism, fărădelege, apostazie: Lumea este gata, dar Biserica este gata?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este qq.jpgTop 10 plante medicinale cu flori, care se găsesc în România; Top 10 cele mai bune ceaiuri care calmează durerile de burtă; Tincturi din plante medicinale preparate in casa;  Antivirale naturale: extracte din plante si remedii complementare pentru raceala si gripa; Tincturi din plante medicinale – principii active concentrate; CEAIUL DE SOC : BENEFICII MIRACULOASE PENTRU SANATATEA TA -Planta-minune pe care mulți o ignoră, dar care este o adevărată comoară pentru sănătate. Vindecă rănile în timp record; O Abordare Onesta In Oncologie Si Hemato-Oncologie; Mierea ca aliment si medicament; Sortimente de miere – proprietăți și recomandări terapeutice; EVITĂ ANTIBIOTICELE – AFLĂ CARE SUNT ALTERNATIVELE NATURALE…5 remedii cu miere de albine pentru sezonul rece; Mierea in tratarea gastritei; Telina si Telina Apio;  Suc de sfecla rosie…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 4-1.jpgUnica TARA – multilateral de gratianta- REPUBLICA PRESCRISĂ ROMÂNIA; Si “”sfantul”” Gabriel Oprea a devenit Preafericit…  a fost achitat definitiv în ”dosarul Limuzina”;Universitatea din București îi retrage titlul mareșalului Ion Antonescu;(La noi- ca la nimenea!) Controverse după amenda dată de ANPC băncilor!(La altii, nu la noi…) Talibanii care și-au numit fiii și rudele în funcții la guvern sunt obligați să-i dea afară;Amintiri despre felul in care baba burgheziei  komuniste din Romania  a devenit bogata,dar si fata mare… Despre coruptie si nepotism; Harta corupției la nivel mondial: România se află la mijlocul…România – ţara secretarilor de stat. Avem de două ori mai mulţi decât Spania, Suedia, Franţa, Belgia şi Portugalia, laolaltă; Si aici pulseaxa sudoarea  pensionarilor…România furată – Pețitorii averii sindicatelor; Cifrele dezastrului pentru România după privatizarea Petrom EXCLUSIV; Asa s-a cladit Romania multilateral de fesenizata! SUPĂRĂCIOSUL BOMBONEL; Pentru urmasii –ur-urmasilor… Nicolae Vacaroiu, unul dintre demolatorii economiei romanesti; Aproape totul despre Adrian Năstase, cel mai corupt dintre prim-miniştrii României (I); Risc pe: Creșterea dramatică a alimentelor modificate genetic;Tehnocrație: umanitatea este condamnată la o închisoare unipolară și la gulag digital; CBDC: Tehnologie și tiranie mai rău decât închisoarea; Om de știință MIT: „Vaccinurile” ARNm sunt mai rele decât boala; Mercola îl intervievează pe Corbett despre controlul tehnocratic al AI; Lensa AI și ChatGPT | Avantaje, dar și pericole neștiute. Expert: „Nu se citesc cu atenție termenii de confidențialitate”; Avertismentul lui Elon Musk despre inteligență artificială: ce urmează pentru societate, umanitate;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este q.jpg(Dupa ce au legalizat porno-demonia si au pensionat omenia…)FT: Populațiile îmbătrânite „afectează deja” ratingurile de credit – costurile cu sistemele de pensii scumpesc datoriile; Ca si alte aplicatii care ne teleghideaza,iradiaza,”modeleaza”… TikTok, interzisă pe device-urile de serviciu ale unor oficiali din SUA, Canada și Danemarca; Asa da-(in)justitie ! Dosar care a cutremurat România, închis de judecători: faptele s-au prescris. Inculpaţii scapă de condamnări;(Noi furam,noi ne judecam/reabilitam,dar contribuabilul plateste…)Top 10 cele mai importante dosare care s-au prescris ca urmare a deciziilor CCR / Inculpații au scăpat de pușcărie; Asa se globalizeaza lumea… Cel mai întunecat secret al Chinei; Occidentul nu trebuie să cadă în plasa iluziilor economice ale lui Xi Jinping [The Telegraph]; Istoria comunismului; Jurnalul Aniţei Nandriş în Siberia – „După o asemenea carte, orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară” (Monica Lovinescu); (Iata unde duce falsul mesianism/crestinism…) Ştiri cu tâlc. Vladimir Putin: comunismul este asemănător cu creştinismul iar Lenin ar fi un sfânt; 17 ani de crime. Zeci de milioane de victime. Povestea măcelului despre care Occidentul alege să vorbească doar în şoaptă; „Dragoste și sex cu roboții”, o nouă provocare etică. Păpușile sexuale cu inteligență artificială pot deja „simți” și purta conversații; Jurnalul lui Vladimir Nemuritorul – sau așa crede el; Cel mai prost! LIVIU ANTONESEI: „Mai grav stau lucrurile cu un fel de coloana a cincea involuntară, fraierii duși de nas de profesioniștii diversiunilor“; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 43.jpgKlaus Schwab: „… Cine stăpânește acele tehnologii, într-un fel, va fi stăpânul lumii.”; (Globalizarii i-au crescut colti chinezisti…)Klaus Schwab declară China a fi un „model de urmat”; Gulagul cibernetic al Rusiei: Urmărirea și controlul cetățenilor;Despre TRANSHUMANISM și manipularea condiției umane. Superinteligență și Viață eternal; Ziua 5: montarea tehnocrației și a transhumanismului; Ziua 4: Technocracy Vs. Comunism / Socialism, Fascism; Cum au folosit tehnocrații pandemia pentru a zdrobi mii de biserici din America; Inteligența artificială – drumul spre sclavie? Bloomberg: Angajați ai Amazon din România și India ar folosi înregistrări din casele oamenilor; Inteligenta Artificiala; The Guardian: Revoluția industrială antrenată de inteligența artificială amenință locurile de muncă ale clasei de mijloc;Cele mai inteligente femei din lume. Top 10 femei cu cel mai ridicat IQ ; Geniile lumii – Cei mai destepti 40 de oameni care au trait vreodata; „Brașov 1987. Doi ani prea devreme”. Vocile demnității; Două noi traduceri în română din Pasolini;„Suntem la etapa de depopulare națională, în egală măsură și satul ca și orașul se depopulează”; România, cel mai mare ritm de depopulare a satelor din UE / În fiecare an, 9 sate românești dispar; Rusia cere ca Polonia să-i plătească 750 de miliarde de dolari drept ”compensații” pentru… Psihologie astăzi: Roboți de sex și sfârșitul civilizației; (Closca iliescian scoate pui de aur-pe banda si…)VESTEA ȘOCANTĂ A SĂPTĂMÂNII: Pensionarii sunt problema numărul unu, medicii nu au timp să ajute pe toată lumea! Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, achitat pentru primirea unei mite de 1,2 milioane euro; Decizia nu este definitiva!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 11-1024x576.jpg

citeste mai multe »

Pentru că nu place guvernarea- învăţătura cea Bună, Plăcută, Rodnică, Sănătoasă, Veşnică, Desăvârşită, această lume care nu vrea să se nască din nou din Sămânţa învăţării lui Dumnezeu (Marcu 4/14), va întrona uraciunea pustiirii; Dar,până atunci,…” Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pre sus de tot ce se numeşte, Dumnezeu„, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai că cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi -l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentruca toţi cei ce n’au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.” (2 Ţes.2/3-12) Această urâciune va fi mai feroce decât “fiarele” putiniste, naziste, maoiste, kirilo-papa(l)iste la un loc! Astfel că, dacă nu ne pocăim (înainte de moartea a doua-Ap. Cap. 20), ne săpăm singuri groapa (Rom. 1/18-32) pieirii veşnice, pregătită pentru Anticrist, Prorocul mincinos, Fiare, Balaurul cel roşu –komunist… (Ap.19/20 şi Ap. Cap.20)…” TOTUŞI, pentru orice “academician în păcătuiri” care se pocăieşte…” Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v’aţi căit în urmă ca să -l credeţi.” (Mat. 21/31 b-32)

 Papadia – beneficii, proprietati, contraindicatii (ceai, sirop, tinctura,    dulceata, salata…Tratament naturist cu dulceata de papadie…); Cum se poate trata cancerul cu laptisor de matca; Cure inedite, dar eficiente; Un nou tratament considerat revolutionar ar putea fi o sansa in plus pentru diabetic; Diabetolog: Prediabetul se poate vindeca, daca este diagnosticat la timp. Diabetul este insa incurabil; Cum combatem natural, nervozitatea; Greselile pe care le fac frecvent consumatorii de cafea;  Avantajele si dezavantajele consumului de oua; Tratamente naturale pentru afectiuni pe care ai vrea sa nu ti le stie nimeni; Condiment bun pentru ficat și diabet; Condimentul care te ajuta sa iti reglezi tensiunea arterial; Doua remedii din natura pentru caderea parului; Boala Alzheimer este reversibila prin schimbarea stilului de viata; Sindromul de colon iritabil: cum va linistiti abdomenul; Planta de mare ajutor in curele de slabire…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 33-1.jpgDuhul lui Antihrist și glorificarea întunericului; Explicatia Cartii: 2Tesaloniceni;  Antihristul; Dan Bercian – Uza – Închinarea care Ucide; SĂ ÎNȚELEGEM CINE ESTE ANTICRISTUL, FIUL PIERZĂRII ; Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.9) Autoînşelarea (I Corinteni 3:18); Omul fărădelegii, fiul pierzării; Ce va fi înainte de venirea lui Antihrist?  Cartea lui Daniel: Cheia profețiilor – Florin Antonie; ALERTĂ! Nu mai rămâneţi nenăscuţi din nou (Ioan, cap.3) nici o clipă! Lepădaţi-l din inima demonizată (Ier.17/9) pe gunoierul cosmic, (Marcu 7/15-23) dimpreună cu toate amăgirile şi toxinele… Apocalipsa 17b – Biserica catolică nu este „Babilonul cel Mare din Apocalipsa! Păcatul celor ce nu fac rău; Adaptarea finala;  Sfârșitul lumii, așa cum îl descrie Biblia (1/3);  Cine se va închina fiarei? Timpul sfârșitului, de Werner Mücher; Femeia în roşu ; Matei, de Daniel Branzei;  MESAJUL BIBLIEI DESCOPERIT chiar de Scriitorii Scripturilor- Pocăința; Putinişti din toată lumea, degeaba vă “uniţi”, dacă nu vă faceţi Una cu El, (cu Unirea Dumnezeiască întrupată în Isuss), ca să nu vă mai războiţi şi… să nu mai pupaţi moaşte iconate, ori să vă mai închinaţi unui “dumne-zeu” necunoscut (F.Ap.17/23); Nu mai…… Ce spune Biblia despre închinarea la icoane (partea II), de Ciprian Sarivan;  Zac POONEN – Vin nou in burdufuri noi; Mireasa lui Hristos, de H. L. Heijkoop;  Închinare, de A. W. Pink; Alin Cristea: Nu vameșii și curvele intră în Împărăția lui Dumnezeu. Ci cei care AU FOST vameși, curve, mincinoși, hulitori, dar s-au pocăit și umblă în calea neprihării; Lucruri biblice care nu sînt… biblice (2) Merg vameșii și curvele în Împărăția lui Dumnezeu?  CUI I SE IARTĂ MULT? (celui care se  face una cu POCAINTA CRISTICA ,ca s-o rupa cu nelegiuirea) ;Cine NU vede Împărăţia cerurilor; Versete despre Împărăția lui Dumnezeu; Matei 7.21-27-  Împlinirea voiei lui Dumnezeu; 52 de trepte spre CER-Treapta 1 (Matei, cap 1-4); Mireasa lui Hristos, de H. L. Heijkoop…Zac POONEN –Femeie, de ce plângi? Scopul eşecului …Ce să faci când ajungi la capătul drumului?Chemarea noastră specifică, ca biserică … Secretele biruinţei;Cum să primeşti răspuns la rugăciunile tale-de DON GOSSETT; Dupa ce  urmasii nazistilor au devenit  ingeri

Oameni şi popoare TOATE, pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou(Rom.cap.7), nu vă mai hrăniţi cu învăţături, legi şi constituţii votate de “aleşii neamului… adamic”, care sunt morţi în păcate; Nu v-aţi convins că TOATE ale lor sunt falite, bolnăvicioase şi falimentare? De ce nu acceptaţi Constituţia şi Învăţătura Cerească, dăruite gratis de Iisus în Matei, cap. 5, 6, 7; De ce nu mâncaţi Învăţătura, Rânduiala, Gândirea, Voia, Atotputernicia –Pâinea vieţii- rumenită in cuptorul GOLGOTEI (Ioan, cap.6), curată, sănătoasă, paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică, suverană… Împotriviţi-vă gunoierului cosmic, tari în Credinţa Cristică, Biblicizaţi, blindaţi (Ef. cap. 6/10-20) cu învăţătura BIRUITOARE, (precum Iisus în Mat, cap. 4) şi, împreună cu Duhul Adevarului atacaţi-l cu versetele care au goua tăişuri- astfel: Este scris; De asemeni este scris; Căci stă scris…” Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/1-14)… “Smeriti-vă… Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre… Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în … “(1 Petru 5/6-9) şi Iac. 4/7-10)” Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire şi bucuria voastră în întristare: smeriti-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.” …Rasism la o școală din Germania: copil român “dat de exemplu ca hoț”;Amintiri nedorite despre Izvoarele  amare,care   continua sa tasneasca  din fantana PeSeDista…) După ce ne-a făcut golani și curve, Ioan Rus a fost sancționat doar cu AVERTISMENT! (Tirania putinista “”fecundata “” de Satan,va rodi peste un an…) Nazismul german și comunismul sovietic. Asemănări și deosebiri; Biblia celui de-al treilea Reich la licitaţie; Hermann Oberth, de la nazism la capitalism; Sfidîndu-l pe Hitler; Putin și Occidentul Al treilea război mondial? (Cand il scoti pe Dumnezeu din casa /inima,se intrupeaza sobolanii putinisto-nazasti –pe masa sufletului…) Originile darwiniste ale sistemului nazist. Atitudinea lui Hitler față de Hristos și creștinism; Filosofia nihilistă a influențat ideologia nazistă? Cât de „nazist” a fost Nietzsche; “Nu te faci frate cu dracul nici măcar ca să treci puntea” – învățătură din venirea lui Hitler la putere acum 90 de ani; Opinie: Cum a sucit Hitler Biblia ca să-şi scuze crimele; Papa Benedict: „Hitler a fost un idol păgân”; PE: Regimurile naziste și comuniste au comis genocid și crime la o scară nemaivăzută în istorie; Cum va „modela” inteligența artificială „societatea viitorului”; Minciuna neo-nazistă a lui Putin despre Ucraina provine din versiunea sovietică a istoriei; Biblioteca lui Hitler…Hitler, Holocaust, memorii și cărți, la Biblioteca din Petroșani; Bibliotecile dictatorilor, de la Machiavelli la Robinson Crusoe. Ce cărți citeau Hitler, Stalin și Mussolini ; Secretul lui Hitler,de RORY CLEMENTS; Robert Gerwarth, „Călăul lui Hitler – Viața lui Heydrich”;Copil român, dat de exemplu ca hoț în Germania  Diavolul în istorie. O explicație ; De ce regimul lui Putin e unul fascist; A fi ortodox, astăzi; Anticomunism şi represiune comunistă, în Neamţ şi Bacău ( );Virusul perestroika și „efectul de demonstrație”; Autosuficiența planului Stalinist; Evoluția presei românești: o istorie cu suișuri și coborâșuri;Presa românească după 30 de ani: „Nu știu ce facem!“ Europa Centrală: în menghină sau în clepsidră? Comentariul 7: Despre istoria omorurilor în Partidul Comunist Chinez; Efectul administraţiei Biden? O nouă axă a tiraniilor, Iran-Rusia-China, prinde contur. Coreea de Nord se încălzeşte pe margine; Comentariul 3: Tirania Partidului Comunist Chinez; Păcatul unui corp spălat… (al necuratului Mao Zedong, cel care   nu s-a spălat niciodată pe dinți, mestecînd, pentru a îndepărta mirosul, frunze de ceai.); Thierry Wolton: „Atracţia intelectualilor pentru comunism este aducătoare de moarte”; Cărţi ticăloase; Alte articole …Torţionari sfidând demnitatea: Jucam (POKAR)cărţí pe cadavre; (Fara pocainta Cristica– Marcu 1/15 si nasterea din nou-Ioan, cap. 3 si Rom. cap.6, satanele in sutane  tin Poporul Roman incatusat,manipulat,exploatat,demonizat,idolatrizant-iconat…) Biserica Ortodoxă şi comunismul: între rezistenţă şi colaborare; Xi Jinping cere armatei să se pregătească de război: „Sunt furtuni periculoase la orizont”…ÎNVIEREA și ce scria Eminescu acum exact 143 de ani… ALERTA!Vine globalizarea cu pistolul nuclear la tampa si cu alte chinezarii de cucerire a lumii “”netaivaneze””…) Rusia și China vor o nouă ordine mondială, după „100 de ani”. Anunț despre războiul nuclear; (Inca un PUTINIST ne “ajuta” si sustine expansiunea tarista)…Austria, o nouă lovitură dată României. Va bloca extinderea Schengen până când va observa un „declin susţinut” al migraţiei…

citeste mai multe »

După ce n-a fost băgat în seamă (Îs. 53/3) de” părinţi”, a venit la ai săi, dar nici ei nu l-au primit (Ioan 1/11); De aceea –capitaliştii l-au comprimat, cartonat, pictat (Ps.115 şi 135) iconat şi l-au pironit prin case; Apoi-komuniştii l-au scos din case, biserici, minţi şi inimi deznădăjduit de rele (Ier.17/9), refuzând credinţa Cristică, pocăinţa şi naşterea din nou (Rom. cap.6 şi Ioan, cap.3)! Să ne mire de ce globaliştii, dacă ar putea, l-ar priponi pe Duhul Sfânt şi l-ar (re) răstigni? În zadar tulbură, manipulează şi împinge lumea din crize în crize, pentru a-l întrona pe…” SALVATORUL” lor “” evoluţionist”” -Anticrist (2 Tes.2/3-12), căci fără adevăratul Creator suntem terminaţi- nu putem face nimic DUMNEZEIESC! “Eu sunt adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul.Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, aşa v’am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină…” (Ioan, cap. 15/1-27)

Omule, poti fi strivit de un munte de pacate, inalt pana la Cer, dar „Eu iti sterg faradelgile pentru Mine, si nu-mi voi mai aduce aminte de pacatele tale. ” Isaia 43: 25…„… păcatul care locuiește în mine” …Cum să te bucuri când treci prin încercări? Lasa-l pe Dumnezeu sa te iubeasca… Ce luăm cu noi? Lecții în pustie…Puterea Rugaciunii! Insistența în rugăciune…Fântâna vieții … Mi-este teamă de noul val de „religii” care inunda lumea… de la A.W. Tozer…Dumnezeu e asa cum este El, nu cum vrem noi sa fie, in functie de mofturile noastre… Când vi se pare că nu există scăpare, căutaţi un sfat înţelept, şi nu îl uitaţi pe cel ce vi l-a dat… Vremuri din Biblie… A murit Domnul Isus pentru toată lumea? Recunoașterea și prețuirea suveranității lui Isus mai presus de toate lucrurile… Cum sa primim mustrarea? Cununa de spini… Strigă către Comandantul tău…Tatăl nostru… Cum vindecă Isus… Rugați-vă unii pentru alțiiPopişti, Comunişti, Globalişti, Darvinişti şi alţi Capitalişti mint că învăţătura lor e bună-evoluţionistă şi că puparea crucii lui Iisus este totul… Dar bucata de lemn nu este nici măcar toiagul lui Moise (făcător de minuni), cu ajutorul căruia a despicat şi Marea! Nu ea, ci El este “arma “Dumnezeiască- Noua Învăţătură şi Rânduiala Cosmică, dăruite mentalităţilor născute din nou (Ioan cap 3); El, (nu lemnul iconat, aurificat- Is. 44/9) este Constituţia Cerească şi Scara de Înălţare a lumii spre Cer, lume care se complace în cel rău, (pentru că ACCEPTĂ ca tată pe diavol-Ioan 8/44, nu pe Dumnezeu) ; Cine se botează în moartea lui (Rom. cap.6), se înarmează cu tot „ARSENALUL” COSMIC, cu Învăţătura, cu vieţuirea şi făptuirea Cristică şi îl urmează până devine Una cu El, căci despărţit de El nu putem face nimic bun; Numai laolaltă cu Hristos şi dimpreună cu “Adevărul Crucificat” trecem Marea Îndumnezeirii pe valuri şi, dacă mustim de Duhul Adevărului, El descuie Uşa Împărăţiei Cereşti, pentru ca prin pocăinţă ne umple – nu cu mizeriile gunoierului cosmic din Galateni 5/19-21, ci NUMAI cu Plinătatea Dumnezeirii…….15 mari savanți creștini care au crezut în Dumnezeu;  Cele mai profunde 57 citate despre Dumnezeu; Istoria ateismului (7) – Personalități liber-cugetătoare medieval; 10 cei mai buni comediști creștini pe care trebuie să îi cunoașteți cu siguranță; 50 de oameni de știință creaționiști;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este aaa-758x1024.jpg 

Cum a fost subjugată Rusia de Putin și acoliții săi kaghebiști; Discursul lui Putin | Istoric: „Este obsedat că are o misiune istorică. Are raționamentul lui Hitler”; Putin și-a șocat acoliții: „Este timpul să zguduim NATO”, pentru… Washington Times: Gloria de altădată, singura strategie a lui Putin; Rusia de astăzi este o republică bananieră; Viktor Orban vrea ca Ungaria Mare să fie refăcută… UN SECOL DE LA TRIANON, ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI ȘI JOCUL PERICULOS AL BUDAPESTEI; Cum poate câştiga Rusia şi cum poate câştiga Occidentul? Generalul Radu Theodoru despre “MÂNA MOSCOVEI – Documentele crimei din decembrie 1989”… (Pentru pensiile special de PeSeDale…) Procurorii militari i-au făcut scăpați pe securiștii care au tras la Revoluție; (Si dupa 30 de ani…) Mizeria și șpaga se țin de mână în spitalele românești; (Imbarbatat de ciurucurile  komuniste,falite,dar insetate dupa reabilitare/salvare/reciclare/reesapare …) Iliescu l-a ucis pe Ceausescu la ordinul Moscovei. Executia a fost trucata; Va fi prăpăd! Anunţul cumplit a venit direct de la Moscova: Europa să se pregătească pentru sicrie; Daniel Citirigă: „Aurul României. De la Moscova, nu de la Londra”; 6 martie 1945: Sub presiunea Moscovei, comuniștii pun… Mărturia unei expatriate moldovence din Khartoum: «Foarte curând, oamenii nu vor mai avea ce mânca și ce bea»;EXCLUSIV Interviu. Oroarea deportărilor în Siberia. ”Milițienii sovietici mi-au omorât sora”. Mărturiile basarabencei Elizaveta Sava. 7 ani în Siberii de gheață;„Divizia sălbatică”: Românii care au luptat în Siberia împotriva bolșevicilor; Amintiri din temniţele comuniste – Preotul Vasile Țepordei;Amintiri din temniţele comuniste – MONICA LOVINESCU DESPRE ASASINAREA ÎN ÎNCHISOARE A MAMEI EI, ECATERINA BĂLĂCIOIU LOVINESCU ;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este o-1.jpgTheodor Paleologu: Când vorbim de Biserica Ortodoxă Rusă avem în minte pe acest criminal în sutană, care este Patriarhul Kirill; (Si evacuate si anchetati…)„Păi după 40 de ani ne dați afară?”. Două persoane s-au urcat pe acoperișul casei după ce au aflat că trebuie să se mute; Citate celebre de Mircea Eliade; Citate celebre de Emil Cioran;  Cine este Eva Braun – soția lui Adolf Hitler? Copiii ei, cauza morții, fapte rapide; Will Smith în autobiografia sa: “Dumnezeu a așezat cele mai frumoase lucruri din viață de partea cealaltă a celor mai mari frici ale noastre.” Jurnalistul Gelu Chelu: 45 De Amintiri Cu Vedete Româneşti Şi Internationale…10 celebritati ate; (Top) 10 actori homosexuali; Clasa turnatorilor la Securitate merge in Paradis;Amintiri din Gulag-ul ROMANESC (III); Disidenţi români celebri (I)-Monica Lovinescu; 19 ani de la instaurarea “democraţiei bâtei”; Ce a făcut România tovarăşului Iliescu pentru eroii din temniţele comuniste? Nimic; Amintiri de neuitat si de nedorit…[Radio Europa Liberă] 29 August 1989: Apelul Frontului Salvării Naționale; [Radio Europa Liberă] 14 Septembrie 1989: Mesajele Doinei Cornea; [Radio Europa Liberă] 21 Decembrie 1989: Actualitatea românească II – Reacții international; Personalități din VT; Ştiinţa nu poate dovedi inexistenţa lui Dumnezeu; Particula lui Dumnezeu este în Biblie; (Pesedistii au neamuri peste tot…)Autoritățile din Italia au decis să nu îl extrădeze pe baronul fugar Ionel ArseneIonel Arsene, fostul lider al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv la închisoare cu executare în România, rămâne momentan în Italia…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp-1.jpgCum poti calma palpitațiile inimii? 3 retete naturale de oprire a sangerarilor gingivale; Dieta cu alimente crude asigura detoxifierea; Ce sa mananci ca sa previi caderea parului-10 alimente; Cum folosesc batranii anghinarea in prepararea leacurilor; Alimentatia ucide mai multi oameni decat fumatul. Cati romani au murit din cauza unui regim alimentar prost; Alimente care usureaza viata reumaticilor; Plante care alunga durerea de cap; De ce ne dor articulaţiile? Cele mai frecvente cause;-Tratamente naturale ale contuziilor; 7 beneficii dovedite ale consumului de spanac; Modalitati naturale de protectie impotriva cariilor; Precautii cand folosim remedii pe baza de soc; Beneficiile ceaiului de limba cerbului; De ce sa consumi primavara salata de papadie; Ceaiul de roinita – relaxant si nu numai; Obiceiuri surprinzatoare care duc la acumularea de toxine in corp; Terapia care ne poate scapa de operatia de hernie de disc; Cicoarea – ajutor de nadeje in cura de slabire;Terapii complementare cu produse apicole; Ceaiuri recomandate pentru infectii urinare; Plantele medicinale pot avea efecte adverse grave. Cand sa ne ferim de ele;Ce poţi trata cu sunătoare. Planta are beneficii multiple

citeste mai multe »

Fiindcă “mesianicul” orto-kiri-putinist se bizuie pe trestia chinezistă şi pe alte reazăme “FARAONICE” (Isaia 31/1-3, Psalmul 33:16-17, Ieremia 17:5-6, 2 Cronici 32:7-8), ca să “ajute” lumea, cu atât mai mult, dacă omul născut din nou din Sămânţa Atotputerniciei lui Dumnezeu (Luca 8/11) apelează la Duhul Sfânt, devine mai mult decât biruitor; Pentru asta trebuie să-l întronăm pe El, să fie “SEF”! Aşa cum femeia apelează la bărbat şi fac amândoi minuni, dacă-i cerem ajutor, ne bizuim pe El, îl primim cu prioritate- integru şi suveran şi-l credem, izbutim împreună, doar prin mijlocirea Atotputerniciei Lui; Să nu mai facem nimic fără aportul lui, fiindcă tot ce facem fără el este sortit eşecului (Ioan, cap.15); Dar dacă lucrăm împreună cu Duhul Sfânt (Cap, nu coadă), succesul este asigurat, căci numai el face totul foarte bine (Gen. 1/31) şi pentru veşnic (Ecl.3/11-14); Prin pocăinţă, smerenie şi evlavie, să ne întoarcem de pe căile noastre toaletare, să-l căutăm cu sete şi cu înfometare pe Duhul Sfânt, pe care ni l-a trimis să ne ajute, căci el se lasă găsit (Mat.7/7); Fiindcă nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit, (Rom. cap.7), prin credinţă, să devenim una cu El şi să rămânem una cu învierea, înfierea, învăţătura, înfăptuirea, gândirea, voia şi înălţarea lui; Numai împreună cu El putem trece pe valuri Marea Rosie a tuturor problemelor spre “CANANUL” din Sfânta Sfintelor; Să credem că El, pe TOŢI, ne-a trecut piscurile suferinţelor de la calvar şi nu ne-a abandonat nici pe cel mai nelegiuit, ca să nu ne mai jucăm de-a pacatuirea-NICIODATA; Aşadar…” … Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr’o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci supt har.” (Rom. cap.6)

 Reguli speciale pentru tineri… O perspectiva crestina asupra sexualitatii …In fata placerilor de o clipa ale pacatului, raspunsul trebuie sa fie ocara lui Cristos- Lupta creştinului…Păcatul împotriva omului este  păcatul împotriva lui Dumnezeu… Luptă (prin Iisus) cu păcatele din obişnuinţă Motive pentru care tinerii au nevoie să fie sfătuiţi…Îndemnuri generale pentru tineri… Cum să obţii biruinţa asupra pacatelor, şi despre strategia de luptă…(un „curs” de luptă împotriva păcatului)…Purtându-ţi Crucea…Bucuria mântuirii într-o lume suferindă…A face deciziile grele să fie uşoare… Disciplinarea plină de dragoste a lui DumnezeuHoţia, fesenia, preacurvia, globalia, viclenia şi celelalte roade satanice din Galateni 5/19-21 distrug omenirea… Nu v-aţi săturat de avorturi şi de…? A sosit vremea de pe urmă! Aduceţi trupurile voastre ca nişte jertfe vii (Rom. 12/1-2), plăcute, sfante, (pre) sărate cu focul încercării credinţei Cristice (Lev.2/13)! Preaindiferenţa, caldiceala, gargara creştină ne fac să ocolim nu doar pe semenii căzuţi, ci pe însuşi Iisus, dacă n-o rupem cu păgânătatea şi comoditatea; Dacă n-o terminăm cu păcatul, dacă nu smulgem mâna fumatului, nu ucidem căpetenia preacurviei, nu tăiem orice picior al nelegiuirii, ne ucide el pe noi (Marcu 9/43-50); Dacă nu stingem mucul oricărei greşeli, ne vor arde flăcările gheenei… Nu automulţumirea sau cârpirea luptei cu păcatul (Mat. 9/16-17), cu satan ne scapă de focul judecăţii, ci numai dacă primim domnia Focului Duhovnicesc, purificator, noua Lui Învăţătură în omul născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt- drept Căpetenie, nu coadă! Si… dacă mâna minciunii şi pornografiei te face să cazi în păcat, taie-o…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este o.jpg(Vai,vaii…) Putin ar merita Nobel pentru literatura. Casa Alba il compara cu Dostoievski ca autor de fictiune;15 cele mai pătrunzătoare citate ale lui Dostoievski despre viață, oameni și valori, care te vor face să percepi altfel societatea; Citate „Crimă și pedeapsă”; CITATE DIN FRAŢII KAMARAZOV DE DOSTOIEVSKI; „Idiotul” de F. M. Dostoievski; 301 Citate Motivationale – cugetari celebre care te vor ajuta sa obtii succesul; Beneficiile atitudini positive ;Martiriul de la Vaslui (suprimarea fizică – între crimă şi moarte martirică). În amintirea unui moment trist și dureros pe care este bine să nu îl uităm; ION GAVRILĂ OGORANU. Instaurarea comunismului (1945-1948); MARI TRĂDĂRI CARE AU SCHIMBAT ISTORIA ROMÂNILOR ( documentar ); Memorialul Durerii: Torționarii – Alexandru Rafila; Ce rol au jucat Stalin și Mao în izbucnirea războiului din Coreea? Femeie achitată de judecători după moarte – A fost ridicată cu mascații la 72 de ani sub acuzația că a dat mită 10 ouă;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0-1024x1024.jpgChina stă la pândă!“ Un fost comandant al forțelor SUA în Europa explică strategia simplă prin care Ucraina poate recuceri Crimeea și de ce Occidentul nu-și permite să lase Rusia să câștige;Pe moșia baronului Buzatu: la Vaslui, zeci de bugetari au certificate de handicap. Șeful de la Asistență Socială și-a scos certificat, dar se dă cu motocicleta de viteză. Tatăl unei șefe e nevăzător, dar conduce mașina; Cand oamenii cotizeaza pentru lupi imbracati in oi… Patriarhul Kiril, păstorul ce-și mănâncă turma; Rusia amenință că va bombarda Haga după ce Putin a primit mandat internațional de arestare. Medvedev: „Curtea Penală Internațională s-a c…t pe ea” / „Urmăriți doar cu atenție cerul…” Cine au fost primii interlopi ai României şi cum au sfârşit ei; “Putinizarea” preşedintelui Xi Jinping şi regresul democraţiei pe planetă; Putinizarea Europei; Liceu, cimitir al tinereții; NECENZURAT Cărți interzise și de ce să le citești; 4 scriitori care au influențat pentru totdeauna literatura universal; 20 cele mai frumoase citate despre cărți; Ecranizări dupa cărţi celebre; Top 6 scriitori faimoşi care au fost interzişi; Până și pe chinezi îi deranjează cenzura lui Putin. TikTok își reduce prezența în Rusia…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgHotia de doctorate /iconate…Școala Doctorală de Teologie din Constanța, cuib de colaboratori ai Securității. Severus și Dinică sunt coordonați de Mache…Vai de cei ce se încred în oameni; De ce să nu ne încredem în om, ci doar în Dumnezeu? ,,Nu vă mai încredeţi dar în om!!” ”blestemat sa fie omul care se increde in om”-verset folosit ca perdea care sa acopere lipsa noastra de character; MĂ ÎNCRED ÎN DUMNEZEU ŞI NU MĂ TEM DE NIMIC – PSALMUL 56:1-13; Martin Luther şi Reforma; Reforma luterană; Ce a însemnat Reforma protestantă a lui Martin Luther pentru Occident; (ORTO “”REFORMISTII”” LUMII NE SE DEZMINT  SI ISI DEVORA TURMA…CELE DOUĂ RĂZBOAIE ALE PATRIARHULUI KIRIL ȘI VLADIMIR PUTIN; HITLER ȘI PUTIN: 1938 ȘI 2022; Ca si alti orto “crestini” nenascuti din nou din Samanta Bibliei lui Dumnezeu… Monstrul urii în sutană. Crime în numele religiei ortodoxe. Zorro a venit și în Ucraina, dar pentru a asasina oamenii săraci. Lukașenko distruge Belarus… (Dupa ce Stalin ne-a eliberat,calare pe tancuri,Putin ne increstineaza cu  pistolul nuclear la tampla…) Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”; Cum să înțelegem Romani 7; Cine este creştin?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp.jpg Biserica vizibilă;LUPTA CU PĂCATUL; Păcatul Să Nu Mai Domnească în Trupul Voastru Muritor, Partea 2; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; “NU MAI DATI IN STAPANIREA PACATULUI…, DATI-VA LUI DUMNEZEU !” Jertfa lui Isus permite păcătuirea (celor ingropate/rastignite?) ; Nașterea din nou (Romani 6:1-14); Semnalul lui Avraam prin sacrificial;  Va exista un Templu în vremurile sfârșitului în Ierusalim? Conflictul arabo-israelian și profețiile despre cel de-al „Treilea Templu”; Necesitatea biblică a unui al treilea Templu Evreiesc; Semne că Isus va reveni curând: reconstrucția Templului, dorința după „pace și liniște”; Ierusalim – Sfanta Cetate;  Importanța istorică a mutării ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim; IERUSALIMUL, CAPITALA RELIGIOASĂ A LUMII; DUMNEZEU ARE CALENDARUL LUI – Ierusalimul capitala Israelului si profetia Bibliei – cu EUGEN MITREA (Ierusalim) si CRISTIAN IONESCU (SUA); Pastor Florin Antonie – Decizia care va schimba lumea din temelii ; Ierusalimul, „un potir de ametire si o piatra grea”; “Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i…”Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este BM-1024x576.jpg  

citeste mai multe »

După ce URSS n-a salvat lumea cu ajutorul lui Dumnezeu, nici UE (care este contra Creatorului) sau vreo alta chinezărie globalie nu ajută la salvarea omenirii! Dacă vrem să nu pierdem TOTUL, să punem la inimă ŞI sfatul Lui din 2 Petru 3/9… Să învăţăm şi din lecţia globalistului Nebucadneţar, care s-a pocăit, chiar pe când era mare Împărat, căci ne aşteaptă apocaliptica împărăţie… “Va fi o a patra împărăţie, tare ca ferul; după cum ferul sfărâmă şi rupe totul şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca ferul care face totul bucăţi. Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fer, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar vă rămânea în ea ceva din tăria ferului, tocmai aşa cum ai văzut ferul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele dela picioare erau parte de fer şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut ferul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum ferul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăş va dăinui vecinic. Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut -o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.„Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi s’a închinat înaintea lui Daniel şi… “(Dan.2/40-49); Eşecul împărăţiei feroce al Fiarelor şi Anticristului nivelează calea triumfului lui Dumnezeu…” Dar înainte de toate acestea, vor pune mînile pe voi şi vă vor prigoni: vă vor da pe mâna sinagogelor, vă vor arunca în temniţe, vă vor târî înaintea împăraţilor şi înaintea dregătorilor, din pricina Numelui Meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiţi mărturie. Ţineţi bine minte, să nu vă gândiţi mai dinainte ce veţi răspunde; căci vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu -i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi protivnicii voştri. Veţi fi daţi în mînile lor până şi de părinţii, fraţii, rudele şi prietenii voştri; şi vor omorî pe mulţi dintre voi. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.” (Luca 21/12-19)

(Un alt inger pazitor al turmei a devenit o zreanta alba,prin rasplata pensiilor speciale…)Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, scapă de condamnare – Faptele s-au prescris;Listă de politicieni români implicați în scandaluri publice;„Cei mai mari corupți sunt cei de sus”;Sondaj: Cei mai corupti politicieni sunt in PSD;Despre cine cred românii că sunt mai corupți decât politicienii; Înalt oficial german: ”În România, legislația se modifică pentru protecția unor politicieni corupți”; Corupția a fost și este principala problemă a României în ultimii 30 de ani;. Indicele mondial al corupției: întrebări și răspunsuri; Plan perfid al corupției de a se conserva în justiție; Topul avocaţilor marilor corupţi. Pe mâna cui işi lasă libertatea cei mai celebri politicieni; Istoria corupţiei la români. Existau baroni locali în interbelic? Justiție în slujba corupților; Istoria falsificată vreme de 70 de ani: cum i-au fabricat comuniștii Regelui Mihai un „dosar de corupție”; Drama unei societăți de hoți;Porțelanul fin de Cluj, „distrus” de privatizări eșuate! Povestea fabricii Iris – prima fabrică de articole de ceramică fină pentru menaj din România; Începe un nou Război Rece; MIRCEA MALIŢA: „Globalizarea e o mişcare greşită şi sinucigaşă a omenirii”; Canada a legalizat relatiile sexuale între oameni si animale;Istoricul Ioan-Aurel Pop, despre analfabetismul funcţional generat de scoală şi eliminarea culturii istorice din manual; USR acuză: ”Practic, PSD, PNL şi UDMR dau liber la corupţie”…Scandal în Parlament. PSD și PNL au eliminat interceptările ca probe de corupție și s-au răzgândit la scurt timp; “Foametea roşie”- Exterminarea prin foamete în Ucraina în 1932-1933 şi definiţia genocidului, de Matei Vişniec; Elon Musk: AI mai periculoasă decât armele nucleare;  Capitolul 17: Globalizarea: fundamental înseamnă communism; Andrei Pleșu / Să ne facem ruşi ; Oamenii vor fi înlocuiți de roboți la locul de muncă. Cum arată „depozitul viitorului” la Amazon’; Viitorul din 2025: 85 milioane muncitori vor fi înlocuiți de roboți; Ferma complet robotizată în care nu mai este nevoie de niciun angajat; Davos: Medicii şi avocaţii ar putea fi înlocuiţi de roboţi; Gheorghe Florea: Inteligența artificială s-ar putea întoarce împotriva umanității! Ghiveciul propagandistic comunist, iluzia libertăţii şi „şopârlele“ studenţeşti; Le Monde: Oameni legati de fostul regim comunist conduc si astazi Romania; Comuniştii, făuritori de ‘democraţie’ în România; Cât PSD a fost la putere s-au dat cele mai mari tunuri financiare din istoria României; Guvernul Grivco şi protecţia mafioţilor din Republica România; Exterminarea în comunism: canalul Dunăre – Marea Neagră; Fascism, legionarism, comunism, whataboutism; Putin și Occidentul Al treilea război mondial?Regimul comunist din Romania a fost unul dintre cele mai dure; Sovietizarea României: Metode, scopuri, instrumente; Venirea Armaghedonului rusesc și sovietizarea României;Jurnalul lui Vladimir Putin; Colivă din grîu ucrainean (Scrisoare deschisă către generalii români de la CNN-ul dîmbovițean); CELE 10 PRINCIPII PENTRU MANIPULAREA MASELOR; ONU stabilește utilizarea CIPURILOR pentru a IDENTIFICA întreaga umanitate; Șeful interimar al Poliției Maramureș a obținut nota 4,80 la concursul de ocupare a funcției, unde a concurat singur; Forumul de la Davos declară că oamenii care doresc să trăiască trebuie să devină baterii pentru Inteligenta Artificială!Despre comunism, nazism și involuția către neo-feudalism; Yuval Noah Harari: Cel mai mare pericol nu e virusul în sine; OPINIE. Guvernarea mondială prin inteligența artificială: tirania supremă lipsită de responsabilități; Recenzie – ”Sapiens. Scurta istorie a omenirii”, de Yuval Noah Hararil; 21 de Lecții Pentru Secolul XXI de Yuval Noah Harari; Yuval Harari: „Cea mai mare descoperire științifică este cea a ignoranței umane.“Ce a fost Masacrul de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941? NKVD-ul a vrut să scape de românii patrioți, anticomuniști. Supraviețuitorul Petru Huțan: „Trăgeau după noi ca după iepuri”. Victor Roncea: O mărturie video pentru ISTORIE; Consilierul Forumului Economic Mondial, Yuval Noah Harari, susține că planeta nu mai are nevoie de „marea majoritate” a populației; (Imperiul de lut amestecat cu…pleava) Kojève, vizionarul profet al noului Imperiu european romano-german; Interviu profetic din 1958 cu Aldous Huxley: despre „dușmanii libertății”, pericolele tehnologizării și noile metode de control în „dictatura viitorului”; Aldous Huxley a fost un vizionar mai mare decât George Orwell? Trei autori inconturnabili – Alexis de Tocqueville, Aldous Huxley și George Orwell; Trecerea de la Huxley la Orwell; Recenzie 1984 de George Orwell – Parere complete; Ferma Animalelor de George Orwell… George Orwell spune povestea unei turme de animale de fermă care se revoltă împotriva stăpânului lor, domnul Jones, și creează un guvern al animalelor pentru a scăpa de tirania oamenilor.Noi, pentru că suntem şi mai necuraţi decât Isaia, (Îs. Cap.6), pentru că nu l-am băgat în samă (Îs.53/3) TOŢI, l-am răstignit; Pentru că nu ne bizuim pe Harul lui, dăruit gratis; Pentru că l-am făcut preş şi roată de rezervă; Deci, pentru că a trimis învăţătura, pocăinţa, credinţa şi rânduiala Lui, dimpreună cu Duhul Sfânt la toţi oamenii lumii şi nu l-au primit integru, suveran şi integral- total, vom rămâne în voia minţii blestemate pentru răsplată (Rom. cap.1/18-32); Chiar dacă (prea târziu) îl vom căuta, nu se va mai lasa “păcălit,” găsit, aşa cum Slava Domnului a plecat din (biserici) şi din Templul (Ezechiel, cap.9-11) umplut cu idolatrii, moaşterii, datini, tradiţii, formalisme, dărâmături… ca să locuiască în inimi pocăite, născute din nou, din Sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11)…………………….…..(Invatatura lumii fara de Dumnezeu cel Viu,neiconat  si…)Revoluția sexuală a luat-o razna; Ne sacrificăm copiii pe altarul unei ideologii brutale (de Jordan B. Peterson); (Cand Dumnezeu cel Adevarat este inlocuit cu un zeu…) O lume fără religie; Fumul Satanei în Altar; Credință și viitor: învățăturile lui C. S. Lewis pentru vreme de pandemie; Costul eliberării sexuale (de Mary Harrington); Revoluţia sexuală şi copiii. Cum a dus Stânga lucrurile prea departe (de Jan Fleischhauer); Originile totalitarismului sexual (de Carlo Lancellotti); Cu asa profesori,sa ne miram de recolta copilareasca? Listă de scandaluri sexuale din politica și administrația din România; CUM CONDUCE SPECTRUL COMUNISMULUI LUMEA; Școlarizare sau educație? – John Taylor Gatto, Cum suntem imbecilizați; Semnele Zilelor din Urmă; Măcar acum, când trăim vremurile de pe urmă, mai întrebaţi-l şi pe Dumnezeu dacă e bine să vă înflăcăraţi pentru „sexare”, sau pentru aşteptarea Venirii Lui, astfel încât, să nu vă surprindă la PLAJA- precum pe fecioarele neânţelepte…Voi- “Eu voi fi cu gura ta”; Persecutii si apostazie (Matei 24); FII CREDINCIOS- Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii! Promisiunile lui Dumnezeu pentru o biserică credincioasă – Zac Poonen; „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele” (Geneza 41:52);Slava Tatălui şi a Fiului (2) Ioan 13.31-32 Henri Louis Rossier; Slava morală a Domnului Isus (5) În felul cum mustră pe oameni/În felul cum reacţionează la critică- John Gifford Bellett; Ghetsimani- Frederick Charles Jennings; Pe cine cauţi? (1) Ioan 20.11-18- Botschafter…TEMPLUL LUI DUMNEZEU… Templul lui Ezechiel-Ezechiel capitolele 40- 43- Willem Johannes Ouweneel…Al treilea Templu sau Templul lui Ezechiel; FĂ-ȚI TEMPLUL (in inima)-O CASĂ DE RUGĂCIUNE… Slava lui Dumnezeu in Casa lui Dumnezeu…Evreii pregatesc intens ridicarea celui de-al Treilea Templu… Dedicarea altarului pentru al Treilea Templu…Cel de-al Treilea Templu … … O iluzie sau o certitudine…Posibilitatea construirii celui de-al Treilea Templu evreiesc in Ierusalim…Semn apocaliptic? S-a născut vițica roșie, semn notat în Biblie ca sfârșitul omenirii…Slava lui Dumnezeu-de T. Austin-Sparks … Hristos-Fiul este slava lui Dumnezeu-Tatăl…A trăi pentru slava lui Dumnezeu, care este Iisus si Duhul Sfant … Noi am privit slava Lui,Ioan 1.14- Norman Anderson; Cine este mireasa din Cântarea Cântărilor? Gânduri introductive la Cântarea Cântărilor- Willem Johannes Ouweneel   

edMinunile USTUROIULUI; Descifraţi mesajele corpului: GURA, LIMBA, Mâinile ,picioarele şi BUZELE; Descifraţi mesajele corpului: INIMA; Despre tainele albinăritului, cu terapeutul ION BOBESCU din Suştra, Timiş; Regenerarea Ficatului se face prin SFECLĂ, MORCOV și NUCI; Sfaturi pentru a elimina tartrul dentar în mod natural… Cum să-ți testezi urina pentru a afla dacă ești sănătos; De ce apare artrita reumatoidă; Boala care poate afecta multe părți ale corpului, inclusiv articulațiile, pielea, rinichii, inima; Cum sa ajutam digestia; Cele mai bune remedii naturale contra constipaţiei; Alimentele care devin toxice prin reincalzire;  Alimentele care devin toxice prin reincalzire; Două mere pe zi țin medicul departe de totdeauna? Ceaiuri de plante pentru bolile de iarna; Oboseală la trezire: cauze și remedii; Ce dezvăluie poziția de somn despre sănătate! Vedeți cât de sănătoasă este! Ardeiul iute roșu reduce riscul de atac de cord și accident vascular cerebral…etc

 Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 23.jpg citeste mai multe »

Şi “mesianicul” Imperiu orto-RUS, (construit din pietre seci, adică din hoţie, jaf, teroare, martiraj, necredinţa Cristica, expansiune, minciună, preacurvie, ateism, komunism, deci Satanism, nedreptate, şantaj, egoism, idolatrie, moaşterie şi din alte cărămizi demonice, dezavuate în Galateni, cap. 5/19-21), va deveni praf, deşertăciune şi goană după vânt (Ecleziastul, cap. 1-12)… Fiindcă “zidarii Apocalipsei” sprijiniţi pe trestia CHINEZISTA (Ps. 146/3–6), nu se pocăiesc, nu se nasc din nou, din Sămânţa învăţăturii, gândirii, rânduielii lui Dumnezeu (Luca 8/11), vor avea soarta oricărui EDOMIT: Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit… Nici nu trebuiai să intri pe porţile poporului Meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuiai să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui şi nu trebuiai să pui mâna pe bogăţiile lui în ziua prăpădului lui! Nu trebuiai să stai la răspântii, ca să nimiceşti pe fugarii lui şi nici nu trebuiai să dai în mâna vrăjmaşului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui! Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci,…” (Obadia 2-21); Omule, imperiule – clădit, nu pe Dumnezeu cel Viu, neiconat-tu, care…” n’ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale! (Dan.5/23 b), nu pierzi nimic, dacă tu crezi, (dar câştigi Totul Totului TOT), căci “… a mea este lumea şi tot ce cuprinde ea.” (Ps.50/12 b); Creatorul ne-a dat (împrumutat) toate cele bune şi desăvârşite, nu ca să luăm ca de apucat şi nici pentru a ne bate joc de Dăruitor! El ne-a dat minte, creier, inimă, pulsaţie, respiraţie, lună, stele, soare, plămâni, aer spălat, mâini, flori, păsări, mişcare, picioare, odihnă, sex şi… pe Dăruitorul Hristos, dar noi de ce nu ne dăruim Lui şi semenilor…” Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.” (1 Cor.6/şi 1 Cor.10/23) Deci, dacă acum, ASTĂZI (Evrei, cap.3 şi 4), nu ne umplem cu Plinătatea bunătăţilor, sfinţeniilor, poruncilor,roadelor Lui, ne va umple gunoierul cosmic şi Putin (a) inimii (Marcu 7/14-23) cu toate dejecţiile toaletare, ca să ne aibă pe veci în… (Ap. Cap.20) Cât se mai poate, (chiar dacă vă credeţi cele 2 FIARE…) căutaţi (Mat.7/7) pe Comandantul universului şi-l primiţi ca “Şef”, pentru că gândeşte şi făptuieşte (Fil. 2/13) totul DUMNEZEIEŞTE (Gen.1/31) şi tot ce face, făptuieşte pentru veşnicie (Ecl.3/11-14) Nu mai faceţi nimic fără El (Ioan, cap.15), căci weceoarul satan locuieşte în fiecare om neânnoit (Rom. cap.7)

Educaţia Marxistă, Globalistă,Capitalistă, dimpreună cu alte “şcoli” care au ca mentor pe satan, transformă lumea într-o lupărie, şi pe şefii mondializării în “împărăţia” care ne va călca în picioare! Să nu mai respingem Învăţătura Dumnezeiască, cea plăcută, corectă, adevărată, productivă, sănătoasă, iertătoare, iubitoare, plină cu roduri bune……Aceasta este CONSTITUTIA DUHOVNICEASCA, BUNA,RODNICA,  PENTRU ORICE OM SI POPOR, PENTRU ACUM SI PENTRU VESNICIE… Matei 5 Curăţirea noastră — interioară şi exterioară… De ce întârzie trezirea? Blândeţea, o caracteristică a Cristosului…Stăpânirea dorinţelor după lucruri pământeşti…Învierea — cel mai mare miracol…“Israelul lui Dumnezeu”…Cele două părţi ale sfinţirii…Controlul limbii o necesitate…Fiii lui Dumnezeu concepuţi de spirit şi dezvoltarea lor…Calea, adevărul şi viaţa…Ce spun Scripturile despre Spiritism? Spiritismul modern şi tendinţele lui…Preveniri din partea unui spiritist şi swedenborgian…Revigorarea spiritismului..,„Isus, Căpetenia credinţei noastre” de A.W. Tozer… Pentru ca industria farmaceutica sa castige….

Prin naşterea din nou, cât se mai poate, să ne umplem- blindăm cu plinătatea învăţăturii Lui şi, nici o secundă, să nu-l mai slujim pe gunoierul cel rău şi viclean, căci” profesorul “acestei lumii se foloseşte de sclavii păcatului, apoi îi abandonează; Să nu ziceţi că nu aţi ştiut: curând, înşelătorul, va “şoma”, apoi, pentru veşnicie, va fi “aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor… Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.” (Ap.20/10-14)……………..Limitele libertatii crestine; A face deciziile grele să fie uşoare; CURVIA. UN PĂCAT ÎMPOTRIVA TA; Psalmul 50 – Primejdia formalismului religios; Numărat, numărat, cântărit și împărțit;  ZIUA DOMNULUI IN BIBLIE;Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău… (vremea răpirii); Ziua Domnului este aproape!” (Ioel 1:15)…“Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ.” (2Petru 3:10); Răpirea și Ziua Domnului;Interpretarea profețiilor; Obadia – “Slujitorul” sau “inchinatorul lui Iehova”…

Toate acestea pe Mine mă dor, zice Domnul, prin corola de strigăt a lui Iacov, fiindcă orice om nenăscut din nou, este infectat de satan, să ia ca de apucat (Fil, 2/5-14) ploaia, lumina, mişcarea, creşterea, sănătatea, vorbirea, (dez) asimilaţia, gândirea, privirea şi toate celelalte daruri şi creaturi Dumnezeieşti! Dar gura, vorbirea şi… nu le-am primit-o pentru bârfă sau cârtire; Sexul nu-l avem pentru preacurvie; urechile, ochii, inima nu sunt pentru judecare, pentru a ascunde propria bârnă, sau ca să poftim alt trup, pentru curvit în mintea spurcată de satan, pe care (dacă nu-l dăm pe mâna lui Iisuss), scoate din noi numai mizerii, răutăţi, urâţenii şi spurcăciuni de neimaginat… „Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură vine din inimă şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Mat.15/10-20)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 66-1.jpgDoctorate (cu epoleti) plagiate  –  Academia de Poliție publica lista doctorilor, în urma acuzațiilor de plagiat; Poliția, cea mai coruptă, după sănătate și educație ;Prea multă corupție în Justiție: reintroduceți curțile cu jurați pentru a tăia influența judecătorilor cumpărați; România, pe primul loc în Europa la șpaga dată în spitale. Medic: „E real și trist că se întâmplă. Doctorii câștigă suficient de mult”…Directorul Spitalului Județean Ploiești a fost arestat pentru luare de mită; Directorul adjunct al APIA a fost ARESTAT PREVENTIV; Falsul medic Matteo Politi a fost condamnat definitiv; Si  sfantul Valcov cel Rozaliu a fost  … Darius Vâlcov, achitat definitiv într-un dosar; SURSE 2MNEWS – Directorul demis al Penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, a fost arestat pentru 30 de zile pentru folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, ultraj şi şantaj;Directorul din CNAIR, prins cu șpaga, a fost arestat preventive;(INCA) Un director din Ministerul Educaţiei a fost arestat pentru mită de 340.000 de euro şi 18.749 de lei;Un general-maior, fost director-adjunct al Informațiilor Apărării a fost arestat pentru delapidare;Șpaga generalizată din sistemul de sănătate, o tradiție din timpul comunismului;Clasamentul mitei din spitale. Unde s-a dat de cele mai multe ori spaga in 2019…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3-1.jpgMedici din Iaşi care câştigă mai bine ca “afară”: 33.000 euro/lună; EXCLUSIV: Asta e Universitate?! ”Profesorii” șpăgari: procurori, ofițeri de Securitate migrați la SIE, masoni. Studenții: beizadele de generali, de afaceriști, polițiști…Politistii spagari ai Brailei / Mita, la ordinea zilei;Trăiește pe picior mare, dar ia mită de la bolnavii de cancer. Ce salariu are șefa de la Oncologie care a luat 62 de șpăgi într-o săptămână; Averea găsită de procurori la medicii acuzați că le-ar fi implantat pacienților stimulatoare cardiace luate de la cadavre;Spagarii in halate albe. Medici cunoscuti, condamnati la inchisoare pentru luare de mita;Comisarul-șef care a patentat șpaga pe principii rasiste: Cetățenii romi, obligați să-i plătească întotdeauna mită la dublu;Corupția din justiție, ultima miză a celor care au jefuit Moldova între 2014-2019; LEGI CU DEDICAȚIE. Amnistia și grațierea, instrumente ale „clemenței electorale”; REȚELELE DE CORUPȚIE DIN JUSTIȚIE: cu cât se cumpără în România o achitare, o eliberare sau un NUP; Şeful DNA: Dosarele din pandemie bat pasul pe loc. În sistemul de Justiţie este corupţie la înalt nivel;Fermierii români își bat joc de consumatori. Prețul roșiilor a ajuns cel mai mare din UE…Vot final în parlamentul de la Chişinău. Limba română va înlocui „limba moldovenească” în toate legile din Republica Moldova… O bandă de români, membri ai aceleiași familii din Vâlcea, a îngrozit California; Dacă România este sufocată de corupţie, de ce doar 1,3% din cazurile pe rolul justiţiei sunt pentru fapte de corupţie?Corupție marca Poliția Rutieră: pizza, costițe, ciorbă de văcuță și crispy cu sos; Țară în service – Cum a ajuns România să aibă 200 secretari de stat, de patru ori mai mulți decât în 2010; Politist cu 10 ani experienta: „Toti sefii sunt corupti pana in maduva oaselor. De la seful de oras pana la seful de inspectorat judetean si pana la seful politiei;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 21-1.jpgPolițiștii corupți din IPJ Prahova. Aproape 200 de agenți au fost cercetați pentru mită, trafic de influență și fapte de corupție în ultimii 11 ani; Corupția din agricultură: Patru persoane, din cele șase reținute, plasate în arest pentru 30 de zile; (Pentru comisiane…) Agricultura românească e măcinată de corupţie: De ce exportăm grâu și importăm aluat congelat; De ce corupții României nu mai fac închisoare? Cazul Arsene – Analiză video;Cum a fugit Ionel Arsene? Legile ca porțile deschise și CSM complice; (Dupa modelul komunistilor care i-a facut mari si tari pe prosti ,la fel si pesedistii i-a facut destepti si pe hotii cinstiti si nesaraci…) De ce plagiază universitarii. Cazuri celebre din România;Fenomenul plagiatelor. Peste 80.000 de titluri de doctor acordate în România din 1990 și până azi. Anul cu cele mai multe doctorate; Nicolae Ciucă, al treilea premier al României acuzat de plagiat. Ce știm până acum, ce s-a întâmplat în cazurile Ponta și Tudose și care este definiția plagiatului; Dezastru la Academia de Poliție: Aproape 75% din tezele de doctorat sunt PLAGIATE! Ucraina, palmă pentru România: Permite parţial măsurătorile pe Canalul Bâstroe; Pentru o Istorie a corupției la români. Scandalurile trec, banii rămân! Vlad Alexandrescu denunță corupția care distruge patrimoniul național. „Există rețele care funcționează”; „Multinaționalele ne distrug resursele”. O poveste cu propagandă care nu se mai termină-„Corporațiile străine fac legea în România. Țara este condusă de străini, care îi secătuiesc avuțiile. Firmele românești vor fi scoase de pe piață sau închise. Nu vom…(SI AZI…)Londra: Investitorii ocolesc Romania din cauza coruptiei;Corupţia distruge ţări şi destine. Cea mai coruptă ţară din lume; Mafia lemnului și defrișarea din România; Mafia padurilor din Romania are sigla PSD; Cum a distrus corupţia – promovată de ciuma roşie = PSD; Robotul zburător; LUNGU: NE PLEACA DIN TARA TINERII, SPECIALISTII, PENTRU CA MULTUMITA PSDRAGNEA, TRAIM INTR-O TARA CU UN PREZENT NESIGUR; Mogulul cherestelei, Gerald Schweighofer, a fost decorat în decembrie 2004 de către Ion Iliescu, „pentru  …Kaufland recunoaște că din 2019 vinde alimente cu extracte de insecte sau excremente ale acestora…Judecătorii Curții Penale Internaționale au emis mandat de arestare pe numele lui Putin pentru presupuse crime de război… Profesorul de „etică și integritate academică” prins în timp ce lua MITĂ: Ce TARIFE cerea de la masteranzii UBB pentru a-i trece la examene;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mnm-724x1024.jpgGeneral francez aduce un omagiu celor care au refuzat vaxxinarea: „Nev@xxinații întruchipează ce este mai bun din umanitate, sunt SUPER-EROI!” Snowden dezvăluie Agenda globală de asasinate prin sistemul HAARP; Predicțiile lui Soros: Globalistul anunță dizolvarea imperiului rus și o schimbare de regim în China! Moartea subită a mass-media și înlocuirea ei cu o presă de tip Pinocchio: Astfel de păpuși de lemn, însuflețite de bani, pofte și iluzii, n-au nevoie sa fie trase de sfori de nimeni. O fac singure… Costi Ioniță îi îndeamnă pe români să folosească;LICHIDAȚI-L PE TRUMP – II; Edward Snowden, despre presupusul spionaj SUA împotriva Europei: Joe Biden a fost profund implicat; Edward Snowden denunţă „puterea implacabilă” a giganţilor internetului care lucrează împreună cu guvernele; Snowden”. Sau cum să faci un thriller despre trezirea conştiinţei;Fără intimitate! Snowden spune că SUA pot spiona fotografii intime;Cel mai bun al săptămânii: recenzie Triunghiul tristeții, „virusul zombi” și multe altele! Dictatura globală a finanțelor: Blackrock, Vanguard și State Street;Armele biologice, ultima speranță a euroatlantiștilor;Imperiul pierdut. O istorie a nationalismului rus de la Ivan cel Groaznic la Vladimir Putin; De la Romanovi la Putin: război şi stat în Imperiul Rus;Putin vrea să restaureze imperiul rus şi războiul ar putea să nu se încheie în 2022, estimează serviciile de informaţii ucrainene; Rusia și cultura ei (neo)imperială sau despre cum se autoîndeplinesc profețiile politice;Tismăneanu: Invazia Ucrainei este determinată de nevroze, complexe, obsesii și fobii (Spotmedia;Aleksandr Gelievici Dughin, adeptul doctrinei neo-imperialiste a Eurasianismului : „Noi ruşii, am comis multe greşeli în relaţia cu România”; Rusii nu au dreptul moral sa ne calce in picioare…. Ar trebui un macelar….Podcast 50. „Noi și Europa”. Biserica ortodoxă rusă: manifestarea și impactul propagandei pro-război dincolo de granițele Federației Ruse; De orto-pupat… Averea patriarhului Kiril, „băiatul de altar al lui Putin“ și „mitropolitul tabacului“;Patriarhul Rusiei, membru al KGB-ului odios si criminal, mai criminal si mai odios decat toate mafiile din lume la un loc; Mafia Bisericii Ortodoxe este sora buna a mafiei siciliene; Prin miliardele de euro alocate Catedralei Neamului Prostit si Furat de catre Mafia PSD, pesedistii creeaza noi locuri de munca: pentru cersetori si hotii de buzunare; (Masonul)Patriarhul Daniel – slujitorul Lui DUMNEZEU sau sclavul Satanei? Pe fundalul insangerarii   timisorenilor… Telegrama trimisa de Patriarhul Teoctist lui Nicolae Ceausescu in decembrie 1989: Iliescu, patriarhul Teoctist, agenții electorali în sutană și un proces care nu se mai încheie; Morţii din gulagul communist si…Neocomuniştii din PSD şi martirii gulagului bolşevic; “LOGODNA CELOR 2 FIARE…” „Nu te voi lăsa singur în fața NATO!” Mândria națională – arma Ucrainei în război’; Reconstituiri: „Domnul cu papion” – Povestea lui Ion Rațiu, liderul pe care românii nu l-au vrut…„Matrioștele” propagandei ruse în Republica Moldova: păpuși și păpușari; Tehnologii de inginerie genetică pentru crearea omului 2.0 (zombi);

citeste mai multe »

Putinişti din toată lumea, degeaba vă “uniţi”, dacă nu vă faceţi Una cu El, (cu Unirea Dumnezeiască întrupată în Isuss), ca să nu vă mai războiţi şi… să nu mai pupaţi moaşte iconate, ori să vă mai închinaţi unui “dumne-zeu” necunoscut (F.Ap.17/23); Nu mai rămâneţi cum sunteţi şi nu mai faceţi nimic fără El…” Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard. Dacă… ” (Ioan cap.15); Cât nu este prea târziu, naşteţi-vă din nou din Sămânţa Învăţăturii nemuritoare (a lui Dumnezeu -Marcu 4/14); El ne iubeşte prea mult (Ioan 3/16), pentru a nu primi în DAR onoarea, oferta ”pastila” pocăinţei… “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci… “(2 Petru 3/9). Pentru că zilele libertăţilor noastre ne sunt numărate, nu vă înşelaţi crezând că până la moartea a doua mai este timp pentru pocăire (Ap.20) Nimeni nu se va putea dezvinovăţi, spunând că n-a ştiut (Rom.1/18-32)… Omule, poporule, nu vezi ca dărnicia, iertarea, blândeţea mântuirea, neprihănirea, iertarea, împăcarea, dragostea şi… “bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă”? (Rom.2/4 b)  

 (Dupa nationalizarea komunista a urmat TEPUIREA PeSeDista…)Cum a furat PSD = ciuma roşie proprietăţile confiscate de comuniştii criminali veniţi pe tancurile sovietice; (Prin mijlocirea scursaturilor komuniste-iliesciene,a fost scoasa la mezat –Tara…) Țările care au jefuit România după 1989, lista incompletă… (LOVI-lutia din decembrie a fost kaghebizata pentru salvarea ciurucurilor komuniste  prin pensii speciale si pentru privatihotia averii obstesti)…Privatizarea în România – un jaf national;Sa nu uitam:VREMURILE TREC, DAR HOTIILE RAMAN TEMELIA ROMANIEI MODERNE…(Cum a fost Mafia,tot la fel va mai fi)…DECLARAŢIE-ŞOC a şefului ANAF: Mafia controlează cel mai înalt nivel al Fiscului; MAFIA GUNOAIELOR, DINAMITATĂ: DNA, ANCHETĂ BOMBĂ. TRASEUL ILEGAL ANAF-RIMINI-ROMPREST. AFACERIST CONTROVERSAT ȘI DIRECTOR ANAF, SĂLTAȚI DE PROCURORI; ANAF Iași, condus din umbră de un grup de pușcăriabili. Mafia care controlează angajările și patrimoniul Finanțelor ieșene; (Praf in ochi…)A cerut șpagă aproape 300.000 lei, ca ”să uite” de datoriile unei firme. Fost inspector ANAF din Timiș, trimis în judecată de DNA;(Spagarul fotbalului,la spaga trage…)Adrian Porumboiu acuza ca un fost ministru si directorul Exim Bank Iasi i-au cerut spaga cate 200.000 euro; Fost ofițer SRI, cu peste 12 ani de activitate la Fisc, numit de premierul Ciucă secretar general adjunct la Autoritatea pentru Digitalizare; Cum a creat Dragnea un sistem de protectie a baronilor in sanul ANAF; Inspector ANAF, reținut de către DNA Cluj pentru luare de MITĂ; Mafia politică, prezentă și în ANAF; BRAVO! ANAF ÎN LUPTĂ CU MAFIA URZICILOR! – hapul zilei;    

CARACATIȚA PNL DIN FINANȚE OLT ARE RAMIFICAȚII LA DGRFP CRAIOVA ȘI ANAF BUCUREȘTI; Directorul adjunct al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili a ANAF şi un om de afaceri, urmăriţi penal de DNA într-un dosar de trafic de influenţă; Mafia PSD/ANAF se laudă că a recuperat bani de la pușcăriașul Voiculescu după ce acesta și-a răscumpărat la preț redus o proprietate confiscată! Privatizare „cu dedicatie”; Privatizarea Triumf, licitatie cu dedicatie;Dosarul Apa Nova: Contracte cu dedicatie, tarife majorate de 17 ori, servicii de calitate doar pe hartie; „Privatizare” în pagubă: Primarul din Săcueni și-a favorizat un amic oferindu-i un teren al orașului, mult subevaluat; Castel cu dedicație: Castelul din Săcueni e scos la vânzare de Primărie cu dedicație pentru o fundație finanțată de Guvernul Ungariei;Felix Mondialu’, arendaşul statului. Contracte secrete, dar cu dedicatie; …Ați susținut măscuța și închisoarea la domiciliu pentru că vă pasă? Felicitări: Cu ajutorul vostru, bogații lumii sunt mai bogați cu 10 trilioane de dolari… de la covid încoace;Privatizarea postcomunistă: devalizare şi eşec. Cum s-a transformat procesul într-un jaf nesfârşit şi systematicana;Privatizarea lui Dumnezeu și tunurile Armatei Române Cristian Tudor Popescu;Ciuma Roșie, protejată de pensionarii speciali, linșează democrația. De ce cred că își sapă singuri groapa; Fapte: penalii și incompetenții conduc sistemul medical de stat. Rezultatul: pacienții sunt uciși. Arși de vii;Apar informații noi despre privatizarea Petrom! „Ce s-a întâmplat a fost în sine un caz uriaș de corupție”;OPERAȚIUNEA MECHEL, TRANZACȚIE RUSEASCĂ PRIN FIRME OFFSHORE;MEGAEVAZIUNEA FISCALĂ A LUKOIL: UNA LA JUDECĂTOR, ALTA LA PERCEPTOR; Neglijențe sau trădări grave în privatizarea PETROM, SIDEX și ASTRA?! Șoșoacă a participat doi ani la hoțiile Guvernului Năstase! A văzut cum „se vinde țara”, dar a tăcut 18 ani. A dat-o afară PDL, în 2005; Moldova, jefuită! Sabotaj, complicitate cu hoții, răgaz pentru ștergerea urmelor sau uzurparea puterii de stat continuă? Cîțu: Experţii PSD au vândut ţara pe nimic în ultimii 30 de ani. Câteva privatizări psd-iste: Roman Braşov, Rulmentul Braşov şi Tractorul Braşov, ARO Câmpulung, s-a ales praful de ele; Serviciile secrete, loviturile de stat şi atentatele; Dezvăluiri uluitoare despre modul în care este afectată România de gigantica conspiraţie internaţională a Noii Ordini Mondiale;Cine le-a deschis ușa rușilor în România. Emil Constantinescu, rol principal;Se rotesc la guvernare hoţii sătui cu hoţii flămînzi; Catedrala Jefuirii Neamului ridicată de Adrian Năstase la Cornu DIN SALARIU! Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 21.jpg

Vai de steaua României! (Pentru ca au ca tata pe diavol,cum scrie in Ioan, cap.8/44) …Hop și Ilici: „PSD e în cea mai gravă criză”. Dacă o spune și creatorul lui Dragnea… Flota României: 1465 – 2011; (Alt hotoman fuge din Romania-pe banda rulanta)… Preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene, dat în urmărire; ROMÂNIA FURATĂ | Petromin, faliment previzibil;SACRIFICAREA FLOTEI MARITIME ROMANESTI SI „PATIMILE” MARINARILOR DUPA EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989 (1990-2010); Unde sunt vapoarele noastre, tâlharule? Unde este FLOTA Romaniei?Flota romaneasca, disparuta fara urma in triunghiul tranzitiei – Tabel cu lista navelor romanesti rebotezate! Povestea flotei românești – cum au dispărut 300 de nave; Romania furata,De (autor): Sergiu Ciocarlan;S-a „furat” şi România furată. Proiectul de investigaţii de pe Digi24, scos de pe post; România furată: Nea Ioane, te-am lăsat fără țară și identitate națională, da’ ești un european civilizat; Oana Despa, despre Romania furata; Cum se fura în anii 80, 90, 2000, 2010… Istoria furtului din România contemporană, pe decade; ROMANIA FURATA: Astazi despre Caile Ferate Romane; Sorin Roșca Stănescu – România e furată prin conducta;CÂT AUR AU FURAT DE LA ROMÂNI – Turcii, rușii și austro-ungarii; Alexandru Moghioroș – comunistul maghiar cu 4 clase care a dat ordin, în 1957, să fie OMORÂȚI toți caii din România (au fost uciși 800.000). Cu toate astea, în București există locuri care îi poartă numele!!! Patriotismul economic – Ce se face în Franța și în România nu? Nu o să îți vină să crezi…„România educată”? sau „România furată”?de Gabriel Liiceanu; Document-bombă la Culisele Statului Paralel. Dovada că politicienii au vândut țara prin contractul Petrom; CULISELE STATULUI PARALEL | Caracatița afacerii „Otopeni” – Legăturile mafiei imobiliare, DEMASCATE… Ana Pauker şi cu Dej au băgat spaima-n burgheji; iar Iliescu şi Năstase i-au lăsat fără case; Ana Pauker şi cu Dej au băgat spaima-n burgheji; iar Iliescu şi Năstase i-au lăsat fără case; Comunistii perioadei interbelice: o mana de teroristi fanatizati in slujba Moscovei; File din isteria comunismului românesc (III)… Vacaroiu se umfla la sistem! SLUGOIUL lui Iliescu și Văcăroiu, TURNĂTOR la Securitate, RESTAURAT de Tăriceanu purtător de cuvânt la Senat; Primarul Robert Negoiţă are DATORII de 52 de milioane de euro la ANAF şi 67 000 de euro la primăria naşului Pandele; Nicolae Vacaroiu: In tara noastra se fura prea mult. 2013-2014 vor fi cei mai grei ani ai Romaniei;Baronii sindicali cu averi uriașe vizați de instanță: Patrimoniul UGSR, preluat prin fals; Patrimoniul turistic al UGSR, furat la bucată de CNSLR Frăția, Cartel Alfa, BNS şi CSDR;Tenebrosul secret din biografia lui Victor Ciorbea, care-l tine captiv Mafiei Rosii; Socrul lui Ponta, Ilie Sarbu,(PREOTUL)ofiter de securitate deplin conspirat, este vinovat; „Putinizarea lumii e în mers”-specialist francez în geopolitică;De ce corupții României nu mai fac închisoare? Cazul Arsene ; Dezintegrarea Rusiei, preconizată de… Vladimir Putin ar fi mai periculos decât Hitler sau Stalin; Cum a fost jefuita Romania prin hotarari guvernamentale secrete ale guvernelor PSD! Morţii din gulagul communist… Amintiri din perioada dictaturii mafiotului PSD-ist Adrian Năstase (II)… România furată… Structura sistemului politic romanesc din 1990 pana in present… Hoţii hoţilor ai României la bunurile statului ex-premier Adrian Nastase, Nicolae Văcăroiu, ex-ministrii Industriei Dan Ion Popescu, Radu Berceanu, (cu tot neamul lor de HOTI)…

  Dacă am şti că pentru Învăţătura nemuritoare, fără de cusur, bună, sănătoasă, curată, pacifistă, au fost tăiaţi cu ferăstrăul şi au fost pironiţi semenii noştri!Ei au pribegit prin ascunzişuri, flămânzi, însângeraţi! Au fost aruncaţi în foc şi au fost da ţi la animale,ca să ne scrie şi să  ne dăruiasc ă Biblia (Evrei,cap.11), n-am lăsa ca să ruginească praful pe „PÂINEA Biblică” cea de toate zilele, plămădită din bunătăţi Cristice- Dumnezeieşti- blandeţe, dragoste, iertare, mântuire, jertfire, înfiere, dimpreună cu toate Darurile şi Roadele Duhovniceşti- rumenite in cuptorul de  la Golgota… Dacă toţi cei peste 8 miliarde de oameni, care luăm ca de apucat totul, am şti că este darul lui Dumnezeu inclusiv  vorbirea, gândirea, privirea, asimilaţia, şi chiar protecţia fiecărei celule, i-am fi recunoscători şi am crede că a murit pentru strămutarea noastră în Sine;” Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Ef.1/3)…” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Ef.2/8-10) Numai cine rămâne Una cu El, devine mai mare şi mai tare decât toate păcătuirile; Cât se mai poate, să ne umplem cu Plinătatea învăţăturilor Dumnezeieşti, ca să nu ne umple globalistii- prin Anticrist şi prorocul mincinos, cu „învăţături” -otrăvuri apocaliptic…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 66-1024x576.jpgCrislamul- ce este și ce șanse de reușită are? Crislam, minciuna care refuză să moară, și talmeș-balmeșul românesc; Chipurile Diavolului: Mao, monstrul chinezesc – cel mai mare criminal din istoria planetei;…IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS; Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de Bill Gates, Soroș și Warren Buffet;George Soros, acest Satan împielițat; Cum să ne închinăm lui Dumnezeu (partea a 2-a); Daniel 9;9. La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! „În căutarea Dumnezeului nevăzut“ de Philip Yancey; SOARTA CELOR CE L-AU LUAT ÎN RÂS PE DUMNEZEU; Cum au ajuns Atenienii să se închine unui Dumnezeu necunoscut? Există în Biblie argumente pentru închinarea la icoane? Ce spune Biblia în general despre icoane? Victor Gotișan: Comunismul avea misiunea să distrugă tot ce este religios și să construiască un „om nou”;  PUTIN: CREȘTINISMUL ȘI COMUNISMUL SUNT SIMILARE. PE ĂSTA ÎL CONSIDERAȚI VOI APĂRĂTORUL ORTODOXIEI? Încercarea comunismului de a distruge creştinismul; Încercarea de reînviere a comunismului – de Iosif Țon; Primejdia neomarxismului (3): planul diabolic de îndoctrinare a copiilor Prof. dr. Iosif Țon… Sexo-marxismul – legitimarea etichetelor și resentimentului… Pericolul marxismului în America. Avertismentul lui Mark R. Levin… Patrioți americani, uniți-vă! Alegeți libertatea!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este wq-1.jpgPersecutarea creştinilor astăzi…Terapia prin iertare…Ce nu este iertarea…Sanatatea si boala din perspectiva spirituala…Iertarea lui Dumnezeu…Foame si sete dupa altceva – Vladimir Pustan…Top 10 mistere ale Bibliei…Legea lui Dumnezeu – Un zid protector…Ochi închişi şi urechi surde…Păcatul de neiertat…Putem fi afectați de păcatele strămoșilor? Ascultarea nu este opţională; Părtaşi la biruinţa lui Hristos…Hristos a biruit în natura noastră…Isus a moştenit slăbiciuni ereditare…Nu Va Fi Nicio Răpire Secretă…Natura umană a Domnului Hristos şi…Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe …Întâlnire în spatiu…Iar El mă iubeşte şi pe mine…Minuni uimitoare ale Creaţiei…Martorul credincios…ARTA TĂCERII (2) Cateva comentarii la cartea „Credinta adevarata”a lui Iosif Ton citeste mai multe »

 După ce putiniştii de stânga bat palma cu putiniştii de dreapta, (după modelul celor două FIARE Masonice -Ap. Cap.13), urmează “” marea împăcare “” şi întronare a Anticristului, ca să “rezolve” toate crizele; Va face semne mari în văzduh şi pe pământ ca să-i păcălească pe toţi cei care nu s-au pocăit (F.A. 17/30-31) şi l-au respins pe Hristos; Dar voi nu luptaţi singuri împotriva lor; Blindaţi-vă cu arsenalul mai Atotputernic decât armele lor nucleare (Ef. 6/10-20) şi întronaţi-l drept Căpetenie pe Duhul Sfânt, trimis ca să biruim (Ioan 14/18)… El este Atotcunoscător, sfânt, priceput, mai tare şi mai mare decât toată lumea la un loc; Ei îl bagă la înaintare pe Anticrist cu icoana făcătoare de bani şi de satanişti, dar voi rămâneţi în protectorul biruitor- Isuss; Rămâneţi încrezători în Cuvântul lui, în graţia, odihna, voia, gândirea, smerenia (Fil.2/5-13) Lui; Faceţi-vă una cu El şi cu toate ale Sale şi, prin părtăşie, rămâneţi în rânduiala, iertarea, pacea-impacarea (Ioan 14/27), slujirea (Mat. 20/28), pocăinţa, credinţa (Gal.2/16), iubirea (Ioan3/16) bunătatea, neprihănirea (Fil.3/9) şi dragostea Lui (1Cor. Cap.13)… Câştigaţi Totul Totului Tot, dacă voi credeţi că “Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare…” (1 Cor.1/30) Deci, nu faceţi nimic singuri, nu vorbiţi, nu făptuiţi, nu luptaţi fără El, ci înhămaţi-vă la jugul triumfului cu Hristos, căci el duce GREUL (Mat.11/28-30); Despărţiţi de El, pierdeţi totul (Ioan, cap. 15), căci nimic sfânt şi bun nu locuieşte (Rom. cap.7) în omul nenăscut din nou din Sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11)! Tot ce faceţi, (luptaţi NUMAI împreună cu El); Daţi-I Lui întâietate în toate şi suveranitate deplină în totalitate, fiindcă numai el face totul Dumnezeieşte (Gen 1/31) şi pentru veşnicie (Ecl.3/11-14) “… Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n’are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.” (2 Ioan, v.9)

Un mesaj de speranţă pentru toate cuplurile căsătorite – Zac Poonen– Scopul eşecului …Secretul puterii spiritualeEvanghelia adevarata si cea falsa…Zac Poonen – Intrebari si Raspunsuri (1).. Înlocuitori falşi pentru Duhul Sfânt…Importanța de a binecuvânta Israelul Capitolul 18-Fiind pregătiţi pentru venirea Domnului…5. Dărnicie – nu după modelul Vechiului Testament, ci după modelul Noului Testament,deci dupa modelul lui Iisus…6. Nu puterea omului, ci puterea lui Dumnezeu…7. Nu adăugarea de membri noi, ci zidirea Trupului lui HristosAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3-2-758x1024.jpgCăpetenii de pretutindeni- „învăţători”, stăpânitori ai răului, preoţi, manipulatori, baştani, politruci, socialişti, comunişti, globalişti, adică satanişti, internetişti şi radiotelevizişti, vă place belşugul educaţiei lumeşti? Aţi semănat vânt, dar acum recoltaţi furtună! Tocmai prin babilonia voastră vă săpaţi gropile pieirii, căci Iisus, la Golgota, v-a dezarmat, a pironit pe cruce zapisul, dosarul cu toate păcatele noastre, a plătit datoria nelegiuirilor noastre şi v-a făcut de ruşine în faţa lumii şi universului; (Col.2/14,15) Totuşi, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci pocăirea oricui, pentru ca focurile să nu încingă tot cosmosul… “Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi… Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3/7-12)Nu-l mai huliți pe Dumnezeu! Iată SOARTA celor ce L-au luat în RÂS; Dialogul lui Dostoievski cu Dumnezeu – interviu cu pr. prof. Gheorghe Holbea; Scrisoarea lui Albert Einstein catre fiica sa:Afla care este cea mai puternica forta din Univers si cum putem gasi sensul vietii; Îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu?Te interesează ceea ce Lui Îi face bucurie? A fi creştin! Consacrarea creştină- Cum să-ți dăruiești complet viața Domnului Isus; Jertfă vie- Romani 12.1, de David R. Reid;Dr. Ed Knorr: „Toate au mult mai mult sens atunci când sunt privite prin prisma biblică”; Dacă Dumnezeu este bun de ce a îngăduit suferința în lume?N. Steinhardt despre creștinismul firesc; Știința dovedește existenţa Creatorului: ”Timp de secole savanții au crezut că universul a existat dintotdeauna!” Iadul este Imparatia Prostiei; Dumnezeu Vs Stiinta? Alexis Carrel, laureat al Premiului Nobel și inventatorul transplantului, mărturisește pe Dumnezeu; PORTRET: Elie Wiesel – supravieţuitor al Holocaustului, laureat al premiului Nobel pentru pace; Ce spune despre rugăciune un laureat al Premiului Nobel pentru medicină-„Omul are nevoie de Dumnezeu aşa cum are nevoie de oxigen.” Dr. Alexis Carrel;65.4% dintre laureații premiului Nobel cred în Dumnezeu’; Francois Mauriac, laureat al Premiului Nobel pentru literatură: Dumnezeu nu se oferă în totalitate pe Sine decât celui care a anihilat tot ce se află în el însuși și care stă în calea iubirii divine; Interviu cu dr. Brandon van der Ventel; Mari oameni de ştiinţă creştini – știința și religia împreună; Cei mai faimoşi oameni de ştiinţă îl evaluează pe Dumnezeu; Apocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – A Doua Fiara; Lupta din Spatele Scenei – Trei Mesaje Revelatoare – Al Treilea Mesaj (III); Identificarea Icoanei / Semnului Fiarei; Pocăința ca poruncă divină; Și nu s-au pocăit… Pocăinţa, de R.C. Sproul; Ce spune Biblia despre pocăință?Mari amăgiri în vremurile din urmă, de Petru PopoviciGeniile lumii – Cei mai destepti 40 de oameni care au trait vreodata; Cele mai bune cărți interzise din istoria literaturii;Top carti interzise; Biografii si memorii scrise de persone celebre ; 12 carti interzise copiilor din Statele Unite ale Americii; Cele mai interesante 5 carti scrise de Osho; (Cine nu vrea sa fie Trezit de Plinatatea Dumnezeiasca, devine…)Trezirea Spirituala;Lagărul morții de la Periprava. Mărturii inedite din ancheta torționarului Ficior; Top 10 cei mai inteligenti oameni din lume din toate timpurile; Care este ţara unde trăiesc cei mai deştepţi oameni din lume; Petre Țuțea: În faţa lui Dumnezeu, geniul este văr primar cu idiotul; Cuvinte memorabile – Einstein, Albert, Editura HUMANITAS ; Ce spun geniile lumii-CELEBRE MAXIME PSIHOTERAPEUTICE; (Pentru ca mai lipsea o adunatura de nebuni…) Papa Francisc anunta noua religie mondiala! Exista o inselaciune mare ce vine pe pamant! Dialogul genial dintre Einstein si Tagore: Textul pe care trebuie sa-l citesti!  Dialogul genial dintre Einstein si Tagore: Textul pe care trebuie sa-l citesti! Gog, Magog și rolul profetic al unei Rusii tot mai provocatoare;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5.jpgȘtiința nu exclude credința. Prof. Adrian Lemeni: „Toate vârfurile și-au asumat credința și au spus că aceasta nu le împiedică aprofundarea cercetării științifice, dimpotrivă”;Cei mai faimoşi oameni de ştiinţă care credeau în existenţa lui Dumnezeu; Top 10 invenţii care au schimbat istoria omenirii, de la roată la internet; Criminalul de la Kremlin. Exploziva dezvaluire a terorii impuse de Putin; Incorigibilul Igor Dodon, laude grețoase pentru criminalul Putin cu prilejul zilei de naștere. Dodon trebuie băgat la Penitenciarul 13, întrucât arestul la domiciliu e o măsură mult prea blândă pentru un șef de grupare criminală organizată; Senatul SUA îl condamnă pe Vladimir Putin drept criminal de război; Vladimir Putin, criminalul garantat KGB; Comunismul rusesc a fost întotdeauna o mafie; Dacă li s-ar confisca averile, am avea bani să plătim factura la curent pentru toată Europa și din ce rămâne reconstruim Ucraina;”Vreau să ne unim cu Moldova, dar nu înainte ca Moldova să se unească cu patria-mumă, Rusia!” Zelenski: „Kremlinul caută modalităţi de a „strangula” Republica Moldova”; Vladimir Putin i-a înmânat lui Igor Dodon harta ”Moldovei istorice”: Jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc, spune președintele R. MoldovaAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 33-1.jpg

Simptomul anticipat al accidentului vascular cerebral; Plante utile in ameliorarea crizelor biliare; Probleme medicale evidentiate de catre stomac; Planta care te ajuta sa slabesti;Secrete alimentare utile pentru sanatatea ta; Beneficiile ceaiului pentru sanatate; Alimente care stimuleaza ficatul; Alimentul care imbatraneste prematur pielea; Care sunt efectele benefice ale consumului de suc din morcovi, mere si sfecla; Frunzele de dafin ajuta la scaderea glicemiei si a colesterolului’Cum sa tratezi corect durerile de spate; Cum utilizam mierea in boala varicoasa; Plante care reduc durerile menstruale; Acest obicei crește riscul de apariție a venelor varicoase; Lista alimentelor care nu expira niciodata; Sfaturi utile pentru combaterea carceilor; Beneficiile ceaiului de paducel; Florile de galbenele au beneficii nenumarate; Ce alimente ar trebui să eviţi pentru a păstra sănătatea colonului?

citeste mai multe »

“Pentru că unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”(Mat.6/21) sunt mai mulţi de partea lui Satan (2 Reg.6/16-23), decât cei care sunt cu Dumnezeu; Dar cei puţini (chemaţi şi aleşi ) sunt mai buni, fiindcă rămân Una cu Atotputernicia, Atotcunoaşterea şi înfăptuirea Lui (Fil.2/13); Chiar dacă mulţi îl înjură şi-l condamnă pe nedrept; Îl contestă, îl învinuiesc, îl neglijează, nu-l ascultă, îl înlocuiesc printr-un zeu cartonat, pictat, iconat, ori îl “” ocolesc””, nimeni nu scapă de întâlnirea cu Acela care rămâne măreţ, veşnic şi sfânt! Toţi cei care preferă să rămână în sclavia satanei, muribunzi în păcat, dacă nu se pocăiesc, dacă nu se golesc de sine-de satan, pentru a se umple cu Plinătatea Seminţei Biblice a lui Dumnezeu (Luca 8/11), devin una cu veşnica gheenă… Deja “Şeful” lor- “stăpânitorul acestei lumi este judecat” (Ioan 16/11);Si însuşi Hristos ne-a îmbărbătat când ne-a spus că “am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer” (Luca 10/18)… Curând “va fi aruncat afară” (Ioan 12/31), pentru că şi Fiara cu Prorocul mincinos “să fie aruncaţi de vii în iazul de foc””,dimpreună cu diavolul-balaurul, şarpele cel vechi (Ap.19/20 şi Ap.20/10)! Astfel, cei cărora li s-au tăiat capetele (Ap.6/9-11) din pricina Cuvântului şi Credinţei Cristice, dimpreună cu toţi cei martirizaţi, (Evrei, cap. 11); Ei, de care lumea nu este vrednică, deşi au fost daţi ca hrană în arena leilor, sau îmbrăcaţi în scoarţa copacilor şi tăiaţi cu ferăstrăul, tocmai acesti ’’Birui ţi” de Satan-TRIUMFA pe veci, pentru că în ei pulsează Viaţa Dumnezeiască- Duhul Sfânt şi, Acela care este în cei înzidiţi in Trupul Bisericii Lui este mai mare, mai tare şi mai sfânt decât toţi ceilalţi la un loc… (1 Ioan 4/4) Să învăţăm şi de la Habacuc 3/17-19:” Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor şi mă face să merg pe înălţimile mele…”

Noi soiuri/ hibrizi si tratamente la tomate,ardei,vinete… Plantele care tin la distanta mustele si tantarii … Scheme de infiintare a culturilor … Sucul de rosii;Cultivarea hibrizilor de ardei boia sub mediu protector…Nature Fresh Farms, cel mai mare cultivator de ardei gras de sera din America de Nord;Carenta fierului din plante (cloroza ferica);Taierile de crestere si fructificare la ardeiul din solar…Alungirea rasadurilor si corelarea acestui fenomen cu factorii lumina si temperatura- etc …” Paul Lambrino s-ar fi uşchit în Portugalia, unde vrea să ceară azil politic”…Mihai Lască, deputat A.U.R.. Portret de infractor, dac liber şi extremi…ROMÂNIA FURATĂ. Mamutul Rodipet: Din cel mai mare distribuitor de ziare din România a rămas doar un dosar penal…ROMÂNIA este FURATĂ,pentru ca avem  Legi făcute de parlamentari care au probleme  cu (farade)legea…Guvernarea Vacaroiu-PSD sau cum a fost jefuita Romania…FPS sau Frăția Perpetuului Șmen…Ion Iliescu a contribuit direct la mecanismul terorii comuniste…Partidul Comunist Roman avea drept obiectiv principal, stabilit de Moscova, dezmembrarea Romaniei,continuat de Pesedisti cu…podul de flori …Ion Iliescu şi Securitatea: o dragoste din tinereţe….Șocul trecutului; Despre nazismul satanic, partea I
Nu vă este MILĂ de ACEST Popor, batjocorit până la sânge de socialişti, komunisti şi de alţi satanişti? Nu vă este ruşine ce aţi făcut din această Tara de… … “Când veţi păcătui, VĂ VOI RISIPI PRINTRE POPOARE, DAR DACĂ vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci… vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul…” (Neemia 1/8,9)… Popor Român,  gloate, ţări şi naţii-toate-nu pierdem NIMIC, dacă ne spălăm, nu doar pe dinafară ci, şi pe dinăuntru- de… Tări şi Popoare, oameni de pretutindeni,   ştiţi că ne îmbolnăvim pentru că fardăm neiertarea şi răutatea din noi şi nu avortăm sursa tuturor relelor? Pentru asta,” Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Nu te lasă biruit de rău, ci… Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţă, şi Eu te voi lepăda şi… Pentru că…” nimeni nu poate birui ispita, “dacă nu este Dumnezeu cu el “(Ioan 3/2), să luptăm contra păcatului numai împreună cu Isus, cu El în noi, şi cu noi, protejaţi în El,… În războiul dus contra păcatului – Dumnezeu este de partea noastră şi… Păstorii naţionali şi globali nu ne vor deştepţi, bogaţi ci, ne vor prosti, săraci, goi, întunecaţi, răi, supuşi, manipulabili, îndoctrinaţi, CIP-uiti, teleghidaţi, ca să ne aibă la mâna prin vicii,…Fructul care reduce riscul de accident vascular cerebral…Eficienta vinului fiert in cazul virozelor…Cum tratam durerile de spate fara sa ajungem la operatie…Care sunt semnele ocluziei intestinale…Efectele miraculoase ale cepei…5 remedii naturale care combat arsurile la stomac…Iată cum puteți elimina un neg fără durereBoala gingiilor. Simptome, cauze si tratamente…Peştele previne depresia şi protejează vederea…Cauzele diabetului…Ce să mănânci când ai diaree…Hemoroizii: de la simptome la tratament…De ce apare artrita reumatoidă ? etc…Acum şi atunci / Timp şi veşnicie, de C. H. Mackintosh; Cei trei vrăjmaşi ai creştinului Bruce Anstey; Fugiţi, din revista „Cercetați Scripturile”; Doisprezece scrisori către tinerii credincioşi-4. Trupul lui Hristos , de Edward Dennett; Un singur Nume; Dragostea pentru cei pierduţi; Mântuirea prin Isus; Nu fi nepăsător față de o mântuire așa de mare! Astăzi, (căci mâine este prea târziu, cum scrie în Evrei, cap.4 şi 5) fiecare om este chemat de Prietenul păcătoşilor să i  se dea (prin credinţă)- în DAR- Titlul de Proprietate Cerească (Mat.6/19-34), bogăţie care nu rugineşte şi nici n-o fură nimeni! Pentru această moştenire nu ni se cer pomeni, ritualuri, (Isaia, 1/10-31), formalisme, datini, idolatrii iconate, făcătoare de bani şi de sărăntoci; Doar trebuie, prin pocăinţă, să-i dăm tot ce avem  rău în noi( căci nimic bun nu locuieşte in omul neânnoit-Rom.cap.7)- tirania eului, dimpreună cu „şeful” satan… Să credem că numai în El găsim iertare, sfinţire, împăcare, mântuire, blândeţe şi alte bunătăţi Cereşti, dacă intrăm (nu în Arca lui Noe, ci în „Corabia Cristică”), umpluţi cu Invăţătura lui- Plinătatea Duhovnicească „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (F.A.4/12) Asta, dacă nu devenim robul lucrului de care suntem biruiţi- banul…  DECI- „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13/5,6)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 33-1024x1024.jpgAveți grijă de inima voastră! De ce este importantă inima?„Nu poți vedea bine decât cu inima.Esenţialul este invizibil pentru ochi”!(Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț).Nu vă îngrijorați ci căutaţi mai întâi Împărăția Cerurilor; Să fii bogat față de Dumnezeu… Epistola întâi a lui Ioan – Capitolul 4, de F. B. Hole; Dovada că Duhul Sfânt locuiește în noi (1Ioan 3.24-4.6); Adevărata viţă-Ioan 15.1-8,de  William Wooldridge Fereday; Adevăratul iudeu şi Israelul lui Dumnezeu- Dirk Schürmann; Stăpânitorul lumii – Satan „stăpânitorul pământului”; Despre aruncările și căderile lui satan! Cum a fost biruită puterea satanei?de J. T. Mawson; Marea Luptă; Iazul de foc și pucioasă; Prorocii mincinosi; Apocalipsa 20b – Lucrurile de la urmă: legarea lui Satana, cea dintâi înviere, Împărăția de o mie de ani, de Daniel Branzei; 19 Versete biblice despre Diavol; Iadul Vesnic, de Alin Lolos;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 21-1024x585.png(Pe cand la noi?) Dosarele cehoslovacilor din gulagul sovietic publicate online…Relația dintre teologie și știință în contextul contemporan…Cele mai mari genii ale lumii au mărturisit pe Dumnezeu ; Dr. Jack Cuozzo: „Biblia este exactă atunci când descrie timpul și faptele istorice sau științifice”; Cine L-a creat pe Dumnezeu? DONALD JAMES BATTEN Existența lui Dumnezeu;Trăim la propriu ÎN „interiorul” lui Dumnezeu;  Argumente filosofice pentru existența lui Dumnezeu;  Dr. John Morris: „Sistemele vii poartă semnătura activității creatoare a lui Dumnezeu și nu ar putea fi rezultatul proceselor întâmplătoare”; Dr. D. B. Gower: Ordinea și complexitatea extraordinară a naturii sunt întru totul în concordanță cu existența unui Creator; Dr. Arthur Jones: „Explicațiile evolutive se dovedesc a fi inevitabil inconsistente”; Dr. Kurt P. Wise: „Știința își datorează însăși existența și raționamentul afirmațiilor Scripturii”;  Dr. John P. Marcus: Creația lui Dumnezeu reflectă în mod clar înțelepciunea Sa infinită pe care a folosit-o pentru a o proiecta și crea; Dr. Angela Meyer: „Tot ceea ce văd în natura din jurul meu indică un proiectant divin”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ww-1.jpg
Dr. Nancy M. Darrall: „Ceația este rezultatul unui proiectant inteligent și este cu siguranță posibilă într-o perioadă scurtă de șase zile”;Dr. Werner Gitt: „Se poate demonstra din punct de vedere biblic și științific că putem avea încredere deplină în relatarea biblică a creației”;  Dr. J. H. John Peet: „Sunt convins atât din punct de vedere biblic, cât și științific, că relatarea creației din Facerea 1 este istorică și ar trebui tratată ca fapt”; Dr. Andrew McIntosh: Cred că oamenii insistă cu teoria evoluției, deoarece nu vor să răspundă în fața unui Dumnezeu Creator; Dr. Keith H. Wanser: „Există mult mai multe dovezi științifice care susțin o creație recentă de șase zile decât cele în favoarea evoluției și a unui pământ vechi”;Dr. George T. Javor: Complexitatea și ciclurile naturii arată existența unui Creator; Misterioasa tabletă extraterestră. Sistemul informațional uimitor și multi-stratificat al ADN-ului;  Cei mai mari și cei mai vechi arbori din lume; Pădurile superbe de alge de pe fundul oceanului ajung la o înălțime de 120 de metri; Bioluminescența – Lumina vietăților; Dr. Natalie Bennett: Știința întărește credința în Dumnezeu; Motoarele lui Dumnezeu care descurcă ADN-ul; Antony van Leeuwenhoek: Perfecțiunea organismelor mici se datorează faptului că au fost create de Dumnezeu;Dr. Ed Knorr: „Toate au mult mai mult sens atunci când sunt privite prin prisma biblică”; Psihologul Nathan Marinau susține creația ;Sir Michael Faraday, fondatorul electronicii și al electromagnetismului: „Să prețuim privilegiul de a cunoaște adevărul lui Dumnezeu”;  Sir James Clerk Maxwell, fondatorul termodinamicii statistice: „Oamenii de știință, precum și ceilalți oameni, trebuie să învețe de la Hristos”; Lord Kelvin, fondatorul termodinamicii și al energeticii: „În jurul nostru există dovezi puternice ale design-ului inteligent și binevoitor”;Sir Robert Boyle, fondatorul chimiei moderne: Vastitatea, frumusețea, ordinea corpurilor cerești arată existența lui Dumnezeu;89

Sir William Harvey, fondatorul medicinei moderne: Dumnezeu își arată existența în lucrările Sale;John Ray, fondatorul biologiei moderne și al istoriei naturale: Nu există o ocupație mai utilă și mai plăcută decât contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu;Gottfried Wilhem Leibniz, matematician și filozof german, fondator al calculului infinitezimal: „Dumnezeu este întru totul perfect”; Sir Joseph J. Thomson, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, descoperitor al electronului și fondator al fizicii atomice: „Mari sunt lucrurile Domnului”; Francis Collins, Director al Institutului Național de Cercetare a Genomului Uman: „Principiile credinței sunt complementare principiilor științei”; Voltaire, filozof și istoric francez, unul dintre cei mai influenți gânditori ai Iluminismului: Toată natura ne strigă că Dumnezeu există; David Hume, filozof, istoric și economist scoțian, fondator al scepticismului modern: Ordinea universului dovedește că Dumnezeu există; Ludwig Wittgenstein, unul dintre fondatorii filozofiei analitice: „A crede în Dumnezeu înseamnă a vedea că viața are un sens”; Martin Luther King, Jr., laureat al Premiului Nobel pentru pace: „Orice am face, trebuie să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan”; Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru pace: „Dumnezeu ne-a dat un dar incredibil – darul de a alege”; Galileo Galilei, fondator al fizicii experimentale: „Inteligența umană este o lucrare a lui Dumnezeu și una dintre cele mai minunate”; Nicolaus Copernic, fondator al cosmologiei heliocentrice: Cunoașterea lucrărilor lui Dumnezeu este un mod de închinarea la Cel Preaînalt; Rene Descartes, fondator al geometriei analitice și al filosofiei moderne: „Certitudinea și adevărul tuturor științelor depind doar de cunoașterea adevăratului Dumnezeu”; Blaise Pascal, fondatorul hidrostaticii, hidrodinamicii și al teoriei probabilităților: „Prin Iisus Hristos Îl cunoaștem pe Dumnezeu”; Nelson Mandela, laureat al Premiului Nobel pentru pace: Toți oamenii sunt creați după chipul Creatorului și sunt copiii lui; Theodore Roosevelt, laureat al Premiului Nobel pentru pace: Frica de Dumnezeu înseamnă a-L iubi, respecta și cinsti pe Dumnezeu;  Francois Mauriac, laureat al Premiului Nobel pentru literatură: Dumnezeu nu se oferă în totalitate pe Sine decât celui care a anihilat tot ce se află în el însuși și care stă în calea iubirii divine;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 12-2-1024x585.jpg

Joseph Murray, laureat al Premiului Nobel pentru medicină și fiziologie: „Nu există niciun motiv pentru care știința și religia să funcționeze într-o relație contradictorie”; Isidor Isaac Rabi, laureat al Premiului Nobel pentru fizică: „Fizica m-a apropiat de Dumnezeu”; Arthur Compton, laureat al Premiului Nobel pentru fizică: „În esență, nu poate exista niciun conflict între știință și religie”; Robert Millikan, laureat al Premiului Nobel pentru fizică: „Nu există nicio bază științifică pentru negarea religiei”; Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru fizică: „Cu cât studiez mai mult știința, cu atât mai mult cred în Dumnezeu”; Alexandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură: „Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu”; Charles H. Townes, inventatorul laserului: „Simt cu tărie prezența și acțiunile unei Ființe creative mult deasupra mea și totuși mereu personală și apropiată”; Cele 12 articole ale lui Isaac Newton despre Dumnezeu și Iisus Hristos; Einstein, universul și Dumnezeu; Cum îl vedeau Einstein, Spinoza, Roosevelt, Pascal, și alți filozofi și oameni de știință pe Iisus Hristos; Adevărul despre condamnarea lui Galileo Galilei de către Biserica Catolică; 15 mari savanți creștini care au crezut în Dumnezeu; Lansare de carte: Stalin și poporul rus… Recenzie: Revoluţia rusă 1891-1924. Tragedia unui popor (Orlando Figes)… Putin îi înfometează pe ucraineni ca Stalin în timpul Holodomorului. „Oamenii beau apă din calorifere și bălți. De foame, au mâncat câini fără stăpân”; Cărţi ticăloase; Gulagul și războiul. Cum s-au răspândit metastazele stalinismului (Anne Applebaum);Moștenirea gulagului. Frăția criminal; 70 de ani de la deportarea basarabenilor în gulagul sovietic;Jean Claude Juncker și Marx; De ce comunismul nu și-a avut Nürnbergul său? Comentariul 7: Despre istoria omorurilor în Partidul Comunist Chinez; Cum a devenit relația Xi Jinping- Vladimir Putin atât de strânsă și cum ar putea evolua; „Nu putem câștiga acest război”… Relația dintre teologie și știință în contextul contemporan;Dr. Andrew Snelling: Dovezile științifice, înțelese corect, sunt în concordanță totală cu relatarea biblică a creației…

citeste mai multe »

“Grozave lucruri, uricioase lucruri se fac în ţară” (Ier.5/30) şi în toată lumea care nu vrea, să se nască din Sămânţa Invăţăturii-Frumuseţii lui Dumnezeu (Luca 8/11); Să nu-l învinovăţim,să nu-l facem mincinos pe El, fiindcă nu–l credem (că dimpreună cu noi, TOŢI, am fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi, fără urmă de păcat Gal.2/20); Nu pierdem nimic, dacă-l credem, că El- in locul fiecăruia a luptat împotriva oricărui păcat până la sânge (Evrei 12/4) şi a îngropat pentru TOTDEAUNA toate nelegiuirile, astfel incât- noi să nu mai dezgropăm, să nu mai iubim şi lumea (moaştelor iconate -1Ioan 2/15-17) şi să nu le mai pupăm-savurăm niciodată! Oricine se face Una cu lumea care nu-l are pe Dumnezeu cel Adevărat (neiconat-Ps. 115 şi 135), devine una cu gheena veşnică, pentru ca “tovărăşiile rele” strică obiceiurile bune (1 Cor.15/33); El a suferit din partea noastră o răutate aşa de mare şi totuşi ne-a spălat prin transfuzia cu Sângele- Invăţătura Lui, ne-a înfiat, eliberat, înălţat, dar noi, de ce-l supărăm şi ne întoarcem (iarăşi) ca scroafa spălată în baltă?! Cum adică? Aşa merită El să fie răsplătit, apreciat, lăudat, respectat?!” Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr’o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci supt har…” (Rom.6/1-14)

Generalul Ștefan Gușă către Ion Iliescu, care vroia armata sovietică în România: „Nu, domnule Iliescu, nu e nevoie. Nu faceţi greşeala asta!”

Sutanele turnatoare la Satane  au facut pactul cu diavolul rosu dupa 1944,ca sa treaca  puntea PeSeDisto-Globalista… Ortodoxism + comunism = love(le); Despre dezumanizarea comunistă din Rusia interbelică; Spirit si libertate – Nikolai Berdiaev; Cenaclul cultural “Lucian Blaga” s-a lansat la Madrid (Spania); Nichita Stănescu, inventatorul de cuvinte, ar fi împlinit 80 de ani; Nicolae Labis şi Nichita Stănescu; …Comunismul nu este ideologie, ci satanologie; Corneliu Grumăzescu şi presa bisericească din basarabia interbelică faţă cu tragedia ruşilor (cronică a dezumanizării comuniste); REVISTA LIMBA ROMÂNĂ- CĂRŢI ŞI ATITUDINI; Cartea care învinge războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova, de Vlad CIORICI; Ce este marxismul cultural? De Lector: Vlad Mureșan; GATTO – Cum suntem imbecilizați. Curriculumul ascuns al școlarizării obligatorii; Biblioteca pierdută. Restabilirea Tradiției și demitizarea idolilor modernității;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3-2.jpgSUTTON Wall Street și Revoluția Bolșevică; POSTMAN Distracția care ne omoară. Discursul public în epoca televizorului;”Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate”, de Konrad Lorenz; Top 5 cele mai bune filme văzute pe Netflix în ianuarie 2023, de Jovi Ene; Mario Vargas Llosa despre Gabriel García Márquez și Jorge Luis Borges, de Jovi Ene; JOHNSON Procesul lui Darwin; GATTO-  Arme de instrucție în masă. Călătoria unui profesor prin lumea întunecată a școlarizării obligatorii; Cum de-nazificăm Rusia (II). Trista soartă a liberalismului rusesc de tranziţie;Globalizarea bate în retragere, pentru prima dată de la cel de-Al Doilea Război Mondial; Sfârșitul globalizării. ”La revedere, China, bun găsit, din nou, Europa!”PORTRET: David Rockefeller, Grupul Bilderberg şi Noua Ordine Mondială; Globalizarea și „Marea Resetare”;  Matrita Tradarii si loviturii de stat care a intronat porno-hatia,haosul,coruptia,potopul -distrugerea si prigoana Poporului Roman  etc nu se desrusifica nici moarta… ION ILIESCU, FURIBUND CATRE GLOBALISTI: ”NU PUTETI UNIFORMIZA PLANETA!” „Silviu Brucan a plănuit din apartamentul meu Lovitura de stat din ’89!”„Walesa și Havel au avut puterea de a recunoaște, din calitatea oficială de președinți, implicarea KGB în răsturnarea regimurilor comuniste din țările lor. Ion Iliescu nu a putut face asta”; Costul costurilor și criza tuturor crizelor; (Cotropitorii RUSI fac ce stiu mai “”bine”” )… Maia Sandu: Moldova a dejucat o lovitură de stat a Rusiei. Presupunea inclusiv atacuri armate și luări de ostatici…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 65-1024x576.jpgSângele lui Isus, by Mary Fairchild; (Pentru spalarea de rapanul exterior,dar si de raia  interioara -Marcu 7/14-23)…1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină,by john Fischer; Cu Ioan, Pavel, Hristos în Paradis, de Hugo Bouter; Spălarea(DOAR) pe mâini a lui Pilat; SALVAREA SUFLETULUI E POSIBILĂ DOAR PRIN ISUS; Există o putere absolută în sângele lui Isus Hristos; Sfințiți prin Duhul Sfânt;Ce beneficii ne-a adus Jertfa de sânge a lui Isus; Despre lucruri esențiale: Frica, păcatul, boala, Vaccinul. Sângele lui Isus și Harul’; Totul despre Botezul Biblic in Apa – FARA COMPROMIS;Ghidul 22 – Botezul lui Isus si botezul nostru; La Sfânta Părtăşanie se mănâncă trupul lui Isus şi se bea sângele lui Isus Hristos?Sângele Ispăşit- Ce înseamnă sângele ispăşitor pentru tine? Moartea lui Isus ca jertfă; Semnificația morții lui Cristos, de Adrian Buhai; Simbolismul Pâinii si Vinului.            Conceptul scriptural; Prietenia Lumii;Komunismul a fost creat ca să lucreze fără Dumnezeu! De aceea s-a ales praful; Şi acum- globalismul adună ce a semănat împotriva Lui, devenind pulbere! Astfel…, PROFEȚIILE NAȘTERII LUI CRISTOS…Omule, Poporule, degeaba a murit, luptând Iisus până la sânge contra păcatului, dacă rămâi tot mort în păcat, dacă nu mori faţă de satan tu, care ai ca tată pe diavol(Ioan cap.8/44) ; Degeaba îl crezi, dacă nu-i permiţi să întrupeze Învăţătura Dumnezeiască -Constitutia Cerească- în omul lăuntric, născut din nou;Dacă nu-l ÎNTRONEZI drept căpetenie- biruitoare! Nu este nevoie să-ţi baţi singur cuie, dacă-l crezi că s-a jertfit şi în locul celui mai păcătos om, să moară pentru fiecare- precum bobul de grâu căzut în Ţarină, să rodească Belşugul Cristic în omul umplut cu Plinătatea Lui. În zadar crezi în răstignirea Lui, dacă nu te faci părtaş cu suferinţa Lui,   pentru ingroparea eului (căci mortul de la groapă nu se mai întoarce); Astfel rămâi una cu moartea Lui eliberatoare, singura care te scapă de cârpeala creştină,de  împietrirea, neputinţa, răutatea, curvia, propria “credinţă” (Gal.5/20), dimpreună cu tot ce ştii, ce faci şi ce ai în sine, (pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânoit Rom.cap.7)…Duhul Sfant trimis ca să nu rămânem orfani (Ioan 14/18) nu poate turna Gândirea Nou Testamentală în butoaiele mentalităţii învechite, dogite,ruginite (Mat.9/16,7)… Numai dacă prin Credinţa Cristică te botezi în Moartea Lui, poţi deveni una cu învierea, înălţarea, rodirea, bunătatea, blândeţea, iertarea, trăirea, iubirea, slujirea, credincioşia şi cu toate bunătăţile, sfinţeniile şi frumuseţile LuiCharles H. Spurgeon – Moartea lui Hristos… Urmează exemplul Domnului Isus în suferinţă… Desăvîrşiţi prin suferinţă-   Pr. Ioan Hosu, România; Valoarea suferinţelor-Isaia 38.14-20, …Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38…DOMNUL ISUS HRISTOS – Marea Lui Suferinţă dinaintea Biruinţei… Cateva Dovezi ale invierii lui Iisus Hristos  (II) Michael G. Brown; Explicarea catorva PILDE… De ce a trebuit ca Iisus să se hraneasca din atât de multă suferință?… De ce este importantă învierea lui Iisus ? DOCTRINA INVIERII LUI ISUS HRISTOS… Învierea lui Lazăr sau Pentru EL toţi sunt vii, Ioan 11.20-28, Luca 20.38; Cum glorifica suferinta noastra pe Dumnezeu… Cateva versete  pentru  Suferinţa de dragul lui Cristos… „Biblioteca” lui IsusAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uu.jpgDe ce sa folosim mai mult ardeiul iute in alimentatie; Boli provocate de igiena orala precara; Alimente care confera efecte secundare neplacute; Utilizarea verzei in tratamentele externe; Preparate terapeutice care au la baza rozmarinul;In continutul unui borcan de mustar se pot gasi pana la 18 E-uri;Cate muraturi trebuie sa mancam pentru a ne intari sanatatea; Ce nu stiai despre detoxifiere; Alimente care ajuta la reducerea colesterolului; Cum recunoastem semnele incipiente in aparitia unei boli; Rezultate incredibile pentru sanatate oferite de catre dieta cu usturoi; Riscurile la care te expui atunci cand consumi alimente prajite; Planta care este un remediu natural pentru tuse; Ce trebuie sa stim atunci cand consumam smochine

citeste mai multe »

Anunturi agricole

“Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: pentrucă, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s’au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea.” (Rom. 10/1-4) Facă-se Voia lui Dumnezeu “cea bună, plăcută și desăvârșită” (Rom. 12/2) în toţi cei peste 8 miliarde de oameni care, pentru că” nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor” (Iona 4/11), încă nu vor să se golească de satan, să se lepede de sine (Mat. 16/24), pentru a se umple cu Plinătatea Dumnezeiască (prin înnoirea (Luca 8/11) şi prin pocăinţa Lui, adusă din Cer-Mat.4/17);” Întreb dar: A lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum! Căci şi eu sunt Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. Dumnezeu n’a lepădat pe poporul Său, pe care l -a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa? Dar ce -i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi, cari nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot aşa şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har… Întreb dar: S’au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s’a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?… Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într’o împietrire, care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor… În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor…” (Rom. Cap.11) De aceea şi astăzi… Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, cari nu vor tăcea nici odată, nici zi nici noapte! Voi cari aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi de loc! Şi nu -I daţi răgaz, până nu va aşeza din nou Ierusalimul şi -l va face o laudă pe pământ. Domnul a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui cel puternic, zicând:… Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: Spuneţi fiicei Sionului: Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El şi răsplătirile merg înaintea Lui. Ei vor fi numiţi, Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului. Iar pe tine, te vor numi, Cetate căutată şi nepărăsită.„ (Îs.62/6-12)

Poporule, omule- nu te mai suporta nici pământul, dacă vei rătăci şi prin mondialismului demonic, (după   40 de ani pierduţi prin pustia komunismului)! Pocăieşte-te şi crede în Evanghelie, cum ne-a învăţat Hristos (Marcu 1/15); Înflăcărează-ţi Trezirea Duhovnicească şi, precum Patriarhul NICODIM, naşte-te din nou, nu din sămânţa maimuţărească, ci din Sămânţa Duhovnicească – Cuvântul fără cusur al Vieţii Veşnice, pentru că nimic bun nu locuieşte în sămânţa omului neânoit (Rom. cap.7)! Leapădă-te de satan şi de toate şmecheriile, hoţiile, învăţăturile, minciunile, otrăvurile lui (Gal.5/19-21) şi fă-te Una cu el , cu Voia Lui, cu bunătatea, iertarea, slujirea, jertfirea, iubirea, cu… Biblia

” Ţară, ţară, ţară, ascultă Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh-1.jpgGlasul Domnului „(Ieremia, 22/29)…….PASTORE, TU M-AI TRIMIS IN IAD ! IOSIF ȚON – DESPRE ABERAȚIILE PAPEI FRANCISC! VREI SĂ FII CA ISUS? Ultima avertizare…Timpul strâmtorării…3 semne ale omului spiritual – Zac POONEN…S-a aprins focul trezirii spirituale în România – Iosif Ţon … Ne trezim sau murim? de Petru Lascău …Ce este evanghelia și de ce are o relevanță infinită?  Pocăieşte-te şi crede în Evanghelie;  Alin Lolos – Imi cer iertare si in fata tarii. Acum sunt schimbat de Domnul Hristos Isus; De ce a făcut Dumnezeu pe diavol? Poţi câştiga războiul împotriva păcatului … Cap. 32 Cursele Satanei …A.W.Tozer – Creștinii nu spun minciuni, ei le cântă la biserică…Pit Popovici: SCRISOARE CĂTRE BISERICI Conflictul care se apropie… Scripturile o apărare sigură…O epocă de întuneric spiritual…..Vrăjmăşia dintre om şi Satana… Lucrarea duhurilor rele… Cursele Satanei… Prima mare amăgire… Biblia începe să fie studiată în mod regulat in Parlamentul Israelian… Ce inseamna „a fi creştin?”Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este iu-1024x1024.jpgDespre rugăciune – Leonard Ravenhill… fiecare minut irosit al timpului nostru ne condamnă; fiecare oportunitate nerevendicată pentru Dumnezeu, ne condamnă!JAMES MACDONALD – ZECE DOVEZI BIBLICE DESPRE VENIREA LUI ISUS! – PARTEA A II-A…Oameni de pretutindeni, pentru ca Marea Strâmptorare să ne găsească umpluţi cu Plinătatea Dudovnicească, primită prin pocăinţa Cristică, să ne botezăm, nu doar în apă de ploaie ci, în moartea Lui- în suferinţa înfocată, îngroparea, învierea, înfierea, înălţarea, rodirea, unirea şi trăirea dimpreună cu El (Rom. cap.6) Să nu ne mai ascundem după deget, precum Adam si Eva, care s-au imbrăcat cu frunze si scuze, CĂCI “Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi…” (F.A.17/30-31)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este r-1024x584.jpgUn boicot al evreilor; Trei dovezi ale faptului că Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său; Dragostea apostolului pentru poporul lui; Legea si harul; Hristos, sfârşitul legii; Ne cere Isus să ținem legile din Vechiul Testament sau anulează El Legea? Păcatul sau hula împotriva Duhului Sfânt? Cum adică? Ce e ăla? Ioan Burca – DOMNUL ISUS HRISTOS – Harul sau Legea? IZBĂVIREA;  Poruncile legii şi poruncile credinţei; Despre sfârșitul sfârșitului Legii; ÎNCERCI PREA TARE? Mai este nevoie  de Legea lui Dumnezeu? VENITI LA MINE, TOTI CEI TRUDITI SI IMPOVARATI…. De ce ? unii Creştini resping Israelul; Întrebări japoneze pentru palestinieni… QUO VADIS, de petru Lascău; O pată rușinoasă pe trupul Bisericii: Pastorii globaliști; Inteligența artificială ar putea crea în curând „religii care să fie de fapt corecte” și „să scrie o nouă Biblie”… Când inteligența artificială face artă, ce se întâmplă cu artistul? Îndemn la veghere şi rugăciune; Ierusalim, inima și sufletul poporului evreu- Daca te voi uita, Ierusalime, sa-si uite dreapta mea destoinicia ei! (Ps.137:5); Descoperire arheologică în Israel: turnul de veghere din timpul regelui biblic Ezechia; Ce este Hamas – originea si activitatea grupării teroriste; Nu te juca cu Dumnezeu – Iacov 4:4; 1 Petru 2:4-5 , de Eduard Magyar; Intenții globaliste – Top zece profeții biblice din 2022; Crăciunul ca ieșire a omenirii din labirint – de Nicolae.Geantă; Creșterea Pagânismului: O Universitate oferă o diplomă de master în magie și occultism; Încadrarea în scenariul biblic al sfârșitului timpurilor – Viziune asupra lumii cu Amir Tsarfati;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dd.jpgAvertisment de la pastori: Întreaga lume aleargă spre prăpastie… Nu tăceți! Cauza fundamentală a tulburărilor care cuprind lumea noastră este păcatul – de Franklin Graham; De ce se prăbușesc uriași?Cine Controlează Hrana, Controlează Lumea; Înnoirea gândirii; Tehnologia Biometrică și o Societate Fără Numerar: De Ce Oamenii Își Pun Întrebări Despre Semnul Fiarei; Secretele Bibliei- Originea Universului Și a Omenirii, de Gabriel Baicu; Jurnalul fericirii, de N. Steinhardt; Liniștiți-vă – cu Rev. Dr. Lazăr Gog; Cunoașterea voii Domnului dincolo de semne și superficialitate- Florin Antonie; Expunere cu privire la Epistola către Romani – Capitolul 11; Cei mai multi din adunari nu stiu Evanghelia; RAPIREA- Despre răpirea celor credincioşi- fragmente din scrierile lui J .N. Darby; Hristos sau Satan (rumänisch); Europa și NWO (L.Gassmann);  Antihrist; Vor vedea pe Cine au străpuns… VOIA LUI DUMNEZEU – MANTUIREA NOASTRA ; John Bunyan, Cum să te rogi după voia lui Dumnezeu… Cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu?( din revista „Mesagerul Păcii”); Cum știm care este voia lui Dumnezeu; Cum pot sa cunosc care este voia lui Dumnezeu pentru viata mea? Ismael, oh Ismael!Palestina nu a existat niciodată! Daniel Brânzei – Cum explicăm suferința evreilor? Daniel Brînzei dă de pământ cu mulți Pastori Anti-Israel (Palestina nu a existat niciodată!!!) Întrebări japoneze pentru palestinieni, de petru lascăuAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 55-775x1024.jpgSub seceră și ciocan (VII): Revoluția culturală și „omul nou”… Sandu, după ce Kremlinul a acuzat Chișinăul de atacuri asupra libertății presei: „Este de râsul găinilor că Rusia ne dă lecții de democrație”; Perspective teoretice asupra totalitarismului- Avatarurile omului nou – din comunism în postcomunism; Imposibilul vis al creării omului nou; Omul „nou” – omul fără Dumnezeu; (Pentru ca omul nenascut din Samanta lui Dumnezeu,ci din samanta lui Satan…)”OMUL NOU” CONSTRUCTOR AL COMUNISMULUI, VIITORUL DE AUR AL OMENIRII; STALIN – CETĂȚEAN DE ONOARE AL ROMÂNIEI; România, tară distrusă cu buna stiinţă! O NOUĂ CARTE-DOCUMENT: VICTIMELE OCUPANȚILOR SOVIETICI ȘI CĂLĂII LOR; CULEGEREA VICTIMELE TERORII COMUNISTE; O mare dramă naţională – sacrificarea elitei istorice româneşti (1); GULAG-UL SÂNGEROS ÎN DESENELE UNUI PICTOR (ru.); COMUNISMUL NE-A FĂCUT CANIBALI ! Adevărul despre arma biologică ARN și criminala O.M.S.! „Călăreți ai Apocalipsei”, între „crimă și pedeapsă”; Caragiale ironiza puterea presei de a „învia morții”; Ioan Aurel-Pop e necruțător cu progresiștii și neomarxiștii: Vor să ne cioplească după chipul și asemănarea lor… Dezamăgit de femei, s-a îndrăgostit de o păpușă sexuală: „Acum ea este sufletul meu pereche”; Un robot sexual ar putea fi cel mai bun „partener” pentru persoanele vârstnice și singure (și nu așa cum te gândești); Chiar vrea cineva un robot pentru sex? ”Marea Resetare”, respinsă de americani. Sondajul arată că suveranitatea națională este superioară globalismului; Inteligența artificială nu este același lucru cu conștiința artificială; Călătoria în timp nu este încă posibilă, dar iată ce au descoperit oamenii de știință – și ce spune Biblia; (De neuitat)… EXCLUSIV | Discuții halucinante din „azilele groazei”. Bătrânii erau bătuți, subnutriți, cu musculatura atrofiată. „Băi, ești nebună, e neagră toată!” (Si)…Crima numită „privatizarea“ Oltchim; În octombrie 1989, la Poiana Brașov hotelurile erau pline de turiști sovietici! CEPEX-ul din 17 decembrie 1989. Ce ordine s-au dat? LOVITURA DE STAT din Decembrie 1989, în documente oficiale! Ion Iliescu s-a deconspirat că a dat o lovitură de stat cu ajutorul armatei;Iliescu: Am primit un telefon de la Moscova, era Gorbaciov. Voia să se convingă de la prima sursă că lovitura de stat a reușit. Decembrie 1989; Cum au mătrășit Iliescu&Co. averea PCR; Scenariul grupării Iliescu pentru lovitura de stat din decembrie 89 prevedea și trupe sovietice; Fostul șef al „unității anti-KGB” și turiștii din decembrie 1989; REVISTA PRESEI: Nicu Ceauşescu ştia că Iliescu se află în spatele loviturii de stat; “”REVOLUTIA “”DIN 1989, IN OPINIA LUI NICU CEAUSESCU; Scurte biografii ale personalităților care au trecut prin penitenciarele regimului communist; CAUZA MORȚII LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ; PUCIUL EȘUAT DIN 1984; LENIN CONTRA STALIN – TESTAMENTUL SECRET AL LUI LENIN; PRESA COMUNISTĂ: „scriitorii și-au făcut din cinstirea muncii o datorie de suflet”; 1 mai 1939 – ISTORIA UNEI FALSIFICĂRI; CUM „S-A PENSIONAT” MAURER; Testamentul lui Petru cel Mare; Nomenclatura, clasa privilegiaţilor; Astfel se introneaza CIP-uirea… Rectorul Universitatii Babes-Bolyai: In 5-10 ani oamenilor li se vor face implanturi cerebrale! (Daca nu-l aruncam afara  pe chiriasul satan…) Gandurile negative ne pot face sa imbatranim mai repede…Plată cu palma implementată în China şi SUA cu succes de Tencent şi Amazon; comunismul mondial; Ateism- Richard Wurmbrand; Avocații lui Ionel Arsene (tot un PSD-ist alergic la detentie) spun că fostul „baron” de Neamț nu poate fi extrădat pentru că ar suferi de depresie: Risc ridicat de suicide… Rusia 2033: dezintegrare și război civil…”Tu ştii cine sunt eu?” – Secţia pentru procurori a CSM îl scapă basma curată pe Horodniceanu după ameninţarea făcută unor poliţişti de la Rutieră; (Gog din tara Magog ii ajuta pe EVREI sa-si urce toata lumea in cap…) Putin a dezlănţuit un nou val ciudat de anti-Semitism… Experimentul premierului ceh: a făcut aceleași cumpărături în magazine din Germania și Cehia. S-a uitat pe bon și nu i-a plăcut ce a văzut!OMUL NOU SOVIETICAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dd.jpg citeste mai multe »


  “Pentrucă aveai o ură vecinică şi ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel, în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme, de aceea, pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge şi te va urmări sângele; fiindcă n’ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într’o pustietate şi… “(Ezech.35/5-7) “Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare şi împotriva ta însuţi ai păcătuit.” (Obadia 2/10) Căci de la Haman la Hamas şi Puti-Hezbolah nu este nici un pas; Oricât vă împotriviţi îndumnezeirii omului şi întregului cosmos, biruinţa este aproape! Aşadar, să-l ajutăm pe Satana să-și cunoască înfrângerea…” Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s’au auzit glasuri puternice, cari ziceau: Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s’au aruncat cu feţele la pământ şi s’au închinat lui Dumnezeu şi au zis: Îţi mulţămim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti. Neamurile se mâniaseră, dar a venit minia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul! Şi…” (Ap.11/15-19) Ca şi strigătul sfâşietor din cuptorul încins cu nelegiuiri faraonice (Ex. 2/23-25), ecoul lui Marhodeu şi al Esterei cheamă Poporul Ales la pocăinţa (prin care a întors planul mortal al Poporului Evreu), împotriva tuturor HAMANILOR de azi… (Estera, cap. 9)” Mardoheu, aflând tot ce se petrecea şi -a sfâşiat hainele, s’a îmbrăcat cu un sac şi s’a presărat cu cenuşă. Apoi s’a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte amare şi… Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi Iudeii, pentrucă eşti în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei şi tu şi casa tatălui tău veţi peri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” (Estera, cap.4)

Klaus Schwab, unul din demenții tătuci ai Marii Resetări: „Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți pentru asta!” „Profeții” Forumului Economic Mondial anunță că Era Post-Corona se resetează pe urmele lui Karl Marx; MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!”; Inteligenţa Artificială poate deveni „Dumnezeu” pe Pământ – avertizează mai mulţi lideri; Forțele care atacă umanitatea sunt spirituale; Elitele de la Davos și noul război cultural global; Forumul lui Schwab ordonă guvernelor să „aresteze” cetățenii care citesc „știri false” online! Teoria conspirației globaliste în ochii unui profan în materie; CURSA GLOBALIŞTILOR ÎMPOTRIVA TIMPULUI. SFÂRȘITUL E MAI APROAPE DECÂT CRED; Licheluțele lichelelor; Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social; Lumea se îndreaptă ori spre „Marea Trezire” ori spre „Marea Resetare” (Editorial); Sclav la nivel înalt al elitelor, face dezvăluiri; Războiul împotriva lui Dumnezeu (II); Începe Marea Bătălie împotriva Satanei. Ridicați-vă și rupeți lanțurile! „Conspiraţionistul” David Icke dezvăluie: „O forţă invizibilă a preluat controlul asupra noastră! Trebuie să ne deconectăm de la Program şi să le luăm puterea!” Un fost ofiţer CIA, în cartea sa „Matrix”, ne dezvăluie cum entităţile interdimensionale se hrănesc cu energia noastră şi ne „reciclează” trupul pentru reîncarnare; Codul culorilor hainelor. Efectele nebănuite asupra personalității. Rozul calmează agresivitatea; Puterea nebanuita a hainelor pe care le purtam asupra fiintei noastre; Bine aţi venit în viitor: o Inteligenţă Artificială uimitoare prezintă ştirile în China; A fost creat primul embrion de om incrucisat cu maimuta, din lume! Inteligența Artificială ar putea fi… Satana?O postare şocantă de pe un forum de jocuri video; Fost director Google avertizează: cercetătorii pot crea din Inteligenţa Artificială un „zeu al răului”; (Tartorul raulai de astăzi il reseteaza ca sa  fie maine si mai rau…) MAREA RESETARE a lui Klaus Schwab, o dulce utopie; CINE ESTE, CU ADEVĂRAT, KLAUS SCHWAB, INIȚIATORUL „MARII RESETĂRI“;Elita lumii continuă să viseze la următorul lider, dar „succesiunea” se… Ciolacu, scos „la tablă” de un parlamentar constănțean: Firmele rusești „zburdă” prin economia românească; (Prin privati-hotia ILIESCIANA –pana si combustibilii sunt rusificați) … Rușii care au nimicit hălci uriașe din industria românescă.Cum au acaparat oligarhii Kremlinului aluminiul, oțelul, rafinării și bănci; Războiul de 105 ani al Moscovei cu lumea şi de ce a venit timpul „aterizării” la realitate; Dependența de China sau cum devenim cu toții chinezi; Marea resetare: revoluţia care a mai fost propusă; Alex Ștefănescu, EU ȘI COMUNISMUL; Ultima frontieră a lui Patrick Stewart; România sub guvernarea înaltelor trădări, de General Br. (r) Aurel I. Rogojan; Adevărul despre arma biologică ARN și criminala O.M.S.! Alexandr Soljenițîn (3)- prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu, Cavaler de Clio;O nouă armă a globalismului, marxismul cultural; Henry Kissinger, după ce musulmanii au sărbătorit la Berlin atacul Hamas: Germania a lăsat prea mulți străini să intre în țară; Invazia neomarxistă; Rusia continuă să penetreze politica și economia României; ”BUILD BACK BETTER”, parola globaliștilor din „Marea Resetare”. Promovat de Biden, BoJo, Comisia Europeană, sloganul bbb / 666 a fost moșit de Forumul Economic Mondial; (Desi am fost indopati cu preparate si carnuri sintetice –dupa 1990,suntem aburiti…) Carnea sintetică, interzisă în România. Ce amenzi riscă cei care o vând; Dughin prezice Apocalipsa;Nobletea suferintei, sabina, wurmbrand,DISTRAGEREA ATENȚIEI ÎN LUMEA DIGITALĂ- Cum suntem deconectați de noi înșine și ce remedii avem la dispoziție; Transumanism sau cum ne jucăm de-a Dumnezeu; Ce mai rămâne uman în transumanism? Măgarii şi libertatea. (Dedicație pentru zmeu);  PERLELE LUI PĂSTOREL;  ARGHEZI REFUZA SUMA DE 200.000(*) LEI OFERITA DE PCR, CA SA SCRIE UN ARTICOL FAVORABIL; CANDIDAT LA PREMIUL NOBEL; RĂPIT DE SECURITATE; Scrisoarea lui Adolf Hitler către regele Carol al II-lea; Pactul Ribbentrop-Molotov (The Communazi Pact*)…Cele mai bune 20 de cărți despre inteligența artificială pe care trebuie să le citiți…(Elevii de nota doi ne vor guverna tot mai gooi…)Elevii de nota 2 nu vor mai primi burse de merit …Hamas caută opt OSTATICI RUȘI din Gaza, la cererea Moscovei: „Îi vom găsi și elibera, privim Rusia ca fiind cel mai apropiat PRIETEN al nostru”…Putin, interesat ca războiul Israel-Hamas să continue. Analist: Îi ține pe americani mai puțini capabili să dedice suficiente resurse pentru Ucraina; (Inca un fleac…) „Rețeaua Stăneștilor”. Cum au ajuns fonduri europene de sute de mii de euro la firme controlate de familia secretarului general al PSD; Revenge porn, fenomen îngrijorător printre adolescenți. O elevă din Vaslui a… România a plătit în 2022 peste un miliard de lei pentru pensiile speciale ale magistraților. Pensia medie a acestora este de 21.000 de lei, din care doar 1.400 de lei din contribuție, restul fiind subvenție; Soros revine amenințător: Sunt gata să lupt împotriva „naționalismului”, ideologia dominantă la nivel global! Rusia și Marea Resetare. Este Putin complice sau inamic al Davosului?Cum arată armata de miliardari a lui Vladimir Putin; Orașul de 15 minute – închisoare digitală (II);Neomarxismul global “viitorul de aur” al omenirii? 1

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7th.jpgPaul Negruț – Singur in fața morții. La ce ajută postul Esterei? Globaliştii vor să creeze din oameni „zeităţi superioare” Zilele lui Noe sunt acum! Sfântul care Îl ura pe Dumnezeu; Profeţiile biblice și teoria conspiraţiei; La fel ca în zilele lui Noe oamenii i-au în derâdere pe Noe; Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu biblia-deschisă; Răspândirea răului: pervertirea din vremea lui Noe; Ca în zilele lui Noe; Invazia lui Gog din Magog – Florin Antonie; Dughin prezice Apocalipsa; Mişcarea New Age Noua Eră; Habacuc;  Cartea „Estera”: Politica intersectată cu religia; Restaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ; Lupta spirituala – armura lui Dumnezeu;  Necazul cel mare și mânia lui Dumnezeu; A VII-a trâmbiță; Sângele lui Abel şi sângele lui Isus; (Spre unde se indreapta lumea fara de Dumnezeu cel Viu si Adevarat!?)… Ultima fază a Marii Resetări: Al III-lea Război Mondial – Un candidat la președinția SUA rostește Adevărul Interzis; Estera 4: Aşezat de Dumnezeu, în locul în care eşti, tocmai pentru o vreme ca aceasta… Dumnezeu culcat într-o iesle;Rugaţi-vă pentru Trezire spiritual; Plinătatea în Cristos; Voi aveţi totul deplin în El, prin credinţă; Cei trei vrăjmaşi ai creştinului; Dumnezeu intervenind; Șapte dușmani ai poporului lui Dumnezeu; A CUNOAŞTE CĂILE LUI DUMNEZEU, scris de Zac Poonen; Ce înseamnă să te rogi pentru dușmanii tăi si Fă-l pe Satana să-și cunoască înfrângerea, de John Piper de John Piper; Versete biblice15 versete despre ascultarea care aduce binecuvântare; Ascultarea si neascultarea – Vestea Evangheliei; Ascultarea vocii lui Dumnezeu astazi; Ascultarea de Dumnezeu este secretul fericirii – Alexandru Fintoiu; Ascultare şi dependent, de C. H. Mackintosh; ASCULTAREA CĂLĂUZIRII LUI DUMNEZEU; Prin ascultarea unui singur om; Neascultarea fatală a lui Adam şi ascultarea triumfătoare a lui Hristos; Neascultarea lui Adam şi Eva; Adam și Eva – caractere biblice; CĂDEREA ÎN PĂCAT A LUI ADAM; Consecinţele căderii…Vindecare divina, de Andrew Murray… Charles Finney…Sfârșitul veacurilor, așa cum îl descrie Biblia (3/3);Uniunea Europeana:  Ridicarea si Caderea Ultimului Imperiu; DESPRE RAPIRE….Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este images-1.jpgAlertă! Kloşca burgheziei sataniste a umplut omenirea cu pui întronaţi în toate fotoliile lumii; Pregătiţi-vă, pentru că trăim vremurile de pe urmă, când scăpă numai acela care se pocăieşte (care, gratis, îi dă lui Hristos toate mizeriile gunoierului) şi se naşte din nou, din Sămânţa Sfântă, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a se umple cu Plinătatea Duhovnicească, ca să rămână Una cu Voia Lui, cu Învăţătura şi Întruparea poruncilor; Prin Uşa Cerurilor, încă deschisă, Iisuss ne invită pe fiecare să-i înălţăm mireasma căinţei ”de la viaţă spre viaţă” (2 Cor.2/14-17); Cât se mai poate, să învăţăm şi de la „cocoşul” Petru, care a plâns cu amar, când s-a lăsat străpuns de privirea sângerândă de pe cruce… „După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem că sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” Apocalipsa lui Ioan 4/1……………………………………….Vremuri grele (1) Cum să recunoaştem şi să reacţionăm la vremurile de apostazie extremă… Matei 24.10-14 Semnele vremurilor din urmă în biserică…Neemia 8 Studierea Sfintelor Scripturi…Biserica lui Satan şi Ulanem …Satan în familia lui Marx…Marx vrea să-L izgonească pe Dumnezeu din cer… Apostazia lui Engels …O CUMPLITĂ FALSIFICARE– Buharin, Stalin, Mao, Ceauşescu, Andropov…Bătălia Armaghedonului …Babilonul acuzat în faţa Tribunalului Suprem…„Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus” de Nabeel Qureshi…Recomandările prietenilor – Calea Crucii…„Calmul din mijlocul furtunii“ de Max Lucado…„Costul uceniciei“ de Dietrich Bonhoeffer…„Nimic fără Isus” de Corrie ten Boom   

.Marx credea în iad. Programul său, ideea care l-a călăuzit şi l-a însufleţit de-a lungul vieţii a fost de a-i trimite pe oameni în iad.Versiuni hulitoare ale rugăciunii “Tatăl nostru”… „Noi avem nevoie mai degrabă de ură, decât de dragoste…” Organizaţia Iadul…Liturghia satanică…MARX SAU CRISTOS?… „Preotul Iosif Trifa. O viață de propovăduitor al lui Hristos” de Pr. Gheorghe Gogan; SEMNE ale vremurilor din urmă – Erezia Numărului 666…Cu ajutorul lui hristos  sa traversam…SEMNELE  VREMURILOR DE PE URMA…Semne ale unei ”Apocalipse climatice”…„Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste“ de Andrei Pleșu – Partea a treia…„Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus” de Nabeel Qureshi…Recomandările prietenilor – Calea Crucii… „Amintiri cu sfinți”, de Daniel Brânzei… „Oameni obişnuiţi, credinţă extraordinară“ de Joni Eareckson Tada… „Dimineața și seara. Meditații pentru fiecare zi a anului” de Charles Spurgeon…Oameni, ţări şi popoare, noi l-am supărat prea  mult pe Dumnezeu şi suntem mai vinovaţi decât evreii, pe care-i judecăm, fără a ne vedea propria bârnă din ochii orbiţi de comunismul satanic ! De aceea, cât se mai poate, hotărâţi într-o zi de sabat- un  post global, (trupesc si Duhovnicesc) insoţit de   pocăinţă, studiu Biblic, meditaţie, cereri, înnoire (Ioan, cap.3) şi rugăciune, după modelul Neemia, cap.9 şi 1o- căci …”Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh.jpg   citeste mai multe »


“Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui învaţă pe popor pentru plată şi proorocii lui proorocesc pe bani; şi…”(Mica 3/11)Astfel- omenirea, pentru că se descurcă fără Dumnezeu, işi sapă groapa cu propria “religie”! ,,Căci dela cel mai mic pînă la cel mai mare, toţi sânt lacomi de cîştig; de la prooroc până la preot, toţi înşală.” (Ier.6/13) In zadar omul se crede atotdeşteptator şi-i intoarce spatele propriului Creator, căci…” Boul îşi cunoaşte stăpînul, şi măgarul cunoaşte ieslea stăpînului său: dar … ”( Is. 1/3);Toţi “deşteptii ” lumii se unesc intr-o singură “”credinţă””- babilonie globalie -preot, laolaltă cu politruci, baştani, barosani si alti invăţăcei care fac o nouă religie din ritualuri, formalisme, acatiste, moaşte, idolatrii, datini, tradiţii, pomeni iconate cu alte scârbe…“ Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! ,,Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sânt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi -e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mânile, Îmi întorc ochii dela voi; şi ori cât de mult v’aţi ruga, n’ascult: căci mânile vă sînt pline de sânge! ,,Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe cari le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! ,,Veniţi totuş să…” (Is .1/10-18)

 Cel puțin jumătate dintre înalții ierarhi din cadrul Sf. Sinod sunt homosexuali, pedofili, simoniaci, foști informatori ai Securității, vinovați de alte fapte imorale și/ sau penale, incompatibile cu canoanele și regulamentele B.O.R., nevrednici de a primi sau de a exercita arhieria…MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM…Iosif Ţon- SCRISOARE DESCHISA ADRESATA PREAFERICITULUI DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE…IMPARATIA LUI DUMNEZEU, UN SUBIECT FIERBINTE…Hotia,idolatria,masoneria,pornografia si alte roade  satanice  din Galateni 5/20, pun temelia Fesenismului  Globalist, intrupat din homosexualii care au ca tata pe diavol- Ilycescu, liber cugetator, fiind matricea Neomarxismului Engelsist, Nazist si homoxist…Oare esti pregatit pentru Judecata de Apoi?Judecata de apoi in Evangheliile dupa Matei si Luca… DESPRE LUCRARILE VIETII DE APOI – A DOUA VENIRE ȘI JUDECATA DE APOI… Biblia si vremurile din urma – Studiu Apocalipsa…Iluminaţii din Bavaria şi Testamentul lor diabolic……“Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.” (Osea, cap.10/12, b), vă spun nu eu, care nu sunt nici Ioan Botezătorul, nici ecoul Glasului său care ne cheamă la pocăinţă; Dar când am fost răpit în carul de foc, dimpreună cu Ilie, am fost trimis înapoi,cand mi-a spus: De ce vin singur? Du-te şi spune tuturora să se pregătească pentru Venirea şi Întâmpinarea Mea, (ca să ne scape de mânia– văpaia viitoare)… Pentru că nouă ni s-a dăruit, nu doar   botezul în Marea Rosie şi în CUPTORUL  încins de 7 ori mai tare ci, prin Credinţa care duce la Credintă- botezul în Sângerarea/Moartea  si Invierea Lui (Rom. cap.6) ca să devenim una cu Duhul lui Dumnezeu şi să trecem Marea păcătuirilor– pe valuri, spre Ierusalimul Ceresc… Trebuie să se ştie, că toţi care vor neglija invitaţia ,” vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!”, şi dealurilor: „Cădeţi peste noi!” (Osea,cap.10/8 b  ;Ap. 6/16 si 9/6)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este y.jpgIcoana vorbitoare a antihristului;Forumul Economic Mondial vrea o singură religie globală și să rescrie Biblia cu ajutorul inteligenței artificiale; Forumul Mondial: Scripturile să fie”rescrise” de inteligența artificială pentru a crea o noua Biblie ;Inteligența Artificială folosită să predice, să rescrie Biblia și la diagnosticarea pacienților; Revista Romania Mare –Editorial- Ne conduc niște nebuni! Forumul Economic Mondial cere să se interzică Biblia și să emită o versiune “verificată” rescrisă de inteligența artificială; „Am creat o clonă AI a lui Iisus” – ce-a descoperit „robotul” educat doar cu Biblia; Ce spune Biblia despre roboți;PETA se aliază cu inteligența artificială pentru a rescrie Biblia’; În timp ce alții văd dezastre și haos – noi vedem dureri ale nașterii – Viziune asupra lumii, cu Amir Tsarfati; Harul lui Dumnezeu – Tit 2:11-13; Romani 6:22 – Eduard Magyar; Vizarea copiilor: Walker Art Center organizează o „Ceremonie de invocare și împrietenireˮ cu demonii;„Iisus” cu inteligență artificială; Inteligența Artificială: O privire seculară asupra Antihristului digital; (Dictatura demonica a creat…) Orașe mai „sigure”. China folosește inteligența artificială ca să-și spioneze cetățenii; Lunga tradiție a terorii din „Imperiul răului”; Scopul noii (religii) ordini mondiale este controlul omenirii prin implantul de microcipuri RFID; Cartea profetului Mica (1 si 2)-„Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu…”; …, Pînă când Mă va nesocoti poporul acesta? Pînă când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe cari le fac în mijlocul lui? De aceea, îl voi lovi cu ciumă şi -l voi nimici, dar pe tine te…” (Numeri 14/11-12); Omule, poporule, oricare ai fi…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hg.jpgCând lui Dumnezeu începe să-i fie scârbă de ceea ce faci;J.C. Ryle – Formalismul (I); ROMÂNIA – Creştinism, tradiţionalism, ritualism, păgânism? CREȘTINISMUL DE AZI, UN CREȘTINISM SUPERFICIAL – SPUNE GEORGE BARNA; ”DUMNEZEU ESTE ROȘU”; (Ca si la romani-cate bordeie,atatea obicee); GEORGE BARNA: 310 MILIOANE DE RELIGII PENTRU 310 MILIOANE DE AMERICANI; „Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare!” a)- Invitaţie DUMNEZEIASCĂ trimisă oricărui păcătos –pentru a nu se inneca în Potopul de păcate înflăcărate până la Cer, precum în timpul lui Noe; Cine intră în “Corabia” Isuss, fără bani şi faţa plată… Ne închinăm lui Dumnezeu sau ne cântăm nouă? Cinci fundamente care vor conduce la compromisuri in etica sexuala… Eşti o povară sau un purtător de poveri? Crucea veche si crucea nouă-(modernă); (O lectie pentru Vesnicie…) Coco Gauff mulțumește lui Dumnezeu pentru victoria de la US Open; Provocările Inteligenței Artificiale: Terminator – Science fiction sau realitate? Mai multe companii lucrează la un microcip care, implantat în creier, ar „actualiza sistemul de operare” al omului; „Soarele artificial” al chinezilor este funcțional. Reactorul de fuziune nucleară, alimentat cu success; (Globalizarea chinezariilor indoapa  Fiara si pe Anticrist);China se folosește de temerile COVID-19 pentru a lansa un sistem global de urmărire a populației; Invatatura satanei are picioare scurte…);Renumit om de ştiinţă american: teoria evoluţiei nu este altceva decât o farsă Apologetică;  (Darwinism-involutionism-)Despre adevăr și Darwinism; Pastor din Rusia este urmărit pentru că se opune vehement războiului din Ucraina; Mihail Neamțu: “Sfârșitul cumințeniei. Moartea bunului simț”… Biserica Anglicană a decis că va binecuvânta uniunile homosexual; Indemn la pocaintaGuvernarea din umbra : Ce anume va oferi popoarelor lumii noul guvern mondial; Interesul PUTINIST poarta fesul Schengenist… );Austria joacă în continuare cu rușii și dă cu flit apelului UE de a ridica veto-ul la Schengen; (Astfel sunt terminati dusmanii de clasa!); Cine i-a dat Simonei Halep suplimentul contaminat cu roxadustat. „Antrenorul i-a spus că e sigur de folosit”; NECĂJIȚII DE LA PERIFERIA SOCIETĂȚIi; Putin anunță “prioritatea absolută” a Rusiei, din acest secol; Lunga tradiție a terorii din „Imperiul răului”;FAKE NEWS: Un grup de cercetători a creat un om artificial; Putin nu e interesant ca personaj literar, e un criminal cu dezvoltare morală infantilă, care se enervează că victima rezistă – Interviu cu scriitoarea ucraineană Oksana Zabușko; Încă o țeapă marca PSD: Ieftinirile imense anunțate de Consiliul Concurenței, de până la 49%, s-au evaporat! 10 exemple în care teoria conspirației s-a adeverit;Rețeaua minciunilor. Cine răspândește propaganda pro-Kremlin, conspirațiile și dezinformările în România; (Piloiul lui Nastase si Iliescu ne scufunda  in Oceanul rusesc…) Milionarul român care transporta petrol rusesc pe mare în plin război în Ucraina; Statul român protejează datele oligarhilor ruși;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uy-683x1024.jpg(Din tata in fiu aschia nu sare departe…) Familia Bădălău a prins 110 milioane de lei de la stat. Fiul, cercetat și el pentru șpagă…  Cine sunt Illuminati? 10 lucruri interesante despre Illuminati; Ordinul Iluminaților – Noua Ordine Mondială; Cronică de film: Matrix – între lumea reală şi lumea virtuală; Denis McQuail : Teoria Comunicarii de masa; Ploaia de stele. Basm de Frații Grim; (De peste 30 de ani PROPAGANDISTI ai clanului Iliescu taie frunze la dulai, pe banii contribuabililor,in timp ce importan si usturoi de la greci si rosii de la turci si boi de la africani …etc);  Reorganizare fără precedent la Ministerul Agriculturii. Vor dispărea 300 de posturi de directori și aproape 90 de instituții; Sute de spioni ruşi şi chinezi activează în Bruxelles; Corupție și Crimă Organizată Globală: Cum spionează Rusia din inima capitalelor europene, zeci de colegi din toată lumea continuă munca unui jurnalist mexican ucis în urmă cu șase luni; Care au fost cei mai mari spioni din istorie ?Spionii israelieni au spionat spionii ruși care spionau spionii americani; Politico- Putin vrea mai multe teritorii, dar UE încearcă să-i ia fața. „Să luăm Ucraina și Republica Moldova cu totul în echipa noastră”; Al doilea cel mai mare oraș din Marea Britanie și-a declarat falimentul; Declarație fără precedent a Mitropoliei Basarabiei: „Mitropolia Moldovei este o structură de ocupație, infiltrată de agenți KGB”; 10 semne că cineva te manipulează; Manipulare psihologică;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 84806-1024x683.jpg Manipularea genetică   (I) şi … (II) ;O istorie veridică a Noii Ordini Mondiale; Crize financiare,sclavie,mafie,masonerie,coruptie etc – Noua Dezordine Mondială; Ce ii impiedica pe oameni sa vada adevarul, de ce nu inteleg romanii realitatea din jur: Sclavia moderna, Noua Ordine Mondiala si Sistemul de exploatare in care suntem neo-sclavi muncitori; Tehnici de Manipulare – Simon si George K (1996). Se folosesc la TV, in Presa, Filme, Politica; Nume grele pe ‘lista rusinii’ publicata de ANAF; Descoperire a Gazetei Sporturilor: Frederic Lefebvre, fostul preparator fizic personal al Serenei Williams, i-a recomandat suplimentul dopant Simonei Halep… Adevăratul Donald Trump;  În umbra lui Stalin; Asistăm la apariția unei noi ordini mondiale? (Liviu Mureșan);Chiar daca ii imbracam in mantia euroilor,tot ne omoara cu zile…); Studiu mortal: unul din zece pacienti este in pericol. Neglijenta medicala este a 14-a cauza de deces! (Asta-i la altii, caci la noi este dezastru…); (Mituirea in Romania este o REGULA ,nu o exceptie!);Fostul manager al Spitalului Municipal Timişoara, trimis în judecată după ce a luat mită de la zeci de personae; Lista rușinii: judecători, procurori, avocați…(Hotii striga hotii si… s-a rezolvat…Şeful Fiscului din Mehedinţi, vizat de mafia evazioniştilor;(Cum se spala zdrentele in familii mafiote,indopate de politrucii din umbra…)Inculpații din dosarul “Mafia facturilor”, salvați de prescripție! Au obținut milioane de lei, prin firmele introduse în circuitele evazioniste

 

citeste mai multe »


Fiecărui tâlhar, egoist, sodomit, idolatru, mincinos, cârtitor, preacurvar, hoţ, bârfitor, pornograf, ori altor infractori, Creatorul, (pentru că ne iubeşte pe toţi nelegiuitii-Ioan 3/16-21) încă vorbeşte:” Dumnezeu vorbeşte însă, când într’un fel, când într’altul, dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într’un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de la rău şi să -l ferească de mândrie, ca să -i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile săbiei. Şi…” (Iov 33/14-19); Cel care are urechi de auzit şi se pocaieste- se împrieteneşte cu Dumnezeu şi-i răspunde, precum “nelegiuitul Isaia”: Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor! Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mină, pe care -l luase cu cleştele de pe altar. Mi -a atins gura cu el şi a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit! Am auzit glasul Domnului, întrebând: Pe cine să trimet şi cine va merge pentru Noi?„ Eu am răspuns: Iată-mă, trimete-mă!„ El a zis atunci: Du-te şi spune poporului acestuia: Într’una veţi auzi şi nu veţi înţelege; într’una veţi vedea şi nu veţi pricepe!” (Îs. Cap.6/5-9)

Poporule- în frunte cu preoţii care mint, manipulează, exploatează, idolatrizează şi-i prostesc pe contribuabili… (“Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” – Osea 4:6), dacă nu te pocăieşti, pentru ca Dumnezeu să ia de peste tine blestemul… devii praf, pulbere, deşertăciune şi goană după vânt! Preoţi- chiar dacă aţi prigonit credinţa şi pocăinţa împingând pe creştini în gura lupului demonic – oameni pentru care a sângerat Domnul Issus, pe care l-aţi deformat într-o icoană făcătoare de bani, totuşi El nu vă aruncă la groapa gunoierului cosmic, pe care-l slujiţi (căci voi aveţi că tată pe diavol, cum scrie în Ioan, cap.8/44),” ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3/9 b)”… „Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?” (Ezec. 18/23)…… Idolatria si Uraciunea oamenilor despre mos Nicolae si mos Craciun, precum si paganismul din spatele Craciunului si al bradului de Craciun, de Alin Lolos…De ce nu trebuie să ascultăm de Satana,de Ney Bailey…INDEMN LA VEGHERE…ORGANIZATIA LUI SATAN…Despre Anticrist, acel om al fărădelegii… Necazul Mondial… Biruind duhul minciunii, scris de :   Zac Poonen..Poporul piere din lipsă de cunoştinţă… Mincinoşi fiind, nu aveţi ca tată pe diavolul? DIAVOLUL FUGE CÂND VĂ ÎNDREPTAȚI CĂTRE ISUS, de  David Wilkerson (1931-2011)…Căci Domnul are o judecată cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în ţară… Lucrările diavolului (3.)… Diavolul vrea să te înghită… ȘASE MINCIUNI PE CARE DIAVOLUL LE SPUNE ADOLESCENȚILORNicolae Steinhardt – „Dumnezeu nu ne vrea proşti”; Mie îmi vorbește Dumnezeu? de Nicu Butoi; Cum vorbește Dumnezeu; sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]; Cristi Boariu – Felul in care vorbeste Dumnezeu; Dumnezeu vorbește în multe feluri; Modalităţi Prin Care Dumnezeu Vorbeşte Direct Fiecărui Credincios;  Dumnezeu vorbeste dar omul nu ia seama; Cum să auzi vocea lui Dumnezeu,  de Eduard Serediuc, MTS; stiinta-versus-biblie; Ezechel 13:3. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: A.W. Tozer, Caracterul lui Dumnezeu; C.H. Spurgeon, Fragment relevant pentru zilele noastre din cartea „Predici despre trezire”; Fragment dintr‑un comentariu asupra Cântarii cântărilor, carte care se află în lucru; Martyn Lloyd Jones- Nenorocirea omului și puterea lui Dumnezeu; Samuel L. Brengle, Biruinţa asupra mâniei prin puterea Duhului Sfânt (din cartea Când vine Duhul Sfânt); Articol preluat din cartea Creștinism biblic de John Calvin (Editura Făclia, Oradea, 1998),de către Editura Făclia; Consecinţele căderii omului în păcat, J. Gressham Machen; Caderea lui Adam si efectele ei asupra intregii rase umane; Cartea lui Daniel: Epilogul istoriei – Florin Antonie; Evenimentul care i-a schimbat viata lui Isaia; Fiindcă zecile de mii de culte din toată lumea nu vor să devină Una (între ele), dar nici… cu El, intarzaie Venirea Lui- să ne scape de hoţie, fesenie (PeSeDie)- globalie, preacurvie, bârfa, beţie… IMBLANZESTE-TI LIMBA! Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia omului; Semne ale vremurilor din urma; Cunoaşterea lui Dumnezeu şi cunoaşterea noastră proprie sunt strâns conectate între ele; Zaharia 3 Cum poti sta in picioare inaintea Domnului; ISAIA; Cum poţi fi un slujitor adevărat al lui Dumnezeu ? Nicu Butoi – Suferind pentru credință – experiențe din închisorile comuniste; Citate despre Dumnezeu scurte; Citate despre CREDINȚĂ / DUMNEZEU; Zece citate ale lui C. S. Lewis despre Dumnezeu şi creştinism; Geniile din spatele gratiilor; (Daca nu ne umplem cu Plinatatea Lui,ne umplu ei cu dejectiile gunoierului si  cu toxinele invataturii lumesti-APOCALIPTICE; DISTRAGEREA ATENȚIEI ÎN LUMEA DIGITALĂCum suntem deconectați de noi înșine și ce remedii avem la dispoziție…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uu.pngMorcovul: un remediu natural puternic pentru tuse… Plante care alunga durerea de cap…Hipertensiunea arteriala. Aceste 3 suplimente naturale pot scadea tensiunea… Balonarea…Ceapa și usturoiul protejeaza femeile de cancerul de sân   Suplimente naturale care scad tensiunea          ;Sfatul unui fizioterapeut pentru scăpa de durerea de cap în 10 secunde…Temperaturile crescute afecteaza sanatatea mintala. Iata ce efect au… Aceasta este bautura toxica si cancerigena pe care multi dintre noi o beau zilnic…De ce amorţesc mâinile şi picioarele? Cele mai frecvente cauze…Teste medicale necesare pentru tiroidă…Rețeta pentru tuse…Efectele terapeutice de excepţie ale zmeurului etcAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este balogun.jpgMIHAI BURACU: PITESTI DUPA PITESTI. Cum s-a inmultit samanta satanica a comunismului dupa 1989? “Asistam neputinciosi la o a doua internationalizare (globalizare), sora geamana cu internationalizarea rosie”; CJ Hopkins: MAREA EPURARE A ÎNCEPUT. Noul totalitarism pseudo-medical, „științific”, și segregarea noilor suboameni, „nevaccinații”; (Inca o…) Dovada clară că statul ne vrea proști; Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social; „Libertatea este o iluzie! Nu mai suntem liberi în vremurile noastre”! – cred 2 analişti politici americani de la Rutheford Institute; Recenzia cărţii „China versus SUA: cine va învinge?”, scrisă de ambasador Alfredo Toro Hardy; Slăbiciunile Chinei – argument monetary; „Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului; Incredibila execuţie a mareşalului Antonescu: deşi a fost împuşcat de mai multe ori, el nu a murit imediat! Ce s-a întâmplat? Putin vrea roboți, chatboți și supercomputere. Președintele rus obligă firmele care cer subvenții să utilizeze inteligența artificială; Oamenii de știință chinezi cresc „rinichi umani” în porci; Azilele groazei, un scenariu care se poate repeta oricând. Concluzia Corpul de Control al Prim-Ministrului: e haos în system; Patru zile, doi polițiști băuți și drogați la volan, trei victime. Cazurile Caracal și Popești Leordeni ; Polițist ziua, noaptea traficant de droguri. Prins în flagarnt când vindea cocaină în BrașovPuciul din Niger și campania anti-occidentală purtată de Rusia în Africa; Cum țin rușii prizonieră Moldova; Nu trebuie să vă placă Oliver Stone. Dar vă rog vedeți filmul „Nuclear Now”. Interviu cu regizorul American; Am făcut concediul prin Italia și am ieșit la un cost de cazare la 65% din cât am fi dat în medie pe zi la mare în România; Mirel Palada: „România este un balamuc mediocru. Statul român este eșuat de ceva timp”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-179.pngPetre Daea explică de ce a crescut prețul la ouă: „Găinile fac parte din statul paralel!”Cât a îmbătrânit Elena Udrea în cei 12 ani de când aşteaptă săraca să i se prescrie fapta! Unor cadre medicale le poți mări salariul de 10 ori, că tot ca nişte mizerii şpăgare se vor comporta; (“ Amintiri ” despre)… Lenea parlamentară naşte monştri guvernamentali; Klaus Schwab, unul din demenții tătuci ai Marii Resetări: „Nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți pentru asta!” „Profeții”; Forumului Economic Mondial anunță că Era Post-Corona se resetează pe urmele lui Karl Marx; ”China, SUA sau UE first?” Concluziile Forumului Economic Mondial de la Davos; ONU şi Forumul Economic Mondial se află în spatele „războiului global împotriva fermierilor”, spun experţi; În spatele grupului Wagner nu se află doar violenţa extremă – ci şi cultul unui zeu pre-creştin [The Daily Beast]; Jurnalist rus, laureat al premiului Nobel, etichetat de propria ţară drept „agent străin”; (Cine merge pe mana “sfantului” rus, ajunge in iad); Alexander Dughin despre geopolitica României; Eurasianimul rusesc – originile și ideile; O istorie dramatică, ignorată de oamenii noștri politici, privitoare la continuitatea românilor dintre Nistru, Bug și mai departe… Marea teorie din spatele deciziei nefaste a lui Vladimir Putin de a invada Ucraina; România educată, eșuată în analfabetism funcțional. Din 100 de elevi, 89 înţeleg cuvintele, dar nu şi sensul lor; Județul din România cu cei mai mulți ANALFABEȚI. Câți sunt în București; 83% din forţa de muncă din România nu deţine competenţe digitale suficiente, iar 41% sunt analfabeţi digital; Peste 7 mii de analfabeţi în judeţul Vaslui; România a căzut pradă unor analfabeți atotputernici. Tinerii educați părăsesc țara;Cât costă să trăiești în Spania. Un român plecat la muncă a făcut calculul. „Dacă ne mai trebuie, ne împrumutăm!” „Muncim și 13 ore pe zi pentru 1.500 de lei pe lună”. Cum trăiesc în România livratorii asiatici care-ți aduc mâncarea la ușă… Neomarxismul feudelor globaliste;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este nb-1.jpg Elitele de la Davos și noul război cultural global; CORPORATOCRATIA. Cum sunt inrobite natiunile prin IMPRUMUTURI care le falimenteaza. Noul soldat: ASASINUL ECONOMIC, noile armate: FMI si BM; Statul te vrea prost sau plecat;„Ţara te vrea prost!“ Anestezia generală la români;  „Vom fi sclavi în ţara noastră!” Cu CJ HOPKINS despre GLOBOCAP și Marea Accelerare către noul totalitarism patologic, cenzura NOII NORMALITĂȚII și demonizarea noilor dizidenți. „Noua normalitate este aici pentru a rămâne”; CJ HOPKINS: „NOUA NORMALITATE” MAI POATE FI ÎNCĂ OPRITĂ- 1; CJ HOPKINS: A SCHIMBA RADICAL SOCIETATEA DIN CAUZA UNUI VIRUS ESTE O DEMENȚĂ-2; Bolșevicii s-au întors și nu vor pleca prea devreme- Ce-i de făcut?(Cu ajutorul Karacatitei ILIESCIENE/pEsEdIENE, am dat de pomana si “untul romanesc”); Magnații ruși – „asasinii economici” care au ruinat industria românească; Neurotehnologia și controlul minții-Creierul uman este următorul câmp de luptă; China Miéville, Regele Şobolan – fragment în avanpremieră;(De neuitat); Olguța, un nou atac la românii din diaspora: „Sclavii Europei… Și când se vor întoarce, tot la hotel de 4 stele îi punem?”Românii din diaspora! Șocant! Adolescenți români, sclavi în Irlanda…INSTAURAREA NOII LUMI DEMONICE PRIN HAOS DELIBERAT – profetismul dostoievskian “la lucru” (I);  Proiectul Noii Ordini Mondiale se împiedică de realitatea geo-politică… Biden, discurs incoerent în Vietnam. Purtătoare de cuvânt a Casei Albe a intervenit de urgență: „Aici se încheie conferinţa”;Pârghiile Rusiei în România 
citeste mai multe »


“Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Ap. 22/12)… chiar dacă mulţi cred că păcatul nu-i costă, nici măcar paguba unui bou sau ţap ispăşitor şi, cu atât mai mult, Jertfa Mielului Dumnezeiesc! El a luptat până la sânge împotriva fiecărui păcat (Evrei 12/4), pentru ca noi să nu mai trăim pentru nelegiuiri”… Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentrucă nu sunteţi supt Lege, ci supt har.” (Rom.6/1-14 şi 1 Petru 2/24)! ” Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2/12) Aşa îl respectam pe Creator? Până când îl răsplătim pe Dăruitor-păcătuind? El a răstignit şi îngropat pe fiecare om, dimpreună cu orice păcat, pentru ca niciodată, NIMENI, să nu mai dezgroape vreo nelegiuire, ca să–i pupe moaştele… Nu pierdem nimic, dar câştigăm TOTUL totului tot, dacă, prin pocăinţă şi naşterea din nou din Sămânţa Învăţăturii lui Dumnezeu (Luca 8/11) devenim Una cu Duhul Adevărului (nu cu duhul minciunii din 1 Ioan 2/15-17)! Să rămânem în El, umpluţi cu Plinătatea Bibliei lui Dumnezeu, pentru ca şi El să rămână în Omul Cristic (Ioan, cap.15); Să credem că prin Atotputernicia Lui am fost înfiaţi (Ef.1/4-6) şi înălţaţi, iar acum, chiar dacă suntem în această lume manipulată de gunoierul şi uzurpatorul cosmic, (care este pe ducă -Ap. Cap.20), viaţa noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Col.3/3); Prin sângerarea Lui am fost purificaţi, iertaţi, vindecaţi (Îs.53), eliberaţi (1 Ioan 3/5-9), căci am fost răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi, noi- TOŢI, dimpreună cu El (Gal.2/20); Să credem că toţi oamenii înnoiţi, în care locuieşte Hristos, (cu toate ale Sale), nu mai are în sine nici o urmă de păcat, întrucât “… Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4/4) Deci, oricine mai păcătuieşte îl face mincinos pe Dumnezeu (1 Ioan 5/10) şi nu crede că Prietenul păcătoşilor ne-a dăruit şi neprihănirea Dumnezeiască fiecăruia dintre noi, ca… “să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi -o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. Şi să -L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi.” (Fil.3/9-11)…” Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Gal.2/21)

 Cristian Florea, un preot ”întors la Dumnezeu”…Marturiile unor preoti care au renuntat la sutana… Un preot, un păstor, un medic – uniți în credință, pocăință și mărturie… Crestinul Cristic trebuie sa aleaga intre Scriptură sau tradiţie… Pericolele pe care le spune Sfânta Scriptură despre cultul morţilor-despre moaşte… Ce are de spus Scriptura despre icoane şi închina a icoane… Satana nu cedează uşor terenul pe care l-a câştigat. După ce-şi dă el seama că nu primim învăţăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică …Cum se realizează obiectivul naşterii din nou …Cufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuieşte NUMAI  la maturitatea  omului,fara bani,în temeiul şi ca urmare a cufundării sufletului dinlăuntru în moartea lui Hristos,prin pocăinţă… Cum a luat naştere tradiţia populară, pe nedrept numită Tradiţia Ortodoxă… Acum vom continua cu aducerea altor mărturii ale Părinţilor Bisericii privitoare la pocăinţă...Iata ce spune Biblia despre inchinarea la icoane;De ce oamenii se inchina la icoane si sfinti cand in Biblie scrie sa nu facem asta, ca avem un singur dumnezeu Tatal tuturora!Doar lui trebuie sa ne inchinam si nu la poze ,picturi si moaste,caci este un Creator gelos pe propriile creaturi,de la care asteapta  inchinare …Oamenii trebuie sa se inchine numai Lui, fiindca el este creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le putem vedea…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh.jpgPreoţi orto- greco- cato- musul-budi-penti… cu tot neamul „slujbaşilor” de pretutindeni, clipele vă sunt numărate… De ce nu-i învăţaţi pe creştini să se golească de sine, de credinţa strămoşească, idolatră, formală, dăunătoare, pentru a se umple cu  El si cu … o Credinţă Cristică, Vie, Adevărată… Închinarea la mortăciuni ori cultul morţilor-chiar şi Martin Luther, catolic înrăit, a observat că acest lucru este o bătaie de joc şi că se prosteşte lumea cu tot felul de „show” -uri religioase                              „Să-i învăţaţi să păstreze!”-Autor: Fritz Berger; „Evanghelia vagabonzilor“ de Brennan Manning; Expert ONU: Creștinii care nu acceptă legalizarile legate de LGBTQ+ și pedofilie vor fi excluși din societate! Omul care a deschis ferestrele cerului; Război religios între România și Rusia: Mitropolia Moldovei e scandalizată că tot mai mulți preoți trec la Mitropolia Basarabiei! Grădinițele din Germania oferă „camere de masturbare” pentru copii; Visele se împlinesc când povestea de dragoste ţi-o scrie Dumnezeu; „Umbra Celui Atotputernic“ de Elisabeth Elliot;LEGALISM SAU HAR? (1)- “Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu” (Galateni 2:21); Harul lui Dumnezeu: un privilegiu acordat celor smeriţi…(daca raman UNA cu El); Daniel: Capitolul 4; Adevărata căinţă; Filipeni 3:9. şi să fiu găsit în El, nu avînd o neprihănire a mea… Nu te mai chinui …..Despre miracolul imens al Harului și al Neprihănirii; MOȘTENITORI PRIN ÎNDURARE, de David Wilkerson (1931-2011); Un Singur Lucru Fac, scris de  Zac Poonen; “Cel ce este in voi, este mai mare decat cel ce este in lume” 1 Ioan 4:4; Duhul religiozitatii! Cine Controlează Hrana, Controlează Lumea; Zilele lui Lot: porțile potopului poluării morale s-au deschis larg; Vine Judecata: Confundarea îndurării lui Dumnezeu cu lipsa de acțiune; Cartea Apocalipsei – Revenirea lui Isus! Cartea Apocalipsei; Eu vin curând; Apocalipsa 22 – Recapitulare, autentificare, șapte promisiuni finale; Semnele sfârșitului – Editorial de Tudor Pețan; Revărsarea Duhului Sfânt în vremurile de pe urmă –  Calea, Adevărul și Viața;  Ioel 2; 12. „Dar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plînset şi bocet! Komunistul Satan- încă din grădina Eden a virusat-o pe Eva cu pandemia masoniei şi sângele lui Adam l-a infectat cu… Psalmul 119 sau Excelentele Cuvantului lui Dumnezeu; Şapte rugăciuni esenţiale; Păcatul Să Nu Mai Domnească în Trupul Voastru Muritor, Partea 2; Cum să înțelegem Romani 7; Trinitatea; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; Nașterea din nou  (Romani 6:1-14); DUHUL DE HAR ŞI DE PUTERE, de Zac POONEN; Harul Său este sufficient; Lasă-L pe Duhul Sfânt să te ducă de la „a face” la „a fi”; (Pastorul isi antreneaza cornutele din pruncie ,ca sa se imbrace in blana de lup ); Se alege praful de Biserica: Preotul din Babeni si-a facut sala de pacanele, unde au loc batai generale! Dan Bercian – Diabetul Spiritual. 2023; 19. Neomarxism și corectitudine politică – part II – cu Dan Bercian; Pacte cu diavolul. Cardinalul Zen: Papa Francisc are o “simpatie naturală pentru comunişti”; Biserica Catolică divorţează de credinţă, se recăsătoreşte cu materialistul Partid Comunist!LUPTA CU PĂCATUL;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 6-300x157.jpg (De aceea si Iliescu i-a desteptat pe prostanaci, facand pomeni cu doctorate in stiinte!); STENOGRAMELE PUTERII, REGIMUL GHEORGHIU-DEJ ACORDĂ NOMENCLATURIȘTILOR TEZE DE DOCTORAT FĂRĂ STUDII; (Dupa ce Satan cu oamenii lui au creat uriasii din vechime –prin inteligenta artificiala…)Forumul Economic Mondial vrea modificarea genetică a oamenilor pentru ca ei să devină alergici la carne si sa „salveze planeta”;  (Si pentru asta au creat Pesta  porcina si carnuri sintetice!…) Se elimină carnea bio și din surse alternative: Guvernul interzice gospodăriilor țărănești să mai vândă porci și carne de porc! (Desi medicii din Romania primesc salarii ca in occident,ne ajuta sa murim cu zile,ca pe front  )…RAPORT-Tânăra de 25 de ani care a murit în Maternitatea din Botoșani nu a primit îngrijiri timp de 7 ore; (Beizadeaua multilateral de PeSeDizanta,ocrotita si de politisti in repetate randuri,calca sip e cadavre…) Cazul șoferului drogat. Godină desființează scuzele șefilor polițiștilor: ”Putea fi lăsat fără permis până a doua zi!” Pentru ca n-a avut bani sa dea mita,a ramas si fara…) „Nu am aer”. Cum arată mesajele trimise de femeia moartă în maternitatea din Botoșani. Publicate de fratele ei, au devenit simbolul campaniei pentru demiteri; Business Magazin. Cum reuşeşte Henry Kissinger să zguduie lumea chiar dacă merge în baston şi are 100 de ani. Italienii îl numesc ”Dumnezeul din maşină”. Cariera incredibilă a celui mai influent secretar de stat american; Cine Controlează Hrana, Controlează Lumea; Într-un oraș din Venezuela copleșit de vrăjitorie, un număr de 12000 de oameni doresc să înceapă o relație autentică cu Cristos; Continuați să Sustineți Adevărul: Creștinii din Marea Britanie pe Linia Frontului Împotriva Ideologiei Transgender; Adevărul Bibliei pe băncile tribunalului în Finlanda: Ar putea o condamnare să aibă ramificații grave pentru creștinii europeni? Unde a dus-o razboiul lui Putin: Rusia introduce în programa școlară ore de ‘formare militară initial;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 6.jpg (Dupa ce a privati-furat averea sindicala din tara…) „Brontozaur” sindical Matei Brătianu angajat pe viață la Poșta Româna; Predicția celebrului Carl Sagan, adeverită după 28 de ani. Este înfricoșător: Lumea bântuită de demoni; Forumul Economic Mondial vrea modificarea genetică a oamenilor pentru ca ei să devină alergici la carne si sa „salveze planeta”; Zeci de români au ajuns să doarmă pe străzi în Londra. „Cea mai mare stradă comercială transformată în dormitor”; Globaliștii înnebunesc încercând să suprime aceste 14 adevăruri puternice care eliberează Omenirea! (Stiinta se joaca si cu Satan)…O nouă rasă umană, creată în laborator. Cum va reuși manipularea genetică să dezvolte super oameni; DE CE “SUNT OMG-URILE PERICULOASE?” NU E O ÎNTREBARE BUNĂ; Japonia permite modificarea genetică a embrionilor umani; Somnul raţiunii și monștrii lui Goya;(Dupa ce a pupat moastele organismelor Modificate Genetic,vede  dezastrul…)Valeriu Tabără: ”Porumbul românesc este într-un MARE RISC”; (Prieten,prieten bun cu Putin,dar insurectia se plateste in spatele cortinei Iliesciene…) Asasinarea dușmanilor, caracteristica regimului condus de „țarul de la Kremlin”. Cum au fost eliminați adversarii lui Putin; (Si prin votul prostimii a fost legalizata hotia…) Dezvăluiri: Averea Diavolului | Ce spunea Voiculescu despre banii lui Ceaușescu; (Asa devine fata mare baba demonica…);Cristian Terhes: Intr-un moment de sinceritate, Macron, idolul si ideologul neomarxistilor de la USR, s-a scapat pe el…Banii securistului penal Dan “Felix” Voiculescu reprezintă averea diavolului; Deutsche Welle: Tineretul nostru se imbecilizează? Starea poliției române: Un ofițer a fost retrogradat la Poliția Animalelor după ce și-a reclamat șeful că merge cu mașina de serviciu la casa de vacanță… Politist cu 10 ani experienta: „Toti sefii sunt corupti pana in maduva oaselor. De la seful de oras pana la seful de inspectorat judetean si pana la seful politiei”; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este stalin_icoana_1-1.jpgPoliția, cea mai coruptă, după sănătate și educație; Adjunctul lui Gheshev și compatriotul lui Gabriel „magazine” în locuințe municipale ieftine; Corupție și Crimă Organizată Globală: Ce îi face pe criminalii ruși să lupte alături de (FOSTUL)Wagner în Ucraina, șef de poliție din Bosnia și Herțegovina condamnat după ce a amenințat o jurnalistă că îi va tăia gâtul; Saracia distruge Romania… Foștii șefi ai Poliției Vaslui au fost condamnați pentru corupție: Cel mai mult a luat șeful Biroului Rutier – 9 ani de închisoare; Expert rus – în Rusia are loc un război între FSB şi Armată;”Generalul Armageddon”, plasat în arest la domiciliu. I s-a ordonat să păstreze tăcerea până când îi va fi uitat numele; AMINTIRI DIN COMUNISM; (Nazismul a murit,dar nu se preda…);Documente desecretizate: Germania s-a opus extinderii NATO către Est, în 1991; STENOGRAME ISTORICE – conversația dintre Mihail Gorbaciov și François Mitterrand, 6 decembrie 1989;  (De aceea si Iliescu ii desteapta pe toti prostii cu titlul de doctor); Cum au ajuns PREOTII sa devina membri ai Frontului Unității Socialiste – stenograma ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 23 octombrie 1979; Stenograma întâlnirii de la Moscova dintre Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov, după reuniunea de la Malta… DA-I DRACULUI DE ANGLO-AMERICANI” – I.V. Stalin; Prigojin și-ar fi prevestit moartea: „Nu voi minţi. Avionul se va dezintegra în aer”; (Mesianicul Putin si miliardarul Patriarh Kiryl nu se dezmint…); Rusia confirmă că Prigojin a murit în accidentul de avion. Ce indică rezultatele anchetei; (Ca si minerul Ion Iliescu…); Aleksandr Lukașenko dezvăluie că i-a atras de două ori atenția lui Prigojin să fie atent că este în pericol de moarte, dar nu a fost ascultat;  (Beizadea sa fii, ca topai si pe cadavre…)! Primele concluzii arata numeroase incalcari ale legii la Crevedia: Statia GPL nu mai avea autorizatie de securitate la incendiu din 2020 și operatiuni de neautorizate; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este y1-1024x715.jpg(Dupa ce am aflat ca batranii care au cotizat la stat, sufera- inglodati in fecale din cauza unor “”patroni rozalii””, a trebuit sa devina scrum alti oameni ca sa aflam alte mizerii pe care este cladita Romania multilareral de fesenista…);Primarul PSD din Caracal, tatal patronului statiei GPL explodate la Crevedia: ”Imi voi sprijini baiatul pentru ca este un copil extraordinar care munceste de 20 de ani in aceasta bransa. Munca cinstita si corecta”; (FESENIADA A UMPLUT TARA CU DOCTORI IN STIINTE SI CU IMPARATI)… (FESENIADA A UMPLUT TARA,nu doar  CU DOCTORI IN STIINTE, ci  SI CU IMPARATI)… Primarul din Crevedia s-a ascuns în toaletă de reporterul Știrilor PRO TV. Locuitorii au mers la edil să îi ceară explicații; Marea Resetare | Realităţi, utopie, conspiraţie; Marea resetare: revoluţia care a mai fost propusă;  Marea Resetare financiară. Cum te lasă fără proprietate Noua Ordine Mondială; Marea Resetare prin foamete: „Nu vei deține nimic și vei muri de foame”; Vești rele de la Bruxelles: Guvernul nu i-a convins pe oficialii UE, care cer o singură cotă de TVA. Ar duce la scumpirea alimentelor…(Dintotdeauna ,la rusi,zdrentele se carpesc in familie); Kremlinul vorbește, în premieră, despre varianta ca prăbușirea avionului lui Prigojin să fi fost intenționată… Mâncam zahăr contrafăcut. ANPC s-a convins de înșelătorie; Kafka, prin el însuși*; Cum propaganda și minciuna au transformat un tânjitor după pace în putinist și susținător al războiului; Unde e Prigojin? CRIMELE COMUNISMULUI; Crimele Revoluției. Sângeroasa diversiune a KGB-iștilor din FSN; ARMAGHEDONUL MASONERIEI 2/Dezvăluiri INCENDIARE! 11. Cercetarea tranziţiei criminale – actori în farsa politică- 1. Cazul Ponta; Trădarea României în decembrie 1989 a condus la tragediile de la Sibiu; Bătrâni ținuți ca-n lagăr în cămine private din Voluntari, cu răni până la os și plini de fecale. „Condițiile de la Auschwitz. Cerșeau la gard, în pielea goală”;„MOARTE SECURIȘTILOR!” – 12 ianuarie 1990… Evgheni Prigojin este doar cel mai recent asasinat. O listă a criticilor morţi ai lui Putin; Conjuraţia imbecililor, de J. K. Toole; DRUMUL SPRE COMUNISM;(Asa este toata temelia multilateral de fesenizata a Romaniei …)Doar una din 40 de benzinării și stații GPL din sectorul 6 are toate autorizațiile necesare, anunță Primăria. Și aceasta încalcă însă o prevedere; Dosarul Revolutiei dezvaluie cum au fost musamalizate dovezile privind relatiile colaboratorilor lui Ion Iliescu cu serviciile secrete ale URSS; Vila Rovanei. Făcută exclusiv din cinste! Luptă-te cu statul paralel și o să ai și tu!; Dacă le-am confisca averile, am da noi 80 de miliarde la UE ca să o scoatem din foame!
citeste mai multe »


…” Să vă fie ruşine de ce culegeţi, în urma mâniei aprinse a Domnului!” (Ier.12/13 b)… “Ce seamănă omul, aceea va şi secera” (Gal. 6/7-10) De aceea pruncii ii avortăm, pe tineri ii alungăm, bătrânii ii (ex) terminăm; Din cauza (ne) oamenilor care nu se nasc din nou, dispar specii, soiuri, noroade, rase, păduri, gheţari, chiar şi zăpezile de altădată; Iată rodul credinţei strămoşeşti, idolatre, formale, iconate…”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ” (Ps. 46/10) Nu va mai mâncaţi unii pe alţii, mai rău decât şacalii! Pentru ca PUTINISTII SĂ NU-I MAI DEVORE PE FRAŢII UCRAINENI; Americanii să nu-i umbrească pe chinezi, ori palestinienii pe evrei, sau orto-cato-budi-musul-babto-penti pe ceilalţi… Dumnezeirea (2 Petru 1/3-11) ni s-a dăruit TUTURORA, prin întruparea în Pâinea vieţii a tuturor bunătăţilor, frumuseţilor, sfinţeniilor, rânduielilor şi învăţăturilor salvatoare; Aceasta a fost plămădită, ţepuită, scuipată, biciuită şi rumenită în Cuptorul de la Golgota, mult mai încins decât cel din Daniel, cap.3!” Isus le -a zis: Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v’a dat pânea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâne din cer; căci Pânea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă lumii viaţa. Doamne, I-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâne. Isus le -a zis: Eu sunt Pânea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. Dar v’am spus că M’aţi şi văzut şi tot nu credeţi. Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu -l voi izgoni afară: căci M’am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimes. Şi voia Celuice M’a trimes, este să nu pierd nimic din tot ce Mi -a dat El, ci să -l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El, să aibă viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi… În prooroci este scris: Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine… Eu sunt Pânea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pânea, care se pogoară din cer, este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pânea vie, care s’a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pânea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii. La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau între ei şi ziceau: Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să -l mâncam? Isus le -a zis: Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n’aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, rămâne în Mine şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M’a trimes pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el prin Mine. Astfel este pânea, care s’a pogorât din cer, nu ca mana, pe care au mâncat -o părinţii voştri şi totuş au murit: cine mănâncă pânea aceasta, va trăi în veac.” (Ioan 3/32-58)

...Poporule, vrei armonie, corectitudine, prosperitate, vindecare, adevăr, dreptate, bunătate, iertare şi raiul veşnic, sau gheena ? După 40 de ani de rătăciri prin pustia comunismului, nici pământul nu te mai suportă încă 40 de ani prin iadul Pesedismului multilateral de globalist, care este- ca şi stalinismul şi nazismul- tot de sorginte satanică. Dacă nu crezi că Hristos a murit în locul tău, o să simţi pe propria piele chinul…Este  spre binele tău să te împaci,  să te împrieteneşti cu Dumnezeu, prin pocăintă, să te  faci una cu răstignirea şi cu îngroparea Lui, pentru a  deveni una cu învierea, înfierea, înălţarea, rodirea şi moştenirea Lui……………………..Traim vremurile din urma: nuditatea a fost legalizata intr-unul dintre marile orase ale Europei! Mari amăgiri în vremurile din urmă-de Petru Popovici; Andrei Tarkovski: Nu cred într-o artă fără Dumnezeu… Zilele de pe urmă…DUHUL VREMILOR DE PE URMĂ- Profeţia Sf. Nifon de Constanţiana, din insula Cipru…Intoarcerea la Dumnezeu, unica solutie de salvare a omenirii…

…Nu urmări eliberarea de pornografie, urmăreşte-L pe Hristos; Eliberat de Pornografie – Marturia lui James; Isus Hristos m-a salvat din 27 de ani de homosexualitate; Te Va Costa Totul; ”Marea Resetare”, respinsă de americani. Sondajul arată că suveranitatea națională este superioară globalismului; Sfinții Închisorilor; Ionel Alexa si…SUPERBA CONFESIUNE A UNEI DOAMNE:Prof.Univ. Dr Doc.ZOE DUMITRESCU BUSULENGA; Venirea Domnului, de E. A. Bremicker; ADN-ul creația a lui Dumnezeu; Meditează La Hristos Indiferent De Cost;  Cumparat cu sangele scump al lui Hristos; Isus Hristos este totul,de Jesse Barrington; Isus Hristos, Marele Nostru Preot- de Tim Conway; Alege viața sau pofta, Hristos sau păcatul sexual; Cum ar fi dacă viața gândurilor tale s-ar transmite în direct? FĂRĂ DUMNEZEU, FĂRĂ CULTURĂ- de Anthony Esolen; CREȘTINISM ȘI COSMOPOLITISM (GLOBALISM); (Sfantul)„Stalin și poporul rus, nouă pacea ne-au adus”. De ce n-ar mai trebui să credem azi minciunile și propaganda rusă; Pagina de istorie: Stalin și icoanele ortodoxe în care apare; Rusii se inchina la icoana “Sfantului” Stalin. Imaginea Bisericii Ortodoxe Ruse: “amestec de păgânism şi stranie devoţiune laicizată”; Stema Rusiei și cultul personalității patriarhului Kiril – mărul discordiei la o biserică din orașul Sângera. Enoriașă: „Sfântul Stalin și Sfântul Lenin e Dumnezeu.” Preot: „Nu s-a atras atenția. Regret”; Pericolul formalismului; LEGALISMUL? Opt semne ale unui spirit legalist – și cum să te eliberezi; Pildele lui Isus – Zac POONEN; Hristos ne-a făcut liberi’; Cartea Coloseni; Temniţele şi închisorile comuniste din România;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este stalin_icoana_1.jpgPreoţii care ne-au trădat şi au făcut pact cu Securitatea. Lista celor mai cunoscuţi duhovnici români care l-au vândut până şi pe Dumnezeu; Lista turnătorilor de la securitate din sânul BOR. Duhovnicii români care l-au vandut până și pe Dumnezeu; Patriarhul Teoctist, de la membru al Miscarii Legionare la turnator la Securitatea comunista; BOR: Biserică în stat sau biserică de stat? Alianța Iliescu-Teoctist a făcut BOR mai puternică decât oricând. Cum s-au folosit comuniștii de BOR, de ce nu se vorbește despre preoții care au rezistat și nici despre crimele contra greco-catolicilor – Interviu; Comunismul s-a lepădat de Biserică. Biserica s-a lepădat de communism (Satanism)? Securitatea comunistă și colaboratori; (Satanele in sutane nu se dezic nici din cavou…)Monument închinat torționarilor securiști – dezvelit chiar la Pitești, epicentrul atrocităților fostei poliții politice! Au participat pensionari din SRI, SIE și Armată, iar monumentul a primit binecuvântarea Bisericii! Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus – Nabeel Qureshi; Recenzie la cartea „Omul în căutarea sensului vieții”; Mâini înzestrate – Ben Carson; Templul Satanic deschide prima clinică de avort cu medicamente religioase; Globalism, fărădelege, apostazie: Lumea este gata, dar Biserica este gata? Baptiștii Sudici dezmoștenesc biserica lui Rick Warren din cauza problemei pastorilor femei; Michael Youssef avertizează că analfabetismul biblic pregătește terenul pentru înșelarea lumii de către Antihrist [PARTEA 1]; Zece atribute ale lui Dumnezeu pe care merită să le cunoști; Ce înseamnă de fapt să iei în deșert Numele Domnului? Care teorie a evoluției? Căderea idolului ’științei stabilite’; [GUEST POST] 7 lucruri pe care SĂ LE FACI și SĂ NU LE FACI pe Social Media în calitate de creștin; 6 rădăcini ale îngrijorării tale și cum să scapi de ele…Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Religie_45.jpg

Femeia aruncata sa nasca pe trotuar si alte mizerii medicale …nu sunt exceptii! IMAGINI SOCANTE – Un medic roman i-a cusut pacientului in picior manerul de frana de la bicicleta! HAOSUL AZILELOR PENTRU SENIORI-România, țara care nu știe să-și îngrijească bătrânii. Ce opțiuni ai în fața dramei „am un bătrân, ce mă fac cu el?”; (Chemati-l pe Iliescu sa-si vada justitia multilateral de PeSeDiana si de neroada…) Mai multe probe adunate de DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de Tribunalul Prahova ;(La acelasi spital- unde femeile sunt aruncate- sa nasca pe trotuare…) S-a finalizat autopsia bărbatului care a murit după ce a fost îngrijit la Spitalul din Urziceni. Ce spune soția sa; Mărturia ambulanțierului care a ajutat-o să nască pe trotuar pe femeia din Urziceni: ”A fost refuzată de spital”; Primarul din Urziceni, despre femeia(de etnie rromă) care a născut pe stradă: „Ştiu că are un handicap, e surdomută sau ceva de genul ăsta”; Sebastian Ghiţă, achitat definitiv într-un dosar după ce SIIJ a retras apelul; (Desi toti ”protectorii”ROMANIEI  stiau…) Azilele groazei. Primăria Voluntari și mai multe instituții ale statului au fost sesizate încă din 2021 de către vecini; Bătrâni ținuți ca-n lagăr în cămine private din Voluntari, cu răni până la os și plini de fecale. „Condițiile de la Auschwitz. Cerșeau la gard, în pielea goală”; Despre alte ROMANISME  de la Auschwitz gasiti si aici…..Când o țară află că a fost torturată de Securitate „conform legii”. Cazul Ursu și rescrierea istoriei; Cum văd moldovenii suferințele oamenilor deportați de Stalin în Siberia și ce ravagii face încă propaganda rusă la Chișinău; Imperialismul rus ca ameninţare globală; De ce participă un arhiepiscop care l-a lăudat pe Vladimir Putin la sărbătoarea Forțelor Navale Române? Curluntrismul: Cum să-ți furi singur căciula, ca s-o dai la ruși; Marius Vasileanu: Scandalul „azilelor groazei” are rădăcini în mafia securisto-comunistă antioccidentală; Fost șef al serviciilor din Ucraina confirmă întâlnirea dintre George Simion și FSB. Din 2021, Simion are intedicție de întrare și în Ucraina; (Protejati de doctori  in hotii judetene…umilesc contribuabilii care cotizeaza  statul-sistemul corrupt si mafiot !)Pacienți batjocoriți la Spitalul de Recuperare din Iași! Condamnați la schilodire pe viață. Managerul Carmen Cumpăt: „Nu mă interesează”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Nastase_Putin_1.jpg(Inca ALTI …) Șapte medici de la Județean, fără drept de practică după ce au fost acuzați oficial de uciderea unui pacient; CUM E BATJOCORITĂ DE SISTEM O FEMEIE NENOROCITĂ ÎNTR-UN ACCIDENT STUPID DE MUNCĂ. CHIRURGUL CARE A OPERAT-O BLAMEAZĂ PUBLIC COMISIA DE MEDICI CE I-A REFUZAT FEMEII PENSIA DE INVALIDITATE; BEBELUȘI INTERNAȚI ÎN SALOANE CU GÂNDACI ȘI GRUPURI SANITARE MIZERABILE, VECHI ȘI RUGINITE, ÎN SPITALUL DE COPII CLUJ; Desi ŞAPTE instituţii ale statului au verificat de trei ori în ultima lună azilul, batranii ascunsi  de politai si de o doctorita a inimii… in gauri de sobolani au iesit la lumina! Bătrânii închişi în azilul groazei din Mureş scriau bileţele cu mesajul „ajutor” şi le aruncau pe stradă, în speranţa că cineva îi va ajuta; (Doar cateva lipitori mafiote care sugeau nevinovat sange in cardasie cu…Încrengăturile incredibile ale rețelei care ‘orchestra’ azilul groazei din Mureș: Patronul este vărul șefului AJPIS, care ar fi trebuit să monitorizeze centrul; (Pentru ca drumurile mafiei PUTINISTE duc  spre Austria…)Eugen Tomac a lansat procesul secolului: românii pot cere despăgubiri Austriei, pentru că nu suntem în Schengen; (Amintiri din SFANTA epoca PeSeDala…) ”Managere, ai trecut vreodată prin MIZERIA DE SPITAL pe care îl conduci?”. ”SF. IOAN”, infernul medicinei. MITĂ GREA, medici morți în gardă, fapte penale, pacienți batjocoriți și mizerie cruntă;Aleksandr Dughin, marele preot al imperiului eurasiatic: „Putin este peste tot, Putin este totul, Putin este absolut” (CNN); Putin ca fantomă a istoriei. Nu am fi ajuns aici, dacă Occidentul nu ar fi acceptat să joace leapșa de-a democrația cu un locotenent-colonel KGB ajuns președinte al Rusiei Interviu cu Gabriel Liiceanu; Regretele lui Putin și nostalgia bolșevismului; Statul român în război cu proprii cetățeni; Cazul Ursu. Justiția, oarbă, surdă și cu epoleți pe creier…De peste trei decenii, o fantomă bântuie sălile tribunalelor din România. E  strâns legată la ochi, și-a pierdut balanța, dar a câștigat în schimb niște epoleți pe creier… (Pentru a pacali oamenii  la urmatoarele alegeri si……) Ca să-şi mai spele păcatele, Pandele a anunţat că duce 6000 de babe la Coldplay; (Unul dintre doctorii care ,in folosul lor- au fesenizat Avutia tuturor sindicalistilor din Romania ,a ajuns cersetor…)  Petiție să i se pună aer condiționat lui Ciorbea, că iarăși a apărut la bustul gol la geam;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pp-1.jpgAnul 2024. Avatarul neocomunist al revoluției din decembrie ’89 într-un scenariu de thriller politic; Rusia folosește criza alimentară ca armă de război. Geoană: Rutele alternative nu sunt doar o opțiune, ci o necessitate; Partidul lui Putin propune naționalizarea companiilor străine care părăsesc Rusia; Anii ’90 – imaginea dușmanului total: între mineriadă și bancheriadă; De ce o apără Ciolacu pe Firea în scandalul ”Azilurilor Groazei”; Ortodoxia nucleară, teologia ”lumii ruse”… Bumerangul războiului mereu se întoarce sau de ce Putin pierde războiul iar putinismul are șanse de victorie… Recenzie „Omul invizibil” de H.G. Wells; „Asasinarea lui Roger Ackroyd” de Agatha Christie – un roman polițist de nota 10; 25 de cărți ce mi-au marcat primii 25 de ani; (Pentru a bate palma cele 2 FIARE- cei 2 sfintisori ghicesc in carti…)  Papa de la Vatican sau Papa de la Moscova? Cum face Papa Francisc jocurile lui Putin / Anna Neplii; (Dupa santajul energetic (esuat) si nuclear,urmeaza cel alimentar … )Putin își continuă șantajul la adresa lumii. Un plan ticălos precum cei ce l-au creat și-l susțin; Cele mai cunoscute mistere de pe pământ! Ce merită să știm?De la şantajul cu nuclearul şi gazele, la hrană. Putin arată o nouă sperietoare lumii; Există o “mare probabilitate” ca CPI să emită mai multe mandate de arestare pentru Putin şi alţi înalţi oficiali ruşi… Pandele, șantaj voalat la Patriarhul Daniel și amenințări pe față la Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR: Firea a dat bani Catedralei Mântuirii Neamului; Adrian Năstase, mafiotul care a furat milioane de euro din banii ţării (I); Dictatura comunistă criminală din România impusă cu ajutorul consilierilor sovietici; Este noua ordine mondială o ordine satanică? (II); Zeii din vechime, extratereștri de astăzi (V); Reacția Moscovei după ce Ucraina a scos secera și ciocanul de pe Monumentul Patriei: „Aceasta e întreaga esență a cyborgilor de la Kiev”; (Sefii  post decembristi au alungat ,milioane de oameni datorita deserviciilor din sanatate,(in)justitie,invatamant,legislatie,birocratie,fiscalitate,imoralitate si batjocorirea valorilor,mineriade ,privati-hotie, etc Dumitru Sandu, sociolog: „Vorbim despre un trend de lunga durata de nemultumire a populatiei din Romania in legatura cu evolutia economica si cu proasta functionare a institutiilor publice.” )…Migratia, fenomenul care a cuprins aproape patru milioane de cetateni: tarile si regiunile in care se stabilesc romanii;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 8-1.jpgCauzele migrației – de ce migrează oamenii? Migranţii români pot aduce schimbarea acasă; Neîncrederea alungă tinerii din România: Peste 50% dintre copiii români vor să se mute în altă țară; Sondaj: de ce pleacă tinerii din România; Coșmarul unei românce care a lucrat îngrijitoare pentru bătrâni în Germania: ”Am răbdat de foame și de frig!”Salvați Copiii… Drama copiilor care au parintii la munca in strainatate; Salvați Copiii: Povești ale copiilor rămași singuri în țară, cu ambii părinți plecați în străinătate / Maria așteaptă vara pentru că atunci reușește să stea mai mult timp cu tatăl său, plecat la muncă; Situația copiilor cu părinți plecați în străinătate; SONDAJ NAȚIONAL: 1 din 4 copii români au sau au avut măcar un părinte plecat la muncă în străinătate; Acum 25 (peste 30) de ani, în a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină; Baptiştii despre avort; Rata avorturilor din România, dublă faţă de media europeană; FUNDĂTURA eurasianismul lui Putin și Dughin – o colecție de falsuri, prejudecăți, clișee dogmatice, speculații și visuri grandomane; ORIGINEA MESIANICĂ A NOII ORDINI MONDIALE; Kremlinul șterge Rusia Kieveană din manualele de istorie; Minciunile Rusiei din anul care a trecut de la invazia Ucrainei; Harta pensiilor speciale. Magistrații iau de 4 ori cât diplomații și de 10 ori cât un fost professor; Victoriile de la Beijing ale lui Henry Kissinger… Celebrul actor Dustin Hoffman: Sunt un evreu român. Asta e în ADN-ul meu; Baia de padure – cum ne imbunatateste starea de bine; (HALAL  justitie…)Vestea zilei pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Dosarul important de care scapă cele două; Adulți și copii cu dizabilități grave „zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele”; Dumitru Bordeianu- Mărturisiri din mlaştina disperării; Cine conducea rețeaua din spatele azilului groazei din Mureș. Bătrânii erau ținuți ca în lagăre; Cum sunt țepuiți românii: ANPC a descoperit; Cum se razbuna lacomia bancherilor romani si lipsa de intelepciune a BNR si ANPC; (Chemati-l pe Iliescu si pe tot neamul de hoti,corupti,porno-investitori,drogati si…etc sa-si vada recolta!)…Judecatoare despre tatăl șoferului drogat care a omorat doi tineri: Lua casele oamenilor pe care îi împrumuta; (Pentru ca medici/i  sunt mituiti, sunt si prostiti…) Poveste incredibilă la Spitalul Județean din Târgu Jiu! O femeie a intrat în operație fără ca ea sau medicii să știe că este de fapt însărcinată. Și încă în luna a noua! Doctorii se pregăteau să o opereze de hernie abdominală;Marius Vasileanu: Scandalul „azilelor groazei” are rădăcini în mafia securisto-comunistă antioccidentală; …(PREGATIREA! “”Mesianicul”” Putin si Popoul RUS il detroneaza si pe Dumnezeu…)Nemurirea și colonizarea spațială. Ce este cosmismul rusesc, mișcarea născută în URSS care i-a inspirat pe Musk și Putin!

citeste mai multe »


Putem caştiga Totul Totului Tot, fară a pierde nimic, dacă noi, TOŢI, credem că pe cruce El a zis (şi s-a făcut ca şi în Geneza, cap. 1) şi, în Luca 23/34- ne-a iertat… Atunci ne-a dăruit TUTURORA-iertarea Dumnezeiască; Noi doar trebuie s-o accesăm şi, împreună cu Duhul Adevărului să nu mai gresim şi să-i iertăm pe toţi duşmanii, începând cu marii vrăjmaşi, care au nevoie de consolare vindecativă… “Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc ca să”…(Mat.5/44-45 şi F.Ap.7/60) Pe piscurile suferinţei de la Golgota ne-a purtat în sine şi pe cei mai nelegiuiţi oameni şi a luptat până la sânge în locul fiecăruia (Evrei 12/4), îngropând pentru totdeauna orice păcat … Aşa cum în văpaia suferinţei – Hristos s-a făcut una cu noi, toţi, să devenim una cu el şi cu toate poruncile, suferinţele, rânduielile lui, ca să nu ne mai trebuiască vreo păcătuire niciodată; Să credem că după ce am murit şi înviat dimpreună cu Isuss, am fost înfiaţi, înălţaţi şi acum -viata noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Col.3/5), pentru ca să nu mai păcătuim, dacă rămânem una cu el, în el, nu cu ea… (1 Ioan 2/15-17) Prin Duhul său trimis ca să ne ajute, dacă-l căutam cu toată fiinţa, (Mat.7/7) să conlucrăm şi să conglăsuim împreună, dacă-l dorim şi-l primim pe Duhul Sfânt ca ŞEF în toate şi în totalitate; Lui să-i dăm prioritate şi suveranitate deplină în tot ce făptuim (Fil. 2/13) pentru că gunoierul cosmic a pus în noi numai toxine (Rom. cap. 7) Fiindcă el face totul Dumnezeieşte (Gen 1/31) să ne umplem cu plinătatea gândirii şi învăţăturii lui, ca să rămânem în el, căci fără el nu putem ajunge în Cer (Ioan 15/4-5) Să-i dăm lui conducerea, controlul, decizia de a făptui, domni în inima pocăită şi născută din nou din Sămânţa (fără cusur) a Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) Acum, dimpreună cu Duhul Sfânt să ne încredem în cel mai mare, mai sfânt şi mai tare, ca să ştim ce facem (Luca 23/34), nu precum am procedat cu Hristos…

Ei ne dau (printre degete) dobanda banilor nostri si noi le dam voturi in…Ministerul de Interne e pe punctul de a recunoaște căsătoria homosexualilor, la presiunile Ursulei von der Leyen… Incet ,dar sigur,se niveleaza calea Anticristului-  Gordon Brown, fost prim-ministru al Marii Britanii, propune crearea unui Guvern Global pentru gestionarea Pandemiei cu Coronavirus… Dupa ingroparea Taranistilor, urmeza intronarea globalistilor… Tineret, mandria Cerului, nu uitati ca sexarea este efemera, dar abstinenta este vesnica! Faceti-va una cu Plinatatea Duhoniceasca, prin nasterea din nou, (Ioan,cap. 3)-prin Biblicizare, ca sa ramaneti fameni, (Is.56/4-5 si  Mat.19/10-12 ), nu sclavi, inflacarati de poftele Ceresti, nu de  ISPITE  demonesti…  Aproape 30% din tinerii din România se plâng de… lipsa de sex, cauzată de pandemie …Mihai Șora, după alegerea lui Cîțu la PNL: A mai murit un partid istoric/ Filosoful în vârstă de aproape 105 ani îl susținea pe Ludovic Orban… Justitia din Romania nu are pereche in lume! VIDEO Mineriada din 13-15 iunie 1990. Au trecut 31 de ani de NERUSINARE! Pornografia: cauze, efecte şi soluţii… Cum birui ispita de a mă uita la pornografie? Pornografia îți strică sufletul… Poftele mint! Pericolele unei mici necurății… Cum birui păcatul?  Învingerea ispitei sexuale…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este aa.jpg…Cu voia dumneavoastra …Vom merge din vaccin in vaccin, pana la ultimul suspin…A treia doză de vaccin pentru Joe Biden… Talibanii pun în practică Sharia: Frizerii din Afganistan NU mai au voie să… scurteze bărbile…In timp ce romanii se cearta, otomanii exploateaza… Turcia vrea să extragă singură gazele naturale din depozitul descoperit în Marea Neagră…GENOCIDUL DIN ROMÂNIA- REPERE IN PROCESUL COMUNISMULUI … Comuniştii şi satanismul… COMUNISMUL, CEL MAI MARE COȘMAR AL OMENIRII…Comunismul de marturie si marxismul de inventar… De ce a făcut Dumnezeu pe diavol?Romania: Martiri si supravietuitorii din comunism…Cine este Satan sau Diavolul? LEGAREA, DEZLEGAREA ŞI … ÎNFRÂNGEREA FINALĂ A LUI SATAN… Despre aruncările și căderile lui satan! Capitolul 20 – Legarea lui Satan, domnia Domnului Isus vreme de 1.000 de ani și judecata finală în fața lui Dumnezeu Tatăl… Satan şi iazul de foc-  Apocalipsa 19.20; 20.10 de Frederick Charles Jennings; Principii ale unei educaţii sănătoasePe baza exemplului din Exodul 10.8-11 si…Idolii din preajma amvonului …Porunca Domnului şi contraargumentele lui satan- O sărbătoare pentru Domnul în pustie, de Charles Henry Mackintosh ;„Cu Dumnezeu în subterană“ de Richard Wurmbrand…  „Cele patru iubiri“ de C.S. Lewis… Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este j-1-1024x1006.jpgIdolii aduc intunerec in viata oamenilor …  Erezii: IDOLATRIA …Icoanele sunt idoli și închinarea la ele este idolatrie, iar “minunile” lor sunt din iad! Să Continuăm în Păcat Ca Să Se Înmulţească Harul? Reflecţii ale unui evanghelic curios asupra cinstirii moaştelor Sfintei Parascheva …Sub Lege? Sau sub Har? După Noul Testament, noi, creaţia lui Dumnzeu suntem sub har. În acest caz legea mai este valabilă? Sau sunt legate amândouă? Intrarea sub har înseamnă eliberare de păcat (Romani 6:15-23) De ce a spus Isus, „Du-te și nu mai păcătui,” dacă asta este imposibil? Poate un credincios păcătui cu voia?Evrei 10.26; 1 Ioan 2.1; 1 Ioan 5.16,1- Albert von der Kammer; Dumnezeul cel adevărat și idolii de nimic; Idolii noștri… ÎNCHINAREA LA IDOLI… Efeseni: Chemarea Bisericii – de Daniel Branzei; Ce legătură este între „taină” şi „chemarea cerească”?Ce înseamnă „taina” pentru practica noastră creştină?The Present Testimony; BISERICA – TRUPUL VIU AL LUI ISUS HRISTOSNu mai dezgropaţi moaştele niciunui păcat, pentru care Iisuss a luptat până la sânge, când le-a răstignit şi îngropat pe toate nelegiuirile-odată pentru totdeauna; Nu mai păcătuiţi, nici în ascuns, pentru că toate privirile Cerului văd şi „Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” (Mat.6/18) Nu mai pupaţi foto-picturi aurite, iconate, dar mute, surde, oarbe, (Ps.115 şi 135) microboase, care fac bani pentru preoţi, dar sărăcesc pe neştiutori… „Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.” (Ps.115/4-8) El a murit şi a înviat, ca să ne socotim morţi faţă de lume (Gal.6/14), morţi faţă de păcat şi faţă de satan”; Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, că vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.” (Rom.6/11-14)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este gh.jpgSă ne pregătim pentru martiraj, căci în spatele uşilor închise-toată spuma  globalie a hotărât să compromită totul- întru domnia neo-Komunismului multilateral de socialist, depravat, satanist (Rom. 18-32); Doar astfel îl pot întrona pe Anticrist, dimpreună cu Fiara şi Prorocul mincinos! De ce nu vrem să credem că, dacă nu ne pocăim, după potopul cu apă urmează potopul cu foc (2 Petru 3/ 11-12) şi astfel, „şeful „lor cu toată trinitatea diabolică va sfârşi?! „Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Ap.20/10)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este des.jpgÎn țara lui Orwell ignoranța este putere;Viața după Marea Resetare: Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial și ale elitelor reprezentate de Klaus Schwab;Marea resetare sau reinventarea lui Marx;Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social;Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social; Coperta revistei „Time” din 2 noiembrie 2020 spune totul: ni se pregăteşte „Marea Resetare”!Corneliu Vlad: La Davos, globaliștii au declanșat „faza ucigașă” a Marii Resetări. Cum vor elimina populația? Planul lui Rothschild, Rockeffeler, Schwab, Soros și Gates în 5 puncte; MAREA RESETARE – UN EȘEC AL MILIARDARILOR PLANETEI!(Iata unde duce falsa orto-religie!) „Rusia luptă de partea Arhaghelului Mihail împotriva diavolului, în Ucraina” – discurs halucinant al lui Aleksandr Dughin; Cine l-a inspirat pe Putin să invadeze Ucraina? Numele principalului mentor, legat de „premierul” AUR…Capitolul 17: Globalizarea și comunismul (Satanismul); Doar marginea unei recolte Orto-Komuniste (PeSeDiste)-Lagărele Cristinei; „Lagărele” Ilfovului. Când e soră lângă „soră”…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hg.jpg   Amintiri de neuitat despre sacrificiul  si rodul unor Profesionisti „insulari” orchestrati de profesorul Culita TARATA -„ZIUA CÂMPULUI LA CENTRUL DE EXCELENŢĂ DIN INSULA MARE A BRĂILEI” – UN EVENIMENT CARE A etalat  PERFORMANŢA ÎN AGRICULTURĂ;Doamna dr. ing. Liliana Lucia Tomoiaga,  prezinta, printre alte solutii ale profitului- si …principalele criterii de selectie pentru cumpararea unui anumit soi autorizat… BAZELE TEHNOLOGICE ALE INFIINTARII PLANTATIILOR VITICOLE RODITOARE …Cateva lucrari de capatai pentru vita de vie…INTRETINEREA PLANTATIILOR VITICOLE TINERE amplasate pe terenuri solificate… Fructele de zmeur, daruri vindecatoare ale naturii; Nebănuitele efecte terapeutice ; Fructele sunt …  Decoctul din fructe de maces previne raceala; Plantatii AURIFERE; Vand seminte de Ginkgo biloba– arborele vietii, si...Sfaturile doamnei dr. ing. Silvia Preda, director al SCDP Valcea- cu privire la solutiile profitului pentru pomicultura si viti-legumicultura etc  Idolii din preajma amvonului…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este kk.jpg
OFERTA Northern Equipment Solutions -garanteaza solutia profitului; Sisteme de cultură moderne folosite în legumicultura din Japonia; Maschio Gaspardo România OFERA Soluţii pliate pe cerinţele şi nevoile din ferme;SCDVV Blaj-TOTUL despre taierea la vita de vie-Câteva noţiuni de organografie necesare pentru tăierea viţelor…Soiuri si clone de vita de vie- VIN SPUMANT- arbori şi arbuşti ornamentali ; Carti publicate: Pentru prima datã la SCDVV Blaj s-a testat eficacitatea fungicidelor de sintezã organicã, pe bazã de zineb, captan, faltan (Aspor, Captadin); Tehnici,tehnologii pomi-viticole; Noutati pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 2e.jpgAcoliții lui Putin, din Parlamentul European. Nume, tactici, legăturile cu Rusia; Fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior a fost eliberat condiționat ; (Doar o mica lista cu niste smenari…)Parlamentarii care au devenit din demnitari simpli puşcăriaşi; (Doar o mica lista cu niste smenari…)Parlamentarii care au devenit din demnitari simpli puşcăriaşi; (Pe banda rulanta  si…)Fostul senator PSD Cătălin Voicu a fost eliberat condiţionat; Era de asteptat ca ingerii lui Iliesca sa zboare iarasi… Viorel Hrebenciuc a fost eliberat din închisoare; Ca si multi alti bastani (negainari) scapa basma curata… Dan Șova, salvat a doua oară de CCR în dosarul CET Govora: „Pur și simplu nu mai pot! Nu mai văd sensul!”(Pentru ca lor le este frica de oameni destepti,manipuleaza si invatamantul lumii…)Noile legi ale educației, între regres și stagnare;  Elitele de la Davos și noul război cultural global; Patru ipoteze despre elita globală secular-corporatistă. Care e filosofia care stă la baza nenorocirilor produse in numele „progresului”!În țara lui Orwell ignoranța este putere;Viața după Marea Resetare: Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial și ale elitelor reprezentate de Klaus Schwab;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ee.jpg

Marea resetare sau reinventarea lui Marx;Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social;Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social; Coperta revistei „Time” din 2 noiembrie 2020 spune totul: ni se pregăteşte „Marea Resetare”!Corneliu Vlad: La Davos, globaliștii au declanșat „faza ucigașă” a Marii Resetări. Cum vor elimina populația? Planul lui Rothschild, Rockeffeler, Schwab, Soros și Gates în 5 puncte; MAREA RESETARE – UN EȘEC AL MILIARDARILOR PLANETEI!(Iata unde duce falsa orto-religie!) „Rusia luptă de partea Arhaghelului Mihail împotriva diavolului, în Ucraina” – discurs halucinant al lui Aleksandr Dughin; Cine l-a inspirat pe Putin să invadeze Ucraina? Numele principalului mentor, legat de „premierul” AUR…Capitolul 17: Globalizarea și comunismul (Satanismul); Doar marginea unei recolte Orto-Komuniste (PeSeDiste)-Lagărele Cristinei; „Lagărele” Ilfovului. Când e soră lângă „soră”… citeste mai multe »


Copiii- aşa vă respectaţi părinţii? (Ef. 6/1-10)” Pe Domnul îl răsplătiţi astfel! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te -a făcut, Te -a întocmit şi ţi -a dat fiinţă? Adu-ţi aminte de…” (Deut.32/6…) Împrieteniţi-vă cu Salvatorul lumii şi, prin Hristos, cu atotputernicia Duhului Sfânt, faceţi-vă şi rămâneţi UNA cu el , ca să biruiţi orice nervozitate, ceartă, bârfă, minciună, cârtire (Gal. 5/19-21); Daţi-i lui tot ce ştiţi şi ce aveţi, căci nimic bun nu locuieşte (Rom. cap. 7) în omul neânnoit din Sămânţa lui Dumnezeu; Ca să ne fie învăţătură de minte celor care facem preş din Har şi din Duhul Adevărului, a părăsit Templul- Slava Lui, cum aflăm în Ezechiel cap. 9,10,11 etc), pentru când vom fi în ananghie şi-l vom căuta, dar nu-l vom mai găsi; De aceea…, “Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi -L, câtă vreme este aproape. Să…” (Îs. 55/6-13) Oare nu este de ajuns că i-am întors spatele în grădina Eden, l-am refuzat şi răstignit în grădina Ghetsimani şi că El, nu ne-a lăsat orfani (Ioan 14/18)?! Dar noi, până când rămânem sclavii gunoierului cosmic, toaletarul care ne hrăneşte cu minciuni, viclenii, pomeni, acatiste, idolatrii, ritualuri, datini, proaste obiceiuri, tradiţii mincinoase şi… moaşte iconate?! Chiar dacă nici astăzi nu credem în el, deci păcătuim (Ioan 16/8-12) şi-l respingem, dimpreună cu Voia, Gândirea, Sfinţenia, Înfăptuirea, Învăţătura Dumnezeiască, el a rămas Temelia Bisericii Cristice şi Piatra unghiulară; În Trupul Bisericii Duhovniceşti sunt înzidite pietre vii (1 Petru 2/5-6), născute din nou din Sămânţa lui Dumnezeu (Luca 8/11); Liantul Duh Sfânt hrăneşte necontenit toate Mădularele Noii Zidiri, căci sunt Una şi cu El, cum Tatăl, Fiul şi Duhul sunt Una; Împreună conlucrează în toate, dar pe El îl întronează Căpetenie- suveran, prioritar, integru şi integral să domnească, să făptiiască dimpreună, fiindcă este mai mare, mai valoros, mai sfânt decât toţi şi de cât toate la un loc (Ioan 14/28); De aceea numai El face totul DUMNEZEIEŞTE (Gen.1/31) şi înfăptuirile lui dăinuie pentru veşnicie (Ecl .3/11-14)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7-1.jpgVin-o URGENT! Scapă-ne şi de lupii îmbrăcaţi în mieluşei, dar şi de „MARXIŞTII” îmbrăcaţi în sutane, care ne exploatează, ne mint de îngheaţă apele, ca să ne jupoaie de vii prin pomeni, idolatrii, datini, ritualuri, tradiţii, manipulări, gargare etc! Tu, Prieten al tuturor păcătoşilor, ştii că de la satan întrupat în ei, ni se trag toate relele, căci ei ne spun basme, dar nu ne ridică povara nici măcar cu un deget (Mat. cap.23) Tu eşti Marele şi Adevăratul Preot (Evrei, cap.8)! Pe tine te mai aşteaptă şi Sângele care… Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Ap.6/10)… În zadar îl aşteptăm cu privirea aţintită SUS, dacă mintea este înglodată în plăcerile de o clipă ale senzualităţii de jos… Dacă nu devenim UNA cu mădularele Lui de pretutindeni, cu întruparea şi cu învăţătura Lui; Dacă nu suntem umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească, Biblicizaţi, degeaba ne numim creştini! Să nu mai rămânem pocăiţi de formă, cerând câte un munte, un şes, ori alte mofturi (Iosua 14/12-14).” Căutaţi, cereţi, bateţi „(Mat.7/7) şi vi se dechide visteria Împărăţiei lui Dumnezeu, dată dimpreună cu Dăruitorul, care este Totul Totului TOT, nu doar un deal cu daruri…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 09-1024x576.jpgSir James Clerk Maxwell, fondatorul termodinamicii statistice: „Oamenii de știință, precum și ceilalți oameni, trebuie să învețe de la Hristos”;Sir Michael Faraday, fondatorul electronicii și al electromagnetismului: „Să prețuim privilegiul de a cunoaște adevărul lui Dumnezeu”;CĂSĂTORIILE HOMOSEXUALE ȘI DECREȘTINIZAREA EUROPEI…Va prezentam cativa piloni pe care se reazama Cerul si Omenirea… LUMINI PESTE VEACURI- de Petru Popovici- Isus a zis: “Voi sunteţi lumina lumii”(Matei 5:14);Papa Francisc invită episcopii acuzați de imoralitate să tacă precum Isus în Vinerea Mare! DECLARAȚIA din AMERICA: “Satana îți vrea copiii!”…  Preoţii ne prostesc din pruncie cu false invăţături şi fotopicturi idolatre, iconate, prin care denaturează Adevărul, Dreptatea, Îndumnezeirea, pentru ca lumea, prin tinerii deformaţi, să devină sclava imaginilor sodomite…” Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au… Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţă lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune,de…”( Rom. cap. 1 )……WATCHMAN NEE: Omul Spiritual…Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie…Unde sau cum poate fi atacat omul? Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze?Demonii de perversiune se instalează pe creier suprimând capacitatea unei iubiri firești – Într-o “dragoste” nefirească…Peter Horrobin: Principiul acoperirii spirituale (SA NU UITAM DE PROTECTIA SANGELUI CRISTIC, MAI BUN DECAT SANGELE DE ANIMAL pentru evreii DIN EGIPT… s.n.)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 77-1.jpgAlbert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru fizică: „Cu cât studiez mai mult știința, cu atât mai mult cred în Dumnezeu”; Duhul lui Antihrist și glorificarea întunericului; 50% dintre oamenii de știinţă cred în Dumnezeu; 65.4% dintre laureații premiului Nobel cred în Dumnezeu; CRUCEA ȘI PUMNALUL | David Wilkerson – Carte Audio; Pastor american susține că schimbările culturale majore din America sunt o întoarcere spre paganism; Dr. Natalie Bennett: Știința întărește credința în Dumnezeu; Bacteriile – Maeștri constructori de busole;Vasile Astărăstoae SPULBERĂ mitul oamenilor de știință ATEI: DOAR 11% din premianții NOBEL nu cred în Dumnezeu; Ce spune despre rugăciune un laureat al Premiului Nobel pentru medicină; PORTRET: Elie Wiesel – supravieţuitor al Holocaustului, laureat al premiului Nobel pentru pace; Ave Satan: ÎNCHINAREA LA BAAL, ÎN FAȚA OCHILOR NOȘTRI, LA CEREMONIA DE DESCHIDERE A JOCURILOR COMMONWEALTH-ului 2022; Cele mai mari genii ale lumii au mărturisit pe Dumnezeu; Voltaire, filozof și istoric francez, unul dintre cei mai influenți gânditori ai Iluminismului: Toată natura ne strigă că Dumnezeu există; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0-1-1024x585.jpgMartin Luther King, Jr., laureat al Premiului Nobel pentru pace: „Orice am face, trebuie să-L punem pe Dumnezeu pe primul plan”; Alexandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel pentru literatură: „Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu”;Viața marelui matematician și astronom Johannes Kepler, un mărturisitor al Creatorului; Adevărul despre condamnarea lui Galileo Galilei de către Biserica Catolică; 15 mari savanți creștini care au crezut în Dumnezeu; Evanghelia după Ioan / Capitolul 14 si Capitolul 15, de J. N. Darby; Trinitatea; Fiul lui Dumnezeu; Vechiul si Noul Testament intr-o fraza; (Pentru oricine  este Una cu el si daca ramane in el,umplut cu Plinatatea Invataturii Dumnezeiesti…) Isus – exemplul nostru ca Predicator – Zac POONEN;Domnul, Neprihănirea noastră, de Charles Spurgeon; Isus – om al durerii, de Martyn Lloyd-Jones; Necazul lui Iacov din Cântarea lui Moise; UMBLAREA ZILNICĂ CU DUMNEZEU, de David Wilkerson (1931-2011);Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5.jpg(Acesta e doar un mini- curcubeu  iliescian,multilateral de PeSeDian…) Serialul………… „Auschwitz la Voluntari” continuă! Un nou „lagăr” a fost descoperit!(Inca un SEMN ca se apropie MARTIRAJUL…) Cazul Gheorghe Ursu. Cum să înțelegem uluitoarea conivența a unor magistrați din România cu foștii ofițeri de securitate? Torționarii disidentului Gheorghe Ursu au fost achitați definitiv / „O zi a rușinii naționale” – reacții la decizia instanței supreme; Cum plantau securiştii microfoane în case? Când se folosea parola „Domnul Ilie“ în apeluri şi de ce? Statul își cumpără scule de spărgător: scannere de yale și imprimante 3D de chei; Procesul marii tradari nationale. Maresalul Antonescu in fata istoriei Vol. 1; ALERTĂ PĂRINȚI: Ocultismul și vrăjitoria domină noul film Marvel „Doctor Strange în multiversul nebuniei; Teolog american: creștinii vor fi forțați să accepte ideologia LGBT sau își vor pierde locurile de muncă; Erwin Schroedinger, laureat al premiului Nobel în fizică, mărturisește pe Dumnezeu; Aspecte inedite în cunoașterea științifică a lumii fizice – Partea a 3-a;  Scheletele din dulapul evoluției; Dr. Ed Knorr: „Toate au mult mai mult sens atunci când sunt privite prin prisma biblică”; Scrisoarea a peste 150 de laureaţi Nobel; (Kaghebistii ROMANI sunteaza toate valorile…) Lucian Blaga – poetul interzis; Lucian Blaga, comunismul şi Premiul Nobel; (Dusmanul Poporului Roman…) Lucian Blaga, supravegheat de Securitate;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este images-3.jpg Top 10 citate celebre…de la Voltaire citire; Top 10 citate celebre…de la Confucius citire; Entuziasmul în 10 citate celebre; Oprea a fost achitat,fiindca justitia l-a gasit vinovat pe cel decedat! Gabriel Oprea, achitat definitiv în dosarul DIPI privind achiziția unui autoturism de lux; Un fost agent de informații american dezvăluie sub jurământ că SUA deține „corpuri non-umane și OZN-uri”. Audierea s-a încheiat în urmă cu puțin timp; Revista Time a publicat lista cu cele mai bune cărți ale anului 2022; TOP 10 Cele Mai Vandute Carti pentru Copii din Toate Timpurile; 20 de romane clasice de citit cel puțin o dată în viață;5 tringhiuri amoroase din literature; Anna Karenina de Lev Tolstoi; Crima si Pedeapsa de F.M. Dostoiesvski; Povestea tarfelor mele triste de Gabriel Garcia Marquez; Ecranizări dupa cărţi celebre; Cartea lunii august; Noi declarații halucinante la televiziunea rusă. Un colonel rus în retragere propune ca Rusia să arunce în aer Polul Nord cu arme nucleare; ANALIZA: Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”; Călăul cu şapte mâini şi victima cu şapte capete – Marin Sorescu; (Interesul VIENEZ poarta fesul PUTINEZ…)„Tu, fericită Austrie, căsătoreşte‑te!” Ioan-Aurel Pop: „Dacă nebunia lui Putin va continua, trebuie să ne gândim foarte serios la apărare”; În statul naţional-ortodox România, cei care muncesc sunt jupuiţi prin taxe şi impozite, Biserica însă este scutită de impozite; Adrian Papahagi (profesor universitar): „Despărțirea de România lui Ceaușescu va mai dura un deceniu sau două. Omul nou, omul recent, homunculul creat în laboratoarele Securității, în școlile de cadre ale PCR, în facultățile unde…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 86.jpg Găştile sovietice din interiorul Partidului Comunist Român; Mineriadele – cele nouă mâini stângi ale caracatiţei Ion Iliescu (cea care a îngenuncheat România); Nicolae Ceauşescu – primul rege comunist al României – şi lingăii săi celebri (II); Şpăgile din guvernarea Năstase negociate în stil mafiot; Ion Iliescu, un criminal în libertate… Avertisment al Patriarhului (Kaghebistului miliardar…)Kirill: „Orice dorinţă de a distruge Rusia va însemna sfârşitul lumii”… Rusia face tot ce vrea…Abdourahmane Tchiani s-a autoproclamat lider al Nigerului. Generalul este susținut de șeful mercenarilor Wagner;(Platiti din banii nostri…) Cine se află în spatele azilului groazei din Mureș: doi angajați la Penitenciarul Târgu Mureș și o consilieră la DGASPC! Câți bani au câștigat din închirierea spațiilor în 2022; (Astazo ei, maine-)Un nou azil al groazei. Copii şi adulţi găsiţi într-un beci – erau ținuți printre fecale, muște și mormane de nisip, autorităţile au mai fost în control, dar nu i-au găsit; (Grija fata de niste “” legume”” puse la copt…) Bătrâni ținuți ca într-o seră de legume. Un nou centru clandestin descoperit în Voluntari; ( Rusia a tulburat lumea ,ca sa pescuiasca in ape insangerate …) Putin numește teritoriile vestice ale Poloniei un „dar de la Stalin”; Cărți bestseller: top 18 cele mai citite volume din 2022; Onorată instanță, vă condamn la anii ‘80! „Sentința” mea pentru judecătorii care i-au achitat pe torționarii lui Gheorghe Ursu Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 8u-763x1024.jpg citeste mai multe »


“Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta. Iată că…” (Ps.51) Si eu, tu, noi,TOTI- suntem vinovaţi! De aceea suntem “” răsplătiţi”” cu molimi, furtuni, tornade, inundaţii, hoţii, bârfe, certuri, pustiiri, războaie, foamete şi… incendii, pentru că minţile încinse, nepocăite, sunt mai draconice decât… încălzirea globală! Dacă noi, toţi, care avem ca tată pe diavol (Ioan 8/44) nu ne naştem din nou din Sămânţa Învăţăturii, Iubirii, Bunătăţii, Gândirii, Întrupării lui Dumnezeu, (Luca 8/11), va da pe dinafară pământul de atâtea PUTINISME, MAOISME, NAZISME –si de alte globalisme…” Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. “(Rom.1/18-32)… De acea noi, TOŢI, să ne pregătim pentru întâmpinarea Lui… “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să -L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M’am rugat Domnului, Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: Doamne, Dumnezeule mare şi înfricoşate, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celorce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut dela poruncile şi orânduirile Tale. N’am ascultat pe robii Tăi proorocii, cari au vorbit, în Numele Tău, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în cari i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de cari s’au făcut vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentrucă am păcătuit împotriva Ta! La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! N’am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi, proorocii; ci… (Daniel, CAP. 9)

ATENŢIE, la tot ceea ce privim, primim, ” mâncăm”, fardăm, fiindcă şi „” dulcegăriile” educaţiei capitaliste, comuniste, globaliste, din care se hrăneşte orice prunc, fac şi bătrâneţea amară, (si nu intră in Impărăţia Cerurilor), dacă nu se naşte din nou (Ioan, cap.3), prin golirea de sine, de satan şi umplerea cu Plinătatea Învăţăturilor Lui, căci din educaţia nedumnezeiasca ni se trag numai boli, necazuri, cârtiri, hoţii, curvii şi alte mizerii ale gunoierului cosmic, care ne-a infectat sângele (Gal, 5/19-21) Numai dacă ne hrănim cu Pâinea vieţii, plămădită  din bunătăţi şi frumuseţi Dumnezeieşti, (rumenită in Cuptorul Golgotei); dacă ne prizăm la tranfuzia cu Sângele pur, pentru a sorbi Gândirea Sfântă, din izvorul Cărţii Cărţilor (Ioan, cap.6/51-58), iradiem miresmele Duhovniceşti, până la marginea cosmosului, căci „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Tim.3/16-17)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgDupă ce- din invăţătura social/democraţiei lui Stalin, Mao, Hitler (ideologie care este de sorginte satanică) s-a întrupat monstruosul communism şi pentru că facem preş din POCĂINŢĂ, iata, din globalismul putinizant se naşte Anticristul aducător al Holocaustului tuturor popoarelor, pentru că refuzăm să ne naştem din nou, din Sămmanţa Duhovnicească… “În acele zile, oamenii vor căuta moartea, şi n-o vor găsi; vor dori să moară, şi moartea va fugi de ei.” (Ap.9/6)…  Radio/televiziile sataniste  (de manipulat si de otravit creaturile pentru care a sangerat Iisus), au mai pierdut un crestin…ALIN BLAINE -POCAINTA UNUI FOST ILUZIONIST VIDEO INTEGRAL…Pocainta inseamnă intoarcere la Dum nezeu! Principiile pocăinţei adevărate Cine este Diavolul? Hristos, adevăratul Centru al strângerii laolaltă…Gânduri cântărite „in talerul”  Cuvântului lui  Dumnezeu asupra experienţei lui Avraam şi a lui Iacov…În Evanghelii întâlnim … Înălţarea Sa..Dar dacă păcătuiesc?de James Montgomery Boice; ISUS ÎN FIECARE PSALM: Psalmul 51 – Cântarea pocăinței autentice în Hristos; Psalmul 51 Pocaitii redescopera pocainta autentica; PACE PRIN POCĂINȚĂ, de David Wilkerson (1931-2011); Există vreo modalitate de a-ţi şterge cazierul şi să începi viaţa de la început? Profetiile lui Daniel si cuvantarea Domnului Isus despre zilele din urma; Când sfinții se roagă (II); Explicatia Cartii: Daniel; Daniel, 10 pe înțelesul nostru – o întâlnire cu cei din „întinderea a treia“, cel de al treilea cer,BY BARZILAIENDAN; Petru Popovici – unul dintre „mai marii mei“; RĂPIREA ŞI SFÂRŞITUL VEACURILOR; Necazul cel Mare; Când ne bazăm cu fermitate pe Cuvântul lui Dumnezeu, Lumea ne percepe pe noi ca fiind sursa problemei – Amir; Tsarfati; Spurgeon. Triumf, tragedie, triumf – de Nicolae Geantă; Sataniștii conduc lumea; Un raport ONU cere guvernelor să forțeze religiile să accepte agenda LGBT; CAT MAI E? Expert ONU: Libertatea religioasă trebuie restrânsă dacă se opune homosexualității / Prim-ministrul Suediei: vom obliga preoții să cunune homosexualii; SUPER – MEMORANDUMUL-NOUA SUPER-RELIGIE M… ASONICĂ MONDIALĂ ŞI BISERICA ÎN PERIOADA… Numele lui Dumnezeu înscris în genele noastre (IV); Arhive categorii: noua ordine mondiala-Planurile nebunești ale Forumului Economic Mondial; Războiul împotriva lui Dumnezeu (II); 12 lucruri esențiale despre Duhul Sfânt! Zac POONEN – Inlocuitori falsi pentru Duhul Sfant – duhul banilor, muzicii si filozofiei; Conlucrarea dintre om şi Duhul Sfânt în procesul sfinţirii (1); Vă va învăța toate lucrurile; CUM SĂ FII CONDUS DE DUHUL SFÂNT; DUHUL SFÂNT (de ce avem nevoie de Duhul Sfânt?)6. Tatal, Fiul si Duhul Sfant-„Eu şi Tatăl una suntem” – Ioan 10:30Grija fata de batrani este la fel ca si grija fata de tineri,fata de tara,fata de POPOR… AZILELE GROAZEI. Documente oficiale arată că Gabriela Firea n-a spus adevărul despre activitatea surorii sale: aceasta a lucrat chiar la serviciul care se ocupa de controlul centrelor. A fost și șefă ; (Si cu Iliescu in cosciug-tot nu scapam de rusi…) General SRI: Toate serviciile relevante de informaţii din Rusia încearcă să fie prezente în România; NATO cere Rusiei să-şi retragă trupele din Transnistria, staționate fără acordul Republicii Moldova; Ei vin,fura,mint,distrug,tulbura,ca sa pescuiasca in ape tulburi si… pleaca imboieriti;Dar batjocorirea poporului ramaane o trista amintire! Marius Budăi și-a dat demisia din funcția de ministru al muncii, în urma scandalului azilelor groazei; „Omorâți prin înfometare”: Mărturii despre foametea organizată de sovietici în Basarabia, între 1946-1947 – ILD…(O expoziție de fotografii cu genericul “Timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu” a fost vernisată pe 3 octombrie la Biblioteca Națională din Chișinău, unde a fost lansat și un film documentar…); Adrian Papahagi: Rusia profundă e prelungirea cruzimii satrapiilor orientale în Europa, nu prelungirea civilizației europene în Asia; Jakub Maciejewski: Pe vremuri, stânga europeană a crezut în paradisul sovietic și s-a discreditat. Va cădea drepta pradă trucului similar al Kremlinului? (Matrita SATANISMULUI SAU…) Anatomia Ruscismului; Fost șef al serviciilor din Ucraina confirmă întâlnirea dintre George Simion și FSB. Din 2021, Simion are intedicție de întrare și în Ucraina;Germania, cel mai mare dușman al Europei; Pactul Molotov-Ribbentrop în oglinda nostalgiilor imperiale ale Kremlinului. Op-Ed de Anatol Țăranu; În România e tot mai activă propaganda rusească. E pe bani, bănuiala mea e că se face prin Moldova această corupere. Dacă serviciile de informații ar face un mic efort, ar și descoperi traseele pe care se mișcă banii” – istoricul Armand Goșu; STENOGRAME. Noi dezvăluiri despre ororile clanului Firea-Pandele: bătrânii din „azilele groazei” erau jefuiți de pensii, case și terenuri,de Grigore Cartianu;Igor Boțan: Elitele staliniste se devorează ele însele – trăsătura esențială a stalinismului; Ce greșesc nostalgicii când îi atribuie lui Mihail Gorbaciov rolul de demolator al URSS? ;Anatol Petrencu: Uniunea Sovietică a fost un stat bazat pe frică și șantaj;  Valentin Constantinov: Cultul personalității lui Stalin a fost demascat în 10 ani; 10 mutaţii genetice neobişnuite la oameni; 10 motive pentru care nu as consuma niciodata OMG-uri; DE CE “SUNT OMG-URILE PERICULOASE?” NU E O ÎNTREBARE BUNĂ; Se prefigureaza o noua generatie: copiii modificati genetic; S-a confirmat: ADN-ul modificat genetic ajunge în organismul oamenilor-Pericolul consumului produselor din organisme modificate genetic; Oamenii de ştiinţă se joacă cu natura-Primul cromozom sintetizat artificial;Roboţii nu se mai ascund: Putem conduce lumea mai bine. Conferința de presă care a stârnit fiori; Joaca de-a Dumnezeu devine periculoasa pentru omenire; James Corbett: A FI SĂNĂTOS ÎNTR-O SOCIETATE BOLNAVĂ; Planurile nebunești ale Forumului Economic Mondial; Coronavirusul ca armă biologică și formă de bioterorism premeditate; COPIII CONTRA MARXISMULUI, de Annie Holmquist; Seria Amintiri din viitor Andreea Russo; Puterea prezentului Eckhart Tolle, recenzie; Putere nemarginita Anthony Robbins recenzie; Dezvoltarea roboților ucigași, se poate avea încredere în ei? Analiză despre noua cursă a înarmărilor; Sapiens. scurta istorie a omenirii de Yuval Noah Harari; Omenirea înrobită hipnotic de către un zeu tehno-industrial; EMINESCU – jurnalist politic, omorat la comanda; Orașele inteligente vor fi lagăre de concentrare… Învățăturile „doctorului” Pandele către farisei. Cum reușește un primar să facă două doctorate, o licență și un colegiu de apărare în același timp?Transumanism, biotehnologie, modificări genetice… Este noua ordine mondială o ordine satanică? (I) ILICI,dupa ce  a declansat al 3-lea razboi global,  devine …””grijuliu”” Putin a lansat un avertisment fără precedent. Arma letală pe care o va folosi în Ucraina „dacă este necesar”… Popas spre turismul mortal..)Azil ilegal descoperit în Teleorman. Proprietara a declarat că cei 17 vârstnici internați acolo, unii cu handicap, sunt de fapt turiști;(La pas spre turismul mortal..)Azil ilegal descoperit în Teleorman. Proprietara a declarat că cei 17 vârstnici internați acolo, unii cu handicap, sunt de fapt turiștiLista Rușinii – în plin război, europarlamentarii din România sprijină atacurile împotriva Poloniei;Vaccinul anticovid este conceput pentru depopularea în masă;RECENZIE CARTE SAPIENS SCURTA ISTORIE A OMENIRII DE YUVAL NOAH HARARI
citeste mai multe »


Wagner şi POPORUL RUS… pe Anticrist cel globalist şi pe cele 2 FIARE (bestii neo-marxiste) ni le-au adus… dimpreună cu Păstori-preoţi, dascăli, părinţi, magnaţi,” vindecători”, justiţiari, politruci, (de) formatori de opinie şi alţi globalii/nedilii… Dar pe voi cine v a învăţat să aduceţi pomeni, acatiste,datinni,ritualuri, icoane făcătoare de bani şi de putinişti-nazişti, jertfe şi alte podoabe “izbăvitoare”? Aduceţi-vă minţile, inimile, trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, desăvârşită… (Rom.12/1-2) Vă place recolta? Adunaţi ce aţi semănat –oameni de nimic, pentru că şi voi sunteţi nişte “semănători” de nimic;” Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? Numai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi -e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mînile, Îmi întorc ochii dela voi; şi ori cât de mult v’aţi ruga, n’ascult: căci mînile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe cari le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! Veniţi totuş să… (Îs.1/11-18)

După cum „preotul criminal” -Saul a devenit „Sfântul Pavel” (prin întâlnirea cu Prietenul păcătoşilor si Dăruitorul pocăinţei şi ale celor Cereşti), voi de ce nu vă pocăiţi, pentru a ridica blestemul de peste această lume păcălită, prostită, manipulată, exploatată de voi?! Până când otrăviţi oamenii cu false învăţături, formalisme, ritualuri, tradiţii, pomeni, idolatrii, moaşterii iconate şi cu alte popisme-datini? „Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!” (Marcu 7/13)? De ce vă este frică de oameni înnoiţi, îmbogăţiţi Duhovniceşte, deşteptaţi şi născuţi din nou din Sămânţa Sfântă (Luca 8/11), cum ne învaţă Hristos în Ioan, cap.3? Vai de voi… Mat. cap. 23 – ” Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!” Vai de voi…” şerpi, pui de năpârci”… Până şi moartea va fugi de voi (Ap.9/6) când o să vă rugaţi de munţi să vă acopere răutatea, falsitatea, Nepocainţa, necredinţa (Ap.6/16,17) etc Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 11.jpg Vasile Pop Silaghi a fost distins cu titlul de Campion al porumbului! Iata și secretele sale- Va prezentam TOPUL celor mai buni ZOOTEHNISTI, HORTICULTORI, CAMPENI si… cei mai mari latifundiari ai Olteniei; OFERTA locurilor de munca in Spania, Danemarca, Germania si Portugalia;Semănătoarea ideală creată de Agricost și Horsch…Marin Moraru, locul 8 în Top 50 cei mai bogaţi fermieri; Oameni de afeceri din agricultura sunt in TOP 300 cei mai bogati romani  ; Crescători de bovine de Top in România avem; Dar sunt prea multi boi care ne trag INAPOI… si la stanga si pe dreapta… Cel mai mare distribuitor de produse pentru protecția plantelor și de semințe din România,,Igor Grosu: „Ceva-i putred în această ogradă”… Dictatura CIP-uirii isi arata coltii…Sute de cadre medicale italiene, suspendate după ce nu s-au vaccinat…Cum ne-au ucis bolsevicii rusofoni oamenii de stiinta geniali… Cum i-au macelarit comunistii pe crestinii din Romania… Securiştii – criminali odioşi ce-şi plimbă acum nepoţii prin parc, la umbra unor pensii foarte mari… “Specialiştii” Securităţii comuniste n-au şomat deloc după 1989…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 0.jpgConvertirea („preotului criminal”) Pavel…Persecutorul bisericii… Lepădarea lui Saul… Cum a ajuns Pavel la cunoaşterea Evangheliei…Capcana fariseilor: Matei 23 – Stephan Isenberg… Neprihănirea noastră și neprihănirea cărturarilor și a fariseilor;CINCIZECIDE PARTICULARITĂŢI ALE FARISEILOR, scris de :   Zac Poonen…

Profeții în Privința Neamurilor și a Lumii; Profeții în Privința lui Iuda și Israel; Profeții Împotriva Oamenilor Neevlavioși; Profeția lui Mica; Făgăduinţa revenirii Domnului Isus Hristos; Viaţă în Duhul; În aşteptarea judecăţii; CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE ZI,  de Ch. H. SPURGEON; Invatatura Bibliei;29 versete biblice care îți dau putere să reziști în ispită(Daca ramai Una cu Duhul Sfant); Versete de mulțumire din Biblie; Promisiunea lui Iacov; Botez…(Cei 144.000 sunt botezați în moartea lui Christos- Romani 6:3,4); CÂND VEI CREDE CE A PROMIS DUMNEZEU?David Wilkerson (1931-2011); Cârtiri şi capcane; Resursele pustiei de Georges André; Un plan biblic de reacţie în faţa nenorocirilor şi necazurilor vieţii; Ce spune Biblia despre închinarea la icoane (parteal si II) Ce spune Biblia despre închinarea la idoli și despre idolatrie ( 9 )…Ce spune Biblia despre închinarea la idoli și despre idolatrie ( 14 )… Nu mai aduceţi jertfe fără rost; Când lui Dumnezeu începe să-i fie scârbă de ceea ce faci (si de fapte si de “vorbarie’’); Poporule, omule, oricine ai fi, ascultă: degeaba postim cu trupul, dacă batem câmpii cu ochii, cu sufletul, cu mintea inveninată de cel rău, refuzând să mâncăm Trupul Lui,(dăruit oricărui păcătos) –caci El… IOSIF ŢON- Studiu: Umblarea cu Dumnezeu; J.C. Ryle – Formalismul (I) ROMÂNIA – Creştinism, tradiţionalism, ritualism, păgânism?Adevărata semnificaţie a arderii-de-tot – Zac Poonen; « Apocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – Prima FiaraApocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – A Doua Fiara, Icoana Fiarei si Semnul Fiarei » Apocalipsa 13 – Lupta pentru inchinare – A Doua Fiara; Antihrist si Israelul; Venirea lui Antihrist; Ce este bătălia de la Armaghedon? Începutul semnelor venirii Domnului; DE CE AVEM NEVOIE DE UN MIJLOCITOR, de David Wilkerson (1931-2011)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este qa-1024x576.jpg „Stalin și poporul rus, nouă pacea ne-au adus”; Unde sunt fabricile lui Ceausescu?(Precum Satan,Poporul Rus creat prin cotropire, isi sapa  propriul sfarsit )Amenințare fără precedent: „Nu avem de ales, Rusia va trebui să lanseze un atac nuclear asupra Europei”; (Pentru ca au pus umarul la intronarea Burgheziei neo-Marxiste din Romania…)România are cei mai mulți bugetari din UE. Și mai face angajări la început de 2023; Solovioave, vezi că-ți rup urechile! Anatol Țăranu: Destabilizarea internă a Rusiei înseamnă deschiderea de noi oportunități pentru Chișinău, de a rezolva conflictul transnistrean; Epoca Putin, un regim cu final așteptat: Înlăturarea forțată de la putere. ”Nu văd ca Putin să-și dea demisia fără un fel de revoluție” (Zuckerman); (Teatru iliescian-jucat de tovarasii lui…) Prigojin este plătit de CIA, Wagner și Putin au păcălit Ucraina sau complotul anti-Kremlin a implicat armata și FSB. Teoriile; (Nimic nu este intamplator)… Fost deputat rus, care trăiește în exil în Ucraina: Revolta a fost o înscenare, Putin și Prigojin erau puși de acord/ Șeful Wagner avea… Despre Edgar Allan Poe; Crimele Revolutiei. Sangeroasa Diversiune a KGB-istilor din FSN; Descriere – Istoria secreta a inchizitiei; Ce ştim despre Inchiziţie; Adrian Năstase: „Ziariştii trebuie fie periaţi, fie cumpăraţi, iar când nu merge cu nici una, pur şi simplu bătuţi”; Adevărul despre Inchiziție; Realitatea ca delir – o poveste despre Securitatea comunista;Documentele Masoneriei din România au fost scoase la cercetare; Martiriul Basarabiei şi al Bucovinei între 28 iunie 1940 şi 22 iunie 1941;  (Brejnev si pop.rus-ne-au adus…) Jaful sovietic în România; Maxima zilei: Pentru fapte similare cu genocidul comis de psihopatul criminal Putin în Ucraina, ofiţeri nazişti au fost condamnaţi la moarte. (Dumitru Căruntu, administratorul site-ului „A şaptea dimensiune”); Inchiziţia, 600 de ani de crime în numele creştinismului (partea 1 si 2);Templul satanic – o nouă şi periculoasă organizaţie politică care luptă împotriva creştinismului şi conservatorismului;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este q.jpgTestamentul lui Abraham (recenzie) de Igor Bergler; Minciuna lui Michelangelo (recenzie), de Igor Bergler; Recenzie „…şi la sfârşit a mai rămas coşmarul” de Oliviu Crâznic;  Umberto Eco: Numele trandafirului-recenzie, de Mirela Teodorescu; Inchiziția romano-catolică – una dintre cele mai îngrozitoare episoade ale istoriei; Recenzie Fratii Karamazov de F.M. Dostoievski; Beguinele, „femeile sfinte” pe care le-a vânat Inchiziția; 4 mari nebuni ai istoriei: Monarhi care și-au pierdut mințile; Brenda Ralph Lewis-Istoria intunecata a papilor. Vicii, crime si coruptie la Vatican; Brenda Ralph Lewis; Francois Hollande: Vladimir Putin nu este nebun, ci un lider „radical rațional”;ONU acuză Rusia de crime de război; Putin se joacă de-a sfârșitul lumii. Operațiunea Stopați nebunul! Delirul unui nebun: Putin se compară cu țarul Petru cel Mare! „În timpul războiului cu Suedia, el n-a cucerit nimic, a luat înapoi teritoriile care ne aparțineau“;Andrei Pleșu despre ÎPS Teodosie: „Un subofițer încruntat, îndrăgostit soldățește de Putin, o versiune virilă a viguroasei doamne Șoșoacă. E… Goliat trebuie să cadă, de Louie Giglio- Cum să câştigi lupta împotriva uriaşilor tăi; Rugăciunea pentru evrei, de Francisca BĂLTĂCEANU; Ortodoxia cosmopolită, de Teodor BACONSCHI; Îngerii păzitori, de Jean DANIÉLOU;  Lupta dintre David şi Goliat, în variantă rusească; Medvedev acuzat că şi-a reparat vila pe bani colectați în scopuri caritabile; Dmitri Medvedev, despre Republica Moldova: „Nici nu există o astfel de ţară”; CASELE CELE NOI ALE NOILOR ÎMPĂRAȚI ROȘII-  În timp ce-și trimit soldații la moarte în Ucraina, ”patrioții” Rusiei se lăfăie acasă într-un lux orbitor…”Pace va fi doar fără Putin”, spune singurul diplomat rus care și-a dat demisia din cauza războiului; Un general rus de rang înalt ar… (Vicleniile lui Satan…) Prigojin și minciunile lui Putin; Cum arată armata de miliardari a lui Vladimir Putin; Biserica nu mai risipește agheasma pe armele lui Putin; Timpul: Politicienii corupți au adus Moldova la picioarele lui Putin; Ce învață România din revolta lui Prigojin? Unii cu pixul, alții cu gura: Augustin Buzura; Umilirea lui Putin schimbă strategia Occidentului;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ew.jpgCriza din Rusia, o reglare de conturi între gangsteri în curtea Kremlinului sau o adevărată lovitură de stat? Cine este Evgheni Prigojin şi Grupul Wagner. Toate detaliile despre omul ce a întors armele împotriva lui Putin… Cehia: Rusia este o amenințare, iar China este o provocare sistemică (Noua strategie de securitate); Noua „axă a răului”. Iranul caută un conflict, Rusia contestă ordinea mondială: „Sunt gata de război cu Occidentul!” Cei patru titani ai neamului Romanesc, editata pe file de aur, in teaca, IVAN BIRTA, 324 pagini; Axa răului a lui Vladimir Putin se prăbușește rapid; Învăţăturile lui Nicolae Iorga pentru români. 10 citate ale celebrului istoric despre succes, greşeli şi prostie; Klaus Schwab, Xi Jinping – frăţie mare la întâlnirea online a grupului Davos; Un futurist şi autor israelian susţine că inteligenţa artificială va „scrie în curând o nouă Biblie”; Klaus Schwab, tătukul Marii Resetări: „Nu…Interzis în unele state UE, „putinistul” Dughin (prieten la catarama cu Iliescu-Nastase) lansează o carte la Bucureşti. Ciucu critică Primăria; (Sa nu uitam ca Putin si Klaus Schwab au beberonat de la tata (Ioan 8/44) Satan-IMPREUNA)…Rusia și Marea Resetare. Este Putin complice sau inamic al Davosului?Asasinarea rațiunii. Andrei Pleșu: De la sexul îngerilor la dilema gender-ului; Bestiarul Kremlinului. Adevărata și interminabila listă a agenților ruși din România;Putin e criminal de război? Dodon: Este om de stat și patriot al țării sale; Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, după rebeliunea din 24 iunie: „Societatea a cerut-o”… DUPĂ LOVITURA DE STAT S-A INSTAURAT JAFUL NAȚIONAL CARE ESTE ÎN PLIN „A VÎNTU”; Privatizarea postcomunistă: devalizare şi eşec. Cum s-a transformat procesul într-un jaf nesfârşit şi systematic; Privatizarea postcomunistă: devalizare şi eşec. Cum s-a transformat procesul într-un jaf nesfârşit şi systematic; Cum a devalizat caracatiţa pesedistă băncile din România; AUR Vaslui, primul examen dat în public: bufonul Vasile Popa a stricat aerul fresh adus de…Cronologia Revoluţiei din Decembrie 1989 prezintă pe… Dosarele Revoluției – Istoria unui eșec judiciar…(Si pentru asta suntem in topul accidentelor) Filiera analfabeților cu permis. Cum și-au…Băutura preferată a românilor duce la cancer de colon, spun cercetătorii Divahair; Stalin și poporul rus libertate ne-au adus; Pârghiile Rusiei în România; Palatul de 18 milioane de dolari al lui Serghei Șoigu, prezentat de presa rusă independent; Vile de lux, podgorii în Toscana, iahturi și fonduri de binefacere. Imperiul de corupție al lui Medvedev, deconspirat; Vilele oamenilor bogați. Case de lux ale celor mai bogați oameni din Rusia. Lămpi de designer pentru scări…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este afisa-705x1024.jpg

citeste mai multe »


Prin putinizarea globalizării se nivelează întronarea ANTICRISTULUI şi împăcarea celor 2 FIARE (de stânga şi de dreapta-din mare şi din tărână…); Deja popoarele care- l au ca tată pe satan (Ioan 8/44), sunt cernute ca grâul (Luca 22/31-32), până îl vor cunoaşte pe Adevăratul Creator; Şi, pentru că nu se pocăiesc, (înainte de prima moarte) nu se nasc din nou din Sămânţa lui Dumnezeu (Marcu 4), vor fi răsplătite şi cu moartea a doua (Ap. Cap. 20) De aceea…” Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! Cu cât s’au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu şi sunt lacomi de nelegiuirile lui. Dar şi preotului i se va întâmpla ca şi poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui şi -i voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca şi tot nu se vor sătura, vor curvi şi tot nu se vor înmulţi, pentrucă au părăsit pe Domnul şi poruncile Lui. Curvia, vinul şi mustul iau minţile omului. Poporul Meu îşi întreabă lemnul lui şi toiagul lui îi prooroceşte; căci duhul curviei îi duce în rătăcire şi sunt necredincioşi Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munţilor, ard tămâie pe dealuri, supt stejari, plopi şi terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea, fetele voastre curvesc şi nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentrucă sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înşişi se duc la oparte cu nişte curve şi jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire… Abea au încetat să bea şi se dedau la curvie; cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după ruşine! Vântul îi va strânge cu aripile lui şi vor fi daţi de ruşine cu altarele lor! (Osea 4/6-19)

Ce trebuie sa stie un tanar despre tinerete…Rădăcina păcatului este centrarea pe sine…Francmasoneria și Religia Noii Ere (New Age)… Fiara 666-Papalitatea? Cetăţenii care se împotrivesc “noii ordini mondiale” sunt consideraţi “terorişti potenţiali…CINE CONDUCE LUMEA? Familia Rothschild 500 de trilioane de dolari avere; Planul Illuminati de control al lumii… Primele semne clare care indica instaurarea unei Singure Religii Mondiale! Filozoful Illuminati, Bertrand Russell, susţinea încă din 1953 reducerea populaţiei printr-o epidemie mortală! Să fie vorba de ebola?Controlul social si supravegherea in inchisoarea digitala…  ;Despre apocalipsa, masonerie, antihrist, noua ordine mondiala… Semnul lui Antihrist;Pofta (ne)bună! Controlul sistemului nervos prin verichip & nanotech. Mancarea cu nanotehnologie se experimenteaza in Romania! Exterminarea definitiva a poporului roman ! Dumnezeu vrea să avem o viață cerească… Mesajele care lipsesc în creştinismul de azi –  1Petru 2.13-17 -Crestinul si autoritatile statului…Romani 6.1-14 -Unirea cu Hristos în moarte şi în viaţă “Pe Domnul îl răsplătiţi astfel?” (Deut.32/6) Pentru că El este corectitudine, punctualitate, bunătate, blândeţe, milă,biruinţă, iertare, iubire, împăcare, frumuseţe, sfinţire şi… DE CE nu-i primim Gândul-Sangele Dumnezeiesc -să ne locuiască/veşnicească, să rodească, să circule din talpă, până-n creştetul capului? De ce-L ţinem la uşă, în schimb, gândul gunoierului, care pândeşte, să dea buzna (Gen. 4/7), să ne spurce, îl acceptăm atât de uşor!…” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” (F.A.17/30-31)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5b.jpgSuntem toți copii ai lui Dumnezeu sau doar creștinii sunt? DESCOPERIRILE ȘTIINȚIFICE SUSȚIN CREAȚIA; Richard Wurmbrand – Marx si Satan | Audio Dan Bercian; Lideri evanghelici infiltrati de neomarxism – Cu Dan Bercian și Traian Crețu . Episodul 12… Crislamul – sincretismul dintre credinţă și știrile false; Avatar cel mai mare succes al francmasoneriei şi satanismului; GUVERNUL MONDIAL DE LA SFÂRŞITUL VEACULUI; Venirea lui Antihrist; RUSIA ȘI CHINA PERSECUTĂ DIN NOU BISERICA; REPRESIUNEA CREȘTINILOR DIN CHINA; Icoana Fiarei; CHINA STATUL VERSUS BISERICA; TACTICI ȘI MINCIUNI ALE DIAVOLULUI; Copiii lui Dumnezeu și copiii Diavolului; ORGANIZATIA LUI SATAN- SPIRITELE RELE; O falsă înțelepciune: „Fă-te frate cu dracul, pînă treci puntea!”Inima omului – un templu a lui Dumnezeu sau un atelier al Satanei; Trei pâini; … PREGĂTIREA! Invatatura ortodoxa amageste, minte si duce poporul in ratacire; „Sfintele” tradiții – o amăgire și rătăcire spiritual; 10 motive pentru ca să studiezi inductiv Biblia; De ce oamenii iubesc mai mult întunericul? TRANSFUZIA  DE  SÂNGE ŞI LEGILE LUI IEHOVA; Aşa-zisele „prorociri“ şi „descoperiri“; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 32.jpgTrezire peste România şi conducătorii ei…Vine Domnul, Românie, şi la tine vine, şi… ANALIZA – Mesajul de pe GEORGIA GUIDESTONES (Pietrele Indrumatoare din Georgia): maxim de 500 milioane de locuitori pe planeta si doctrina NOII ORDINI MONDIALE; Rolul UE în Noua Ordine Mondială. Ordine din haos; Prin haos,apoi,înspre o Nouă Ordine Mondială(„a eticii și binelui comun”); Noua ordine creștină în România; Cazul Laura Bretan și câteva idei despre Creștinism, Secularism și LGTB; „Adam si Cristos” – mostenirea lasata de Iosif Birau; Vizionare obligatorie! Până nu va fi ștearsă de pe Net, mărturia care zdruncină media mondială și elitele; Marea Despartire, de Mark Galli; Recenzie la cartea „Crucea și pumnalul”, de David Wilkerson; Martorul unui vis de dimensiune divină care a schimbat lumea – Omagiu adus lui Pat Robertson; Luptă, dar cu armele potrivite – Efeseni 6:10-18; 1 Ioan 5:4 – Eduard Magyar…„Vladimir Putin este cel mai periculos nebun din lume”; UN DOCUMENT ISTORIC. DISCURSUL LUI RONALD REAGAN DESPRE “IMPERIUL RĂULUI”, SEMNALUL LUPTEI FINALE ÎMPOTRIVA COMUNISMULUI; DESPRE „IMPERIUL RĂULUI” ŞI HOLODOMORUL ANILOR ’30, LA „BREAKING FAKE NEWS”; (Sa nu uitati)…Lunga tradiție a terorii din „Imperiul răului”; Chinezificarea sistemului politic al Rusiei;”Un pelerin disperat”: MIHAI PREPELIŢĂ – „Un milion de români sunt uitaţi în Imperiul răului”;Istoricul Mădălin Hodor despre cum și-a făcut Putin propria lui mafie. Și despre o posibilă notă de plată;Chiar dacă Putin dispare, o Rusie înfrântă poate fi „răzbunătoare” și „brutală”; Neomarxismul feudelor globaliste; Elitele de la Davos și noul război cultural global; Rusia nu reprezintă o alternativă. Chiar niciuna; Neomarxismul cultural – o antropologie anti-creștină; Reciclarea lui Marx, sub zodia păcatului originar; Putin, patriarhul Kirill și „teroriștii gay”; Cele 13 familii care guvernează în secret lumea, Noua Ordine Mondială și măsurile pentru viitor; Inteligența artificială va provoca prăbușirea socială! În viitor, vom fi conduşi de Inteligenţa Artificială, într-un guvern unic mondial; David Rockefeller: Tot ce avem nevoie este o criză majoră iar națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială;

Noua ordine mondială: „Să muncești mai mult, să ieși la pensie mai târziu și să „mori mai repede…Este o problemă de viaţă şi de moarte“: Lumea are în faţă o criză a pensiilor; Noua ordine mondiala: Sfarsitul libertatii oamenilor si nasterea statului politienesc global; Marii politicieni ai lumii recunosc existenţa societăţilor secrete ce conduc lumea din umbra; Transhumanism: noii faraoni și noii lor zei păgâni; Pași pentru stăpânirea lumii: În primul rând, distruge umanitatea; Whitehead: În primul rând, au spionat protestatarii. Apoi Bisericile. Tu esti urmatorul… Turism „nou normal”: „Te urmăresc, oriunde te plimbi”; Mai întâi propagandă, apoi criminalizarea disidenței; Împărțiți, cuceriți, resetați și apoi dictatura științifică; Vladimir Putin: Despre Noua Ordine Mondială, Un nou Guvern Mondial, Valorile Creștine, Suveranitatea țărilor; Noua ordine mondială: „Să muncești mai mult, să ieși la pensie mai târziu și să „mori mai repede; Avertisment: controlul tuturor datelor absolute despre tine te controlează absolut; WEF: Proprietatea privată și confidențialitatea vor dispărea până în 2030…Sfârșitul democrației; CRONICĂ DE CARTE – MARXISMUL ÎN AMERICA ;Nu vei avea nimic în proprietate și vei fi fericit;

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpgRemedii din plante (fitoterapie) pentru afecțiuni dermatologice; Plantele medicinale, remedii naturale pentru multiple afecțiuni; Top 4 plante medicinale pentru intarirea sistemului imunitar; Remedii din plante medicinale pentru durerea de splină; CEAI PENTRU AFECȚIUNI RENALE; Ceai pentru afectiuni renale; Secţiunea Plante medicinale in tratamentul bolilor; Care sunt cele mai eficiente remedii naturiste pentru durerile articulare; Principalele cauze ale durerilor de genunchi – cum le poti trata? Coada-soricelului – beneficii si contraindicatii; Plante naturale in combaterea Osteoporozei; Bai cu plante pentru durerile reumatice; Remedii terapeutice cu plante care se recoltează în luna iunie (VII) – Trei frați pătați (Panseluța); Patlagina – proprietati, beneficii si contraindicatii

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 11.jpg

citeste mai multe »


  Ucraineni sunt măcelăriţi de ruşi; (“ Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii …”(Osea 9/7 a)Italieni sunt înglodaţi în nămoluri Apocaliptice ;Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă ploaie mîntuire. …”(Osea 10/12 b) Putinizarea globalizării este în toi; Se inteţesc noi incendii, cutremure, hoţii, preacurvii, crime şi alte roade ale oamenilor neânnoiţi-demonizaţi din alte ţări, familii, triburi- cu inimi nenăscute din nou din Sămânţa Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11)… Dar ei, nu sunt mai păcătoşi decât noi, care (încă) nu ne primim răsplata nelegiuirilor; Dacă nu ne căim (Ap.2/5 etc), nu ne cerem iertare, n-o rupem cu păgânătatea, vom păţi şi mai rău…” În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor Galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeţi voi, le -a răspuns Isus, că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi Galileeni, pentrucă au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste cari a căzut turnul din Siloam şi, i -a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni, cari locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 13/1-5) Aşa cum Dumnezeu le-a vorbit egiptenilor idolatri, împietriţi, demonizaţi, globalizanţi, pedepsiţi cu plăgi ale “recunoştinţei” (Exod, cap.7-12) şi noi ne vom primi “mângâieri APOCALIPTICE”, dacă punem la spate şi învăţătura Lui…” Dumnezeu vorbeşte însă, când într’un fel, când într’altul. Dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într’un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de la rău şi să -l ferească de mândrie, ca să -i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile săbiei. Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, când o luptă necurmată îi frământa oasele. Atunci…” (Iov 33/14-29)

Kalaii si hotii imbracati in blanuri de mielusei sunt votati si inscaunati, pentru a nivela calea  ANTICRISTULUI ; Deci noi grabim  vremea sfarsitului, dormind în papuci“…Incepe martirizarea globalista  a adversarilor! Deja GRUPUL BILDERBERG începe lupta cu euroscepticii și media independentă online…ADEVĂRUL DESPRE CINE ESTE DUMNEZEU…CE ERA „ȚEPUȘUL LUI PAVEL”?ÎNTOARCEȚI-VĂ LA DOMNUL…A FI SALVAT CU ADEVĂRAT…CUM ESTE RAIUL…….Au format  Consiliul Mondial al Bisericilor dintr-o adunatura de …demoni-nebuni ? Capcanele GLOBALIZARII ECUMENISTE ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. Biserica APOSTATĂ – mireasa lui ANTIHRIST…Vă doriți să aveți credință pentru a fi vindecați?RECOMPENSE CEREȘTI…ZIUA JUDECĂȚII…IADUL ȘI FOCUL LUI SUNT REALE AȘA CUM SPUNE BIBLIA​…CINE ESTE ȘI CE FACE DUHUL SFÂNT…CE SPUNE BIBLIA DESPRE HARUL LUI DUMNEZEU;HARUL LUI DUMNEZEU lucreaza in omul plin de Cer, care-L crede si il  lasa sa-l ajute – VERSETE BIBLICE…TOȚI (care IL cred,care iarta Dumnezeieste- prin Issus)AU FOST VINDECAȚI – VERSETE BIBLICE​…Ce anume se întâmplă înlăuntrul nostru prin lucrarea Harului?PictureIncendiile din Grecia: cu durere, despre unele (mult) preacucernice atitudini; Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel; Despre tragedia de duminică. Ce s-a ales, de ce s-a ales și ce se va alege de biata (beata?) țară? (2); 500 de homosexuali au ars la propriu, la un eveniment în Taiwan; ”Dumnezeu i-a lăsat, i-a lăsat, i-a lăsat…” Despre cea mai cumplită formă de judecată; Pocăieşte-te; De ce îngăduie Dumnezeu dezastrele naturale? Când nu-i dai tot lui Dumnezeu; Obadia1,2;  ADEVARATA „FRICĂ DE DUMNEZEU”; Estera 4: Aşezat de Dumnezeu, în locul în care eşti, tocmai pentru o vreme ca aceasta;Prin ce necaz va trece Biserica? Richard Wurmbrand – 100 de meditaţii din închisoare; C. S. Lewis – Creştinismul redus la esenţe; Recenzie- Creștinismul redus la esențe – C. S. LewisAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn-473x1024.jpgÎnvăţătura socialistă, capitalistă, globalistă- are ca mentor- pe tata satan (Ioan 8/44) şi ca mamă- hoţia, prostia, preacurvia (Gal.5/19-21)- mizerii de care tot cosmosul se va goli. Dacă am iubi mai mult pe” Învăţătorul” Duh Sfânt, nu am rămâne sclavi ai plăcerilor, amăgirilor- scârbelor de o clipă… Deşi Iisus a venit plin de Har şi de Adevăr, pentru ca împreună (Ioan, cap.15) să luptăm contra păcatului, noi îl ţinem la uşă (Ap.3/20) şi îi refuzăm Bunătăţile, Frumuseţile şi Biruinţa Lui… El nu intră şi nu conlocuieşte împreună cu satan, cu eul adamic– în omul firesc; Chiar dacă viaţa noastră este ascunsă cu Iisus în Dumnezeu, noi nu credem şi, rămânem sclavagizati-morţi în păcat, pentru că îi refuzăm (ajutorul)-Harul prin care, cu Duhul Sfânt –Căpetenie, putem birui orice păcat… Numai dacă luptăm dimpreună cu Acela care l-a învins pe satan şi în pustie, dar şi pe culmile Suferinţei; Dacă-l avem pe El drept Căpetenie, putem totul în Hristos, doar prin Harul Dumnezeiesc, căci numai dacă Hristos DOMNEŞTE în noi, ne garantează nădejdea Slavei!Incendiile din Grecia: cu durere, despre unele (mult) preacucernice atitudini; Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel; Despre tragedia de duminică. Ce s-a ales, de ce s-a ales și ce se va alege de biata (beata?) țară? (2); 500 de homosexuali au ars la propriu, la un eveniment în Taiwan; ”Dumnezeu i-a lăsat, i-a lăsat, i-a lăsat…” Despre cea mai cumplită formă de judecată; Pocăieşte-te; De ce îngăduie Dumnezeu dezastrele naturale? Când nu-i dai tot lui Dumnezeu; Obadia1,2;  ADEVARATA „FRICĂ DE DUMNEZEU”; Estera 4: Aşezat de Dumnezeu, în locul în care eşti, tocmai pentru o vreme ca aceasta;Prin ce necaz va trece Biserica? Richard Wurmbrand – 100 de meditaţii din închisoare; C. S. Lewis – Creştinismul redus la esenţe; Recenzie- Creștinismul redus la esențe – C. S. LewisAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn-473x1024.jpgCinci plante absolut necesare pentru vindecarea corpului si mintii tale; Fitoterapia: totul despre terapia cu plante; PUTEREA DE VINDECARE A PLANTELOR; Bai de plante. Sanatate si vindecare; Ierburi și condimente miraculoase care vindecă diabetul, cancerul și alte boli; Top 5 suplimente naturiste pentru detoxifierea organismului; Plantele medicinale in terapiile alternative; Tataneasa – Planta care vindeca ranile si oasele; PLANTE MEDICINALE-Beneficiile plantelor medicinale; Vindecări cu tincturi de plante * Preparaţi-le singuri! Acum e vremea lor; Când ne dor încheieturile; Remedii naturale în tratarea afecţiunilor prostate; Tratamente naturiste. 6 remedii pentru afecțiunile prostate; Este considerată de mulți ca fiind „o plantă miraculoasă”. Beneficiile superplantei; Adenom de prostată: cauze, simptome, complicații, tratament…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este zx.jpg(Doar cateva) Cărţi cenzurate de-a lungul timpului, în lume şi în România; Psihologia culorilor şi ţinuta perfectă în orice situaţie. Haina-l face pe om?Sangele celor MARTIRIZATI se…razbuna!)Destrămarea imperiului și deputinizarea Rusiei. Cinci regiuni din imperiul rus intenționează să inițieze un referendum-online cu privire la separarea de Moscova; VIRUSUL IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS; Cele mai noi cărți: „Blaga, între legionari și comuniști” de Marta Petreu (fragment); Constantin Noica: „Fericirea e la îndemâna oricui”;Tudor Arghezi: „Între europeni și ruși e o diferență ca de la ied la hipopotam“; Ultimele ore din viața lui Nicolae Steinhardt. 30 martie 1989;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este xx.jpgPeripețiile bolșevismului: De la Lenin, prin Stalin, la Hrușciov și Mao; EREZII ȘI ,,VÂNĂTORI DE VRĂJITOARE” ÎN REGIMUL COMUNIST; Convorbiri Literare: Vasile IANCU – Nobilul exerciţiu al memoriei; (Asa s-a construit PeSeDismul…)Ministrul Teodor Meleşcanu ignoră rezultatele unui concurs organizat de MAE, pentru a-şi numi fiul vitreg într-o funcţie de consul general;Decembrie 1989: Ion Iliescu şi sfârşitul “Revoluţiei”;Teroarea in regimul stalinist. Gulagul; Diavolul în istorie;20 de teze despre communism(satanism); Dragnea, Stalin și Partidul; “Noua ordine mondială”: comunism la scară globală – chiar dacă poartă o mască de umanoid;Sindromul broaştei fierte – cum suntem omorâţi încet dar sigur; „ACTUL DE LA 23 AUGUST” VAZUT DE AUTORI SI CRITICI; CĂRŢI RARE, CĂRŢI INTERZISE, CĂRŢI BLESTEMATE; Top 6 scriitori faimoşi care au fost interzişi; Cei mai celebri 100 de scriitori din toate timpurile; Pentru cine bat clopotele?,,Sabia Verii” de Rick Riordan;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mb.jpg JURNALUL UNUI NEBUN; „Procesul” lui Franz Kafka ; Franz Kafka – Procesul; 10 Scriitori Care Ar Fi Meritat Premiul Nobel; Haruki Murakami – În Căutarea Oii Fantastice; Ernesto SABATO. Despre eroi şi morminte; RĂZBOI ÎN UCRAINA: Presa elveţiană scrie că patriarhul ortodox rus Kiril a lucrat pentru poliţia politică sovietică; HITLER ȘI PUTIN: 1938 ȘI 2022; Theodor Paleologu: Vladimir Putin nu e nebun clinic, dar e un caz de patologie a puterii. I s-a urcat la cap / Rolul pe care îl joacă Patriarhul Kiril este absolut odios, sinistru; Papa i-a spus lui Kiril să nu fie „băiatul de altar al lui Putin”: Mi-a citit, cu un cartonaș în mână, toate justificările războiului; Patriarhul Kiril, păstorul ce-și mănâncă turma; Cum de-nazificăm Rusia (II). Trista soartă a liberalismului rusesc de tranziţie; Putinizare generală;Putinizarea globalizării este abia începutul sfârşitului, pentru că miliarde de oameni nu vor să se nască din nou (Ioan, cap.3 / Rom. cap.6) şi au ca tată pe diavol (Ioan cap. 8/44); Totuşi… Apocalipsa Europei?Nouriel Roubini, supranumit „profetul apocalipsei”, spune că SUA și China sunt pe curs de coliziuneAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cc.jpg citeste mai multe »


Preoţii ne mint, ca să pupăm icoana (Ps.115 şi 135) făcătoare de bani! Politrucii ne manipulează, ca să poată nivela calea celor 2 Fiare iconate (Ap.13)! Baştanii ne exploatează; Masonii ne îndoapă cu gogoşi, pentru întronarea Anticristului! Şi alţi putinişti, maoişti, nazişti, neo-marxişti, babilonişti globalizează satanizarea lumii! Dar…” Dumnezeiasca Lui putere ne -a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne -a chemat prin slava şi puterea Lui, prin cari El ne -a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplină cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia vecinică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. De aceea …” (2 Petru 1/3-12)

Icoanele (facatoare de bani ) sunt idoli și închinarea la ele este idolatrie, iar “minunile” lor sunt din iad!OMULE, ORICINE AI FI, ALEGE INTRE „FIUL” SATANEI-KARL MARX,SI FIUL LUI DUMNEZEU,  ISUS CRISTOS ; MOASTELE, INCHINAREA LA SFINTI SI LA ICOANE: IDOLATRIA INTRATA IN CRESTINISM; CONCLUZII DESPRE BUNATATEA LUI DUMNEZEU IN VECHIUL TESTAMENT;De ce ne este dor de parinti si nu ne este dor  de Cer si de Parintele tuturora? „Razboaie si vesti de razboaie”…Distrugerea Ierusalimului – un model al sfarsitului lumii…“O stramtorare cum n-a mai fost”…Taina faradelegii…Fiara din mare…Puparea de oase-Închinarea la duhul morții, prin moaște și relicve nu numai ca este bolnavicioasa,dar este si NEDUMNEZEIASCA …DUMNEZEUL FILOSOFILOR GRECI NU ESTE DUMNEZEUL BIBLIEI…REFORMA RELIGIEI CRESTINE 1517 – GANDURI LA A 500-A ANIVERSARE…Cum ne rataceste (pentru castiguri marsave) Religia morții prin “sfântul mormânt”, prin „lumina sfântă”, și prin închinarea la cruce,nu la cel Crucificat!Cui trebuie sa „platim” pentru a ne marturisi si ierta pacatele? Iisus a luptat pana la sange, sa invinga orice pacat si sa ierte gratuit pe orice pacatos, chiar impovarat cu un munte de pacate…Puterea crucii…“Atentie, se-nchid usile !”…Vremea fiarelor – Fiara cu coarne de miel…Ultima criza a lumii…„Semne in soare, luna si stele”“…Fiindca stie ca are putina vreme”…Cine sunt Gog si Magog din profetiile lui Ezechiel si Apocalipsa?Rade harb de oala sparta… Preotul Andrei Rusu: „Politicienii slujesc diavolului atunci când mint” Preotii mint poporul de mii de ani si, dupa rastignirea lui Isuss, rastignesc lumea, deci si pe poporul roman-cu pomeni, bani, idoli iconati, muti,surzi, mortali; De aceea fura la vedere, mint, manipuleaza, exploateaza si merg mina in mina cu instrumentele mortii, cu statul si cu guvernantii, neplatind nici taxe, impozite-ANAF evită controlarea celor 20 de mii de biserici. Iata munti de Banii negri ai Bisericii miliardare, ascunși sub  sutane! !Ceaiuri din plante recomandate pentru ameliorarea afectiunilor digestive;Topul celor 4 plante medicinale împotriva durerilor articulare;Top 10 plante medicinale din spațiul românesc; Topul plantelor cu proprietăți diuretice-Sfaturi Practice; Top 5 plante medicinale cu efect panaceu. De ce ocupă muşeţelul primul loc al clasamentului alcătuit de homeopaţi; Cele mai eficiente plante medicinale; Cele mai eficiente tratamente pentru constipatie-Cuprins… 10 antibiotice naturale, eficace in tratarea infectiilor;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 321-1.jpgDacă Unirea Poporului ne-a întregit Tara, vom câştiga tot Cerul, dacă ne unim cu Dumnezeu, prin Singurul Om de legătura dintre noi şi El- Prietenul tuturor Păcătoşilor, plin de pocăinţă, credinţă, milă, iubire Cristică; Acestea şi alte daruri DUMNEZEIEŞTI ne unesc, într-adevăr, prin botezul în moartea Lui, făcut, nu pentru bani; Căci nu se poate uni hoţia, curvia, minciuna şi alte roade satanice (Gal.5/19-21) cu Adevărul, Dreptatea, Iubirea s.a. Cârpelile voastre nu ţin o veşnicie (Mat.9/16-17)… Învăţătura Dumnezeiască nu poate fi amestecată cu idolatria preoţească, turnată în inimi spurcate cu datini, pomeni, bani, tradiţii, lecţii false; ” Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om… Dar, ce iese din gură vine din inimă şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Mat.15/11-9)… De aceea “Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.” (Ieremia, 5/30)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7.jpg(Daca Poporul Roman ramane sclavagizat in pacatul putinizant, nu scapa de minciuna,hotie,saracie,preacurvie,betie si orice demonie,  condamnata in Galateni ,cap. 5/19-21) ;ROMANIA APLICA MODELUL PUTIN: FOSTII AGENTI SECRETI – ”REDISTRIBUITI” IN ADMINISTRATIA STATULUI; Scurgerile de informații de la Pentagon: ce știm până acum (analiză France 24); De ce documentele scurse de la Pentagon privind războiul din Ucraina sunt deosebit de sensibile’; Dezvăluirile lui Edward Snowden; Planurile secrete ale Rusiei pentru țările baltice au fost dezvăluite; Tot ce nu știai despre Edward Snowden și cum a ajuns dușmanul Americii;Vaticanul Lucrează Cu Serviciile de Informații Ale Armatei Americane Pentru Dezvăluirea Extraterestră; Manipularea maselor și torturarea psihologică a majorității popoarelor… simultan; Jaf de proporții biblice în pădurile României (II); România subjugate; Ipocrizia justiției și telefonul cu fir; Sistemul se hrănește din prostia plebei; Cum îţi dai seama că eşti manipulat. Cele 10 principii ale manipulării maselor; Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”;  Eroul Ciolacu-  Liderul PSD are certificat de revoluționar și a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizație; (Adevaruri incredibil de bolnave…) Noi dovezi despre impostura șefului Medicamentelor: a picat admiterea la Facultatea de Farmacie, a intrat fără examen pe locurile studenților străini și a fost exmatriculat pentru absențe; Pe aici nu se trece fără șpagă! Investigație în vămile României; Manipularea maselor și arma PSI; Andrei Marga, dezlănțuit contra lui Soros – marele mogul: Soroșismul ca politică; Cum controlează Soros media; Sclavia romilor în spațiul românesc; Cum scapă bugetarii de lux, cu venituri cumulate, de supraimpozitarea cu 16%. Sumele exorbitante la care ajung unii; Omul care și-ar fi ucis și mama. Revista presei maghiare; Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de acoliții săi Bill Gates, Soros și Warren Buffet! Adrian Onciu: Rețeaua mafioților onorabili; Cel mai bun patolog din lume avertizează că sute de milioane de vaccinați fac cancer și devin infertili. Cine plătește pentru genocidul în desfășurare? Klaus Schwab, la Summit-ul Guvernului Mondial: Trebuie să stăpânim lumea!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5-1.jpgCe-i lipseşte „Marelui Reset” propus de Forumul Economic Mondial? Busola morală! Oficial chinez: credinţa în Marx mai bună decât „vrăjitoria” credinţei în religie;  Klaus Schwab, Xi Jinping – frăţie mare la întâlnirea online a grupului Davos; Mesaj de la Davos: nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți; Suntem prea mulți și inutili! Anunț șocant despre depopularea planetei; MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!”Davos și conspirația scrisorii furate; Europarlamentarul Terheș: Vladimir Putin este un exponent al Forumului Economic Global, alături de Merkel, Macron, Trudeau și alți „lideri globali”. O spune chiar Klaus Schwab; Distrugerea si cucerirea Romaniei fara razboi. Volumul 2 (Carte document) Autor: Mehedinti, Mircea Valcu; Mogulii din umbră. Un ambasador comunist, garantat de Predoiu de la SIE – omul din spatele Recorder; (Inca un sfant rozaliu,de negasit in Romania,PICTEAZA afaceri pentru pusculita neo-komunista…) Darius Vâlcov, dat în urmărire internațională după condamnarea la 6 ani de închisoare. Unde s-ar afla fostul ministru; Destrămarea imperiului și deputinizarea Rusiei. Cinci… PREGĂTIREA! După Orto-kiri-Putinizarea UCRAINEI urmează Papa (l) izarea lumii, fiindcă toţi mijlocitorii răului nu sunt pentru netezirea drumului spre Cer, cum a făcut Ioan pentru Hristos (Îs.40/3); ei trudesc la întronarea Anticristului, domnia Fiarei,” detronarea” Domnului, ca să facă din vechea inchiziţie un mizilic, faţă de roada martirajului viitor… VIRUSUL IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS;  ALERTA! ESTI CONTROLAT. SFÂRSITUL LIBERTATII RELIGIOASE; IEZUITUL roman; MEMORANDUMUL SECRET DE LA STRASBURG, SODOMIA SI NEW AGE; MINCIUNA IEZUITA A ÎNCALZIRII GLOBALE; PAPA FRANCISCO SI SODOMIA: STRATEGIA TÂLHARULUI LA DRUMUL MARE; RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI; Maimuțele pravoslavnice;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Nastase_Putin_1.jpgNazismul miruit cu tămâie sfințită; Cum va „modela” inteligența artificială „societatea viitorului”; (Globalizare- ochii tai nu plang ,pentru ca marsaluiesti peste cadavre!) Lavrov: Obiectivul strategic al Kremlinului în Ucraina este crearea unei „noi ordini mondiale”;Am avut un marinar, acum avem o epavă; Rusificarea României în documente istorice;Dictatura anormalității; RTV, televiziunea „folosită cu ticăloșie”;(Cand lasi banii sa te fure de la ochi…) Mugur Isărescu refuză să facă publice referatele în baza cărora Dan Voiculescu a fost publicat de Academia Română;Portretul KGB-istului la bătrânețe. Sau Putin, Lavrov, Soigu, Kiril; Cartea unui supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz dezvăluie Rădăcinile naziste ale „Uniunii Europene”; NU VĂ VACCINAȚI CU NICI UN CHIP! Din 2005 pregăteau… Un vaccin provocat de un virus respirator, care (zic ei) SĂ INHIBE GENA RESPONSABILĂ CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU…Avertisment: controlul tuturor datelor absolute despre tine te controlează absolut; Will the Rise of Sex Robots Mean the End of Relationships?Sex robots are on the horizon. And this might be a problem… Zona de război: Noile date Pfizer dezvăluie rate îngrozitoare de avort spontan;Politicienii americani care au proxenetizat America la cultul WEF/Davos; Klaus Schwab: „Avem mijloacele de a impune starea lumii”; Klaus Schwab: „Regula dictatorială tehnocratică a unei elite mici”; Încalcă regulile? AI nu vă va arăta nicio milă; AI va fi venerat ca Dumnezeu, dar nu vă așteptați la milă; Tehnocrația: Sistemul de operare pentru noua ordine internațională bazată pe reguli…(putinisto-chineziste!); Birocratia,hotia,saracia,fiscalitatea,neplata, coruptia,avortul si multe alte mizerii si nepotisme continua sa pustiiasca TARA!… România a pierdut 3,7 milioane de cetățeni în ultimii 30 de ani. Doar 19,05 mil. locuitori înregistrați la ultimul recensământ, la fel ca în urmă cu 55 de ani citeste mai multe »


  Oricine se încrede (nu în Creator), ci în om şi-l ia ca model, (Ieremia 17/5), devine nazist, stalinist, putinist, maoist, fatalist, bârfitor, preacurvar (Gal.5/19-21), neo-marxist, deci satanist; Să nu uităm, ca Noi, TOŢI, încă din coapsele lui Adam i-am întors spatele Creatorului şi i-am dat dreptate gunoierului, care ne-a făcut una cu el, transformându-ne inima într-o “toaletă”… (Marcu 7/14-23 şi Ps. 51/5)! Apoi, când a venit Salvatorul ca să ne ÎNDUMNEZEIASCĂ, l-am primit într-un grajd… Tot NOI l-am legat, scuipat, încoronat cu spini şi cu suferinţe; Chiar dacă el s-a jertfit pentru noi şi ne-a strămutat în Sine (Col.3/3), l-am răstignit! Dar acum- de ce nu-l primim nici pe Duhul Sfânt! Ce vină are, de-l întristăm (Ef.4/30)? Şi pentru asta ne-a dăruit lecţia de pocăinţă din Daniel, cap. 9, pentru ca oricine se căieşte, să se întoarcă la El, să-şi ceară iertare, să se lipească de El,nu de ea (1 Ioan 2/15-17), să se împace şi să devină Una cu Duhul Sfânt, aşa cum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt Una; Omul înnoit îl primeşte dimpreună cu toate cele DUMNEZEIESTI- iertare, credinţă, blândeţe, împăcare, dragoste (1 Cor. cap.13) şi cu alte bunătăţi; Pentru asta…” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care…” (F.Ap. 17/30-31) Să-l credem, pe Cuvânt, ca Dumnezeu nu vrea” moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă dela calea voastră cea rea! Pentruce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel? “(Ezech. 33/11) Să ne întoarcem la Acela care este cel mai mare, tare, darnic, bun, veşnic şi sfânt- Tată Adevărat, (pentru că orice om adamic are ca tată pe diavol –Ioan 8/44); Să primim înnoirea Dumnezeiască, dăruită de Hristos, căci prin naşterea din nou din Sămânţa Învăţăturii Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) ne…” altoieşte”; Duhul Sfânt este mai priceput şi mai valoros decât noi, toţi, la un loc; Să-l întronăm drept Căpetenie şi, numai împreună cu el (Ioan cap.15) să conlucrăm continuu, căci fără el ne mănâncă moartea a doua (Ap. Cap.20); Pentru că nimic bun nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7), să-L căutăm (Mat. 7/7) şi să rămânem Una cu Duhul Adevărului; Să conlucrăm cu el-Căpetenie- întotdeauna, căci numai el face totul DUMNEZEIEŞTE (Gen. 1/31) şi pentru totdeauna (Ecl.3/11-14); Până şi cei mai mândri, aroganţi, trufaşi, ingâmfaţi-demonizaţi, sunt chemaţi (Mat. 11/28-30) să-l întroneze, integru, integral, prioritar şi suveran-in toate;” Fiindcă este scris: “Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, ca orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” (Romani 14/11- 12)

Plante medicinale considerate superalimente; 15 plante medicinale pentru sanatate; Plante Medicinale – A… etc;Alunul (corylus avellana); Ardei (capiscum annuum);Plante Medicinale – Top 10 plante care se gasesc in Romania; Culegerea si pastrarea plantelor medicinale; Plante medicinale (și alți aliați) care au beneficii pentru imunitate; Țelină  -aliment sau medicament? Plante medicinale și aromatice bune în bucătărie; Terapia cu plante medicinale – beneficii și precauții; Coada calului ajuta inima sa functioneze normal; Bomboane Bio de tuse cu plante medicinale, 75 g, Bio4You contine radacina de lemn dulce; Care sunt cele profitabile culturi de plante mai medicinale; Plante medicinale din flora spontană de la care se utilizează rădăcinile şi rizomii; Top 5 ceaiuri din plante medicinale existente în România; CREMA CU BRUSTURE;PRINCIPII DE ADMINISTRARE A ”NATURISTELOR”; Gălbenelele (Calendula officinalis): ce beneficii și ce proprietăți au;Cum pregătim acasă cremă de gălbenele și la ce o întrebuințăm?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este i.jpgDumnezeu ne-a dat Ziua Sabatului pentru  odihna noastră, după ce şi El s-a odihnit de toate lucrările Lui, ca să ne umplem (nu cu învăţăturile/toxinele gunoierului cosmic), ci- cu tot felul de binecuvântări Duhovniceşti- doar ÎN Hristos (Fil.4/13); Chiar dacă nu-l băgăm în seamă (Îs.53/3) şi nici nu-l primim (Ioan 1/11), ni l-a dăruit   pe Domnul Sabatului, dimpreună cu Învăţătura Lui, cu neprihănirea, pocăinţa, credinţa, iertarea, bunătatea, împăcarea, iubirea Lui, dar noi rămânem sclavii satanei şi-L ţinem la uşa inimii pe Iisus, după ce l-am prigonit şi din biserici! (Ap.3/20) De ce nu dăm morţii împietrirea, viclenia, răutatea, propria credinţă (strămoşească), odihna sau pocăinţa omenească? Nu credem că El a murit şi pentru sfârşitul (adică împlinirea-intruparea) Legii, ca să ne facă una cu Harul prin care putem totul- ÎN Hristos! El s-a făcut blestem pentru noi, ca să devenim una cu răstignirea Lui (faţă de sine, de păcat, faţă de satan), ca să rămânem una cu îngroparea, cu înfierea, înălţarea, trăirea, rodirea Duhovnicească… dar şi cu învierea Cristică prin botezul în moartea Lui (Rom 6/1-14)

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ui-1024x701.jpgCum straluceste Sabatul în Noul Testament? Sambata a fost  randuita pentru evrei, in amintirea iesirii din Egipt, pentru ca prin Hristos -TOTI, sa iesim din noi insine, prin botezul in Moartea Lui (Rom.cap 8)…Sabatul în Coloseni 2- de Andy Nash…VIAȚĂ DIN BELȘUG- O ÎNTÂLNIRE SĂPTĂMÂNALĂ CU DUMNEZEU…Sabatul in Noul Testament…Fiul lui Dumnezeu este Domn chiar SI al Sabatului (Luca 6:5 )Lumini peste veacuri-VOLUMUL IAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este r.jpgSabina Wurmbrand – Nobletea suferintei; Richard Wurmbrand – 100 de Meditatii din inchisoare | Audio Dan Bercian etc; Mari Români; Pastorul Richard Wurmbrand este unul dintre cei mai cunoscuți supraviețuitori ai gulagului românesc, fiind… În sfera tăcerii. Richard Wurmbrand în dosarele Securității – Ediție îngrijită de Maria Hulber; Cercetător Maria Hulber: „Studiind dosarele de urmărire ale lui Richard Wurmbrand, am avut impresia că privesc trei vieți într-una singură”;(Cand lucrezi fara Dumnezeu…) Sinuciderea celei de a treia Rome (II). Națiune rusă și ortodoxie post-sovietică; După ce globaliştii Kiry-Putinirii ne băga în beznă, urmează şantajul cu “bomba alimentară” şi cu alte muniţii naziste; Dar… Nu pierdem nimic dacă noi, TOŢI, credem că pe cruce El a zis (şi s-a făcut) ca şi în Geneza, cap. 1: iartă-i… Atunci ne-a dăruit TUTURORA-iertarea Dumnezeiască; Noi doar trebuie s-o accesăm şi…(Sfantul Ion cel PeSeDian a pus temelia  lui Satan in Romania!) Acum 25 de ani, în a doua zi de Crăciun, ILIESCU a legalizat AVORTUL. În 1990, s-au produs peste 1 MILION de întreruperi de sarcină; Inteligența Artificială va fi folosită ca ARMĂ împotriva Creștinismului; Uniunea Sovietică – Prima ţară care a legalizat avortul;SOCIALISMUL FABIAN – De ce e important pentru ca un creștin să fie informat despre câteva aspecte concrete ce privesc această ideologie periculoasă și despre organizația sa?EVANGHELIA SOCIALĂ, CONSILIUL BISERICILOR ȘI SOCIALISMUL FABIAN; Noua religie mondială în 2022 ? Este noua ordine mondială o ordine satanică? (III)Corectitudinea politica. Religia marxista a noii ordini mondiale – Lind, William S….1 SUPER MEMORANDUMUL: NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ şi BISERICA… Numele lui Dumnezeu (YAHVEH – YHVH) însemnat numeric în ADN-ul uman, în fiecare celulă; Vaccinarea cu ARN-mesager este inginerie genetică ireversibilă – MODIFICAREA GENETICĂ A OMULUI;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este hh-1024x556.pngManipularea și controlul omului prin inginerie genetică și nano-tehnologie; Oprah Winfrey, cre(ș)tinismul New Age și homosexualitatea ca „DAR” divin;Generația smartphone crescută cu pornografie hardcore – Biserica trebuie să abordeze tsunamiul care vine; De ce ar trebui sa lupte Biserica impotriva pornografiei? Papa Francisc, declarație care zguduie Biserica Catolică: „Preoți și călugărițe se uită la pornografie pe Internet”;Papa Francisc discută despre avort, pornografie și identitatea de gen cu tinerii din Generația Z;Preotul acuzat de pornografie infantilă. Superiorii îl lasă să slujească în biserică; Un raport oficial arată că aproape 5000 de copii au fost abuzați sexual în Biserica Catolică din Portugalia/ Cele mai răsunătoare scandaluri sexuale din Biserica Ortodoxă Română; Cel ce vă dă Duhul; Faptele Apost 17:30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă; Trebuie omul să se întoarcă la Dumnezeu? Astăzi mai este timp de har! de Hendrik Leendert Heijkoop; Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui; Casa credinciosului- din revista „Cercetați Scripturile”; Nu Dumnezeu ne pedepsește, dar faptele noastre ne pedepsesc; DUMNEZEU NU DORESTE MOARTEA PACATOSULUI… Eşti pregătit pentru judecata dreaptă a lui Dumnezeu? 52 de trepte spre CER- Treapta 1 (Matei, cap 1-4):Alin Lolos – V A I… (Dupa modelul preotimii care l-a  tradat pe Hristos,ca sa- l iconize pentru bani…)  Istoric austriac: În sânul Bisericii Ortodoxe Române există tendințe proruse și anti-occidentale. “E un moment de răscruce”; State v. Dumnezeu: O privire mai profundă asupra războiului religios intensificator;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uj.jpg100 de ani de crime odioase. Partidul Comunist Chinez la centenar; (Daca Poporul Roman ramane sclavagizat in pacatul putinizant, nu scapa de minciuna,hotie,saracie,preacurvie,betie si orice demonie, condamnate in Galateni ,cap. 5/19-21) ;ROMANIA APLICA MODELUL PUTIN: FOSTII AGENTI SECRETI – ”REDISTRIBUITI” IN ADMINISTRATIA STATULUI; Scurgerile de informații de la Pentagon: ce știm până acum (analiză France 24); De ce documentele scurse de la Pentagon privind războiul din Ucraina sunt deosebit de sensibile’; Dezvăluirile lui Edward Snowden; Planurile secrete ale Rusiei pentru țările baltice au fost dezvăluite; Tot ce nu știai despre Edward Snowden și cum a ajuns dușmanul Americii;Vaticanul Lucrează Cu Serviciile de Informații Ale Armatei Americane Pentru Dezvăluirea Extraterestră; Manipularea maselor și torturarea psihologică a majorității popoarelor… simultan; Jaf de proporții biblice în pădurile României (II); România subjugate; Ipocrizia justiției și telefonul cu fir; Sistemul se hrănește din prostia plebei; Cum îţi dai seama că eşti manipulat. Cele 10 principii ale manipulării maselor; Biserica și manipularea maselor, explicate din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”;  Eroul Ciolacu-  Liderul PSD are certificat de revoluționar și a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizație; (Adevaruri incredibil de bolnave…) Noi dovezi despre impostura șefului Medicamentelor: a picat admiterea la Facultatea de Farmacie, a intrat fără examen pe locurile studenților străini și a fost exmatriculat pentru absențe; Pe aici nu se trece fără șpagă! Investigație în vămile României; Manipularea maselor și arma PSI; Andrei Marga, dezlănțuit contra lui Soros – marele mogul: Soroșismul ca politică; Cum controlează Soros media; Sclavia romilor în spațiul românesc; Cum scapă bugetarii de lux, cu venituri cumulate, de supraimpozitarea cu 16%. Sumele exorbitante la care ajung unii; Omul care și-ar fi ucis și mama. Revista presei maghiare; Templul Satanic din SUA anunță că va fi vârf de lance în lupta pentru liberalizarea totală a avortului alături de acoliții săi Bill Gates, Soros și Warren Buffet! Adrian Onciu: Rețeaua mafioților onorabili; Cel mai bun patolog din lume avertizează că sute de milioane de vaccinați fac cancer și devin infertili. Cine plătește pentru genocidul în desfășurare? Klaus Schwab, la Summit-ul Guvernului Mondial: Trebuie să stăpânim lumeaCe-i lipseşte „Marelui Reset” propus de Forumul Economic Mondial? Busola morală! Oficial chinez: credinţa în Marx mai bună decât „vrăjitoria” credinţei în religie; Klaus Schwab, Xi Jinping – frăţie mare la întâlnirea online a grupului Davos; Mesaj de la Davos: nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți; Suntem prea mulți și inutili! Anunț șocant despre depopularea planetei; MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!”Davos și conspirația scrisorii furate; Europarlamentarul Terheș: Vladimir Putin este un exponent al Forumului Economic Global, alături de Merkel, Macron, Trudeau și alți „lideri globali”. O spune chiar Klaus Schwab; Distrugerea si cucerirea Romaniei fara razboi. Volumul 2 (Carte document) Autor: Mehedinti, Mircea Valcu; Mogulii din umbră. Un ambasador comunist, garantat de Predoiu de la SIE – omul din spatele Recorder; (Inca un sfant rozaliu,de negasit in Romania,PICTEAZA afaceri pentru pusculita neo-komunista…) Darius Vâlcov, dat în urmărire internațională după condamnarea la 6 ani de închisoare. Unde s-ar afla fostul ministru; Destrămarea imperiului și deputinizarea Rusiei. Cinci… PREGĂTIREA! După Orto-kiri-Putinizarea UCRAINEI urmează Papa (l) izarea lumii, fiindcă toţi mijlocitorii răului nu sunt pentru netezirea drumului spre Cer, cum a făcut Ioan pentru Hristos (Îs.40/3); ei trudesc la întronarea Anticristului, domnia Fiarei,” detronarea” Domnului, ca să facă din vechea inchiziţie un mizilic, faţă de roada martirajului viitor… VIRUSUL IEZUITILOR, VACCINAREA SI PROROCUL MINCINOS;  ALERTA! ESTI CONTROLAT. SFÂRSITUL LIBERTATII RELIGIOASE; IEZUITUL roman; MEMORANDUMUL SECRET DE LA STRASBURG, SODOMIA SI NEW AGE; MINCIUNA IEZUITA A ÎNCALZIRII GLOBALE; PAPA FRANCISCO SI SODOMIA: STRATEGIA TÂLHARULUI LA DRUMUL MARE; RELATIA ÎNTRE CONTROLUL MENTAL, ECUMENISM SI SEMNUL FIAREI; Maimuțele pravoslavnice;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 5.jpgNazismul miruit cu tămâie sfințită; Cum va „modela” inteligența artificială „societatea viitorului”; (Globalizare- ochii tai nu plang ,pentru ca marsaluiesti peste cadavre!) Lavrov: Obiectivul strategic al Kremlinului în Ucraina este crearea unei „noi ordini mondiale”;Am avut un marinar, acum avem o epavă; Rusificarea României în documente istorice;Dictatura anormalității; RTV, televiziunea „folosită cu ticăloșie”;(Cand lasi banii sa te fure de la ochi…) Mugur Isărescu refuză să facă publice referatele în baza cărora Dan Voiculescu a fost publicat de Academia Română;Portretul KGB-istului la bătrânețe. Sau Putin, Lavrov, Soigu, Kiril; Cartea unui supravieţuitor al lagărului de la Auschwitz dezvăluie Rădăcinile naziste ale „Uniunii Europene”; NU VĂ VACCINAȚI CU NICI UN CHIP! Din 2005 pregăteau… Un vaccin provocat de un virus respirator, care (zic ei) SĂ INHIBE GENA RESPONSABILĂ CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU…Avertisment: controlul tuturor datelor absolute despre tine te controlează absolut; Will the Rise of Sex Robots Mean the End of Relationships?Sex robots are on the horizon. And this might be a problem… Zona de război: Noile date Pfizer dezvăluie rate îngrozitoare de avort spontan;Politicienii americani care au proxenetizat America la cultul WEF/Davos; Klaus Schwab: „Avem mijloacele de a impune starea lumii”; Klaus Schwab: „Regula dictatorială tehnocratică a unei elite mici”; Încalcă regulile? AI nu vă va arăta nicio milă; AI va fi venerat ca Dumnezeu, dar nu vă așteptați la milă; Tehnocrația: Sistemul de operare pentru noua ordine internațională bazată pe reguli…(putinisto-chineziste!)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uy-1024x775.jpg citeste mai multe »


Chinezăriile putiniste nu ţin loc de, mâncare, armonie, iertare, dragoste (ca la Carte- 1 Cor. cap.13); Ele păcălesc lumea şi cu falsa pace; Nu de la ei, ci de la Prinţul Păcii, primim împăcarea veşnică, fără cheltuielile dezarmării… (Ioan 14/27), dacă ne pocăim,( pentru a da afară din inima transformată de gunoierul satan intr- o toaletă cu lături demonice- Marcu 7/14-23)… Voi,” împăciuitorilor”, dacă nu vă naşteţi din Sămânţa Păcii lui Dumnezeu (Luca 8/11), nu iubiţi nemuritoarea Pace; Degeaba vă lăudaţi că slujiţi şi iubiţi împăcarea globală, luând hotărâri fără Dumnezeu (1 Ioan 4/20), bizuiţi pe tancuri nucleare… “Vai, – Zice Domnul-de copiii răzvrătiţi, cari iau hotărâri fără Mine, fac legăminte cari nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat! Ei se pogoară în Egipt, fără să Mă întrebe, ca să fugă supt ocrotirea lui Faraon şi să caute un adăpost supt umbra Egiptenilor! Dar, ocrotirea lui Faraon vă va da de ruşine şi adăpostul supt umbra Egiptului vă va da de ocară… Dar toţi vor rămânea de ruşine, din pricina unui popor, care nu le va fi de folos, nici nu -i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre ruşinea şi ocara lor „… Căci ajutorul Egiptului nu este decât deşertăciune şi nimic; de aceea eu numesc lucrul acesta: zarvă fără nici o ispravă.„ Du-te acum-zice Domnul-de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă şi sapă-le într’o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci… “(Îs. 30/1-) De aceea, cât se mai poate, să ne umplem cu Duhul Sfânt, ca să nu ne mai mintă “împăciuitorul” acestei lumi, care, deja a căzut (în cap) din Cer (Luca 10/31); Nu va mai luaţi după acest fals “stăpânitor” – uzurpator şi nu-l mai credeţi; Nu-i mai plătiţi chiria şi nu mai munciţi pentru el… Umfla ţi-i chiria , basculaţi-l la groapa de gunoaie, pentru că (DEJA) este aruncat afară (Ioan 12/31) şi este judecat (Ioan 16/11) pentru gheena veşnică (Ap. Cap. 20)

 „Voi aveţi de tată pe diavolul!” Autor: A. W. Tozer  ;Percepția mea asupra Duhului Sfânt…  Studiul epistolei 1 Petru (3) Hendrik Leendert HeijkoopPârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.(Apocalipsa 12:10)… El de la început a fost ucigaș.(Ioan 8:44); Cine este Lucifer? Un CRIMINAL! De ce s-a răzvrătit Lucifer: totul a început cu narcisismul; Lucifer s-a ispitit singur hrănindu-și gânduri și pofte care l-au dus la cădere; Căderea lui Lucifer: de ce l-a lăsat Dumnezeu să cadă? Cine este Satana? Un tiran, un terorist, un uzurpator, un …mincinos… Dar Dumnezeu nu e un tiran!; Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe Muntele Adunării […], voi fi ca Cel Preaînalt.(Isaia 14:13-14)
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mnm-1-724x1024.jpgSalvarea noastră nu vine nici de la komunişti, capitalişti, papalişti, globalişti sau alţi masonişti, deci satanişti, ci numai de la cel mai mare, mai tare, mai bogat, mai darnic, mai iubitor-jertfitor şi mai sfânt din univers… Cât nu este prea târziu, pocăiţi-vă şi daţi-i Lui toate dejecţiile gunoierului cosmic, cuibărite în inimile nenăscute din nou (Mat.15/10-20) şi, prin naşterea din nou, (Ioan, cap.3), prin TRANSFUZIA gratuită cu Sânge, Gândire, Învăţătură, Spirit Dumnezeiesc, lepădaţi-vă de satan şi de toate invăţăturile,vicleniile,otrăvurile , spurcăciunile dezavuate în Galateni, cap. 5/19-21, pentru a vă umple cu Plinătatea Duhovnicească- dimpreună cu toate ale Sale (Rom.8/32) Cine crede în Hristos- Prietenul păcătoşilor, primeşte şi taina lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile bunătăţii, blândeţii, dragostei, iertării, sfinţeniei, cunoaşterii, priceperii şi ştiinţei (Col. cap.2)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 4-726x1024.jpgChipurile Diavolului: Mao, monstrul chinezesc – cel mai mare criminal din istoria planetei…(Nu scapam de ILESTI, nici in mormant???)Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov ; (Pentru ca a citit despre dragostea celor 2 FIARE APOCALIPTICE  din Ap.cap. 13 …)Premierul Poloniei: Axa China-Rusia este periculoasă; Cinci regiuni din Federația Rusă intenționează să inițieze un referendum-online cu privire la separarea de Moscova ;(Aghezmuirea genocidului chinez de catre PAPA-ia…)Wall Street Journal: Despre catolici și comuniștii chinezi; Primul raport independent despre genocidul Chinei împotriva uigurilor: „A încălcat toate clauzele Convenției Națiunilor Unite”;Genocidul uigur, „Charlie Hebdo” și „sufletul slav” ; Islamul Chinei. Provincia Xinjiang – mărul discordiei. Identitate, politică și geopolitică; Holocaustul chinez: perioada cand diavolul s-a intrupat in om. Citeste o poveste socanta; Maia Sandu la București: „Știm că sângele apă nu se face…” 

  Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 65.jpg

Ei sunt eliberatorii despre care mi se vorbea la scoală 1945 – 1949 ? Povestea amară a Teodosiei Cozmin și a românilor basarabeni deportați în Siberia; Peste 1 milion de copii răpiți din Ucraina de către Rusia de la începutul războiului;  Actorie religioasă în toată regula; O ÎNTREBARE FUNDAMENTALĂ: sunteți siguri că știți ce e liberalismul, social democratia, socialismul sau comunismul?Declaraţie de protest privind lichidarea de către Dodon a Muzeului Ocupaţiei Sovietice;România, ciuca bătăilor în „Imperiului Haosului European” – unica soluţie salvatoare : RoExit! (Cand Satan tuna,se aduna… dedicațiilor, dintre care menționăm: „Președintelui Federației Ruse. Vladimir Vladimirovici Putin, slujitor al Sfintei Rusii”…) Gelu Voican Voiculescu: „Astăzi vom fi păgâni”;     Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 66-2.jpgDrepturile istorice ale românilor asupra Basarabiei (3),de Prof. univ. dr. Corvin Lupu;Pământul Țării s-a vândut străinilor. Ești mulțumit, Emil Costantinescule?! România nu va fi niciodată în cărţile lor, decît pentru jupuit; Nordul Bucovinei n-a coborât de pe cruce; Tatăl lui Klaus Schwab a folosit munca sclavilor și a prizonierilor de război- Așchia nu sare departe de trunchi…Marea scrânteală ideologică a Occidentului; Quo vadis Europa? Liderii lumii şi ruşinile continentului; Peste ani, Forumul de la Davos va rămâne ca un monument al prostiei; (Doar un fleac)…Arest preventiv pentru directorul ADS care a cerut 350.000 de euro șpagă ca să aranjeze o licitație;China nu va ezita să declanşeze un război, dacă Taiwanul își declară independent; Marele jaf comunist: Dispariția moșierilor din Teleorman…   Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este yy.jpg(Doar cativa )Martirii chinezi…Studiu: Religia bate ateismul în China; Ţările cu cei mai mulţi atei. China se află pe primul loc; Noua religie atee din Apus; Ateismul de stat; Topul țărilor cu cei mai mulți atei; Diferitele tipuri de ateism. Un miliard de atei în întreaga lume; Rolul ateismului în comunism. De ce religia și comunismul nu pot coexista; Cine ţine lecţiile la Davos? Neajunsurile Bisericii evanghelice contemporane Partea 1 si II; Este pace între întuneric şi lumină? Pentru iarna care vine trebuie să fii îmbrăcat cu Hristos; Coronavirusul numit Ecumenism-  Prevenţie… Ce a însemnat Crucea pentru Satan; MITURI MODERNE DESPRE RĂZBOIUL SPIRITUAL, PARTEA I; Capitolul 2 – Consecinte Teologice (17), Cetatea Sfântă – Noul Ierusalim- Written by Gabriel Baicu;Muzica dracilor în Casa lui Dumnezeu?Sfaturi ca sa auzi mai bine; Îți amorțesc mâinile? Iată AFECȚIUNILE de care poți suferi; Exerciţii pentru picioare care te ajută să elimini durerile de mijloc, şolduri şi genunchi; Leacul miraculos care poate vindeca boli grave: Ce au descoperit cercetătorii; Ce trebuie sa stii despre prajeli; Doza zilnica de usturoi necesara pentru tratarea hipertensiunii; Alimentele care iti detoxifiaza in mod natural organismal;Minciuni la medic care te pot costa scump; Alimentul care ucide milioane de oameni in fiecare an; Semne comune care iti pot spune ca ficatul tau este bolnav; Lidia Fecioru explica cum se pot curata vasele de sange chiar acasa; Tratamente cu RIDICHE NEAGRA, RACHITA, PRUN, PRAZUL, PORUMB si…etc

 
citeste mai multe »


“Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi! Dar celalt l-a înfruntat şi i -a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osânda? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n’a făcut nici un rău. Şi a zis lui Isus: Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta! Isus a răspuns:, Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23/39-43) Să învăţăm şi de la tâlharul din dreapta lui Hristos, când s-a pocăit în ultima clipă, în timp ce globalistul tâlhar din stânga îl ironiza! Fiindcă a început numărătoarea inversă a OMENIRII, să ne întoarcem la Adevăratul Tată (fiindcă orice om nenăscut din Sămânţa Învăţăturii lui Dumnezeu, are ca tata pe diavol –Ioan 8/44); Prin singurul Mijlocitor să ne cerem iertare, să ne împăcăm, să-i dăm lui desaga nelegiuirilor, pentru a deveni Una cu Duhul Sfânt, pe care ni l-a trimis, ca să ne facă viaţa veşnică şi mai uşoară; Să credem că acesta este mai bun, mai corect, mai sfânt decât noi toţi şi, de aceea- să-l primim cu toate darurile, roadele -iertarea lui (Luca 23/34), cu dragostea (1 Cor. cap.13), credinţa, pocăinţa (Marcu 1/15), cu… iubirea lui (Ioan 3/16); Pentru ca toţi suntem zămisliţi din păcat şi întrupaţi din nelegiuiri (Ps.51), să nu refuzăm, ci să îndurăm cu bucurie şi suferinţele naşterii din nou”… dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentrucă este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci… Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor şi să facă ce este bine.” (1 Petru 4/1-19) Să nu mai facem nimic fără el, fiindcă falimentam (Ioan 15/4-5); Pentru că nimic Dumnezeiesc nu locuieşte în omul neânnoit (Rom. cap.7) să rămânem în El Una şi să facem totul doar împreună cu Duhul Adevărului, căci el merită întâietate, suveranitate şi prioritate în toate (Gen. 1/31 şi Ecl. 3/11-14); Astfel, doar prin Harul Lui, dimpreună cu el putem totul în Hristos (Fil.4/13)

Ceaiurile care pot face mult rău sănătății; Cura cu suc de patrunjel are rezultate impresionante; Sucul de patrunjel si lamaie; ALIFIA de USTUROI da rezultate mai bune decat medicamentele obisnuite impotriva multor afectiuni; Elixirul stravechi cu USTUROI macerat in VIN ROSU care trateaza peste 100 de afectiuni; Ceaiul de cimbru te scapa imediat de tuse si febra; Prostata si plante vindecatoare; Ce semnale trimite organismul când tensiunea e prea mare sau prea mica; De ce e bine să mănânci măsline? Descoperă ce beneficii au pentru sănătate;10 alimente pe care le consumi in fiecare zi care contin o cantitate incredibil de mare de zahar; Elixirul care curata arterele si ficatul ; 12 alimente cu efect diuretic; „Darul cerului” sau rostopasca, remediu puternic pentru 150 de afecţiuni; Cum recunoastem si cum tratam stenoza mitrala; Cum îţi îmbunătăţeşti vederea fără ochelari; 4 cauze ale splinei mărite… etcAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ppo.jpgCine sunt Iezuiții?… ordinul din care face parte noul Papă, Jorge Bergoglio? (Miliardarul Kiril ii impaca pe iezuitii de stanga si de dreapta pe banii si sangele nostriu…)Demența celei de-A Treia Rome, RĂZBOIUL subteran al Moscovei: Patriarhia Rusă se luptă să acapareze Ortodoxia și să distrugă Patriarhia Ecumenică. Intervenția Americii;TERORISTII SECRETI – TINTA: AMERICA; Masoneria(total satanica),iezuitii(fiii intunericului) si alte organizatii,au legaturi stranse cu vaticanul din Apocalipsa…Ordinul iezuit si masonii … stiai de ei … ?! Lumea este condusă de catolici prin intermediul societăților oculte; Papa şi-a trimis trupele de iezuiţi sub acoperire in toate cultele religioase ca să înveţe şi să predice de la amvoane; Iluminaţii din Bavaria şi Testamentul lor diabolic; Mass-media şi prostituţia intelectuală;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 23.jpgRăzboiul rabinilor cu Rusia şi anunţul sioniștilor că vor acţiona pentru refacerea Ucrainei ca un „Mare Israel” (I), (II) ,(III); Raport: Vaticanul permite preoților să abuzeze sexual mii de copii; Vaticanul sub lupă: Preoţi acuzaţi de implicare în prostituţie, orgii şi pornografie; Premieră: un elev, preşedinte de onoare al Târgului de Carte Gaudeamus; Abuzurile preoților nu vor mai fi mușamalizate (Papa Francisc)… Pe aici nu se trece fără șpagă! Investigație în vămile României (Recorder);  Morișca șpăgilor la frontierele României. De ce este mai ieftin să intri în țară decât să ieși (Adevărul);  (INCA UN INGER ROZALIU A FOST GASIT NEVINOVAT)…Gabriel Oprea a fost achitat, în primă instanță, în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină; (Abia)…La cinci ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină, începe procesul ministrului Gabriel Oprea… Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 77.jpgAcoliții lui Putin, din Parlamentul European. Nume, tactici, legăturile cu Rusia; Fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior a fost eliberat condiționat ; (Doar o mica lista cu niste smenari…)Parlamentarii care au devenit din demnitari simpli puşcăriaşi; (Doar o mica lista cu niste smenari…)Parlamentarii care au devenit din demnitari simpli puşcăriaşi; (Pe banda rulanta  si…)Fostul senator PSD Cătălin Voicu a fost eliberat condiţionat; Era de asteptat ca ingerii lui Iliesca sa zboare iarasi… Viorel Hrebenciuc a fost eliberat din închisoare; Ca si multi alti bastani (negainari) scapa basma curata… Dan Șova, salvat a doua oară de CCR în dosarul CET Govora: „Pur și simplu nu mai pot! Nu mai văd sensul!”(Pentru ca lor le este frica de oameni destepti,manipuleaza si invatamantul lumii…)Noile legi ale educației, între regres și stagnare;  Elitele de la Davos și noul război cultural global; Patru ipoteze despre elita globală secular-corporatistă. Care e filosofia care stă la baza nenorocirilor produse in numele „progresului”! În țara lui Orwell ignoranța este putere; Viața după Marea Resetare: Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial și ale elitelor reprezentate de Klaus Schwab; Marea resetare sau reinventarea lui Marx; Editorial: Marea Resetare plănuită de globalişti ar putea să ne ducă în Epoca Sclavagismului şi a Feudalismului, din punct de vedere social;   Coperta revistei „Time” din 2 noiembrie 2020 spune totul: ni se pregăteşte „Marea… Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 11-1.jpg Stiati ca… 1000 de lucruri ciudate, dar adevarate – National Geographic;  Divertisment- Știați că   ??? Ouale ne fac mai destepti… Aici aveţi o colecţie „Ştiaţi că…” William Carlos Williams; Walt Whitman; Emil Cioran; Feodor Dostoievski; Reflectii si maxime – Feodor Dostoievski; Mario Vargas Llosa; Peste 1000 de roboţi au dansat simultan pentru Cartea Recordurilor; Ziarul Metropolis, pe locul trei în topul articolelor viralizate; 16 milioane de tone de gaze refrigerante cu efect de seră, introduse ilegal pe piaţa europeană, România, pe locul 4 pe continent; SAMUEL BISTRIAN, omul care încalță copiii săraci ai lumii: „Am realizat, încă de la o vârstă fragedă, că viața mea are un scop.” Undeva, cândva… Doctor Jivago; Romulus Rusan, cronicar de cinema; Citi oameni a omorit comunismul? Si cine erau ei?* (How many people did communism kill? And who were they?); Povestiri de viață din anii deportării în Siberia românească; Un demers pentru o istorie a Gulagului romanesc; VLADIMIR TISMĂNEANU – STALINISM PENTRU ETERNITATE; Cele mai bune 3 cărţi despre comunism şi efectele sale în lume; EU ȘI COMUNISMUL- Îmi cer iertare…de Alex Ștefănescu; Instaurarea regimurilor comuniste in Europa de Est. Comparatie; Regele Mihai despre instaurarea comunismului în România; „Comunismul a fost orgasmul intelectualilor”…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este uu-1.jpgNu credeţi că se apropie ziua când „copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî!” (Mat.10/21 b) OARE nu a sosit vremea să credeţi, că prin răstignirea lui Iisus, am murit faţă de plăcerile de o clipă ale senzualităţii (1 Cor. cap 7)? Nu credeţi că s-a săturat şi Dumnezeu de toate ale noastre? A sosit ziua, când Cerul are nevoie şi de copii ai făgăduinţei, nu doar… De aceea Hristos nu poate locui în „T emplul „vostru, pentru că sunteţi cu inima în două luntrii şi nu trăiţi, nu cunoaşteţi „taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” (Col.2/1- 3) Nu v aţi săturat de atâta vorbarie-preacurvie (1Cor.6/16-17) Lipiţi-vă, cât se mai poate, de Trupul Duhovnicesc, în care nu se păcătuieşte (Ef.5/32)……  Turiștii vor putea vizita pentru prima dată în istorie subteranele Colosseumului din Roma. Cum arată locul unde gladiatorii așteptau luptele;Inainte si dupa 22 ARMATA  a tras in noi -Masacrul din Craiova, la ordinul lui Militaru…Scopul,interesul globalist scuza mijloacele demonice… Papa Francisc, declarație surpriză: A FI HOMOSEXUAL nu este o crimă! TOȚI SUNTEM copiii lui Dumnezeu; Homosexualii BOR sunt deasupra legii. Restul, în iad și la pușcărie; Cine s-a vaccinat, s-a iradiat si globalizat,precum  inaintea potopului lui Noe… Convergența biodigitală: Pandemia a început transformarea genetică a omenirii? 19. Neomarxism și corectitudine politică – part II – cu Dan Bercian; Richard Wurmbrand – Marx si Satan | Audio Dan Bercian; Marxism Cultural. Cu Dan Bercian și Traian Crețu. | Episodul 9… Dan Bercian – Marx și Satan ( Darwin și Evoluția) Episodul 7.Lideri evanghelici infiltrati de neomarxism.| Cu Dan Bercian și Traian Crețu. Episodul 10…  Epistola către Efeseni (2) Capitolul 2-Matta Behnam; Valoarea morţii lui Hristos (7) Ne poate da moartea lui Hristos singură dreptul de a intra în cer? Dirk Schürmann;Adevăratul post Isaia 58.1-7 Sydney Long Jacob;…Viaţa veşnică în Vechiul Testament-Psalmul 133.3; Daniel 12.2si… William Kelly; Cu Ioan în Paradis;Fericirea de a intra în cetatea sfântă- Hugo Bouter ; Diferenţa doctrinală între un credincios ceresc… şi un credincios din Împărăţia de o mie de ani- James Butler Stoney… Hristos şi Adunarea Sa (2) Hristos şi serviciul divin de cină al Adunării Sale- William John Hocking
citeste mai multe »


După ce Orto-Putin (el) va fi devorat de teroristul din el, (pentru că a făcut preş pocăinţa, dăruită gratis oricărui nelegiuit, întrupat din păcat şi zămislit din fărădelegi-Ps. 51), va pune bomboana UCRAINEANĂ pe “COLIVA ŢARISTĂ”, ca să-şi culeagă răsplata: “Fiindcă ai jăfuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jăfui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina sîlniciilor făcute în ţară şi împotriva cetăţii tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câştiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul într’un loc înalt şi să scape din mâna nenorocirii! Ruşinea casei tale ţi-ai croit, nimicind o mulţime de popoare şi împotriva ta însuţi ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă şi lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” (Hab.2/8-12) Pentru ca Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci salvarea lui (Ezechiel, 18/23 şi 1 Ioan 4/9), să învăţăm şi de la PUTINISTII din vremea lui Noe, care au acceptat vaccinul dătător de necredinţă, ca să meargă pe valurile POTOPULUI, fără degetul lui Dumnezeu (Ex.8/19)! Ei s-au încrezut în promisiuni globalii, dar s-au înnecat în potopul falsei credinţe-idolatre; De aceea, cât mai este vaccinul HAR-ului, să ne înnoim (Ioan, cap. 3 şi Rom. cap.6), ca să intrăm, nu în Arca lui Noe, ci în Noul Legământ, în Cuvânt, în locul Prea Sfânt-in Corabia Cristică, deci în odihna, în gândirea, în voia, în neprihănirea lui (Fil. 3/9); Dacă vaccinul lor i-a manipulat şi i-a înnecat, de ce nu acceptăm, gratuit,” injecţia Dumnezeiască”? Dacă transfuzia cu sânge omenesc ne costă totul şi tot murim, de ce nu primim transfuzia (fără plată) cu Sângele Duhovnicesc al vieţii sfinte, vindecătoare, nemuritoare? Vaccinul gratuit omoară nu doar microbul pandaliei, îmbolnăvirii, nelegiuirii ci şi sursa tuturor bolilor, necazurilor, crizelor, păcătuirilor, dimpreună cu matriţa lui satan (Ap. 19/20 şi Ap. 20/10)

Charles H. Spurgeon – Ați biruit pe Cel Rău… Peter Masters – Atitudini greşite față de călăuzirea divină… Isaac Ambrose – Motivele mijlocirii lui Hristos…Richard Baxter – Un îndemn adresat pastorilor… Eliberat de Duhul de Viaţă în Hristos Isus, de John Piper; 9 Caracteristici Ale Unei Biserici Sãnãtoase ,de Mark Dever Despre Natura bisericii; Semnele venirii lui Isus; 14 Garanții Biblice că Iisus vine curând; Care au fost ultimele șapte rostiri ale lui Isus de pe cruce și ce înseamnă ele? (Cum a fost salvat?)Tâlharul de pe cruce… Iadul… Ce trebuie să fac să fiu salvat? Salvarea explicată mai simplu…A Doua Venire a Domnului Hristos… Ce reprezintă cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos?Semnele celei de-a Doua Veniri…SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – MARCU 10:32-45Isus nu vrea să-l întâmpinam cu jertfe animalice (Rom.12/1-2, împăunaţi în maşini de lux, cu icoane făcătoare de bani, cu aur, conturi bancare, pomeni, formalisme, sau cu bombe, puşti, bâte şi cu inimile pline de aroganţă, mândrie, îngâmfare, egoism, invidie ori cu alte „deşteptăciuni cornuted”… Să învăţăm de la blajinul şi modestul Moise… Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un toiag.” Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.” (Ex.4/2-4) Deci– aruncaţi-vă TOATE bogăţiile (şi cele ascunse), căci este ferice de cei săraci în duh, fiindcă ei vor fi umpluţi cu Plinătatea Duhovnicească- Mat. Cap.5! Aşadar, dacă iubiţi – grăbiţi Venirea lui Iisus, ca să facă dreptate, să întroneze adevărul,   corectitudinea, armonia, dragostea, voia, rânduiala, învăţătura, legislaţia, constituţia Dumnezeiască şi… iubirea nemaimuţărească (1 Cor. cap.13), ca să vindece totul şi să şteargă orice lacrimă… Ap.21/4Cartea profetului Ieremia, Profetul înlăcrimat; Versete biblice despre lăcomie; Versete din Biblie care arată că Isus este singura cale ; Cartea profetului Habacuc ; Criza financiară în lumina Bibliei; Noul Testament , Iacov ,Epistola lui Iacov – Capitolul 5 si A răbda ispita şi a intra în ispită, de William Kelly; Unde duce drumul pe care mergi ? Sau Joaca cu păcatul ! [Balaam, Numeri 22.32]; Scopurile întrupării (Partea a III‑a ‑ Pentru a nimici lucrările diavolului), de G. Campbell Morgan; Fragment dintr‑un comentariu asupra Cântarii cântărilor; C.H. Spurgeon- Fragment relevant pentru zilele noastre din cartea „Predici despre trezire”; Explicatia Cartii: Isaia; Relaţia dintre cele două Testamente, de Daniel Branzei;Lecţia 2. Hristos descoperit în Vechiul Testament; Demascarea făţărniciei; „Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac!” “Tată, iartă-i”-Intimitate cu Dumnezeu – Ai văzut ce n-a făcut Isus? NU a amenințat; Isus Hristos – Cel care ne poartă povara; Dragostea nu ține răul; Carul de foc – Richard Wurmbrand; (Daca  ne facem una cu El si ramanem in el-Capetenie, NUMAI impreuna- putem ierta Dumnezeieste,nu omeneste ) … Iertarea…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3.jpgPlanta minune care scade colesterolul; Tratamente din plante pentru o digestie sanatoasa; Combinatii alimentare care nu sunt recomandate; Cum prevenim reumatismul; Cum sa traducem durerea de inima; Contraindicații ale apei cu lamiae; Cum recunoaştem pancreatita! Netratată se ajunge la deces; Ce spun unghiile despre personalitatea ta; Asa se face cel mai puternic suc antioxidant; Ce risti daca mananci repede; 5 remedii naturiste pe baza de vetrice; Planta care curata aerul poluat din casa; Cele mai bune remedii naturale contra constipaţiei; Ce este ficatul gras şi ce trebuie să mănânci pentru a nu ajunge la complicaţii Putin, «marele apărător al ortodoxiei», a trimis musulmani ceceni să ucidă ortodocși ucraineni”- Patriarhul Kiril și dictatorul Putin – doi KGB-iști aflați în slujba diavolului, dar care pozează în creștini„; Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri- Ion Solcanu,fost senator PSD; Adrian Severin (fost parlamentar PSD, fost ministru de Externe)… Mugur Isărescu (guvernator BNR, fost prim-ministru, fost candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2000… Komunismul a fost   in sangele omului, care nu se naste din nou din Samanta sangelui-invataturii lui Dumnezeu… si ramane  in inima si mintea omului,pana la exterminarea lui Satan (Ap,20/10) )…Adrian Năstase în 1980: „Strălucita contribuţie a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la dezvoltarea gîndirii româneşti şi nu numai”; Cum va sfârși dictatorul Putin? Va fi asasinat, judecat sau se va sinucide?”Putin, apărătorul moralei creștine”. Și alte mituri prăbușite ale extremei drepte; Un an de la invazie: 10 asemănări între Rusia putinistă și Germania hitleristă; (Patriotismul Satanic…)Istoric: Obsesia lui Putin pentru „Marele Război Patriotic” al Rusiei ar putea duce la decăderea sa; (Obsesia imperial se razbuna…) Rusia 2033: dezintegrare și război civil; ”DENAZIFICAREA” UCRAINEI – UN SLOGAN IMBECIL AL PROPAGANDEI RUSE; UN ÎNALT PRELAT CATOLIC I-A SCRIS PREȘEDINTELUI TRUMP DESPRE CONFRUNTAREA CU FORȚELE ÎNTUNERICULUI CARE URMĂRESC SĂ SCHIMBE CU MIJLOACE OCULTE SOARTA UMANITĂȚII;PĂRINTELE STĂNILOAE: Ecumenismul este produsul masoneriei și este pan-erezie! Nu există “Biserici surori”! Marxismul(satanismul) cultural – o introducere sintetică;(Pentru ca lor le este frica de oameni destepti, ne prostesc…) Școlarizare sau educație? – John Taylor Gatto, Cum suntem imbecilizați; Procurorul general al Bulgariei a ordonat anchetarea tuturor privatizărilor făcute după 1989. La noi, dacă s-ar face asta, am rămâne fără niciun milionar!Ghilotina, Gulagul și Gazarea: Glorioasele daruri ale ateismului pentru umanitate; Revoluția sexuală a luat-o razna;Editarea genomului – între panaceu, eugenie și transumanism (V);Longevitatea, Transumanismul, Inteligența Artificială și Izvorul Tinereții Veșnice; Despre TRANSHUMANISM și manipularea condiției umane. Superinteligență și Viață eternal; Pornografia ca manual pentru „educaţia” informală a copiilor;. Criza sanitară. Dictatura Organizației Mondiale a Sănătății;(Recolta komunista-satanista…) Revoluţia sexuală şi copiii. Cum a dus Stânga lucrurile prea departe (de Jan Fleischhauer); Stânga are o problemă vizibilă: pedofilia (de Spencer Lindquist); Daca-l lasati sa se plimbe ca Voda prin loboda,o sa sa va aresteze… „Pelerinajul” lui Igor Dodon și retorica Moscovei la întâlnirile din teritoriu; Lacrimi pentru neam și țară; Țara cu cea mai scumpă ceapă din lume. Costă mai mult decât carnea de pui sau de vită; De ce nu a reușit Iașiul să ajungă al doilea pol economic al României. Încrengătura politică împotriva orașului –  Iașii marilor jupâni, partea I…Putin recunoaște pierderile Rusiei în Ucraina și ordonă FSB-ului să-şi intensifice spionajul împotriva Occidentului citeste mai multe »


“… căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”… “Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!” (Osea, cap. 1 si 4) De aceea am ajuns preacurvari, cârtitori, răzbunători, pătimaşi, idolatri, certăreţi, lacomi de bani, lacomi de neascultare şi de alte nelegiuiri (Gal.5/19-21); Aceste păcătuiri, precum şi bârfa, ienervarea, înjurătura, vorbirea de rău, ţipătul, strigarea sau… răzbunarea sunt rugăciuni adresate lui satan, pe care miliarde de oameni neânnoiţi îl acceptă ca tată (Ioan 8/44)… Oricine se lipeşte de hoţie, minciună, mândrie, trufie şi de alte mădulare ale gunoierului cosmic, devine una cu diavolul! Fiindcă părinţii noştri s-au lipit de Satan, devenind una cu lumea nelegiuirilor (1 Ioan 2/15-17), nici noi nu putem face nimic Dumnezeiesc fără Isuss (Ioan, cap.15), căci nimic bun nu locuieşte (Rom. cap. 7) în omul nenăscut din nou- din Sămânţa Învăţăturii, Rânduielii-Bibliei lui Dumnezeu (Luca 8/11) Deci, după ce Domnul a îngăduit (DAR N-A OBLIGAT pe nimeni) ca să se facă un singur trup( cei doi- Gen.2/24), cu atât mai mult (măcar în preajma Venirii Lui), suntem aşteptaţi să devenim Una cu Trupul Bisericii Lui, în care sunt înzidite “” Pietrele”” Vii,(mădulare veşnicite prin liantul Duh Sfânt – Ef. 5/32) Să învăţăm din frumuseţea şi sfinţenia abstinenţei, (Ex.19/15 şi 1 Cor. cap.6), pentru a deveni famenii Cerului (Mat.19/10-12 şi Ap.cap.14 etc ), căci oricine se lipeşte de curvie, bădărănie, mânie, răutate sau de alte nelegiuiri rămâne una cu stăpânitorul lumii acesteia, dar zilele îi sunt numărate… (Ap.19/20 şi Ap.20/10)

Gabriel Liiceanu “Pâinea Vieții”… Pâinea vie, care s-a pogorât din cerCe înseamnă a mânca trupul şi a bea sângele Domnului…Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. (Ioan 6:56)…Adevarul Bibliei despre CINĂ (1)…Mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei necinstiri şi nelegiuri…Cum s-au întâlnit românii cu Billy Graham, supranumit „pastorul Americii”Amintiri cu sfinti…Volumul I- Oameni care au fost, influente care vor ramane … Dreptatea va birui…Iertarea  Tot ce ne-a învățat Domnul Isus – Partea 33…Eu sunt Calea, Adevărul și Viața…Cateva comori daruite de Dumnezeu prin slujbasii Lui : A.W.Tozer, Sundar Sing, Charles Haddon Spurgeon, Watchman Nee… BILLY GRAHAM…Tot ce ne-a învățat Domnul Isus – Partea 33, de  Zac Poonen Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mn.jpgIntenții globaliste – Top zece profeții biblice din 2022; Templul Satanic deschide prima clinică de avort cu medicamente religioase; În mijlocul haosului – de Amir Tsarfati;  Infrastructura lui Antihrist: Trăind în era supravegherii; „Lăsați Biblia să vă învețe”: Un Pastor de încredere avertizează împotriva analfabetismului biblic legat de denominațiuni;Ce este viața și cine se află la cârma ei? Pastor american susține că schimbările culturale majore din America sunt o întoarcere spre paganism; Osea — o dragoste de neimaginat; RECUNOSCÂND STRATEGIILE DIAVOLULUI; Deosebirea esenţială dintre Isus şi diavol (Evanghelia după Ioan 8); Capitolul 24 Poporul piere din lipsă de cunoştinţă;  Poporul nu cunoaşte judecata lui Dumnezeu !!! … PREGĂTIREA! ” Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă …” (Osea 4/6) “Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i -a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel… Trei pâini; Voi care aveţi că tată pe diavol (Ioan, 8/44), o să daţi socoteala toată veşnicia, că nu–l basculaţi la groapa de gunoi… Şi dacă nu vă naşteţi din nou (Ioan, cap.3) din Sămânţa lui Dumnezeu (Luca 8/11); şi dacă nu vă.. Şiretlicurile diavolului  si A înota contra curentului, de E. A. Bremicker…Pentru că Gândirea, Învăţătura, Puterea ,adică Persoana Lui- este bună, eficientă, adevărată, corectă, paşnică, sănătoasă, profitabilă, curată, iubitoare, veşnică, de ce n-o practicăm, n-o primim, n-o mâncăm şi n-o bem ca pe Apa vie şi Pâinea cea de toate zilele, plămădită din Bunătăţi Dumnezeieşti(Pâine rumenită in Cuptorul de la Golgota), ca să ne dea puteri Cereşti!…” Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură…”(Ioan, cap.6 şi 7 ) De ce ne hrănim cu pâinea  trecătoare a satanei şi iradiem gândurile, învăţătura,faptele  gunoierului pornograf, viclean, certăreţ, idolatru, preacurvar, hoţ, egoist, cârtitor, beţiv, desfrânat, gelos, mânios, batjocoritor, mândru,neokomunist-globalist? Acestea sunt hibridate de satan şi întoarse asupra omului, familiei, a lumii întregi – sa răsplătească, să spurce  întregul univers! De ce nu i le dăm lui Isuss şi nu ne naştem din Sămânţa Învăţăturii Dumnezeieşti, pentru a ne umple cu Plinătatea Bunătăţilor Sale, fiindcă…” Dumnezeiasca Lui putere…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este wq.gifBeneficii pentru organism oferite de leguminoase; Combinatia excelenta pentru scaderea colesterolului; 7 lucruri despre inima pe care trebuie sa le stii; Cele mai bune minerale pentru femei; Frunzele de vita-de-vie sunt un adevarat medicament; Cum sa ai un bust mai ferm, in mod natural; Pestele si morcovii, combinatia perfecta pentru combaterea diabetului; Care sunt cele mai periculoase tipuri de anemie; 6 indicii ca porti incaltaminte nepotrivita; Vitaminele care pot fi foarte periculoase pentru barbati; Cu o luna inainte de un infarct miocardic, corpul te avertizeaza: iata cele opt semen etcAceastă imagine are atributul alt gol; numele fișierului este mm.jpgDupa cum calaii komunisti i-au martirizat pe adversari, Statul paralel actual ii (ex)termina pe inamicii de azi,pentru ca este paralel  fata de Dreptate,Corectitudine si Adevar,falimentand intreprinzatorii incomozi …”statul paralel este compus din toţi politicienii şi toţi demnitarii care te fură. Şi care apoi îţi râd în faţă”, ”statul paralel sunt cei care îsi bat joc de ţine. De viaţa ta, de munca ta, de banii tăi”, ”statul paralel este statul hoţilor care îţi fură viitorul” sau ”statul paralel este statul politicienilor care îţi promit că îţi va fi mai bine… Fostul ministru Ionuț Popescu: „Da, România este un stat capturat! De servicii, de clanurile intangibile din justiție și de masoneria generalilor plagiatori și incompetenți din Poliție, plus mici alte confrerii locale!”…(Si pentru eliminarea “”inamicilor””… Protocol semnat de SRI cu Ministerul Finanțelor și Parchetul General, pentru monitorizarea contribuabulilor cu risc ridicat de evaziune fiscală …(Cu sprijinul Statului PARALEL…) Statul paralel peste tot; Avocaţii trebuie să ştie cum sunt furaţi creditorii şi lichidatorii de către ANAF;  Adevăratul stat paralel. Ce fac românii când nu mai au încredere în instituțiile țării lor? Culisele Statului Paralel: Cum a falimentat clanul Herăscu Galațiul. Statul, păgubit cu sute de milioane de euro; Statul paralel și presa lui;Dat pierdut şi apărut: statul paralel ; Am avut dreptate cu statul paralel. Și acum ce facem? Târgu Jiu: Peste 3000 de oameni au stat la coadă pentru a primi pachetul cu ajutoare din partea UE; Șefa ICCJ: Am constatat că toţi cei care nu au o anumită părere ori sunt securişti, ori sunt din statul parallel; Kovesi: ”Există interesul paralel al celor care au prăduit bugetul de stat”; Dragomir: Statul paralel, format din oameni din structurile , legaţi de o strategie de menţinere a puterii; Elena Udrea, dezvăluiri direct din închisoare: Statul Paralel se pregătește să intre în lupta pentru putere; Statul paralel PSD-ALDE, supremația diletanților; Preşedintele PSD explică „ce înseamnă statul paralel“! Discurs dur! “Statul paralel”, ca armă de manipulare; Enigma „statului paralel”. SUA vs România;SCURT COMENTARIU DESPRE STATUL PARALEL ȘI PATRIOȚI;Cu pumnul în gura cetățeanului; Predoiu -Statul paralel a fost creat chiar de CSAT’;Fost șef SIE: CSAT a creat statul parallel; Statul paralel, între realitate și propaganda;Culisele statului paralel | Comerțul României, controlat de ofițeri sub acoperire. I.C.E. ”Dunărea”, firma Securității; Raportul care aruncă totul în aer. Lista aranjamentelor făcute de OMV Petrom – Culisele Statului Paralel; EXCLUSIV. CULISELE STATULUI PARALEL. Industria cărnii. Din exportatori am ajuns să importăm totul. „S-a dorit politic distrugerea acestei industrii”; Clubul de Presă reclamă un grav atentat; Culisele statului paralel. Cum a fost devalizată Bancorex. Cine sunt cei care au profitat de nenorocirea a sute de mii de români; (Paralel fata de legalitate…)Brațul lung al Statului Paralel. Cum a fost scutit un afacerist din Cluj de la plata a 700.000 de euro; Vladimir Putin a pierdut războiul gazelor cu Europa; Protocoale și putere nebună; Statul paralel și justiția română; Ce este “Statul paralel”; FOST CAP AL SERVICIILOR DEZVALUIE ORIGINEA STATULUI-PARALEL: CSAT L-A CREAT; JAVRELE ÎN ALB: Stenturi din cadavre la pacienți bolnavi de inimă. Medici prinși că montau stimulatoare cardiace și defibrilatoare extrase de la morți. GUNOAIELE PANDEMIEI pentru care Daniel Coriu de la Colegiul Medicilor nu mai sare din baie; Statul Paralel al lui Florian Coldea. Dezvaluiri fara precedent despre cum SRI a falimentat firme romanesti; Documentele au fost facute publice! Spaima Laurei Codruta Kovesi, un fost colonel SRI, a dezvaluit totul!Raport DEVASTATOR facut de Inspectia Judiciara la DNA! Amanunte incredibile Mihai Gadea a prezentat in emisiunea;Culisele statului Paralel- Dorin Iacob fost SRI, fost PD, fost asociat al lui Liviu Tudor impreuna cu acesta si George Constantin Paunescu sunt devalizatori ai Bancorex…pana cand vom tolera in viata publica asemenea personaje? Adrian Năstase: Îmi pare rău pentru ce îndură Dragnea, dar încercările lui de a negocia cu statul paralel l-au adus într-o fundătură; Statul paralel versus statul mafiot PSD-ist; O alta „realizare” a mafiei PSD-iste: Combinatul de Oteluri Speciale Targoviste taiat ca fier vechi si topit; (Cu ajutorul Statului parallel-Mafiot…)inca din anii 1990, firmele (incommode) dadeau faliment, dar sefii de sindicat aveau bani de plimbari prin strainatate… Unde ne pleacă tinerii? Motivul pentru care ne pleacă tinerii din ţară; De ce pleacă tinerii români din țară: adevărul are multe nuanțe și e dureros; Momentul în care Belarusul se va alătura Rusiei în război. Anunțul de ultimă oră făcut de Aleksandr Lukașenko; Câți tineri ne pleacă anual și de ce. Concluziile unui sondaj sociologic; De ce pleacă tinerii din România. Principalele motive: neîncrederea în autorități și corupția – barometru Europa FM;Exodul creierelor. Poveștile studenților români „de afară”: de ce pleacă și nu se mai întorc; Marea Scăpare din România; Țară în service- Cei care au plecat. Poveștile românilor care au muncit și în țară, și în străinătate;O nouă categorie de români pleacă din țară. Sunt cei care au venituri ridicate și poziții sociale peste medie care caută o școală mai bună și un alt viitor pentru copiii lor; Prin ce trec muncitorii români în Germania, ca să aibă o viață decentă în România… Unii angajatori le confiscă buletinele, ca să nu poată pleca. Ambasada României preferă tăcerea;Ţară, ţară, vrem români! Top 10 cei mai bogați doctori din lume. Cum și-au agonisit aceștia averea; Averea doctorului Dan Tesloianu, acuzat că monta dispozitive medicale luate de la cadavre. Deţine şi o colecţie de artă; Folosirea dispozitivelor de la decedaţi, criticată dur de apărătorii pacienţilor: „Lipsă de etică medicală şi morală”; Cinism | De ce iartă justiția corupția din spitale. Judecător: „Mita a fost un accident”; România este pe locul întâi în Europa la corupția din sistemul sanitar. Creșterea salariilor nu a înlăturat șpaga;„Vârcolacul” îi cere lui Putin să-l trimită în Ucraina. E unul dintre cei mai sângeroși criminali în serie din istoria Rusiei; Stop popririlor abusive; Proiecție Davos: Adio, viață personală, vom fi goi toți, ca viermii, tot timpul. Zâmbește: nu vei fi doar filmat, vei fi și recunoscut  ;Digitalizarea și transumanismul – pregătesc omenirea pentru venirea lui antichrist; Cine sunt cei 150 de membri Bilderberg care au influențat și controlat răspunsul la covid-19; Inteligența Artificială: o privire seculară asupra Antihristului digital; Partea întunecată a Inteligenței Artificiale: Adevărul înfricoșător despre ChatGPT – Avertismentul lui Jordan Peterson; Inteligența Artificială: o privire seculară asupra Antihristului digital, de Brandon Smith;Marea Resetare – minighid pentru naivi (II); COPIII CONTRA MARXISMULUI, de Annie Holmquist; ROADELE EDUCAȚIEI UNIVERSITARE, de Walter Williams; ANAF, hoția, hoții și distrugerea micului comerciant roman; Procurorul general al Bulgariei a ordonat anchetarea tuturor privatizărilor făcute după 1989. La noi, dacă s-ar face asta, am rămâne fără niciun milionar!
citeste mai multe »


Dacă fiul risipitor a cheltuit pentru (prea) curvii moştenirea tatălui, dar şi propria bogăţie… şi, la reântoarcere a fost întâmpinat cu braţele deschise, cum să nu ne aştepte pe TOŢI păcătoşii Adevăratul Tată, dacă ne întoarcem la El, de la “PĂRINTELE” Satan (Ioan 8/44); Să invăţăm de la el,ca să nu devenim şi noi porcari, împărţind lăturile lumii, cum a păţit fiul de împărat (Luca 15/11-32) ci, prin pocăinţa Cristică adusă din Cer (Marcu 1/15) să ne naştem din nou din Sămânţa Învăţăturii şi Rânduielii lui Dumnezeu (Marcu 4/14), pentru a ne întoarce la El; Altă Uşă (Ioan, cap.10) de ieşire, altă cale spre Cer nu există (Luca 13/24) şi rămânem orfani, căci stăpânitorul lumii acesteia, îşi adânceşte groapa sfârşitului, dimpreună cu toţi sclavii lui (Ap. 19/20 şi Ap.20/10)! După ce robul porcilor l-a lăsat pe Duhul Sfânt, să-i întipărească pe tăbliţa inimii (născută din nou) lecţia pocăinţei, s-a întors acasă mai bogat; Când, de departe, l-a văzut tatăl, aşa zdrenţuit, sărac şi peticit… i-a ieşit, repede în cale; L-a îmbrăţişat şi l-a sărutat prelung pe fiul care murise, dar îl înviase Duhul Adevărului! De bucuria acestei SALVARI şi-a chemat robii, l-au dezbrăcat de cârpelile rătăcirii; L-au descălţat de minciuni şi orgolii, de datini, ritualuri iconate (făcătoare de bani şi de falşi creştini), dar şi de preacurvii ori alte demonii (Gal.5/19-21); Fiului regăsit, (chiar dacă l-a supărat pe Tatăl Ceresc, dar şi pe cel pământesc), a primit parfumul cunoaşterii Creatorului (2 Cor.2/14-17), dimpreună cu inelul regesc, ajungând, nu doar în sânul lui Avram ci, în Sfânta sfintelor, căci” viaţa noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col.3/3)! Lui i s-a jertfit cel mai arătos animal şi, s-au bucurat Dumnezeieşte, până a venit fiul (nepocăit) rătăcitor… Deci, dacă părintele pământesc l-a aşteptat îndelung şi l-a îmbrăţişat cu bucurie-aşa falit şi falimentar, cum să nu ne aştepte pe noi, TOŢI, Adevăratul Tată, care (prin înnoire şi pocăire) ne vrea cu gelozie pentru sine pe toţi risipitorii şi rătăcitorii acestei lumi… “Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, vă dă lucruri bune celor ce i le cer! Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.” (Mat.7/11)

Bisericanii  și statul  asigura manipularea maselor, explicata din interior: „Partidul are nevoie de voturi, BOR are nevoie de bani”…Poveştile celor mai bogaţi români. Averi făcute din bişniţă, poker sau legături cu Securitatea…Preoții fac campanie electorală pentru candidatul „care să fie ortodox, să facă Sfânta Cruce”. Ce spun reprezentanții BOR«Nu se va întoarce nimeni și niciodată — aici vă vor putrezi oasele»…Cum au fost deportați locuitorii Moldovei sovietice… Iohannis: Am un sentiment de ruşine că dupa 30 de ani de la Revoluţie călăii se plimbă liberiProiect tip pentru realizarea unui adapost si a unei stane de oi (I); Creste interesul pentru oaia de Camerun; Tendinte si realizari in ameliorarea productiei de carne la ovine in Romania; Principalele categorii (comerciale) de carne de oaie;Este Coronavirusul de la Dumnezeu? Ce urmează mai departe? Ne aflăm la timpul sfârșitului? Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură; Ce spune Biblia despre Mireasă și despre căsătoria Mielului?Chemat sau ales in biserica lui Christos ?Ce spune Biblia despre răpire?Mulţi chemaţi, puţini aleşi…„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ” Fără haină de nuntă…ReVine Domnul (pentru unii, care cred)!2022 – anul oficializării unei noi religii mondiale: CHRISLAM (Moscheea, Sinagoga și Biserica construite împreună pe o insulă) … Şi pentru că bisericanii logodiţi cu politrucii (ca să-l intronaze pe neokomunistul Anticrist), au format un mariaj întru manipularea şi înrăirea omenirii (Rom.1/18-32), s-a umplut lumea cu “pocăiţi” din auzite… (Iov, cap.42),rămânând „aşteptători” nealtoiţi pe Tulpina Cristică cu Mugurul Duhovnicesc; Deja ei se cred cu un picior pe ţărmul răpirii dar, aşa cum în Arca lui Noe au fost salvaţi doar 8 oameni, (Gen.7/13) şi la Venirea lui vor fi răpiţi doar cei care sunt o făptură nouă (2 Cor.5/17) în „Corabia Cristică „din Sfânta Sfintelor, umpluţi cu Învăţătura Biblică şi îmbrăcaţi în Hristos (Gal. 3/27,8); Prin Pocăinţă şi naşterea din nou (Ioan, cap.3 şi Rom. cap.6 ) grăbiţi-vă să ieşiţi din satan şi intraţi în Hristos, rămânând Una cu Evanghelia lui; Fiindcă mulţi sunt chemaţi,dar puţini sunt aleşi (Matei 22:14)… toţi cei care nu mustec de practicarea Sfintei Scripturi, (deşi se consideră aleşi), bat câmpii (plumbuiţi in păcate) pe maidanul plăcerilor de o clipă ale senzualităţii… „Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneala şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El.” (1 Ioan 2/28)Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este gc3a2ndiredestup-1024x1024.jpgMetode simple de regenerare a ficatului; Ponturi alimentare care reduc colesterolul;Cum prevenim si tratam rapid carceii;Aceste plante au efect de 3 ori mai puternic decat antidepresivele;Nucile iti intaresc oasele…Daca ai migrene, iti lipseste acest mineral din organism! Motive pentru care nu reusesti sa slabesti’;Alimentele care mentin dintii sanatosi; Cauzele care duc la aparitia cancerului hepatic; Suferi de dermatita atopica? Ce trebuie sa eviti;Ce trebuie sa stii despre candidoza bucala; Cat de sanatos este porumbul si care este mai bun: cel fiert sau cel copt;Degeaba esti vegetarian daca mananci cartofi prajiti si paste … etc Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 6-672x1024.jpegZilele din urmă; Semnele Zilelor din Urmă; Profetiile lui Daniel si cuvantarea Domnului Isus despre zilele din urma ; Duhul Sfânt, semnificație pentru neamuri și evrei’; Capitolul 13 – Manifestarea împotrivirii diavolului din zilele din urmă -Fiara care se ridică din mare (anticrist) fiara care se ridică de pe pămâmânt (proorocul mincinos și sistemul mondial pagan; Capitolul 3 – Isus Hristos Domnul Bisericii; Crislamul, o noua religie posibila? EVANGHELICII ROMÂNI ÎNTRE GHETOIZARE ȘI CIVILITATE: VOLF LA ITP, CRISLAMUL ȘI ALTE ASEMENEA ; Este noua ordine mondială o ordine satanică? (III); Chrislam, religia Noii Ordini Mondiale. Roma a fost, pentru o zi, Capitala Păcii – VIDEO cu momentul istoric! Gog, Magog și rolul profetic al unei Rusii tot mai provocatoare;Kremlinul a transformat religia în rachetă balistică –  unele fragmente cad și în România;Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasă; Întoarcerea fiului risipitor   Albrecht Durer; David Bentley Hart și neoateismul contemporan (I); Ateii încearcă să caute un substitut deplin pentru creștinism; Dr. Don Batten: „Dumnezeu a creat lucrurile pentru a arăta că acestea au fost create, astfel încât să ne închinăm Lui și nu creației”; Dr. Stephen Taylor: „Sunt mai mult ca oricând convins nu numai de adevărul Evangheliei creștine, ci și de armonia dintre revelația biblică și adevărata știință”;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 7-758x1024.jpg Dr. John Morris: „Sistemele vii poartă semnătura activității creatoare a lui Dumnezeu și nu ar putea fi rezultatul proceselor întâmplătoare”; Dr. Arthur Jones: „Explicațiile evolutive se dovedesc a fi inevitabil inconsistente”; Cine a fost soția lui Cain? Trăim la propriu ÎN „interiorul” lui Dumnezeu (…Mai ceva decat in sanul lui Avram);Numele lui Dumnezeu (YAHVEH – YHVH) însemnat numeric în ADN-ul uman, în fiecare celulă; Oana Mihaela Secară: ARN-ul mesager sintetic din vaccinuri POATE MODIFICA AND-ul UMAN; Vaccinarea cu ARN-mesager este inginerie genetică ireversibilă – MODIFICAREA GENETICĂ A OMULUI; Manipularea și controlul omului prin inginerie genetică și nano-tehnologie; NU VĂ VACCINAȚI CU NICI UN CHIP! Din 2005 pregăteau… Un vaccin provocat de un virus respirator, care (zic ei) SĂ INHIBE GENA RESPONSABILĂ CU CREDINȚA ÎN DUMNEZEU… Pecetea lui Antihrist odată pusă, va împietri inima omului; 2. Irakul – incotro? 6 Semne ale Antichristului; Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 20201229_220805.jpgDaca A.Porumboiu a tepuit statul,,obtinand subventii  necuvenite,primite si pentru avortoni ,dar n-a patit nimic,altii ii preiau exemplul…FRAUDĂ SUBVENȚII APIA! ACTE FALSE PENTRU SPRIJINUL CUPLAT LA VACI DE LAPTE! (Desi banii sunt adunati din taxele contribuabililor,acestia sunt praduiti sub umbrella Ministerului Agriculturii…)Subventiile pentru pajisti ajung tot la cei fara animale; Hotiile prospera,dar “ingerii” raman liberi…  Fermele fictive de vaci din Ialomița au încasat ilegal subvenții europene;Cum au fost folosite 300 de vaci de rasă pentru o fraudă de 4 MILIOANE de lei cu fonduri europene’; România furată. Două miliarde de euro, rumegate de vacile de lux ale României; (Si pentru asemenea mizerii  ne pleaca milioane de oameni din tara…) Dosarul în care medicul Gheorghe Burnei era acuzat de mutilarea unor copii, clasat în urma prescrierii faptelor; Marea amnistie. Lecția la care Curtea Constituțională a rămas repetentă;Șeful din Poliție care transformase Biroul Rutier Vaslui în sursă de protecție pentru „băieții buni”. A fost pedepsit exemplar; Noua religie a globalizării: Chrislamul! Noua religie atee din Apus; Iran și Rusia – Legături primejdioase „de care întreaga lume ar trebui să țină cont”;Pionii lui Putin. Masoneria KGB trece Prutul;Doar o parte a recoltei ILIESCIENE…Susținătorii lui Putin cu afaceri în România. Oțelării și termocentrale închise, masoni și softuri rusești; COMPLOT-  Un mason rus, fost consilier al lui Putin şi al lui Voronin, implicat în suspendarea lui Băsescu; Deconspirarea masoneriei; Care dintre ruși este membru al Lojii Masonice; Lumea rusă a lui Putin : barbarie şi crimă organizată; Hitler, adevarul din spatele mitului; Societatea secretă THULE l-a antrenat pe Hitler, prin ritualuri satanice, să devină Antichristul; Întrebarea zilei cu profesorul Corvin Lupu: Este Vladimir Putin omul globaliștilor? V.V. Putin pentru noi este Adolf Hitler II – Ce ar fi făcut Hitler în locul lui Putin…Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 3.jpg citeste mai multe »


Chiar dacă austriacul Hitler, maoistul- ori stalinistul demonic ne (ex)termină prin intunecătorul, pustiitorul, gunoierul Satan (Gen.1/2), care ne are la mână, Adevăratul Tată ne păstrează în inimă: “Doresc Eu moartea păcătosului? Zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?’’ (EZECHIEL 18/23) De aceea (şi cu Putin cu poporul Rus) să învăţăm de la cel mai sfânt om de pe pământ (Iov, cap. 1, 2 şi 42), sau de la Petru care a plâns cu amar (Mat.26/75), dar şi de la Pavel cel prăbuşit în mijlocul drumului, când s-a întâlnit cu pocăinţa lui Hristos (F.A. 26/13-20); NUMAI Pocăinţa dăruită din Cer, ne naşte din nou din Sămânţa Biblică a lui Dumnezeu (Marcu 4/14); Să credem că Prietenul TUTUROR PĂCĂTOŞILOR ne cheamă pe fiecare (Mat.11/28-30) , ca să-l primim plin de Har şi Adevăr şi să-l urmăm (Ioan 8/12), căci el este şi Calea, Adevarul, Viaţa veşnică, Invierea, dar şi Izvorul Vieţii-Lumina lumii; Să înfometăm nu doar după mâncarea pieritoare (Ioan, cap. 4, Mat.4/4 şi Deut. 8/3), ci după Pâinea vieţii (Ioan, cap.6), ca să însetăm după Apa vie (Ioan, cap.7)! El ne cheamă să triumfăm, dacă ne înhămăm cu el la jugul biruinţei asupra păcatului, asupra lui Satan şi prin “întruparea” Bibliei ; Pentru că a venit la ai săi şi nu l-au primit, să nu uităm, că TOŢI purtăm în noi- răstignirea Lui (2 Cor.4/10)! Înnoiţi în Duh şi în Adevăr, să-l primim dimpreună cu toate ale sale-învăţătura, rânduiala, răstignirea-Constuţia Cerească; Să nu ne furişăm pentru ce suntem şi ce am făcut; Să nu fardăm nelegiuirile; Aşa zdrenţuiţi şi cârpiţi (Îs.64/6) de uzurpatorul gunoier, măcar pe Duhul Sfânt pe care ni l-a trimis, să-l căutăm, ca să ne ajute (Ioan 14/18); Să nu-l credem pe măscăriciul care ne învaţă să spălăm o mână mânjită pe o altă mână şi mai murdară, căci toţi suntem întrupaţi din păcat şi zămisliţi în nelegiuiri (Ps.51)… Să ne dezbrăcăm de frunze, de scuze, de sine şi de satan, pentru a ne îmbrăca în Mantia Cristică, ţesută din învăţături, frumuseţi şi bunătăţi DUMNEZEIEŞTI… Decât să ne facem una cu ea (1 Ioan 2/15-17 şi 1 Cor.6/16), să devenim una cu învierea, răstignirea, gândirea, voia, înfierea, înălţarea, înfăptuirea şi… neprihănirea sa (Fil. 3/9…); Dacă-l căutăm din toată inima (Mat.7/7) el se lasă găsit, ca să-l întronăm drept Căpetenie pe el, nu pe eul neânnoit, demonic, căci nimic bun nu locuieşte în omul firesc (Rom. cap.7); Lui să-i dăm toate pârghiile de control şi decizie şi să rămânem una cu el- Cap, nu coadă, fiindcă numai el (dimpreună cu noi) face totul foarte bine (Gen 1/31) şi pentru veşnicie (Ecl.3/11-14); Lui să-i dăm prioritate şi suveranitate oricând şi oriunde, căci fără el suntem faliţi şi falimentari (Ioan, cap.15)… Este adevărat că putem totul în Hristos, dar nu noi putem, căci am fost răstigniţi (Gal.2/20), ci Harul care s-a îndurat să locuiască în noi, precum locuia Dumnezeirea în Omul Isuss, când suferea şi ne slujea-aici, pe pământ… (Ioan, cap. 13)

BIBLIA este totuşi adevărată- de Petru Popovici „Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor spune; vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor povesti” Iov 12:7,8 PREFAŢĂ…Sfinţirea…Eliberarea…Vegherea pentru luptă;Turnul Babel peste tot din nou: Unirea lumii împotriva lui Dumnezeu; Fotbal pe pâine. Daniel Brânzei; Zilele lui Noe: – Întreaga lume își flutură pumnul în fața lui Dumnezeu; HARUL MERITAT SAU ÎNCERCAREA DE A-L PRIVATIZA PE CRISTOS – Nelu Filip; Timpul sfârșitului- Werner Mücher; Fiara ridicată din pământ; Fiara din Apocalipsa 13, Semnul Ei și Calul Ei Troian; O alta fiara care iese din pamant; Care sunt urmasii fiarei? Care sunt urmasii Mielului? Ultima solie a cerului pentru o lume pierduta; Transumanist remarcant care vizează acum copiii noștri: Ce se află în noua carte pentru copii a lui Yuval Noah Harari? Mintea noastră este influențată de ceea ce privesc ochii noștrii ! – Daniel Bota;  Intenții globaliste – Top zece profeții biblice din 2022; Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus – Nabeel Qureshi… Fără pomeni, bani, lumânări sau alte fapte “iconate” ne sunt dăruite TUTUROR – şi iertarea, iubirea, dragostea, mântuirea lui Dumnezeu- de către Prietenul acelor păcătoşi  care-l cred, adică de oamenii innoiti, care- prin botezul în moartea lui, îngroapă tot ce ştiu şi ce au, (pentru că nimic bun nu locuieşte în omul nenăscut din nou), ca să-L primească impreună cu Învăţătura Lui,cu neprihănirea (Fil.3/9) ,cu Toată Plinătatea Dumnezeiască   …” Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu,… care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. “(Rom.3/21-24)… Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie (Tit 2/11-12)

(Kaghebistii in sutana)…Preoții ruşi primesc sarcini de război de la Patriarhul Kirill; 100 de cărţi de citit într-o viaţă; Dragostea in vremea holerei, de Gabriel Garcia Marquez; Judecătorul Cristi Danileţ a câștigat un nou proces cu CSM // Perioada în care a fost suspendat va fi considerată vechime în muncă; Top 10 cele mai dorite carti crestine; De ce intirzie trezirea de Leonard Ravenhill; Top carti despre Holocaust; Bibliotecara de la Auschwitz – Antonio G. Iturbe; Știri – Recenzii cărți, pagina 1 ; ”Vladimir Putin trebuie judecat chiar anul acesta, in Ucraina”, considera Sir Geoffrey Nice, magistrat britanic; După ce globaliştii Kiry-Putinirii ne băga în beznă, urmează şantajul cu “bomba alimentară” şi cu alte muniţii naziste; Dar noi, blindaţi cu tot arsenalul Dumnezeiesc… Iliescu terorist și Băsescu securist?Adrian Papahagi: Rusia profundă e prelungirea cruzimii satrapiilor orientale în Europa, nu prelungirea civilizației europene în Asia; Jakub Maciejewski: Pe vremuri, stânga europeană a crezut în paradisul sovietic și s-a discreditat. Va cădea drepta pradă trucului similar al Kremlinului? Un genocid filetist: decodarea limbajului putinist;A îmbrăcat Vladimir Putin cămașa îngerului întunecat al distrugerii?Patriarhul Rusiei crede că în fruntea internetului va fi Antichristul ; Patriarhul Kiril, păstorul ce-și mănâncă turma;Rușii vor să înghită toată Europa! De la NU-ul meu în fața cipului, de-acolo înainte, orice-mi face diavolul este nul – Sfânta închisorilor, Aspazia Oțel Petrescu, despre martiri, cipuri, al treilea război mondial și domnia lui Antihrist;Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este img-1-1024x614.jpgAlexandr Soljenițîn despre măreţia Maicii Rusii în raport cu Europa pervertită de democrație;Cum de ascultaţi şi primiţi atât de uşor „serul păstorului –Anticrist”, (care nivelează calea CIP-uirii), dar nu acceptaţi Serul Duhovnicesc, care vindecă Dumnezeieşte, fiindcă este plin cu Esenţa vieţii, cu rânduiala şi învăţătura sfântă… Documente EXCLUSIVE: cum a reușit agentul FSB-ist Iurie Roșca să infiltreze și să controleze Mitropolia Basarabiei în perioada 2002-2009. Pentru gloria Rusiei și a ”mitropoliei” lui Vladimir Cantarean, colonelul KGB ; SA NU UITAM … ”Pandora Papers” – 100 de cetățeni români vizați. Un fost parlamentar a deschis o companie offshore pentru un cont din Elveția, un oficial în funcție este beneficiarul ascuns în două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice; Soros, atac fără precedent la Forumul Economic de la Davos! / Acuze incredibile la adresa Angelei Merkel;STALIN ICONAT -DE PUPAT!

Elitele de la Davos și noul război cultural global;Ecuația va înlocui Creația: Klaus Schwab și Forumul de la Davos doresc să „externalizeze” liberul arbitru uman! Europa se inchina lui Satan – Ceremonia Satanista de la …  ;  Fact checking-ul săptămânii: Declarații distorsionate pentru a susține narațiuni despre „implantarea microcipurilor” ; Davos, șocant: șeful Siemens vrea ca „1 miliard de oameni să nu mai mănânce carne”!Davos: „Conspirația” se ascunde la vedere? Davos: „Conspirația” se ascunde la vedere? Miliarde pe diabet. Investigația „POLITICA NATALIEI MIRARI” a deschis o conspirație masivă a medicilor și farmaciștilor împotriva populației din România; Manipularea propagandei globaliste a învins rațiunea națională; Dictatura anormalității; Bomba „Deutsche Welle”: Pesta porcină „curăță terenul” pentru fermierii olandezi și danezi?Viața după Marea Resetare: Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial și ale elitelor reprezentate de Klaus Schwab; Patentul #666 al lui Bill Gates transformă oamenii in biosenzori si device-uri care sa genereze criptomonede pentru bogatii planetei!Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este x-1.jpgMonseniorul Viganò: Marea Resetare este o Lovitură Globală pentru distrugerea lumii prin crize economice, războaie și pandemii în numele Satanei;„Marea Resetare” este doar un plan actualizat pentru Noua Ordine Mondială; Consilierul Diavolului de la Forumul Economic Mondial; Discursul reprezentantului Rusiei la OSCE. Detalii halucinante despre armament și viitorul războiului!  MAREA RESETARE: ”PLANETA ASTA NUMAI ARE NEVOIE de marea majoritate a populației, oamenii sunt prea mulți și inutili!” Adrian Pătrușcă – Vestea bună: Globalizarea a murit! Vestea proastă: Se pregătește Ghetoizarea lumii; Harari: dacă omenirea refuză predarea suveranităţii în mâna elitei, va fi exterminate; Harari: Bogaţii trebuie să fie upgradaţi în dumnezei virtuali și săracii trebuie să fie degradaţi în oameni inutile; Sclavii de ieri și de azi; Harari: Nimeni nu va supraviețui fără a fi conectat la stup! Harari: Oamenii au devenit animale piratabile…Trebuie să ne pregătim pentru al doilea val pandemic declanșat de Guvernul Mondial;„Ruleta” de la Davos,de Ion Măldărescu; Un om fără teamă NU poate fi sclav! Avocați penalişti interceptați de DNA pentru că reuşeau să-şi scoată clienţii din arest pe vicii de procedură;Funcţia legii este de a păstra la putere pe cei care deţin puterea! Cum a ajuns Soros să conducă România?Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este ppo.jpgClubul de la Roma: „Lumea are cancer şi cancerul este OMUL!” Pandemia schimbă ordinea mondială. Cum va arăta lumea după această criză; JUSTIFICAREA RUSEASCĂ A ANEXĂRII CRIMEII ȘI PROPAGANDA NAZISTĂ: ASEMĂNĂRI MAJORE ȘI DIFERENȚE MINORE; Cine au fost cu adevărat ruşii. Piraţii şi războinicii care au transformat Rusia din uniune de triburi în imperiu; „Soldați fantomă”: Formează Putin o armată Potemkin pentru a crește numărul trupelor? (analiză France 24); (Din neant s-au format-neant devin cotropitorii imperiului  demoni m…)Lech Walesa cere dezmembrarea Rusiei: ”Trebuie redusă la 50 de milioane de oameni”. Ruşii spumegă și îl acuză de incitare la genocide; Destrămarea Federaţiei Ruse, între binecuvântare şi risc major pentru Occident. Avertismentul unui general roman… Câte ceva despre NOUA ORDINE MONDIALĂ! Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este cx.jpgCum slabim cu fructe uscate; Un studiu german arata ca PRUNELE combat o maladie care ucide milioane de oameni; Fructele uscate: calorii şi beneficii; Topul celor mai sănătoase fructe uscate şi beneficiile acestora; Cum slabim cu fructe uscate; Fructele uscate: CAISELE; Siropuri de tuse preparate acasa si Preparate romanesti anti-tuse….

Legătura sfântă dintre Stalin și Biserica Ortodoxă Rusă…Top 20 carti de citit intr-o viata: recomandari de la bibliomani; 10 recomandări de bestseller care-și merită titlul și faima; (Peste)30 de ani de capitalism. De la un darac şi-o moară la Deliciosul de Vaslui şi Nutriva, unul din cele mai noi branduri de furaje pentru animale- brand cladit de Familia (foto)SAFIR

….30 de ani de capitalism. De la un darac şi-o moară la Deliciosul de Vaslui şi Nutriva, unul din cele mai noi branduri de furaje pentru animale

citeste mai multe »