Cum poţi începe o relaţie cu Dumnezeu? Aştepţi să te lovească un fulger? Te dedici ca de-acum încolo să faci fapte bune, virtuoase sau religioase? Sau devii o persoană mai bună… astfel încât Dumnezeu să te poată accepta? Ei bine, NICI UNUL dintre aceste lucruri nu-ţi aduce aşa ceva. În Biblie Dumnezeu ne-a arătat clar cum Îl putem cunoaşte. Iată în continuare cum poţi începe o relaţie personală cu Dumnezeu… chiar acum…

 

Principiul unu: Dumnezeu te iubeşte şi are un plan minunat cu viaţa ta.

Dumnezeu te-a creat. Dar nu numai te-a creat, ci te şi iubeşte… atât de mult încât doreşte să-L cunoşti acum şi să-ţi petreci veşnicia alături de El. Iisus a spus: „ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”1

Iisus a venit pentru ca fiecare dintre noi să Îl poată cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu în mod personal. Numai Iisus poate da sens vieţii şi poate dărui un scop în viaţă.

Ce ne împiedică să-L cunoaştem pe Dumnezeu? …

 

Principiul doi: Noi toţi păcătuim şi păcatele noastre ne despart de Dumnezeu.

Adevărul este că toţi simţim această despărţire… este o depărtare de Dumnezeu pricinuită de păcatele noastre. Biblia ne spune: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui….”2

În adâncul sufletului nostru putem simţi indiferenţă faţă de Dumnezeu şi căile Sale sau răzvrătire făţişă… Orice ar fi, este o dovadă a ceea ce Biblia numeşte „păcat”.

Păcatul aduce moarte în viaţa noastră – despărţirea spirituală de Dumnezeu.3 Chiar dacă facem mari eforturi ca să ne apropiem de Dumnezeu, acestea sunt sortite eşecului.

DumnezeuImaginea aceasta arată ce mare este prăpastia dintre noi şi Dumnezeu. Săgeţile ilustrează strădaniile noastre de a ne apropia de Dumnezeu. Putem încerca să facem fapte bune sau să câştigăm aprobarea lui Dumnezeu printr-o viaţă decentă sau o filozofie de viaţă morală. Însă strădaniile noastre nu pot face să dispară păcatele noastre…

Cum trecem peste această prăpastie? …

 

Principiul trei: Iisus Hristos este singura soluţie – găsită de Dumnezeu – pentru a ne ierta păcatele. Prin El putem cunoaşte planul lui Dumnezeu cu viaţa noastră şi putem avea parte de dragostea Sa.

Alt adevăr este că merităm să plătim pentru păcatele noastre. Problema este însă că plata păcatului este moartea. Dar Iisus Hristos a murit în locul nostru, din dragoste pentru noi, ca să nu fie nevoie să murim fără Dumnezeu. Pe Cruce Iisus a luat asupra Sa toate păcatele noastre, plătind astfel pentru ele. „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu..”4 „…El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui…”5 Fiindcă Iisus a murit pe cruce în locul nostru, acum nu mai este nevoie să trăim despărţiţi de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre.

Dumnezeu„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”6

După ce Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi.7 Astfel ne-a dovedit pentru totdeauna că are dreptul de a promite viaţa veşnică – că este, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu şi singura Cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. De aceea a spus Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”8

El ne spune cum putem începe o relaţie cu El chiar acum… în loc să ne străduim şi mai tare să ajungem singuri la Dumnezeu. Iisus spune: „Veniţi la Mine….” „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie…”9 Iisus a suferit la Cruce tocmai datorită dragostei care ne-o poartă. Iar acum ne invită să venim la El, ca să putem începe o relaţie personală cu Dumnezeu.

Nu este suficient să ştim ce anume a făcut Isus pentru noi şi ce ne oferă. Pentru a avea o relaţie cu Dumnezeu, trebuie să-L primim în viaţa noastră…

 

Principiul patru: Fiecare dintre noi trebuia să ia decizia de a-L primi personal pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”10

Îl putem primi pe Iisus prin credinţă. Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”11

Să-L primeşti pe Isus înseamnă să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu – după cum a spus chiar El – şi apoi să-L inviţi să te călăuzească şi să te îndrume în viaţă.12 Iisus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.”13

Şi iată chiar invitaţia lui Isus. El a spus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”14

Cum vei răspunde la invitaţia lui Dumnezeu?

Gândeşte-te puţin la aceste două cercuri.

Dumnezeu
Viaţa dusă pe cont propriu
 Eul se află la cârma vieţii Iisus nu-Şi găseşte loc în această viaţă

 Deciziile se iau şi acţiunile se fac numai sub îndrumarea eului, ceea ce duce adesea la frustrare

Dumnezeu
Viaţa dusă sub îndrumarea lui Hristos
 Iisus Se află la cârma vieţii Eul este supus lui Iisus

 Persoana respectivă vede influenţa şi îndrumarea lui Iisus în viaţa sa

Care cerc descrie cel mai bine viaţa ta?

Care cerc ai dori să descrie viaţa ta?

Începe o relaţie cu Iisus Hristos…

 

Îl poţi primi pe Hristos în viaţa ta chiar acum. Nu uita cuvintele lui Iisus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”15 Dacă ai dori să răspunzi invitaţiei Sale, iată cum o poţi face.

Cuvintele exacte pe care le foloseşti pentru a te dedica lui Dumnezeu nu sunt importante; căci El ştie ce intenţii te animă. Dacă nu eşti sigur cum să te rogi, rugăciunea de mai jos îţi poate fi de ajutor:

„Doamne Iisuse Hristoase, vreau să Te cunosc; îmi doresc să vii în viaţa mea. Îţi multumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, ca să mă poţi accepta pe deplin. Numai Tu îmi poţi da puterea de a mă schimba şi de a deveni aşa cum doreşti Tu. Îţi mulţumesc că m-ai iertat şi că îmi dăruieşti viaţa veşnică alături de Dumnezeu. Acum îmi predau viaţa Tie; Te rog să faci ce doreşti cu ea. Amin.”

Dacă ai fost sincer când L-ai rugat pe Isus să vină în viaţa ta, atunci din acea clipă El este în viaţa ta, după cum a promis. Ai de acum o relaţie personală cu Dumnezeu!

Ei bine, te aşteaptă o viaţă întreagă de… schimbări, care te vor ajuta să te maturizezi. Acesta este un proces care are loc pe măsură ce Îl cunoşti tot mai bine pe Dumnezeu citind Biblia, rugându-te şi având relaţii cu alţi copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Tocmai L-am chemat pe Isus în viaţa mea (urmează câteva informaţii utile)…

Am o întrebare…

 

(1) Evanghelia după Ioan 3:16 (2) Isaia 53:6 (3) Epistola către Romani 6:23 (4) 1 Petru 3:18 (5) Tit 3:5 (6) Evanghelia după Ioan 3:16 (7) 1 Epistolă către Corinteni 15:3-6 (8) Evanghelia după Ioan 14:6 (9) Evanghelia după Ioan 7:37,38 (10) Evanghelia după Ioan 1:12 (11) Epistola către Efeseni 2:8,9 (12) Evanghelia după Ioan 3:1-8 (13) Evanghelia după Ioan 10:10 (14) Apocalipsa 3:20 (15) Apocalipsa 3:20

UNITATEA BISERICII – 1

 

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, Eu în ei, şi Tu în Mine; – pentruca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:21-23).

 

Unitatea ucenicilor lui Hristos nu are loc de la sine. În primul rând, pentru realizarea ei, Domnul ISUS s-a rugat. El cerea Tatălui ceva posibil, bazat pe modelul viu al unității reale pe care o avea cu El.

 

Apoi, El a lucrat la mediul unității, dând ucenicilor „slava Sa”. Slava Sa era o viață sfântă, fără păcat, ce izvora din unitatea Lui desăvârșită cu Tatăl. Păcatul nu dă nici slavă, nici unitate. O viață sfântă și unitatea „în chip desăvârşit” a poporului Său este posibilă numai între ucenicii care sunt „în El”, .

 

Pentru Domnul ISUS, înfăptuirea unității între ucenici este cea mai mare mărtuie pentru lume. Într-o lume plină de convulsii și lipsită de pace, unitatea ucenicilor este o dovadă concludentă să „creadă” și „să cunoască faptul că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Prin realizarea unității, lumea vede un semn actual al autenticității Domnului ISUS și este chemată să vină la El. Astfel, unitatea este un indiciu elocvent pentru lume că așa sunt iubiți și ei de Dumnezeu, dacă vin la El.

 

Aceasta este rugăciunea Domnului ISUS și chemarea noastră neîntârziată să fim familia unită a lui Dumnezeu, numită Biserica HARUL, un preambul al Împărăției Sale etern unită și o mărturie vie a unității într-o lumea fărâmițată și plină de frământări.

 

Constantin JOLDEȘ

Zalău, 25.11.2015

. . .

 

Reflecții despre unitate

Unitatea cu Dumnezeu

 

Totul a început de la Unul, care n-are început, și totul se va sfârși într-Unul, care nu va avea sfârșit.

 

Unul nu poate fi și nu are de două ipostaze. Prin urmare, există un singur Dumnezeu și o singură realitate. Dumnezeu este singurul Real și din El emană necontenit realitatea. El are Viața în Sine, singura Viața care n-are naștere și n-are moarte, n-are dependență și nu se epuizează; este auto-Viața eternă.

 

Satan a vrut să se separe de Unul, crezând că-I poate lua locul, adică partea a vrut să fie Întregul, deși nu era ca Întregul. Deși nu era întreg, Satan a vrut să fie Unul și în locul singurului Unu. De atunci, nu de la începutul începutului,  a apărut răul, ca o separare de Unul, prin abuz de libertate sau libertate greșit folosită. Astfel, separarea de Unul înseamnă pierderea rațiuni întregului, este autodistrugerea relației cu Întregul, alterarea logicii realității și definiția nebuniei.

 

Doi din lumea creată de Unul nu se pot înmulți numai dacă se fac una. Legaturile care fac din doi unul se numesc dragoste, se pot uni și construi împreună un întreg.

 

Dumnezeu este Adevărul întreg, din care nu lipsește nimic. Când nu știi totul, înseamnă că nu ai cuprins întregul, adică pe acel Unul. Rațiunea se înpotmolește și rămâne credința ca singură cale spre Unul, sigura care poate realiza o relație reală cu Unul. Pentru o relație autentică este numai un singur Mijlocitor, ce face parte din Unul și care te poate integra în Unul. Fiind o singură relație, nu poate fi decât un Botez, un singur angajament real, față Unul care este loial angajamentelor Sale, care nu întrerupe relația nici prin divorț și nici prin moarte.

 

Oricine trăiește incompatibil cu Unul, nu face parte din Unul, nu va fi integrat în Unul, ci moare, adică se separă de Unul prin felul său de a fi. Păcat este tot ce nu este compatibil cu Unul și are ca final moartea. Păcatul rupe legăturile unitații.

 

Dumnezeu nu pretinde să fii tu ceea ce nu este El. El îți cere să fii întreg, ceea ce se numește în termenii caracterului – a fi integru. A nu fi integru, înseamnă a fi ceea ce nu este El, a continua să trăiești altfel decât El, adică înseamnă a fi ireal.

 

Viața separată de Unul este o risipă. Este absolut necesar să fim uniți cu El, aceasta fiind singura noastră rațiune de a exista.