Şi ROMANII l-au răstignit pe Isuss, au îngropat cinstea, nehoţia, blândeţea, înfrânarea poftelor, bunătatea, împăcarea etc şi sunt invăţaţi să nu se nască din nou, pentru a se inchina satanei, căci “TATAL NOSTRU” (al celor neinnoiţi ) este  diavolul (Ioan 8/44) De aceea întronăm fesenia, hoţia, curvia, cearta, viclenia, vrăjitoria şi celelalte rele descrise în Galateni 5/20; De aceea am prigonit pocăinţa, Credinţa Cristică, nestrămoşească, am compromis valorile, le-am martirizat, am alungat tinerimea… Dacă nu iubim şi nu înfometăm după Adevăr, Dreptate, corectitudine, degeaba spunem că îl iubim pe Dumnezeu… Dacă nu însetăm după iertare, milă, slujire, dragoste nemaimuţărească, în zadar spunem că ne-am îndrăgostit de El! De câte ori n-a bătut Iisus la uşa inimii noastre, (Ap.3/20),dar noi l-am respins, l-am iconat şi pironit pe pereţi şi l-am pus la spate, l-am aruncat, nu într-o iesle, ci la coşul de gunoi… Românie, Românie,” care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”Matei 23/37-39)

 Isuss a sangerat pentru eliberarea noastra!Iata cele sapte  Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos 1. SANGELE ARE PUTEREA DE A ELIBERA…CAND NE VOM ELIBERA DE GRECI?

Ca prim pas pe calea eliberării, chem ierarhii ortodocşi să iniţieze sau măcar să încurajeze o asemenea dezbatere liberă!

NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM, pentru eliberare…

NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎN  ŢEPUŞUL PROPRIEI PUSCARII?! 

Iertarea rupe gratiile propriei închisoriPicture  

Eliberarea finală; ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI; MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII SI „BATRANII”;IOV NE INVATA SA NE ELIBERAM DE PRIETENII TOXICE…

 

Şi ROMANII l-au răstignit pe Isuss, au îngropat cinstea, blândeţea, înfrânarea poftelor, bunătatea, împăcarea etc   şi sunt invăţaţi să nu se nască din nou, pentru a se inchina satanei, căci “TATAL  NOSTRU”este  diavolul (Ioan 8/44) De aceea întronăm fesenia, hoţia, curvia, cearta, viclenia, vrăjitoria şi celelalte rele descrise în Galateni 5/20; De aceea am prigonit pocăinţa, Credinţa Cristică, nestrămoşească, am compromis valorile, le-am martirizat, am alungat tinerimea… Dacă nu iubim şi nu înfometăm după Adevăr, Dreptate, corectitudine, degeaba spunem că îl iubim pe Dumnezeu… Dacă nu însetăm după iertare, milă, slujire, dragoste nemaimuţărească, în zadar spunem că ne-am îndrăgostit de El! De câte ori n-a bătut Iisus la uşa inimii noastre, (Ap.3/20),dar noi l-am respins, l-am iconat şi pironit pe pereţi şi l-am pus la spate, l-am aruncat, nu într-o iesle, ci la coşul de gunoi… Românie, Românie,” care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”Matei 23/37-39)

 

“ La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatra pe piatră care să nu fie dărâmată.” El a şezut jos pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.

 

Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împăraţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.

 

Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.Dar cine va răbda până la sfârşit vă fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. De aceea, când veţi vedea „uraciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă!  Atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi; Cine va fi pe acoperişul casei să nu se coboare să-şi ia lucrurile din casă; şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina.

 

 

Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da tată în zilele acelea! Rugaţi-vă că fuga voastră să nu fie iarnă, nici într-o zi de Sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.

 

 

Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo”, să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice: „Iată-L în pustiu”, să nu vă duceţi acolo! „Iată-L în odăiţe ascunse”, să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai dă lumină ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”

 

 

 

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

 

 

 

 

 

El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbita răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

 

 

 

Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,

 

 

şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată. Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa.

 

 

De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă?

 

Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii, Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (Mat.24/1-51)

 

Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.

 

Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; Dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; că nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.” (Mat.25/1-13)

 Isuss a sangerat pentru eliberarea noastra!Iata cele sapte  Beneficii ale sangelui Domnului Isus Hristos

 

1. SANGELE ARE PUTEREA DE A ELIBERA

(1 Pet 1,18) Stiti ca nu cu lucruri pieritoare, cu argint s-au cu aur, a-ti fost rascumparati din felul desert de vietuire, pe care-l mostenisera-ti de la parintii vostrii, ci cu sangele scump a lui Hristos, Mielul fara cusur si fara prihana.
(Tit 3,3) Caci si noi eram alta data fara minte, neascultatori, rataciti, robiti de tot felul de pofte si de placeri (sclavi), traind in rautate si in pizma, vrednicisa fim urati si urandu-ne unii pe altii.
2. SANGELE ARE PUTEREA DE A IERTA
(Mat 26, 28) Acesta este sangele Meu, sangele legamantului celui nou, care se varsa pentru multi, spre iertarea pacatelor.  Isus a platit pentru toate pacatele – trecute, prezente, viitoare.
3. SANGELE ARE PUTEREA DE A JUSTIFICA 
(Rom 5,8) D-zeu i-si arata dragostea fata de noi, prin faptul ca pe cand eram noi inca pacatosi, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atat mai mult acum, cand santem socotiti neprihaniti prin sangele Lui, vom fi mantuiti prin El de mania lui D-zeu.
4. SANGELE ARE PUTEREA DE A CURATI 
(1 Ioan 1,7) Dar daca umblam in lumina, dupa cum El insusi este lumina, avem partasie unii
cu altii; si sangele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curateste de orice pacat.
Lepra – simbol al pacatului (boala incurabila). Sangele lui Isus curata lepra pacatului ( Isaia 1,18)
5. SANGELE ARE PUTEREA DE A FACE PACE
(Col 1, 20) Sa impace totul cu Sine prin El, atat ce este pe pamant cat si ce este in ceruri,
facand  pace, prin sangele crucii Lui.
(Ioan 14,27) Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se inspaimante. Pace prin cruce – sange.
6. SANGELE NE DA ACCES LA DUMNEZEU
(Evr 10,19) Prin sangele lui Isus, avem intrare sloboda locul prea sfant… (Efes 2,14) Caci El este pacea noastra, care din doi a facut unul, si a surpat zidul de la mijloc care-i despartea.
(Evr 10,22) Sa ne apropiem cu o inima curata, cu credinta deplina, cu inimile stropite si
curatite de un cuget rau, si cu trupul spalat cu o apa curata. Vino cum esti, Isus e vrednicia ta.
7. SANGELE ARE PUTEREA SA NE APROPIA DE DUMNEZEU
(Efes 2,13) Voi care odinioara erati departati, a-ti fost apropiati prin sangele lui Hristos.
(Evr 12,20) V-ati apropiat de muntele Sionului…de cer…de Dumnezeu ce judeca…de Isus.

Adevărul vă va face liberi

 

   Un element esenţial pentru bucurie este libertatea. Niciunul dintre noi nu am fi fericiţi dacă nu am fi liberi de ceea ce urâm şi liberi pentru ceea ce iubim. Dar unde găsim libertatea adevărată? Psalmul 119.45 spune: „Voi umbla în loc larg, căci am căutat îndrumările tale.”

Imaginea este cea a unor locuri largi.

Cuvântul ne eliberează de îngustimea minţii (1 Împăraţi 4.29) şi de ameninţarea limitării (Psalmul 18.19). Isus spune: „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8.32). Libertatea la care Se referă El este libertatea de sub sclavia păcatului (Versetul 34). Sau, ca să spunem acest lucru printr-o afirmaţie, este libertatea pentru a putea fi sfinţi. Promisiunile harului lui Dumnezeu oferă puterea ce face ca poruncile legate de sfinţenia lui Dumnezeu  să fie o experienţă a libertăţii, şi nu una a fricii. Petru descrie puterea eliberatoare a promisiunilor lui Dumnezeu astfel: „Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă” (2 Petru 1.4). Cu alte cuvinte, atunci când ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu, tăiem rădăcina stricăciunii prin puterea unei promisiuni superioare.

De aceea, ar trebui să ne rugăm unii pentru alţii aşa cum S-a rugat Isus pentru noi în Ioan 17.17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău, Cuvântul Tău este adevărul.” Fără sfinţenie nu există bucurie durabilă, deoarece Scriptura spune: „Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul”. (Evrei 12.14).

Cât de important este adevărul care sfinţeşte! Cât de crucial este Cuvântul care rupe puterea plăcerilor contrafăcute! Şi cât de atenţi trebuie să fim să ne luminăm calea şi să adunăm din belşug Cuvântul lui Dumnezeu în inimi! Psalmul 119.105: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” „Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (versetul 11).

„Adevărul vă va elibera“ — Cum?

MILIOANE de oameni cred că sunt liberi când, în realitate, sunt sclavi. Mulţi se află în sclavia superstiţiilor. Unii se tem de morţi, pe care încearcă să-i îmbuneze prin pomeni costisitoare. Alţii, neştiind ce se întâmplă când cineva moare, se tem în mod exagerat de moarte în sine. Pot fi eliberaţi toţi aceşti oameni din sclavia mintală, emoţională şi chiar financiară în care se află? Cu siguranţă! Aşa cum reiese din cuvintele lui Isus Cristos, citate în titlul acestui articol, ceea ce aduce realmente eliberare este adevărul. Dar despre ce adevăr este vorba? Adevărul în general sau un anumit adevăr?

Isus a risipit orice îndoială asupra acestui lucru. „Dacă rămâneţi în cuvântul meu“, a spus el, „veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va elibera“ (Ioan 8:31, 32). „Cuvântul“ lui Isus — învăţăturile sale — se găseşte în Biblie.

Când a spus „adevărul vă va elibera“, Isus se referea în principal la eliberarea din sclavia păcatului şi a morţii. Cunoaşterea adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu ne eliberează şi din sclavia superstiţiilor, a fricii de morţi şi a fricii morbide de moarte. Cum anume?

1. Eliberare din sclavia superstiţiilor. Mulţi cred că anumite obiecte sau numere le aduc ghinion. Alţii nu iau decizii importante dacă nu caută mai întâi semne prevestitoare bune sau dacă nu consultă horoscopul ori un medium.

Cum eliberează adevărul biblic: În timpurile biblice, chiar şi unii slujitori ai lui Dumnezeu au ajuns superstiţioşi şi chiar au început să se închine ‘dumnezeului Norocului’ şi ‘dumnezeului Destinului’! Cum a privit Iehova Dumnezeu acţiunile lor? „Aţi făcut ce este rău în ochii mei“, a spus el (Isaia 65:11, 12). Iar sentimentele lui faţă de cei ce consultă mediumuri spiritiste pentru îndrumare în viaţă reies foarte clar din cuvintele: ‘Iehova detestă pe oricine consultă un medium’ (Deuteronomul 18:11, 12).

Superstiţiile şi consultarea mediumurilor spiritiste sunt dăunătoare deoarece fac parte din ‘maşinaţiile Diavolului’, pe care Isus l-a numit „tatăl minciunii“ (Efeseni 6:11;Ioan 8:44). Dacă aţi vrea să primiţi îndrumare într-o chestiune importantă, aţi apela la un mincinos? Fireşte că nu! Prin urmare, este o dovadă de înţelepciune să evităm orice are legătură cu „tatăl minciunii“.

Ceea ce ne va ajuta să luăm decizii bune în viaţă este înţelepciunea bazată pe o cunoştinţă exactă a principiilor biblice şi a scopului lui Dumnezeu cu privire la omenire. „Iehova dă înţelepciune, din gura lui ies cunoştinţa şi discernământul“, se spune în Proverbele 2:6.

2. Eliberare de frica de morţi. Mulţi oameni cred că „spiritele“ strămoşilor morţi îi pot influenţa pe cei vii. Aceste „spirite“, susţin ei, trebuie îmbunate prin diferite ofrande, căci altminteri se înfurie. În consecinţă, unii s-au înglodat în datorii ca să plătească toate aceste ofrande şi ceremonii fastuoase.

Cum eliberează adevărul biblic: Biblia ne dezvăluie adevărul despre starea morţilor. Isus, de pildă, a spus că morţii ‘se odihnesc’ (Ioan 11:11, 14). La ce s-a referit el? Răspunsul la această întrebare se găseşte în Eclesiastul 9:5: „Cei vii sunt conştienţi că vor muri, dar cei morţi nu sunt conştienţi de nimic“. Într-adevăr, cei care au murit se află într-o stare asemănătoare unui somn adânc, într-o stare de inconştienţă absolută. Ei au încetat să existe şi, prin urmare, nu ne pot face nici bine, nici rău.

Unii oameni însă susţin că au intrat în contact cu morţii. Cum este posibil? Biblia ne răspunde şi de această dată. Ea ne relatează că, la începutul istoriei umane, mai mulţi îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu (2 Petru 2:4). Numite demoni, aceste fiinţe spirituale rele încearcă să înşele omenirea (1 Timotei 4:1). Dându-se drept persoane decedate, demonii alimentează minciuna potrivit căreia morţii continuă, de fapt, să trăiască sub altă formă şi în altă dimensiune.

3. Eliberare de frica morbidă de moarte. Moartea este într-adevăr un duşman, aşa cum spune şi Biblia (1 Corinteni 15:26). Aşadar, e firesc să ne temem de moarte şi să ne străduim să o amânăm. Cu toate acestea, nu trebuie să nutrim o frică exagerată de moarte.

Cum eliberează adevărul biblic: Pe lângă faptul că ne dezvăluie adevărul despre starea morţilor, Biblia ne arată că Dumnezeu are drept scop să-i readucă la viaţă pe cei ce au murit, înviindu-i. „Vine ceasul când toţi cei din mormintele de amintire vor auzi glasul său [al lui Cristos] şi vor ieşi afară“, a promis Isus (Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15).

Sub ce formă „vor ieşi“ ei afară? Isus ne-a oferit deja răspunsul prin învierile pe care le-a înfăptuit. În fiecare situaţie, persoana înviată s-a întors la viaţă ca om, recăpătându-şi identitatea pe care o avusese înainte de a muri (Marcu 5:35–42; Luca 7:11–17; Ioan 11:43, 44). Aceasta este în armonie cu însăşi semnificaţia cuvântului „înviere“, care înseamnă „ridicare“. Iată ce i-a spus Dumnezeu vârstnicului său slujitor Daniel: „Te vei odihni [sau vei adormi în moarte], dar te vei ridica pentru a-ţi primi partea la sfârşitul zilelor“ (Daniel 12:13). Cât de mult trebuie să-l fi mângâiat pe Daniel acele cuvinte, ajutându-l să înfrunte moartea cu demnitate şi curaj!

Misiunea lui Isus a presupus, printre altele, ‘să predice eliberarea captivilor’ — a celor aflaţi în lanţurile convingerilor religioase false (Luca 4:18). Fiind consemnate în Biblie, învăţăturile lui Isus continuă, cu fiecare zi ce trece, să-i elibereze pe oameni. Sperăm ca adevărul biblic să vă aducă şi dumneavoastră o eliberare veşnică.

V-AŢI ÎNTREBAT VREODATĂ?

Cum îi eliberează adevărul biblic pe oameni din sclavia

● superstiţiilor? (Isaia 8:19, 20; 65:11, 12)

● a fricii de morţi? (Eclesiastul 9:5; Ioan 11:11, 14)

● a fricii de moarte? (Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15)

 

Adevărul biblic îi eliberează pe oameni din sclavia superstiţiilor, a fricii de morţi şi a fricii morbide de moarte

NE CERE DOMNUL ISUS SĂ IERTĂM, pentru eliberare 

Iertarea rupe gratiile propriei închisori.
Picture

Fără iertare nu există mântuire. Dacă nu iertăm, devenim captivii propriei „închisori” a neiertării și nimeni nu ne poate elibera, în afară de noi înșine. Duhul Sfânt ne dă puterea să iertăm, trebuie doar să-i cerem ajutorul.

Marcu 11:25-26
„Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, NU vă va ierta greşelile voastre.””

Neiertarea îl afectează în primul rând pe cel care nu iartă, nu pe cel care nu este iertat. Dacă nu iertăm pe cei care ne-au greșit, ne-au ofensat, ne-au rănit sau ne-au făcut să suferim într-un fel sau altul, orice referire la acele persoane, sau la incidentul în cauză, va răsuci din nou „cuțitul în rana” inimii noastre.

Iertarea trebuie să se petreacă în inimile noastre și se va vedea în comportamentul față de acea persoană.

Așa cum noi ne dăm seama când cineva are ceva împotriva unei persoane despre care vorbește, la fel, cei cu care vorbim vor știi ce e în inima noastră într-un context similar.

Domnul Isus, când atârna pe cruce, nu doar că i-a iertat pe cei care L-au schingiuit și l-au ucis, dar Îl roagă și pe Tatăl Ceresc să-i ierte, găsindu-le chiar și scuze.

Luca 23:34
„Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”

Matei 18:21-22
„Atunci, Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.”

Ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor despre iertare? A ierta pe cineva de  490 de ori, pare incredibil, dar ce vrea Domnul Isus să spună prin acest număr, este că trebuie să iertăm indiferent de cîte ori ne greșește cineva. Cineva care trebuie iertat de atâtea ori, e clar că nu e o persoană angelică, dar să fim sinceri cu noi înșine: de câte ori au trebuit să ne ierte pe noi, cei dragi? Vedem că  și Petru se referă la fratele său, în întrebarea din versetele de mai sus.

În același timp, Domnul Isus ne îndeamnă să iertăm oricui ne greșește, așa cum menționează Luca în ultima parte a versetului:

Luca 6:37
„…iertaţi, şi vi se va ierta.”

Domnul Isus ne-a dat și pilda robului căruia stăpânul i-a iertat o datorie enormă (așa cum prin jertfa Lui Isus, Dumnezeu ne iartă nouă păcatele, care reprezintă o datorie imposibil de plătit de către noi înșine), și ca răspuns el nu are deloc milă de tovarășul lui, care îi datora o sumă infimă (asta facem noi când nu iertăm ce ne-a greșit un semen al nostru).

Matei 18:32-35
„Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: ‘Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?’ Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”

Rugăciunea cea mai des folosită este „Tatăl Nostru”. Din păcate mulți nu se gândesc prea mult la cuvintele acesteia, preferând doar să le rostească, când dau de necaz. Dar în această rugăciune cerem să fim iertați pentru că și noi îi iertăm pe cei care ne greșesc. Deci dacă nu iertăm, să nu ne așteptăm să primim iertarea Domnului.

Luca 11:4a
„şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri,..”

Coloseni 3:13
„Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

Efeseni 4:32
„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Cristos.

De ce spunem altora ce ne-au greșit alții? Pentru că ne dorim să ne mângăie, să fie de acord cu noi, eventual chiar să nu le mai placă nici lor de cei care ne-au greșit și să ne compătimească.

Dacă nu iertăm, rămânem legați în lanțurile neiertării, și ne îndepărtăm de Domnul. Ni se pare că este nedrept să iertăm ceva atât de cumplit; vrem răzbunare, nu dorim binecuvântarea celor pe care nu-i iertăm; de multe ori, mintea admite că trebuie să iertăm, știm ce spune scriptura, dar de câte ori ne reamintim de ce ni s-a întâmplat, ura, mânia, frustrarea revin cu violență și ne întunecă judecata.

De fapt, dacă iertăm persoana care ne-a făcut ceva cumplit, nu înseamnă că persoana respectivă este absolvită de vina eiDacă noi iertăm, noi devenim LIBERIAmărăciunea care ne umplea inima, va dispărea, ura se va topi, frustrarea și gustul amar vor deveni amintire. Ne vom putea bucura din nou de viață, totul devenind mai frumos și zâmbetul va fi din nou „la el acasă” pe fețele noastre.

Dumnezeu nu ne cere să ne înăbușim sentimentele, ci să le tratăm corect, ca să nu păcătuim, așa cum spune Pavel, în:

Efeseni 4:26
„„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să n-apună soarele peste mânia voastră”

Știm că atunci când mergem la culcare supărați și chiar nervoși, speranțele să ne treacă, sunt nule. De ce? Pentru că suntem maeștrii la a întoarce ceea ce ne supără pe toate fețele și la a găsi chiar mai multe motive ca să-i învinuim pe cei care au cauzat mânia, amintindu-ne și ce nu s-a întâmplat… exagerez… dar haideți să recunoaștem că nu prea mult. Dacă este posibil, cel mai ușor de rezolvat o astfel de problemă, este înainte de culcare. Făcând astfel, ne vom recâștiga pacea și vom dormi liniștiți. Am învățat că e chiar ușor să cer eu iertare celor dragi care m-au supărat, rezolvând mult mai rapid orice divergențe. Sunt un om mult mai fericit de când am învățat să cer iertare și să acord iertare.

Iertarea este un proces, care începe cu dorința de a ierta persoana care ne-a greșit, sau ne-a făcut rău, pentru că știm că voia Domnului este să iertăm.

Continuăm acest proces, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să iertăm, să ne eliberăm de ură, frustrare, ofensă, victimizare, și apoi Duhul Sfânt să ne umple cu pacea Sa, cu o atitudine corectă față de cei care ne-au greșit, fără să le mai dorim răul. Ne ajută mult să conștientizăm un adevăr esențial, și anume, faptul că diavolul este cel care îi împinge pe oameni să-și rănească semenii. Satan a adus păcatul în lume și de atunci este în spatele oricărui păcat comis, începând cu Adam și Eva. Cădem în capcana lui, dând vina doar pe om în sine… și când facem asta ne este greu să iertăm și în urma neiertării, îi dăm dreptul diavolului pentru mai multe atacuri.

Alt aspect important este să analizăm care ar putea fi cauza a ceea ce a făcut sau a spus acea persoană contra noastră; acțiunea sau cuvintele ne erau adresate nouă sau am ajuns victime din greșeală? N-ați pățit de multe ori să fiți în locul nepotrivit la momentul nepotrivit? Mai grav este când suntem acolo, cu toate că Duhul Sfânt ne-a dat neliniște și a încercat să ne avertizeze de planul dușmanului contra noastră… iar noi l-am ignorat. Dacă ne punem în locul persoanei care ne-a făcut rău, am putea fi surprinși să constatăm, că era posibil să facem ce a făcut acea persoană; în acest caz, iertarea intervine mult mai repede.

Știm că am iertat, dacă nu ne mai pierdem pacea când ne amintim incidentul, nu mai povestim răul care ni s-a făcut, nu mai căutăm să punem acea persoană într-o lumină proastă în fața altora, ajungem chiar să îi dorim binele…

Iertarea NU înseamnă reacordarea încrederii. Nu înseamnă că vom tolera la nesfârșit ca cineva să ne calce în picioare sau chiar să ne facă mai mult rău. Domnul ne-a dat înțelepciune și dacă venim înaintea Lui în rugăciune, ne va arăta cum trebuie să tratăm fiecare caz în parte. Dar recâștigarea păcii și liniștii sufletești este mai valoroasă decât orice dorință de a ni se face dreptate și de a fi răzbunați. Dumnezeu ne spune :„A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti…” (Deuteronomul 32:35)

Pe cei din familie, sau pe alte persoane cu care avem contact zilnic, va fi nevoie să-i iertăm de nenumărate ori, așa cum și ei ne iartă de nenumărate ori. Aceștia fac parte din categoria menționată de Petru, sub numele de „fratele meu”. Mult timp, ascultând predici despre iertare, care citau acest verset, mă revoltam la gândul că Dumnezeu îmi cere să nu am înțelepciune, dacă-mi cere să continui să le acord încredere unor oameni care pot să-mi facă atât de mult rău, încât să fie nevoie să-i iert de atâtea ori. De fapt, Domnul ne cere să iertăm pe toți oamenii care ne greșesc, ca să fim liberi și fericiți, iar cei care trebuie iertați de foarte multe ori, „frații” sunt de fapt cei din imediata apropiere.

Medicii recunosc că neiertarea ne afectează sănătatea, poate cauza artrită, probleme de rinichi, tensiunea arterială mărită sau oscilantă, ulcer, depresie și multe alte boli. Chiar nu se merită să ne lăsăm pradă ofenselor și neiertării, pentru că dacă o facem, plătim un preț mult prea mare, fără ca cei care ne-au făcut rău să fie afectați..

Evrei 12: 14-15
„Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciunesă vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.”

Noi am primit iertarea pentru păcatele noastre, prin har, adică, fără vreun merit personal, ci doar acceptând că Domnul Isus a plătit cu moartea pentru păcatele noastre. Oare de ce ni se pare prea mult să oferim har la rândul nostru celor care ne-au greșit? Nu am de unde să știu cât de grav vi s-a greșit, cât de adânci vă sunt rănile și cât de grave sunt efectele a ceea ce ați pățit. Nu încerc să minimalizez gravitatea a ceea ce ați pătimit, dar pentru că știu din experiență proprie, cât de bine este să scapi de lanțurile neiertării, ce minunat e să fii din nou liber și pentru că Domnul Isus ne spune că dacă nu iertăm, nici Tatăl Ceresc nu ne iartă păcatele noastre, îmi doresc din toată inima să vă ajut să fiți liberi.

De cele mai multe ori, persoana care ne-a ofensat, nici măcar nu știe că a făcut-o și continuă să trăiască ca și înainte. Dar noi, suferim, ne agităm, ne pierdem pacea, oftăm des și profund, nu mai zâmbim, nu mai râdem, ne răstim la cei de lângă noi, fără ca ei să aibă vreo vină, pentru că neiertarea devine amărăciune, iar amărăciunea dă lăstari, afectându-i și pe cei din jurul nostru. Uneori chiar facem victime colaterale, vorbind de rău persoana care ne-a greșit și făcându-i pe cei care ne ascultă să-i urască la rândul lor pe dușmanii noștri.

De câte ori nu am ajuns să ne displacă o persoană, doar pentru că am ascultat criticile aduse de altcineva la adresa acesteia? Autorul cărții Evrei știa foarte bine ce scrie în versetele citate mai sus. Ofensele nerezolvate au dus la multe sciziuni în familii, biserici, companii, în orice grup de oameni care „au mușcat momeala Satanei” și s-au ofensat, poate chiar din cauze minore, pe care le-au și uitat, fiind prea ocupați cu întreținerea discordiei. Firea umană, condusă de mândrie cade foarte ușor în capcana ofensei.

Când ne-am întors la Dumnezeu și L-am chemat pe Isus să fie Domnul vieții noastre, am fost născuți din nou, prin Duhul Sfânt, în duhul nostru, pe care Pavel îl numește „omul dinăuntru”. Începând de atunci, trecem printr-un proces de schimbare, învățând să trăim conduși de Duhul Sfânt, în ascultare de Dumnezeu și nu de firea noastră.

Romani 8:9a
„Voi însă nu mai sunteţi pământeştici duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.”

2 Corinteni 4:16
„De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi ”

2 Corinteni 2:10-11
„Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu – dacă am iertat ceva – am iertat pentru voi, în faţa lui Cristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”

Ce spune Pavel aici? Dacă nu iertăm, cine câștigă? Noi, în nici un caz… dimpotrivă, neiertarea este o fortăreață a dușmanului, care ne distruge lent, dar sigur. Dușmanul ne atacă și caută să ne fure pacea, liniștea, bucuria, sănătatea și fără să-i dăm ocazia, cu atât mai mult, nu va rata ocaziile pe care noi i le oferim, prin orice păcat pe care îl comitem.

În concluzie, când alegem să eliberăm în iertarea noastră pe cei care ne-au greșit și cerem Domnului ajutorul pentru asta, ne facem nouă înșine o favoare.

Nu degeaba scria Solomon în:

Proverbele 17:22
„O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

O inimă în care este neiertare, este o inimă tristă, mâhnită, care nu se mai poate bucura. Inima celui care a reușit să ierte, este veselă plină de dragoste și bucurie, ceea ce duce și la o stare generală de bine și sănătate.

Iertăm, pentru că și noi am fost iertați, iubim, pentru că Domnul Isus ne-a iubit întâi și vrem să trăim liberi, pentru că Domnul nostru s-a jertfit, ca noi să-L putem cunoaște, pe El, Adevărul și Adevărul să ne facă liberi!

ROMANI 6 – HARUL NE ELIBEREAZĂ DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI

Picture

Isus Cristos a venit în lume, ca să ne arate calea către Tatăl Ceresc. A trăit exemplar, fără păcat, devenind modelul perfect de urmat. Cât timp privim la Isus, ne păstrăm pacea și bucuria. Viața de zi cu zi, în această lume tot mai depravată și mai plină de ură și răutate, este o continuă provocare. De noi depinde să alegem corect cu ce ne hrănim sufletul și duhul. Lui Pavel Dumnezeu i-a revelat cât de important este să ne înnoim mintea și să avem grijă la ce ne gândim și medităm.

Filipeni 4:8 „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primitorice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească (la acestea să vă gândiți).” Dumnezeu ne-a dăruit Harul prin Isus Cristos, ca să ne elibereze de sub stăpânirea păcatului. Romani 6:1-5 „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 4 Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. ”

Cred că întrebarea legitimă care se ridică aici este: „știm că am murit față de păcat?” sau „am murit cu adevărat?” Moartea Lui Isus Cristos pe cruce, a fost reală și este singura plată acceptată de Tatăl ceresc pentru păcatele fiecăruia dintre noi și ale întregii omeniri.

Botezul „în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28:19b), este botezul în moartea Lui Isus, pentru ca, așa cum Isus a murit pentru păcatele noastre și noi să murim față de păcat. Este benefic să realizăm că vechea noastră persoană a fost îngropată, împreună cu faptele ei, cu trecutul ei și din apă ne-am ridicat curați, născuți din nou în duh. Apa botezului are putere de mântuire? Botezul în apă, fără credința sinceră în Isus Cristos Fiul Lui Dumnezeu, nu ne mântuiește. Isus ne-a poruncit să ne botezăm, după ce credem (Marcu 16:16). Botezul prin care murim față de păcat și ne ridicăm înviați pentru o viață nouă cu Isus, este cel făcut prin credința sinceră că Isus Cristos este Fiul Lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele noastre. O altă condiție a mântuirii este pocăința sinceră și deplină.

1 Petru 3:21 „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Cristos”,

Cugetul, adică conștiința omului, este definită ca fiind ”sentimentul responsabilității morale față de propria conduită”. 

Apostolul Petru explică că rolul botezului nu este să ne spele de murdăria fizică, ci dovada unei inimi și gândiri (conștiințe) spălate cu sângele Lui Isus, curate prin neprihănirea Lui.

Romani 6:4b-5 „.. după cum Cristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”

Nu putem „trăi o viață nouă”, după tiparul vechi, făcând tot ce făceam înainte de convertire. O viață nouă, chiar asta înseamnă! Este o viață diferită de cea anterioară. În loc să ne panicăm și să ne îngrijorăm de orice neajuns, ne rugăm și ne încredem că Dumnezeu ne va arăta cum să rezolvăm problema; în loc să alergăm la medic la orice junghi sau durere, prima dată ne rugăm să fim vindecați în Numele Lui Isus Cristos, pentru că așa cum spune Isaia 53:4-5, în rănile din trupul Său, suntem vindecați (puteți citi mai multe în articolul „Vindecarea prin credință); alegem să iertăm în loc să ne răzbunăm, să facem bine în loc să răspundem cu răutate celor care ne fac rău, să binecuvântăm, nu să blestemăm etc.

Romani 6:6,7 „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 7 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.”

Termenul din limba greacă, folosit pentru „izbăvit”, este: eliberat prin distrugerea puterii sau a stăpânirii. Dorința apostolului nu este de a spune că creștinul este perfect, ci că păcatul nu mai are putere de stăpânire asupra sa, așa cum stăpânul unui sclav nu mai are nici un drept asupra lui, după ce moare. Cu cât înțelegem mai profund acest adevăr, vom ceda tot mai greu ispitei de a păcătui.

Când am fost născuți din nou, nu am primit un trup și un suflet (format din minte, voință, emoții) noi, ci doar duhul ne-a fost înnoit de către Duhul Sfânt, prin sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu. De noi depinde să ne transformăm prin înnoirea minții, schimbându-ne modul de gândire, dintr-o gândire conformă principiilor lumii, într-o gândire bazată pe principiile Biblice. La început n-a fost ușor să ne opunem păcatului, pentru că tiparele vechi de gândire și acțiune nu erau anulate. Nu ne putem schimba prin forțele noastre proprii, tocmai de aceea, Tatăl Ceresc ne-a trimis Duhul Sfânt, ca să fie ajutorul, ghidul și învățătorul nostru. Doar cu ajutorul Lui, ne vom putea schimba cu adevărat. 

Când are loc „naștea din nou” a unei persoane, Duhul Sfânt vine să locuiască în aceasta, cu toate cele 9 roade ale Sale, trupul creștinului devenind Templul Său („Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” – 1 Corinteni 6:19).

Galateni 5: 22-23
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

În greacă, termenul folosit pentru „înfrânarea poftelor” este „egkrateia” și înseamnă: stăpânire de sine, auto-control, auto-înfrânare, continență, cumpătare, reținere, abstinență (Faptul de a-și impune restricții de la mâncare, băutură, satisfacerea unor necesități fiziologice, etc.) – Conform „Strong’s Concordance”.

„Helps Word Studies”, explică termenul „egkráteia”, ca fiind „adevărata stăpânire care vine din interior”, una dintre roadele Duhului Sfânt. Pentru creștin, auto-controlul poate fi împlinit doar prin puterea Domnului.

Prin Duhul Sfânt, suntem capabili să iubim dezinteresat, să ne bucurăm și când nu ne merge bine, să fim buni cu cine nu merită, să avem pace în mijlocul furtunii, să avem multă răbdare (atât de multă încât ne va surprinde chiar și pe noi înșine), să facem bine, chiar în detrimentul nostru, să rămânem credincioși Domnului, indiferent cât de vitrege sunt circumstanțele prin care trecem, să răspundem cu blândețe în situații care altă dată ne-ar fi făcut să fim răutăcioși sau aspri. Avem mare nevoie să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să dorim tot mai mult darurile și roadele Lui. El este partea din Dumnezeul Triunitar care vine să locuiască în noi, ne dă nașterea din nou și ne ajută să continuăm să ne transformăm pentru a deveni tot mai mult asemeni Lui Isus. Creșterea spirituală spre maturitate este un proces de durată și este posibil doar prin Duhul Sfânt.
Puteți citi mai multe în articolul „Cine este și ce face Duhul Sfânt”).

Galateni 5:24,25 „Cei ce sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25 Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”

Dacă am fost transformați prin credința în Isus și am devenit copiii Lui Dumnezeu, înseamnă că ne-am răstignit firea pământească. Dacă firea noastră este moartă, nu mai putem trăi decât prin Duhul. Dar a trăi prin Duhul nu înseamnă că instantaneu și „umblăm” prin Duhul. Ca s-o putem face, depunem efort să ne schimbăm modul de gândire, care va conduce la un nou mod de reacție la tot ce ne înconjoară, la decizii diferite, dorințe și scopuri noi, care sunt conforme cu ce spune Biblia, nu cu logica lumii în care trăim. Aplicarea noului mod de gândire va duce la un nou stil de viață și la schimbarea „sistemului de valori”. Nu mai căutăm succes personal, popularitate cu orice cost, realizări profesionale și materiale cu orice preț, răzbunare și plăceri ieftine, indiferent de urmări.

Sistemul de valori creștine are la bază dragostea pentru Dumnezeu și dragostea față de oameni. Asta înseamnă că ne vom trata semenii așa cum ne-am dori să ne trateze ei pe noi, îi vom ajuta pe cei în nevoie, chiar dacă ne-au făcut rău în trecut sau chiar dacă nu-i cunoaștem, căutăm să spunem oricui avem ocazia, cât de mult îi iubește Isus și cum pot fi mântuiți. Căutăm să împlinim chemarea pe care Dumnezeu a pus-o peste viața noastră și să ne formăm profesional conform talentelor cu care am fost înzestrați. Fiecare avem locul nostru și destinul nostru unic și este minunat dacă ajungem să-l împlinim. 

Poate ați auzit povestea vulturului care a învățat să zboare legat cu o sfoară de un stâlp și așa a trăit ani de zile. Putea zbura doar cât îi permitea lungimea sforii cu care era legat. După ce a fost dezlegat, a continuat să zboare la fel cum a făcut dintotdeauna, pentru că nu înțelegea că este liber și că putea zbura în orice direcție și-ar fi dorit. 

Mulți creștini, continuă să cadă în vechile păcate, pentru că nu știu că sunt liberi și pot să li se opună. O persoană care obișnuia să se enerveze din orice și să ridice imediat tonul, folosind chiar un limbaj vulgar, va continua s-o facă și după convertire, pentru ca imediat după, dușmanul s-o condamne și s-o facă să se teamă că și-a pierdut mântuirea. Persoanele colerice, spun că nu se pot abține, nu au ce face, așa s-au născut. Dar dacă în mijlocul unei crize de nervi cu țipete și injurii, sună soneria sau telefonul, aceeași persoană se calmează instantaneu și răspunde musafirului sau apelului ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dacă față de oameni, putem să ne stăpânim și să ne calmăm urgent, înseamnă că putem schimba vechiul fel în care ne comportam, rugându-ne Domnului să ne ajute să ne liniștim și să ne arate cum să rezolvăm situația neplăcută care ne-a deranjat.

Ne este de mare folos să comunicăm în rugăciune cu Dumnezeu. Dacă alergăm la El prima dată, în orice situație dificilă, când simțim că ne pierdem cumpătul și „ne vărsăm paharul frustrării și al nervilor” înaintea Domnului, spunându-i Lui, ce am vrea să spunem persoanei care ne-a enervat, vom putea evita multe bătălii. Ne rugăm să ne ajute să ne calmăm, să ne arate cum să rezolvăm corect problema și să ajute și cealaltă persoană să se liniștească. După ce ne liniștim, vom putea discuta normal cu cealaltă persoană și să aplanăm conflictul mult mai ușor. Este posibil să nici nu mai fie nevoie de o confruntare și chiar să ne cerem noi iertare, pentru că „la rece” vedem situația corect. Casele noastre pot fi oaze de pace, liniște și bucurie, dacă trăim cu adevărat vieți noi în Cristos. Isus este cu adevărat „Prințul Păcii” și de noi depinde să trăim în pacea Lui în fiecare clipă a vieții noastre. Puteți citi mai multe despre rugăciune la click aici: „Importanța rugăciunii – De ce ne rugăm?”

Romani 6:8-9 „Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, 9 întrucât ştim că Cristosul înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.

Odată născuți din nou prin Duhul Sfânt, cât timp dorim să aparținem Lui Dumnezeu, nu vom fi în pericolul de a muri spiritual, adică să fim separați de Dumnezeu. Când viața fizică, în acest trup se va încheia, doar trupul fizic, supus putrezirii va muri, pe când duhul și sufletul nostru vor trăi veșnic. Copiii Lui Dumnezeu nu vor fi nici o clipă separați de Dumnezeu, pe când cei care L-au respins pe Isus și au trăit în păcat toată viața lor, vor merge în iad și la Judecata de Apoi vor avea parte de „moartea a doua”, după care vor ajunge în iazul de foc unde vor fi diavolul și toți ai lui. (Puteți citi mai multe în articolul Când va avea loc și ce este Ziua Judecății”). Isus a fost separat de Tatăl o singură dată, când pe cruce fiind, a luat asupra Sa toate păcatele omenirii. Așa cum El nu va mai fi separat de Tatăl, nici noi, copiii Săi, nu vom muri, adică nu vom fi separați de Dumnezeu!

Romani 6:10-14 „Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi înşivă socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru. 12 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. ”

Slăvit să fie Domnul, pentru că jertfa Lui a fost suficientă pentru plata integrală a păcatelor omenirii, trecute, prezente și viitoare. Domnul a făcut deja tot ce ținea de El pentru iertarea noastră. Când înțelegem că suntem iertați, de noi depinde să știm că suntem morți față de păcat și vii în Cristos și ca urmare să nu mai trăim pentru păcat, ci pentru Dumnezeu. Noi suntem cei care alegem să ne folosim trupurile ca unelte ale nelegiuirii, păcătuind sau ca unelte ale neprihănirii trăind o viață curată, conform principiilor biblice, aducând slavă Lui Dumnezeu.

Cât timp suntem conștienți și convinși că suntem mântuiți și iertați prin harul Lui Dumnezeu și nu prin păzirea poruncilor Legii, adică prin faptele noastre, păcatul NU va mai stăpâni asupra noastră.

Asta NU înseamnă că harul îndreptățește păcatul.

Romani 6:15-19 „Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. 16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. 18 Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. 19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!”

Robul este obligat să asculte de stăpânul lui, pentru că este în proprietatea acestuia. El nu mai are drepturi, are doar obligații. Dacă L-am ales pe Isus să fie Domnul nostru, înseamnă că nu mai conducem noi, ci Îl consultăm pe Isus când luăm decizii. Nu mai putem continua să ascultăm de poftele firii care ne îndeamnă să păcătuim. Acum trebuie să trăim în ascultare de Isus. Adevăratul stăpân este cel de care ascultăm. Doar dacă Îi dăruim Domnului toată inima, renunțăm la „drepturile” de stăpânire ale naturii firești și ascultăm de Duhul Sfânt, putem ajunge sfinți. De ce? Pentru că, așa cum am citit mai sus, „suntem robii aceluia de care ascultăm”.

Romani 6:20-22 „Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine, pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. 22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

Nu putem sluji la doi stăpâni, și Lui Dumnezeu și păcatului, așa cum ne avertiza Isus.: „„Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”” (Luca 12:13 )

Roadele se văd în viața fiecăruia. Rezultatele unei vieți trăite în ascultare de Dumnezeu sunt opusul a ceea ce produce o viață trăită în păcat. Isus este sursa păcii, liniștii, bucuriei, echilibrului, siguranței, prosperității și înțelepciunii.

Păcatul duce la degradare, distrugere, lipsă de integritate, frică, îngrijorare, neliniște, boală și tot ce vine de la cel rău. Cel care alege să fie robul păcatului, nu poate trăi curat. Sfârșitul unei vieți trăite în plăceri firești și în nelegiuiri, este moartea spirituală. Cine a ales să trăiască separat de Dumnezeu, nu va fi forțat să trăiască veșnic în Rai, în prezența Domnului, ci își va petrece eternitatea conform alegerilor făcute cât timp a trăit pe pământ. Viața veșnică, pe de altă parte, este cadoul gratuit pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin Isus Cristos și îl primesc toți cei care aleg să renunțe la păcat și să trăiască sub domnia Lui Dumnezeu.

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎN  ŢEPUŞUL PROPRIEI PUSCARII?!

Picture

​Când Domnul Isus i s-a arătat lui Saul din Tars, „fariseu din farisei”, cum el însuși se întitulează, folosește o expresie comună acelor timpuri, dar rar întâlnită în zilele noastre. Ce vrea, de fapt, să spună acest proverb de origine greacă? Este un avertisment serios, demn de toată atenția.

Faptele Apostolilor 9:3-5
„Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 5 „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.

Domnul Isus i s-a arătat lui Saul înainte să intre în Damasc, într-o lumină care i-a luat lumina acestei lumi, orbindu-l. Din acel moment, Saul a știut că Isus este cu adevărat Cristosul, Mesia așteptat de evrei.

1 Corinteni 12:3
„De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.”

Până când Duhul Sfânt nu convinge omul că Isus este Fiul Lui Dumnezeu, acesta nu-L poate primi pe Isus ca Domn. Pentru Saul din Tars, timpul în care i s-a permis să nu creadă că Isus este Fiul Lui Dumnezeu, s-a încheiat. După ce Dumnezeu se revelează unei persoane, dacă aceasta continuă să trăiască ca și mai înainte, va plăti prețul. Cât timp nu am știut adevărul, ni s-a tolerat ignoranța, dar a continua să ne purtăm ca și înainte de a știi că Isus Cristos este Fiul Lui Dumnezeu și că a murit pentru păcatele noastre, ca noi să putem fi mântuiți fără să mai plătim prețul păcatului (care este moartea), este o insultă la adresa Domnului. („Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Galateni 6:7)

Domnul îi spune lui Pavel că îl conduce pe drumul pe care trebuie să meargă, pentru că, chiar dacă-L iubea pe Dumnezeu și era plin de râvnă, prin faptul că nu a crezut că Isus este Mesia și îi persecuta pe creștini, a părăsit drumul drept și trebuia adus înapoi pe drumul cel bun. Dacă nu accepta corecția, urma să sufere. Cu cât se răzvrătea mai mult, cu atât „se înțepa mai adânc și îl durea mai tare”. Expresia folosită de Domnul este foarte sugestivă. Boii care erau puși să tragă în jug, dacă schimbau direcția de mers, împotriva voinței celui care-i conducea, se înțepau în țepușele cu care acesta îi strunea. Proverbul citat de Isus este de origine greacă și nu apare în cultura ebraică. Dar cu siguranță, Pavel fiind o persoană cultă (a fost educat la școala lui Gamaliel, cel mai renumit învățător al vremii), cunoștea foarte bine scrierile poeților greci, unde apare consemnat acest proverb. Domnul în omnisciența Sa, nu ar fi folosit ceva fără sens pentru Pavel, pentru simplul motiv, că știe tot ce avem în mintea, memoria și inima noastră. („Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” Evrei 4:13)

Faptele apostolilor 8:3
„Saul, de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.”

Marele Saul, cel care era stăpân pe situație, indiferent de circumstanțe, cel care insufla teroare printre creștini și i se părea prea puțin să-i prigonească doar pe creștinii din Ierusalim, ajunge atât de umilit, încât orb fiind, să fie nevoit să fie ajutat de slujitorii care-l însoțeau și care ei înșiși erau îngroziți de lumina puternică pe care au văzut-o și de auzirea vocii Domnului, chiar dacă nu L-au văzut pe Cel care vorbea.

Faptele Apostolilor 9:1-3
„Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. 2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.”

Ce a intenționat diavolul să folosească pentru distrugerea bisericii, Dumnezeu a făcut să devină catalizatorul creșterii acesteia. Persecuțiile contra creștinilor din Ierusalim, i-a făcut pe aceștia să se împrăștie prin cetățile vecine și să facă noi ucenici. Așa au ajuns să predice Evanghelia iudeilor până în Fenicia, Cipru și Antiohia – unde celor care-L urmau pe Isus li s-a dat prima dată numele de creștini (Faptele Apostolilor 11:26). Era nevoie de un predicator pentru neamuri, unul care să aibă suficient curaj să calce interdicțiile incluse de farisei în Talmud (un set de legi și explicații, de sorginte omenească, adăugate la Legea lui Moise) care interzicea legăturile iudeilor cu celelalte popoare. Cine s-ar fi așteptat ca acesta să fie tocmai Saul, care, așa cum se descrie singur în Epistola către Filipeni 3:5b,6 era „evreu din evrei; în ceea ce priveşte Legea, fariseu; 6 în ceea ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană.”

Acest fariseu, mândru și arogant a avut o întâlnire dramatică cu Isus, care l-a smerit, și l-a transformat în așa măsură, încât din prigonitor al Bisericii, devine urmaș al Lui Cristos, el însuși ajungând prigonit:

Faptele Apostolilor 9:6-9
„Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” 7 Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8 Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 10 În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; 12 şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.” 13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim; 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; 16 şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.

Faptul că Domnul i s-a arătat tocmai pe drumul Damascului, în Siria, și nu în Ierusalim și apoi Îi spune lui Anania că Saul este un vas ales ca să predice Evanghelia neamurilor, ne arată că planul Domnului era bine pus la punct, dacă cumva se îndoiește cineva că planurile Domnului pot fi altfel decât perfecte. Dumnezeu nu trece peste voința omului și nu-l forțează să facă nimic, cu toate acestea, nimeni nu poate aduce omul în postura în care i-ar fi tare greu să nu aleagă binele, mai bine decât Domnul Însuși. Și asta pentru simplul motiv că ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine și nimic nu-L ia prin surprindere. Dumnezeu a avut mult mai multă răbdare cu Saul decât și-ar fi dorit cei din Biserica Primară. În acest timp în care i s-a permis să persecute creștinii, biserica a crescut și s-a extins mult în afara Ierusalimului, pregătind terenul pentru slujirea la care era chemat Saul, adică să predice evanghelia celor care făceau parte dintre „neamuri”. Numele lui era semnificativ; Saul în limba greacă înseamnă „dorit”, nume care rezona cu părerea sa bună despre sine. După convertire, când și-a început slujirea apostolică, a ales să se numească Pavel, care înseamnă „mic, neimportant”, tocmai pentru a reflecta inima sa transformată și faptul că se considera insignifiant în sine însuși, Isus fiind adevărata sa valoare. O lecție bună și pentru noi. Cel mai de preț bun al creștinului este viața nouă, primită prin credința în Isus Cristos.

Vi se pare că Domnul i-a dat multe lămuriri lui Saul? Nu-i așa că nu găsim nici o altă situație biblică în care Dumnezeu oferă multe lămuriri, până în cele mai mici detalii? Oare de ce? Pentru simplul motiv că ni se cere să trăim prin credință, mergând pas la pas cu Isus, dorind să aflăm care este următorul pas, de la Cel care a făurit planul perfect pentru noi. La fel era și-n cazul lui Pavel. Domnul îi spune simplu: „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” Adică să pășească prin credința că Domnul urma să-i reveleze următorii pași cel mai probabil prin alți frați de credință. Ce ironie! Să ajungă să depindă tocmai de cei pe care cu câteva minute mai înainte îi considera eretici și mai mult chiar, să devină la fel ca ei. Oare ce se petrecea în mintea și în inima lui Saul? Atâția ani și-a formulat foarte clar toate argumentele de ce Isus nu era Cristos-ul, știa foarte bine ce credea și acum totul s-a năruit ca un castel de nisip. Istoria lui Saul s-a repetat și continuă să se repete la infinit de-a lungul istoriei, până când Isus va reveni pe norii cerului. Dar contrar a ceea ce spune logica, Saul era super fericit. Cred că regreta tot răul pe care l-a făcut contra creștinilor, dar era fericit, pentru că Duhul Sfânt l-a transformat! Din inima lui acum curgeau „izvoare de apă vie” cum spune Isus. Slavă Domnului! Bucuria mântuirii, nu poate fi umbrită de nimic, atunci când are loc nașterea din nou a celui în cauză!

Avea nevoie Isus de ajutorul lui Anania, ca să-l vindece pe Pavel? Cu siguranță că nu, mai ales că știm că Pavel se ruga și postea. Dar, prin trimiterea unuia dintre slujitorii Săi de încredere din Damasc, Domnul vroia să schimbe părerea bisericii locale cu privire la Saul, să-i facă să creadă că e cu adevărat frate cu ei, să nu se teamă de el, ci dimpotrivă, să-l inițieze în lucrare.

Îmi place mult atenția Domnului la detalii. Dintre toți copiii Săi din Damasc, a ales să-l trimită pe Saul tocmai la cel numit Iuda (care înseamnă „va fi lăudat”) și care locuia pe strada „Dreaptă” (termenul în greacă însemnând – „drept, adevărat, sincer precum și dreptatea sfântă a Lui Dumnezeu”). Cu alte cuvinte, doar aflând destinația, Pavel urma să-L laude pe Dumnezeu mergând pe calea adevărului și a dreptății. Cu Domnul, drumul este drept, fără ocoluri inutile și fără devieri costisitoare. Umblarea în ascultare de conducerea Duhului Sfânt, pas cu pas, este garanția unei vieți împlinite și cu adevărat roditoare.

Dumnezeu nu face nimic la întâmplare și nici dintr-un capriciu. Ne este de mare ajutor să fim conștienți de acest adevăr.Când Domnul alege să lucreze prin semne și minuni, să ne contacteze prin viziuni, vise sau profeții, are un scop important și am face bine să Îi acordăm atenția și ascultarea cuvenite. Dumnezeu nu ne va conduce niciodată într-o direcție opusă a ceea ce ne învață Scriptura. Instrucțiunile Lui sunt totdeauna conforme Cuvântului Său scris, adică conforme Bibliei. Saul cunoștea foarte bine Torah (Legea primită de evrei prin Moise, cuprinsă în Pentateuh care erau primele cinci cărți ale Bibliei) precum și cărțile profetice ale Vechiului Testament, ca să ia foarte în serios viziunea pe care a avut-o. Toată viața lui ulterioară demonstrează acest lucru. 

Poate spuneți că Pavel a avut serios de suferit, chiar slujind Domnului. Da, Pavel a suferit prigoniri și persecuții multiple de-a lungul celor aproximativ 32 de ani de slujire în câmpul Evangheliei (Din 36 d. Hr. când a fost convertit până în 68 d. Hr. când a fost decapitat la ordinul lui Nero, în închisoarea din Roma). Dar dacă nu asculta de Domnul și continua să-L nege și să omoare creștinii, cu siguranță mâna Domnului s-ar fi ridicat împotriva lui și l-ar fi costat mult mai scump cât mai trăia pe Pământ, precum și condamnarea veșnică. Suferințele lui, pe care le enumeră în 2 Corinteni 11, au fost așa cum el însuși spune în 2 Corinteni 12:7, „un sol al Satanei”, și nu erau provocate de Dumnezeu. Domnul i-a dat putere să treacă cu bine peste toate, și să le socotească „întristări ușoare de o clipă” care lucrau pentru el „o greutate veșnică de slavă” (2 Corinteni 4:17). Lecția primită de Saul este valabilă și azi. Puteți citi mai multe despre suferințele lui Pavel în articolul „Ce era țepușul lui Pavel?

Saul a știut de la început că era vinovat de atrocitățile pe care le-a comis contra copiilor Lui Dumnezeu și că urma să înțeleagă ce trebuie să sufere pentru Numele Lui Isus. Domnul i-a spus lui Anania:

„Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” (Faptele Apostolilor 9:15,16)

Pavel îi chinuise pe creștini din neștiință și poate la un moment dat, din încăpățânare. Probabil că nu vroia să vadă că numai adevărul îi putea face pe creștini să fie gata să moară pentru Domnul lor. Sunt multe speculații pe această temă, oricum un lucru este cert, Pavel a ajuns prigonit la rândul lui și a ales să moară pentru credința în Isus. Măreția revelațiilor pe care le-a primit prin Duhul Sfânt, cunoașterea Scripturii și relația puternică pe care o avea cu Domnul Isus, i-au dat puterea să continue lucrarea cu bucurie, indiferent de greutăți, să rabde cu stoicism și să nu dea înapoi.

Pavel nu încerca să-și ascundă trecutul, iată ce îi scria lui Timotei, „copilul lui de suflet”: „Mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă!” (1 Timotei 1:12,13)

Se pare că era chiar convins că le face o favoare creștinilor, forțându-i să renunțe la credința lor și să se întoarcă sub Lege. Pentru că în sfârșit Pavel a ales să creadă în Isus, să postească și să se roage, așteptând să i se spună ce are de făcut,după trei zile și trei nopți, Domnul face următorul pas, pregătind ajutor prin Anania. Acesta credea că este de datoria lui să-L informeze pe Dumnezeu cu privire la faptele lui Saul. De ce? Părea incredibil ca Dumnezeu să vrea binele celui care-i persecuta pe sfinții Săi. Domnul a avut răbdare să asculte ce avea de spus, oricum știa deja ce credea și ce trebuia să-i spună ca să-l convingă să meargă să se roage pentru Saul, care avea nevoie să-și recapete vederea și să fie umplut de Duhul Sfânt ca să poată face lucrarea la care era chemat.

Luca 12:4-5,47-48
„Vă spun vouă, prietenii Mei: să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.5 Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi... 47 Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48 Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.”

Domnul Isus ne spune de cine trebuie să ne temem. Dacă nu realizăm că viața pe Pământ, este doar o etapă a veșniciei, și nu una oarecare, ci cea care decide unde ne vom petrece restul eternității, vom putea sfârși acolo unde nu ne dorim.

Domnul Isus ne arată clar că condamnarea veșnică, nu este identică pentru toți cei care mor fără a-L avea pe Isus Domnpeste viața lor. Cei care mor fără să-L fi cunoscut pe Isus și fără să știe care este voia Lui Dumnezeu, „vor fi bătuți cu puține lovituri”, adică pedeapsa lor veșnică din iad, va fi la un nivel mai mic decât pentru cei care au cunoscut adevărul și au continuat să trăiască ca și când nu l-au cunoscut.

De asemenea, dacă ni „s-a dat mult,” ni „se va cere mult”. Duhul Sfânt nu face risipă de darurile Sale. Cei care le primim, suntem datori să le folosim spre Slava Lui Dumnezeu, spre „zidire, sfătuire și mângâiere” în cadrul trupului Lui Cristos, precum și pentru a evangheliza pe cei care nu sunt creștini sau care au fost și au rătăcit calea Domnului. Toți suntem chemați să predicăm Evanghelia, vestea bună a mântuirii prin Isus Cristos. Când cineva se îndrăgostește, nu poate purta o conversație fără să menționeze persoana iubită. Cine este născut din nou are inima plină de Domnul și nu va dura mult după începerea unei conversații, până când interlocutorul va afla despre Isus. Cu cât dorim mai mult să spunem altora despre Cristos, cu atât ne va crește pasiunea de a studia Cuvântul Lui Dumnezeu, ca să-L cunoaștem mai bine pe Isus. Cu cât cunoaștem mai profund ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, cu atât ne vom schimba mai mult, devenind exemple mai bune de urmat și vom putea răspunde mai corect și mai folositor la întrebările celor pe care îi ucenicizăm. Vom crește și în ce privește rugăciunea, pentru că ne vom ruga mai mult, ca Domnul să ne deschidă „uși pentru Cuvânt”, să ne lumineze mintea să înțelegem Scriptura și să deschidă inimile celor cărora le spunem despre Domnul ca să-și dorească să-L urmeze. Cuvântul Lui Dumnezeu va deveni viu, ni se va descoperi sensul a ceea ce citim și ne va întări credința pe tema respectivă. Pentru a-i putea uceniciza pe cei care se întorc la Dumnezeu, avem nevoie de o relație strânsă cu Duhul Sfânt, ca să fim eficienți în ceea ce îi învățăm. Doar puterea ungerii Duhului Sfânt îi poate schimba pe cei care ne ascultă. Oamenii nu se pocăiesc auzind cuvinte frumoase. Duhul Sfânt este Cel care convinge omul de păcat și îl face să recunoască nevoia de a se întoarce la Cristos. Tot ce ne învață Scriptura să facem ca și creștini, ne este de mare folos și fiecare acțiune este interdependentă de celelalte: pocăința și renunțarea la păcat, citirea și studierea Bibliei, rugăciunea, predicarea Evangheliei, lauda și închinarea spre Slava Lui Dumnezeu, trăirea în ascultare de Domnul, operarea în darurile Duhului Sfânt. Nu putem neglija nici una dintre ele, fără să avem de pierdut.

Dumnezeu, în marea Sa înțelepciune, nu ne cere nimic pentru care nu ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie și nimic care să ne coste mai mult decât ne aduce beneficii. Slujirea în via Domnului nu este doar slujire. Dacă slujim păstrând relația corectă cu Domnul și ascultând de ghidarea Duhului Sfânt, vom culege beneficiile creșterii și maturizării spirituale. Mântuirea noastră, L-a costat pe Dumnezeu mult mai mult decât credem că ne costă pe noi. Ni se pare că noi trebuie să renunțăm la tot, ca să-L putem urma. În realitate, Dumnezeu Tatăl și-a trimis Fiul să trăiască în limitele impuse de un trup uman, într-o lume murdară, meschină, prăfuită și urât mirositoare… A trebuit să-Și privească Fiul batjocorit, schingiuit, biciuit, plin de sânge, epuizat, fără să intervină și chiar mai mult, să-L vadă pe Fiul Său împovărat de păcatul întregii lumi, de toate suferințele și bolile omenirii (Isaia 53:4-5). Pe Fiul Săucare nu a păcătuit niciodată, să-L vadă atârnând pe cruce, între doi tâlhari, în rândul celor „fărădelege”, suferind cea mai josnică moarte a acelei vremi. Când „Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46 ) durerea Tatălui și a Fiului au atins apogeul. Tatăl Sfânt nu putea fi alături de Fiul care purta tot păcatul lumii… și toate acestea din dragoste pentru noi. Cum am putea sta pasivi față de o dragoste atât de mare? Cine a plătit mai mult? Dumnezeu Tatăl Fiul și Duhul Sfânt sau noi??? La ce a trebuit să renunțăm ca să fim ai Domnului? La tot ceea ce ne distrugea și ne făcea rău: păcate, relații care ne trăgeau înapoi, precum și stilul vechi de viață… Oricât de mare ni s-ar părea prețul care trebuie plătit pentru a fi mântuiți, dacă-l analizăm mai serios, realizăm că nu este un cost, ci un câștig inestimabil pe termen lung. Câștigăm viața veșnică, a cărei valoare nu poate fi calculată în nimic material.

Viața cu Dumnezeu este o relație constant benefică pentru noi, în primul rând. Glorificând-ul pe Dumnezeu, în mod constant, ne face să ne luăm atenția de la problemele de fiecare zi și să ne concentrăm pe Cel care merită toată dragostea, adorarea, onoarea, ascultarea și închinarea noastră. Când ne detașăm de ceea ce ne face să suferim, vom putea vedea imaginea de ansamblu și vom știi că Dumnezeu va scoate ceva bun și din ceea ce acum pare răul cel mai mare.

Romani 8:28 
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Nimic din ceea ce diavolul intenționează spre răul nostru, nu este peste puterea Lui Dumnezeu de a folosi spre binele nostru, al celor care-L iubim și suntem chemați după planul Său. Acest verset este primul care-mi vine de obicei în minte când trec prin greutăți, și trebuie să spun că nu m-a dezamăgit niciodată. De fiecare dată, Duhul Sfânt m-a întărit aducându-mi aminte nu doar acest verset ci și alte situații similare prin care am trecut și care păreau fără scăpare, dar Domnul m-a scos cu bine din toate. Toți avem astfel de experiențe, nu-i așa?

Odată ce gustăm bunătatea și dragostea Lui Dumnezeu și ne bucurăm de siguranța protecției Sale peste viața noastră, nu mai putem avea nici un motiv „să dăm înapoi”. Dacă sunteți cumva ispitiți de diavolul să gustați din așa zisele plăceri ale lumii, nu vă lăsați înșelați. Nimic nu se poate compara cu ce are Domnul pentru noi în această viață și mai mult, cu ceea ce ne-a pregătit pentru viața veșnică.

Așa cum scrie Pavel, condus de Duhul Sfânt, în:

Romani 8:1,2 
„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.

Vina ne-a fost ridicată, suntem curați, neprihăniți, cu păcatul iertat și cu efectele lui anulate, cu o singură condiție: „să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt”, ceea ce înseamnă, în ascultare de Domnul.

Romani 8:31b-38
„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui DumnezeuDumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34 Cine-i va osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat”. 37 Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.38 Căci sunt bine încredinţat că nici moarteanici viaţanici îngeriinici stăpânirilenici puterilenici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru. ”

Dacă Biblia spune că nu este nimeni și nimic care să ne poată despărți de Domnul nostru, putem fi siguri că doar de noi depinde să fim ai Lui și să rămânem cu El pentru eternitate! Vom petrece o veșnicie cu Cel care a murit în locul fiecăruia dintre noi, din dragoste pură! O veșnicie în Rai, unde nu există nimic murdar, meschin, greșit, ci totul este curat, perfect, frumos, unde totul este desăvârșit : dragostea, pacea, bucuria, veselia, liniștea interioară, adevărul, mulțumirea… Acolo ne vom simți împliniți, fără să avem ranchiună, ură, gelozii sau invidii meschine unul față de celălalt. În Rai nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui, vom fi cine ne-a creat Dumnezeu să fim, după chipul și asemănarea Sa. Nu vom mai fi în competiție cu nimeni și nici nu va trebui să facem totul pe placul celor din jur. În Rai, vom acționa și vom face totul bine, spre slava Lui Dumnezeu, fără să ne mai ispitească diavolul sau firea umană, pentru că nici diavolul și nici trupurile de carne nu vor mai fi în Ceruri. Diavolul va fi aruncat în Adânc, pentru eternitate, după bătălia de la Armaghedon, iar natura noastră firească, nu va ajunge în cer! Acolo vom avea trupuri de slavă, perfecte, fără stări de indispoziție, supărare, tristețe, apatie, frică sau boală. Pentru mine prima revelație plină de bucurie despre viața veșnică, a fost când am realizat că nu voi mai supăra pe nimeni! Ca și copii ai Lui Dumnezeu nu trebuie să ne mai temem de moarte, dimpotrivă, așa cum le scria Pavel Filipenilor: „Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Cristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup.” (Filipeni 1:23,24)

Apostolul Ioan, condus de Duhul Sfânt sintetizează cum vom trăi în Rai în câteva fraze:

Apocalipsa 21:3,4
„Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oameniiEl va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

Glorie Domnului pentru toate frumusețile pe care le-a pregătit pentru noi în ceruri! Odată ce cunoaștem aceste adevăruri minunate, nici nu ne mai poate trece prin cap „să dăm înapoi, cu piciorul într-un țepuș.”

Eliberarea finală 

Nu este o poveste nemuritoare: într-o zi vei fi eliberat de toată durerea, foametea, singurătatea, crima şi haosul care contaminează lumea nostră de astăzi. Nu-i aşa că este minunat? Însă să nu crezi că un om cu mult farmec personal, un lider pământean va aduce această eliberare. O, nu! Eliberatorul este mult superior acestora. Isus vine curând, însă sunt multe concepţii populare greşite cu privire la venirea Sa. Aşa că, ia-ţi câteva minute şi încearcă să înţelegi ce spune într-adevăr Biblia despre a doua venire, ca să nu fii lăsat în urmă!

Isus ne învaţă că va reveni pentru a doua oară pe pământ.

Isus ne învaţă că va reveni pentru a doua oară pe pământ.

1. Se va reîntoarce Isus pentru a doua oară pe pământ? Putem fi siguri?

„Hristos…Se va arăta a doua oară.” Evrei 9:28. „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce.” Ioan 14:3.

Răspundeţi:   Da! În Matei 26:64, Isus declară sub jurământ că va reveni din nou pe pământ. De vreme ce Scriptura nu poate fi desfiinţată (Ioan 10:35), aceasta este dovada sigură. Crede aşa cum citeşti. Este garanţia pe care ne-o dă Domnul Isus în persoană.

Isus a spus că Se va întoarce pe pământ, pe norii cerului.

Isus a spus că Se va întoarce pe pământ, pe norii cerului.

2. În ce mod es va întoarce Isus a doua oară?

„Pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Faptele 1:9-11.

Răspundeţi:   Scripturile ne promit că Isus Se va întoarce pe acest pământ în acelaşi fel în care a plecat la înălţarea Sa la cer– într-un mod vizibil, literal, în trup, personal. Matei 24:30 spune, „Şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” El va veni pe norii cerului în mod literal, ca o fiinţă individuală cu un trup din carne şi oase (Luca 24:36-43, 50, 51), iar venirea Sa va fi vizibilă. Biblia este foarte clară în această privinţă.

Orice om care va trăi pe pământ Îl va vedea pe Domnul Isus când va veni a doua oară.

Orice om care va trăi pe pământ Îl va vedea pe Domnul Isus când va veni a doua oară.

3. Va fi a doua venire a lui Isus vizibilă pentru toţi oamenii sau numai pentru un grup ales?

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea.” Apocalipsa 1:7. „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.” Matei 24:27.

Răspundeţi:   Când Isus va veni a doua oară, orice barbat, femeie şi copil în viaţă Îl va vedea. Slava întreită (Luca 9:26) a venirii Sale se va extinde din orizont în orizont, iar atmosfera va fi încărcată cu gloria Sa strălucitoare ca lumina. Nimeni nu se va putea ascunde. Orice om în viaţă va trebui să stea faţă în faţă cu Isus. Hristos nu a lăsat nici o umbră de îndoială.

Notă: Răpirea secretă, atât de des crezută şi predicată astăzi, nu este biblică. Este o invenţie omenească. De asemenea, a doua venire nu este o venire în spirit, în inimă, la convertire. Nu are loc nici în momentul când omul moare, nici nu este la figuratadică nu înseamnă condiţii mai bune de trăit în lumea noastră. Toate aceste teorii sunt de origine omenească. La a doua venire, Isus va apare literal, personal, vizibil pe întreg mapamondul, iar apariţia Sa pe norii cerului va determina sfârşitul acestei lumi, şi va aduce fiecărui om, răsplata sau pedeapsa.

Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire.

Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire.

4. Cine va veni cu Isus la a doua Sa venire, şi de ce?

„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.” Matei 25:31.

Răspundeţi:   Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire. Pe măsură ce norii se apropie de pământ, Isus Îşi va trimite îngerii, iar ei vor aduna repede la un loc pe toţi neprihăniţii ca să-i pregătească pentru călătoria înapoi la ceruri. (Matei 24:31).

Isus Îşi va lua poporul la ceruri şi le va reda tot ce au pierdut Adam şi Eva.

Isus Îşi va lua poporul la ceruri şi le va reda tot ce au pierdut Adam şi Eva.

5. Care este scopul celei de a doua veniri a Domnului Isus, pe acest pământ?

„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12. „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:3. „Şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor.” Fapte 3:20, 21.

Răspundeţi:   Isus es întoarce pe acest pământ ca să Îşi răscumpere poporul aşa cum le-a promis şi să îi ducă în casele frumoase pe care li le-a pregătit. El va restaura în ei toată bucuria şi gloria Edenului, pe care Adam şi Eva le-au pierdut păcătuind. A doua Sa venire va face să se sfârşească aceste zile ale răului.

Copilaşii răpiţi de moarte de lângă părinţii lor le vor fi înapoiaţi părinţilor la a doua venire.

Copilaşii răpiţi de moarte de lângă părinţii lor le vor fi înapoiaţi părinţilor la a doua venire.

6. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi când Domnul Isus vine a doua oară?

„Căci Însuşi Domnul…Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Testaloniceni 4:16, 17. „Toţi vom fi schimbaţi, morţii vor învia nesupuşi putrezirii… Căci trebuie ca… trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.” 1 Corinteni 15:51-53. „Aşteptăm pe Domnul Isus Hristos: El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.” Filipeni 3:20, 21.

Răspundeţi:   Cei neprihăniţi morţi în credinţă vor învia din mormintele lor şi li se vor da trupuri nemuritoare, perfecte, ca cel al Domnului Isus, apoi vor fi răpiţi în nori ca să-L întâlnească pe Domnul. Apoi cei neprihăniţi în viaţă pe pământ vor primi trupuri ca al lui Isus şi se vor înălţa ca să-L întâlnească pe Domnul în văzduh. Isus îi va lua cu El la ceruri pe cei neprihăniţi. Observaţi că Isus nu atinge pământul la a doua Sa venire. Sfinţii Îl întâmpină „în văzduh.” Deci, poporul lui Dumnezeu îi vor ignora pe toţi acei care spun că Hristos este în Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Vor apărea hristoşi mincinoşi care vor face minuni pe pământ (Matei 24:23-27), dar Isus va rămâne în nori, deasupra pământului, la a doua Sa venire.

Cei păcătoşi vor fi omorâţi la a doua venire a lui Isus.

Cei păcătoşi vor fi omorâţi la a doua venire a lui Isus.

7. Ce se va întâmpla cu cei păcătoşi, când Isus va reveni?

„Cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.” Isaia 11:4. „Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt.” Ieremia 25:33.

Răspundeţi:   Cei păcătoşi vor fi ucişi de Isus.

Cutremurele de astăzi sunt minore în comparaţie cu cutremurul ce va avea loc la revenirea lui Isus.

Cutremurele de astăzi sunt minore în comparaţie cu cutremurul ce va avea loc la revenirea lui Isus.

8. Ce efect va avea a doua venire a lui Isus asupra pământului?

„Şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.” ” Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit.” Apocalipsa 16:18, 20. „Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului, şi înaintea mâniei Lui aprinse!” Ieremia 4:26. „Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii.” „Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa.” Isaia 24:1, 3.

Răspundeţi:   Pământul va fi scuturat de un cutremur mare la revenirea Domnului. Acest cutremur va fi aşa de devastator încât va aduce lumea într-o stare de totală distrugere.

Milioane de creştini au murit în timpul Evului Mediu. Mulţi au fost arşi pe ruguri.

Milioane de creştini au murit în timpul Evului Mediu. Mulţi au fost arşi pe ruguri.

9. Ne dă Biblia informaţii specifice cu privire la apropiata revenire a lui Hristos?

Răspundeţi:   Da! Însuşi Isus a spus, „Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” Matei 24: 33. Domnul a lăsat semne pentru toate timpurile, de la înălţarea Sa până la a doua Sa venire. Acestea sunt enumerate mai jos. Studiaţi-le cu atenţie..

A. Distrugerea Ierusalimului
Profeţia: „Nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.” „atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi.” Matei 24:2, 16.

Împlinirea: Ierusalimul a fost distrus în anul 70 d.Hr. de către războinicul roman Titus.

B. O mare persecuţie sau un mare necaz
Profeţia: „Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi.” Matei 24:21.

Împlinire: Această profeţie arată în primul rând spre lunga perioadă de persecuţie din timpul Evului Mediu, persecuţie ce a fost aţâţată de către biserica apostaziată. A durat peste 1.000 de ani. Peste 50 de milioane de creştini au fost ucişi pentru credinţa lor, în această perioadă de necaz teribil. Un scriitor a spus că biserica apostaziată „a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituţie ce a existat vreodată în omenire.” W.E.H. Lecky,History of thhe Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe Istoria Înălţării şi Influenţei Spiritului Raţionalismului în Europa, (Retipărită New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.

C. Soarele s-a întunecat
Profeţia: „Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca.” Matei 24:29.

Împlinire: Aceasta s-a împlinit printr-o zi de întunecime supranaturală în 19 mai 1780. Nu a fost o eclipsă. Timothy Dwight spune, „Ziua de 19 mai 1780 a fost o zi deosebit de întunecoasă. Lumânările erau aprinse în multe case păsările stăteau ascunse fără să ciripească, şi păsările de curte s-au retras la culcuşurile lor. … În general, predomina ideea că Ziua Judecăţii este aproape.” Citat în Connecticut Historical Collections Colecţiile Istorice Connecticut, compilate de John Warner Barber (a 2-a ed. New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403.

D. Luna se va preface în sânge
Profeţia: „Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” Ioel 2:31.

Împlinire: Luna s-a făcut roşie ca sângele în noaptea „zilei întunecate” din 19 mai 1780. Milo Bostick în Stone’s History of Massachusetts Istoria lui Stone a statului Massachusetts spune, „Luna plină avea înfăţişarea sângelui.”

E. Căderea de slele din cer
Profeţia: „Stelele vor cădea din cer.” Matei 24:29.

Împlinire: Marea cădere de stele a avut loc în 13 noiembrie 1833. A fost aşa de strălucitoare încât puteai să citeşti un ziar pe stradă. Un scriitor a spus, „Pentru aproape patru ore cerul a fost practic un foc.”* Oamenii au crezut că a venit sfârşitul lumii. Citiţi următoarele. Este cel mai fascinant semn al revenirii lui Hristos.

*Peter A. Millman, „Căderea stelelor,” Telescopul, 7 (Mai-Iunie, 1940) 57.

F. Isus revine pe nori
Profeţia: „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” Matei 24:30.

Împlinire: Acesta este următorul mare eveniment. Eşti tu gata?

Conflictul între capital şi muncă este un semn al revenirii lui Isus.

Conflictul între capital şi muncă este un semn al revenirii lui Isus.

10. Cum putem şti că am ajuns în ultimele zile din istoria pământului? Descrie Biblia în mod clar lumea şi oamenii ultimei generaţii?

Răspundeţi:   Da, într-adevăr îi descrie. Studiaţi următoarele semne specifice ale zilelor din urmă. Veţi fi uimiţi. Şi acestea sunt doar câteva din multitudinea de semne ce arată că suntem în timpul zilelor de încheiere a istoriei pământului.

A. Probleme între capital-muncă
„Plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.” „Fiţi … răbdători, … căci venirea Domnului este aproape.” Iacov 5:4, 8.

Conflictul între capital şi muncă este prezis pentru zilele din urmă. Pentru ca să te convingi, citeşte ziarele.

B. Războaie şi răscoale
„Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri.” Luca 21:9.

Războaie şi devastarea dezastrelor civile afecteaza mii de oameni din întreaga lume. Numai apropiata revenire a lui Isus va aduce un sfârşit durerii şi distrugerii datorate războiului.

C. Nelinişte, frică şi răscoală
„Vor fi … şi pe pămînt va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă… oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ.” Luca 21:25, 26.

Ciudat aceste cuvinte par a fi un editorial dintr-un ziar recento imagine perfectă a lumii de azi iar motivul este acesta: Noi suntem oamenii din ultimele zile ale istoriei pământului. Atmosfera tensionată din lumea de azi nu ar trebui să ne surprindă. Hristos deja ne-a spus despre aceasta. Acest lucru ar trebui să ne convingă că venirea Lui este aproape.

D. Creşterea cunoştiintei
„Până la vremea sfârşitului … şi cunoştinţa va creşte.”.” Daniel 12:4.

Era informaticii face ca acest lucru să fie foarte evident. Chiar şi cea mai sceptică minte trebuie să recunoască clar că acest semn s-a împlinit. Cunoştiinţa creşte exploziv în toate direcţiile. Se spune că 80% din cunoştiinţele totale ale lumii s-au descoperit în ultimii zece ani şi că 90% din oamenii de ştiinţă care au existat în lume, sunt încă în viaţă astăzi.

E. Batjocoritorii şi scepticii religioşi întorc spatele adevărului biblic
„în zilele din urmă vor veni batjocoritori.” 2 Petru 3:3. „Nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.” 2 Timotei 4:3, 4.

Nu este dificil să găseşti batjocoritori astăzi, acest lucru arată împlinirea profeţiei. Chiar şi liderii religioşi neagă învăţăturile simple ale Bibliei cu privire la Creaţie, Potop, divinitatea lui Hristos, a doua venire şi multe alte adevăruri vitale din Biblie. Spiritismul şi tradiţiile pseudo-intelectuale au înlocuit Biblia în multe cercuri religioase. Profesori laici învaţă tineretul să batjocorească dovezile biblice ale acestor mari adevăruri şi să înlocuiască aceste evenimente simple ale Cuvântului sfânt a lui Dumnezeu cu evoluţionismul şi alte învăţături false, omeneşti. Un sondaj recent relevă faptul că doar două procente din studenţii americani la teologie cred într-o revenire literală a lui Isus.

F. Degenerare moralădeclin al spiritualităţii

„În zilele din urmă … oamenii vor fi iubitori de sine, … fără dragoste firească, … neînfrânaţi, …neiubitori de bine, … având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea.” 2 Timotei 3:1-5.

America se confruntă cu o criză majoră. Oameni din toate domeniile spun acest lucru. Suicidul a devenit cea mai populară soluţie la problemele umane. Rata divorţurilor creşte sălbatic, aproape una din doua căsătorii sfârşesc prin divorţ. Curentul generaţiei imoralecu obsesiile ei pentru sex şi murdărie, cu creştere a membrilor bisericii dar descreştere a spiritualităţii adevăratereprezintă clar o împlinire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vei avea un şoc când vei încerca să vezi câte din păcatele zilelor din urmă din 2 Timotei 3:1-5 le poţi depista în fiecare ediţie a ziarelor de duminică. Numai revenirea Domnului va putea scurta mareea răului care acum ameninţă să înghită lumea.

G. Înnebuniţi după plăceri
„În zilele din urmă … oamenii vor fi … iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu.” 2 Timothy 3:1-4.

Lumea este înnebunită după plăceri. Doar un procent mic din cetăţenii marilor oraşe frecventează cu regularitate serviciile divine de la biserică, dar ticsesc cu miile locurile de distracţii. America cheltuieşte miliarde în fiecare an pentru plăceri şi numai „rămăşiţe” (prin comparaţie) pentru Dumnezeu. Americanii înnebuniţi după plăceri risipesc miliarde de ore în faţa televizorului, o împlinire directă a textului din 2 Timotei 3:4.

H. Creştere a călcărilor de lege, a crimelor sângeroase şi a violenţei
„Din pricina înmulţirii fărădelegii.” Matei 24:12. „Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău.” 2 Timotei 3:13. „Căci ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de silnicie.” Ezechiel 7:23.

Este foarte evident faptul că toate aceste semne se împlinesc. Crima şi nelegiuirea cresc cu o rapiditate şocantă. Cei mai mulţi oameni din marile oraşe nu răspund dacă cineva sună la uşă după ce s-a înserat. Cea mai serioasă declaraţie din timpul nostru are de a face cu îngrijorarea cu privire la supravieţuirea civilizaţiei din cauza crimei ce ameninţă să o măture fără control.

I. Cutremure distrugătoare, furtuni şi foamete
„Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi.” Luca 21:11.

Cutremure, tornade, inundaţii, etc. au o rată de creştere fără precedent. O treime din populaţia lumii este înfometată, mii mor în fiecare zi de foame. Toate aceste lucruri sunt o dovadă în plus că trăim în ultimele ore ale pământului.

J. Un mesaj special către lume în aceste ultime zile
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14.

Ultimul mare, solemn mesaj de avertizare despre a doua venire a lui Hristos, este acum prezentat în peste 900 de limbi şi dialecte. Aproape 95% din populaţia lumii are acces la acest mesaj. Înainte de a doua venire a lui Isus, fiecare persoană din lume va fi avertizată de apropiata Sa revenire. Oamenii se vor pierde doar dacă resping mesajul de avertizare.

K. O întoarcere spre spiritism
„În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare.” 1 Timotei 4:1. „Acestea sunt duhuri de draci.” Apocalipsa 16:14.

Oamenii de astăzi, inclusiv un mare număr dintre conducătorii naţiunilor, caută sfat în ocultism şi spiritism. Spiritismul a invadat bisericile, la fel ca învăţăturile false despre nemurirea sufletului. Biblia ne învaţă că morţii sunt morţi.

Trăim în ultimele minute ale timpului.

Trăim în ultimele minute ale timpului.

11. Cât de aproape este a doua venire a Domnului?

„De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.” Matei 24:32-34

Răspundeţi:   Biblia este simplă şi foarte specifică cu privire la acest punct. Aproape toate semnele s-au împlinit. Nu putem şti cu exactitate ziua şi ora revenirii lui Isus (Matei 24:36), însă putem fi siguri că noi suntem oamenii care vom fi în viaţă şi vom vedea revenirea Domnului Isus. Dumnezeu a promis să împlinească foarte repede lucrurile (Romani 9:28). Foarte curând, Hristos Se reîntoarce pe acest pământ pentru poporul Său. Eşti pregătit?

Ceea ce pare a fi Isus într-o cameră de întrunire, este de fapt un demon ce joacă acest rol.

Ceea ce pare a fi Isus într-o cameră de întrunire, este de fapt un demon ce joacă acest rol.

12. Satana ne  învaţă multe lucruri false cu privire la a doua venire a lui Hristos şi, cu minuni şi miracole mincinoase, va înşela milioane de oameni. Cum pot fi sigur că nu voi fi şi eu înşelat?

„Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite.” Apocalipsa 16:14. „Şi vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” Matei 24:24. „La lege şi la mărturie: căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” Isaia 8:20.

Răspundeţi:   Satan a inventat multe învăţăminte false despre a doua venire şi înşală milioane de oameni ca să creadă că Isus a şi venit sau că El va veni într-o manieră ne-biblică. Dar Hristos ne-a avertizat cu privire la strategia lui Satana, spunând, „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.” Matei 24:4. El ne expune apoi planurile lui Satana şi neadevărurile astfel încât să fim avertizaţi dinainte, şi ne reaminteşte, „Iată, că v-am spus mai dinainte.” Matei 24:25. De exemplu Isus a afirmat în mod specific că nu va apărea în deşert sau într-o cameră de întrunire (versetul 26). Nu avem nici o scuză să ne înşelăm dacă învăţăm ce ne spune cartea lui Dumnezeu despre a doua venire a lui Hristos. Testul este acesta: Ce ne învaţă Biblia despre acest subiect? Oamenii care cunosc ceea ce spune Biblia despre a doua venire nu vor fi duşi în rătăcire de Satana. Toţi ceilalţi se vor înşela.

Trebuie să nu ajungem aşa de ocupaţi încât să nu mai avem timp pentru Hristos.

Trebuie să nu ajungem aşa de ocupaţi încât să nu mai avem timp pentru Hristos.

13. Cum pot fi sigur că voi fi pregătit în momentul când Se va reîntoarce Isus?

„Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” Ioan 6:37. „Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1: 12. „Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor.” Evrei 8: 10. „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos.” 1 Corinteni 15:57.

Răspundeţi:   Isus a spus, „Iată Eu stau la uşă [această uşă reprezintă mintea sau inima omului], şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra.” Apocalipsa 3:20. Prin Duhul Sfânt şi conştiinţa mea, Isus bate şi cere să intre în inima mea astfel încât să poată să îmi schimbe viaţa. Dacă Îi voi da Lui fără rezerve viaţa mea, El va şterge toate păcatele mele din trecut (Romani 3:25) şi îmi va da putere să trăiesc o viaţă sfântă (Ioan 1:12). Ca un dar fără plată, El îmi acordă caracterul Său neprihănit, astfel încât să pot sta fără frică în faţa unui Dumnezeu sfânt, atunci când viaţa mea este schimbată de Isus. Apoi, să fac voia Sa va devini o plăcere. Este aşa de sigur căci văd cum îndoielile mele sunt spulberate de realitate. Însă este adevărat. Partea mea este să-I dau pur şi simplu viaţa mea lui Hristos şi să-I permit să trăiască în mine. Partea Lui este să lucreze în mine miracolul schimbării vieţii mele şi pregătirii mele pentru a doua Sa venire. Isus face acest lucru gratis. Trebuie doar să-l accept.

14. Despe ce mare pericol ne avertizează Isus cu solemnitate?

14. Despe ce mare pericol ne avertizează Isus cu solemnitate?

„De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” Matei 24:44. „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.” Luca 21:34. „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.” Matei 24:37.

Răspundeţi:   Există un mare pericol să devenim aşa de ocupaţi cu grijile acestei vieţi sau aşa de fermecaţi de plăcerile păcatului, încât revenirea Domnului să ne surprindă la fel cum a surprins potopul lumea din zilele lui Noe, să fim surprinşi, găsiţi nepregătiţi şi pierduţi. Milioane de oameni vor experimenta acest lucru. Dar tu? Isus Se reîntoarce foarte, foarte curând–în zilele noastre. Eşti pregătit? Nimic altceva nu mai contează?

15. Intenţionez să fiu gata atunci când Isus Se va reîntoarce.

Răspundeţi:

ÎNTREBĂRI DE MEDITAT

1. Este adevărat că cel mai mare necaz este foarte aproape?

Este adevărat că cel mai mare necaz va lovi pământul chiar înainte ca Isus să Se reîntoarcă să Îşi elibereze poporul. Daniel descrie acest necaz ca „o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.” Daniel 12:1. Totuşi, în context, „marele necaz” din Matei 24:21 se referă la groaznica persecuţie asupra poporului lui Dumnezeu din timpul Evului Întunecat. În acea perioadă milioane de oameni au fost ucişi pentru credinţa lor.

2. Din moment ce Domnul revine „ca un hoţ noaptea,” cum poate şti cineva ceva despre revenirea Lui?

Răspunsul se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:2-4: „Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” Observaţi că ziua Domnului vine ca un hoţ asupra celor nepregătiţi, nu şi peste aceia care sunt numiţi „fraţi.”

3. Când Îşi va instaura Hristos Împărăţia Sa pe pământ?

După marea perioadă de 1000 de ani din Apocalipsa 20. Perioada de 1000 de ani începe la a doua venire a lui Hristos, când Isus îi ia pe cei neprihăniţi de pe acest pământ la cer ca să trăiască şi să domnească împreună cu El „o mie de ani.” Apocalipsa 20:4. La sfârşitul celor 1000 de ani „cetatea sfântă, noul Ierusalim” (Apocalipsa 21:2) coboară din ceruri pe pământ cu toţi sfinţii (Zaharia 14:1, 4, 5) şi nelegiuiţii din toate timpurile sunt readuşi la viaţă (Apocalipsa 20:5). Ei înconjoară cetatea sfântă pentru ca să o cucerească (Apocalipsa 20:9), dar din ceruri, de la Dumnezeu, coboară un foc ce îi mistuie. Acest foc purifică pământul şi arde toate urmele păcatului şi a păcătoşilor (2 Petru 3: 10). La final focul se va stinge (Isaia 47:14), lăsând în urmă cenuşa (Maleahi 4:3). Apoi Dumnezeu creează un pământ nou (2 Petru 3:13; Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1) şi îl dă celor neprihăniţi, şi „Dumnezeu va locui cu ei, … şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” Apocalipsa 21:3. Fiinţe perfecte, sfinte, fericite, refăcute după chipul desăvârşit al lui Dumnezeu, vor fi în sfârşit acasă în lumea fără păcat şi fără pată, pe care Dumnezeu a plănuit-o încă de la început. Doar cei mai nechibzuiţi oameni vor alege să piardă toate acestea.

4. De ce nu auzim mai mult predicându-se şi învăţându-se despre a doua venire a lui Hristos?

Diavolul este responsabil pentru acest lucru. El ştie bine că a doua venire este „fericita nădejde” (Tit 2:13) a creştinului, care odată înţeleasă schimbă vieţile bărbaţilor şi femeilor şi îi face să ia parte personal, sârguincios şi activ la răspândirea acestei veşti bune la alţii, astfel încât revenirea lui Isus să fie zorită. Acest lucru îl înfurie pe Satana, astfel încât el îi influenţează pe cei ce au „o formă de evlavie” (2 Timotei 3: 5) dar care îi „tăgăduiesc puterea” să batjocorească zicând, „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii.” 2 Petru 3:3, 4. Cei care neagă, ignoră, sau privesc cu uşurinţă a doua venire a lui Isus (un eveniment literal, apropiat şi viitor) împlinesc clar profeţia biblică–şi îi fac diavolului un mare serviciu.

5. Nu este adevărat că Isus vorbeşte despre o răpire secretă când spune în Luca 17:36, „Unul va fi luat şi altul va fi lăsat”?

Nu. Aici nu este nici cea mai mică indicaţie că evenimentul este secret. Isus descria potopul lui Noe şi distrugerea Sodomei. (Vezi Luca 17:26-37.) El a povestit cum Dumnezeu a cruţat viaţa lui Noe şi Lot şi i-a distrus pe cei nelegiuiţi. El a menţionat că potopul şi focul „i-a distrus pe toţi.” Versetele 27, 29. Într-un mod simplu, în fiecare din aceste cazuri, câţiva au fost luaţi în siguranţă iar restul au fost distruşi. Apoi El a adăugat, „Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” Versetul 30. Pentru a ilustra aceasta, Isus a continuat, „Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.” Versetul 36. Nu este nimic secret în acest proces. „Orice ochi Îl va vedea.” Apocalipsa 1:7. La a doua Sa venire, în mod public, în văzul tuturor Hristos îi va lua pe cei neprihăniţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17) şi îi va ucide pe cei nelegiuiţi (Isaia 11:4; 2 Tesaloniceni 2:8). De aceea în Luca 17:37 se vorbeşte despre trupurile neînsufleţite ale celor nelegiuiţi şi se menţionează vulturii care le dau târcoale. (Vezi de asemenea şi Apocalipsa 19:17, 18.) Cei nelegiuiţi care rămân în urmă la a doua venire a lui Hristos sunt lăsaţi morţi.ÎNTREBĂRI TEST

1. La a doua venire (1)

_____   Hristos va reveni în mod privat şi va vizita câteva oraşe ale pământului.
_____   Hristos va apare în deşert.
_____   Hristos va rămâne pe norii cerului şi îi va chema pe cei neprihăniţi să Îl întâlnească în văzduh.

2. Când Isus Se reîntoarce pe acest pământ (1)

_____   Doar cei neprihăniţi Îl vor vedea.
_____   Orice ochi Îl va vedea.
_____   Oamenii nu vor şti până când nu se va anunţa la TV.

3. Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi la a doua venire a lui Hristos? (2)

_____   Cei morţi în credinţă vor fi înviaţi, li se va da nemurirea, vor fi ridicaţi în nori şi luaţi în cer.
_____   Cei credincioşi în viaţă, vor primi nemurirea, vor fi ridicati în nori şi luaţi în cer.
_____   Cei credincioşi vor sta pe pământ ca să îi convertească pe cei necredincioşi.
_____   Cei credincioşi vor fi răpiţi în mod secret.

4. Pe baza semnelor biblice, revenirea lui Hristos va avea loc (1)

_____   Foarte, foarte curând!
_____   Peste câteva sute de ani de aici înainte.
_____   La mijlocul secolului 21.

5. Cei păcătoşi care sunt în viaţă când Isus va reveni, vor fi (1)

_____   Trimişi în iad, unde vor arde pentru totdeauna.
_____   Vor muri la a doua venire.
_____   Cruţaţi şi li se va da încă o şansă.

6. Bifaţi afirmaţiile de mai jos, care spun adevărul despre a doua venire a lui Hristos: (4)

_____   El va reveni în mod secret.
_____   A doua venire înseamnă de fapt experienţa convertirii.
_____   El va reveni pe nori.
_____   Hristos vine pentru noi în ceasul în care murim.
_____   Cei păcătoşi nu Îl vor vedea.
_____   Toţi îngerii vor fi cu El.
_____   El, de fapt, nu va atinge pământul.
_____   Este posibil să ştim ziua şi ora revenirii Lui.
_____   Milioane de oameni vor fi surprinşi de revenirea Lui şi se vor pierde.

7. La a doua venire a lui Isus (1)

_____   Întreaga lume va fi gata şi Îl va aştepta.
_____   Va fi un cutremur mondial, devastator.
_____   Cei păcătoşi vor fi convertiţi.

8. Bifaţi afirmaţiile care sunt semne adevărate ale zilelor din urmă ale pământului: (7)

_____   Lumea va fi din ce în ce mai bună.
_____   Dezechilibru între capital şi muncă.
_____   Mai puţine cutremure înspăimântătoare, furtuni, etc.
_____   Îndepărtare de la adevărurile biblice.
_____   Rată scăzută a divorţului.
_____   Căutare demenţială a plăcerilor.
_____   Degenerare morală.
_____   Rata criminalităţii în mare scădere.
_____   Foamete.
_____   Creşterea cunoştinţei.
_____   Nelinişte şi răscoală.

9. Care dintre semnele cerului sunt semne ale revenirii lui Hristos? (2)

_____   Cometa Haley.
_____   Ziua întunecată din 1780.
_____   Căderea de stele din noiembrie 1833.
_____   Căderea lunii pe pământ.

10. De unde ştim că Isus Se reîntoarce foarte curând? (1)

_____   Biblia ne oferă semnele şi descriere amănunţită a ultimelor zile.
_____   Pentru că sunt aşa de mulţi oameni care cred că Isus se reîntoarce curând.
_____   Câţiva prezicători(clarvăzători) prevăd acest lucru.

11. Milioane de oameni vor fi înşelaţi cu privire la modul în care va reveni Hristos din cauza (1)

_____   Dumnezeu nu vrea ca să fie toţi oamenii salvaţi.
_____   Aceşti oameni nu donează daruri suficient de generoase.
_____   Ei nu îşi studiază Bibliile ca să găsească adevărul în această privinţă.

12. Eu pot fi gata pentru revenirea lui Isus dacă (1)

_____   Isus trăieşte în mine.
_____   Citesc zilnic ziarele.
_____   Fac ceea ce îmi sugerează pastorul meu.

CAND NE VOM ELIBERA DE GRECI?

CARE ESTE DUMNEZEUL BIBLIEI, DUMNEZEUL REVELAT NOUA PRIN DOMNUL IISUS, FIUL LUI DUMNEZEU?

 

Românii sunt robi ai grecilor: în gândire, în spiritualitate (sau în lipsa ei), în moralitate (sau lipsa ei), în bizantinismul lor. Spre paguba lor. Spre marea lor pagubă! Ca să înţelegem aceste afirmaţii, să facem puţină istorie.

În anul 864 după Cristos, bulgarii s-au încreştinat, acceptând autoritatea Bizanţului (Constantinopolului) asupra lor. Fiindcă românii căzuseră sub stăpânirea imperiului bulgar, stăpânirea bizantină le-a fost impusă şi lor. Astfel le-a fost impus alfabetul chirilic şi limba slavonă pentru liturghie. Nu şi-au ales ei lucrul acesta. Era vai de tine dacă nu te supuneai şi vorbeai româneşte. De atunci a rămas între români sperietoarea: „îţi taie popa limba”!

Imperiul bulgar a fost cucerit de grecii din Bizanţ şi românii au trecut de sub stăpânirea slavonă sub cea grecească. Interesant, însă, limba bisericească a rămas cea slavonă.

Îndată după întemeierea Statelor Româneşti, acestea au oficializat legătura cu Patriarhul de la Constantinopol. Astfel, în anul 1359 Domnitorul Nicolae Alexandru, mută mitropolia de la Vicina la Curtea de Argeş, şi Iachint devine primul mitropolit al Ţării Româneşti, iar în Moldova, după îndelungi tratative, care au început cu Petru I Muşat, Patriarhia de la Constantinopol recunoaşte Mitropolia Moldovei în timpul lui Alexandru cel Bun în anul 1401. La aceste date avem primul act de subordonare a Principatelor Române faţă de grecii de la Constantinopol.

Să marcăm şi faptul că turcii cuceresc Constantinopolul în anul 1453. Patriarhia de la Constantinopol este lăsată de turci să-şi continue existenţa şi activitatea, dar sub autoritate turcească.

În următorii cincizeci de ani, după lupte îndârjite cu Vlad Ţepeş (1431-1477) şi cu Ştefan cel Mare (1438-1504), turcii îşi consolidează stăpânirea asupra Statelor Române, aducându-le la un statut de vasalitate. Prin urmare, acum turcii sunt stăpâni şi pe Patriarhia Ortodoxă din Constantinopol şi pe Principatele Române. Dar care este acum relaţia dintre Patriarhie şi Statele Române? Aceasta se clarifică în anul 1534.

Patriarhia de la Constantinopol trimite un emisar la curtea lui Vlad Vintilă din Bucureşti, în persoana monahului Antonios Karamanlikes, cu misiunea explicită de a cerceta şi defini aceste relaţii. După o scurtă cercetare, Karamanlikes stabileşte că în Ţara Românească domneşte paranomia, adică românii sunt în afara legii, sunt în anarhie. Pentru a îndrepta lucrurile şi a restabili ordinea legitimă, Karamanlikes convoacă la ­curte clerul şi boierimea, se aşază în mijlocul adunării cu nomocanonul în faţă şi începe să spună legea, adică să citească cu glas tare din compendiul juridic imperial şi bisericesc pe care-l adusese cu sine, modul în care românii trebuie să se subordoneze Patriarhiei de la Constantinopol.

Această întâmplare  este prima întâlnire cu urmări definitive dintre societatea românească şi legea bisericească scrisă. Karamanlikes vine în Ţara Românească pentru a impune, pe durată lungă, controlul de la centru, pentru a aşeza ţara sub suveranitatea patriarhală, a cărei marcă este legea, dreptul nomocanonic cuprinzând atât legea împărătească, cât şi legea lui Dumnezeu. Românii au aflat atunci ceea ce o sută cincizeci de ani mai târziu patriarhul de la Ierusalim, Dositei Nottaras, îi explica lui Constantin Brâncoveanu, că anume, “legile lui Dumnezeu nu au fost promulgate în munţii Ţării Româneşti, nici de către domnii Ţării Româneşti, ci la Constantinopol.”

“Cum a reuşit însă umilul monah grec să înfrângă rezistenţa unui domn care nu s-a arătat iniţial dispus să renunţe la privilegiul de a avea, în afara oricăror prevederi ale dreptului canonic, propria sa Biserică? Ce argumente a folosit monahul? Cum se explică triumful nomocanonului bizantin la Bucureşti în 1534 şi, mai important încă, naşterea formală a „Ortodoxiei“ de factură bizantină în Ţările Române? De fapt, Karamanlikes nu călătorea singur. Un corp expediţionar otoman îl însoţea la distanţă de o zi, gata să intervină dacă domnul Ţării Româneşti nu s-ar fi supus. Călugărul purta asupra sa nu numai credenţialele Patriarhiei Ecumenice, dar şi împuternicirea Porţii. Mandatul său era dublu. După cum dublă este şi suveranitatea ce se instituie acum, pentru trei secole şi jumătate, asupra Ţărilor Române. Sultanul otoman şi patriarhul ecumenic îşi vor impune în indiviziune suveranitatea asupra românilor din afara arcului carpatic.”  (Daniel Barbu, „De ce sunt românii ortodocşi”, revista Historia, aprilie 2011, pp. 26-28.).

Se impune aici un comentariu foarte important. Românilor le place să-şi numească religia lor drept “legea strămoşească”. Din întîmplarea redată mai sus, românii pot să afle că legea strămoşească este legea care le-a fost impusă prin autoritatea religioasă grecească de la Constantinopol şi prin forţa armată a turcilor! Să mai adăugăm un fapt. Au apărut atunci ceea ce s-a numit “mânăstiri închinate”. Acestea erau mânăstiri formate pe teritoriul Principatelor Române, înzestrate cu averi mari, dar declarate proprietate a unor mânăstiri ortodoxe din Grecia, din Sinai, sau de la Ierusalim. S-a ajuns ca în secolul al XVIII-lea o şeptime din averea noastră naţională era deţinută de aceste mânăstiri al căror venit mergea la grecii din altă parte.

Imaginaţi-vă situaţia: turcii impuneau un impozit uriaş, prin care storceau aproape tot venitul românilor. Dar, pe lângă aceasta, prin mânăstirile închinate, produsele mânăstirilor mergeau şi ele în afară, la greci. O dublă taxare, o dublă jefuire!

Îndată după anul 1700, turcii au înlocuit domnitorii români cu domnitori greci, veniţi din cartierul Fanar, din Constantinopol. Ei erau “creştini ortodocşi” şi veneau cu binecuvântarea Patriarhului. Este cunoscut jaful pe care l-au făcut aceşti domnitori fanarioţi timp de mai bine de un secol în Principatele Române.

Prin revoluţia de la 1848, Principatele Române şi-au câştigat o parte din independenţă, întărită în 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor atât în Muntenia cât şi în Moldova. Unul dintre actele cele mai îndrăzneţe ale lui Cuza a fost naţionalizarea averilor mânăstireşti, care la acea data constituiau un sfert din avuţia noastră naţională! Totul s-a făcut cu îndârjita opoziţie atât a turcilor cât şi a grecilor!

După ce şi-au câştigat independenţa de turci în 1877, românii au pornit şi acţiunea eliberării de grecii de la Constantinopol. De ce natură a fost această eliberare?

Vom înţelege natura ei dacă facem o comparaţie cu ce s-a întâmplat în Franţa şi Italia. În Franţa, Revoluţia franceză de la 1789 a fost categoric anti-clericală, mai exact, anti-catolică. Statul creat prin Revoluţia franceză a fost şi a rămas un stat secular, un stat care, chiar dacă a garantat libertatea de exercitare a religiei, a fost unul care a ţinut religia la distanţă şi care a fost tot timpul ostil religiei.

În Italia, mişcările de eliberare de sub dominaţia străină (austriacă, franceză şi spaniolă) au fost în acelaşi timp şi mişcări de eliberare de sub dominaţia papală. Vaticanul, reşedinţa Papilor, a devenit un loc de refugiu pentru Papa, şi în cele din urmă a devenit un teritoriu statal, separate de Statul italian. Astfel, Italia a devenit un stat laic, având în Roma o enclavă a religiei catolice.

Total diferit de acestea, chiar de la formarea sa ca stat independent, Statul român a păstrat religia ortodoxă ca parte organic integrată în sine: preoţii au devenit funcţionari publici salarizaţi de stat şi toată viaţa Bisericii ortodoxe a devenit o sarcină financiară a Statului.

În anul 1872 s-a constituit Sinodul românesc şi astfel a apărut Biserica Ortodoxă Română  independentă de ascultarea canonică de patriarhul de la Constantinopol. Actul a fost respins de Patriarh, dar turcii nu mai aveau acum puterea militară de a întări opoziţia patriarhală.

După proclamarea independenței de Stat a României (9 mai 1877), au urmat tratative cu Patriarhia de la Constantinopol, în vederea recunoașterii independenţei Bisericii Ortodoxe Române. Această recunoaștere a fost acordată pe 25 aprilie 1885 de patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea. Din perspectiva Patriarhiei de la Constantinopol aceasta este data nașterii Bisericii Ortodoxe Române. De facto, Biserica Ortodoxă Română a luat ființă odată cu constituirea Sinodului de la București, în anul 1872, acest eveniment marcând transformarea mitropoliilor și episcopiilor ortodoxe din părți componente ale Patriarhiei de la Constantinopol în părți componente (subdivizuni) ale noii structuri.

Mitropolia Ardealului s-a unit cu  Sinodul de la București în 23 aprilie 1919: La 23 aprilie 1919, Sinodul Mitropoliei Ardealului  a hotărât să intre în Sinodul din București, iar Biserica Ortodoxă din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș au format parte integrantă a Bisericii mame din România întregită.

În anul 1925 Biserica Ortodoxă Română a fost organizată ca Patriarhie. În acel an, în 4 februarie, Sinodul (autoritatea bisericească) a hotărât să înființeze Patriarhia Ortodoxă Română. Mitropolitul primat a fost ridicat la treapta de Patriarh. Parlamentul (autoritatea statală)  a votat legea pentru înființarea Patriarhiei la 25 februarie 1925.  Această dublă decizie, bisericească şi statală, arată cel mai bine unitatea de acţiune în aşezarea Bisericii Ortodoxe ca Biserică de Stat. O deosebire radicală faţă de ce s-a petrecut în Italia şi Franţa!

La 1 noiembrie 1925 a avut loc înscăunarea (întronizarea) lui Miron Cristea ca primul Patriarh al României.

Poporul roman a fost legat de Patriarhia de la Constantinopol nu prin alegere de bună voie. Aşa cum am văzut, legătura i-a fost impusă cu forţa. A fost de fapt o subjugare, care a durat cinci sute de ani şi care nu i-a adus nici un beneficiu, ci dimpotrivă, i-a adus multe suferinţe, multe lacrimi, multe umilinţe!

Românii au trebuit să verse sânge la Plevna în războiul de independenţă împotriva turcilor, pentru ca să se poată elibera, apoi prin negocieri îndelungate şi complicate, şi de dependenţa religioasă de grecii de la Constantinopol.

Dar oare s-au eliberat ei cu adevărat de greci? Să ne gândim bine că grecii, prin ortodoxie, ne-au impus un anumit fel de gândire, un anumit fel de spiritualitate, un anumit fel de a fi. Acestea nu au fost niciodată puse în discuţie. Ele au rămas “legea noastră strămoşească” cu care ne mândrim! Citiţi orice manual de teologie ortodoxă şi orice articol de teologie ortodoxă scrise de cei mai mari teologi români şi veţi descoperi că atunci când vor să întărească ceea ce spun citează numai teologi ortodocşi greci! Veţi descoperi cât de des se repetă cuvintele “aşa cum zice marele teolog grec ortodox…” Nu-i veţi găsi citând teologi italieni sau spanioli, să nu mai vorbim de teologi germani sau englezi ori americani!

Noi ne-am eliberat de stăpânirea ortodoxiei greceşti de la Constantinopol, dar nu ne-am eliberat de gândirea şi de felul de a fi al grecilor!

De ce-i aşa? Fiindcă o mie de ani de practică religioasă bizantină şi de gândire generată de această practică, au intrat extrem de puternic în firea românilor. Mai mult, ortodoxia bizantină, reprezentând o alianţă organică între stat şi biserică, a pus accentul pe un fatalism care generează o atitudine de supunere, de ascultare, de executarea ordinelor. Ideea unei gândiri independente, a unei eliberări a spiritului nu şi-a făcut loc în concepţia românilor. Când, după anul 1830, copiii boierilor din Principate s-au dus la şcoli în Franţa, s-au întâlnit acolo cu ideile Revoluţiei franceze de libertate, egalitate şi fraternitate şi s-au întors de acolo pregătiţi să-şi elibereze ţara de turci, dar n-au găsit în Franţa şi un model nou de spiritualitate, care să-i ajute să pună sub semnul întrebării religia părinţilor lor, sau “legea strămoşească”! În Franţa, ei nu au găsit o alternativă suficient de puternică pentru a înlocui fatalismul bizantin.

De atunci şi până astăzi, intelectualitatea românească are o gândire secularizată, dar, în acelaşi timp, are un ataşament sentimental, sau “patriotic”, faţă de “legea strămoşească”. Dar fără să aibă o înţelegere clară a acestei “legi” a strămoşilor noştri.

De ce-i aşa?

Fiindcă religia ortodoxă este o problemă a Statului şi a Bisericii. Individul este chemat doar să meargă la „maica Biserică”, să asiste la ce se face acolo, şi să-şi îndeplinească obligaţiile financiare faţă de Biserică, iar Biserica este cea care îi rezolvă problemele cu Dumnezeu. Nicăieri în religia ortodoxă nu se vorbeşte de o relaţie personală a individului cu Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu este acesta de care indivizii nu se pot apropia, ci numai Biserica poate trata cu El?

Cu aceasta ajungem la întrebarea fundamentală care trebuie pusă: De ce ar trebui să ne desprindem de credinţa grecilor? Răspunsul este simplu: Dumnezeul grecilor este cu totul altul decât Dumnezeul revelat nouă în Sfânta Scriptură!

În secolul al II-lea, când o serie de intelectuali greci s-au încreştinat, ei au început să gândească credinţa creştină în termenii filosofiei lui Platon şi a lui Aristotel. La începutul secolului al III-lea, Tertulian, un avocat latin care s-a încreştinat, a văzut problema care se creează şi a făcut protestul rămas celebru: “Ce are de a face Atena cu Ierusalimul?” Adică, o religie bazată pe filosofia greacă este străină de religia care ne vine de la Ierusalim.

În ciuda protestelor lui Tertulian, în secolele al III-lea şi al IV-lea gânditorii greci formaţi în filosofia de la Atena şi-au consolidat prezenţa în creştinism şi au început să definească pe Dumnezeu în termenii lui Platon şi ai lui Aristotel, la care au adăugat pe Plotin, un alt filosof grec care a început să domine gândirea vremii.

Pentru a explica ce fel de Dumnezeu ne prezintă Biblia şi ce fel de Dumnezeu au conceput teologii creştini formaţi la Atena ne-ar trebui un alt articol. Este suficient să spunem acum că problema este una absolut fundamentală pentru creştinismul nostru, pentru spiritualitatea noastră şi pentru caracterul şi comportamentul nostru.

A fi creştini biblici este una şi a fi bizantini este cu totul altceva.

Îi chem pe fraţii mei ortodocşi să-şi pună următoarele întrebări şi să nu fie mulţumiţi până nu găsesc răspunsul:

  1. Care este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat nouă prin Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu?
  2. Care este Dumnezeul conceput pe baza lui Platon, Aristotel şi Plotin în secolele următoare?
  3. De ce Dumnezeul Bibliei, Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, produce un creştinism radical diferit de ceea ce produce Dumnezeul filosofiei grecilor?
  4. Naţiunile creştine din apus au îndrăznit să gândească liber şi să se întoarcă de la concepţii omeneşti la Cuvântul lui Dumnezeu scris în Sfânta Scriptură. Actul acesta a avut un impact extrem de binefăcător asupra lor. Ce ar trebui să se întâmple ca să îndrăznim şi noi să ne eliberăm de “tradiţie” şi să gândim liber, pe baza revelaţiei divine.

Ca prim pas pe calea eliberării, chem ierarhii ortodocşi să iniţieze sau măcar să încurajeze o asemenea dezbatere liberă!

                   

Eu sunt CALEA, adevărul şi viaţa.” [v. Ioan 14,6] Iisus.

Este bine să lăsăm deoparte orice supărare, prejudecată şi pretenţie. Această atitudine ne va permite să primim mai multă energie şi informaţie de o calitate mai bună.

      SINTEZĂ
Când Iisus îşi îndeamnă ucenicul să lase morţii să-şi îngroape morţii ne arată că în starea normală viaţa trece pe lângă noi ca şi cum am fi adormiţi, pentru că pentru conştiinţa obişnuită, ordinară, trecutul este timpul real, iar prezentul este doar trecerea de la trecut la viitor, este doar o trecere momentană. Trecutul este real şi la fel şi viitorul, dar prezentul este ireal pentru conştiinţa obişnuită. Când ne trezim, numai prezentul este real iar trecutul şi viitorul devin amândouă ireale. Gradul de transformare al fiecărei persoane este în funcţie de cât reuşeşte să se deschidă cu sufletul pentru a primi energia Întregului. Din acest motivIisus le spune tuturor “Credinţa ta te-a vindecat”.
Transformarea nu prezintă nici un risc întrucât sistemele proprii ale fiecărei persoane se autoreglează, în funcţie de modelul divin din fiecare.
Alchimia este ştiinţa transformării lucrurilor în aur, în această substanţă perfectă, incoruptibilă. În gândirea oamenilor aurul este simbol pentru spiritul pur. Alchimia spirituală semnifică transformarea fiinţelor umane în aur şi transformarea calităţilor noastre inferioare, precum frica, ignoranţa, vrăjmăşia şi ruşinea, în cele mai preţioase lucruri care există: iubire şi împlinire. Ajungem să trăim în prezent şi să ne bucurăm tot mai mult de fiecare clipă. Starea normală este de bine, de sănătate, de bogăţie. Noi trebuie să ne înălţăm cu sufletul spre Dumnezeu pentru a o putea trăi. Soluţia alchimică a fost căutată foarte mult timp. Dar aurul poate fi cumpărat şi cu bani.  În aceste condiţii alchimia spirituală este mult maiimportantă pentru că un suflet frumos nu poate fi cumpărat cu toate bogăţiile din lume.

Alchimia spirituală are ca efect şi alchimia corpului. Cercetările confirmă că se produc transformări chiar şi la nivel de ADN. De asemenea cercetările confirmă creşterea imunităţii sub influenţa gândirii frumoase. Corpul este format din miliarde de celule. Ele intră în diverse combinaţii până formează corpul. Şi noi suntem o parte din ceea ce numim Creaţie Divină. Menţionez că aşa cum ne arată Iisus prin intermediul tuturor Dumnezeu Tatăl, Întregul, este cel care face lucrareaÎn cazul meu observ cuminfluenţa alchimică se bazează în primul rând nu pe realizarea unui anumit lucru, ci pe simpla existenţă. Este suficient să-i verific parametrii unei persoane, sau să discut cu altcineva despre ea şi să înceapă procesul de îmbunătăţire a parametrilor, de armonizare. Viaţa este o şcoală a creşterii armoniei sufletului cu restul Creaţiei Divine. Împreună cu cei de care mă ocup suntem pe o cale directă. Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a viitorului sunt o rezultantă a acesteia.

Cercetările pe care le fac confirmă că influenţa este profundă. Această influenţă, îmbunătăţirea sănătăţii şi a viitorului, se transmite şi spre cei apropiaţi – neamuri şi prieteni – dar în primul rând spre copii şi nepoţi. Aceasta demonstrează încă odată că toţi suntem in legătură, că formăm un tot. Cca. 95% din cei care ajung la mine sunt ajutaţi. Nu poate fi ajutat cel ce nu vrea să se deschidă cu sufletul pentru a primi energia Întregului pe care-l numim Dumnezeu. Este stimulată, în primul rând, regenerarea naturală a sistemului uman şi numai în caz de urgenţă se intervine clasic medicalPotenţialul de regenerare naturală este mult mai mare decât ne putem imagina. Consider că este important să fie o colaborare cât mai bună intre toţi terapeuţii si medicina clasică. Acestea toate pot fi privite şi din punct de vedere ştiinţific şi din punct de vedere religios. Ştiinţa şi religia sunt două puncte din care vedem acelaşi Întreg.

Pentru a mă putea înţelege mai bine am să răspund la câteva întrebări:

1.     CE ESTE ALCHIMIA SPIRITUALĂ?

Alchimia spirituală semnifică transformarea fiinţelor umane în aur şi transformarea calităţilor noastre inferioare, precum frica, ignoranţa, vrăjmăşia şi ruşinea, în cele mai preţioase lucruri care există: iubire, iluminare, fericire şi împlinire. Paşii alchimiei, care încep de la naştere şi duc în cele din urmă la transformarea totală, au fost parcurşi atunci când o persoană a trecut dincolo de limitări, a aruncat toată teama şi a descoperit spiritul pur din interiorul său. Adevărata alchimie este înlăuntrul nostruMaestrul este un agent catalizator.

     2. CE ESTE VIAŢA?
Corpul nostru este format din miliarde de celule care intră în diverse combinaţii până formează corpul.  În mod similar fiecare dintre noi suntem o parte din Creaţia Divină, din Întreg. Aşa cum arată şi dr. Janine Fontaine corpul fizic reprezintă numai 5 – 10 % din ceea ce este omul, restul fiind energie şi informaţie de vibraţie înaltă (suflet, spirit…). Prin intermediul acesteia suntem în legătură cu întreaga creaţie şi în primul rând cu cei apropiaţi nouă: copii, neamuri, prieteni …Toate formele de viaţă sunt sisteme de energie, care transmit semnale şi vibraţii. Noi – corpul nostru fizic, emoţional, mental şi spiritual – suntem câmpuri de energie în mişcare, cu toţii rezonând şi vibrând la propria noastră frecvenţă de vibraţie unică şi transmiţând unde de energie.
Viaţa este o şcoală a creşterii armoniei sufletului nostru cu restul Creaţiei Divine. În parabola fiului rătăcitor Iisus ne descrie călătoria de la perfecţiunea inconştientă, prin imperfecţiunea aparentă şi „rău”, până la perfecţiunea conştientă. Fiecare trebuie să ne urmăm propria cale. O credinţă devine eliberatoare numai prin experienţă proprie. Indicatorul nivelului de armonie este bucuria. Iisus ne arată că Dumnezeu este Lumină şi Iubire. Trebuie să fim în contact cu corpul, să-l iubim, să fim conştienţi de el, să ştim mereu ce e cu el.

     3. CE ESTE BOALA?
Starea de sănătate este starea de armonie perfectă cu Întregul. Orice stare de dizarmonie este stare deboală şi creează încetiniri ale funcţionării pe subtil şi ulterior pe fizic. Şi un gând de vibraţie joasă are ca efect reducerea imunităţii. Bolile şi necazurile le văd ca semne ale insuficientei armonii între sufletul nostru şi restul Creaţiei. Deşi medical clasic toate bolile sunt grupate sub diferite denumiri, din punct de vedere energetic şi informaţional fiecare boală este diferită de celelalte. Ori de câte ori apare o boală, cu până la şase luni înainte de a se manifesta pe corpul fizic sunt transmise continuu semnale. Schimbările apar mai întâi în sistemul energetic şi informaţional şi apoi se manifestă în corpul fizic.

     4. CARE SUNT CAUZELE BOLILOR?
Toxicitatea din gândurile negative, emoţiile negative nerezolvate, poluanţi, gunoaie, hrană necorespunzătoare etc., afectează câmpurile de energie ale corpului. Expunerea repetată sau prelungită la stres eliberează substanţe chimice hormonale, cum ar fi cortizonul, colesterolul şi adrenalina, careslăbesc sistemul imunitar şi cresc riscul apariţiei de cheaguri de sânge şi a întăririi arterelor. Stocarea de emoţii negative în corpul fizic creează blocaje de energie care, în caz că sunt nerezolvate, vor conduce la distrugere şi boală. Consider că toate bolile sunt ale sufletului. Una din principalele cauze ale bolilor este orgoliul. Cel orgolios nu se poate conştientiza ca parte a Întregului si ca efect nu-şi poate primi corespunzător energia şi informaţia de care are nevoie.. Aceasta creează dificultăţi sufletului chiar şi după plecarea din această viaţă.

     5. PAŞI PE … CALE
Calea ne-o arată Iisus de 2000 de ani. Tot mai mult, pe măsură ce progresează, o reconfirmă şi ştiinţa. “Deveniţi o mlădiţă din vie” ne indică Iisus. Importantă e trăirea şi nu teoria pentru că toată teoria din lume nu face cât un gram de practică. Cei de care mă ocup conştientizează că deşieste important şi ceea ce discutăm este mult mai importantăenergia pe care o primeşte sufletul lor fiind în legătură cu mine. Mulţi o percep ca fiind între noi, o legătură continuă, iar când intrăm în legătură prin telefon sau direct, ridicarea lor este şi mai puternică. Să conştientizăm că Dumnezeu este în toţi şi în toate, că totul este un imens templu divin din care facem şi noi parte,  şi făcând tot ce simţim nevoia să facem să lăsăm grijile în seama lui Dumnezeu.
Indiferent ce fac ceilalţi, noi cu bine să răspundem pentru că prin aceasta noi ne înălţăm cu sufletul spre Dumnezeu şi primim mult mai multă putere … Să conştientizăm că Dumnezeu este lumină şi iubire şi de ceea ce iubim ne putem apropia. Pentru a se duce răul care este de altă dată în jurul nostru trebuie să ne rugăm, dar trebuie să învăţăm şi să ne rugăm. Să conştientizăm că şi bolile şi necazurile sunt îndemnuri de a ne întări armonia sufletului cu Dumnezeu. Să ne bucurăm de binele celorlalţi şi în rest  să-i lăsăm în seama lui Dumnezeu să-şi înveţe lecţiile, să nu-i judecăm.

Sufletul nostru trebuie să fie numai în legătură cu Dumnezeu. De orice ne ataşăm se creează probleme.Starea normală este de bine, de sănătate, de bogăţie. Bogăţia să o înţelegem ca un cadru divin în care ne aflăm şi nu ca fiind a noastră. Urmaşii trebuie să-i vedem ca daruri de la Dumnezeu şi abia apoi ca pe copiii şi nepoţii noştri. Să trăim în prezent şi să ne bucurăm de fiecare clipă. Singurul timp real este prezentul. Numai când trăim în prezent putem fi în legătură cu Dumnezeu, ne trăim cu adevărat viaţa, suntem cu adevărat vii. Când ne bucurăm se înalţă sufletul spre Dumnezeu, se curăţă de aspectele mai puţin bune, se luminează viitorul. Să facem cu bucurie şi mulţumire ceea ce simţim nevoia să facem.Când suntem mulţumiţi cu ceea ce facem efectul la ceea ce facem este cu atât mai bun şi înălţarea sufletului spre Dumnezeu cu atât mai stabilă.

Să avem întotdeauna imaginea de bine spre care tindem ca şi cum Dumnezeu le rezolvă pe toate. Să facem tot ce simţim nevoia să facem, şi pe măsură ce se înalţă sufletul spre Dumnezeu se curăţă şi informaţia care vine de la Dumnezeu, o primim mai clară, gradul de adevăr din ceea ce simţim că trebuie să facem este mai ridicat. Să ne bucurăm că se face voia lui Dumnezeu, să le primim pe toate cu smerenie, bucurie, mulţumire, sufletul deschis.

    5.1 Dacă se poate să fim în legătură cu un maestru 
Adevărata alchimie este înlăuntrul nostru. Maestrul este un agent catalizator. Tot ceea ce avem nevoie este înăuntrul nostru. Într-o reacţie chimică, pentru ca ea să poată avea loc, suportul de energie şi informaţie vine de la catalizator. În mod similar, de la maestru vine energia şi informaţia de care avem nevoie pentru a ne putea transformaDiscipol este cel care este gata să primească, care e pasiv, deschis, vulnerabil. Iar maestru e cel care curge, care se revarsă, împrăştiindu-şi spiritul în existenţă. Şi cea mai bună cale este să devină hrană pentru aceia care caută adevărul. Asta este împărtăşania lui Iisus. 

Oricând discipolul e pregătit maestrul apare. Când eşti pregătit Dumnezeu te caută. Oricând eşti pregătit, sămânţa va încolţi, bobocul va deveni floare. Pregătirea înseamnă aşteptare – aşteptarea e singura rugăciune pe care poţi s-o faci. Numai credinţa poate să aştepte. Dacă poţi să aştepţi cu bucurie, nu va fi nevoie să mai aştepţi mult, pentru că divinul ţi se poate întâmpla numai când aşteptarea ta este extatică, plină de bucurie. Aşteaptă cu infinită răbdare, cu bucurie, cu extaz, şi atunci nu va mai fi nevoie să aştepţi, se poate întâmpla chiar şi în clipa asta. Dacă eşti deschis, pasiv, nimic nu poate împiedica lumina să intre.
Un fenomen viu, un maestru, prin simpla sa prezenţă creează un mediu. Şi, când intri în acel mediu, intri într-o familie, devii o parte a sufletului maestrului. Acum vei exista ca parte a maestrului şi el va exista prin tine. Maestrul va avea grijă de tine în toate privinţele, vei fi acolo în intimitate, în strânsă apropiere.Iisus a spus: “Luaţi şi mâncaţi acesta este trupul meu”. Când suntem în apropierea unui maestru el curge în noi, devine un curent înlăuntrul nostru. Vine la noi, ne umple până în centrul cel mai adânc. Nu trebuie să facem nimic, trebuie doar să fim receptivi în prezenţa lui – apropiat, receptiv, deschis.

   5.1.1 Ce se face şi prin intermediul meu ?
Dumnezeu Tatăl, Întregul, lucrează prin intermediul fiecăruia dintre noi, fiecare fiind parte din Întreg, din Creaţia Divină. El lucrează şi prin intermediul meu. Iisus ne spune tuturor că Tatăl este cel care face lucrarea. Primul care a văzut ce se face prin intermediul meu a fost un preot înalt în credinţă şi profesor la o facultate de teologie. El îi explica altui preot, care-l avea ca duhovnic din facultate, că …”chirurgie cu lumină pe suflet şi „se făcea şi în vechime prin oameni aleşi” …
Şi să ţinem minte că Iisus ne spune tuturor că acestea toate le putem face şi altele pe deasupra. Şi cei cu care lucrez văd cum starea de armonie se transmite şi spre cei apropiaţi lor, în primul rând spre copii ca şi cum fiecare ar face terapie de înalt nivel. Cei care făceau deja terapie simt cum efectul ei se îmbunătăţeşte şi ei se încarcă din ce în ce mai puţin de la cei de care se ocupă.

   5.2 Să conştientizăm UNITATEA 
Corpul nostru este format din miliarde de celule care intră în diverse combinaţii până formează corpul.  În mod similar fiecare dintre noi suntem o parte din Creaţia Divină, din ÎntregDe la Dumnezeu Tatăl le primim pe toate şi prin intermediul nostru Dumnezeu îşi face lucrarea după cum ne spune Iisus. Când ne îndeamnă „toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm” ne arată că suntem o parte din Creaţia Divină şi să facem tot ce simţim nevoia să facem, dar, să lăsăm grijile în seama lui Dumnezeu. Când realizăm aceasta se rezolvă mai multe şi ne consumăm mai puţin. Aşa cum demonstrează şi medicina, grijile au ca efect o auto otrăvire…
Dumnezeu este pretutindeni. Tot ce e, e divin. Dumnezeu înseamnă pur şi simplu întreaga existenţă, totalitatea, oceanul care ne înconjoară, oceanul vieţii. Să-l vedem în toate pe Dumnezeu. O dată ce putem să vedem asta, fericirea e doar produsul secundar, pacea se produce pur şi simplu. Primul lucru care trebuie ţinut minte – Divinul este aici şi acum, însăşi existenţa, însăşi respiraţia, noi înşine. Până când divinul nu este experienţa noastră, credinţa e zadarnică. Întreaga existenţă este armonie. Nu poate exista altceva decât un joc cosmic. Să privim lumea ca pe un ocean în care noi suntem valurile şi apoi să continuăm să unduim, să ne jucăm.

Aşa cum arată şi dr.Jeanine Fontaine corpul nostru fizic reprezintă numai 5 – 10 % din ceea ce este omulrestul fiind energie şi informaţie de vibraţie înaltă(suflet, spirit…). Prin intermediul acesteia suntem în legătură cu întreaga creaţie şi în primul rând cu cei apropiaţi nouă: copii, neamuri, prieteni …Suntem parte a tot ceea ce considerăm a fi lumea noastră, şi strâns întreţesuţi cu tot acest tot. Suntem toţi expresiile aceleiaşi vieţi. Nu contează unde ne aflăm, rugăciunile noastre sunt auzite de toţi. Cu toţi Una suntem. Suntem în rezonanţă – “acordaţi” la lumea noastră. Suntem parte a ceea ce percepem. Corpul nostru este un templu care ne adăposteşte sufletul. Orice se întâmplă cu lucrurile din această lume, este resimţit de corpurile noastre. Nu existăm decât ca Unul în această lume. Prin uşurarea durerilor altora, uşurăm şi durerile noastre. Iubindu-i pe ceilalţi ne iubim pe noi înşine. Cheia către unimea noastră este capacitatea pe care o avem de a transforma lumea în care trăim. Dar pentru aceasta trebuie în primul rândsă ne acceptăm aşa cum suntem pe noi şi ceea ce este în jurul nostru. Transformându-ne pe noi, se transformă şi ceea ce este în jurul nostru, influenţa simţindu-se la nivel de Întreg. 

Cu voinţă proprie, suntem un fragment care se luptă cu tot universul, având o cantitate infimă de energie. Şi acea energie este dată de univers. Universul este atât de jucăuş încât ne şi lasă să ne luptăm cu el, ne dă energie. Orice voinţă este împotriva naturii. Când spunem din toată inima “Facă-se voia Ta, nu a mea” – “Ta” se referă la divinitate, la totalitate, întreg – devenim pentru prima dată puternici. Dar această putere nu ne aparţine nouă – noi suntem doar un canal, un culoar. Această putere îi aparţine cosmosului.Dumnezeu există pretutindeni – unul în toate. Singură unitatea există, cele multe sunt doar formele ei. Ele nu există în realitate împărţite, divizate, numai par divizate; în adâncime una sunt.

     5.3 SĂ TRĂIM ÎN PREZENT!
„Un altul dintre ucenici I-a zis: “Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc şi să îngrop pe tatăl meu”. Iar Iisus i-a zis: „Vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”. [Evanghelia după Matei 8,21]
Pentru conştiinţa obişnuită, ordinară, trecutul este timpul real, iar prezentul este doar trecerea de la trecut la viitor, este doar o trecere momentană. Trecutul este real şi la fel şi viitorul, dar prezentul este ireal pentru conştiinţa obişnuită. Pentru o fiinţă deşteptată numai prezentul este real. Numai atunci când omul se trezeşte, prezentul e real, iar trecutul şi viitorul devin amândouă ireale.

Să fim în clipa prezentă. Prezenţa este necesară pentru a deveni conştienţi de frumuseţea, măreţia şi sfinţenia naturii. Clipa de acum poate fi considerată elementul principal. Aici şi acum ,este singurul punct, din care putem ajunge la Dumnezeu. Îl descoperim pe Dumnezeu în momentul în care realizăm că nu este nevoie să-l căutam. El este în noi şi în tot ceea ce există. Numai Creaţia Divină există. Să ne aducem toată fiinţa în clipa prezentă. Tot ce există, există aici şi acum. Ori de câte ori ne dăm seama că ne ducem în trecut sau viitor să nu facem o problemă din asta. Să venim în prezent pur şi simplu.  Niciodată să nu ne pară rău pentru trecut. Să trăim fiecare clipă ca şi cum ar fi ultima. Numai atunci o vom încheia.  Trebuie să ne încheiem socotelile în fiecare clipă. Să ne spunem: “Dacă trebuie să fac ceva, trebuie să fac aici şi acum, complet!” Să încercăm să acordăm atenţie acţiunilor în sine şi nu rezultatelor. Să acordăm atenţie deplină tuturor lucrurilor pe care ni le aduce în faţă prezentul. Să permitem lucrurilor să fie aşa cum sunt, atâta tot.

Să locuim în prezent şi să vizităm din când în când trecutul şi viitorul, atunci când trebuie să facem faţă aspectelor practice ale unei situaţii. În acest mod percepem o cunoaştere care nu distruge sacralitatea şi misterul vieţii ci conţine o iubire şi un respect profund pentru tot ceea ce există. Nicodim l-a întrebat peIisus: “Învăţătorule, cum pot să intru în Împărăţia lui Dumnezeu?” Iisus a răspuns: “Adevărat îţi spun că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.” Această renaştere e un proces continuu. Trebuie să ne renaştem în fiecare clipă. Să murim în fiecare clipă pentru trecut, oricum a fost el, frumos sau un iad. Viaţa este o naştere continuă iar moartea e şi ea continuă. Să fim clipă de clipă proaspăt şi tânăr, să renaştem în fiecare clipă. Iar dacă suntem proaspeţi nu putem decât să asistăm, să fim martori.

    5.4 Să fim conştienţi! 
Să trăim clipă de clipă, atenţi, conştienţi de noi şi de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, şi să răspundem clipă de clipă. Conştienţa nu e ceva care trebuie cultivat; ea există deja, trebuie doar să fie trezită. Omul conştient este bun pentru că este conştient. Iar la lumina conştienţei, răul dispare la fel cum dispare întunericul la lumina zilei. Să fim totali în acţiunile noastre, să fim conştienţi. Aceasta înseamnă să nu avem alte gânduri Corpul, mintea, sufletul să fie în armonie în timp ce facem orice lucru şi astfel  lucrurile mărunte se transformă, devin acţiuni luminoase.

    5.5 Să semănăm armonie!
Ceea ce semănăm aceea culegem. Când Iisus ne spune “întoarce şi celălalt obraz” încearcă să exprime simbolic secretul lipsei de rezistenţă şi de reacţie. Când ne îndeamnă “să ne rugăm pentru cei ce ne urăsc şi ne blesteamă” Iisus ne transmite  dacă noi răspundem cu bine, indiferent de acţiunile celorlalţi, ne ridicăm pe plan spiritual şi primim mult mai multe

    5.6 Să conştientizăm că DUMNEZEU ESTE LUMINĂ ŞI IUBIRE!
Iisus ne arată că „Dumnezeu este lumină şi iubire.” Când îl conştientizăm ca iubire ne putem apropia de el. Din acest punct de vedere este frumoasă şi pilda cu “fiul rătăcitor”. Când se întoarce nu-l întreabă nici de ce s-a îndepărtat, nici ce a păcătuit, ci este primit cu lumină şi iubire simbolizat prin tăierea viţelului cel gras. Aceasta este foarte important pentru că ne putem apropia mult mai uşor de Dumnezeu.

    5.7 Să învăţăm să ne rugăm!
Ca să se ducă încărcătura negativă care este în jurul nostru trebuie să ne rugăm. Dar  aşa cum ne arată şi Iisus trebuie să învăţăm să ne rugăm. El ne transmite rugăciunea “Tatăl nostru” dacă nu suntem în stare să ne rugăm în linişte. Dacă mintea ar fi liniştită şi am putea conştientiza că suntem parte din Creaţia Divină şi că de la Dumnezeu le primim pe toate şi prin intermediul nostru Dumnezeu Tatăl este cel care-şi face lucrarea, şi ne deschidem sufletul să vină puterea divină care dă viaţă tuturor să ne facă bine şi apoi se duce să facă lucrarea lui cu cei apropiaţi nouă, cu toţi oamenii şi cu creaţia divină aceasta ar fi una din cele mai puternice rugăciuni. 

Dacă simţim nevoia să ne rugăm cu cuvinte singurele rugăciuni bune cu cuvinte sunt cele în care mulţumim pentru ceea ce primim şi ce vom primi. Prin aceasta deschidem posibilitatea pentru a putea primi. Când Iisus ne spune “acestea toate le puteţi face şi altele pe deasupra” ne arată că în noi este Dumnezeu care are puteri nelimitate, starea normală fiind de bogăţie, de sănătate, de bine. Noi trebuie să ne înălţăm cu sufletul spre Dumnezeu pentru a le putea primi pe toate. Când noi cerem, punem în evidenţă faptul că nu avem şi creăm condiţii ca să nu putem avea, sau să primim foarte greu ceea ce cerem.

    5.8 Să respirăm cu LUMINĂ ŞI IUBIRE!
Chiar şi numai transformarea respiraţiei dintr-un act inconştient într-un act conştient, are efect deosebit.Înţelegând că şi în aerul din jurul nostru este energie divină putem conştientiza cum o dată cu aerul pe care-l inspirăm intră şi energia divină care ajunge în toate părţile corpului, face bine peste tot, vindecă peste tot, înalţă peste tot şi apoi rămânând în continuare plini de energie divină când expirăm se duce energie divină şi spre toţi oamenii, spre întreaga creaţie. Pentru cei care pot, să conştientizeze această energie ca lumină şi iubire divinăCu cât semănăm mai multă energie divină, mai multă lumină şi iubire divină, cu atât mai multă culegem.

    5.9 Să ne descărcăm de energia greşelilor!
Să conştientizăm că viaţa este o şcoală a creşterii armoniei sufletului cu Creaţia Divină şi se aseamănă cu şcoala clasică. Şi copilul până învaţă să tragă liniile drepte la începutul şcolii, câte exerciţii face şi, dacă se supără că nu le poate trage drepte de prima dată, nu învăţă niciodată să le tragă. Este important ca nici noi să nu ne punem cenuşă în cap dacă greşim pentru că amplificăm răul. Ceea ce putem face este să mulţumim la Dumnezeu că ne luminează şi ne ajută să facem tot mai bine ceea ce facem. Cea mai mare greşeală a omului este orgoliul, egoul, pentru că atunci când omul crede că el face lucrarea şi nu se conştientizează ca parte a Creaţiei Divine prin care Întregul, Dumnezeu Tatăl îşi face lucrarea, se separă de Întreg şi nu poate primi energia  şi informaţia de care are nevoie. În rest conform legii semănatului cu cât de la noi pleacă mai mult bine cu atât mai mult bine culegem.

   5.10 Să-i mulţumim lui Dumnezeu că ne luminează în loc să ne autocompătimim! 
Să conştientizăm că şi bolile şi necazurile sunt semne că trebuie să ne întărim armonia sufletului cu Dumnezeu şi cu restul Creaţiei Divine. În loc să ne autocompătimim sau să-i  compătimim pe ceilalţi este important să-i mulţumim lui Dumnezeu că ne luminează şi ne ajută să ne învăţăm lecţiile şi să ieşim din situaţia în care suntem. Prin aceasta ne deschidem şi primim ceea ce avem nevoie pentru a ieşi din situaţia în care suntem şi să trecem mai bine prin toate.  Şi văd cum oamenii se pot recupera şi din cele mai grele boli când îşi învaţă lecţiile… În general bolile sunt vindecabile. Sunt mai degrabă oameni nepregătiţi să se vindece …
Energia de compătimire este energie de blocaj. Când îi compătimim le facem rău şi lor şi nouă. Când îi compătimim că sunt bolnavi le întărim boala. Când îi compătimim că au necazuri atragem şi alte necazuri asupra lor.  Mulţi au primit aceleaşi boli ca cei pe care îi compătimeau pentru a pricepe că nu-i bine să compătimească.

   5.11 Să ne bucurăm de binele celorlalţi în loc să judecăm! 
Când ni se spune “să nu judecaţi” ni se atrage atenţia pe de o parte că nu suntem în stare să judecăm şi pe de altă parte că dacă judecăm atragem, prin rezonanţă, răul judecat asupra noastră. În momentul când judecata încetează, prin acceptarea realităţii, facem loc iubirii, bucuriei, păcii. Să nu ne mai judecăm nici pe noi şi nici pe ceilalţi, să renunţăm la pretenţiile faţă de noi şi de ceilalţi. Cel mai important catalizator al schimbării într-o situaţie este acceptarea completă a situaţiei aşa cum este ea, fără a simţi nevoia de a o judeca sau a o schimba în vreun fel. Când acceptăm starea prezentă, fiecare moment este bun. Prin înălţarea noastră interioară se înalţă şi ceea ce se află în legătură cu noi.

   5.12 Sufletul să fie numai în legătură cu Dumnezeu! 
Sufletul trebuie să fie în legătură numai cu Dumnezeu pentru a primi ceea ce avem nevoie. Pentru sănătatea sufletului nostru de orice ne ataşăm, fie că este vorba de familie, spiritualitate, bunuri…,trebuie să le pierdem sau să nu putem dispune de ele. Starea normală este de bogăţie dar trebuie s-o înţelegem ca pe un decor divin în care ne aflăm şi pe care trebuie să-l folosim. Dacă credem că este al nostru şi un capăt de aţă ne face „bogaţi”. Să înţelegem că urmaşii sunt în primul rând daruri de la Dumnezeu şi abia apoi copiii şi nepoţii noştri. Să ţinem la Dumnezeu din ceilalţi, la sufletul lor, şi abia apoi la ei ca oameni. Să ne bucurăm când suntem în legătură cu oamenii înalţi pe suflet. Dar să nu-i comparăm între ei, să nu judecăm.

    5.13 Să ne bucurăm!
Când Iisus ne spune că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să redevenim copii ne indică să fim în prezent precum copiii şi să ne bucurăm ca ei. Abia când ne bucurăm clipă de clipă merită să trăim. La ce ne-ar fi util dacă am avea toată bogăţia de pe pământ, şi am fi cei mai grozavi artişti, sportivi … dacă nu ne putem bucura.
Starea normală este de bucurie că suntem în această viaţă care este o şcoală a creşterii armoniei sufletului cu Dumnezeu, cu Întreaga Creaţie. Dar până ajungem la această stare de bucurie continuă, de extaz, este util să ne bucurăm de faptul că-l regăsim tot mai frumos pe Dumnezeu, că ne întărim tot mai mult legătura sufletului cu Dumnezeu, ne putem bucura de toţi şi de toate… şi de flori, şi de copaci şi de păsări … şi de orice. Să conştientizăm că toate fac parte din Creaţia Divină, să conştientizăm frumuseţea şi măreţia Creaţiei Divine …  Când ne bucurăm şi conştientizăm  frumuseţea şi măreţia Creaţiei Divine creşte nivelul de vibraţie al sufletului, se curăţă de aspectele mai puţin bune, se deschide sufletul şi primim cu atât mai multă putere şi multe altele, se luminează viitorul.

    5.14 Să fim mulţumiţi! 
Ceea ce suntem este un rezultat a ceea ce gândim, vorbim sau facem. Pentru a ni se îmbunătăţi armonia cu Creaţia Divină putem pleca  de la situaţia în care suntem şi prin paşii pe care-i putem face. Din acest motiv este foarte important ca făcând tot ce simţim că trebuie să facem, să ne acceptăm pe noi şi ceea ce este în jurul nostru aşa cum suntem şi să fim mulţumiţi cu cât şi cum putem face. Acceptarea şi mulţumirea sunt cele care asigură o bază solidă pe care ne putem ridica. Din acest motiv Iisus ne spune că “trebuie construită casa pe stâncă solidă”. Trebuie să înţelegem că viitorul nu se poate baza decât pe starea de acceptare şi de mulţumire. Dacă nu suntem mulţumiţi putem avea toate bogăţiile pe pământ şi să fim cei mai grozavi în toate domeniile că totul se destabilizează şi se pierde.

    5.15 Să avem imaginea de bine spre care tindem!
Să avem întotdeauna imaginea de bine spre care tindem ca şi cum Dumnezeu le rezolvă pe toate. În acelaşi timp să facem tot ce simţim nevoia să facemlăsând grijile în seama lui Dumnezeu, bucurându-ne că se face voia Lui, şi primindu-le pe toate cu smerenie, cu bucurie, cu mulţumire, cu sufletul deschis; să ne bucurăm că Dumnezeu îşi face lucrarea şi prin noi şi cei apropiaţi nouă.

        6. EFECTE GENERALE.
Se observă, în general, chiar de la prima şedinţă, că oamenii se simt mai bine. Îmbunătăţindu-se gradul de armonie al sufletului cu Creaţia Divină, se realizează tot mai mult o stare de eliberare de griji, frici, suferinţe, ataşamente, se luminează viitorul şi apare o stare de linişte si de bucurie tot mai profundă. Se pot bucura tot mai mult de clipa prezentă si pleacă tot mai multă armonie de la ei. Fiecare devine, pe măsură ce se ridică, un canal tot mai puternic prin care-si face Dumnezeu lucrarea. Prin intermediul celor de care mă ocup starea de armonie se transmite si spre cei apropiaţi lor, neamuri si prieteni, dar în primul rând spre copii. Alţii observă cum se îmbunătăţeşte armonia până şi la colegii de serviciu. Fiecare este tot mai mult în stare să-şi urmeze propria cale, să fie ei înşişi, să simtă în interior acea stare de bine, linişte, pace, iubire şi bucurie de a trăi.

Corpul se regenerează până la nivel de ADN. Iisus ne arată „trupul vostru se va umple de lumină”. Se fortifică sistemul imunitar fizic şi sistemul imunitar psihic şi ca efect ne protejează de câmpurile energetice mental-emoţionale negative ale altor persoane care sunt de altfel extrem de contagioase. Se îmbunătăţeşte tot mai mult şi compatibilitatea ca urmare a curăţirii corpurilor subtile şi a creşterii nivelului lor calitativ. Pe faţă apare lumina interioară care dă o frumuseţe aparte. Oamenii de afaceri observă că inclusiv afacerile se derulează mai bine. Se deblochează şi circuitele energetice, funcţionarea centrilor energetici şi a parametrilor subtili tinzând spre maxim. Odată cu oamenii se armonizează şi locurile cu care sunt în legătură şi Pământul. Odată cu armonizarea se realizează şi o echilibrare cât mai profundă a aspectului masculin si feminin din fiecare. Când se realizează echilibrarea, energia Kundalini începe să circule prin canalul central.

   6.1 Se obţine şi controlul asupra minţii! 
Când procesul gândirii dispare existăm ca conştiinţă, dispare “eu” – ul. Pe măsură ce sufletul se curăţăgândurile se răresc tot mai mult şi apar intervale tot mai mari între ele. Cu gândurile nu trebuie să ne luptăm pentru că le dăm viaţă, le dăm energie. Să le înţelegem ca o curăţire. Tot mai mult ajungem să avem control asupra minţii ca şi asupra mâinilor şi picioarelor. Şi când mintea se linişteşte, când dispar dorinţele, noi trăim pur şi simplu şi bucurându-ne, ieşim din roata vieţii şi a morţii.

        Anexa : Mesaj primit de Sus de Elena I. pentru caracterizarea activităţii mele
Lumina sacră ce lucrează prin Ioan poate fi denumită terapia întregului – este darul Divin trimis acum pentru omenire. Terapia întregului (holistică) este terapia viitorului fiind cea mai înaltă treaptă de armonizare a fiinţei umane, deoarece ea atinge nu numai efectele ci în special cauzele – lucrează pe cele trei corpuri, spiritual, sufletesc, fizic, armonizându-le şi unindu-le într-un tot unitar. Această terapie ridică gradul de conştientizare (de trezie) a omenirii dirijând-o către fuziunea cu sinele divin din ei şi astfel cu întreg universul.
Un alt aspect preţios al terapiei este că la un nivel elevat spiritual, ea lucrează la dizolvarea nodurilor informaţionale genetice ale subconştientului ceea ce duce la eliberarea generaţiilor viitoare de încărcătură karmică (păcatele neamurilor) ce o purtăm din generaţie în generaţie. Condiţia de bază pentru a percepe şi beneficia de această terapie sacră este deschiderea totală către darul Divin ce vi se oferă, eliberaţi de teamă, judecată, prejudecăţi lăsând divinul din voi să primească şi să se unească cu graţia Divină ce coboară peste voi şi armonia divină va fi armonia fiinţei voastre.

Cum te poți elibera de păcatul de care ești dependent

Acest mesaj este despre eliberare din sclavia păcatului, a dependenței de păcat.

Sunt mulți oameni sclavi; sunt mulți creștini sclavi ai păcatului. Ei eu probleme cu poftele trupului, cu pornografia, cu tot felul de lucruri. Și acestea se întâmplă în viața lor duhovnicească, ei nu pot să meargă mai departe spiritual, iar toate aceste lucruri îi țin și-i trag în jos.

Dumnezeu ne-a creat cu suflet, cu duh și cu un trup  (suflet, duh, tup).

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.  (Ezechiel 18:4)

Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.  Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;  şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. (Romani 2:12-15)

Sufletul decide acțiunile omului. Psihologic, persoana este numită ego. Când eu decid să consum păcatul, îmi distrug conștiința. La om, duhul este acea parte de la Dumnezeu unde locuiește conștiința noastră. Conștiința poate fi  adormită; cum poate a fi moartă sau numai uscată, bolnavă. Duhul Sfânt are locașul în duhul omului, atunci când este primit, dar pleacă atunci când este intristat. De exemplu,  dacă mă uit la pornografie, îmi deschid duhul – conștiința e slabă – atunci acel păcat intră in inima mea. Când eu nu îmi păzesc mintea, câd sunt sub hipnoza atrăgătoare a păcatului, când aceste păcate intră în duhul meu, ele mă captivează și mă determină să fac lucruri pe care eu nu doresc să le fac, duhovnicește  vorbind, ele mă forțează.

Deci, o persoană care vizionează pornografie sau materiale care îi cauzează pofte sexuale,  aceste lucruri sunt demoni care intră în duhul tău și încep să îl controleze. Devine o silire-siluire. Acea persoană nu se mai poate controla.  Acei demoni îi conduc mintea și (în caz extrem)  îi poate imprimă gânduri de sinucidere (în timp începe cu dominarea persoanei, îi ocupă timpul, intră dependența și-l domină ca pe un copil mic care nu poate abandona tableta-jocurile electronice, internetul, filmele etc.). Dar sunt demoni (duhuri rele, duhuri din partea Celui rău) care-și cunosc  bine slujba, nu te lasă până nu te omoară.

Dar Domnul Isus a venit să ne elibereze de la păcate. Dacă Îl acceptăm pe Isus Hristos ca Stăpân și Domn al vieții noastre, El și Duhul Sfânt vin de locuiesc în duhul nostru. Apoi Duhul Său ne ghidează, asta  doar dacă îl ascultăm.

Diferența dintre un demon și Sfântul Duh este că Duhul Sfânt ne ghidează.
Deci dacă cineva îți spune că Duhul Sfânt l-a forțat, nu este adevărat. Duhu Sfânt ne ghidează (dacă îl ascultăm). Cel ce te silește, este spiritul-demonul rău. Duhul Sfânt nu a forțat pe nimeni. Nu este precum o dependență, de la care “ai muri” dacă nu o ai! Poți mâhni pe Duhul Sfânt, iar apoi El se îndepărtează de la tine. Mulți oameni se cred salvați. Ei spun că dacă sunt botezați cu Duhul Sfânt au primit sigiliu de la Duhul Sfânt. Dar dacă mâhnști pe Duhul Sfânt,  El te părăsește.

Să revenim la spiritele rele (duhuri, demoni) care intră în oameni. Demonii intră în oameni deoarece oamenii doresc acest lucru, căci ei le permit să intre.
O persoană care se uită la materiale ce îi stimulează poftele sexuale, la pornografie, acea persoană atrage înăuntrul său acele păcate, iar apoi acele lucruri murdare îl domină.
Frica – ei citesc sau privesc la filme cu tot felul de lucruri ce le provoacă frica. Apoi ei devin fricoși. Mulți creștini sunt înfricoșați. De ce? Ei se tem că sunt bănuiți. De ce? Pentru că au permis acestor gânduri să intre în ei. Iar aceste gânduri, teama îi posedă și îi conduce.
Domnul Isus Hristos a venit să ne elibereze de la păcate, dar noi trebuie să renunțăm la pcate! Noi trebuie să renunțăm la aceste spirite rele; deoarece noi le-am invitat de la început. Deci, dacă doresc să fiu eliberat, trebuie să renunț în primul rând la pcatul meu.

Trebuie să mă opresc de la păcate. Apoi pot să Îl rog e Domnul Isus să mă elibereze de la acel păcat. Mulți creștini nu doresc să fie eliberați. Ei se simt bine în păcatele lor, în lăcomia de bani, chiar să își plângă de milă; și plâng de milă atât de mult. Diavolul este cel care îți plânge ție de milă. El este simpatizantul tău cel mare.
Dacă tu aparții Domnului Isus, nu ai nimic pentru ce să îți pară rău, ești bucuros toată ziua. Deci dacă ai un spirit-duh plângăreț în tine, este un duh rău ce trebuie alungat și tu trebuie să renunți la el. Trebuie să te duci la Domnul Isus în rugăciune și s e întorci de la ce e rău, la El.

Rezistă, împotrivește Diavolului și el va fugi, va pleca de la tine. Spune-i: “Satana, nu te mai vreau în mine! Sunt un copil al Lui Dumnezeu și vreau să îi servesc lui Isus Hristos.”

Deci, dacă ai probleme cu poftele sexuale sau dacă ai orice problemă care te forțează și dorești să fii eliberat, tu trebuie în primul rând să renunți la acel duh rău. Demonii pot fi alungati afară de oameni. Dar dacă omul nu vrea ca acel demon să fie alungat din el (dacă își iubește păcatul), atunci demonii se întorc în acel om cu mai mulți demoni, mai răi decât cei de dinainte. Iar sfârșitul acestor oameni este mai rău decât la început. (Matei 12, 43-45)

Pentru a doua oară când se întorc la dependențele lor: alcool, sau orice substanțe care creează dependență, va fi mai rău ca la început. Iar aceasta îi ucide și îi distruge din cauza că ei nu s-au ținut de eliberarea lor prin Domnul Isus Hristos. Dacă na-i fost eliberat, tu trebuie să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos și să rezisti diavolului iar el va fugi de lângă tine. (Iacov 4:7)

 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

Așa îți menții eliberarea,  începi să fii ghidat de Duhul Sfânt. Mergi în dreptatea Sa și te supui Domnului Hristos. Faci roade ce îndeplinesc Dreptatea lui Dumnezeu. Toți vom fi judecați pentru faptele săvârșite prin trup.
Sufletul care va păcătui va muri.” În iad! Este la decizia noastră. Domnul Isus ne eliberează, dar noi trebuie să lucrăm la acea alegere și să rezistăm diavolului, să ne împotrivim, iar el va fugi de la noi.

Dumnezzeu să vă binecuviteze!

El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. (Filipeni 3:21)

 

IOV NE INVATA SA NE ELIBERAM DE PRIETENII TOXICE..

Istoria cu ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iov și ceea ce au vorbit fiecare dintre cei trei prieteni ai săi, toate acestea sunt cunoscute, fiind înregistrate pe paginile cărții IOV din Sfânta Scriptură.

Însă, acum, privind la situația lui Iov, cum el a suferit pe rând grele și mari încercări, o testare îngăduită de Dumnezeu în viața lui când a fost trecut prin cuptorul de foc al celor mai aprige stări sufletești, când în scurt timp Iov și-a pierdut copiii, bogăția și sănătatea, vedem că,  pe de o parte, îi mai rămăsese doar soția care,  de această dată,  nu i-a mai oferit susținerea și înțelegerea necesară, iar, pe de altă parte, comunitatea acelora cu care avea părtășie, prietenii săi Elifaz, Bildad și Țofar, nu l-au înconjurat cu iubirea și compasiunea de care avea atâta nevoie în acele momente de grea cumpănă.

De aceea, Iov le adresează aceste cuvinte prietenilor săi:

“2. Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte mângâietori supărăcioşi.

3. Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?

4. Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi,

5. v-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea? (IOV, 16: 2-5)

Iar în final, concluzia este trasă de Însuși Dumnezeu care spune:

7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: “Mânia Mea s-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.

8. Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.

9. Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.

Aceste stări m-au trimis cu gândul la predicatorii din ziua de azi, care au aceeași înclinație condamnată de Dumnezeu, aceea de-a fi niște mângâietori supărăcioși (mofturoși, dezinteresați), care mai repede acuză decât să mângâie:

“2. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma?

3. Voi mâncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lâna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile.

4. Nu întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi cu asuprire şi cu asprime!

5. Astfel ele s-au risipit pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit.

6. Turma Mea rătăceşte pe toţi munţii şi pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării şi nimeni nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută! (Ezechiel, 34: 2-6)

Căci Domnul Dumnezeu, în esența Sa, Dumnezeu este iubire și El zice copiilor Si:

Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.” (Isaia, 40: 1)

4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.

5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia, 53: 3-4)

Domnul Isus e Mijlocitorul care vine înaintea Tatălui nostru din cer și spune în dreptul fiecăruia dintre noi că, pentru credința în Jerfa Sa, să primim mângâierea iertării:

Isus zicea: “Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca, 23: 34)

Cărturarii și fariseii, ca de altfel și preoții, au condamnat femeia prinsă în preacurvie și au adus-o la Isus, cu gând să-L ispitească, însă Domnul Isus instituie pentru Împărăția Evangheliei o cu totul altă paradigmă, aceea a iubirii necondiționate:

3. Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului

4. şi au zis lui Isus: “Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.

5. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?”

6. Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.

7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”

8. Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.

9. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.

10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: “Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?

11. “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”)

12. Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! (Apocalipsa, 1:3)

MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII SI „BATRANII”

Picture

Începând din grădina Edenului și până în zilele noastre, „tatăl minciunii” n-a încetat să înșele omenirea, în încercarea lui de a-l detrona pe Dumnezeu. Atacurile devin tot mai intense, pe măsură ce copilul devine adolescent și apoi ajunge la maturitate. Cele mai devastatoare efecte ale atacurilor celui rău survin, după ce acesta reușește să distrugă respectul față de sine al persoanei atacate și s-o facă să-și piardă demnitatea. Este important să recunoaștem modul lui de operare, care se repetă de mii de ani pe aceleași tipare, folosind aceleași elemente cheie. Iată șase minciuni mari pe care diavolul le inoculează ca fiind adevărate în mințile adolescenților:

1- Nevoia imperioasă de a comunica tot timpul cu ceilalți la telefon sau pe internet

  • Aceste minunate descoperiri tehnologice, ajung să controleze viața celor care le folosesc, dacă nu sunt atenți. Atât internetul cât și telefonia mobilă, au adus comunicarea dintre oameni aflați în zone diferite de pe glob, la cel mai înalt nivel; dar în același timp i-a separat mai mult decât oricând, oamenii preferând să-și petreacă timpul în spațiul virtual cu prietenii de la distanță, neglijând relațiile cu cei apropiați. Niciodată în istorie, oamenii nu și-au neglijat atât de mult îndatoririle de la locul de muncă, de la școală sau chiar concentrarea la volan, cum o fac în ultimii ani, din cauza dependenței de a scrie mesaje pe telefon sau pe media socială. Presiunea de grup care se manifestă prin a avea ultima versiune de telefon, tabletă sau alte tehnologii la modă, face ca generația tânără să fie mai stresată ca niciodată. Obsesia și dependența de telefoane, a cauzat și continuă să cauzeze mult rău pentru mulți. Avalanșa de reclame cu așa zisele avantaje, care inundă spațiul media și orice panou publicitar, îi face pe mulți să nu se gândească deloc la efectele potențial negative ale microundelor energiei magnetice implicate în telefonia fără fir, televiziune, internet, sateliți ș.a.m.d. Faptul că internetul i-a învățat pe oameni să găsească rapid orice informație doresc, a dus la pierderea răbdării, a concentrării și a toleranței față de orice proces care se derulează la o viteză normală. Oamenii își folosesc propriul creier tot mai puțin, pentru că pot găsi totul „gândit” de alții, atât de ușor. Numai Dumnezeu știe exact toate beneficiile și toate aspectele negative ale acestor tehnologii, dar un lucru este cert, aceste beneficii vin „la pachet” cu capcane ascunse și tinerii (precum și părinții lor) ar trebui să fie mult mai atenți, decât în trecut.

2- Identitatea și valoarea ta sunt determinate de părerea altora despre tine.

  • Total fals. Dumnezeu este Cel care ne definește valoarea, iar diavolul este cel care vrea s-o distorsioneze. Dacă până acum nu ați acceptat nici una din minciunile care spun că nu vă ridicați la cerințele impuse de societate, foarte bine, n-o faceți nici de acum înainteIar dacă ați fost înșelați că nu sunteți la nivelul cerut de ceilalți, e timpul să vă opuneți acestei minciuni și să n-o mai credeți! Dumnezeu nu creează rebuturi! Isus a murit ca să aveți viață! Dacă auziți chemarea Lui Dumnezeu ca să ieșiți din lume, aceasta este dovada dragostei pe care v-o poartă. Acea chemare o face Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu L-a trimis ca să vă ghideze și să vă conducă, pentru că vă iubește și vă apreciază! Tot ce a pus Dumnezeu în persoana dumneavoastră fizică (culoarea părului și a ochilor, forma și trăsăturile feței, talentele și abilitățile, tot ceea ce vă definește, tot ce vă place și ce nu vă place despre sine), a fost pus cu scopul de a vă da identitatea unică și specială care nu se regăsește în nimeni altcineva. Fiecare suntem unici, așa cum sunt și fulgii de zăpadă, dar cu mult mai valoroși decât orice altă creație a Lui Dumnezeu! Poate că nu vă place totul la propria persoană, dar să nu uitați că acest lucru nu-L oprește pe Dumnezeu să vă prețuiască! El v-a creat! Și nu a făcut-o pentru a fi la fel cu altcineva. Adevărul este că fiecare dintre noi am fi o replică proastă a unei alte persoane. Așa că, fiți cine v-a creat Domnul să fiți și creșteți în scopul pentru care ați fost creați! Care este acela? Dacă-I permiteți, Dumnezeu vă va ghida zi de zi, în aflarea și împlinirea acestui scop, fie că e soare, fie că e furtună, și vă va duce cu bine la destinație!

3- Părinții nu știu nimic, sunt proști și nici nu le pasă ce ți se întâmplă.

  • Dacă diavolul reușește să vă convingă că această minciună ar fi adevărată, veți deveni o pradă mult mai ușoară pentru el. De la naștere, viața familiei este fundamentul pe care se formează copilul. Dar, cu trecerea anilor, oamenii ajung să se îndepărteze de părinți și chiar de frații lor. Când diavolul reușește să deconecteze tinerii de susținerea, dragostea și înțelepciunea părinților, aceștia vor căuta o altă sursă pentru toate acestea și de cele mai multe ori, caută în cele mai greșite locuri. Nu spun că părinții sunt perfecți, din păcate mulți sunt frustrați la rândul lor și au propriile lor probleme. Dar asta nu înseamnă că sunt proști, nu știu nimic și nu le pasă, ci doar că și ei sunt oameni. Poate că chiar și lor le-ar prinde bine puțină dragoste și ajutor de la copiii lor. Cea mai veche tactică a diavolului este: „divide și condu”.

4- Dacă încă sunteți virgini și nu v-ați implicat într-o relație „romantică”, înseamnă că ceva nu e în regulă.

  • Ce minciună grosolană și subtilă! Doar pentru că nu păcătuiți prin sex, nu înseamnă că faceți ceva greșit. Dimpotrivă, faceți foarte bine! Asta arată că aveți înțelepciune și integritate. Virginitatea odată pierdută, nu mai poate fi adusă înapoi. Dumnezeu ne ajută și ne iartă când ne cerem iertare pentru păcatele noastre. Dar dacă nu ați păcătuit, păstrați ce aveți, pentru că merită. Mă rog ca și cea/cel care vă va fi soție/soț, să facă la fel! Dragostea a fost creată să fie ceva frumos, iar când cei doi descoperă ce are Dumnezeu pentru ei, în cadrul căsătoriei, atunci se vor putea bucura de adevărata ei frumusețe și valoare. Acesta a fost planul Lui Dumnezeu de la început. Dacă ați greșit, puteți de acum încolo să nu mai faceți asta. Dumnezeu vă poate ierta trecutul și să vă dea tăria de care aveți nevoie ca să nu mai păcătuiți de acum încolo. Diavolul vrea să credeți că toți am făcut astfel de greșeli și nimeni nu poate trăi curat. Fals! Dumnezeu ne poate ajuta! Așa cum Tatăl din pilda fiului risipitor, continua să-și aștepte fiul plecat, la fel Dumnezeu Tatăl, așteaptă să ne întoarcem la El. Nici un om nu e condamnat să trăiască tot restul vieții în mizerie și păcat, pentru fiecare există șansa iertării, oricât de mult a greșit. Dumnezeu Tatăl continuă să cheme fiecare persoană să se întoarcă „acasă, la El” Iar în ce privește „dragostea romantică”… Când va apărea persoana potrivită, veți știi. Nu este un anumit timp când ar trebui să găsiți persoana potrivită, important este să nu vă grăbiți. Prima impresie nu este neapărat și cea corectă. Fiți înțelepți. Dacă cumva n-a ieșit cum ați sperat, nu disperați, ridicați-vă și căutați ca data viitoare să fiți mai prudenți. Nu am avea multe din invențiile care ne fac viața ușoară, dacă cei care le-au inventat s-ar fi dat bătuți la primele sau poate la sutele de eșecuri. A fi înțelept, este o alegere, de asemenea și a continua să ne ridicăm, de câte ori cădem.

5- Ești doar un adolescent, ce poți face la vârsta asta?

  • Nu vă desconsiderați potențialul, doar din cauza vârstei. Acum, diavolul vrea să vă convingă că sunteți prea tineri pentru anumite lucruri, dar după ce trec anii, va încercă să vă facă să credeți că sunteți prea bătrâni. Inadvertența imaginară, este o altă tactică preferată de dușman. S-ar putea de asemenea să vă mintă că sunteți: prea scund, -ă, prea înalt, -ă, prea drăguț, -ă, prea urât, -ă, prea gras, -ă, prea slab, -ă, prea prost/proastă, prea deștept/deșteaptă, prea sărac, -ă, prea bogat etc. Diavolul are mult tupeu și dacă-i permiteți, vă va chinui la maxim. Este important să știți că Dumnezeu nu creează rebuturi. Care sunt standardele omului perfect, sau care este vârsta perfectă? Dacă diavolul poate face o persoană să se simtă inferioară standardelor, aceasta va ajunge să se dea bătută și să trăiască în depresie. De acea diavolul este numit „distrugătorul”. Isus, pe de altă parte, a venit ca să aducă viață, și viață din belșug! Și viața cu Isus, nu este deloc plictisitoare! Dumnezeu nu minte, nu înșelă și nici nu vrea să ne rănească! Pe cine veți crede? Pe Dumnezeu care v-a creat și care vă iubește sau pe distrugătorul care vă vrea răul?

6- Ce te face să te simți bine, poți face!

  • Chiar așa să fie? Poate că pe termen scurt, păcatul poate aduce satisfacții și plăcere, dar să nu uităm, că prețul lui real este mare! Este bine să ne liniștim și să gândim înainte să vorbim și înainte să acționăm. De fapt, trebuie să avem grijă la ce ne gândim și cu cine ne asociem. Doar pentru că toți cei de lângă noi sunt gata să sară în prăpastie, nu înseamnă că și noi trebuie s-o facem. Păcatul ne separă de Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să renunțăm la „toate păcatele”. Distracția curată, fără păcat, ne produce bucurie de durată și multă satisfacție. A sta departe de necazuri este cu adevărat plăcut. E foarte plăcut să faci ce este corect și bine și este și mai plăcut când culegem roadele acțiunilor noastre și ne fructificăm timpul ajutând și pe alții să facă ce este bine. Calea care duce la distrugerea veșnică este largă, dar cea care duce spre Rai, este o cale îngustă, iar poarta este strâmtă. Să ne străduim să intrăm pe poarta îngustă! Viața este un lung șir de teste, care nu se încheie decât atunci când ni se termină firul vieții. Numai Dumnezeu știe când va fi acel moment. Poate veți avea o viață lungă sau poate una mai scurtă. Este bine să nu irosim nici o zi și să trăim tot timpul curat, pentru Domnul, fără să-i dăm prilej diavolului să ne facă rău și fără să-i credem minciunile. Să citim în Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, ca să vedem cum vrea Domnul să trăim ca să avem vieți cu adevărat de succes.

Pentru fiecare subiect pe care l-am dezbătut mai sus, urmează versetele care arată adevărul:

1- Singura persoană cu care trebuie „să fim tot timpul în contact” este Dumnezeu! De asemenea, El este singurul căruia trebuie să-i facem pe plac. „Presiunea de grup” spune că nu contează părerea Lui Dumnezeu, contează doar părerea celorlalți. Domnul spune să fim „conectați online cu El și să-L onorăm din toată inima”. Vocile prietenilor trebuie filtrate totdeauna prin Cuvântul Lui Dumnezeu.

Să fim conectați cu Dumnezeu:

1 Tesaloniceni 5:16-17 „Rugați-vă neîncetat.”

Galateni 5:25 „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”

„Prietenii” sau mai bine zis, cunoștințele care nu sunt copiii Domnului (cum ar fi colegii de școală/ servici, majoritatea rudelor,vecini, ș,a.), ar trebui să le ținem „la distanță”, adică să nu facă parte din cercul intim de prieteni. Nici chiar prietenii creștini, nu trebuie să fie mai importanți decât Dumnezeu pentru noi, în nici o situație.

Galateni 1:10 „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos.”

Noi suntem cei care trebuie să ne păzim inima și viața, și în ce privește felul în care folosim telefonul sau internetul.

1 Corinteni 15:33 “Nu vă lăsați înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.””

Cel pe care trebuie să-L avem aproape non-stop este Domnul. Avem nevoie să ascultăm de Dumnezeu și de chemarea Lui și nu de oricine sau orice altceva.

2 Petru 2:9 „înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:”

Proverbe 14:12 „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.”

Întotdeauna și în tot ce facem trebuie să ascultăm în primul rând de vocea Domnului. Ca să-L putem auzi când ne vorbește, trebuie să facem ce ne cere și asta înseamnă că Domnul trebuie să ocupe primul loc, întotdeauna.

1 Tesaloniceni 5:21-22 „Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţi-vă de orice se pare rău.”

Să testăm toate lucrurile. Totul se mișcă foarte rapid în jurul nostru. De noi depinde să vrem să încetinim ritmul, să ne luăm timp să gândim, să analizăm situațiile, să ascultăm ce are Domnul de spus și să-L lăsăm pe El să ne arate felul în care să acționăm, cu cine să avem relații și cu cine nu, precum și ce să ascultăm sau să vizionăm. Fiecare dintre noi suntem formați din ceea ce Dumnezeu a pus în noi, însumat cu ceea ce am acumulat noi înșine, precum și efectul deciziilor pe care le-am luat de-a lungul vieții. De cele mai multe ori, nu putem face nimic ca să schimbăm lumea în care trăim, dar putem determina cum ne afectează lumea pe noi!

Luca 21:19 „Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.”

2- Adevărata identitate și valoare vine din Domnul. Atât de valoroși suntem, că Dumnezeu Tatăl a considerat că a meritat să-și trimită Fiul să moară pentru fiecare dintre noi:

1 Ioan 4:9-10
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.”

Romani 8:35-39
„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Psalmii 139:1-14
„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc,
şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, și întunericul, ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”

3- Chiar dacă sunt și unii părinți care nu se comportă ca atare, marea majoritate a acestora sunt părinți care-și iubesc copiii și le vor binele. Majoritatea părinților le doresc copiilor lor, o viață mai bună decât au avut ei. Dumnezeu este Cel care a creat acest sistem părinți-copii, și dacă urmăm sfaturile Scripturii, se va dovedi că poate fi o mare binecuvântare. 

Exodul 20:12
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.”

Proverbe 1:8
„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!”

Proverbe 10:1
„Pildele lui Solomon. Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.”

Proverbe 23:25
„Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se înveselească cea care te-a născut.”

Proverbe 23:24
„Tatăl celui neprihănit se înveseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură.”

Efeseni 6:1
„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.”

Coloseni 3:20-21
„Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea”

1 Petru 5:5-6
„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe”

1 Timotei 5:1
„Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi;”

4- Nu este nimic greșit ca cineva să-și păstreze virginitatea și să nu aibă „relații romantice”, până la momentul potrivit. Acesta este modul corect de comportament. A face ce fac cei mai mulți și a cădea în capcanele diavolului este de fapt modul greșit, indiferent ce spun ceilalți. Cuvântul Lui Dumnezeu este Adevărul și doar ce spune acesta contează. 

Exodul 20:14
„Să nu preacurveşti.”

Evrei 13:4
„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.”

Matei 5:27-28
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.”

1 Corinteni 6:18-20
„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

1 Tesaloniceni 4:3-5
„Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; 4 fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, 5 nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.” (Puteți citi și Proverbe 5:15-216:24-25Romani 13:131 Corinteni 6:12-13)

Coloseni 3:5,12,15
„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli… Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.”

1 Ioan 2:1
„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit.”

Filipeni 4:13
„Pot totul în Cristos care mă întăreşte.”

5- Nu sunteți „doar un adolescent” restricționat de vârsta sa; nu vă uitați la ce nu puteți face, în schimb, concentrați-vă pe ce puteți face!

Ieremia 29:11-13
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

1 Timotei 4:12
„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.”

6- Dacă este un păcat care vă face plăcere, nu-l înfăptuiți! Fugiți de el!

Iacov 4:7-8a
„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi…”

Versetele următoare, explică cum ispita se poate transforma în păcat.

Iacov 1:12-16
„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi”

Efeseni 5:3-7
„Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.”

Romani 6:22-23
„Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Și-n încheiere, merită să repetăm aceste versete pline de putere:

Filipeni 4:13
„Pot totul în Cristos care mă întăreşte.”

Ieremia 29:11-13
„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”

MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED CREȘTINII

Picture

Noi creștinii, suntem zilnic în război. Este lupta continuă dintre omul nostru interior (duhul nostru) născut din nou și firea noastră. Ne luăm crucea zilnic, răstignindu-ne firea și învățând să ascultăm de Duhul Sfânt, care locuiește în duhul nostru. Doar așa putem trăi în ascultare de Domnul. Firea se războiește cu Duhul, pentru că au dorințe și preferințe total opuse. Mai avem un dușman care pe cât este de real, pe atât este de invizibil, care are scopul clar de a ne distruge. Dacă înțelegem cu cine ne luptăm și care sunt tacticile diavolului și a celor din echipa lui, vom putea să ne apărăm mai bine și să contracarăm atacurile lor. Prima regulă a oricărui război este să-ți cunoști dușmanul.

„Domnul le-a zis: Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.”” Ioan 10:9-10

Dumnezeul cel Minunat și Iubitor, ne-a creat ca să avem viață și încă viață din belșug. Diavolul pe de altă parte, este un hoț care vrea să ne fure de lângă Domnul nostru ca să pierdem binecuvântările vieții depline pe care o are pregătită pentru noi și scopul lui final este să ajungem în iad, în moartea pe care Biblia o numește moartea a doua, care durează veșnic.

Domnul ne-a arătat atât de multe prin ce ne-a spus în versetele: „Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. ” Ioan 8:44

Când spunea toate acestea, Isus se adresa celor pierduți, dintre care mulți erau liderii religioși ai vremii. Isus le-a spus: „vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru.” pentru că fiecare om este sau copilul Lui Dumnezeu, sau al diavolului. Dumnezeu i-a creat pe oameni ca să fie copiii Lui. Dar de la căderea în păcat, omul se naște ca și copil al diavolului. Devine copil al Lui Dumnezeu doar după ce este născut din nou prin Duhul Sfânt, ca urmare a credinței în Isus Cristos. Creștinii fac totul ca să-i facă plăcere Lui Dumnezeu și să aducă roade demne de ascultarea de El, iar cei pierduți fac totul ca să-și împlinească poftele firii lor păcătoase. Acestora se adresa Isus, când a spus că vor să împlinească poftele tatălui lor, diavolul, pofte care în cazul lor includea și uciderea Lui Isus. 

Chiar înainte de versetul din Ioan 8:44, în Ioan 8:42-43„„Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu; n-am venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Și acum să privim mai atent la ce a spus în continuare – Ioan 8:45-47 „ Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.””

Domnul i-a întrebat: „Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea?” Apoi le-a și răspuns: „Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.”

Cei care doresc ce este greșit mai mult decât ce este drept, nu pot auzi ce este drept. De ce? Pentru că oamenii aud ceea ce-și doresc cel mai mult. O persoană poate auzi cu adevărat ce i se spune, doar dacă se teme de Dumnezeu și caută adevărul. Să analizăm mai atent ce a spus Isus în aceste versete „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.””

Dacă ne uităm la metodele de operare ale diavolului și ale demonilor lui, vom vedea că știu foarte bine aceste adevăruri. Dușmanul mizează pe faptul că oamenii aud doar ce vor să audă cel mai mult, iar cei care-L resping pe Dumnezeu, sunt orbi și surzi din punct de vedere spiritual și de aceea nu-L pot auzi pe Dumnezeu. Când o persoană începe să fie pregătită pentru a primi mântuirea, va începe să audă și Cuvintele Lui Dumnezeu. Apoi, dacă se vor preda Domnului, vor putea să audă clar și să discearnă între influențele și vocile pe care oamenii le aud în viața de zi cu zi.

Domnul spune că diavolul este un ucigaș și tatăl minciunii. Din momentul în care diavolul, a devenit mândru și a ales să se răzvrătească împotriva Lui Dumnezeu, n-a încetat nici o clipă să mintă și să fie nesupus. El este răzvrătirea însăși și crede că dacă ne poate face să cădem în păcat, asta îl va avantaja înaintea Lui Dumnezeu. Nu este nici un dubiu că trăirea sfântă, curată, face să avanseze Împărăția Lui Dumnezeu, iar trăirea în păcat face ca planurile Satanei să avanseze. Acesta este adevărul chiar dacă mulți nu realizează că este așa.

Trebuie să înțelegem că suntem ființe spirituale. Omul este duh, care are suflet și locuiește într-un trup fizic. Când trupul fizic moare, noi continuăm să existăm. Diavolul (care nu este omniprezent ca Dumnezeu, și nu poate fi decât într-un singur loc la un moment dat) și demonii care îi sunt supuși, au abilitatea de a „vorbi” în mințile oamenilor. Acesta este un truc foarte subtil, și pentru că, de cele mai multe ori, vorbesc la persoana întâi, omul căruia îi implantează acele gânduri în minte, crede că sunt ale lui și că se gândește la propriile lui gânduri. În realitate, diavolul îi manipulează gândirea conform planurilor sale.

În timp ce studiam pentru scrierea acestui mesaj, am înțeles mai clar decât oricând că multitudinea tacticilor și a minciunilor șoptite în mințile oamenilor de către cel rău, urmează anumite tipare. Dacă le recunoaștem, le putem respinge. Știind cine suntem în Cristos și ce ne învață Biblia, putem înlocui gândurile greșite cu adevărul, iar când este cazul, chiar să luptăm îmbrăcați cu armura Lui Dumnezeu și folosind-o cu înțelepciune împotriva atacurilor și înșelăciunilor.

Toate tacticile și minciunile celui rău, au două scopuri: să ne separe de Dumnezeu (păcatul exact asta face) și să crească puterea dușmanului. De obicei, dacă unul din trucurile folosite reușește, va deveni curând o fortăreață. Așa cum o singură înghițitură de alcool poate duce la mult mai mult, la fel va face și o țigară, o lovitură… Primul țel al dușmanului este să-l facă pe creștin să devieze de la drumul drept. Cât timp creștinul nu mai este pe calea dreaptă, nu mai are nici o eficiență și nici putere pentru Împărăția Lui Dumnezeu, și nu are nici pentru el, pentru că și el e parte din împărăție.

„Minciunile și decepțiile despre propria persoană”, sunt în vârful listei. Minciunile despre Dumnezeu nu par suficient de importante ca să fie în fruntea listei, pentru că, din păcate, pentru om propria persoană este cea mai importantă. Și diavolul se folosește de acest lucru la maximum. Minciunile sunt șoptite de obicei la persoana întâi, dar uneori sunt reformulate la persoana a doua, ca urmare a ceea ce altcineva a rostit peste persoana în cauză, și anume un părinte, profesor, șef, copil, consort, prieten, coleg, vecin, rudă sau asociat etc. Toate minciunile vor fi scrise cu albastru.

1- Îndoieli și minciuni despre propria persoană – Epitetele negative aspre: — Nu sunt destul de inteligent(ă)/nu ești destul de inteligent(ă; sunt prost (proastă)/ești prost (proastă); Nu sunt destul de frumos(frumoasă)/nu ești destul de frumos(frumoasă); sunt urât(ă)/ești urât(ă); Nu sunt destul de talentat(ă)/nu ești destul de talentat(ă); sunt urât(ă)/ești urât(ă); Nu sunt destul de priceput(ă)/nu ești destul de priceput(ă); sunt stângaci (stângace)/ești stângaci(stângace); Nu sunt bun(ă) de nimic/nu ești bun(ă) de nimic; Nu dă nimeni doi bani pe mine/nu dă nimeni doi bani pe tine; sunt un/o ratat(ă)/ești un/o ratat(ă); N-o să fac nimic în viață/ n-o să faci nimic în viață; pe ce pun mâna stric/pe ce pui mâna strici; toate-mi scapă din mână/toate-ți scapă din mână; sunt un(o) nimeni/ești un(o) nimeni; nu-mi iese nimic/nu-ți iese nimic; eu nu câștig niciodată/ tu nu câștigi niciodată; nu mai e nici o speranță pentru mine/ nu mai e nici o speranță pentru tine; n-are rost să încerc, dacă ratez?/n-are rost să încerci, dacă ratezi?; de ce să mai încerc, e imposibil? Las-o baltă, oricum nu schimbi nimic etc… Pozitivul fals: —Eu nu greșesc niciodată, nu păcătuiesc niciodată, eu sunt mai bun decât el sau ea sau decât ei; n-am nevoie de nimeni, eu pot totul prin forțe proprii, n-am nevoie de nimeni, nu m-a ajutat nimeni niciodată, am făcut totul singur(ă), eu sunt o persoană bună, n-am nevoie de sfaturile nimănui, nici de sfaturile Lui Dumnezeu, nici ale Bibliei. Diverse minciuni despre sine – Valoarea mea e definită de felul în care arăt, când arăt rău, nu valorez nimic, ce cred alții despre mine arată ce valoare am, numai eu știu ce este cel mai bine pentru mine, lipsa mea de talente, îndemânare, abilități definesc valoarea mea/ talentele, abilitățile și îndemânarea mea îmi definesc valoarea etc. Prima categorie, cuprinde gânduri care exprimă concepții greșite despre propria persoană. Diavolul vrea ca oamenii să creadă că sunt singuri, neajutorați, ceea ce este total opusul dragostei, purtării de grijă și omniprezenței Lui Dumnezeu. Tatăl minciunii nu poate fi decât într-un singur loc, la un moment dat. Dumnezeu, este lângă fiecare dintre noi, în orice clipă și prin Duhul Sfânt, locuiește în fiecare creștin și în același timp este și în Rai, în permanență. Dumnezeu prin omniprezența Lui, este aproape de toți oamenii de pe Pământ. 

2- Îndoieli și minciuni despre Dumnezeu și Cuvântul Lui – Dumnezeu nu este real; Nu poți dovedi că Dumnezeu există; Nu există Dumnezeu; Unde este Dumnezeu, dacă zici că există? Dacă Dumnezeu este bun, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Dacă Dumnezeu e bun, de ce-l lasă pe diavol să facă atâta rău? Dumnezeu n-ar putea trimite pe nimeni în iad; Eu și Dumnezeu avem o înțelegere specială; Dumnezeu nu este drept; Dumnezeu este tiran; Dumnezeu e plictisitor; Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu nu m-ar folosi tocmai pe mine; Dumnezeu nu mă poate iubi; Chiar dacă Dumnezeu mă iubește, nu mă place; Dumnezeu nu mai face minuni; Dumnezeu a creat Pământul și l-a lăsat baltă; Sigur fac ceva greșit, pentru că dacă eram pe placul Lui Dumnezeu nu puteam să am atâtea încercări în viață; Dumnezeu e dezamăgit de mine; Dumnezeu mă pedepsește pentru greșelile mele; Dumnezeu mă face să sufăr ca să-mi spăl păcatele; Nu contează ce religie ai, e un singur Dumnezeu; Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia:– Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu; Biblia e doar o carte veche; Biblia e plină de erori; Biblia se contrazice; N-am nevoie să citesc Biblia; preoții și pastorii sunt plătiți să citească Biblia, mie-mi ajunge ce aud de la ei; Chiar scrie asta în Biblie? Nu, Biblia nu spune asta; cine l-a făcut pe Dumnezeu, dacă el a creat totul? Scrie asta în Biblie, dar înseamnă altceva; Biblia nu e pentru azi; Biblia e depășită; numai evoluția are sens, știința a demonstrat că Biblia nu are dreptate. Doctrine false: — Nu există nici o Judecată de Apoi (Ziua Judecății); Odată mântuit, ești veșnic mântuit; dacă am repetat singur acea rugăciune înseamnă că sunt creștin; oricine poate cere de la Dumnezeu în numele Lui Isus și primește; Toate darurile, semnele și minunile s-au încheiat cu Cartea Faptele Apostolilor; dacă ești religios este destul; Minciuni despre mântuire: — sunt botezat, deci sunt creștin și voi ajunge în rai; sunt mântuit pentru că sunt membru al bisericii, ajut săracii, merg la biserică regulat; dacă ești bun cu siguranță ajungi în rai; nu trebuie să-i iert pe alții ca să fiu iertat; dacă dau de pomană la săraci și la nevoiași și-i ajut pe cei în nevoie voi ajunge în Rai.

3- Îndoieli și minciuni despre păcat și ispite – Păcatul meu îmi face rău numai mie; nu există păcat; a numi ceva păcat e doar a condamna; eu știu ce fac, de ce mă judeci?; dacă fac răul și nu mă vede nimeni, nu contează; păcatul meu nu face rău la nimeni; obiceiurile rele nu sunt chiar rele, vătămătoare sau păcătoase (fumatul, dependența de alcool, drogurile, lăcomia, auto-medicația etc); e viața mea, pentru mine acesta nu este păcat; păcătuiește acum și pocăiește-te după; trăiește clipa, distrează-te până poți, pe urmă poți să-ți ceri iertare; nu e greșit să te uiți la pornografie, atâta timp cât nu practici ce vezi; dacă fac ceva rău doar odată, nu mă va afecta; a trebuit să mint, ca să nu-mi pierd serviciul; am nevoie de alcool; am nevoie de droguri; am nevoie de țigări; am nevoie să cumpăr acest lucru, chiar dacă o să mă îngrop în datorii; trebuie să par grozav în ochii celorlalți, ca să-mi ating scopurile; trebuie să câștig mult ca să-i pot ajuta pe urmă pe alții; trebuie să țin pasul cu vecinii; minciunile mici, nu fac rău nimănui; minciunile nevinovate nu sunt păcat etc.

Să remarcăm care este sursa păcatului:

Iacov 1:12-16 „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi:”

Natura căzută, carnală pe care o avem toți, trebuie crucificată, zilnic. Trebuie ca noi să ne controlăm firea și să n-o lăsăm pe ea să ne conducă; pentru că nu-L putem sluji pe Dumnezeu în același timp în care ne slujim propria fire. Diavolul și ai lui știu „cum să tragă sforile”, doar sunt pe Pământ de la căderea în păcat, din grădina Edenului. Fugiți de ispite. Obiceiurile rele strică oamenii buni. Feriți-vă de oamenii care nu se tem de Dumnezeu. Iubiții, fiți buni cu ei, dar nu-i lăsați să devină parte din cercul restrâns de prieteni pe care îi aveți. 

Ispita începe cu propria natură carnală, când este atrasă de propria poftă și ademenită – deci noi decidem să nu lăsăm gândurile păcătoase să rămână în mintea noastră. Dacă vin, le alungăm și punem în locul lor Cuvântul Lui Dumnezeu referitor la subiectul respectiv. Dacă continuăm să gândim gândurile care ne ispitesc, deschidem ușa păcatului, pentru că „pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului;” Când ne trec gânduri nedorite prin minte nu e păcat, dar dacă le permitem să rămână și le dezvoltăm, repetându-le, atunci păcătuim. Să nu credeți că vreunul dintre slujitorii diavolului vor rata vreo șansă de a face pe un creștin să cadă în păcat. Cei care trăiesc deja în păcat, nu mai sunt atacați cu prioritate de dușman, dar cei care sunt fermi în credința lor în Isus, sunt țintele preferate.

Diavolul a venit s-o înșele pe Eva când era în gradina Edenului. În Geneza 3:6 citim că Adam era lângă ea, deci auzise conversația și nu s-a opus, a luat fructul din mâna Evei și a mâncat, deci amândoi au fost înșelați. Tacticile folosite de cel rău, se încadrează în categoriile pe care le scrie Ioan, și anume: pofta firii pământeștipofta ochilor şi lăudăroşia vieţii ” (1 Ioan 2:16). Diavolul știa că lui Adam și Evei li s-a interzis un singur lucru: să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Ca urmare a insistat până a făcut-o pe Eva să se îndoiască de adevărul a ceea ce Dumnezeu a spus. Apoi a convins-o că sigur nu vor muri, că fructul e chiar apetisant, plăcut la privit, și că Dumnezeu a vrut doar să-i sperie, ca să nu-l mănânce, ca să nu devină ca El. Acest fel de înșelăciune funcționează de peste 6000 de ani. Pentru Adam, păcatul lui a fost și mai grav (1Timotei 2:14Geneza 3:17-19). Biblia spune că el nu a fost înșelat ci el a ales să nu asculte de Dumnezeu. Cum se poate pocăi cineva cu adevărat, când alege să nu asculte, știind clar că păcătuiește și totuși o face? Este mult mai greu. Capitolul 3 din Geneza, ne descopere atât de multe, încât nu știu dacă ar putea cineva să-l explice pe deplin. Este esențial să continuăm să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că, cu cât primim mai multă lumină într-o anumită problemă, după ce revenim să studiem ce scrie despre altă problemă, avem mai multă lumină și claritate și pentru aceasta, și în acest fel creștem în cunoașterea Scripturii. Putem învăța din greșelile altora, fără să plătim același preț ca ei, sau trecând și noi prin aceleași greșeli și costuri inerente. N-ar fi mai bine să studiem Cuvântul și ca urmare să trăim cu înțelepciune, evitând greșelile care ne costă scump?

4- Îndoieli și minciuni despre diavol/demoni/iad/domeniul întunericului  diavolul nu există; demonii nu sunt reali; nu există iad; Dumnezeu e dragoste, El nu putea crea iadul; diavolul nu e chiar atât de rău; diavolul este peste tot (mare minciună, doar Dumnezeu este omniprezent); în iad poți avea tot ce-ți dorești, femei, droguri, alcool…; diavolul e doar un duh rău; diavolul stă în iad doar vizitează Pământul (fals, iadul este o închisoare, cine intră acolo nu mai iese , iar Isus prin biruința asupra păcatului, a luat înapoi cheile locuinței morților și are controlul absolut asupra iadului – adevărul este că diavolul se mișcă încă liber pe Pământ); astrologia, reflexologia, homeopatia, acupunctura, vrăjitoria, ghicitoria, magia albă, yoga, luptele marțiale, orice formă de ocultism sau religie antică nu au de ce să fie rele, sau să-ți facă rău; sau poți fi creștin și să cochetezi cu medicina alternativă, ocultă, n-are cum să-ți facă rău; Negarea existenței a ceva sau cineva, nu-i face să nu existe, este doar amăgire.

5- Înșelăciuni și minciuni despre Împărăția Lui Dumnezeu (rai, îngeri, biserica/trupul Lui Cristos, creștini) – raiul nu există; raiul e doar o invenție; raiul e un loc plictisitor; nu există îngeri; îngerii nu sunt reali; mersul la biserică nu e necesar; numai ipocriții merg la biserică; toți pocăiții sunt leneși; să nu ai de-a face cu pocăiți; pastorii vor numai banii tăi; biserica nu ajută pe nimeni; numai cei din denominația asta sau cealaltă vor ajunge în rai; copiii mei nu trebuie să meargă la biserică le ajunge ce-i învățăm noi și profesorii; e plictisitor să fii creștin; nu te poți bucura de viață dacă ești creștin; ca să fii creștin ai numai parte de interdicții, nu ai voie să faci nimic;

6- Îndoieli și minciuni despre rugăciune, laudă și închinare – Rugăciune – Dumnezeu nu-mi/ți aude rugăciunile; Dumnezeu ascultă doar rugăciunile anumitor creștini; rugăciunile mele nu-mi ajută la nimic; mai bine nu mă mai rog, tot nu schimb nimic; nu merit/meriți răspuns la rugăciuni; sunt/ești nevrednic(ă), Dumnezeu nu mă poate asculta; nu merit/meriți ajutorul Lui Dumnezeu (nici unul nu merităm nimic, dar Dumnezeu operează prin harul Său, care este favoare nemeritată); sunt bolnav/ă, pentru că Dumnezeu mă pedepsește; Dumnezeu mă vrea bolnav/ă ca să mă învețe o lecție; Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciuni; Dumnezeu nu mai face minuni, așa că n-are rost să mă mai rog; Lauda – Dumnezeu nu vrea sau nu are nevoie să-L laud eu; doar în biserică se cântă laude Domnului; Dumnezeu nu poate fi lăudat decât cu muzică corală, în biserică; lauda trebuie să fie doar prin imnuri, cu cât mai puține instrumente; Închinarea – închinarea înseamnă să cântăm despre Dumnezeu; dacă stai în strană, duminica dimineața, înseamnă că te închini; nu te poți închina decât în biserică; închinarea e doar pentru Duminica, Paști, Crăciun și alte sărbători; Cina Domnului – nu pot lua cina Domnului, pentru că nu sunt vrednic și o să ajung bolnav; Nu pot sta la masa Domnului pentru că am făcut multe păcate în trecut; Nu pot lua cina, decât dacă mi-o dă un preot sau un pastor etc.

Această categorie implică prejudecăți și concepții greșite din „trupul Lui Cristos” care este biserica, izvorâte din logica umană și nu din ce spune Biblia. Rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Dacă diavolul reușește să îl facă pe creștin să se îndoiască de puterea și rostul rugăciunilor sale, sau să-l oprească să se mai roage, cât timp va mai rămâne acesta pe calea Domnului? Puteți citi mai multe despre rugăciune la click aici: Importanța rugăciunii – de ce ne rugăm? Lauda noastră Îl glorifică pe Dumnezeu, iar închinarea este laudă și părtășie intimă cu DomnulAmbele trebuie să fie în duh și în adevăr, din toată inima, ca să fie eficiente. Cina Domnului face parte din legământul pe care se bazează relația noastră cu Isus Cristos. El ne-a spus să continuăm să luăm Cina până vom părăsi acest Pământ. Avem un articol pe acest site care explică pe larg acest subiect. Dacă din diferite motive nu credeți că puteți lua parte la Cina Domnului, sau aveți serioase semne de întrebare despre ce înseamnă, vă rog să citiți mesajul: Semnificația Cinei Domnului”.

7- Minciuni înșelătoare / răul numit bine/bun – Falsul bine/bun: de exemplu, mâncarea care pare hrănitoare, dar care este lipsită de substanțe nutritive, sau o femeie frumoasă/un bărbat chipeș, care par persoana perfectă pentru cineva, dar după un timp îi distruge viața; următoarele pot fi pentru a face bine dar și rău și multe din ele par bune sau inofensive, dar în realitate produc mult rău: muzica, programele TV, filme, religii altele decât Creștinismul, medicina alternativă; Infiltrarea în biserică: Lupii în piei de oaie, cum ar fi: învățători falși, lideri falșiapostoli falși, proroci falși etc.; activități oculte, ritualuri care par a fi de la Dumnezeu, dar în realitate sunt oculte, vin de la diavolul, de exemplu: ghicitul în frunze de ceai, în zațul de cafea, în palmă, preziceri ale viitorului, farmece, vrăji, astrologie, necromanția sau spiritismul, practica pendulului, noua eră (new age), scientologie etc.; răul deghizat în lumină; Reclame mincinoase: oferă momeala ca ceva bun, doar ca pe urmă răul să acapareze persoana care a căzut în capcană, cu totul; inhalează doar un fum… ca să uiți de toate, bea doar un păhărel, numai gustă, doar o doză… și până se dezmeticește victima, nu mai poate face nimic , pentru că ceea ce părea să fie ceva inofensiv, a ajuns s-o controleze; Sexul în afara căsătoriei – sexul e bun, în orice condiții; e ceva plăcut; dacă sexul ar fi ceva greșit, de ce mi-l doresc atât de mult? Dacă-mi doresc, trebuie să fie ok; etc. Dumnezeu a lăsat sexul ca să fie consumat între un singur bărbat și o singură femeie, în cadrul relației de căsătorie. Dumnezeu i-a creat pe oameni ca să procreeze. Dar diavolul face tot ce poate pentru a trage foloase din pofta firească a ochilor și natura carnală a omului pentru a amăgi pe oricine e gata să treacă bariera a ce e bine și să păcătuiască.

8- Folosirea fricii și a intimidării – „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleași suferinţe ca voi.” (1 Petru 5:8-9) Diavolul este agresiv și când găsește pe cineva care e ușor de intimidat, asta face. El folosește temeri iraționale, pentru a oprima oamenii. Frica de a nu primi aprobarea celorlalți; frica de eșec; frica de a fi dezamăgit/ă; frica de a dezamăgi pe alții; frica de persecuții; frica de a mai încerca o dată; orice fobie, ca de exemplu: frica de întuneric, frica de păianjeni, șerpi etc.; Cel mai adesea, diavolul se folosește de „rănile noastre nevindecate”. Orice traumă poate fi atacată. Ceva nesemnificativ, cum ar fi să ne panicăm și să înghițim apă din piscină, într-un moment de neatenție, diavolul poate transforma într-o frică terifiantă de a mai intra în apă, ca nu cumva să ne înecăm. Dacă ni se întâmplă ceva grav (să fim jefuiți sau violați), diavolul poate folosi ce ni s-a întâmplat, pentru a ne produce coșmaruri, teroare mentală și chiar dezechilibre psihice. „rană nevindecată” este orice rană pe care am ignorat-o, sperând că va trece de la sine și pe care nu i-am dat-o Domnului ca s-o vindece, continuând să o „deschidem” retrăind trauma respectivă din nou și din nou, poate chiar pe parcursul întregii vieți. Respingerea, poate lăsa o rană adâncă. Toate durerile pe care cineva le-a lăsat nesoluționate și nevindecate, deschid larg ușa dușmanului pentru a ataca. Neiertarea poate avea aceleași efecte. De exemplu, unei persoane i se face o mare nedreptate, sau un mare rău, în timp ce persoanei care a cauzat nedreptatea sau răul, nu i se întâmplă nimic rău, toate îi merg din plin. Privind situația cu ochii firești, am spune că acea persoană nu merită sub nici o formă să fie iertată. Dar Dumnezeu ne cheamă să privim lucrurile din perspectiva Lui. Să facem ce ne învață Isus. Dacă nu iertăm pe cei care ne-au făcut rău, ne privăm de iertarea de care avem noi nevoie. În Matei 6:14-15, Isus ne-a spus: Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” Una din minciunile diavolului este că, prin neiertarea celor care ne-au făcut rău, îi facem să ajungă în iad ca să plătească veșnic pentru ce ne-au făcut. Când în realitate, Dumnezeu este cel care dă judecata finală, nu noi. Fiecare răspunde înaintea Domnului de faptele sale. Cine se pocăiește, regretând sincer răul făcut și trăiește în ascultare, este iertat. Oricine are neiertare în inima sa, nu poate primi iertarea Lui Dumnezeu. Puteți citi mai multe despre iertare, la click aici: „Iertarea, de ce ne cere Domnul Isus să iertăm. Nesiguranța: tot ce face ca o persoană să se simtă nesigură, inferioară și că nu are valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în ea când a creat-o. Sentimentele de nesiguranță, de inferioritate, sunt de asemenea o ușă deschisă pentru cel rău, și de multe ori sunt rezultatul acceptării unor minciuni legate de insuccese sau neajunsuri ale persoanei în raport cu idealuri de neatins. Prea gras/ă, prea slab/ă, prea înalt/ă, prea scund/ă, prea sărac/ă, prea prost/proastă, și tot ce poate urma după adverbul „prea”, ca și grad de comparație. Dacă studiem Biblia, aflăm cine și cum spune Dumnezeu că suntem și acesta trebuie să ne fie standardul pe care îl acceptăm pentru noi. Așa putem, identifica minciunile dușmanului și să nu le acceptăm. Depresia înseamnă în esență, a nu avea pacea și bucuria pe care Dumnezeu le are pentru noi. Depresia face persoana să se concentreze pe ceva negativ, fără speranță, în loc să privească la remediul pregătit de Dumnezeu pentru situația sa. Este păcat să disperăm, pentru că a dispera înseamnă să ne îndoim de Dumnezeu. Creștinii care au căzut în capcana depresiei, din diferite motive, dacă nu reușesc singuri să proclame și să creadă adevărul pe care îl oferă Biblia pentru situația lor, e timpul să caute ajutorul consilierilor creștini sau a altor creștini care au o relație vie cu Domnul. Atacul inițial asupra minții și emoțiilor unei persoane, dacă nu este rezolvat imediat prin proclamarea cu credință a adevărului Scripturii, în timp, devine o fortăreață, pe care doar slujirea de eliberare o mai poate dărâma. Nu putem fi depresivi și plini de pace, bucurie și încredere, cum vrea Dumnezeu să fim, în același timp.

9- Minciunile și decepțiile sociale – Disensiunile: cauzează fricțiuni reale și imaginare între oameni care duc la diviziuni care fură pacea și distrug scopurile comune; de multe ori, oamenii înțeleg greșit ce a vrut să spună sau a făcut altcineva și diavolul poate fi în spatele întregii operațiuni. Și chiar când cauza este reală, dacă cel care putea fi ofensat, alege să n-o facă și să reacționeze acordând har, conflictul se poate rezolva în mod minunat. Nu avem opțiunea de a nu fi răniți, dar putem alege să nu purtăm ranchiună; neiertarea îi duce pe oameni în iad (dacă nu iertăm, nu suntem iertați – Matei 6:15); Educația care „spală creierul”: prin mas-media, muzică, legi, familie, programele școlare etc.; Lenea: este adevărat că mâinile care nu fac nimic, sunt lucrarea dușmanului (oamenii harnici, care sunt ocupați ca să fie productivi, să schimbe lumea în bine, sunt o amenințare pentru cel rău); diavolul acționează prin a-i face pe oameni să fie mulțumiți de ei înșiși, prin a-i ține ocupați cu jocuri pe computer, cu facebook și alte rețele de socializare, telefoane mobile, tablete, computere care-i țin pe oameni ocupați, ca să nu mai aibă timp să se ocupe de viața reală, de citit Biblia sau alte cărți folositoare, de activități sociale normale etc.; toate acestea pot fi bune, dar când devin obsesii, pot fi capcane periculoase. Omisiunea: a nu face ce trebuie făcut într-o anumită situație, poate fi un păcat la fel de mare ca și comiterea directă a păcatului. Presiunea de grup asupra tinerilor, este similară cu decența socială („political correctness”), impusă adulților. A te conforma mulțimii, a nu face notă discordantă față de majoritate, înseamnă de fapt să mergi pe calea lată care duce spre iad, în loc să mergi pe calea îngustă spre rai. Rebeliunea extremă: sunt unii care nu sunt de acord cu nimeni, pe nici o temă, și au impresia că nefiind cu nimeni, fac ce e bine. De fapt, acest tip de atitudine, arată că sunt rebeli față de Dumnezeu și făcând asta, sunt în tabăra diavolului (fie că-și dau seama, fie că nu).

10- Minciuni sfruntate – Minciuna minciunilor – pot face ce vreau, nu trebuie să-i dau socoteală Lui Dumnezeu pentru faptele mele, eu sunt propriul meu șef; ceea ce de fapt înseamnă: Voi fi ca Dumnezeu, voi fi propriul meu Dumnezeu.

Câteva minciuni sfruntate – 
Nu există adevăr absolut;
Nu există dreptate absolută și greșeală absolută; 

Evoluția trebuie să fie adevărată 
(chiar dacă nu este adevăr absolut);
Nu Dumnezeu a creat lumea;
Dumnezeu nu a creat lumea în 6 zile;
Dumnezeu e unul singur, indiferent ce religie alegi;
Toate căile duc spre rai;
Toate formele de „media” (TV, video, jocuri, telefoane mobile etc) sunt „dădaca” perfectă, n-au cum să facă rău formării copilului. (de fapt, tot ce intră în sufletul unei persoane indiferent de vârstă, contează și trebuie să avem grijă)
Mai mult e totdeauna mai bine – mai, mai, mai mult;
Distrează-te acum și pocăiește-te după;
Când murim, murim, nu mai e nimic după moarte;
Nu există viață veșnică, n-a venit nimeni înapoi să demonstreze contrariul;
Ce fac toți, fac și eu, unde merg toți, merg și eu;
Dacă mi-a făcut cineva rău și nu mi-a cerut iertare, nu trebuie să iert;
Nu-l aleg nici pe Dumnezeu dar nici pe Satan
 (a nu-L alege pe Dumnezeu, înseamnă să-l alegi pe Satan, ne spune Biblia)

Poate ne gândim de multe ori cum a putut cineva să facă ceva atât de prostesc, să fie așa de lipsiți de minte, când auzim de deciziile foarte proaste ale unor semeni de-ai noștri… Iacov ne răspunde la această întrebare în capitolul 1, versetele 14 la 16: „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înşelaţi preaiubiţii mei fraţi.”

Punctele noastre „slabe”, sunt rezultatul a „cât de mult” suntem dispuși „să-i predăm Domnului” ca urmare a „cât de mult ne dorim păcatul”. Poate părea simplistă fraza anterioară, dar este un principiu profund și amplu. Cineva poate ajunge rob al deziluziei, de câte ori ceea ce-și dorește devine mai important decât adevărul. De exemplu, dacă cineva dorește să fumeze o țigară, mai mult decât vrea să aibă grijă de trupul său, diavolul vine și îi șoptește mai multe gânduri seducătoare despre cât de plăcută va fi senzația de a fuma o singură țigară, sau măcar un fum din țigara altuia, sau cel puțin să se bucure de fumatul pasiv stând aproape de alți fumători. Adevărul este, că putem fi ispitiți, atât cât dorim să fim. Secretul de a nu auzi amăgirile și ce ne face rău, este de a ne dori mai mult adevărul decât ispita.

Problema majorității dependențelor este mult mai gravă, pentru că nu sunt doar rezultatul unor alegeri greșite, ci implică și demoni. Cineva care nu este tare în Domnul, este vulnerabil la atacurile lor. Când închidem ușa adevărului și deschidem ușa minciunii, de fapt închidem ușa spre Dumnezeu și o deschidem pe cea către Satan. Dumnezeu dă putere celui care Îl caută, ca să facă binele, dar cei care îi întorc spatele Lui Dumnezeu, deschid ușa diavolului, minciunilor și acțiunilor lui distrugătoare, devenind sclavul acestuia. Cărțile de psihologie, numesc dependențele ca fiind boli sau slăbiciuni fizice. În realitate psihologia umană nu recunoaște existența și lucrările diavolului. Când o persoană a ajuns să cadă pradă minciunilor și capcanelor diavolului de mai multe ori, numai adevărul și puterea Lui Dumnezeu o mai pot elibera și o pot ține liberă.

„Păcatul care duce la moarte” este real și este păcatul extrem. Diferența dintre păcat și cel care duce la moarte este similară cu cea dintre bârfă și omucidere. Sunt și dependențe care duc la moarte. Nu le putem vedea cu ochiul liber. Dar robia produsă de alcool, droguri, pornografie și păcate sexuale este mult mai mare decât ce vedem sau știm. Psihologia modernă analizează impulsurile din creier când pacientul face sau vede un anumit lucru, și remarcă că excitarea unei anumite zone din creier este foarte puternică, uneori la nivelul maxim posibil. De fapt diavolul știa toate acestea dinainte ca oamenii de știință să le descopere și se folosește de reacția omului la ispite sub forma stimulilor externi sau a gândurilor, de mii de ani. Pentru ca omul să scape de păcatele care l-au înrobit, are nevoie mai mare de adevărul lui Dumnezeu și de manifestarea puterii Duhului Sfânt, decât pentru a scăpa de un păcat mai mic.

Toate strategiile dușmanului au în comun faptul că omului îi place să fie condus de „ce vrea el”. Dacă vrem ceva ce este rău mai mult decât ceea ce este bine, atunci suntem posibile victime ale ispitei care duce la greșeală sau chiar la păcat. Trebuie să vrem ce este bine mai mult decât ce este rău.

Altfel spus: Suntem conduși de ceea ce dorim „mai mult”. Dacă dorim înțelepciunea mai mult decât prostia, înțelepciunea ne conduce, dragostea mai mult decât ura, binele mai mult decât răul etc. Păcatul nu este o slăbiciune fizică, este o alegere spirituală. Duhul născut din nou este cu totul pentru Dumnezeu, dar natura carnală se luptă contra Lui Dumnezeu. Creștinul învață să preia controlul peste natura sa firească și să trăiască în ascultare de Dumnezeu.

Mai poate creștinul să greșească și să cadă pradă păcatului și prostiei? Din păcate, da. Dar stilul de viață creștin este trăirea pe placul Lui Dumnezeu, trăind vieți curate, iar alunecarea în păcat este excepția, nu regula. Când o persoană regretă sincer păcatul comis, se va strădui cu adevărat să nu mai repete păcatul respectiv. Dacă persistă în acel păcat din nou și din nou, atunci are o problemă mai profundă și va trebui să ceară ajutorul pastorului sau al cuiva matur în credință din trupul Lui Cristos. Isus a venit să ne elibereze de păcat, nu doar să ne ierte. Pentru creștini, Isus este adevăratul Domn. Pentru cine nu este, probabil că nu a fost niciodată cu adevărat născut din nou sau a căzut de la credință și are nevoie să se pocăiască și să se întoarcă la Isus.

Să ne reamintim că Dumnezeu a creat o lume bună și tot ce a creat a fost bun. Dumnezeu l-a avertizat pe om să nu păcătuiască. Dar când omul a ales păcatul, acesta l-a separat de Dumnezeu și a adus moartea. Fără vărsarea de sânge nu există iertare. Numai prin Isus e posibilă iertarea păcatelor și nașterea din nou. Aceasta înseamnă că omul părăsește întunericul și natura păcătoasă cu care s-a născut. Duhul Sfânt vine să locuiască în om și îi luminează duhul, încât nu mai dorește să păcătuiască. După ce ne-am născut din nou, din copii ai diavolului am devenit copiii Lui Dumnezeu, și acesta este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla cuiva.

Dacă sunteți creștin, slavă Domnului. Păcatul nu vă este stăpân și poate că acest mesaj v-a stârnit dorința de a fi mai atenți la tacticile diavolului. Iar pentru oricine citește acest mesaj și încă e copilul diavolului, adică trăiește în robia păcatului, vă încurajez să veniți la libertate! Păcatul nu merită să vă conducă. Biblia ne spune că plata păcatului este moartea. Asta înseamnă separarea de Dumnezeu, de lumina, dragostea și toate darurile Lui bune și aruncarea în întunericul și distrugerea veșnică. Cât timp mai avem suflare de viață, mai avem șansa să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Dar când viața fizică se încheie, cei care l-au respins pe Dumnezeu și căile Lui, vor ajunge în iad pentru totdeauna și chinul va fi de nedescris. Alegeți înțelept, alegeți viața, alegeți-l pe Isus Cristos!

ARTICOL CORELAT:

MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII
Adolescenții și părinții lor au mare nevoie să recunoască minciunile diavolului ca să nu cadă în capcana lor.
ALTE ARTICOLE DESPRE ÎNCERCĂRI ȘI PERICOLEESTE CORECT SĂ JUDECĂM?
„A judeca” și „a ierta” sunt situații foarte similare. Dacă vrem să fim iertați trebuie să iertăm la rândul nostru.

ÎNCERCĂRI ALE VIEȚII
Iacov spunea că încercările, necazurile, calamitățile, circumstanțele dificile ale vieții, nu doar că nu trebuie să ne dărâme, ci dimpotrivă, le putem schimba în ceva folositor nouă, pe termen lung.MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED ADOLESCENȚII
Adolescenții și părinții lor au mare nevoie să recunoască minciunile diavolului ca să nu cadă în capcana lor.

​MINCIUNI TACTICE ALE DIAVOLULUI PE CARE LE CRED CREȘTINII
Recunoașterea metodelor de operare ale diavolului ne ajută să nu cădem în capcanele acestuia și să nu-i dăm prilej să ne facă rău.

„NE-AR FI GREU SĂ ARUNCĂM ÎNAPOI, CU PICIORUL ÎNTR-UN ŢEPUŞ”
Ce vrea să spună acest proverb de origine greacă, folosit de Domnul Isus când i sa arătat lui Saul din Tars? Este un avertisment serios, demn de toată atenția.

​PERICOLUL FRICII NESĂNĂTOASE
Când acordăm mai multă atenție fricii, decât abilității Lui Dumnezeu de a ne ajuta în situațiile prin care trecem îi vom resimți efectele.

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.