Lume, lume şi iar lume- Dumnezeu te vrea veşnicită, nu PeSeDiStă, Globalistă, Capitalistă, Komunistă, adică satanistă! Degeaba ciuguleşti firimiturile lui Marx şi te uneşti, când cu „ştiinţa „lui Engels, când cu momeala chinezistă sau a altor demoni, dacă nu te faci UNA cu Învăţătura Dumnezeiască,( fără urmă de otravă) bună, plăcută, plină cu roduri sfinte, nepieritoare; Omul nu dăinuie cu mămăliga lui Lenin, sau cu desertul Budist,…” ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Mat.4/4 b) Hrana salvatoare a tuturor păcătoşilor este Hristos- Pâinea plămădită din Dreptate, Bunătate, Iubire, Dragoste, Împăcare, Iertare, Neprihănire, Credincioşie şi din alte „” făinuri alese””, hrana veşniciei – rumenită în cuptorul de la Golgota, încins de 12 ori mai tare decât”” iadul”” tovarăşilor lui Daniel-cap.3… Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi insi-vă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu că mana pe care au mâncat-o părinţii voştri şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac…” (Ioan, cap.6/48-58)

Cine este Antichristul ? SEMNELE  legate de revenirea Domnului Isus. Cand, cum si de ce? Cine este fiara si cine i-a dat putere?Ce spune biblia despre fiară?-Brian Janz

Hristos, Pâinea vieţii din revista „The Christianʼs Friend”… Isus, pâinea vieţii(Ioan 6:37-59) Partea a II-a… Cum să-L ai pe Isus ca prieten și Mântuitor în viața zilnică,Scris de Barry Couts; Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu; Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

DE UNDE A APĂRUT FIARA? Groaznica fiară a patra…BALAURUL ŞI FEMEIA…NUMĂRUL ŞI SEMNUL FIAREI…Acordul catolic… STATELE UNITE ÎN PROFEŢIECRIZA INTEGRITĂŢII- de Warren W. Wiersbe…Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu! Ce înseamnă să „fugi de poftele tinereții?” Ce locuiește în inima ta? Promisiuni eterne pentru cei care biruie prin  puterea lui Iisuss Ce spune biblia despre curva din Apocalipsa 17?Poți primi o nouă șansă… Ajutor de la tronul de Har- Tom Harris | Loc: Sydney, Australia ………….Pentru vindecarea de komunism, globalism, capitalism, adică de Satanism, “Trebuie să vă naşteţi din nou,” ne-a învăţat Iisus în Ioan, cap.3/, pentru a scăpa şi de hoţie, corupţie, fesenie, curvie, sărăcie, prostire, nedreptate, sau de alte mizerii semănate de gunoierul satan în ţarina inimii neânnoite! Dacă vă doare starea lumii  şi dacă infometaţi după veşnicie, faceţi ce ne-a spus Isus în (Mat.4/17), ca şi Ioan în (Mat.3/2): „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Şi Apostolii au stăruit de noi în F.A. 3/19 -21:” Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu ca să… le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi… să facă fapte vrednice de pocăinţa lor.” 26/18-20… Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Rom.2/4… Domnul… are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 2 Petru 3/9… Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi… Altfel- Ap.2/5 şi 21 etc

Isus, pâinea vieţii

(Ioan 6:37-59) Partea a II-a

https://www.rcrwebsite.com/john32.htm


1. Voia Tatălui Ceresc : 37-40
2. Prejudecata Iudeilor : 41-42
3. Atracţia divină : 43-47
4. Mâncarea nepieritoare care dă viaţa veşnică : 48-51
5. Cearta Iudeilor : 52
6. Viaţa prin Isus: 53-59

Sunt foarte frumoase cuvintele lui F.B. Meyer…
„Ce tribut minunat este oferit aici originii cereşti (divine) a omului! Natura lui este decăzută şi degradată, dar cu toate acestea ea refuză să se mulţumească cu ceea ce nu vine din cer. Oamenii încearcă să-şi aline foamea sufletului lor din vălăul porcilor sau din vomitatul câinilor, dar realitatea este că dintre toate fiinţele vii de pe pământ, omul este singurul care nu-şi găseşte satisfacţia în roadele pământului. Acest fapt demonstrează că originea omului trebuie căutată în afara pământescului. Cel a cărui natură doreşte hrană cerească trebuie să fie de origine cerească. Iar D-zeu, cel ce l-a făcut aşa s-a asigurat să-i dea mâncarea patriei lui cereşti”

* Aceasta este predica care l-a lăsat pe Isus fără admiratori!? Care a golit „biserica” lui Isus de urmaşii carnali!
* Dar este predica care a adus mulţi oameni la Isus: Exemplul lui Vasile din Cluj! (cu franzelele în mână, ascultând despre Pâinea lui D-zeu!!!)
* Vă reamintesc de concepţia materialistă a gloatei – trăiau de pe o zi pe alta – sub tirania lipsurilor materiale viziunea lor asupra vieţii a fost limitată doar la mâncare!!

Cum „L-au văzut” (vers.36)? I-au văzut minunile, puterea şi autoritatea, dar nu au înţeles semnificaţia acestora! Nu le-au lipsit revelaţiile privitoare la El, dar le-a lipsit priceperea lor.

1. Voia tatălui ceresc: 37-40

În discursul Lui despre Pâinea Vieţii, Isus vorbeşte despre voia Tatălui pentru El şi pentru ei, ascultătorii Lui.

Observaţi cum în ciuda împietririi şi necredinţei lor Isus le oferă această extraordinară asigurare: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis”.

Aceasta este afirmaţia pe care poţi să-ţi bazezi viaţa de acum, moartea şi viaţa viitoare. Să-ţi mizezi toată existenţa atât cea trecătoare cât şi cea veşnică. De ce? Pentru că aici Isus spune că voia explicită a Tatălui este ca pe toţi aceia pe care i-a dat să ajungă la El, să nu fie izgoniţi, şi să nu-i piardă pe niciunul dintre cei daţi Lui! Voia Tatălui este ca Isus să-i se asigure ca niciunul din copiii Lui să nu se piardă. Ca El să-i păstreze pe toţi cei ce cred în El!

Aceasta este o referire la doctrina siguranţei veşnice…
Ioan 6:37-39 „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat ci să-l înviez în ziua de apoi”.

Să segmentăm această afirmaţie a lui Isus să vedem ce obţinem:

* Tot ce i-a dat Tatăl va ajunge la El: Crezând în El, tu vei fi dat lui Isus. Aceasta este o promisiune mai veche pe care Tatăl a făcut-o Fiului. În urma lucrării lui de ispăşire a păcatului, plătind pentru el în locul omului, Isus va „vedea o sămânţă de urmaşi”, „va vedea rodul muncii sufletului Lui” şi „va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui D-zeu” (am citat Isaia 53:10-12). Cei ce cred în El sunt cei ce Tatăl i-a dat lui Isus pentru a ajunge la El.

* Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: Odată ce ai venit la Isus, nu poţi să mai fi pierdut. De ce? Pentru că El nu te va respinge. Nu te va lepăda. Nu te va alunga, ci te va primi! Ce este afară? Întunericul, plânsul şi scrâşnirea dinţilor! Pentru cine este rezervat întunericul de afară? Răspuns: 2 Petru 2:4; Iuda 6. De aceea, „înăuntru” la Isus te afli în siguranţă!

* Ce fel de primire este aceasta? Pentru o vreme…temporară…depinde de ceva… dacă păcătuieşti?? Răspunsul ne este oferit de tot Isus în Ioan 10:27-29 … Celor pe care îi cunoaşte Isus le oferă această siguranţă a mântuirii: „nimeni nu-i va smulge din mâna Lui”. Dar pentru a descoperi la cineva siguranţa veşnică, trebuie să ne întrebăm dacă respectivul se află „în mâna Lui”. Dacă nu, acel om nu este în siguranţă indiferent de ce crede despre el însuşi sau despre D-zeu!!

* Vers.39: Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El… Deci „primirea” este pe veci. Este definitivă, sigură, veşnică! Isus mai continuă spunând că voia Tatălui său este să nu piardă pe niciunul dintre cei care au crezut în El. Cu alte cuvinte să păstreze pe sfinţi. Ar contesta cineva că Isus nu este în stare să păstreze tot ce i-a dat Tatăl Lui? Odată ce ai venit la Isus nu te mai poţi pierde!

Pentru a avea siguranţa veşnică trebuie îndeplinită o condiţie: Isus a zis: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea”. (Ioan 10:28) Condiţia care se pune ca cineva să posede siguranţă veşnică (adică, „în veac să nu piară”) este ca să asculte glasul Lui, să-l urmeze pe Isus şi El să-l cunoască pe acel credincios (vezi, unor credincioşi aparenţi El le spune în Matei 7:23 „Niciodată nu v-am cunoscut…” şi atunci respectivi îşi „pierd mântuirea”!! Pe care nu au avut-o niciodată!!)
Deci, El te va păstra „dacă” ai venit la El!!

Dar şi opusul este adevărat!
Dar, dacă nu vii nu te poate primi şi nici păstra! Deci şi opusul este adevărat! El nu poate să păstreze pe veşnicie decât pe aceia care sunt de aici din această viaţă, ai Lui. Fără ca ei să vină întâi la El, El nu-i poate păstra după aceea. Dacă ei nu vin, El nu va avea pe cine să păstreze!

Poate creştinul să-şi piardă mântuirea? O întrebare care i-a chinuit pe mulţi

Să recapitulăm câteva pasaje biblice care afirmă această doctrină a siguranţei mântuirii: Filipeni 1:6; 1 Petru 1:5; Colos.3:1-5; 1 Ioan 3:1-2; Iuda 24; Rom.8:30-39; 11:29

Dacă cineva se teme că păcătuind îşi periclitează mântuirea atunci să audă cuvintele lui Pavel din Romani: „Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui D-zeu? D-zeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? („Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus…8:1) Hristos a murit! Ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui D-zeu şi mijloceşte pentru noi! („Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit” – 1Ioan 2:1; „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” – 1Ioan 1:9) Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? …Căci sunt bine încredinţat (sunt foarte convins!) că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (deci, creatură), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui D-zeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru”

Este clar că pentru cei care se află în dragostea Lui Isus, nimic nu-i poate despărţi de El şi nimic nu-i poate priva de ea? Nici chiar eu însumi, dacă aş vrea, nu mă pot despărţi de El! Fie ca Domnul Isus să ofere tuturor celor ce sunt ai Lui asigurarea că mântuirea lor este o chestiune definitivată şi că veşnicia le este asigurată! Iar pe ceilalţi, să-i lipsească de o pace amăgitoare ce le poate pune în pericol siguranţa veşnică!

Câteva principii distincte care caracterizează mişcarea puritană din aceea vreme. Printre cele mai renumite se află următoarele:

1. O aderenţă completă la teologia calvinistă, care subliniază absoluta suveranitate a lui Dumnezeu.
2. O recunoaştere a autorităţii supreme a Scripturii.
3. Un crez pasionat în importanţa predicării Cuvântului ca mijloc de aducere a oamenilor la Hristos.
4. O atitudine militantă pentru obţinerea şi păstrarea purităţii Bisericii lui Hristos.
5. O moralitate strictă şi dominatoare.
6. O susţinere ferventă a libertăţii civile.

La aceste principii aş îndrăzni să evidenţiez atenţia puritanilor asupra sublinierii importanţei doctrinei siguranţei veşnice („nu se poate pierde mântuirea”) sau a siguranţei mântuirii. Din inepuizabila literatură puritană I.D.E.Thomas a cules nepreţuite maxime spirituale, adevărate giuvaeruri literare care rezumă în câteva cuvinte studii îndelungate (dar nu le înlocuieşte!!) asupra doctrinei mai sus menţionate. De fapt, ele se doresc să fie servite ca apetisante pentru descoperirea personală de către fiecare creştin a propriei siguranţe veşnice, nu fără efort şi nu fără confruntare în studiu cu Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Aceasta este dorinţa celui ce le-a cules şi la ea mă aliniez şi eu!

Ce este siguranţa veşnică?

„Este o nouă convertire; îl va schimba pe un om de cum a fost înainte la fel cum o face convertirea. Este o nouă demonstraţie a tuturor binecuvântărilor pe care le-a primit” (Thomas Goodwin)

„Siguranţa (mântuirii) este fructul care creşte pe tulpina credinţei” (Stephen Charnock)

„Siguranţa veşnică este bobocul slavei; este suburbia paradisului” (Thomas Brooks)

„Siguranţa este spuma credinţei noastre” (Anonim)

„Credinţa este pecetea noastră; dar siguranţa mântuirii este pecetea lui Dumnezeu” (Christopher Nesse)

„Sunt cu totul al Lui; sunt mai ales, al Lui; … sunt pe veci al Lui” (Thomas Brooks)

„Doar credinţa în Hristos, justifică. Siguranţa este savurarea acestei justificări” (Sinclair Ferguson)

„Credinţa ne îndeamnă să umblăm, dar siguranţa (veşnică) ne face să o rupem la fugă!” (Thomas Watson)

„Credinţa ne mântuieşte, iar siguranţa ne linişteşte” (C.H.Spurgeon – nu a fost un puritan!)

Pot să am viaţă veşnică şi să nu ştiu?
„Siguranţa mântuirii este o roadă care creşte din rădăcina credinţei. Fructele nu se culeg din pom iarna. Dar fiindcă nu văd o coroană bogată, să nu recunosc existenţa rădăcinii şi sevei ei? Când Maria a plâns la picioarele lui Isus ea nu a fost sigură de dragostea Lui, însă Hristos o trimite de la El după ce ea îşi demonstrează credinţa şi înainte ca mângâierea să picure de pe buzele Lui!” (Stephen Charnock)

„Noi facem pace cu Dumnezeu de îndată ce credem, dar nu şi cu noi înşine, de îndată. Iertarea s-a dat de mâna şi cu pecetea prinţului şi totuşi se întâmplă să vedem că nu a ajuns în mâna prizonierului” (William Gurnall)

„Siguranţa (mântuirii) nu este esenţa unui creştin. Ea este necesară la bene esse-u (bunăstării) lui, adică stării de linişte şi de bucurie a creştinului. Însă nu este necesară esse-ului, adică, fiinţei lui. Un om poate fi un credincios adevărat şi dacă ar putea ar da toată lumea ca să ştie că este un credincios. Să avem harul şi să fim siguri că avem harul, înseamnă slavă peste slavă, este raiul pe pământ” (Thomas Brooks)

„Mulţi creştini au primit iertarea în curţile Împărăţiei cerurilor, dar încă nu a fost pecetluită în conştiinţele lor” (Thomas Brooks)

Când ne lipsesc mângâierile înseamnă că ne-am pierdut mântuirea? Înseamnă că nu mai avem siguranţa veşnică?
„Ia seama să nu crezi că te-a părăsit harul doar fiindcă eşti lipsit de mângâiere…A triumfat vreodată credinţa mai mult ca atunci când Mântuitorul a strigat „Dumnezeul Meu! Dumnezeul Meu! „? Atunci a fost miezul zilei în privinţa credinţei, dar în privinţa bucuriei, a fost miezul nopţii” (William Gurnall)

„Siguranţa (veşnică) a unui om este tot atât de valabilă atunci când este umilit până la pământ de păcatul lui, cum este atunci când este răpit în al treilea cer şi gustă din slava lui” (John Owen)

„Sentimentul păcatului poate fi mai mare şi mai profund decât cel al harului şi totuşi să nu depăşească harul. Omul poate simţi durerea din deget mai puternică decât sănătatea întregului său corp şi totuşi el poate ştii că durerea din deget e o nimica toată în comparaţie cu starea întregului său organism” (Thomas Adams)

„Într-adevăr mângâierile mari adeveresc realitatea mântuirii tale, dar nu şi măsura ei; copilul firav se trezeşte adesea în poala celui tare” (William Gurnall)

„Este natural ca sufletul să se bizuie pe ceva mai prejos decât Hristos: să se bizuie pe creaturi, pe daruri, pe îndatoriri, pe experienţe, pe consolări cereşti, pe dovezi, şi chiar pe siguranţa mântuirii. Acum, pentru ca Domnul să-i vindece pe ai Săi de această slăbiciune şi pentru ca să-i facă să trăiască bizuindu-se doar pe Isus Hristos, le refuză mângâierea, siguranţa (mântuirii), şi altele şi îi lasă pe copiii luminii să umble în întuneric pentru o vreme. Creştini, ţineţi minte întotdeauna că deşi plăcerea siguranţei înlocuieşte lipsa mângâierii, a trăi doar bizuiţi pe Hristos şi lipsiţi de siguranţă aduce cea mai mare slavă lui Hristos! Cel ce crede ce vede sau ce simte, este fericit, dar de trei ori mai fericite sunt sufletele care cred când nu văd, care iubesc atunci când nu ştiu dacă sunt iubite şi care în lipsa oricărei mângâieri sau siguranţe, pot să trăiască mulţumite doar cu Hristos. Cel ce a învăţat această artă sfântă, nu poate cădea în disperare, dar cel ce nu o cunoaşte nu poate atinge fericirea” (Thomas Brooks)

Paşi în descoperirea siguranţei veşnice

* Apost. Petru ne îndeamnă să pornim la descoperirea acestei laturi a experienţei creştine: „De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci dacă veţi face lucrul acesta, nu veţi luneca niciodată. Într-adevăr în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 1:10).

* Această preocupare are un efect bun asupra umblării noastre cu Isus: nu veţi luneca niciodată, şi vi se va da din belşug intrare în împărăţie..

„Cel ce vrea să aibe asigurarea mântuirii sale şi mângâierea pe care ea o aduce, nu poate sta nemişcat şi să spună: „Sunt atât de nesigur şi neliniştit încât nu-mi stă capul la datorie!”. Dimpotrivă, el trebuie să-şi facă datoria (de creştin), să-şi exercite mântuirea până ce îndoielile şi neliniştile sale vor dispărea” (Richard Baxter)

„Intenţia şi scopul întregii Scripturii este ca să aducă suflete la cunoaşterea lui Hristos, după aceea, la acceptarea lui Hristos şi apoi să le întărească cu siguranţa actualei lor poziţii în Hristos” (Thomas Brooks)

„A face din sentimente şi simţuri reperele condiţiei noastre spirituale nu înseamnă decât să ne provocăm linişti sau nelinişti, să ne credem drepţi sau nedrepţi, salvaţi sau pierduţi, timp de un ceas, poate timp de o zi…Nu înseamnă asta a ne arunca sufletele încoace şi-n colo şi să le pierdem într-un labirint de temeri şi scrupule? Nu se aruncă ocară asupra lui Hristos şi i se face pe plac satanei? Nu înseamnă a ne tortura singuri? De aceea, suflete nesigur, sfatul pe care ţi-l dau este acesta: crede şi Scriptura să-ţi fie singurul judecător al condiţiei tale spirituale. Aplică verdictul Cuvântului împotriva verdictului pe care ţi-l dau sentimentele şi simţurile… Dacă decizi să faci din sentimente şi simţuri judecătorul stării tale atunci trebuie să te mulţumeşti să trăieşti în frică şi să te scalzi în lacrimi” (Thomas Brooks)

„Ori de câte ori Dumnezeu iartă păcatul, El îl înfrânge. (Mica 7:9). Doar atunci când păcatului i-a fost distrusă puterea de a porunci, îi este înlăturată puterea lui de a condamna. Dacă un răufăcător este în temniţă cum poate şti că prinţul l-a iertat? Când vine o strajă şi-i dă jos lanţurile şi cătuşele şi îl eliberează din temniţă. Doar atunci poate şti că este iertat. De aceea, cum vom şti noi că Dumnezeu ne-a iertat? Doar dacă lanţurile şi cătuşele păcatelor noastre au fost frânte putând să trăim liberi după voia lui Dumnezeu. Acesta este binecuvântatul semn al iertării noastre! ” (Thomas Watson)

„Mişcarea este cel mai bun indiciu la vieţii. Cel ce îşi poate mişca mădularele nu poate fi mort. Picioarele sufletului sunt sentimentele pe care le are. Nu ai descoperit la tine o ură faţă de păcatul în care ai fost târât? Nu ai descoperit la tine o întristare reală a inimii tale, din cauza indispoziţiei de a face bine? Fără o mântuire adevărată aceste sentimente nu ar exista” (Joseph Hall)

„Un alt semn al credinţei reale şi al mângâierii date de ea este că, cei ce au gustat-o, nu pot fi niciodată săturaţi, ci întotdeauna o doresc mai mult şi trudesc mai mult pentru ea” (Ezekiel Culverwell)

„Nici un credincios nu ar trebui să se mulţumească să spere şi să creadă că este mântuit. El ar trebui să-i ceară Domnului o deplină asigurare pentru ca speranţele de mântuire să devină pentru el certitudini” (C.H.Spurgeon)

Am căutat-o dar n-am găsit-o…
„Poate ai fost mai doritor să dobândeşti siguranţa (mântuirii) şi roadele ei, care sunt bucuria, mângâierea sau pacea, decât ai fost să dobândeşti sfinţenia şi caracterul care să te asemene cu Dumnezeu şi să-ţi asigure părtăşia cu El. S-ar putea ca cererile tale de a avea siguranţă să fie pline de zel şi de intensitate, pe când cererile tale de sfinţenie, de apropiere şi de asemănare cu Dumnezeu să fie rare şi anemice. Dacă aşa stau lucrurile, nu este de mirare că-ţi lipseşte siguranţa! Siguranţa asigură mângâierea ta, dar sfinţenia asigură cinstea lui Dumnezeu. Sfinţenia („cei ce vor să fie fericiţi trebuie mai întâi să fie sfinţi”, a mai spus cineva) omului reprezintă acum cea mai mare fericire a lui, iar în ceruri fericirea cea mai mare a omului va fi sfinţenia lui perfectă” (Thomas Brooks)

„Braţul raţiunii este prea scurt pentru a pune mâna pe comoara siguranţei (mântuirii)” (Thomas Brooks)

„O bine întemeiată asigurare este întotdeauna slujită de trei fecioare: dragostea, umilinţa şi bucuria sfântă” (Thomas Brooks)

„Nu se pot avea semne perfecte ale siguranţei dacă nu se văd semnele perfecte ale mântuirii” (Thomas Brooks)

„Evanghelia este baza siguranţei credinciosului, în timp ce Duhul Sfânt este cauza ei” (J.C.P.Cockerton)

„Teama de a cădea şi siguranţa mântuirii sunt surori vitrege”

„Înţeleasă din punct de vedere biblic, doctrina siguranţei îl ţine pe sfânt în vârful degetelor” (J.A.Motyer)

„Asigurarea credinţei nu se dobândeşte prin faptele legii. Ea este o virtute evanghelică şi ne este oferită doar prin Evanghelie” (C.H.Spurgeon)

Beneficii/roade ale siguranţei mântuirii/veşnice
„A fi într-o stare de har îi va aduce omului multă bucurie după această viaţă, dar a se descoperi pe sine în această stare îi va aduce bucurie atât în această viaţă cât şi în cea care va urma. Îl va face să fie binecuvântat de două ori, binecuvântat în ceruri şi binecuvântat în propria lui conştiinţă” (Thomas Brooks)

„Siguranţa lucrurilor veşnice îl va face pe un suflet să cânte de bucurie lipsit de griji, aşa cum ne spune martirul: „Sufletul meu este pus la odihnă, somnul mi-e dulce la sânul lui Hristos. Voi cânta de bucurie şi nu voi avea griji… ” (Thomas Brooks)

„Dacă o inimă plină de dragoste nu are frică de ziua judecăţii, ei nu-i va fi frică nici de cădere” (John Cotton)

„Un suflet aflat în siguranţă nu va vrea să meargă în ceruri neînsoţit” (Thomas Brooks)

„Există o răsplată nu numai în păzirea poruncilor Sale ci şi pentru păzirea lor (Psalm 119:11). Pentru 13 ani de temniţă, Iosif a avut cinstea de a trăi regeşte timp de 4 ani. Pentru cei 7 ani de izolare, David a avut o glorioasă domnie neîntreruptă de 40 de ani. Pentru că a stat câteva ore printre lei, Daniel este înălţat mai presus de 120 prinţii… O, suflete nesigur, roagă-te serios, luptă-te pentru siguranţa ta şi răsplata îţi va fi pe măsura strădaniilor tale” (Thomas Brooks)

„Creştinul sigur înseamnă mai multă acţiune decât noţiune, mai multă dovadă decât bravadă, mai multe fapte decât cuvinte, mai multă trudă decât vorbă… ” (Thomas Brooks)

„Siguranţa şi mângâierea sunt de dorit, dar rodnicia este absolut necesară…Motivul pentru care Domnul ne oferă mângâierea şi siguranţa iubirii Lui este pentru a avea bucurie în slujirea Sa, pentru a ne încuraja în lucrarea Lui şi pentru a ne angaja cu totul inimile în acestea” (David Clarkson)

„Dându-i siguranţa veşniciei Dumnezeu l-a făcut pe David neînfricat şi nepăsător” (Thomas Brooks)

„După slava lui Dumnezeu cea mai mare dorinţă pe care o putem avea este propria noastră mântuire iar cea mai plăcută experienţă este siguranţa mântuirii noastre…Toţii sfinţi se vor bucura de cer când vor pleca de pe pământ, doar câţiva se bucură de el câtă vreme se află pe pământ” (Joseph Caryl)

„Siguranţa ne va ajuta în toate îndatoririle noastre creştine. Ne va înarma împotriva ispitelor, va răspunde tuturor obiecţiilor şi ne va susţine în orice situaţii… ” (Edward Reynolds)

„Doar cel ce este sigur de dragostea lui Dumnezeu umblă drept înaintea Lui” (Thomas Manton)

„Siguranţa mântuirii îl face pe un copil al lui Dumnezeu să creadă că cea mai importantă afacere a vieţii este încheiată, cea mai mare datorie, achitată, boala cea mai mare, vindecată şi sacrificiul cel mai mare, o lucrare isprăvită” (J.C.Ryle)

Celor ce aţi ascultat aceste citate ale puritanilor despre siguranţa mântuirii vă reamintesc că ele nu pot înlocui cuvintele Scripturii. Vă îndemn să descoperiţi din care pasaje biblice s-au inspirat autorii lor (temă pentru acasă) şi poate în urma auzirii cuvintelor lui Dumnezeu veţi putea şi voi la rândul vostru să spuneţi împreună cu apostolul Ioan (1 Ioan) „ştim”, care este expresia unei extraordinare asigurări pe care Ioan o dobândise personal:

Ştim…
„că îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui” (2:3) „dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui D-zeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El” (2:5) „…dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea aşa cum este” (3:2) „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă pentru că iubim pe fraţi…” (3:14) „ştim că ne ascultă…ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut „(4:15) „ştim că oricine este născut din D-zeu nu păcătuieşte…ştim că suntem din D-zeu şi că toată lumea zace în cel rău…ştim că Fiul lui D-zeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui… ” (5:18-20) „V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui D-zeu, aveţi viaţa veşnică” (5:13)

Care este voia tatălui? Ca Isus să nu piardă pe niciunul dintre cei ce crezând în El, au venit la El, şi-au încredinţat destinele eterne în Mâna Lui. La care mai putem adăuga şi că voia Lui este să cunoaştem şi să trăim în această binecuvântare a siguranţei veşnice!

Concluzia principală: Ca şi Pâine a lui D-zeu, ca şi hrană spirituală, Isus oferă credincioşilor această asigurare a mântuirii şi a păstrării lor de către El!

2. Prejudecata iudeilor: 41-42

Acest pasaj ne descoperă motivul pentru care Iudeii l-au respins pe Isus Hristos.

Sistemul lor pământesc de valori i-a împiedicat să vadă adevărata valoare a lui Isus. Judecând după standardele exterioare şi omeneşti ei nu l-au putut accepta/recunoaşte pe Isus ca fiind trimis de D-zeu. Cu atât mai puţin să fie Mesia lor!

Un tâmplar, dulgher din nazaret? Reacţia lor la afirmaţiile profunde a lui Isus, că ar fi Pâinea Vieţii, Pâinea lui D-zeu, Pâinea care se coboară din Cer, a fost aceea de a evidenţia că El era doar fiul unui tâmplar din Nazaret pe care l-au văzut cu ochii lor cum a crescut în Nazaret. Au fost incapabili să înţeleagă cum un muncitor care provenea dintr-o familie săracă putea să fie un mesager special al lui D-zeu. De fapt, Însuşi Mesia Israelului!

Prezentă şi astăzi. Această prejudecată este exercitată şi-n zilele noastre! Ca şi cum averea şi poziţia socială sunt cele ce determină chemarea de către D-zeu a unui om!

Asta este ceea ce Iudeii au făcut. Aceasta a fost greşeala lor: au neglijat mesajul lui D-zeu pentru că l-au dispreţuit pe aducătorul lui!

El a fost într-adevăr o „piatră de poticnire” pentru ei

Definiţia cuvântului: „skandalon” – descrie declanşatorul capcanei pe care este aşezată momeala şi care dacă este atinsă prinde victima în captivitate. De asemenea, mai descrie o piatră pusă în drum cu scopul de a împiedica înaintarea – imaginea unei gropi săpate în drum şi acoperită cu crengi!

În NT „skandalon” este întotdeauna folosit în mod metaforic şi de regulă pentru a descrie ceva care stârneşte prejudecata sau devine o piedică, o oprelişte pentru alţii. În NT vedem că Hristos este considerat de către unii ca fiind piatra de poticnire (Mat.21:42, Luca 2:34, Fapte 4:11) sau de către alţii ca fiind însăşi temelia credinţei (1Petru 2:4-7, Mat.7:24-25).

Ceea ce ne spune nouă că în viaţa, lucrarea şi persoana Fiului lui D-zeu se poate găsi ori motiv de credinţă, ori de necredinţă. Că pentru unii, viaţa, moartea şi învierea lui Hristos pot inspira încredere sau pot stârni opoziţie, împotrivire, indignare (mai ales în cei neprihăniţi de sine!). De felul în care ne apropiem de acestă „piatră” se hotărăşte dacă vom merge în viaţă veşnică sau în moarte veşnică. De atitudinea noastră faţă de piatra care Hristos este depinde relaţia noastră cu D-zeu. A găsi un motiv de poticnire, a ne împiedica în Isus reprezintă exact opusul credinţei (1 Petru 2:4, Evrei 11:6), dar credinţa este ceea care biruieşte „piatra de poticnire” care se află în Evanghelie, pentru că necredincioşii vor găsi întotdeauna o pricină de poticnire pe când creştinii îşi află chiar mântuirea şi binecuvântarea!

Aplicaţia: Noi trebuie să avem grijă să nu săvârşim aceeaşi greşeală ca şi ei. D-zeu poate folosi vase aparent neînsemnate în lumea aceasta pentru a-şi comunica mesajul Său.

Contrar tendinţei actuale de a da greutate mesajului Evangheliei dobândind notorietate şi prestigiu în lume obţinând o diplomă în teologie, doar ca mesajul să fie primit mai uşor (?!), personal văzând această prejudecată a Iudeilor nu cred că este necesar. În plus sunt prea multe cazuri în care oameni care au crezut că trebuie întâi să se afirme pe plan social pentru a putea predica Evanghelie cu autoritate, s-au distins printr-o compromitere a mesajului ei!

Dar, recunosc că echilibrul este necesar în această privinţă. Ceea ce este necesar este ca creştinii să fie destoinici pentru orice lucrarea bună (2 Timotei 3:17). Echiparea spirituală este necesară celui ce este trimis să predice Evanghelia.

3. Atracţia divină: 43-47

4. Mâncarea nepieritoare care dă viaţa veşnică: 48-51

5. Cearta iudeilor: 52

Iudeii s-au contrazis între ei. S-au înfierbântat atât de tare în argumentele lor încât nici nu le-a trecut prin cap să lase decizia pe seama lui D-zeu. Fiind atât de preocupaţi în a spune tuturora ce cred ei despre Isus şi care este părerea lor, au omis să fie la fel de preocupaţi în a afla părerea lui D-zeu despre Isus. Aceasta este „cearta” care continuă şi-n zilele noastre! Părerea lui D-zeu despre Isus limpede exprimată în Scripturi este ignorată!

Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

https://sites.google.com/site/crestinadevarat/mantuire/ce-trebuie-sa-fac-ca-sa-fiu-mantuit

Temnicerul din Filipi (Macedonia) a întrebat pe Pavel și pe Sila: …„Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? (Fapte 16:30), iar în vrs. 31 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.

Aceasta este ceea ce trebuie să faci ca să fii mântuit, credință în Fiul lui Dumnezeu (Ioan 3:16-18, 36; Romani 5:1). Pentru că Scriptura spune: Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Romani 3:23), şi Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar (Romani 3:10).

Isaia 53:6 spune: Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, şi în capitolul 64, versetul 5, găsim scris: Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiţi?

Fiecare dintre noi are nevoie de mântuire, fiindcă Biblia spune că toţi au păcătuit şi s-au abătut de la adevăr. Astfel, la Romani 3:12 este scris: Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, şi pentru că nu au ascultat de adevăr, Dumnezeu, a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…” (Fapte 17:31).

Astfel că, Dumnezeu va judeca lumea, şi fiecare va fi judecat după faptele lui, (Romani 2:6) iar toţi cei ce nu sunt mântuiţi vor fi aruncaţi în gheenă (iazul de foc) Apocalipsa 20:11-15, acolo vor fi munciţi zi şi noapte (Isaia 66:24 şi Marcu 9:43-48). Adevărul este că fiecare persoană are nevoie de mântuire.

Dar nu toţi vor fi mântuiţi, după cum este arătat în capitolul 9 din Romani:

 • Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui. (Romani 9:27-28)

Acest lucru este adevărat nu numai pentru Israel, ci pentru întreaga omenire:

 • Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini Sunt cei ce Sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns: „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea, (Luca 13:23)

şi tot astfel în Matei:

 • Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi Sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini Sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

Deci, aşa cum s-a arătat mai sus, poate că aţi mai auzit (sau citit) despre aceste lucruri, dar trebuie bine înţeles, şi nimic din Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie luat cu uşurinţă, căci sunt mulţi învăţători mincinoşi şi lideri religioşi care nu vorbesc adevărul ci dimpotrivă duc oamenii în rătăcire cu învăţăturile lor false. Iată, de exemplu, ce ne este arătat la 2 Petru 2:1

 • „În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.”

Astfel că trebuie să cerem duh de discernământ, ca să putem vede bine ce este de la Dumnezeu şi ce nu. Cel rău caută să-i ţină pe oameni în ignoranţă prin schimbarea sau înăduşirea adevărului ca să nu vină la Dumnezeu și să fie mântuiţi. De aceea: „mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani 1:18)

Ce îngrozitor va fi atunci când în ziua morţii cei mulţi, care credeau că sunt mântuiți şi sperau că vor venii în prezența lui Dumnezeu, vor afla surpriza . . . că vor fi aruncaţi în iazul de foc. Luca 13:24-27 o arată foarte bine, iar în vs 28 este scris cum va fi acolo: Va fi plânsul şi scrâșnirea dinţilor, când veţi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară.

În general, creştinii falşi sunt oamenii care merg pe această cale lată („lată este calea„) și sunt pierduţi deoarece sunt departe de ceea ce este nevoie pentru a fi mântuiţi. Ei vor da un răspuns răstălmăcit la întrebarea de mai sus, „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pentru că, ei sunt cei ce strecoară erezii nimicitoare (2 Petru 2:1) şi înşelătoare. Totuși, răspunsul poate fi în cuvântul identic cu cel din Faptele Apostolilor 16:31, dar ceea ce se înţelege prin răspunsurile lor este în general foarte diferit decât este în adevăr.

1. Credinţă adevărată

Am văzut din cele de mai sus că trebuie să crezi în Isus Hristos. Ce înseamnă aceasta?

Înseamnă să crezi în El, adică să ai încredere în El, să nădăjduieşti în El, să depinzi de El.

Psalmi 2:12 spune: Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câți se încred în El!

Iar la 1 Petru 3:15, găsim scris: Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn . . .

Adevărata credinţă este o încredere totală în Dumnezeu (Isus Hristos), încredere şi nădejde în harul şi mila Lui. (Ps.52:8;147:11) ştiind că nimic bun nu este în mine sau în tine (Isaia 57:15; 66:2) şi Ps 16:1.

La Romani 7:18, este spus: Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, . . .

El ne mântuieşte, nu prin faptele noastre (Tit 3:5), ci numai prin încrederea în Dumnezeu, încredere ce a fost arătată prin credinţa în Isus Hristos.

Filipeni 3:9, spune: şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.

Şi cum se manifestă această credinţă în Isus Hristos?

Prin: faptele credinţei, aşa cum vedem în Iacov 2:14-26. Fraţii mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?…..

Mântuirea nu se moşteneşte, aşa cum greșit cred unii, ba chiar alţii sunt mulţumiţi să spună că ei s-au născut într-o familie de pocăiţi, iar aceasta cred ei, că este suficient. Este clar că această învățătură nu vine de la Dumnezeu ci de la diavol, deoarece Biblia spune în Ezechiel 18:20 „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el.”

Acum trebuie să înţelegi că nu se poate să ai credinţă şi să nu ai fapte, altminteri eşti un nesocotit, vers 20 o spune foarte clar, deci nu poţi spune că tu crezi în Dumnezeu fără să ai o viaţă sfântă (curată).

Iată câte ceva despre fapte bune: 1Corinteni 6:9; Tit 2:11-14; Efeseni 2:10

 • Căci noi Suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Adevărata credinţă se trăieşte în neprihănire Romani 10:10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, iar Romani 3:22 spune: Şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. De aici se înţelege că neprihănirea lui Dumnezeu este peste cei ce trăiesc în neprihănire. Şi cei ce răspund chemării lui Isus, care ascultă de El prin credinţă şi se botează (Marcu 16:16), după cum tot la fel a fost cu cei ce au crezut în Domnul Isus prin predica lui Petru: Fapte 2:38 „Pocăiţi-vă” le-a zis Petru „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Cei ce nesocotesc această poruncă a botezului, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu (Proverbe 17:11), după cum este arătat şi în 2 Tesaloniceni 1:8, astfel că ei nu vor primi iertarea păcatelor, ci osânda lui Dumnezeu. Nu, că apa ar mântui pe cineva, ci cufundarea în Isus Hristos şi mărturia unui cuget curat, aşa cum este arătat în 1 Petru 3:21, anume: Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.

Aceasta deci, se face prin credinţă iar cel ce se botează o face din încredinţare, şi astfel el o face în ascultare de poruncile lui Dumnezeu.

 • Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. ( Evrei 11:6)

2. Mântuirea nu o avem decât prin Isus Hristos; adevăratul Isus Hristos

Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu Sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Deci, credinţa trebuie să fie în Domnul Isus Hristos (Fapte 16:31), adevăratul Hristos (Unsul-Mesia) şi nimeni altul, cum ar fi de exemplu Isus zis Iust: (Coloseni 4:11), chiar dacă şi el era lucrător pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Deci, în nimeni altcineva, oricine ar fi el.

În 2 Corinteni 11:4, Pavel vorbeşte despre uşurinţa cu care cei ce practică religii (ca de ex. mormonii, martorii lui Iehova, budiştii, hinduiştii, ateiştii, etc, şi chiar din numărul celor ce-şi zic creştini dar care practică un „creştinism fals”, acceptă un alt Isus) aşa cum este arătat clar în 2 Timotei 3:1-5.

 • Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Prin urmare, este de înțeles că de astfel de oameni trebuie să te depărtezi şi să nu ai de-a face cu ei. Trebuie să înţelegem de asemeni, că nici-o religie nu mântuieşte, ci numai Isus; deoarece în Fapte 4:12, este scris:

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Iar în 2 Timotei 4:3 este scris,

 • Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (citeşte şi 2 Petru 2:1)

Toţi aceştia rostesc numele Isus Hristos şi vorbesc de el, dar nu de Cel adevărat. Deci, dacă cineva crede în „Isus”, dar nu în Domnul Isus Hristos (Mântuitorul) din Biblie, nu este mântuit (Ioan 14:6; Fapte 4:12).

Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi înseamnă că este deopotrivă cu Dumnezeu (Ioan 5:18, înseamnă de asemeni că El este Dumnezeu (Ioan 1:1;18; Filipeni 2:6; Tit 2:13; 1Ioan 2:23). El este „om” (1Timotei 2:5; Luca 24:39) şi desigur . . . unul din cei doi oameni (Ioan 8:17-18).

El deci, este Dumnezeu şi om (Coloseni 2:9; 2 Ioan7). Adevăratul Isus Hristos este „adevărul” (Ioan 14:6) şi „înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24, 30; Luca 11:49; Matei 23:34) şi El este „cuvântul lui Dumnezeu (Logos) Ioan 1:1, 14; Apocalipsa 19:13; Luca 5:1; 8:11; etc.

În 1 Petru 1:23-25, găsim scris că El este şi logos şi rema. Isus este Dumnezeu, El este Cuvântul lui Dumnezeu; deci Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu (Evrei 4:12). Prin urmare, dacă Domnul Isus este Cuvântul lui Dumnezeu, adică „Scriptura” (Galateni 3:8), putem spune că cei ce cred în El cred în Scriptură (Biblie), şi spunând: Crede în Domnul Isus (Fapte 16:31) este la fel cu a spune: „Crede în cuvântul lui Dumnezeu,” deoarece cuvântul lui Dumnezeu mântuieşte (Mat 4:4; Iacov 1:21; 1 Petru 1:22-23).

Astfel că, mântuirea vine prin credinţă în Domnul Isus Hristos, care este cuvântul lui Dumnezeu.

Adică ceea ce spune Dumnezeu; Romani 4:3 zice, Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”

Deci, lui Avram i s-a socotit ca neprihănire, deoarece a crezut pe Dumnezeu; prin urmare se poate spune că el a fost mântuit pentru că a crezut ceea ce Dumnezeu a zis: Geneza 15:5 Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri”. Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta.” Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.

Avraam a crezut chiar dacă părea absolut imposibil (Romani 4:18-22), iar în Luca 1:37 găsim scris întărirea celor spuse: Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.Avraam, crezând pe Dumnezeu a crezut în Hristos pentru că El este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cel mântuit trăieşte prin credinţă şi umblă prin credinţă.

 • Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, Sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, Sunt veşnice. (2 Corinteni 4:18)

3. Adevărata mântuire

După ce este mântuit, credinciosul trăieşte o viaţă curată în neprihănire şi nu păcătuieşte (Ioan 8:31-36 ;1 Ioan 1:5-6; 2:3-5)

Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. (1 Ioan 3:4-9)

Se poate vedea bine, că nu este ca şi având o asigurare ci se înţelege clar că el are păcatele iertate şi că a scăpat de plata păcatului care este moartea (Romani 6:14), fiindcă este salvat de sub puterea lui Satan (Fapte 26:18; Efeseni 2:1-5; Coloseni 1:13). Însă, asta nu înseamnă că el este fără păcat (1 Ioan 1:7-10), dar, că nu mai trăieşte ca mai înainte după cum vroia sau gândea el, ci după adevăr, adică după „cuvântul lui Dumnezeu”, aşa cum a spus Isus: Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu Sunteţi din Dumnezeu. (Ioan 8:47 şi Matei 7:21-27).

Adevărata mântuire înseamnă să fii mântuit de păcat şi de orice greşeală, iar aceasta nu numai în viaţa care are să vină ci chiar aici şi acum. Cei ce învaţă pe alţii diferit, schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu (Iuda 4 şi în 1 Timotei 6:3).

Iată dar ce mai găsim scris la 1 Ioan 5:4,

 • pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea, şi cel rău nu se atinge de el, vs.18.

Astfel că este ne-adevărat şi stupid să se înveţe că cineva poate fi salvat de sub puterea păcatului şi de Satana şi totuşi să mai fie prins în capcana păcatului şi a Satanei. Evlavia este o putere în viaţa unui credincios adevărat, pentru a depăşi păcatul şi înşelăciunea Satanei.

1 Ioan 5:4, spune: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.” şi de asemeni la 1 Ioan 5:18 este zis: „…Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.

Mântuirea deci, face o făptură nouă (2 Corinteni 5:17; Galateni 6:15), iar cei ce cred, sunt născuţi din nou (Ioan 3:3-6; 1 Petru 1:3), adică născuţi din Dumnezeu (Ioan 1:12-13; 1 Ioan 3:9; 5:4).

Deci, aceasta este transformarea din moarte spirituală în viaţa spirituală, după cum este scris la Efeseni 2:1-5,

 • Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har Sunteţi mântuiţi).

4Care a fost preţul? Ce a costat?

Mântuirea, a costat viaţa Domnului Isus:

 • Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi. (Romani 5:6-10, şi 1 Corinteni 15:3).

El a vărsat sângele Său Însuşi (Coloseni 1:20) şi a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire (1 Petru 2:24 ), şi mai este zis:

 • Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Corinteni 5:21)

Hristos deci, a plătit preţul răscumpărării (1 Petru 1:18). Prin urmare, cei ce cred în El, sunt „socotiţi neprihăniţi, fără plată” (Romani 3:24).

În Efeseni 2:8-9, găsim scris: ”Căci prin har ati fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Vedem deci, că, chiar şi credinţa de a crede în Hristos este „darul lui Dumnezeu”.

Şi putem înţelege clar că viaţa veşnică este darul lui Dumnezeu (Romani 5:15-18; 6:23), şi că nu este primit pentru merite şi nici ca o răsplată pentru care am lucrat (Efeseni 2:1-9; Romani 4:1-5).

În realitate mântuirea nu este din voinţa omului, ci a lui Dumnezeu, deoarece am primit o naştere nouă: născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:13)

Toţi cei ce învaţă că omul l-a ales pe Dumnezeu prin însuşi voia lui, şi că omul s-a întors la Dumnezeu şi nu că Dumnezeu a făcut aceasta (Proverbe 16:9; 20:24); învaţă sau predică o altă evanghelie, evanghelia faptelor care este contrar cu Romani 9:11-16; şi Efeseni 2:1-10.

Acum, dacă înţelegem că Hristos a plătit preţul şi că viaţa veşnică este un dar, că nu se primeşte prin fapte, ca să nu se laude nimeni, înseamnă oare că pe credincios nu-l costă nimic?

Ba, dimpotrivă … căci, dacă într-adevăr înţelegem că am fost cumpăraţi cu un preţ prin Hristos, se înţelege că cel mântuit (credinciosul) a predat totul lui Hristos (Filipeni 3:8), chiar şi trupul său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu Sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care Sunt ale lui Dumnezeu. (1 Cor. 6:19)

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. (2 Cor. 5:15) Căci, El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24) Iar în următorul pasaj din Luca, Isus îndeamnă mulţimea ce venea după El, să ştie bine ce-i va costa dacă vor să-L urmeze:

„Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea, să înceapă să râdă de el, şi să zică: „Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi.” Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu. (Luca 14:26-33)

Înţelegem dar, că este un preţ, pentru toţi cei ce-L urmează pe Domnul Isus Hristos. Deci, ce-i costă …?

Totul, tot ce au, după cum este scris în Filipeni 3:8 Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristosciteşte şi Matei 13:44-46.

Tot astfel, Isus a zis în Marcu 8:34-36

 • „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei, o va mântui. Şi ce foloseşte unui om să câștige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Citeşte şi Luca 23-25.

Putem vedea astfel, că sunt mai multe moduri de a răspunde la întrebarea: Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

Asta nu înseamnă că sunt mai multe căi de mântuire (Ioan 14:6), dar Scriptura răspunde la această întrebare în diferite feluri.

De exemplu în Psalmul 15, se pune aceiaşi întrebare, dar într-un mod diferit. Psalmi 15:1 (Un psalm al lui David.)

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Altfel spus, cine va locui cu Dumnezeu?… Sau, cine va merge în rai?…

Răspunsul? Psalmi 15:2

 • Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-şi dă banii cu dobândă, şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.

Tot astfel găsim scris în Psalmi 24:3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt?

Răspunsul? Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună, şi nu jură ca să înşele (Psalmul 24:4). Un astfel de om (femeie) poate să meargă în rai, căci în Psalmul 24 se arată că neprihănirea lui Dumnezeu, o are: „cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată” Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Psalmi 24:5)

De asemeni, un alt răspuns îl găsim şi în Noul Testament: 1 Corinteni 6:9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?

Şi-n Isaia 55:6-7 găsim un răspuns la „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând”. Este exact ca şi cum s-ar fi spus „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Fapte 16:31), deoarece un credincios adevărat va căuta pe Domnul câtă vreme se poate găsi, şi-L va chema, câtă vreme este aproape.

Şi-n Evrei 11:6 de asemenea găsim răspuns la „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Ce ne învaţă acest verset de mai sus?

Că Dumnezeu, trebuie căutat cu stăruinţă, după cum ne este arătat în Proverbe 2:1-5,

 • Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

A găsii „Cunoştinţa lui Dumnezeu”, înseamnă a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi este egal cu a avea viaţa veşnică (Ioan 17:3). Iar ce-i scris în Isaia 55:6-7, este pus în lumină în Proverbe 2:1-5.

Cu alte cuvinte, este nevoie să înţelegi că trebuie să cauţi stăruitor înţelepciunea ca să fii mântuit, căci Domnul este înţelepciune (1 Corinteni 1:24, 30). Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului şi le-a aşezat vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor „ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bâjbâind, cu toate că nu este departe de fiecare din noi”. (Fapte 17:27)

Dar, cei ce nu caută înţelepciunea vor fi omorâţi, şi nebunia lor îi va pierde (Proverbe 1:32).

De altfel şi 1 Petru 3:10-11, dă răspuns la „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” „Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău, şi buzele de la cuvinte înşelătoare. Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s-o urmărească. Căci ochii Domnului Sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

Cei ce fac răul vor merge în iad (Psalmi 11:6; Apocalipsa 21:8). Prin urmare, trebuie să ne înfrânăm limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare, trebuie să ne depărtam de rău şi să facem binele.

Tot astfel apostolul Pavel i-a explicat împăratului Agripa cu privire la neamuri; că trebuie, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. (Fapte 26:20)

Şi Romani 10:9-10, răspunde la întrebare: Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.

Mărturisirea, că î-L faci Domn al tău pe Isus este chiar „Domnul Isus”. Cu alte cuvinte, supunerea o faci către singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, după cum este scris în; 1 Timotei 6:15.

O astfel de trăire nu mai este în vrăjmășie cu Dumnezeu, (Coloseni 1:21) căci trăim pentru Domnul, iar rezultatul duce la mântuire.

 • În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi Suntem ai Domnului. (Romani 14:7)

Cei ce nu trăiesc pentru Dumnezeu vor merge în iad, după cum este arătat în Romani 2:8-9

 • … şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.

Ca să fii mântuit, trebuie să trăieşti pentru Hristos şi nu pentru tine, şi să asculţi de adevăr (Romani 2:8; Ioan 14:6).

La fel şi în 2 Tesaloniceni 2:10, este arătat ce trebuie făcut ca să fii mântuit. Acolo, este scris că unii sunt pe calea pierzării fiindcă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

Deci, în primul rând trebuie să asculţi de adevăr, apoi nu numai să asculţi ci să-l şi iubeşti (Marcu 12:30; Ioan 14:6). În Evrei 12:14 scrie: Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

Dacă, nu ai pacea şi sfinţirea, nu-L poţi vedea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, viaţa ta trebuie să fie sfântă şi curată, dacă vrei să fii mântuit (1 Timotei 1:9; 2 Timotei 3:2; 1 Corinteni 6:9).

Matei 6:14-15, arată că trebuie să fim iertători,

 • Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. (şi Matei 18:21-35; Marcu 11:25-26)

Este descoperit de asemeni în Evanghelia veşnică; că trebuie să ne temem de Dumnezeu, Lui să-I dăm slavă şi numai Lui să ne închinăm: Apocalipsa 14:6 Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!

Tot astfel în Apocalipsa 14:12, ne este arătat că sfinţii trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus şi să se curățe-ască: Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate! Afară Sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! (Apocalipsa 22:14)

O altă traducere spune: „Ferice de cei ce împlinesc poruncile ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!…”

De asemeni găsim şi-n Psalmi 103:17-18,

Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.

În sfârşit, se poate adăuga, că trebuie să păstrezi credinţa până la sfârșit, altfel mergi în iad.

Isus spune în Matei 24:13, Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit.

Evrei 3:6 Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui Suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

Apoi la Evrei 3:12-14, este zis: Şi, Luaţi seama, deci, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi” pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început.

Putem găsii referinţe şi la 1 Corinteni 15:1-2 şi Coloseni 1:21-23. Toate acestea (păstrarea credinţei, sfinţenia, trăirea pentru Dumnezeu, etc.) sunt faptele pe care trebuie să le avem, iar ele sunt rezultatul credinţei în Hristos (Iacov 2:14-26).

Astfel credincioşii lucrează (duc) până la sfârșit mântuirea, cu frică şi cutremur (Filipeni 2:12), dar nu pentru că ei se încred în neprihănirea lor, ci în a lui Dumnezeu: Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea, după cum este arătat în Filipeni 2:13.

Iar în Romani 3:22 scrie despre „neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos. Deci, cei mântuiţi nu ascultă de străini ci numai de Isus Hristos, aşa că ei: Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. (Ioan 10:5)

Credinţa şi ascultarea merg mână în mână, aşa cum vedem în Evrei 3:18-19.

Concluzia?

Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu, altfel Îl faci mincinos.

1 Ioan 5:10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

Tradus din cartea „Not taught” by Darwin Fish

Vasile Sanda

Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu

https://www.everystudent.ro/a/cunoasterea.html

 Afla principiile care stau la baza relatiei noastre cu Dumnezeu

Cum poţi începe o relaţie cu Dumnezeu? Aştepţi să te lovească un fulger? Te dedici ca de-acum încolo să faci fapte bune, virtuoase sau religioase? Sau devii o persoană mai bună… astfel încât Dumnezeu să te poată accepta? Ei bine, NICI UNUL dintre aceste lucruri nu-ţi aduce aşa ceva. În Biblie Dumnezeu ne-a arătat clar cum Îl putem cunoaşte. Iată în continuare cum poţi începe o relaţie personală cu Dumnezeu… chiar acum…

Principiul unu: Dumnezeu te iubeşte şi are un plan minunat cu viaţa ta.

Dumnezeu te-a creat. Dar nu numai te-a creat, ci te şi iubeşte… atât de mult încât doreşte să-L cunoşti acum şi să-ţi petreci veşnicia alături de El. Iisus a spus: „ Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”1

Iisus a venit pentru ca fiecare dintre noi să Îl poată cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu în mod personal. Numai Iisus poate da sens vieţii şi poate dărui un scop în viaţă.

Ce ne împiedică să-L cunoaştem pe Dumnezeu? …

Principiul doi: Noi toţi păcătuim şi păcatele noastre ne despart de Dumnezeu.

Adevărul este că toţi simţim această despărţire… este o depărtare de Dumnezeu pricinuită de păcatele noastre. Biblia ne spune: „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui….”2

În adâncul sufletului nostru putem simţi indiferenţă faţă de Dumnezeu şi căile Sale sau răzvrătire făţişă… Orice ar fi, este o dovadă a ceea ce Biblia numeşte „păcat”.

Păcatul aduce moarte în viaţa noastră – despărţirea spirituală de Dumnezeu.3 Chiar dacă facem mari eforturi ca să ne apropiem de Dumnezeu, acestea sunt sortite eşecului.

Imaginea aceasta arată ce mare este prăpastia dintre noi şi Dumnezeu. Săgeţile ilustrează strădaniile noastre de a ne apropia de Dumnezeu. Putem încerca să facem fapte bune sau să câştigăm aprobarea lui Dumnezeu printr-o viaţă decentă sau o filozofie de viaţă morală. Însă strădaniile noastre nu pot face să dispară păcatele noastre…

Cum trecem peste această prăpastie? …

Principiul trei: Iisus Hristos este singura soluţie – găsită de Dumnezeu – pentru a ne ierta păcatele. Prin El putem cunoaşte planul lui Dumnezeu cu viaţa noastră şi putem avea parte de dragostea Sa.

Alt adevăr este că merităm să plătim pentru păcatele noastre. Problema este însă că plata păcatului este moartea. Dar Iisus Hristos a murit în locul nostru, din dragoste pentru noi, ca să nu fie nevoie să murim fără Dumnezeu. Pe Cruce Iisus a luat asupra Sa toate păcatele noastre, plătind astfel pentru ele. „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu..”4 „…El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui…”5 Fiindcă Iisus a murit pe cruce în locul nostru, acum nu mai este nevoie să trăim despărţiţi de Dumnezeu din cauza păcatelor noastre.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”6

După ce Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi.7 Astfel ne-a dovedit pentru totdeauna că are dreptul de a promite viaţa veşnică – că este, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu şi singura Cale de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. De aceea a spus Isus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”8

El ne spune cum putem începe o relaţie cu El chiar acum… în loc să ne străduim şi mai tare să ajungem singuri la Dumnezeu. Iisus spune: „Veniţi la Mine….” „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie…”9 Iisus a suferit la Cruce tocmai datorită dragostei care ne-o poartă. Iar acum ne invită să venim la El, ca să putem începe o relaţie personală cu Dumnezeu.

Nu este suficient să ştim ce anume a făcut Isus pentru noi şi ce ne oferă. Pentru a avea o relaţie cu Dumnezeu, trebuie să-L primim în viaţa noastră…

Principiul patru: Fiecare dintre noi trebuia să ia decizia de a-L primi personal pe Iisus Hristos ca Domn şi Mântuitor.

Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”10

Îl putem primi pe Iisus prin credinţă. Biblia spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”11

Să-L primeşti pe Isus înseamnă să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu – după cum a spus chiar El – şi apoi să-L inviţi să te călăuzească şi să te îndrume în viaţă.12 Iisus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.”13

Şi iată chiar invitaţia lui Isus. El a spus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”14

Cum vei răspunde la invitaţia lui Dumnezeu?

Gândeşte-te puţin la aceste două cercuri.


Viaţa dusă pe
cont propriu
 Eul se află la cârma vieţii

 Iisus nu-Şi găseşte loc în această viaţă

 Deciziile se iau şi acţiunile se fac numai sub îndrumarea eului, ceea ce duce adesea la frustrare


Viaţa dusă sub
îndrumarea lui Hristos
 Iisus Se află la cârma vieţii

 Eul este supus lui Iisus

 Persoana respectivă vede influenţa şi îndrumarea lui Iisus în viaţa sa

Care cerc descrie cel mai bine viaţa ta?

Care cerc ai dori să descrie viaţa ta?

Începe o relaţie cu Iisus Hristos…

Îl poţi primi pe Hristos în viaţa ta chiar acum. Nu uita cuvintele lui Iisus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”15 Dacă ai dori să răspunzi invitaţiei Sale, iată cum o poţi face.

Cuvintele exacte pe care le foloseşti pentru a te dedica lui Dumnezeu nu sunt importante; căci El ştie ce intenţii te animă. Dacă nu eşti sigur cum să te rogi, rugăciunea de mai jos îţi poate fi de ajutor:

„Doamne Iisuse Hristoase, vreau să Te cunosc; îmi doresc să vii în viaţa mea. Îţi multumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, ca să mă poţi accepta pe deplin. Numai Tu îmi poţi da puterea de a mă schimba şi de a deveni aşa cum doreşti Tu. Îţi mulţumesc că m-ai iertat şi că îmi dăruieşti viaţa veşnică alături de Dumnezeu. Acum îmi predau viaţa Tie; Te rog să faci ce doreşti cu ea. Amin.”

Dacă ai fost sincer când L-ai rugat pe Isus să vină în viaţa ta, atunci din acea clipă El este în viaţa ta, după cum a promis. Ai de acum o relaţie personală cu Dumnezeu!

Ei bine, te aşteaptă o viaţă întreagă de… schimbări, care te vor ajuta să te maturizezi. Acesta este un proces care are loc pe măsură ce Îl cunoşti tot mai bine pe Dumnezeu citind Biblia, rugându-te şi având relaţii cu alţi copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze!

Tocmai L-am chemat pe Isus în viaţa mea (urmează câteva informaţii utile)…
Am o întrebare…

(1) Evanghelia după Ioan 3:16 (2) Isaia 53:6 (3) Epistola către Romani 6:23 (4) 1 Petru 3:18 (5) Tit 3:5 (6) Evanghelia după Ioan 3:16 (7) 1 Epistolă către Corinteni 15:3-6 (8) Evanghelia după Ioan 14:6 (9) Evanghelia după Ioan 7:37,38 (10) Evanghelia după Ioan 1:12 (11) Epistola către Efeseni 2:8,9 (12) Evanghelia după Ioan 3:1-8 (13) Evanghelia după Ioan 10:10 (14) Apocalipsa 3:20 (15) Apocalipsa 3:20

Cum să-L ai pe Isus ca prieten și Mântuitor în viața zilnică

https://crestinismactiv.ro/relatia-mea-cu-isus

Scris de Barry Couts

Relația mea cu Isus

Barry Couts ne spune cum el L-a cunoscut pe Isus ca un prieten și Salvator în viața zilnică.

Mama mea a devenit văduvă când era în a treia lună de sarcină cu mine, așa că nu l-am cunoscut pe tatal meu. Dar întotdeauna am simțit că Dumnezeu are grijă de mine – acea ființă mai înaltă, mult peste puterile mele, avea mereu grijă de mine. Cred că aceasta se datora mamei mele care credea în Dumnezeu. Mereu am simțit că Dumnezeu este foarte aproape de noi acasă, dar și peste tot unde eram.

Dar când am mai crescut, în special când am ajuns în clasa a șaptea, am înțeles că-mi lipsea ceva. Știam că dacă aveam de gând să continui pe aceeași cale, ca până atunci, urma să ajung ca unul dintre unchii mei care au sfârșit în închisoare și au avut vieți dificile. Alții mi-au spus: „Dacă continui să faci ce faci acum, vei sfârși ca el.” Asta a creat o nevoie în mine pentru că nu voiam să repet greșelile lor; nu voiam să devin un pericol pentru societate.

Cam în aceeași perioadă meream la biserica penticostală din Urbana, iar un predicator de acolo, care se ocupa cu tinerii ne spunea că toată dreptatea noastră este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuia doar să ne cerem iertare și să ajungem la o relație personală cu El. „Tot ce vine de la noi este doar gunoi. Noi trebuie să ne dăm inimile lui Isus!” Asta a atins o coardă sensibilă în mine și am simțit că aveam nevoie de o viață mai adâncă. Și am făcut exact asta – m-am rugat la Isus ca să-mi ierte păcatele, care erau multe, și L-am rugat să vină și să fie Domn în viața mea.

Un prieten care-mi spune adevărul

Nu știam exact ce semnficație avea asta, dar, puțin câte puțin, am început să înțeleg că erau lucruri pe care eu le făceam, care nu erau conform Cuvântului lui Dumnezeu și nu aduceau binecuvântarea Lui. Asta a început să lucreze în mine când eu am realizat că aveam nevoie de o umblare cu El – Isus a început să-mi vorbească despre lucruri din viața mea care trebuiau aliniate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Însă erau lucruri pe care nu puteam să le fac singur, așa că El m-a ajutat.

El a început să-mi dezvăluie propriul egoism – momente când mă gândeam doar la mine însumi, sau când îmi foloseam timpul într-un fel egoist. El mi-a descoperit aceste lucruri. Apoi, după ce îmi expunea propria mea natură, puteam vedea că nu voiam să fiu așa – voiam o schimbare!

Pentru mine, acesta este felul în care Isus mă poate ajuta, ca prieten personal. Este scris că: Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. Proverbe 21:2. În ochii mei proprii, ceva poate părea corect, dar Isus poate decoji suprafața ca eu să văd adevărul. Poate eram motivat de invidie sau răzbunare, deși nu eram conștient de asta, în acel moment. El dezvăluie lucrurile și atunci încep să observ lucruri precum: ceilalți nu erau recunoscători pentru ce le-am făcut, sau nu au spus nimic despre „faptele mele bune,” și mă simțeam nesemnificativ, sau simțeam că nu a fost destul de bine. Dar, de fapt, eu făceam lucrurile acelea pentru oameni, nu pentru Numele Lui.

El poate descoperi motivele mele, prin Cuvântul și Duhul Său, ca eu să mă pot schimba și să nu mai fac lucrurile pentru mine, ci pentru El și pentru alții. Pentru mine acesta reprezintă un prieten adevărat – o persoană care-ți va spune adevărul, ca tu să fii ajutat.

Un prieten care mă poate ajuta să devin bun

Este scris în Evrei 4:15 că Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar fără păcat. El nu a păcătuit niciodată. Tot păcatul a ajuns sub picioarele Lui! Iar datorită vieții de biruință pe care a avut-o, acum poate să ne ajute pe toți cei care suntem ispitiți. Isus poate să ne ajute ca, în loc să ținem tare de voia noastră și să trăim pentru noi înșine și conform plăcerilor noastre, acum putem devenim ucenici adevărați care se neagă pe ei înșiși și își iau crucea. (Luca 9:23). Isus poate să ne ajute dacă noi ajungem la punctul acela că urâm răul din natura noastră – urâm să facem ceea ce este rău.

Sunt lucruri pe care nu vreau să le mai fac căci vreau să ajung la libertatea de a nu mai păcătui. Isus poate să-mi dea acea viață – de fapt în acel moment eu mă nasc. În acel moment eu primesc viață în mine, pentru că Îl cunosc, Îl ascult și încep să gândesc ca El, pentru a deveni mai mult asemeni lui! Nu ca un robot, ci în inima mea, în ființa mea, vreau să fiu bun. Și să ajung la aceasă atitudine este total altceva decât iertarea păcatelor.

Pot ajunge la punctul unde am virtuți, unde eu devin acea persoană care este bună; devine parte din ființa mea să ajut pe ceilalți, să nu privesc critic, ci să binecuvintez. Asta poate Isus să facă – nu doar să-mi ierte păcatele, ci să-mi dea o viață nouă. Eu pot deveni o creație nouă.

Isus vrea să ajung la binecuvântare și la ungere. De aceea este atât de încurajator ce scrie despre pedeapsă. Când sunt pedepsit, aceasta înseamnă că cineva îmi spune cum să fac lucrurile mai bine. Iar motivul pentru care sunt pedepsit sau antrenat este ca să primesc rezultatul final. (1 Corinteni 11:31-32; Tit 2:11-14; Evrei 12:5-11).

Dacă cineva vrea să devină doctor, atunci merge la școala de doctori. Nu poți să vrei să fii doctor și să te duci la școala de clovni, și să speri că, într-o zi vei ajunge doctor. Ai nevoie de școala corectă pentru doctori, iar la fel este și aici. El nu-mi arată lucrule pe care trebuie să le fac pentru ca îmi îngreuneze lucrurile și viața. Ci aceasta este chemarea pe care am primit-o, iar El vrea ca eu să fiu ca El, cu toate virtuțile – bunătate, milă, dragoste, blândețe, răbdare, bunătate, finețe. Dacă mă predau adevărului (Cuvântul lui Dumnezeu) și pedepsei Lui, atunci, puțin câte puțin, voi experimenta ce înseamnă să fiu schiimbat în acel om care El vrea să devin – iar acest lucru mă face fericit.

Deci nu este nimic în neregulă cu mine când El îmi spune adevărul. Adevărul îmi arată ce trebuie să schimb – acest lucru înseamnă că mă apropii de rezultatul final, care este a deveni bun și răbdător – virtuțile. Este important să nu uit asta niciodată. Doar pentru faptul că văd ceva la mine, care nu este aliniat cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu reprezintă un lucru negativ. De fapt, este o oportunitate pentru mine de a fi curățit de faptele pe care le urăsc. Dacă nu sunt de acord cu tendințele mele păcătoase, dacă le resping prin puterea Duhului Sfânt, pot să merg mai adânc în lucrurile pe care le vreau – virtuțile. Deci nu trebuie niciodată să devin descurajat când văd cum sunt ca persoană, pentru că El vrea să mă conducă afară din acel lucru și să devin curat!

Un prieten căruia îi pot spune absolut tot

Când mă gândesc la relația mea presonală cu Isus, ea reprezintă, practic, totul! Nu există nimic din timpul zilei despre care nu L-aș putea întreba. Niciodată nu-mi este greu să cer ajutor sau călăuzire, oricare ar fi provocarea. Poate ajunge atât de simplu până la dificultăți de a găsi cheile de la mașină sau că am pierdut ceva. Atunci mă rog în simplitate: „Isus, știi că trebuie să plec la muncă, sau că trebuie să merg undeva, și nu-mi pot găsi cheile. Te rog ajută-mă; fă ceva ca să-mi găsesc cheile.” Și continui să caut. Până astăzi, nu a trebuit niciodată să sun la lăcătuș pentru o cheie nouă. Nu pentru că nu am pierdut niciodată cheile, dar întotdeauna am putut să le găsesc. Este amuzant, dar chiar și în detaliile mici ale vieții, nu sunt lucruri prea mici despre care să nu vorbim cu Isus, sau cereri prea mici pe care să nu I le putem aduce. Și, ca bărbat, ușor îmi este să gândesc că: nu am nevoie de ajutor cu asta sau cu cealaltă, dar în relația mea cu Isus, El a fost un prieten atât de bun că pot vorbi cu El despre toate lucrurile. Relația cu El este ca cea între un tată și un fiu – unde vorbești despre cele mai mărunte lucruri din viață.

Uneori, când mă gândesc la alții, cel mai mare lucru pe care-l pot face, este să mă rog pentru ei. Iar Isus aude acest contact personal. El aude fiecare șoaptă și trece la acțiune când mă rog!
Cred că asta definește relația mea cu El: orice lucru mic apare în calea mea, eu mă rog și El mă poate ajuta oricând, oriunde.

Iar când primesc din viața lui Isus și observ că nu mai sunt ispitit la fel ca acum ceva timp, aceasta este dovada că învăț de la El. Învăț să merg calea pe care El a mers-o. Pot învăța să pot iubi din inimă și să fiu o persoană care este în Dumnezeu, nu cineva care doar face lucruri pentru că altcineva se așteaptă la asta, sau pentru că eu consider că este bine. Pot primi o astfel de relație cu Isus unde El îmi poate vorbi, El îmi poate spune ce și cum să fac și îmi poate spune unde să-mi predau viața, iar eu devin ca Isus.

El are puterea – este omnipotent. Dacă dorește să facă un miracol, poate să-l facă. El poate face orice am eu nevoie. Isus este un prieten apropiat care mă poate lua și conduce prin toate aceste ispite și situații din viață! El mă ajută în fiecare moment! Pentru mine, acest prieten și Salvator este cel mai important lucru din viață.

Cristos: Pâinea vieții

Cristos: Pâinea vieții

Ioan 6

Scopul declarat al evanghelistului Ioan, a fost acela de a pune în lumină divinitatea Domnului Isus, pentru ca prin credința în El să dobândim viața veșnică. (Ioan 20:30-31)

Când Domnul, a fost chestionat de către farisei, cu privire la identitatea Sa, tot Ioan ne spune că, Isus s-a prezentat sub același nume sub care s-a prezentat Dumnezeu lui Moise, la rugul aprins: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, SUNT EU.” (Yahve) (Ioan 8:58) Ei au înțeles că Isus se făcea deopotrivă cu Tatăl, iar în loc să creadă în El, au hotărât să-L omoare.

Domnul  Isus, nu doar că s-a prezentat pe Sine ca: ,,EU SUNT” (Yahve) ci după cuvintele: ,,EU SUNT” a adăugat conținut care evidențiază atotsuficiența Sa pentru viața și mântuirea noastră. Astfel avem, în Evanghelia după Ioan, cele șapte expresii magnifice, prin care Domnul Isus se definește pe Sine, în raport cu noi și cu nevoile noastre: ,,Eu sunt Pâinea vieții”, (Ioan 6:35) ,,Eu sunt Lumina lumii”, (Ioan 8:12) ,,Eu sunt Ușa oilor”, (Ioan 10:7) ,,Eu sunt Păstorul cel bun”, (Ioan 10:14) ,,Eu sunt Învierea și Viața”, (Ioan 11:25) ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”, (Ioan 14:6) ,,Eu sunt adevărata Viță”. (Ioan 15:1)

În mesajul de față, vom încerca să explorăm înțelesul primei expresii din seria celor șapte: ,,Eu sunt Pâinea vieții”

Ne vom bucura de Cristos Pâinea vieții: 1.Înțelegându-L pe Cristos, Pâinea vieții, 2.Crezând în Cristos, Pâinea vieții și 3.Mâncând din Cristos, Pâinea vieții.

1. Înțelegându-L pe Cristos, Pâinea vieții.

Trebuie să recunoaștem faptul că, nu este chiar atât de simplu să explicăm, ce a vrut să spună Domnul Isus prin cuvintele: ,,Eu sunt Pâinea vieții”. În Ioan 6 întâlnim multe afirmații foarte grele și puternice, care au scandalizat auditoriul Domnului Isus și i-a determinat pe mulți dintre ucenici să-L părăsească: ,,Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului și dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură.” (v53-55)

Totuși există câteva chei în texț, care ne ajută să înțelegem semnificația cuvintelor Domnului Isus.

ÎN PRIMUL RÂND, discuția despre Pâinea vieții a avut loc imediat după înmulțirea pâinilor. Cei cinci mii de evrei pe care i-a hrănit Isus din doar cinci pâini și doi pești, au fost atât de impresionați de acest eveniment, încât L-au căutat cu înfrigurare, cu dorința de a-L face împărat. Domnul Isus a folosit acest prilej, spre a le redirecționa atenția dinspre: trup spre suflet, dinspre foamea trupească spre foamea spirituală și dinspre pâinea pământească spre pâinea cerească.

În esență, Domnul Isus  dorea să-i învețe că, aceea ce reprezintă pâinea pentru trup, reprezintă Cristos pentru suflet.

ÎN AL DOILEA RÂND, discuția despre Pâinea vieții a avut loc în preajma paștilor. (v4)

Evreii tocmai se pregăteau să mănânce mielul pascal, prin care au fost izbăviți părinții lor dinaintea pedepsei lui Dumnezeu, dezlănțuită peste țara Egiptului.

Unii, l-au auzit pe Ioan Botezătorul strigând cu privire la Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29) Prin urmare ar fi trebuit să înțeleagă că urmează o schimbare semnificativă, în legătură cu modul de sărbătorire al Paștilor, și că Domnul Isus anunță un ,,Exod” mai important decât cel din Egipt. Aceste aspecte le-a avut în vedere Pavel, mai târziu, când a afirmat că: ,,Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului.” (1Corinteni 5:7-8)

După cum copiii lui Israel au scăpat de mânia lui Dumnezeu, în Egipt, însușindu-și în mod personal trupul și sângele mielului pascal, tot așa și noi suntem izbăviți de mânia viitoare însușindu-ne trupul și sângele Mielului care ridică păcatul lumii.

ÎN AL TREILEA RÂND, referințele la Moise și la mana din pustie, sugerează o legătură între lucrarea lui Moise și lucrarea lui Isus. Cu toate că Moise i-a hrănit pe evrei cu mană în pustie, lucrarea lui principală a fost să le dea cuvintele Legii lui Dumnezeu. Chiar scopul hrănirii lor cu mană a fost tot unul spiritual: ,,Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul.” (Deuteronom 8:3)

Ei bine, dacă Israel ar fi învățat această lecție, ar fi putut identifica cu ușurință cuvintele Domnului, drept Pâinea vieții. Isus Însuși ne-a spus că mâncarea Lui este să facă voia Tatălui (Ioan 4:34) și apoi ne-a învățat și pe noi faptul că: ,,Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viaţă.” (v63)

Cei doisprezece sunt singurii care au prins această suptilitate a vorbirii Mântuitorului: „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștinţa că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (v68-69)

2. Crezând în Cristos, Pâinea vieții.

Pâinea Vieții se capătă crezând în Domnul Isus. (v27-29)

Problema evreilor, nu era una de necunoaștere în legătură cu Isus, ci de necredință. (v64) Ei I-au înțeles foarte bine limbajul, dar s-au răzvrătit împotriva Lui, deoarece erau scandalizați de lumina Lui atotpătrunzătoare care demasca toată fățărnicia din inimile lor, le demola toate pricinile de încredere, lăsându-le o singură șansă: pocâință totală și dependență absolută de  El.

Primul păcat demascat de Isus în viața lor a fost materialismul: ,,Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea și v-aţi săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (v26-27)

Este absolut uimitor cât de adânc este înrădăcinat, în structura noastră lăuntrică, acest flagel, încât suntem ispitiți să facem chiar din Domnul Isus robul intereselor noastre materialiste. Oare câți nu-L căutăm pe Isus, doar ca să ne dea mai multă pâine.

Un al doilea păcat demascat de Isus în viața lor a fost: legalismul. ,,Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” (v28-29)

Diavolul ne va ispiti, cu orice chip, să ne concentrăm atenția asupra a orice altceva mai puțin Cristos: meritelor personale, neprihănirii proprii, ritualurilor religioase, numai să ne abată atenția de la Pâinea vieții.

Al treilea păcat demascat de Isus în viața lor a fost: senzaționalismul. ,,Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?” (v30)

Senzaționalismul religios este acea tendință a firii pământești, de a veni în preajma Domnului, dar nu de dragul persoanei Sale, ci datorită spectacolului pe care aceasta îl însoțește.

Materialismul, legalismul și setea după minuni, îi țin pe mulți simpatizanți ai lui Isus departe de Pâinea vieții, deoarece reprezintă distrageri ale atenției de la ce este cu adevărat esențial.

Prin urmare, este foarte important să ne examinăm atent apropierea noastră de Domnul, pentru a ne asigura că nu este motivată de interese păcătoase suptile, de care nici măcar nu ne dăm seama.

Dar ce înseamnă să crezi în Cristos? Aș dori să observăm câteva răspunsuri, privind la paralelismul limbajului ebraic, prezent în scrierile lui Ioan:

(1) A crede în Isus înseamnă a-L primi pe El, ca Domn și  Mântuitor. ,,Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” (Ioan 1:12)

(2) A crede în Isus înseamnă a asculta de El. ,,Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, însă cine nu ascultă de Fiul nu va avea niciodată viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:36 traducere contemporană)

(3)A crede în Isus înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul Său. ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.””… ,,Și viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 3:16, 17:3)

(4)A crede în Isus înseamnă a-L avea. ,,Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să știţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veșnică.” (1Ioan 5:12-13)

3. Mâncând din Cristos, Pâinea vieții.

Întradevăr, noi sărbătorim și comemorăm la Cina Domnului Pâinea care s-a coborât din cer, dar noi nu-L ,,mâncăm” pe Cristos în sens sacramentalist, ci prin credință, în viața de zi cu zi.

Ce avem de făcut, în mod concret, spre a ne hrăni sufletele din Pâinea vieții?

ÎN PRIMUL RÂND, a ne hrăni din Pâinea vieții presupune un act inițial de primire a lui Cristos, în viața noastră. În urma conștientizării foamei spirituale a sufletului, și a faptului că Cristos Însuși este singurul care o poate potoli, ne deschidem inima pentru El, și Îl primim prin credință să ne sature cu abundența prezenței Sale.

ÎN AL DOILEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții însușindu-ni-L pe Cristos ca miel de jertfă, sacrificat pentru păcatele noastre. Aruncăm în fiecare zi păcatele noastre asupra Lui, prin pocăință, și ne înfruptăm din iertarea și neprihănirea Lui.

ÎN AL TREILEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții, strângând cu sârguință Cuvintele vieții veșnice în mintea și inima noastră. După cum copiii lui Israel, în pustie, au strâns mana cerească, în fiecare dimineață, tot așa și noi, în mijlocul pustiului unei lumi fără Dumnezeu, strângem Cuvintele lui Cristos, în fiecare zi. Le citim cu mare plăcere, le cercetăm cu deosebită pasiune, le memorăm ca să pătrundă adânc în toate fibrele ființei noastre, medităm asupra lor în tot restul zilei și le împărtășim cu cei din jur ori de câte ori ni se ivește ocazia.

ÎN AL PATRULEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții, făcând din voia lui Cristos mâncarea noastră, la fel cum a făcut Cristos din voia Tatălui. În măsura în care deosebim voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită, ne dăm toate silințele s-o împlinim.

ÎN AL CINCELEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții, admirând de aproape Chipul lui Cristos, zugrăvit în Scripturi. Ne ospătăm savurând frumusețea tuturor trăsăturilor Sale de caracter, și ne lăsăm metamorfozați, prin puterea Duhului Său, în același chip cu al Lui, la fel ca Moise pe Sinai. (2Corinteni 3:18)

ÎN AL ȘASELEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții, lăsându-L pe Cristos: să ne umple tot timpul, să ne consume toată energia, să ne mistuiască toate pasiunile și să ne conducă toate acțiunile.

ÎN AL ȘAPTELEA RÂND, ne hrănim din Pâinea vieții, veghind asupra vieții noastre, ca nu cumva materialismul, legalismul, ritualismul, sacramentalismul, senzaționalismul sau alte miraje de felul acesta să ne abată privirea și atenția de la Cristos.

În concluzie: 

Hrănindu-ne în felul acesta din Cristos, Pâinea vieții, dobândim aici și acum o viață plină de vitalitate, dinamică și abundență, iar pentru atunci și acolo, nădejdea învierii și vieții veșnice cu Cristos.

Hristos, Pâinea vieţii

din revista „The Christianʼs Friend”

Iosua 5.

Voi spune câteva cuvinte cu privire la felul în care Hristos poate fi văzut ca hrana noastră. El poate fi privit ca hrana creştinului în trei moduri.

Mai întâi, ca păcătos salvat; în al doilea rând, în legătură cu poziţia în locurile cereşti în Hristos; şi în al treilea rând, ca străin şi călător aici jos. Însă acest ultim aspect este doar secundar, şi nu partea cuvenită creştinului. Domnul i-a spus lui Israel că El S-a coborât să îi elibereze din Egipt, şi să-i ducă în ţara Canaan. El nu a spus nici un cuvânt despre pustie atunci când a venit să îi izbăvească din Egipt deoarece intervenţia Lui pentru ei era în puterea răscumpărării şi pentru împlinirea promisiunilor Sale. Totuşi, pustia exista, tot aşa precum răscumpărarea din Egipt şi intrarea în Canaan; iar Hristos ne răspunde ca hrană a noastră la toate aceste trei lucruri. Două dintre ele sunt permanente; pentru că suntem hrăniţi de Hristos în două moduri permanent; aceasta în răscumpărare şi în glorie. Al treilea mod este ca mana pe care o avem de-a lungul întregului drum. În aceste trei feluri Hristos îi întâmpină pe ai Săi, şi îi hrăneşte deplin. Două dintre ele rămân, după cum am văzut; însă al treilea încetează atunci când împrejurările pe care trebuia să le întâmpine vor fi trecut. Ei au mâncat paştele şi mana până când au intrat în ţară, iar apoi mana a încetat. Însă ei au continuat să mănânce paştele.

Există două moduri în care este potrivit ca noi să ne hrănim întotdeauna cu Hristos. Mai întâi, ca paşte; pentru că ei au mâncat mielul pascal atunci când pustia s-a sfârşit iar Egiptul fusese demult lăsat în urmă. Atunci când erau în Egipt, sângele era pe pragul de sus şi pe uşiorii uşii, iar israeliţii au mâncat din miel înăuntrul casei. Gândul pe care îl aveau în timp ce mâncau era că Dumnezeu trecea prin ţară ca un judecător răzbunător; iar scopul sângelui de pe uşiori era să Îl ţină pe Dumnezeu afară, care a fost un mare lucru de făcut. Căci dacă ar fi fost adus în prezenţa lui Dumnezeu ca judecător, aceluia în care s-ar fi găsit păcat ar fi fost suferinţa.

Starea unuia care se hrăneşte acum din Hristos este doar potrivit cu cât preţuieşte el valoarea crucii, datorită temerii a ceea ce merită păcatul cu adevărat. Atunci când am pătruns în efectul sângelui mielului pascal, am intrat în Canaan, şi ne bucurăm de pacea ţării ca un popor eliberat, care a trecut Iordanul – nu doar Marea Roşie; aceasta înseamnă că am trecut prin moarte şi înviere – nu ca doar cunoscându-L pe Hristos mort şi înviat pentru noi, cum ne este arătat în Marea Roşie, ci ca fiind morţi împreună cu El şi intrând cu El în locurile cereşti, ca în Iordan. Atunci caracterul lui Dumnezeu este cunoscut ca Dumnezeul lor; aceasta înseamnă Împlinitorul a tot ce El a avut în gând cu privire la ei. Acum Dumnezeu nu mai este ţinut afară, ci se savurează dragostea Lui, nu se priveşte la Dumnezeu ca la cruce, revărsându-Şi mânia în judecată asupra păcatului. În Isus, pe cruce, a fost dreptate deplină şi dragoste deplină. Câtă ascultare de Tatăl şi ce dragoste măreaţă pentru noi! Şi acesta este felul în care sfântul care se află în pace se hrăneşte la cruce. Nu se hrăneşte la cruce ca ştiind că este în siguranţă; pentru Israel ţinerea paştelui după ce au intrat în Canaan a fost foarte diferită de ţinerea când judecata trecea pe lângă ei. În Canaan erau în pace, şi puteau să Îl glorifice pe Dumnezeu în felul acesta, în amintirea răscumpărării lor din Egipt.

În această imagine vedem prezentat nu pe păcătosul care simte că se află în siguranţă, ci pe sfântul care Îl poate glorifica pe Dumnezeu în sentimentele sale, inima revărsându-i-se încrezătoare, şi hrănindu-se cu Hristos ca grâul vechi al ţării – cel de-al doilea Adam, Domnul din ceruri. Acum Îl vedem pe Hristos prin credinţă la dreapta lui Dumnezeu ca Om glorificat, nu doar ca Fiul lui Dumnezeu, ci ca Fiu al Omului; ca şi Ştefan, atunci când cerurile i s-au deschis, şi L-a privit pe Isus la dreapta lui Dumnezeu. Tot aşa Îl vedem şi noi acolo sus. Nu Îl vedem aşa cum este arătat în Apocalipsa, aşezat pe un cal alb, venind din cer. El va veni într-adevăr, şi ne va lua sus acolo unde este şi El, şi vom fi ca El şi pentru totdeauna cu El; însă ne vom hrăni cu El atunci când vom fi acolo ca şi cu grâul vechi al ţării, iar aceasta este partea care ni se cuvine încă de pe acum; mana nu este partea noastră, deşi ne este asigurată pe cale.

Iosua Îl vede pe Iehova ca pe Căpetenia Oştirilor lui Iehova (Domnului), iar Israel se hrăneşte în ţară înainte de a lupta. Şi partea noastră este să ne aşezăm în ea înainte de a lupta, deoarece Dumnezeu ne-a dăruit-o. Ei nu mai mănâncă mana în Canaan, deoarece aceasta era pentru pustie. Mana nu este Hristos în ceruri; este Hristos aici jos. Nu aceasta este partea noastră; partea noastră este grâul vechi al ţării; acesta înseamnă, potrivit planurilor lui Dumnezeu, răscumpărare şi glorie. Însă întreaga noastră viaţă este un exerciţiu aici jos, sau păcat (exceptând că Dumnezeu ne dăruieşte momente de bucurie), deoarece în timp ce aici nu este nimic altceva decât ceea ce acţionează asupra cărnii, sau ceea ce permite prilejul slujirii lui Dumnezeu. Putem falimenta, iar atunci Hristos vine şi ne hrăneşte cu mană; aceasta înseamnă simţirea Lui cu noi aici jos, şi ne arată cum se aplică harul Lui tuturor împrejurărilor vieţii noastre zilnice – iar aceasta este un lucru minunat. De cele mai multe ori, în cea mai mare parte a vieţii noastre, suntem ocupaţi cu aceste lucruri, lucruri necesare şi legitime, fără îndoială, dar nu ne ocupăm cu bucuria cerească în Hristos; iar aceste lucruri sunt capabile să întoarcă inima de la Domnul, şi să împiedice bucuria noastră. Însă dacă dorim să ne alimentăm apetitul cu El ca grâu vechi al ţării, trebuie să avem obiceiul hrănirii cu El ca mană.

De exemplu, ceva poate să mă facă nerăbdător în timpul zilei. Ei bine, atunci Hristos este răbdarea mea; iar astfel El este mană pentru a mă susţine în răbdare. El este izvorul harului, nu doar exemplul pe care l-am arătat. El este mai mult decât atât; pentru că îmi voi lua putere din El, pentru a mă hrăni cu El zilnic; căci avem nevoie de El, şi este imposibil să ne bucurăm de El ca miel pascal, dacă nu ne hrănim de asemenea cu El ca mană.

Cunoaştem că Dumnezeu Îşi găseşte plăcere în Hristos, iar El ne dă putere să Îl savurăm de asemenea. A avea asemenea afecţiuni înseamnă cel mai înalt privilegiu posibil; însă pentru a-L savura, trebuie să ne hrănim cu El în fiecare zi. Aceasta înseamnă a-L cunoaşte pe Hristos coborât pentru a aduce harul necesar, şi pentru a transforma împrejurările periculoase cu care suntem înconjuraţi în ocazii în care ne putem hrăni cu El ca mană pentru a ne susţine şi a ne întări în încercarea noastră.

articol preluat şi tradus de pe stempublishing.com

Cine este Antichristul ?

Întrebarea din titlu a ajuns o declamare retorică plină de scepticism, alimentată de faptul că numeroase încercări făcute în trecut de a identifica anumite persoane cu acest personaj ar fi fost … false. Napoleon, Papa de la Roma, Ceaușescu, Voltaire ar fi deci, zic aceștia, victime nevinovate.

Oare așa să fie? Ce ne spune Biblia?

1. Biblia ne spune că, înainte de a fi o anumită Persoană, antichrist este un duh care mână din umbră anumiți oameni pentru a bloca sau nega lucrarea lui Christos. Probabil că ceamai bună definiție este cea dată de apostolul Ioan:

,,Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă“ (1 Ioan 2:18).

,,Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Christosul? Acela este Antichristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul“ (1 Ioan 2:22-23).

,,Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Christos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum“ (1 Ioan 4:2-4).

,,Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, cari nu mărturisesc că Isus Christos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antichristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Christos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: ,,Bun venit!“ Căci cine-i zice: ,,Bun venit!“ se face părtaş faptelor lui rele“ (2 Ioan 8-11).

Punând cap la cap informațiile pe care ni le dă Ioan, putem spune că:

– antichriștii erau mulți
– antichriștii erau deja și pe vremea lui
– antichristul este în lume ACUM
– antichristul denaturează învățătura lui Dumnezeu despre întruparea Fiului lui Dumnezeu ca să fie Christosul pregătit pentru salvarea lumii.

Pluralitatea de antichriști de pe vremea lui Ioan ne lasă să credem că astfel de oameni au fost și atunci și de atunci încoace pe pământ, până în zilele noastre. Asta înseamnă ceea ce am spus deja, că ,,Antichrist, înainte de a fi o Persoană singulară cu un rol special în istorie, este un duh de rătăcire, a atitudine împotrivitoare față de Christos și de învățătura Lui.“

2. După ce am identificat o definiție, trebuie să spunem ceva despre însemnătatea termenului în sine.

Anti – Christ este un nume compus și se poate traduce în două forme:

a. împotrivitor al lui Christos
b. înlocuitor al lui Christos

Termenul folosit în Biblie înseamnă literal pe cineva sau ceva care se oferă ,,în locul lui Christos“ sau ,,în oponență cu Christos“.

,,Antichrist“, înseamnă deci ,,cineva care stă ca înlocuitor sau ca oponent“ al adevăratului Christos.

1. Poate fi cineva care chiar se numește Antichrist
2. Poate fi cineva care se pretinde în mod fals că este Christos
3. Poate fi cineva pe care alții îl propun în locul celui adevărat
4. Poate fi cineva care pretinde în mod fals că vorbește și exercitează autoritate în locul Christosului adevărat.
5. O variantă mai puțin băgată în seamă este că termenul poate descrie o formă de religie care în ceremonii se pretinde creștină, folosește chiar Biblia și numele lui Isus din Evanghelie, dar o face pentru ca să propună lumii un Christos fals, ale cărui învățături sunt foarte îndepărtate de învățăturile adevăratului Christos, de multe ori chiar în contradicție cu ele.

3. Semnificația teologică a termenului ,,Antichrist“

Care este învățătura pe care o refuză sau pervertește duhul antichristic? Pe scurt spus, Dumnezeu a hotărât ca Isus Christos să fie soluția finală și desăvărșită pentru toate problemele omenirii. Oricine nu primește soluția lui Dumnezeu și propune o ALTĂ soluție lumii este mânat de o atitudine și un duh antichristic.

Dacă înțelegem această definiție teologică, va fi foarte ușor să înțelegem ce ne spune Ioan în epistolele lui: ,,Oricine nu râmâne în învățătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu ca Mesia (Christos) cel pregătit de Dumnezeu pentru salvarea lumii este un antichrist. Orice om religios care caută să pervertească învățătura evanghelică despre realitatea venirii lui Isus ,,în trup“, ca Fiu al lui Dumnezeu, poate fi o filosofie atrăgătoare, dar este plină de spiritul lumii care respinge soluția finală hotărâtă de Dumnezeu. Toți ,,învățătorii mincinoși“ (foarte mulți pe vremea aceea și de-atunci încoace) pot fi numiți deci pe drept cuvânt ,,antichriști“.

În sens la fel de real, orice persoană care se prezintă pe sine sau învățătura sa drept o soluție pentru problemele lumii este ,,antichristică“. Lumea aceasta, cu toți filosofii, economiștii, artiștii, politicienii și militarii ei, dacă susțin că pot rezolva problemele planetei fără Isus Christos este mânată de un duh și o atitudine ,,antichristică“. Deci și Napoleon, și Hitler și oricare alt om care a îndrăznit să se propună ca soluție alternativă la soluția dată lumii de Dumnezeu prin Christos poate și trebuie să fie numit un ,,antichrist“!

Secularismul modern la un loc cu toate celelalte religii în afara aceleia a Bibliei, sunt toate elementele unui sistem antichristic. Acesta este motivul pentru care ele au ,,alergie“ până și la pomenirea numelui lui Christos. L-au scos din școli, l-au scos din instutuțiile juridice, l-au scos din artă și administrație și vor să scoată din oricare sector al vieții publice. Sloganul ei și deviza sub care-și exercită persecuția este acesta: ,,religia este ceva privat, care nu trebuie adus în sfera socială!“

Slavă Domnului! Și acesta este un semn, în logica lui Ioan, ,,că suntem în ceasul de pe urmă“!

Antichristul – un personaj de la sfârșitul istoriei

Când Ioan scrie: ,,Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, …“ (1 Ioan 2:18), el a făcut aluzie la alte pasaje din Biblie, atât din Vechiul cât și din Noul Testament.

Profețiile biblice anunță cumularea tuturor tendințelor antichristice din lume în apariția unui Personaj real, adulat de întreaga planetă și declarat drept o alternativă viabilă la viața, învățăturile și soluțiile propuse de Christos.

El va apare pe scena lumii numai după ,,lepădarea de credință“, ca fenomen generalizat. Aceasta ,,lepădare de credință“ nu este totuna cu apostaziile minore și parțiale din timpul istoriei. Va veni o vreme când toată omenirea se va lepăda de ,,moștenirea creștină“ și va plonja cu capul în abis entuziasmați pentru o iluzorie societate nouă, progresivă, în care TOTUL se va face INVERS decât în sistemul produs de Dumnezeu prin Isus Christos. Până și calendarul universal va fi schimbat (,,se va încumeta să schimbe și vremurile“) pentru ca viața socială să nu mai comemoreze nimic din datele istorice legate de istoria amintită în Biblie.

Omul acesta, numit generic Antichrist, este menționat în Biblie atât în Noul cât și în Vechiul Testament. El este ,,omul păcatului“ (2 Tes. 2:3), ,,fiara din adânc“ (Apocalipsa 17), ,,Împăratul fără rușine și viclean“ (Daniel 8:23), ,,cornul cel mic“ (Daniel 7:24-25), cel care va face un Legământ cu Israelul în vremea celei de a șaptezecea săptămână de ani  (Daniel 9:27), ,,împăratul din nord“ (Daniel 11:35-45), ,,împăratul Babilonului“ (Isaia 14:4) și omul cu identitatea ascunsă sub numărul 666“ (Apocalipsa 13:17-18).

Această ultimă identificare, numărul 666, a dat mult de furcă oamenilor.  Ea apare în Apocalipsa scrisă tot de … Ioan!

,,Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.  Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase“ (Apoc. 13:16-18).

Textul ne îndeamnă să ,,socotim“ numărul fiarei, el fiind un număr de om. Surprinzător, următoarea propoziție nu ne lasă să așteptăm prea mult răspunsul: 666. Aii e înțelepciunea! Există două școli de interpretare la acest text:

a. Unii se folosesc de faptul că limbile vechi n-au avut semne deosebite pentru sunete și numere. Semnele grafice aveau și valoare de sunet și valoare de număr. Acești oameni au dreptate. Numerele pe care le folsim noi azi sunt ,,arabe“ și au venit la noi din lumea arabă. Limbile în care au fost scrise și traduse textele Scripturilor aveau ,,numere“ latine, grecești și evreiești. Orice nume scris cu litere-numere poate fi pronunțat ca o succesiune de sunete sau ca o cifră matematică. Credincioși acestui sistem de interpretare, mulți oameni au căutat să-l identifice pe Antichrist, căutând să vadă care este valoarea numerică a numelui purtat de ei. Făcând astfel de socoteli, diferiți oameni, de la Napoleon la Papa de la Roma (VICARIVS FILII DEI = 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666), au fost identificați pentru o vreme cu fiara din Apocalipsa.

Necazul cu această metodă de interpretare este că ea lasă mulți nepricepuți să facă scamatorii matematice pentru a identifica drept ,,Antichriști“ pe mai toți aceia pe care nu-i pot ei suferi. Nu toți oamenii ale căror litere-numere totalizează valoarea 666 sunt antichriști dar, vorba românului, ,,până ce se află că nu toți urecheații sunt măgari, și iepurii umblă potcoviți!“

b. A doua școală de interpretare ține cont de maniera în care erau folosite literele-cifre în contextul vremii. Există o simbolistică a literelor-cifre care a dus la formarea unei școli de inițiați în Ghemara și numerologie. În această școală de interpretare, fiecare cifră are un corespondent spiritual. (Dacă vreți să citiți mai mult pe această temă, o puteți face aici).  ,,Unu“ stă pentru Dumnezeul unic, pentru Originea tuturor lucrurilor, etc. Trei este numărul pentru natura divinității, în timp ce Șapte este simbolul desăvârșirii divine. Cifra șase este ceva neajuns la desăvărșirea divină (7-1) și este aplicat mai cu seamă omului în starea de creatură căzută.

Dacă ținem cont de aceste lucruri, în această școală de interpretare, numărul ,,șase sute șaizeci și șase“ este scris prin trei cifre de 6 (666) și anunță apariția celui nedesăvârșit (6 -omul) care își va aroga natură divină (3), altfel spus ,,a omului care se va da drept Dumnezeu“!

Această interpretare își găsește sprijinul în felul în care Domnul Isus profețește apariția lui Antichrist:

,,Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,,Eu sunt Christosul!“ Şi vor înşela pe mulţi. …
Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.  …
Atunci dacă vă va spune cineva: ,,Iată, Christosul este aici, sau acolo“, să nu-l credeţi.  Căci se vor scula Christoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. …
De aceea, când veţi vedea ,,urâciunea pustiirii“, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,,aşezată în locul sfânt“ – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; …     “ (Mat. 24:4-5,11, 23-24, 15-16).

Profeția din cartea lui Daniel la care a făcut aluzie Domnul Isus este aceasta:

,, … Dela vremea când va înceta jertfa necurmată, şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile“ (Dan. 12:11).

Această tălmăcire a fost însușită și de apostolul Pavel. Iată ce la scrie el tesalonicenilor:

,,Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci (ziua Domnului) nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2 Tes. 2:3-4).

Oare de ce a folsit apostolul Ioan vălul Ghamarei și a Cabalei pentru a anunța semnul (666) după care va putea fi identificat Antichrist?

Răspunsul trebuie să țină seama de contextul istoric și religios în care a fost scrisă cartea. Ioan se afla în exil pe insula Patmos. S-ar putea ca dușmanii săi să fi fost mulți și din multe neamuri, dar cei care au avut autoritatea finală de a-l pune acolo au fost romanii, iar la Roma fusese deja instituționalizat … ,,cultul Cezarului“.  Creștinismul propovăduit de Ioan vestea lumii că Dumnezeu S-a făcut om ca să salveze lumea. Roma vestea lumii că omul de pe tronul Romei putea și trebuia să fie considerat ,,divin“. Cezarul se autoproclamase … ,,Augustus“! Una din lunile anului nostru calendaristic comemorează și astăzi această obrăznicie (luna August).

(Pentru cei ce doriți să cunoașteți originea numelor pentru lunile anului, …

Only a few names of the month were derived from Roman deities. Most simply came from the numbers of the months or — in two cases — in honor of Roman emperors.

January – Named after the Roman god of beginnings and endings Janus (the month Januarius).
February – The name comes either from the old-Italian god Februus or else from februa, signifying the festivals of purification celebrated in Rome during this month.
March – This is the first month of the Roman year. It is named after the Roman god of war, Mars.
April – Called Aprilis, from aperire, “to open”. Possible because it is the month in which the buds begin to open.
May – The third month of the Roman calendar. The name probably comes from Maiesta, the Roman goddess of honor and reverence.
June – The fourth month was named in honor of Juno. However, the name might also come from iuniores (young men; juniors) as opposed to maiores (grown men; majors) for May, the two months being dedicated to young and old men.
July – It was the month in which Julius Caesar was born, and named Julius in his honor in 44 BCE, the year of his assassination. Also called Quintilis (fifth month).
August – Originally this month was called Sextilis (from sextus, “six”), but the name was later changed in honor of the first of the Roman emperors, Augustus (because several fortunate events of his life occurred during this month).
September – The name comes from septem, “seven”.
October – The name comes from octo, “eight”
November  – The name comes from novem, “nine”.
December – The name comes from decem, “ten”.)

De ce îmi place mai mult cea de a doua școală de interpretare?

Pentru că este în spiritul vremii de atunci și pentru că îmi mai oferă încă o veste de excepție. Numele Domnului Isus este ,,111“. Adunat cu ,,666“ el dă ,,777“, adică ,,Dumnezeu care s-a făcut om, poate pune capăt nedesăvârșirii noastre ridicând-o pe culmile părtășiei cu desăvârșirea divină!

După cum ați văzut, profețiile Domnului Isus despre antichrist au și ele un caracter dublu. Pe deoparte vor veni ,,mulți“, iar pe de altă parte, va apare ,,unul“ care va intra în Templu la o dată precisă și se va propune lumii ca înlocuitor al lui Christos.

Profeția este despre mulți ,,falși“ imitatori ai Lui, care vor propune multe forme false de creștinism, acceptate de foarte mulți (și păcăliți) ,,falși creștini“. Numele Domnului Isus Christos va fi folosit de ei doar ca o perdea sub care vor înșela lumea.

O aplicație istorică a lui Antichrist

Poate că acum îi puteți înțelege mai bine pe Luther și pe ceilalți reformatori care ,,au îndrăznit“ să spună că Papa de la Roma este un antichrist, iar catolicismul este curva din Apocalipsa. În ochii celor care se întorseseră cu toată inima la textul Bibliei (Sola Scriptura), lepădând urâciunile unei tradiții în care ,,vânzarea de indulgențe“ pusese capac mormanul de nelegiuiri, Biserica Catolică era o biserică apostată, care folosea numele lui Christos doar pentru a-și vinde cu profit marfa indulgențelor din sistemul ei antichristic.

Pentru Luther, o Biserică ce pretindea că ,,are autoritatea“ să mântuiască și să piardă sufletele oamenilor era ,,antichristică“ în învățătură și practică. Un papă care și-a abrogat cu dela sine putere titlul de ,,vicar al lui Christos“ nu putea fi acceptat, ci trebuia dat pe față ca ,,antichrist“!

(The Vatican officially teaches that the Pope is the substitute for Christ Jesus; the words of the official pronouncement are, “The Pope, Bishop of Rome and Peter’s successor, ‘is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful.’ ‘For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise.” –
Catechism of the Catholic Church Catechism of the Catholic Church, Second Ed. (Washington, DC: US Catholic Conf., 1994, 1997) #882.)

Singurul pe care L-a lăsat Domnul Isus cu această misiune este … Duhul Sfânt!

,,Antichristică“ poate deveni însă și oricare altă ramură a familiei bisericilor creștine care deformează învățătura lui Christos și nu-L prezintă pe El drept singura soluție finală dată de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Iată care a fost proclamarea apostolică:

,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.“ (Fapte 4:12).

Soarta finală a lui Antichrist

,,Minciuna are picioare scurte“, pentru că universul este a lui Dumnezeu și este clădit pe adevăr. Lucrarea Antichristului face parte din planul lui Dumnezeu și își are și ea motivația ei. Intensitatea ei crește în societățile secrete și se manifestă prin direcția dată de decretele oamenilor progresiști care vor să despartă lumea de Dumnezeu. Elitele s-au lepădat de Christos atunci când au proclamat în Franța ,,Renașterea“. Ea era o lepădare de moștenirea creștinismului medieval și o întoarcere (opusă și substituită ,,nașterii din nou“) spre ordinea socială propusă în epoca precreștină de societatea greacă. Clocită în laboratoarele elitelor, o ,,nouă ordine mondială“ fără Christos și fără Biblie va fi promulgată curând locuitorilor ,,satului global“ (Mai degrabă un lagăr mondial al morții)! Nimeni nu i se va putea opune. Nimeni nu i se va putea sustrage. Mijloacele de supraveghere și control sunt deja instaurate în mai statele lumii. Avem deja o Bancă mondială și moșim nașterea unui Guvern Mondial, cu o armată mondială și cu o ,,cetățenie planetară“ (dacă n-ați auzit încă toți termenii aceștia și nu sunteți familiarizați cu ei, aveți puțintică răbdare și-i veți citi când vor fi publicizați dincolo de zidurile laboratoarelor de macroinginerie socială).

     ,,Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.  Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi“ (2 Tes. 2:7-12).

Activitatea și iluzoria biruință a Antichristului va fi însă de scurtă durată. Copia contrafăcută va fi nimicită de apariția ,,originalului“. Lumina va spulbera întunerecul. Adevărul va birui minciuna, iar uzurpatorul va fi umilit la apariția adevăratului Christos și aruncat de pe tron tocmai în fundul iazului de foc și pucioasă:

,,Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tes. 2:8).

,,Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă“ (Apoc. 19:20).

Redus la esențe, studiul nostru spune că ,,cine nu este cu Christos este împotriva Lui“, așa că nu poți fi decât ,,în Christos“, cum scrie adesea apostolul Pavel, sau în duhul lui ,,antichrist“. Alegerea îți aparține.

I. SEMNELE  legate de revenirea Domnului Isus. Cand, cum si de ce?

Orice tentativa de a cladi un sistem “teologic” bazat pe datele oferite de Cuvintul lui Dumnezeu trebuie sa fie o intreprindere caracterizata de smerenie si umilinta, caci avem de a face cu “oracolele lui Dumnezeu” (Rom. 3:2) iar responsabilitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu si adevarul Sau inaintea oamenilor este extraordinar de mare.

Dintre toate domeniile teologiei, escatologia este sectorul in care trebuie sa dam dovada de cea mai mare umilinta. Asta inseamna ca in discutiile noastre nu au ce cauta nici orgoliul celui care crede ca e stie pe toate si nici dispretul fata de cei ce nu au ajuns sa ne impartaseasca in totul opiniile despre ordinea exacta a evenimentelor legate de revenirea Domnului Isus.

In opinia multor scolari biblici, profetia nu constituie un fel de istorie scrisa mai dinainte. Sa luam de exemplu profetiile facute in Vechiul Testament despre Mesia. Oricine a putut lua cunostinta de citeva detalii despre cum va avea sa fie viata Lui paminteasca, despre locul nasterii, despre suferintele indurate, etc. Dar nimeni nu ar fi putut scrie o Evanghelie inainte de promisa Lui intrupare.

A trebuit ca sa vina El personal mai intii, sa ia chip de om si sa traiasca printre noi plin de har si de adevar, pentru ca noi sa putem privi slava Lui si sa-L cunoastem asa cum este. La fel stau lucrurile si cu profetiile despre vremurile viitoare. Adevarata versiune a evenimentelor legate de revenirea Sa pe pamint nu se va putea scrie decit atunci si acolo. Ce avem astazi la dispozitie sint numai fragmente de cronica, detalii izolate menite sa ne serveasca doar ca niste veritabile “indicatoare de drum” sau borne kilometrice. Din cind in cind identificam cite un eveniment cu un text profetic si primim confirmarea ca istoria se afla pe drumul anuntat mai dinainte de Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui sa se astepte ca toate textele profetice sa-si gaseasca implinirea in propria lui generatie.

Escatologia este domeniul in care este normal ca nu toti teologii sa aiba aceiasi parere. Chiar si intre cei ce impartasesc in general acelasi punct de vedere in aproape toate privintele, exista deosebiri in anumite lucruri. Cele mai multe deosebiri de pareri sint in problema interpretarii capitolului 20 din cartea Apocalipsei, care se refera la imparatia de o mie de ani, dar nu se limiteaza numai la acest subiect.

I. SEMNELE VENIRII SALE

Scriptura ne prezinta o serie de evenimente care pot servi ca semne ale revenirii Domnului Isus.

1. Unul dintre ele este proclamarea Evangheliei in toate tarile lumii (Mat. 24:14; Marcu 13:10)

“Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovaduita in toata lumea, ca sa slujeasca de marturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfirsitul”.

2. Un alt semn al sfirsitului va fi faptul ca un mare numar din cei dintre neamuri vor face deja parte din Biserica (Mat. 8:11; Luca 2:32; Fapte 15:14; Rom. 9:24-26; 11:25; 15:8-12; Efes. 2:11-20).

Pavel scrie: “Fratilor, pentru ca sa nu va socotiti singuri intelepti, nu vreau sa nu stiti taina aceasta: O parte din Israel a cazut intr-o impietrire, care va tinea pina va intra numarul deplin al Neamurilor”.

3. Scriptura ne mai anunta ca inaintea revenirii Domnului multi evrei se vor intoarce la El si vor crede (Rom. 11:14-15, 25-32; 2 Cor. 3:14- 16). Pavel scrie: “Si atunci tot Israelul va fi mintuit, dupa cum este scris: Izbavitorul va veni din Sion, si va indeparta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legamintul pe care-l voi face cu ei, cind le voi sterge pacatele”. In ce priveste Evanghelia, ei sint vrajmasi, si aceasta spre binele vostru; dar in ce priveste alegerea, sint iubiti, din pricina parintilor lor. Caci lui Dumnezeu nu-I pare rau de darurile si de chemarea facuta” (Rom. 11:26-29).

Contrastind viitoarea lor convertire cu impietrirea in care au cazut acum evreii, Pavel scrie:

“Caci, daca lepadarea lor a adus impacarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decit viata din morti?” (Rom. 11:15)

Ezechiel anunta in capitolul 37 al cartii sale ca Israelul va trai o intoarcere la viata in doua etape: mai intii o refacere fizica, si apoi o inviere spirituala. Cu alte cuvinte trebuie sa asistam mai intii la o refacere nationala si politica a Israelului si numai dupa aceea la una spirituala.

4. Un al patrulea semn al revenirii Domnului Isus va fi lepadarea de credinta si vremurile de necaz si strimtorare (Mat. 24:9-12; Marcu 13:9-13; Luca 21:22-24; 2 Tesal. 2:3, 4; 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-5)

Apostazia sau lepadarea de credinta nu trebuie confundata cu greselile doctrinare sau cu abaterile de la unele doctrine biblice. Asemenea stari au fost prezente in toata istoria Bisericii. Cind Noul Testament vorbeste despre venirea unei Apostazii care va fi un semn al revenirii Domnului, ea vorbeste despre o totala, categorica si constienta renuntare la credinta si ascultarea fata de Dumnezeu. Oamenii vor incepe sa I se impotriveasca pe fata lui Dumnezeu, preferind sa se alipeasca de invataturi “ale dracilor”.

5. Un alt semn al sfirsitului va fi aparitia pe scena lumii a unui “om al pacatului” supranumit: Antichrist (2 Tesal. 2:1-12; 1 Ioan 2:18, 21, 22; 4:3; 2 Ioan 7; Apoc. 13. Desi spiritul lui antichrist se manifesta in sistemul lumii si in aparitia multor impotrivitori ai credintei, Antichristul care va veni va fi cu totul altceva: un om cu capacitati extraordinare, posedat si imputernicit de insusi Diavolul pentru a conduce lumea intr-o impotrivire fatisa fata de Dumnezeu.

6. Un al saselea si final semn al revenirii Domnului Isus va fi succesiunea de evenimente descrise de Domnul Isus in discursul de pe muntele Maslinilor, asa cum este el inregistrat in Matei 24, Marcu 13 si Luca 21. Aceste semne si minuni includ razboaie, foamete, cutremure de pamint, profeti mincinosi, precum si perturbatii cosmice de ale caror natura nu putem fi prea siguri astazi. Un studiu amanuntit al Vechiului Testament va scoate la iveala posibilitatea unor cataclisme care “vor zgudui lumea” (Isaia 34:4; Ezec. 32:7, 8).

II. NATURA VENIRII SALE

Din studierea pasajelor care ne vorbesc despre revenirea Domnului Isus, intelegem ca El:

– se va intoarce in mod personal si vizibil (Mat. 24:44; 26:64; Marcu 13:26; Luca 21:27; Fapte 1:11; 3:20, 21; 1 Cor. 15:23; Filip. 3:20; Col. 3:4; 1 Tesal. 2:19; 3:13; 4:13-5:4; 2 Tim. 4:8; Tit 2:13; Evrei 9:28; Apoc. 1:7),

– va veni deodata, prin surpriza (Mat. 24:27-44; 25:1-13; Marcu 13:32-37; 1 Tesal. 5:2, 3; Apoc. 3:3; 6:15)

– va veni in slava si biruitor (Mat. 24:30; 1 Tesal. 4:16; 2 Tesal. 1:7-10).

Probabil ca daca ar trebui sa alegem un singur pasaj care sa ne pregateasca pentru venirea Domnului nu am putea gasi altul mai bun ca acesta:

“Nu voim, fratilor, sa fiti in necunostinta despre cei ce au adormit, ca sa nu va intristati ca ceilalti, care n-au nadejde. Caci daca credem ca Isus a murit si a inviat, credem si ca Dumnezeu va aduce inapoi impreuna cu Isus pe cei ce au adormit in El. Iata, in adevar, ce va spuneam, prin Cuvintul Domnului: noi cei vii, care vom raminea pina la venirea Domnului, nu vom lua-o inaintea celor adormiti. Caci insusi Domnul, cu un strigat, cu glasul unui arhanghel si cu trimbita lui Dumnezeu, Se va pogori din cer, si intii vor invia cei morti in Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi ramas, vom fi rapiti toti impreuna cu ei, in nori, ca sa intimpinam pe Domnul in vazduh; si astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mingiiati-va dar unii pe altii cu aceste cuvinte. Cit despre vremi si soroace, n-aveti trebuinta sa vi se scrie, fratilor. Pentru ca voi insiva stiti foarte bine ca ziua Domnului va veni ca un hot noaptea. Cind vor zice: “Pace si liniste!” atunci o prapadenie neasteptata va veni peste ei, ca durerile nasterii peste femeia insarcinata; si nu va fi chip de scapare. Dar voi, fratilor, nu sinteti in intunerec, pentru ca ziua aceea sa va prinda ca un hot” (1 Tesal. 4:13-5:4).

III. SCOPUL VENIRII SALE

Conform Noului Testament, scopul venirii Domnului Isus este intreit:

(1) – ca sa-i invieze pe cei morti (Ioan 5:28, 29; 6:39, 40, 44, 54; 11:24; Fapte 24:15; 1 Cor. 15:23; 1 Tesal. 4:15-17)

(2) – ca sa judece (Mat. 13:30, 40-43, 49; 25:31-46; Ioan 12:48; Fapte 24:25; Rom. 2:5-16; 1 Tesal. 4:14-5:4; 2 Tesal. 1:7-10; 2 Petru 3:3- 13) Aceasta judecata va aduce mintuirea deplina a celor credinciosi (Luca 21:25-28; Rom. 8:23; Efes. 1:13, 14; 4:30; Filip. 3:20, 21; 1 Petru 1:3-5), si condamnarea vesnica a tuturor celor rai (Mat. 13:37- 43; 25:31-46; 2 Tesal. 1:7-10; Rom. 2:5-16)

(3) – ca sa restaureze imparatia Davidica si sa implineasca destinul Israelului (Luca 1:31-33; Fapte 1:3; 3:19; 15:13-18)

(4) – ca sa readuca intrega creatie la starea originala de neprihanire si armonie (Mat. 19:28; Fapte 3:21; Rom. 8:21; Evrei 1:10-12; 12:26- 28; 2 Petru 3:13; Apoc. 21:1)

Biblia ne spune ca din pricina pacatului savirsit de primii oameni, tot pamintul se afla astazi sub blestem. Pavel ne scrie ca nu numai omul, ci intreaga creatie a intrat in robia stricaciunii: “Caci firea a fost supusa desertaciunii, nu de voie, ci din pricina celui care a supus-o, cu nadejdea insa, ca si ea va fi izbavita din robia stricaciunii, ca sa aiba parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Rom. 8:20-21).

Fara nici o indoiala, Noul Testament ne spune ca scopurile revenirii lui Hristos sint invierea mortilor si judecata finala. Ne vom opri putin asupra fiecareia in parte. Cel mai cunoscut capitol dedicat invierii este 1 Corinteni 15:

“Iar daca se propovaduieste ca Hristos a inviat din morti, cum zic unii dintre voi, ca nu este o inviere a mortilor? Daca nu este o inviere a mortilor, nici Hristos n-a inviat. … Dar acum, Hristos a inviat din morti, pirga celor adormiti. Caci daca moartea a venit prin om, tot prin om a venit si invierea mortilor. Si dupa cum toti mor in Adam, tot asa, toti vor invia in Hristos; dar fiecare la rindul cetei lui. Hristos este cel dintii rod; apoi la venirea Lui, cei ce sint ai lui Hristos. In urma, va veni sfirsitul, cind El va da Imparatia in miinile lui Dumnezeu Tatal, dupa ce va fi nimicit orice domnie, orice stapinire si orice putere. Caci trebuie ca El sa imparateasca pina va pune pe toti vrajmasii sub picioarele Sale. Vrajmasul cel din urma care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, in adevar, “a pus totul sub picioarele Lui”.

Dar cind zice ca totul I-a fost supus, se intelege ca afara de Cel ce I-a supus totul. Si cind toate lucrurile Ii vor fi supuse, atunci chiar si Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu sa fie totul in toti. … Dar va zice cineva: “Cum inviaza mortii? Si cu ce trup se vor intoarce?” Nebun ce esti! Ce semeni tu nu inviaza, daca nu moare mai intii. Si cind sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un graunte, cum se intimpla: fie de griu, fie de alta saminta. Apoi Dumnezeu ii da un trup, dupa cum voieste; si fiecarei seminte ii da un trup al ei. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pasarilor, altul al pestilor. Tot asa, sint trupuri ceresti si trupuri pamintesti; dar alta este stralucirea trupurilor ceresti; si alta a trupurilor pamintesti. Alta este stralucirea soarelui, alta stralucirea lunii, si alta este stralucirea stelelor; chiar o stea se deosebeste in stralucire de alta stea. Asa este si invierea mortilor. Trupul este semanat in putrezire, si inviaza in neputrezire; este semanat in ocara, si inviaza in slava; este semanat in neputinta, si inviaza in putere. Este semanat trup firesc, si inviaza trup duhovnicesc. Daca este un trup firesc, este si un trup duhovnicesc. De aceea este scris: “Omul dintii Adam a fost facut un suflet viu”. Al doilea Adam a fost facut un duh datator de viata. Dar intii, vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urma. Omul dintii este din pamint, pamintesc; omul al doilea este din cer. Cum este cel pamintesc, asa sint si cei pamintesti; cum este Cel ceresc, asa sint si cei ceresti. Si dupa cum am purtat chipul celui pamintesc, tot asa vom purta si chipul Celui ceresc. Ce spun eu, fratilor, este ca nu poate carnea si singele sa mosteneasca Imparatia lui Dumnezeu; si ca, putrezirea nu poate mosteni neputrezirea.

Iata, va spun o taina: Nu vom adormi toti, dar toti vom fi schimbati, intr-o clipa, intr-o clipeala din ochi, la cea din urma trimbita. Trimbita va suna, mortii vor invia nesupusi putrezirii, si noi vom fi schimbati. Caci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, sa se imbrace in neputrezire, si trupul acesta muritor sa se imbrace in nemurire. Cind trupul acesta supus putrezirii, se va imbraca in neputrezire, si trupul acesta muritor se va imbraca in nemurire, atunci se va implini cuvintul care este scris: “Moartea a fost inghitita de biruinta. Unde iti este biruinta, moarte? Unde iti este boldul moarte?” (1 Cor. 15:12, 13, 20-29, 35-55)

Probabil ca cea mai complecta descriere a judecatii este cea pe care o putem gasi in Romani 2:

“Si crezi tu, omule, care judeci pe cei ce savirsesc astfel de lucruri, si pe care le faci si tu, ca vei scapa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispretuiesti tu bogatiile bunatatii, ingaduintei si indelungei Lui rabdari? Nu vezi tu ca bunatatea lui Dumnezeu te indeamna la pocainta? Dar, cu impietrirea inimii tale, care nu vrea sa se pocaiasca, iti aduni o comoara de minie pentru ziua miniei si a aratarii dreptei judecati a lui Dumnezeu, care va rasplati fiecaruia dupa faptele lui. Si anume, va da viata vesnica celor ce, prin staruinta in bine cauta slava, cinstea si nemurirea; si va da minie si urgie celor ce, din duh de gilceava, se impotrivesc adevarului si asculta de nelegiuire. Necaz si strimtorare va veni peste orice suflet omenesc care face raul: intii peste Iudeu, apoi peste Grec. Slava, cinste si pace va veni insa peste oricine face binele: intii peste Iudeu, apoi peste Grec. Caci inaintea lui Dumnezeu nu se are in vedere fata omului. Toti cei ce au pacatuit fara lege, vor pieri fara lege. Toti cei ce au pacatuit avind lege, vor fi judecati dupa lege. Pentru ca nu cei ce aud Legea sint neprihaniti inaintea lui Dumnezeu, ci cei ce implinesc legea aceasta vor fi socotiti neprihaniti. Cind Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sint singuri lege; si ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul lor si gindurile lor, care sau se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele. Si faptul acesta se va vedea in ziua cind, dupa Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Rom. 2:3-16).

Cartea Apocalipsei ne prezinta urmatoarea descriere a judecatii de pe urma:

“Apoi am vazut un scaun de domnie mare si alb, si pe Cel ce sedea pe el. Pamintul si cerul au fugit dinaintea Lui, si nu s-a mai gasit loc pentru ele. Si am vazut pe morti, mari si mici, stind in picioare inaintea scaunului de domnie. Niste carti au fost deschise. Si a fost deschisa o alta carte, care este cartea vietii. Si mortii au fost judecati dupa faptele lor, dupa cele ce erau scrise in cartile acelea. Marea a data inapoi pe mortii care erau in ea; Moartea si Locuinta mortilor au dat inapoi pe mortii care erau in ele. Fiecare a fost judecat dupa faptele lui. Si Moartea si Locuinta mortilor au fost aruncate in iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost gasit scris in cartea vietii, a fost aruncat in iazul de foc” (Apoc. 20:11-15).

Pavel intreaba cu toata puterea:

“Dar pentru ce judeci tu pe fratele tau? Sau pentru ce dispretuiesti tu pe fratele tau? Caci toti ne vom infatisa inaintea scaunului de judecata al lui Hristos. Fiindca este scris: “Pe viata Mea Ma jur, zice Domnul, ca orice genunchi se va pleca inaintea Mea, si orice limba va da slava lui Dumnezeu”. Asa ca fiecare din noi are sa dea socoteala despre sine insusi lui Dumnezeu” (Rom. 14:10-12).

Lucifer – Satanah – Diabolos

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Biblia plasează facerea omului în atmosfera unui conflict preexistent între Dumnezeu și unul din îngerii creați de El: Lucifer.

Lucifer – (Luceafărul) – este un nume care face aluzie la strălucirea și slava pe care Dumnezeu i-o dăruise acestui înger prin creație. Două pasaje din Vechiul Testament ne descriu ceva din măreția poziției și făpturii lui:

„Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de desăvârșire și plin de frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit de tot felul de pietre scumpe: … ; timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit; de accea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.”

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!  Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Ezec. 28:12-16; Isaia 14:12-14)

În ambele cazuri, descrierile apar pe fundalul unor capete de acuzare enunțate de Dumnezeu împotriva unor lideri ai lumii (împăratul Tirului, în Ezechiel și împăratul Babilonului, în Isaia). Este evident însă că aluziile se adresează „domnului lumii acesteia”, „stăpânitorului acestui veac” (Ioan 12:31;14:30;  Efes. 6:12).

Satanah – (Împotrivitorul) – „Satana” este o transliterare a originalului aramaic. Numele definește poziția antagonistă față de Dumnezeu (1 Petru 5:8).

Diabolos – (Pârâșul, Calomniatorul) – „Diavolul” este o transliterare a originalului grec, ,,diabolos“ (Iov 1,2; Zah. 3:1,2; Apoc. 12:10). Numele arată dușmănia pe care o poartă oamenilor. Îl întâlnim astfel în cartea Iov, unde Satan îl batjocorește pe Iov, pretinzând că purtarea lui bună se datorează doar faptului că îi aduce prosperitate. În întâmplarea cu ispitirea Domnului Isus, Satan Îl batjocorește aruncând îndoială asupra faptului că El este Fiul lui Dumnezeu.

În Noul Testament din limba greacă există un singur ,,diabolos“, Satan însuși. Unele traduceri folosesc acest termen la plural, ,,diavoli“, dar aceasta nu este niciodată corect, pentru că termenul ,,daimonia“ trebuie tradus peste tot prin ,,demoni“. Textul original spune clar că există un singur ,,diabolos“, dar mai mulți ,,daimonia“, un singur diavol și mai mulți demoni.

Din cele trei numiri și din descrierile de mai sus este clar că Lucifer, Satanah, Diabolos nu are nimic comun cu arătarea urâtă, neagră, cu coarne și coadă și cu furca în mână, atât de des întâlnită în tradițiile populare. Arătarea aceea urâtă este un produs al religiilor păgâne din Nordul Europei și a pătruns în creștinism de-a lungul istoriei, ca și alte forme și tradiții păgâne.

Lucifer nu a fost și nu este urât la înfățișare. Prima referință despre el o găsim în Geneza 3, când a ispitit-o pe Eva și a provocat căderea primilor oameni.

Se pare că noi am provocat o mare confuzie când am interpretat un pasaj figurativ în mod literal. Când Biblia spune „Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului” textul folosește o metaforă pentru a-l identifica pe Lucifer. Făptura aceea a fost un șarpe propriu zis la fel de puțin cum a fost Dan un „șarpe”, când a primit binecuvântarea de la Iacov (Gen. 49:17). Tot prin metafore, Biblia îl numește pe Irod „vulpe” (Luca 13:32) și pe Iuda „pui de leu”.

Apocalipsa folosește aceeași metaforă pentru Lucifer, numindu-l „șarpele cel vechi” (Apoc. 20:2). Este clar că „cel vechi” este o aluzie la arătarea sa precedentă în grădina Edenului. Faptul că acest Satan L-a ispitit pe Hristos, „ultimul Adam”, ne obligă să credem că tot el a fost și acela care l-a ispitit pe Adamul cel dintâi.

„Mai șiret decât toate fiarele câmpului” este iarăși o traducere nu prea fericită. Originalul folosit pentru „fiarele pământului”, „chai”, trebuie tradus prin „făpturile vii”, la fel cum grecescul „zoe” a fost tradus prin „făpturile vii” în Apoc. 4:6. În felul acesta, primul verset din Geneza 3 se traduce prin: „Șarpele era cea mai șireată dintre toate făpturile vii pe care le făcuse Domnul Dumnezeu”.

Cuvântul aramaic „Nachaș” – „șarpe” – înseamnă și „strălucitor”. Același cuvânt identifica în caldeiană și cuprul sau arama, pentru că strălucea când era lustruit. Îl întâlnim în această dublă semnificație în  2 Regi 18:4: „ … a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui; îl numeau „Nehuștan.” În mod asemănător, „seraf” din Isaia 6:2,6 înseamnă în limba originală „cei înfocați”, „plini de strălucire”.  În Numeri 21, când Dumnezeu îi spune lui Moise să facă „șarpele de aramă”, șerpii care-i mușcau pe evrei sunt numiți „înfocați” (Num. 21:6).

În Eden, Lucifer i-a apărut Evei în toată splendoarea strălucirii sale, pentru a ruina rasa umană și pentru a bloca planul divin de restaurare a cosmosului. Pedeapsa rostită împotriva lui este și ea plină de metafore (Gen. 3:14,15).

„Să te târăști pe pântece”, mai mult decât „să cazi cu fața la pământ” este o ilustrare a smeririi și umilinței la care va fi supus, iar „să mănânci țărână” este o expresie care descrie o mare dezamăgire, un semn al înfrângerii (Psalm 72:9). Noi spunem astăzi: „parcă aș avea nisip între dinți”. Ca animal, șarpele nu mănâncă pământ, ci se hrănește cu viețuitoare mici.

Tot așa, „aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul” vorbește metaforic despre lucrări spirituale cu valoare eternă săvârșite prin înfruntarea dintre Lucifer și Domnul Isus la Calvar.

Departe de a fi un „scaraoțchi” cu coarne și coadă, Lucifer este și astăzi o ființă capabilă să se prefacă „într-un înger de lumină” și în stare să înșele lumea întreagă (2 Cor. 11:14). Frecvența numelui său în conținutul înjurăturilor și blestemelor românești este o dovadă de fascinație obsesivă și, în același timp, o practică foarte periculoasă. Într-un fel, orice înjurătură este o rugăciune adresată diavolului! Biblia ne avertizează drastic împotriva unor astfel de obiceiuri:

„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoace fără minte.” (Iuda 9-10).

„Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor” (2 Petru 2:10-13).

Creștinii sunt astăzi păziți de puterea lui Dumnezeu (Rom. 8:31-39; 1 Ioan 5:18) și au asigurată biruința; „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre” (Rom. 16:20). Până atunci, ei trebuie „să fie treji și să vegheze” ca unii care nu sunt în „neștiință despre planurile lui” (2 Cor. 2:11).

Lucifer este instigatorul din conflictul angelic produs în lumea lui Dumnezeu înainte de facerea omului. O treime din îngeri l-au urmat în revolta lui (Apoc. 12:4; Matei 12:24). Milioane de oameni, orbiți de Lucifer ca să nu primească mântuirea oferită prin Hristos, se află și ei în astăzi robia lui Satan și-i vor împărtăși destinul (Matei 25:41). Despre lucrarea lui Lucifer prin Antichrist și despre soarta lui finală puteți citi în: 1 Tesal. 2:1-13;  Apoc.12:7-12; 16:13-16; 19:11-21; 20:1-3, 10.

Fiara Balaurul şi Femeia

Fiara Balaurul şi FemeiaBy Joe Crews

I. DE UNDE A APĂRUT FIARA

O avertizare solemnă

Avertizarea cea mai solemnă de pedeapsă aflată undeva în Biblie se cuprinde în Apocalipsa 14:9, 10: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ‘Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.'”

Descrierea aceasta este atât de alrmantă şi atât de nepotrivită cu toate celelalte versete care se ocupă cu caracterul lui Dumnezeu încât aproape că tresărim de spaimă. Dar ea arată clar un timp când harul lui Dumnezeu se va îndepărta de la aceia care au respins cu încăpăţânare autoritatea cerului. Va fi o lucrare fără precedent din partea lui Dumnezeu în legătura Lui cu familia omenească. Timp de aproape 6000 de ani, judecăţile Lui asupra celor mai răi oameni au fost amestecate cu har. Dar acum, măsura răzvrătirii ajunge punctul care face necesar ca Dumnezeu să intervină şi să expună cât de teribil de departe a ajuns omul în a trăda guvernarea lui Dumnezeu.

În acest moment, suntem curioşi să aflăm mai multe despre păcatul care a produs această lucrare ciudată de pedepsire aspră făcută de Dumnezeu. Observaţi că ultima controversă implică o credincioşie falsă faţă de puterea fiarei, la care se face referire atât de des în profeţia biblică. În cele din urmă, lumea va sta divizată în două mari tabere: cei care se închină adevăratului Dumnezeu şi cei care se închină fiarei din Apocalipsa 13. Dar care este problema controversată care duce la această împărţire masivă a oamenilor din lume? După ce descrie soarta falşilor închinători din Apocalipsa 14:9-11, Ioan chiar în următoarul verset spune acest lucru: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Vedem aici un contrast izbitor între cei care urmează fiara şi cei care Îl urmează pe Miel.

Urmăriţi vă rog că problema se învârte în jurul păstrării poruncilor lui Dumnezeu. Aceia care nu au semnul fiarei sunt descrişi ca ascultând de acele porunci, iar restul suferă mânia lui Dumnezeu. Afirmaţia aceasta se potriveşte perfect cu declaraţia ap.Pavel din Romani 6:16, „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”

Credincioşia cea mai mare se acordă prin ascultare. În cele din urmă, majoritatea locuitorilor pământului vor accepta autoritatea puterii unui antihrist imitat, neascultând de marea lege celor 10 porunci ale lui Dumnezeu. Fiecare om se va afla de o parte sau de cealaltă. Biblia arată foarte clar că viaţa sau moartea se învârte în jurul deciziei finale cu privire la fiara din Apocalipsa 13.

Destul de ciudat, dar teologii moderni pur şi simplu au ignorat solia de avertizare din Apocalipsa 14, cu privire la semnul fiarei. Interesul mulţimilor a fost distrus de influenţa pastorilor care n-au vrut să ia în serios cuvintele solemne din profeţia lui Ioan. Deseori, este omisă ca o epistolă confuză, nesemnificativă, care se aplică doar unei probleme locale din prima biserică. Dintr-un anume motiv, cartea numită Apocalipsa (Descoperirea) este socotită o carte sigilată, în locul adevărului evident descoperit, pe care-l implică numele ei. Dar urmăriţi. vă rog, făgăduinţa făcută acelora care cercetează adevărul acestei cărţi minunate, „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele aceste proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Apocalipsa 1:3.

Înainte ca să săpăm în relatarea vie făcută de Ioan acestei ultime încleştări dintre Hristos şi Satana, să ne luăm timp să vedem cine se luptă în acest conflict. Când şi cum a început şi cum se va sfârşi?

Doi adversari puternici

Deşi punctul culminant al acestei lupte are loc chiar la sfârşitul istoriei pământului când toată lumea se va aşeza în două tabere opuse, timp de aproape 6000 de ani are loc controversa dintre Domnul Hristos şi Satana. Ea a început în cer prin răzvrătirea lui Lucifer împotriva guvernării universului de către Dumnezeu. Istorisirea despre acel înger frumos care a poftit poziţia lui Însuşi Dumnezeu este descrisă în mai multe scrieri profetice din Vechiul Testament. Isaia scrie în legătură cu această fiinţă luminoasă: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.'” Isaia 14:12-14.

Seminţele acelei răzvrătiri egoiste ale acelui înger conducător s-au împrăştiat repede şi au afectat lealitatea altor îngeri. Curând, o treime din oastea cerească se alăturase nemulţumirii lui Lucifer şi avea loc marea controversă–o controversă, care urma să ţină timp de peste 6000 de ani şi care urma să ceară în final decizia fiecărei fiinţe din ceruri şi de pe pământ.

Urmarea imediată a discordiei a fost războiul din cer, care a culminat cu alungarea totală a lui Lucifer din prezenţa lui Dumnezeu şi din prezenţa îngerilor credincioşi. Ioan descrie astfel această luptă: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” Apocalipsa 12:7-9.

Îngerul cel căzut urma să nu mai fie cunoscut sub numele de Lucifer, nume ce însemna ‘luceafărul dimineţii’, ci Satana care înseamnă ‘împotrivitorul’. Conflictul se transferase acum din cer jos pe pământ. Aici va continua până ce va ajunge la un punct conflictual disperant, în a diviza mulţimea de oameni de pe pământ fie pentru, fie împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Aşa cum răzvrătirea a început printr-o lipsă de credincioşie faţă de autoritatea lui Dumnezeu, tot aşa se va încheia printr-o sfidare a autorităţii Sale, aşa cum este înveşmântată în legea cârmuirii Lui.

Satana s-a aflat aici cu îngerii lui răi de când a fost alungat de pe tărâmul luminii. Cu o şiretenie diavolească, s-a folosit de forme diferite de război împotriva lui Dumnezeu şi a planului Său cu această lume. Prin abordări felurit de perfide, şi-a continuat eforturile de răsturnare a autorităţii lui Dumnezeu. Scopul acestei cărţi este să expună asalturile teribile care au avut loc şi care au loc, din partea lui Satana, împotriva temeliei adevărului.

Fiecare generaţie a fost martora unei noi manifestări a acelei puteri rele în războiul lui neobosit împotriva planului cerului de a salva omenirea. Ultima formă de împotrivire a vrăjmaşului va fi cea a fiarei din Apocalipsa 13. Această falsă putere se va interpune într-un conflict de moarte cu poruncile lui Dumnezeu. Întreaga lume va trebui să se decidă de a cui parte se află. Confederaţia răului se va întări într-o luptă disperată pentru a primi credincioşia locuitorilor pământului. Problema în discuţie va fi expusă clar, astfel ca nimeni să nu poată rămâne neutru. Omului nu-i va rămâne nici o altă alternativă decât să asculte, fie de Dumnezeu, fie de Satana.

O problemă de viaţă sau de moarte

Acum, având în minte succinta prezentare a adversarilor, să privim mai atent contextul biblic al ultimei mari controverse decisive. Vă rog să reţineţi că fiara din Apocalipsa 13 simbolizează o putere uriaşă antihristică, care va încerca să-I ia total locul lui Dumnezeu. Iată descrierea acelei puteri în limbajul din Apocalipsa 13:1-7: „Şi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, zicând: ‘Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?’ I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.”

Nu putem să nu remarcăm aici un grad de împotrivire fără precedent faţă de Dumnezeu şi faţă de aceia care-L urmează. În acest capitol, vom citi mai târziu că această fiară îşi va exercita o influenţă atât de mare asupra pământului încât îi va face pe oameni să primească un semn pe frunte sau pe mână (Apocalipsa 13:16). În cele din urmă, cei care vor avea semnul vor suporta mânia teribilă a lui Dumnezeu aşa cum este descrisă în Apocalipsa 14:9, 10. Mânia lui Dumnezeu este în continuare definită în Apocalipsa 15:1 cu aceste cuvinte: „Şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.”

Natura teribilă a acestor plăgi şi suferinţele groaznice pe care le vor aduce asupra acelora care primesc semnul fiarei se descoperă pe deplin în capitolul al şaisprezecelea din Apocalipsa. La acest punct, nu ne vom ocupa cu ele, dar haideţi să ne reamintim că această problemă va implica viaţă sau moarte veşnică pentru toţi. Cât de sincer ar trebui să căutăm să înţelegem pe cine reprezintă fiara şi cum am putea să evităm acel semn! Nu trebuie să existe nici o speculaţie sau nici o considerare teoretică asupra acestui subiect vital. Trebuie să ştim exact unde se află pericolul şi cum să-l evităm.

Creştinul obişnuit de-abia dacă a auzit de importanţa acestui subiect. El nu are nici cea mai mică idee despre fiară sau semnul ei, deşi destinul lui atârnă de acest lucru. O mulţime de predicatori îşi liniştesc enoriaşii în ignoranţa lor cu privire la acest subiect. Ei le spun: „Nu vă faceţi griji cu privire la fiară. E prea complicat ca să înţelegem. Atâta timp cât Îl iubiţi pe Domnul, totul e bine. Nu se poate şti exact cine e fiara.” Ascultaţi, oare Dumnezeu ne va avertiza cu privire la pericolul teribil pe care-l reprezintă fiara–un pericol de moarte, deoarece va însemna viaţă sau moarte–iar apoi să ne spună că e cu neputinţă să aflăm cine este? Oare ne va spune El, „Vei fi aruncat în foc dacă vei avea semnul, dar n-am să-ţi spun care este el–doar este destul de grav dacă îl ai”? Nu, evident că Dumnezeu nu procedează astfel. El ne avertizează despre un pericol care se poate evita. Ştim să ne ferim de fiară, doar dacă ştim cine este fiara. Ştim să scăpăm de semn doar dacă ştim care este semnul.

Un animal simbolic

Este oare cu putinţă să înţelegem semnul fiarei? Fără îndoială că putem şti şi trebuie să ştim. Dar mai întâi trebuie să înţelegem însăşi identitatea fiarei profetice. Să stabilim de la început că acest animal ciudat, alcătuit din mai multe trăsături nu trebuie luat literal. Nimeni n-a văzut vreo făptură cu trup de leopard, gură de leu şi cu picioare de urs. Cărţile profetice ale Bibliei de obicei se ocupă cu simboluri. Această fiară reprezintă ceva. Dar ce simbolizează? Bănuim că nu trebuie să ghicim. Biblia nu lasă nici un loc pentru îndoială. Ea slujeşte ca propriul său comentariu divin şi oferă cheia pentru înţelegerea profeţiilor.

Toate elementele din descrierea fiarei din Biblie sunt simbolice. Să luăm de exemplu apa, din care se ridică animalul. Ce reprezintă ea? Citiţi răspunsul în Apocalipsa 17:15: „Apoi mi-a zis: ‘Apele, pe care le-ai văzut, pe care şade desfrânata, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.'” Nu încape nici o îndoială cu privire la acest punct. Dumnezeu a explicat clar semnificaţia apei în profeţie. Odată ce se interpretează simbolul în orice profeţie, regula se va aplica în toate celelalte profeţii. Apa va însemna întotdeauna oameni în imagistica profeţiilor biblice.

Ce-am putea spune despre celelalte părţi ale acestei fiare ciudate, apocaliptice? Ca să înţelegem fiara trebuie să ne întoarcem la cartea lui Daniel din Vechiul Testament şi să comparăm text cu text. Cărţile lui Daniel şi Apocalipsa se explică una pe cealaltă. Se potrivesc perfect ca mănuşa în mână. Vă rog să observaţi că Daniel a avut o viziune foarte asemănătoare cu cea a lui Ioan. Este descrisă în Daniel 7:23: „Daniel a început şi a zis: ‘În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta.'” El a văzut apa profetică aşa cum a văzut-o şi Ioan, dar Daniel a văzut patru fiare ridicându-se în loc de doar una.

Am descoperit deja că apa simbolizează popoare sau mulţimi, dar ce reprezintă fiarele? Răspunsul se găseşte în versetul 17, „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi, care se vor ridica pe pământ.” Iată deci. Atât de clar că nimeni n-ar putea să se îndoiască! Dumnezeu declară că fiarele din profeţie reprezintă naţiuni. Aşa cum în vocabularul nostru modern politic vorbim despre vulturul american şi ursul rusesc, Dumnezeu S-a folosit de animale cu mult, mult timp mai înainte ca să reprezinte ţări. Apoi, ca să fie şi mai explicit, Dumnezeu a adăugat următoarele în versetul 23: „Fiara a patra este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ.” Dacă cea de-a patra fiară reprezenta cea de-a patra împărăţie din istorie, atunci primele trei urmau să reprezinte primele trei imperii.

Această explicaţie devine mai clară şi mai simplă când ne amintim că au existat doar patru imperii mondiale pe pământ din zilele lui Daniel. Deseori se face referire la aceste imperii în profeţia biblică şi se amintesc pe nume în unele profeţii legate de Daniel. Citiţi Daniel 8:2021 şi Daniel 11:2 spre exemplu. În capitolul doi din Daniel aceleaşi patru imperii mondiale sunt simbolizate de patru metale în visul lui Nebucadneţar cu privire la chipul cel înalt. Aceste patru imperii sunt Babilonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma.

Patru imperii din istorie

N-aţi dori să ne uităm mai atent la aceste animale, la unul după altul, aşa cum s-au ridicat în viziunea profetului? Primul „semăna cu un leu şi avea aripi de vultur.” Daniel 7:4. Ni se descrie aici acel mare imperiu al Babilonului, atât de bine simbolizat de către regele animalelor. A reprezentat una din naţiunile cele mai bogat şi puternice care au existat vreodată pe pământ. Remarcaţi că acest animal are aripi. În terminologia biblică, aripile reprezintă viteză. Şi desigur că Babilonul s-a ridicat foarte repede pentru a-şi lua locul de conducător al întregii lumi.

Din anul 606 în.Hr. până în 538 în.Hr. Babilonul a continuat să-şi exercite autoritatea lui excesivă. Dar urma să aibă loc o schimbare. Daniel a văzut următoarea fiară „ca un urs şi stătea într-o rână; avea trei coastre între dinţi.” Daniel 7:5. După Babilon a urmat împărăţia Medo-Persiei în anul 538 în.Hr., cel de-al doilea imperiu mondial. Ursul stă într-o rână, reprezentând astfel faptul că Persia era mai puternică decât Media. Aceste două puteri erau aliate în dominarea pământului. Cele trei coaste probabil că simbolizează cele trei provincii din acel imperiu — Babilonul, Lidia şi Egiptul.

Apoi în 331 în.Hr., Medo-Persia a decăzut şi în locul ei s-a ridicat cel de-al treilea imperiu mondial. În cuvintele profeţiei „i s-a dat stăpânire” versetul 6. Era ca „un pardos (leopard), care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete.” Versetul 6. Orice şcolar conştiincios, care studiază istoria antică, va şti să spună că Grecia s-a ridicat ca fiind următorul conducător al lumii. Alexandru cel Mare a venit mărşăluind din apus şi aşezându-şi lumea la picioare într-un timp relativ scurt.

Cele patru aripi ale pardosului (leopardului) denotă viteza extraordinar de mare cu care Alexandru a supus naţiunile. În mai puţin de opt ani, subjugase definitiv lumea şi se puse pe plâns pentru că nu mai avea alte lumi de cucerit. Dar n-a fost în stare să se cucerească pe sine; a murit tânăr la treizeci şi trei de ani, în floarea vârstei. La moartea lui, imperiul s-a împărţit între cei patru generali ai săi: Casandru, Lisimah, Seleuc şi Ptolomeu. Cele patru capete ale fiarei reprezintă aceste patru împărţiri ale imperiului său. Asta ne aduce la anul 168 în.Hr. şi la căderea imperiului grecesc chiar din acel an. Până acum, fiecare detaliu din profeţie s-a împlinit exact.

Groaznica fiară a patra

Acum să urmărim ridicarea celei de a patra fiare, care este „o a patra împărăţie, care va fi pe pământ.” versetul 23. Deşi Daniel văzuse fiare sălbatice vii asemănătoare celor zugrăvite în primele trei simboluri profetice, nu mai văzuse niciodată ceva care să se asemene cu groaznica fiară a patra. Iată cum o descrie Biblia: „După aceea, m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea … şi avea zece coarne.” versetul 7.

După cum am aflat deja, această fiară simbolizează cel de-al patrulea imperiu mondial, care reprezenta monarhia de fier a Romei. Cât de crudă a fost dominaţia ei asupra pământului este descris cu lux de amănunte în paginile istoriei antice. Dar şi această naţiune puternică urma să se dividă, aşa cum ne arată versetul douăzeci şi patru: „Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi.” Vă rog să observaţi că Dumnezeu este Cel care interpretează cine reprezintă cele zece coarne ale acestui animal. Roma urma să se dividă în zece regiuni distincte.

Urmărind mersul istoriei, descoperim că împlinirea exactă a avut loc în anul 476 d.Hr. Triburi feroce au venit şi au măturat din nordul ţinutului, potopind teritoriul Europei de vest şi împărţind-o în cele din urmă în zece părţi. Desigur că acele părţi corespund celor zece degete de la picioarele măreţului chip al lui Daniel din capitolul 2.

Toţi cei ce au studiat istoria sunt bine familiarizaţi cu numele acelor triburi cuceritoare a Europei de vest din anul 476 d.Hr. Ei erau anglo-saxonii, alemanii, herulii, vanfalii, ostrogoţii, vizigoţii, suevii, lombarzii, brugunzii şi francii. Şapte din aceste triburi mai există chiar până în zilele noastre, transformându-se în naţiuni moderne. Ele au supravieţuit pe harta Europei ca puteri importante ale celui de-al douăzecelea secol. Trei din ele au dispărut de pe scena istoriei, după cum vom afla peste o clipă.

Cornul cel mic

Acum suntem gata să citim versetul următor al profeţiei şi să descoperim înţelesul cornului celui mic din viziunea lui Daniel. „M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură, care vorbea cu trufie.” versetul 8. Într-adevăr, trebuie să fim foarte, foarte atenţi. Nu trebuie să facem greşeala de a identifica greşit puterea cornului celui mic, deoarece se va dovedi a fi puterea uriaşă a antihristului din istorie.

Pentru a evita orice greşeli de identificare, ar fi mai bine ca mai întâi să urmărim cele nouă semne caracteristice descrise chiar în profeţie. Aceste semne de identificare ne vor ajuta să fim absolut siguri de interpretare. Nu îndrăznim să ghicim sau să speculăm cu privire la identitatea istorică a „cornului celui mic” din profeţie.

Mai întâi de toate, cornul cel mic a ieşit din cele zece. Acest amănunt îl plasează geografic în Europa Occidentală. În al doilea rând, a apărut după ce s-au ridicat cele zece, deoarece a ieşit „din mijlocul lor.” Întrucât cele zece s-au ridicat în anul 476 d.Hr., trebuia ca acel corn mic să înceapă să domnească la puţin timp după acea dată. În al treilea rând, urma să smulgă trei din cele zece triburi atunci când a venit la putere. Versetul opt declară că dinaintea acestui corn „au fost smulse trei din cele dintâi coarne.”

În al patrulea rând, cornul cel mic urma să aibă „ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea cu trufie.” versetul 8. Lucrul acesta ne indică faptul că un om se va afla în vârful puterii reprezentate de cornul cel mic. În al cincilea rând, „se va deosebi de înaintaşii lui (de coarnele dinaintea lui – KJV). versetul 24. Aceasta înseamnă că acest corn mic va fi o alt fel de putere decât regatele pur politice care l-au precedat. Cea de a şasea caracteristică ni se descoperă în prima parte a versetului 25, „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt.” Un alt verset spune, „rostea vorbe mari şi hule.” Apocalipsa 13:5.

La acest punct, haideţi să definim din Biblie ce înseamnă hulă. În Ioan 10:30-33, Domnul Isus urma să fie omorât cu pietre deoarece pretindea că este una cu Tatăl. Evreii care urmau să-L omoare au declarat, „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, şi pentru că Tu care eşti om, Te faci Dumnezeu.” Conform cu acest text, reprezintă o hulă ca unui om să i se acorde locul lui Dumnezeu.

Acum haideţi să citim o altă definiţie a hulei. Domnul Isus îi iertase păcatele unui om, iar cărturarii au declarat, „Cum vorbeşte omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Marcu 2:7. Este limpede că Domnul Isus nu hulea, deoarece El era Dumnezeu şi deci putea să ierte păcatele. Dar ca un om să pretindă aşa ceva nu este altceva decât o blasfemie, conform propriei definiţii din Biblie.

Acum ajungem la cel de-al şaptelea punct de identificare, ce se află tot în versetul 25 „va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt.” Această afirmaţie ne spune despre cornul cel mic că este o putere persecutoare. El va face război cu poporul lui Dumnezeu şi îi va da la moarte. Cel de-al optulea semn ne este oferit tot în versetul 25, „se va încumeta să schimbe vremile şi legea.” S-ar părea că în împotrivirea lui aspră faţă de Dumnezeul cerului, în rostirea de cuvinte tari împotriva Lui, această putere va mai căuta şi să schimbe măreaţa lege a lui Dumnezeu. Această încumetare a cornului celui mic n-ar putea fi altceva decât o încercare de a realiza o schimbare. Evident, omul nu va reuşi niciodată să schimbe legea morală a lui Dumnezeu.

O Domnie de 1260 de ani

Cel de-al nouălea semn de identificare şi totodată ultimul din versetul 25, ne spune exact cât timp îşi va exercita autoritatea pe pământ acest corn mic, „şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme.” Ne lovim aici de o expresie ciudată. De fapt, este un termen profetic pe care chiar Biblia şi-l explică. În Apocalipsa 12:14, citim următoarele cuvinte cu privire la aceeaşi perioadă de timp, „Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui.” Citiţi acum versetul 6, care descrie acelaşi eveniment. În loc de a spune „o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi”, declară „o mie două sute şase zeci de zile.” Astfel, putem vedea că cele două perioade de timp sunt exact aceeaşi. Comparând aceste texte, înţelegem că o vreme este un an în profeţia Bibliei, vremi reprezintă doi ani, iar jumătatea unei vremi este jumătatea unui an. Calculul acesta ne duce la un total de 3 vremi şi jumătate sau 3 ani şi jumătate deoarece 3 ani şi jumătate sunt exact egali cu 1260 de zile. Desigur că folosim anul biblic de 360 de zile.

Acum suntem gata să aplicăm un alt mare principiu de interpretare a profeţiei. Reţineţi vă rugăm că întotdeauna atunci când măsoară timpul profetic, Dumnezeu foloseşte o zi ca să reprezinte un an. În Ezechiel 4:6 citim de fapt adevărata regulă: „Îţi pun câte o zi pentru fiecare an.” Alte dovezi în sprijinul acestei afirmaţii se găsesc în Numeri 14:34. Trebuie să se aplice întotdeauna această metodă de socotire a timpului în studiul profeţiei biblice. Aşa că, asta înseamnă că puterea cornului celui mic va domni timp de 1260 de ani, în loc de doar 1260 de zile.

O împlinire exactă

Se află în faţa noastră acum o listă de nouă caracteristici anume, care au fost scoase din capitolul al şaptelea din Daniel ca descriere a puterii corului celui mic. Există o singură putere în toată istoria căreia i se potriveşte descrierea făcută aici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu închide orice altă interpretare şi ne constrânge spre a accespta singura concluzie posibilă: doar Biserica Catolică împlineşte toate punctele de identitate stabilite în Daniel 7.

Să privim repede şi să observăm cât de clar se împlineşte asta. Mai întâi de toate, papalitatea chiar a apărut în Europa Occidentală, în chiar inima teritoriului Imperiului Roman păgân — în însăşi Roma. În al doilea rând, chiar a apărut după anul 476 d.Hr. În anul 538 d.Hr. a intrat în vigoare un decret al împăratului Iustinian care îi acorda proeminenţă absolută Bisericii din Roma. Acestea sunt adevăruri istorice, care se pot verifica prin autoritatea oricărei surse istorice.

În al treilea rând, când s-a ridicat papalitatea, s-a confruntat cu împotrivirea celor trei triburi care preluaseră conducerea Imperiului Roman în decădere. Vandalii, ostrogoţii şi herulii erau puteri ariene, care s-au împotrivit teribil înălţării Bisericii Catolice. Armatele Romei au plecat în luptă pentru a nimici aceste trei triburi şi le-au distrus complet. Ultimul din cele trei a fost distrus chiar în anul 538 d.Hr., când a intrat în vigoare decretul lui Iustinian.

În al patrulea rând, Biserica Catolică a avut într-adevăr un om la conducerea sistemului ei. În al cincilea rând, papalitatea a fost o altfel de putere, deosebindu-se de celelalte regate politice dinaintea ei. A fost un sistem politico-religios destul de deosebit de tot ceea ce se mai văzuse în lume până la acel timp.

Acum ne vom uita la cea de-a şasea caracteristică — rostirea de vorbe mari şi de hule împotriva Celui Prea Înalt. Oare împlineşte papalitatea această descriere? Ar ajunge doar să ni se amintească de faptul că Biserica Catolică şi-a atribuit întotdeauna puterea de a ierta păcate. Cât despre vorbele mari, daţi-mi voie să citez dintr-un articol de F. Lucii Ferraris, ce se află în cartea Prompta Bibliotheca Canonica Juridica Moralis Theologica. Această carte s-a tipărit la Roma şi este aprobată de enciclopedia catolică. Ascultaţi următoarele pretenţii: „Papa este de o demnitate atât de mare şi este atât de înălţat, ca şi când ar fi Dumnezeu şi Vicarul lui Dumnezeu. Papa este, ca şi când ar fi, Dumnezeu pe pământ, rege al regilor, având plinătatea puterii.” Volumul VI, p. 2529. Iată numai câteva dintre cuvintele pe care Biblia le defineşte drept hulă. Astfel, papalitatea împlineşte semnele de identitate ca fiind puterea cornului celui mic.

Ajungând la cel de-al şaptelea punct de identitate, descoperim că istoria se află în sprijinul profeţiei cu privire la persecuţia papală. Oricine care are cât de cât ceva cunoştinţe despre Evul Mediu, este familiarizat cu adevărul că milioane de oameni au fost torturaţi şi omorâţi de către inchiziţia catolică. Citim dintr-o carte scrisă de un cardinal catolic, care este de asemenea aprobată de biserică: „Biserica catolică … are oroare de sânge. Cu toate acestea atunci când este confruntată cu erezia … recurge la forţă, la pedeapsă corporală, la tortură. Ea creează tribunale asemenea inchiziţiei. Cheamă în ajutorul ei legile statului. … Cu precăderea ea a acţionat astfel în secolul al XVI-lea cu privire la protestanţi. În Franţa, sub Francisc I şi Henric al II-lea, în Anglia sub Maria Tudor, ea i-a torturat pe eretici.” The Catholic Church, The Renaissance and Protestantism, p. 182-184.

Am putea găsi nespus de multe declaraţii de acest fel de la istorici, atât catolici cât şi protestanţi, care descriu groaznicele torturi înfăptuite de autorităţile papale asupra protestanţilor. Astfel putem vedea împlinirea desăvârşită a descrierii acestui corn mic.

Cel de-al optulea semn, aşa cum ne este dat în versetul 25, priveşte încercarea de a schimba legea lui Dumnezeu. Oare i se aplică ea papalităţii? Reţineţi următoarele: Biserica catolică a scos cea de-a doua poruncă din catehismul şi din cărţile ei doctrinale, deoarece ea condamnă închinarea la chipuri. Aşa că, cea de a zecea poruncă a fost împărţită ca să iasă tot zece porunci, dar două sunt împotriva poftei şi nu există nici una împotriva idolatriei. Astfel, papalitatea s-a gândit să schimbe legea, dar n-a reuşit. Legea lui Dumnezeu nu se poate schimba.

În cele din urmă, ajungem la cel de-al nouălea semn de identificare, care ne spune exact cât timp îşi va exercita autoritatea această putere papală pe pământ. Am descoperit că va fi o perioadă de 1260 de ani. Este această afirmaţie conform raportului istoric? Reţineţi că am arătat cum şi-a început domnia papalitatea, prin ordinul lui Iustinian în anul 538 d.Hr. Socotind 1260 de ani de la această dată, ajungem la anul 1798. Chiar în acel an, generalul Berthier a intrat cu oştile în Roma şi l-a dat jos de pe tron pe Papa. A fost dus în exil, iar toate averile bisericii au fost confiscate.

Guvernul Directoratului francez a decretat că nu va mai fi vreun alt papă la Roma. Atât cât privea lumea şi după toate aparenţele exterioare, Biserica Catolică murise. După exact 1260 de ani, ca împlinire a profeţiei, biserica a pierdut stăpânirea asupra lumii. Astfel, ultimul punct se împlineşte clar cu papalitatea şi doar cu ea.

Fiara şi cornul cel mic sunt identice

S-ar putea să vă întrebaţi ce au de a face toate acestea cu fiara din Apocalipsa 13. Acum suntem gata să identificăm acest animal ciudat şi complex descris în cartea Apocalipsei. Haideţi să citim încă o dată descrierea acestei fiare, care are trupul de leopard, picioarele de urs şi gura de leu. „I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. ” Versetul 5. Observaţi, vă rog, că această fiară face exact acelaşi lucru ca şi cornul cel mic din Daniel. Versetul 5 continuă „Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.” Cât reprezintă patruzeci şi două de luni? Exact 1260 de zile profetice sau ani profetici — acelaşi lucru ca şi trei vremi şi jumătate din profeţia lui Daniel.

Cu privire la fiară, citim mai departe, „I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască.” versetul 7. Această fiară reprezintă o putere persecutoare. Cu alte cuvinte, fiara din Apocalipsa 13 este chiar aceeaşi putere ca şi cornul cel mic. Amândouă simbolizează papalitatea. Aceasta este ilustraţia grafică descrisă de Dumnezeu a puterii papale, aşa cum a ajuns să-şi exercite autoritatea arbitrară asupra pământului timp de 1260 de ani.

O altă asemănare se găseşte în Apocalipsa 13,3: „Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.” După cum am văzut deja, rana de moarte a fost provocată în anul 1798 când armatele franceze l-au luat prizonier pe papă. Dar rana aceasta urma să se vindece şi în cele din urmă, întreaga lume i se va închina din nou papalităţii. Această profeţie s-a împlinit foarte, foarte clar chiar sub ochii noştri.

În anul 1929 Mussolini a pus în aplicare Concordatul din 1929 cu Papa, retrocedând proprietăţile care îi fuseseră luate bisericii. Atunci, Papa a fost încoronat din nou, iar Cetatea Vaticanului a devenit o putere poltică suverană. Din acea zi şi până acum, puterea papalităţii a înaintat extraordinar.

În prezent, majoritatea ţărilor lumii îşi au reprezentanţi politici la Cetatea Vaticanului. Influenţa incredibilă a papalităţii în afacerile lumii este dovedită de titlurile ziarelor din fiecare zi. Aproape orice cuvânt al Papei se publică până la capătul pământului şi milioane şi milioane de oameni consideră puterea papală ca fiind influenţa cea mai mare din politica de astăzi. Desigur, rana s-a vindecat, iar lumea continuă să se mire după fiară.”

II. BALAURUL ŞI FEMEIA

La acest punct, suntem pregătiţi să punem o altă întrebare cu privire la însuşirea puterii din partea fiarei. De unde şi-a primit ea autoritatea de a domni peste lume timp de 1260 de ani şi de a persecuta atât de multe milioane de oameni pentru credinţa lor? Răspunsul se află în Apocalipsa 13:2, „Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.” Observaţi că puterea vine de la balaur. Dar cine este balaurul? Apocalipsa 12:7-9: „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”

Balaurul, desigur, este însuşi Satana. Dar când a înşelat Satana întreaga lume? Când a fost aruncat din ceruri, existau doar doi oameni pe pământ, iar ei reprezentau întreaga lume. Înşelându-i pe Adam şi pe Eva în Grădina Edenului, Satana a dus în eroare întreaga lume şi a ajuns să fie stăpânul acestui pământ pentru o vreme. Marea controversă dintre bine şi rău, care a pornit în ceruri, s-a transferat acum pe această planetă.

Vrăjmăşia a fost prezisă

După căderea omului, Dumnezeu a rostit un blestem asupra fiecărui participant la acea primă fărădelege. În Geneza 3:15, citim blestemul care a fost rostit asupra lui Satana sau a balaurului. „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Iată aici o profeţie despre lupta veche de veacuri care urma să existe între balaur şi femeie, între sămânţa balaurului şi sămânţa femeii.

Dar cine este femeia la care se face referire în această profeţie? O femeie, în profeţia biblică, reprezintă întotdeauna biserica. În Ieremia 6:2 citim „O asemen pe fiica Sionului cu o tânără frumoasă şi subţirică!” (Versiunea King James). Dar cine este Sionul? Isaia 51:16 „Şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’ Aşa că marea luptă s-a dat de la Eden. De atunci până acum, au existat două părţi. Balaurul şi urmaşii lui au acuzat pe Dumnezeu şi pe urmaşii Lui. Adevărul în balanţă cu minciuna şi Satana împotriva bisericii.

Două Tabere

Satana şi cu Dumnezeu se luptă pentru a-l stăpâni pe fiecare om. Chiar şi în copiii lui Adam cele două părţi au fost reprezentate. Cain s-a aflat de partea balaurului şi a dorit să facă cum vrea el în loc de a proceda cum îi poruncise Dumnezeu. Abel a fost de partea lui Dumnezeu şi a fost atât de neprihănit încât în cele din urmă Cain l-a omorât. Vă amintiţi cum Dumnezeu îi spusese fiecăruia dintre ei să aducă un miel, dar Cain a înlocuit prin fructe şi legume ceea ce Dumnezeu poruncise să aducă drept jertfă? Veţi descoperi că întotdeauna acesta va fi semnul balaurului. El încearcă să înlocuiască, să aducă o copie a adevărului exact al lui Dumnezeu.

Prin urmaşii lui Cain, pământul s-a stricat atât de mult că Dumnezeu a fost nevoit în cele din urmă să-l distrugă prin potop. Dar după potop, au apărut din nou cele două tabere. Urmaşii balaurului s-au strâns în turnul Babel şi L-au sfidat pe Dumnezeu ridicând un turn înalt care ar fi trebuit să ajungă până la cer. Desigur că planul nu a reuşit şi acea parte a turnului Babel a ajuns mai târziu Babilonul, care în anul 606 în.Hr. a început să conducă lumea ca primul imperiu mondial.

În timpul acelor primi ani de neînţelegere, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon şi l-a trimis în Canaan. Avraam crescuse chiar acolo în Mesopotamia, lângă locul unde se încercase să se zidească măreţul turn Babel şi unde apăruse primul imperiu mondial, cel al Babilonului. Planul lui Dumnezeu a implicat întotdeauna o chemare de despărţire de confuzia falsităţii.

Balaurul şi închinarea la soare

Pe scurt, haideţi să studiem istoria taberei balaurului. Cetatea Babilonului a fost prima capitală a balaurului de pe acest pământ. Aici s-a dezvoltat un sistem de religie păgână sub forma închinării la soare. Era o idolatrie vădită, plină de imoralitate, ceremonii desfrânate şi ritualuri degradante. Dar curând urmaşii balaurului s-au certat între ei şi a ajuns la putere Medo-Persia. Dar reprezenta încă sediul balaurului. Închinarea la Baal a continuat să predomine aşa cum o făcuse şi în împărăţia anterioară. Apoi a preluat conducerea Grecia şi ea la rândul ei a continuat aceeaşi închinare păgână la soare. În cele din urmă, a început să conducă lumea Roma. Nu a fost nicio schimbare în religie. Mitraismul sau închinarea la soare a reprezentat religia universală a imperiului roman păgân. De la Babilon la Roma, balaurul a deţinut stăpânirea prin închinarea păgână la soare.

Dar în timpul conducerii romane, a avut loc ceva extraordinar! Venise timpul ca să se arate sămânţa femeii. Vă mai aduceţi aminte că profeţia vorbea despre vrăjmăşia dintre sămânţa femeii şi sămânţa balaurului? Sămânţa femeii a apărut în zilele imperiului roman. Să citim despre asta în Apocalipsa 12:1, „În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.” Nu uitaţi că o femeie curată în profeţie reprezintă biserica adevărată, iar o femeie decăzută simbolizează un sistem religios fals.

Sămânţa femeii

Această femeie în alb, descrisă în Apocalipsa 12, reprezintă adevărata biserică, biserica apostolică, cu învăţătura ei curată. Cele douăsprezece stele de pe capul ei sunt cei doisprezece apostoli. „Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne … Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.” Apocalipsa 12:2-5. Ei bine, cine era acest Copil? A existat un singur Copil, de parte bărbătească ce urma să cârmuiască toate neamurile şi care în cele din urmă a fosr răpit la scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Nu este nimeni altcineva decât Domnul Isus Hristos. Dar cine a încercat să-L omoare pe Isus deîndată ce S-a născut? Veţi răspunde, „Irod, regele roman.” Şi aşa a şi fost. Irod a încercat să omoare toţi copiii de parte bărbătească din Iudeea în încercarea de a-L distruge pe Hristos.

Deci, Imperiul Roman este simbolizat în profeţia biblică prin acelaşi balaur roşu ca însuşi Satana. Întrucât Satana a lucrat atât de în deaproape prin această naţiune ca să-L nimicească pe Isus, Roma păgână este reprezentată prin acelaşi simbol în profeţie ca şi Satana. Dar Irod n-a reuşit în încercarea lui de a nimici Copilul de parte bărbătească. Maria şi Iosif au fugit în Egipt şi au scăpat de acest teribil decret de moarte. Lovitura de maestru a lui Satana de a-L nimici pe Isus la cruce a fost dejucată în acea dimineaţă de duminică când Cel Răstignit a zdrobit legăturile morţii înviind. Patruzeci de zile mai târziu, S-a înălţat la cer ca o împlinire perfectă a cuvintelor profeţiei.

Când balaurul a văzut că n-a reuşit să-L nimicească pe Hristos, şi-a îndreptat mânia împotriva primei biserici. După textul din Apocalipsa 12:13, „Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse copilul de parte bărbătească.” La această dată, exista doar un număr mic de creştini în toată lumea şi Satana credea că prin persecuţii ar putea să-i şteargă complet de pe faţa pământului. Mii şi mii de creştini au fost martirizaţi în timpul teribilelor persecuţii ale cruzilor împăraţi romani, dar evanghelia a continuat să crească şi să se răspândească. Se părea că sângele martirilor era ca o sămânţă a evengheliei. Când murea unul, o sută îi luau locul. Ap.Pavel ajunse să predice evanghelia chiar la porţile Romei. Vechiul balaur ajunse îngrijorat. Venise timpul ca să apară sămânţa balaurului.

Sămânţa balaurului

Timp de secole, Satana încercase să nimicească poporul lui Dumnezeu prin împotrivirea violentă a Babilonului, Medo-Persiei, Greciei şi Romei. Prin violenţă şi persecuţie, nu reuşise să şteargă de pe pământ adevărul. Aşa că, ceea ce nu a reuşit prin forţă, acum balaurul încerca prin strategie şi înşelătorie. Urma să-şi organizeze propriul sistem religios imitat. Urma să aducă învăţături păgâne şi filosofii din vechile imperii ale Babilonului, Medo-Persiei, Greciei şi Romei şi să şe unească cu învăţătura creştină. Astfel, prin înşelăciune, a încercat să distrugă milioane de oameni.

Sub ce formă a apărut sămânţa balaurului? A apărut ca fiara din Apocalipsa 13. Este foarte semnificativ faptul că fiara este practic alcătuită din părţi ale leului, leopardului, ursului şi a animalului de nedescris din Daniel 7. Descrierea papalităţii aşa cum o face Dumnezeu ne descoperă că ea a apărut din părţi din toate aceste vechi regate păgâne şi mai ales şi-a tras tăria din Roma păgână. După textul din Apocalipsa 13:2, balaurul i-a dat fiarei puterea lui, scaunul lui şi multă autoritate. Am aflat că balaurul practic simbolizează Imperiul Roman păgân ca şi pe însuşi Satana.

Oare Imperiul Roman păgân i-a acordat vreo autoritate papalităţii? Adevărul este că în anul 330 d.Hr., Constantin, împăratul roman, a predat întreaga cetate a Romei papei ca sediul al autorităţii lui. Istoria foloseşte aproape cuvintele profeţiei în a o descrie. Voi cita dintr-o sursă catolică şi dintr-o carte de istorie cu privire la asta: „Când Imperiul Roman a devenit creştin şi s-a garantat pace bisericii, împăratul i-a predat Roma papei ca sediul al autorităţii Vicarului lui Hristos, care să domnească acolo independent de orice autoritate omenească până la încheierea vremii.” Papal Rights and Privileges (Drepturi şi privilegii papale), pag. 13, 14.

„Mutarea capitalei imperiului de la Roma la Constantinopol în anul 330 d.Hr., a lăsat practic biserica occidentală fără să fie supusă puterii imperiale, ca să-şi dezvolte propria formă de organizare. Episcopul de Roma, pe scaunul Cezarilor, era acum cel mai mare om din Occident şi curând a fost silit să devină capul politic şi spiritual.” The Rise of the Medieval Church (Ridicarea Bisericii Medievale), p.168. Cât de clar ne arată aceste declaraţii că papalitatea şi-a primit scaunul şi puterea de la Roma păgână! Dar Roma de unde a primit-o? De la Grecia. Iar Grecia de unde şi-a luat puterea? De la Medo-Persia. Şi de unde şi-a luat Medo-Persia puterea? De la Babilon. Şi de unde şi-a căpătat Babilonul puterea? De la balaur. Aşa că începem să înţelegem de ce Dumnezeu a dat nişte avertizmente atât de teribile împotriva puterii fiarei. Balaurul se află în spatele tuturor acestora.

Imitaţii în veşminte păgâne

Să urmărim pentru o clipă cum au reuşit să-şi găsească un loc învăţăturile păgâne în acest sistem religios contrafăcut pe care l-a introdus Satana. Deoarece un semn al puterii balaurului este să contrafacă şi să înlocuiască, vom putea să vedem în acest sistem politico-religios lucrarea lui Satana la maximum răutăţii lui. Aşa cum a fost cazul cu Cain, s-au folosit falsuri pentru a răspunde poruncilor lui Dumnezeu. Multor relicve ale închinării la soare li s-a acordat practic statut creştin. Multe învăţături contrafăcute s-au adăugat pentru ca papalitatea să poată să câştige prestigiu în faţa popoarelor păgâne din acel veac. Idolii păgâni au fost lăsaţi la uşă, dar idolii cu Petru, Maria şi sfinţii le-au luat locul.

Ca un exemplu al modului de cum au intrat învăţăturile păgâne în biserică, să luăm de pildă Crăciunul. Ştiţi de unde se trage păstrarea Crăciunului? Crăciunul ca sărbătoare a existat cu mult înainte ca să Se nască Domnul Isus în această lume. Data de 25 decembrie a fost sărbătorită cu sute de ani înainte ca să Se nască Hristos. Păgânii se închinau la soare şi au observat că în decembrie, zilele se scurtau, iar soarele de îndepărta din ce în ce mai mult de ei. Temându-se că soarele îi va părăsi de tot, se rugau la soare şi îi aduceau jertfe. Apoi, pe data de 25 decembrie, pentru prima dată, puteau să spună că soarele revenea mai aproape; zilele începeau din nou să se lungească. Aşa că aceşti oameni spuneau, „Soarele a reînviat pentru noi”. Au numit data de 25 decembrie – ziua de naştere a soarelui sau a zeului soare. A ajuns o mare sărbătoare religioasă la ei.

Doar păgânii sărbătoreau ziua până ce a apărut şi sistemul papal contrafăcut. Pe atunci, ziua a fost adoptată de papalitate şi s-a numit naşterea FIULUI, în loc de naşterea SOARELUI. Dr. Gilbert Murray, M.A., D. Litt., LL.D., F.B.A., profesor de limba greacă la Universitatea Oxford, a scris următoarele: „Mitraismul a întâmpinat atât de multă acceptare că a reuşit să-şi impună în lumea creştină propria duminică în locul Sabatului; şi ziua de naştere a Soarelui lui, data de 25 decembrie, ca ziua de naştere a lui Isus.” History of Christianity in the Light of Modern Knowledge – Istoria creştinismului în lumina Cunoştinţelor Moderne, capitolul III; citat în Religion and Philosophy, pag.73, 74. New York: 1929.

Practic, nu cunoaştem data naşterii Domnului Hristos. După cum aţi putut vedea, adoptarea datei de 25 decembrie s-a bazat întru totul pe păstrarea de către păgâni a sărbătorii închinării la soare. Reţineţi vă rog cât de repede se poate strecura o învăţătură păgână în bisericile creştine şi cum poate fi chiar transmisă protestantismului.

Ce putem spune despre Paşte? Se păstrează în toate bisericile creştine. Şi cu toate acestea, şi păgânii îl sărbătoreau cu mult înainte de învierea lui Hristos. Toate grupurile de creştini recunosc că duminica Paştelui ades este la cinci săptămâni diferenţă de la an la an. Puţini ştiu că totul este coordonat de corpurile cereşti. Paştele cade întotdeauna în prima duminică după prima lună plină de la echinocţiu.

Păgânii din antichitate au observat că aparent primăvara toate prindeau viaţă de îndată ce soarele trecea de echinocţiu. Aşa că au ales o zi în cinstea zeiţei fertilităţii. Acea zi i-a fost închinată lui Iştar, zeiţa fertilităţii, din pricina înverzirii naturii. Chiar cuvântul Paşte „Easter” în engleză a fost transliterat de la numele zeiţei Iştar, a cărei închinare a fost serbată prin adoptarea Paştelui.

De multe ori creştinii se întreabă ce au de a face iepuraşul şi ouăle de Paşte cu învierea lui Hristos. Desigur că n-au nicio legătură. Păgânii au ales iepurele ca simbol al zilei lui Iştar deoarece se reproduce cel mai prolific. Oul a fost ales ca alt simbol al fertilităţii. La păgâni, ziua era însoţită de obiceiurile cele mai destrăbălate.

Când papalitatea s-a dezvoltat, ziua lui Iştar a fost adoptată de către Biserică şi s-a numit Paşte. Chiar simbolurile, iepuraşul şi ouăle, s-au păstrat ca aducere aminte a originii lui păgâne. Am prezentat aceste exemple doar ca să arătăm cât de uşor a reuşit diavolul să-şi impună ideile păgâne asupra bisericii. Pe când s-a dezvoltat papalitatea, ea s-a arătat deschisă faţă de obiceiurile nebiblice care o dovedeau pe faţă ca adevărata putere contrafăcută descrisă de Dumnezeu în Apocalipsa 13.

La acest punct, ne revine în minte întrebarea: Chiar urmăm cu adevărat Biblia în toate învăţăturile noastre? Dacă tradiţia şi obiceiurile păgâne s-au furişat atât de uşor în biserică, ce-am putea spune despre alte învăţături? Lucrurile amintite până acum nu s-au opus direct poruncilor lui Dumnezeu. N-avem nicio poruncă cu privire la păstrarea învierii lui Hristos sau naşterii Sale. Ne putem gândi la învierea şi la naşterea Lui oricând şi în oricare zi din an. Totuşi, în capitolul următor, vom descoperi că s-au introdus alte învăţături păgâne care lovesc chiar inima adevăratei religii a Bibliei. Nu ne interesează atât de mult decât acele lucruri care contravin poruncii clare a lui Dumnezeu.

Puterea crescândă a papalităţii şi-a continuat planul imitând unele din adevărurile cele mai de bază din Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca ochii noştri să fie deschişi, să recunoască aceste falsuri şi să rămână credincioşi exact adevărului din forma originală.

III. NUMĂRUL ŞI SEMNUL FIAREI

Două din cele mai importante aspecte ale puterii fiarei sunt scoase la lumină în Apocalipsa 13: „Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.” Apocalipsa 13:16-18. Până acum în studiul nostru, am descris nouă semne de identificare ale puterii fiarei şi aplicarea lor la papalitate. Chiar acum, vom adăuga al zecelea punct la lista noastră explicând numărul numelui ei.

Conform textului din Apocalipsa 13:17, numărul numelui său va fi şi numărul unui om. Fără îndoială că se referă la cel care conduce puterea fiarei. Vechea metodă de a afla numărul unui nume este să aduni valoarea numerică a tuturor literelor şi să afli suma. Dacă dorim să aplicăm acest test papalităţii, trebuie să aflăm numele oficial al papei, care este de fapt conducătorul bisericii sale. Dacă este numărul unui om, cu siguranţă că trebuie să fie omul care este capul organizaţiei.

Este interesant de remarcat că există un titlu latin oficial pentru papă, un titlu acordat de însăşi biserică. Acest titlu se regăseşte de repetate ori în publicaţiile Romei, dar în săptămânalul catolic Our Sunday Visitor din aprilie 1915, avem o declaraţie interesantă cum că literele titlului oficial sunt înscrise pe mitra papală. Iată citatul: „Literele înscrise pe mitra papei sunt acestea, Vicarius Filii Dei, care în latină înseamnă ‘Vicarul Fiului lui Dumnezeu.’ Catolicii susţin că biserica, care reprezintă o societate vizibilă trebuie să aibă un conducător vizibil; Hristos, înainte de înălţarea Sa la cer l-a numit pe Sf. Petru să acţioneze ca reprezentant al Său. De aceea, Episcopului Romei, ca şi unui conducător al bisericii, i s-a dat titlul ‘Vicarul lui Hristos.'” În prezent, mitra papală nu mai conţine titlul latin, dar cuvintele se folosesc în ceremoniile de încoronare a oricărui nouă papă.

Deci având la îndemână acest nume oficial al papei, putem trece să aplicăm testul Scripturii. De unde scoatem numărul numelui său? Din valoarea numerică a numeralelor romane a titlului Vicarius Filii Dei, ajungem la numărul 666. Urmăriţi mai jos cum fiecărei litere i se dă o valoare numerică:

V 5 F 0 D 500
I 1 I 1 E 0
C 100 L 50 I 1
A 0 I 1
R 0 I 1
I 1
U OR V 5
S 0
_____ _____ _____
112 + 53 + 501
= 666

Cineva ar putea argumenta că s-ar putea să fie o coincidenţă. Considerăm că s-ar putea ca aşa ceva să fie o pură întâmplare, dacă ne-am baza doar pe acest singur semn de identitate, dar adevărul este că acesta este al zecelea dintr-o listă lungă de semne caracteristice pe care le foloseşte Biblia ca să identifice puterea fiarei. Acest semn nu face altceva decât să adauge greutate la ceea ce s-a spus deja ca aplicare la puterea papală. Reprezintă de fapt dovada capitală împreună cu toate celelalte semne ce se găsesc atât de clar în Scriptură.

Semnul — O imitaţie de maestru

Acum suntem pregătiţi să tratăm culmea contrafacerilor cât priveşte puterea fiarei. Am aflat deja că această putere urma să contrafacă multe din marile adevăruri ale lui Dumnezeu. Era o îmbinare de idei păgâne cu învăţături creştine care alcătuiau un conglomerat de confuzie, bine desemnat drept „Babilon” în Scriptură.

Câteva din contrafaceri ar putea fi enumerate după cum urmează: în locul Cuvântului lui Dumnezeu, tradiţia; în locul Duhului Sfânt, papa; în locul botezului, stropirea; în locul Cinei Sfinte, transubstanţierea; în locul Legii celei veşnice a lui Dumnezeu, legea schimbată; în locul zecimii, taxe şi indulgenţe; în locul morţii, purgatoriul; în locul sigiliului lui Dumnezeu, semnul fiarei.

Aici ne ocupăm mai ales de semnul fiarei. În Apocalipsa 14:9, 10, citim, „Dacă se închină cineva fiarei … şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.” Este o problemă de viaţă şi de moarte. Trebuie să ştim exact ce este acest semn şi cum putem să-l evităm.

Mai întâi de toate observăm în Biblie că semnul este întotdeauna împotriva sigiliului lui Dumnezeu. În Apocalipsa 7:2, 3, aflăm că sigiliul lui Dumnezeu se aşază pe frunte, tot aşa cum semnul fiaei se aşază pe frunte. Cele două lucruri practic sunt foarte evidente şi diferite unul de altul. Amândouă se primesc pe frunte. Acum ne întrebăm, „Ce este sigiliul?” Dacă putem stabili acest punct, ne va ajuta să identificăm semnul..

Sigiliul lui Dumnezeu

Un sigiliu este ceva care are de a face cu afaceri legale. Documentele oficiale sunt permenent ştampilate cu sigiliul unui corp de conducere. Fiecare guvern are un sigiliu care se pune pe documentele lui legale. Scopul lui este să arate că în spatele documentului există autoritate. Aceasta se aplică mai ales legilor ţării. Fiecare nouă lege are un sigiliu ca să arate că există putere şi autoritate în spatele legii..

Observaţi că fiecare sigiliu are trei lucruri în el. Trebuie să conţină numele autorităţii, slujba sau titlul autorităţii şi teritoriul asupra căruia are putere. Sigiliul preşedintelui Americii conţine următoarele cuvinte: Bill Clinton, Preşedinte, Statele Unite ale Americii. Când acest sigiliu se aplică pe o lege sau pe un document oficial, arată că autoritatea preşedintelui sprijineşte acea declaraţie..

Oare sigiliul lui Dumnezeu are de a face şi cu Legea Lui? Dacă da, cum şi unde se pune? Să citim Isaia 8:16, „Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această Lege, între ucenicii Mei.” (Traducerea King James). Aceasta ne arată că sigiliul este legat de Lege. De fapt, Legea Lui este pecetluită sau sigilată între ucenicii lui Dumnezeu. Dar unde se aşază legea asupra acelora care sunt credincioşi? Răspunsul se găseşte în Evrei 10:16, „Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor.”

Iată deci cum se aşază sigiliul lui Dumnezeu asupra ucenicilor. Se scrie în mintea lor sau simbolic pe frunţile lor. Proverbele 7:2, 3 o spune şi mai clar: „Ţine poruncile mele, şi vei trăi; păzeşte Legea mea ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.” (Traducerea King James). Observaţi deci că Legea se păstrează atât prin mână cât şi prin minte; de aceea, se vorbeşte de ea ca aplicându-se atât mâinii cât şi frunţii.

Semnul Autorităţii lui Dumnezeu

Am dori să cercetăm în legea lui Dumnezeu să vedem care parte constituie de fapt sigiliul. Dar mai întâi, să descoperim ce constituie puterea şi autoritatea lui Dumnezeu. Preşedintele îşi exercită autoritatea în virtutea serviciului său de Preşedinte. Dumnezeu pretinde puterea întemeindu-Se pe calitatea Sa de Creator al universului. Urmăriţi cuvintele ce se găsesc în Ieremia 10:10-12: „Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat veşnic. …Aşa să le vorbiţi: ‘Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.” Iarăşi în Psalmii 96:5, „Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.” Adăugaţi acestor texte încă unul care se găseşte în Isaia 40:25, 26: „Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?” zice Cel Sfânt. Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.”

Suntem îndemnaţi să vedem că ceea ce Îl deosebeşte pe adevăratul Dumnezeu este puterea Lui creatoare. El Îşi întemeiază pretenţiile de autoritate de Dumnezeu adevărat şi unic pe puterea Sa de a crea. Dar care este semnul sau amintirea creaţiunii Sale? Geneza 2:2, 3 ne dă răspunsul: „În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.” Sabatul este un semn de aducere aminte a puterii creatoare care Îl deosebeşte pe Dumnezeu de zeii falşi.

Sigiliul din Lege

Acum suntem pregătiţi să cercetăm Legea lui Dumnezeu ca să aflăm care este de fapt sigiliul autorităţii Lui. Reţineţi că un sigiliu trebuie să conţină numele, slujba şi teritoriul autorităţii. Trecem una câte una prin cele zece porunci ale Decalogului. Rămâne doar una. Cele trei prerogative ale unui sigiliu se vor găsi doar ăn acea poruncă ce include numele, titlul şi teritoriul lui Dumnezeu.

Chiar în inima legii este o aducere aminte a puterii Sale creatoare şi iată că în porunca a patra găsim cele trei componente ale sigiliului. „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău (numele) … Căci în şase zile a făcut Domnul (slujba — Creator) cerurile, pământul şi marea (teritoriul), şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit.” Exodul 20: 8-11. Cu alte cuvinte, Sabatul este sigiliul lui Dumnezeu–semnul singurului care poate să creeze şi care este autorizat să conducă pământul. Şi ca să acorde autoritate Legii Lui, a aşezat sigiliul în ea, arătând că El Se află în spatele fiecărei porunci din acea lege.

Poate că vă întrebaţi, „chiar este Sabatul sigiliul lui Dumnezeu?” Să ne uităm la Ezechiel 20:12, „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc”. Aici Sabatul este numit „semnul” lui Dumnezeu. Este oare acelaşi lucru cu un sigiliu? Romani 4:11 descoperă că „sigiliu” şi „semn” sunt chiar acelaşi lucru, folosindu-se unul pentru altul în Scriptură. „Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur.”

Sigiliul şi Semnul în competiţie

Să vedem care este legătura dintre sigiliul lui Dumnezeu şi semnul fiarei. Cele două se iau la întrecere una cu alta. În Apocalipsa 14:9, 10, solia celui de-al treilea înger îi zugrăveşte pe cei care au semnul: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.”

În versetul 12, identificăm un alt grup prin aceste cuvinte, „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Cu alte cuvinte, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu nu au semnul fiarei, iar cei care au semnul fiarei nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu. Cele Zece Porunci, care cuprind sigiliul lui Dumnezeu, se află la întrecere cu semnul fiarei. Sigiliul este sabatul. Prin urmare, sabatul este opus semnului. Atunci care este semnul?

O încercare de schimbare

Ca să răspundem la această întrebare, ne întoarcem înapoi la Daniel 7:25 unde papalitatea este descrisă ca o putere care „se va încumeta să schimbe vremurile şi legea”. Am aflat deja cum a fost îndepărtată porunca a doua şi cea de-a zecea a fost împărţită în catehismele papalităţii. Dar ce putem spune despre „vremurile” amintite în text? Unde se mai aminteşte timpul în Lege? În porunca a patra. S-a gândit papalitatea să schimbe sabatul, singurul timp desemnat de Lege? Da, s-a gândit şi lucrul acesta a avut loc într-un mod cât se poate de interesant.

Păgânii aveau un sistem religios bazat pe închinarea la soare. Ziua lor sfântă era prima zi a săptămânii, pe care au numit-o Sun-day (duminica – în limba engleză) în cinstea zeului soare. Duminica era păstrată de păgâni în contrast cu Sabatul care era păstrat de creştini. Dar pe vremea împăratului roman Constantin, a avut loc un lucru semnificativ. Constantin a mărturisit că s-a convertit la creştinism şi a deschis uşile bisericii tuturor urmaşilor săi păgâni.

Ca să câştige putere, prestigiu şi un număr mai mare de adepţi la biserică, el a acceptat de la păgâni multe din obiceiurile închinării la soare. Multe dintre aceste compromisuri, cum ar fi Crăciunul şi Paştele, le-am descris deja. Un alt obicei a fost păstrarea duminicii. Părea mai convenient să le îngădui păgânilor să-şi păstreze propria zi de închinare duminica şi să le ceri creştinilor să o păstreze şi ei. Aşa că Constantin a dat practic prima lege de păzire a duminicii în locul sabatului. Conciliile bisericeşti papale au întărit acea lege până ce a ajuns bine fixată în creştinism şi în lume.

Mărturia istoriei

Întorcându-ne acum la mărturia istoricilor seculari, puteţi citi singuri câteva dovezi. Fiecare declaraţie este definită clar în rapoartele istoricilor. Din Encyclopedia Britannica, la termenul „duminică” citim: „Constantin a fost cel care a dat primul o lege pentru păstrarea corectă a duminicii şi care … a fixat ca ea să fie sărbătorită regulat în tot Imperiul Roman.” Urmează cuvintele lui Dr. Gilbert Murray, M.A., D. Litt., L.L.D., F.B.A., profesor de limba greacă la Universitatea Oxford: „Acum, întrucât Mithra era ‘Soarele, Necuceritul’ iar Soarele era ‘Steaua regală’, religia căuta un rege căruia să-i slujească drept reprezentant al lui Mithra de pe pământ. … Se părea că împăratul roman era singurul indicat ca adevăratul Rege. Într-un contrast izbitor cu creştinismul, mithraismul îl recunoştea pe Cezar ca purtătorul harului divin şi adepţii lui au numărat legiuni în serviciul civil. … A fost atât de mult acceptat încât a reuşit să-şi impună în lumea creştină propria duminică (Sunday – ziua soarelui) în locul Sabatului, ziua de naştere a soarelui, 25 decembrie ca ziua de naştere a lui Isus.” History of Christianity in the Light of Modern Knowledge – Istoria creştinismului în lumina cunoştinţelor moderne.

Dr. William Frederick declară acelaşi adevăr istoric: „Neamurile erau un popor idolatru care se închinau la soare, iar duminica era ziua lor cea mai sfântă. Ei bine, ca să atragă oamenii în acest nou domeniu, se pare cât se poate de firesc, ca şi necesar, să faci din duminică ziua de odihnă a bisericii. La acest timp, era nevoie ca biserica fie să adopte ziua neamurilor sau ca să determini neamurile să-şi schimbe ziua. Să schimbi ziua neamurilor ar fi însemnat o jignire sau o piatră de poticnire pentru ei. Biserica putea să ajungă la ei mai uşor păstrându-le ziua.” Sunday and Christian Sabbath — Duminica şi Sabatul creştin, pp. 169, 170.

The North British Review oferă următoarele motive pentru care creştinii au adoptat duminica păgână: „Acea zi era chiar duminica vecinilor lor păgâni şi respectivi conaţionali, iar patriotismul s-a unit bucuros cu graba în a o face imediat ziua Domnului şi sabatul lor … Acea biserică primitivă, de fapt, a fost închisă adoptării duminicii, — până ce ea a devenit fixată şi supremă, când a fost prea târziu să se mai facă vreo schimbare.” Volumul XVIII, p. 409.

Acordul catolic

Întrucât profeţia lui Daniel prezicea că papalitatea „se va încumeta să schimbe vremurile şi legea,” să o întrebăm dacă are ceva de a face cu această schimbare a Sabatului. Vrem să fim corecţi cu toţi şi să căpătăm mărturii autentice de la toţi. Următoarele citate sunt luate de la bine-cunoscute autorităţi catolice, care exprimă clar pretenţiile papalităţii cu privire la încercarea de schimbare. Cităm din Catholic Encyclopedia, Volumul IV, p. 153: „Biserica … după ce a schimbat ziua de odihnă din Sabatul evreu sau ziua a şaptea a săptămânii, în prima, a făcut ca porunca a treia să se refere la duminică drept ziua care trebuie ţinută sfântă ca ziua Domnului.”

Salvation History and the Commandments — Istoria mântuirii şi Poruncile, p. 294, ediţia 1963, de Rev. Leo. J. Trese şi John J. Castlelot, S.S. o descrie în aceste cuvinte: „Nimic nu se spune în Biblie despre schimbarea zilei Domnului din sâmbătă în duminică. Ştim despre schimbare doar din tradiţia bisericii–un adevăr transmis nouă din timpurile vechi prin glasul viu al bisericii. Iată de ce găsim atât de ilogică atitudinea multor necatolici, care zic că nu vor crede nimic dacă nu pot să găsească în Biblie şi cu toate acestea continuă să păzească duminica drept ziua Domnului că aşa spune biserica catolică.”

Un alt bine cunoscut scriitor catolic a dat următoarea explicaţie cu privire la schimbare: „Biserica Catolică a transferat păstrarea de la ziua a şaptea la ziua întâi a săptămânii. … Bisericii Catolice i s-a părut mai potrivit să fixeze această zi, decât sâmbăta, ziua de sărbătoare a creştinilor.”This Is Catholicism – Iată catolicismul, ediţia din 1959, John Walsh, S. J., p. 325.

Un catehism din 1958 scris de către Killgallen şi Weber intitulat Life in Christ—Instructions in the Catholic Faith — Viaţa în Hristos — Instruire în credinţa catolică explica astfel: „De ce a schimbat Biserica ziua Domnului din Sabat în duminică? Biserica, folosindu-se de puterea ei de a lega şi deslega, pe care Hristos i-a dat-o papei, a schimbat ziua Domnului în duminică.” Pagina 243.

A Doctrinal Catechism — Un catehism doctrinal al reverendului Stephen Keenan are de zis următoarele: „Întrebare–Mai aveţi vreo altă dovadă că Biserica are putere să înfiinţeze sărbători de învăţături? Răspuns–Dacă n-ar avea o astfel de putere, n-ar fi putut face ceea ce toţi oamenii moderni ai religiei sunt de acord cu ea; n-ar fi putut înlocui păstrarea duminicii, prima zi a săptămânii, în locul păstrării sâmbetei, ziua a şaptea, o schimbare pentru care nu există nicio autoritate în Scriptură”. Remarcaţi vă rog cuvântul „înlocui,” un termen pe care l-am folosit de nenumărate ori ca să descriem activităţile acestei puteri.

Cardinalul Gibbons, în cartea sa The Question – Întrebarea Box, p. 179, face următoarea declaraţie uimitoare: „Dacă Biblia este singurul ghid al creştinilor, atunci adventiştii de ziua a şaptea au dreptate că sărbătoresc sâmbăta împreună cu evreii. … Nu este oare ciudat ca acei care fac din Biblie singurul lor învăţător să urmeze inconsecvent în această problemă tradiţia Bisericii Catolice?”

Rev. John A. O’Brien în cartea sa Understanding the Catholic Faith — Înţelegând credinţa catolică , p. 13, ediţia 1955, declară: „Biblia nu conţine toate învăţăturile religiei catolice şi nici nu formulează toate îndatoririle membrilor ei. Să luăm, de exemplu, problema serbării duminicii, prezenţa la serviciul divin şi abţinerea de la o muncă inutilă de slujitor în acea zi. Aceasta este o problemă asupra căreia prietenii noştri protestanţi de mulţi ani au pus un mare accent; cu toate acestea nicăieri în Biblie nu este desemnată duminica drept ziua Domnului; ziua amintită este Sabatul, ultima zi a săptămânii. Prima biserică, conştientă de autoritatea ei de a învăţa în numele lui Hristos, deliberat a schimbat ziua în duminică.”

Una din acuzaţiile cele mai mari ce i s-au adus vreodată protestantismului se cuprinde într-o declaraţie a Părintelui Enright, Preşedinte al Colegiului Redemptorist din America: „Sfânta Biserică Catolică a schimbat ziua de odihnă din sâmbăta în duminica, prima zi a săptămânii. Şi nu numai că i-a constrâns pe toţi să ţină duminica, dar i-a şi îndemnat pe toţi să muncească în ziua a şaptea sub ameninţarea anatemei. Protestanţii … mărturisesc un mare respect pentru Biblie şi totuşi, prin actul solemn că ţin duminica, recunosc puterea Bisericii Catolice. Biblia spune, ‘Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti.’ Dar Biserica Catolică spune, ‘Nu, păzeşte prima zi a săptămânii’ şi iată că întreaga lume civilizată se închină cu respect şi ascultare faţă de porunca sfintei Biserici Catolice.”

Trebuie să răspundeţi la această provocare! De cine veţi asculta? Ascultaţi următoarele cuvinte spuse de C. F. Thomas, cancelar al Cardinalului Gibbons, ca răspuns la o scrisoare cu privire la schimbarea Sabatului: „Desigur că Biserica Catolică pretinde că schimbarea a făcut-o ea. Iar schimbarea reprezintă un semn al puterii ei eclesiastice şi al autorităţii în probleme religioase.” Astfel, problemele devin clare—Dumnezeu declară că El este adevăratul Dumnezeu. El a dat Sabatul ca un sigiliu al autorităţii Sale de Creator a toate. Păstrând Sabatul, Îi recunoaştem autoritatea de adevărat Dumnezeu. Dar Biserica catolică se înfăţişează şi zice într-adevăr, „Nu, nu ţineţi Sabatul; ţineţi prima zi a săptămânii. Noi am schimbat-o şi această schimbare este un semn al puterii noastre de a trece peste Legea şi autoritatea lui Dumnezeu.”

Deci, semnul fiarei reprezintă duminica contrafăcută prin care puterea fiarei încearcă să fie recunoscută ca o autoritate mai mare decât Însuşi Creatorul. Semnul sau sigiliul autorităţii lui Dumnezeu (Sabatul) este înlocuit de instituţia papală a semnului substituit (duminica) pe care o pretinde ca o autoritate. O, dacă lumea ar putea să vadă problema extraordinară care ne stă în faţă azi! Cui îi vom acorda ascultare–lui Dumnezeu sau fiarei? Când vom înţelege problema, va trebui să luăm o decizie mare fie să păzim Sabatul adevărat şi să recunoaştem autoritatea lui Dumnezeu sau să ţinem falsul sabat şi să recunoaştem pretenţiile Bisericii catolice. În cele din urmă, va trebui să primim sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei. Există doar două grupe–Dumnezeu şi balaurul, adevărul şi minciuna, Biblia şi tradiţia..

O carte publicată în 1956 intitulată The Faith of Millions — Credinţa unor milioane care se găseşte de obicei în librăriile catolice ca un manual de religie catolică conţine următoarea declaraţie interesantă la pagina 473: „Dar întrucât sâmbăta, nu duminca, este amintită în Biblie, nu este curios că ne-catolicii care mărturisesc că îşi trag religia direct din Biblie şi nu din biserică, păzesc duminica în loc de sâmbăta? Da, desigur, este o inconsecvenţă, dar această schimbare s-a făcut cu cincisprezece secole înainte ca să se nască protestantismul şi pe atunci, se păstra universal acest obicei. Au continuat obiceiul, deşi se bazează pe autoritatea Bisericii Catolice şi nu pe vreun text anume din Biblie. Această păstrare rămâne ca o aducere aminte a bisericii ‘mame’ din care s-au rupt sectele ne-catolice—asemenea unui băieţel care fuge de acasă, dar în buzunar mai are poza mamei sau o buclă din părul ei.”

Cu mult timp în urmă cardinalul Gibbons a rezumat problema cu care va fi confruntat fiecare om cu privire la problema Sabatului: „Raţiunea şi bunul simţ cer acceptarea uneia sau celeilalte din aceste alternative: fie protestantismul şi sfinţirea sâmbetei sau catolicismul şi sfinţirea duminicii. Compromisul este imposibil.” Catholic Mirror, 23 Decembrie, 1893.

Protestanţii sunt de acord

Poate că vă întrebaţi ce cred bisericile protestante de aceste lucruri pe care le tratăm acum. Vor declara singure. Iată câteva recunoaşteri sincere ale acestor biserici cu privire la problema Sabatului. Toate declaraţiile sunt luate de la purtătorii de cuvânt cu cea mai mare autoritate. Iată un citat de la Dr. Edward T. Hiscox, autorul Manualului baptist: „A existat şi există o poruncă de a sfinţi ziua de Sabat, dar acea zi de Sabat nu era duminica. Trebuie totuşi să spunem cu ceva pretenţii de triumf că Sabatul a fost transferat din ziua a şaptea la prima zi a săptămânii. … Unde am putea găsi raportată o astfel de trecere? Nu în Noul Testament—absolut nu! … Desigur, ştiu destul de bine că duminica a ajuns să fie folosită la începutul istoriei creştine ca o zi religioasă, aşa cum aflăm de la părinţii creştini şi din alte surse. Dar ce păcat că vine cu semnul păgânismului, şi botezată după numele zeului soare (Sunday — duminica), când a fost adoptată şi autorizată de apostazia papală şi dată ca moştenire sfântă protestantismului!” (Dintr-o lucrare citită înaintea conferinţei slujbaşilor din New York ţinută pe 13 nov. 1893). Acest mare conducător baptist condensează în câteva propoziţii tot ceea ce s-a spus în paginile acestei cărţi.

Revista presbiteriană Christian at Work a declarat următoarele: „Unii au încercat să clădească păstrarea duminicii pe porunca apostolică, în timp ce apostolii n-au nicio poruncă de acest fel. … Adevărul este, de îndată ce apelăm la litera scripta (scrierea literală) a Bibliei, sabaterienii au cele mai bune argumente.” Ediţia 19 aprilie, 1883. Compendiumul teologic metodist declară: „Este adevărat că nu există nicio poruncă expresă pentru botezarea copiilor mici … şi nici pentru sfinţirea primei zile a săptămânii.”

Dr. W. R. Dale (congregaţionalist) în The Ten Commandments, pp. 106, 107, declară: „Este destul de clar că oricât de rigid sau devotat am petrece duminica, nu păzim Sabatul. Sabatul s-a întemeiat pe o anume poruncă divină. Nu putem da o astfel de poruncă pentru păstrarea duminicii. … Nu există nici măcar un rând în Noul Testament care să sugereze că am avea vreo vină dacă am călca presupuse sfinţenie a duminicii.”

Poziţia luterană, aşa cum este descoperită în Augsburg Confession of Faith — Declaraţia de credinţă de la Augsburg, declară: „Păstrarea zilei Domnului (duminica) nu se întemeiază pe nicio poruncă de la Dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii.” Purtătorul de cuvânt al Bisericii Episcopaliene Neander scrie în History of the Christian Religion and Church — Istoria Religiei şi Bisericii creştine, p. 186: „Sărbătoarea duminicii, asemenea tuturor celorlalte sărbători, a fost întotdeauna o poruncă omenească şi a fost departe de intenţia apostolilor ca să stabilească vreo poruncă divină în această privinţă, departe de ei şi de prima biserică apostolică de a transfera legile Sabatului la duminică.”

În Ten Rules For Living — Zece Reguli de vieţuire , de Clovis G. Chappell, citim: „Ar trebui să ne aducem aminte că Sabatul este darul lui Dumnezeu pentru om. Desigur că ne dăm seama că Sabatul nostru nu este acelaşi cu cel păstrat de evrei. Al lor era ziua a şaptea a săptămânii, în timp ce al nostru este prima. Motivul pentru care păstrăm prima zi în locul celei de a şaptea nu se întemeiază pe nicio poruncă decisivă. În zadar puteţi cerceta Scripturile ca să găsiţi autoritatea care a schimbat ziua a şaptea în prima. Primii creştini au început să se închine în prima zi a săptămânii deoarece Isus a înviat din morţi în acea zi. Treptat, această zi de închinare a fost făcută şi o zi de odihnă, o sărbătoare legală. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 321. Prin urmare, Sabatul nostru creştin nu este un subiect de poruncă expresă.” Pagina 61.

Semnul întărit

Am putea oferi zeci de declaraţii din alte surse denominaţionale, dar spaţiul nu ne permite. Care este răspunsul dvs. la aceste lucruri? Este limpede că am văzut cum Dumnezeu a prezis ridicarea unei puteri care va încerca să schimbe Sabatul; istoria raportează că puterea a încercat schimbarea; puterea însăşi recunoaşte că a încercat să-l schimbe, iar protestanţii mărturisesc că schimbarea s-a făcut. Câţi vor lua poziţie de partea adevărului Bibliei?

Lumea se apropie cu rapiditate de timpul când Sabatul lui Dumnezeu va deveni marele test al ascultării. Pretenţiile lui vor fi aşezate în faţa tuturor locuitorilor pământului. Atunci, când criza se va descoperi, oamenii vor primi fie sigiliul lui Dumnezeu, fie semnul fiarei. Cartea Apocalipsei descrie ultimul decret al guvernelor acestui pământ care vor căuta să instaureze semnul asupra întregii lumi. „Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte.” Apocalipsa 13:16.

Evident că nimeni nu are semnul până ce nu va fi dat prin acest act legislativ dat de guvernele pământeşti. Atunci, adevăratul Sabat şi cel contrafăcut (duminica) se vor descoperi astfel că nimeni nu va putea să se eschiveze de la a lua o decizie–o decizie să ţină Sabatul adevărat cu mintea şi mâna sau să se supună sabatului contrafăcut al papalităţii. În capitolul următor, veţi afla identitatea naţiunii care va influenţa lumea să primească sabatul contrafăcut şi care va căuta să impună semnul credincioşiei faţă de papalitate.

IV. STATELE UNITE ÎN PROFEŢIE

Oricine ar trebui să fie mândru că este american. Desigur că nu e niciun loc pe pământ unde să te bucuri atât de deplin de libertate ca în Statele Unite. V-aţi întrebat vreodată de ce este aşa? Există un motiv pentru care democraţia s-a ridicat în această emisferă. Nu e o pură întâmplare că America reprezintă capitala libertăţii lumii. De fapt, puterea fiarei din Apocalipsa 13 a fost mult implicată în ridicarea Americii.

Poate că vă întrebaţi, „Cum s-ar putea ca puterea papală să aibă vreo răspundere în Statele Unite ale Americii?” Din pricina persecuţiilor puterii fiarei în Europa, au ajuns să ia fiinţă Statele Unite. Părinţii peregrini, ca să scape de persecuţia papalităţii, au fugit în Lumea Nouă a Americii unde şi-au putut urma conştiinţa şi s-au închinat cum au vrut.

Haideţi să urmărim acum tabloul de pe paginile profeţiei Cuvântului lui Dumnezeu. Primele zece versete din Apocalipsa 13 descriu papalitatea în ridicarea ei la putere. Am studiat deja această profeţie în amănunt. Versetul 10 se încheie cu descrierea luării captiv al Papei în 1798: „Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.” Apoi imediat Ioan a văzut o a doua fiară în vedenie, pe care a descris-o în următorul verset. „Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.” Apocalipsa 13:11. Să fim foarte atenţi în identificarea acestei celei de-a doua fiare. Există câteva puncte care vor descoperi identitatea acestei puteri.

Mai întâi, se vede „ridicându-se” pe când prima fiară şi-a primit rana de moarte. Întrucât prima fiară (papalitatea) şi-a primit rana în 1798 când generalul Berthier l-a luat prizonier pe Papă, ar trebui s-o căutăm pe cea de-a doua fiară cum se ridică pe la acel timp. Asta înseamnă că în jurul anului 1798 se va ridica în lume această putere. În al doilea rând, această a doua fiară se va ridica „din pământ”. Este o deosebire între ea şi prima, care s-a ridicat din apă. Descoperim în Apocalipsa 17:15 că apa simbolizează popoare sau naţiuni. Cea de-a doua fiară, care iese din pământ, trebuie să descrie o naţiune care se ridică într-o anume parte a lumii unde nu au fost mai înainte civilizaţii sau mulţimi de oameni. Lipsa apei reprezintă o lipsă de oameni.

În al treilea rând, această naţiune avea două coarne ca un miel şi nu avea nicio coroană pe ele, cum avea prima fiară. A apărut paşnic, asemenea unui miel, iar lipsa coroanelor descoperă că nu o conduceau niciun fel de regi. Nu era o monarhie şi nici o dictatură. Totul în legătură cu această fiară ne indică o democraţie paşnică.

Cea de-a doua fiară identificată

Acum suntem gata să identificăm această a doua fiară. Nu încape nicio îndoială cu privire la identitatea ei. Există o singură naţiune în istorie care corespunde descrierii. Statele Unite ale Americii sunt singura naţiune care „s-a ridicat” la putere în 1798, când prima fiară şi-a primit rana de moarte. Constituţia s-a votat în 1787, iar Carta Drepturilor Omului s-a adoptat în 1791. De asemenea, în 1798 America a fost recunoscută prima dată ca o putere mondială. Istoricii raportează că a fost ceva minunat şi providenţial cu privire la ridicarea acestei ţări.

Ca o împlinire exactă a profeţiei, această naţiune s-a ridicat în Lumea Nouă, unde nu mai existaseră alte civilizaţii. S-a ridicat paşnic, democratic şi s-a întemeiat pe cele două mari principii ale protestantismului şi republicanismului. Biserica şi statul trebuia să rămână separate. Strămoşii noştri văzuseră destule rele făcute de o guvernare biserică/stat.

Să citim o declaraţie făcută de John Wesley, un cercetător extraordinar al Bibliei şi întemeietorul Bisericii Metodiste. Scriind în 1754 în cartea sa New Testament with Explanatory Notes — Noul Testament cu note explicative după ce a aplicat prima fiară din Apocalipsa 13 la papalitate, el a declarat, „O altă … fiară … Dar nu s-a ridicat încă, deşi nu poate fi departe, căci se va arăta la sfârşitul celor patruzeci şi două de luni ai primei fiare.” pagina 427. Remarcaţi vă rog că Wesley căuta o naţiune care să se ridice în foarte scurt timp şi care să corespundă descrierii profeţiei. Doar Statele Unite puteau să-i împlinească aşteptările.

Ar fi bine dacă ne-am putea opri aici în studiul nostru, dar n-am fi fideli Scripturii dacă n-am citi restul profeţiei. Versetele 11 şi 12 continuă: „o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.” Cu alte cuvinte, va veni timpul când Statele Unite îşi vor schimba tonul paşnic şi democrat. Sub influenţa cuiva, va începe să silească lumea să se închine, „a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.” Apocalipsa 13:14-17.

O naţiune vorbeşte prin legile ei. S-ar putea să ne pară incredibil când citim aceste lucruri astăzi că Statele Unite vor ajunge vreodată să dea legi religioase şi să încerce să-i silească pe oameni să se închine într-un anume fel, dar profeţia n-a greşit niciodată. Ele vor face un chip papalităţii sau vor dezvolta un sistem care să se asemene acelei puteri. Biserica şi statul se vor uni într-atât încât să emită legi religioase şi astfel se vor asemăna mult sistemului papal.
Conform profeţiei, America va întări în cele din urmă semnul fiarei. Ce vrea să zică asta? Ce reprezintă semnul? Întemeiaţi pe Cuvântul lui Dumnezeu, am arătat că el este sabatul contrafăcut înfiinţat de puterea fiarei. Păzirea duminicii în locul Sabatului Bibliei este considerată ca un semn de credincioşie faţă de Biserica Catolică de către proprii ei preoţi şi conducători. Atunci, vor căuta Statele Unite să impună păzirea duminicii? Aşa este prezis şi este exact ceea ce se conturează chiar acum în politica americană.

Indiferent de cât de mult am prefera să credem altfel, ţara noastră iubită (St. Unite) îşi va folosi influenţa pentru a constrânge păzirea duminicii. S-au pus deja temeliile. Chiar acum, majoritatea statelor au astfel de legi duminicale în registre. În unele locuri, aceste legi religioase le-au creat greutăţi economice celor ce ţin sâmbăta. Câteva oraşe mari au fost îndemnate să-i boicoteze pe aceia care refuză să ţină duminica. Profeţia din Apocalipsa 13:17 ne arată că se vor aplica sancţiuni economice „şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta.”

Legea duminicală la nivel naţional este aproape

Curtea Supremă Statelor Unite a decis că legile duminicale nu sunt neconstituţionale sau discriminatorii. Asta deschide calea tuturor legilor statale prezente, contradictorii şi confuze să fie înlocuite de o lege naţională care să impună duminica în toată America. Având în vedere paşii mari care se fac către un control federal al libertăţilor, acest pas de a fixa ziua de închinare nu va părea atât de drastic când va avea loc.

Reţineţi bine asta: Aceste evenimente sunt deja la orizont. Cei care refuză să accepte falsa zi de închinare vor fi confruntaţi cu amenzi, boicotare, închisoare şi în cele din urmă ameninţarea cu moartea. Când chestiunea Sabatului va ajunge astfel o problemă naţională, oamenii vor fi siliţi să accepte o tabără sau alta. Fiecare om va fi confruntat cu o decizie. Semnul fiarei va fi aşezat atunci pe toţi cei care aleg să nu asculte de porunca lui Dumnezeu de a ţine ziua sfântă a Sabatului. Acceptând semnul de credincioşie faţă de papă (duminica), ei resping semnul pe care Dumnezeu îl consideră semnul autorităţii Sale — Sabatul zilei a şaptea.

Decizia

Pe bună dreptate s-ar putea să vă puneţi întrebarea, „Ce legătură au toate astea cu mine?” Este o întrebare foarte bună, iar răspunsul este şi mai important. Soarta dvs. veşnică atârnă de decizia dvs. de acum. Nu puteţi să evitaţi implicaţiile acestei descoperiri cu privire la ascultarea de porunca Sabatului. Nu se mai pune problema dacă te deranjează sau nu. Avem de a face cu Legea Celor Zece Porunci care a fost scrisă de Însuşi Dumnezeu. Să calci una din aceste porunci înseamnă să comiţi păcat şi niciun păcătos cu voia nu va fi mântuit. Păstrarea Sabatului zilei a şaptea devine testul de credincioşie şi iubire faţă de Dumnezeu. „Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!” Iacov 4:17.

Cu rapiditate, lumea se uneşte sub două stindarde. Timpul se scurge cu repeziciune. Marea controversă intră în ultimul stadiu. În timp ce ecumenismul atrage de partea lui o grupă mare de denominaţiuni într-o tabără liberală, bazată în mare măsură pe neascultarea de Sabatul zilei celei sfinte a lui Dumnezeu, alt grup se remarcă drept cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Apocalipsa 14:12. Pe când testul devine mai drastic, fiecare om trebuie să aleagă să asculte de Dumnezeu sau de oameni, să urmeze poruncile lui Dumnezeu sau tradiţia, să primească sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei. Acum este timpul să te decizi. „Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!” Apocalipsa 22:14.

Cine este fiara cu zece coarne?

Întrebare:

Cine este fiara cu 10 coarne?

Despre fiara cu 10 coarne găsim scris în capitolele 13 și 17 din cartea Apocalipsa. Fiara este Antihristul care se va descoperi la vremea sfârșitului înainte de a doua venire a Domnului Isus. El este și urâciunea pustiirii despre care a prorocit prorocul Daniel și la care a făcut referință Domnul Isus înainte de arestarea Sa (Matei 24:14).

Fiara cu zece coarne

Începutul activității Antihristului

Antihristul sau fiara cu zece coarne își va începe activitatea cu șapte ani înainte de a doua venire a Domnului Isus:

El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mîncare, și pe aripa urîciunilor idolești va veni unul care pustiește, pînă va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît. (Daniel 9:27)

La începutul săptămânii a șaptezecea a lui Daniel, Antihristul va face un legământ cu 10 împărați care se vor ridica din a patra împărăție despre care scrie prorocul Daniel:

El mi-a vorbit așa: “Fiara a patra, este o a patra împărăție, care va fi pe pămînt. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfîșia tot pămîntul, îl va călca în picioare și-l va zdrobi. Cele zece coarne, înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui, și va doborî trei împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, și se va încumeta să schimbe vremile și legea; și sfinții vor fi dați în mînile lui timp… de o vreme, două vremi, și o jumătate de vreme. (Daniel 7:23-25)

Din acest text este evident că și cei 10 împărați și Antihristul (cornul mic) se vor ridica din a patra împărăție, care se va ridica pe pământ pâna la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu, începând socoteala cu Imperiul Babilonean, care stăpânea asupra poporului Israel la momentul când Daniel a avut această vedenie (4 împărății care vor asupri pe Israel până la Împărăția lui Dumnezeu începând cu Împărăția Babilonului).

Despre legământul între cei 10 împărați și Antihristul citim la Apocalipsa 17:

Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împărați, cari n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au acelaș gînd, și dau fiarei puterea și stăpînirea lor. (Apocalipsa 17:12-13)

Descoperirea Antihristului

Antihristul sau fiara cu zece coarne se va descoperi doar la mijlocul săptămânii a șaptezecea a lui Daniel, când va omorî pe cei doi martori ai lui Dumnezeu despre care găsim scris la Apocalipsa 11:1-12. Atunci el va face război cu poporul Israel și-i va birui (Daniel 7:21, 22, 25; Apocalipsa 13:7) și se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2).

De ce 7 capete și 10 coarne?

Toată puterea și stăpânirea Antihristul o va avea de la Balaur, adică de la diavol:

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpînire mare. (Apocalipsa 13:2)

Din prima parte a acestui verset vedem că această fiară amintește cele patru fiare din vedenia lui Daniel, care reprezentau cele patru împărății care aveau să se ridice pe pământ până la instaurarea Împărăției lui Dumnezeu, începând cu Imperiul Babilonean și care aveau să asuprească pe Israel:

Daniel a început și a zis: “În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta.

Cea dintîi semăna cu un leu, și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, pînă în clipa cînd i s-au smuls aripile; și, sculîndu-se de pe pămînt, a stat drept în picioare ca un om, și i s-a dat o inimă de om.

Și, iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rînă; avea trei coaste în gură între dinți; și i s-a zis: “Scoală-te, și mănâncă multă carne!”

După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos (leopard), care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete, și i s-a dat stăpînire.

După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimîntătoare și de puternică; avea niște dinți mari de fer, mînca, sfărâma, și călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, și avea zece coarne. (Daniel 7:2-7)

Nu este întâmplător faptul că Antihristul poartă chipul tuturor acestor împărății, fiindcă el este întruparea diavolului, care a fost aruncat pe pământ (Apocalipsa 12) și care începe să urmărească poporul Israel (femeia) prin acest împărat despre care la Daniel 7:20 se spune că avea o înfățișare mai mare ca celelalte zece coarne, cu toate că era mai mic ca ele. De fapt, diavolul a lucrat prin împărățiile de mai înainte într-un fel sau altul, dar la vremea sfârșitului va lucra cu toată puterea prin acest împărat, care se va ridica din a patra împărăție.

Capitolul 17 din Apocalipsa explică foarte clar ce reprezintă cele 7 capete și cele 10 coarne ale fiarei:

Aici este mintea plină de înțelepciune: Cele șapte capete sînt șapte munți, pe cari șade femeia. Sînt și șapte împărați:

–  cinci au căzut, unul este,

–  celalt n-a venit încă, și cînd va veni, el va rămînea puțină vreme.

– Și fiara, care era, și nu mai este, ea însăș este al optulea împărat: este din numărul celor șapte, și merge la perzare.

Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împărați, cari n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au acelaș gînd, și dau fiarei puterea și stăpînirea lor. (Apocalipsa 17:9-13)

Deci, șapte capete sunt șapte împărății sau imperii prin care diavolul a lucrat și va lucra împotriva poporului Israel, poporul ales a lui Dumnezeu. Important este să avem în vedere că la momentul în care Ioan primește această vedenie Israelul era sub stăpânirea Imperiului Roman. Deci, „împărăția care este” este Imperiul Roman. Să vedem acum care sunt împărățiile sau imperiile prin care diavolul a lucrat împotriva poporului lui Israel:

Cinci au fost:

 1. Egiptul
 2. Asiria
 3. Babilonul
 4. Medo-Persia
 5. Grecia

Unul este:

 1. Imperiul Roman

Al șaptelea nu a venit încă:

 1. A șaptea împărăție este împărăția celor 10 împărați, care se va ridica din împărăția a patra, adică din Imperiul Roman (capul rănit de moarte). Ei vor fi contemporani cu Antihristul și împărăția lor nu va dura mult, fiindcă ei se vor învoi și vor da stăpânirea lor Antihristului.

Fiara însăși este al optulea împărat, este din rândul celor șapte și merge la pierzare:

 1. A opta împărăție este reprezentată prin împărăția Antihristului, care și el se ridică din Imperiul Roman cum am văzut la Daniel 7, adică este din rândul celor șapte.

Deci, fiara cu zece coarne este Antihristul, care se va descoperi la vremea sfârșitului, înainte de a doua venire a Domnului Isus și prin care diavolul va lucra cu toată puterea.

       Am vazut în prelegerea trecuta cum inspiratia divina ne-a zugravit în capitolul 13 o fiara, o fiara nespus de hidoasa, o combinatie de elemente foarte semnificative care apartineau altor trei fiare: leu, urs si leopard. Aceste trei fiare sînt de fapt fiarele prin care inspiratia divina a vrut sa-i înfatiseze proorocului Daniel cu multe secole înainte de apostolul Ioan natura si caracterul marilor imperii mondiale ale lumii prin care Satana vroia sa lucreze la nimicirea poporului lui Dumnezeu. Si aceste trei imperii au fost Babilonia, Medo-Persia si Grecia. Dar atît în cartea lui Daniel cît si în Apocalipsa mai apare si aceasta a patra fiara despre care citim în Apocalipsa 13,2 ca „Satana i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie si o mare stapînire”. Aceasta este fiara prin care Satana a lucrat si va continua sa lucreze pîna la încheierea timpului. Ea este, daca vreti, paravanul, camuflajul lui Satana si în realitate unealta lui preferata. Aceasta fiara reprezinta cel de al patrulea imperiu mondial, Imperiul Roman, atît în faza lui imperiala cît si în faza lui papala.

Despre aceasta fiara, atît proorocul Daniel cît si apostolul Ioan spun în esenta aceleasi lucruri cînd o descriu, însa, interesant este faptul ca apostolul Ioan atunci cînd descrie la începutul capitolului 12 pe Satana, pe balaurul, vrajmasul lui Iisus si al adevaratei Sale biserici, si apoi, în capitolul 13 pe fiara, stabileste între balaur si fiara niste asemanari. Atît balaurul cît si fiara au zece coarne si sapte capete si aceeasi ura contra lui Dumnezeu si contra sfintilor Sai credinciosi. Fara nici o discutie ca între a patra fiara si Satana este o relatie foarte strînsa. Evident ca planurile criminale ale lui Satana nu au cunoscut succesul scontat de el prin celelalte trei fiare de mai înainte, de aceea acum, în cea de a patra fiara el a investit totul – puterea lui, scaunul lui de domnie si o mare stapînire. Dar Imperiul Roman de altadata care parea ca s-a stins odata cu invazia popoarelor barbare venite dinspre rasarit a continuat sub ceea ce istoria avea sa comnsemneze ca fiind Imperiul Romei papale.

În prelegerea trecuta, pentru cei interesati am aratat cum a avut loc aceasta trecere de la Roma imperiala la Roma papala. Aparent, toate au fost un fel de joc al istoriei, un fel de concurs de împrejurari, un fel de conjunctura, însa nu uitati ca în spatele acelei fiare statea marele maestru al raului, Satana. În aceasta privinta a trecerii de la Roma imperiala la Roma papala, se pare ca profetia din capitolul 7 din cartea lui Daniel este mai deslusita. Ea arata ca, la un moment dat, din rîndul celor zece coarne ale celei de a patra fiare s-a ridicat un corn mic care a crescut putin cîte putin, nespus de mult pîna cînd a ajuns mai mare decît toate celelalte coarne si a smuls trei din cele zece. Observati ca din rîndul celor zece coarne a iesit acel corn mic si acest corn mic se afla pe capul aceleiasi fiare. Dar în spatele acestor manevre pur istorice, militare si politice era Satana. Vorbind despre aceasta trecere de la puterea pagîna imperiala a Romei de altadata, la puterea politico religioasa a Romei papale, James Conry, un autor catolic a scris în articolul intitulat „Doua Rome„, publicat în The American Catholic Quarterly Review din aprilie 1911, la pagina 194, urmatoarele (notati va rog cu atentie, sînt declaratiile unui catolic, care apar într-o revista catolica de prestigiu): „Cu multe veacuri în urma cînd Roma, datorita neglijentei împaratilor de apus a fost lasata la bunul plac al hoardelor barbare, locuitorii Romei si-au întors privirea spre altcineva pentru ajutor si protectie, si i-a cerut acestuia sa stapîneasca peste ei. Si astfel a început suveranitatea politica, civila a papilor. Urcînd în umilinta treptele spre tronul cezarilor, vicarul lui Hristos a pus mîna pe sceptrul în fata caruia împaratii si regii Romei aveau sa se închine plini de respect timp de veacuri”. Daca ati urmarit citatul cu atentie ati putut trage o concluzie clara si dreapta. De la primul papa care s-a instalat pe tronul Romei, în anul 538 si pîna azi, cu actualul papa, adevaratul scaun al papei a fost si este vechiul scaun al Romei pagîne. Roma pagîna i-a dat Romei papale scaunul ei, dar în realitate Satana a dat fiarei puterea si scaunul ei de domnie. Fara îndoiala ca aceste afirmatii daca vor fi auzite de urechile unui frate crestin catolic vor provoca niste reactii foarte negative, vor tulbura si vor rani niste sentimente, niste convingeri deosebit de scumpe. Desigur ca nimeni nu ar accepta cu placere ca asemenea afirmatii sa fie asezate în contul bisericii sale. Numai ca aceste afirmatii vedem bine ca sînt facute de profetie, sînt verificate de istorie si sînt acceptate ca fiind niste adevaruri istorice chiar si de persoane influente din biserica Catolica.

În ce ma priveste doresc sa asigur pe oricare dintre cititori ca eu am cultivat si am promovat totdeauna un respect deosebit fata de toti crestinii seriosi si credinciosi cu adevarat indiferent de numele bisericii în care sînt membri. Dar, pe de alta parte, eu cred ca daca este cazul sa oferim un adevar, sa acceptam un adevar si sa-l aparam, ceea ce are suprema importanta nu este numele bisericii care va fi afectata de acel adevar ci adevarul în sine, la care trebuie sa luam cu totii seama. Stînd de vorba cu multi crestini sinceri asupra acestui subiect, chiar necatolici fiind, acestia s-au aratat foarte interesati sa primeasca raspuns la o întrebare care evident, nu le da pace. Iata întrebarea lor: „Vedeti, toata lumea de azi priveste spre papa de la Roma cu ochi plini de interes, cu respect, cu apreciere. Cum puteti dovedi cu Scriptura ca fiara din Apocalipsa 13 este chiar papalitatea de iari si de azi?” Trebuie sa va marturisesc ca la o asemenea întrebare n-as fi putut raspunde daca afirmatiile profetiei biblice nu mi-ar fi venit în ajutor. Eu am socotit lucrurile astfel: Daca profetiile din Daniel si Apocalipsa ne duc spre o aceeasi concluzie, atunci tot aceste profetii ar trebui sa ne ofere elementele necesare pentru o corecta identificare a fiarei. Va invit pentru aceasta sa verificati împreuna cu mine profetia si sa trageti concluziile care se cuvin. De pilda, în capitolul 13 din Apocalipsa, la versetul 3 citim: „Si tot pamîntul se mira dupa fiara”. Ce va spun aceste cuvinte? Nu-i asa ca fiara reprezinta o putere mondiala asupra careia sînt îndreptati toti ochii lumii de azi? De fapt acesta a fost rolul mult placut al bisericii Catolice dintotdeauna – sa fie în centrul atentiei lumii, sa primeasca onorurile lumii, sa dispuna de dreptul de a împarti ea favorurile, de a fi la masa tratativelor cu marile puteri.

De curînd am gasit o carte extrem de interesanta, de actualitate si plina de fapte. Numele ei este semnificativ: Moscova, Washington, Vatican. Ideea cartii, bazata pe fapte reale, desigur ca nu a placut bisericii Catolice, drept pentru care sfîntul scaun papal a interzis circulatia acestei carti în rîndul bisericii catolice, trecînd-o pe lista neagra. Cartea vorbeste despre rolul politic pe care biserica Romano-Catolica l-a jucat si prefera sa-l joace între cele doua superputeri. Roma, cu cele peste 80 milioane de adepti, desigur ca reprezinta o forta mult rîvnita, atît de Moscova cît si de Washington. A fost o vreme cînd „mingea” sa sa zicem asa, s-a jucat pe terenul Moscovei, pe tronul papal tinînd mîna pe sceptru un papa pro-sovietic. Dupa cîteva eliminari subtile, misterioase, de papi, din ultima vreme, se pare ca azi balonul se joaca pe terenul Washingtonului. Dar, oricum, ramîne un adevar simplu si clar ca tot pamîntul s-a mirat si va continua sa ramîna plin de uimire privind spre aceasta fiara plina de putere si stapînire. Unde se va opri aceasta foame si goana dupa influenta si putere? Daca vreti, coborîti putin privirea pe textul capitolului 13, cinci versete mai jos, la versetul 8 si cititi ce scrie: „Si toti locuitorii pamîntului i se vor închina”. Desigur ca mai departe versetul arata clar ca vor fi si exceptii. Toti se vor închina, însa cu exceptia acelora al caror nume a fost scris în cartea vietii Mielului. Aceasta înseamna ca oamenii nu se vor mai juca la nesfîrsit de-a baba oarba cu chestiunea închinarii si a slujirii. Lucrurile se vor pune deosebit de clar si de frontal: ori cu Mielul, ori cu fiara. Ori esti scris între adevaratii urmasi ai Mielului, ori înregistrat între cei ce se mira si apoi se închina fiarei.

Dar sa ne întoarcem acum la versetul 5 pentru a continua investigatia noastra. Cuvîntul din acest verset ne spune despre fiara astfel: „I s-a dat o gura care vorbea vorbe mari si hule”. Versetul 6 cauta sa precizeze care era tinta hulelor fiarei. Aceasta tinta era Dumnezeu. „Ea si-a deschis gura”, ne spune 

versetul 6, „si a început sa rosteasca hule împotriva lui Dumnezeu, sa-I huleasca numele, cortul si pe cei ce locuiesc în cer”. Fiara s-a asezat pe tronul cezarilor ca o putere politica în lumea de ieri si de azi, dar gura fiarei racneste hule nu împotriva oamenilor ci împotriva lui Dumnezeu aratînd prin aceasta ca ea este nu numai o forta cu caracter civil ci si religios.

Poate ca aici este cazul sa prezentam mai pe larg în ce constau hulele fiarei adresate lui Dumnezeu. Dupa cum stiti Sfintele Scripturi ne învata ca Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Sa de pe Golgota este Mîntuitorul nostru. Dar, dupa înaltarea Sa la cer, Iisus a luat asupra Sa ca o continuare a actului suprem savîrsit la Golgota, o noua raspundere, aceea de Mijlocitor între om si Dumnezeu. Despre aceasta slujba apostolul Pavel scrie în 1 Timotei 2,5 astfel: „Caci este un singur Dumnezeu si este un singur Mijlocitor între Dumnezeu si oameni, Omul Isus Hristos”. De aceea, în epistola catre Evrei sîntem invitati la capitolul 4 versetele 15 si 16 astfel:„Caci n- avem un Mare Preot care sa n-aiba mila de slabiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca si noi, dar fara pacat. Sa ne apropiem dar cu deplina încredere de scaunul harului ca sa capatam îndurare si sa gasim har pentru ca sa fim ajutati la vreme de nevoie”. Aceasta invitatie de a ne apropia de tronul de har al lui Dumnezeu si a ne folosi de privilegiul lucrarii de Mijlocitor a Domnului Hristos pe lînga Dumnezeu, este totodata si o asigurare ca intrarea noastra în ceruri este sigura. Iisus, Domnul nostru are continuu acces pe lînga inimile noastre, iar noi avem continuu acces la El prin Duhul Sfînt. Acesta este un alt adevar care trebuie subliniat. Duhul Sfînt este inelul de legatura între noi si Domnul Iisus„Daca n-are cineva Duhul lui Hristos”, ne spune apostolul Pavel, „nu este al Lui”. Înainte de înaltarea Sa la cer, Domnul Iisus, ne-a fagaduit trimiterea Duhului Sau ca înlocuitor al Sau. „Si Eu voi ruga pe Tatal”, a zis Domnul Iisus, „si El va va da un alt Mîngîietor care sa ramîna cu voi în veac; si anume Duhul adevarului, pe care lumnea nu-l poate primi pentru ca nu-L vede si nu-L cunoaste; dar voi îl cunoasteti pentru ca va fi în voi si va fi cu voi. Iata ca nu va voi lasa orfani”.        Duhul Sfînt promis de Domnul Hristos urmasilor Sai credinciosi, trebuia sa fie deci reprezentantul personal al Domnului Hristos pe pamînt de la înaltarea Sa si pîna la încheierea tuturor lucrurilor. Însa, în 2 Tesaloniceni 2,4 apostolul Pavel ne avertizeaza cu privire la aparitia unei puteri lumesti care avea sa încerce sa înlocuiasca în mod fraudulos lucrarea Duhului Sfînt în biserica pretinzînd a fi vicarul sau reprezentantul Domnului Hristos pe pamînt. „Asa ca se va aseza în templul lui Dumnezeu dîndu-se drept Dumnezeu”.

Referitor la aceasta putere apostolul Ioan a vazut-o ca fiind o fiara cu sapte capete si pe capete avînd nume de hula. Aruncîndu-ne o privire scurta si asupra textului profetiei din Daniel 7,20 cuvîntul ne spune despre cornul cel mic al acestei fiare ca vorbea cu trufie rostind vorbe de hula împotriva Celui Prea Înalt. Poate ca vi se va parea ceva de necrezut ca un om, o fiinta obisnuita, odata instalata pe scaunul papal sa vorbeasca cu trufie si sa se declare ca fiind loctiitorul Domnului Hristos pe pamînt, vicarul Sau,în timp ce toata lumea crestina stie ca loctiitorul Domnului Hristos pe pamînt nu este altcineva decît Duhul Sfînt. Dar, oricît de necrezut vi s-ar parea acest fapt, el este deja un fapt împlinit. Toata lumea stie, si aceasta nu de ieri sau de azi, ca papa de la Roma, în ocaziile cele mai solemne, poarta o întreita coroana pe care stau scrise exact cuvintele acestea: Vicarius Filii Dei, care în limba noastra înseamna Loctiitorul Fiului lui Dumnezeu.
Iata aici o declaratie care a aparut în 1922 în editia din octombrie a revistei The Bool Work, la pagina 104: „Vicarius Filii Dei înseamna Loctiitorul Fiului lui Dumnezeu, cineva care tine locul lui Hristos. Papa Pius al Xl-lea vorbind din sala tronului Vaticanului catre un grup de cardinali, episcopi, preoti, calugari, baieti si fete îngenunchiati înaintea sa, a afirmat urmatoarele: 
„Voi stiti ca eu sînt sfîntul Parinte, reprezentantul lui Dumnezeu pe pamînt, Vicarul lui Hristos, ceea ce înseamna ca eu sînt Dumnezeu pe pamînt„. Se cade ca un sarman om muritor sa ia locul lui Hristos pe pamînt? Desigur ca nu. Dumnezeu a rînduit ca Duhul Sfînt, una din cele trei Persoane ale Dumnezeirii sa ocupe locul Domnului Hristos pe pamînt.
Desigur ca as putea aduce mult mai multe declaratii în acest sens, declaratii pe care în diferite timpuri papii de la Roma le-au facut cu privire la ei. Spatiul însa nu permite acest lucru, însa daca este cineva interesat de mai multe date le poate obtine. Dar, oricît de multe ar fi dovezile, ele ar conduce spre o singura concluzie: aceasta este cea mai mare hula pe care fiara a putut sa o scris pe capul ei, hula împotriva persoanei lui Dumnezeu. Dar, daca ne aducem aminte ca Satana este cel ce i-a dat fiarei puterea, atunci va dati seama de unde a primit fiara atîta spirit de ura, de batjocura si de trufie. În declaratia papei ca este Dumnezeu pe pamînt, auzim de fapt ecoul acelei vechi ambitii ale Satanei dupa locul acela dupa care a rîvnit atît de mult cînd era un înger purtator de lumina în preajma Creatorului sau. El îsi propusese atunci sa uzurpe tronul divin pentru ca el sa fie Dumnezeu si sa se aseze pe tronul lui Dumnezeu.

Dar, dupa cum se stie, un rau nu vine niciodata singur. Papalitatea si-a permis sa faca nu numai schimbari cu privire la cine este vicarul Domnului Hristos; ea a mai facut schimbari si în ceea ce priveste lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. Ea a instituit sistemul preotiei, prin care preotia Domnului Hristos a fost calcata în picioare, hulita. Iata o declaratie a sfîntului Alfonso de Liguri extrasa din cartea sa cu titlul Demnitatea si datoriile unui preot, la pagina 33, 34: „Maretia demnitatii unui preot este de asemenea apreciata în raport cu locul înalt pe care acesta îl ocupa. Preotii sînt numiti vicarii lui Hristos pentru ca ei tin locul Sau pe pamînt. Cînd S-a înaltat la cer, Iisus a lasat pe preoti în urma Sa pentru a detine pe pamînt slujba de mijlocitor între Dumnezeu si oameni în special la altar”. Iata cum, vorbind cu trufie, papalitatea care s-a asezat pe tronul cezarilor s-a asezat si în templul lui Dumnezeu dîndu-se drept Dumnezeu, arogîndu-si o misiune care nu apartine omului, uzurpînd astfel nu numai numele lui Dumnezeu ci si lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos.
Dar, ridicarea fiarei avea sa duca la schimbari si în ceea ce priveste credinta. Cînd oamenii îsi pun încrederea în preotia omeneasca si în niste ritualuri vizibile ca si cum acele ritualuri ar sluji spre mîntuire, ne dam seama cît de usor a putut aluneca lumea crestina si în erezia cautarii mîntuirii prin faptele de penitente, prin diferite posturi, în aprinderea de lumînari, în pomeni si prin spovedanii sau prin primirea de indulgente. Marele reformator protestant al secolului 16, revoltîndu-se împotriva acestor erezii a condamnat papalitatea cu urmatoarea declaratie pur biblica: 
„Cel neprihanit va trai prin credinta!”. „Nu”, a spus Luther, „harul lui Dumnezeu nu va putea fi cîstigat niciodata prin fapte bune, sau cumparat pe aur sau pe argint sau acordat prin bunavointa vreunui preot, a unei ierarhii sau biserici. El poate fi experimentat într-o întîlnire personala si imediata a omului cu Dumnezeu, atunci cînd omul se prabuseste în disperarea sa, dar si într-o încredere copilareasca, în bratele Viului Dumnezeu”. Convingerea biblica a lui Luther ca mîntuirea este un act divin, o întîlnire personala a omului cu Mîntuitorul său Iisus, aceasta convingere a fost adevarul maret care a stralucit prin reformatiunea protestanta. Aceasta, de fapt, a fost cheia de bolta a credintei apostolice pe care papalitatea a ascuns-o asezînd în locul ei o alta cheie, aceea a îndreptatirii prin fapte. Reformatiunea protestanta nu a facut altceva decît sa redescopere adevarata cheie si s-o aseze în mîna oamenilor dornici de mîntuire.

O alta hula pe care a rostit-o gura fiarei a fost aceea ca ea poate ierta pacatele aceluia care le marturiseste, ca ea ar avea puterea de a ierta. Dar, despre aceasta hula, cît si despre alte hule pe care fiara le-a aruncat asupra numelui lui Dumnezeu, asupra cortului Sau si al celor ce locuiesc în cer vom continua în prelegerea viitoare. Datoria noastra este sa strîngem orice raza de lumina pe care Dumnezeu ne-o trimite si astfel sa umblam în lumina fetei Sale. Fie ca si cu noi sa se împlineasca acum cuvintele de fericire ale psalmistului din Psalmul 89,15: „Ferice de poporul care cunoaste sunetul trîmbitei, care umbla în lumina fetei Tale Doamne”. Amin !

Apocalipsa – o carte cu sapte peceti?

În capitolul 13 din Apocalipsa nu mai sunt amintite primele trei împărăţii pe care le văzuse Daniel, pentru că acestea aparţin deja trecutului. La sfârşitul zilelor este vorba despre ultima putere mondială, Împărăţia Romană, care este descrisă ca o fiară cu şapte capete şi zece coarne. Demn de remarcat este că această fiară a Satanei seamănă cu balaurul roşu cu şapte capete şi zece coarne (cap. 12, 3). Domnitorul acestei lumi, îşi exercită «marea putere» şi influenţa pe pământ prin persoana Anticristului.

… Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare. ” (vers. 2). Deci, este vorba despre puterea mondială, care pleacă de la un anumit «scaun».

Atunci când este vorba despre şapte capete sau zece coarne, mulţi învăţători ai Bibliei cred că este vorba doar despre şapte sau zece state deosebite. Ei nu gândesc mai departe, şi anume că o fiară nu este compusă numai din capete şi coarne. Indiferent dacă sunt şapte, zece, douăsprezece, douăzeci sau treizeci şi cinci de state, important este că în cadrul „Statelor Unite ale Europei”, sunt şapte capete conducătoare şi zece coarne care lovesc.

Este de observat că celelalte şase capete nu sunt amintite în legătură cu exercitarea puterii deosebite a acelui «scaun», nici nu se spune că au parte de rănire şi vindecare. Deci se vorbeşte despre o ţară conducătoare, un cap distins care aparţine Împărăţiei Romane, şi a fost rănit de moarte. „…Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată.” (vers. 3). Aici se aminteşte numai de un cap care a fost rănit, dar a cărui rană de moarte a fost vindecată. Vedem înaintea ochilor, că în istorie a existat numai o singură naţiune care a avut dreptul să poarte denumirea de onoare „Sfânta Împărăţie Romană de naţiune germană”. Scrierile istorice confirmă că au existat împăraţi germano-romani şi papi germano-romani. Germania este predestinată să fie capul conducător în Europa Unită. Este cea mai puternică din punct de vedere economic şi cea mai populată ţară din Uniunea Europeană. Aici este explicaţia de ce se concentrează toată desfăşurarea asupra inimii Europei pentru împlinirea tratatelor romane după unirea Germaniei, căreia i se atribuie un rol deosebit. Această poziţie de frunte este accentuată în mod deosebit de puterea mondială din prezent, de S.U.A., şi este pretinsă în concordanţă cu proorocia. Germania are cei mai mulţi vecini, este aşezată central, este în graniţă cu ţările estice, este destinată să slujească drept zonă de contact pentru întreaga Europă.

În această legătură este foarte semnificativă expresia „rană de sabie” (vers. 14). S-a întâmplat prin sabia Duhului, şi anume Cuvântul lui Dumnezeu (Ef. 6, 17) care este mai ascuţită decât o sabie cu două tăişuri (Evrei 4, 12). Nouă ne este spus că lumea se va mira de vindecarea acestei răni de moarte. În zilele Reformei a fost mânuită sabia Duhului, şi anume Cuvântul lui Dumnezeu predicat. Ca urmare, biserica de stat din ţara conducătoare a primit o lovitură aproape de moarte. Împărţirea religioasă a avut loc prin Reformă. După al doilea război mondial, aceeaşi ţară a suferit a doua lovitură, şi anume o împărţire politică, şi astfel a fost împărţit continentul european în est şi vest, aşa ca înainte în protestanţi şi catolici.

Cine ar fi îndrăznit să creadă sau să socotească ce va urma, ce a cerut preşedintele Statelor Unite, Ronald Reagan, la vizita lui în Berlin în 1987? În faţa zidului porţii Brandenburg, care reprezenta împărţirea dintre est şi vest, el a spus: „Mr. Gorbatchev, open this gate, tear down this wall.” „Domnule Gorbaciov, deschideţi poarta aceasta, dărâmaţi zidul acesta.” Doi ani mai târziu această cădere a zidului şi deschiderea porţii Brandenburg, a intrat în istorie ca eveniment istoric. S-a împlinit şi ce a spus Willy Brandt: „Creşte împreună, ceea ce aparţine împreună”, şi aceasta este valabilă atât pentru Germania precum şi pentru întreaga Europă.

Reunificarea Germaniei, şi în legătură cu aceasta unirea Europei, este împlinirea proorociei biblice pentru timpul sfârşitului. Împărţirea a trecut, lovitura de moarte se vindecă, din punct de vedere politic şi religios creşte din nou totul împreună. Ceea ce aparţine de Împărăţia Romană se încadrează, şi astfel se ridică din nou o putere mondială în faţa ochilor noştri – „Uniunea Europeană”. Tot pământul este mirat şi priveşte plin de entuziasm cât de repede, aşa zis „ peste noapte”, s-a schimbat totul şi cât de urgent are loc procesul de unificare pe plan politic şi religios. Prin biruinţa secolului, a „catolicismului mondial” asupra „comunismului mondial” în anul 1989, s-a împlinit proorocia înaintea ochilor noştri. Toate acestea s-au întâmplat pentru ca puterea spirituală a Romei, să-şi poată ocupa poziţia ei prioritară, şi pentru a birui ultima putere politică mondială.

La această deosebită putere a fiarei nu este vorba în general numai despre o putere, ci despre o persoană care o întruchipează şi o reprezintă (Dan. 7, 17 ş. a.). Preşedintele Europei Unite are putere limitată ca şi alţi preşedinţi, cancelari, prim-miniştri şi şefi de state – el este înlocuit, schimbat. Căpetenia religioasă dimpotrivă, este în acelaşi timp şef de stat şi nu poate fi nici schimbat şi nici înlocuit; posedă o putere mondială. În proorocia biblică ne este spus clar că ambele – religia şi politica – se vor uni, iar puterea religioasă va domina (vezi cap. 17). Dintre toate bisericile numai biserica romano-catolică are caracter statal. Ea întreţine relaţii diplomatice cu statele lumii. Vaticanul este un stat independent în alt stat, de aceea aparţine de cele şapte, dar el este al optulea (Apoc. 17, 11).

Europa politică va sta pe deplin sub influenţa căpeteniei religioase, căreia i se supune restul creştinătăţii prin ecumenie şi care este recunoscută şi de celelalte religii. Noua ordine mondială despre care vorbesc mulţi, este mai avansată decât se ştie în general. Deja acum este valabil dreptul european deasupra dreptului statelor individuale. Tot ce se hotărăşte la Strasburg, este transmis mai departe de la Bruxelles către toate statele membre ale Uniunii Europene. Unele state protestante s-au împotrivit ataşării, pentru că au prevăzut în ce direcţie merge totul şi cine face de fapt politica. Dar după cum este scris, se vor încadra şi ei. Cine nu vrea să se supună, va simţi, căci „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni .” (vers. 4b-5).

Cine este această „i” (ea), căreia i-a fost dată puterea şi este descrisă ca fiară care şi-a deschis gura? „Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.” (vers. 6). Din textul acesta rezultă clar despre ce este vorba. Domnul a dat făgăduinţa deja în Ioan 14 că va pregăti locul pentru ai Săi şi va reveni pentru a-i lua la Sine. Din clipa plecării şi până la începerea împărăţiei de o mie de ani, biruitorii vor locui în cer.

Acest „dictator mondial” în care se uneşte puterea religioasă şi cea lumească, nu cunoaşte limite în îngâmfarea lui. Oamenii vor privi înspre el ca la un dumnezeu în chip de om, şi toată puterea politică şi religioasă i se va subordona. Proorocul Daniel spune despre el: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme.” (cap. 7, 25). Ca şi Ioan, proorocul Daniel a anunţat că acest timp de mare necaz şi prigoană va dura trei ani şi jumătate. Presiunea însă, care va fi exercitată asupra credincioşilor biblici o perioadă scurtă înainte de răpire, nu este stabilită în timp.

Când este vorba despre o astfel de prigoană, atunci cei mai mulţi contemporani dau necredincioşi din cap. Există chiar şi oameni care nu pot crede că în timpul celor cca. o mie de ani de domnie absolută a bisericii romano-catolice din evul mediu, milioane de oameni au suferit moartea de martiri. Să ne gândim numai la aşa zisele procese împotriva instigatorilor, la arderile pe rug, la inchiziţie, până la „noaptea Sf. Bartolomeu”. Multora le rămâne de neînţeles, cum şase milioane de iudei şi alte sute de mii din alte popoare au putut fi ucişi într-un mod groaznic, cu buna ştiinţă şi în parte chiar în colaborare cu biserica în timpul celui de-al treilea Reich din secolul nostru.

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.” (Apoc. 13, 7). Cu privire la aceasta, în vers. 10 este o avertizare serioasă: „Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie.” Dar apoi scrie: „Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

Căpetenia religioasă din timpul sfârşitului este recunoscută prin faptul că omul acesta se lasă venerat şi omagiat ca şi cum ar fi Dumnezeu: „şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.” (Apoc. 13, 8).

O altă caracteristică a „lui” este celibatul; aşa se aminteşte în proorocul Daniel:

… nici de dorinţa femeilor; cu un Cuvânt, nu va ţinea seamă de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai pe sus de toţi. În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor…” (Dan. 11, 37-38a), şi anume va face cruciade şi războaie în general. Celibatul este împotriva ordinii dumnezeieşti stabilite la început, şi este descrisă de Pavel ca învăţătură drăcească (1. Tim. 4, 1-4). Numai copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu vor rezista acestei mari înşelăciuni religioase şi înşelătorilor – unii înainte de răpire, iar alţii după aceasta.

Întreaga lume, toţi politicienii cu renume, rang şi nume, toate personalităţile religioase, toate confesiunile, de fapt aşa cum este scris, toţi locuitorii pământ ului în afara celor care stau scrişi în cartea Mielului jungheat, vor privi spre el şi îi vor aduce onoare. Deja înainte, mai ales începând din zilele Reformei, învăţătorii Bibliei în frunte cu dr. Martin Luther, au arătat că această personalitate trebuie căutată şi găsită în papalitate (vezi «Introducere în proorocul Daniel» de Luther).

În timpul contrareformei, iezuiţii au eliminat acest gând şi au format o inducere în eroare, că Anticristul trebuie să fie un iudeu. Aceasta este crezută până în zilele noastre chiar şi de prietenii protestanţi ai Israelului, pentru că evangheliştii de la radio şi predicatorii au preluat-o astfel. Alţii îl caută în islam. Este o minciună groaznică pe care duhul înşelător a făcut-o credibilă înţelepţilor. Unde este scris despre aceasta în Biblie? Conform 2. Tes. 2 unde este descris acest bărbat, Dumnezeu i-a lăsat să creadă această minciună pe acei oameni care nu au crezut adevărul Cuvântului. Ei trebuie să creadă minciuna şi cad sub judecata divină.

După cum Hristos are multe denumiri care Îl aduc în legătură cu domeniul slujbelor, tot aşa are şi adversarul Lui multe denumiri. În contradicţie cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, el este fiul pierzării. Hristos este adevăratul Prooroc făgăduit, el proorocul fals care a fost anunţat. Apostolul Pavel îl descrie ca om al fărădelegii, ca potrivnic, care se ridică mai presus de tot ce priveşte pe Dumnezeu sau serviciul divin, care se aşează chiar în Templul lui Dumnezeu şi se lasă sărbătorit ca Dumnezeu. Pentru că el se pretinde locţiitorul Fiului lui Dumnezeu, urmează în mod logic şi închinarea. El acceptă adresarea „Sfântul părinte”, denumire care i se cuvine numai singurului Dumnezeu – şi aceasta este împotriva Sfintei Scripturi: „Şi ‘ Tată’ să nu numiţi pe nimeni pe pământ …” (Mat. 23, 9). În ceea ce priveşte vestirea, el pretinde infailibilitatea pe «scaunul lui», ca însuşi Dumnezeu pe scaunul Lui. El se prezintă ca locţiitorul lui Hristos, deşi Hristos îi reprezintă pe ai Săi, dar El însuşi nu poate fi înlocuit.

Apostolul Ioan numeşte de repetate ori această persoană tainică „Anticrist”, ceea ce înseamnă că acest bărbat care se referă la Dumnezeu şi Hristos, este împotriva lui Dumnezeu şi a lui Hristos. El îşi zideşte propria lui biserică cu ajutorul puterii lumeşti pe lângă Biserica lui Hristos, şi nu are parte de mântuirea înfăptuită de Dumnezeu în Hristos. Iertarea păcatelor o reţine pentru sine. În învăţătură şi în practică el a stabilit dogmele şi tradiţiile lui proprii pe lângă şi împotriva Cuvântului lui Hristos. Pe acest bărbat, care stă în contradicţie cu toţi proorocii adevăraţi, Apocalipsa îl numeşte „prooroc mincinos” (cap. 19, 20).

Ce spune biblia despre fiară?

Scris de: Brian Janz |

Află cine este „fiara” menționată în Apocalipsa 13 și care este semnificația ei în timpurile din urmă.

Apocalipsa 13 descrie două fiare care se vor ridica și vor prelua puterea în timpul din urmă. Prima fiară, numită și în alte locuri în biblie ca „fiara” este puterea politică ce va domni peste pământ în aceste timpuri din urmă. A doua fiară este Anticrist.

Apocalipsa 17:8-12 conține o descriere mai detaliată a fiarei. Este clar că fiara va fi un fel de uniune a diferitelor națiuni și puteri politice care conlucrează ca una. Scopul lor este să conducă pământul independent, fără Dumnezeu.

Fiara și curva

Fiara lucrează împreună cu curva, puterea spirituală care lucrează să corupă evanghelia și să-i întoarcă pe oameni de la adevăr. Curva amestecă creștinismul cu lumea, predicând oamenilor că ei pot trăi atât pentru Dumnezeu cât și pentru ei înșiși, în același timp. Ea reprezintă toate bisericile false din lume. Relația dintre fiară și curvă este una de interese – fiecare se folosește de cealaltă în timp ce se urăsc una pe alta. Curva le dă oamenilor o religie drăguță, confortabilă de natură pacifistă pentru a-i ține în ordine. În schimb, fiara dă curvei bani și susținere de la guvern.
Citește mai mult despre curvă aici.

Fiara și Anticrist

Fiara lucrează îndeaproape cu Anticrist (fiara din pământ, Apoc13:11-12). Anticrist exercită autoritatea fiarei cu scopul de a-i face pe toți oamenii să se închine fiarei.

Atâta timp cât Mireasa lui Hristos lucrează pe pământ, ea va limita dezvoltarea slujitorilor lui Satan.

Ambele aceste duhuri lucrează deja azi. (1 Ioan 2:18). Totuși, niciunul dintre ele nu a căpătat putere totală. Atâta timp cât Mireasa lui Hristos lucrează pe pământ, ea va limita dezvoltarea slujitorilor lui Satan.

Calea Miresei lui Isus este cea a smereniei; slujește lui Dumnezeu în toate lucrurile în loc să-și facă voia proprie. (Filipeni 2:5-8) Atitudinea fiarei și a lui Anticrist este să se înalțe pe ei înșiși, slujind propriilor interese – respingându-L pe Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:3-4). Când Mireasa este răpită, atunci Duhul Sfânt, care lucrează să limiteze fiara și Anticrist, va părăsi și el pământul. (2 Tesaloniceni 2:6-8). Acest lucru dă oportunitatea, de care aveau nevoie, fiarei și lui Anticrist să preia puterea absolută peste pământ.

În anii care dinaintea răpirii Miresei, fiara se va dezvolta tot mai mult și va crește în putere. Ea va rezolva multe dintre problemele lumii și va arăta lumii că oamenii „nu au nevoie de Dumnezeu.”

Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 1 Tesaloniceni 5:3. Pare că fiara va rezolva multe dintre problemele lumii, dar, în final, nenorocirea va veni peste ei.

După răpire

După ce Mireasa lui Isus este răpită în cer, fiara va vedea aceasta ca o oportunitate de a prelua puterea totală. Acum nu mai este nimic care o împiedică să arunce curva, cu toate formele de religie de pe spatele său – ca să-și ia puterea lumii doar pentru sine. (Apocalipsa 14:8, 17:8). El va spune „blasfemii și hule” împotriva lui Dumnezeu, și i se va permite să facă așa timp de trei ani și jumătate. Acum, împreună cu Anticrist, se vor declara conducătorii lumii și vor forța pe toți să se închine înaintea lor. (Vezi Apoc. 13-14 pentru mai multe detalii).

Va fi un timp teribil de dificil pentru toți care doresc să-I slujească lui Dumnezeu.

În acest moment fiara își va arăta adevăratele culori și distrugerea va veni asupra oamenilor. Fiara va trece de la statusul de superputere binevoitoare și capabilă la statusul de dictator total asupra întregii lumi. Va persecuta și va face război deschis împotriva tuturor slujitorilor lui Dumnezeu pe pământ și va primi autoriatate totală asupra întregului pământ. (Apocalipsa 13:7, 17:15-17)

Fiara îi va forța pe toți să se închine ei și să-L respingă pe Dumnezeu. Cei care vor fi de acord cu cerințele ei vor primi un semn pe mână sau pe frunte care semnifică această decizie. Fără acest semn, nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă. (Apoc. 13:16-17). Va fi un timp teribil de dificil pentru toți care doresc să-I slujească lui Dumnezeu. Cea mai mare speranță pentru mântuirea lor este să moară ca martiri. (Apoc. 14:13).
Citește mai mult despre Necazul cel mare aici.

Idealurile fiarei

Creștinii vor fi persecutați și presați ca să-L părăsească pe Dumnezeu. Aceste idealuri, predicate de fiară, maselor, susțin umanismul total.

„Religia” acelor zile va fi închinarea în fața umanității și, implicit, în fața fiarei. (2 Tesaloniceni 2:3:4). Scopul va fi satisfacerea instantă a poftelor și instinctelor umane. Când Dumnezeu a creat pe om, a creat trupul din pământ, dar spiritul a provenit din suflarea lui Dumnezeu. Era o parte separată, iar, la fel cum trupul are nevoie de hrană să trăiască, la fel spiritul are nevoie de hrană.

Aceste idealuri, predicate de fiară, maselor, susțin umanismul total.

Este scris că: „Omul nu va trăi doar din pâine, ci din fiecare Cuvânt ieșit din gura lui Dumnezeu.” Matei 4:4. Însă fiara este preocupată doar de pâine și nu de hrană spirituală. Orice gând despre Dumnezeu va fi uitat și înlăturat. Scopul fiarei este să arate că omul nu are nevoie de un Dumnezeu, ci se pot descurca foarte bine și fără unul.

Căderea fiarei

Fiarei i se va permite să conducă peste pământ timp de trei ani și jumătate. (Apoc. 13:5). Dar când s-a terminat acest timp, e destul. Isus se va întoarce pe pământ cu armatele din cer și va rupe în bucăți regimul fiarei. Atât fiara cât și Anticrist vor fi aruncați de vii în lacul de foc veșnic. Urmașii lor vor fi omorâți de sabia lui Isus. (Apoc. 19:20-21). Satan, stăpânul fiarei, va fi capturat și legat în Abis timp de o mie de ani.
Citește mai mult despre a doua venire a lui Hristos.

Acest eveniment marchează începutul unei noi ere de pace și prosperitate numit Mileniul.
Citește mai mult despre Mileniu aici

Pregătește-te pentru sfârșit!

Nu e greu să vezi că situația din lume se înrăutățește cu trecerea timpului. Guvernele lumii cresc și sunt tot mai unite. Deși asta în sine, nu este un lucru rău, dar spiritul în această „unitate” este ca umanismul să-i unească și să ajungă la punctul în care nu vor mai avea nevoie de Dumnezeu. Atunci ei își vor urma propriile pofte, împlinind voia și scopul lui Satan. Este spiritul de mândrie absolută fără Dumnezeu.

Lumea se balansează pe marginea prăpastiei spre nedumnezeire totală, însă acum încă este timp de har.

Acesta ar trebuie să fie un strigăt de trezire! Lumea se balansează pe marginea prăpastiei spre nedumnezeire totală, însă acum încă este timp de har. Acum încă este timp să-I slujim lui Dumnezeu și să trăim conform legilor Lui – cât încă mai avem posibilitatea.

Viața sub stăpânirea fiarei va fi un chin teribil, iar cel mai bun lucru pe care-l poate spera un slujitor al lui Dumnezeu este să moară ca martir. Este o consolare groaznică, dacă te gândești la oferta care este acum pe masă! Să fii un slujitor credincios al lui Hristos, să te pregătești să fii Mireasa Lui și să fii răpit în ceruri cu Isus!

Ce spune biblia despre curva din Apocalipsa 17?

Scris de: Brian Janz

Cine este această curvă descrisă în Apocalipsa 17 și ce semnificație are ea?

Curva din Apocalipsa 17 (numită și Babilon) este unul dintre actorii principali când vine vorba de profețiile cu privire la ultimele timpuri. Ea a fost activă încă de la zilele primei biserici, dar a devenit și mai puternică în zilele noastre. Este important să știm cine este curva și ce semnificație are ea pentru noi.

Duhul de curvă

Curva este deseori confundată cu o anume biserică sau o organizație și mulți oameni au acuzat un grup sau altul ca fiind „curva.” Dar, în realitate, curva este un duh care pătrunde în multe biserici, denominații diferite, ba chiar poate intra și în fiecare individ.

În Iacov 4:4 putem vedea imaginea clară pe care Dumnezeu o are cu privire la curvă. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.”

Prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu. Nu există cale de mijloc. Ori te aliezi cu Dumnezeu, ori cu lumea. Orice altă variantă este considerată curvie în ochii lui Dumnezeu. Și tocmai acest lucru încearcă să-l facă curva. Ea încearcă să-l amestece pe Dumnezeu cu lumea ca să ofere ce este mai bine din ambele părți.

Sub tot acest aur strălucitor este un strat ascuns de egoism și mândrie.

Întrega „evanghelie” a curvei este că poți avea și lumea, dar și pe Dumnezeu. Ea folosește Cuvântul lui Dumnezeu și face referință la multe versete și expresii care sună foarte bine și dumnezeiesc. Dar sub tot acest aur strălucitor este un strat ascuns de egoism și mândrie.

Cea mai periculoasă parte a curvei este că ea poate fi foarte greu de recunoscut. Ea își aduce vinul într-un pahar de aur. (Apoc. 17:4) Paharul este Cuvântul lui Dumnezeu. Toate cuvintele, expresiile și frazele care constituie doctrina ei arată dumnezeiesc pentru că ea folosește versete biblice ca să-i susțină minciunile. Acesta este un truc binecunoscut al lui Satan și al slujitorilor lui. (2 Corinteni 11:14)

Mesajul ei sună minunat la început – ca să-i facă pe oameni să se simtă bine înconjurați de căldură. Ea prezintă toate răsplățile unei vieți evlavioase, dar înlătură condițiile. Astfel, curva reușește să înșele pe oameni, și foarte mulți au căzut în influența curvei. Dacă nu ești foarte treaz aici, atunci nu poți separa minciunile ei de adevăr!

Mesajul deceptiv al curvei este „vinul curviei ei.” (Apoc. 17:2). Și, la fel ca efectul vinului, este foarte ușor să devii beat de la sentimentele plăcute pe care le predică curva. În final, predica ei nu duce niciodată la viață adevărată cu Hristos cu biruință asupra păcatului. (1 Petru 4:1). Aici este un contrast enorm față de apa vieții, curată, pe care a adus-o Isus! (Ioan 7:38-39).

Lucrarea curvei în prezent

Spiritul curvei este activ în multe feluri pe pământ, atât la nivel individual, cât și la o scară mai mare. La nivel individual, acest duh încearcă să-i influențeze pe oameni să trăiască, pe cât posibil, aproape de lume; să se declare „creștini” și, în același timp, să trăiască o viață lumească urmând instinctele din natura umană. Deseori, în termeni practici, asta înseamnă să trăiască conform poftelor proprii, să păcătuiască, savurând plăcerile acestei lumi, în timp ce urmează o serie de reguli și etici care nu provin de la Dumnezeu.

Curva este felul lui Satan de a ascunde un ac într-un car cu fân.

La o scară mai mare, duhul de curvă este activ în biserici din toată lumea, lucrând să ascundă învățătura pură a lui Dumnezeu și să îndepărteze orice grupare de adevăr și să conducă pe oameni în întunericul minciunilor curvei.

Scopul curvei nu este să distrugă total creștinismul sau religia. Din contra, ea iubește bisericile! Curva este felul lui Satan de a ascunde un ac într-un car cu fân. Așa devine mai greu pentru oameni să recunoască adevăratul creștinism, când acesta este înconjurat de atât de multe adevăruri parțiale și cuvinte plăcute.

De aceea curva nu se manifestă doar într-o singură biserică, ci acționează în multe. Cu cât mai multe feluri și grupări crează, cu atât mai greu este să găsești adevărata biserică. Cel mai mare scop al ei este să creeze despărțire și ceartă.

Scopul lui Satan cu curva

Satan știe că nu-i poate convinge pe toți să-L abandoneze pe Dumnezeu total și să devină atei. Cel puțin, nu imediat. De aceea, el își direcționează slujitorul – curva – să-i îndepărteze pe oameni, încetul cu încetul de adevărul curat din Cuvântul lui Dumnezeu și să-i întoarcă spre lume.

Ea a început să lucreze imediat după moartea lui Isus. Pavel spune bisericii din Efes: Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” Fapte 20:29-30. Acești lupi răpitori reprezentau curva.

Dacă ne uităm astăzi, mult din „creștinismul” predicat este departe de Cuvântul lui Dumnezeu – este aproape de nerecunoscut!

Ea a început încet și a predicat un creștinism care era, în majoritate, adevărat, cu puțin din lume amestecat în doctrină. Dar, cu cât numărul urmașilor ei a crescut, ea și-a dezvoltat o evanghelie alterată. Iar dacă ne uităm astăzi, mult din „creștinismul” predicat este departe de Cuvântul lui Dumnezeu – este aproape de nerecunoscut!

Curva este răspunsul lui Satan pentru Mireasa lui Hristos. În timp ce Mireasa lucrează pe pământ ca să împrăștie adevărul evangheliei, curva lucrează concentrată să despartă și să planteze minciuni. Aceste două părți sunt încleștate într-un conflict spiritual enorm care va dura până la răpire, când Mireasa va fi luată acasă de Hristos.

În perioada răpirii, condițiile de pe pământ vor fi atât de decăzute încât Satan nu va mai avea nevoie de curvă. Când Mireasa nu mai este prezentă pe pământ, Dumnezeu va pune în inimile oamenilor ca să denunțe orice formă de religie și să se devote 100% uamnismului și să se închine în fața propriilor rezultate și succesuri.

Curva va fi aruncată de pe fiară. Fiara reprezintă autoritățile care, în final, Îl resping pe Dumnezeu și-și iau puterea alimentată de rezultatele aduse de propriile forțe. Curva își va pierde puterea și va fi total distrusă. Aceasta este judecata lui Dumnezeu asupra ei. (Apoc. 18:21-24). Mânia lui Dumnezeu împotriva curvei este atât de mare, încât va face ca fumul chinului ei să se ridice veșnic, ca o amintire a trădării ei. (Apoc. 19:3).

Satan crede că planul său cu pământul este succesul lui total, dar, de fapt, toate acestea sunt în planul, mai mare, al lui Dumnezeu. (Apoc. 17:15-17).
(Citește mai mult despre fiară aici.)

Lupta împotriva curvei

Curvei îi place să lucreze la nivel individual.

Sarcina Miresei lui Hristos este să lupte împotriva curvei. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință să oprim planurile și schemele ei, aici pe pământ. Această luptă spirituală înverșunată este luptată la nivel individual, căci duhul de curvă trebuie cucerit total în viețile fiecărui ucenic, așa încât doar adevărul și curăția să domnească în biserică.
(Citește mai mult despre Mireasă aici.)

Este periculos să te gândești că curva este doar în „această biserică” sau „acea grupare,” și, făcând asta, consideri că ai terminat cu problema. Curva poate fi oriunde și în oricine. Este adevărat că ea are controlul în multe grupări și biserici, dar ei îi place foarte mult să lucreze la nivel individual. Ea își șoptește minciunile în urechea ta, încercând să te facă să crezi că lumea nu este atât de periculoasă. Te înșeală spunându-ți că poți fi un copil al lui Dumnezeu chiar dacă îți urmezi voia proprie. Astfel, ea alungă condițiile de a fi un urmaș al lui Isus.

Dacă asculți de aceste minciuni, vei fi distrus! Prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu! Nu poți să slujești la doi stăpâni. Învățăturile perverse ale curvei nu au loc în Biserică sau în viețile oricărui creștin adevărat!

De aceea este atât de important pentru fiecare creștin să primească o conexiune personală cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui. Când Îl cunoști intim pe Dumnezeu, atunci cunoști voia și Cuvântul Lui și poți să înveți să recunoști și să dai de gol minciunile curvei. Atunci poți privi toate lucrurile la lumina Cuvântului lui Dumnezeu și poți arunca orice nu se conformează cu adevărul!

Din păcate, influența curvei a crescut puternic în zilele noastre și sunt multe biserici care zac sub vrăjile ei deceptive. Nicio biserică, nicio grupare, niciun predicator sau pastor nu trebuie crezut pe cuvânt, fără să fie testat în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și Duhului Lui!

Minciunile curvei sunt multe și puternice, dar adevărul strălucește ca o lumânare în noaptea întunecată.

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.” 1 Ioan 4:1. Fii treaz și testează tot ce auzi! Dar, nu în ultimul rând, fii atent la propriile gânduri și intenții – ele trebuiesc testate în fața luminii Cuvântul lui Dumnezeu. Asigură-te că totul vine din Dumnezeu!

Minciunile curvei sunt multe și puternice, dar adevărul strălucește ca o lumânare în noaptea întunecată. Dacă ești sincer, smerit și deschis la conducerea lui Dumnezeu, atunci El îți va arăta ce este minciună și ce este adevăr. Dumnezeu este adevărat și nimic în El nu este minciună! Duhul Lui este duhul adevărului și ne va conduce la tot adevărul. (Ioan 14:15-17, 16:13).

Fii zelos și pune întrebări! Testează duhurile! Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Matei 7:7. Prin credință și veghere, duhul curvei nu va avea niciodată influență asupra ta.

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:4-5.

Tu poți trăi o viață în slujba lui Dumnezeu, mereu făcând voia Lui și păzindu-te curat, ca o mireasă vrednică de Mirele ei ceresc. (Apocalipsa 19:7-8)

Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu!

Scris de: Richard Savage

„Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.’ Apocalipsa 18:4.

Mă întreb câți oameni au citit aceste cuvinte și s-au întrebat ce înseamnă ele pentru ei. Este semnificativ că vocea care a venit din cer s-a adresat celor cărora Isus îi numește „poporul Lui”. Cine este „poporul Lui”? Și ce este „Babilonul”?

Pavel i-a profețit lui Timotei că vor veni timpuri grele, și că, sub acoperirea „creștinismului” oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. (2 Timotei 3:1-5).

Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu

Această necredincioșie — nu vrei să lepezi al tău propriu, poftele păcătoase în timp ce ții de Hristos ca o ispășire pentru păcatele proprii este numită „curvie duhovnicească” de Pavel și Iacov, în timp ce Ioan spune clar că prietenia cu lumea (poftele firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții) este vrăjmășie cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu numește Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului este o organizație religioasă care stă pe spatele fiarei — un sistem global care este sub puterea lui Satan. Timp de sute de ani fiara a suportat o formă de creștinism care nu le-a adus oamenilor o viață de biruință, ci care i-a legat de doctrine omenești și autorități religioase care au o formă de dumnezeire, dar care neagă puterea care provine prin a trăi o viață răstignită.

Nu vedem noi tot mai clar că acest creștinism fals se conformează cu căile fiarei? În loc să Îl iubească pe Dumnezeu și să țină poruncile Lui, ei acceptă căile imorale ale fiarei când ar trebui să le condamne!
Noi știm că nu toți care Îi spun lui Isus „Doamne” aparțin împărăției cerului, ci cei care fac voia lui Dumnezeu, Tatăl, și se depărtează de fărădelege (Matei 7: 21-23). Acei care și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei aparțin lui Hristos (Galateni 5: 24). Ei urăsc păcatul și doresc să trăiască o viață victorioasă, mulțumindu-L pe Dumnezeu în orice fel.

Astfel de oameni nu se complac cu un „sistem de curvă”. În aceste zile din urmă, Dumnezeu le deschide ochii oamenilor ca să vadă depravarea Babilonului și a fiarei. Unii cu intenții bune încearcă să reformeze ramura lor proprie a creștinismului, să asculte de Dumnezeu decât de oameni și să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum au făcut reformatorii în trecut. Ei experimentează același tratament din partea duhului curvei ca și oamenii lui Dumnezeu din generațiile anterioare. Ei sunt reduși la tăcere sau excluși. Curva este incurabilă. Cuvântul din cer este „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu!”.

Cuvântul din cer este „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu! Dar unde să meargă?

Dar unde să meargă? Să ieşim, dar, afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui. (Evrei 13: 13). Ce s-a întâmplat cu Isus „afară din tabără”, departe de acceptul și așteptările oamenilor? El a fost răstignit. În afara taberei sunt aceia care cred în a fi răstigniți cu Isus. Ei nu sunt mulţumiţi doar ca Isus să fie răstignit pentru ei, așa ca păcatele lor să fie iertate prin moartea Lui ispășitoare, ci dorința lor este să biruie păcatul și să domnească cu El în viață – acum și în toată veșnicia. În loc să țină de o formă de „creștinism”, fără să lepede poftele lor păcătoase, ei și-au răstignit firea cu poftele și dorințele ei.

El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 2 Cor. 5:15. Deși El a murit pentru păcatele întregii lumi, cei care se pocăiesc cu adevărat, sunt profund recunoscători pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ei plâng pentru căderile lor și nu pot fi săturați cu o propovăduire care nu le dă nimic mai mult decât iertarea păcatelor, în cel mai bun caz. Cel mai rău caz este când curva propovăduiește iertarea păcatelor fără întoarcere, și le permite oamenilor să continue să trăiască în păcat cu o nădejde falsă că ei vor merge în cer.

Dorința lor este de a birui păcatul și de a domni  cu El în viață.

Dar Hristos a înviat din morți ca să ne poată da ajutorul de care avem nevoie pentru a fi sfinți pentru El și pentru a fi poporul Lui special, plin de râvnă pentru fapte bune (Tit 2: 14).

Dumnezeu Însuși îi adună într-un trup pe toți acei care trăiesc o viață răstignită. Ei sunt credincioși lui Isus, mirele lor ceresc, și vor fi Mireasa Lui, posesia lui prețioasă pentru care El a murit. Apocalipsa 19:7 și 21:1-27.

Pericolele unei mici necurății

Scris de: Liam Johnsen

Cât de periculos este un mic gând necurat? Atâta timp cât nu faci nimic cu nimeni altcineva, unde este periculul aici?

Biblia spune clar în 2 Timotei 2:22: „Fugi de poftele tinereții,” dar aceste cuvinte sunt luate tot mai puțin în serios în lumea noastră modernă. Te uiți la pornografie, îți faci fantazii despre oameni în viața gândurilor tale, lași gândurile tale să umble necontrolate și neverificate – acestea devin lucruri tot mai obișnuite, chiar și între creștini. Cât de rea poate fi puțină necurăție? Atâta timp cât nu faci nimic cu altcineva, unde este pericolul aici?

Un mic gând necurat este unul dintre cele mai destructive forțe din lume. Nu știi unde va duce acel gând. Sau poate chiar știi dar nu crezi că ți se va întâmpla ție. Adevărul este că noi ca oameni suntem incredibil de slabi când este vorba de gânduri și ispite sexuale. Putem spune că „nu este chiar așa de rău” sau „nu va duce la nimic mai rău” dar realitatea este că odată ce-i dai lui Satan un deget, el nu se va opri până nu-ți va lua întreaga ființă.

Calea în jos…

Realitatea este că odată ce-i dai lui Satan un deget, el nu se va opri până nu-ți va lua întreaga ființă.

Necurăție în gândurile tale este la fel de rea ca necurăție în acțiunile tale – Isus face aceasta foarte clar în Matei 5:28. Dumnezeu a creat relațiile sexuale pentru a fi între un bărbat și o femeie în cadrul mariajului. Aici, aceasta este menită să fie o binecuvântare mutuală, dar în afara mariajului, dacă cedezi în pofta sexuală, în gând sau faptă, este doar pentru a-ți satisface propriile pofte.

Tot păcatul înseamnă că tu trăiești pentru tine însuți și nu pentru Dumnezeu, iar de aceea Dumnezeu îl urăște atât de mult. Poate că nu implici pe nimeni alcineva, dar atitudinea ta arată intențiile tale adevărate care înseamnă egoism pur. Tu nu poți fi niciodată o binecuvântare și nu poți sluji niciodată lui Dumnezeu atâta timp cât permiți păcatului să conducă gândurile tale și în final faptele tale.

Dar, cu siguranță, nimeni nu ia o decizie bruscă de a sări în păcat și a ceda poftelor total. Totul se întâmplă treptat, cu pași de bebeluși, pe tot parcursul. „Doar de data asta.” „Doar acest website.” „Doar acest gând simplu.” – Asta este tot ce Satan vrea; doar câte un pas. Iar foarte curând te vei trezi într-o lume de păcat întrebându-te cum de ai ajuns acolo și cum în toată lumea asta îți vei găsi calea afară.

Nu există fericire în necurăție

Când fericirea ta este bazată pe poftele tale, atunci, cu siguranță, nu vei fi niciodată fericit pentru că poftele nu sunt niciodată satisfăcute. Ele duc întotdeauna către un loc tot mai întunecat, într-un păcat tot mai dezgustător. Tot ce tu faci este să hrănești voia ta proprie și când ești prea preocupat cu tine însuți, tu pierzi, de fapt, legătura ta cu Dumnezeu. Odată ce începi să cedezi în poftele tale atunci începi să pierzi lupta pe toate celelalte fronturi.

Când fericirea ta este bazată pe poftele tale, atunci, cu siguranță, nu vei fi niciodată fericit pentru că poftele nu sunt niciodată satisfăcute.

Simți că nu te mai poți ruga; te simți inconfortabil să mai vorbești cu ceilalți creștini. Te simți judecat când citești Biblia. Mergi cu ochii plecați și speri ca nimeni să nu știe cât de mult tu păcătuiești în interior. Ești prea rușinat să vorbești despre asta cu conducătorul adunării sau cu cel care lucrează cu tinerii. Ești chiar prea rușinat să vorbești cu Dumnezeu. Atunci Satan poate să facă ce vrea cu tine. El are putere totală asupra ta.

Din cauza păcatului, lucrurile pe care înainte le disprețuiai acum par foarte naturale. Conștiința ta începe să moară și în timp ce moare, lucurile care înainte păreau revotătoare și rel acum devin naturale și nu te mai simți prost că privești pornografie, că ai fantazii în gândurile tale. Începi să te gândești că este ok să mergi chiar puțin mai departe.

Păcatul îți distruge sufletul

Iar când tu trăiești în păcat în colțuri ca acestea, nu vei avea niciodată pace sau odihnă. Îți distruge sufletul. Anxietatea, neliniștea care vin odată cu puțină necurăția sunt imense. Frica aceea ca oamenii să nu afle. Rușinea dacă ei deja au aflat. Cedezi conștient aici și pierzi în toate celelalte locuri. Devii trist, amar, mânios și toate amestecate laolaltă.

Ce ai semănat în fire, trebuie să și seceri și nu este plăcut să seceri. Dacă te umpli cu necurăție în tinerețe, nu poți ieși de acolo într-o clipă – chiar dacă poți primi iertare pentru păcatele tale într-o clipă. Va lua câțiva ani de seceriș de la ce ai semănat înainte până devii total liber.

Dacă cedezi poftelor și ele încept să-ți controleze viața – aceasta îți va distruge sufletul. Îți poate distruge abilitatea de a forma și a menține o relație de durată sau să rămâi fidel partenerului tău – atât în gânduri, cât și în fapte. Este o luptă enormă de a „curăța foaia” ca toate acele imagini din minte pe care le-ai adunat de-alungul timplui să nu te mai chinuie.

Poți fi liber!

Satan are putere asupra ta doar când tu comiți păcat conștient.

Dar nu trebuie să fie așa. Da, tu trebuie să seceri consecințele fiecărui păcat pe care l-ai comis, dar acesta este un motiv în plus să încetezi să mai păcătuiești acum. Satan are putere asupra ta doar când tu comiți păcat conștient.

Din minutul în care te decizi să începi o luptă împotriva poftelor tale, Isus este acolo lângă tine cu putere să te ajute să birui.

Tu poți începe lupta chiar acum și să fii numit frate al lui Isus. Nu trebuie să mai rămâi în rușine pentru că faci una și alta în colțuri. Chiar acum tu poți trăi în lumină dacă începi această luptă. Și chiar dacă se întâmplă să cazi din nou, te pocăiești în profunzime și te ridici din nou – și astfel rămâi în lumină și ești pe cale spre victorie.

Fugi de poftele tinereții este scris în 2 Timotei 2:22. Ispitele sexuale este una dintre cele mai destructive unelte ale lui Satan. El a distrus multe vieți cu această unealtă, iar dacă nu ești radical în mod absolut, vei vedea cum și viața ta va fi distrusă. Dar Dumnezeu este pregătit și așteaptă să-ți dea puterea și ajutorul din cer dacă te decizi că vrei să fii liber.

Atâta timp cât ai o dorință arzândă de a termina cu păcatul atunci nu numai că este posibil, dar este deja garantat. Dumnezeu te va ajuta atunci.

Ce înseamnă să „fugi de poftele tinereții?”

Scris de: Nellie Owens

Sunt multe lucruri cu care pot fi preocupat, ca tânăr. Lumea este deschisă și plină de posibilități. Dar, adevărul este că sunt tânăr o singură dată. Deci, cum folosesc oportunitățile care mi-au fost date? Pavel scrie: Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” 1 Timotei 4:12.

El scrie, de asemenea în 2 Timotei 2:22: Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Ce sunt poftele tinereții?

Expresia „poftele tinereții” pot cuprinde multe domenii – pofta pentru bani, pofta pentru cinste și recunoaștere, pofta pentru putere și nu mai puțin atracția și pofta către o altă persoană. Când vine vorba despre ultima menționată, există o mulțime de fantazii necurate, gânduri și idei care bombardează mintea.

Să fii atras către cineva nu este rău, în sine, dar, atracția este deseori deceptivă, și foarte des se ajunge în situația că poftele și plăcerile conduc complet acțiunile tale, și nu dragostea adevărată pentru Tatăl. Rezultatul trăirii după pofte – permiterea gândurilor și ideilor necurate să trăiască și să locuiască în inima și gândirea ta – este păcat. Și ce face păcatul? Mă separă, în duhul meu, de Dumnezeu. Îmi ruinează relația cu ceilalți. Împiedică, corupe și distruge la orice colț. (Galateni 6:18; Romani 6:23).

Zel pentru puritate

Nu-i de mirare că Pavel a folosit cuvinte atât de puternice! Îndemnul lui pentru Timotei este foarte relevant și incredibil de folositor – mă poate învăța să-mi păzesc inima și conștiința pură înaintea ochilor lui Dumnezeu. Pavel îl îndeamnă pe Timotei să fugă de poftele tinereții; să le respingă total. Era un zel imens în inima lui pentru curăție și evlavie.

Am eu același zel în inima mea? Îmi aliniez viața conform Cuvântului lui Dumnezeu? Sau permit puțin loc necurăției? Puțin aici, puțin acolo…

Isus posedă un astfel de zel în inima Lui. Fața Lui s-a făcut ca o cremene împotriva păcatului. (Isaia 50:7) El S-a predat total voii lui Dumnezeu și nu a permis absolut deloc necurăției să se manifeste în viața Lui.

Rezultatul credincioșiei

Cu cât caut voia lui Dumnezeu pentru viața mea, cu atât mai clar și mai serios devine aspectul curăției. Pavel nu-l îndeamnă pe Timotei să fugă departe de fiecare dată când este ispitit sau atras către cineva, ci îl încurajează să înceapă lupta împotriva necurăției – să respingă conștient ceea ce nu are bază în Cuvântul și voia lui Dumnezeu. El îl încurajează pe Timotei să caute să trăiască conform standardele de curăție impuse de Isus, în Matei 5:27:30: Curăție în orice gând, cuvânt privire sau intenție.

Când mă gândesc la speranța și promisiunile oferite de Evanghelie – când mă gândesc la scopul final: că pot fi ca El – atunci nu se pune problema dacă ar trebui sau nu să fug de poftele tinereții. Nici gând să îmi hrănesc propria fire păcătoasă cu puțin flirt aici și cu un mic gând indulgent mai încolo. Devine foarte evident: trebuie să arunci toată necurăția la gunoi și să fug din toate puterile către dreptate, credință, dragoste și pace!

Fața ca o cremene

Trebuie să permit lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său, să formeze și să direcționeze viața mea și să lupt pentru curăția despre care citim în scripturi. Este clar că Dumnezeu mă va ajuta cu asta – El se va asigura ca să nu fiu dat de rușine. Tinerii care fug de poftele tinereții și luptă pentru curăție în viețile lor sunt extrem de rari. Ei sunt extrem de prețioși în ochii lui Dumnezeu și El poate să-i folosească pentru a-Și îndeplini voia lui bună și desăvârșită pe pământ. Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 2:21.

Dorești să devii o persoană care este tare în curăție și pregătită pentru orice faptă bună? Una care este ca Isus, Maestrul?

Atunci ia provocarea asta! Alege să fii unul dintre acei foarte puțini tineri care au fața ca o cremene împotriva oricărui gând de necurăție. Dumnezeu va răsplăti bogat pe sufletul care vrea din toată inima să facă asta pentru El.

O privire subtilă, un comentariu scurt, un compliment, un zâmbet sau o chicoteală. Care sunt intențiile tale cu aceste acțiuni?

Standard de neatins?

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” Matei 5:8.

Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru cei ce-și păzesc inima curată. Sunt multe feluri în care inima ta poate deveni necurată, dar unul dintre sursele principale este, fără îndoială, sexul opus.

Acum, într-un timp în care oamenii sunt controlați de poftele lor, aproape fără limite, nu a fost niciodată mai important să ne amintim de standardul pus de Isus pentru curăție. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Matei 5:28. Dar este măcar posibil ca să te păzești curat? Sună imposibil, dar totuși este posibil – Isus a fost tânăr, necăsătorit, și a trăit după standardul pe care l-a propovăduit.

Unul dintre modurile prin care poftele noastre pot fi satisfăcute este flirtul. Scopul acestui comportament are scopul de a obține atenția persoanelor de sex opus. Înseamnă să interacționezi, într-un fel care este necurat, cu cineva care nu este partenerul tău de căsnicie, sau cu cineva care nu este menit să fie partenerul tău de căsnicie, conform voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, flirtul este o formă de curvie, indiferent cât de subtil sau inocent poate părea.

Flirtul este o formă de curvie, indiferent cât de subtil sau inocent poate părea.

Când ne uităm în jurul nostru, vedem multe exemple de căsnicii distruse din cauza necredincioșiei între cei doi parteneri. Cum s-a întâmplat asta? A avut loc „peste noapte” sau „accidental?” Nu, aproape sigur a început cu gânduri necurate și puțin flirt.

O poftă care nu este niciodată satisfăcută

Te poți întreba: „De ce port exact aceste haine? De ce stau așa? De ce vorbesc puțin mai mult și râd puțin mai tare pentru că el/ea este aici?” Există multe feluri de a flirta, iar majoritatea sunt foarte subtile – o privire, un zâmbet, o chicoteală, o remarcă, puțină tachinare, apropiere fizică. Mulți asociază hainele revelatoare cu flirtul, dar te poți îmbrăca și modesc, dar cu intenția de a atrage sexul opus. Sunt reguli legat de ce se încadrează sau nu în flirt? Nu. Este o chestiune de inimă și gânduri, și doar tu poți ști care-ți sunt intențiile.

Fiecare știe către cine este atras. Sunt perioade în care aproape orice fată sau băiat îți face inima să sară o bătaie. Iar alte dăți, ai face orice ca o anumită persoană să te observe.

Flirtul este o căutare care nu este niciodată pe deplin satisfăcută și te lasă gol și superficial.

Flirtul îți poate da un sentiment plăcut, temporar, de satisfacție, dar nu ține mult. După scurt timp, cauți următoarea posibilitate ca să captezi din nou atenția. Este o căutare care nu este niciodată pe deplin satisfăcută și te lasă gol și superficial. Dumnezeu nu intenționează ca noi să trăim așa – mereu căutând să ne împlinim poftele. El vrea să începem o luptă pentru curăție în viețile noastre!

Mereu ispitit

În primii ani de tinerețe, Dumnezeu a plantat o dorință în mine de a lupta pentru curăție. Totuși, în special în adolescență dar și mai târziu, am experimentat diferite timpuri unde mă simțeam cum David scrie în Psalmul 118:12 când își descria dușmanii: „M-au înconjurat ca niște albine” Exact cum o armată de albine vine și te înconjoară din toate părțile, după ce le-ai spart fagurul, așa mă atacau gândurile – poate câteva sute în fiecare zi: „M-a observat?” „Oare crede că sunt atractivă sau amuzantă?” „Îi place de mine?” „Nu ar fi frumos dacă aș fi cu o persoană ca el? De fapt, părea că sunt ispitită în mod constant. Pofta de a flirta era puternică, în special în legătură cu băieți care erau fizic atractivi, sau care aveau personalități compativile cu a mea.

Dar, la fel ca în război, biruința are loc doar când dușmanii tăi sunt reduși la tăcere. Știam că nu exista o altă cale mai ușoară, decât să mă lupt și să-mi creez calea afară din acest haos. Am fost ispitită și la descurajare? Am simțit uneori că firea mea este mult mai slabă decăt a oricărui altcineva? Am vrut să cedez și să aleg calea ușoară? Cu siguranță că mi-au venit astfel de gânduri. Dar știam că dacă nu iau lupta acum, aș deveni o persoană care, în perioada maturității sau chiar a bătrâneții aș fi fost chinuită de aceleași gânduri de necurăție.

Nu este nimic rău cu a fi ispitit. Tot ce se cere din partea mea este să nu fiu de acord cu ispita.

Am omorât uriașul și am devenit invincibil

Un lucru de o importanță critică, a fost pentru mine să pot să separ între ispită și păcat. Nu este nimic rău cu a fi ispitit. Nu este nimic rău în faptul că același gând vine de o sută de ori într-o singură zi. Tot ce se cere din partea mea este să nu fiu de acord cu ispita. Asta este biruință! Satan ar vrea să credem că un gând care vine în forma unei ispite, este păcat, dar nu e așa. El minte! Ispita devine păcat doar în momentul în pofta a conceput: mintea ta este de acord cu ispita. (Iacov 1:14-15). Și chiar dacă se întâmplă o dată să acționezi într-un fel despre care tu știi că este necurat, nu ceda! Ci devino și mai determinat!Apeleaza la Iisus

Dacă aproape fiecare tânăr de pe pământ este sclav sub acest păcat, atunci am nevoie de o putere specială? Da! Pentru a putea birui acest uriaș, pe care nici cei mai mari împărați și cei mai puternici oameni nu l-au putut birui, este nevoie de putere care vine de la Dumnezeu. Ai nevoie de armele corecte: Trebuie să te rogi la Dumnezeu în momentul ispitei, trebuie să fii decis și determinat să nu te oprești până nu ai pace, trebuie să petreci timp cu cei care au același țel ca și tine și trebuie să folosești timpul corect. Trebuie să te întrebi singur: „Ce citesc? Ce ascult? La ce mă uit? Cum îmi folosesc telefonul și laptopul? Dacă Isus ar fi stat acum lângă mine în timpul zilei, ar fi folosit El aceste unelte în același fel?” Nu ajută să vrei să fii curat, dacă izvoarele din care bei sunt necurate.

Nu ajută să vrei să fii curat, dacă izvoarele din care bei sunt necurate.

Fii credincios în cele mai mici detalii. Fiecare decizie bună contează spre a te face invincibil!

Curăția: Un dar care să ți-l dai ție însuți

Standardul lui Isus pentru curăție nu este o regulă menită să fie o povară. Curăția este un dar care să ți-l dai ție însuți. Îți aduce pace. În loc să alergi după atenție pentru o poftă care nu va fi niciodată satisfăcută, într-o competiție unde participă milioane de oameni, dar nu câștigă nimeni, niciodată, tu poți fi special. Tu poți începe lupta pentru curăție chiar din acest moment. Tu poți fi o comoară ascunsă, frumos pe interior, prețuit de Dumnezeu, care are un plan perfect tocmai pentru tine. Eu am experimentat asta. Nu aș schimba ce am primit pentru nimic din lume.

Ce locuiește în inima ta?

Scris de: Aksel J. Smith

Dumnezeu se uită la inimă; ce vede El acolo?

In zilele lui Isus, oamenii nu au văzut o slavă exterioară în viața Lui. Dar dacă ușa inimii Lui s-ar fi deschis, ar fi fost orbiți de slava extraordinar de bogată care se putea găsi acolo. Ei L-ar fi văzut pe Fiul lui Dumnezeu umblând în palatul inimii Sale în putere și slavă.

Ce impresie și-ar face oamenii dacă ar putea să vadă în viața ta de gânduri, în cămăruțele inimii noastre? Dacă ar putea să meargă din cameră în cameră, ce ar vedea?

Pereții inimii tale

S-ar topi inimile dușmanilor tăi dacă ei ar putea vedea în camera de rugăciuni a inimii tale pereți adânc gravați cu nume și să își găsească și numele lor adânc inscripționate cu dragoste și grijă? Sau văd ei doar numele celor din familia ta și ale altora puțini scrise pe pereți? S-ar uita ei într-o cameră întunecată și rece unde abia mai pot vedea rămășițele unor nume care au fost șterse? Sau ar rămâne ei uimiți când intră într-o cameră a păcii unde simt o pace cerească binecuvântată?

Cum ar fi dacă ei s-ar uita în camerele dreptății și dragostei? Ar găsi ei pereții acoperiți cu tot felul de idoli groaznici la fel cum aveau și bătrânii lui Israel în inimi? (Ezechel 8:10 și Ezechel 14:3) Sau ar găsi ei pereții acoperiți cu legile dragostei și ale dreptății, scrise cu însuși mâna lui Isus și ar vedea ei pe Tatăl și pe Fiul stând alături de tine și vorbind cu tine? (Evrei 10:16; Ioan 14:23; Apocalipsa 3:20)

Păzește-ți inima mai mult decât orice

Din păcate, sunt multe inimi întunecate și periculoase. Toate tipurile de lucruri urâte, târâtoare ies de acolo dacă lași ușa numai puțin întredeschisă. Vipere otrăvitoare scot limba și își aruncă otrava mortală în jur. Ar fi bine dacă aceste inimi ar purta semne de avertizare mari și clare, pentru că împrejurimile lor sunt extrem de periculoase datorită numeroaselor capcane murdare.

Dar, este clar că inimile noastre nu trebuie să fie asa. În loc, noi suntem îndemnați „Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” Proverbe 4:23

Un loc al păcii

Da, Dumnezeu poate face lucruri mari cu un om. El ne poate salva, crea și transforma. El ne poate curăța inimile și ne poate împodobi locuințele inimilor cu lucrurile cele mai prețioase. Noi cărăm casa aceasta cu noi oriunde mergem; este o locuință a păcii în mijlocul unei lumi neliniștite și plină de griji. Este o locuință în care nicio putere de pe pământ nu poate intra sau distruge împotriva voinței noastre.

Acest articol este o versiune modificată a articolului „Locuința inimii” inițial publicat în 1947 în revista BCC „Skjulte Skatter” („Comori Ascunse”)

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 

Este posibil să-ți păstrezi gândurile curate?

Scris de: Milenko van der Staal

Cum pot rămâne curat în gândurile mele, când multe din ele sunt gânduri sunt involuntare?

„- La ce te gândești?” – Ți s-a pus vreodată întrebarea aceasta când tu te uitai în gol, total indiferent de împrejurările tale? Dar eu nu vreau mereu să împărtășesc ce-mi trece prin minte. Deseori sunt bucuros că este o zonă secretă, unde nicio persoană nu poate vedea. Totuși, este Unul care îmi poate citi gândurile, care privește atent și față de care nimic nu este ascuns. Dumnezeu, Creatorul meu, are acces deplin și este foarte interesat de ce întâmplă în acele locuri secrete.

Problema este că eu nu controlez mereu ce ajunge în gândurile mele. Simțuri, imagini și cuvinte îmi apar în minte fără să fiu anunțat inițial. Aceste gânduri pot fi bune sau rele, pozitive sau negative, constructive sau destructive. Uneori pot fi uimit sau șocat de ce poate să îmi treacă prin cap. Care este sursa acestor gânduri? Ce gândește Dumnezeu despre ele? Mă judecă El pe baza acestor impulsuri involuntare?

Care este sursa acestor gânduri?

Natura umană

Fiecare om de pe pământ a fost născut cu o „fire”. Aceasta este natura umană care a fost stricată când Adam și Eva, primii oameni, au păcătuit. Oamenii, creația cea mai perfectă a lui Dumnezeu, au cedat în ispită și au lăsat păcatul și blestemul care îl urmează să intre în viețile lor. Ca rezultat, gândurile oamenilor s-au întors de la a sluji lui Dumnezeu, la a trăi pentru ei înșiși. Ca om, eu am moștenit o natură, iar aceasta înseamnă că acele gânduri dure, neiertătoare, descurajatoare și rele vin direct din firea mea. Ele sunt o parte din natura mea.

Așa inconfortabilă cum este această introspectivă, cei mai mulți oameni o vor accepta în viața lor într-un final. „Sunt doar un om, până la urmă!” Mulți cred că atâta timp cât aceste lucruri rămân la statutul de gânduri, nu este rău – până la urmă, nu rănesc pe nimeni altcineva. Totuși, Isus Însuși clarifică bine această temă: Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. Matei 5:27-28. Cu alte cuvinte, dacă cedezi unui astfel de gând – acesta este un păcat la fel de mare ca acțiunea fizică – chiar dacă consecințele pentru alți oameni nu sunt aceleași. Bineînțeles că aceasta se aplică și la alte păcate precum mânia, critica, invidia și descurajarea, de fapt, orice păcat căruia îi fac loc în gândurile mele!

Cine este adevăratul „eu”?

Aceasta în sine poate părea descurajator – cum pot rămâne curat în gândurile mele, când atât de multe dintre ele sunt involuntare? Pavel ne dă un indiciu când scrie “… Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.” Romani 7:18-21. De aici reiese clar că este o diferență între mine (firea mea) și mine (mintea sau voia mea de a sluji lui Dumnezeu). Atunci pot întreba: cine este adevăratul „eu”?

De ce trebuie ca firea mea și păcatul care locuiește în mine să iasă victorioși?

Este un conflict între ce vrea mintea mea și ce vrea firea mea. Aici trebuie să îmi pun mai multe întrebări care ar trebui să aibă răspunsuri directe. De exemplu: De ce trebuie ca firea mea și păcatul care locuiește în mine să iasă victorioși? În cine cred – în Dumnezeu sau în firea mea? Este puterea păcatului mai mare decât puterea lui Dumnezeu? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu?

De fapt, citind Biblia, aflu că nu este niciodată menționată înfrângerea decât ca o cădere cauzată de slăbiciunea și lipsa mea de încredere. Biblia spune clar că aceste căderi ar trebui să fie excepții de la regulă. Viața normală de creștin este aceea a unui biruitor – în gânduri, cuvinte sau fapte! Deci cum birui în viața mea de gânduri?

O luptă și un exemplu

În Iacov 1:14:16 citesc că poftele mele (plăcerile din fire) sunt motivul pentru care sunt ispitit. O ispită este o poftă din firea mea care își face simțită prezența, de obicei printr-un gând sau un simțământ. Dar pofta nu trebuie să zămislească și astfel să dea naștere păcatului. Conceperea are loc atunci când mintea mea este de a cord cu firea. Cei doi „eu” se unesc și gândul care inițial începuse ca un impuls involuntar – o ispită – devine păcat, deseori urmat de cuvinte și fapte.

Totuși, întreaga Biblie este o chemare la acțiune: să te împotrivești dușmanului care, în Noul Testament, este păcatul care locuiește în firea mea. A fi ispitit nu este același lucru cu a face păcat, dar să rămână așa, eu trebuie să încep lupta împotriva poftei care a devenit vizibilă.

… întreaga biblie este o chemare la acțiune

Poate părea imposibil, dar când Isus S-a întors la Tatăl Său în ceruri, El a promis că va tirmite Duhul Lui Sfânt, Ajutorul. Cu ajutorul și îndrumarea Duhului Sfânt noi primim putere, nu numai să rezistăm ispitei, ci să învingem dușmanul în totalitate. Aceasta este lupta credinței. Atâta timp cât lupt, eu nu am păcătuit! Aceasta este viața unui biruitor! Aceasta înseamnă să rămâi curat și nu este nici o condamnare pentru acele gânduri involuntare.

Cum știu că aceasta este posibil? Este scris că Isus a fost un om ca mine și a fost ispitit în toate ca mine, dar nu a păcătuit niciodată. Nici măcar o singură dată! Aceasta înseamnă că trebuie să fie posibil și pentru mine. Eu pot să merg la El și să capăt ajutor în timpul de nevoie (Evrei 4:15-16). Timpul nevoii este timpul ispitei – înainte să fi căzut! Ajutorul este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, care îmi întărește voia ca să rezist lupta.

O creație nouă

Această luptă are rezultate minunate. Fiind credincios în a mă împotrivi păcatului care reiese în ispită, eu de fapt îl omor (Coloseni 3:3-5). Natura mea umană stricată este treptat înlocuită cu o creație nouă. Gândurile, impulsurile negative și destructive își pierd locul iar în locul lor vin gânduri pozitive, constructive și pline de speranță. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pe care El o face în mine în timpul vieții mele aici pe pământ!

Vrei să auzi mai mult despre această transformare totală? Caută mai multe articole pe situl nostru sau contactează-ne!

Ce spune Biblia despre Mireasă și despre căsătoria Mielului?

Scris de: Brian Janz

Căsătoria Mielului (Isus) este unul dintre cele mai mari evenimente profețite din Biblie. Dar cine este Mireasa lui Isus?

Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit. Apocalipsa 19:7.

Cine va fi Mireasa lui Isus?

Mireasa este biserica lui Hristos.

Biserica constă din cei care sunt pe drumul de a deveni complet liberi de tot păcatul, așa ca Isus. Sunt toți cei care au început pe calea care îi duce la natură dumnezeiască. (2 Petru 1:4). Unii oameni pot ajunge mai departe pe această cale decât alții. Unii poate debia au început. Dar toți care umblă pe această cale sunt un mădular în Trupul lui Hristos. Ei se pregătesc de a fi Mireasa lui Hristos – ei se pregătesc pentru a fi Mireasă.

Ei sunt cei care Îl iubesc pe Isus. Ei sunt urmașii Lui. Ei sunt cei care așteaptă cu durere să fie cu Domnul și Maistrul lor. Ei sunt cei care au luat decizia de a sluji lui Isus cu toată inima, cu tot sufletul lor și cu toată ființa lor. Ei sunt cei pe care Isus îi purifică, ei vor fi Biserica slăvită fără pată și zbârcitură. Într-un cuvânt – sfântă. (Efeseni 5:25-27).

Fiecare secundă petrecută pe pământ este folosită de Mireasă ca să se pregătească pentru Mire.

O mireasă este o persoană comparabil cu Mirele ei. De aceea este scris în 1 Petru 1:15: Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” Mireasa lui Hristos sunt acei care strălucesc de curăție și sfințenie, la fel ca Cel care a chemat-o.

şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” Apocalipsa 19:8. Mireasa lui Hristos se pregătește pentru El. Fiecare secundă de pe pământ este folosită de Mireasă ca să se pregătească pentru Mire. Inul subțire nu este ceva ce i se dă chiar înainte de festinul de nuntă, ci este ceva ce ea și-a confecționat în timpul ei pe pământ, umblând în dreptate.

„Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.” Matei 22:14. Mireasa este același lucru cu Biserica, dar nu mulți se numără în acest număr. Sunt trimise multe invitații, dar nu mulți aleg să răspundă.

Pregătește-te

Corect înțeles, Mireasa nu este un grup de creștini speciali din care pot face parte numai anumite persoane speciale. Mireasa reprezintă un număr mic de oameni, dar acest lucru nu este din cauză că se trimit puține invitații, ci din cauză că puțini oameni aleg să răspundă. Ca să fii din Mireasă, trebuie să răspunzi chemării și să începi să-L urmezi pe Isus pe calea pe care El a mers.

Timpul este scurt, dar încă mai este timp de har pentru Mireasă să se pregătească, și încă este posibil să răspunzi chemării.

Timpul pe acest pământ este timpul logodnei lui Isus cu Mireasa Sa. Ei au o dragoste intensă unul pentru celălalt și tânjesc să fie reuniți. Mireasa vrea să fie aproape de Isus, Mirele ei ceresc. Ea va face totul și orice, va plăti orice preț necesar, ca să fie vrednică de El și să fie cu El.

Isus își va lua Mireasa în momentul în care ea este pregătită. Timpul este scurt, dar încă mai este timp de har pentru Mireasă să se pregătească, și încă este posibil să răspunzi chemării.

Când răspunde la chemare, Mireasa face primul ei pas. Este o decizie simplă: „Vreau să slujesc lui Dumnezeu cu toată inima mea.” Calea mai departe este descrisă în Coloseni 3:1-17. Mireasa se hotărăște pentru lucrurile de mai sus. Mireasa este răbdătoare, smerită și blândă și face totul în numele Domnului Isus. Singurul lucru pe care ea îl vrea este să grăbească întoarcerea Lui. (2 Peter 3:12)

Mireasa este atât de îndrăgostită încât va plăti orice preț ca să îndepărteze orice păcat.

Mireasa este atât de îndrăgostită încât ar plăti orice preț ca să îndepărteze orice păcat. Ea îndepărtează orice lucru care nu se potrivește lui Hristos. Ea respinge orice gând nepotrivit și le omoară. (Coloseni 3:5). Și, astfel, viața lui Hristos poate fi arătată în ea. Astfel, ea devine un ajutor comparabil cu El. Cu întreaga ei ființă ea dorește să fie cu Hristos și știe că drumul într-acolo este să fie făcută asemeni Lui – să devină pură și curată așa ca El, să fie transformată într-o natură dumnezeiască ca a Lui. (1 Ioan 3:2-3). Nu este acceptat nimic mai puțin de perfecțiune. Orice gând, orice ispită care nu este plăcută lui Hristos este imediat omorâtă! Păcatul nu este o opțiune pentru ea! Ea vrea să fie cu mirele ei.

Astfel ea devine sfântă ca El. Acestea sunt faptele drepte ale sfinților, descrise în Apocalipsa 19:8.

Căsătoria Mielului

În sfârșit, când Mireasa este pregătită să întâlnească Mirele, Isus se va întoarce ca să-și ia iubita. După atât de mulți ani de încercări, ei pot fi, în sfârșit împreună! Tot cerul se va va bucura și va sărbători acest eveniment și va fi un festin enorm de serbare a nunții! (Apocalipsa 19:7-8).

Ei stau în ceruri; o ceată de războinici și eroi, îmbrăcați în alb curat.

Acum, Mireasa poate fi cu Mirele. Noaptea lungă este gata. Acum ea a fost perfecționată. Ea este perfect unită cu Isus în voie și scop, da, în natură. Niciodată nu vor mai fi despărțiți, în toată veșnicia. (1 Corinteni 6:17).

Ea este peste îngeri, peste heruvimi, peste toată creația lui Dumnezeu – pentru a fi un partener și un ajutor pentru propriul Fiu al lui Dumnezeu.

Eroii Vechiului Testament și martirii necazului cel mare, printre alții, sunt, bineînțeles, slujitori ai lui Dumnezeu și au părtășie cu Hristos. Dar Mireasa lui Hristos are o chemare foarte specială. Ea stă pe scaun lângă El; ea este egala Lui. Ea a suferit aceleași suferințe ca Isus, în timpul pe pământ și acum își primește răsplata. Este o răsplată mult mai mare decăt orice altă răsplată dată cuiva în ceruri sau pe pământ. Ea este ridicată peste îngeri, peste heruvimi, peste toată creația lui Dumnezeu, pentru a fi un partener și ajutor pentru propriul Fiu al lui Dumnezeu.

Slujba miresei în eternitatea va fi mereu lângă Mirele ei. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!” Apocalipsa 22:17. Ea este acolo lângă Hristos, ștergând lacrimi și alungând tristețea.

Nu există răsplată mai mare decât asta. Nu există o folosire mai mare a timpului nostru decât a ne pregăti pentru venirea acestei zile, în așteptarea Mirelui. Să fim atât de îndrăgostiți de Isus Hristos, încât viețile pe care le trăim aici pe pământ să fie vrednice de Mireasa cu care El vrea să se căsătorească.

Promisiuni eterne pentru cei care biruieprin  puterea lui Iisuss

Scris de: Kathryn Albig

Când apostolul Ioan a experimentat descoperirea de pe insula Patmos, Isus i-a dat mesaje ca să trimită celor șapte biserici. Fiecare dintre acele scrisori era concluzionată cu o promisiunea unei răsplăți pentru cei care biruie. Făgăduințe slăvite pecare noi, oamenii – cu o înțelegere și percepere omenească, nu le putem cuprinde.

Este atât de important pentru noi să ne concentrăm pe răsplata care aparține celor care biruie, ca să primim, cu adevărat, o viziune a scopului vieții noastre – de ce se merită să trăim o viață de ucenic. Ca atunci când suntem în acele situații unde simțim că suntem „presați din toate direcțiile;” (citește 2 Corinteni 4:8-11), când simțim că suntem „întristați de diferite necazuri” (1 Petru 1.6), să ne putem bucura cu adevărat!

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” (Romani 8:18)

Cel ce va birui

Hai să numim câteva promisiuni date de Isus în Apoclipsa:

Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)

Viață veșnică cu Tatăl și Fiul!

„Pe cel ce va birui…Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu si numele cetatii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are sa se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, si Numele Meu cel nou.”” (Apocalipsa 3:12)

Noul Ierusalim este Mireasa lui Hristos (Apocalipsa 21:2, 9:11). Scriind pe noi Numele lui Dumnezeu, numele Noului Ierusalim și Numele Său nou, Isus ne revendică să fim ai Lui; este o confirmare că aparținem împreună cu El și cu Tatăl Lui.

What all of these promises add up to is a rich eternity.

„Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatal Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

Vom domni împreună cu Isus!

Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.” (Apocalipsa 21:7)

O viziune cerească

Ochii noștri nu mai pun preț pe lucrurile pământești pentru că am primit un lucru mult mai mare către care să privim. Când credem cu adevărat în slava care îi așteaptă pe cei curați și care au fost testați credincioși, suntem umpluți cu un duh de așteptare. Atunci vedem că împărăția noastră nu este din lumea aceasta. (Ioan 18:36). Viața noastră este trăită în dreptate, așteptând cu nerăbdare ziua în care vom fi uniți cu Isus și vom primi răsplata eternă.

„Răsplată” nu este un cuvânt destul de puternic pentru ce vom experimenta noi în veșnicie.

Și „răsplată” nu este un cuvânt destul de puternic pentru ce vom experimenta noi în veșnicie. Poți căuta în toate limbile să găsești un cuvânt potrivit ca să descrii cât de minunat va fi, și tot nu vei putea descrie pe deplin. Când credem în asta, atunci este ușor să „privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări,” (Iacot 1:2) Cândește-te la rezultatul final!

„Osteneală și necazuri, o, prietene sunt ușoare acum, slavă peste slavă prin acestea vom primi – preschimbați asemeni Lui!” (din cartea de cântări Căile Domnului #179)

Cum devii un biruitor

Ce trebuie să biruim? Păcatul; poftele din fire, cum spune pavel în Galateni 5:24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Și cum facem asta? Cum facem ce a făcut Isus în timpul Lui pe pământ?

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:14-16)

Noi vom primi îndurare, har și ajutor ca să ne împotrivim păcatului; să biruim.

Isus a biruit când a fost ispitit să păcătuiască și la fel putem și noi; putem merge la tronul de har și să strigăm în rugăciune când suntem în nevoie. Atunci vom primi îndurare, har și ajutor ca să ne împotrivim păcatului – să biruim. Atunci vom primi conținut în viața noastră – lucru care ne va duce în veșnicie.

Viață veșnică

Suma tuturor acestor făgăduințe este viață veșnică. Viață veșnică unde nu este nici păcat, nici ispită. Nu vom experimenta altceva decât bunătate, pace, dragoste, bucurie; toate roadele Duhului pe care deja începem să le culegem de pe pământ. (Galateni 5:22-25) Vom fi împreună cu cei care au fost biruitori; împreună într-o vșenicie pe care nici nu ne-o putem imagina.

Ce viitor avem înainte – ce nădejde! Rezistă! Nu ceda! Fixează-ți privirea pe lucrurile eterne!

Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: ‘Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.’ (Apocalipsa 21:2-5)

Ce viitor avem înainte – ce nădejde! Rezistă! Nu ceda! Fixează-ți privirea spre lucrurile eterne! Noi să fim biruitori activi în viața noastră. Cunoști prețul pentru care lupți, acum du-te și fă-te vrednic de el!

CRIZA INTEGRITĂŢII

de Warren W. Wiersbe

Cuprins:

Prefaţa ediţiei în limba română

Prefaţa autorului

  1. Ruşinea
  1. Regresul
  1. Răzvrătirea
  1. Reexaminarea
  1. Responsabilitatea
  1. Reproşurile
  1. Reconstrucţia
  1. Rugăciunea de mijlocire
  1. Realitatea
  1. Resursele materiale
 1. Recuperarea

12. Renaşterea

PREFAŢĂ LA EDIŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

„‘La lege şi la mărturie!’ Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta”

(Isaia 8:20)

O notă predominantă a profeticelor „vremuri grele” pe care le trăim o constituie crizele. Grave. Şi profunde. Şi dureroase. Şi dezastruoase. De toate tipurile: individuale şi familiale; locale şi generale; materiale şi spirituale, economice, politice, morale. De resurse energetice, de materii prime, de locuri de muncă, de timp. De autoritate, de dragoste, de încredere, de integritate…

Oare sunt crizele actuale ultimele „valuri înfuriate ale mării care îşi spumegă ruşinile lor”, fiind de­clanşate de „domnul puterii văzduhului, stăpânitorul lumii acesteia”?

Sunt ele ultimele zvârcoliri zadarnice ale Şarpelui cel vechi, al cărui cap a fost zdrobit prin jertfa de pe Golgota? Sau poate mai degrabă un preludiu al iminentei fur­tuni violente, personificată în „omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau de ce este vred­nic de închinare”?

Unul din semnele premergătoare apariţiei lui Anticrist – pe lângă multe altele: materialism, ateism, intoleranţă, violenţă, corupţie, etc. – este „lepădarea de credinţă”. Nu lepădare de sine (condiţie primară pentru a merge pe urmele Mântuitorului), lepădarea de un Eu orgolios, răzvrătit, pervertit, egocentric, ci lepădare de credinţă. Nu de o credinţă cerebrală, înşelătoare, moartă, ci de cre­dinţa veritabilă, biblică, mântuitoare, sfinţitoare.

Spre această cumplită perspectivă ne-a orientat gân­durile Domnul Isus când a lansat întrebarea: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Întrebare destinată a răscoli conştiinţele, a înlătura măştile, a spulbera paravanele dogmatice, a sfărâma adăposturile construite din tradiţii deşarte, a lămuri aurul şi pleava… Va găsi Domnul Isus credinţă sau religii?! Adevărata credinţă care schimbă viaţa sau o credinţă care trebuie schimbată? Credinţa „care lucrează prin dragoste” sau credinţa fără fapte, moartă? Credinţa nou-testamentală sau doar o formă de evlavie”? Creştini care Îl cinstesc cu buzele, dar străini de El cu inima, sau suflete drept cre­dincioase, îndrăgostite de El şi de cuvintele Lui dătătoare de viaţă?

Va găsi oare Cristos credinţă?… Cu siguranţă, căci, în caz contrar, s-ar desfiinţa toate profeţiile şi promisiunile privind pe sfinţii care vor fi preschimbaţi la venirea Mi­relui, fără a gusta moartea. Dar cine şi unde sunt aceştia?

„Criza integrităţii” anticipează „strigătul de la miezul nopţii: “Iată Mirele! Iesiţi-I în întâmpinare!” O trezire a creştinilor, în general, şi a slujitorilor Evangheliei, în special, este mai mult decât necesară, pentru că „dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?” (1 Corinteni 14:8).

Comoditatea, compromisurile, formalismul, fariseis­mul, legalismul, libertinajul, sectarismul, ecumenismul au luat proporţii alarmante. Oare dacă Ioan Botezătorul ar fi trimis să predice generaţiei noastre, care ar putea fi mesajul lui? Dacă lui Ieremia i s-ar da să trăiască printre creştinii sec. XX, ce plângeri ar scrie el?! Sau la câţi ani de temniţă ar fi condamnat?! Dacă apostolul Pavel ar trebui să scrie fiecăreia dintre Bisericile noastre, pe câţi creştini ar trebui să-i plângă el deoarece „se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Cristos”, pentru că „dumnezeul lor este pântecele, slava lor este ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile de pe pământ”?! O reformă profundă şi generală în sânul creştinătăţii este mai mult ca oricând necesară. Şi ea se va produce cu siguranţă. Înapoi la Biblie, înapoi la pilda vie a înaintaşilor, înapoi la curăţie, la sfinţire, la rugăciunea de mijlocire – pârghia care pune în mişcare braţul lui Dumnezeu!

Fără o întoarcere „la lege şi la mărturie”, Dum­nezeu declară categoric: „nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta”! Unui adevărat copil al lui Dumnezeu nu-i poate fi indiferent nimic din ceea ce se petrece în Biserică şi nici chiar în sânul creştinătăţii.

Editura Stephanus îşi face o datorie de cuget şi de simţire creştină românească punând cartea de faţă la dispoziţia cititorilor săi de pretutindeni. Warren W. Wiersbe a lansat o provocare solemnă şi a tras un serios semnal de alarmă. Acolo unde păcatul a întrecut orice măsură, puterea izbăvitoare şi reparatoare a harului divin trebuie să-şi facă lucrarea măreaţă. Pe temeiul pocăinţei noastre: „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara” (2 Cronici 7:14).

Eu şi tu avem datoria sfântă şi oportunitatea fericită de a rezolva o criză a integrităţii. Trezirea trebuie să înceapă azi. Chiar acum. Cu mine şi cu tine. Vom asculta noi oare? Suntem chemaţi nu la cesiune, ci la intercesiune. Moise a fost nu numai un legislator inspirat şi un con­ducător abil, dar şi un înfocat mijlocitor pentru poporul lui. Biblia prezintă cel puţin 25 de cazuri când el se roagă pentru copiii lui Israel. Această conduită a lui anticipează rugăciunea de pe Calvar: „Tată, iartă-i căci ei nu ştiu ce fac!”

Samaria păgână de altădată a fost zguduită şi trezită din somnul păcatului. Nu de profeţi. Nici de apostoli. De o femeie. De o mare păcătoasă, trezită ea însăşi mai întâi şi adusă la o viaţă nouă. Prin harul lui Dumnezeu şi printr-o credinţă simplă în cuvintele calde ale Mântui­torului.

Sfânta Scriptură zice: “Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Cristos te va lumina!” (Efeseni 5:14).

CONSTANTIN MOISA

Bucureşti 18 octombrie 1996

PREFAŢA AUTORULUI

„Am ajuns de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară…

Nu-Ţi mai aduce aminte de nelegiuirile strămoşilor noştri,

Ci să ne iasă degrabă înainte îndurările Tale!…

Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava Numelui Tău!

Izbăveşte-ne şi iartă-ne păcatele, pentru Numele Tău!”

Psalmul 79:4, 8-9

Mi-a fost greu să scriu această carte, deoarece a tre­buit să am o atitudine critică faţă de unele lucruri dragi inimii mele. Aceasta întotdeauna doare.

Am păstorit trei Biserici şi mă doare că trebuie să arăt unde am falimentat în Biserică. Dacă unii necredincioşi vor citi această carte căutând după argumente, vreau să arăt clar că prefer să fiu un credincios care se străduieşte, într-o Biserică imperfectă, decât un păcătos perfect dar în afara Bi­sericii. Unul dintre Părinţii Bisericii a spus că Biserica este ceva asemănător cu corabia lui Noe: dacă n-ar fi judecata lui Dumnezeu de afară, n-ai rezista mirosului dinăuntru.

În calitate de autor, editor şi predicator la radio, am investit mult timp, bani şi energie, păstorind prin emisiuni, şi am multă înţelegere faţă de problemele publiciştilor şi producătorilor de programe la radio. Dar această înţelegere nu-mi ascunde faptul că lucrarea prin emisiuni are probleme, şi noi trebuie să prezentăm lucrurile în mod cinstit. Sper că nici unul dintre prietenii mei de la radio, televiziune sau de la edituri, nu se gândeşte că îi am în vedere pe ei. Credeţi-mă, pronumele pe care îl folosesc este noi şi nu ei. Vreau să scriu în calitate de martor şi nu de pe post de procuror. Noi toţi suntem implicaţi în aceasta. N-am nici o îndoială că aceasta va fi o carte incomodă pentru unii dintre cei ce o vor citi. Am încercat să scriu foarte atent şi cu compasiune; dar natura umană fiind ceea ce este, s-ar putea ca unii să înţeleagă greşit ceva din ce am spus eu. Veţi pierde ideea principală dacă veţi căuta în aceste pagini organizaţia cutare sau pastorul nu ştiu care. Această carte este despre noi toţi şi despre caza în care suntem. Nu este autopsia trupului altuia. Cartea ne vizează pe toţi cei ce ne mărturisim credinţa în Domnul Isus Cristos şi ne-am declarat slujitori ai Săi. Dacă sunt înţeles greşit, sunt înţeles greşit şi gata. Domnul cunoaşte inima mea şi El este Judecătorul final. “Este aşa de rău, atunci, să fii înţeles greşit?” s-a întrebat Emerson. Pitagora a fost înţeles greşit şi Socrate şi Isus şi Luther şi Copernic şi Galileo şi Newton. Deşi nu mă măsor cu ei, mă simt bine să ştiu că am o asemenea companie. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că am privilegiul să trăiesc în această epocă din istoria Bisericii Lui. Alt timp pe care l-aş fi ales să trăiesc, este epoca victoriană din Anglia, dar nimeni nu mi-a dat ocazia să votez. Îi mul­ţumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să am o mică parte în lucrarea Lui, în timpul acestor ani şi să fiu asociat cu unii dintre titanii acestor zile. Ei au fost foarte amabili cu mine şi ar trebui să-mi arăt recunoştinţa, enumerând numele lor aici, dar n-o voi face. Dacă aş face-o, unii dintre ei ar fi surprinşi să descopere că sunt titani!

Sunt în cartea aceasta lucruri pe care am dorit de multă vreme să le spun şi le-aş fi spus chiar dacă n-ar fi apărut scandalul din mediul emisiunilor religioase de la TV. Pearlygate (*) nu este tema acestei cărţi; este doar evenimentul care m-a ajutat să-mi adun gândurile. La un serviciu de închinăciune de dimineaţă, în 1987, la congresul scriitorilor de cărţi creştine, am avut un mesaj din Neemia: „Reconstruire în ziua batjocurii”, şi prietenul meu, Dr. Victor Oliver a stăruit să dezvolt această temă într-o carte. Victor nu poate fi refuzat, aşa că am cedat. Dacă aş fi ştiut atunci ce dureroasă va fi această experienţă, n-aş fi cedat atât de uşor.

Acestea sunt zile serioase pentru Biserică şi timpul este scurt. Ştiu că predicatorii spun aceasta încă de pe vremea apostolului Pavel, dar este adevărat că Dumnezeu ne-a dat o ocazie fără precedent să ducem Evanghelia lumii noastre. Însă noi nu putem să realizăm această lu­crare fără integritate personală şi organizaţională. Nu mă aştept să fiţi de acord cu tot ce am scris, dar aştept să vă plecaţi cu mine şi să spuneţi: “Doamne, sunt eu acesta?”

Din acest punct începe adevărata integritate.

WARREN W. WIERSBE

(*) Pearlygate: Scandalul provocat de stilul de viaţă, extravagant şi imoral, şi de incorectitudinea financiară a unor bine cunoscuţi tele-evanghelişti (Jim şi Tammy Bakker.etc.), de la emisiunea religioasă PTL (Praise The Lord). (N. tr.).

CAPITOLUL 1

RUŞINEA

„Scandal: viciu pe seama căruia alţii se distrează” (*)

Elbert Hubbard

(*) Din Dictionary of Quotable Definitions, ed. Eugene E. Brassell (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1970), p. 509

Dacă v-aş cere să descrieţi într-un singur cuvânt si­tuaţia actuală a Bisericii, ce cuvânt aţi alege?

Renaştere? Mă îndoiesc, deşi aş dori să fie adevărat. În zilele acestea, se face o lucrare de evanghelizare deosebită şi suntem recunoscători, dar vântul Duhului pare foarte liniştit, iar atmosfera este mai degrabă îmbâcsită.

Reînnoire? Probabil în unele aspecte, dar pentru majo­ritatea lor răspunsul este „Nimic deosebit”. Trebuie ceva mai mult ca să mişti o Biserică decât să reorganizezi ser­viciile de închinăciune şi să atârni câteva motto-uri noi.

Reevaluare? Da, se desfăşoară multe studii şi sperăm că vor fi folositoare. Dar mă tem că trupului Bisericii i se face un fel de autopsie, pe când în realitate ar avea nevoie de înviere.

Ruinare? Nu, atâta timp cât Dumnezeu stă pe tron şi există oameni doritori să asculte şi să acţioneze. N-are importanţă cât de întunecoasă este noaptea, stelele încă strălucesc, trebuie doar să privim ca să le vedem. Sunt realist, dar nu sunt pesimist.

După ce am stat şi m-am gândit mult, am ajuns la concluzia că un cuvânt care să descrie cel mai bine starea actuală a Bisericii evanghelice este ruşinea şi cred că mulţi vor fi de acord cu mine. De fapt, acest cuvânt poate să descrie, pe lângă Biserică, şi alte sectoare ale societăţii: arena sporturilor, ambasadele, holul academiei, Casa Albă, Pentagonul, Wall-Street-ul, Capitol Hill-ul şi chiar grădiniţa. Scandal pare să fie cuvântul de ordine în zilele noastre. Am avut Watergate*, Koreagate**, Irangate***; ultimul scandal acum este Pearlygate****. Nu este de mirare că revista Time, în editorialul din 25 mai 1987 se întreba: „Ce s-a întâmplat cu etica?”

* Watergate: Scandal politic din timpul fostului preşedinte al SUA, Richard Nixon, care în final a determinat demisia acestuia din funcţia de preşedinte.

** Koreagate: Scandal politic determinat de războiul din Coreea.

*** Irangate: Scandal politic provocat de folosirea necinstită a fondurilor obţinute din vânzarea de armament SUA, în Iran, pentru a obţine eliberarea ostatecilor americani din Orientul Mijlociu.

**** Pearlygate: Vezi nota explicativă de la Prefaţa autorului (N.tr.).

Ce s-a întâmplat cu etica? Probabil că nu s-a întâmplat nimic. Probabil că societatea este încă destul de cinstită şi că aceste situaţii neplăcute nu sunt în realitate scandaluri, ci doar rezultatele unor reportaje bune şi ale unei largi publicităţi. În definitiv, întotdeauna au fost scan­daluri – în guvern, în lumea marilor afaceri, în sport şi chiar în Biserică – aşa că ce este atât de extraordinar? Biserica şi-a avut partea ei de ipocriţi şi afacerişti religioşi, aproape de la început; neghina şi grâul vor creşte împreună până când Domnul Isus va reveni. Atunci de ce se agită toţi? Şi această situaţie va trece.

Explicaţia nu este chiar aşa de simplă. Dacă ar fi, n-am avea decât să aşteptăm momentul când un nou scandal va fi cap de afiş iar publicul îşi va pierde interesul pentru rufele murdare ale Bisericii. Problema nu este chiar atât de simplă şi soluţia nu este aşa de uşoară. De ce? Deoa­rece criza pe care o întâmpină Biserica astăzi operează chiar în inima autorităţii şi lucrării ei.

Problema noastră nu este că, spre ruşinea creştinilor, publicul a descoperit deodată păcătoşi în Biserică. Nu, publicul avea cunoştinţă de foarte mult timp despre pă­catul din Biserică; şi totuşi Biserica a supravieţuit. Creştinii evanghelici de astăzi nu sunt un grup de şcolari care roşesc fiindcă au fost prinşi încălcând regulile. Semănăm mai mult cu o armată învinsă, dezbrăcată în faţa duşma­nilor, incapabilă să contraatace din cauză că a făcut o desco­perire înfricoşătoare: Biserica este lipsită de integritate.

Dacă această descoperire ar arăta numai că Biserica este infectată cu ipocriţi, tot ce am avea de făcut ar fi să ne scoatem măştile, să ne cerem iertare şi să începem din nou să fim cinstiţi. Problema este mult mai profundă decât vor să recunoască cei mai mulţi dintre noi, deoarece in­tegritatea implică însăşi natura noastră ca Biserică în lumea de astăzi. Diagnosticul este dureros şi remediul costisitor, dar Biserica trebuie să aibă curajul să acţioneze cinstit şi să facă ce trebuie făcut.

Suntem puşi faţă în faţă cu o criză de integritate. Nu este pusă în discuţie numai conduita Bisericii, dar însuşi caracterul Bisericii. Lumea întreabă: „Poate fi crezută Biserica?” Cum răspundem este la fel de important ca şi ce răspundem.

De nouăsprezece secole Biserica i-a cerut lumii să-şi recunoască păcatele, să se pocăiască şi să creadă în Evanghelie. Astăzi, în amurgul secolului al 20-lea, lumea îi spune Bisericii să stea faţă în faţă cu păcatele sale, să se pocăiască şi să înceapă să fie adevărata Biserică a acestei Evanghelii. Noi, creştinii, susţinem sus şi tare că nu ne este ruşine de Evanghelia lui Cristos, dar probabil că Evanghelia lui Cristos se ruşinează de noi. Pe undeva, lucrarea noastră nu se potriveşte cu mesajul nostru. Ceva nu este în regulă referitor la integritatea Bisericii.

Biserica s-a obişnuit să audă oamenii chestionând mesajul Evangheliei, deoarece acest mesaj este o nebunie pentru cei pierduţi. Astăzi însă situaţia s-a schimbat, pen­tru că acum mesagerul este suspect. Atât lucrarea cât şi mesajul Bisericii şi-au pierdut credibilitatea în faţa lumii, şi lumea se pare că se amuză de spectacol. “De ce ar tre­bui să ascultăm de Biserică?” întreabă lumea pe un ton critic. „Pe ce autoritate vă bazaţi voi, creştinii, ca să ne predicaţi despre păcat şi salvare? Puneţi-vă în ordine casa voastră proprie şi atunci, poate că vom dori să vă ascultăm”.

Desigur şi noi avem gata răspunsul: “De ce nu vă pu­neţi şi voi casa voastră în ordine? Scandalurile din lumea fotbalului nu vă opresc să mergeţi pe stadioane sau să închideţi televizoarele în timpul emisiunilor sportive. Scandalurile din lumea afacerilor nu vă dezgustă aşa de mult încât să vă retrageţi banii de la bancă sau să vă lichidaţi investiţiile. Nu veţi mai vota fiindcă peste o sută de oficiali din administraţie au fost acuzaţi de afaceri necinstite şi au trebuit să-şi dea demisia? Nu! Atunci de ce respingeţi Biserica din cauza câtorva oameni care n-au practicat ce au predicat? Aşa că…!”

Apărarea aceasta sună logic, exceptând faptul că este bazată pe două interpretări periculoase cu privire la adevărata natură a crizei pe care o întâmpină Biserica astăzi.

Încep cu aceea că această criză de integritate implică mai mulţi oameni decât cei câţiva acuzaţi de acţiuni morale şi financiare improprii. Criza integrităţii implică întreaga Biserică. Nu spun că oamenii n-au păcătuit, nici nu predic vina colectivă, indiferent care este. Vreau doar să subliniez că în Trupul lui Cristos ne aparţinem unul altuia, ne influenţăm unul pe celălalt şi nu putem scăpa unul de altul. Nu presa a creat criza ci Biserica; şi Biserica trebuie s-o rezolve. „Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el” a scris apostolul Pavel, „dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el” (1 Corinteni 12:26). Ne place sau nu, toţi suntem implicaţi.

Subiectul acestei cărţi arată că Pearlygate este simp­tomul problemelor critice din lumea evanghelică, proble­me atât de adânci şi serioase, că nu vor fi rezolvate prin mijloace rapide. Predicând despre integritate, numind noi conducători şi stabilind standarde financiare mai stricte, toate acestea pot ajuta, dar vor acţiona doar la suprafaţă. Biserica n-are nevoie de un cosmetician ci de un chirurg.

Există un al doilea motiv pentru care această apărare este greşită: slăbiciunea Bisericii a contribuit la cauza acestor scandaluri. Biserica este sarea pământului, dar se pare că noi nu sărăm îndeajuns ca să împiedicăm corupţia în guvern, în lumea marilor afaceri, în sport şi chiar în lumea religioasă. Biserica este lumina lumii, dar se pare că este prea slabă ca să aibă suficientă influenţă asupra celor ce se mişcă şi respiră.

Şi ceea ce este mai ciudat, aceste scandaluri au avut loc într-un timp când mulţi creştini proclamă puterea şi popularitatea creştinismului fundamentalist. În definitiv, avem Biserici arhipline, emisiuni la radio şi televizor, congrese mari, scriitori şi muzicieni creştini respectaţi, librării creştine, clase biblice şi capele în colegii, universităţi, guvern, birouri şi chiar la garderobe. Unii dintre conducătorii de bază ai Bisericii sunt intervievaţi la pro­gramele de radio şi televiziune, alţii influenţează viaţa politică. Dar, în ciuda tuturor acestor realizări, scandalurile sunt la modă. Ceva trebuie să fie greşit.

Nu critic oamenii şi organizaţiile care promovează aceste lucrări; de fapt sunt implicat în unele şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru mărturia pe care o depune poporul Său în aceste locuri. Dar trebuie să arăt că ceva este radical greşit când lucrarea evanghelistică este atât de populară şi în acelaşi timp atât de slabă. Probabil că popularitatea este slăbiciunea sa; în definitiv, reputaţia şi caracterul sunt două lucruri diferite. Probabil mâna noastră dreaptă nu ştie ce face stânga şi, drept rezultat, mesajul şi lucrarea noastră sunt divizate.

Este o problemă de integritate şi de aici trebuie să începem.

CAPITOLUL 2

REGRESUL

„Dumnezeu ne-a creat compleţi; orice altceva este lucrarea omului” (*)

Leopold Kronecker

(*) Din Familiar Quotations de John Bartlett’s, ed. Emily Morison Beck, 15th ed. (Boston: Little Brown, 1980), p. 592.

Pentru a înţelege integritatea, în primul rând trebuie să înţelegem că sunt două forţe care acţionează în lumea

noastră de astăzi: (1) Dumnezeu, care pune toate lucrurile împreună, şi (2) păcatul, care le rupe. Dumnezeu ne vrea întregi; Satan vrea să ne fracţioneze. Scopul lui Dumnezeu este „să unească iarăşi într-unul, în Cristos, toate lucrurile” (Efeseni 1:10). El nu poate accepta neutralitatea. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 11:23). În final, programul lui Dumnezeu se va împlini şi într-o zi universul Său va fi un tot glorios. Dar până se va împlini aceasta, tu şi eu trebuie să locuim într-o lume fracţionată şi să ne confrun­tăm cu dificultăţile care rezultă din această fragmentare.

Biserica lui Dumnezeu este instrumentul principal pentru punerea lucrurilor împreună în această lume; şi pentru a proceda corect, Biserica însăşi trebuie să fie în­treagă. Dacă este vreun loc unde oamenii fărâmiţaţi din societatea noastră aşa de fragmentată, ar trebui să găsească integritate, acesta este în Biserica locală. În definitiv, noi, creştinii, suntem împăcaţi cu Dumnezeu şi uniţi unul cu altul, aşa că oamenii au tot dreptul să se aştepte să gă­sească integritate în Biserică.

Ce este integritatea? Dicţionarul englezesc Oxford arată că acest cuvânt vine din latinescul integritas, care înseamnă totalitate, întregime, plinătate. Rădăcina cuvân­tului este integer care înseamnă neatins, intact, întreg. Integritatea este, pentru caracterul personal sau social, ceea ce este sănătatea pentru trup şi o vedere de 100 % pentru ochi. O persoană integră nu este divizată (aceasta ar însemna duplicitate), nici nu se preface că este (aceas­ta ar fi ipocrizie). El sau ea este un întreg; viaţa este pusă împreună şi toate lucrează împreună în mod armonios. Oamenii integri nu au nimic de ascuns şi nimic de care să se teamă. Vieţile lor sunt cărţi deschise. Ei sunt întregi. Iată cum a descris Domnul Isus integritatea: „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina, şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră”.

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plia de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie în­tunericul acesta!”

„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6:19-24).

Domnul Isus a arătat clar că integritatea implică în­treaga fiinţă interioară; inima, intelectul şi voinţa. Un in­divid integru are o singură inimă. El nu încearcă să iu­bească şi pe Dumnezeu şi lumea în acelaşi timp. Inima lui este în cer şi acolo este şi comoara lui. „Nu iubiţi lu­mea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” (1 Ioan 2:15). O persoană integră ia această poruncă în mod foarte serios: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima..” (Matei 22:37).

O persoană integră are de asemenea un singur cuget, o singură perspectivă (ochi), care ţine viaţa pe adevărata direcţie. La urma urmei, perspectiva ajută la determinarea consecinţelor; „un om nehotărât (este) nestatornic în toate căile lui” (Iacov 1:8). Lot era un om nestatornic, ceea ce ne ajută să ne explicăm de ce a ales o casă în Sodoma, în loc de un cort pe câmpia sfântă a lui Avraam (Geneza 13:6). Ceea ce l-a ajutat pe Avraam să-şi păstreze direcţia a fost că a avut o singură perspectivă. El era străin şi călător pe pământ, cu ochii credinţei fixaţi ferm la Dumnezeu şi la cetatea cerească (Evrei 11:13-16).

Domnul Isus a spus de asemenea că persoana integră are o singură voinţă şi caută să servească un singur stă­pân. Peter T. Forsythe a avut dreptate când a spus: „Prima datorie a fiecărui suflet este să-şi găsească Stăpânul nu libertatea”. Odată ce ţi-ai găsit Stăpânul, pe Isus Cristos, vei găsi şi libertatea. “Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). Nimeni nu poate sluji cu succes la doi stăpâni. A încerca să faci aşa ceva înseamnă să te împărţi, şi o persoană împărţită nu are integritate. Este o persoană cu inima împărţită, cu inte­lectul împărţit, cu voinţa împărţită.

Dintre toţi slujitorii binecunoscuţi ai lui Dumnezeu, cu care am avut prilejul să lucrez, nici unul n-a întruchipat mai bine integritatea decât Theodore H. Epp, fondatorul emisiunii „Înapoi la Biblie”. În mod repetat, el amintea conducerii şi personalului că Dumnezeu nu l-a chemat nici pe el, nici organizaţia sa, să încerce să facă toate lucrurile. „Fac un singur lucru” era principiul lui. A re­fuzat în mod delicat câteva dintre „cele mai bune sugestii” ale mele, fiindcă a sesizat că ele ne vor duce pe un drum ocolit. Nu era numai temător de ocolişuri, dar îi era frică să nu devină un „predicator popular”, care să-i mulţu­mească pe toţi.

Într-o perioadă din timpul activităţii sale, a ajuns la concluzia că ceva nu era în ordine, fiindcă nu primea scrisori critice. (Cei mai mulţi evanghelişti s-ar bucura de aceasta.) S-a retras pentru o scurtă perioadă de odihnă, şi-a cercetat inima şi a venit înapoi cu planuri pentru o serie de mesaje care să-i provoace pe ascultătorii săi. Nu încerca să fie un cruciat, care să caute în mod voit după probleme; el voia doar să nu fie laş, încercând să evite problemele.

El spunea: „Mi-e teamă că atunci când sunt pe placul fiecăruia, nu sunt pe placul lui Dumnezeu; să fiu agreat de Dumnezeu este ceea ce contează”.

Domnul Isus a explicat că „un singur ochi” lasă lu­mina, în timp ce „doi ochi” – două perspective şi doi stă­pâni în viaţă – creează întuneric interior. El a atenţionat că persoana fără integritate crede de fapt că întunericul este lumină! Acest înfricoşător proces de degradare mo­rală şi spirituală este descris de apostolul Ioan: „Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu este lumină, şi în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevă­rul” (1 Ioan 1:5-6).

Acesta este primul pas spre întunericul interior – ipo­crizia, minţind pe alţii despre părtăşia noastră cu Dumnezeu. Sunt multe căi prin care putem să facem aceasta: predicând ceea ce nu practicăm, rugându-ne pentru ceea ce de fapt nu simţim nevoie, pretinzând că facem ceea ce de fapt nu facem. Dar a pretinde este numai începutul, pentru că problema devine şi mai gravă. Apostolul Ioan spune mai departe: “Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi” (1 Ioan 1:8).

Situaţia devine într-adevăr mai serioasă, pentru că acum nu numai că îi minţim pe alţii, dar ne minţim pe noi înşine şi mai şi credem. Ipocrizia a devenit acum dupli­citate. Nu ne mai prefacem; minciuna a devenit un mod de viaţă pentru noi şi noi nu vedem nimic greşit în aceas­ta. Ipocrizia a dat cale liberă duplicităţii.

Şi unde duce aceasta? ”Dacă zicem că n-am pă­cătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul nu este în noi” (1 Ioan 1:10).

Acum nu numai că îi minţim pe alţii şi pe noi înşine, dar încercăm să minţim pe Dumnezeu şi prin aceasta Îl facem pe Dumnezeu mincinos. Putem chiar să citim Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu simţim condamnarea păcatului. De ce? Din cauză că decăderea morală dină­untru a schimbat lumina în întuneric. Ipocrizia a devenit duplicitate şi duplicitatea a produs apostazia. Şi totul a început cu o inimă împărţită, care a încurajat o minte nestatornică şi o voinţă divizată.

Singura cale pentru a evita această tragedie este să „umblăm în lumină” şi să păstrăm fiinţa interioară cinstită şi curată înaintea lui Dumnezeu (1 Ioan 1:7,9). Trebuie să devenim oameni de „un singur lucru”: „Fac un singur lucru” (Filipeni 3:13); „un lucru cer şi-l doresc” (Psalmul 27:4); „un singur lucru trebuieşte” (Luca 10:42). Trebuie să urmăm sfatul apostolului Pavel: “Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos sade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3:1-2).

Ceea ce a spus apostolul Ioan cu privire la credincios, ca individ, se aplică Bisericilor şi oricăror organizaţii, pentru că aceste organizaţii sunt alcătuite din credincioşi individuali şi toţi sunt mădulare ale Trupului lui Cristos. Aparţinem unii altora, avem nevoie unii de alţii, ne in­fluenţăm unii pe alţii, nu putem scăpa unii de alţii.

De aceea, când ipocrizia (minciuna faţă de alţii) şi duplicitatea (minciuna faţă de tine însuţi) încep să câştige teren, integritatea se erodează în mod treptat, până când în final este distrusă. Rezultatul este întotdeauna apostazia (omul Îl face pe Dumnezeu mincinos) şi treptat lumina devine întuneric. Şi toate acestea au loc în timp ce per­soana sau organizaţia respectivă menţin ceea ce pare a fi o relaţie de credincioşie cu Dumnezeu. Când intervine căderea, oamenii sunt surprinşi, uluiţi, şocaţi. De fapt păcătoşii înşişi sunt surprinşi; ei chiar se vor apăra contra acuzatorilor. Lumina a devenit întuneric şi ei nu mai pot să deosebească ce este drept de ceea ce este greşit.

Integritatea înseamnă că lumina luminează în interior, fiindcă persoana sau grupul are o singură inimă, o singură minte şi o singură voinţă. Ipocrizia înseamnă că s-au format fragmente şi umbrele s-au mutat înăuntru. Dupli­citatea înseamnă că lumina a devenit întuneric, ce este greşit a devenit drept şi păcatul a devenit acceptabil. Aceasta este persoana pe care o avea în vedere Domnul Isus când a spus: „Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!”, va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi uni vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi minuni în Nu­mele Tău?” Atunci le voi spune curat: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege!”” (Matei 7:21-23).

Poţi să spui cuvintele potrivite, să ai diplomele potri­vite, să predici din textele potrivite, să ajuţi oamenii în problemele lor şi chiar să faci minuni, şi cu toate acestea să nu faci voia lui Dumnezeu. Tragedia zilelor noastre este că mulţi oameni nu pot să vadă diferenţa dintre adevăr şi fals; şi ceea ce majoritatea numeşte „binecuvântare”, poate fi în realitate o judecată a lui Dumnezeu.

Probabil că cel mai bun exemplu despre tragedia aceasta este naţiunea Israel. Aşa că să mergem înapoi în istorie şi să întâlnim doi oameni curajoşi şi integri: Neemia şi Ieremia. Ei pot să ne înveţe mult despre ceea ce se întâmplă astăzi în Biserică şi despre ceea ce ar trebui să facem: tu şi eu.

CAPITOLUL 3

RĂZVRĂTIREA

„Dovada absolută că un om este păcătos este că nu-şi cunoaşte propriul său păcat” (*)

Martin Luther

(*) Din The New Book of Christian Quotations, comp. Tony Castle (New York: Crossroad, 1984), p. 226.

Criza pe care o întâmpină Biserica în zilele noastre este asemănătoare cu criza pe care au întâmpinat-o Ieremia şi poporul său în zilele dinaintea robiei babiloniene. De asemenea, este similară cu criza pe care a întâmpinat-o Neemia când şi-a riscat viaţa ca să reconstruiască ceea ce distruseseră duşmanii. Patruzeci de ani a petrecut Ieremia încercând să prevină criza, iar Neemia, un secol mai târziu, a încercat să spele ruşinea pe care o lăsase în urmă criza. Amândoi au trăit în zile de ocară şi ruşine.

„Ne culcăm în ruşinea noastră”, scria Ieremia, „ne învelim cu ocara noastră” (Ieremia 3:25). Dumnezeu spunea naţiunii prin profetul Său: „Voi pune peste voi o veşnică ocară şi o veşnică necinste, care nu se va uita” (Ieremia 23:40). După ce a fost martor la distrugerea oraşului şi a Templului, Ieremia se roagă: „Adu-Ţi aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara!” (Plângerile ui Ieremia 5:1).

Situaţia era aceeaşi când a sosit Neemia la faţa locului. „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidu­rile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile arse de foc” (Neemia 1:3). Ierusalimul nu mai era „frumoasă înăl­ţime, bucuria întregului pământ… cetatea Marelui Împărat” (Psalmul 48:2).

Iată ce declară Neemia după ce a cercetat el însuşi cetatea: „Vedeţi starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat şi porţile sunt arse. Ve­niţi să zidim iarăşi zidul Ierusalimului şi să nu mai fim de ocară” (Neemia 2:17).

Asaf, psalmistul, a scris: “Dumnezeule, au năvălit Neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt, şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre… Am ajuns de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne încon­joară…” (Psalmul 79:1, 4).

Ce s-a întâmplat că oraşul bucuriei a devenit un loc de ocară? Trebuie să răspundem cinstit la această între­bare, fiindcă astăzi Biserica este într-un pericol asemă­nător şi judecata lui Dumnezeu ameninţă. Ca să găsim răspunsul, trebuie să-l ascultăm pe profetul Ieremia. El a văzut venind distrugerea Ierusalimului, a trăit-o şi poate explica mai bine decât oricine, de ce şi cum s-au petrecut lucrurile. Apoi ne vom întoarce la Neemia să învăţăm cum vrea Dumnezeu să reconstruim în zile de ruşine şi de ocară.

În al 18-lea an al lui Iosia, ultimul rege bun al lui Iuda, în timp ce Templul era în reparaţie, Hilchia, marele preot, a găsit o copie a cărţii Legii (probabil Deuteronomul). Şafan i-a citit această carte regelui; când a auzit Iosia cu­vintele lui Dumnezeu, s-a umilit şi a chemat naţiunea la pocăinţă. El a condus poporul la distrugerea idolatriei şi a reintrodus cultul Domnului, cel puţin în aparenţă. Acest eveniment este relatat în 2  Împăraţi 22; 23 şi de obicei este numit: „Marea trezire sub Iosia”. Reformatorii au făcut acelaşi lucru, dar mă îndoiesc că ce s-a petrecut atunci se poate numi în mod cinstit renaştere. Cel puţin Ieremia nu gândea în acest fel.

Ieremia începuse să profeţească cu aproape 5 ani înainte de reforma religioasă a lui Iosia şi la început a co­operat cu ea. Apoi a început să vadă că, de fapt, nimic nu se schimbase în viaţa spirituală a naţiunii. Printr-un de­cret, Iosia putea să distrugă toţi idolii din ţară, dar nu putea să-i distrugă din inimile oamenilor. Da, exista o rămăşiţă de închinători sinceri în ţară, dar pentru marea majoritate a populaţiei, trezirea a fost numai la suprafaţă şi doar temporară. Religia străbună era la modă şi fiecare dorea să fie în pas cu vremea.

Ştim că această trezire a fost o mişcare populară, tem­porară, fiindcă vedem ce s-a întâmplat după ce regele Iosia a murit şi Ioahaz, fiul lui, i-a luat locul. Noul rege a condus poporul exact la vechile lor păcate şi ei l-au ur­mat bucuroşi. Gândiţi-vă numai: propriul fiu al lui Iosia nu şi-a plecat genunchii în faţa lui Iehova! „Imediat ce influenţa curţii a fost retrasă,” scria Joseph Parker, „s-a văzut că poporul nu a trecut prin procesul convingerii spirituale”.

Acum putem înţelege mai bine de ce atât de mulţi ani Ieremia a fost privit cu ochi răi şi maltratat şi de ce mesajul său a fost respins: el a privit la falsa religie din zilele sale şi a îndrăznit să spună adevărul despre ea, chiar dacă procedând aşa era condamnat la singurătate, persecuţie, martiraj. Pentru profeţi şi preoţi era un eretic, pentru politicieni şi oamenii de rând era un trădător. Majoritatea oamenilor din Iuda se uneau la o paradă religioasă, dar Ieremia mergea după alt toboşar.

Se poate ca Ieremia să fi tăcut în timpul reformei religioase a lui Iosia, dar când a fost încoronat Ioahaz, profetul n-a mai tăcut. A ţinut o predică curajoasă, pe când stătea la una din porţile Templului. Este scrisă în Ieremia 7:1-8:3 şi vă sfătuiesc s-o citiţi cât mai curând. Imaginaţi-vă cum ar răspunde membrii unei adunări evan­ghelice obişnuite, de astăzi, dacă ar auzi acest fel de pre­dică duminică-dimineaţa.

„Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.

Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, zicând: “Acesta este Templul Domnului, Templul Dom­nului, Templul Domnului!”

Iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic.

Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…

Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: “Suntem izbăviţi”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!

Este Casa aceasta peste care este chemat Nu­mele Meu, o peşteră de tâlhari înaintea voastră?”… (Ieremia 7:3-4, 8-11).

Binecunoscutul comentator biblic G. Campbell Mor­gan ne reaminteşte că „peştera de tâlhari” este locul unde hoţii fugeau să se ascundă după ce înfăptuiau hoţiile lor. Una dintre cele mai bune metode de a ne acoperi păcatele este să mergem la un serviciu religios şi să participăm la închinare, evitând cu grijă orice sentiment de pocăinţă. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Mica 15:8 citând Isaia 29:13).

Religia din zilele lui Ieremia seamănă incredibil de mult cu ceea ce este creştinismul în zilele noastre. În ce priveşte credinţa pe care o profesau oamenii, aceasta influenţa puţin, dacă nu chiar deloc felul lor de viaţă. Aveau o formă populară de evlavie (reputaţia), dar nu exista nici o putere (caracter) morală sau spirituală în ea. Religia prospera în timp ce păcatul se adâncea şi judecata lui Dumnezeu era tot mai aproape. Atâta timp cât israeliţii susţineau material activitatea la Templu şi serveau cu buzele credinţa părinţilor lor, nimic altceva nu li se cerea; numai Ieremia striga pentru ceva mai profund.

Directorul unui post creştin de radio mi-a telefonat pentru ca să-şi exprime nemulţumirea cu privire la ceea ce am spus într-una din predicile transmise la acea staţie de radio. „Dacă înţeleg bine, „a spus el, „dumneavoastră susţineţi că dacă oamenii sunt salvaţi, există o schimbare în vieţile lor şi veţi fi capabil să vedeţi evidenţa salvării”. „Da”, am răspuns, „exact aceasta predic”. Apoi am citat din 2 Corinteni 5:17: „Căci dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.

„Oh, dacă o ţineţi tot aşa, vom anula programul dum­neavoastră”.

„De ce veţi face aceasta?”, am întrebat. „Nu credeţi că oamenii lui Dumnezeu ar trebui să fie diferiţi de mulţimea care nu este salvată?”

“Dar un creştin poate fi firesc” a argumentat el, „şi un creştin firesc poate să arate şi să acţioneze exact la fel ca o persoană nemântuită. Ce spuneţi despre Lot? Şi cum explicaţi “lemnul, fânul, trestia” din 1 Corinteni 3:12?”

Am încercat să-i explic că acei creştini, care în mod conştient nu-L ascultă pe Dumnezeu, sunt pedepsiţi de Dumnezeu şi că Biblia, în prima epistolă a apostolului Ioan, învaţă că oamenii salvaţi nu practică păcatul în mod obişnuit; dar era o cauză pierdută. Am închis tele­fonul simţindu-mă dezamăgit că cineva se poate opune mesajelor care îndeamnă pe credincioşi să trăiască o viaţă sfântă, o viaţă creştină deosebită.

Vance Havner a descris Biserica foarte precis: „Noi suntem chemaţi în zilele acestea, dar nu schimbaţi; convinşi, dar nu convertiţi. Auzim, dar nu ascultăm; de aceea ne înşelăm singuri”.

Există o altă paralelă între vremea noastră şi timpul lui Ieremia: era o perioadă când religia era o „mare afa­cere” şi activitatea Templului prospera. Preoţii şi falşii profeţi vindeau o formă populară de religie, care dădea poporului destulă experienţă ca să-i facă fericiţi, dar nu suficient adevăr ca să-i facă sfinţi. Puteau să se închine lui Baal într-o zi şi apoi să meargă ziua următoare la Templu, să se închine lui Dumnezeu şi nimeni nu era în stare să-i critice, chiar dacă închinătorilor lui Baal li se permitea să-şi ucidă proprii lor copii. Dacă aceasta vi se pare păgânesc, amintiţi-vă că în Statele Unite, anual 1,5 milioane de copii sunt omorâţi prin avort şi că mulţi oameni religioşi sunt de acord cu aceasta.

Ce gândea Iehova despre israeliţi? Ieremia striga: „Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Proorocii proorocesc neadevăruri, preoţii stăpâ­nesc cu ajutorul lor şi poporului Meu îi plac aceste lucruri” (Ieremia 5:30-31).

Naţiunea era distrusă din cauza „păcatelor prooro­cilor săi, a nelegiuirilor preoţilor săi” (Plângerile lui Ieremia 4:13). Ieremia a înregistrat pentru noi câţiva dintre „con­ducătorii spirituali” din acele zile. În fruntea lor era Paşhur (Ieremia 20:1), un preot care supraveghea bunul mers al serviciilor la Templu şi care a făcut tot ce a putut ca să-l reducă la tăcere pe Ieremia. Într-o zi l-a lovit pe Ieremia şi l-a aruncat în închisoarea cu butuci. Alt conducător era Hanania, care spunea poporului că toate predicile lui Ieremia sunt minciuni (Ieremia 28:1). Al treilea era Şemaia, care a trimis scrisori defăimătoare despre Ieremia (Ieremia 29:24). Ahab şi Zedechia erau doi profeţi exilaţi în Babilon, care propovăduiau o speranţă falsă prizonierilor din Babilon (Ieremia 29:21).

Aceşti cinci oameni, plus mulţi alţi falşi profeţi şi preoţi ipocriţi, erau foarte populari. De ce? Deoarece ei tratau problemele numai la suprafaţă şi niciodată n-au îndrăznit să meargă la rădăcina lor – nevoia desperată de pocăinţă.

„Leagă, în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu zicând: “Pace! Pace!” Şi totuşi nu este pace” (Ieremia 6:14).

Când diagnosticul este greşit, cum poate fi remediul bun? Sunt de acord cu Eugene Peterson: „Sarcina profetului nu era să liniştească problemele la suprafaţă, ci să le îndrepte”.

Vă rog să nu vă închipuiţi că aceşti slujitori ai Templului denunţau în mod deschis credinţa. Nu, ei foloseau cuvintele exacte şi apelau la Numele Domnului; dar totul era fals. Domnul a spus: „Am auzit ce spun proorocii, care proorocesc minciuni în Numele Meu, zicând: “Am avut un vis! Am visat un vis!” Până când vor proorocii aceştia să proorocească minciuni, să proorocească înşelătoriile inimii lor?” (Ieremia 23:25-26). Mesajul lor nu venea de la Domnul, şi totuşi ei sus­ţineau că visurile şi viziunile lor erau autentice; şi poporul îi credea.

După căderea Ierusalimului, Ieremia a scris: „Pro­orocii tăi ţi-au proorocit vedenii deşarte şi amăgi­toare, nu ţi-au dat pe faţă nelegiuirea, ca să abată astfel robia de la tine, ci ţi-au făcut proorocii min­cinoase şi înşelătoare” (Plângerile lui Ieremia 2:14) Aceşti oameni se credeau plini de Duhul Sfânt, dar în realitate ei erau înşelaţi de alte duhuri. În duplicitatea lor, au transformat lumina în întuneric.

Ei foloseau un limbaj teologic bine cunoscut, care făcea mesajele lor şi mai periculoase. Ei asigurau poporul că judecata n-ar veni niciodată peste Iuda, fiindcă Dum­nezeu era de partea lor. Să încep cu: Templul Domnului era acolo şi Dumnezeu n-ar putea să permită vreodată ca locaşul Lui să fie distrus de păgânii fără Dumnezeu. Apoi, naţiunea avea Legea lui Dumnezeu, ritualul circumciziei şi siguranţa legământului sfânt; toate aceste lucruri îi făceau deosebiţi pentru Dumnezeu. Preoţimea lor, ordinată conform ritualului, era ocupată cu activitatea din Templu, oferind zilnic jertfele şi rugăciunile stabilite; chivotul era păstrat cu mare grijă în Sfânta Sfintelor. Închinătorii aduceau zeciuielile şi darurile lor şi bugetul era acoperit. Ce le-ar fi trebuit mai mult?

Numai un singur lucru: pocăinţa. Dar cuvântul pocăin­ţă nu era în vocabularul predicatorilor populari. Cuvântul lor cheie era pace şi mesajul lor era că Iehova stătea la dispoziţia şi chemarea poporului Său ales. Citez din nou pe Eugen Peterson: „Religia era un ajutor supranatural, care să îndeplinească tot ce doreau: să le dea bani, să le asigure o recoltă bună, să le dea sănătate, să ucidă per­soana pe care o urau, să prospere înaintea vechiului”. Sună familiar, nu-i aşa?

Ca şi astăzi, în zilele lui Ieremia poporul era gata să se lase rătăcit, să susţină şi să apere pe cei care îl înşelau şi-l distrugeau. „Poporului Meu îi plac aceste lucruri” (Ieremia 5:31). De ce? Deoarece natura umană doreşte calea uşoară, care evită să audă Cuvântul lui Dumnezeu, evită să se pocăiască şi să asculte de voia lui Dumnezeu. De aceea mulţimea merge mai degrabă după Paşhur decât după Ieremia, îl alege pe Baraba în loc de Isus, aruncă cu pietre în adevăraţii profeţi şi biciuieşte pe slujitorii lui Dumnezeu. Mulţimea vrea o cale largă; este mai uşoară, mai rapidă şi sunt mai mulţi cei ce merg pe ea. Vorbind despre oamenii cărora „le plac aceste lucruri”, Joseph Parker a spus: „Ei nu preţuiesc învăţătura Bibliei. Ei vor să audă ceva nou, anecdotic, picant, senzaţional. Ei nu stau cu Biblia în mână, să verifice vorbitorul prin ceea ce spune; ce pretind, aceea primesc. Cer pleavă, pleavă primesc”. Cel puţin de 66 de ori în profeţia sa, Ieremia scrie de­spre inimă: „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). Unei naţiuni cuprinsă de superficialitate, religie exterioară, Dumnezeu îi spune prin profetul Său:

„Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta ca toată inima” (Ieremia 29:13). Cel puţin de 9 ori a scris Ieremia despre imaginea unei inimi rele. Paşhur şi tovarăşii lui n-au predicat asemenea predici tăioase. Ei promiteau pace, protecţie şi prosperitate; şi poporul îi aplauda şi îi susţinea. Iehova urmărea cum se rătăceşte poporul şi zicea: „Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă” (Ieremia 2:13).

Mesajul acesta n-a fost prea popular şi în cele din urmă Ieremia a avut necazuri cu turma care practica religia de stat. Dar el era păstor, nu era om cu plată şi n-a părăsit turma, chiar dacă poporul a respins mesajul său.

O ultimă paralelă între zilele noastre şi zilele lui Ieremia; profeţii falşi erau lacomi, oameni care foloseau religia pentru câştiguri personale. Se lăudau cu propria lor prosperitate şi cu prosperitatea Templului şi a naţiunii. În definitiv, nu erau ei poporul ales al lui Dumnezeu şi nu era bunăstarea lor o dovadă a credincioşiei lor şi a binecuvântărilor lui Dumnezeu? (Este interesant de re­marcat faptul că Paşhur înseamnă înconjurat cu prosperitate).

Ieremia îndrăznea să predice porunca a zecea: „Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la prooroc până la preot, toţi înşeală” (Ieremia 6:13, 8:10).

“Dar tu n-ai ochi şi inimă decât ca să te dedai la lăcomie..” (Ieremia 22:17).

Când cineva este lacom, riscă să încalce toate po­runcile: „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei 6:10). Din momentul în care o persoană începe să devină lacomă, ea va începe să mintă, să fure, şi chiar să ucidă, pentru a obţine ceea ce doreşte.

Banii şi slujirea au fost în conflict în Biserică încă de când Anania şi Safira au minţit cu privire la preţul cu care şi-au vândut proprietatea (Faptele Apostolilor 5), şi Simon magul a încercat să cumpere de la Petru puterea de a împărţi darul Duhului Sfânt (Faptele Apostolilor 8:14, 24). „Să nu fie iubitor de bani” este o cerinţă atât pentru bătrânii cât şi pentru diaconii Bisericii (1 Timotei 3:3,8, Tit 1:7). În cuvântul său de rămas-bun către bătrânii din Efes, Pavel le reaminteşte că a trebuit să muncească din greu ca să-şi acopere cheltuielile şi nu s-a lăcomit la bunăstarea cuiva (Faptele Apostolilor 20:30-35).

Dintre toţi scriitorii Noului Testament, Petru şi Iuda au fost cei care au avut cele mai tari cuvinte împotriva afaceriştilor care folosesc religia în scopul de a face bani. „În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un câştig de la voi. …au inima de­prinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi” (2 Petru 2:3,14). Petru îi compară cu Balaam „care a iubit plata fărădelegii” (2:15) şi Iuda adaugă avertizarea sa: „Ei s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câştig” (v. 11). De asemenea Iuda a avertizat că „…gura le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig” (v. 16).

În perioada care a urmat după izbucnirea scandalului Pearlygate, a fost interesant de urmărit cum diferite organizaţii au căutat să convingă lumea despre integritatea lor financiară. Desigur nu este nimic greşit cu privire la existenţa acestor organizaţii care funcţionează legal (misiunea la care lucrez a ajutat la fondarea uneia), dar aici este ceva mai mult decât integritatea financiară, un comitet de bună-credinţă şi un certificat de revizie conta­bilă. Metodele de strângere a fondurilor sunt importante, precum şi motivele. Unele proiecte pentru susţinerea Evangheliei sunt nedemne de Evanghelie. Apostolul Pavel mărturisea: „…cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăco­miei: martor este Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 2:5). Dumnezeu este martor atât al necinstei, cât şi al cinstei; şi când o găseşte, El o judecă.

Dacă zilele noastre sunt ca şi zilele lui Ieremia (şi eu sunt convins că aşa este), noi trăim într-un timp de ocară. De asemenea, trăim într-o zi când Dumnezeu stă gata să judece pe poporul Său. „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17). Este un adevăr trist că Dumnezeu mai degrabă va distruge templul Său şi va mânia Cetatea Sa sfântă, decât să le îngăduie conducătorilor Săi spirituali să încurajeze duplicitatea şi poporului Său să o sprijinească. El a aşteptat zeci de ani înainte de a trimite jude­cata Sa şi în mod repetat Şi-a trimis mesagerii Săi pentru a-Şi avertiza poporul, dar acest popor al Său n-a ascultat. Cel puţin de 11 ori în profeţia lui Ieremia Domnul i-a spus naţiunii: „…v-am vorbit dis-de-dimineaţă” (Ieremia 7:13,25; 11:7; 25:3-4; 26:5; 29:19; 32:33; 35:14-15; 44:4). Cuvântul evreiesc dis-de-dimineaţă tradus înseamnă în mod continuu, perseverent, cu stăruinţă. Dumnezeu îl căuta. Dar poporul Său a preferat cisterne sparte în locul izvorului apelor vii.

Influenţa orbitoare a falşilor profeţi s-a răspândit pre­tutindeni, până când aproape fiecare a fost afectat de ea. Să ascultăm iarăşi cuvintele lui Dumnezeu transmise prin Ieremia: „În proorocii Ierusalimului am văzut lu­cruri grozave. Sunt preacurvari, trăiesc în min­ciună; întăresc mâinile celor răi, aşa că nici unul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt îna­intea Mea ca Sodoma şi locuitorii Ierusalimului ca Gomora. …căci prin proorocii Ierusalimului s-a răs­pândit nelegiuirea în toată ţara” (Ieremia 23:14-15).

Cuvântul evreiesc nelegiuire înseamnă să acţionezi în mod fals, să acţionezi cu ipocrizie. Puteţi să-l traduceţi şi prin: fărădelege, pângărire, depravare morală, corupţie, poluare. Nu e nici o mirare că sunt aşa de multe scandaluri pe pământul nostru astăzi, când pământul este aşa de in­fectat cu poluare morală şi spirituală.

În memorabila sa predică intitulată „Metoda Harului” bazată pe Ieremia 6:14 („Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: “Pace! Pace!” Şi totuşi nu este pace!”), George Whitefield a spus: „După cum nu este o mai mare binecuvântare pentru o naţiune sau un popor decât să le dea Dumnezeu conducători credincioşi, sinceri şi drepţi, tot aşa nu este un blestem mai mare pe care Dumnezeu să-l trimită peste un popor în lumea aceasta decât să le dea îndrumători orbi, dege­neraţi, fireşti, lipsiţi de entuziasm şi nepregătiţi. Şi totuşi, în toate timpurile, găsim că au fost mulţi lupi îmbrăcaţi în haine de oaie… care au profeţit lucruri mult mai liniştitoare decât le permitea Dumnezeu”.

Şi – lucru foarte trist – poporului Său i-a plăcut starea aceasta.

CAPITOLUL 4

REEXAMINAREA

„Primul pas spre cădere al oricărei Biserici începe când Biserica renunţă la înalta opinie despre Dumnezeu” (*)

 1. W. Tozer

* Din The Knowledge of the Holy de A.W.Tozer (New York: Harper and Row, 1961), p. 18

Rafael picta faimoasele sale fresce la Vatican, când doi cardinali s-au oprit să se uite şi să-şi spună părerea:

„Faţa apostolului Pavel este prea roşie”, a spus unul.

Rafael i-a răspuns: „S-a înroşit când a văzut în mâi­nile cui a căzut Biserica”.

Ieremia s-ar fi identificat cu acest răspuns. „Sunt ei ruşinaţi când săvârşesc urâciuni?” – întreabă el. Apoi tot el răspunde: „Nu roşesc şi nu ştiu de ruşine!” (Ieremia 6:15; 8:12).

De ce au acceptat copiii lui Iuda, fără să roşească, un sistem religios care L-a detronat pe Dumnezeul cel adevărat, care îi făcuse mari? Ieremia explică ce s-a întâmplat: „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea, cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9). Cu alte cuvinte, inima problemei este problema inimii; şi tu şi eu avem acelaşi fel de inimă. Scena şi textul pot fi diferite, dar actorii nu s-au schimbat din zilele lui Ieremia. Oamenii din Iuda şi-au urmat calea inimii lor şi s-au aruncat cu capul în jos într-o religie falsă, care le promitea exact ceea ce doreau ei. Conducătorii lor şi-au urmat pornirile inimilor lor şi au cedat la acele pofte nesăţioase, interioare, care stau la pândă în fiecare dintre noi: dorinţa după putere, bogăţie şi popularitate. Poate că aceşti oameni nu s-au văzut ca profeţi falşi, dar de fapt aceasta erau. Poate că ei erau sinceri când îşi împărtăşeau vi­surile şi răspândeau viziunile lor, şi totuşi ei conduceau poporul pe calea pierzării. Când ei îl persecutau pe Iere­mia, credeau că fără îndoială slujesc Domnului.

Văzând că inimile lor erau aplecate spre păcat, Dum­nezeu le-a trimis „o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” (2 Tesaloniceni 2:11), deoarece plata pentru res­pingerea adevărului este acceptarea minciunii. Cea mai mare judecată pe care Dumnezeu poate s-o reverse peste poporul Său este să-i lase pe oameni în voia lor „El le-a dat ce cereau, dar a trimis o molimă printre ei” (Psalmul 106:15). Succesul reformei lui Iosia a lăsat în urmă o atmosferă prielnică pentru ca aluatul ipocriziei să dos­pească, şi el a crescut repede.

Cred că, în parte, criza de integritate a Bisericii din zilele noastre este rezultatul falsului succes al mişcării evanghelistice din ultimii ani. Este o declaraţie radicală, ştiu, dar cred că poate fi susţinută. Într-o carte scrisă cu un deosebit spirit de observaţie, care este mai relevantă acum decât în 1980 când a fost publicată, Jon Johnston scrie: „Popularitatea evanghelistică curentă reprezintă o puternică presiune pentru compromiterea valorilor biblice de dragul acceptării sociale”. Apoi adaugă: „Gradul nos­tru de compromis a atins proporţii epidemice”.

Ceea ce unii oameni ai Bisericii consideră „succes”, pentru alţii este judecata lui Dumnezeu. El ne lasă să avem propria noastră cale şi noi începem să descoperim că bunurile noastre sunt de fapt obligaţiile noastre. George MacDonald a spus: „În orice întreprinde fără Dumnezeu, omul trebuie ori să falimenteze în mod mizerabil, ori SĂ AIBĂ UN SUCCES ŞI MAI MIZE­RABIL” (sublinierea îmi aparţine). Cântăriţi această afir­maţie şi luaţi apoi în consideraţie ce le-a spus Domnul, prin Maleahi, conducătorilor religioşi de pe vremea sa: „Acum, către voi se îndreaptă porunca aceasta, preoţilor! Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul, şi voi blestema binecuvântările voastre; da le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea” (Maleahi 2:1-2).

Să retragă binecuvântările ar fi o judecată suficientă; dar este o judecată teribilă când Dumnezeu ia în considerare schimbarea binecuvântărilor în blestem. Închipuiţi-vă, oamenii sunt atât de orbi faţă de voia lui Dumnezeu, încât se bucură de lucrurile care, eventual, îi vor distruge! Dar când poporul Domnului a încetat să-L mai glorifice, El trebuie să judece păcatul lor. „Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului” (Romani 2:11). “Domnul va judeca poporul Său” (Evrei 10:30). Când cineva preţuieşte mai mult darul decât pe Dăruitor, darul devine un idol şi el începe să se închine şi să ser­vească „creatura în locul Creatorului” (Romani 1:25). Idolatrie înseamnă să trăieşti cu înlocuitori şi Dumnezeu al Cărui Nume este Gelos (Exod 34:14), pur şi simplu nu-i tolerează. Să luăm în considerare câţiva „înlocuitori evanghelici” care au jefuit Biserica de integritatea ei. Trebuie să vă avertizez: câteva din lucrurile pe care le voi menţiona reprezintă un procent atât de ridicat în viaţa creştină modernă, încât s-ar putea să fiţi şocaţi şi ofensaţi de această listă. Vă rog să fiţi răbdători; face parte din diagnostic.

În fruntea listei, cred că este dorinţa Bisericii de a fi acceptată şi aprobată de lume în general şi de „oameni importanţi” în special. În ultimii ani, am căutat aplauzele oamenilor nu aprobarea lui Dumnezeu, şi multe activităţi au depins de „celebrităţi creştine” ca să primească atenţia şi sprijinul poporului lui Dumnezeu. Altădată, trei lucruri erau importante pentru succesul serviciilor noastre: oameni umpluţi de Duhul Sfânt, iubitori de oameni şi gata să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi s-a crezut că ar fi nevoie de includerea în program a unor personalităţi faimoase ca stele de cinema, atleţi de renume, prezen­tatori binecunoscuţi, de la care se aştepta să pună o vorbă bună pentru Dumnezeu. Este îndoielnic că toţi aceşti oameni faimoşi erau cu adevărat mântuiţi. Probabil că ei foloseau organizaţiile noastre ca să-şi facă lor înşişi re­clamă, iar acum putem să ne uităm în urmă şi să vedem consecinţele.

 1. W. Tozer a numit aceasta: „concepţia cerealelor” pentru evanghelizare; aşa după cum mănânci cereale pentru că John Jones mănâncă cereale aşa ar trebui să fii creştin pentru că John Jones este creştin. Această concepţie este ideală pentru o societate ca a noastră, care se închină succesului şi are încredere în mărturisirile per­sonale. Totuşi, când accentul este pus pe faima martorului, nu pe credinţa lui sau a ei în Cristos, ceva trebuia să fie greşit; şi a fost. Am descoperit că aceşti oameni erau numai celebrităţi de admirat nu eroi de urmat, că felul în care trăiau, prea adesea contrazicea ceea ce spuneau. Da, suntem jenaţi, dar nu putem arunca blamul decât pe noi.

La bază a stat o problemă de integritate; reputaţia era mai mare decât caracterul, iar popularitatea şi capacitatea de a atrage mulţimile erau mai importante decât stilul de viaţă creştin. Şi această concepţie a făcut ca lucrurile să meargă pe alături de brazdă. Era o formă subtilă de prag­matism religios: sunt rezultate, deci, Dumnezeu trebuie să-Şi dea binecuvântarea. Atâta timp cât prindem peşte, ce importanţă are ce fel de undiţă sau ce fel de momeală folosim?

Câtva timp au fost prezentate stele de cinema şi atleţi; apoi au început să apară politicienii. Ce încântată a fost Biserica atunci când predicatori binecunoscuţi au fost invitaţi la Casa Albă! Cât de extraordinar a fost că băr­baţi şi femei, puşi în funcţii înalte, citau din Biblie sau de­clarau în presă că erau născuţi din nou! Pentru unii dintre ei, mărturisirea lor era adevărată şi mulţumim Domnului pentru ei; dar pentru mulţi alţii a fost doar o altă metodă de a atrage atenţia publicului creştin şi de a culege mai multe voturi. „Dreptul religios” a fost o forţă de care po­liticienii au trebuit să ţină seama. „Şi dacă nu poţi să-i înfrângi, alătură-te lor!” a devenit o metodă ca şi o banalitate.

Când a apărut televiziunea, „concepţia cerealelor” a. primit un nou avânt. Televiziunea este un mijloc de prezentare, şi exact aceasta este „concepţia cerealelor” – prezentare. Conducătorul religios, cu aureola potrivită, a avut succes, pentru că asistenţa care privea era deja pregătită pentru el. Publicul creştin devenise atât de obişnuit cu spectacolul religios, cu celebrităţile şi cu mesajul „folk”, încât tranziţia a fost foarte uşoară. Am creat un monstru puternic, cu o poftă nesăţioasă, pe care trebuia să-l hrănim. Biserica îşi avea propriul ei cult al personalităţii, care rivaliza cu tot ce putea oferi Hollywood-ul, şi milioane de oameni erau doritori să-l susţină şi să-l numească „binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Acum se pare că Dumnezeu a transformat binecu­vântarea într-un blestem.

Din moment ce faci din „obţinerea de rezultate” ţelul tău principal, greşelile pe care le vei face nu vor avea sfârşit; credeţi-mă, noi le-am făcut. La început te îngrijorezi de număr. Apoi începi să înlocuieşti realitatea spirituală cu statistici, ceea ce este echivalent cu a încerca să citeşti o reţetă în loc să mănânci o mâncare. Câţi oameni au participat? Câţi s-au decis? Câţi s-au adăugat? Cât s-a strâns la colectă? Toate acestea au devenit mai importante decât dacă Dumnezeu a fost glorificat la adunare. Nu după mult timp, Biserica a încetat să mai fie văzută ca oameni într-o adunare; au devenit nume şi numere în dosare şi recent, în computere. Oamenii nu mai sunt un scop în sine, ci au devenit mijloace către un final: cu cât o adunare este mai mare, cu atât rezultatele sunt mai multe.

Mă grăbesc să spun că nu consider un procedeu ne­biblic faptul de a ţine statistici corecte. Spurgeon spunea că cei ce critică statisticile, de obicei n-au nimic de raportat; şi cred că avea dreptate. Odată, la o întâlnire a pastorilor, am criticat respectuos statisticile Bisericii, dar Dr. Walter L. Wilson m-a apostrofat: „Tinere, în Biblie este o carte care se numeşte Numeri!” Avea dreptate, dar ar fi trebuit să fie primul care să-mi dea şi mie dreptate, fiindcă este o mare diferenţă între a şti numărul de oi şi a cunoaşte starea turmei. Bunul păstor este preocupat chiar şi numai de o singură oaie care se rătăcise.

Importanţa care s-a acordat statisticii a creat curând o atmosferă de competiţie. Cine are cea mai mare biserică? Cine are cea mai mare şcoală duminicală? Din nefericire, competiţia a dus uneori la decepţie, iar în final întrecerile au fost anulate din cauza ploii: statisticile erau toate ude.

Editurile au folosit ocazia şi ne-au oferit cărţi care să ne spună cum poate orice pastor să-şi mărească Biserica şi participarea la şcoala duminicală, procedând cum pro­cedau experţii din mega-biserici. (Acesta este un cuvânt nou pe care a trebuit să-l creăm ca să ţinem pasul cu suc­cesul nostru.) Putem de asemenea să-i ascultăm pe aceşti oameni personal, participând la şcolile şi seminarile lor.

Desigur, n-am nimic de obiectat să învăţ de la alţi colegi. În definitiv de ce să reinventez roata? Dar sunt împotriva oricărei filozofii care transformă slujirea într-un mecanism şi-mi dă o carte cu formule, care garantat vor avea succes. De asemenea am o problemă cu editurile care semnează contracte cu persoane faimoase, care să scrie aceste cărţi, dar nu verifică întâi dacă aceste super-metode sunt sau nu bazate pe o bună teologie. Dacă me­dicii ar folosi acest concept, de mult am fi fost cu toţii morţi.

Uneori, când răsfoiesc o publicaţie creştină şi mă uit la ştiri şi anunţuri, simt că mi se face greaţă. Evanghelia a devenit o mare afacere şi tot felul de păsări ciudate sunt aciuite pe ramuri. Cultul personalităţii noastre a făcut un cerc complet şi acum facem reclamă serviciilor noastre religioase aşa cum lumea face reclamă la pasta de dinţi şi la maşinile uzate. Un lucru şi mai dezgustător decât citirea acestor reviste, este vizitarea holului expoziţiei la o convenţie creştină oarecare: să vezi oamenii şi mărfurile în culori vii şi să urmăreşti cum se concurează!

Unde am greşit? Din nou este o problemă de inte­gritate; am înlocuit purtarea roadelor pentru slava lui Dumnezeu cu „obţinerea de rezultate”. Aproape ori­cine poate fabrica rezultate, dar fructele trebuie să apară din viaţă. „Fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Noi am înlocuit un întreg cu o fracţiune când am separat slujirea de Sursa de putere – Atotputernicul Dumnezeu. În felul acesta, oamenii puteau uşor să aibă succes pe ogorul Evangheliei, atât timp cât aveau talent şi puteau să atragă mulţimile. Nu era important să fie sfinţi. Era important să aibă o bună publicitate.

Robert Murray McCheyne în mod spiritual a spus: „Dumnezeu nu binecuvântează aşa de mult un mare talent cât binecuvântează o mare asemănare cu Isus Cristos”. Era de dorit să fi cunoscut acest lucru mai de mult; acum, că-l ştiu, trebuie să-i acord o şi mai mare atenţie.

O schimbare subtilă a avut loc; multe biserici au încetat să mai fie adunări unde oamenii să se închine lui Dumnezeu şi au devenit un public care se adună pentru a urmări alţi oameni. Credincioşii, care erau participanţi la un serviciu sfânt, au devenit spectatori la o performanţă religioasă. „Sanctuarele” dedicate închinării la Dumne­zeu, au devenit „auditorii” unde caprele râd şi oile lânce­zesc. Am început să adorăm ceea ce A. W. Tozer numea „reprezentaţia Marelui Dumnezeu”.

Desigur acest concept accentuează slăbiciunea pe care noi am creat-o: cultul personalităţii, pofta de statistici şi comercializarea credinţei. Cu apariţia televiziunii, pre­zentatorii religioşi au găsit ambianţa potrivită pentru răspândirea evangheliei lor, aceea de a te simţi bine. Aceasta nu sugerează că toţi cei care folosesc televiziunea pentru slujire ar fi frauduloşi sau rataţi. Câţiva dintre cei mai buni prieteni ai mei lucrează la emisiunile religioase, dar nu pot să spun că oricine lucrează în acest mediu, a evitat „reprezentaţia Marelui Dumnezeu”. Voi explica de ce fac această afirmaţie, într-un capitol viitor.

Sunt convins că orice lucrare pe care o Biserică se presupune că trebuie să o facă în această lume, este un produs derivat din închinarea spirituală şi aceasta include evanghelizarea, misiunea, dărnicia, actele de binefacere, educaţia, sfinţenia personală, slujirea. În primul rând Dumnezeu ne cheamă la închinăciune şi apoi ne trimite să mărturisim şi să lucrăm. Dumnezeu vrea ca pe primul loc să fie închinăciunea, pentru că numai atunci puterea Sa ne va da energia necesară să aducem slavă Numelui Său. Închinăciunea Îl pune pe Dumnezeu acolo unde merită să fie şi îl aşează pe om unde trebuie să fie. Dar în închinăciunea de felul „reprezentaţiei Marelui Dumne­zeu”, omul primeşte gloria şi Dumnezeu este pierdut pe parcurs.

Dacă această analiză este corectă, este evident că Biserica şi-a pierdut de multă vreme integritatea sa. Am trăit din surogate şi nu am ştiut, sau probabil n-am vrut să admitem. Am separat slujirea de închinăciune, mărturia de caracter şi datoria de doctrină; am făcut toate acestea pentru a fi populari, şi am obţinut rezultate, în loc să purtăm roade pentru slava lui Dumnezeu. Scandalurile din mass-media cu siguranţă au cauzat probleme, dar şi mai mult ele au descoperit problemele, probleme care de mulţi ani s-au răspândit în Biserică, asemenea unei infecţii mortale. Acum infecţia poate fi văzută de oricine.

Cu mult timp înainte de a izbucni scandalurile, alte simptome ne spuneau că ceva nu este în ordine în trupul Bisericii. Să luăm un singur caz: Biserica era prea populară şi începuse să depindă mai mult de influenţa politică decât de predicare şi rugăciune. De mult timp nu mai confruntam lumea aşa cum l-a confruntat Moise pe faraon sau Ioan Botezătorul pe Irod. Am încetat să mai fim ambasadori şi am devenit diplomaţi, ca apoi să pă­lăvrăgim că am fost acceptaţi de oameni faimoşi.

Creşterea bugetului şi a mulţimii din Biserică au avut o influenţă redusă asupra societăţii (luate în ansamblu sau pe segmente), precum şi în familiile creştine. Rata divorţurilor a crescut şi chiar a invadat Biserica şi lucra­rea. Personalităţi creştine populare au putut fi implicate în afaceri extramaritale; fără să dea dovadă de pocăinţă, încă au adepţi care aplaudă isprăvile lor şi le cumpără cărţile şi înregistrările. Cu toate impresionantele noastre statistici, abia am făcut un pas de copil spre a ajuta socie­tatea în ce priveşte abuzul de droguri, criminalitate, pro­bleme familiale şi imoralitate sexuală. Frica de SIDA probabil schimbă mai mult felul de viaţă al unora, decât temerea de Dumnezeu.

Acest capitol este foarte negativ, aşa că lăsaţi-mă să cumpănesc lucrurile, făcând clar că totuşi nu consider perioada de după cel de al doilea război mondial, una de totală înfrângere şi de faliment pentru Biserică. Din contră, a fost un timp de extindere şi stimulare şi Îi mulţu­mesc lui Dumnezeu că mi-a permis să trăiesc şi să-I slu­jesc în timpul acestor ani plini de evenimente. Ce tablou încântător vor prezenta viitorii istorici, când vor pune la sfârşit toate piesele împreună şi vor spune ce s-a întâmplat cu adevărat!

Dar s-au întâmplat atât de multe lucruri, încât n-am observat cum au evoluat problemele, şi acum plătim această nebăgare de seamă. Ca răspuns la atâtea idei noi, multe organizaţii şi lucrări au crescut atât de repede că n-am avut timp să le examinăm cu atenţie. Ori de câte ori Duhul Sfânt seamănă seminţele adevărate, duşmanul le plantează pe cele false, neghina, şi abia târziu observăm diferenţa. Nici nu sugerez că toţi câţi am slujit în această perioadă ar trebui să fim blamaţi pentru scandalurile care i-a produs ruşine Bisericii. Totuşi simt că mulţi dintre noi am ajutat probabil la crearea atmosferei care a permis ca aceste fapte să aibă loc. Poate că am făcut-o din neştiinţă, fiindcă n-am ştiut mai bine, sau dacă am ştiut, nu ne-am îngrijorat că ceva se clatină. Era mult mai uşor să urmezi oamenii care credeau în „noua filozofie” a slujirii, oameni care ne conduceau din victorie în victorie. Este adevărat, din timp în timp, puteam auzi voci care ne avertizau de nesăbuinţa noastră; dar cine ia aminte la sirenă când nu miroase fumul? Înţelepciune venită prea târziu!

Dar acum, fiindcă ştim, ar trebui să recunoaştem cinstit şi să-I cerem lui Dumnezeu să ne ierte.

„Ultima poruncă a Domnului nostru către Biserică nu este „marea însărcinare”, a spus Vance Havner. „Marea însărcinare este într-adevăr programul nostru la vremea sfârşitului, dar ultimul cuvânt al Domnului către Biserică este: “Pocăieşte-te””.

Ar trebui să roşim.

Ar trebui să ne pocăim.

Probabil că rugăciunea lui Ezra ne va ajuta să începem: „Dumnezeule, sunt uluit, şi mi-e ruşine, Dumne­zeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri” (Ezra 9:6).

CAPITOLUL 5

RESPONSABILITATEA

„Nu este nimic atrăgător în Evanghelie pentru omul firesc; singurul om care găseşte Evanghelia atrăgătoare este omul care este convins de păcat” (*)

Oswald Chambers

(*) Din The Best From All His Books de Oswald Chambers comp. Harry Verploegh (Nashville: Oliver-Nelson, 1987), p. 141.

Toţi cei implicaţi în publicistică au ceva de comentat cu privire la predicatori şi bani, la predicatori şi morală, dar nu spun multe despre adevărata problemă: predicatorii şi mesajul. Singura persoană pe care am auzit-o menţio­nând această problemă teologică, a fost Chuck Colson într-un cuvânt pe care l-a adresat la Congresul Editorilor de Cărţi Creştine din anul 1987. A mai făcut o declaraţie asemănătoare şi în cartea sa Împărăţii în conflict. Iată ce a scris el: „Efectul predicaţii unei teologii false poate fi dezastruos. Mulţi atribuie căderea lui Jim şi Tammy Bakker lăcomiei, indiscreţiilor sexuale sau corupţiei puterii. Desigur, aceştia au fost factori serioşi, care au contribuit la cădere. Dar cauza căderii lor este faptul că de ani de zile, soţii Bakker au predicat o evanghelie falsă a bunăstării materiale. În mod tragic s-au autoînşelat ajungând să creadă ei înşişi propriul lor mesaj fals”.

În timp ce Chuck vorbea în seara aceea, am deschis Biblia la 1 Tesaloniceni 2:3-5 şi am citit: „Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu”.

Slujitorii Domnului sunt administratori, desemnaţi în mod divin, cărora li s-a încredinţat Evanghelia”. Această numire este un mare privilegiu, dar şi o deosebită respon­sabilitate. „Încolo ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios…” (1 Corinteni 4:2). Această credincioşie implică cel puţin trei elemente, care trebuie să fie corecte: mesajul („căci propovăduirea noastră nu se întemeiază pe rătăcire”), motivul („sau pe necurăţie”) şi metoda („nici pe viclenie”). Să analizăm aceste elemente şi să vedem care este le­gătura lor cu criza integrităţii.

Mesajul trebuie să fie corect, şi acest mesaj este Evanghelia lui Isus Cristos, Evanghelia harului lui Dum­nezeu. Există doar o singură Evanghelie, şi ea este axată pe moartea, înmormântarea şi învierea Domnului Isus Cristos. Evanghelia (Vestea Bună) este „că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, …a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15:3-4). Păcătoşii care se pocăiesc şi cred în Isus Cristos sunt iertaţi şi primesc de la Dumnezeu darul vieţii veşnice (1 Ioan 5:10-13).

Dumnezeu este atât de gelos cu privire la acest me­saj, încât spune: „Să fie anatema oricine propovăduieşte altă Evanghelie” (Galateni 1:6-9). Toţi cei ce schimbă acest mesaj adăugând ceva la el, scoţând ceva din el, sau modificându-l, sunt învăţători falşi, care sunt necredincioşi faţă de Dumnezeu şi în pericol de a fi ju­decaţi de El. Mesajul lor este „rătăcire”. Moderna „evan­ghelie a succesului” se potriveşte perfect unei societăţi ca a noastră, care se închină la sănătate, bogăţie şi feri­cire. Cei care propovăduiesc această evanghelie, scormo­nesc ici şi colo în Vechiul Testament ca să scoată la ivea­lă textele lor justificative şi, în mod intenţionat, resping „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20:27). Evanghelia succesului este un mesaj ieftin pentru oamenii care caută o reparaţie rapidă a vieţii lor, dar nu o schimbare perma­nentă a caracterului lor. A. W. Tozer spunea, pe bună dreptate: „Se pare că prea mulţi creştini doresc să se bucure de emoţia sentimentului de a se simţi drepţi, dar nu doresc să sufere consecinţele de a fi drepţi”.

De ce este Dumnezeu atât de preocupat ca noi să predicăm adevăratul mesaj? Fiindcă Dumnezeu pretinde integritate, şi o evanghelie falsă distruge integritatea. Să începem prin a arăta că mesajul Evangheliei este în mod vital legat de însăşi natura lui Dumnezeu. Domnul Isus nu salvează pur şi simplu, El este Salvatorul. Când schimbăm mesajul lui Dumnezeu, schimbăm şi Dum­nezeul mesajului. Dumnezeul predicatorilor „succesului” nu este Dumnezeul Bibliei şi nici al Bisericii istorice. Este un dumnezeu fabricat, un idol. A. W. Tozer ne reaminteşte: „Esenţa idolatriei este reprezentarea gândurilor despre Dumnezeu, gânduri care nu sunt vrednice de El”. Populara „evanghelie a succesului” încearcă să ne facă să credem că cea mai mare preocupare a lui Dumnezeu este să ne facă fericiţi, nu să ne facă sfinţi, şi că El este preocupat mai mult de fizic şi materie, decât de moral şi spiritual. „Dumnezeul succesului” este un comi­sionar ceresc, a cărui singură responsabilitate este să răspundă la orice chemare a noastră şi să se asigure că noi ne bucurăm de viaţă.

Când îi ascult pe aceşti predicatori, îmi vin în minte câteva întrebări: „Unde este, în teologia lor, Dumnezeul lui Avraam căruia i s-a cerut să-şi sacrifice singurul lui fiu? Unde este Dumnezeul lui Isaac, care a acceptat de bună voie să se pună el însuşi pe altar? Unde este Dumnezeul lui Iacov, ai cărui fii i-au produs durere şi ruşine? Unde este Dumnezeul lui Moise, care n-a intrat în ţara promisă fiindcă nu I-a acordat lui Dumnezeu slava cuvenită? Unde este Dumnezeul apostolilor, care erau arestaţi, bătuţi, şi în final omorâţi, fiindcă nu puteau să nu vorbească despre Isus? Unde este Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Care a suferit ca nimeni altul “pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit?” (Isaia 53:4). Nu-L găsesc pe acest Dumnezeu în predicile lor. De ce? Din cauză că nu se potriveşte mesajului lor. Ei au o Evanghelie fără integritate, total diferită de Dumnezeul pe care ei susţin că Îl reprezintă. O Evanghelie parţială nu mai este Evanghelie, pentru că nu poate fi o veste bună când Dumnezeu este lăsat afară.

Ultimul meu „şef”, Theodore H. Epp, a participat la un congres, la care era programat să vorbească unul dintre predicatorii populari. Fratele Epp dorea să-l asculte personal pe acest om renumit, aşa că s-a dus la adunare cu Biblia în mână. Imaginaţi-vă surpriza sa când l-a auzit pe vorbitor spunând (aici parafrazez): „Observaţi că n-am Biblia. Am încetat să mai folosesc Biblia la amvon. Oamenii nu vor predici; ei vor să audă ce înseamnă Dumnezeu pentru noi, în propriile noastre vieţi”.

Fratele Epp a fost atât de îndurerat, încât a părăsit sala, a mers în camera lui, a căzut în genunchi şi I-a cerut iertare lui Dumnezeu pentru că a participat la acea întâlnire şi chiar la acel congres. Şi-a împachetat lucrurile, a anunţat la recepţie şi a plecat acasă.

„Sarcina noastră nu este să le dăm oamenilor ce vor”, obişnuia el să spună. „Sarcina noastră este să le dăm ceea ce le este necesar şi să încercăm să-i facem să dorească aceasta”. Pentru el, lucrul cel mai important era să vorbească despre „cuvântul adevărului”.

Evanghelia succesului nu numai că prezintă o imagine deformată a lui Dumnezeu, dar perverteşte doctrina biblică despre Persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos. Dumnezeu are tot dreptul să judece pe cei care predică o evanghelie falsă, fiindcă mesajul Evangheliei L-a cos­tat enorm. Preţul plătit a fost însăşi viaţa Fiului Său. Dom­nul Isus Şi-a vărsat sângele pentru ca să satisfacă legea sfântă a lui Dumnezeu, aşa ca păcătoşii pierduţi să poată fi iertaţi şi împăcaţi cu Dumnezeu. Domnul Isus n-a murit ca să ne facă sănătoşi, bogaţi şi fericiţi; El a murit ca să ne facă sfinţi. Să transformi Calvarul într-o carte de credit sfinţită, care să ne dea ocazia să risipim în plăceri, înseamnă să ieftineşti cel mai costisitor lucru pe care L-a făcut Dumnezeu vreodată.

Am menţionat că ultimul ţel al lui Dumnezeu în isto­rie, este de „a-Şj uni iarăşi într-unul, în Cristos, toate lucrurile” (Efeseni 1:10). Atunci şi numai atunci, tru­purile noastre vor fi deplin transformate şi eliberate de poverile acestei vieţi. Ţelul lui Dumnezeu cu privire la fiecare dintre noi, în mod personal, este ca „noi să fim asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8:29). El do­reşte să fim făcuţi asemenea Domnului Isus şi începe acest proces imediat ce ne-am născut în familia Sa. Pe măsură ce creştem în viaţa creştină, „…suntem schim­baţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

Dar predicatorii succesului nu văd în asemănarea cu Cristos scopul vieţii creştine. Desigur trebuie să-i stingherească atunci când sunt puşi faţă în faţă cu faptul că, potrivit mesajului lor, Domnul Isus n-a fost un succes. El n-a fost bogat şi Şi-a petrecut viaţa identificându-Se cu săracii şi cu proscrişii. El a fost un „Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa” (Isaia 53:3), nu o celebritate care să se bucure de o viaţă extravagantă. Poate greşesc, dar cred că dacă Domnul Isus ar fi astăzi pe pământ, ar con­damna stilul de viaţă extravagant şi împopoţonat al aces­tor pastori ai succesului şi ai adepţilor lor. În viaţa şi lu­crarea Sa, în învăţăturile Sale şi în special în moartea Sa, Isus Cristos a respins evanghelia succesului.

Predicatorii succesului ne dau o imagine deformată a lui Dumnezeu, a Mântuitorului, a vieţii creştine şi de asemenea a Bisericii. După ei, Biserica lui Isus Cristos este o adunare de oameni fericiţi, care se bucură de viaţă. Conform Bibliei mele, Biserica este o adunare de oameni răniţi, care urmăresc sfinţirea înaintea lui Dumnezeu şi caută să fie de ajutor unei lumi aflate în nevoi. Da, trebuie să fie sărbătoare şi bucurie când Biserica se strânge la închinăciune, dar de asemenea se cer a fi împărtăşite poverile şi spălate rănile, trebuie să fie vindecate inimile zdrobite. Conform evangheliei succesului însă, creştinii n-ar trebui să aibă deloc răni.

Biserica este o familie care se adună împreună pentru încurajare, hrană spirituală şi disciplină. Este o armată care se adună pentru a fi echipată de luptă şi care să asculte ordinele de înaintare ale lui Dumnezeu. Este o turmă care caută protecţia lui Dumnezeu într-o lume periculoasă, o mireasă care îşi exprimă devotamentul faţă de Mirele ceresc, un grup de sclavi care caută să îndeplinească voia Stăpânului lor. Ne strângem nu ca să scăpăm de viaţă, ci pentru a fi echipaţi şi încurajaţi să mergem înapoi în viaţă, cu sarcinile şi bătăliile ei. Da, avem bucuriile noastre, dar nu acestea sunt scopul prin­cipal. Scopurile noastre sunt sfinţirea şi ajutorarea; fericirea este doar un rezultat adiţional.

Când Biserica predică un mesaj greşit, sfâşie lucrurile şi slujirea îşi pierde integritatea. Nu putem despărţi mesajul nostru de esenţa lui Dumnezeu, de ceea ce a făcut El la Calvar, de ceea ce face El astăzi şi de ceea ce va face El în viitor. Dar tocmai aceasta au făcut vânzătorii de suc­ces. Odată ce îţi fabrici propria ta Evanghelie, nu mai este mult până începi să o practici şi atunci îţi pierzi integritatea.

Amintiţi-vă de procesul descris în 1 Ioan 1:5-10. Mai întâi, îi minţi pe alţii şi încetezi practicarea adevărului (v. 6); apoi începi să te minţi pe tine însuţi şi pierzi adevărul (v. 8). În sfârşit, începi să-L minţi pe Dumnezeu şi Îl faci pe El mincinos, iar drept rezultat pierzi Cuvântul Său (v. 10). Apostolul Ioan a arătat clar că lucrarea implică integritate şi că nu trebuie să separi mesagerul de mesaj. Când le separi, atât mesagerul cât şi mesajul îşi pierd integritatea.

Nu este suficient să predicăm mesajul cel adevărat; trebuie şi să-l predicăm din motive curate, pentru că propovăduirea noastră nu se întemeiază pe… necurăţie” (1 Tesaloniceni 2:3). New International Version (noua versiune internaţională a Bibliei) traduce: „din motive necurate”. Pavel n-a căutat să le placă oamenilor, aşa ca să poată deveni un predicator popular, nici n-a exploatat oamenii ca să devină un predicator bogat. Motivul de bază al lucrării sale a fost să placă lui Dumnezeu, şi acest motiv l-a împins înainte. El ştia că Dumnezeu îi încearcă încontinuu inima ca să vadă dacă motivele sale sunt curate.

În Walden, Henry David Thoreau a scris: „Nu este nici un miros atât de greu ca acela care emană dintr-o bunătate stricată”. Şi puţine lucruri strică bunătatea noastră atât de mult ca lăcomia, dorinţa de a fi populari şi sim­ţământul fermecător pe care-l trăim când ne exercităm puterea asupra oamenilor, a celor ce ne acordă admiraţia lor idolatră. Când motivele sunt necurate, lucrarea este necurată şi consecinţele sunt tragice, pentru noi, pentru cei ce ne urmează şi pentru întreaga Biserică.

Probabil că este imposibil pentru oricine în această lume să lucreze absolut din motive pure, dar prin harul lui Dumnezeu putem încerca. Când constatăm că rezistăm la critică şi cultivăm lauda, ştim că ceva este greşit. Când începem să credem cu adevărat toate cuvintele bune pe care le spun oamenii despre noi, suntem în pericol. Dacă inimile noastre stau drept înaintea lui Dumnezeu, lauda ar trebui să ne umilească, nu să ne flateze.

În ultimii ani, Biserica a avut prea multe celebrităţi şi prea puţini slujitori, prea mulţi oameni cu multe medalii, dar fără cicatrice. Dacă te uiţi la viaţa lor şi asculţi mesa­jele lor, nu vei şti niciodată că Evanghelia este despre un evreu umil, sărac, respins şi crucificat; nici nu vei bănui că El a spus: „Ferice de voi care sunteţi săraci pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră” (Luca 6:20), sau: „…vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea” (Luca 6:24). O celebritate reli­gioasă îşi fabrică mesajul care îi va mări popularitatea şi probabil îi va înmulţi venitul. Un slujitor adevărat este preocupat de integritate, atât de integritatea sa personală cât şi de integritatea mesajului.

Într-un capitol viitor voi avea mai multe de spus de­spre pericolul banilor şi al puterii pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Să vedem acum, a treia preocupare a lui Pavel: metodele trebuie să fie corecte.

Nu este loc pentru „viclenie” în slujirea Evangheliei. Înşelăciunea nu-şi are locul în propovăduirea Evangheliei. Frauda şi credinţa nu merg împreună. Am auzit creştini sinceri spunând: „Nu-mi pasă care sunt metodele voastre atâta timp cât mesajul este curat!” Ei ar trebui să ia în con­siderare faptul fundamental că mesajul ajută la determi­narea metodei. Unele metode în slujirea Evangheliei nu sunt demne de Evanghelie. Cuvântul grecesc viclean, tra­dus, înseamnă momeală de prins. În toată activitatea lui cu oamenii, Pavel a fost deschis şi cinstit. El nu a încercat să-i prindă cu o momeală aşa ca să-i agaţe de Evanghelie. Un prieten de-al meu făcea parte din comitetul de conducere al unei Biserici păstorite de un pastor popular şi de succes. L-am întrebat de ce pastorul său nu predică niciodată despre păcat, pocăinţă sau judecată.

„Pentru că ştie că cei mai mulţi oameni n-ar asculta astfel de predici”, a răspuns prietenul meu. „El îi “momeşte” cu predicile sale despre prosperitate şi apoi membrii comitetului lucrează în spatele scenei să fie siguri că oamenii înţeleg Evanghelia”.

Nu găsesc acest fel de slujire nicăieri în activitatea Domnului Isus, a ucenicilor Săi, a Bisericii primare. Domnul Isus folosea uneori imagini interesante ca să atragă atenţia oamenilor, dar întotdeauna i-a confruntat cu păcatele lor. A câştigat atenţia femeii de la fântână dis­cutând despre „apa vie”, dar a pus-o faţă în faţă cu păca­tele ei. „Du-te şi cheamă pe bărbatul tău să vină aici” (Ioan 4:16). Domnul Isus era departe de a fi un pastor al succesului. De fapt unele din mesajele Sale au fost aşa de acuzatoare, încât ascultătorii Săi au vrut să-L omoare. Predici care măgulesc păcătoşii nu vor avea niciodată ca rezultat mântuirea lor. Am auzit odată un evanghelist care îi felicita pe oamenii ce veneau în faţa amvonului spre a discuta cu consilierii pregătiţi să dea îndrumări; în timp ce el îi felicita, de fapt contrazicea chiar Evanghelia pe care o predicase. Predicarea adevărată a Evangheliei Îl slăveşte pe Dumnezeu şi îl condamnă pe păcătosul pierdut; nu încurajează mândria păcătosului. Mai presus de orice, eul păcătos al omului trebuie să fie zdrobit îna­intea sfinţeniei lui Dumnezeu; şi mesajul Evangheliei tocmai aceasta învaţă. Înainte ca să credem vestea bună despre Domnul Isus, trebuie să acceptăm vestea rea de­spre noi înşine.

Măgulirea a fost denumită ca „manipulare, nu co­municare”. Când începem să manipulăm oamenii în loc să-i slujim, încetăm să mai fim ispravnicii credincioşi ai Evangheliei şi le răpim oamenilor ocazia de a lua decizii responsabile pentru Isus Cristos. Domnul Isus şi apostolul Pavel au convins oamenii; ei nu i-au sedus, nu i-au con­strâns, nu i-au exploatat. Evanghelia neagă capacitatea păcătosului de a se salva el însuşi, dar nu îi ia respon­sabilitatea de a asculta poruncile lui Dumnezeu.

Măgulirea este numai un mijloc pe care acei pastori îl folosesc ca momeală în undiţa cu care prind peştii imprudenţi. Un alt şiretlic este să oferi răspunsuri simple la întrebări foarte complexe. Predicatorul care strigă: „Isus este răspunsul!” face, fără îndoială, o declaraţie adevărată. Dar el procedează la fel ca doctorul care le spune pacien­ţilor din sala de aşteptare: „Operaţia este răspunsul”. Este pură demagogie, chiar dacă este susţinută cu un verset biblic.

Cineva, cred că Mark Twain, a spus că minciuna aleargă în jurul pământului în timp ce adevărul abia îşi trage cizmele. Şi avea dreptate. Natura umană căzută doreşte să creadă minciuni, în special „minciuni religioase”, care fac drum uşor demagogului. James Fenimore Cooper a definit demagogul ca „unul care îşi vede de propriile sale interese în timp ce afectează un devota­ment mare faţă de interesele oamenilor”. Dintre toţi demagogii, cei religioşi sunt cei mai vrednici de dispreţ. Ei ştiu cum să pună momeala în undiţă.

Abia intrasem cu soţia mea într-un hotel unde aveam rezervată camera, în Orlando, Florida, când o tânără prietenoasă s-a apropiat de noi şi ne-a oferit un transport gratis la Disney Park. „Radarul” meu a intrat imediat în funcţiune şi am întrebat-o: „Ce trebuie să facem în schimb pentru această favoare?” Atunci adevărul a ieşit la iveală: tot ce aveam de făcut era să acordăm câteva ore din vacanţa noastră ca să vizionăm un film şi să vizităm un teren unde urma să se construiască un nou cartier de locuinţe. Aceşti beneficiari de pe urma construcţiilor ştiau cum să pună momeala în undiţă, dar cel puţin erau cinstiţi. Aceasta este mai mult decât pot spune despre unii predicatori.

Din nefericire, mulţi creştini, puşi faţă în faţă cu o lu­crare, nu ştiu să gândească teologic şi să pună întrebări exacte. Le lipseşte discernământul spiritual, iar pe de altă parte n-au încredere în cei care au acest discernământ. Pastorul credincios care îşi avertizează turma cu privire la un predicator de succes, mai mult ca sigur că va auzi comentarii de genul: „Oh, eşti gelos pe succesul lui! Ţi-e teamă că vom începe să-i trimitem bani!”

Când eram în primele săptămâni, în calitate de pastor senior la Biserica Moody din Chicago, am fost surprins când unul din vechii membri m-a întrebat: „Când îl veţi invita pe…….. să vorbească aici?” şi mi-a spus numele unui cunoscut vorbitor la televiziune a cărui teologie şi etică le consider deplorabile.

„Niciodată”, am răspuns. „Nu vreau ca oamenii să creadă că această Biserică este de acord cu mesajul sau cu stilul lui de viaţă”.

“Dar el va atrage o mare mulţime”.

“Noi nu suntem aici să atragem o mare mulţime”, am spus. “Noi suntem aici ca să construim o Biserică. El nu ne poate ajuta”.

Nu l-am mai văzut prea des pe acel membru în anii care au urmat. Ce tragic că i-a lipsit capacitatea de a de­tecta frauda religioasă când a întâlnit-o, chiar dacă în viaţa sa a avut parte să asculte pe unii dintre cei mai buni predicatori şi învăţători ai Bibliei. Şi nici nu a vrut să accepte evaluarea pastorului său. Din fericire, a fost o excepţie.

Ceea ce credem, determină felul de a ne comporta, şi amândouă determină ce vom deveni. Dacă credem adevărul, adevărul ne va sfinţi (Ioan 17:17) şi ne va face liberi (Ioan 8:31-32). Dacă credem minciuni, treptat vom deveni o minciună, deoarece ne pierdem integritatea şi începem să practicăm duplicitatea. Este un principiu fundamental că vom deveni asemenea dumnezeului căruia ne închinăm. Dacă este un dumnezeu fals, vom deveni falşi. „Ca ei (idolii falşi) sunt toţi cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei” (Psalmul 115:8).

„Copilaşilor, păziţi-vă de idoli” (1 Ioan 5:21).

CAPITOLUL 6

REPROŞURILE

Predica îi este indispensabilă creştinismului. Fără predică, o parte necesară a autenticităţii lui este pierdută. Deoarece creştinismul este, în chiar esenţa lui, o religie a Cuvântului lui Dumnezeu” (*)

John R. W. Stott

(*) Din Between Two Worlds de John R. W. Stott (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), p. 15.

Concluzia mea este că aceşti predicatori falşi au creat creştini falşi, predicând un mesaj fals, determinaţi de motive false. Cam atât despre diagnostic; să vedem acum remediul. Ce fel de predicatori ne trebuie astăzi în Biserică? Şi ce fel de conducători?

Să începem cu predicatorii. Biserica astăzi are nevoie de predicatori ca Ieremia şi ca Ioan Botezătorul.

Este interesant cât de mult se aseamănă aceşti doi oameni şi cât de mult putem învăţa de la ei. Amândoi au fost născuţi pentru a fi preoţi, dar au fost chemaţi să fie profeţi. Dacă ar trebui să aleg, aş prefera să fiu preot decât profet. În definitiv, slujba unui preot evreu era o rutină. Tot ce avea acesta de făcut, era să studieze cărţile lui Moise şi să urmărească regulile şi datele poruncite de Dumnezeu. Erau puţine surprize la altar şi rareori se întâmpla să ai necazuri cu oamenii. Pur şi simplu preotul îşi făcea slujba care îi era repartizată şi se întorcea la cărţile sale.

Nu tot aşa era cu profetul. De la o zi la alta profetul nu ştia niciodată care va fi misiunea sa. Nu numai că trebuia să înţeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuia să înţeleagă oamenii şi timpul în care trăia; trebuia să ştie cum să aplice Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu, la timpul lui schimbător. Preotul putea să-şi facă slujba fără să ţină seama de evenimentele zilei, dar profetul nu. El trebuia să ştie ce se întâmplă. Preotul era în siguranţă; profetul era vulnerabil. Preotul putea să-şi ţină gura în­chisă, profetul trebuia să spună mesajul lui Dumnezeu, fie că oamenii doreau sau nu să asculte.

Îţi trebuia curaj ca să fii profet. Atât Ieremia cât şi Ioan Botezătorul au confruntat oameni puternici şi mul­ţimi vrăjmaşe în timp ce vesteau adevărul lui Dumnezeu; amândoi au fost ucişi fiindcă au fost credincioşi acelui adevăr. Din punct de vedere uman, amândoi au falimentat.

Slujba preoţească nu era în principal o slujbă a Cu­vântului, chiar dacă preoţii trebuiau să înveţe pe popor legile lui Dumnezeu. Preoţii dirijau o slujbă „prescrisă”. Tot ce aveau de făcut era să urmărească regulile scrise în cărţile lor şi să fie atenţi ca ceremonia să nu devină ritual. Vai, deseori tocmai aceasta se întâmpla!

Preoţii Vechiului Testament aveau de-a face cu exteriorul religiei lor, sacrificiile şi spălatul, dietele şi zilele speciale. Profeţii aveau de-a face cu interiorul. Ei trebuiau să încerce să schimbe inimile omeneşti păcătoase; şi aceasta nu era uşor de realizat. Era multă religie populară în zilele lui Ieremia şi ale lui Ioan Botezătorul, dar ea nu ajungea la inimile oamenilor.

Un profet trebuia să fie radical şi să ajungă la rădă­cina fiecărei probleme. (Cuvântul radical vine din latines­cul radix, care înseamnă „rădăcină”). De aceea Ioan Bote­zătorul a strigat: „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor” (Matei 3:10); şi de aceea Ieremia a denunţat profeţii falşi, care aplicau alifie când, de fapt, ar fi trebuit să opereze (Ieremia 6:13-14). Dacă Ieremia şi Ioan ar fi venit ca preoţi şi nu ca profeţi, conducătorii poate că i-ar fi acceptat; dar fiindcă lucrarea lor era profetică, con­ducătorii li s-au împotrivit şi, în cele din urmă, i-au eliminat.

Sarcina principală a preotului era să păstreze trecutul şi să apere starea prezentă. Sarcina profetului era să interpreteze prezentul în lumina trecutului şi apoi să dea o orientare care să ajute la garantarea viitorului. Ioan şi Ieremia au sfidat starea de lucruri existentă pe vremea lor şi au îndrăznit să anunţe că Dumnezeu era gata să clatine şi să schimbe lucrurile. Oamenii care doresc o religie confortabilă nu răspund bucuroşi unui astfel de mesaj.

Fiindcă Ieremia era un profet al inimii, el a privit dincolo de exteriorul religiei evreieşti şi a văzut mai adânc adevărurile spirituale care erau implicate. Evreii îşi venerau Templul dar curând acesta avea să fie distrus (Ieremia 7:4-11). Dumnezeu va construi într-o zi un templu care nu va mai putea fi distrus. Ei slăveau Legea şi legământul, dar Dumnezeu va face un legământ nou, care va fi scris pe inimi şi nu pe pietre (Ieremia 31:31-34). De fapt, va veni ziua când preţiosul chivot al legământului va fi dus departe şi nu i se va simţi lipsa (Ieremia 3:16-17), fiindcă Dumnezeu va locui în poporul Său într-un fel nou şi viu. Chiar circumcizia (Ieremia 4:4) şi jertfele (Ieremia 7:21) vor fi înlocuite cu ceva mult mai minunat, spiritual şi veşnic.

Desigur, toate aceste lucruri erau binecuvântări pentru naţiune; dar ele luau locul credinţei în Dumnezeu. Ieremia vedea ceea ce falşii profeţi refuzau să vadă, că bine­cuvântările lor deveneau blesteme şi îi duceau spre robie: „Voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slu­jesc la nimic” (Ieremia 7:8).

Dacă vrei să afli ce greu este pentru unii oameni să renunţe la mobila credinţei lor şi să facă loc la ceva nou, doar implică-te într-un program de construcţie sau în­cearcă să muţi o clasă de studiu biblic pentru adulţi în altă cameră.

În primii ani ai pastoralului, Dumnezeu ne-a condus la demolarea clădirii bisericii şi la construirea unui nou edificiu. Fiind tânăr şi zelos, am crezut că oamenii se vor bucura; dar nu s-au bucurat toţi. Faptul că vechea clădire era construită din tablă ondulată (Doamne, Te rugăm, să nu plouă!), făcea ca ea să fie total inadecvată şi e foarte curios că autorităţile în materie de construcţie n-au influ­enţat acea minoritate. Până în ziua când a sosit echipa de demolare, i-am auzit rugându-se: „Îţi mulţumim, Doam­ne, pentru bisericuţa noastră!”

Când privesc înapoi, îmi dau seama că multe momente preţioase erau legate de micuţa clădire: căsătorii, înmormântări, oameni care s-au predat, etc., dar eu doream ca această minoritate să privească înainte, nu înapoi. Această experienţă mi-a dat prima idee despre diferenţa dintre a fi preot şi a fi profet.

Acum câţiva ani, în timp ce citeam profeţiile lui Iere­mia, am făcut o listă cu unele imagini folosite de el, care m-au ajutat să înţeleg mai bine felul de slujire de care ar avea nevoie Biserica, slujire pe care nu întotdeauna o doreşte.

Un distrugător, un constructor, un plantator

„Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împă­raţi ca să smulgi, şi să tai, să dărâmi şi să nimi­ceşti, să zideşti şi să sădeşti” (1:10).

O cetate, un stâlp, un zid

„Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier şi un zid de aramă” (1:18).

Un păzitor şi o cetăţuie

„Te pusesem de pază peste poporul Meu, ca o cetăţuie, ca să le cunoşti şi să le cercetezi calea” (6:27).

Un doctor

„Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza. Nu este nici un leac alinător, în Galaad? Nu este nici un doctor acolo? Pentru ce nu se face vindecarea fiicei poporului meu?” (8:21-22).

O jertfă

“Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie…” (11:19).

Un alergător

„Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu nişte cai?” (12:5).

Un păstor

„Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în as­cuns, pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie” (13:17).

Om de ceartă

„Vai de mine, mamă, că m-ai născut pe mine, un om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara” (15:10).

Ultima imagine îmi dă de gândit: un om de ceartă. Cine vrea să fie certăreţ? După ce am devenit pastor senior la Biserica Moody, am descoperit că amvoanele marcante transformă predicatorii în ţinte. În toată slujirea mea, am fost obişnuit să am o presă bună şi să colaborez bine cu fraţii, dar atunci lucrurile s-au schimbat.

Îmi aduc aminte că am citit într-o revistă religioasă un articol despre mine şi despre lucrarea mea şi mă aud spunând cu voce tare: “De unde au scos aceasta? Nimic nu este adevărat!”

I-am telefonat unui prieten care ştia câte ceva despre luptele dintre fraţi şi el mi-a spus: „Nu te îngrijora! Dumnezeu a interzis ca ei să-ţi aprobe lucrarea. Aş fi fost în­grijorat dacă ei ar fi aprobat-o. Toate acestea sunt noi pentru tine, dar cu timpul vei înţelege. În câţiva ani vei fi unde sunt eu, şi nu te va răni aşa de mult. Vor împuşca prin găuri vechi”.

A fost o lecţie dură: dacă eşti credincios în slujba ta, nici chiar unor colegi predicatori poate nu le va plăcea. Dar prietenul meu a avut dreptate: ei ţintesc acum prin „găuri vechi” şi eu abia dacă observ. Ioan Botezătorul putea să spună tare: „Amin!” la fie­care din aceste imagini, dar mă întreb dacă şi eu pot? Mă întreb câţi predicatori ai Cuvântului pot în mod cinstit să spună că ei au o astfel de slujire? Dacă aceste tablouri descriu un adevărat lucrător profetic, se pare că nu sunt mulţi profeţi în aceste zile. Biserica este într-adevăr o or­ganizaţie nonprofetică.

Cei mai mulţi oameni nu vor un profet în apropiere, fiindcă profetul îi face să nu se simtă bine. Un profet plânge când alţii râd, un profet poartă un jug care stă în calea oamenilor şi sparge bibelourile ieftine de pe rafturi. În timp ce mulţumirea de sine controlează conformarea religioasă, profetul este ocupat cu dărâmarea ca să poată construi, cu dezrădăcinarea ca să poată planta. În timp ce conducătorii populari se apleacă după cum bate vântul, profetul stă tare ca un zid, ca să poată conduce naţiunea înainte.

Falsul profet este un negustoraş de aliaje ieftine, dar profetul adevărat este un verificator care aprinde focul şi încinge cuptorul astfel încât să poată testa metalul şi să cureţe zgura. El este un doctor care deschide rănile înainte de a aplica medicamentul. Pe scurt, el este o persoană care creează probleme, descoperind problemele ca să poată rezolva problemele.

Dar, în timp ce slujeşte, el este fără apărare, ca un mieluşel, epuizat ca un alergător de cursă lungă, cu inima frântă ca un păstor plin de dragoste, care îşi vede turma risipită şi exploatată. El plânge ca ei să se poată bucura; el poartă jugul ca ei să poată fi liberi. Ioan Botezătorul ştia ce înseamnă să fii descurajat în lucrare. Când era în închisoarea lui Irod, a trimis câţiva din ucenicii săi ca să-L întrebe pe Isus: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” (Matei 11:3). Isus i-a transmis lui Ioan un cuvânt delicat de încurajare şi când ucenicii lui Ioan erau departe, El a spus despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraţilor.

Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun şi mai mult decât un prooroc” (Matei 11:7-9). Ioan nu era un conciliator, „o trestie clătinată de vânt”. Ca şi Ieremia, era un zid de bronz, un stâlp de fier. El nu lăsa ca atacurile oamenilor să-l tulbure sau ca apla­uzele lor să-l influenţeze. Dacă Ioan ar fi cântat pe aceeaşi strună cu religia oficială, poate că mai-marii norodului ar fi vorbit cu Irod să-l elibereze; dar Ioan era prizonierul conştiinţei, nu al lui Irod, şi libertatea în asemenea condiţii ar fi însemnat sfârşitul misiunii lui.

Când religia ta este populară, popularitatea este cea mai importantă parte a religiei tale; şi tu vei fi obligat la compromis pentru a menţine această popularitate. Domnul Isus avea acest adevăr în minte, când a spus: „Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi care şed în pieţe şi strigă la tova­răşii lor: “V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit”. Căci a venit Ioan, aici mâncând, nici bând şi ei zic: “Are drac!” A venit Fiul omului mâncând şi bând şi ei zic: “Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al va­meşilor şi al păcătoşilor!”” (Matei 11:16-19). Ioan nu era nici un conciliator, nici o celebritate, care să se bucure de haine bogate şi de o elegantă prezentare în palatele regilor. Una din slăbiciunile Bisericii din ulti­mul timp, a fost abundenţa celebrităţilor şi lipsa slujitorilor. Felul în care unii predicatori de la televiziune s-au fălit în mod deschis cu felul lor extravagant de viaţă este o diz­graţie la adresa lor şi a Bisericii. Totuşi puţini conducători religioşi au îndrăznit să-i critice sau să rupă părtăşia cu ei. În definitiv, când ei participau la aceleaşi congrese, împărtăşeau aceleaşi vederi, făceau parte din aceleaşi comitete, era uşor să ignori păcatul şi să numeşti laşitatea toleranţă.

Biserica nu-şi va rezolva criza integrităţii până când conducătorii şi membrii ei nu vor începe să trăiască mesajul Evangheliei aşa după cum îl predică. Predicatorii succesului afirmă că un stil de viaţă îmbelşugată este o confirmare a Evangheliei, dar eu cred că este o contra­zicere a Evangheliei. Nu înseamnă că Dumnezeu vrea ca toţi oamenii Săi să trăiască în sărăcie, pentru că El „ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6:17). Dar în lumina naşterii, vieţii şi morţii lui Cristos, şi în lumina suferinţelor şi a nevoilor din lumea noastră de astăzi, cum poate o Biserică să justifice susţi­nerea oamenilor şi lucrărilor care risipesc resursele ei?

Cred că unele din celebrităţile noastre creştine au intrat în probleme morale şi financiare, fiindcă au început să creadă ce spuneau oamenii despre ei. Trebuie să fie greu pentru o celebritate să vină acasă după o adunare sau după un concert triumfător şi să i se spună să schimbe scutecele sau să ducă gunoiul afară. Ioan n-a fost un împăciuitor, o celebritate sau unul care să placă mulţimii. Un profet fals întreabă: „Este me­sajul meu popular?”, în timp ce un profet al lui Dumnezeu întreabă: „Este mesajul meu adevărat?” În nici un chip nu poţi să placi mulţimii, aşa că de ce mai încerci? Într-o zi ei vor să le cânţi de nuntă, în cealaltă să le cânţi de în­mormântare. Într-o săptămână se plâng că predicatorul stă prea mult în biroul său şi săptămâna următoare îl dăscălesc că a făcut prea multe vizite! Predicatorul care hrăneşte mulţimea a uitat cuvintele lui Thomas a Kempis: ”Lauda oamenilor buni stă în conştiinţa lor, nu în gurile oamenilor”. Cam atât despre aprecierea mulţimii.

Multe acţiuni astăzi sunt guvernate de popularitate şi nu de integritate, de statistici şi nu de Scripturi. O dată ce entuziasmul iniţial s-a răcit, este îndoielnic că misiunea lui Ioan Botezătorul putea să reţină interesul audienţei religioase moderne. Doar un exemplu: el era prea perso­nal; şi nici nu-l interesau comentariile sau gradul de popu­laritate. Singura lui preocupare era aceasta: „El (Cristos) trebuie să crească, iar eu să mă micşorez” (Ioan 3:30).

Creştinul obişnuit probabil că nu realizează cât de importantă este popularitatea în lucrare, în zilele acestea. Când am ajuns pastor senior la Biserica Moody, publiciştii şi directorii de conferinţe au început să mă caute şi să mă curteze ca să scriu cărţi pentru ei şi să vorbesc la adu­nările lor. N-am fost ameţit de atenţia lor. Ştiam că numele şi capacitatea mea erau de o importanţă secundară; fap­tul că slujeam la Biserica Moody era cel mai impor­tant aspect. Numele Bisericii Moody îi va ajuta – credeau ei – să atragă mulţimile şi să-şi vândă cărţile.

Un pastor mi-a telefonat şi m-a întrebat dacă pot să merg la Biserica lui să ţin o serie de predici despre închinăciune. N-am putut să accept invitaţia lui fiindcă pro­gramul meu era foarte încărcat, dar i-am dat numele unui talentat prieten, care conducea seminarii interesante cu privire la închinăciune şi care putea să-i facă un bun serviciu.

“N-am auzit niciodată de el”, a spus pastorul.

„Şi ce dacă?” am răspuns. „Până în seara aceasta nici eu n-am auzit de dumneavoastră! Căutaţi o celebritate sau un vorbitor?”

Prietenul meu n-a primit niciodată invitaţia şi, sincer, nici nu i-a păsat. Într-un fel, este paradoxal ca un pastor să dorească pe cineva cu un nume mare care să înveţe oamenii din biserică cum să se închine lui Dumnezeu. Bisericile noastre au nevoie de predicatori ca Ieremia şi ca Ioan Botezătorul, slujitori ai lui Dumnezeu care să stea curajoşi pentru adevăr şi să nu fie intimidaţi de mulţime. Avem nevoie de predicatori de felul celor des­crişi de John Wesley când a spus: ”Daţi-mi o sută de predicatori care nu se tem de nimic în afară de păcat, care nu doresc nimic decât pe Dumnezeu şi nu-mi pasă cât un fir de pai dacă sunt cu seminar sau laici, ei vor clătina porţile iadului şi vor aşeza Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ”.

De asemenea, Bisericile noastre au nevoie de condu­cători curajoşi ca Neemia, care să fie gata să trudească din greu la înlăturarea molozului şi să pornească lucrările de reconstrucţie, luând astfel ocara de pe poporul lui Dumnezeu. Predicatorii şi conducătorii trebuie să lucreze împreună, dacă vor ca această criză de integritate să fie rezolvată.

Astfel, să ne întoarcem la Neemia şi să-l considerăm un exemplu ideal de conducător integru.

CAPITOLUL 7

RECONSTRUCŢIA

„Înainte de a urma pe cineva ar trebui să căutăm untdelemnul ungerii sfinte pe fruntea lui. Nu putem fi siliţi spiritualiceşte să ajutam nici un om, în nici o activitate care nu are pe ea amprenta crucii” (*)

 1. W. Tozer

(*) Din The Root of the Righteous de A. W. Tozer, p. 19 (Această sursă a fost citată anterior).

Orice lucrare se ridică sau cade o dată cu conducerea şi acest fenomen include şi lucrarea Domnului. Când citim Biblia, întâlnim bărbaţi şi femei chemaţi să fie con­ducători în momente critice. Unii au avut un succes magnific pentru slava lui Dumnezeu. Alţii au falimentat mizerabil şi mai mult au înrăutăţit criza.

Istoria demonstrează că o criză poate produce cel puţin trei categorii de conducători şi criza integrităţii din zilele noastre nu este o excepţie.

De obicei, primul tip de conducător care apare este optimistul. El nu simte durerea şi abordează cosmetic situaţia. Se ocupă numai de suprafaţa pătată şi convinge repede publicul că, în definitiv, lucrurile nu stau chiar aşa de rău. „Situaţia nu este chiar atât de serioasă”, spune conducătorul nostru zâmbind. „Doar relatarea lor în presă este mai puţin favorabilă, însă dacă avem răbdare să aşteptăm, toate se vor termina cu bine şi întreaga situaţie va fi uitată curând”.

Vă reamintiţi că Ieremia a avut de-a face cu con­ducători ca aceştia? „Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: “Pace! Pace! Şi to­tuşi nu este pace”” (Ieremia 8:11). Desigur, unii oameni doresc acest fel de conducători, fiindcă îi fac fericiţi şi nu le cer sacrificii. Machiavelli a scris în Prinţul: „Oamenii sunt aşa de simpli şi aşa de înclinaţi să asculte de nevoile imediate, că unui înşelător nu-i vor lipsi niciodată victi­mele pentru înşelăciunile sale”.

Conducătorul din a doua categorie, este ceva mai realist; el admite că sunt probleme serioase şi promite să îndrepte situaţia, devenind foarte ocupat. Daţi-i un buget nou şi autoritate şi el va înfiinţa organizaţii noi, va stabili scopuri noi, va angaja oameni noi, va introduce standarde noi. În timp ce aceste remedii de scurtă durată sunt fără îndoială mai bune decât inerţia optimistului, ele sunt totuşi nişte înlocuitori pentru schimbările drastice care ar fi într-adevăr necesare. Angajarea unui echipaj nou şi alegerea unei rute noi nu vor salva vasul de la naufragiu. Pericolul este că atât pasagerii cât şi echipajul pot fi aşa de încântaţi de echipamentul nou, încât să uite că vasul are nevoie să fie salvat.

Când scandalul de la PTL a început să ameninţe susţinerea materială din partea publicului care urmărea programele, un conducător a spus: „Problema serioasă care stă în faţa emisiunilor, nu este ce s-a întâmplat, dar ce trebuie să facem în continuare”. Apoi el a sugerat că soluţia constă într-o nouă organizaţie care să stabilească standarde financiare mai înalte. Nimeni nu va zice că standardele financiare nu sunt importante, dar nu acesta era cel mai potrivit răspuns. Nu este înţelept să pui un diagnostic şi să scrii o reţetă, fără ca mai întâi să examinezi pacientul. Personal am o mai mare teamă de o Evanghelie falsă decât de o revizie contabilă falsificată.

Conducătorul din a treia categorie este acela de care avem nevoie cu adevărat. El evită situaţia cosmetică pentru că ştie că este superficială, şi reparaţia rapidă fiindcă ştie că este temporară. El are curajul să confrunte cinstit problemele, are înţelepciunea să le înţeleagă, are puterea să întreprindă ceva cu privire la ele şi are credinţa că Dumnezeu va face restul. Nu-i este teamă că îşi va pierde prietenii sau că îşi va face duşmani. Nu poate fi intimidat prin ameninţări, nici nu poate fi cumpărat cu favoruri. El este omul lui Dumnezeu şi nu este de vânzare. Un asemenea conducător a fost Neemia, un om care ne arată cum să reconstruim în ziua ruşinii. Neemia era un deportat, un evreu care trăia în palatul lui Artaxerxes I, regele Persiei. În calitate de paharnic al regelui, se bucu­ra de prestigiu şi bogăţie, autoritate şi confort. Nu avea nici un motiv să fie îngrijorat cu privire la cei rămaşi în Ierusalim; şi totuşi era preocupat de starea lor. De fapt, era atât de îngrijorat încât a căutat să afle care era situaţia în Cetatea Sfântă. Pentru mine această preocupare este semnificativă: el a vrut să înfrunte lucrurile cinstit; nu i-a fost frică de adevăr.

O problemă actuală este că mulţi creştini nu vor să privească realitatea în faţă. Ei trăiesc ca într-un vis de devotare, cu ochii închişi pentru adevăr şi cu urechile ciulite numai la mesajele liniştitoare, care îi asigură că totul este bine. Faptul că unii străjeri de pe ziduri s-au dus la culcare nu numai că nu-i deranjează pe unii membri ai Bisericii, dar le sporeşte liniştea. Lipsa de veşti e semn bun. Dar nu este totul în ordine cu Bisericile, în ciuda cuvântărilor şi a statisticilor. Avem nevoie de mai mulţi oameni ca Neemia, care să fie atât de îngrijoraţi încât să facă cercetări, să pună întrebări, chiar dacă ştirile nu sunt prea încurajatoare. „Ei mi-au răspuns: “Cei ce au mai rămas în robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile Ierusalimului sunt dă­râmate şi porţile sunt arse de foc”” (Neemia 1:3).

De ce trebuia ca Neemia, mâna dreaptă a regelui, să fie îngrijorat de starea a 50.000 de evrei care trăiau la o distanţă de peste 2.000 km? Bănuia că ei erau în desperare şi ocară? Erau o mulţime de motive pentru ca să nu se implice.

În definitiv, ce putea face un singur om într-o situaţie aşa de grea? Mai mult, era vina lui că oraşul fusese distrus cu 150 de ani înaintea lui? Nu, strămoşii lui au pă­cătuit şi au adus judecata lui Dumnezeu peste Ierusalim. Ei erau cei ce respinseseră apelul lui Ieremia şi al altor profeţi şi au persistat în idolatria lor. Ei erau cei ce au păcătuit, nu Neemia şi generaţia lui. Ce uşor ar fi fost pentru Neemia să se scuze!

Am văzut această atitudine de scuză exprimată la mulţi creştini când s-a declanşat scandalul PTL. Cele mai des folosite pronume erau „ei” şi „lor” în ciuda faptului că Isus ne-a învăţat să folosim „noi” şi „nouă”. Nu, nu spun că toţi suntem de vină pentru ce s-a întâmplat; dar vreau să spun că nu putem nega unitatea noastră în Trupul lui Cristos şi responsabilităţile unora faţă de ceilalţi. N-are importanţă cât de vinovaţi sunt alţii, ar fi fără inimă din partea noastră să stăm surzi şi să arătăm cu degetul.

Neemia era destul de îngrijorat încât să cerceteze lu­crurile şi să se identifice cu poporul său. El a stat şi a plâns. Will Rogers a devenit cunoscut pentru umorul său, dar el a ştiut de asemenea să şi plângă. Într-o zi dădea un spectacol la Institutul Milton H. Berry din Los Angeles, un spital specializat în recuperarea bolnavilor de poliomielită, a oamenilor cu şira spinării ruptă şi cu alte handicapuri extreme. Desigur Rogers i-a făcut pe pacienţi să râdă, chiar şi pe cei aflaţi în condiţii grave; dar la un moment dat, a părăsit scena şi s-a dus la baie. Milton Berry a mers după el ca să-i dea un prosop; când a des­chis uşa l-a văzut pe Will Rogers sprijinit de perete şi plângând ca un copil. A închis binişor uşa şi după câteva minute Rogers a apărut din nou pe scenă, la fel de vesel ca mai înainte.

Dacă vrei să ştii ce este o persoană cu adevărat, pune trei întrebări: Ce-l face să râdă? Ce-l face să se înfurie? Ce-l face să plângă? Acestea sunt teste bune ale caracte­rului şi se potrivesc în special conducătorilor religioşi. Am auzit oameni spunând: „Avem nevoie astăzi de con­ducători plini de mânie” sau: „A venit timpul să practicăm un creştinism militant!” Probabil, dar „mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” (Iacov 1:20).

Astăzi nu avem nevoie de mânie ci de suferinţă, de felul aceleia pe care a arătat-o Moise când a spart tablele Legii şi apoi s-a urcat pe munte ca să mijlocească pentru poporul său, ori ca aceea pe care a arătat-o Domnul Isus când a curăţat Templul şi a plâns pentru oraş. Diferenţa dintre mânie şi suferinţă este o inimă zdrobită. Este uşor să fii mânios, în special cu privire la păcatele altuia, dar nu este uşor să te uiţi la păcate, inclusiv la ale tale, şi să plângi pentru ele.

De ce a plâns Neemia? Nu din cauză că oraşul părin­ţilor săi se afla în ruine, ci pentru că Dumnezeul părinţilor lui era dispreţuit de duşmani. Neemia era preocupat mai mult de slava lui Dumnezeu, decât de bunăstarea poporului. El s-a tânguit şi a plâns: a postit şi s-a rugat. Identi­ficarea lui cu situaţia tragică din Ierusalim, a fost atât de profundă, încât s-a putut citi pe faţa lui, şi regele a remarcat-o. Mă întreb: câţi dintre noi stăm şi plângem când auzim că un conducător creştin a păcătuit sau că o lucrare a dat faliment? Mă întreb câţi dintre noi ne tânguim când urmărim emisiunile şi vedem că buletinele de ştiri au o zi deosebită pe contul bisericii? Când cineva cade, mulţi dintre noi, cei aflaţi în posturi de conducere, fugim ca să ne protejăm propriile noastre nume şi lucrări, dar uităm că Numele lui Dumnezeu trebuie slăvit. În loc să ne iden­tificăm cu situaţia dureroasă, prea adesea ne îndepărtăm cât putem mai mult.

Neemia s-a identificat nu numai cu ruşinea şi sufe­rinţa, dar şi cu păcatele strămoşilor săi: „Păcatele făcu­te de noi împotriva Ta”, Îi spune el Domnului (Neemia 1:6-7). Notaţi pronumele „noi” nu „ei”. Dacă, fără îndoială, nu putem aproba faptele de care sunt acuzaţi unii conducători de la PTL, totuşi nu putem fi de acord cu atitudinea de neprihănire pe care au adoptat-o mulţi credincioşi când au auzit vestea tristă. Este orice Biserică sau misiune creştină fără pată? Şi chiar dacă acţiunile noastre sunt curate, spre gloria lui Dumnezeu, trebuie să ne împietrim inimile în loc să şedem şi să plângem cu cei ce plâng?

Neemia a fost destul de îngrijorat ca să se intereseze, să se identifice şi să intervină. După ce a stat şi a plâns, a îngenuncheat şi s-a rugat. Ne gândim uneori la Neemia ca la un model de om de acţiune, dar el a fost şi un om al rugăciunii. De cel puţin 11 ori ne este relatat în cartea sa că s-a rugat. Conducătorul care ştie cum să se roage, va şti şi ce vrea Dumnezeu ca el să facă.

În Neemia 1:5-11, este redată o rugăciune cu adevărat magistrală. Este o rugăciune pe care poţi să ţi-o însuşeşti, pentru că atinge nevoile tale de bază. Avem o mijlocire bazată pe caracterul lui Dumnezeu (Dumnezeule mare şi înfricoşat), şi pe legământul lui Dumnezeu (Tu care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare). Pe baza caracterului şi legământului lui Dumnezeu, Neemia îşi mărturiseşte păcatele sale şi ale poporului şi îi cere iertare lui Dumnezeu.

Dacă va izbucni un nou scandal evanghelic, mă întreb ce s-ar întâmpla dacă noi, conducătorii de emisiuni, ne-am pleca împreună genunchii la rugăciune, nu numai pentru lucrările noastre ameninţate, ci pentru toţi oamenii lui Dumnezeu? N-am putea anunţa un mare concert de rugăciuni şi să invităm şi pe alţi lucrători, pastori şi Biserici să ni se alăture în mărturisirea păcatelor şi cău­tarea Feţei lui Dumnezeu? Ca să fiu sincer, mulţi s-au rugat personal şi încă se roagă; dar probabil ar fi un im­pact mai mare dacă ne-am ruga şi ne-am mărturisi păcatele împreună.

Rugăciunea lui Neemia a fost mai mult decât o rugă­ciune de mărturisire; a fost şi o rugăciune de consacrare, fiindcă s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu, pentru ca să îndeplinească tot ce trebuia să fie făcut. Nu ne rugăm cu adevărat în credinţă dacă nu suntem gata să fim parte din răspuns. „Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi…” (Efeseni 3:20, subl. autorului N. Ed.). Nu a fost o situaţie de felul: „Iată-mă, trimite-l pe fratele meu!” ci „Iată-mă, Doamne, trimite-mă!”

Aceasta ne conduce la ultimul aspect al experienţei lui Neemia; el s-a preocupat destul ca să se implice. El a întrebat şi a cercetat, a stat şi a plâns, a îngenuncheat şi s-a rugat, apoi s-a sculat şi a lucrat. Era un om cu o inimă zdrobită, un om cu rugăciuni ale credinţei, cu mâinile ocupate, exact ceea ce ne este necesar pentru a reconstrui în ziua ruşinii şi ocării.

Uneori uităm că Neemia a plătit un preţ extraordinar ca să se implice. El a renunţat la luxul şi siguranţa palatului pentru ruinele şi pericolele Ierusalimului. El a sacrificat onoarea şi confortul pentru ridicol şi muncă grea. În 52 de zile el a curăţat dărâmăturile, a reconstruit zidurile şi a reinstalat porţile Ierusalimului, sarcini despre care duşmanii spuneau că nu le poate îndeplini. Alexander Whyte a descris perfect modelul de conducător pe care-l reprezintă Neemia: „Nu începe până când nu calculează costul. Apoi nu se opreşte până nu termină lucrul”. Şi noi putem adăuga că face totul pentru slava lui Dumnezeu.

Cea mai impresionantă calitate a lui Neemia este in­tegritatea sa; avea o singură privire în dedicarea sa pen­tru sarcina asumată şi „o singură inimă” în devoţiunea lui faţă de Dumnezeu. Un lucrător destoinic, el n-a fost o celebritate care să încerce să construiască o împărăţie pentru ei. Când a fost ridiculizat, el s-a rugat. Când a fost invitat să facă un compromis, el a răspuns: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să cobor” (Neemia 6:3). El a văzut măreţia lui Dumnezeu, măreţia lucrării şi a refuzat să se ducă.

Neemia a fost foarte atent cu finanţele. Când oamenii au început să se exploateze unii pe alţii, el i-a certat şi le-a reamintit felul lui de viaţă (Neemia 5). În calitate de gu­vernator, Neemia putea să se bucure de mari privilegii financiare; dar el a renunţat la ele de bunăvoie şi de dragul lucrării. Şi-a plătit propriile cheltuieli şi a împărţit bucuros din ce avea cu alte 150 de persoane care erau la el la masă în fiecare zi. „N-am cerut veniturile cuve­nite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului” (Neemia 5:18).

Pe vremea când Neemia era guvernator la Ierusalim, negustori din afară îşi aduceau mărfurile şi făceau un comerţ profitabil în ziua sabatului (Neemia 13:15-22). Erau implicaţi şi unii dintre iudei. Guvernatorul putea să se alăture lor şi să obţină câştiguri frumoase. În schimb el a interzis acest comerţ din ziua sabatului, făcându-şi numeroşi duşmani. Este bine să ai un conducător care cunoaşte diferenţa dintre preţuri şi valori şi a cărui conştiinţă nu este de vânzare.

El ştia cum să împace atât responsabilităţile cât şi privilegiile slujbei sale: responsabilităţile să nu doboare spiritul său şi privilegiile să nu-i înalţe eul său. La fel ca toţi conducătorii buni, el a purtat mai mult decât partea sa de poveri şi a luat mai puţin decât partea sa de credit. Pentru el munca nu era un serviciu, era o lucrare; pentru acest motiv, el s-a aşteptat la sacrificii: privilegiile nu dau niciodată siguranţă” a spus John Henry Jowett. „Mai degrabă pregătesc condiţiile celei mai teribile bătălii”.

Neemia ştia cum să lucreze cu oamenii şi cum să-i determine să lucreze pentru Domnul. Orice conducător adevărat creează alţi conducători. El nu-i foloseşte pe ceilalţi ca să-şi clădească autoritatea; el foloseşte autoritatea sa ca să-i ridice pe alţii. Neemia (omul tânăr) n-a avut probleme să lucreze împreună cu Ezra (omul bătrân); administratorul şi învăţatul erau una, fiindcă amândoi era dedicaţi marii lucrări a lui Dumnezeu.

Când privim la lucrarea care a fost terminată în 52 de zile şi ştim că lucrătorii, atât bărbaţi cât şi femei, nu erau de meserie, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu. Dar să aduci slavă Numelui lui Dumnezeu este tocmai ceea ce trebuie făcut. Dacă Neemia ar fi adoptat caracterul unor organizaţii religioase contemporane, ar fi petrecut primele luni fabricându-şi o imagine, aşa ca oamenii să-l cunoască şi să răspundă directivelor lui. Companiile care se ocupă de relaţia cu publicul, ne spun că ele pot să transforme un „nimeni” în „cineva” într-un timp scurt, dacă au un buget corespunzător şi cooperarea presei. Din fericire, Neemia n-a folosit această cale.

Ce au realizat acest om şi tovarăşii lui prin harul lui Dumnezeu? Ei au îndeplinit trei sarcini dificile, pe care, spiritualiceşte vorbind, astăzi Biserica ar trebui să le realizeze.

În primul rând, au reconstruit zidurile. Noi, cei de astăzi, care locuim în oraşe moderne şi suburbii, poate nu apreciem cât de importante erau zidurile pentru oamenii din zilele lui Neemia. Un oraş cu ziduri era un oraş distinct, un oraş care se apăra contra duşmanilor. Zidurile stăteau atât pentru apărare cât şi pentru siguranţă. Unul din cele mai importante lucruri pe care îl făcea un conducător în zilele acelea, era să întărească şi să extindă zidurile, iar primul lucru pe care încerca un duşman să-l facă, era să dărâme zidurile. Nu e de mirare că David s-a rugat: „Zideşte zidurile Ierusalimului” (Psalmul 51:18). Charles H. Spurgeon a spus: „Noul Ierusalim trebuie, în acelaşi fel, să fie înconjurat şi păstrat de un zid larg de nonconformism cu lumea şi separare de obiceiurile şi de spiritul ei. Tendinţa acestor zile este de a dărâma barierele sfinte şi de a face distincţia dintre Biserică şi lume ca şi inexistentă”.

Ceea ce numesc unii oameni separarea de lume este o adevărată izolare faţă de lume, şi ceea ce alţii numesc penetrare în lume, poate să nu fie nimic mai mult decât vechiul compromis, mascat sub un nume nou. Când Biserica, încercând să ajungă la lume, devine ca lumea şi-a pierdut impactul cu lumea. Ce tragic că noi am cooperat cu duşmanul la dărâmarea propriilor noastre ziduri! Am pierdut distincţia noastră şi am distrus propria noastră apărare.

Faptul că unii credincioşi au practicat o formă extremă de separare nu este o scuză pentru noi să aruncăm copilul o dată cu apa în care a făcut baie. „Noi nu trebuie să fim separaţi ci izolaţi”, a spus Vance Havner, „mutaţi în mij­locul răului, dar neatinşi de el”. Izolarea este contact fără contaminare. Isus a fost „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi” (Evrei 7:26) şi totuşi El era „prietenul vameşilor şi al păcătoşilor” (Luca 7:34).

În dorinţa noastră de a scăpa de litera legii, mi-e tea­mă că am îmbrăţişat o formă subtilă de antinomie (ideea că mântuirea prin har neagă obligaţia noastră faţă de legea morală) cu rezultate care i-ar fi dus pe genunchi, la rugăciune pe părinţii noştri: tratarea uşuratică a legământului căsătoriei, adoptarea stilului de viaţă al „celor bogaţi şi faimoşi”, folosirea mijloacelor lumeşti în comercializarea Evangheliei, ignorarea zilei Domnului, refuzul de a im­pune standarde şi chiar diluarea predicilor noastre aşa ca să nu ofensăm poporul.

 1. K. Chesterton a atras atenţia: “Nu daţi jos gardul până nu ştiţi motivul pentru care a fost pus”. Gardurile şi zidurile nu numai că ţin lucrurile afară; ele de asemenea ţin lucrurile înăuntru. Biserica întotdeauna îşi pierde valorile, inclusiv oameni valoroşi, când zidurile despăr­ţitoare sunt dărâmate.

În afară de reconstruirea zidurilor, Neemia şi lucrătorii săi au refăcut porţile. O poartă a unui oraş răsăritean era mai mult decât un loc de intrat şi de ieşit; era de asemenea locul autorităţii, unde oficialităţile oraşului se întâlneau să discute afaceri. Când Isus a vrut să ilustreze autoritatea Bisericii Sale, El a spus că „porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18).

Este posibil să avem porţi fără ziduri, dar porţile nu vor face lucrarea pe care ar trebui s-o facă. În timpul celui de al doilea război mondial, gardul de fier din jurul par­cului Londrei a fost luat pentru a ajuta eforturilor de război, dar au rămas porţile ornamentale. În fiecare seară garda îşi făcea datoria să le închidă ca să nu mai intre oamenii. Zâmbim acum, dar mă întreb dacă Biserica nu face astăzi acelaşi lucru.

Cele mai puternice ziduri sunt fără folos dacă porţile sunt slabe, sau dacă portarii sunt fără grijă şi neloiali. Marele zid chinezesc a fost străpuns de duşmani de cel puţin trei ori şi de fiecare dată gărzile au fost cumpărate. Biserica are nevoie disperată de porţi puternice şi de gărzi credincioase.

Aici este un loc potrivit să spun ceva despre importanţa membrilor dedicaţi din comitet. În diferitele noastre for­me de activităţi, comitetul este cel care ajută la păzirea porţilor şi are grijă ca tot se face să fie corect din punct de vedere teologic, organizatoric şi financiar. Multe lu­crări au fost ruinate din cauză că membrii oficiali din co­mitet nu şi-au făcut datoria.

Nu este important ca membrii din comitet să fie bogaţi şi renumiţi, ci este important ca ei să fie cinstiţi şi credincioşi. Ei sunt portarii aleşi de Dumnezeu şi trebuie să fie atenţi şi curajoşi. Când membrii comitetului sunt intimidaţi de conducători sau de cei care susţin lucrarea, nu durează mult până când acea lucrare se destramă. Odată m-am retras dintr-un comitet al unei misiuni (acum desfiinţată), fiindcă fondatorul a schimbat statutul astfel încât el să poată conduce după plăcerea lui. Am pierdut un prieten, dar mi-am salvat conştiinţa.

Desigur, în timpul acestei lucrări Neemia şi cola­boratorii săi au trebuit să înlăture dărâmăturile care îi împiedicau să construiască zidul. Nu aveau nevoie de o temelie nouă. Tot ce aveau de făcut era să dea la o parte molozul, să cureţe temelia veche şi să zidească pe ea. Nu era uşor. „Puterile celor ce duc poverile slăbesc”, se plângeau oamenii din Iuda, „şi dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul” (Neemia 4:10).

Importanţa temeliei nu poate fi subliniată îndeajuns. Ea determină mărimea şi puterea structurii. Să construieşti un zid fără temelie sau pe o temelie proastă este o greşeală şi este periculos. Ca să găsească temelia originală, oamenii lui Neemia trebuiau întâi să cureţe molozul.

Este foarte uşor să adunăm gunoaie, să ne obişnuim aşa de mult cu ele, încât să credem că sunt o comoară. Mama face curăţenie în pivniţă în timp ce tata este la lucru, dar imediat ce soseşte acasă, aduce din nou gunoaiele în pivniţă. În ciuda existenţei pieţelor de vechituri, sfârşim cu mai multe lucruri decât cu câte am început.

Înţelept este conducătorul care recunoaşte gunoiul când îl vede şi are curajul să-l arunce. Ca şi Israel la Paşte, fiecare lucrare are nevoie de o curăţenie generală care să o lase mai curată şi mai bună. Probabil că am colecţionat mult gunoi organizaţional care stă în calea progresului; poate că este gunoi doctrinal, care întristează pe Duhul Sfânt şi înfrânează puterea Sa. Poate că întreaga activitate trebuie curăţită de uscături, fiindcă avem prea multe comitete, prea mulţi oameni, prea multe acţiuni şi nu mai putem găsi temelia. Să dai gunoiul la o parte nu este o muncă uşoară sau populară, dar este o slujbă importantă.

Da, tot ce se ridică, şi cade în acelaşi timp cu condu­cerea, pur şi simplu, fiindcă discipolii devin asemenea celor care conduc. O generaţie de conducători însetaţi de putere, poate păgubi Biserica pentru anii viitori. Ştim de ce avem nevoie: predicatori ca Ieremia şi Ioan Bote­zătorul, conducători ca Neemia.

Dar, mai avem nevoie de ceva, şi anume de mijlocitori, oameni care să intervină ca Moise. Dacă nu mergem înapoi la rugăciune, nu este speranţă de trezire în Biserică.

CAPITOLUL 8

RUGĂCIUNEA DE MIJLOCIRE

„Dumnezeu nu ne dă niciodată discernământul ca să criticăm, ci ca să mijlocim” (*)

Oswald Chambers

(*) Din My Utmost for His Highest de Oswald Chambers (New York: Dodd, Mead & Co., 1965), p. 328.

Chiar dacă toţi predicatorii noştri ar fi fost ca Ieremia şi toţi conducătorii noştri ca Neemia, tot n-am fi putut rezolva problemele create de criza integrităţii. De ce? Pentru că în spatele predicatorilor şi conducătorilor trebuie să fie mijlocitorii, cei care ţin mâinile lui Dumnezeu şi cer binecuvântările Sale pentru Biserica Lui. O nevoie dintre cele mai mari în Biserică astăzi, este rugăciunea de mijlocire. Avem nevoie de oameni care să intervină ca Moise.

În timp ce pregăteam o serie de mesaje la radio, am fost surprins să descopăr că în Biblie ne sunt relatate cel puţin 25 de momente de rugăciune în viaţa lui Moise. De obicei, ne gândim la Moise ca la un eliberator sau legis­lator, dar uităm că el a fost un mare luptător în rugăciune.

De fapt, Moise este un bun exemplu pentru noi, despre ce înseamnă să mijlocim în folosul celor care au păcătuit. Avem relatarea acestei mijlociri în Exodul 32-33.

Moise era singur cu Dumnezeu pe muntele Sinai ca să primească legile pe care urma să le dea poporului. Dar el era plecat de prea mult timp şi Israel a început să se agite, ca oile fără păstor. Întotdeauna pentru poporul lui Dumnezeu este un timp foarte dificil când trebuie să aştepte şi să umble prin credinţă. Israeliţii i-au cerut lui Aaron să facă ceva, aşa că el le-a turnat un viţel de aur, care să-L reprezinte pe Dumnezeu; şi cu mare bucurie, poporul a declarat o sărbătoare. În sfârşit, se petrecea ceva senzaţional. Era ceva vizibil şi palpabil.

Dumnezeu a văzut toate acestea şi i-a atras atenţia slujitorului Său, Moise. „Scoală şi coboară-te; căci po­porul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat” (Exod 32:7). Părea că venise sfârşitul naţiunii, dar Moise s-a rugat şi Dumnezeu S-a întors din iuţimea mâniei Sale.

Când Moise a ajuns în tabără, a văzut poporul angre­nat într-o orgie religioasă, dansând în jurul viţelului de aur, închipuindu-şi probabil că se închinau lui Iehova Domnul. Cuprins de o aprinsă şi sfântă mânie, Moise a sfărâmat cele două table de piatră, a distrus viţelul şi a judecat poporul. Apoi s-a suit pe muntele Sinai şi a intervenit din nou pentru poporul său. Deznodământul a fost că Dumnezeu i-a pedepsit pe cei vinovaţi, însă n-a nimi­cit naţiunea şi a acceptat să călătorească mai departe îm­preună cu Israel, iar toate acestea fiindcă Moise s-a rugat.

A mijloci înseamnă a interveni pe lângă cineva în favoarea cuiva. În limbaj creştin, înseamnă să pledezi cu Dumnezeu în favoarea copiilor Săi. Când intervenim pentru alţii, suntem asemenea Domnului Isus Cristos, pentru că aceasta face El astăzi în ceruri (Evrei 7:24-25).

Biserica a avut nevoie întotdeauna de persoane care să mijlocească, pentru că Dumnezeu Îşi conduce lucrarea pe baza rugăciunii. “Dacă s-ar ridica voalul de pe maşi­năria lumii” a spus McCheyne, „am vedea cât de multe lucruri au fost înfăptuite ca răspuns la rugăciunile copiilor lui Dumnezeu”. Dumnezeu arată clar că fără rugăciune nu realizăm nimic veşnic, n-are importanţă cât părem de încununaţi de succes. Este imposibil ca Dumnezeu să ajute lucrării care crede că poate înainta fără rugăciunea credinţei! „Fie că ne place sau nu” a spus Spurgeon, „cererea este regula Împărăţiei”.

Rugăciunea este vitală nu numai fiindcă Dumnezeu a poruncit-o, dar fiindcă El a stabilit ca prin ea, poporul Său să crească în credinţă şi în atârnare de El, încât toată slava să-I revină Lui. Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu depind de rugăciune şi nu sunt jenaţi să admită aceasta; celebrităţile vorbesc despre rugăciune doar atât cât să-i impresioneze pe adepţii lor. Rugăciunea nu este putere în lucrarea unei celebrităţi; mai degrabă doar o mică parte a echipamentului spiritual al unui creştin.

Unul dintre motivele pentru care am intrat în orga­nizaţia „Tinerii pentru Cristos”, în 1957, a fost că m-am simţit atras de dependenţa organizaţiei faţă de rugăciune. Am fost impresionat văzând pastori binecunoscuţi şi oameni de afaceri, îngenunchind împreună spre a cere binecuvântarea lui Dumnezeu; şi am fost mişcat în mod deosebit de petrecerea unei nopţi întregi în rugăciune la congresul anual al acestei organizaţii, la Winona Lake. Peter Deyneka Sr., care conducea adunările, ne reamintea adesea: „Multă rugăciune, multă rugăciune! Fără rugă­ciune nu este putere!” Moise ar fi fost de acord cu Peter.

De ce avem nevoie de mijlocitori? Fiindcă prea mulţi oameni ai lui Dumnezeu fac astăzi ce a făcut Israel în zilele lui Moise: se închină viţelului de aur. Luaţi aminte, un viţel de aur, nu unul făcut din lemn sau piatră. Ei se închină marelui dumnezeu – Mamona.

„Au făcut un viţel de aur în Horeb, s-au închi­nat înaintea unui chip turnat, şi au schimbat Slava lor, pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt” (Psalmul 106:19-21).

Mulţi dintre noi suntem atât de obişnuiţi să avem bunăstare, încât ne simţim ofensaţi dacă cineva ne acuză că ne închinăm banilor. În comparaţie cu creştinii din alte părţi ale lumii, suntem bogaţi într-adevăr; şi, într-un fel subtil, dansăm în jurul viţelului de aur şi-i cântăm cântecele noastre de laudă. Prea adesea, banii sunt mă­sura lucrării noastre. Ca şi Israel la Sinai, noi declarăm că ne închinăm adevăratului Dumnezeu, dar imaginea noastră despre Dumnezeu este aurul.

De exemplu, ne lăudăm cu bugetele noastre. Petru a mărturisit deschis: „Argint şi aur n-am” (Faptele Apostolilor 3:6); şi Pavel a scris: „Ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi’ (2 Corinteni 6:10). Dacă un pastor obişnuit ar vorbi astăzi ca ei, membrii comunităţii lui probabil că ar roşi de ruşine. Un buget mare este o dovadă că Dumnezeu binecuvântează!

După ce am predicat într-o Biserică bogată, care căuta un nou pastor, un membru al comitetului mi-a spus: „Dacă vei fi pastorul nostru, nu vei avea niciodată probleme financiare”. L-am asigurat că nici eu, nici soţia mea, nu ne neliniştim despre aceste lucruri, fiindcă Dum­nezeu întotdeauna ne-a purtat de grijă. Am avut însă suspiciunea că Mamona controla pe tăcute pe unii conducători, fie că ceilalţi erau sau nu conştienţi de lu­crul acesta.

De asemenea ne lăudăm cu clădirile Bisericilor noastre. Te mâhneşte să vezi acum pe multe publicaţii ecleziastice şi pe anteturile scrisorilor, fotografii cu clă­diri, ca şi când cărămizile şi mortarul ar fi cele mai impor­tante părţi ale lucrării. Din nefericire, comitetele Bisericilor găsesc mai uşor bani pentru întreţinerea şi extinderea clădirilor decât pentru lucrare şi misiune. Când a vorbit la inaugurarea noii clădiri a Parlamentului, Winston Churchill a spus: „La început noi facem clădirile noastre iar apoi clădirile ne fac pe noi”. Cât de adevărată este această afirmaţie!

Nu este nimic rău în sine cu bugetele şi clădirile. Este conform Scripturii să plăteşti pastorului un salariu substanţial, din moment ce lucrătorul este vrednic de plata lui (Luca 10:7); şi este practic să ai o casă-biserică, unde familia să se întâlnească pentru închinăciune şi serviciu. Dar când aceste lucruri devin măsura lucrării şi cel mai important semn de binecuvântare spirituală, noi ne-am construit un viţel de aur. Am schimbat slava nemuritoare a lui Dumnezeu pentru gloria temporară pe care o poate cumpăra banul.

De asemenea, este foarte tulburător să vezi că lucrarea este de vânzare la fel ca orice alt serviciu. Dacă vrei anumiţi cântăreţi creştini, semnezi un contract şi eşti de acord să plăteşti un onorariu, care de obicei este mare. N-am întâlnit pastori care să urmeze acest procedeu, dar presupun că sunt unii. Mă îndoiesc că apostolii sau profeţii au pretins vreodată vreun onorariu.

Avem nevoie de mijlocitori fiindcă valorile noastre sunt confuze. Credem că suntem bogaţi şi că n-avem ne­voie de nimic, dar în realitate suntem „ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi” (Apocalipsa 3:17). Suntem de acord cu Isus că este imposibil să slujeşti şi lui Dumnezeu şi lui Mamona (Matei 6:24) şi nici nu încercăm. Mai degrabă ne închinăm lui Mamona în locul lui Dumnezeu şi mul­ţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat! Felul extravagant de viaţă al unor persoane de la emisiunile TV, oricât de respingător ar putea fi acesta, este duplicat pe o scară mai mică în multe case şi biserici. Suntem aşa de obişnuiţi cu această tendinţă, încât ea trece neobservată.

Poporul lui Israel a jertfit ca să se poată bucura de vi­ţelul de aur. Oamenii au donat avuţii şi chiar s-au sculat dis-de-dimineaţă pentru ca să mănânce, să bea şi să joace (Exod 32:6). Am întâlnit membri ai unor Biserici care se plângeau când li se cerea să dăruiască pentru misiune („Iar cerşesc?”), dar niciodată nu stăteau în cumpănă ca să aloce o sumă importantă pentru „o vacanţă creştină” sau ca să cumpere o altă „jucărie adultă” de care nu aveau nevoie. Cei ce se vor scula cu greu pentru o oră de rugăciune dis-de-dimineaţă, n-au probleme să se scoale devreme pentru un timp de petrecere. Oamenii jertfesc pentru lucrurile pe care le iubesc cu adevărat.

Dacă ne dezgustă cazul idolatriei şi imoralităţii viţe­lului de aur, la fel de profund ne supără compromisul lui Aaron. El a încercat să se justifice, ca să iasă din această încurcătură, dar Moise ştia că fratele său, marele preot al lui Dumnezeu, era vinovat. Aaron îi reprezintă pe acei conducători religioşi care le dau oamenilor ceea ce doresc ei, în loc să le dea ceea ce au nevoie; care sunt preocupaţi să placă mai mult oamenilor decât lui Dumnezeu. Cooperarea lui Aaron cu oamenii fireşti l-a făcut probabil cel mai popular om din tabără (Exod 32:1-6).

Cam atât despre nevoia de mijlocitori. Să ne uităm acum la Moise ca la exemplul de mijlocitor de care avem nevoie.

Să începem cu faptul că avem nevoie de un mijlocitor care să petreacă un timp singur cu Dumnezeu, să asculte Cuvântul Său şi să caute slava lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Moise. Un mijlocitor nu poate să se grăbească; locul intervenţiei nu poate fi un restaurant cu autoservire. Biserica astăzi cântă: „Fă-ţi timp să fii sfânt”, dar câţi dintre noi practică în realitate ceea ce cântăm? În loc să căutăm timp ca să fim sfinţi, folosim ghiduri de devoţiune zilnică. Acestea ne iau doar câteva minute în fiecare zi, pentru un „exerciţiu spiritual”. Citim un verset biblic şi câteva „gânduri spirituale” deja digerate şi probabil câteva versuri şi o rugăciune şi apoi ne vedem de drum bucurându-ne că am petrecut un timp cu Dumnezeu.

Obişnuiam să gândesc că acest fel de devotare este mai bun decât deloc, dar mi-am schimbat părerea. Orice lucru care este un înlocuitor pentru Cuvântul lui Dum­nezeu, ajunge să fie primejdios pentru creşterea spiritua­lă. Nu sugerez că folosirea ghidurilor devoţionale este greşită; am o mare colecţie în biblioteca mea şi le folo­sesc. Am şi scris câteva eu însumi. Dar gândurile devo­ţionale trebuie să fie ca un supliment la Cuvântul lui Dumnezeu, nu înlocuitori (surogate) Cuvântului lui Dum­nezeu. Caut o carte devoţională după ce am petrecut un timp citind Cuvântul şi în rugăciune, în părtăşie personală cu Dumnezeu.

„Am atât de multe de făcut” spunea John Wesley, „încât trebuie să petrec câteva ore în rugăciune înainte de a începe”. Nu e de mirare că el a zguduit Marea Britanie: ştia cum să mijlocească.

Ca şi Moise, un mijlocitor trebuie să se aştepte să fie înţeles greşit şi criticat. În definitiv, nu poţi fi o persoană populară dacă laşi ca priorităţile tale să te îndepărteze de adunările de comitet, seminarile şi conferinţele la care toţi ceilalţi participă. Este greu de înţeles cum unii pastori de astăzi găsesc timp să se pregătească, pe ei şi predicile lor, când în mod constant aleargă la tot felul de „adăpători evanghelice” ca să binecuvânteze sfinţii. Probabil că nu-şi pregătesc ei înşişi predicile sau nu-şi scriu cărţile. Probabil că se complac să fie nişte fotografii nereuşite: supraexpuse şi insuficient developate.

Un adevărat mijlocitor nu trebuie să fie egoist. Dum­nezeu era gata să distrugă Israelul şi să ridice o nouă naţiune prin Moise, dar Moise a refuzat oferta (Exod 32:10). Dumnezeu a făcut aceeaşi propunere când Israel s-a răz­vrătit la Cades-Barnea şi din nou Moise a spus: „Nu!” (Numeri 14:12). Moise n-a dorit înălţarea lui, el a dorit binele poporului şi slava lui Dumnezeu.

Egoismul este vătămător în sine, dar este şi mai peri­culos când invadează cămăruţa rugăciunii. „Cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre” (Iacov 4:3). Ce contrast cu rugăciunea Domnului nostru în Ghetsimani: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). Rugăciunile egoiste sunt periculoase, pentru că Dumnezeu poate să ne dea ceea ce cerem.

Un mijlocitor eficace se roagă bazat pe caracterul lui Dumnezeu şi pe legământul lui Dumnezeu. (Vă aduceţi aminte că Neemia s-a rugat în felul acesta.) Moise I-a reamintit lui Dumnezeu de promisiunile făcute lui Avraam, Isaac şi Iacov şi a subliniat că slava lui Dum­nezeu era în joc, nu gloria naţiunii. Dacă Israel nu ajun­gea în Canaan, celelalte popoare ar fi putut spune: Dum­nezeul lor poate să înceapă lucrurile, dar nu poate să le termine”.

Sunt convins că unii dintre noi, cei din lucrarea evanghelică, am scăpat de mânia lui Dumnezeu, numai datorită faptului că El n-a vrut să dea duşmanului mai multe muniţii pentru a se împotrivi Evangheliei. Nu ştiu dacă în mod conştient sau inconştient, ne-am închinat viţelului de aur sau am ajutat pe alţii să se închine lui, totuşi Dumnezeu a fost răbdător cu noi. Cu toate acestea, în această criză, Dumnezeu poate să ne spună şi nouă ceea ce i-a spus lui David: „Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L hulească, săvârşind fapta aceasta…” (2 Samul 12:14). Nu voi intra în detalii. Toţi aţi ascultat la radio, aţi urmărit discuţiile de la televiziune, aţi citit ziarele, aţi văzut caricaturile şi fără îndoială v-aţi plecat capetele de ruşine. Eu însumi am făcut-o.

Un mijlocitor eficace confruntă faptele cinstit şi nu este blând cu păcatul. Moise i-a mustrat deopotrivă pe Aaron şi pe copiii lui Israel şi i-a umilit înaintea lui Dumnezeu. El chiar a fost de acord cu executarea a 3.000 de idolatri; aşa ceva noi n-am face astăzi, dar putem folosi acel duh de ascultare de Dumnezeu şi de urare a păcatului. Apoi, el s-a suit din nou pe munte ca să inter­vină pe lângă Dumnezeu şi să se declare gata să moară el în locul lui Israel. „Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” (Exod 32:32). Un mijlocitor cunoaşte grozăvia păcatului şi este gata să plătească preţul ca să ajute pe alţii şi să slăvească pe Dumnezeu.

Ceea ce l-a ajutat pe Moise să înainteze a fost vizi­unea slavei lui Dumnezeu. „Arată-mi slava Ta” (Exod 33:18), I-a cerut Moise lui Dumnezeu pe munte. Scena din vale a fost deprimantă, dar glorioasa revelaţie de pe munte a fost încântătoare. Moise a văzut slava lui Dum­nezeu! Această viziune n-a micşorat păcatele lui Israel (cred că le-a făcut să apară mai hidoase), dar a vitalizat credinţa lui Moise şi i-a dat putere să meargă înapoi în vale şi să ia din nou conducerea.

Într-o zi mohorâtă în timpul recentei crize, am început să mă simt descurajat. Am citit comentariile din presă, am vorbit la telefon cu câţiva prieteni, când duşmanul a început să-mi şoptească: „Oare merită cu adevărat? În toţi aceşti ani, tu şi cei care aţi lucrat la emisiunea “Înapoi la Biblie” v-aţi păstrat mâinile curate şi aţi încercat să-L onoraţi pe Dumnezeu; şi lumea nu pare să cunoască diferenţa. Vă pune pe toţi care lucraţi la emisiuni în aceeaşi ladă de gunoi, pe care o aruncă la groapa de gunoi a primăriei. Nu merită, nu-i aşa?”

Credeţi-mă, a fost ora întunecată a sufletului meu. N-am putut găsi drumul meu înapoi spre lumină până când nu mi-am concentrat toate gândurile şi rugăciunea asupra slavei lui Dumnezeu. Când mi-am dat seama că slava lui Dumnezeu era cu mult mai importantă decât reputaţia oricui, a bugetului sau a lucrării, s-a făcut lumină şi povara a început să se ridice. Domnul mi-a rea­mintit un verset pe care El mi l-a dat într-o noapte când eram la reanimare, între viaţă şi moarte: „Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă” (Psalmul 145:3).

Eu nu înţeleg toate căile Domnului, dar cred că în cele din urmă, într-un fel oarecare, această criză va aduce slavă lui Dumnezeu. Până atunci trebuie să trăim cu ruşinea şi să stăm credincioşi în posturile noastre, slujindu-L pe Dumnezeu. Şi trebuie să ne luăm timp să fim sfinţi şi să mijlocim.

CAPITOLUL 9

REALITATEA

„Televiziunea este cel mai puternic drog. Încetez să-mi mai trăiesc viaţa în faţa obiectului care mă elimină” (*)

Jacques Ellul

(*) Din The Humiliation of the Word de Jacques Ellul (Grand Raapids: Eerdmans, 1985), p. 120

În timpul acestei crize de integritate, în centrul atenţiei au fost morala, banii şi mesajul, chiar în această ordine, dar nu s-a spus prea mult despre mijlocul implicat, şi anume televiziunea. Se poate să fiu greşit, dar eu cred că televiziunea a ajutat la crearea scandalului. Dacă oamenii implicaţi ar fi fost în oricare alte medii, unele lucruri ar fi fost diferite. Nu încerc să scuz; încerc să explic. Tre­buie să înţelegem rolul pe care l-a jucat televiziunea în producerea crizei integrităţii, deoarece televiziunea con­tinuă să exercite şi astăzi aceeaşi influenţă asupra Bisericii.

Să încep cu câteva amintiri. Am fost privilegiat să cresc în perioada zilelor mari ale radioului, când oamenii îşi planificau activităţile în funcţie de programele de la radio, aşa încât să poată asculta melodiile sau cântăreţii preferaţi. De asemenea, îmi aduc aminte de primii ani ai radioului creştin şi de emisiunile pe care le-am auzit transmise de WMBI, Chicago. Acelea erau zilele marilor Wendell P. Loveless, Ralph Stewart, Robert Parsons, George Beverly Shea şi o întreagă listă de oameni talen­taţi a căror lucrare Dumnezeu a binecuvântat-o în chip minunat. În acele zile, radioul era o parte vitală a vieţii noastre. Ne aducea muzica şi cuvântul vorbit de pretutindeni în lume.

Când au apărut pe ecrane filmele creştine am fost încântaţi. Văzusem noi „filme misionare”, dar acest gen de filme era nou. Unele din primele filme nu erau decât lecţii cu obiecte sau o predică în acţiune pusă pe peliculă, sau poate o predică a unui mare predicator. Predica lui Haarry Ironside, „Pune aceasta în contul meu” îmi vine acum în minte. O discuţie aprinsă s-a iscat în presa creş­tină, referitor la faptul dacă Dumnezeu poate binecuvânta filmele creştine, deoarece personajele lor interpretau un rol. A. W. Tozer s-a opus cu pasiune filmelor creştine, dar ele au mers înainte. Acum sunt acceptate în viaţa Bisericii.

Apoi a venit televiziunea cu o nouă distribuţie de personaje, ca Howdy Doody, Kukla, Fran şi Ollie, Captain Video şi Ed Sullivan, plus o serie de reluări ale unor filme vechi, pe care învăţătorii noştri de la Şcoala Duminicală ne avertizaseră să nu le vizionăm la cinematografe. Multe personalităţi de la radio s-au mutat la televiziune, dar au descoperit că televiziunea nu era „radio plus ima­gine”. Era un mediu cu totul nou, cu o putere a lui pro­prie, o putere care trebuia ascultată, altfel programele n-ar fi avut succes. Analistul Marshall McLuhan a încercat să explice acest fenomen în cărţile sale, în special în „Să înţelegem sistemul: Extensiunile Omului”, dar era mai uşor să te uiţi la televizor decât să citeşti cărţi despre tele­viziune. Nu toţi au fost de acord cu McLuhan, dar nici n-au putut să-l ignore. După toţi aceşti ani, el ne-a con­vins prea bine că sistemul este mesajul.

Primul program religios pe care mi-l aduc aminte este cel realizat de Percy Crawford: „Tinerii în marş”. Era o adaptare după o emisiune de la radio, foarte populară, transmisă duminica după masa: „Biserica pe unde, o emisiune pentru tineri”. De asemenea, îmi aduc aminte că l-am urmărit pe Charles Fuller, testând televiziunea în 1950, timp de 6 luni, cu emisiunea „Ora de trezire de modă veche”, dar, în cele din urmă, a renunţat. Dintre toţi predicatorii de la televiziune din acea perioadă, poate că Fulton J. Sheen a înţeles cel mai bine cum să folosească noul sistem. Nu sunt de acord cu toată teologia lui, dar cu siguranţă că el a ştiut cum să transmită mesajul. Cu robele sale, cu expunerea sa dramatică, tabla şi creta, el părea că a înţeles mecanismul televiziunii.

Acelea erau zile paşnice, când noi visam să se înfăp­tuiască lucruri mari. Undele radio nu erau aglomerate cu predicatori care să concureze pentru timpul nostru şi mulţi creştini erau convinşi că acest nou mijloc era darul lui Dumnezeu, pentru ca Biserica să atingă lumea cu Evanghelia. Doar dacă am avea bani şi timp, lucrurile s-ar face. O mare perioadă de perfecţiune în domeniul comu­nicaţiilor, anticipând împărăţia milenială, era pe cale să se declanşeze.

Acum, după mai bine de 40 de ani, reflectând la aceste lucruri am tras câteva concluzii, strict personale şi fără baze statistice. Iată-le:

Radioul creştin le-a făcut servicii semnificative atât Bisericii locale cât şi misiunii mondiale, şi ar trebui să continue aşa. Cât despre filme, ele au fost o unealtă folo­sitoare, dar cred că vor fi înlocuite de video. Când vine vorba însă despre televiziunea religioasă, cred că noi, evanghelicii, am pierdut complet barca, pentru că nu ne-am rezervat timp suficient să înţelegem sistemul şi modul său de funcţionare. La fel ca şi comedianţii fără succes, care au încercat să dubleze radioul la televizor, am încercat şi noi să punem Biserica la televizor, dar n-am avut prea mare succes.

Acum, am descoperit două aspecte cu privire la tele­viziune, aspecte care s-au eschivat ani de zile atenţiei noastre. Primul aspect: televiziunea este un mijloc de prezentare, aşa că indiferent ce comunică este transformat în spectacol. Al doilea aspect: televiziunea este o industrie comercială şi numele jocului este banul. Chiar binecunos­cutul director executiv de la televiziune, Fred Friendly, a admis aceasta. El a spus: „Fiindcă televiziunea face aşa de mulţi bani producând ce este mai rău, adeseori nu-şi permite să producă ce este mai bun”.

Poate vă întrebaţi unde duce această discuţie, dar vă rog să citiţi în continuare. Nu ne-am gândit la aceste aspecte în anii trecuţi şi acum avem necazuri. Nu putem schimba trecutul, dar poate vom fi capabili să facem ceva pentru viitor.

Prin însăşi natura sa, televiziunea este un mijloc de prezentare. Aceasta nu înseamnă că nu putem învăţa nimic urmărind micul ecran, fiindcă putem (unii chiar învaţă lucruri pe care n-ar trebui să le înveţe). În orice caz, indiferent ce învăţăm de la televizor, aflăm în primul rând din privire şi nu din auzire. Această distincţie este importantă pentru că Biblia subliniază auzirea, nu privirea. „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos” (Romani 10:17). Tele­viziunea a ajutat la crearea unei societăţi de privitori, nu de ascultători, oameni fascinaţi de ceea ce văd, nu educaţi de cuvinte.

Primul pas spre căderea omului a fost făcut când Eva a înlocuit ceea ce a auzit de la Dumnezeu („să nu mănânci din el…” – Geneza 2:17), cu ceea ce a văzut (po­mul era „plăcut la vedere” – Geneza 2:9). După cădere Adam şi Eva au fugit şi s-au ascuns când au auzit glasul lui Dumnezeu. În loc de comunicare, cuvântul a fost excomunicare; dar era greşeala omului nu a lui Dumnezeu. De atunci încoace, Dumnezeu, în mod delicat, dar clar, le-a vorbit oamenilor păcătoşi, încercând să constru­iască un pod peste această prăpastie intervenită prin anu­larea tragică a comunicării; dar mulţi oameni nu vor să audă.

Când Fiul omului a fost pe pământ, lucrarea Lui cea mai importantă a fost proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, nu săvârşirea unor minuni. „Dacă are cineva urechi de auzit să audă” (Marcu 7:16). Desigur, minunile Sale erau importante, ca o evidenţă a mesianităţii Sale şi ca o dovadă a marii Sale compătimiri faţă de cei în nevoi; dar vestirea Cuvântului era prima prioritate. Din nefericire, mulţimile doreau să vadă, ele nu doreau să audă. Una din temele principale din Evanghelia după Ioan este con­flictul dintre credinţă şi vedere. Mulţimile de oameni „credeau” în Isus doar fiindcă vedeau minunile Sale, dar Isus nu Se încredea în ei (Ioan 2:23-25). El a încurajat auzirea nu privirea.

Este semnificativ că cel mai mare profet al lui Dum­nezeu, Ioan Botezătorul, a venit ca un glas şi nu ca un făcător de minuni (Ioan 1:12; 10:40-42). El a pus accentul pe predicarea Cuvântului lui Dumnezeu. În prezentarea lui Isus Cristos către naţiune, Ioan a dat poporului ceva să audă, aşa ca să înţeleagă ce vedeau: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Dumnezeu a stabilit ca ceea ce vedem să fie înţeles prin ceea ce auzim, legătura dintre cuvânt şi adevăr este de aşa natură” a spus filozoful Jacques Ellul, „că nimic nu poate fi cunoscut despre adevăr despărţit de vorbire”.

În cea mai mare parte, televiziunea separă auzirea de vedere şi creează o lume ademenitoare, ireală, dar care pare foarte reală. Ellul o numeşte „substituirea realităţii”. Dacă stingi imaginea şi asculţi numai sonorul, nu ştii ce se întâmplă. Aceasta nu se aplică programelor, care se concentrează în special pe auzirea cuvintelor, ca: „Întâl­nire cu presa”, sau „Linia de tragere”, şi nici programelor religioase obişnuite. Cu excepţia urmăririi gesturilor şi fizionomiei predicatorului şi a felului în care îşi ţine ultima carte, nu pierzi nimic esenţial din programul reli­gios TV dacă stai cu ochii închişi. De fapt, stând cu ochii închişi, evitând orice altă distracţie, poate că eşti mult mai atent şi te bucuri mai mult de acel program.

Am ajuns la miezul problemei. Dacă cea mai impor­tantă lucrare a Bisericii este predicarea Cuvântului şi cea mai mare nevoie a lumii pierdute este auzirea Cuvântului, atunci de ce trebuie să lăudăm un mijloc ca televiziunea, care se axează pe vedere mai mult decât pe auzire? Ce adaugă televiziunea la lucrarea noastră? Eu spun că nu adaugă nimic, din contră răpeşte foarte mult. Televiziunea pune oamenii lui Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu într-un context care poate face să dispară realitatea mesajului.

Teoreticianul în materie de comunicaţii, Neil Postman, explică: „Nu numai că televiziunea este spectacol, dar a făcut din acest spectacol, cadrul natural pentru reprezen­tarea experienţei”. Indiferent ce program urmărim la televizor, inclusiv un serviciu religios, noi îl urmărim în­tr-un context de distracţie. Nu are importanţă ce program este, chiar un documentar zguduitor, noi nu-l luăm prea în serios. De ce? Pentru că lumea televiziunii nu este „autentică”.

Malcolm Muggeridge, fost director la BBC (Com­pania engleză de radiodifuziune), susţine că „acest mijloc, prin însăşi natura lui, nu se pretează pentru scopuri constructive”. Educatorii descoperă acum că video-ul nu este unealta magică de învăţat, aşa cum au crezut ei odată. Postman spune: „Ştim acum că emisiunea pentru copii “Sesame Street” încurajează copiii să iubească şcoala, dar numai dacă şcoala este ca “Sesame Street”.

Acum putem să înţelegem de ce televiziunea este o ameninţare pentru lucrarea creştină; lucrarea creştină nu este amuzament şi predicatorul nu este un artist. Adevărata slujire înseamnă implicare; noi ne închinăm în prezenţa sfântă a lui Dumnezeu şi suntem datori să auzim Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l ascultăm. Când punem religia la televizor, lucrează o forţă subtilă, care transformă totul. Cel care priveşte nu participă la acelaşi serviciu cu oamenii din sanctuar sau din studioul TV. Oamenii din adunare pot fi participanţi; privitorul de acasă este spec­tator. Adunarea este un organism viu, strâns la părtăşie; privitorul este unul care urmăreşte în mod solitar, chiar dacă nu este singur. Religia la televizor nu este aceeaşi ca religia propriu-zisă. Este în întregime un nou fel de religie.

Dar aceasta nu este totul. În timp ce pregăteam acest capitol, ultimul număr al publicaţiei „The Reid Report” a sosit pe biroul meu. Am fost fericit să descopăr că vechiul meu prieten Russ Reid era de acord cu mine. În articolul său de fond (Afacerea Bakker – Ce ne poate învăţa?”), Russ explică concis de ce televiziunea nu este cel mai bun mijloc pentru lucrarea noastră creştină.

„Cred că mulţi oameni implicaţi în biserica electronică sunt cinstiţi şi îşi fac lucrarea dintr-un adânc sentiment de încredinţare. Dar cred, de asemenea, că ei greşesc din patru motive:

 1. Biserica electronică foloseşte greşit mijloa­cele. Toate mijloacele de informare, luate ca un întreg, nu sunt mijlocul potrivit pentru a determina oamenii să ia decizii cu privire la Biserică sau orice alt fel de predare personală…
 1. Biserica electronică este o denaturare a Biseri­cii.Mesajul bisericii electronice este extrem de sedu­cător. Oamenii sunt mai drăguţi, programele sunt mai atractive. Posibilităţile sunt mai convingătoare. Parcă ar spune: „Vă voi arăta o cale mai uşoară, unde totul este muzică, dans şi minuni…”.
 1. Biserica electronică trâmbiţează ceva care rătă­ceşte. Datorită naturii mijloacelor, predicatorul elec­tronic este forţat să reducă predica la lozinci, la o supra-simplificare a adevărului care promite prea mult şi reali­zează prea puţin…
 1. Biserica electronică este un evanghelism gre­şit.Predicatorii de la televiziune justifică cererea de fon­duri pe bază că ei ajung la cei care nu merg la biserica. Faptele nu susţin cele afirmate. Într-un studiu făcut de Consiliul Naţional al Bisericilor şi de Radiodifuziunea Religioasă Naţională, în 1984, s-a estimat că 13 milioane de oameni urmăresc predicatorii de la televiziune, cel puţin o dată în timpul săptămânii. Din aceştia numai un milion erau oameni care nu mergeau la biserică. Dar biserica electronică cheltuieşte cel puţin un miliard de dolari ca să ajungă la aceşti un milion de oameni care nu merg la biserică”.

Un alt aspect este tendinţa periculoasă a televiziunii de a fabrica celebrităţi. „Cel mai puternic punct al televiziunii”, spune Postman, „este că aduce personalităţi în inimile noastre, nu noţiuni abstracte în minţile noastre”. Ceea ce se dezvoltă este o „mentalitate de clubul microbiştilor”, în oameni aşa de loiali cauzei, că nici măcar nu vor să ştie adevărul despre idolii lor.

Orice predicator de la televiziune, care vrea, poate să-şi ridice o împărăţie pe cheltuiala altora: pe integritatea conducerii şi pe cinstea şi generozitatea celor care îi ur­măresc programele. Natura umană doreşte cu ardoare după eroii săi şi înfloreşte pe succesul altuia. Apostolii au combătut acest păcat de la început. Când Corneliu a căzut la picioarele lui Petru, apostolul i-a spus: „Scoală-te, şi eu sunt om!” (Faptele Apostolilor 10:26). Pavel şi Barnaba au refuzat să fie trataţi ca zei (Faptele Apostolilor 14:8-18). Când regele Irod a acceptat închinăciunea oamenilor, Dumnezeu l-a omorât (Faptele Apostolilor 12:20-23).

Biblia nu încurajează cultul personalităţii. „Găsim că Scriptura dă puţine informaţii cu privire la oameni, dar abundă în informaţiile despre Dumnezeu”, scrie Eugene Peterson. „Sfânta Scriptură refuză să hrănească dorinţa noas­tră de a ne închina unui erou. Nu va încuraja dorinţa noastră adolescentă de a ne alătura unui club de micro­bişti. Cred că motivul este clar. Clubul microbiştilor în­curajează o trăire de mâna a doua”.

Când combini trăirea de mâna a doua a clubului mi­crobiştilor cu irealitatea televiziunii, sfârşeşti cu un creştinism care este înfricoşător la vedere şi totuşi este sin­gura „religie” pe care o practică unii! Trăiesc din suro­gate şi nu ştiu. Dacă ar fi confruntaţi cu articolul original nu l-ar recunoaşte sau n-ar dori să plătească preţul pentru a-l avea.

“Dar n-au fost oameni salvaţi prin intermediul emi­siunilor de la televiziune?” vor întreba unii. Probabil că au fost câţiva, dar excepţia nu poate fi luată ca regulă. „Nu sunt în favoarea unei născociri ca să scap toată lumea de iad”, a scris George MacDonald. “Dacă spune cineva că o minciună ar putea scăpa pe oricine de iad, atunci iadul este fără îndoială cel mai bun loc pentru el. Adevărul este cel ce salvează omenirea”.

Când oamenii mă întreabă de ce nu predic la tele­viziune, de obicei zâmbesc şi răspund că am o faţă per­fectă pentru radio. Dar deja am explicat motivul adevărat: nu cred că televiziunea şi lucrarea Evangheliei merg bine împreună. Nu spun că nu poţi învăţa adevărul la televiziune, sau că nu poţi să-l predici, sau că nu poţi să-l cânţi, fiindcă se poate. Sunt oameni deosebiţi care caută să folosească televiziunea în slujire în aceste zile – unii sunt chiar prietenii mei – şi mă rog pentru ei. Totuşi mă întreb dacă n-ar culege mai multe roade folosind aceleaşi sume de bani în alte lucrări misionare.

Raportul NCC/NRB pe care l-a menţionat Russ Reid, descoperă unele aspecte interesante ale lumii religioase de la televiziune. În primul rând, nu sunt aşa de mulţi tele­spectatori cum ar vrea unii să ne facă să credem. Predi­catorii de la TV care afirmă că au o audienţă de 10 sau 20 de milioane de telespectatori fluieră a pagubă. Tele­viziunea religioasă face o slujbă bună întărind ceea ce oamenii cred deja, dar nu are rezultate bune când este vorba de schimbarea sau de consolidarea credinţei. Cei mai mulţi oameni care urmăresc programele religioase sunt membrii unei Biserici, sau cel puţin aparţinători, din care aproape jumătate merg la biserică cel puţin o dată pe săptămână. Numai 6% dintre toţi telespectatorii le trimit o contribuţie regulată predicatorilor de la televiziune, cu o medie de cea 35 $ pentru un contribuabil. Numai 7% au declarat că urmărind programul religios au fost deter­minaţi să se implice mai mult în activitatea Bisericilor, în timp ce 3% au declarat că televiziunea a slăbit implicarea lor.

Cercetările au stabilit că cei mai mulţi oameni urmă­resc programele religioase la televizor, din două motive: (1) să întărească ceea ce cred şi (2) în semn de protest contra lucrurilor urâte prezentate în reclame (homosexualitate, avorturi, pornografie, etc.). În domeniul închină­ciunii, al evanghelizării şi al educaţiei, programele reli­gioase de la televizor n-au avut succes.

Există totuşi un domeniu unde televiziunea religioasă pare să aibă succes: la fabricarea celebrităţilor religioase. Nici un alt mediu nu oferă posibilităţi mai mari pentru afaceristul religios, a cărui principală preocupare este cu totul altceva decât lucrarea Evangheliei.

Mike Yaconelli a descris aceasta de o manieră con­vingătoare, într-un articol intitulat: „Uşa din spate” apărut în publicaţia „The Wittenberg Door”:

„Biserica a fost hipnotizată de putere. Stăm cu reve­renţă în faţa reginei frumuseţii, a jucătorului de fotbal, a omului de afaceri bogat şi plătim, nesiliţi de nimeni, milioane, oricui vrea să ne ia banii şi să demonstreze că noi suntem majoritatea: că suntem demni de respect, că suntem câştigători. Permitem cu bucurie acestor personaje ale puterii să călătorească în avioanele lor particulare, cu trupa credincioasă de executivi şi secretare de presă. De bună voie, dăm din bunurile noastre ca să împărtăşim cu bucurie cu ei când beau şi mănâncă cu preşedinţii, când aleargă de la un studiou la altul, când vin şi pleacă de la aeroporturi în limuzine lungi şi negre. Aceste persona­lităţi ale puterii au devenit paraziţii noştri evanghelici. Cu bucurie risipim banii noştri, timpul nostru şi tot ce avem, ca să ne putem făli cu ei în faţa celor care nu cred că noi suntem de fapt învingători. Şi nu este vina lor. Este vina noastră”.

Dar mă opresc aici.

CAPITOLUL 10

RESURSELE MATERIALE

„Omul care nu este influenţat de bani este admirat mai presus de toţi oamenii” (*)

Cicero

(*) Din De officiis 2.11. de Cicero Dictionary of Quotations, comp. Bergen Evans (New York: Delacorte Press, 1968), p. 461.

„Dumnezeu şi Banii!” striga coperta numărului din 3 august 1987 a revistei Times. Începând cu pagina 48, revista anunţa ceea ce publicul suspecta de multă vreme: nu oricui zice: ”Doamne, Doamne” i se pot încredinţa bani, pe care să-i mânuiască cinstit şi să-i cheltuiască în­ţelept. Oamenii n-au pierdut timpul răspunzând la această ştire şi curând multe organizaţii religioase au văzut o descreştere dramatică în contribuţii. Chiar misiuni care aveau o reputaţie impecabilă au suferit din această cauză. Publicul îşi pierduse încrederea; era o criză de integritate.

Aceasta nu era pentru prima dată când se prăbuşea un imperiu religios, şi nici nu va fi ultima. Dar poate că a fost pentru prima dată când o prăbuşire a implicat atât de mulţi bani, atât de mulţi oameni şi i s-a acordat o atât de mare atenţie din partea presei şi pentru o perioadă de timp atât de lungă. Banii şi morala au interesat întotdeauna publicul, aşa că jurnaliştii au fost avantajaţi. Nu poţi să-i blamezi, şi ei trebuie să facă bani.

Mi s-a spus la seminar că mândria, banii şi sexul sunt armele de bază ale Vrăjmaşului pentru ruinarea unei lucrări sfinte; şi adesea ele lucrează împreună. Un condu­cător religios capătă bogăţie şi faimă, apoi mândrie, după aceea, el devine propria sa lege şi face ce-i place. În definitiv, nu pot slujitorii de succes ai lui Dumnezeu să trăiască deasupra legii Sale? Având în vedere că Domnul nostru a fost umil, sărac şi curat, te-ai aştepta ca ucenicii Lui să-I urmeze exemplul; aşa ceva însă nu se întâmplă întotdeauna.

Secvenţa este familiară. Iniţial un bărbat sau o femeie simte chemarea lucrării şi doreşte sincer să slujească. Dar slujirea primeşte bani. Chiar Domnul Isus a avut prie­teni care L-au ajutat să-şi achite notele de plată (Luca 8:3) şi apostolul Pavel a acceptat susţinerea din partea a două Biserici (Filipeni 4:15-16) şi a unor persoane particulare (2 Timotei 1:15-18). Lucrarea are nevoie de bani, dar noi trebuie să fim atenţi ca nu cumva banii să înceapă să cumpere lucrarea. Când se întâmplă aceasta, lucrarea încetează şi organizaţia se transformă într-o afa­cere religioasă. Banii devin un scop în sine, nu un mijloc pentru stingerea unui scop.

Televiziunea este un mijloc scump, aşa că nu vom fi surprinşi dacă predicatorii de la televizor sunt îngrijoraţi cu privire la bani, mai ales dacă duc o viaţă extravagantă, pe care cineva trebuie s-o susţină. Dar chiar cei mai modeşti predicatori de la televiziune trebuie să acopere bugete mari, în timp ce doresc să-L servească pe Dumnezeu, şi aceasta cere bani. Cum obţin aceşti bani şi ce fac cu ei depinde de integritatea lor.

Există cel puţin trei mituri cu privire la bani şi religie, pe care trebuie să le îngropăm. Primul mit este că banii nu sunt nici buni nici răi: sunt neutri şi totul depinde de cum sunt folosiţi. Dacă aceasta este adevărat, de ce numeşte Domnul Isus avuţiile „bogăţii nedrepte”? (Luca 16:9). Şi de ce atrage El atenţia asupra înşelăciunii bogăţiilor” (Matei 13:22)? El pare să spună că bogăţia este murdară şi înşelătoare în ea însăşi şi că numai Dumnezeu poate s-o sfinţească pentru scopuri nobile.

Sunt de acord cu Richard Foster: „În spatele banilor se află puteri spirituale, puteri seducătoare şi înşelătoare, puteri care cer o devotare totală”. Bogăţia este periculoasă, şi chiar cel mai devotat creştin poate fi prins în cursa închi­nării la Mamona şi nici măcar să nu-şi dea seama de aceasta.

Mamona este cuvântul aramaic pentru bogăţii de orice natură. Vine de la o rădăcină care înseamnă „ceva în care te încrezi” sau „ceva care ne este încredinţat”. Aceasta sugerează că bogăţia este ceva încredinţat nouă de Dumnezeu, dar ceva în care Dumnezeu nu vrea să ne încredem. El doreşte ca noi să ne încredem în El. Când evreii foloseau acest cuvânt, aproape întotdeauna era în sens negativ; în felul acesta l-a folosit şi Domnul Isus. El a spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6:24).

Mamona este bogăţia personificată şi Domnul Isus ne-a avertizat să nu ne asociem cu Mamona în felul în care intrăm în legătură cu Dumnezeu. Nu trebuie să încercăm să-i punem pe acelaşi cântar în vieţile noastre. Banii pot controla atenţia şi dragostea noastră, dacă nu suntem veghetori. Foster arată clar că „banii au multe din caracteristicile Dumnezeirii. Dau siguranţă, pot produce vinovăţie, ne dau libertate, par atotprezenţi. Cea mai sinis­tră dintre toate aceste caracteristici este însă atotputernicia”.

Banii ne cer loialitatea şi dragostea care aparţin nu­mai lui Dumnezeu, au puterea să ne captiveze, dacă nu suntem veghetori. Banul este un servitor minunat, dar un stăpân nemilos şi numai o devotare disciplinată faţă de Dumnezeu ne dă capacitatea să-l ţinem pe Mamona la locul lui. Astăzi, succesul este măsurat prin intermediul banilor şi posesiunilor, şi este foarte uşor chiar pentru noi, creştinii, să fim, de acord cu aceste standarde false, dacă nu suntem atenţi. Domnul Isus a spus: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” (Luca 12:15). „Pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu” (Luca 16:15).

Este posibil să fii bogat şi totuşi să nu fii lumesc. Atât Biblia cât şi istoria creştinismului ne vorbesc despre oameni bogaţi, care au umblat cu Dumnezeu şi au adus binecuvântări asupra altora prin bogăţia lor. Dar am observat că liderii din Scriptură căutau cu mare grijă să-şi păstreze mâinile curate când era vorba de bani şi nu foloseau poziţia sau autoritatea lor ca să-i exploateze pe alţii.

Ascultaţi-l pe Avraam care a refuzat bogăţiile Sodomei: „Ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul Cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului şi jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: “Am îmbogăţit pe Avram”” (Geneza 14:22-23).

Ascultaţi-l pe profetul Samuel: „Iată-mă! Măr­turisiţi împotriva mea, în faţa Domnului şi în faţa unsului Lui: Cui i-am luat boul, sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat, şi pe cine am năpăs­tuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asu­pra lui?” (1 Samuel 12:3).

Ascultaţi-l pe apostolul Pavel cum se adresează pas­torilor din Efes: „N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri ştiţi că mâi­nile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, tre­buie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: “Este mai ferice să dai decât să primeşti”” (Faptele Apostolilor 20:32-35).

„Nici lacom de câştig mârşav” este o cerinţă pen­tru lucrători (Tit 1:7). În concluzie, oamenii lui Dumnezeu au dreptul să ştie dacă lucrătorii lor mânuiesc sau nu finanţele lor în mod cinstit. Cred că aceasta se aplică pentru orice lucrător susţinut de bună voie de către alţii, şi această categorie include şi lucrătorii de la emisiuni, precum şi misionarii, evangheliştii şi pastorii Bisericilor locale. Slujitorii Domnului trebuie să primească ajutorul adecvat, pentru că „lucrătorul este vrednic de plata lui” (Luca 10:7), dar ei ar trebui să folosească acest suport cu înţelepciune şi să ţină o evidenţă corectă.

Lucrătorul lacom va deveni sau un afacerist sau un angajat. Afaceristul va vinde darurile sale pentru bani şi va folosi Biblia şi Adunarea în felul în care un actor foloseşte un rol şi publicul spectator de la teatru. Întotdeauna o părăseşte când se iveşte o slujbă mai bine plătită. Angajatul lucrează pentru salariu şi face exact ce se aşteaptă de la el, dar nimic mai mult. Cele mai importante zile ale săptămânii sunt ziua salariului şi ziua liberă. Şi el demisionează când se iveşte o slujbă mai uşoară sau când vreo primejdie ameninţă turma (Ioan 10:12-13).

„Pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” îl avertizează apostolul Pavel pe Timotei (1 Timotei 6:10), şi îi porunceşte să ducă acest mesaj oamenilor bogaţi din adunarea sa. Iacov îi avertizează pe uşierii Bisericii să fie atenţi la felul cum plasează bogaţii şi săracii (Iacov 2:1-13). El, de asemenea, anunţă judecata pentru oamenii bogaţi care îşi exploatează lucrătorii săraci (Iacov 5:1-8). Şi cred că Iacov se adresează creştinilor, nu oamenilor neconvertiţi.

Banul nu este neutru. Banul este în esenţă rău şi noi trebuie să fim atenţi la puterea lui ademenitoare. Mai ales conducătorii Bisericilor trebuie să evite iubirea de bani: păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dum­nezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine” (1 Petru 5:2).

Al doilea mit pe care trebuie să-l îngropăm este că banul nu satisface. Cât de des în primele zile ale lucrării mele am declarat „Banii nu vă aduc fericirea! Nu vă satisfac!” Vai, eram plin de râvnă şi sincer, dar complet greşit. Milioane de oameni în această lume sunt fericiţi şi satisfăcuţi prin ceea ce poate face banul. Nu sunt bogaţi, dar sunt bine şi se bucură de viaţă. Problema este că ei nu se bucură de viaţă la cel mai înalt nivel.

Unii oameni nu ştiu că în Biblie există cuvântul: „a se bucura”, dar apostolul Pavel îl foloseşte în 1 Timotei 6:17: „Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bo­găţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele”. Aici teologia este clară. Dumnezeu a făcut toate lucrurile şi lucrurile sunt bune (Geneza 1:31). Dumnezeu ştie că noi avem nevoie de lucruri (Matei 6:32), aşa că El ni le dă şi doreşte ca noi să ne bucurăm. Totuşi există o aten­ţionare aici: trebuie să ne bucurăm de darurile lui Dum­nezeu în umilinţă, deoarece sunt daruri, şi cu atenţie, fiindcă bogăţia este nesigură şi poate fi luată înapoi în orice moment. Şi ce este mai important, nu trebuie să lăsăm ca darurile lui Dumnezeu să ia locul lui Dumnezeu.

„Apostolul Pavel nu este împotriva dorinţei de a câştiga bani pentru nevoile noastre şi pentru nevoile altora”, a scris John Piper. „El avertizează împotriva do­rinţei de a avea mai mulţi şi mai mulţi bani, astfel ca eul şi abundenţa materială pe care le pot procura, să crească”. De aceea apostolul Pavel a scris: „Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită şi în laţ…” (1 Timotei 6:9, sublinierea aparţine autorului. N. Ed).

Problema nu este că banii nu satisfac, ci tocmai că satisfac. Totuşi banii satisfac doar pe acei oameni care doresc să trăiască la un nivel scăzut, unde banii le aduc cea mai mare fericire. Aceasta este ceea ce a înţeles Dom­nul Isus când a spus: „Vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!” El a făcut o afirmaţie ase­mănătoare despre fariseii prea sfinţi şi bogaţi: Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata” (Matei 6:2).

 1. H. Farmer a scris că „pentru Domnul Isus faptul teribil că ai valori false în viaţă şi că urmăreşti scopuri greşite, nu era că tu eşti condamnat la o deziluzie amară, ci tocmai că nu eşti; nu că nu realizezi ce doreşti, ci tocmai că realizezi.”

Întrebarea la care fiecare dintre noi trebuie să răspundă este aceasta: „Ce mă satisface cu adevărat?” Suntem mulţumiţi să avem hrană, îmbrăcăminte şi adăpost? Sau dorim ceva mai mult decât confortul firii? Este bine să avem lucrurile pe care le pot cumpăra banii, cu condiţia să nu pierdem lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra. Oamenii care „şi-au luat răsplata lor” sunt cei care au optat pentru a doua situaţie.

Acum putem înţelege mai bine de ce evanghelia succesului şi felul de viaţă extravagant al unor predicatori de la televizor şi al soţiilor lor, atrag admiraţia şi susţinerea din partea aşa multor telespectatori; acesta-i nivelul de viaţă pe care îl doresc şi Dumnezeu s-ar putea să le dea ce doresc. Dar aceasta-i tot ce vor primi; ei şi-au luat răsplata. Şi când viaţa s-a terminat, ei nu vor mai primi alte răsplăţi. Ocaziile lor s-au terminat.

Biblia nu laudă nici luxul, nici sărăcia; pur şi simplu ne spune să fim mulţumiţi cu satisfacerea nevoilor de bază ale vieţii (cei mai mulţi dintre noi în America avem mult mai mult decât ne trebuie şi vom avea şi mai mult de dat socoteală pentru ele.) „Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi” (Evrei 13:5). “Dacă avem dar cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbră­căm, ne va fi de ajuns” (1 Timotei 6:8). Trebuie să deci­dem care sunt cu adevărat necesităţile noastre şi să trăim la acel nivel. Putem să folosim apoi orice altă extra-avuţie pe care o trimite Dumnezeu în drumul nostru pen­tru a ajuta pe alţii. Pur şi simplu, dacă noi avem un venit mai mare nu înseamnă că suntem datori să cheltuim mai mult, însemnă că putem să dăruim mai mult.

Al treilea mit care trebuie îngropat este că responsa­bilitatea noastră s-ar fi încheiat o dată ce am dăruit. Oamenii care au această atitudine adesea sfârşesc prin a risipi ce le-a rămas şi lasă organizaţiile pe care le susţin să risipească ce le-au dăruit. Amândouă atitudinile sunt păcate. Tot ce avem vine de la Dumnezeu şi trebuie folosit după cum ne îndrumă El: „Adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi” (Deuteronom 8:18). Dumnezeu este Proprietarul, noi suntem administratorii. Nu are importanţă care este proporţia venitului nostru pe care o dăm lui Dumnezeu, orice rămâne este sub autoritatea Lui. Dăruirea de 10% sau chiar 50% nu ne cumpără privilegiul de a risipi restul. Deoarece într-o zi vom da socoteala de lucrarea noastră, trebuie să fim atenţi unde punem bogăţia lui Dumnezeu. Un prieten de-al meu, care a dat o mare sumă unei organizaţii care nu merita, mi-a spus: „Eu am răs­plata mea. Eu am dat pentru Domnul şi El cunoaşte inima mea”. Probabil, dar dacă dorea cu adevărat să dăruiască pentru Domnul şi să-I placă Lui, ar fi trebuit să verifice cum manipulează banii acea organizaţie şi ce rezultate are în lucrare. Cât de onorat te-ai simţi dacă ai şti că cine­va a făcut o donaţie în numele tău „Societăţii pentru recu­perarea capacelor de la sticlele folosite” sau „Comitetului pentru salvarea viermilor rătăciţi”? Administrarea biblică înseamnă că noi dăm un dar vrednic de laudă, într-un mod vrednic de laudă, unei organizaţii sau unei persoane vrednice de laudă, care vor folosi darul pentru o lucrare vrednică de toată lauda.

Teologia dărniciei creştine este rezumată în 2 Corinteni 8-9. Apostolul Pavel subliniază că dărnicia creştină trebuie motivată de har nu de vinovăţie. Cuvântul grecesc „haris” (har) este folosit de cel puţin 10 ori în aceste ca­pitole. Dăruirea prin har înseamnă să dăruieşti în ciuda împrejurărilor (8:1-2), să dai de bunăvoie şi cu bucurie (8:3-4), şi să dăruieşti ca răspuns la darurile lui Dumnezeu (8:7). Harul dăruirii se revarsă din interior, dintr-o inimă plină de recunoştinţă, nu este pompat în afară cu forţa. Dumnezeu este preocupat de dorinţa credinciosului de a dărui (8:10-12), de posibilitatea lui de a dărui (8:13-14) şi de credinţa lui (8:15). Când dăruim, Dumnezeu vede şi proporţia, nu numai porţia. El vede inima la fel ca şi mâna, El ştie că nu putem da ce nu avem, dar vrea să fim generoşi cu ce avem. Harul dăruirii cere o atitudine de credinţă în Dumnezeul cel viu, credinţă asemănătoare cu a semănătorului când îşi seamănă sămânţa (9:6-11).

Apostolul Pavel n-a vorbit numai despre dăruire; el a vorbit şi despre primire (8:16-9:5). Un comitet ad-hoc, ales din Bisericile dintre Neamuri, călătorea cu el, ca să primească donaţiile din dragoste şi să le ducă evreilor săraci din Iudeea. De ce nu a dus darul apostolul Pavel însuşi? De ce i-a implicat pe ceilalţi? Desigur era periculos pentru un singur om să transporte o sumă mare de bani. De asemenea, apostolul Pavel dorea ca darul să creeze o unitate creştină, aşa că diferite Biserici erau reprezentate în misiune.

Dar era şi un al treilea motiv: „Căci căutăm să lu­crăm cinstit nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci şi înaintea oamenilor” (2 Corinteni 8:21). Pavel nu voia să dea cuiva vreun motiv de suspiciune cu privire la manipularea banilor. De aici un comitet reprezentativ. Nu era destul pentru Pavel să le spună Bisericilor: „Domnul ştie ce fac cu banii aceştia”. El a fost deschis şi cinstit în problemele financiare şi a vrut ca Bisericile să cunoască ce făcea el. Duşmanilor le-ar fi plăcut să-l acuze de necinste.

Metoda apostolului Pavel îmi sugerează că fiecare organizaţie religioasă ar trebui să aibă grijă ca tot venitul să fie mânuit în mod cinstit. Aceasta înseamnă ca darurile primite să fie folosite pentru scopurile pentru care au fost date. De asemenea, presupune ca fondurile cu restricţii să rămână aşa, iar toate celelalte să fie întrebuinţate con­form bugetului. Metodele contabile cer ca rapoarte re­gulate să fie prezentate comitetului şi anual să fie făcută o revizie. Comitetul trebuie să aibă grijă ca nici un mem­bru al organizaţiei să nu profite personal din această lu­crare şi ca orice informaţie oficială să fie la dispoziţia celor ce o cer.

La fel ca mulţi creştini, soţia mea şi cu mine primim multe scrisori de la organizaţii care ne cer ajutor. Aceasta nu ne deranjează, din contră ne place să ştim ce se pe­trece în lumea evanghelică. Am învăţat că Dumnezeu nu aşteaptă ca noi să susţinem pe oricine, dar ne vrea infor­maţi. Unele din aceste scrisori le aruncăm imediat la coş, fiindcă nu avem încredere în organizaţiile care le-au trimis. Ce mai rămâne, citim şi luăm în considerare. De-a lungul anilor, Dumnezeu ne-a ajutat să dăruim pentru unele lucrări despre care ştim că sunt sănătoase şi de încredere şi nu ne simţim deloc vinovaţi dacă nu dăm şi altora. Dacă Dumnezeu vrea ca noi să dăruim, El ne îndrumă şi face darul posibil.

Misiunea la care lucrez acum, „Înapoi la Biblie”, a ajutat la înfiinţarea Comitetului Evanghelic pentru Contabilitate Financiară (ECFA), o agenţie independentă, care are grijă ca membrii săi să menţină standarde fiscale înalte şi integritate organizaţională. În acelaşi timp, apar­ţinem de Asociaţia Interdenominaţională pentru Misiunea Străină (IFMA), care la fel are standarde înalte pentru membrii săi. Cea mai nouă agenţie de verificare este Comisia de Etică şi Integritate Financiară a Radiodifu­ziunii Religioase Naţionale (EFICOM).

Sincer, aş fi foarte circumspect să dăruiesc vreunei organizaţii care nu este membră a unei agenţii de verificare demnă de încredere. Prin „demnă de încredere”, înţeleg o agenţie care are standarde înalte şi căreia nu-i este frică să-şi disciplineze membrii când este cazul. Se cere mai mult decât o listă de standarde, ca disciplina să fie efi­cientă; îţi trebuie de asemenea curaj, în special dacă dis­ciplinezi un predicator care este popular.

În timp ce emit aceste avertizări, lăsaţi-mă să spun câteva cuvinte despre acele organizaţii care au un mare număr de rude ale directorului în comitet sau pe statul de plată: examinaţi-le cu atenţie.

Şi lăsaţi-mă să vă avertizez despre organizaţiile care folosesc metode de strângere a fondurilor, care ridică semne de întrebare, de ex. inventând o criză sau două anual, sau care oferă mărfuri de o valoare mai mare decât suma darului. Nu fiecare este de acord cu noi, dar soţiei mele şi mie nu ne place să fim inundaţi cu poşta – am primit chiar trei scrisori de cerere într-o săptămână, de la aceeaşi organizaţie; şi nici nu ne plac solicitările la telefon. Într-o zi, am ameninţat că voi avea un număr de telefon neînregistrat, nu pentru că comercianţii locali ne deranjau cu reclame la mărfurile lor ci din cauza misiunilor creş­tine care solicitau ajutor. Înainte ca ei să vorbească spu­neam: NU!

Am auzit despre un om care, venind acasă dintr-o excursie, a găsit în cutia poştei un aviz pentru o recoman­dată, aşa că s-a grăbit să meargă s-o ridice de la poştă. Poate câştigase premiul cel mare la Reader’s Digest! Dar scrisoarea – ţineţi minte, recomandată! – era de la un tele-evanghelist, care cerea o donaţie ca să ajute misiunea lui care trecea printr-o ultimă criză. Omul ştia că nu poate să-şi şteargă numele de pe lista donatorilor acelei misiuni, dar a hotărât să nu mai citească nici o scrisoare de la acel evanghelist şi nici să nu-i mai urmărească programul la televizor.

Un ascultător la radio, din Ohio, m-a sunat ca să-mi îm­părtăşească o problemă, şi în cursul conversaţiei mi-a relatat:

„Am un număr de telefon neînregistrat. Într-o seară primesc un telefon de la… (şi-mi numeşte o emisiune religioasă de la televizor), care mi-a cerut o mare donaţie. Am fost cu adevărat surprins şi i-am întrebat cum au obţinut numărul meu de telefon din moment ce nu era înregistrat. Tânăra a început pe ocolite: “Oh, sunt multe căi prin care putem să obţinem numerele”. Acum, de ce o aşa-zisă lucrare creştină violează izolarea unui om şi apoi minte?”

“Dacă nu primim de la dvs., astăzi, lucrarea noastră va trebui să fie închisă la sfârşitul săptămânii!” Aţi văzut vreodată o asemenea scrisoare sau aţi auzit despre aceas­ta la radio sau la televizor? Sper că nu credeţi una ca asta. Ce spuneţi despre următoarea: „Dacă misiunea noastră se închide, aceasta va afecta lucrarea Evangheliei în toată lumea!” Cine a făcut „lucrarea Evangheliei” înainte de a apărea ei pe scenă? Astfel de exagerări nu aparţin lu­crării creştine.

Probabil acestea sunt cazuri extreme, dar ele ilustrează problema de care sunt preocupat: metodele nepotrivite de a strânge fonduri. În Biserica primară, slujitorii lui Dumnezeu îşi achitau notele de plată lucrând, sau acceptând ajutor de la persoane particulare, sau primind donaţii de la Bisericile locale. Apostolul Pavel nu s-a simţit stân­jenit să le comunice oamenilor nevoile sale şi să ceară ajutorul lor în rugăciune. Fără îndoială că unii dintre prie­tenii lui au făcut mai mult decât să se roage; ei i-au trimis daruri ca să-l ajute în lucrarea lui. Nu văd nimic greşit în a scrie scrisori la prietenii care vor să audă despre lucra­rea noastră şi să le dăm informaţiile necesare care să-i călăuzească în rugăciunile şi donaţiile lor. Comunicarea este un lucru; manipularea este cu totul altceva.

Există o strânsă legătură între corectitudinea contabilă şi credincioşia în lucrare. Oamenilor cărora nu le poţi încredinţa bogăţiile lui Dumnezeu, nu le poţi încredinţa nici adevărul lui Dumnezeu. Domnul nostru a spus: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este cre­dincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari. Deci dacă n-aţi fost credincioşi cu bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?” (Luca 16:10-11).

Cea mai mare bogăţie în lumea aceasta este „Împă­răţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui” (Matei 6:33). Această bogăţie trebuie s-o căutăm cu prioritate, Dum­nezeu Se va îngriji de orice altceva.

Am o presimţire că multe misiuni creştine şi Biserici locale, vor trece prin grele încercări în lunile viitoare. Dumnezeu clatină lucrurile „tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină” (Evrei 12:27, dar citiţi şi v. 25-29). Va fi un timp pentru o cercetare dureroasă, dar aceasta n-a rănit niciodată vreo organizaţie. De asemenea, va fi un timp de jertfire şi de predare, probabil chiar de persecuţii; dar aceste necazuri ne vor apropia de Dumnezeu.

„Căci suntem în clipa când judecata stă să încea­pă de la casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17).

CAPITOLUL 11

RECUPERAREA

„Atunci ce este Împărăţia lui Dumnezeu? Este Isus Cristos şi, prin Biserică, unirea tuturor lucrurilor în EL” (*)

Howard A. Snyder

(*) Din The Community of the King de Howard A. Snyder (Downers Grove, 111.: Inter-Varsity Press, 1978, p. 16.

Criza integrităţii nu va fi rezolvată de Radiodifuziunea Religioasă Naţională, de Comisia Federală a Comunicaţiilor sau de orice altă autoritate religioasă sau guver­namentală. Asemenea organizaţii pot să ajute prin înfiin­ţarea de noi garduri sau angajarea de noi paznici, dar toate acestea nu vor garanta niciodată dispariţia crimina­lilor. Criza poate fi rezolvată numai de către credincioşii din Bisericile locale, fiindcă aici este locul unde orga­nizaţiile de la televiziune, bune sau rele, îşi găsesc susţi­nătorii lor. În timpul lucrării mele ca pastor, am fost uimit de numărul mare de creştini fundamentalişti, care erau captivaţi de diferite programe religioase dubioase de la televizor; şi nimic din ce le-am spus nu le-a putut schim­ba părerea. Mii de oameni, care ar fi trebuit să ştie mai bine au susţinut şi au contribuit la dezvoltarea PTL; chiar şi astăzi unii dintre ei, orbiţi, nu vor să recunoască faptele.

Responsabilitatea finală pentru schimbări în mediul religios trebuie să le revină conducătorilor şi membrilor Bisericilor locale; dar – şi aici este problema – multe Biserici locale nu vor putea schimba nimic, până când nu se vor schimba ele însele. Televiziunea religioasă a avut succes fiindcă oamenilor din Biserică le-a plăcut creştinismul „gen afacere”. Mă tem că Biserica locală are propria ei criză de integritate.

De câte ori ceva fals are succes, este un indiciu că ceva adevărat a falimentat. Un soţ şi o soţie, fericiţi în căsătorie, nu vor căuta după ceva senzaţional în afara căsătoriei; ei sunt foarte mulţumiţi unul de celălalt. S-a arătat în mod frecvent că ereziile din Biserică indică adesea o cădere în Biserică; undeva s-a schimbat balanţa. Cred că aceasta se aplică îndeosebi acestei crize.

Ce lipseşte în Bisericile noastre locale? De ce oameni buni se simt atraşi să caute înlocuitori altundeva? Să începem prin a observa lipsa de autoritate spirituală din Bisericile noastre. Prin aceasta înţeleg lipsa domniei lui Isus Cristos peste lucrători şi peste adunările Lui. La două zile după moartea lui A. W. Tozer, Martorul Alianţei a publicat pătrunzătorul lui articol: „Dispariţia autorităţii lui Cristos în Biserici”, în care el a afirmat: „Astăzi, Isus Cristos nu mai are aproape nici o autoritate în grupurile care se autointitulează după Numele Lui”. El a condamnat această situaţie pentru două motive: influenţa tradiţiei şi a obiceiurilor şi „trezirea intelectualismului printre evanghelici”. Vă recomand acest articol, atât vouă, ci­titorii mei, cât şi Bisericilor voastre.

Probabil că simptomul principal al acestei eroziuni a autorităţii este obsesia „independenţei” Bisericilor locale. Bisericile şi membrii lor fac ce este drept în proprii lor ochi. Un membru al unei Biserici, căruia nu-i mai place de pastor, adună un grup de disidenţi şi începe o nouă Biserică sau invadează o altă Biserică pe care încearcă s-o acapareze. A căutat cineva în Scripturi să vadă ce vrea Duhul să spună Bisericilor? A chemat cineva la o oră de rugăciune? A întrebat cineva sub a cui autoritate încep ei o nouă Biserică? A cerut cineva ajutorul altor Biserici să se roage şi să se sfătuiască? Nu, este mai uşor să urmezi un conducător cu aureolă şi să fii independent!

Dacă înţeleg eu bine, potrivit cu 1 Corinteni 12, nu există Biserici „independente”. Bisericile pot să fie autonome şi să nu aparţină vreunei denominaţiuni, dar nu pot fi independente. „Noi” suntem mădulare unii altora” (Efeseni 4:25). Bisericile noastre locale pot avea diferite for­me de conducere şi diferite forme de închinare, dar toţi suntem sub conducerea Aceluiaşi Domn, Isus Cristos. Poate s-ar părea că nu este chiar aşa, dar Cristos încă este „Căpetenie peste toate lucrurile Bisericii” (Efeseni 1:22).

Acest spirit de independenţă creează probleme serioase atât în interiorul Bisericii cât şi printre Bisericile noastre. Apostolul Pavel ne avertizează: „Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî printre voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlo­cul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor” (Faptele Apostolilor 20:29-30). Dacă oile sunt sub autoritatea Marelui lor Păstor, ele vor recunoaşte păstorii falşi când îi vor vedea şi nu-i vor urma (Ioan 10:4-5).

În Bisericile nou-testamentale, conducerea este baza­tă pe predare, caracter şi purtare. Trebuie să îndeplineşti anumite condiţii biblice, bine definite înainte ca Biserica să te ordineze şi să se supună conducerii tale. Astăzi în Biserică, prea adesea conducerea este bazată pe farmecul personal; omul talentat nu cel evlavios este urmat şi îşi construieşte o împărăţie religioasă pentru el însuşi. Prea adesea lucrul important este personalitatea, nu spiritualitatea.

Se pare că Bisericile locale adeseori au un timp dificil să lucreze împreună şi să prezinte o mărturie de unitate şi de dragoste în comunitatea respectivă. De multe ori pastorii se suspectează unul pe celălalt, se întrec unul cu altul, chiar dacă predică aceeaşi Evanghelie, se roagă aceluiaşi Domn şi au pretenţia că ascultă de acelaşi Cuvânt. Aproape în fiecare oraş, indiferent de mărime, de obicei există o „Biserică independentă”, care procedează cum vrea şi nu dă atenţie altor Biserici, decât atunci când oile ei sunt atrase de alte turme.

Nu cunosc soluţia finală pentru această problemă. Sunt zile când aş dori ca fiecare comunitate să aibă un episcop care să ajute ca oile să meargă împreună, iar păs­torii să conlucreze. Dar dacă am avea acest fel de condu­cere, presupun că unii păstori vor începe să dorească să devină ei episcopi. Un răspuns ar fi un botez de dragoste şi de umilinţă, care să fie rezultatul ascultării noastre de cuvintele din Filipeni 2:1-18 şi Romani 14-15. Răspunsul este: renaşterea. Despre aceasta vom vorbi însă mai târziu.

Un alt lucru care lipseşte în Bisericile noastre este închinarea spirituală. Adevărata închinare biblică satisface aşa de total personalitatea noastră, că nu trebuie să mai căutăm de jur-împrejur după înlocuitori făcuţi de mâna omenească. William Temple a arătat clar aceasta în deo­sebita sa definiţie a închinării: „Pentru că închinarea este predarea întregii noastre fiinţe lui Dumnezeu; este în­viorarea conştiinţei de către sfinţenia Sa; este hrănirea minţii cu adevărul Lui; curăţirea imaginaţiei cu frumuseţea Lui; deschiderea inimii la dragostea Lui; predarea voinţei noastre pentru scopurile Lui – şi toate acestea strânse în adorare, cea mai sinceră emoţie de care este capabilă fiinţa umană şi de aceea remediul de bază contra eului, care este păcatul nostru original şi sursa tuturor păcatelor actuale”.

În lumina acestei definiţii, care este nivelul celor mai multe programe religioase de la televiziune? Care este nivelul Bisericilor locale? „Într-un serviciu religios obişnuit”, scria A. W. Tozer, „cel mai real lucru este irealitatea oricărei lucrări”. Vai, cât este de adevărat!

Şi chiar cu această irealitate, serviciul de închinare de duminică-dimineaţa este aşa de comun că n-ai nevoie să te uiţi în buletin ca să ştii ce va urma şi este aşa de plictisitor că ce se întâmplă în continuare nu prezintă nici o diferenţă. Satan ştie că adevărata închinare este înălţă­toare şi că sfinţii înflăcăraţi îi produc probleme, aşa că el lucrează ore suplimentare ca să ne împiedice să ne con­sacram, într-o atitudine de închinare către Dumnezeu, cu toate facultăţile noastre, facultăţi pe care de fapt Dum­nezeu ni le-a dat. Citiţi din nou definiţia despre închinare a lui William Temple şi întrebaţi-vă: „Sunt toate laturile personalităţii mele devotate lui Dumnezeu atunci când mă închin? Am eu ocazia în timpul serviciului divin să mă predau cu totul lui Dumnezeu?”

Unii dintre teologii şi evangheliştii noştri ne-au aver­tizat aşa de mult cu privire la simţăminte încât am scos emoţiile noastre în afara Bisericii şi le-am împins direct pe stadion. Aproape că singura ocazie pe care o avem ca să ne exprimăm emoţiile noastre în mod cinstit este la o căsătorie, dar chiar şi acolo trebuie să fim atenţi. Bisericile evanghelice sunt înalte în intelectualizare şi joase în celebrare. Prea adesea mergem acasă după o predică, cu o nouă idee în mintea noastră, dar cu aceleaşi simţăminte reci în inima noastră.

Nu pledez pentru fanatism sau emoţionalism. Pledez doar pentru acel gen de închinare care satisface în întregime fiinţa omenească, creată în asemănarea lui Dum­nezeu. Dacă copiii lui Dumnezeu nu se dăruiesc pe ei înşişi într-o adevărată închinare, ei se vor atrofia emoţional sau vor considera acel sentiment, ilegal. Ei vor căuta după înlocuitori şi treptat vor fi mulţumiţi cu ceva ce nu este pâine. Putem critica lucrarea de la televiziune cât ne va plăcea, dar nu vom aduce oile flămânde înapoi la turmă.

A treia deficienţă este o paralelă despre care am dis­cutat: înflăcărarea şi expansiunea în lucrare. Ce tragic când oamenii trebuie să meargă în afara programului Bisericii locale pentru ca să se identifice cu lucrări care îi mişcă şi îi determină la acţiune. Îmi dau seama că Dumnezeu i-a chemat pe unii din oamenii Săi să lucreze în organizaţii paralele cu Biserica, în cazul meu, emisiunea „înapoi la Biblie”. Dar când o organizaţie paralelă cu Biserica, începe să ia locul părtăşiei Bisericii locale, ceva este greşit. Când Bisericile rezistă la schimbări şi practică sistemul „nimic deosebit”, ele invită membrii să caute ocaziile în alte părţi.

Aceasta aduce subiectul delicat al lucrărilor care merg în paralel cu Bisericile.

Jerry White defineşte o lucrare paralelă cu Biserica „orice lucrare spirituală a cărei organizare nu este sub controlul sau autoritatea unei adunări locale”. Aceasta include şi lucrarea prin intermediul televiziunii. Mulţi pastori nu acceptă ca membrii lor să susţină vreo orga­nizaţie care este în afara sferei Bisericii locale, chiar dacă este o lucrare bună. Aceasta n-a fost niciodată poziţia mea, nici chiar atunci când am lucrat într-o Biserică locală, şi am păstorit trei.

Oamenii care spun că în Noul Testament nu a existat nici o lucrare în paralel cu Biserica au dreptate, dar atunci probabil că nu erau nici Şcoli Duminicale, nici seminarii. Nu cunosc nici un principiu în Noul Testament care să interzică credincioşilor individuali şi Bisericilor să lucreze împreună ca să împlinească voia lui Dumnezeu. De fapt o lucrare în paralel cu Biserica, în care lucrează împreună mulţi credincioşi din mai multe Biserici, poate că este o unitate mai apropiată de aceea pentru care S-a rugat Domnul Isus (Ioan 17:20-23), decât Bisericile care sunt marcate de disensiuni şi divizări.

„Comitetul de ajutorare” al lui Pavel, format din membri ai Bisericilor dintre Neamuri este probabil cel mai potrivit exemplu de lucrare în paralel cu Biserica, care este menţionat în Faptele Apostolilor. Dar nu uitaţi că Pavel a avut o lucrare mai independentă, chiar dacă el raporta „Bisericii de acasă” când se întorcea din vreo călătorie. El n-a putut să păstreze contactul cu Biserica aşa cum procedează misionarii de astăzi; într-un anume sens, Pavel şi „echipa” lui nu erau diferiţi de o lucrare paralelă cu Biserica.

Toată viaţa mea am fost asociat într-un fel sau altul cu lucrări paralele cu Biserica, deşi în inima mea sunt pastor. Am fost convertit la o adunare a „Tineretului pentru Cristos” şi câteva din primele mele slujbe creştine, ca adolescent, au fost în cadrul acestei organizaţii. Când m-am retras de la prima mea Biserică şi m-am alăturat conducerii organizaţiei internaţionale „Tinerii pentru Cristos”, un pastor prieten mi-a spus: „Îmi pare rău că părăseşti lucrarea”. Aceasta m-a necăjit. Sugera el că păcătuiam fiindcă am părăsit pastoralul ca să lucrez în cadrul unei organizaţii paralele cu Biserica?

În timpul acestor aproape patruzeci de ani de lucrare am avut numeroase ocazii să urmăresc multe organizaţii în acţiune. Am fost în conducerea a două organizaţii („Tinerii pentru Cristos” şi „Înapoi la Biblie”), am predat într-un institut biblic şi la un seminar, am fost în diferite comitete, am scris pentru câteva edituri şi câteva publicaţii, am vorbit la multe adunări ale acestor organizaţii şi am avut ocazia să cunosc personal pe mulţi din conducătorii lor. Cred că pot vorbi atât cu autoritate cât şi cu simpatie de­spre aceste organizaţii şi despre relaţia lor cu Bisericile locale.

Voi începe prin a afirma că nu-mi place acest cuvânt parabiserică. El înseamnă „alături de biserică”, şi nu este o descriere exactă a oricărei lucrări pe care o cunosc. Alături de Biserică? Care adunare din comunitatea voastră este „adevărata Biserică”? Dacă există o asemenea adu­nare, atunci toate celelalte Biserici din oraş sunt lucrări paralele cu Biserica. Are aceasta vreun înţeles?

Merită să observăm că în Marea Britanie, cuvântul parabiserică s-a referit la o congregaţie care există alături de biserica oficială. Era o „biserică alternativă”, „biserica viitorului” şi nu o organizaţie diferită de Biserică. Desigur nu acesta este înţelesul astăzi.

Aş dori să avem un cuvânt nou, fiindcă de câte ori fo­losim această expresie veche, perpetuăm confuzia şi divizarea. Poate metabiserică, „cu biserica”, ar fi o variantă. După câte ştiu, lucrările paralele cu Biserica, cu adevărat biblice, lucrează cu Biserica şi servesc Biserica. Ele nu-şi fac lucrarea „alături de Biseric㔑şi în competiţie cu Biserica.

Dacă aceasta nu este adevărat, sunt în încurcătură. În timpul săptămânii pregătesc studii biblice şi 8-10 programe la emisiunea „Înapoi la Biblie”, o organizaţie paralelă cu Biserica. Uneori la sfârşitul săptămânii, împreună cu soţia mea, mergem la vreo Biserică unde predic de două sau trei ori. Sunt eu o parte a Bisericii lui Dumnezeu la sfârşitul săptămânii mai mult decât în restul zilelor? Când particip la o şedinţă a comitetului organizaţiei sau ţin o cuvântare la o şcoală, părăsesc Biserica sau o servesc?

Într-un fel misterios mă mut în Biserică şi apoi alături de Biserică, încercând să-mi folosesc darurile mele spirituale? Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât pare mai absurd.

Am un prieten pastor care simte că Dumnezeu nu poate binecuvânta o lucrare în afara Bisericii locale. Totuşi ultima dată când am fost în biroul său am observat două diplome de la şcoli paralele cu Biserica, o colecţie mare de cărţi şi reviste publicate de edituri care lucrau paralel cu Biserica, corespondenţă de la o agenţie care se ocupa de programul său la radio şi casete pentru casetofon imprimate la un studio paralel cu Biserica. Se pare că pentru el este dificil să fie consecvent în această privinţă. Am impresia că el vede o lucrare paralelă cu Biserica drept o ameninţare atât pentru influenţa lui personală cât şi pentru bugetul Bisericii. Este greşit în amândouă privinţele.

Dacă ar fi să rezum câteva convorbiri recente, avute în special cu pastori, ar suna cam aşa:

„Da, PTL este o lucrare paralelă cu Biserica”, spune prietenul meu. ”Nu mai este nici o răspundere! Un singur lucru bun ar putea să iasă de aici: o organizaţie mai puţin care să apeleze la susţinere. Sunt deja prea multe orga­nizaţii paralele cu Biserica „.

„Au avut vreodată Bisericile locale scandaluri?” întreb.

Ezitând, el răspunde: “Da”. Probabil a citit prima epistolă către corinteni.

„Dau socoteală Bisericile locale vreunei autorităţi din afara Bisericii lor? Au loc revizii contabile din afară?” Ezitând şi mai mult: „Nu”.

„Crezi că sunt prea multe Biserici locale în oraşul vostru?”

„Da, cred. După fiecare colţ aproape, cineva începe o nouă Biserică. Este ultimul lucru de care avem nevoie”.

“Deci, acuzaţiile pe care le ai contra lucrărilor în paralel cu Biserica, se pot aplica şi Bisericilor locale?”

“Da… cred că…”. Astfel se încheie discuţia.

Lucrările paralele cu Biserica încep într-unul din aceste trei feluri. Uneori Duhul Sfânt uneşte oameni şi Biserici cu o sarcină şi o viziune comună, şi ele înfiinţează o organizaţie care să îndeplinească acel scop. Unele din primele societăţi biblice şi agenţii misionare au început în felul acesta.

O a doua cale de a începe o lucrare paralelă cu Bise­rica este atunci când un om sau un grup de oameni au parte de o binecuvântare specială, într-un mod deosebit, dar Biserica locală nu le face loc în planurile sale. Dacă lucrarea rămâne într-o singură Biserică ar putea com­promite şi Biserica, aceea şi lucrarea respectivă. Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, pentru ca binecuvântarea să fie păstrată şi împărtăşită. Despărţirea este prietenoasă. Biserica acceptă noua misiune şi toţi lucrează împreună! Organizaţii ca „Tinerii pentru Cristos”, „Societatea Evanghelizării Copiilor”, şi „Comitetul Oamenilor de Afaceri Creştini” par să intre în această categorie.

Al treilea fel de misiuni paralele cu Biserica încep prin eforturile determinate ale unor oameni care vor să-şi realizeze planul lor, fie că altora le place sau nu. Un florar se converteşte şi doreşte să înfiinţeze o organizaţie care să mărturisească în special florarilor. (Puteţi să înlocuiţi florar cu şoferi de autocamioane, tăbăcari, medici, etc.) Nu toate misiunile paralele cu Biserica încep în acest fel, dar din nefericire sunt destul de multe. De aceea avem prea multe.

Mi s-a spus că aceasta nu s-ar întâmpla dacă Bisericile locale n-ar impune restricţii şi n-ar înăbuşi creştinii talentaţi. În definitiv, dacă un creştin simte o sarcină pentru o lucrare specifică, dar Biserica nu cooperează, de ce să nu-şi înceapă propria lui organizaţie? A fost un timp când aş fi pledat pentru aceşti asupriţi, dar nu acum. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât văd mai multe dispariţii ale unor lucrări care susţineau că Dumnezeu le-a înfiinţat, dar se pare că nimeni nu le poate face să funcţioneze.

„Simt că mă apasă o sarcină să încep o emisiune la radio”, mi-a scris cineva. „Ce sugestii aveţi?”

Răspunsul meu: „Vă sugerez să începeţi lucrarea în Biserica locală unde sunteţi membru. Dacă Dumnezeu vede că sunteţi credincios şi aţi putea atinge mai mulţi oameni, El va deschide uşile. Vă rog, nu începeţi o nouă emisiune la radio până când nu deschide Dumnezeu uşa; deja avem mai multe decât ne trebuie!”

Când Neemia şi prietenii săi au reconstruit zidurile Ierusalimului, unii oameni au lucrat chiar în faţa caselor lor (Neemia 3:10, 23, 28-30). Este un loc bun pentru fiecare de unde poate începe. Dacă noi toţi, din Bisericile locale, am urma exemplul lor, am începe să rezolvăm criza integrităţii. Sunt recunoscător organizaţiilor menţionate, care stabilesc standarde înalte pentru lucrarea din domeniul jurnalisticii şi televiziunii, dar atâta timp cât membrii Bisericilor locale susţin afacerişti şi angajaţi, n-am rezolvat problema.

Ne-au trebuit ani ca să încurcăm lucrurile şi nu le vom rezolva imediat.

Numai dacă – şi scriu aceasta cu frică şi tremurând – numai dacă Dumnezeu în harul Său, ne va trimite o renaştere.

CAPITOLUL 12

RENAŞTEREA

„Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?”

Psalmul 85:6

Aveţi un tablou preferat? Cred că un psihiatru bun ar putea să afle multe despre noi, studiind tablourile noastre preferate. Poate nici n-ar trebui să spunem care sunt.

Oh, eu am să risc. Unul din tablourile mele preferate este cel al profetului Ieremia contemplând distrugerea Ierusalimului, tablou pictat de Rembrandt. Când, îm­preună cu soţia, am vizitat muzeul Rijks din Amsterdam am cumpărat o carte poştală care reproducea acest ta­blou, am înrămat-o şi am pus-o pe biroul meu. Acum este în faţa ochilor mei. Îmi place această pictură, fiindcă Ieremia este profetul meu preferat şi din cauză că lucrarea sa mă încurajează să merg înainte, chiar atunci când mi se pare că toate lucrurile se clatină. Uneori mă uit la pictură şi spun: „Oh, prietene, pari învins, dar cu siguranţă ai avut succes! Îţi mulţumesc că ai fost credincios. Mul­ţumesc că m-ai încurajat astăzi”.

Ieremia a fost un om mare. Timpurile grele produc atât uriaşi cât şi pitici. „Când oamenii mărunţi trimit umbre lungi este semn că soarele apune”. Am citit undeva că Walter Savage Landor a scris aceasta, în urmă cu peste 100 de ani şi merită repetată: „Când oamenii mici aruncă umbre lungi este dovadă că soarele apune”. Mă întreb cum ne-ar măsura Ieremia astăzi, pe noi şi umbrele noastre.

Este dificil şi periculos să fii o persoană care să mărşăluieşti după alt toboşar. Henrik Ibsen a spus: „Pe omul pe care Dumnezeu vrea să-l jertfească în lupta vieţii, întâi îl face diferit de ceilalţi oameni”. Am putea parafraza: „Creştinul pe care Dumnezeu vrea să-l binecuvânteze şi să-l folosească în criza actuală trebuie să aibă curajul să ne diferit şi să aibă convingerea să meargă înainte, în direcţia adevărată, indiferent ce va întâmpina”.

La sfârşitul analizei, noi nu schimbăm lucrurile citind cărţi şi fiind de acord unii cu alţii. Vom schimba lucrurile dacă ne vom pune la dispoziţia lui Dumnezeu şi Îl vom asculta, aşa ca El să poată lucra prin noi.

De ce fel de oameni are nevoie Biserica astăzi?

Biserica are nevoie de oameni cu discernământ, oameni care ştiu că ruşinea unei lucrări nu înseamnă condamnarea tuturor celorlalte. Duşmanul n-ar dori nimic mai mult decât ca sfinţii să înceapă să se discrediteze unul pe celălalt şi să înăbuşe lucrarea lui Dumnezeu în faţa lumii critice. Satan, nu Dumnezeu, este autorul confuziei.

Citiţi aceste fragmente din câteva scrisori pe care le-am primit la scurt timp după izbucnirea scandalului PTL. Sunt sigur că şi alţi colegi de la Radiodifuziune au primit scrisori asemănătoare:

„Soţul meu, care nu este mântuit este mai împotrivă ca oricând să mai susţină vreo organizaţie creştină…

Acest… scandal a rănit adânc lucrarea Domnului şi nu este uşor să fi creştin în aceste zile. Este o situaţie nesigură în casa mea”.

„Vă rog să ştergeţi numele meu de pe lista donatorilor. Puteţi să le mulţumiţi lui Jim şi Tammy Bakker”.

„În lumina evenimentelor nefericite din ultimul timp, adunarea noastră a avizat Comitetul de misiune să ceară rapoarte financiare de la fiecare din organizaţiile pe care le ajutăm” (Suntem fericiţi să trimitem. Nu avem secrete.)

„Ce dezgustător este acest scandal la televiziune! Mă rog ca ochii mai multor oameni să fie deschişi la adevăr”.

„Slujesc unui Dumnezeu, slăvit să-I fie Numele, Care nu-mi cere să vă trimit bani… El nu-Şi va da binecuvântarea Lui nici unuia din clanul PTL – inclusiv voi. El să Se îndure de voi!”

Am fost surprins să descopăr că acea persoană con­sidera că emisiunea „Înapoi la Biblie” făcea parte din clanul PTL. Scrisoarea îmi dovedeşte însă punctul meu de vedere: astăzi, creştinii, au o nevoie desperată de discernământ. Dacă nu suntem veghetori, putem să cădem în mâinile duşmanului, să compromitem cauza lui Cristos şi să distrugem lucrarea lui Dumnezeu. Vă asigur că această suspiciune şi aceste super-reacţii vor avea con­secinţe tragice pentru lucrarea lui Dumnezeu de pretu­tindeni, atât în Bisericile locale cât şi în lumea din afară.

Ca niciodată înainte, oamenii lui Dumnezeu trebuie să lupte împotriva adevăratului duşman, într-un spirit echitabil, fără să neglijeze lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu s-o facem. La fel ca şi lucrătorii conduşi de Neemia, trebuie să luptăm şi să construim în acelaşi timp, cu sabia într-o mână şi cu o unealtă în cealaltă. Discer­nământul spiritual vine la cei ce care cunosc Cuvântul Său, îl ascultă şi depind de Duhul lui Dumnezeu.

Biserica are nevoie de oameni devotaţi Domnului Isus Cristos. Ştiu că aceasta sună ca o banalitate evla­vioasă, dar cum aş putea să exprim mai bine o asemenea nevoie? Aceeaşi întrebare pe care i-a pus-o Domnul Isus lui Petru, ne-o pune şi nouă astăzi: „Mă iubeşti mai mult decât aceştia?” (Ioan 21:15). Cel mai important lucru pentru oamenii lui Dumnezeu nu este să iubească sufletele pierdute sau chiar pe fraţii noştri sfinţi. Cel mai important lucru este să-L iubim pe Isus Cristos. Numai atunci suntem potriviţi să hrănim mieluşeii Săi, să ne îngrijim de oile Sale şi să ne luptăm cu lupii.

„O renaştere înseamnă că Biserica se îndrăgosteşte din nou de Isus Cristos”, a scris Vance Havner. „Noi ne iubim pe noi înşine, iubim pe unii din cei ce ne înconjoară, iubim poate credinţa noastră fundamentalistă, dar nu-L iubim pe El”.

Oamenii sunt şocaţi când le spun că eu nu merg la biserică pentru a asculta o predică sau a avea părtăşie cu oamenii lui Dumnezeu, deşi mă bucur de amândouă. Eu merg la biserică în ziua Domnului, ca să fiu martor că Isus Cristos este viu şi ca să mă închin Lui. De fapt încep fiecare dimineaţă închinându-mă Lui. Dacă stăpâneşte ini­ma mea, El poate să-mi încredinţeze tot ce doreşte să-mi dea.

Mi-e frică de deteriorarea spirituală, de a avea numele că sunt viu, dar în realitate să fiu mort. Faptul că sunt angajat în lucrarea Lui, nu este o apărare. Orice misiune poate să-i creeze duşmanului ocazii ca să lucreze. Cuvin­tele tânguitoare ale lui George MacDonald m-au străpuns: „Un om poate să se scufunde într-un ritm aşa de lent, încât mult timp după ce s-a pierdut, să continue să fie un membru bun în Biserică sau un bun disident şi să creadă despre el însuşi că este un bun creştin”.

Criza prezentă nu va fi rezolvată de creştinii care îşi primesc hrana şi armele de la mâna a doua. Criza va fi rezolvată de oameni care umblă cu Dumnezeu, care se hră­nesc din Cuvântul Său, care au putere de luptă, care ştiu să folosească sabia Duhului. Trebuie să ne întoarcem la viaţa de disciplină spirituală de modă veche, pe care au practicat-o părinţii noştri, disciplină pe care generaţia noastră liberală o numeşte „legalism”. Trebuie să săpăm din nou vechile fântâni şi să le dăm aceeaşi denumire (Geneza 26:18).

Biserica are nevoie de oameni care să fie împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători; criza nu va fi rezolvată de spectatori şi generalii din fotolii. Dumnezeu să aibă milă de noi! Predicăm unitatea şi continuăm să fa­cem cum ne place, chiar dacă aceasta răneşte lucrarea altora. Predicăm separarea de lume şi practicăm compro­misul. Predicăm dragostea şi în secret ne bucurăm când un frate sau o soră cade. Suntem atât de îngăduitori cu păcatul din viaţa noastră şi din vieţile altora că nu în­drăznim să fim prea specifici în predicile noastre.

Avem nevoie de renaştere.

Aşadar, o altă platitudine pioasă, dar n-am ce face. Avem nevoie de renaştere. O nouă viaţă! O nouă curăţire! O nouă dragoste! O nouă unitate! O nouă putere! Ah, câtă nevoie avem de ea! Câtă nevoie am eu de ea! Nu pentru că miliarde de oameni din această lume căzută au nevoie să audă Evanghelia. Nu pentru că Biserica are nevoie de curăţire. Nu fiindcă suntem stânjeniţi şi ne este ruşine şi dorim să începem să fim din nou buni. Nu pen­tru că am pierdut integritatea şi lumea nu mai are încre­dere în noi.

Avem nevoie de renaştere fiindcă n-am onorat pe Dumnezeu şi nu I-am adus slava pe care o merită. Când Dumnezeu nu este glorificat, nimic nu mai este cum trebuie. Renaşterea este radicală, ea merge la rădăcină. Luaţi aminte la cuvintele lui Richard Owen Roberts, unul dintre cunoscătorii în materie de renaştere din zilele noastre: „Nu este nici o îndoială în mintea mea că oamenii renăscuţi Îl vor slăvi pe Dumnezeu într-un fel cum nu L-au putut slăvi în timpul alunecării lor. Când bărbaţi şi femei învaţă cum să-L slăvească pe Dumnezeu, ei pot cu adevărat să înceapă să se bucure în El. Bucuria lor nu va fi sezonieră ci veşnică. Când Dumnezeu este slăvit şi când te bucuri de El, preocuparea principală pentru plăcerile vremelnice este abandonată cu entuziasm şi cu mulţumiri. Ceea ce înainte a fost o nevinovată plă­cere va deveni gunoi şi purtare depravată, mai potrivită pentru locuitorii netrebnici ai iadului decât pentru nobilii locuitori ai pământului, creaţi în asemănarea lui Dumnezeu”.

Să trecem acum la ceva practic. Ce trebuie să facem tu şi eu, ca să încurajăm renaşterea de care avem o aşa desperată nevoie?

Să ne pocăim. Aceasta înseamnă să fim cinstiţi cu privire la păcat, atât personal cât şi organizaţional. În­seamnă să dispreţuim păcatele noastre, să le mărturisim, să ne întoarcem de la ele, să reparăm unde se poate şi să luăm măsuri să nu le mai repetăm.

Aceia dintre noi care lucrăm în organizaţii paralele cu Biserica, să fim siguri că suntem cinstiţi faţă de cei care ne susţin şi iubitori faţă de conducătorii altor misiuni. Trebuie să mărturisim spiritul de concurenţă şi de critică, probabil chiar de gelozie. Poate ar trebui să convocam o adunare a conducătorilor creştini, nu pentru reclamă ci pentru rugăciune. Trebuie să venim cu inimi zdrobite, nu cu capete mari, să ne mărturisim păcatele nu să ne lăudăm cu statisticile noastre. Diferenţele personale şi organizaţionale ar trebui mărturisite şi făcuţi noi paşi spre con­lucrarea în dragoste.

Ce am spus despre conducătorii misiunilor paralele cu Biserica se aplică şi pastorilor şi comitetelor Bisericilor, conducătorilor religioşi, tuturor celor care caută să-L servească pe Dumnezeu.

Aceste cuvinte pe hârtie par aşa de slabe! Cuvântul lui Dumnezeu spune mult mai bine: „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara” (2 Cronici 7:14).

Să ne întoarcem. Probabil că misiunile noastre s-au depărtat încetul cu încetul de la scopul care a dus la înfiinţarea lor. Să ne întoarcem la acele scopuri originale, înalte şi sfinte şi să dăm la o parte tot ce stă în calea înde­plinirii lor, indiferent cât ar costa această operaţie. Să reducem numărul conducătorilor, să reducem bugetele, să lucrăm cu abnegaţie ca să extindem resursele noastre. Să descoperim ce a vrut apostolul Pavel să spună când a scris: „Ca nişte săraci şi totuşi îmbogăţim pe mulţi” (2 Corinteni 6:10).

Să ne întoarcem la principiile fundamentale ale Cu­vântului lui Dumnezeu, la adevărurile cunoscute despre care vorbim, dar nu le practicăm întotdeauna. În predicarea noastră, în strângerea de fonduri, în avansarea noastră, în conducerea noastră, să fim în primul rând creştini şi apoi organe executive. Să avem mai multe adunări de rugăciune şi mai puţine şedinţe de comitet, mai mult timp pentru Cuvânt, mai multă preocupare personală unul pentru celălalt. Să descoperim ce-I place lui Dumnezeu, nu ce gâdilă urechile publicului creştin.

Îmi pare rău dacă toate acestea suna ca o predică, dar ţineţi minte, îmi predic şi mie. Foarte curând unii dintre noi vor părăsi scena ca să facă loc unei noi generaţii de conducători creştini. Eu vreau ca ultimii mei ani de slujbă să producă o schimbare în Biserica Sa. Nu vreau să pe­trec anii care mi-au mai rămas făcând programe la radio, scriind cărţi şi articole, ţinând predici, dar totul din ru­tină. Vreau să experimentez o legătură proaspătă cu Dum­nezeu, aşa ca emisiunea la care lucrez să ajute oamenii lui Dumnezeu de pretutindeni, să producă o nouă putere în vieţile lor şi în serviciul lui Cristos.

Să ne pocăim.

Să ne întoarcem.

Să ne bucurăm. „Nu ne vei înviora iarăşi, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine?” (Psalmul 85:6).

Prea mult timp ne-am bucurat de lucruri nesemni­ficative: bugete, clădiri, statistici, experienţe emoţionale, popularitate, recunoaşteri academice, influenţă… orice în afară de Dumnezeu. Valorile noastre au fost confuze. De aceea mişcările religioase din ultimii 50 de ani n-au dat rezultate în renaştere. Am crezut că mulţimile şi con­vertiţii erau o dovadă că Dumnezeu vindeca o Biserică bolnavă, dar am greşit. Eforturile noastre n-au însănătoşit pacientul; doar l-au trezit un pic, i-au dat putere să se întoarcă pe partea cealaltă şi a adormit din nou.

Repet: valorile noastre sunt confuze. Stăm confortabil în cursa pe care noi ne-am făcut-o, astfel că nu dorim cu adevărat să ieşim din ea. Interesele legate de lumea evanghelică sunt enorme şi o renaştere poate să ne coste din punct de vedere financiar. Oricărui pastor sau con­ducător al vreunei organizaţii, care, ca şi regele Amaţia este îngrijorat cu privire la pierderea banilor, îi voi spune: „Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât atât” (2 Cronici 25:9).

Să începem să ne rugăm pentru renaştere şi să in­cludem persoanele cu care nu suntem de acord. Bob Cook obişnuia să ne reamintească la „Tinerii pentru Cristos” că Dumnezeu binecuvântează oamenii cu care nu suntem de acord. Rugăciunea fierbinte nu înseamnă să cerem să înfiinţăm o organizaţie nouă sau să întocmim o nouă listă de donatori. Dacă noi toţi, din Bisericile lo­cale şi din diferitele organizaţii şi misiuni, vom începe să ne rugăm pentru trezire şi ne vom ruga numai pentru trezire, Dumnezeu va începe să lucreze.

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones a spus: “Nu văd nici o speranţă până când membrii din Biserici nu se vor ruga pentru trezire, poate adunându-se în familii, având grupe de rugăciune printre prieteni, adunându-se împreună la biserică, oriunde doresc, dar să se roage urgent şi cu perseverenţă pentru răspândirea puterii lui Dumnezeu… Nu este speranţă până când nu vom face aceasta”.

Să declarăm o amânare a competiţiei creştine. Nu este important cine este cel mai mare predicator, cântăreţ sau autor, sau cine are cea mai mare Şcoală Duminicală sau cel mai mare buget de misiune. Dumnezeu ştie şi Dumnezeu răsplăteşte. Între timp lucrarea trebuie făcută.

Să ne iubim unii pe alţii şi să dovedim aceasta spu­nând adevărul în dragoste (Efeseni 4:15). Înainte de a merge să reclamăm, să ne rugăm şi să fim siguri că ascultăm Cuvântul (Filipeni 2:3): „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi”.

Să fim preocupaţi sincer de lucrarea altora, aşa ca să ne putem încuraja unii pe alţii şi să ne rugăm unii pentru alţii. Mulţi conducători creştini sunt răniţi şi au nevoie de ajutorul nostru. Cine este pastorul pastorului? Cine încurajează lucrătorul de la televiziune, autorul, cântăreţul, misionarul?

Să nu uităm că Domnul Isus ne-a lăsat aici ca să fim martorii Lui, să spunem oamenilor cum să fie salvaţi. Domnul Isus nu construieşte „Societatea admiraţiei mu­tuale”, El construieşte Biserica Sa.

Această carte tratează despre o criză a integrităţii, pe care tu şi eu trebuie s-o rezolvăm. Ştirile despre criză pot să se schimbe, dar aceasta nu înseamnă că situaţia s-a îmbunătăţit sau că problema a fost rezolvată. Dacă problema nu este soluţionată, mărturia Bisericii va fi afectată în anii care vor veni. Ea trebuie rezolvată.

Mi s-a spus că semnul chinezesc pentru criză este, de fapt, o combinaţie de semne care înseamnă: „primejdie” şi „ocazie”. Aceasta este descrierea perfectă a situaţiei în care se găseşte Biserica astăzi, dar pericolul cel mai mare este că putem pierde această ocazie. Dacă oamenii din mediul religios vor merge înainte ca şi cum nu s-a întâm­plat nimic, pericolele vor creşte şi eventual vor distruge ocaziile.

Avem o sarcină grea: să reconstruim în ziua de ruşine şi ocară. Prin harul lui Dumnezeu, această zi poate deveni o zi a renaşterii; şi tu şi eu putem ajuta la producerea acestei schimbări.

„Să faceţi orice vă va zice” (Ioan 2:5).

Biblia: mit sau adevăr?

de David Gooding

Cuprins:

Biblia: mit sau adevăr?

Isus Cristos nu este un personaj imaginar

Isus: prototipul eroului?

Cea mai mare dificultate

Validarea finală a afirmaţiilor lui Cristos

Ce au toate acestea de a face cu mine?

Biblia: mit sau adevăr?

Cred că aţi ghicit deja răspunsul pe care îl voi da la această întrebare. Pentru orice eventualitate, iată-l: eu cred Biblia şi nu cred că prin această afirmaţie am comis o sinucidere intelectuală. Desigur, poate că după ce veţi auzi expunerea mea, veţi crede încă acest lucru; dar oricum este un risc pe care trebuie să mi-l asum.

În experienţa mea am întâlnit mai multe motive pentru care oamenii nu cred Biblia şi nici nu consideră că ar trebui să o creadă. Unul dintre motivele invocate de mulţi este că, deoarece în timpul primelor 15 secole de existenţă, Noul Testament a fost copiat de mână, cu posibile greşeli şi schimbări, nu putem fi siguri, spun aceştia, că forma actuală este cea originală, cea autentică.

Această obiecţie este făcută în general de oameni care nu au cunoştinţă de puterea covârşitoare a dovezilor care atestă că textul actual al Noului Testament este conform cu cel original. În primul rând există un număr clar de manuscrise care conţin o parte sau întregul text al Noului Testament. Sunt peste 5000 de astfel de manuscrise. Desigur există greşeli de copiere în toate aceste manuscrise – deoarece este imposibil să fie copiat de mână, fără greşeală un document vast – totuşi, nu se găsesc aceleaşi greşeli în două manuscrise cu acelaşi conţinut. Şi de aceea prin compararea manuscriselor, există posibilitatea reconstituirii textului original ajungând până la un coeficient de siguranţă mai mic de 2%, o mare parte din cele două procente constând în caracteristici lingvistice fără importanţă care nu schimbă înţelesul general al textului. Ba mai mult, din moment ce nici o doctrină a Noului Testament nu este dependentă de un singur verset sau de un singur pasaj, veridicitatea lor nu este pusă la îndoială din cauza acestor incertitudini minore.

Apoi, este vechimea unora dintre manuscrisele Noului Testament. O parte substanţială a Noului Testament este conţinută într-un manuscris datat în jurul anului 200 d.Cr. iar cel mai vechi manuscris păstrat, conţine tot Noul Testament şi a fost scris în jurul anului 360 d.Cr. Să vedem ce însemnătate are acest lucru. Să luăm în considerare manuscrisul din jurul anului 200 d.Cr. Acum are o vechime de aproape 1800 de ani. Ce vechime a avut manuscrisul după care a fost copiat? Desigur, nu ştim. Dar putea să aibă cel puţin 140 de ani şi dacă a fost aşa, a fost scris atunci când mulţi dintre autorii Noului Testament erau încă în viaţă.

Să facem o comparaţie. Unele lucrări ale celor mai renumiţi autori antici, greci şi latini – şi aici vorbesc ca unul care studiază de o viaţă literatura clasică veche – au ajuns în posesia noastră doar sub forma unor manuscrise vechi (de ex. în sec. VII-IX). Şi totuşi, nici unui om de ştiinţă nu i-ar trece prin minte să pună la îndoială validitatea lor, fiind reprezentări demne de încredere a ceea ce au scris autorii originali. Prin comparaţie dovezile că textul Noului Testament e conform cu originalul sunt covârşitoare. Putem avea toată încrederea că astăzi când citim Noul Testament, avem pentru toate împrejurările practice ceea ce autorii originali au intenţionat să avem. Dacă doreşti să cercetezi mai mult aceste dovezi, îţi recomand cartea prof. F.F.Bruce „Are the New Testament Documents Reliable?” (în limba română cu titlul „Documentele care stau la baza Noului Testament”)

Dar cea mai mare dificultate pe care o au oamenii în a crede sau nu Biblia, o constituie afirmaţiile pe care aceasta le face, în special cea că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că El este Creatorul întrupat, care a vizitat pământul pentru a comunica cu noi şi pentru a ni-L revela pe Dumnezeu. Mulţi oameni spun că nu pot să creadă o carte ce face asemenea afirmaţii. Ei oricum nu cred în existenţa unui Creator; deci presupun înainte de a citi sau a studia Noul Testament, că el nu poate descrie o realitate istorică atunci când pretinde că Isus a fost atât om cât şi Dumnezeu. Ei revin la ideea că persoana lui Isus Cristos, descrisă în Noul Testament, este invenţia autorilor evangheliilor.

Isus Cristos nu este un personaj imaginar

Deci, de dragul unui argument, să presupunem pentru moment că autorii evangheliilor nu au descris în mod simplu un Isus care a trăit cândva, ci au inventat acest personaj având ca model, poate un ţăran înţelept, reconstruind, adăugând, exagerând astfel încât rezultatul să fie o fiinţă ideală, o fiinţă supraomenească, dar un personaj imaginar, care nu a existat vreodată. Să presupunem că ar fi fost aşa şi apoi să vedem implicaţiile teoriei noastre.

Primul lucru care se poate spune, ar fi acela că, dacă Isus este un personaj literar fictiv, atunci ceea ce avem este aproape un miracol. Noi cunoaştem o mulţime de lucruri despre personajele literar fictive şi cât de dificil este să creezi unul real şi convingător. Literatura mondială este plină de astfel de personaje, unele foarte bine conturate, iar altele mai puţin. Acum, nu este nici o îndoială că dacă Isus este un personaj literar fictiv, El este un personaj de renume mondial. Pentru a fi capabili să creeze un asemenea personaj fictiv, autorii evangheliilor ar fi trebuit să fie genii literare de cea mai înaltă clasă. Acum geniile literare de asemenea rang sunt destul de rare: nu îi întâlneşti la fiecare colţ de stradă. Dar noi avem aici patru deodată. Cine sunt aceşti bărbaţi? Şi ce fel de bărbaţi sunt ei? Ei bine, doi au fost pescari, unul a fost vameş, iar celălalt un tânăr despre care nu se spun prea multe. Este credibil ca din întâmplare toţi patru să fi fost genii literare de talie mondială?

Ba mai mult. Chiar cele mai strălucite personaje fictive, cele mai bine realizate, rămân pentru cititorii lor ceea ce sunt: personaje fictive. Ele nu prind viaţă, astfel încât să poată vorbi, să fie independente şi să devină o persoană reală pentru cititori, pe care să o cunoască aşa cum cunosc o persoană vie şi cu care să poată avea o relaţie personală. De neînţeles! Şi totuşi, aceasta este ceea ce se întâmplă cu acest personaj presupus fictiv, Isus Cristos. El a devenit de-a lungul a douăzeci de secole pentru milioane de oameni, o Persoană vie, reală, cu care ei pretind că au o relaţie personală, o Persoană pe care o iubesc până acolo încât sunt gata să moară pentru El, aşa cum au făcut deja mii. Acum, îi puteţi crede idioţi pentru că au făcut aşa ceva pentru Isus. Nu vă pot cere să fiţi de acord cu mine. Afirm doar un fapt care nu poate fi negat. Şi părerea mea este aceasta: dacă Isus a fost un personaj fictiv, inventat de autorii evangheliilor, atunci creând un personaj care a devenit pentru milioane de oameni o Persoană vrednică de iubit, căruia să-I fie devotaţi şi pentru care să se jertfească, s-a realizat un lucru fără egal în toată literatura mondială.

Cunoaştem câteva personaje în literatură, e adevărat foarte puţine la număr, care ne izbesc prin realismul lor. Unul din aceste personaje este Socrate al lui Platon. Dialogurile lui Platon sunt nu numai lucrări filozofice, ci şi lucrări literare de renume mondial. Şi totuşi, Socrate, care este menţionat în ele, apare cititorilor generaţie după generaţie, ca o persoană reală, ale cărei trăsături de caracter le recunosc imediat; sunt atât de bine cunoscute încât dacă li s-ar prezenta o descriere apocrifă sau de mâna a doua a lui Socrate, ei ar spune dintr-o dată: „Nu, nu aşa ar fi reacţionat sau ar fi vorbit adevăratul Socrate” (conform C.S.Lewis, Sămânţa de ferigă şi Elefanţii şi alte eseuri despre creştinism, Glasgow, Collins, 1982, pag. 110).

Socrate din dialogurile lui Platon este un personaj atât de bine realizat, pentru că Platon nu l-a inventat. El a fost o persoană reală, istorică ce a trăit cu adevărat. Poate că descrierea lui Socrate făcută de Platon a fost bine şlefuită: dar persoana şi caracterul lui Socrate nu sunt invenţiile lui Platon. Explicaţia este alta. Impactul caracterului lui Socrate l-a „ajutat” pe filozoful şi artistul Platon să „creeze”.

La fel este şi cu Isus Cristos. Ba chiar mai mult. Deşi lumea recunoaşte că Socrate din Dialogurile lui Platon, a fost o persoană istorică reală, numai un nebun ar pretinde că poate să-l cunoască acum ca pe o persoană vie, sau să aibă o relaţie personală cu el. Oamenii din zilele noastre nu ar muri pentru Socrate.

Dar o fac pentru Isus prezentat în Noul Testament! El nu este o ficţiune literară sau religioasă inventată de autorii evangheliilor. Evangheliile descriu o persoană istorică reală, care a trăit în Palestina în timpul domniei lui Tiberiu Cezar, a murit şi după cum spun creştinii, a înviat din morţi şi trăieşte şi astăzi.

Isus: prototipul eroului?

Dar să nu ne grăbim să mergem mai departe. Să ne oprim pentru moment la ipoteza că cineva a inventat personajul Isus, a prezentat acest personaj lumii, şi personajul Isus a atras oameni din toată lumea dintr-o mare varietate de entităţi culturale şi a fost preluat ca ideal religios.

Această ipoteză ar cădea la primul obstacol. Cu cât ştim mai multe despre culturile importante ale acelei vremi, cu atât este mai clar faptul că, dacă personajul Isus nu ar fi fost o realitate istorică, nimeni nu L-ar fi inventat chiar dacă ar fi fost în stare. Isus prezentat în Evanghelii nu corespunde nicicum cu prototipul eroului. Greci, romani şi evrei – toţi L-au considerat opusul eroului ideal.

Să luăm în considerare în primul rând evreii şi nu numai pe cei care au fost şi continuă să fie ostili lui Isus, ci pe cei, puţini la număr, care la început au fost prietenii Lui. Ei înşişi ne spun – şi cu siguranţă nu au inventat câtuşi de puţin – că au ajuns la un moment dat să-L abandoneze, pentru că purtarea Lui nu era aceea a unui erou (Matei 26:47-56). În ochii lor, un erou era o figură mesianică precum Macabeii: un tip puternic, milităros, înflăcărat de idei religioase şi pregătit să lupte (cu ajutorul asistenţei angelice, atât de populară în acea vreme) împotriva celor care le-au subjugat ţara şi care le-au suprimat religia naţională.

Dar atunci când situaţia dintre Isus şi autorităţi, a atins punctul culminant şi au venit să-L aresteze, Isus a refuzat să lupte sau să-şi lase ucenicii să lupte pentru El şi deliberat le-a permis să-L aresteze, în această situaţie toţi cei care-L urmau, L-au abandonat dezgustaţi: El nu era un erou pentru ei! Chiar şi astăzi mulţi iudei, mai ales cei din Israel, gândesc acelaşi lucru. Am un prieten evreu care abia a reuşit să scape de camerele de gazare ale lui Hitler. El îmi spune franc: „Acest Isus al vostru este o persoană fără voinţă. După mine El nu se poartă ca un Mesia. Filozofia mea este: dacă cineva îţi dă peste nas, dă-i înapoi.” La fel au gândit la început primii ucenici; numai învierea lui Isus i-a învăţat altceva şi le-a schimbat în mod radical ideile despre ceea ce ar trebui să fie Mesia.

Sau să luăm grecii acelor timpuri. Imaginea eroului, cel puţin printre gânditorii lor, era fie un epicurian ideal care evită cu grijă, pe cât posibil toate suferinţele şi plăcerile care ar putea să îi tulbure liniştea, fie un stoic ideal, raţional, care îşi supune sentimentele, cunoaşte suferinţa şi întâmpină moartea cu un calm desăvârşit. Ne amintim că şi Socrate al lui Platon, a băut cupa cu otravă cu o bucurie şi un calm impasibil. Cât de diferit este Isus din evanghelii, torturat în chin şi agonie în Ghetsimani, până când transpiraţia I s-a scurs ca nişte picături grele de sânge în timp ce pleda înaintea lui Dumnezeu pentru a-I lua cupa ce I-a fost arătată, strigând pe cruce astfel încât să fie auzit: „Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”. Cu siguranţă, în acele momente, un grec nu ar fi văzut în El un erou şi nici un filozof grec nu ar fi creat un astfel de prototip al eroului.

Pentru romani, printre cei înclinaţi spre filozofie, stoicismul era crezul favorit. Oamenii politici şi din armată care L-au cunoscut pe Isus au găsit în el practic un nonsens. Vorbea despre El însuşi ca despre un împărat care a venit în lume să mărturisească despre adevăr. „Adevăr? Ce este adevărul?” i-a zis Pilat. Dumnezeul lui Pilat era puterea (Ioan 18:33-38; 19:1-12). Irod a considerat că pretenţiile lui Isus sunt de-a dreptul hazlii, iar soldaţii au considerat că un „împărat” ca Isus, este vrednic doar ca ţintă a celor mai grosolane glume.

Este evident faptul că Isus era opusul prototipului unui erou politic, filozofic sau religios. Nu L-a inventat nimeni şi chiar dacă ar fi fost aşa, nimeni n-ar fi considerat nici măcar pentru o clipă că un astfel de erou ar atrage instantaneu mulţimea. Cel mai mare predicator şi misionar, Pavel, mărturiseşte în scrierile sale că propovăduirea lui Isus Cel răstignit îi şoca şi îi scandaliza mereu pe evrei, iar grecilor li se părea un fleac, o absurditate. Dacă n-ar fi existat învierea din morţi a lui Isus, primii ucenici ar fi abandonat cu toţii credinţa în El. Evangheliile n-ar mai fi fost niciodată scrise.

Desigur, dacă privim înapoi, având avantajul celor două mii de ani de istorie, lucrurile par foarte diferite. Romanii care L-au batjocorit pe Isus şi-au pierdut marele lor imperiu şi Tiberiu Cezar este pentru o mulţime de oameni doar o umbră uitată a istoriei. Dar azi, multe milioane de oameni privesc la Isus ca la cel mai mare împărat care a existat vreodată şi îşi trăiesc viaţa în ascultare de bunăvoie de El.

Ba mai mult, principiul de a nu te răzbuna pe diavol, exemplificat atunci când S-a predat duşmanilor Săi fără să li se împotrivească, rugându-se pentru cei care L-au crucificat, impune respect lumii (dacă nu chiar ascultare) şi este o provocare faţă de nebunia agresivităţii şi violenţei omeneşti. Cristos a transformat crucea dintr-un simbol al ruşinii în cea mai nobilă atitudine pe care o persoană o poate adopta.

Contrastul dintre calmul lui Socrate şi agonia înfricoşătoare a lui Isus în faţa morţii, mărturisirea lui Isus pe cruce că Dumnezeu L-a abandonat pentru un timp, ne demonstrează cu certitudine că Isus nu a fost un filozof grec. Dar apoi ne arată faptul că la crucea lui Cristos s-a întâmplat ceva mult mai semnificativ decât moartea unui filozof grec. În limbajul Noului Testament, aici era Mielul lui Dumnezeu care a purtat păcatul lumii şi a îndepărtat prin suferinţele Lui vinovăţia noastră.

Vă prezint cel mai important argument al meu: dacă presupunem că Isus este un personaj inventat, avem în mâinile noastre o problemă fără rezolvare, şi anume aceea de a explica cum au reuşit autorii evangheliilor să-L inventeze, ba mai mult, de ce ar fi creat, de ce ar fi inventat un asemenea personaj?

Cea mai mare dificultate

Cea mai mare dificultate pe care o au mulţi oameni în a accepta posibilitatea că Noul Testament ar fi adevărat, este pretenţia acestuia că Isus a fost mai mult decât uman, că El este Dumnezeu întrupat. Sigur, spun ei, această superstiţie a apărut deoarece oamenii din antichitate credeau în mulţi zei şi şi-au imaginat că aceşti zei au vizitat pământul în mod frecvent, sub forma unor fiinţe umane excepţionale.

Ei bine, poţi gândi astfel; dar faptele în ansamblu spun altceva. Este adevărat, că în vremurile antice toate popoarele lumii – cu o singură excepţie – au crezut că sunt mai mulţi dumnezei şi că aceşti dumnezei au vizitat pământul din când în când. Şi acea excepţie a constituit-o poporul evreu, din care fac parte scriitorii Noului Testament. Ei erau strict monoteişti. Evreii dispreţuiau alte naţiuni din cauza politeismului lor absurd şi pentru faptul că făceau zei pe împăraţii şi eroii lor. A diviniza, a se închina altcuiva decât lui Dumnezeu, era pentru ei o blasfemie atât de serioasă încât trebuia pedepsită cu moartea conform legii lor. În devoţiunile lor religioase, în fiecare casă, au fost învăţaţi de secole să recite în fiecare zi dogma fundamentală a credinţei lor „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn!” (Deuteronom 6:4). Oameni ca aceştia nu s-ar fi gândit nici măcar pentru un moment că Isus din Nazaret ar fi fost altceva decât un om, numai dacă ar fi fost constrânşi să facă aceasta sub greutatea unor mărturii, unor dovezi clare.

Una din cele mai puternice mărturii era faptul că Isus Cristos însuşi prin acţiunile Sale şi implicaţiile lor şi prin afirmaţiile Sale explicite, pretindea că este egal cu Dumnezeu. Şi aceasta mă determină să vă mărturisesc că unul din motivele cele mai puternice pe care le am pentru a crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu este acesta: El a spus că este Fiul lui Dumnezeu! Ştiu că sună foarte naiv; dar înainte de a mă considera un nerod credul, îngăduiţi-mi să explic.

Să presupunem, că într-o zi vreau să cunosc o părere în legătură cu o problemă referitoare la muzică. Nu ar trebui să consult pe oricine. Nu ar trebui să consult nici măcar pe vecinul meu de vizavi: este un medic bun, dar nu este muzician. Nu, ar trebui să consult cei mai buni profesori de muzică pe care îi cunosc. Dacă aş avea puterea să-i pot învia pe Bach sau Beethoven, i-aş consulta pe ei. Natural.

Acum să presupunem că nu vreau să ştiu despre muzică, ci despre morală. Aş consulta cei mai buni experţi de talie mondială pe care i-aş găsi. Şi aceasta m-ar conduce la Isus Cristos. Nimeni nu a învăţat o moralitate mai pură şi de clasă mai înaltă. „Predica de pe munte” rămâne un standard de netrecut. Cercetaţi voi înşivă, încercaţi să trăiţi „Predica de pe munte” timp de o săptămână!

Dar cu aceasta ajungem la punctul pe care doresc să-l ating. Păşind alături de Isus din Nazaret în lumea Noului Testament, mă văd ceea ce sunt: un păcătos. Nu am nevoie de nici o dovadă exterioară pentru a vedea că la acest nivel El are dreptate; o ştiu în mod instinctiv în inima mea. Dar apoi intervine faptul izbitor: acest Isus Cristos a cărui învăţătură morală a fost ireproşabilă şi a cărui viaţă a fost conform învăţăturii Sale, este Cel care a pretins că este egal cu Dumnezeu.

Ce să fac cu această afirmaţie sau mai degrabă cu faptul că El a fost Cel care a făcut-o?

Să spun că autorul „Predicii de pe munte” a minţit în mod deliberat? Ei bine, dacă ar fi aşa, atunci ar fi cel mai mare ipocrit, cel mai mare escroc, cel mai mare impostor care a trăit vreodată pe pământ. Dar este imposibil să citeşti evangheliile cu atenţie şi să ajungi la concluzia că Isus a fost în mod deliberat un escroc. Dacă te îndoieşti de acest lucru, mai citeşte încă o dată evangheliile având această întrebare în minte. Sunteţi desigur buni judecători ai personajelor; trebuie să fiţi, pentru a vă găsi drumul sigur prin această lume. Exersaţi-vă judecata asupra lui Isus. Evaluaţi caracterul Său aşa cum îl găsiţi în evanghelii. Cred că veţi ajunge la orice altă concluzie în afară de aceea că El a fost un în mod deliberat un escroc.

Dar, puteţi spune, El s-ar fi putut înşela uşor, fără a fi în mod deliberat un escroc. Dacă ar fi aşa, ce înseamnă acest lucru? Oamenii care cred din greşeală că sunt Dumnezeu, sunt megalomani nebuni! Atunci, a fost Isus Cristos nebun? Ei bine, dacă El ar fi fost nebun, atunci foarte puţini oameni au fost vreodată sănătoşi! Megaloman? Este imposibil să studiezi comportamentul şi cuvintele lui Cristos aşa cum sunt ele descrise în Noul Testament şi să ajungi la o asemenea concluzie. Acel Isus care a spus cu convingere, „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine căci Eu sunt blând şi smerit cu inima” nu a fost Hitler sau Mussolini! Este simplu de observat că Isus Cristos a adus sănătate şi stabilitate mentală omului, mai mult decât oricine altcineva în lume. Doar citind cuvintele Sale, milioane de oameni au primit pace. Credinţa în El şi în sacrificiul Lui au eliberat milioane de oameni de tortura unei conştiinţe vinovate. Părtăşia zilnică cu El i-a smuls pe mulţi de sub robia obiceiurilor destructive şi le-a dat respect faţă de ei înşişi, sens vieţii şi eliberare de frica morţii.

Isus Cristos este Acela care ne-a învăţat că Dumnezeu este dragoste. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci consideri de la sine înţeles că El este dragoste. Presupui că orice om din orice perioadă a istoriei şi-a dat seama că Dumnezeu este dragoste. Dar în tot ceea ce am citit din autorii antici greci şi latini, nu am găsit nici măcar un scriitor sau un filozof care să spună că Dumnezeu este dragoste. Atotputernic, da; bun în sens absolut, aprobând faptele bune ale omului şi dezaprobându-l atunci când face fapte rele. Dar dragoste? Dumnezeu bun, căruia îi pasă de noi, care are grijă de oameni, gata să se jertfească pentru omenire? Nimeni, niciodată, nu a spus atât de mişcător ca Isus Cristos: „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Şi chiar perii din cap toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (Luca 12:6,7). Sunt aceste cuvinte ale unui nebun?

Nimeni nu a exprimat vreodată în mod personal dragostea lui Dumnezeu pentru omenire aşa cum a făcut-o Isus prin propriul Lui sacrificiu la Calvar. Mii de bărbaţi şi femei au îndurat tortura şi suferinţa cu nobleţe şi curaj şi uneori şi-au dat viaţa pentru prietenii sau ţara lor, sau au protestat împotriva unui regim rău. Pe bună dreptate îi numim eroi. Dar am pierdut din vedere un aspect, dacă presupunem că Noul Testament nu pretinde mai mult decât că Isus Cristos a fost un erou. Ceea ce pretinde El, ceea ce a spus despre El însuşi, este unic atât în istoria literaturii cât şi în cea a religiei. Chiar de la începutul lucrării Sale publice (nu după crucificare), cel care L-a descoperit oamenilor în mod oficial (Ioan Botezătorul), a anunţat că Isus a venit ca şi Miel al lui Dumnezeu, pentru a lua păcatul lumii asupra Lui (Ioan 1:21); şi termenul „Mielul lui Dumnezeu”, ne indică faptul că Isus a venit să fie jertfă pentru păcat. Dar, apostolul Petru a spus mai târziu: „… aţi fost răscumpăraţi… cu sângele scump al lui Cristos, Mielul fără cusur şi fără prihană… El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire… a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 1:18-19; 2:24; 3:18).

Că Isus însuşi a socotit acest lucru ca scop principal al venirii Sale în lume, este arătat de următorul fapt. Cu o noapte înainte de crucificarea Sa, El a instituit o ceremonie, prin care urmaşii Lui să îşi aducă aminte de El după aceea; şi este foarte instructiv să observăm natura ceremoniei. El nu le-a cerut ca atunci când se strâng împreună, să povestească vreuna din minunile Sale spectaculoase. Aceasta ar sugera că scopul principal al lucrării Sale au fost minunile. Nu le-a cerut nici să selecteze o porţiune din învăţătura Sa morală şi să o recite. Acest lucru ar fi sugerat că principalul scop al vieţii Sale a fost acela de învăţător-filozof. El le-a cerut să ia pâinea şi vinul ce reprezintă trupul şi sângele Său, să mănânce şi să bea ca semn de aducere aminte că pe cruce El Şi-a dat trupul şi sângele pentru ca ei să primească iertarea păcatelor (Matei 26:26-28).

Că primii creştini au înţeles că principalul scop al venirii lui Cristos în lume a fost acela de a se jertfi pentru păcatele lor, este dovedit prin faptul că, chiar de atunci, ei au fost găsiţi împreună pentru a împlini această ceremonie. Jertfa Lui este punctul central a tot ceea ce Cristos a afirmat şi a făcut. Această dragoste jertfitoare a lui Cristos este cea care a învins orice rezistenţă faţă de El şi a câştigat recunoştinţa şi devotamentul personal al milioanelor de urmaşi. Ei spun toţi alături de Pavel, apostolul creştin „Viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2:20).

Toate acestea, ne conduc spre fondul problemei. Există un motiv bine întemeiat şi evident, pentru care nimeni, bărbat sau femeie, nu a pretins vreodată că a venit în lume să-şi dea viaţa ca jertfă pentru păcatul lumii. A pretinde acest lucru, nu înseamnă a te pretinde doar erou sau martir, ci a pretinde că eşti mai mult decât uman, că eşti Dumnezeu întrupat. Numai Unul care a fost El însuşi Dumnezeu infinit, a putut oferi jertfa adecvată pentru păcatul întregii lumi.

Dacă unul dintre prietenii dumneavoastră ar pretinde în mod serios că singurul scop pentru care el a venit în această lume este acela de a muri pentru păcatele lumii, probabil că l-ai trimite la un psihiatru. Pretenţia lui ar fi un semn de nebunie. Şi totuşi Isus face această afirmaţie. Am văzut că, El nu a fost inventat de autorii Noului Testament – de aceea nu este acceptată nici cea mai slabă aluzie că El a fost un megaloman nebun.

Într-adevăr, această afirmaţie pe care El o face, dacă ar fi să vorbesc pentru moment din punct de vedere personal, este unul din lucrurile care mă conving că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, deoarece diagnozează nu numai care este problema mea fundamentală ca fiinţă umană, dar îmi oferă şi singura soluţie acceptabilă la acea problemă.

Daţi-mi voie, să vă explic.

Celelalte religii şi curente filozofice mă informează în mod constant, fiecare în felul lor, că am obligaţia să fiu bun. Presupun că acest lucru îmi este de ajutor, dar nu atinge problema mea reală. Eu ştiu deja că trebuie să fiu bun. Nu am nevoie de ajutorul religiei sau filozofiei pentru a şti acest lucru! Problema mea nu este aceea că eu nu ştiu că am obligaţia să fiu bun, ci ocaziile fără număr în care eu nu am fost bun. (Şi vecinii mei cred că se află în aceeaşi poziţie.) Aceasta este marea problemă. Ce am de spus referitor la păcatele mele din trecut? Am încălcat chiar şi propriile mele standarde, ca să nu mai vorbim de cele ale lui Dumnezeu. Am compromis şi am mânjit propriul meu sistem de valori. Atunci, cum pot fi iertat? Dacă am decis că păcatele mele din trecut nu au prea mare importanţă, atunci afirm că nu contează nici propriul meu sistem de valori. Şi dacă ceea ce fac eu nu are importanţă, atunci nici Cel faţă de care sunt responsabil nu are importanţă. Dar să presupunem că propriul meu sistem de valori este important. Şi să presupunem că standardele lui Dumnezeu sunt importante şi că El nu le va coborî pentru mine şi pentru nimeni altcineva. Atunci păcatele mele contează. Cum pot fi iertat pentru trecutul meu, astfel încât să nu fie afectat propriul meu sistem de valori, ca să nu mai vorbim de al altora? Acest lucru este valabil atât pentru mine cât şi pentru tine.

În acest punct intervine Cristos. El pretinde autoritate pentru a acorda iertarea, dar face acest lucru fără a trece cu vederea păcatele noastre sau fără a submina standardele lui Dumnezeu. El nu spune că ceea ce am făcut nu contează. El insistă ca pedeapsa să fie plătită. Dar apoi, explică faptul că acesta este motivul principal pentru care El a venit pe pământ: El este Dumnezeul care a stabilit pedeapsa pentru păcat, Dumnezeul a cărui lege am călcat-o, meritând astfel pedeapsa. Şi totuşi El este Creatorul nostru, care din dragoste şi loialitate faţă de noi a luat povara păcatului nostru asupra Lui, a plătit pedeapsa suferind la Calvar, păstrând astfel legea Sa şi propriul nostru sistem de valori, făcând posibilă primirea iertării, pentru toţi cei care o doresc şi o acceptă.

Atunci acesta este exact lucrul de care avem nevoie. Cristos a cunoscut nevoile noastre şi le-a împlinit cum nimeni altul nu ar fi fost în stare. Prin aceasta El este unic. Când te confrunţi cu pretenţiile Lui, poţi fi sigur de un lucru: tu trebuie să iei această decizie! Nimeni altul nu a venit sau nu va mai veni la tine să-ţi spună că El este Creatorul tău, care te iubeşte, care a venit ca Dumnezeu întrupat să moară pentru tine, astfel încât să fii iertat. Isus Cristos este singurul care a afirmat acest lucru. Şi afirmaţia Lui este atât de directă şi de personală: El spune că a murit pentru tine; ceea ce înseamnă că tu personal trebuie să răspunzi Lui şi chemării Sale.

Validarea finală a afirmaţiilor lui Cristos

Validarea afirmaţiei lui Cristos se bazează pe două lucruri: dovada obiectivă a învierii Sale şi experienţa noastră subiectivă: în momentul când, convinşi de dovada obiectivă, ne deschidem inima lui Cristos şi-L primim ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt intră în viaţa noastră.

Deci în primul rând învierea Sa: toţi scriitorii Noului Testament pretind, după cum bine ştiţi, că a treia zi după ce a murit şi a fost îngropat, Isus Cristos a înviat literal, trupeşte şi fizic din morţi.

Poate că la acest punct, îţi vei spune că oricine crede în învierea lui Cristos a comis deja o sinucidere intelectuală; noi ştim că în zilele noastre minuni de genul învierii nu mai au loc: ştiinţa susţine că sunt imposibile. Dar de fapt noi nu suntem siguri de acest lucru şi nici ştiinţa nu a putut dovedi. Şi dacă credeţi contrariul, nu sunteţi cei mai buni oameni de ştiinţă pe care să-i iau în seamă. Dar, protestezi tu, legile ştiinţei ne arată că este imposibil pentru un trup mort să revină la viaţă. Nu, ele nu pot dovedi acest lucru. Legile ştiinţei nu sunt nişte legi absolute pe care le găsim scrise undeva pe cer. Legile ştiinţei sunt definiţii, formulate de oamenii de ştiinţă – şi pentru aceasta li se cuvine tot respectul, eu unul aplaud eforturile lor – ale legilor ce guvernează acest univers. Sau mai bine zis, acea parte mică din univers pe care ei au reuşit să o studieze şi să o înţeleagă.

Dar sunt două lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare în legătură cu aceasta. În primul rând, după cum ştiţi poate mai bine decât mine, sunt cosmologi în zilele noastre care se contrazic serios că ar exista aşa numitele găuri negre în univers, şi că în acele găuri negre legile fizicii nu mai sunt respectate; aşa că urmând legile fizicii ajungi la un punct de unde nu mai poţi şti ce se întâmplă mai departe deoarece legile fizicii nu mai sunt valabile. Ai ajuns la ceea ce se numeşte singularitate în univers.

Acum ştiu că nu toţi cosmologii acceptă această teorie; dar punctul meu de vedere este că acei oameni de ştiinţă care au sugerat că există asemenea singularităţi în univers, nu sunt acuzaţi că ar fi comis sinucidere intelectuală. Nici cei mai buni oameni de ştiinţă nu acceptă legile fizicii înainte de a face investigaţii experimentale, deci nu acceptă prin definiţie că ar exista vreo singularitate în univers. Pentru a fi în stare să demonstreze aprioric că nu există nici măcar o singularitate în univers, ştiinţa trebuie să înţeleagă activitatea fiecărei părţi din tot universul în întregul lui. Ştiinţa nu a făcut încă lucrul acesta!

În al doilea rând să nu uităm că legile ştiinţei pot să ne spună ce se întâmplă în mod normal atâta timp cât nu există vreo interferenţă din lumea din afară. Dar ştiinţa, ca ştiinţă nu poate să ne spună dacă a existat o asemenea interferenţă în trecut sau dacă va fi una în viitor. Trebuie să mergem la istorie şi nu la ştiinţă, pentru a descoperi dacă au existat asemenea interferenţe în trecut. Desigur cu toţii suntem de acord, atât creştini cât şi necreştini, că asemenea interferenţe au fost extrem de rare: minunile sunt prin definiţie rare. Să abordezi istoria, având ideea fixă că niciodată nu a avut loc vreo minune, refuzând să investighezi dovezile care atestă că minuni au avut loc uneori, nu este o atitudine cu adevărat ştiinţifică. Este obscurantism. Curat obscurantism!

Nu pot prezenta acum detaliat dovezile învierii. Dar daţi-mi voie să accentuez un lucru: dacă refuzi să crezi în înviere atunci ai o mulţime de probleme de istorie în faţa ta din care una este foarte dificilă. Nimeni nu poate nega existenţa unei biserici creştine. Şi nimeni nu poate nega faptul că nu a existat din totdeauna: ea a avut un început, întrebarea este: ce anume a determinat acel început? Care a fost scopul lui? Dacă consulţi Noul Testament, vei găsi primii creştini spunând într-un singur glas, că ceea ce a determinat existenţa Bisericii a fost învierea lui Cristos; şi că singurul scop pentru care ei au trăit a fost acela de a mărturisi despre învierea lui Cristos. Primele lor predici cuprind în mică măsură şi alte lucruri (vezi Faptele Apostolilor).

Primii creştini au fost cu toţii evrei. Ziua lor sfântă era Sabatul, care este ultima şi a şaptea zi a săptămânii. Apoi, dintr-odată, după cum ne arată scrierile, pe lângă Sabat, ei au început să se adune în prima zi a săptămânii pentru a frânge pâinea şi pentru a bea vinul în amintirea lui Isus. De ce această schimbare? Şi de, ce în prima zi a săptămânii? Deoarece, după cum ne spun primii creştini, Isus Cristos a înviat în prima zi a săptămânii.

Din cauza propovăduirii învierii lui Isus, primii creştini au fost aspru persecutaţi şi unii au fost torturaţi, aruncaţi la lei sau ucişi prin diferite metode. Dacă s-ar fi mulţumit să predice numai despre etica creştină, despre datoria fiecărui om de a îşi iubi aproapele, nimeni nu i-ar fi persecutat. Dar nu, ei au susţinut că Isus, executat de autorităţi a înviat din morţi. Şi mulţi au murit din această cauză. Credeţi cumva că ei au murit din pricina unei povestiri, inventată chiar de ei, de primii creştini şi despre care ştiau că este falsă?

Orice ai crede despre biserica creştină, ea există; şi în loc să închidem ochii în faţa istoriei, trebuie să căutăm un motiv destul de plauzibil care a produs naşterea sa. Lucruri ca Biserica Creştină nu se nasc din nimic, fără a avea la bază o cauză, îndepărtează învierea şi vei rămâne, după cum subliniază prof. C.F.D. Moule, cu o mare lacună în istorie: Biserica Creştină fără nici o motivaţie adecvată care să stea la baza originii sale.

Ce au toate acestea de a face cu mine?

Poate că în acest moment unii dintre voi spun: „Ce mă priveşte pe mine? Sunt biochimist, inginer, fizician. Nu aştepţi, nu-i aşa, să-mi complic viaţa cu studiul istoriei antice? Îmi iau destul timp propriile mele studii.”

Ei bine, tot ce am dorit a fost să răspund la întrebarea care mi-a fost pusă: „Este necesar să comiţi sinucidere intelectuală pentru a crede Biblia?”. Dacă nu ai timp să iei în considerare dovezile necesare pentru a răspunde la această întrebare, atunci este destul de grav. Chiar şi aşa, cred că am spus destul pentru a vă împiedica să cedaţi ispitei de a mai spune că afirmaţiile Noului Testament nu au sens. Dacă faceţi acest lucru fără să fi studiat dovezile, atunci s-ar putea ca voi să fiţi cei care aţi comis sinucidere intelectuală.

Dar, desigur, este mai mult decât atât. Dacă Noul Testament este adevărat, Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru – şi aceasta ne priveşte pe mine, pe tine şi pe oricine altcineva. Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, a-L neglija, dintr-un motiv oarecare, este de zece mii de ori mai rău decât a comite sinucidere intelectuală: este o indiferenţă condamnabilă faţă de Făcătorul nostru. Acesta este motivul pentru care Noul Testament ne obligă să studiem dovezile cu toată seriozitatea. Nu putem spera să înţelegem legile fizicii din univers, fără a studia cu seriozitate dovezile puse la dispoziţie de universul însuşi. Atunci cum îl putem cunoaşte şi înţelege pe Creatorul universului fără a studia cu aceeaşi seriozitate dovezile pe care ni le pune la dispoziţie, despre El însuşi?

Nu ştiu ce se întâmplă în ţara dumneavoastră. Impresia mea este – şi nu încerc să vă flatez – că sunteţi mult mai educaţi, mai înclinaţi spre filozofie decât noi cei din Marea Britanie. Dar vă pot spune ceea ce se întâmplă în ţara mea. Mulţi din cei mai inteligenţi academicieni, fizicieni, chimişti, biologi sunt înclinaţi să desconsidere Biblia ca pe un nonsens. Când îi întreb cu delicateţe dacă au citit Biblia, ei ripostează „Sigur, am citit-o”. Dacă apoi când îi întreb ce cred despre dovezile pe care Biblia le oferă cu privire la divinitatea lui Cristos, replica generală este „Care dovezi?”.

Eu răspund, „Să luăm de exemplu Evanghelia lui Ioan. Autorul ei explică scopul pentru care a scris-o: «Isus a făcut înaintea ucenicilor multe semne care nu sunt scrise în cartea aceasta», spune el, «pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţa veşnică» (Ioan 20:30-31).

Aceasta este dovada la care m-am referit. Ce credeţi despre ea?” Şi mereu i-am auzit spunând: „Ah, Evanghelia lui Ioan. Ei bine, n-am citit-o. La şcoală am studiat-o doar pe cea a lui Marcu”. Deci iată-i, mari profesori universitari, unii dintre ei în plină maturitate fizică şi care n-au mai studiat Biblia niciodată de când erau copii şi care n-au citit niciodată Evanghelia lui Ioan cu mintea unui adult şi cu seriozitatea cu care au studiat fizica sau orice altceva. Cum pot şti ei că dovada este lipsită de orice valoare dacă n-au citit-o niciodată, nu ştiu. (Cum se pot numi bărbaţi şi femei cu educaţie, dacă n-au citit niciodată serios Evanghelia lui Ioan – nu ştiu nici asta.) Dar cel mai important lucru este acesta. Evanghelia lui Ioan ne vorbeşte despre autoritatea lui Isus Cristos. Dacă ceea ce spune este adevărat, atunci Dumnezeu Creatorul nostru încearcă să comunice cu noi, să ne vorbească în mod personal, să ni se reveleze, astfel încât prin Isus Cristos să intrăm într-o relaţie personală de credinţă şi dragoste cu El. Să nu fii interesat să descoperi dacă este sau nu adevărat, să nu fii interesat de posibilitatea de a-L auzi pe Creatorul nostru vorbindu-ne, pare a indica o predispoziţie ciudată, iraţională din partea noastră.

„Dar uite”, îmi spun colegii, „nu este bine să ne spui să citim Biblia, deoarece noi nu o credem. Dacă am crede, atunci cu siguranţă că am citi-o. Ne ceri să începem prin a crede şi apoi să o citim. Desigur, dacă am crede că este adevărată înainte de a o citi, vom crede tot ceea ce conţine. Dar noi nu o credem şi deci nu are nici un rost să o citim.”

Dar să vorbeşti astfel este o prostie. Eu nu le cer nici lor şi nici vouă să credeţi Biblia înainte de a începe să o citiţi. Dar le cer – lor şi vouă – să o citiţi şi apoi să hotărâţi dacă este sau nu adevărată. La urma urmei, tot astfel tratăm şi ziarele, nu-i aşa? Înainte de a le citi, ştim că unele lucruri pe care le conţin sunt adevărate, altele nu. Desigur nu decizi înainte de a citi, dacă să crezi ceea ce se spune. Dar asta nu te opreşte să le citeşti. Ai destulă încredere în propria ta judecată să citeşti ceea ce spun ei, să reflectezi şi să te hotărăşti dacă este adevărat sau nu. Îţi cer să faci acelaşi lucru cu Noul Testament. Şi dacă îl veţi face, Isus Cristos însuşi garantează că dacă sunteţi pregătiţi să îndepliniţi o condiţie, Dumnezeu personal vă va arăta dacă afirmaţiile Lui sunt adevărate sau nu. Şi condiţia este aceasta: „Dacă vrea cineva să facă voia Lui – atunci când aceasta îi este descoperită – va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine” (Ioan 7:17). El o va afla, deoarece pe măsură ce citeşte, studiază şi meditează la învăţătura lui Isus, Dumnezeu va vorbi inimii sale şi îi va arăta fără nici o urmă de îndoială, că ceea ce Isus spune este adevărat.

Problema, cred eu, este legată de condiţie: dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, înainte de a începe, intuim faptul că dacă Dumnezeu ne arată acest lucru, vor exista implicaţii profunde în modul nostru de viaţă pe care nu dorim să le satisfacem. Deci am prefera să aprofundăm acest lucru impersonal, la fel cum aprofundăm experimentele din fizică, fără a ne lega în avans de oricare din implicaţiile practice. Nu putem veni la Cel Atotputernic şi să spunem: „Da, aş vrea să ştiu dacă eşti sau nu acolo şi dacă Isus este Fiul Tău. Te rog arată-mi. Dar aş vrea să înţelegi că dacă mi Te vei descoperi, încă nu sunt pregătit să fac nimic din ceea Ce mi-ai cere să fac.” Dumnezeu nu are timp pentru diletantism spiritual. Dar dacă eşti serios şi dornic să faci voia lui Dumnezeu atunci când o cunoşti, fă un experiment: citeşte serios şi fără prejudecăţi Evanghelia lui Ioan; şi Isus Cristos îţi garantează că Dumnezeu îţi va arăta ce este adevărul.

Probabil, cineva va spune: „Problema mea este aceasta: nu ştiu nici măcar dacă Dumnezeu există. Dacă fac experimentul pe care mi L-aţi sugerat, nu sunt în pericol de a îmi imagina că Dumnezeu îmi vorbeşte, şi ar putea fi doar autosugestie? Cum îl pot recunoaşte pe Dumnezeu, chiar şi atunci când s-ar putea să îmi vorbească?”

Ei bine, aş vrea să închei spunându-vă o povestire despre o minune care se spune că a făcut-o Isus (Ioan 9). Consideraţi probabil că toate povestirile cu minuni sunt un nonsens. Nu luăm în considerare pentru moment această afirmaţie. Apelez la ea doar ca la o simplă ilustraţie.

Povestirea spune că Isus s-a întâlnit cu un orb din naştere, pe care L-a întrebat dacă vrea să îi redea vederea. Nu ştiu dacă aţi încercat vreodată să explicaţi cuiva care este orb din naştere ce înseamnă vederea, sau ce este culoarea, sau să-L convingeţi că există lucruri ca lumina şi culoarea. Dar este extrem de dificil! De aceea am fi înţeles foarte bine acest lucru, dacă orbul i-ar fi replicat lui Isus faptul că nu ştie ce este vederea şi faptul că toate argumentele că ar exista aşa ceva, ar fi un nonsens. Aşa cum reacţionează oamenii de azi atunci când aud că Isus le poate da vedere spirituală; că El le poate dărui viaţă veşnică care este mijlocul de a-L cunoaşte pe Dumnezeu în mod personal (Ioan 17:3).

Ce bine că orbul a spus că, dacă există un asemenea lucru ca vederea, ar dori să o aibă. Deci Isus Cristos a sugerat omului că putea să facă un experiment dacă era pregătit; şi El a garantat că dacă îl va face, omul îşi va recăpăta vederea.

Experimentul la care a apelat Cristos, pare a fi unul destul de ciudat, aşa după cum veţi descoperi citind povestirea. Dar orbul nu a fost un obscurantist. El s-a gândit că Isus Cristos nu este nici şarlatan şi nici nebun. Dacă El a spus că există un lucru numit vedere şi că o poate dărui oricui vrea, atunci merită să facă experimentul. Avea numai de câştigat. Aşa că El a făcut experimentul, şi a aflat el însuşi rezultatul, recăpătându-şi vederea.

Vă recomand un experiment similar. Citiţi Evanghelia lui Ioan. În timp ce citiţi spuneţi „Dumnezeule, nu sunt sigur că exişti. Dar dacă exişti şi dacă Isus Cristos este Fiul Tău, care îmi poate dărui viaţă veşnică după cum afirmă, orice ar fi vorbeşte-mi, revelează-Te, arată-mi că Isus este Fiul Tău. Şi dacă îmi arăţi, sunt pregătit să fac voia Ta, oricare ar fi ea”.

Şi Cristos garantează că Dumnezeu îţi va arăta.

Ajutor de la tronul de Har

Scris de: Tom Harris | Loc: Sydney, Australia

În Evrei. 4:16 suntem îndemnați să venim cu îndrăzneală la tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har pentru a fi ajutați în vreme de nevoie.

Bineînțeles că avem nevoie de har pentru iertarea păcatelor pe care le înfăptuim, dar gândește-te să primești har în timpul ispitei ca să nu păcătuiești! Este aceasta posibil? Da, cu adevărat! Noi avem un Mare Preot care „a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat”. El are milă de slăbiciunile noastre deoarece El a fost asemenea fraților Lui. Și, prin faptul că a fost ispitit în ceea ce a suferit, El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. (Evr. 2:17-18). El ne întărește și ne ajută să suferim în fire în momentul ispitei, în loc să cedăm și să satisfacem cerința poftei.  „Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul.” (1 Pet 4:1.)

Acestea sunt cu adevărat vești bune. Noi nu trebuie să continuăm să cedăm păcatului, ci dimpotrivă, putem primi har ca să biruim. Se pune doar întrebarea dacă eu cred în acel Isus despre care am citit în Evrei capitolele 2 și 4.

Dacă noi ne recunoaștem păcatul și avem o nevoie și o dorință sinceră de a fi eliberați de el, noi putem veni la tronul harului cu îndrăzneală mare. Acolo, Marele nostru Preot, care cunoaște slăbiciunile noastre, și care trăiește ca să mijlocească pentru noi, este pregătit și vrea să ne dea tot ajutorul de care avem nevoie pentru a birui.

Poți promi o nouă șansă

Poți primi o nouă șansă

Scris de: Anna Risa | Loc: Melbourne, Australia

Este cu adevărat posibil ca Dumnezeu să ne ierte toate păcatele noastre? Și ce trebuie să fac după aceea? Urma unuia dintre cele mai devastatoare dezastre din Australia ne poate învăța foarte mult.

Copacii trec pe lângă geam, la fel ca sârma ghimpată de ambele părți ale drumului. Sunt pe Hume, autostrada care leagă orașele Melbourne și Sydney, și merg cu mașina la Sydney cu câțiva dintre membrii familiei, pentru a asista la o conferință.

Sora mea doarme în mașină lângă mine pe scaunul din spate; eu nu am putut niciodată să dorm bine în mașini, așa că mă uit pe geam la peisajul australian, care este neobișnuit de stufos și verde pentru acest sezon din an – fără îndoială datorită averselor de ploaie care au căzut peste Victoria în ultimele două săptămâni.

Ai pierdut toată speranța

Peisajul se schimbă – nu gradat, ci deodată. Copacii sunt negri și goi, iar iarba nu mai este stufoasă și verde. Părinții mei vorbesc în șoaptă în față, dar fără să-i ascult pe ei, cunosc ceea ce văd: una dintre zonele devastate de incendiile „Sâmbăta Neagră” din februarie 2009 care au devastatat zone mari din Australia. Fără îndoială, cel mai mare incendiu pe care l-a experimentat Australia vreodată.

În timp ce mă uit la zona carbonizată, mă gândesc la toți acei oameni din lume care au pierdut speranța că viața mai are ceva ce le mai poate oferi. Poate și tu ești unul dintre ei. Poate ai făcut ceva rău pentru care nu crezi că nu mai poți primi iertare de la Dumnezeu. Sau poate ai trăit o viață în adâncimea păcatului, încât nu mai vezi fericire sau plăcere în viitorul tău decât savurarea poftelor de scurtă durată. Tu nu vrei aceasta, dar simți că nu mai este nici o ieșire de acolo.

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui.
Maleahi 4:2

Dar în timp ce mă uitam pe fereastra mașinii, văd ceva uimitor. Pe mulți dintre acești copaci înnegriți, încâlciți și urâți, văd o creștere de verdeață. Nu este mult, este doar începutul unei noi etape, dar este, fără îndoială, creștere, de-alungul trunchiurilor și chiar pe unele dintre crengi.

Îmi vine în minte un verset pe care l-am citit de mai multe ori, Maleahi 4:2.

“Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui.”

Ce promisiune frumoasă! Cicatricele pe care păcatul ți le-a lăsat, pot fi vindecate. Poți primi iertare dacă îți pare cu adevărat rău pentru lucrurile pe care le-ai făcut, și vrei să te căiești, ceea ce înseamnă că nu vrei să mai faci acele lucruri. Nu s-a terminat totul dacă ai luat o cale greșită odată în viață. Uită-te la acești copaci care încolțesc din nou – și tu poți primi o a doua șansă!

O viață total nouă

Dar asta nu e tot. Iertarea pentru păcatele tale vechi este un dar minunat, dar la fel ca la acei copaci cu noi fire de verdeață – acesta este abia primul pas. Iertarea te pune pe calea ce bună, dar după ea, este o viață total nouă de trăit. Două versete din Romani 6 explică aceasta foarte clar.

“Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.” (v. 12, 13)

Aceasta este o viață în care nu mai cedezi păcatului atunci când ești ispitit. Te eliberezi de vechile obiceiuri precum: nerăbdare, iritare și necurăție. Îl poți urma pe Isus: lupți împotriva păcatului când simți că vrei să faci un lucru care știi că nu este corect.

În loc să fii controlat de poftele tale, poți fii eliberat de ele și să vii la o viață de pace, bucurie și împlinire, unde viitorul nu este un lucru de care să-ți fie frică, ci mai degrabă un lucru pe care îl poți întâmpina cu brațele deschise. Nu există chemare mai mare ca aceasta!

“Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 6:23.

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.