Preoţi, pentru că aţi prostit lumea să nu se nască din nou, rugaţi-vă şi voi la păreţi pictaţi, auriţi, dar muţi, până vă umplu cu aur; Rugaţi-vă şi la foto-picturi şi moaşte iconate, dar surde, şchioape, să vă dea bani- ca să nu va innecati în a doua Mare a morţii ! Căci” despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasa, adică moartea a doua.” (Ap.21/8) DE ACEEA Dumnezeu a eliberat Poporul Evreu din cuptorul faraonului comunist, (incins de păcătuirea globalizării), l-a trecut marea şi Iordanul ca pe uscat, dar zidirea de ape s-a prăbuşit peste fesenistii plini cu hoţii, minciuni, idolatrii iconate… pentru că au pus la spate pocăinţa, ascultarea, naşterea din nou şi botezul în Moartea lui Iisus (Rom,cap.6)… De aceea l-a trimis Dumnezeu pe Hristos, plin cu Har şi Adevăr, pentru ca prin unirea cu răstignirea Lui, să ne golim de noi înşine, căci nimic bun nu locuieşte în omul neinnoit; Apoi, prin unirea cu învierea Lui, ne umple cu Plinătatea Dumnezeirii, ca să putem traversa MAREA problemelor, pe valuri, spre Cananul Dumnezeiesc!

Isus este Usa de iesire din cazemata satanei globaliste, feseniste, dar si usa de intrare in Imparatia lui Dumnezeu, prin Cheia suferintei crucificate! Ce este „crucea?” Care este rezultatul purtării crucii NUMAI dimpreuna cu Hristos?Împărații răsăritului se pregătesc pentru Armaghedon !!! Globalismul fără Dumnezeu este împărăția lui Antichrist! Cum s-ar putea altfel? Se refac marile imperii de altădată; Umple-te cu Invatatura Dumnezeiasca, pentru Slujirea dezinteresata, Crestina! Cine este Antichristul ? Haina de nuntă

Fa-te Una cu Isuss, caci nu trebuie niciodată să pierzi vreo bătălie împotriva păcatului; Cum birui păcatul? Planul Profetic; Lucifer – Satanah – Diabolos; Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, de Ch. H. SPURGEON… Cifrul spiritual al cifrelor; 2. Cortul intalnirii; Răpirea și Ziua Domnului

Rupe lanțurile, gandurile, preocuparile, poftele  adamice…care nu știai că te leagă,fa-te Una cu Eliberatorul Hristos; Vrei Să-L Urmezi Pe Isus În Biruință; Răsplătirile celor mântuiți; MILENIUL; Destinul Bisericii etc 

Cateva  „arme” prin care   Dumnezeu vrea ca noi să biruim asupra păcatului

Aici sunt câteva versete selectate, care evidențiază promisiunea slăvită dată de Dumnezeu nouă: biruință asupra păcatului!

Aici sunt câteva versete selectate, care evidențiază promisiunea slăvită dată de Dumnezeu nouă: biruință asupra păcatului!

În Biblie este clar asta că ucenicii credincioși ai lui Hristos au promisiunea că vor primi biruință asupra păcatului. Cu alte cuvinte, intenția lui Dumnezeu, pentru servitorii Lui, este ca ei să înceteze complet cu a mai păcătui! În ciuda faptului că acestă evanghelie este așa de clară, ea este des înțeleasă greșit sau chiar ignorată. Aici noi am selectat câteva dintre cele mai clare versete pe care le-am putut găsi, care dovedesc împotriva oricărui dubiu că voia lui Dumnezeu este să ne elibereze de păcat!

Matei 5:48

Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”

Romani 6:12-14

„Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.”

Romani 8:12-13

„Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”

1 Corinteni 15:34

„Veniţi-vă în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi!”

2 Corinteni 2:14

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.”

Coloseni 3:5

„De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.”

Evrei 2:17-18

„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.”

Evrei 4:15-16

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

1 Petru 2:21-22

„Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. ‘El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.’”

1 Petru 4:1-2

Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.”

2 Petru 1:10

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.”

1 Ioan 3:3

Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţește, după cum El este curat.”

1 Ioan 3:6-7

Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit.”

Apocalipsa 3:21

Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”

Rupe lanțurile, gandurile, preocuparile, poftele  adamice…care nu știai că te leagă,fa-te Una cu Eliberatorul Hristos 

Știi tu cu adevărat ce spune Biblia cu privire la a fi un sclav?

Libertatea. O poți tu gusta? Ce premiu mai mare este decât libertatea? Deasupra la toate, deasupra banilor, mașinilor frumoase, excelarea în sport, oamenii tind să valorizeze libertatea. Dar ești tu cu adevărat liber?

Tu poți gândi ce vrei, să spui ce vrei, să faci ce vrei. Este o țară liberă. Totul este la decizia ta. Până când se întâmplă să vezi o pereche nouă de pantofi în mall și ei chiar trebuie să fie ai tăi. Sau colegul tău de clasă spune ceva foarte prostesc și tu trebuie neaparat să dai o replică sarcasm. Sau când cineva atractiv trece pe lângă tine pe plajă și tu neaparat trebuie să te uiți. Într-o clipită, tu prea mai ai de ales în privința asta.

Aceasta este sclavie în cel mai rău fel. Sclavia de a păcătui. După cum spune Isus în Ioan 8:34, „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.”

Poate că tu nu ești atât de liber pe cât ai crezut.

Uneori, nici nu se simte ca fiind sclavie. Se pare că tu faci doar ce tu vrei. Pentru că ceva din tine vrea ca tu să cheltui bani pe care tu știi că nu-i ai pe acei pantofi noi din mall. Ceva din tine vrea ca tu să vii cu o replică foarte dăunătoare atunci când colegii tăi acționează prostește. Ceva din tine vrea ca tu să te uiți după toate persoanele atractive care se plimbă pe plajă. Se pare a fi libertate. Se pare că tu primești toate lucrurile pe care le dorești.

Dar ca un creștin, tu deasemenea vrei să trăiești după cum îți poruncește Biblia, sfânt și curat și liber de păcat. (1 Ioan 3:3) Acel ceva din tine care vrea să păcătuiască încă este acolo. Și în adâncul tău tu nu mai ești sigur de ceea ce vrei. Atunci când simți lanțurile care te leagă, ținându-te de la a face voia lui Dumnezeu, atunci dată după dată este trezită în tine o ură pentru păcat.

„Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.” Romani 7:21-22.

Cu toate că tu ai plăcere în legea lui Dumnezeu, dar totuși răul încă mai este prezent în tine. Chiar dacă tu ești hotărât să faci binele. Doar pentru că tu te decizi pentru a trăi pentru Isus, nu înseamnă că păcatul este îndepărtat de la sine. Dar tu poți birui puterea lui asupra ta. Poți rupe lanțurile care te leagă. Când ura ta pentru păcat este destul de puternică ca tu să negi păcatul care încearcă să te forțeze să faci sau să gândește în moduri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, atunci tu poți omorî natura păcătoasă și să devii liber. (Coloseni 3:5)

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi.” Fapt. Apost. 1:8. Puterea Duhului Sfânt a fost dată exact din aceast motiv. Prin credință, prin ascultare, prin harul și mila mare a lui Dumnezeu, cătușele păcatului vor fi spulberate și tu devii liber. Biblia conține puterea de care ai nevoie pentru a o termina cu păcatul. Puterea de care ai nevoie pentru a nu face lucrurile pe care tu nu vrei să le faci. Ascultarea de Dumnezeu te va face liber. Ascultarea de adevăr te face liber. Tu nu îi datorezi nimic lui Satan. Isus te-a răscumpărat din toată vina și tot păcatul.

Și atunci când păcatul pare să te convingă să faci asta și cealaltă, lucrul respective, să te uiți aici și acolo, și este atât de puternic încât simți că tu trebuie doar să faci asta, atunci îți poți aminti această făgăduință. Amintește-ți că Biblia ne cheamă ca să devenim liberi. Complet liberi. Noi nu mai suntem legați de cătușele păcatului. Roagă-te lui Dumnezeu. Fă ceea ce poruncește El. Rezistă la poftele care se ridică din tine și dăle în moarte.

„dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc” Isaia 40:31. Cu alte cuvinte, du vei deveni liber.

„Deci, dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.” Ioan 8:36.

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.

Prefața lui Elias Aslaksens pentru carte începe astfel: «Un lucru este că El a fost răstignit, dar alt lucru este că noi suntem răstigniți, la fel cum un lucru înseamnă că El a făcut voia lui Dumnezeu, dar un alt lucru că noi o facem. El nu a fost răstignint ca noi să scăpăm de răstignire, ci ca noi să fim răstigniți cu El.» Aslaksen explică și menirea broșurii: « … aceasta să reușească pentru mai mulți. Să-ți reușească și ție, dragă cititorule.» El continuă cu explicația la ce înseamnă ca noi să fim răstigniți. Că această expresie semnifică mai mult decât un simbol pentru lucrarea pe care Isus a făcut-o pentru noi. Înseamnă că firea noastră, cu poftele și plăcerile ei este bătută în cuie pe cruce (Galateni 5:24), ca, astfel, păcatul să nu mai iasă din noi, în timp ce firea moare în mod eficient. Aceasta înseamnă că vechea noastră natură este omorâtă, iar noi ne îmbrăcăm cu viața lui Hristos. Credința în răstignirea firii noastre ne dă biruință asupra păcatului, acolo unde avem lumină asupra vieții noastre. Viața răstignită produce rezultate puternice în cei care o aleg. Ei experimentează promisiunile lui Dumnezeu în viețile lor. Ei experimentează o viață de biruință, odihnă în Dumnezeu, creștere spirituală personală și creșterea trupului lui Hristos.

Fa-te Una cu Isuss,caci nu trebuie niciodată să pierzi vreo bătălie împotriva păcatului

Să nu mai păcătuiești niciodată. Nici măcar o singură dată.

Isus ne-a chemat ca să trăim o viață dreaptă, desăvârșită și făcă păcat. (Matei 5:48). Dar des experimentăm că neprihănirea nu vine fără luptă. Și uneori, acea luptă nu este câștigată. Nu este ciudat să experimentezi că, deși încerci să fii neprihănit, cazi. Păcătuiești. Pierzi lupta.

Creștinismul este război. Dar acest război nu este ca orice alt război pe care l-ai luptat înainte. Războiul nostru nu este împotriva oamenilor, ci împotriva puterilor spirituale și a stăpânitorilor întunericului. Este împotriva fiecărei pofte și dorinți din noi care ne face să păcătuim. (Efeseni 6:12).

Un război, te poți gândi, este o treabă urâtă. Este multă înaintare și retragere. Câștigi ceva, pierzi ceva. Tragi un glonte, mai tragi unul. Pe unul îl nimerești, pe altul îl ratezi. Ești împușcat, păcătuiești. Un război, te poți gândi, nu poate exista fără câteva pierderi.

Și tu stai acolo în noroi și în baia propriului sânge în timp ce forțele păcatului dețin superioritatea în viața ta. O luptă câștigată sau o luptă pierdută. Vei câștiga războiul în final. Închizi ochii. Îți ceri iertare de la General. Aștepți să se încheie această luptă ca să îți încerci norocul în următoarea.

Dar ridică-te cadet! Noi nu luptăm acel tip de război aici!

Triumf în Hristos

La ce suntem noi chemați? Nu ne-a promis Dumnezeu că întotdeauna ne va conduce la triumf în Hristos? (2 Corinteni 2:14). Nu a promis Dumnezeu să-l zdrobească imediat pe Satan sub picioarele noastre? (Romani 16:20). Nu se va ține de promisiuni Dumnezeul minunilor și să ne conducă într-un război fără cădere? Fără pierdere? (2 Petru 1:10).

„Întotdeauna ne poartă în carul de biruință” înseamnă exact asta. Nu trebuie să pierzi câte-o bătălie aici și acolo. Nu trebuie să stai jos în noroi, în rușine, umilință și înfrângere pentru faptul că ai cedat păcatului încă o dată. Nici nu trebuie să te gândești niciodată: „Ei bine, există întotdeauna data următoare.”

La ce suntem noi chemați? Nu suntem noi chemați să fim sfinți așa cum El este Sfânt? (1 Petru 15-16). Nu suntem noi chemați să fim curați și fără vină, fără pată sau zbârcitură? (Efeseni 5:27). Nu suntem noi chemați să fim desăvârțiți? (Matei 5:48).

Creștinismul este război. Dar acest război poate fi dus fără înfrângere. Cei care înțeleg aceasta cu adevărat domină câmpul de luptă ca cuceritori pe cai albi; ei călăresc peste tot și omoară și distrug imanicul, fără să fie loviți nici măcar o dată. Aceștia sunt creștinii care au înțeles ce înseamnă să te războiești. Aceștia sunt creștinii care știu că bătălia nu trebuie niciodată pierdută. Aceștia sunt creștinii care știu că Hristos îi va conduce la biruință desăvârșită asupra păcatului.

Când diavolul răcnește, răcnește și tu înapoi!

Fii necruțător. Fii răzbunător. Urmărește-ți dușmanii cu zel arzând și cu foc care te arde în interior de ură pentru tot ce nu este al lui Hristos. Urmărește gândurile păcătoase care se ridică și omoară-le! (Coloseni 3:5). Prinde-le bine pe cruce cu cuie mari înainte ca să primească ocazia să te lovească; înainte să aibă ocazia să te conducă în păcat.

Învârte-ți sabia și nu te da înapoi. Nu oferi compromis, nu arăta milă și nu ceda niciodată! Forțele lui Satan pot părea tari și ispitele care se ridică din tine sunt dușmani periculoși. Satan însuși vine ca un leu care răcnește la tine, dar atunci uită-te-n ochii lui și răcnește înapoi. Tu ești creștin. El este puternic, dar tu ai toată puterea lui Dumnezeu de partea ta.

Și care este rezultatul la asta? Care este rezultatul războiului fără înfrângere? Fără să cedezi teren? Fără niciun moment de ezitare sau îndoială în atacurile tale?

Rezultatul sunt toate promisiunile date de Dumnezeu celor care sunt credincioși. Rezultatul este abundență de pace, bucurie și toate virtuțile lui Hristos. Câmpul de luptă nu este nelimitat. Acele păcate pe care le-ai omorât, de fiecare dată când ai fost ispitit, nu se mai ridică. Acele cadavre nu învie. Câmpul de luptă devine mai aerisit și ținta se apropie.

Cu cât câmpul de luptă se eliberează, se face loc pentru altceva: dragoste, bunătate, răbdare, blândețe, milă, bucurie, finețe, credincioșie. Tu devii transformat. Devii ca Hristos – natură dumnezeiască. (2 Petru 1:4).

Aceasta este lupta, acesta este războiul și aceasta este și răsplata. Nu te pune niciodată în noroiul rușinii și al regretului. Noi nu suntem chemați la asta. Noi suntem chemați să fim războinici. Noi suntem chemați să fim cuceritori. Suntem cheați să domnim peste păcatul din viețile noastre și să nu-l lăsăm să trăiască. (Romani 6:12). Noi suntem chemați la biruință!

De. Fiecare. Dată.

Umple-te cu Invatatura Dumnezeiasca, pentru Slujirea dezinteresata, Crestina!

 

Slujitorul creştin trebuie sa inteleaga voia lui Dumnezeu pentru slujirea sa. Astfel, va ajunge sa inteleaga atât viziunea, cat si strategia pentru lucrarea la care Dumnezeu îl cheamă. Biblia descrie umplerea credinciosului cu voia lui Dumnezeu: se roagă ca voia lui Dumnezeu sa se facă, Matei 6:10; se roagă ca lucrurile sa se întâmple prin voia lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 18:21, Romani 15:31-32, 1Corinteni 16:7, Iacov 4:13-15; se supune voii lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor 21:14.

Ce atitudine trebuie sa avem fata de voia lui Dumnezeu? trebuie sa-I cunoaştem voia, Coloseni 1:9; trebuie sa-I înţelegem voia, Efeseni 5:17; trebuie sa alegem sa facem voia Lui, Ioan 7:17, Psalmul 40:8, 143:10, Matei 12:50; trebuie sa-I acceptam voia prin supunerea noastră, Romani 12:2; trebuie sa stăruim in voia Lui, Coloseni 4:12.

Evanghelia  după Marcu Îl prezintă pe Domnul Isus ca venind sa slujească, Marcu 10:45 „Căci Fiul Omului n-a venit sa I se slujească, ci El sa slujească, si sa-Si dea viata ca răscumpărare pentru mulţi!” Apostolul Pavel se prezintă ca fiind un rob al Domnului Isus. Cuvântul „rob”, folosit de apostolul Pavel, vine din grecescul „doulos” care înseamnă sclav. Acest termen indica statutul cel mai de jos, „ULTIMUL SCLAV DINTRE SCLAVI”, cel care se supune pe sine însuşi voinţei stăpânului. (Rom.1:1).

 • Sa slujeşti lumea nu foloseşte la nimic, ci dimpotrivă este periculos! Mat.16:26-27
 • Sa slujeşti doar lui Dumnezeu, aşa este Biblic! Matei 4:10
 • Sa slujeşti urmându-L pe Domnul Isus! Ioan 12:26
 • Sa slujeşti din lăuntrul fiinţei tale! Romani 1:9
 • Sa slujeşti lui Dumnezeu in ciuda ofertei lumii! Filipeni 3:3
 • Sa slujeşti pe pamant ca sa poţi sluji si in cer! Apocalipsa 7:13-17
 • Sa slujeşti ca un rob a lui Dumnezeu pe pamant, ca sa fii un rob binecuvântat in Imparatia Sa! Apocalipsa 22:3

Pericole pe care trebuie sa le evite slujitorul creştin: aroganta, 1Pet.5:3; cearta, Tit 1:7; descurajarea, 2Cor.4:8-9; nesinceritatea, Filip.1:15-16; denaturarea adevărului, 2Cor.11:3-15; necredincioşia, Mat.24:48-51.

Calificările slujitorului creştin: sa fie in stare sa invete pe alţii, 1Tim.3:2; curajos, Fapte.20:22-24; harnic, 1Cor.15:10; credincios, Rom.15:17-19; imparţial, 1Tim.5:21; plin de râvna, 2Cor.10:12-16; blând, 2Tim.2:25; ascultător, Fapte.16:9-10; perseverent, 2Cor.11-23-33; se roagă, Fapte.6:4; sincer, 2Cor.4:1-2; umplut cu Duhul Sfânt, Fapte.1:8; studiază Cuvântul lui Dumnezeu, 2Tim.2:15; cumpătat, 1Cor.9:25-27; intelegator, Evrei 5:2; binevoitor, 1Pet.5:2; este un exemplu bun, 1Tim.4:12.

Vrei Să-L Urmezi Pe Isus În Biruință 

La cruce, Isus Hristos ne-a asigurat biruința pentru totdeauna, indiferent de situațiile cu care ne vom confrunta. În ciuda acestui adevăr neschimbător, mulți oameni încă se luptă să-și însușească și să trăiască pe deplin în puterea a tot ceea ce El ne-a conferit.

De ce? Cum putem să experimentăm plinătatea acestor lucruri?

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga.” Matei 16:24, 25

Cuvântul „viață” din Matei 16:25 înseamnă „suflet” – mintea, voințele și emoțiile, toate acestea trebuind să fie aduse în supunere față de duh.

Sufletul posedă o voință „proprie” care împiedică viața duhului și care atrage moartea.

Mintea, voința și emoțiile tind să se împotrivească Scripturii și Duhului lui Dumnezeu, luptându-se să se manifeste în om și să îl „stăpânească”. O viață trăită la nivelul sufletului (mintea, emoțiile și voința) este locul în care se manifestă firea. Firea dorește controlul și stăpânirea, iar aceasta va prelua controlul și va stăpâni atunci când sufletul va fi la cârma vieții și nu duhul.

Să privim modul în care sufletul – mintea, emoțiile și voința – încearcă să ne conducă viața.

Mintea noastră

Când permitem minții noastre să ne conducă viața, aceasta va dori întotdeauna să cunoască  și să înțeleagă înainte de a primi ceva. Omul tânjește după înțelegerea intelectuală.  De fapt, noi considerăm înțelegerea ca fiind capacitatea de a trăi ceva în viața noastră. Putem fi de acord la nivelul minții, cu Scriptura, însă aces lucru nu înseamnă și că vom acționa pe baza ei. Atunci când mintea este în control, noi vom aborda aproape fiecare lucru dintr-o perspectivă intelectuală.

Emoțiile noastre

Unii dintre noi sunt conduși de emoții. Când sunt stârnite emoțiile, noi avem parte de culmi „înalte” și de „văi adânci”. Permitem sentimentelor să ne conducă sau să ne controleze și să ne influiențeze deciziile. Când se petrece acest lucru, diavolul are mână liberă în viața noastră și ne determină să fim purtați de pe un val pe altul în viața noastră. Atunci când lucrurile merg bine, noi ne simțim bine, însă când acestea nu sunt în regulă, ne simțim doborâți și înfrânți. Emoțiile noastre sunt nestatornice și ne vor conduce deseori pe o cale greșită.

Voința noastră

Sunt convins că ai auzit sintagma „voință de fier”, pentru a descrie oamenii care nu pot fi schimbați de pe poziția lor sau nu pot fi clătinați în opiniile lor. În momentul în care au hotărât că au dreptate, nu se vor schimba și nici ajusta în opinia lor. Încăpățânarea este asemenea păcatului nelegiuirii și a idolatriei (1Samuel 15:23). Atunci când decidem că avem dreptate și refuzăm să ieșim din locul în care ne aflăm, chiar dacă ne-am înșela, ne-am declarat proprii noștri dumnezei. Aceasta este idolatrie, deoarece înălță opiniile noastre mai presus de adevărul lui Dumnezeu.

 

Sufletul omenesc nu este rău prin excelență, însă noi trebuie să ne folosim voința pentru a-l aduce sub domnia duhului, care la rândul său este supus Duhului Sfânt. Noi suntem niște ființe spirituale care trebuie să fie conduse de Duhul lui Dumnezeu. Avem un suflet (minte, voință, emoții) care locuiesc în trupurile noastre.

Dacă dorim să ne maturizăm în Hristos, este esențial să înțelegem relația dintre duh, suflet și trup.

Din nefericire, mulți oameni permit fie trupului, fie apetitului fizic să-i conducă. Atunci când permitem astfel de lucruri să ne conducă, vom fi înfrânți.

RENUNȚAREA LA SINE

„Dacă voiește cineva să vină după Mine…” Chiar îți dorești să-L urmezi pe Isus? Chiar îți dorești să fii liber și să trăiești în biruința și în puterea crucii? Acest lucru te va costa. După ce am văzut însă glorioasa biruința și minunata relașie pe care o putem avea acum cu Isus, sper și mă rog, ca să vezi că pierderea vieții este nimic în comparație cu a câștiga totul în Hristos.

În El, noi avem viața veșnică, adică vom trăi veșnic în prezența Împăratului împăraților și a Domnului domnilor.

„…să se lepede de sine…” Cum să te lepezi de sine? Practic noi ne lepădăm atunci când alegem să ne trăim viața în acord cu Scriptura. Începem să ne schimbăm gândirea din momentul în care ne dăm seamă că mintea noastră naturală se opune Cuvântului. Ne aducem sub control emoțiile atunci când vedem că acestea îți doresc controlul în viața noastră și ne depărtează de trăirea în acord cu Scriptura. Ne supunem voința și alegem să iubim Cuvântul chiar și atunci când considerăm că noi avem dreptate.

În loc de a trăi supuși sufletului (mintea, emoțiile și voința), trebuie să ne ducem sufletul la cruce, răstignind manifestările sufletești. Trebuie să le socotim moarte astfel încât să nu mai stăpânească peste noi. Astfel noi vom fi liberi să-L urmăm pe Hristos și să-i permitem să domnească în viața noastră.

S-ar putea să ne luptăm zilnic – sau clipă de clipă- pentru a ne birui mintea, voința, emoțiile, deoarece ele vor dori întotdeauna să ne controleze. Prin puterea Duhului Sfânt, noi trebuie să ne stăpânim sufletul astfel încât să ne supunem de bună voie Domnului, permițându-I să ne conducă și pentru a trăi în biruința de la cruce.

Într-un credincios, duhul este născut din nou și ar trebui să fie la conducere.

 

Terry More, Crucea este cheia

Cum birui păcatul?

Biblia spune foarte sigur că noi, creștinii, trebuie să trăim o viață de biruință în lupta noastră împotriva păcatului. Și victoria aceasta nu trebuie să fie „trasă de păr”, ci noi trebuie să fim mai mult decât biruitori, (Romani 8:37) cum scrie că Dumnezeu „ne poartă întotdeauna în carul Său de biruință!” (2 Corinteni 2:14)

Totuși, deși vreau să trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu, poate fi descurajator să observ reacțiile care vin din natura mea în situații și momente din viața zilnică. Cred, spun și fac lucruri care nu sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pavel descrie aceasta foarte bine în Romani 7:18-19: Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!” Poate părea că păcatul moștenit din firea mea este prea puternic. Deci, cum îl birui?

„Cum Eu am biruit”

Isus spune ceva incredibil în Apocalipsa 3:21: Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Aceste cuvinte sunt atât de minunate că, aproape că nu le putem cuprinde! Toți creștinii că prin sacrificiul lui Isus noi putem primi iertare și și împăcare cu Dumnezeu. Dar Isus spune că și EU pot birui cum EL a biruit! Asta înseamnă că trebuie să existe ceva mai mult decât iertare pentru păcate.

Deci, ca să aflu cum pot birui păcatul, trebuie să mă uit la Isus, înainte-mergătorul meu și exemplul meu mare, și să văd cum El a făcut în viață.

„Facă-se nu voia Mea, ci voia Ta”

Când a venit în lume, Isus a declarat: „Un trup Mi-ai dat, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” (Evrei 10:5-7) Similar, când El întâmpina încercări enorme, spre finalul vieții Lui, spunea:„… nu voia Mea, ci voia Ta.” Luca 22:42.

„Voia mea” este un altă expresie pentru păcatul din fire pe care toți l-am moștenit. El cuprinde domenii extrem de mari incluzând mândrie, nerăbdare, egoism, nedreptate, iritație, lenevie, vanitate, nemulțumire, necurăție sexuală, necredință, descurajare, invidie, lăcomie, etc. Și Isus a avut această voie proprie, ca om, și a fost ispitit, dar hotărârea lui fermă încă de la început a fost: „Nu voia Mea, ci voia Ta!” Ca eu să birui, cum El a biruit, trebuie să iau aceeași decizie și să mă țin de ea credincios, indiferent ce se întâmplă sau ce simt.

Smerenie

Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus care (…) S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni 2:5-8. Isus era în cer cu Dumnezeu, dar a vrut, din proprie inițiativă, să devină um om pentru noi. Te-ai putea gândi că aceasta este cel mai nobil act de smerenie posibil, dar scrie mai departe că El ca om S-a smerit și a fost ascultător. Aceasta a fost din cauză că avea o voie proprie care nu era de acord cu voia Tatălui. În situațiile din viață când era ispitit la nerăbdare, iritație, invidie, descurajare, etc, Tatăl I-a arătat că reacțiile nu erau niciodată din cauza celorlalți, sau din cauza situației, ci întotdeauna erau din cauza tendințelor păcătoase din firea lui Isus. Pentru a birui, Isus a trebuit să se smerească; a trebuit să ducă lupta împotriva păcatului și să-Și îndeplinească angajamentul: „Facă-se nu voia Mea, ci voia Ta!”

Smerenia este gândirea lui Isus și tot smerenia trebuie să fie gândirea ucenirilor Lui.

Rugăciuni cu strigăte mari și lacrimi

„… El este Acela care, în zilele vieţii Sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5:7-8. Isus chiar a fost un om ca noi. Dumnezeu nu I-a dat niciun privilegiu special ca să-I facă drumul mai facil, pentru că toată lucrarea de mântuire putea fi coruptă și fără valoare în acel caz. Isus a dus o luptă disperată împotriva păcatului din firea Sa și a necesitat ajutor. Rugăciunile lui „cu strigăte mari și lacrimi” au fost auzite pentru că erau sincere, rezultau dintr-o dorință de a sluji doar lui Dumnezeu.

Dumnezeu L-a învățat ascultare și I-a dat puterea și ajutorul de care avea nevoie ca să se nege pe El însuși, de fiecare dată. Cât de disperat sunt eu ca să capăt biruință? Cât de vehemente sunt strigătele mele la Dumnezeu? Cât de doritor sunt eu să ascult? Vreau să fiu salvat de moarte? Să birui cum El a biruit, atunci trebuie să-L urmez pe Isus în toate, așadar trebuie să mă rog pentru ajutor. În situațiile mele, poftele și dorințele din fire dar și presiunile din afară se pot ridica precum munți înalți. Lupta poate părea copleșitoare, dar nu sunt singur!

Ajutor la timpul potrivit

Isus știe ce înseamnă să fii om. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15. Înainte să părăsească pământul, Isus a promis ucenicilor Săi că va trimite Duhul Sfânt, Ajutorul, care îi va ghida către adevăr. (Ioan 14:16-17, 26; Ioan 15:26).

„Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” Evrei 4:16. Timpul de nevoie este când sunt ispitit, când văd și simt păcatul în fire, când mă străduiesc să mă păzesc curat ca să nu păcătuiesc. Dacă mă rog după ajutor, cum a făcut Isus, cu smerenie și strigăte mari cu lacrimi, disperat ca să obțin victoria și să fiu salvat de moarte, atunci voi primi ajutor.

Duhul Sfânt va veni și-mi va arăta calea. Și calea este întodeauna aceasta: „Suferă în fire, ca Isus!”Dacă sunt smerit și doresc să ascult, El îmi va puterea și ajutorul de care am nevoie pentru a rezista în luptă. El îmi va da lumină și înțelegere ca să văd cât de atroce este păcatul și cât de mare este chemarea cerească. El îmi va da Cuvântul lui Dumnezeu ca îndrumător, ajutor și armă.

Cuvântul ca armă

Cuvântul lui Dumnezeu este o armă. (Efes. 6:17; Evrei 4:12) Este adevărul absolut și o armă puternică împotriva înșelăciunea păcatului lui Satan. Când Isus a fost ispitit de diavol, răspunsul Lui a început întotdeauna cu: „Este scris!” (Matei 4:1-11). Dar Isus nu doar a făcut referință la Cuvânt, ci El avea autoritate când îl folosea, pentru că Isus trăia conform Cuvântului. În Ioan 1:14 citim o descriere interesantă: „Cuvântul a luat trup și a locuit între noi.” Isus era Cuvântul personificat. Întreaga Lui viață a fost o împlinire a Cuvântului lui Dumnezeu, și, implicit, a voii lui Dumnezeu.

Când citesc Biblia, mă umplu cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Ea este o armă pe care El mi-a dat-o; cuvinte pe care să le folosesc împotriva înșelăciunii lui Satan, așa cum Isus a făcut; cuvinte care-mi pot arăta ce să fac, cuvinte de mângâiere. Trebuie să fac exact ce citesc. Atunci mânuiesc sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Expun total minciunile și decepția lui Satan și birui toate tendințele păcătoase din firea mea. Când trăiesc după aceste cuvinte, sunt invincibil.

Sufăr în fire, termin cu păcatul

Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. 1 Petru 4:1-2. Această suferință nu era suferința fizică de la Golgota. Era suferința crucii pe care El o folosea zilnic când spunea „nu” voii Sale proprii, păcatului din fire, chiar când Îl bombarda neîncetat cu așteptări, cerințe și atracții deceptive. Păcatul din natura Sa și-a primit condamnarea la moarte când El a spus „Facă-se voia Ta, Dumnezeu!”. Iar această condamnare a fost dusă la îndeplinire când poftele erau descoperite în momentul ispitei.

Ca ucenic ce-L urmez pe Isus, trebuie să-mi urăsc viața, să mă neg pe mine însumi și să-mi iau crucea. (Luca 9:23, Luca 14:26). Costă ceva, costă voia mea, costă viața mea. Trebuie să mă rog și să plâng, iar poftele mele trebuie să simtă durerea refuzului meu de a ceda. Pe „crucea zilnică” ele suferă și mor. Atunci eu termin cu păcatul.

Aceasta este calea umblată de Maistru. Dacă Îl urmezi, vei ajunge unde este El!

Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Apocalipsa 3:21.

Hristos Lumina Lumii

ELLEN G. WHITE

Cap.13 – BIRUINŢA

        „Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina templului şi I-a zis: Dacă ieşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: El va porunci îngerilor Să vegheze asupra Ta ; Şi Ei te vor lua pe mâini, Ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră „.

        Satana credea că acum dă luptă cu Isus pe terenul Lui. Însuşi vrăjmaşul acesta înverşunat folosea cuvinte care porneau din gura lui Dumnezeu. El încă se mai arăta ca un înger de lumină şi da de înţeles că are cunoştinţe din Scriptură şi că înţelege valoarea celor scrise. Isus a fost mai înainte Cuvântul lui Dumnezeu ca să-Şi susţină credinţa, iar ispititorul îl folosea acum cu gândul să sprijine amăgirea. El spunea că a vrut doar să vadă câtă credinţă are Isus şi acum Îi lăudă statornicia. Deoarece Mântuitorul a arătat că are încredere în Dumnezeu, Satana stăruia ca El să dea o nouă dovadă de credinţă. Dar ispita este din nou începută prin cuvintele care semănau îndoială: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu”. Hristos era ispitit să răspundă la acest „dacă”; dar s-a abţinut şi n-a îngăduit nici mai slabă umbră de îndoială. El nu avea de ce să-şi pună viaţa în primejdie pentru a da o dovadă lui Satana.

        Ispititorul gândea că se poate folosi de firea omenească a lui Hristos şi căuta să-L aducă la îngâmfare. Cu toate că Satana poate ademeni pe cineva, totuşi nu poate să-l constrângă la păcat. El a spus lui Isus: „aruncă-Te jos”, ştiind că El nu-L putea arunca pentru că atunci Dumnezeu ar fi intervenit şi L-ar fi salvat. Satana nu putea nici să-l oblige pe Isus să se arunce. Dacă Hristos nu consimţea la ispită, nu putea fi biruit. Nici toată puterea pământului sau a infernului nu putea să-L forţeze să Se depărteze cât de puţin de voia Tatălui Său.

        Ispititorul nu ne poate constrânge niciodată să păcătuim. El nu poate să ne stăpânească mintea decât dacă ea este predată puterii lui. Întâi trebuie să consimtă voinţa şi credinţa trebuie să se desprindă de Hristos şi numai după aceia poate Satana să-şi exercite puterea asupra noastră; dar orice dorinţă păcătoasă pe care o cultivăm îi dă lui un punct de sprijin. Orice punct în care noi nu ajungem la o măsură pusă de Dumnezeu este o poartă deschisă pe care poate să intre vrăjmaşul să ne ispitească şi să ne distrugă. Şi orice greşeală sau înfrângere din partea noastră dă diavolului prilej să învinuiască pe Hristos.  Când Satana cita făgăduinţa: „El va porunci îngerilor să vegheze asupra Ta”, a lăsat la o parte cuvintele: „Să te păzească în toate căile Tale”; adică în toate căile în care putem alege pe Dumnezeu. Isus a refuzat să lase calea ascultării. Deşi avea o încredere deplină în Tatăl Său, nu vroia să Se aşeze fără să I se ceară într-o situaţie care ar fi făcut necesară intervenţia Tatălui pentru a-l salva de la moarte. El nu voia să forţeze cerul să vină să-L scape şi astfel să greşească şi să nu dea omului o pildă de încredere şi supunere.     Isus a spus Satanei: „De asemenea este scris: Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău”. Cuvintele acestea le spusese Moise copiilor lui Israel când însetaseră în pustie şi au cerut ca Moise să le dea apă, strigând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?” Exod. 17,7. Dumnezeu făcuse pentru ei minuni şi, cu toate acestea, în vreme de încercare s-au îndoit şi au cerut o dovadă că El era cu ei. În necredinţa lor, ei căutau să-L pună la încercare. Satana îl constrângea pe Hristos să facă acelaşi lucru. Dumnezeu dăduse dovadă că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Şi acum, dacă ar fi cerut o dovadă că El era Fiul lui Dumnezeu, ar fi însemnat să pună la încercare Cuvântul lui Dumnezeu – să-L ispitească. La fel ar fi când ar cere cineva un lucru pe care Dumnezeu nu l-a făgăduit. Ar însemna neîncredere şi ar fi de fapt o încercare sau ispitire a Lui. Noi nu trebuie să cerem lui Dumnezeu ceva ca să încercăm dacă va împlini Cuvântul Său, ci pentru că îl va împlini; nu să încercăm dacă ne iubeşte. „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce Îl caută”. Evr.11,6.

        Dar credinţa nu e în nici un fel amestecată cu încumetarea. Numai acela care are adevărata credinţă este sigur fără de încumetare. Căci încumetarea este o credinţă contrafăcută de Satana. Credinţa cere cu stăruinţă împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază şi ea pe făgăduinţe, dar le foloseşte ca şi Satana pentru a acuza nelegiuirea. Credinţa ar fi făcut pe primii noştri părinţi să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile Lui. Încumetarea i-a făcut să încalce legea Lui crezând că iubirea Lui cea mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Aceea nu este credinţă, care cere favoarea cerului fără să împlinească condiţiile pe baza cărora urmează să se acorde harul. Adevărate credinţă se întemeiază pe făgăduinţele şi pe urmările Sfintei Scripturi.      Deseori, când Satana nu reuşeşte să provoace îndoiala, reuşeşte să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să ne aşezăm fără să fie nevoie în calea ispitei, ştie că biruinţa e a lui. Dumnezeu va apăra pe toţi aceia care merg pe cărarea ascultării, dar când omul se depărtează de ea, ajunge pe terenul lui Satana. Acolo cădem cu siguranţă. Mântuitorul ne-a dat porunca aceasta: „Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită”. Marcu 14,38. Meditaţia şi rugăciunea ne vor feri de a ne arunca de  bună voie în calea primejdiei şi în felul acesta vom fi scăpaţi de multe înfrângeri.              Cu toate acestea, să nu pierdem curajul atunci când suntem atacaţi de ispită. Adesea când ajungem într-o încercare ne îndoim că Duhul Sfânt ne duce până acolo. Dar conducerea Duhului a dus pe Isus în pustie ca să fie ispitit de Satana. Când Dumnezeu ne duce într-o încercare, El are un plan de îndeplinit pentru binele nostru. Isus nici nu s-a încrezut în făgăduinţele lui Dumnezeu mergând fără să fie nevoie în ispită s-a descurajat când a venit ispita asupra Lui. Noi deci să nu facem altfel. „Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit şi mijlocul ca să ieşiţi din ea, ca să puteţi răbda. ” El zice „Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Prea Înalt. Cheamă-Mă în ziua necazului şi eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi”. 1 Cor.10,13; 50,14.15.           Isus a biruit  şi în cea de-a doua ispită; şi acum Satana s-a arătat în adevăratul lui caracter. Dar nu s-a arătat într-un chip îngrozitor de monstru, cu copite despicate şi cu aripi de liliac. El era un înger puternic, cu toate că era căzut. El îşi zicea că este domnul revoltei şi dumnezeul acestei lumi.

        Aşezând pe Isus pe un munte înalt, Satana a făcut ca toate împărăţiile lumii, cu toată slava lor, să treacă în viziune panoramică pe dinaintea Lui. Lumina soarelui bătea strălucitor pe oraşe mari cu temple, cu palate de marmură, pe întinse câmpii roditoare şi livezi încărcate de fructe. Urmele răutăţii erau ascunse. Ochii lui Isus, care în ultima vreme întâlniseră numai tristeţe şi pustietate, priveau acum la scene de neîntrecută frumuseţe şi îmbelşugare. Atunci s-a auzit şi glasul ispititorului: „Ţie îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta”.  Misiunea lui Hristos putea să fie împlinită numai prin suferinţă. În faţa Lui era o viaţă de tristeţe, de greutăţi şi de lupte şi o moarte de ocară. Trebuia să poarte păcatele lumii întregi. Trebuia să sufere despărţirea de iubirea Tatălui Său. Iată, acum ispititorul se oferea să predea puterea pe care o luase pe nedrept. Hristos se putea salva de viitorul acela îngrozitor recunoscând supremaţia lui Satana. Dar dacă făcea lucrul acesta ar fi însemnat să renunţe la biruinţa în lupta cea mare. Satana păcătuise în ceruri căutând să se înalţe mai    presus de Fiul lui Dumnezeu. Dacă acum câştiga însemna ca revolta să triumfe.  Când Satana a declarat lui Hristos: împărăţiile şi slava lumii îmi sunt date mie şi le dau oricui voiesc, el a spus adevărul numai în parte şi l-a spus numai pentru a servi la cauza lui printr-o nouă înşelăciune. Împărăţia lui Satana era ceea ce el smulsese de la Adam, Dar Adam nu era decât reprezentantul Creatorului. Stăpânirea lui nu era independentă. Pământul era a lui Dumnezeu, şi El a dat totul Fiului Său. Adam trebuia să domnească în calitate de supus a lui Hristos. Deşi prin trădare Adam a trecut stăpânirea lui în mâinile lui Satana, Hristos a rămas împărat de drept. De aceia şi spunea Domnul către Nebucadneţar: „Cel Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, şi o dă cui îi place”. Daniel 4,17.Satana poate exercita stăpânire smulsă prin înşelăciune numai atât cât îi îngăduie Dumnezeu.  Când ispititorul a oferit lui Hristos împărăţia şi slava luminii, a propus prin aceasta lui Hristos să predea adevăratul lui mod de a împărăţi asupra lumii şi să aibă stăpânirea ca un supus a lui Satana. O asemenea împărăţie dorea să aibă şi iudeii. Ei doreau împărăţia acestei lumi. Dacă Hristos ar fi dorit să le dea asemenea împărăţie, L-ar fi primit cu mare bucurie. Dar asupra ei zăcea blestemul păcatului, cu toate nenorocirile aduse de el. Hristos a spus atunci ispititorului: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Domnul, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti „.  Acela care se revoltase în cer oferea lui Hristos împărăţiile acestei lumi ca să cumpere omagiul Lui faţă de principiile răutăţii; dar el nu putea fi cumpărat. El venise să întemeieze o împărăţie a neprihănirii şi nu ave de gând să-şi părăsească planurile. Cu aceeaşi ispită Satana se apropie de oameni, faţă de care are mai mare succes decât faţă de Hristos. Oamenilor le oferea împărăţia acestei lumi, cu condiţia să recunoască supremaţia lui. El le cerea să jertfească cinstea, să desconsidere conştiinţa şi să se lase stăpâniţi de egoism. Hristos îi invită să caute mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea ei; Dar Satana îi urmăreşte şi le spune: „Oricât ar fi de adevărate lucrurile despre viaţa veşnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, trebuie să-mi serveşti mie. Eu ţin în mâna mea binele tău. Pot să-ţi dau bogăţii, plăceri, onoruri şi fericire. Ascultă sfatul. Nu te lăsa sedus de idei ciudate de cinste sau sacrificiul de sine. Calea ţi-o pregătesc eu”. Astfel sunt rătăciţi foarte mulţi oameni. Ei sunt de acord să trăiască pentru slujirea eului şi Satana este mulţumit. În timp ce-i adoarme cu nădejdea de a pune stăpânire pe lume, el câştigă stăpânire asupra vieţii lor. Dar el oferă ceea ce nu le poate da şi în curând le va fi luat. În schimb îi mângâie cu dreptul lor la moştenirea fiilor lui Dumnezeu.  Satana pusese la îndoială faptul că Isus era fiul lui Dumnezeu, dar când a fost respins, i s-a dat dovadă că el nu putea conteste acesta. Dumnezeu a străbătut corpul omenesc suferind. Satana n-a avut putere să se împotrivească poruncii. Scrâşnind de umilinţă şi ură, a fost silit să se retragă din faţa Răscumpărătorului omenirii. Biruinţa lui Hristos era tot aşa de desăvârşită ca şi înfrângerea lui Adam.

        Tot aşa şi noi putem să ne împotrivim ispitei şi să obligăm pe Satana să plece de la noi. Isus a câştigat biruinţa prin supunere şi credinţă în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune: „Supuneţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi”. Iacov 4,7.8. Noi nu ne putem salva singur din puterea ispititorului. El a biruit omenirea şi atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile noastre ajungem cu siguranţă o pradă a vicleniei lui. „Dar numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost”. Prov. 18,10. Satana tremură şi fuge din faţa celei mai slabe fiinţe care găseşte în numele aceste puternic.

        După ce vrăjmaşul s-a depărtat, Isus a căzut sfârşit de putere la pământ, cu faţa palidă, ca mort. Îngerii cerului vegheaseră asupra luptei privind la iubitul lor Conducător care trecea prin suferinţe aşa de mari pentru a ne deschide o cale de scăpare. El a suferit încercarea aceasta, mai mare decât vom fi chemaţi să suportăm vreodată. Îngerii slujeau acum Fiului lui Dumnezeu, care zăcea ca mort la pământ. A fost întărit cu hrană, mângâiat cu cuvinte de iubire din partea tatălui Său şi prin asigurarea că întreg cerul a triumfat prin biruinţa Lui. Recăpătându-şi puterile, inima lui mare se îndreptă plină de iubire către om şi El porneşte mai departe să termine lucrarea pe care o începuse cu gândul să nu Se odihnească până când nu va fi înfrânt vrăjmaşul şi neamul omenesc nu va fi răscumpărat.  Noi nu vom putea pricepe cât a costat răscumpărarea noastră, până nu vom sta în faţa lui Dumnezeu, împreună cu Răscumpărătorul nostru. Când slava locuinţelor veşnice va străluci înaintea ochilor noştri extaziaţi, ne vom aminti că Isus a părăsit toate acestea pentru noi şi nu numai că S-a exilat din curţile cereşti, dar a riscat să fie înfrânt şi să fie pierdut pentru veşnicie. Atunci vom depune la picioarele Lui coroanele noastre şi vom cânta cu tărie: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda.” Apoc.5,12.

Imbracati in Domnul Isus Hristos

Text de memorat: „Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13,14)

Ţi s-a întâmplat până acum să scapi din mână un ou şi să-l vezi cum se sparge de podea? Probabil că da. Însă ceea ce nu ai văzut niciodată este refacerea oului spart, transformarea lui într-un ou întreg. Aşa ceva nu se întâmplă în realitate.

O lege fundamentală a lumii noastre este aceea că obiectele tind spre degradare şi spre dezordine. Dacă sunt lăsate în voia lor, lucrurile nu capătă mai multă energie, nu devin mai ordonate, nu capătă o structură, ci se degradează, se strică şi se distrug. Aceasta este realitatea care ne înconjoară şi pe care o simţim chiar şi în trupul nostru.

Ştiinţa a încercat să explice acest fenomen, dar nu avem nevoie de studii superioare ca să îl observăm. Am putea aminti aici un text dintr-un studiu anterior: „Pământul se va preface în zdrenţe ca o haină” (Is. 51,6).

Cu toate acestea, noi avem Evanghelia, Planul de Mântuire, care ne vorbeşte, în esenţă, despre restaurare, despre faptul că Dumnezeu poate să transforme tot ce este vechi, stricat şi degradat de păcat. El a promis că va face toate lucrurile noi.

Ultimul studiu din trimestrul acesta ne aduce în atenţie câteva simboluri vestimentare din Scriptură, care ne vorbesc despre această făgăduinţă
a înnoirii şi a restaurării.

Moştenitori prin făgăduinţă

Una dintre problemele controversate cu care s-a luptat biserica creştină încă de la începuturile ei, o temă esenţială a Reformei protestante, care continuă să fie dezbătută şi astăzi (chiar şi în biserica noastră), este cea a Evangheliei, a mântuirii, a modului în care suntem mântuiţi. În biserica din Galatia, Pavel a abordat problema direct, întrucât apăruse o învăţătură falsă, care ataca însăşi integritatea soliei Evangheliei.

1. Citeşte Galateni 3,26-29. Ce vrea să spună Pavel aici?

În versetul 27, Pavel afirmă că toţi cei care au fost botezaţi „s-au îmbrăcat” în Hristos. Deşi toţi erau păcătoşi, păcatele lor au fost spălate, hainele lor vechi şi murdare au fost aruncate şi acum erau „îmbrăcaţi” sau acoperiţi cu neprihănirea lui Isus.

Viaţa Sa, desăvârşirea Sa, caracterul Său au devenit ale lor. Toate făgăduinţele legământului au fost împli nite în Hristos, iar acum, fiind îmbrăcaţi în El, ei puteau cere împlinirea acestora în viaţa lor. Ei erau moştenitorii făgăduinţei făcute prima dată lui Avraam (Gen. 12,2.3), nu pe baza statutului social, a sexului sau a naţionalităţii, ci pe baza credinţei în Hristos.

2. Citeşte Romani 6,1-6. Cum ne ajută acest pasaj să înţelegem expresia „îmbrăcaţi în Hristos”?

A fi îmbrăcaţi în Hristos înseamnă mai mult decât a obţine un statut care ne permite să stăm în faţa lui Dumnezeu; prin îmbrăcarea în Hristos, creştinii devin una cu Hristos, ei se supun Lui şi, prin El, sunt înnoiţi, vindecaţi şi refăcuţi. Creştinii care refuză să-şi schimbe vechea fire, vechile obiceiuri, vechiul stil de viaţă trebuie să se uite în oglindă şi să vadă ce haină poartă de fapt!

Porţi haina lui Hristos? Haina pe care o porţi în public este aceeaşi cu cea pe care o porţi atunci când crezi că nu te vede nimeni? Ce îţi spune despre tine răspunsul la această întrebare?

Nu purtaţi de grijă firii pământeşti

Deşi teologia lui este profundă şi complicată, Pavel ne dovedeşte că poate fi foarte practic. Orice teologie şi orice versiune a Evangheliei care prezintă mântuirea numai din perspectiva condiţiilor care trebuie îndeplinite pierd din vedere esenţa. Creştinismul este strâns legat de Isus Hristos, de ceea ce a făcut El pentru omenire prin viaţa, moartea şi slujirea Sa ca Mare-Preot. Când devenim creştini, nu ne schimbăm doar statutul înaintea lui Dumnezeu, ci are loc în noi o schimbare, o înnoire, o naştere din nou – începem o viaţă nouă în Hristos.

3. Ce sfaturi practice le dă Pavel creştinilor? Romani 13

Cea mai mare parte a pasajului se ocupă de comportamentul creştinilor în calitate de buni cetăţeni şi vecini. Este o reluare a principiilor Legii care culminează cu cuvintele celebre: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (vers. 9). Totuşi, în versetele 11-14, tonul se schimbă într-o oarecare măsură.

La începutul capitolului, Pavel vorbeşte despre supunerea faţă de pu terile politice din vremea aceea, iar apoi trece la tema „împrejurărilor”, transmiţându-le credincioşilor mesajul că, date fiind vremurile în care trăiau, trebuiau să aibă mare grijă de felul cum se poartă. La sfârşitul capitolului, se dă îndemnul: „îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos” (vers. 14). Aici apare aceeaşi expresie ca în Galateni 3,27. Ambele versete ne transmit aceeaşi idee.

Contextul ne arată foarte clar la ce se referă Pavel în Romani 13. Versetele care preced acest îndemn şi versetele care îl urmează ne arată că a fi îmbrăcaţi în Hristos înseamnă a duce o viaţă de credinţă şi de ascultare. Verbul a îmbrăca apare şi în versetul 12: „Să ne îmbrăcăm cu armele luminii”. Hristos este Lumina lumii; cei care umblă în El, nu umblă în întuneric. Ei au renunţat la „faptele întunericului”, iar acum umblă în lumină.

Aşadar, îmbrăcarea în Hristos are de-a face cu dezvoltarea caracterului, cu comportamentul, cu dragostea faţă de semeni, cu reflectarea chipului lui Hristos. Într-un anumit sens, deşi lucrurile din jurul nostru se degradează continuu, cei care se îmbracă în Hristos trebuie să se refacă şi să se înnoiască neîncetat.

Cât de diferită ar fi viaţa ta, dacă ai fi îmbrăcat pe deplin în Hristos? Au mai rămas părţi din viaţa ta neacoperite, în care Domnul nu poate lucra?

Înnoirea

4. Citeşte Coloseni 3,1-10. Ce ne spun aceste versete?

Cercetătorii consideră că pasajul acesta (precum şi cele studiate anterior) fac referire la botez. (Eşti şi tu de aceeaşi părere?) Întâlnim şi aici, în cuvinte clare, ideea de înnoire, de regenerare, de o viaţă mai bună decât cea de dinainte. Când ne îmbrăcăm în Hristos, nu mai suntem cum eram înainte, nu mai trăim ca înainte. Pavel face aici legătura între ceea ce trăim acum în Hristos şi ceea ce vom trăi la revenirea Sa. Într-adevăr, de modul în care ne raportăm la prima Sa venire depinde ce se va întâmpla cu noi la a doua Sa venire!

5. Citeşte Efeseni 4,22-24. Ce altă idee subliniază Pavel aici?

Să observăm contrastul dintre „omul cel vechi” şi „omul cel nou”. În principiu, „omul cel vechi”, vechea fire, moare (fapt simbolizat prin botez) şi vine la existenţă „omul cel nou”, noua făptură în Hristos, care are un comportament creştin. Dacă citim contextul, înţelegem că avem de-a face cu o transformare a caracterului, a faptelor, a dimensiunii morale a fiinţei.

Tema aceasta este reluată în repetate rânduri. După ce devenim creştini prin botez, suntem oameni noi în Domnul; îmbrăcarea în Hristos nu se referă doar la îndreptăţire, la faptul că Hristos ne acoperă păcatele şi ne dă un nou statut înaintea lui Dumnezeu. Îmbrăcarea în Hristos înseamnă a deveni un om „făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul” (vers. 24).

Revezi pasajele studiate astăzi şi caută sfaturile referitoare la comportament. În ce privinţe trebuie să faci schimbări? Dacă întâmpini dificultăţi, caută o persoană de încredere şi cere-i să te înveţe cum să aplici mai bine în viaţa ta principiile Scripturii.

Cât ai clipi din ochi

6. Ce înseamnă a fi „îmbrăcaţi în Hristos”? Col. 3,10

Un număr nespus de mare de oameni au dat şi mai dau mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în ei şi prin ei. Mulţi dintre noi, deşi avem greşelile, luptele şi căderile noastre, dăm mărturie despre ce înseamnă să fim îmbrăcaţi în Hristos.

Totuşi, ca să fim sinceri, dacă ceea ce Hristos a făcut pentru noi nu ar avea în vedere decât viaţa aceasta, atunci sfârşitul nostru al tuturor ar fi mormântul. Mulţi dintre noi am suferit mult în viaţă pentru Domnul Isu şi pentru credinţa noastră. Deşi credinţa noastră a fost poate răsplătită, ce valoare are această răsplată în comparaţie cu răsplata pe care o vom primi la a doua Sa venire?

7. Despre ce speranţă ne vorbeşte Pavel în 1 Cor. 15,49-55?

În versetele 53 şi 54, întâlnim din nou verbul „a îmbrăca”. Însă Pavel adaugă aici o semnificaţie nouă. A fi îmbrăcaţi în Hristos nu înseamnă doar a purta chipul moral al lui Hristos, a reflecta caracterul Său şi a trăi principiile Sale.

Cu alte cuvinte, nu este doar o schimbare morală, nu este doar o schimbare de statut, ci include şi o schimbare fizică radicală. Trupul nostru muritor, bolnav şi degradat va fi îmbrăcat într-un trup asemănător cu trupul pe care l-a avut Isus după înviere. Aceasta este haina cea nouă! Aceasta este speranţa noastră, singura speranţă în care merită să ne punem încrederea (vezi 1 Cor. 15,12-19)!

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne dăm seama de fragilitatea şi de neputinţa trupului nostru. Gândeşte-te la speranţa pe care o avem în Isus. Ne poate oferi lumea aceasta ceva mai bun decât ceea ce ne promite Biblia aici?

Locuinţa noastră cerească

8. Citeşte 2 Corinteni 5,1-4. Ce ne spune Pavel aici? Ce speranţă ne este prezentată din nou?

Atâta timp cât suntem în lumea aceasta, atâta timp cât trăim în trupul acesta, în acest „cort”, „gemem”. Cine nu a gemut în acest „cort trupesc”? Citeşte capitolul anterior (2 Corinteni 4), unde se vorbeşte despre necazurile pe care le întâmpină creştinii în viaţă. Este adevărat că gemem, suferim şi murim, dar viaţa nu se termină aici. Noi avem făgăduinţa că vom primi „un locaş” ceresc.

9. Ce simboluri foloseşte Pavel în aceste versete pentru a înfăţişa existenţa noastră prezentă şi existenţa viitoare?

În unele scrieri antice, ideea de îmbrăcare era asociată cu ideea de locuire într-o casă. Nici îmbrăcămintea şi nici casa nu fac parte din noi, dar ne oferă protecţie şi adăpost (pe vremea lui Pavel, numele hainelor purtate de săraci provenea dintr-un cuvânt care însemna „casă mică”).

Pavel foloseşte mai multe simboluri, realizând o serie de contraste care subliniază aceeaşi idee: casa pământească trecătoare şi casa cerească veşnică; goliciunea, în contrast cu îmbrăcarea trupului; şi viaţa trecătoare (certitudinea morţii), în contrast cu viaţa veşnică în Hristos. Toate aceste simboluri ne vorbesc în fond despre un singur lucru: despre speranţa că, la revenirea lui Hristos, vom primi un trup nemuritor şi viaţa veşnică prin El.

Ce sens ar avea viaţa aceasta trecătoare, dacă nu am avea speranţa că există viaţa veşnică? Analizează toate argumentele care confirmă faptul că moartea nu este capătul vieţii. Pregăteşte-te să discuţi acest subiect în cadrul grupei.

Studiu suplimentar

Ellen G. White, Tragedia veacurilor, cap. „Sfârşitul luptei”.

„Toţi vor alcătui o familie fericită şi unită, vor fi îmbrăcaţi în veşminte de laudă şi de recunoştinţă – haina neprihănirii lui Hristos. Toată natura, în frumuseţea ei neîntrecută, Îi va aduce lui Dumnezeu o ofrandă neîntreruptă de laudă şi de adorare. Lumea va fi scăldată în lumina cerului. Anii plini de bucurie vor trece unul după altul. Lumina lunii va fi precum lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare decât în prezent. Pe firmament, stelele dimineţii vor cânta împreună şi fiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu şi Hristos se vor uni, declarând într-un glas: «Nu va mai fi păcat şi nici moarte».” – Ellen G. White, My Life Today, pag. 348

Întrebări pentru discuţie

1. Răspundeţi în cadrul grupei la întrebările finale din secţiunea de joi.
Cum vă puteţi ajuta reciproc, pentru ca să găsiţi speranţa în această făgăduinţă minunată? Cum îi puteţi ajuta pe cei care se îndoiesc?

2. Oamenii din zilele noastre au o mare încredere în ştiinţă. Mulţi consideră că ea este singura cale de cunoaştere a adevărului şi singura speranţă a omenirii. Gândiţi-vă de ce lucrul acesta este neadevărat, ţinând cont mai ales de ceea ce aţi descoperit în acest studiu. Ce speranţă ne poate oferi ştiinţa în ceea ce priveşte moartea, problema cea mai mare cu care ne confruntăm? De ce trebuie să ne punem speranţa în ceva „supranatural”, aşa cum ne îndeamnă aceste făgăduinţe?

3. Gândiţi-vă la întrebarea pusă de Pavel în Romani 7,24: „Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (o referire la o pedeapsă din vremea aceea, în care unui răufăcător i se agăţa de mijloc, cu un lanţ, un trup mort pe care trebuia să-l poarte după el). Ce răspuns dă Biblia la această întrebare?

4. Gândiţi-vă la sensul expresiei „îmbrăcaţi în Hristos”. Cum aplicăm ideea aceasta la obiceiurile noastre, la practicile noastre, la gândurile noastre, la atitudinile faţă de alţii etc. Cât de bine reflectăm chipul lui
Hristos în aceste domenii? Cu toţii ne luptăm cu înclinaţii spre păcat cultivate şi moştenite. Ce decizii conştiente putem lua, ca să trăim aşa cum se cuvine? Cum putem să ne ajutăm unii pe alţii pentru a trăi principiile biblice

Haina de nuntă

Text de memorat: „Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8,1)

Istoria creştinismului este plină de pagini întunecate. Urmaşi declaraţi ai lui Hristos au săvârşit lucruri oribile şi, după cum ne spun profeţiile biblice, înainte de revenirea Sa, se vor săvârşi multe rele în Numele Său.

Săptămâna aceasta, vom studia o parabolă interesantă care ne descoperăun adevăr dureros – nu toţi cei care pretind a fi urmaşii lui Hristos chiar sunt urmaşii Săi. Dar cine suntem noi, ca să apreciem cine este credincios şi cine este necredincios? Cine suntem noi, ca să vedem „paiul” din ochiul fratelui nostru, prefăcându-ne că nu observăm „bârna” din ochiul nostru? Noi nu avem dreptul de a judeca. Dar Dumnezeu are acest drept.

„Oaspeţii care participă la ospăţul Evangheliei sunt cei care declară că Îi slujesc lui Dumnezeu şi ale căror nume sunt scrise în Cartea vieţii. Totuşi nu toţi cei care se declară a fi creştini sunt ucenici adevăraţi. Înainte de răsplata finală, trebuie să se decidă cine sunt cei pregătiţi să primească moştenirea celor neprihăniţi. Această decizie trebuie să fie luată înainte de cea de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului, deoarece, atunci când va veni, Domnul va aduce cu Sine răsplata, «ca să dea fiecăruia după fapta lui» (Apocalipsa 22,12).” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 310

Zile tensionate

Matei 21, un capitol care relatează evenimentele din ultima parte a lucrării Domnului Isus pe pământ, este plin de momente tensionate şi impresionante.De asemenea, el ne vorbeşte despre capacitatea teribilă a inimii omeneşti de a se autoînşela şi despre puterea celui rău de a ne face orbi faţă de adevărurile cele mai evidente. Când privim înapoi, ne este uşor să spunem: Cum au putut conducătorii iudei să fie atât de împietriţi, atât de orbi, atât de indiferenţi faţă de numeroasele dovezi oferite de Isus?

Dar să nu ne înşelăm singuri. Avem vreun motiv să credem că noi – adventiştii de ziua a şaptea, care avem atâta lumină – suntem altfel decât ei? Nu manifestăm şi noi, uneori, indiferenţă faţă de adevăr, mai ales atunci când acesta ne mustră pentru păcatele îndrăgite şi pentru iubirea de lume? Da, Dumnezeu ne iubeşte, Hristos a murit pentru noi şi ne-a dăruit iertare. Dar Dumnezeu i-a iubit şi pe oamenii despre care este vorba în acest capitol, care I-au întors spatele lui Isus şi, mai mult, au complotat împotriva Lui. Prin urmare, trebuie
să fim deosebit de atenţi, întrucât greşim dacă socotim că nu avem cum să fim înşelaţi!

1. Care este cadrul în care a fost spusă parabola cu haina de nuntă? Care sunt evenimentele principale? Care este tema principală a capitolului? Ce lecţie spirituală putem desprinde pentru viaţa noastră? Matei 21

Probabil că cele mai impresionante versete din tot capitolul sunt ultimele două. Cu toate că unii I se împotriveau lui Isus, o parte din mesajul Lui a reuşit totuşi să ajungă la inimile lor, întrucât şi-au dat seama că El vorbea despre ei. Ei ar fi avut o scuză dacă nu ar fi înţeles, însă problema este că au înţeles suficient de mult, încât să-şi dorească să scape de El. Un alt lucru interesant este acela că nu au îndrăznit să-L aresteze pe loc, de teama poporului care mergea după El. Cât de trist este că aceşti conducători, care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru ceilalţi, aveau atâtea lipsuri şi că mulţi dintre ei nu au reuşit să se îndrepte niciodată! Când se vor trezi la realitate, va fi prea târziu (Rom. 14,10).

Invitaţia împăratului

Nunta este un eveniment deosebit în viaţa oricărui om şi este cu atât mai important în viaţa unui împărat. Iar dacă ai şansa să fii invitat de împărat la nunta fiului său, atunci te poţi considera foarte onorat. Simbolul nunţii fiului de împărat ne trimite cu gândul la relaţia dintre Isus şi biserica Sa (Apoc. 21,2.9; Efes. 5,21-23).

2. Ce legătură există între parabolă şi evenimentele din capitolul precedent? Care este tema lor comună? Matei 22,1-8

Observăm că împăratul a făcut toate pregătirile pentru nuntă, a avut grijă de sală şi de meniu. Apoi a trimis soli, să-i cheme pe invitaţi: „Toate sunt gata, veniţi la nuntă”. Oamenii nu aveau altceva de făcut decât să accepte invitaţia.

De asemenea, observăm motivele pentru care cei chemaţi au refuzat invitaţia. Unii nu au luat-o în serios, au socotit că nu era importantă şi nu au ţinut seama de ea. Ei îi reprezintă pe oamenii din vremea noastră, care nu iau în serios cerinţele lui Dumnezeu şi care nu vor să accepte adevărul.

Alţii „au plecat”. Calea mântuirii este îngustă (Mat. 7,14). Oamenii găsesc tot felul de scuze, ca să scape de invitaţie sau să o refuze. Pentru ei, lucrurile materiale contează mai mult decât invitaţia împăratului. În fine, ultima categorie este formată din oamenii care îi persecută pe cei care vin cu invitaţia. Toţi aceştia au rămas pe dinafară. Să ne gândim şi la cuvintele rostite de împărat despre cei care au ignorat sau au respins invitaţia: „N-au fost vrednici de ea”. Cum explicăm această afirmaţie, dacă ţinem cont de faptul că toţi oamenii sunt păcătoşi şi, prin urmare, nu sunt vrednici? Este vreunul dintre noi vrednic să primească invitaţie de la Împărat? În Biblie, meritul nostru vine din ceea ce a făcut Hristos pentru noi şi nu ţine de noi, ci de ceea ce Îi permitem lui Dumnezeu să facă pentru noi şi în noi.

Care este motivul pe care îl invoci cel mai frecvent când refuzi invitaţia Împăratului? Ce făgăduinţe biblice îţi dau încrederea că Domnul te poate ajuta să renunţi la acest obicei?

Cei care au venit la ospăţ

3. Când cei poftiţi au refuzat şi a doua oară invitaţia, ce le-a poruncit împăratul robilor lui să facă? Mat. 22,9

4. Cine erau cei care au venit la ospăţ? Ce înseamnă faptul că erau „şi buni, şi răi”? Mat. 22,10-14

Ai observat că unii creştini declaraţi sunt deosebit de răutăcioşi şi de antipatici? Ai observat că unii oameni care merg la biserică şi care au convingerea că vor fi mântuiţi sunt negativişti, aspri, ipocriţi şi de-a dreptul răi?

Aşa se întâmplă de când e lumea. Cum ne explicăm, de exemplu, credinţa cruciaţilor, care erau atât de dedicaţi lui Hristos, dar şi-au croit drumul spre Ţara Sfântă prădând şi jefuind? Un martor a declarat următoarele: „Oştile noastre i-au fiert pe păgâni în oale. Ostaşii i-au tras în ţeapă pe copii şi i-au mâncat fripţi la grătar”. Cum au putut să săvârşească asemenea orori în Numele lui Isus? Răspunsul pare a fi simplu: Oamenii aceştia nu erau creştini adevăraţi.

Dar de unde putem şti? Cum putem să tragem concluzia aceasta, de unde ştim ce anume au fost ei învăţaţi să facă şi dacă au avut ocazia să-şi dea seama că era greşit ceea ce făceau? E oare posibil ca vreunul dintre ei să se fi pocăit după aceea şi să fi cerut iertare şi har? Dar ce putem spune despre anumite fapte oribile săvârşite de oameni care păreau destul de credincioşi? Cine suntem noi să-i judecăm? Noi nu avem dreptul să judecăm pe nimeni, dar Dumnezeu are acest drept şi îi va judeca pe toţi.

5. Ce ne spune Scriptura despre judecată? Rom. 14,10; Evr. 10,30; Ecl. 12,14; Dan. 7,9-10.

Adventiştii de ziua a şaptea numesc judecata aceasta „judecata de cercetare” şi la ea face referire parabola din Matei 22.

Gândeşte-te la fapte făcute de-a lungul istoriei, de creştini declaraţi, uneori chiar în Numele lui Isus. Cum ne ajută parabola aceasta să înţelegem că Dumnezeu îi va judeca şi pe ei după dreptate?

Fără haină de nuntă

6. Ce reprezintă haina de nuntă în această parabolă? De ce este acceptarea ei o problemă de viaţă şi de moarte?

Cum s-ar putea împăca teoria „odată mântuit, mântuit pentru totdeauna”, cu faptul că, într-o zi, Dumnezeu va despărţi pentru totdeauna grâul de neghină (Mat. 13,24-30), pe cei înţelepţi de cei neînţelepţi (Mat. 25, 1-13), pe cei credincioşi de cei necredincioşi (Mat. 25,14-30), pe cei care au primit neprihănirea Sa de cei care nu au primit-o (Mat. 22,1-14) şi pe urmaşii adevăraţi ai lui Hristos de cei care pretind că Îl urmează, dar fac lucruri oribile în Numele Său?

Va exista o zi finală a socotelilor pentru toţi oamenii – pentru cei care cred şi pentru cei care doar pretind a crede în aceleaşi făgăduinţe ale mântuirii prin credinţa în ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă mântuirea ar putea fi obţinută prin fapte, totul ar fi simplu; nu ar trebui decât să ne etalăm faptele şi să vedem dacă sunt suficiente.

Însă, dacă mântuirea se bazează pe meritele Altcuiva, dacă neprihănirea necesară pentru mântuire se găseşte în Altcineva şi nu în noi înşine, problema devine mai dificilă, mai nuanţată. În acest sistem, se impune ca judecata să fie făcută de o Fiinţă care nu face niciodată nicio greşeală, pe când în primul sistem (în care faptele sunt criteriul), lucrul acesta nu mai este atât de necesar.

Aceasta este de fapt ideea principală a parabolei: Dumnezeu îi va despărţi pe adevăraţii Săi copii de mulţimea tuturor acelora care doar pretind a-L urma pe Hristos. Care va fi criteriul decisiv? Vor fi acceptaţi numai aceia care s-au îmbrăcat cu haina frumoasă a neprihănirii Domnului Hristos.

Parabola aceasta face o distincţie clară între calitatea de membru al bisericii şi starea de păcătos salvat prin neprihănirea lui Hristos. Analizea ză-ţi viaţa, faptele, gesturile, cuvintele, gândurile, atitudinea faţă de prieteni şi faţă de duşmani. Reflectă ele faptul că porţi haina neprihănirii lui Hristos sau arată că tu ai venit la ospăţul de nuntă cu hainele tale?

Cercetarea

După cum am văzut ieri, în cele din urmă, Dumnezeu va face o separare între cei îmbrăcaţi în neprihănirea Sa şi cei care doar pretind a fi neprihăniţi. Parabola din Matei 22 exprimă, în esenţă, această idee. Într-un sistem religios care nu se bazează pe faptele noastre, ci pe faptele făcute de Altcineva în locul nostru (fapte pe care ni le însuşim prin credinţă), cum ar putea să nu existe această judecată finală?

7. Compară Eclesiastul 12,14 şi 1 Corinteni 4,5 cu parabola din Matei 22. Ce idee au ele în comun? De ce este adevărul acesta atât de important?

Ca adventişti de ziua a şaptea, noi credem că există o mare luptă (Apoc. 12,7-9; 1 Petru 5,8; Iov 1, 2) şi că tot universul este interesat de ea (Dan. 7,10; 1 Cor. 4,9; Efes. 3,10) şi, de aceea, putem respinge cu uşurinţă argumentul adus împotriva ideii că va exista o judecată de cercetare a faptelor, argument bazat pe 2 Tim. 2,19: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”. Este adevărat că Domnul îi cunoaşte pe ai Lui, dar restul universului şi noi înşine, nu-i cunoaştem.

Este important să ţinem cont de tabloul general, de interesul întregului univers faţă de ceea ce se petrece aici cu păcatul, răzvrătirea, mântuirea şi faţă de intervenţia deschisă, corectă şi dreaptă a lui Dumnezeu.
Orice tip de judecată presupune existenţa unei cercetări. Citeşte Geneza 3,9-19: imediat după intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a intervenit direct, punându-le primilor oameni întrebări la care cunoştea răspunsul. După cum „cercetarea” aceasta nu a fost pentru El (ci pentru Adam şi Eva, ca să înţeleagă gravitatea păcatului lor), tot la fel judecata de cercetare nu este pentru edificarea lui Dumnezeu, ci pentru edificarea oamenilor şi a celorlalte fiinţe create de El.

În „judecata” din Geneza, Dumnezeu, în harul Său, a anulat hotărârea de moarte (vezi Gen. 3,15). Tot la fel, El anulează hotărârea de moarte din dreptul adevăraţilor Săi urmaşi.

Aşadar, judecata de cercetare este reală! Ne mai îndoim atunci de faptul că trebuie să purtăm tot timpul haina neprihănirii lui Hristos sau că mântuirea este prin har şi nu prin fapte? Ai avea vreo speranţă la judecată, dacă nu ai fi acoperit cu haina neprihănirii lui Hristos?

Studiu suplimentar

Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, cap. „Fără haina de nuntă”.
„Dar Planul de Mântuire are un scop mai larg şi mai profund decât mântuirea omului; Hristos a venit pe pământ nu numai pentru acest lucru. El n-a venit numai pentru ca locuitorii acestei mici lumi să poată considera Legea lui Dumnezeu aşa cum ar trebui privită, ci lucrul acesta a fost făcut pentru apărarea caracterului lui Dumnezeu înaintea întregului Univers.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pag. 68

„Cu toate acestea, Satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci îngerii n-au înţeles tot ce era cuprins în lupta aceea mare. Principiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite. Şi, pentru binele omului, existenţa lui Satana trebuia să continue. Omul, ca şi îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prinţul vieţii şi prinţul întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 761

Întrebări pentru discuţie

1. Gândiţi-vă la istoria creştină, la lucrurile oribile, săvârşite în Numele lui Isus de oameni care declarau că sunt creştini. Unii au săvârşit crime îngrozitoare la adăpostul credinţei. Cum ne ajută această realitate tristă să înţelegem că este necesară o separare între pretinşii urmaşi ai lui Isus şi urmaşii Săi adevăraţi, aşa cum ne arată parabola din Matei 22 şi alte texte din Biblie?

2. Ellen G. White ne arată clar că haina lui Hristos este neprihănirea Sa care nu numai că ne acoperă, adică ne îndreptăţeşte, ci ne şi schimbă după chipul Său şi ne ajută să reflectăm caracterul Său în viaţa noastră. Cum putem face distincţie între aceste două adevăruri esenţiale? De ce este important să facem distincţie între ele?

3. Gândiţi-vă la realitatea marii lupte şi la importanţa ei în teologia adventiştilor de ziua a şaptea. Găsiţi texte biblice care să susţină această doctrină şi care să dovedească importanţa ei.

4. Isus a încheiat parabola cu aceste cuvinte: „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi” (Mat. 22,14). Ce a vrut să spună?

Alte simboluri din domeniul vestimentar

Text de memorat: „Căci îşi zicea ea: «Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui».” (Marcu 5,28)

Nu trebuie să ne surprindă faptul că putem extrage atât de multe lecţii din relatările biblice în care este amintită îmbrăcămintea. Hainele fac parte din viaţa noastră şi pot spune foarte multe despre noi înşine, chiar dacă nu rostim niciun cuvânt. Adeseori, îi evaluăm pe cei din jurul nostru în funcţie de hainele pe care le poartă sau de modul cum le poartă.

Studiul de săptămâna aceasta va aborda relatările din viaţa lui Isus, în care sunt amintite diferite obiecte de îmbrăcăminte. Vom analiza experienţa femeii care a crezut că tot ce trebuia să facă pentru a fi vindecată era să se atingă de hainele Lui. Apoi, vom trece la evenimentul Sfintei Cine, când Isus Şi-a dat jos haina, ca să poată spăla picioarele ucenicilor. După aceea, vom studia despre marele-preot care şi-a rupt veşmintele, pecetluindu-şi prin gestul acesta condamnarea. Într-o altă secţiune, ne vom opri asupra hainelor de batjocură, cu care soldaţii romani L-au îmbrăcat pe Isus. În cele din urmă, ne vom opri asupra momentului în care soldaţii au tras la sorţi pentru cămaşa lui Isus, împlinind în felul acesta o veche profeţie biblică.

„Cine s-a atins de hainele Mele?”

În Marcu 5,24-34 şi Luca 8,43-48 este relatat despre o femeie care avea „o scurgere de sânge”. Pe lângă faptul că simptomul acesta poate indica o afecţiune gravă, în cultura de atunci, el era însoţit de stigmatul necurăţiei rituale, lucru care sporea şi mai mult nefericirea acestei femei. Doctorii nu au putut să o ajute. Ea îşi dorea vindecarea cu atâta disperare, încât şi-a cheltuit toată averea pe multe leacuri, care nu au făcut decât să-i înrăutăţească boala. Suferinţa şi ruşinea pe care le îndura această femeie depăşesc orice închipuire. Dar apoi ea a venit la Isus, la Omul care făcea minuni extraordinare.

1. Citeşte Marcu 5,24-34 şi Luca 8,43-48. Ce lecţie putem desprinde din convingerea acestei femei că, pentru a fi vindecată, era de ajuns să seatingă de haina lui Isus?

Femeia aceasta avea multă credinţă în Isus; ea a fost convinsă că îşi va recăpăta sănătatea dacă se va atinge de haina Lui. Este adevărat că nu hainele i-au dat vindecare, nici atingerea de ele, ci puterea lui Dumnezeu care a lucrat la inima ei, chemând-o la El şi conştientizând-o de neputinţaşi de nevoia ei. Atingerea hainelor lui Isus este o ilustrare a credinţei care lucrează prin fapte, temă care constituie, de altfel, esenţa creştinismului.

2. De ce a întrebat Isus cine s-a atins de hainele Lui? Marcu 5, 30.33.34

Când a pus această întrebare, Domnul Isus a făcut publică vindeca rea femeii, pentru ca mărturia ei să fie auzită de toţi cei prezenţi. Pe de altă parte, intenţia Sa a fost să o ajute să înţeleagă că vindecarea ei nu se datora unei puteri magice emanate de hainele Lui, ci puterii lui Dumnezeu care a lucrat în ea prin credinţa ei. Deşi situaţia în care se găsise înainte de vindecare fusese ruşinoasă, ea putea acum să dea mărturie despre lucrarea lui Hristos în ea.

Cum putem învăţa să venim la Domnul la fel ca această femeie, în credinţă şi supunere, conştienţi de neputinţa noastră? Cum putem păstra această credinţă în El, atunci când vindecarea pe care I-o cerem nu vine aşa cum ne-am aştepta?

El „S-a dezbrăcat de hainele Lui”

În ultimele zile din viaţa Sa pe acest pământ, Hristos a urcat împreună cu ucenicii în camera de sus, unde au luat Paştele, sărbătoarea care comemora eliberarea din sclavia egipteană. Camera de sus era pregătită, dar ceva lipsea. Atmosfera era tensionată şi plină de ranchiună. Cu puţin timp înainte, ucenicii se certaseră între ei pentru locul cel mai important din noua împărăţie. Acum erau laolaltă la o sărbătoare care ar fi trebuit să le vorbească despre marea lor nevoie după harul mântuitor al lui Dumnezeu şi despre dependenţa lor de El.

3. Ce lucru nu reuşiseră ucenicii să înţeleagă încă, deşi petrecuseră atâta timp cu Isus? Matei 20,20-28

Pe lângă disensiunile dintre ucenici, mai era şi atitudinea sfidătoare a lui Iuda, care încerca să-şi ascundă trădarea. Isus ar fi putut să-Şi exprime dezgustul faţă de toţi, dar El îi iubea şi a ales să facă altceva.

4. Ce lecţie ne dă Domnul Isus în Ioan 13,1-16? De ce este principiul acesta esenţial pentru viaţa de ucenicie?

Ucenicii ar fi trebuit să se ocupe de spălarea picioarelor murdare de praful adunat de pe drum. Aceasta era datoria slugilor, dar ucenicii nu aveau slugi. Şi niciunul dintre ei nu era dispus să se umilească. Totuşi ei au fost profund mişcaţi când Isus Şi-a dat jos veşmântul de deasupra şi a început să le spele picioarele. Ei îşi exprimaseră convingerea că El era Fiul lui Dumnezeu şi s-au simţit ruşinaţi când El S-a plecat în genunchi pentru a îndeplini o lucrare de slugă. Textul spune că, înainte de aceasta, Isus Şi-a dat jos hainele pentru a arăta că era dispus să Se umilească şi să Se smerească oricât era necesar pentru a ajunge la inima ucenicilor Lui. Iar apoi, ca o încununare a gestului Său de umilinţă, a trecut la Iuda şi i-a spălat picioarele.

Cât de mult eşti dispus să te „pleci” pentru a le face bine altora şi pentru a le sluji? Când ai făcut lucrul acesta ultima dată?

„Să nu-şi sfâşie veşmintele”

5. Ce poruncă explicită fusese dată prin Moise cu privire la marele-preot? Lev. 21,10

6. Dincolo de intenţia pe care a avut-o când şi-a sfâşiat hainele, ce simbol a mai avut acest gest al său? Matei 26,59-68, vezi şi Marcu 15,38; Evr. 8,1.

Marele-preot şi-a rupt veşmintele pentru a arăta că Isus trebuia condamnat la moarte. Prin acest gest, el şi-a arătat indignarea şi groaza faţă de presupusa pretenţie blasfematoare a lui Isus, că era Fiul lui Dumnezeu.

Legea mozaică îi interzicea marelui-preot să-şi rupă veşmintele preoţeşti (Lev. 10,6; 21,10), fiindcă ele erau simbolul desăvârşirii carac terului lui Dumnezeu. Ruperea acestor veşminte era o profanare, o nesocotire a caracterului Său, o negare a desăvârşirii Lui. Astfel, Caiafa s-a făcut vinovat de încălcarea Legii pe care pretindea că o apără. Gestul acesta îl descalifica pentru poziţia de preot. Pedeapsa pentru un mare-preot care îşi rupea veşmintele era moartea.

Marea ironie în toate acestea este că, la instigarea marelui-preot care merita moartea pentru faptele lui, urma să fie condamnat la moarte Isus, care nu săvârşise niciun rău.

Ruperea veşmintelor preoţeşti are o semnificaţie profundă. Ea marchea ză începutul sfârşitului pentru Sanctuarul pământesc şi pentru preoţie. În curând, avea să fie instaurat un nou sistem, în care Hristos avea să fie Mare-Preot în Sanctuarul din cer. Hainele marelui-preot din Sanctuarul pământesc, atât de pline de semnificaţie la vremea lor, aveau să dispară în curând împreună cu un sistemul din care făceau parte. Cât de înfricoşător este faptul că mulţi conducători religioşi (nu toţi) s-au lăsat orbiţi de ură, gelozie şi teamă şi nu L-au recunoscut pe Hristos – Acela spre care arăta întregul lor sistem religios! Totuşi, oamenii de rând L-au acceptat pe Isus ca Mesia şi şi-au asumat lucrarea pe care ar fi trebuit să o facă preoţii.

Suntem cumva şi noi orbi faţă de adevărurile importante pe care Domnul vrea să le învăţăm? Cum putem renunţa la îndreptăţirea de sine, cum putem simţământul de superioritate morală şi spirituală?

Haine de batjocură

7. Ce ne spune relatarea evenimentelor de dinaintea răstignirii despre ignoranţa, cruzimea şi nebunia oamenilor? Cum se poartă omenirea cu Creatorul şi Răscumpărătorul ei? Mat. 27,27-29, vezi şi Marcu 15,17-20; Luca 23,10.11.

Isus a fost dezbrăcat de hainele Lui şi a fost îmbrăcat într-o haină stacojie (roşu-aprins). E posibil ca haina aceasta să fi fost o mantie a vreunui soldat sau o haină veche de-a lui Pilat. Roşul era culoarea regalităţii. Soldaţii romani I-au aruncat-o lui Isus pe umeri, în bătaie de joc, pentru că pretindea a fi împărat.

Şi apoi, orice împărat trebuie să aibă o coroană! Soldaţii i-au pregătit o coroană dintr-o creangă de arbust spinos care creşte în Palestina şi I-au pus în mână o trestie în loc de sceptru. Apoi, s-au plecat înaintea lui în batjocură, numindu-L „Împăratul iudeilor”. Preoţii şi-au îndreptat batjocurile împotriva autorităţii spirituale a lui Hristos, în vreme ce soldaţii au luat în derâdere suveranitatea Lui. Într-o parodie de ceremonie, ei au defilat în jurul Împăratului universului, pe care Îl îmbrăcaseră în haine de batjocură. Acela care Se oferise să îmbrace omenirea păcătoasă în hainele neprihănirii şi desăvârşirii Sale, purta acum haine de batjocură.

Ceea ce ne uimeşte este faptul că Domnul Isus a răbdat toate acestea, din dragoste pentru toţi oamenii, chiar şi pentru aceia care L-au tratat astfel. Iar noi ne supărăm imediat şi căutăm să ne răzbunăm când cineva ne tratează rău sau se uită ciudat la noi! Să imităm de acum înainte exemplul dat de Domnul în această situaţie!

Cum reacţionezi când ţi se face o nedreptate? Cum poţi imita exemplul dat de Isus?

„Îşi împart hainele Mele între ei”

Ne este greu să ne imaginăm ruşinea pe care Isus a trebuit să o îndure. După ce a fost batjocorit de soldaţi, El a fost dus la locul de răstignire şi a fost dezbrăcat şi de ultimul rând de haine, de cămaşă. Lovit, dispreţuit, umilit şi ironizat, Isus a băut pe cruce cupa aceea amară care Îi fusese pusă deoparte „de la întemeierea lumii” (Apoc. 13,8).

8. Ce interpretare profetică dă Biblia faptului că soldaţii i-au luat hainele şi ce importanţă are? Matei 27,35; Ioan 19,23.24, Ps. 22,18.

Deşi asistau la cel mai mare eveniment din istoria universului, soldaţii erau preocupaţi să împartă între ei hainele victimei! Într-un anumit sens însă, gestul lor nu este neînsemnat, întrucât Biblia ne arată că era o împlinire a profeţiei. Ioan (dar şi Matei) îl leagă direct de Psalmul 22, afirmând că s-a întâmplat aşa, „ca să se împlinească Scriptura”, oferindu-ne astfel mai multe dovezi ca să credem.

Dar ce a însemnat gestul acesta pentru Mântuitorul? Chinuit de suferinţa provocată de apăsarea păcatului omenirii şi de despărţirea de Tatăl, Isus îi vede la piciorul crucii pe aceşti soldaţi care aruncă sorţul pentru haina Lui, ca împlinire a profeţiei. Probabil că lucrul acesta I-a dat curaj pentru a îndura mai departe suferinţa. Fapta soldaţilor era o dovadă în plus că, în ciuda durerii teribile, a suferinţei îngrozitoare, profeţia se împlinea – lucrarea Sa pământească atingea punctul culminant şi jertfa Sa avea să asigure mântuirea fiecărui om care avea să o accepte prin credinţă.

Ce profeţii biblice ţi-au întărit credinţa, în mod special în momente grele, când credinţa ţi-a fost pusă la încercare? Aminteşte-ţi un astfel de moment. Împărtăşeşte grupei experienţa ta şi mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru felul în care a lucrat în viaţa ta.

Studiu suplimentar

Ellen G. White, Divina vindecare, cap. „Atingerea credinţei”; Hristos, Lumina lumii, cap. „Atingerea credinţei” „În sala de judecată a lui Pilat şi „Golgota”.
„Vrăjmaşii lui Isus aşteptau acum cu nerăbdare moartea Sa. Ei îşi imaginau că evenimentul acesta va alunga pentru totdeauna zvonurile despre puterea Sa divină şi despre minunile săvârşite de El. Ei se flatau cu gândul că nu vor mai tremura din cauza influenţei Sale. Soldaţii nepăsători, care atârnaseră trupul lui Isus pe cruce, îşi împărţeau între ei veşmintele Sale, certându-se pentru cămaşa care era ţesută dintr-o bucată. În cele din urmă, au hotărât să tragă la sorţi. Prin inspiraţie, Scriptura descrisese cu acurateţe scena aceasta cu sute de ani înainte de a avea loc. «Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele; îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţ pentru cămaşa mea» (Ps. 22,16.18).” – Ellen G. White, Istoria mântuirii, pag. 223, 224

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în cadrul grupei despre profeţiile care v-au întărit credinţa într-un mod special. Cum ne arată aceste profeţii că Dumnezeu ne-a dat motive suficiente ca să credem?

2. Recitiţi evenimentele petrecute în ultimele zile din viaţa lui Isus şi meditaţi la înjosirea, ruşinea şi suferinţa pe care a trebuit să le îndure. Ce lecţii putem desprinde de aici? Cum putem învăţa să renunţăm la noi înşine la fel ca El?

3. Gândiţi-vă la ignoranţa totală a soldaţilor care L-au îmbrăcat pe Domnul într-o haină stacojie şi I-au pus pe cap o coroană de spini. Sau la ignoranţa soldaţilor care îşi împărţeau hainele Lui între ei, fără să ia seama la cele ce se întâmplau lângă ei. Sau la ignoranţa mareluipreot care şi-a rupt veşmântul, ca să dea impresia că este indignat de răspunsul lui Hristos. Toţi aceşti oameni au acţionat în necunoştinţă de cauză, dar, cu toate acestea, au participat la comiterea unei crime oribile. Este ignoranţa lor o circumstanţă atenuantă? De ce să fie pedepsiţi pentru o faptă pe care au săvârşit-o fără să ştie bine în ce se implică? Discutaţi.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE ZI

MEDITAȚII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI

Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

de Ch. H. SPURGEON

 

FEBRUARIE

 

1 FEBRUARIE

TOTUL POATE FI SIMPLIFICAT!

„Nu vă îngrijorați de viața voastră” (Matei 6:25)

Thoreau a spus: „Ne irosim viețile zadarnic în detalii… simplifică, simplifică.” Domnul Isus a spus-o altfel: „Nu vă îngrijorați de viața voastră … uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește” (v. 25-26). Charlie Shedd a păstorit o biserică mare cu multe probleme si pretenții. El și soția lui au făcut o listă a simplității pe care au scris: TOTUL POATE FI SIMPLIFICAT! Problema ta poate fi inerția că nu ai făcut destul. Interesul propriu nu simplifică niciodată – el complică lucrurile. Pune voia lui Dumnezeu pe primul plan. Viața ta este în ordine atunci când ai un scop esențial după care să ți-o călăuzești. Renunță la idealurile inutile. Nu te epuiza în alergări lipsite de sens. Te frustrezi atunci când îți dedici viața lucrurilor neimportante. Tu nu poți face totul. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fii șase persoane, El te-ar fi divizat! Lasă-i și pe alții să „construiască lumea”. Trăiește fiecare zi pe rând. Fă-ți planuri si pune-ți speranțe în viitor, dar nu trăi în viitor. „Ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși” (v. â4). Trăiește frumos astăzi și puterea de mâine va veni. Oriunde ai fi – fii prezent acolo. Nu mai crede că fericirea apare la ora cinci sau la petrecerea din seara aceasta sau când adormi. Trăiește în prezent. Dezvoltă-ți un hobby. O schimbare a activității îți menține prospețimea. Timpul petrecut jucându-te este un timp petrecut cu folos. Nu poți încetini lumea, așa că încetinește-te pe tine însuți. Învață să reduci viteza. Când nu poți schimba ritmul, retrage-te în sanctuarul tău lăuntric și schimbă-te tu însuți. Adoptă tiparul perfect: Hristos … a cărui viață a tăiat istoria exact în două. Urmează-L căci El are o viață plină de putere, și fă din următorul verset motoul vieții tale: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus”. (Filipeni 2:5).

2 FEBRUARIE PREGĂTIT PENTRU LUCRARE

„Dumnezeu a ales” (1 Corinteni 1:27)

Oamenii sunt deseori atrași de noi datorită diferențelor, nu datorită asemănărilor. Așadar, nu-i dezamăgi! Folosește-ți darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și străduiește-te să fii persoana potrivită ca să le împlinești nevoile. Ucenicii nu s-au amestecat cu lumea, ei au stat deoparte, iar lumea în care au trăit a prins de veste „că fuseseră cu Isus” (Faptele Apostolilor 4:13). Ei au predicat mesajul Lui, au folosit metodele Lui, au făcut minunile Lui și au fost numiți creștini. (F.A. 11:26). Asta pentru că vorbeau și se purtau foarte asemănător cu Hristos. Ce compliment! Ce chemare! Ce provocare! O fetită i-a spus generalului sirian despre Dumnezeu si el a fost vindecat de lepră (vezi 2 Împărați 6). Pentru că losif a tălmăcit visele lui Faraon când ceilalți nu au putut, el a salvat lumea de la foamete (vezi Geneza 41). Pentru că un băiat i-a oferit Domnului Isus ceea ce avea – cinci pâini și doi pești – o mulțime de oameni înfometați a fost hrănită în mod miraculos (vezi Marcu 6:34-44).Când vorbim despre angajare, personalitatea este un instrument util în descoperirea persoanei potrivite pentru un anumit post. Însă în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile stau altfel. Când Dumnezeu te cheamă, El te și echipează. Crezi ca nu ești pregătit? Cine ți-a spus asta? Nu Dumnezeu! Cuvântul Său spune: „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:27-29). Așadar, Cuvântul pentru tine astăzi este acesta – ești pregătit pentru lucrare! Gândește-te ce poți face ca oamenii să vadă că umbli cu Isus.

3 FEBRUARIE CHIAR ASA TE-AI NĂSCUT?

„In păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmul 51:5)

Fie că te lupți cu alcoolul, cu drogurile, cu relațiile ilicite, cu mânia, cu bârfa, cu neiertarea, cu hoția, cu minciuna sau cu jocurile de noroc, un lucru e sigur – cu toții ne-am născut cu înclinarea firească spre anumite comportamente. Așadar, nu e o chestiune de genetică, ci e o problemă spirituală. Nu vorbim despre știință, ci despre păcat. Fiecare dintre noi ne putem trezi luptându-ne cu unul din aceste lucruri, nu pentru că le-am moștenit genetic, ci pentru că am moștenit natura căzută a lui Adam în ziua în care am fost concepuți. David a zis: „lată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea.” Solomon a spus că nu există excepții: „Pe pământ nu este nici un om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.” (Eclesiastul 7:20). Așadar, răspunsul este da, cu toții ne-am născut așa. Motivul pentru care aceste comportamente ni se par naturale, nu este din cauză că nu ne putem abține ci pentru că natura noastră păcătoasă este mai puternică decât dorința noastră de a-I fi plăcuți lui Dumnezeu. Chiar și atunci când încercăm, uneori pierdem lupta! Pavel, cel mai mare dintre creștini, a recunoscut că a avut parte de eșec atunci când a încercat să facă binele. „Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”(Romani 7:18). Așadar, dacă toți ne-am născut așa, care este vestea bună? Ne-o spune Pavel: „Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!” (Romani 7:24-25). Când te-ai născut, ai primit firea coruptă a lui Adam, dar prin nașterea din nou, ai primit natura neprihănirii lui Hristos, cea care biruiește păcatul și care schimba viața!

4 FEBRUARIE FII DISPUS SA INVETI DE LA ALȚII!

„Ferice de omul care găsește înțelepciunea”. (Proverbe 3:13)

Anumiți oameni ne fac să ne simțim inferiori când ne aflăm în compania lor, dar cei cu adevărat înțelepți și maturi nu încearcă niciodată așa ceva. Dacă ai o experiență în acest sens, nu o lăsa să te tragă înapoi și să te simți învins. Dacă nu stai lângă un mentor, nu-ți vei putea măsura creșterea și nu-ți vei putea monitoriza dezvoltarea. Oricât de multe știu oamenii despre succes, ei nu au fost cunoscători dintotdeauna, ci și ei au trebuit să învețe și să crească. Așa că nu pretinde că știi ceea ce nu știi. Cel mai bine este să vorbești în mod autentic și sincer, punând întrebări atunci când e cazul. Majoritatea oamenilor de succes se bucură de șansa de a discuta și de a împărtăși ceea ce știu, așa că profită. Teama de respingere ne împiedică să avansăm în viață și în relații. Ai fi surprins să știi câți oameni se limitează la socializarea numai cu cei ce sunt ca ei. Ei se simt stânjeniți când sunt înconjurați de persoane care sunt diferite de ei. O parte importantă a dezvoltării tale apare atunci când te hotărăști să treci barierele și să intri în relație cu cei ce sunt mai avansați decât tine într-un anumit fel. Aceste relații îți dau șansa de a crește. Nu e greșit să-ți lipsească cunoștințele; dar e greșit să nu fii dispus sa înveți, losua a învățat principiile unui bun lider de la Moise. Rut a învățat să găsească relația potrivită ascultând-o pe Naomi. Fie ca acest verset să devină un principiu călăuzitor pentru viața ta: „Ferice de omul care găsește înțelepciunea, și de omul care capătă pricepere.”

4 FEBRUARIE DUMNEZEU ESTE PREZENT IN ÎMPREJURAREA IN CARE ESTI

„Prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus

mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20)

Un autor scrie: „Noi gestionăm timpul, pierdem timpul, petrecem timpul și economisim timpul. Am vrea să vină, am vrea să plece, am vrea să zboare și am vrea să tragem de el. Ne uităm la ceas, avem calendare și cu toate acestea, Dumnezeu controlează timpul. El a creat timpul, iar creațiile Sale sunt mărginite de timpul Său, sunt ghidate și îndrumate de brațul Său iubitor. Suntem surprinși de circumstanțe neașteptate, dar Dumnezeu nu este niciodată surprins nici de cea mai dezastruoasă întorsătură de situație. Perspectiva ta asupra vieții se schimbă atunci când știi că exact în acest moment, Dumnezeu lucrează „să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” Gândește-te cum ai trăi dacă ai fi absolut sigur că Dumnezeu se află la capătul drumului. Dacă, chiar și atunci când au mai rămas câteva secunde, ai crede cu tărie că El lucrează în împrejurarea în care te găsești. Nădejdea că Dumnezeu este prezent si gata să te ajute este esența credinței. „Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8). Timpul nu poate diminua dragostea și puterea Sa; El a fost prezent în trecut; El este prezent acum; și va fi prezent în viitor. Adevărul este că Dumnezeu are timpul la dispoziție iar: „o mie de ani sunt ca ziua de ieri” pentru El (Psalmul 90:4). Scopul Său suprem este să te ducă în veșnicie, nu doar să te ajute s-o scoți la capăt până la sfârșitul săptămânii. Adu-ți aminte că în fiecare situație El, „prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi (mai presus decât cele mai fierbinți rugăciuni, dorințe, gânduri, speranțe sau vise ale noastre)”.

5 FEBRUARIE Al PROBLEME CU INVIDIA?

„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit”

(1 Petru 4:10)

Un consilier notează: „Când ne urcăm pe balansoarul invidiei, ne ducem direct în jos, în timp ce nemulțumirea noastră se ridică mult deasupra noastră. în această comparație dezechilibrata, ne trezim că avem întotdeauna lipsuri. Invidia duce la auto-învinovățire și lipsă de mulțumire. Suntem atât de preocupați de nemulțumirea noastră că e imposibil să ne bucurăm de ceea ce avem și de ceea ce facem! Invidia duce la amărăciune, resentiment si ostilitate. Nu e surprinzător faptul că acest cuvânt vine de la latinescul invidere, care înseamnă a privi cu răutate. Tu ești o creatură unică, înzestrată cu capacități unice, cu propriul orar și destin și nu are rost să te compari cu alții. O privire cinstită și mulțumitoare la calitățile puse în tine de Dumnezeu te va ajuta să devii mulțumit cu ceea ce ai și cu ceea ce ești.” Nu lăsa ca invidia să-ți mai fure vreo fărâmă de fericire. Când invidia te motivează să te compari cu alții, întotdeauna ai de pierdut. Te face să fii cinic. Nimic din ceea ce faci nu este satisfăcător. Invidia te face să fii suspicios față de motivele altora, chiar și atunci când le pasă într-adevăr de tine. Ți se pare greu să accepți că prietenia lor este adevărată, așa că te distanțezi de ei și ajungi să ai foarte puțini prieteni, care este răspunsul? Acceptarea și mulțumirea sunt antidotul pentru veninul invidiei. Este vorba de acceptarea faptului că Dumnezeu este în control și de a învăța să fii mulțumitor pentru „nespusele” binecuvântări care te înconjoară. Nu uita: „Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.”

6 FEBRUARIE MANIA

„Nu știu ce fac” (Luca 23:34)

Max Lucado scrie: „Totul începe ca o picătură. Cineva îti ocupă locul de parcare, sau îți sare în față pe autostradă, chelnerița se mișcă cu viteza melcului și tu te grăbești iar pâinea prăjită s-a ars. Dacă aduni toate aceste picături, aparent inocente de mânie, vei obține o găleata plină de furie. Nu avem încredere în nimeni, ne arătăm colții când cineva se apropie de noi, devenim un butoi cu „pulbere” care, la cantitatea potrivită de tensiune si de teamă, ar putea exploda. Noi nu putem nega existența mâniei. Dar cum o ținem în frâu? Domnul Isus a zis despre cei care L-au trimis la moarte: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34). El i-a văzut pe acești oameni însetați după sânge și moarte nu ca pe niște ucigași, ci ca pe niște victime. El a văzut pe chipurile lor nu ură, ci confuzie. El nu i-a văzut că pe-o mulțime militantă, ci ca pe niște „oi fără păstor” (Marcu 6:34). Ei nu știau ce fac și nu aveau nici cea mai mică idee. Erau o adunătură furibundă, înnebuniți de ceva ce nu puteau vedea, așa că s-au răzbunat, pe Dumnezeu. Ei nu știau ce fac și în majoritatea cazurilor nici noi nu știm. Oricât am vrea să negăm acest fapt, noi suntem niște oi fără păstor, născuți în păcat și înspăimântător de aproape de o veșnicie. Suntem incapabili să răspundem la propriile noastre întrebări despre dragoste și suferință, nu putem dezlega secretul îmbătrânirii, nu știm să ne vindecăm propriile noastre trupuri sau să ne înțelegem cu partenerii noștri. Ceea ce doresc să subliniez este următorul lucru: Mânia necontrolată nu va face lumea mai bună, însă înțelegerea plină de simpatie da. Când vom începe să acționăm nu de pe poziția mâniei, ci a compasiunii, vom înțelege că luminile s-au stins și că mulți bâjbâie în întuneric. Așa că fii lumină!”

7 FEBRUARIE FII EFICIENT!

„Până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara…” (losua 18:3)

Când vorbim despre zidirea unor relații sănătoase, trebuie să fii eficient. Aceasta înseamnă să știi cine ești și ce îți dorești de la relație. Ar părea nefiresc să te concentrezi doar asupra a ceea ce ești ca individ nu și asupra a ceea ce sunteți ca și cuplu, dar relația este puternică dacă fiecare în parte este puternic. Marile relații se bazează pe adevărul despre ceea ce fiecare parte dorește, simte și prețuiește cu adevărat. în timp ce, în cuplu, trebuie să luați deciziile împreună, deciziile despre cine ești tu ca persoană și ceea ce îți dorești de la viață îți aparțin numai ție. E o greșeală să lași pe altcineva să ia aceste hotărâri în locul tău. Când lași pe altcineva să decidă cine ești și ce dorești, renunți la puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. înțelege că: 1) A nu face nimic nu înseamnă că iei o decizie. 2) A te da la o parte și a pretinde că nu vezi situația așa cum este nu este o decizie. 3) Amânarea faptelor până când se întâmplă ceva, așa încât nu mai ai de ales, nu înseamnă o decizie. E pasivitate, iar la sfârșit nu-ți va folosi la nimic bun. Uneori trebuie să accepți circumstanțe care nu se pot schimba, dar întotdeauna poți alege ce vrei să se întâmple. Acest principiu este susținut în mod clar de ceea ce Dumnezeu a zis poporului Său înainte de a intra în Țara Promisă: „Până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinților voștri?” Așadar, fii eficient!

8 FEBRUARIE TREBUIE SA TRECI PRIN FOC

„Te-am pus în cuptor… din dragoste pentru Mine” (Isaia 48:10,11)

„Șef sub acoperire” este un spectacol popular de televiziune în care proprietarii de firme se deghizează în angajați obișnuiți si lucrează cot la cot cu ei. Anumite nereguli pe care le observă proprietarii sunt adevărate revelații, determinând schimbări care fac firma mai eficientă, mai profitabilă și mai plăcută pentru toți angajații. Pentru a înțelege oamenii, trebuie să te pui în papucii lor. Ezechiel a spus: „Am ajuns la Tel-Abib,… și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor… Cuvântul Domnului mi-a vorbit” (Ezechiel 3:15-16). Pentru a vindeca durerea, trebuie să fii în stare să simți durerea. Biblia spune că Domnul Isus poate fi mișcat de „slăbiciunile noastre”, pentru că a umblat și a trăit ca noi (vezi Evrei 4:15). El a experimentat conflictul familial, respingerea, trădarea, singurătatea și foamea. El a mers pe drumul pe care te găsești tu acum și El știe ce simți; de aceea te poți întoarce la El când dai de necaz și poți primi ajutorul de care ai nevoie. „Prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți” (Evrei 2:18). Când oferi un sfat, oamenii vor să știe dacă vorbești din experiență sau numai din cărți. Așa că, Dumnezeu te va lăsa să treci prin experiențe de care nu te bucuri și pe care nu le înțelegi, pentru a te echipa și pentru a te face eficient în lucrarea față de alții. Iov ă spus: „Dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul” (Iov 23:10). Dacă ești astăzi în cuptor, înseamnă că Dumnezeu are un plan de îndeplinit prin tine și pentru tine.

9 FEBRUARIE ÎNCURAJEAZĂ!

„Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește” (Proverbe 12:25)

Când Enrico s-a dus la prima lui lecție de canto, la vârsta de zece ani, profesoara i-a spus: „Nu ai voce deloc.” Dar mama lui Enrico a auzit ceva deosebit în vocea fiului său. Ea a crezut în talentul lui. Și chiar dacă erau foarte săraci, ea l-a îmbrățișat și i-a spus: „Fiule, voi face orice sacrificiu pentru a-ți plăti lecțiile de canto.” Încrederea și încurajarea ei constantă au fost răsplătite, pentru că fiul ei a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți și mai aplaudați cântăreți ai tuturor timpurilor. Numele său? Enrico Caruso. Când lumea încearcă să ne doboare, avem nevoie de oameni care să ne ridice, oameni care să recunoască talentul nostru și care să ne ajute să profităm la maximum de el. Gândește-te la următoarele porunci pentru părinți, scrise din punctul de vedere al unui copil: 1) Mâinile mele sunt micuțe; te rog să nu te aștepți la perfecțiune când fac patul, când desenez sau când arunc mingea. 2) Picioarele mele sunt scurte; mergi mai încet ca să pot ține pasul cu tine. 3) Ochii mei nu au văzut lumea așa cum au văzut-o ai tăi; lasă-mă s-o explorez în siguranță și nu-mi pune restricții inutile. 4) Treburile casnice nu pleacă nicăieri; eu sunt mic numai o scurtă perioadă de timp. Petrece timp cu mine pentru a-mi explica aceste lucruri minunate ale lumii și fă-o cu bucurie. 5) Sentimentele mele sunt fragile; nu mă cicăli toată ziua. Poartă-te cu mine așa cum ai vrea să se poarte alții cu tine. 6) Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu; prețuiește-mă așa cum a intenționat Dumnezeu – făcându-mă responsabil pentru faptele mele, oferindu-mi instrucțiuni după care să trăiesc și disciplinându-mă în dragoste. Astăzi, fii o persoană care îi încurajează pe alții.

10 FEBRUARIE NECLINTIT IN ORICE ÎMPREJURARE

„Cei ce se încred în Domnul… nu se clatină” (Psalmul 125:1)

Până la vârsta de douăzeci și nouă de ani, scriitoarea Carson McCullers suferise deja trei infarcturi. Apoi, în timp ce era încă paralizată parțial, soțul ei s-a sinucis. În ciuda problemelor sale, s-a forțat să scrie în fiecare zi și drept urmare, a devenit o romancieră celebră. Poetul englez John Milton a fost orb. Violonistul de renume mondial Itzhak Perlman a avut poliomielită. Fosta Miss America, Heather Whitestone este surdă. Stephen Hawking, fizician și profesor la Universitatea din Cambridge are boala neuronului motor. Nu e nici o mirare că Thomas Edison a spus că dacă am face toate lucrurile de care suntem capabili, am rămâne uimiți! Așadar, care este secretul prin care putem suporta viața și ne putem bucura de ea? „Cei ce se încred în Domnul… nu se clatină.” Indiferent ce simți astăzi, problemele tale nu sunt de nerezolvat. Biblia spune: „Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu” (Luca 18:27). Și mai mult decât atât, El „ia aminte la  rugăciunea nevoiașului, și nu-i nesocotește rugăciunea.” (Psalmul 102:17). Einstein a spus: „în mijlocul fiecărei dificultăți se află o oportunitate.” Același Dumnezeu care l-a condus pe Avraam atunci când nu știa unde merge și i-a dat Sarei un copil la bătrânețe, a despărțit Marea Roșie și l-a înviat pe Domnul Isus dintre cei morți, este viu și lucrează în viața ta. Așadar! „Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10). Nu uită, carul lui de biruință „se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii” (Psalmul 68:17). Astăzi, îmbărbătează-te! „Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare” (Deuteronom 33:27).

11 FEBRUARIE MINUNEA HARULUI

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efeseni 2:8)

Unii dintre noi își trăiesc viața ca și cum Dumnezeu are un standard al performanței cu numele nostru pe el si la sfârșitul fiecărei zile El ne dă o notă pentru a stabili dacă ne iubește mai mult, mai puțin sau deloc. Poate spui: „Dacă aș fi Dumnezeu, în unele zile nu m-aș iubi.” Atunci fii bucuros că nu ești Dumnezeu, iar noi suntem la fel de bucuroși, căci altfel cu toții am fi pierduți. Dumnezeu nu ne mântuiește prin har ca mai apoi să Își cuantifice sentimentele în funcție de performanta noastră spirituală. Biblia spune: „Dumnezeu… pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos prin har sunteți mântuiți” (v. 4-5). Minunea harului este aceea că ești ales, că ești dorit și că Dumnezeu vrea să te pună in familia Lui. Prin har ai devenit viu pentru Dumnezeu. Ai putere pentru a îndura, tărie pentru a sluji, motiv pentru a spera, iar moartea nu are câștig asupra ta. Dumnezeu a luat datoria si vina ta și le-a țintuit pe cruce. El a șters datoria păcatului și te-a eliberat. Ți-a luat povara. Te-a curățit. Astăzi, poți trăi cu sufletul ușor ca o pană – indiferent ce ai făcut ieri. Nimeni nu va putea spune vreodată: „Priviți ce am făcut eu împreună cu Domnul Isus”. Nu, când Isus a strigat de pe cruce „s-a isprăvit” (vezi loan 19:30), acest lucru vrea să spună: „plătit pe deplin” în dreptul fiecărui păcat pe care îl vei comite – din leagăn până în mormânt. Aceasta este minunea harului.

12 FEBRUARIE_LINGUȘIREA NU TE VA DUCE NICĂIERI

„Nu voi linguși pe nimeni” (Iov 32:21)

Când Steven Spielberg a fost adolescent era firav și a devenit ținta unui bătăuș. Sătul de hărțuirea constantă pe care mai târziu a descris-o drept „iadul pe pământ”, el s-a hotărât să-l lingușească pe acesta, spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească serios, să interpreteze rolul eroului dintr-un film despre al Doilea Război Mondial pe care se gândea să-l facă. Odată ce Spielberg l-a costumat și l-a distribuit în rolul de comandant al unui detașament, bătăușul a devenit ca un lut în mâinile sale. Spre deosebire de bătăușul lui Spielberg, oamenii sănătoși din punct de vedere emoțional apreciază numai lauda sinceră pe care și-au câștigat-o și pot detecta un compliment făcut dintr-un motiv ascuns sau pentru a le câștiga favorul. Paradoxul este că majoritatea oamenilor au tendința de-a nu avea o părere bună despre cei care le fac complimente, fără vreun motiv vizibil. Elihu – prietenul patriarhului Iov – a spus: „Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni; căci nu știu să lingușesc: altfel, într-o clipeală m-ar lua Ziditorul meu” (v. 21-22). Psalmistul ne spune: „Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare” (Psalmul 12:3). Se ridică deci o întrebare: Merită să-i lingușești pe alții știind că vei fi eliminat de la binecuvântarea lui Dumnezeu? Când lingușești sau devii susceptibil de lingușire, aceasta este o dovadă clară că îți lipsește credința în capacitatea lui Dumnezeu de a-ți dă trecere înaintea oamenilor. Favorul este un beneficiu al faptului că ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. „Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și-l înconjuri cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.” (Psalmul 5:12).

13 FEBRUARIE DUMNEZEU ITI VA FACE DREPTATE

„Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele” (loel 2:25)

Kristine Steakley scrie: „Pierderea ne poate face să ne simțim părăsiți și realmente distruși. Pentru mulți, divorțul părinților a însemnat părăsirea casei în care au crescut, a vecinilor, a prietenilor, a școlii, chiar și a bisericii, pentru că le-a fost rușine și au auzit blamări de la cei ce ar fi trebuit să fie preocupați de sufletul lor. Pentru a folosi metafora lui loel, lăcustele ne-au mâncat familia; și mai multe lăcuste ne-au mâncat prieteniile și chiar mai multe ne-au mâncat biserica. Dar Dumnezeu a promis: „Poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară” (v. 26). N-aș putea spune cum va arăta restaurarea sau când se va întâmpla. Unii dintre noi vor vedea cum se repară relațiile cu părinții și cu frații, alții vor zidi căsnicii minunate și familii iubitoare, iar alții, poate, vor trebui să aștepte cerul, locul unde toate relele se vor îndrepta, unde toate rănile vor fi vindecate și unde toate lacrimile vor fi șterse.” Un învățător spune: „împotrivește-te ispitei de a cădea în disperare și dezamăgire. Este posibil să ai impresia că ratezi ani, oportunități, resurse financiare și un câștig în urma investiției în tine însuți. Ascultă, dar, promisiunea fantastică a răscumpărării: ,Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele”. Nimeni de pe pământ nu te poate răsplăti. Nimeni nu te poate plăti. Nimeni nu poate îndrepta lucrurile sau să le facă să fie corecte. Presiunea și manipularea nu vor aduce dreptatea. Așadar renunță și lasă-L pe Dumnezeu să-ți umple viață cu binecuvântări, pentru că dacă ești plin de resentimente și de mânie, El nu poate găsi loc pentru darurile Sale. Dumnezeu îți va face dreptate dacă îți păstrezi o atitudine de credincioșie și dacă Îi mulțumești că promisiunile Sale îți aparțin și ție.”

14 FEBRUARIE TRĂIEȘTE DUPA SCRIPTURĂ!

„Să nu vă părăsiți, deci, încrederea voastră pe care o

așteaptă o mare răsplătire!” (Evrei 10:35)

Cât timp ar trebui să te rogi și să crezi că Dumnezeu îți va da un răspuns? Până când îți va spune El să te oprești. Cu alte cuvinte, trăiește după Scriptură! „Să nu vă părăsiți, deci, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire! Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit” (v. 35-36). Multe promisiuni ale lui Dumnezeu au o dată limită și ai nevoie de o credință pe termen lung pentru a ie primi. Cuvântul „îndurare” zugrăvește un alergător hotărât să ajungă la linia de sosire. Tu spui: „Dar eu nu știu exact care este voia Lui Dumnezeu.” Voia Sa a fost descoperită în Cuvântul Său și tu trebuie să-l crezi și să-l rostești în situația în care te găsești. A spune altfel înseamnă a-L contrazice pe Dumnezeu. Avraam a crezut promisiunea lui Dumnezeu că va fi tatăl multor neamuri când nu exista nici o fărâmă de dovadă a acestui fapt. Timp de douăzeci de ani el s-a uitat la cer, crezând: „Doamne, tu ai spus că îmi vei da copii și vor fi la fel de numeroși precum stelele. Nu știu cum vei face asta, fiindcă eu am o sută de ani, iar soția mea Sara are nouăzeci. Dar cu toate acestea, eu cred.” Când te rogi astfel, îți asumi riscul de a părea ridicol în ochii celorlalți. Iar când experimentezi minuni, pare la fel ca și atunci când Domnul Isus le-a zis ucenicilor să umple vasele de vin cu apă și a luat noroi și a frecat ochii unui orb. Dar oaspeții de la nunta din Cana au băut cel mai bun vin, iar orbul s-a dus acasă cu vederea căpătată. De ce? Pentru că au ascultat cuvântul spus de Domnul Isus. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta; trăiește după Scriptură.

15 FEBRUARIE VORBESTE-I DE BINE!

„Faceți bine celor ce vă urăsc” (Luca 6:27)

Când generalul Robert E. Lee a fost întrebat de președintele confederației americane Jefferson David care este părerea sa despre un anume ofițer! El a scris un raport strălucit. Unul din ofițerii din auditoriu a fost uimit de cuvintele sale și i-a spus lui Lee: „Generale, nu știai că omul pe care îl elogiezi atât de mult înaintea președintelui este unul dintre dușmanii tăi cei mai aprigi și că nu a ratat nici o ocazie de a te critica?” Lee a spus: „Ba da, dar președintele a cerut părerea mea despre el, nu părerea lui despre mine.” E nevoie de caracter, compasiune și curaj pentru a vorbi de bine pe un critic al tău. Iar când o vei face, se vor întâmpla trei lucruri bune: 1) Iți sporești propria valoare. Dai dovadă că te poți ridica deasupra criticilor lăudându-i pe alții. 2) Reduci critica dușmanului tău la adresa ta. Când oamenii vor auzi că îți lauzi criticul și că acesta te disprețuiește, respectul lor pentru tine va creste și te vor vedea într-o altă lumină. 3) Oamenii te vor vedea ca fiind bun și generos. E nevoie de foarte puțin efort pentru a răspunde cu bunătate unui critic, dar e nevoie de caracter ca al lui Hristos pentru a întoarce celălalt obraz și pentru a-l binecuvânta. Domnul Isus a zis: „Faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. …Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” (v. 27-31). Tu spui: „standardul acesta este înalt.” E cel pe care l-a stabilit Domnul Isus, pe care l-a practicat întreaga Sa viață și după care te cheamă să trăiești și tu, zilnic.

16 FEBRUARIE ÎNCREDEREA SE BAZEAZĂ PE ADEVĂR

„Nu vă mințiți unii pe alții” (Coloseni 3:9)

Decepția într-o relație distruge încrederea și respectul. O minciună sau o trădare poate produce răni care necesită ani de zile să se vindece și care, în unele cazuri, nu se vindecă niciodată. Persoana care ascunde ceva este de fapt egoistă, protejându-și propriile interese. Puțin îi pasă de sentimentele altora. Nimic nu este mai superficial decât vorbele goale și clișeele mincinoase care sunt lipsite de semnificație reală. Sunt unii care îi forțează pe alții sa intre în relații intime pretinzând că îi iubesc. Decepția la acest nivel este abuz emoțional! Sa fii folosit de alții este un sentiment îngrozitor. Înșelătorul poate promite mereu că își va părăsi soția sau soțul, iar victima se agață de această speranță. Dar niciodată nu devine realitate. înșelătorul își găsește tot felul de scuze ca să profite. Din cauza vulnerabilității, victima ascultă orbită, până când relația a ajuns atât de departe încât cade în capcană. Când ai fost un păcătos, ai fost scuzat că te-ai purtat astfel, dar nu mai ai scuze în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu. „Nu vă mințiți unii pe alții.” Când cineva ti-a acordat încrederea, ai primit un dar neprețuit; nu abuza de el. Iar daca încrederea ți-a fost zdruncinată, confrunt-o cu capul sus. Deși poate iubești acea persoană, stai deoparte până dă semne clare de părere de rău și de disponibilitate de a face schimbări. Și nu renunța la speranță. Uneori oamenii buni fac alegeri greșite. Dacă te străduiești și dacă cauți ajutorul lui Dumnezeu, este posibil să refaci încrederea pe care ai pierdut-o și poate chiar sa ajungi să ai o relație mai bună.

17 FEBRUARIE TE POTI SCHIMBA

„Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare” (Efeseni 4:22-23)

Seturile de gândire sunt tipare după care mintea operează automat într-un anumit mod. Asta înseamnă că te poți programa să fii nefericit, reacționând față de aceiași oameni și împrejurări în același fel și așteptând rezultate diferite. Poate spui: „După toți acești ani am crezut că se va schimba. Indiferent cât încerc, familia nu mă apreciază. Cum se face că sunt singurul care face efortul de a păstra legătura cu ceilalți?” E ușor să dai vina pe alții pentru problemele tale – „Uite ce face. Uite ce mult am așteptat. De ce nu sună?” Noi credem că soluția este să-l determinăm pe celălalt să facă ceea ce vrem noi, dar o astfel de gândire este auto-distrugătoare; în felul acesta controlul le revine altora. Fericirea ta nu este determinată de ceilalți oameni, chiar dacă te-ai convins că așa este. Un consilier experimentat scrie: „Dacă nu-ți place să obții aceleași rezultate, încearcă să apeși un alt buton. Uită-te la relațiile tale. Există vreuna care merge în jos în ciuda eforturilor tale? Aștepți ca cineva să se schimbe, în loc ca tu să faci ceva diferit? Nu mai apăsa același buton și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea claritate pentru a vedea situația așa cum este și a putea acționa cu înțelepciune și responsabilitate.” Tu nu ești o victimă a circumstanțelor; nu trebuie să rămâi blocat său să te învârti in cerc. Pavel spune: „Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre.” Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: tu te poți schimba!

18 FEBRUARIE DUMNEZEU TE POATE RIDICA

„Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea” (leremia 18:6)

Proorocul leremia scrie: „Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? zice Domnul, lată, cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea” (v. 3-6). Sunt trei lecții importante în această povestire și ar fi bine să ținem cont de ele: 1) Câtă vreme ești disponibil și deschis față de Dumnezeu, El nu te va da la o parte ci te va modela pentru a te transforma în ceva ce El poate folosi. 2) Când ceilalți te doboară, Dumnezeu te ridică. Olarul nu-și presează lutul, ci îl ridică mereu și îl modelează, în timp ce îl învârtește pe roată. Dumnezeu va face la fel și cu tine. David a spus: „M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, și mi-a întărit pașii.” (Psalmul 40:2). 3) Remarcă ale cui picioare sunt pe roată. Dacă ar fi putut, Satan te-ar fi aruncat demult de pe roată, dar nu poate. Uită-te sub masă si vei vedea picioarele cui sunt pe roată: ale Olarului! Nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu (vezi Romani 8:39). Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: „Cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna Mea.”

19 FEBRUARIE PACEA MINTII

„Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da,

 pacea, căci se încrede în Tine” (Isaia 26:3)

Pe cine te bazezi în rezolvarea problemelor tale, pe Dumnezeu sau pe tine? Înainte de a da un răspuns, citește următoarele: „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine… Calea dreptului este neprihănirea; Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului.” (v. 3, 7). Ce promisiune măreață! Dacă vrei să-ți păstrezi pacea mintii, trăiește după următorul principiu: „Fă tot ce poți, iar restul încredințează-l lui Dumnezeu.” Unii dintre noi am crescut cu ideea că este greșit să ne bucurăm atunci când avem probleme. Am fost condiționați să credem că dacă nu putem face nimic, cel puțin ne putem îngrijora si putem deveni nefericiți. Pavel o spune astfel: „Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă … de la Dumnezeu.” (Filipeni 1:28). Satan nu știe ce să facă atunci când nu te poate supăra, i-ai luat o armă puternică din mână. Prin faptul că te încrezi în Dumnezeu pe deplin, nu mai ești la mila împrejurărilor, a altor oameni sau a propriilor tale emoții si limitări. Crainicul Paul Harvey a spus odată: „În vremuri ca acestea, ne este de mare ajutor să ne amintim că mereu au fost vremuri ca acestea!” Întrebarea nu este „vor veni necazurile? ci „cum le vei face față?” Biblia spune: „noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El” (Evrei 4:3). Când lucrurile nu merg bine – nu merge și tu în direcția greșită împreună cu ele. Ascultă de sfatul lui Dumnezeu, bazează-te pe cuvântul Său, iar apoi odihnește-te în El și crede că El va lucra în locul tău.

20 FEBRUARIE STRADUIESTE-TE SA ADUCI O REZOLVARE

„Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău” (Matei 5:24-25)

Ti se pare că talentele tale nu sunt recunoscute și acceptate? Ai un talent special și cu toate acestea Dumnezeu pare că nu te binecuvântează cu succes? lată care ar putea fi problema: Dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău” (v. 23-25). Nu te lăsa condus de eul tău rănit; fii condus de Cuvântul lui Dumnezeu. Tu spui: „Persoana cu care am avut o problemă nu mai este aici, și totuși sunt încă frământat.” Citește aceste două versete: 1)„Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (lacov 5:16). 2) „Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ține vor fi ținute.” (loan 20:23). Împărtășește-ți sentimentele cuiva care este demn de încrederea ta. Roagă-te și mărturisește-ți deschis greșelile și vinovăția pe care o simți. Rugăciunea si prezența unui prieten te pot ajuta să-ți recapeți pacea minții pe care o cauți. După ce David l-a ucis pe Urie, soțul concubinei sale, sentimentul vinovăției a fost copleșitor și a căutat iertarea lui Dumnezeu. Însă Urie nu mai era în viață ca să-i audă mărturisirea; murise de aproape un an. Așa că David s-a întors la proorocul Natan si și-a vărsat sufletul înaintea lui, spunând: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Și Natan i-a zis lui David: „Domnul îți iartă păcatul” (2 Samuel 12:13). Urmează exemplul lui David – apoi lasă problema în urmă și mergi mai departe.

21 FEBRUARIE DATORIA TA FAȚA DE COPILUL TĂU(1)

„Cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine-l iubește, îl pedepsește îndată” (Proverbe 13:24)

Ca părinte, sunt trei lucruri pe care i le datorezi copilului tău. Primul este afecțiunea. Biblia spune că dacă îți iubești copilul, îl vei disciplina. Lucrul acesta îl vei face în dragoste, nu la mânie. Nu cădea în plasă crezând că părinții buni nu-și disciplinează copiii pentru că „îi iubesc prea mult.” De fapt, dacă tu nu-ți disciplinezi copiii nu înseamnă că nu o faci pentru că îi iubești prea mult pe ei, ci pentru că te iubești prea mult pe tine. Un sondaj a revelat faptul că peste 90 la sută din absolvenții de liceu și-ar fi dorit ca părinții și profesorii să-i iubească suficient de mult ca să-i disciplineze mai des și să pretindă mai mult de la ei. La fel ca apa, noi urmăm calea rezistenței minime. E mult mai ușor sa treci cu vederea anumite probleme, să eviți confruntarea, să-ți bagi capul în nisip și să speri că lucrurile se vor îmbunătăți, decât să suferi durerea disciplinării unui copil pe care îl iubești. Biblia spune: „Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește! (Proverbe 3.12). Însușește-ți-l! Cel mai extraordinar și mai înțelept tată dintre toți este Dumnezeu. El nu numai că iubește, dar El este dragoste. Cu toate acestea, citim aici că Dumnezeul nostru iubitor este unul care disciplinează. Orice părinte care refuză să-și disciplineze copilul spune de fapt că este un părinte mai bun decât Dumnezeu. Dragostea face întotdeauna ce este mai bine pentru cealaltă persoană. Sunt clipe în care dragostea cere disciplinare și instruire.

22 FEBRUARIE DATORIA TA FATA DE COPILUL TAU (2)

„Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el” (Proverbe 22:15)

Cel de-al doilea lucru pe care i-l datorezi copilului tău este îndrumarea. Biblia spune: „Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el”. Nu este vorba de copilul care se distrează sau care face greșeli; lucrul acesta face parte din lecțiile copilăriei. Biblia vorbește despre „nebunie.” Acest cuvânt are mai multe înțelesuri, cum ar fi lipsa de maturitate, lipsa de înțelepciune sau tendința de se revolta împotriva regulilor. Dacă îți iubești copilul, îl vei învăța că viața se clădește pe reguli – dacă le respecți, ai succes, iar dacă nu, suferi. De exemplu, când copilul tău este prins depășind viteza, poliția nu-l va lăsa să scape. Iar când nu-și va putea plăti ratele, banca nu-l va mai lăsa să locuiască în acea casă. Biblia spune că acestea sunt concepțiile greșite pe care trebuie să le scoți afară din inima copilului tău. Așa cum o mașină are tendința de-a devia și are nevoie de corectarea direcției la fel și copilul iau s-a născut „în afara regulilor” și trebuie corectat de către părinți. Solomon spune: „Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale” (Proverbe 29:15). De ce? Pentru că un copil lăsat de capul lui rămâne în starea în care s-a născut, iar starea în care s-a născut se numește „nebunie.” De aceea, copiii trebuie învățați să respecte autoritatea și regulile; ei trebuie să învețe că pentru fiecare faptă nepotrivită există întotdeauna o consecință și este datoria ta față de copilul tău să-i explici toate acestea.

23 FEBRUARIE DATORIA TA FAȚĂ DE COPILUL TĂU (3)

„Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă, și îți va aduce desfătare sufletului” (Proverbe 29:17)

Al treilea lucru pe care i-l datorezi copilului tău este mustrarea. Mulți părinți fac greșeala de-a le spune copiilor când greșesc, fără a pune timp deoparte ca să le explice cum trebuie să se comporte și să-și păstreze un comportament bun. Mustrarea biblică le implică pe ambele. Pentru părinți, fericirea numărul unu, dar care nu apare în Biblie este aceasta: „Ferice de părinții chibzuiți.” Dacă mereu îi impui copilului tău reguli, dar nu te joci niciodată cu el, ți-ai pierdut echilibrul. Studiază cu atenție ceea ce a spus Solomon: „Pedepsește-ți fiul, și el îți vadă odihnă, și îți va aduce desfătare sufletului.” Cuvântul „a pedepsi” înseamnă a mustra, a dezaproba sau a obliga s-o apuce pe calea dreaptă. Ține minte mereu că disciplina este ca o sabie cu două tăișuri; ea nu este folosită numai pentru a corecta copiii când greșesc, ci pentru a-i îndruma spre o cale bună. Vei avea parte de rezultate mai bune când întărești o regulă în mod pozitiv, decât atunci când o întărești în mod negativ. Înțelege un lucru: nu este datoria ta să-ți faci copilul fericit; datoria ta este să-l hrănești ca să ajungă la maturitate. Când faci lucrul acesta, fericirea lui este garantată! Așadar, ai face bine să renunți la încercarea de a câștiga premiul de popularitate pentru a fi apreciat de copilul tău. El te va iubi mereu, dar cu siguranță vor exista momente în care nu te va avea la suflet! Nu te lăsa descurajat. „Si asta va trece”. Însă trebuie să administrezi amestecul potrivit de hrană și disciplină și în cele din urmă va ajunge să te placă din nou. Mai mult decât atât, când va crește, se va căsători și va avea copii, va avea un model și un plan pentru succes.

24 FEBRUARIE LINIȘTIT IN LOCURI INCOMODE

„Ne mângâie în toate necazurile noastre”.(2 Corinteni 1:4).

Dumnezeu te poate ajuta să te simți liniștit în locurile și în momentele incomode ale vieți. El te poate scoate din niște situații în urma cărora tu nu ai crede că vei supraviețui sau în care ai crezut că vei fi blocat pentru totdeauna. El îți poate da pacea când ești sub presiune. Cu siguranță, în această lume vei experimenta pierderea. Firește, pierderea anumitor lucruri te ajută de fapt să apreciezi lucrurile pe care le ai. Testul eșecului este cel care face ca succesul să fie atât de dulce. Tu vei trăi neștiind ce poate aduce ziua de mâine, dar știind că Dumnezeu are un plan pentru toate zilele de mâine. Viitorul tău nu se află în mâinile șefului, ale funcționarului de la bancă, ale soțului sau a soției sau în mâinile oricărei alte persoane, dar nici în mâinile tale. Tot viitorul tău se află în mâinile lui Dumnezeu. Numai pentru că nu înțelegi calea pe care te găsești nu înseamnă că El nu te călăuzește. El promite: „Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor, și locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face, și nu-i voi părăsi.” (Isaia 42:16). Așadar, cunoaște-L pe Dumnezeu, pentru că vei avea nevoie de El. El va fi alături de tine atunci când ceilalți te-au dezamăgit. El va fi alături de tine în locurile întunecoase. Psalmistul scrie: „Mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața veselia (Psalmul 30:5). Oricât de lungă ar fi noaptea, va veni dimineața – și împreună cu ea bucuria Sa. Privind în urmă, îți vei da seama că harul Său te-a ocrotit, ți-a venit în ajutor, te-a liniștit și te-a ajutat să răzbești. Vremurile si soroacele se schimbă, nu și Domnul. El este „același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8).

25 FEBRUARIE SCHIMBĂ-TI GÂNDIREA,SCHIMBĂ-TI VIATA!

„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți,

prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2)

Uneori încercăm să ne scuzăm negativismul spunând: „A fost numai o idee, nu înseamnă nimic.” Dar nu e așa! Atunci când îi dai voie unui gând greșit să pătrundă în mintea ta, el poate prinde rădăcină și poate crește, ajungând ceea ce Biblia numește „întăritură” (vezi 2 Corinteni 10:4). Când un gând devine atât de puternic, el începe să-ți controleze perspectiva, atitudinea și faptele. De aceea Biblia spune: „Să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2). Nu uita, unde îți este mintea, acolo îți vor merge și picioarele! Cu toții ne confruntam cu provocări și cu dificultăți în viață. Poate îți îngădui să ai gânduri precum: „nu mai suport” ori „dacă se mâi întâmplă ceva, o s-o iau raznă!” sau „dacă lucrurile nu se schimbă în cel mai scurt timp – mă dau bătut!” Acest fel de gândire te pregătește pentru înfrângere înainte ca măcar să întâmpini o problemă. Gândirea care spune „nu mai suport” sau „renunț” nu are în ea nici o urmă de putere, de forță, ele motivare sau de izbândă. Toate acestea sunt atitudini ale unui învins nu ale unui victorios. în schimb, ar trebui să gândești: „Dacă atacul este atât de mare, înseamnă că binecuvântarea din spatele lui este și mai mare.” Sau: „Dacă Satan mă atacă atât de dur, înseamnă că Dumnezeu mi-a pregătit ceva nemaipomenit.” Trebuie să te străduiești să devii o persoană pregătită din punct de vedere spiritual, emoțional și mental pentru orice provocare care îți depășește priceperea si să nu te lași descurajat așa de ușor sau învins. Poți face lucrul acesta dacă „îți înnoiești mintea prin Cuvântul lui Dumnezeu.

26 FEBRUARIE SMERESTE-TE!

„Am ridicat ochii spre cer, și mi-a venit iarăși mintea la loc”

(Daniel 4:34)

Dumnezeu răspunde de fiecare dată cu dragoste unei inimi smerite și respinge mereu inimile trufașe. La un moment dat, regele Nebucadnetar se lăuda că a construit cea mai avansată civilizație din lume. În clipa următoare și-a pierdut mințile și se târa pe labe, mâncând iarbă ca un animal. Însă când s-a pocăit, Dumnezeu l-a repus pe tron. El a zis: „Eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Prea înalt… Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (v. 34, 37). E rău și neplăcut să cazi, dar să cazi și să nu strigi după ajutor sau să refuzi să te pocăiești pentru păcatul tău este mai rău decât căderea însăși. Poate îți este rușine să afle toată lumea că ai căzut. Imaginea ta publică este atât de importantă încât ești dispus să-ți plângi în continuare de milă? Ești atât de dezamăgit încât refuzi să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu? Nu mai fi atât de mândru! Nu mândria a fost cea care te-a făcut sa cazi de la început? Mândria este periculoasă pentru că te face să rămâi într-o stare de neajutorare zile în șir – uneori chiar ani. In realitate, dacă ai fi cerut ajutor mai devreme, te-ai fi putut ridica și ți-ai fi putut vedea de viață. Dar vestea cea bună este că nu e prea târziu să te pocăiești și să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Când Nebucadnețar a făcut asta, și-a venit în fire și i s-a redat tronul împărăției sale. Același lucru ți se poate întâmpla și ție.

27 FEBRUARIE_LASA DEOPARTE MĂSURĂTOAREA

„Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne” (Psalmul 130:3)

Noi trăim într-o societate orientată spre rezultate, în care suntem răsplătiți după performanța școlară, sportivă si profesională. însă Dumnezeu nu gândește așa. Gândurile si căile Sale sunt mult diferite de afe noastre (vezi Isaia 55:8-9). El nu este impresionat de „arderile-de-tot si de jertfe” (1 Samuel 15:22). Sentimentele și emoțiile sunt puternice, dar rareori obiective. Când valoarea ta ca și creștin este fundamentată pe performantele tale de ființă umană cu slăbiciuni, dușmanul are câștig de cauză. Satan este numit „pârâșul fraților noștri”(Apocalipsa 12:10); el așteaptă să întocmească o listă a eșecurilor și greșelilor tale. În felul acesta te poate chinui, reamintindu-ți de toate momentele în care îți pierzi cumpătul, critici, nu spui adevărul sau lași o părere greșita să rămână neverificată numai ca tu să pari mai bun. David a zis: „Dacă ai păstra, Doamne, nelegiuirile, cine ar sta în picioare…” Chiar și cel mai disciplinat credincios are domenii în care duce lupte și greșește. De aceea avem nevoie de harul și iertarea lui Dumnezeu tot timpul. „El știe din ce suntem făcuți; Își aduce aminte că suntem țărână” (Psalmul 103:14) și nu este niciodată surprins când, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre, greșim. Reimar Schultze spune: „Dumnezeu nu ne măsoară după performanța noastră, ci după dragostea noastră pentru Domnul Isus. Firește, în Împărăția lui Dumnezeu dragostea noastră pentru Isus este performanța noastră. Orice altceva este secundar. Dorința de a fi cu El, de a asculta de El, de a sta în părtășie cu El, de a face voia Lui este ceea ce-și dorește Stăpânul nostru.” Așadar, lasă deoparte „măsurătoarea” și bucură-te că Dumnezeu nu te evaluează după performanța ta, ci după performanța lui Hristos.

28 FEBRUARIE REZISTA. AJUTORUL ESTE GATA SA VINA

„Părul capului lui a început iarăși să crească” (Judecători 16:22)

Când ne gândim la Samson, de obicei ne gândim la eșecurile sale după cum reies din istorisirea înfierbântată dintre el și Dalila. Este adevărat că Samson a pierdut totul: părul, puterea, văzul, poziția, familia și reputația. Cel mai puternic om pe care l-a văzut Israelul vreodată se afla acum într-o închisoare filisteană: orb, umilit, și măcinând porumb.Însă lucrurile nu se sfârșesc până când Dumnezeu nu spune că s-au sfârșit! În starea lui cea mai de jos, Samson a strigat către mila lui Dumnezeu și a primit-o. „Părul capului lui a început iarăși să crească”. Părul, care a reprezentat secretul puterii sale, a crescut. Drept rezultat, cele mai extraordinare momente ale lucrării sale au fost ultimele! Astăzi, el este amintit cu onoare în cartea Evrei, la capitolul unsprezece, alături de ceilalți eroi ai credinței (vezi Evrei 11:32). Promisiunea lui Dumnezeu este următoarea: „Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc”. (Isaia 40:31). Poate suferi chiar acum, dar ai răbdare, ajutorul vine când nici nu te aștepți. Poate te-ai rugat: „Doamne, am căzut și nu mă mai pot ridica.” Rezistă, Dumnezeu îți va veni în ajutor. El va veni să te scape si să te elibereze. El te va elibera de robie și te va restaura. In Vechiul Testament, când patriarhul Iov se lupta cu boala, cu falimentul și cu pierderea grea, el a spus: „Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc” (Iov 14:14). Dumnezeu l-a restaurat pe Iov și i-a dat de două ori mai mult decât a pierdut. Iar El dorește sa facă la fel și pentru tine. Așadar rezistă – ajutorul este gata să vină!

 

Lucifer – Satanah – Diabolos 

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Biblia plasează facerea omului în atmosfera unui conflict preexistent între Dumnezeu și unul din îngerii creați de El: Lucifer.

Lucifer – (Luceafărul) – este un nume care face aluzie la strălucirea și slava pe care Dumnezeu i-o dăruise acestui înger prin creație. Două pasaje din Vechiul Testament ne descriu ceva din măreția poziției și făpturii lui:

„Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de desăvârșire și plin de frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu și erai acoperit de tot felul de pietre scumpe: … ; timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit; de accea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.”

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!  Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” (Ezec. 28:12-16; Isaia 14:12-14)

În ambele cazuri, descrierile apar pe fundalul unor capete de acuzare enunțate de Dumnezeu împotriva unor lideri ai lumii (împăratul Tirului, în Ezechiel și împăratul Babilonului, în Isaia). Este evident însă că aluziile se adresează „domnului lumii acesteia”, „stăpânitorului acestui veac” (Ioan 12:31;14:30;  Efes. 6:12).

Satanah – (Împotrivitorul) – „Satana” este o transliterare a originalului aramaic. Numele definește poziția antagonistă față de Dumnezeu (1 Petru 5:8).

Diabolos – (Pârâșul) – „Diavolul” este o transliterare a originalului grec. (Iov 1,2; Zah. 3:1,2; Apoc. 12:10). Numele arată dușmănia pe care o poartă oamenilor.

Din cele trei numiri și din descrierile de mai sus este clar că Lucifer, Satanah, Diabolos nu are nimic comun cu arătarea urâtă, neagră, cu coarne și coadă și cu furca în mână, atât de des întâlnită în tradițiile populare. Arătarea aceea urâtă este un produs al religiilor păgâne din Nordul Europei și a pătruns în creștinism de-a lungul istoriei, ca și alte forme și tradiții păgâne.

Lucifer nu a fost și nu este urât la înfățișare. Prima referință despre el o găsim în Geneza 3, când a ispitit-o pe Eva și a provocat căderea primilor oameni.

Se pare că noi am provocat o mare confuzie când am interpretat un pasaj figurativ în mod literal. Când Biblia spune „Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului” textul folosește o metaforă pentru a-l identifica pe Lucifer. Făptura aceea a fost un șarpe propriu zis la fel de puțin cum a fost Dan un „șarpe”, când a primit binecuvântarea de la Iacov (Gen. 49:17). Tot prin metafore, Biblia îl numește pe Irod „vulpe” (Luca 13:32) și pe Iuda „pui de leu”.

Apocalipsa folosește aceeași metaforă pentru Lucifer, numindu-l „șarpele cel vechi” (Apoc. 20:2). Este clar că „cel vechi” este o aluzie la arătarea sa precedentă în grădina Edenului. Faptul că acest Satan L-a ispitit pe Hristos, „ultimul Adam”, ne obligă să credem că tot el a fost și acela care l-a ispitit pe Adamul cel dintâi.

„Mai șiret decât toate fiarele câmpului” este iarăși o traducere nu prea fericită. Originalul folosit pentru „fiarele pământului”, „chai”, trebuie tradus prin „făpturile vii”, la fel cum grecescul „zoe” a fost tradus prin „făpturile vii” în Apoc. 4:6. În felul acesta, primul verset din Geneza 3 se traduce prin: „Șarpele era cea mai șireată dintre toate făpturile vii pe care le făcuse Domnul Dumnezeu”.

Cuvântul aramaic „Nachaș” – „șarpe” – înseamnă și „strălucitor”. Același cuvânt identifica în caldeiană și cuprul sau arama, pentru că strălucea când era lustruit. Îl întâlnim în această dublă semnificație în  2 Regi 18:4: „ … a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, pe care-l făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui; îl numeau „Nehuștan.” În mod asemănător, „seraf” din Isaia 6:2,6 înseamnă în limba originală „cei înfocați”, „plini de strălucire”.  În Numeri 21, când Dumnezeu îi spune lui Moise să facă „șarpele de aramă”, șerpii care-i mușcau pe evrei sunt numiți „înfocați” (Num. 21:6).

În Eden, Lucifer i-a apărut Evei în toată splendoarea strălucirii sale, pentru a ruina rasa umană și pentru a bloca planul divin de restaurare a cosmosului. Pedeapsa rostită împotriva lui este și ea plină de metafore (Gen. 3:14,15).

„Să te târăști pe pântece”, mai mult decât „să cazi cu fața la pământ” este o ilustrare a smeririi și umilinței la care va fi supus, iar „să mănânci țărână” este o expresie care descrie o mare dezamăgire, un semn al înfrângerii (Psalm 72:9). Noi spunem astăzi: „parcă aș avea nisip între dinți”. Ca animal, șarpele nu mănâncă pământ, ci se hrănește cu viețuitoare mici.

Tot așa, „aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul” vorbește metaforic despre lucrări spirituale cu valoare eternă săvârșite prin înfruntarea dintre Lucifer și Domnul Isus la Calvar.

Departe de a fi un „scaraoțchi” cu coarne și coadă, Lucifer este și astăzi o ființă capabilă să se prefacă „într-un înger de lumină” și în stare să înșele lumea întreagă (2 Cor. 11:14). Frecvența numelui său în conținutul înjurăturilor și blestemelor românești este o dovadă de fascinație obsesivă și, în același timp, o practică foarte periculoasă. Într-un fel, orice înjurătură este o rugăciune adresată diavolului! Biblia ne avertizează drastic împotriva unor astfel de obiceiuri:

„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!” Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoace fără minte.” (Iuda 9-10).

„Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nici o judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor” (2 Petru 2:10-13).

Creștinii sunt astăzi păziți de puterea lui Dumnezeu (Rom. 8:31-39; 1 Ioan 5:18) și au asigurată biruința; „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre” (Rom. 16:20). Până atunci, ei trebuie „să fie treji și să vegheze” ca unii care nu sunt în „neștiință despre planurile lui” (2 Cor. 2:11).

Lucifer este instigatorul din conflictul angelic produs în lumea lui Dumnezeu înainte de facerea omului. O treime din îngeri l-au urmat în revolta lui (Apoc. 12:4; Matei 12:24). Milioane de oameni, orbiți de Lucifer ca să nu primească mântuirea oferită prin Hristos, se află și ei în astăzi robia lui Satan și-i vor împărtăși destinul (Matei 25:41). Despre lucrarea lui Lucifer prin Antichrist și despre soarta lui finală puteți citi în: 1 Tesal. 2:1-13;  Apoc.12:7-12; 16:13-16; 19:11-21; 20:1-3, 10.

Planul Profetic

(Articol din seria „Biblia profetică“)

„Dacă există o civilizație superioară care ne-a plasat pe planeta aceasta, ea ne supraveghează și poate să intre în contact cu voi. Responsabilitatea noastră este să-i arătăm că ne dezvoltăm conform cu așteptările ei și că suntem dornici să intrăm în dialog cu ea.” Acestea sunt concluziile celor care caută să intre în legătură cu civilizațiile extraterestre, ultima lor șansă de a ne explica existența noastră pe acest pământ. Anual, omenirea cheltuiește miliarde de dolari pentru a construi observatoare astronomice, stații de ascultare și rachete spațiale care să arate că dorim „să luăm legătura cu cei de departe”.

Ironia situației este că „civilizația superioară” ne-a vorbit deja de multe ori, ne-a vizitat și încă ne vizitează. Creatorul nostru este cu ochii pe noi și ne urmărește de aproape evoluția.

Înainte ca etrnitatea să înceapă să numere timpul planetar în cadența secundelor și mai înainte ca noi să începem să ne măsurăm suferințele în cadența lacrimilor, Dumnezeul etern a făcut un plan desăvârșit pentru tot ceea ce avea să urmeze.

Nu trebuie să ne suim noi în cer, pentru că El a venit la noi. Nu trebuie să privim departe  pentru că El a trăit printre noi. Nu trebuie să construim radare uriașe și stații de ascultare electronice pentru a asculta mesaje codificate în limbaje stranii, pentru că avem aici, cu noi, o carte scrisă și tradusă de El pentru înțelegerea noastră: Biblia. Tragedia stă în faptul că ignorăm sistematic un Dumnezeu care vrea să intre în legătură cu noi, preferând orgolios să umblăm „după cai verzi pe pereți” (sau, dacă vreți, după „omuleți verzi”).

„După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile.

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”(Evrei 1:1-3).

Formularea planului profetic

Parte din comunicările lui Dumnezeu cu oamenii au fost culese de-a lungul secolelor și așezate într-o colecție (Bibliorum) de cărți care se bucură de un caracter unic: sunt inspirate de Creatorul nostru (2 Tim. 3:15-17). Biblia conține consemnarea  planului profetic, alcătuit de Dumnezeu, este descoperirea voii lui Dumnezeu pentru lumea actuală. În esență, planul profetic este exprimat în aceste cuvinte ale apostolului Pavel:

„În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său,  pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere;  căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor,  spre a-Și uni iarăși într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ” (Efes. 1:7-10).

Realitatea problemei

Fără a ne da toate amănuntele, planul profetic începe de la realitatea „problemei” care există în universul lui Dumnezeu, schizma între lumea lui desăvârșită și domeniul căderii produse de păcat. Biblia ne sugerează că în lumea lui Dumnezeu a apărut păcatul prin atitudinea și activitatea lui Lucifer. Mișcarea inițiată de el împotriva suveranității lui Dumnezeu a contaminat, se pare, a treia parte din mulțimea îngerilor (Apoc. 12:4). Textele care ne vorbesc despre aceasta sunt voalate și aparent incomplete. Dumnezeu nu ne spune deocamdată decât ce trebuie să știm în starea în care ne aflăm. Apostolul Pavel ne spune că nu cunoaștem decât parțial, dar suficient pentru ceea ce trebuie să facem acum:

„Căci cunoaștem în parte, și proorocim în parte;  dar când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos; dar atunci, vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin” (1 Cor. 13:9-12).

Omul a fost creat de Dumnezeu în interiorul acestui conflict angelic, ca material didactic, cu scopul de a servi drept ilustrație a dreptății divine. În loc să lase ca păcătoasa contaminare să cuprindă toată creația, Dumnezeu a hotărât să facă o creatură nouă, omul, și să-l plaseze între El și Satan. Înfruntarea dintre cei doi avea să se desfășoare astfel pe planeta pământ, iar demonstrația divină va dovedi că principiile oferite de Satan nu pot susține bunăstarea și nu pot da fericire creaturilor.

Nu putea Dumnezeu să-l ferească pe Adam de apropierea dușmanului? Firește că da. N-ar fi putut Dumnezeu să-i facă pe oameni după ce-și rezolva problema cosmică creată de Satan sau să-l plaseze într-un loc în care acesta să nu poată ajunge la el ? Bineînțeles că da. Singura explicație posibilă a realității din cartea Genezei este că Dumnezeu a vrut ca omul să fie parte din rezolvarea problemelor lui Dumnezeu, chiar agentul prin care El va veni pe pământ și va zdrobi „capul șarpelui”. Întreaga evoluție a înfruntării dintre Dumnezeu și Satan, precum și soluția lui finală a fost anticipată de Dumnezeu. Mielul a fost jertfit înainte de întemeierea lumii (1 Petru 1:18-21; Apoc. 13:8).

Creat și plasat de Dumnezeu în interiorul conflictului angelic, omul a avut și a ales posibilitatea să asculte în Eden sau de Dumnezeu sau de Lucifer. Prima scenă a înfruntării dintre Dumnezeu și Satan s-a desfășurat în grădina Edenului. Dumnezeu i-a plasat pe primii oameni acolo și le-a făcut cunoscută voia Sa. Apoi, Dumnezeu a făcut un pas înapoi, dându-i posibilitatea lui Satan să le propună primilor oameni alternativa lui.

Adam și Eva au ales să nu-L creadă pe Dumnezeu și să creadă minciuna oferită de șarpele luciferic. Prin această complicitate, lumea oamenilor a intrat sub sfera de autoritate a lui Lucifer, care a avut astfel posibilitatea să realizeze aici, la scară mică, ceea ce ar fi realizat în universul angelic, dacă Dumnezeu l-ar fi lăsat să o facă.

Ascultarea de Lucifer nu i-a adus însă omului nici împlinire și nici fericire. Trăim într-o lume „bolnavă”. Biblia spune că toată lumea „zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Stricăciunea și nefericirea lumii este demonstrația necesară că „mincinosul”„ucigașul” și „dușmanul sufletelor” nu poate să ofere o alternativă viabilă fericită la suveranitatea și providența divină. Starea jalnică a lumii de azi nu este „vina” lui Dumnezeu, ci dovada incontestabilă că El are dreptate în controversa stărnită de Lucifer.

Răspândirea problemei

Contaminarea luciferică a dus păcatul în sferele cerești. Activitatea lui nu se reduce doar la ceea ce se întâmplă acum pe pământ. Planul profetic revelat în Biblie face aluzii clare asupra pângăririi care s-a produs în sferele cerului. Lucrarea ispășitoare a lui Hristos a avut implicații mult mai vaste decât umanitatea:

„Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea” (Evrei 9:23).

Cartea lui Iov ne spune că Satan avea acces în cer și că el se plimba liber pe planeta noastră:

„Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreerarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el” (Iov 1:6-7; 2:1-2).

Obrăznicia acestei creaturi căzute, pornită deliberat să-L contrazică pe Dumnezeu și dispusă oricând să-i facă pe oameni să sufere sunt descrise foarte clar în această carte. Nădejdea ieșirii de sub autoritatea Satanei este și ea prezentă în cartea lui Iov. Din adâncul durerii lui, patriarhul strigă:

„Dar știu că Răscumpărătorul meu este viu, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu” (Iov 19:25-27).

Rezolvarea problemei

În înțelepciunea Sa, Dumnezeu a ales să ofere oamenilor nefericiți o nouă ocazie să aleagă prin trimiterea lui Hristos în lume. El nu numai că a ispășit vinovăția noastră, dar ni L-a și arătat pe Tatăl și a ilustrat printre noi caracterul dumnezeirii. Ori de câte ori un păcătos se întoarce cu pocăință din lume la Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, îngerii din cer saltă și strigă de bucurie. Entuziasmul lor nu este doar dovada simpatiei pentru oameni, ci mai ales, bucuria că „Dumnezeu a avut dreptate” în conflictul angelic. Îngerii nu ne aplaudă pe noi, ci Îl aplaudă pe Dumnezeu!

Același lucru îl fac și psalmii și cântările de laudă din Biblie. Sunt expresii ale bucuriei celor care s-au întors din stricăciunea lumii la „legea lui Dumnezeu”, în care-și găsesc acum bucuria și desfătarea (Psalm 119).

Acesta este contextul în care trebuie înțeles și destinul de „împărăție mărturie” al urmășilor lui Avraam, cei din poporul credinței. Dumnezeu i-a așezat ca avanposturi ale împărăției cerurilor, care marchează posibilitatea întoarcerii în lumea binecuvântărilor rezultate din ascultarea de Dumnezeu. Chiar dacă Israelul nu și-a îndeplinit decamdată decât parțial acest destin, în perioada de aur a regatului sub David și Solomon, Biblia ne spune că va veni și vremea împlinirii depline:

„Așa vorbește Domnul oștirilor: „În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, și-i vor zice: …Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!”(Zecharia 8:23 ).

Răscumpărătorul

Instrumentul împlinirii acestui plan de recuperare a celor pierduți prin iertare și reintegrare în familia divină a creaturilor este Isus Hristos, Fiu lui Dumnezeu. Prin ceea ce a făcut la Cruce, El a devenit „ușa” sau „portalul” prin care cineva poate trece din sfera lumii în sfera împărăției lui Dumnezeu (Ioan 10:9). Cel ce se întoarce la Dumnezeu prin Hristos este „născut din nou”, sau „născut de sus”, ca să poată face parte dintr-o creație nouă (2 Cor. 5:17).

La prima creație, Dumnezeu a lucrat prin Cuvântul vorbit („să fie!”). La creația nouă, Dumnezeu a lucrat prin Hristos – Cuvântul (Ioan 1:1-23). Prima creație a fost neprihănită. Pentru cea de a doua creație, Dumnezeu a trebuit să verse sângele lui Hristos, pentru ca să o curățească (1 Petru 1:18).

Pentru a înțelege mai bine această trecere este bine să comparăm istoria primei creații cu istoria celei de a doua, pe cea veche cu cea nouă, spre a arăta legătura celei din urmă cu „trupul lui Hristos.”

Prima creație a început prin crearea cerurilor și a pământului. Ele împreună (cerurile și pământul) au constituit parțial marea și întinsa bază (scena) pe care s-au desfășurat evenimentele ulterioare. Prin crearea lui Adam și a Evei, Dumnezeu a încheiat prima creație. Textul Bibliei ne spune că, după ce a terminat de lucrat „Dumnezeu S-a odihnit de toată lucrarea Sa” (Gen. 2:3).

Cea de a doua creație nu începe cu ceruri noi și cu un pământ nou. Acestea nu mai constituie baza pentru următoarele evenimente ale creației. Mai bine zis, creația nouă începe în ordinea inversă. Ea începe cu Omul Isus Hristos (1 Tim. 2:5). Acesta este al doilea Adam, Omul din cer (1 Cor. 15:45,47). El este „piatra din capul unghiului” aleasă pentru creația cea nouă (Isa. 28:16; 1 Petru 2:7). Din El se naște și crește noua creație.

Pentru început se spune: „ … dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă” (2 Cor. 5:17). Orice om care “i aparține lui Hristos, devine o creație („zidire” – ctisis) nouă. Aceasta își găsește prima ei formă în „trupul spiritual al lui Hristos”, în Biserica oamenilor înnoiți (Efes. 2:15). Apoi, ea se extinde în toată natura înconjurătoare, care așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8:19-22). Această creație se va încheia prin realizarea unui cer nou și a unui pământ nou. După aceea, Dumnezeu se va odihni iarăși, dar de data aceasta „împreună cu oamenii”.

În desenul următor vedem cele două triunghiuri așezate unul peste celălalt. Baza triunghiului de jos reprezintă întinderea primei creații. Baza triunghiului de sus reprezintă cerul și pământul nou din noua creație. Punctul central și de contact al celor două triunghiuri este Hristos, întrupat în chipul celui dintâi Adam. Imaginea ne prezintă o dezvoltare diametral opusă și confluentă a celor două creații, veche și nouă, care se întâlnesc „în Hristos.” Cea veche culminează prin crearea lui Adam, cea nouă începe cu Hristos, ultimul Adam. La formarea creației noi, „trupul lui Hristos” va fi Organismul ceresc-pământesc, care, respins de  creația veche, o va zgudui din temelii și va deveni „unealta” oricărei înnoiri, conform lui Apoc. 2:15: „Iată că Eu fac toate lucrurile noi!”

.


.

În Vechiul Testament, mărturia lui Dumnezeu prin poporul evreu a fost oferta alternativei divine la ceea ce a dat Lucifer Neamurilor. Prin Legea și rânduielile date poporului Israel, Dumnezeu menținea înaintea ochilor lumii existența unui standard diferit de cel inspirat de influența lui Lucifer asupra oamenilor.

În Israelul de după Răpirea Bisericii, domnia lui Hristos la Ierusalim și de acolo asupra lumii întregi va demonstra superioritatea indiscutabilă a principiilor divine în relațiile dintre creaturile Sale.

În Noul Testament, un aspect al planului profetic pe care nu-l cunoscuseră evreii din veacurile trecute a fost că, în Biserică, Neamurile moștenesc împreună cu evreii aceleași binecuvântări în Hristos. Această a fost „isprăvnicia” încredințată lui Pavel, apostolul Neamurilor:

„Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prooroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru” (Efes. 3:4-7)

Revelația rezolvării

Istoria lumii este o carte cu finalul cunoscut. Viitorul, pregătit deja de Dumnezeu, nu este opțional, ci obligatoriu. Nu ne rămâne decât să decidem locul în care ni-l vom petrece. Revelația Bibliei cuprinde suficiente informații ca să ne convingă despre biruința lui Dumnezeu prin Hristos și despre lucrurile pregătite de Dumnezeu prin El. O mare parte a pasajelor profetice și mai ales cartea Apocalipsei ne descriu pe larg aceste lucruri. Una din cele mai frumoase explicații ale planului profetic ne spune că hotărârile pentru rezolvarea crizei umanității au fost luate în sferele înalte ale cerului, „înainte de întemeierea lumii”, în contextul conflictului angelic:

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui” (Efes. 1:3-6).

 

Anticiparea rezolvării marelui conflict angelic este bazată pe cunoașterea Scripturilor. Exsită în evanghelia lui Luca un pasaj multistratificat în care „scoaterea de draci” din prezenta creație este proclamată ca împlinire a marii biruințe asupra lui Satan în sferele cerului:

„Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis: „Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău.”

Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzănd ca un fulger din cer.”  … În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: „Tată, Doamne al cerului și al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu” (Luca 10:17-21).

 

Orizontul cel mai îndepărtat al istoriei, puctul cel mai avansat în viitor din toate profețiile Scripturii este tocmai împlinirea deplină a planului profetic, înlăturarea schizmei create de păcat în lumea creaturilor lui Dumnezeu. Textul nu se găsește în Apocalipsa, cum ne-am fi așteptat, ci într-una din scrisorile adresate de apostolul Pavel credincioșilor din Corint:

„Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți” (1 Cor. 15:28).

Responsabilitatea cititorului

Bibla nu este doar o carte de informații, ci un apel la responsabilitate. Revelația este comunicarea binevoitoare și nemeritată pe care Dumnezeu ne-o trimite pentru ca să ne dovedească existența Lui și ca să ne arate posibilitatea salvării din existența tragică în care ne-au băgat protopărinții noștri, Adam și Eva.

Reacția normală în fața revelației planului profetic din Biblie ar trebui să fie bucuria și ascultarea.

„Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie” (Isaia 25:1).

Realitatea planului profetic este o dovadă care ne provoacă să credem că Dumnezeu este singurul viu și adevărat în galeria pluralităților de religii din lume:

Apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tari”, zice Împăratul lui Iacov. „Să le arate, și să ne spună ce are să se întâmple, care sunt proorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți, ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea; sau, vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți dumnezei, faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții” (Isaia 41:21-23).

„Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, și afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună și să-Mi dovedească), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și ce are să se întâmple!” (Isaia 44:6-7).

„Spuneți-le, și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții! Cine a proorocit aceste lucruri de la început, și le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu și nu altul.

Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea și cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, orice limbă va jura pe Mine „Numai în Domnul”, Mi se va zice, „locuiește dreptatea și puterea; la El vor veni, și vor fi înfruntați toți cei ce erau mâniați împotriva Lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel” (Isaia 45:21-25).

Împlinirile planului profetic sunt dovezi ale implicării lui Dumnezeu în istoria lumii. El este nu numai transcendent, ci și imanent în tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru:

„De multă vreme am făcut cele dintâi proorocii, din gura Mea au ieșit, și Eu le-am vestit: deodată am lucrat, și s-au împlinit” (Isaia 48:3).

Cât de oarbă și de încăpățânată trebuie să fie refuzarea planului descoperit nouă de Dumnezeu în Biblie. Și cât de vinovată …

Cine este Antichristul ?

Întrebarea din titlu a ajuns o declamare retorică plină de scepticism, alimentată de faptul că numeroase încercări făcute în trecut de a identifica anumite persoane cu acest personaj ar fi fost … false. Napoleon, Papa de la Roma, Ceaușescu, Voltaire ar fi deci, zic aceștia, victime nevinovate.

Oare așa să fie? Ce ne spune Biblia?

1. Biblia ne spune că, înainte de a fi o anumită Persoană, antichrist este un duh care mână din umbră anumiți oameni pentru a bloca sau nega lucrarea lui Christos. Probabil că ceamai bună definiție este cea dată de apostolul Ioan:

,,Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă“ (1 Ioan 2:18).

,,Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Christosul? Acela este Antichristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul“ (1 Ioan 2:22-23).

,,Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Christos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este dela Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum“ (1 Ioan 4:2-4).

,,Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, cari nu mărturisesc că Isus Christos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antichristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Christos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: ,,Bun venit!“ Căci cine-i zice: ,,Bun venit!“ se face părtaş faptelor lui rele“ (2 Ioan 8-11).

Punând cap la cap informațiile pe care ni le dă Ioan, putem spune că:

– antichriștii erau mulți
– antichriștii erau deja și pe vremea lui
– antichristul este în lume ACUM
– antichristul denaturează învățătura lui Dumnezeu despre întruparea Fiului lui Dumnezeu ca să fie Christosul pregătit pentru salvarea lumii.

Pluralitatea de antichriști de pe vremea lui Ioan ne lasă să credem că astfel de oameni au fost și atunci și de atunci încoace pe pământ, până în zilele noastre. Asta înseamnă ceea ce am spus deja, că ,,Antichrist, înainte de a fi o Persoană singulară cu un rol special în istorie, este un duh de rătăcire, a atitudine împotrivitoare față de Christos și de învățătura Lui.“

2. După ce am identificat o definiție, trebuie să spunem ceva despre însemnătatea termenului în sine.

Anti – Christ este un nume compus și se poate traduce în două forme:

a. împotrivitor al lui Christos
b. înlocuitor al lui Christos

Termenul folosit în Biblie înseamnă literal pe cineva sau ceva care se oferă ,,în locul lui Christos“ sau ,,în oponență cu Christos“.

,,Antichrist“, înseamnă deci ,,cineva care stă ca înlocuitor sau ca oponent“ al adevăratului Christos.

1. Poate fi cineva care chiar se numește Antichrist
2. Poate fi cineva care se pretinde în mod fals că este Christos
3. Poate fi cineva pe care alții îl propun în locul celui adevărat
4. Poate fi cineva care pretinde în mod fals că vorbește și exercitează autoritate în locul Christosului adevărat.
5. O variantă mai puțin băgată în seamă este că termenul poate descrie o formă de religie care în ceremonii se pretinde creștină, folosește chiar Biblia și numele lui Isus din Evanghelie, dar o face pentru ca să propună lumii un Christos fals, ale cărui învățături sunt foarte îndepărtate de învățăturile adevăratului Christos, de multe ori chiar în contradicție cu ele.

3. Semnificația teologică a termenului ,,Antichrist“

Care este învățătura pe care o refuză sau pervertește duhul antichristic? Pe scurt spus, Dumnezeu a hotărât ca Isus Christos să fie soluția finală și desăvărșită pentru toate problemele omenirii. Oricine nu primește soluția lui Dumnezeu și propune o ALTĂ soluție lumii este mânat de o atitudine și un duh antichristic.

Dacă înțelegem această definiție teologică, va fi foarte ușor să înțelegem ce ne spune Ioan în epistolele lui: ,,Oricine nu râmâne în învățătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu ca Mesia (Christos) cel pregătit de Dumnezeu pentru salvarea lumii este un antichrist. Orice om religios care caută să pervertească învățătura evanghelică despre realitatea venirii lui Isus ,,în trup“, ca Fiu al lui Dumnezeu, poate fi o filosofie atrăgătoare, dar este plină de spiritul lumii care respinge soluția finală hotărâtă de Dumnezeu. Toți ,,învățătorii mincinoși“ (foarte mulți pe vremea aceea și de-atunci încoace) pot fi numiți deci pe drept cuvânt ,,antichriști“.

În sens la fel de real, orice persoană care se prezintă pe sine sau învățătura sa drept o soluție pentru problemele lumii este ,,antichristică“. Lumea aceasta, cu toți filosofii, economiștii, artiștii, politicienii și militarii ei, dacă susțin că pot rezolva problemele planetei fără Isus Christos este mânată de un duh și o atitudine ,,antichristică“. Deci și Napoleon, și Hitler și oricare alt om care a îndrăznit să se propună ca soluție alternativă la soluția dată lumii de Dumnezeu prin Christos poate și trebuie să fie numit un ,,antichrist“!

Secularismul modern la un loc cu toate celelalte religii în afara aceleia a Bibliei, sunt toate elementele unui sistem antichristic. Acesta este motivul pentru care ele au ,,alergie“ până și la pomenirea numelui lui Christos. L-au scos din școli, l-au scos din instutuțiile juridice, l-au scos din artă și administrație și vor să scoată din oricare sector al vieții publice. Sloganul ei și deviza sub care-și exercită persecuția este acesta: ,,religia este ceva privat, care nu trebuie adus în sfera socială!“

Slavă Domnului! Și acesta este un semn, în logica lui Ioan, ,,că suntem în ceasul de pe urmă“!

Antichristul – un personaj de la sfârșitul istoriei

Când Ioan scrie: ,,Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, …“ (1 Ioan 2:18), el a făcut aluzie la alte pasaje din Biblie, atât din Vechiul cât și din Noul Testament.

Profețiile biblice anunță cumularea tuturor tendințelor antichristice din lume în apariția unui Personaj real, adulat de întreaga planetă și declarat drept o alternativă viabilă la viața, învățăturile și soluțiile propuse de Christos.

El va apare pe scena lumii numai după ,,lepădarea de credință“, ca fenomen generalizat. Aceasta ,,lepădare de credință“ nu este totuna cu apostaziile minore și parțiale din timpul istoriei. Va veni o vreme când toată omenirea se va lepăda de ,,moștenirea creștină“ și va plonja cu capul în abis entuziasmați pentru o iluzorie societate nouă, progresivă, în care TOTUL se va face INVERS decât în sistemul produs de Dumnezeu prin Isus Christos. Până și calendarul universal va fi schimbat (,,se va încumeta să schimbe și vremurile“) pentru ca viața socială să nu mai comemoreze nimic din datele istorice legate de istoria amintită în Biblie.

Omul acesta, numit generic Antichrist, este menționat în Biblie atât în Noul cât și în Vechiul Testament. El este ,,omul păcatului“ (2 Tes. 2:3), ,,fiara din adânc“ (Apocalipsa 17), ,,Împăratul fără rușine și viclean“ (Daniel 8:23), ,,cornul cel mic“ (Daniel 7:24-25), cel care va face un Legământ cu Israelul în vremea celei de a șaptezecea săptămână de ani  (Daniel 9:27), ,,împăratul din nord“ (Daniel 11:35-45), ,,împăratul Babilonului“ (Isaia 14:4) și omul cu identitatea ascunsă sub numărul 666“ (Apocalipsa 13:17-18).

Această ultimă identificare, numărul 666, a dat mult de furcă oamenilor.  Ea apare în Apocalipsa scrisă tot de … Ioan!

,,Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.  Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase“ (Apoc. 13:16-18).

Textul ne îndeamnă să ,,socotim“ numărul fiarei, el fiind un număr de om. Surprinzător, următoarea propoziție nu ne lasă să așteptăm prea mult răspunsul: 666. Aii e înțelepciunea! Există două școli de interpretare la acest text:

a. Unii se folosesc de faptul că limbile vechi n-au avut semne deosebite pentru sunete și numere. Semnele grafice aveau și valoare de sunet și valoare de număr. Acești oameni au dreptate. Numerele pe care le folsim noi azi sunt ,,arabe“ și au venit la noi din lumea arabă. Limbile în care au fost scrise și traduse textele Scripturilor aveau ,,numere“ latine, grecești și evreiești. Orice nume scris cu litere-numere poate fi pronunțat ca o succesiune de sunete sau ca o cifră matematică. Credincioși acestui sistem de interpretare, mulți oameni au căutat să-l identifice pe Antichrist, căutând să vadă care este valoarea numerică a numelui purtat de ei. Făcând astfel de socoteli, diferiți oameni, de la Napoleon la Papa de la Roma (VICARIVS FILIIDEI = 5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666), au fost identificați pentru o vreme cu fiara din Apocalipsa.

Necazul cu această metodă de interpretare este că ea lasă mulți nepricepuți să facă scamatorii matematice pentru a identifica drept ,,Antichriști“ pe mai toți aceia pe care nu-i pot ei suferi. Nu toți oamenii ale căror litere-numere totalizează valoarea 666 sunt antichriști dar, vorba românului, ,,până ce se află că nu toți urecheații sunt măgari, și iepurii umblă potcoviți!“

b. A doua școală de interpretare ține cont de maniera în care erau folosite literele-cifre în contextul vremii. Există o simbolistică a literelor-cifre care a dus la formarea unei școli de inițiați în Ghemara și numerologie. În această școală de interpretare, fiecare cifră are un corespondent spiritual. (Dacă vreți să citiți mai mult pe această temă, o puteți face aici).  ,,Unu“ stă pentru Dumnezeul unic, pentru Originea tuturor lucrurilor, etc. Trei este numărul pentru natura divinității, în timp ce Șapte este simbolul desăvârșirii divine. Cifra șase este ceva neajuns la desăvărșirea divină (7-1) și este aplicat mai cu seamă omului în starea de creatură căzută.

Dacă ținem cont de aceste lucruri, în această școală de interpretare, numărul ,,șase sute șaizeci și șase“ este scris prin trei cifre de 6 (666) și anunță apariția celui nedesăvârșit (6 -omul) care își va aroga natură divină (3), altfel spus ,,a omului care se va da drept Dumnezeu“!

Această interpretare își găsește sprijinul în felul în care Domnul Isus profețește apariția lui Antichrist:

,,Drept răspuns, Isus le-a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,,Eu sunt Christosul!“ Şi vor înşela pe mulţi. …
Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.  …
Atunci dacă vă va spune cineva: ,,Iată, Christosul este aici, sau acolo“, să nu-l credeţi.  Căci se vor scula Christoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. …
De aceea, când veţi vedea ,,urâciunea pustiirii“, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,,aşezată în locul sfânt“ – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi; …     “ (Mat. 24:4-5,11, 23-24, 15-16).

Profeția din cartea lui Daniel la care a făcut aluzie Domnul Isus este aceasta:

,, … Dela vremea când va înceta jertfa necurmată, şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile“ (Dan. 12:11).

Această tălmăcire a fost însușită și de apostolul Pavel. Iată ce la scrie el tesalonicenilor:

,,Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci (ziua Domnului) nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte ,,Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu“ (2 Tes. 2:3-4).

Oare de ce a folsit apostolul Ioan vălul Ghamarei și a Cabalei pentru a anunța semnul (666) după care va putea fi identificat Antichrist?

Răspunsul trebuie să țină seama de contextul istoric și religios în care a fost scrisă cartea. Ioan se afla în exil pe insula Patmos. S-ar putea ca dușmanii săi să fi fost mulți și din multe neamuri, dar cei care au avut autoritatea finală de a-l pune acolo au fost romanii, iar la Roma fusese deja instituționalizat … ,,cultul Cezarului“.  Creștinismul propovăduit de Ioan vestea lumii că Dumnezeu S-a făcut om ca să salveze lumea. Roma vestea lumii că omul de pe tronul Romei putea și trebuia să fie considerat ,,divin“. Cezarul se autoproclamase … ,,Augustus“! Una din lunile anului nostru calendaristic comemorează și astăzi această obrăznicie (luna August).

(Pentru cei ce doriți să cunoașteți originea numelor pentru lunile anului, …

Only a few names of the month were derived from Roman deities. Most simply came from the numbers of the months or — in two cases — in honor of Roman emperors.

January – Named after the Roman god of beginnings and endings Janus (the month Januarius).
February – The name comes either from the old-Italian god Februus or else from februa, signifying the festivals of purification celebrated in Rome during this month.
March – This is the first month of the Roman year. It is named after the Roman god of war, Mars.
April – Called Aprilis, from aperire, “to open”. Possible because it is the month in which the buds begin to open.
May – The third month of the Roman calendar. The name probably comes from Maiesta, the Roman goddess of honor and reverence.
June – The fourth month was named in honor of Juno. However, the name might also come from iuniores (young men; juniors) as opposed to maiores (grown men; majors) for May, the two months being dedicated to young and old men.
July – It was the month in which Julius Caesar was born, and named Julius in his honor in 44 BCE, the year of his assassination. Also called Quintilis (fifth month).
August – Originally this month was called Sextilis (from sextus, “six”), but the name was later changed in honor of the first of the Roman emperors, Augustus (because several fortunate events of his life occurred during this month).
September – The name comes from septem, “seven”.
October – The name comes from octo, “eight”
November  – The name comes from novem, “nine”.
December – The name comes from decem, “ten”.)

De ce îmi place mai mult cea de a doua școală de interpretare?

Pentru că este în spiritul vremii de atunci și pentru că îmi mai oferă încă o veste de excepție. Numele Domnului Isus este ,,111“. Adunat cu ,,666“ el dă ,,777“, adică ,,Dumnezeu care s-a făcut om, poate pune capăt nedesăvârșirii noastre ridicând-o pe culmile părtășiei cu desăvârșirea divină!

După cum ați văzut, profețiile Domnului Isus despre antichrist au și ele un caracter dublu. Pe deoparte vor veni ,,mulți“, iar pe de altă parte, va apare ,,unul“ care va intra în Templu la o dată precisă și se va propune lumii ca înlocuitor al lui Christos.

Profeția este despre mulți ,,falși“ imitatori ai Lui, care vor propune multe forme false de creștinism, acceptate de foarte mulți (și păcăliți) ,,falși creștini“. Numele Domnului Isus Christos va fi folosit de ei doar ca o perdea sub care vor înșela lumea.

O aplicație istorică a lui Antichrist

Poate că acum îi puteți înțelege mai bine pe Luther și pe ceilalți reformatori care ,,au îndrăznit“ să spună că Papa de la Roma este un antichrist, iar catolicismul este curva din Apocalipsa. În ochii celor care se întorseseră cu toată inima la textul Bibliei (Sola Scriptura), lepădând urâciunile unei tradiții în care ,,vânzarea de indulgențe“ pusese capac mormanul de nelegiuiri, Biserica Catolică era o biserică apostată, care folosea numele lui Christos doar pentru a-și vinde cu profit marfa indulgențelor din sistemul ei antichristic.

Pentru Luther, o Biserică ce pretindea că ,,are autoritatea“ să mântuiască și să piardă sufletele oamenilor era ,,antichristică“ în învățătură și practică. Un papă care și-a abrogat cu dela sine putere titlul de ,,vicar al lui Christos“ nu putea fi acceptat, ci trebuia dat pe față ca ,,antichrist“!

(The Vatican officially teaches that the Pope is the substitute for Christ Jesus; the words of the official pronouncement are, “The Pope, Bishop of Rome and Peter’s successor, ‘is the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful.’ ‘For the Roman Pontiff, by reason of his office as Vicar of Christ, and as pastor of the entire Church has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise.” –
Catechism of the Catholic Church Catechism of the Catholic Church, Second Ed. (Washington, DC: US Catholic Conf., 1994, 1997) #882.)

Singurul pe care L-a lăsat Domnul Isus cu această misiune este … Duhul Sfânt!

,,Antichristică“ poate deveni însă și oricare altă ramură a familiei bisericilor creștine care deformează învățătura lui Christos și nu-L prezintă pe El drept singura soluție finală dată de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Iată care a fost proclamarea apostolică:

,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.“ (Fapte 4:12).

Soarta finală a lui Antichrist

,,Minciuna are picioare scurte“, pentru că universul este a lui Dumnezeu și este clădit pe adevăr. Lucrarea Antichristului face parte din planul lui Dumnezeu și își are și ea motivația ei. Intensitatea ei crește în societățile secrete și se manifestă prin direcția dată de decretele oamenilor progresiști care vor să despartă lumea de Dumnezeu. Elitele s-au lepădat de Christos atunci când au proclamat în Franța ,,Renașterea“. Ea era o lepădare de moștenirea creștinismului medieval și o întoarcere (opusă și substituită ,,nașterii din nou“) spre ordinea socială propusă în epoca precreștină de societatea greacă. Clocită în laboratoarele elitelor, o ,,nouă ordine mondială“ fără Christos și fără Biblie va fi promulgată curând locuitorilor ,,satului global“ (Mai degrabă un lagăr mondial al morții)! Nimeni nu i se va putea opune. Nimeni nu i se va putea sustrage. Mijloacele de supraveghere și control sunt deja instaurate în mai statele lumii. Avem deja o Bancă mondială și moșim nașterea unui Guvern Mondial, cu o armată mondială și cu o ,,cetățenie planetară“ (dacă n-ați auzit încă toți termenii aceștia și nu sunteți familiarizați cu ei, aveți puțintică răbdare și-i veți citi când vor fi publicizați dincolo de zidurile laboratoarelor de macroinginerie socială).

     ,,Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,  şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi“ (2 Tes. 2:7-12).

Activitatea și iluzoria biruință a Antichristului va fi însă de scurtă durată. Copia contrafăcută va fi nimicită de apariția ,,originalului“. Lumina va spulbera întunerecul. Adevărul va birui minciuna, iar uzurpatorul va fi umilit la apariția adevăratului Christos și aruncat de pe tron tocmai în fundul iazului de foc și pucioasă:

,,Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale“ (2 Tes. 2:8).

,,Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă“ (Apoc. 19:20).

Redus la esențe, studiul nostru spune că ,,cine nu este cu Christos este împotriva Lui“, așa că nu poți fi decât ,,în Christos“, cum scrie adesea apostolul Pavel, sau în duhul lui ,,antichrist“. Alegerea îți aparține.

Cifrul spiritual al cifrelor 

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Este îndeobște cunoscut că unele din limbile vechi, ca de exemplu ebraica și latina, folosesc aceleași semne atât pentru litere cât și pentru cifre. În felul acesta, fiecare cuvânt are, pe lângă semnificația literară și o valoare numerică dată de suma tuturor semnelor care îl compun. Știința care se ocupă cu interpretarea spirituală a valorilor numerice a cuvintelor se numește „Gematrie” .

Cititorul atent al Bibliei a observat deja că anumite numere și cuvinte se repetă în pasaje cu semnificații asemănătoare. În afara mult discutatului „666” ca semn al lui Antichrist, celelalte numere și semnificațiile lor spirituale nu sunt prea bine cunoscute creștinilor de astăzi. Iată mai jos o scurtă enumerare a semnificațiilor spirituale înscrise în numerele Bibliei:

UNU. Poartă în el semnificația unității și a originii. Ca regulă generală, prima apariție în textul Scripturii definește semnificația unui anumit termen și-i reglementează interpretările ulterioare. Cifra UNU apare în contextul creației primordiale. În cea dintâi zi, Dumnezeu a făcut lumina. Primele cuvinte ale Bibliei sunt: „La început, Dumnezeu… “ Cifra unu este asociată cu divinitatea, ca sursă, suport și scop unic al întregii creații.

DOI. Este sinonim cu noțiunea de „diferență”. Teritoriul lui „doi” începe acolo unde se sfârșește limita unității. Cifra doi înseamnă conflict, opoziție, dezbinare. În cea de a doua zi a creației, Dumnezeu a „despărțit apele”. În domeniul lui „doi”, similaritățile sunt excepționale și trebuiesc tratate cu tot respectul. De exemplu, la tribunal sau la judecată, când două entități diferite au o poziție comună, mărturia lor este suficientă pentru un verdict, pentru o decizie. Tot așa, avem două urechi, doi ochi, etc.

TREI. Definește echilibrul și suficiența. Trei puncte sunt minimul suficient pentru definirea unui plan geometric sau pentru a face un scaun stabil. Cifra 3 a îmbrăcat foarte repede semnificația „perfecțiunii divine” și a desăvârșirii. În cea de a treia zi a creației, Dumnezeu a făcut să apară lucruri, care împreună cu celelalte lucrări din primele două zile, au completat elementele strict necesare vieții. De fapt, zilele creației merg în serii paralele de câte trei. Ziua a patra, a cincea și a șasea, complectează simetric lucrarea lui Dumnezeu din cea dintâi, cea de a doua și cea de a treia zi (În domeniul Luminii apar „luminătorii”; în spațiul Cerului apar păsările și animalele terestre). Cifra trei este asociată și cu Învierea, căci în cea de a treia zi a ieșit la iveală pământul de sub acoperișul de ape și a dat naștere la belșugul de vegetație, ca un prim salt de la materia moartă la cea vie.

PATRU. Poartă semnificația înfăptuirilor creatoare (3+1) și este întotdeauna asociată cu contextul realizărilor din lumea materială, a realității „de sub soare”. Există 4 Evanghelii care redau viața terestră a Domnului Isus. Sunt patru puncte cardinale (Nord, Sud, Est, Vest). Întreaga aventură a vieții umane a fost așezată de Dumnezeu într-un univers cu patru dimensiuni: lungime, lățime, înălțime și timp.

CINCI. Este cifra Harului (4+1) și multiplicată prin ea însăși duce la 25, care este ,,har peste har“ (Ioan 1:17). Cifra este menționată de 318 în Biblie. Este realitatea pământescului în care apare contribuția factorului divin. Dumnezeu adaugă de la Sine ceea ce lipsește performanțelor și strădaniilor noastre omenești. În limba ebraică, „Ha^areț” (pământul) este un multiplu de patru, în timp ce „Hașamaim” (cerul) este un multiplu de cinci. Cifra 5 este unul din factorii care apar pretutindeni în structura și măsurătorile Cortului Legământului.

Interesant, simbolul harului apare până și în contextul Legii lui Moise! Cele Zece Porunci sunt alcătuite din două serii de câte cinci. Prima reglementează relațiile noastre cu Dumnezeu, iar cea de a doua reglementează relațiile cu semenii noștri.

Harul apare și în domeniul jertfelor, procedee date de Dumnezeu ca intermediar între El și fința căzută în păcat. Există cinci feluri de jertfe: arderea de tot (Lev. 1; 8:18-21; 16:24), pentru păcat (Lev. 4; 16:3 – 22), pentru vină (Leviticus 5:14 – 19; 6:1 – 7; 7:1 – 6), de mîncare (Lev. 2) și de mulțumire (Leviticus 3; 7:11- 34).

Pentateucul lui Moise cuprinde cinci cărți, iar cartea mare a psalmilor este împărțită în cinci colecții individuale: prima este paralelă cu cartea Gemneza (psalmii 1 – 41) și se referă la Paște, la începuturile lui Israel și la inițierea planului de răscumpărare prin Christos. A doua secțiune corespunde cu cartea Exodul (Psalmii 42 – 72), cântă despre Israelul care primește Țara Promisă și prevestește noua creație din Noul Testament. Cea de a treia secțiune corespunde cărții Levitic (psalmii 73 – 89) și agonizează peste distrugerea Templului și a Ierusalimului, trecând dincolo de ele la evenimentele catastrofale din vremea sfârșitului. Cea de a patra secțiune corespunde cărții Numeri (psalmii 90 – 106). Ea sărbătorește profetic domnia de 1.000 de ani a Domnului Isus peste Israelul reunit în țară. Secțiunea a cincea corespunde cărții Deuteronom (psalmii 107 – 150), fiind o colecție de cântări pentru vremurile de ascultare de Dumnezeu și de reașezare a rânduielilor sfinte.

Femeia samariteancă a avut cinci bărbați, răbdată de Dumnezeu și salvată prin Christos. Domnul Isus a hrănit în mod miraculos 5.000 de oameni cu numai 5 pâini, poruncind mulțimii să stea în cete de câte 50. După înviere, Domnul isus s-a arătat prin har la peste 500 de frați deodată (1 Cor. 15:6). Duhul Sfânt a fost trimis prin har în cea de a ,,Cincizecea“ zi. La predica lui Petru s-au botezat 5.000 de oameni.

 

ȘASE. Este cifra Omului. Omul a fost creat în cea de a șasea zi. Numărul șase este cifra căderii, a nedesăvârșirii, a uzurpării (7-1). Dumnezeu i-a poruncit omului să lucreze șase zile din săptămână. Numărul orelor din zi și numărul lunilor din an sunt și ele multiplii ai lui șase. Atalia a uzurpat tronul lui Iuda timp de șase ani. Tiranii care s-au semețit și I s-au împotrivit lui Dumnezeu în istorie au nume cu valoare numerică din familia lui șase: Goliat, Nebucadnețar, Antichrist.

ȘAPTE. Definește superlativul divin în toată splendoarea și desăvârșirea. El este un sigiliu al lucrării Duhului Sfânt. Ca Autor divin al Scripturilor, Duhul Sfânt și-a lăsat imprimat filigramul cifrei șapte în paginile Bibliei, tot așa cum fabricantul de hârtie își pune emblema în structura foii de celuloză. Dumnezeu este Izvorul și Dătătorul vieții și tot ce ține de gestație, incubație, în insecte, păsări, animale și om este reglementat de cifre cu factorul șapte. În creație, cea de a șaptea zi i-a aparținut în întregime lui Dumnezeu. El S-a odihnit în ea, preocupându-se în întregime de Sine. Lumina albă, care ne înlesnește percepția realității înconjurătoare, și care este simbol al dumnezeirii, este compusă, așa cum ne arată și curcubeul, din șapte culori,  (roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet). Este semnificativ că, în aproape toate limbile națiunilor, cifrele care ne vin cel mai rapid în minte sunt cifrele divinității: unu, trei și șapte.

Oamenii de știință onești își dau seama din Biblie că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și că această ordine se găsește în creația Sa. În mod logic, rezultă că, dacă Dumnezeu a pus ordine în toată creația Lui, cu atât mai mult El a pus ordine și în Cuvântul Său, Biblia.

+++++

,,Biblia este plină de cifra șapte. Zilele omului pe pământ „se ridică la sunt șaptezeci de ani” (7 x 10). Anatomia spune că, la fiecare șapte ani, întreaga structură a corpului uman se schimbă. Unii fiziologi afirmă că există ceea ce se numește „cele șapte vârste ale omului”.

Diferitele perioade de gestație pentru vietăți sunt, surprinzător, de obicei un multiplu de șapte, fie zile sau săptămâni. Ouăle de viespe, albină, etc. produc larve la șapte jumătăți de zile, iar la alte insecte timpul ecloziunii este de șapte zile întregi. Majoritatea insectelor au nevoie de la 14 (2 x 7) până la 42 (6 x 7) de zile de „gestație”. Pentru mamifere perioada de gestație este după cum urmează:

 • Șoarecele – 21 (3 x 7) zile.
 • Iepurele și șobolanul – 28 (4 x 7) zile.
 • Pisica – 56 (8 x 7) zile.
 • Câinele – 63 (9 x 7) zile.
 • Leul – 98 (14 x 7) zile.
 • Oaia – 147 (21 x 7) zile.

La păsări incubarea are loc, de exemplu:

 • Găina – 21 (3 x 7) zile.
 • Rața – 28 (4 x 7) zile.

La specia umană gestația este de 280 zile (sau 40 x 7).

Mai mult decât atât, omul pare să exemplifice ceea ce am putea numi „principiul de șapte zile”. În diferite boli a șaptea, a paisprezecea, și a douăzeci și una zi sunt critice; în alte boli medicii recomandă perioada de șapte sau 14 jumătăți de zile.

Te laud  sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!” (Psalmul 139:14)

(Traducere și adaptare de Teofil Ciortuz după http://www.cai.org)

OPT. Urmând după desăvârșitul șapte, cifra opt arată un nou început (7+1). Ea poate fi asociată deci cu Învierea și Regenerarea. De fapt, socotind în baza 7, cifra 8 este un nou 1. Această structură se vede din realitățile creației divine: ziua a VIII-a este de fapt cea dintâi zi a unei noi săptămâni; a opta notă muzicală este repetiția celei dintâi (octava). Domnul Isus a înviat în ziua a VIII-a, dăruindu-ne un nou început. De fapt, în Gematrie, valoarea numelui ISUS este 888 (777+111).

NOUĂ. Este cifra asociată cu Judecata și cu Deznodământul. Descompusă fragmentar, cifra 9 este 3×3 sau produsul perfecțiunii divine. Valorile lui nouă și ale multiplilor lui apar în Biblie acolo unde este vorba despre judecată.

ZECE. Această cifră este asociată cu ordinea perfectă. Ea apare după ce a avut loc judecata (9+1). După judecare și deznodământ, ea dă ocazia reașezării unei noi ordini. Toate sunt bune, atâta timp cât stăm în teritoriul lui zece; avem zece degete la mâini și tot zece degete la picioare; ni s-a dat pe Sinai o ordine divină a lumii guvernată de zece porunci.

Sigur că  dincolo de semnificația primelor zece cifre există semnificații și pentru altele: 11 este sinonim cu dezordinea(12-1); 12 este asociat cu guvernarea perfectă (12 luni în anul administrativ, 12 seminții ale lui Israel, 12 ucenici, etc.); 13 este cifra răscoalei, a apostaziei, a dezintegrării (prima ei apariție în textul sacru ilustrează acest lucru (Gen. 14:4) și cea de a doua o confirmă (Gen. 17:25). 13 este al 6-lea număr prim); 40 este cifra ordinii în încercările sau întreprinderile umane (40 de ani în pustie, 40 de zile de post și rugăciune, etc).

Din enumerarea de mai sus se vede clar că există cinci numere perfecte: 1,3,7,10,12. Produsul lor (1x3x7x10x12) ne duce la numărul 2.520 care este cel mai mic multiplu comun al cifrelor de la unu la zece și ilustrează perfecțiunea cronologică (7×360).

Unul din marile merite ale Gematriei este acela că certifică inspirația divină a textului scris. Nu haosul hazardului, nici mintea muritorilor, ci doar desăvârșirea divină putea produce o asemenea armonie a numerelor.

Notă:

Când Daniela, soția mea, mi-a adus cheia de la recepție am zâmbit misterios. Era apartamentul cu numărul „137“. Zâmbetul meu a devenit un hohot de râs când m-am uitat la numărul cabanei, „17“ …

Suntem la Big Bear, o stațiune montană la aflată la 7.000 de picioare altitudine și cam la două ore de condus de casa noastră din Los Angeles. Am fost invitați de clasa „tinerilor căsătoriți“ din biserica noastră la un „retreat“. Suntem în total cam 60 de persoane. Ne-am întâlnit aici și cu Daniel Șarlea, colegul meu de la biserica română baptistă din Colton, care a venit și el împreună cu alte două familii.

Așa cum v-ați dat seama probabil din postul meu anterior, am luat cu mine spre lectură cartea „Armonia universală“ scrisă de Vasilică Moisescu, omul cu care și din cauza căruia a făcut pușcărie tatăl soției mele, Traian Ban.

Și acum, înapoi la motivația zâmbetului meu misterios.

Știam demult că „nu există coincidențe. O așa numită coincidență este o minune mai mică, în care Dumnezeu preferă să rămână anonim“.

Lectura mea mi-a umplut capul cu numere, ecuații și constante divine (numite și universale sau cosmice).  Este șansa mea de a relua legătura cu Moisescu și, prin el, cu numerologia, cabala și ghematria. În limbajul inițiaților, 137 (de fapt 1.3.7) este una din cele mai maiestuase constante divine. Numărul se găsește într-o sumedenie de măsurători și ecuații ale creației. Numărul 17 este și el foarte important, fiind cel de al „șaptelea“ număr prim (1.3.5.7.11.13.17).

Șansa ca numerele locuinței noastre temporare să fie în cordonatele acestor două numere este minimă. Pentru mine, această „coincidență“ este încă o confirmare că sunt acolo unde mă vrea El, împlinind planul faptelor bune pregătit încă din eternitate pentru mine.

Vă dați seama că a trebuit să-i explic lui Daniela starea mea lăuntrică. N-am putut-o face fără să-i spun și ei „pe scurt“ și „pe înțeles“ despre ce am citit în „Armonia universală“.  V-o spun acum și vouă.

Moisescu a înțeles, ca mulți alții înainte de el și mulți după el, că Universul are două căi de comunicare: literele, care redau sunetele și cifrele. Pentru că sunetele sunt și ele rezultatul unor vibrații de anumite frecvențe, și ele au de fapt o valoare numerică (atâtea vibrații pe secundă).

Spațiul poate fi și este exprimat numeric. Timpul poate și este și el exprimat numeric. Iată deci că cea mai fundamentală exprimare a universului spațiu-timp este una „numerică“, cea mai universală și cea mai rațională dintre toate comunicările posibile. Matematica este aceeași în toate limbile și în toate colțurile universului. Ea reprezintă armonia sub care și-a așezat Creatorul planurile Creației, atât materiale, cât și spirituale.

Unele limbi străvechi, ca ebraica și greaca, au preluat această realitate și au ilustrat-o dând „semnelor“ din limbaj o dublă valoare, una fonetică și una numerică. Textele pot fi citite atât ca o înșiruire (grupare) de sunete, cât și ca înșiruire (grupare) de numere. Între semnele scrise pot exista relații care dau sens literar, dar și relații care pot da un sens, o semnificație spirituală. Altfel spus, literele-numere sunt simboluri ale unor comunicări de rang superior, devenind „simboluri“ cu mesaj divin.

Tales, Pitagora și o sumedenie de alți oameni numiți astăzi „matematicieni“, au fost de fapt la vremea lor profeți și preoți, care s-au dedicat descoperirii relațiilor ascunse din arhitectura lumii și comunicării mesajelor înscrise în ea. „Teoremele“ lor au fost și sunt adevăruri universal valabile, relații armonioase așezate de „voia lui Dumnezeu“ în universul care ne înconjoară.

Pentru Moisescu, Biblia poartă atât un mesaj literar-didactic, cât și unul numeric, purtător al unor comunicări care-L vor dovedi în final pe Dumnezeul evreilor drept singurul Mare Arhitect al lumii, Creatorul care stăpânește și călăuzește universul spre împlinirea planurilor Lui eterne.

„Și ce este așa de interesant în cartea asta sau în piramidologie?“, m-a întrebat Daniela.

Important este că piramida ar putea fi (după Moisescu și alții chiar este) un monument unic, lăsat de Dumnezeu pentru cei ce comunică doar rațional, ca o confirmare și o amplificare a Bibliei.

De exemplu, la pagina 166, Moisescu vorbește despre cifra 17:

„Numărul 17 este întâlnit în piramidă în legătură cu noțiunle ei cele mai importante. ..Cifrele 1 și 7 ale lui „17“ sunt alfa și omega ale seriei septimale (numărătoare în baza 7 nu în baza 10). În 10+7 se îmbină sistemul zecimal cu sistemul septimal. … După Flamarion, 1/17 e raportul dintre diametrele soarelui și al stelei mari Sirius, care juca un rol primordial ca regulator în calendarul egiptean. …

Paralaxa solară, adică diametrul pământului văzut din soare, e în medie de 17 grade.

Piramidele situate în vechile orașe mexicane aveau diagonalele orientate după un unghi de 17 grade, cu meridianul locului, ceea ce denotă că străbunii Pieilor Roșii știau de importanța acestui număr.

Poate că din aceleași motive, tronul zeiței Isis avea 17 trepte, în legătură cu fenomenele lunare…

Cuvântul „cosmos“ se repetă de 17 ori în Noul Testament.

Atomul de timp  pentru om este a 17-a parte dintr-o secundă. La o frecvență ce depășește acest număr, senzațile nu mai sunt percepute distincte una de alta. De exemplu, 18 înțepături pe secundă făcute succesiv pe piele se simt ca o singură presiune uniformă; 18 vibrații sonore pe secundă, deși au mici intervale, se aud ca un sunet prelung; 18 imagini cinetice, reprezentând faze succesive de mișcare, dacă trec într-o secundă prin fața ochilor noștri, se percep simultan. Pe această debilitate a retinei omenești se bazează cinematografia. „Atomul de timp“ pentru peștii de pradă e de 1/50 din secundă, pentru melc este ¼, etc. Toate simțurile omenești sunt deci perfect adaptate acestui 17, minim de timp al activității funcțiunilor. Normal, respirăm de 17 ori pe minut, etc.

Dacă pământul s-ar învârti de 17 ori mai repede, s-ar anula gravitația la ecuator, iar dacă ar depăși de 17 ori, obiectele de pe el s-ar desprinde și ar fi aruncate în spațiu.

La Psalmul 83:6-9, se profetizează despre o confederație de 10 inamici care vor să distrugă pe Israel. La v.10-12  se enumără 7 vrăjmași deja distruți de Domnul în trecut, deci în total 17.

La Romani 8:35-37 numărăm tot 10+7 inamici:

„Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare (1) strâmtorarea, (2) întristarea, (3) prigoana, (4) foamea, (5) goliciunea, (6) pericolul, (7) sabia? Sunt încredințat că nici (1) moartea, nici (2) viața, nici (3) îngerii, nici (4) principii, nici (5) cele prezente, nici (6) cele viitoare, nici (7) puterile, nici (8) înălțimea, nici (9) adâncimea, nici (10) o altă creatură nu mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu, arătată în Hristos.“ ….

De la respingerea Domnului Isus de către evrei, în anul 30 al răstignirii, până la 1917, când englezii au eliberat Ierusalimul, au trecut 17×111=1887. Integrând și fracțiunile de an avem 1888, numărul lui Isus, adevăratul Eliberator și 1000=cârmuirea divină. La fix 4000 de ani, tot în 1917, însă înainte de era creștină, Avraam a intrat în Palestina!

Din viața lui Iosif (Gen. 37:2) vedem că visele lui Iosif de la 17 ani s-au realizat la maturitate. Să visăm deci la ce e mai sublim, să nu ne mulțumim cu mărunțișuri, când avem un Tată așa bogat. Pe patul morții să putem spune: VIXI= an trăit! Valoarea numerică a lapidarei expresii este … 17.

*************

Acum, că am recitit cartea lui Moisescu, pot spune că o recomand și altora?

Răspunsul nu este unul ușor. Probabil că și da și nu. Ca mai toți „inițiații“, Moisescu scrie încâlcit, amestecând idei care se suprapun unele peste atele. Cine nu l-a cunoscut personal pe Moisescu, așa cu am avut și eu onoarea, cine nu l-a auzit „pe viu“ având astăzi privilegiul de a-i vedea chipul în spatele paginilor lecturate, va avea un mare handicap intelectual.

Oamenii simpli gândesc liniar. Inițiații gândesc armonic, polifonic, simfonic. Noi putem urmări linia melodică a unui singur instrument. Ei pot asculta câteodată, toată orchestra. În mintea lor, când se naște un gând, apar foarte rapid și altele, aflate la terțe, cvinte sau octave armonice.  Deobicei, o asemenea carte trebuie rescrisă de un iscusit în popularizarea științei, adică în exprimarea marilor adevăruri pe înțelesul tuturor.

Când Einstein a fost adus în America, pragmatiștii de aici au vrut să afle dacă se „rentează“ să finanțeze cercetările lui. Ca să afle au pus la cale o călătorie pentru marele savant și un om de știință american. În singurătate, Einstein urma să-i explice omologului american la ce se gândește să facă în domeniul teoriei relativității. Când au revenit printre „pământeni“, finanțatorii au întrebat nerăbdători: „Ei, ce zici? Despre ce este vorba?“ Omul de știință american a spus doar atât: „Singurul lucru pe care vi-l pot spune cu siguranță este că el știe despre ce vorbește. Eu încă nu.“ Și când te gândești că teoria relativității a intrat astăzi în „folclorul mondial“. Câți însă știu cu adevărat despre ce este vorba?

În plus, majoritatea „citim“ litere, dar avem alergie când trebuie să citim numere; ne place rima poeziei, dar când dăm de fracții supraetajate sau de radicale la orice putere ne pierdem buna dispoziție. Moisescu a fost un mare matematician, iar cartea lui a fost prefațată de domnul profesor universitar D. Pompeiu, ilustru matematician, membru al Academiei române. Deci …

2. Cortul intalnirii

1-cort-in-pustie.jpg

Asa cum il arata si numele, “Cortul intilnirii” a fost o constructie mobila desemnata de Dumnezeu ca loc al prezentei Sale in mijlocul poporului evreu. Alcatuirea Cortului nu a fost lasata pe seama gustului sau imaginatiei evreilor. Moise a privit si primit infatisarea si dimensiunea elementelor Cortului, prin revelatie dumnezeiasca, in timpul celor 40 de zile petrecute pe muntele Sinai (Exod 25:40; 26:30; Num. 8:4; Fapte 7:44; Evrei 8:5).

Cortul in sectiune

Existenta unui “original” al Cortului intilnirii in cer ridica intrebari si speculatii care pot face subiectul meditatiilor noastre duhovnicesti. Este clar ca nimic din evolutia lumii sau din planul de mintuire al ei nu a fost lasat de Dumnezeu la voia intimplarii. Inainte de a deveni realitati pe pamint, printre oameni, lucrarile lui Dumnezeu au fost stabilite “mai inainte de intemeierea lumii”.

La solicitarea lui Moise, poporul a daruit cu bucurie materialele necesare pentru facerea Cortului si Dumnezeu a binecuvintat lucrarea lor, fiind prezent la inaugurare, prin norul care a acoperit Cortul si prin slava care l-a umplut (Exod 40:34).

1-cort-cu-slava.jpg

Ca structura, Cortul a fost o unitate intreita, asemenea Sfintei Treimi si asemenea intreitei alcatuiri a omului. Privind din afara, te intilneai mai intii cu “curtea cortului”, delimitata de o ingraditura lunga de aproximativ 50 de metri si lata de 25 de metri (Exod 27:9-19). In aceasta curte se gaseau: “altarul arderilor de tot” (Exod 27:1-8) si “ligheanul spalarii” sau “marea de arama” in care se curateau preotii inainte de a intra in cort (Exod 30:17-33).

Cortul - acoperitoarele

(click pe imagine)

Cortul insusi masura 5 metri in latime si inaltime si 15 metri in lungime si era alcatuit din doua camere: Locul Sfint si Locul Preasfint sau “Sfinta Sfintelor” (Exod 26:33). Cele doua camere interioare erau separate printr-o perdea (Exod 26:31-37). In prima camera se aflau masa punerii piinilor inaintea Domnului, sfesnicul purtator de lumina si altarul tamiierii (Exod 25:23-40; 30:1-10).

Cortul la lucru

(Click pe imagine)

Sfinta Sfintelor era de forma unui cub cu latura de 5 metri si adapostea Chivotul intilnirii, acoperit cu capacul ispasirii si umbrit de aripile a doi heruvimi. In lada Chivotului se aflau: tablele de piatra cu cele 10 Porunci scrise pe Sinai, un vas cu mana daruita de Dumnezeu evreilor in pustie si toiagul lui Aaron (Deut. 10:4,5; Exod 16:33,34; Num. 17:10).

In Sfinta Sfintelor nu putea intra decit Marele Preot si acesta numai o singura zi pe an, cind intra ca sa aseze pe altar singele ispasitor pentru pacatele lui si pentru pacatele poporului (Lev. 16:29-34).

In timpul anilor pribegiei in pustie, Cortul era carat pe umeri de Leviti si montat ori de cite ori poporul isi aseza tabara pentru poposire. Mai intii trebuia instalat Cortul si numai dupa aceea se aseza tabara pe cele patru laturi ale curtii Cortului, intr-o ordine speciala hotarita de Dumnezeu insusi (Num. 2). Aceasta arata cit de insemnat era Cortul in viata religioasa a evreilor.

Dupa cucerirea Canaanului, cei din Israel au asezat Cortul la Silo, unde a ramas pina dupa perioada Judecatorilor (Josua 18:1). Mai tirziu, Cortul a fost mutat la Nob (1 Sam. 21:1-6) si la Gabaon (1 Regi 8:4). Dupa ce a sfirsit de construit Templul, Solomon a mutat Cortul intilnirii la Ierusalim (1 Regi 8:4). Prin existenta Templului, necesitatea functionarii Cortului ca lacas de inchinaciune a incetat.

Multimea de referinte existente in Noul Testament despre Cortul intilnirii si despre diferitele elemente care l-au constituit, trebuie privita ca o aplicatie a extraordinarei incarcaturi de simboluri tipologice si profetice asezate de Dumnezeu in aceasta structura. Aproape toate elementele materiale ale Cortului au o semnificatie spirituala, vorbind despre lucrarea paminteasca a Domnului Isus. De fapt, in chiar preambulul Evangheliei sale, apostolul Ioan ne spune ca Isus a “cortuluit” printre noi (imposibil de tradus si de aceea adaptat la noi prin “a locuit printre noi” – Ioan 1: 14). Intreaga structura a Evangheliei este asezata pe imaginea Cortului. Citind-o, ne intilnim cu apa spalarii, cu curtea de afara, cu Lumina, cu Piinea, cu sfintul altar al rugaciunii din capitolul 17, si in final cu singele ispasitor asezat dincolo de perdeaua dinauntru, care se despica in doua in momentul jertfirii Sale.

In Romani 3:25, apostolul Pavel foloseste termenul consacrat pentru jertfe, atunci cind scrie: “Pe El, Dumnezeu L-a rinduit mai dinainte sa fie, o jertfa de ispasire”, iar in epistola catre Tit, acelasi apostol aminteste despre semnificatia simbolica a “spalarii” (Tit 3:5).

Cel mai bun tratat de simbolistica a Cortului este insa epistola catre Evrei. Aproape toate elementele inchinaciunii practicate la Cort isi capata acolo adevarata semnificatie in lucrarea de Mare Preot a Domnului Isus Christos. Mintuirea urzita de El a facut astazi posibila “intilnirea” noastra cu Dumnezeu.

Răpirea și Ziua Domnului

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Este remarcabil că apostolul Pavel a ales să lămurească problemele legate de plecarea Bisericii de pe pământ şi venirea Zilei Domnului în scurta lui vizită misionară făcută la Tesalonic (F.A. 17:1-9). Pavel a socotit că finalul glorios al Bisericii, contrastat cu finalul tragic al lumii reprezintă o metodă de evanghelizare foarte bună şi o motivaţie excelentă pentru trăirea unei vieţi de sfinţenie. Se pare, însă, că proaspeţii creştini din Tesalonic au întâmpinat unele dificultăţi în asimilarea acestor învăţături.
Însă, impasul lor ne pune nouă la dispoziţie o extraordinară lămurire asupra acestui subiect, făcută de Pavel, în cele două Epistole adresate creştinilor din Tesalonic.
Fiecare capitol al primei Epistole se încheie cu o aluzie la venirea Domnului (1 Tes. 1:10; 2:19-20; 3:13; 4:15-18; 5:23).
Dar textul care vorbeşte despre finalul glorios al Bisericii pe pământ este 1 Tes. 4:13-18. (Un alt text în care apostolul prezintă acest subiect este 1 Cor.15:51-54).

Scriindu-le celor nedumeriţi cu privire la soarta credincioşilor care au murit înainte de venirea Domnului, Pavel afirmă câteva adevăruri valabile şi pentru noi:

(1) Nu toţi credincioşii vor muri (1 Tes. 4:17; vezi şi 1 Cor.15:51).
(2) Cei morţi vor învia primii (1 Tes.4:16; vezi şi 1 Cor.15:52).
(3) Răpirea va fi instantanee (1 Tes. 4:16; vezi şi 1 Cor.15:52).
(4) La sunetul ultimei trâmbiţe, toţi
credincioşii vor fi schimbaţi (1 Tes. 4:16; vezi şi 1 Cor.15:51-52).

Ce înseamnă “Răpirea”?

În originalul grecesc, termenul “răpire” apare în Biblie numai în 1 Tes. 4:17. Traducerea latină a cuvântului (rapto) înseamnă “a pune sechestru”, “a lua pe neaşteptate”. În originalul grecesc, acest termen a fost folosit în câteva sensuri diferite, şi anume:
– a răpi = a duce repede în altă parte (F.A. 8:39),
– a răpi = a lua forţat (Ioan 6:15),
– a răpi = a smulge bunurile cuiva (Evr. 10:34)
– a răpi = a strămuta în alt loc (2 Cor.12:1-4; Ioan 14:1-6),
– a răpi = a scoate (pe cineva) dintr-o mare primejdie (F.A. 23:10).

În calendarul lucrării lui Dumnezeu cu Biserica, răpirea credincioşilor va fi:
(1) o întâlnire glorioasă “pe nori” (Ioan 17:22-24; Rom. 8:17-19; 2 Cor.4:17-18;
(2) o întâlnire pentru toată veşnicia (Ioan 14:3);
(3) o întâlnire a răsplătirilor (Rom. 14:10; 2 Cor.5:10; 1 Cor.3:10-15).

După Răpirea sa în Cer, Biserica va trece prin evaluarea lucrărilor fiecărui credincios şi prin ceremonia răsplătirilor dumnezeieşti.
“Scaunul de judecată al lui Cristos” (în gr., bema) nu trebuie confundat cu “Scaunul de domnie mare şi alb” al Judecăţii de Apoi înaintea căruia vor compărea pentru a sta în faţa lui Dumnezeu şi a-şi primi osânda toţi necredincioşii din toate timpurile.

Ce este “Ziua Domnului”?

“Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: «Pace şi linişte!» atunci o prăpădenie neaşteptată vaveni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Cristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.” (1 Tes. 5:1-11).

Trei expresii din acest text merită o atenţie deosebită.

1. “Vremuri şi soroace”
Aceasta este o perifrază care se găseşte numai de trei ori în Biblie, de fiecare dată referindu-se la planul lui Dumnezeu cu Israelul.
Prima dată a fost folosită de profetul Daniel când l-a înştiinţat pe împăratul Nebucadneţar că Dumnezeu vrea să-i descopere ceva din
planurile Sale:

“Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările …” (Dan. 2:20-21).

Domnul Isus a folosit această expresie după ce, timp de patruzeci de zile, le-a vorbit ucenicilor despre “lucruri privitoare la
împărăţia lui Dumnezeu”:

“Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele”, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (F.A. 1:7).

Misiunea ucenicilor (şi a Bisericii, prin extensie), nu este instaurarea Împărăţiei lui Israel, ci răspândirea Evangheliei până la marginile pământului:
“Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” (F.A. 1:8).

Dumnezeu are un plan prestabilit pentru naţiunile lumii şi mai ales pentru Israel (F.A. 17:26). El va culmina într-o perioadă teribilă numită şi “Ziua Domnului”.

2. “Ziua Domnului” 
În Biblie, acestei expresii îi poate corespunde o perioadă de douăzeci şi patru de ore sau una mai îndelungată în care Dumnezeu Îşi împlineşte un scop special. În contextul nostru, “ziua Domnului” este vremea când Dumnezeu va judeca lumea şi va pedepsi Neamurile. Concomitent, Dumnezeu îl va pregăti pe Israel pentru revenirea Domnului Isus pe pământ ca să-Şi întemeieze împărăţia. Spre acest punct culminant se deschidea orizontul profetic al cărţilor din Vechiul Testament (Ioel 2:1-32; Amos 5:18-20; Zah. 1:14-18 şi Is. 2:12-21).

“Ziua Domnului” se mai numeşte şi “Necazul lui Iacov”:
“Vai! Căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ier. 30:7).

Mulţi cercetători ai Bibliei numesc această perioadă “vremea Necazului celui Mare” şi cred că ea este descrisă cel mai clar în capitolele 6 – 19 din Apoc..

3. “Ca un hoţ noaptea” 
Expresia aceasta redă o imagine folosită şi de Domnul Isus când vorbeşte despre vremea sfârşitului:

“Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, şi voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” (Mat.24:43-44; Lc. 12:35-40).

Metafora subliniază surpriza şi caracterul neaşteptat al venirii “Zilei Domnului”. În Apoc. 3:3 şi 16:15, aceeaşi imagine este folosită pentru a-i îndemna pe credincioşi să se pregătească şi să nu stea nepăsători ca cei cuprinşi de somn. Deoarece nu se ştie precis când va veni Domnul, credincioşii trebuie să stea într-o continuă stare de veghe şi de aşteptare, indiferent cu ce se ocupă.

Dacă punem toate aceste trei expresii împreună înţelegem ce a vrut Pavel să le spună credincioşilor din Tesalonic. “Vremurile şi soroacele” sunt nişte date importante pentru planul mesianic cu poporul evreu. “Ziua Domnului” va veni ca o pedeapsă năprasnică peste cei ce nu cred Evanghelia din vremea Bisericii şi vor avea parte de suferinţele judecăţilor din perioada ” necazului lui Iacov”.
Aceasta este a doua etapă (prima fiind răpirea, iar a doua descoperirea) a celei de a doua veniri a lui Cristos, în slavă şi pentru judecată, despre care citim în 2 Tes. 1:5-10 şi Apoc. 19:11-21. Ea va avea loc la sfârşitul celor şapte ani de Necaz, când “taina fărădelegii” (programul lui Satan cu lumea, 2 Tes. 2.7) se va încheia cu marea bătălie de la Armaghedon.

Izbăvirea credincioşilor

Este foarte important să observăm jocul de poziţii dintre “voi” şi “ei” pe care-l face apostolul Pavel. “Voi” sunt cei credincioşi, iar “ei” sunt cei necredincioşi.

– Credincioşii sunt “fii ai luminii”. Necredincioşii sunt “ai nopţii”.
– Credincioşii veghează şi aşteaptă. Necredincioşii dorm şi se îmbată (1 Tes. 5:5-8).
– Credincioşii ştiu că peste liniştea aparentă a lumii va veni “o prăpădenie neaşteptată, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată” (1 Tes. 5:3).
– Cei credincioşi vor scăpa de această pedeapsă pentru că despre ei apostolul Domnului scrie: “noi n-am fost rânduiţi la
mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos” (1 Tes. 5:9).

Eu ştiu bine că mulţi oameni duhovniceşti şi maturi în credinţă sunt de altă părere în privinţa celor dezbătute mai sus. Tocmai de aceea nu voi face din această învăţătură un test pentru mântuire sau
părtăşie creştină. Însă, am convingerea că Biserica va fi răpită de Mirele ei înainte de Necazul cel Mare. Iată motivele care mă îndreptăţesc să cred acest lucru:

Natura Bisericii
Biserica este “Trupul lui Cristos”, iar El este Capul acestui Trup duhovnicesc (Col. 2:17-19). La Cruce, Domnul Cristos a luat asupra Lui pedeapsa cuvenită pentru păcatele noastre (Is. 53:5). El ne-a promis că nu vom mai avea parte de mânia lui Dumnezeu (Ioan 5:24).

“Ziua Domnului” este o zi a mâniei şi mi se pare că nu este deloc drept şi necesar ca Biserica să mai treacă prin aşa ceva.

“Noi, însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Cristos.” (2 Tes. 2:13-14).

Natura Necazului celui Mare
El va fi un timp de pedeapsă pentru Neamuri şi de curăţire pentru Israel în vederea revenirii lui Mesia.
Cei din Biserică vor fi păziţi “de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apoc. 3:10). Dumnezeu va judeca “locuitorii pământului” pentru nelegiuirile lor (Is. 26:20-21). Nelegiuirile credincioşilor au fost deja ispăşite de Domnul Isus Cristos la Cruce.

În plus, şi mai ales, trebuie ţinut seama de originea şi iedntitatea Bisericii despre care Fiul lui Dumnezeu a declarat fără echivoc: “…lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume… Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.” (Ioan 17:14, 16).

Şi dacă cei credincioşi nu fac parte dintre “locuitorii pământului”, iar pe de altă parte, la o dată posterioară Necazului celui Mare “sfinţii vor judeca lumea” (1 Cor.6:2), cum am putea crede că Biserica ar trebui să împărtăşească (fie şi parţial, cum cred midletribulaţioniştii) soarta lumii?!

Promisiunea revenirii iminente

Singurul lucru care mai trebuie să se întâmple înainte ca Domnul Cristos să ia la Sine Biserica este convertirea ultimului mădular din cei ce alcătuiesc “Trupul Său spiritual”. Apostolul Pavel vorbeşte despre “un număr deplin al Neamurilor”, după împlinirea căruia Israelul va reintra în prerogativele mesianice (Rom. 11:25-26). Dacă Domnul n-ar veni pentru
Biserică decât după Necazul despre care vorbeşte Apoc. în capitolele 6-19, atunci venirea Lui n-ar mai fi nici iminentă, nici surprinzătoare. Este sugestiv faptul că termenul “biserică” după ce este folosit din belşug în primele capitole, nu mai apare niciodată în Apoc. de la 4:1 până la 22:13.
De asemenea, este clar că Pavel aştepta să fie el însuşi în viaţă când va veni Domnul, pentru că foloseşte pronumele “noi” atunci când discută această doctrină (1 Tes. 4:13 – 5:11). Aceeaşi atitudine a avut-o şi apostolul Ioan, care îşi încheie Apoc. cu rugăciunea: “Amin. Vino, Doamne Isuse!” (Apoc. 22:20).

Evoluţia celor şapte Biserici descrise în Apoc. 2 – 3

Mulţi dintre cercetătorii serioşi ai Bibliei au ajuns la concluzia că succesiunea Bisericilor selectate acolo ilustrează evoluţia spirituală a Bisericii universale în istorie. Efesul ar reprezenta astfel Biserica veacului apostolic, Smirna ar fi Biserica aflată sub persecuţia din primele secole, etc. Ultima Biserică din succesiune, Laodiceea, ar reprezenta biserica apostată din vremurile din urmă.

În această interpretare, Biserica Filadelfia (Apoc. 3:7-13) ilustrează Biserica încă plină de credinţă anterioară venirii Domnului Isus. Este o Biserică activă în vestirea Evangheliei căreia Dumnezeu i-a deschis “o uşă, pe care nimeni n-o poate închide”. Ea vesteşte revenirea Domnului Isus (“ai păzit cuvântul răbdării Mele”) şi i se face o promisiune foarte interesantă: “Te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apoc. 3:10).

Această promisiune este confirmarea unei făgăduinţe sinonime consemnată în 1 Tes. 5:9.

Ordinea evenimentelor din 2 Tesaloniceni

Venirea Domnului nu poate avea loc înainte de a se petrece “lepădarea de credinţă” şi “descoperirea omului fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte «Dumnezeu», sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tes. 2:3-4).

Notaţi că această ordine se armonizează cu celelalte pasaje biblice care vorbesc despre planul profetic. Iată ce a spus Domnul Isus despre vremurile de la urmă:

“De aceea, când veţi vedea «urâciunea pustiirii», despre care a vorbit proorocul Daniel, «aşezată în locul sfânt» – cine citeşte să înţeleagă! Atunci, cei ce vor fi în Iudeea, să fugă la munţi; cine va fi pe acoperişul casei, să nu coboare să-şi ia lucrurile din casă; Şi cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina. Vai de femeile, care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva: «Iată, Cristosul este aici, sau acolo!», să nu-l credeţi. Căci se vor scula Cristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: «Iată-L în pustie!», să nu vă duceţi acolo! «Iată-L în odăiţe ascunse!», să nu credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, «soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate». 

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.” (Mat.24:15-31).

Apostolul Pavel leagă revenirea Domnului Isus cu răscumpărarea câştigată la cruce. Noi am fost “cumpăraţi cu un preţ”. Suntem Mireasa Lui, şi El va reveni ca să ia ce este al Lui înainte de a declanşa judecăţile Sale asupra locuitorilor  pământului. Aduceţi-vă aminte că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ca noi să trăim prin El (1 Ioan 4:9), pentru El (2 Cor.5:15) şi cu El (1 Tes. 5:10). Fie că trăim, fie că am murit (“veghem sau dormim”), noi suntem ai Domnului şi trăim împreună cu El (Rom. 14:8).

(Prelucrare după Warren W. Wiersbe)

Seminarul de după înviere

În așteptarea puterii de sus, ucenicii de la Ierusalim au trecut prin ceea ce eu numesc ,,Seminarul de după Înviere“. Primul capitol din Faptele Apostolilor ne pune la dispoziție informații și principii care au marcat apoi toată viața Bisericii primare. Iată câteva lucruri pe care le-au trăit ucenicii Domnului Isus  după înviere:

1. Au fost convinși de înviere.
Oricât pare de necrezut, cei care au trebuit să fie convinși de învierea Domnului Isus au fost … ucenicii Săi.

,,Pe când vorbeau ei astfel, Însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” (Marc 16:14Ioan 20:191 Cor 15:5Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh (Marc 6:49). Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Măşi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Ioan 20:20Ioan 20:27(Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.) Fiindcă ei, de* bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?” Gen 45:26Ioan 21:5I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea lor“ (Luca 34:19-44)

Folosind metafora ,,grădinarului“ cu care l-a confundat Magdalena pe Cel înviat, un comentator spune că Marele Grădinar, sculat dincolo de înviere s-a dus să îngrijească florile ofilite de bruma necredinței. I s-a arătat Martiei Magdalena în grădină, i s-a arătat apoi lui Chifa, apoi celor doi ucenici aflați în drum spre Emaus, apoi celor doisprezece, apoi lui Toma, apoi lui Iacov, fratele mai mic al Domnului (1 Cor. 15:5-8). Nu, oamenii aceștia n-au ,,inventat“ istoria învierii! N-ar fi putut pentru că ei înșișși au fost cei dintâi care s-au îndoit de valabilitatea ei!

2. Le-a fost deschisă mintea ca să priceapă Scripturile (Luca 24:45).
Această ,,deschidere a minții“ este o lucrare pe care numai Creatorul o poate când se apleacă pln de har asupra creaturii Sale.

Apoi, le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” (Mat 16:21Mat 17:22Mat 20:18Marc 8:31Luca 9:22Luca 18:31Luca 24:6Atunci le-a* deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile (Fapte 16:14). Şi le-a zis: „Aşaeste scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. (Luca 24:26Isa 50:6Isa 53:2Fapte 17:3Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea** păcatelor, începând din Ierusalim (Dan 9:241 Ioan 2:12; ** Fapte 12:3Ps 22:27Isa 48:6Isa 48:22Ier 31:34Osea 2:23Mica 4:2Mal 1:11).  Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.(Luca 34:45-48)

,,Dar* omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci** pentru el sunt o nebunie, şi† nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. (* Mat 16:23; ** 1 Cor 1:181 Cor 1:23; † Rom 8:5-7Rom 8:36Iuda 1:19) (1 Cor. 2:14).

Folosind o asemănare din cibernetică, un comentator modern a spus că acest ,,computer al minții ucenicilor a trebuit să fie reformat și încărcat cu un alt sistem de operare, ca și cum ar fi fost programat în Windows și a trebuit su sistemul specific lui Apple sau Unix. ,,Schimbarea minții“ este un proces necesar care se petrece în viața fiecărui om care se ,,convertește“ la Christos, adică leapădă felul de gândire al oamenilor și-și însușește felul de gândire al lui Dumnezeu.

,,Să* nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi** prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi† bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită (* 1 Pet 1:141 Ioan 2:15; ** Efes 1:18Efes 4:23Col 1:21Col 1:22Col 3:10; † Efes 5:10Efes 5:171 Tes 4:3).

3. Au fost învățați ,,lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu“ (Fapte 1:3).
Majoritatea cititorilor Bibliei se fac că uită faptul că cei doisprezece ucenici ai Domnului au fost evrei și, ca evrei, erau moștenitori ai promisiunilor Vechi Testamentale despre ,,împărăția lui Israel“.

Nici nu se putea să fie altfel! Aproape toate cărțile profeților, oricât de întunecate au fost unele din ele, se încheie vestind venirea unei împărății viitoare manifestate prin sfințenie și slavă. Eu cred ferm că în acest seminar de după înviere, ucenici au pus toate întrebările posibile despre acest subiect și Domnul le-a răspuns la toate, cu excepția uneia singure, aceia despre ,,data“ la care va veni această împărăție. Este clar că interacțiunea cu Cel înviat nu le-a schimbat părerea despre posibilitatea sau probabilitatea venirii Împărăției, cum greșit înțeleg unii cititori și comentatori superficiali.  Cel care a avut scris până și pe crucea marelui sacrificiu ,,Isus Nazarineanul, Regele iudeilor“ n-avea cum să le spună alceva ucenicilor Săi!

Pentru cei ce sunt familiarizați cu terminologia Scripturii, termenul ,,împărăția lui Dumnezeu“ face parte dintr-o suită de termeni asemănători, dar distincți, care vestesc fazele viitoare ale domniei lui Dumnezeu: Împărăția lumii acesteia, Împărăția lui israel, Împărăția cerurilor, Împărăția viitoare, Împărăția Fiului. etc.

Cititorul atent (și DOAR el) va observacă textul despre seminarul de după înviere amintește despre două împărății: Împărăția lui Dumnezeu și Împărăția lui Israel. Este evident că Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor despre perspectiva eternă și atotcuprinzătoare a Împărăției lui Dumnezeu.

Fascinați de o asemenea perspectivă dobândită când Cel înviat le-a vorbit ,,lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu“, ucenicii și-au manifestat nerăbdarea pentru  instaurarea ,,împărăției lui Israel“:

,,Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi** din nou Împărăţia lui Israel?” (Fapte 1:6)

Spre surprinderea lor, Domnul Isus i-a anunțat că aceasta nu este treaba lor, ci va urma o perioadă de evanghelizare a lumii:

,,El le-a răspuns: „Nu*este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea SaCi voi veţi primi o putere, când Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:7-8).

Clarence Larkin, în planșele lui despre lucrurile viitoare, arată clar că ,,Împărăția lui Dumnezeu“ este termenul cel mai larg, cel mai cuprinzător, cel în care sunt incluse toate celelalte. În ea există universul creației de acum numit și ,,împărăția cerurilor“ (care va fi și ea schimbată atunci când vor exista ,,ceruri noi și un pământ pe care va fi neprhănirea“.

kofGod

Eu cred că Domnul Isus le-a eplicat planul mesianic în contextul panoramic al împărăției eterne a lui Dumnezeu. Explicațile Lui au trebuit să cuprindă importanța Răstignirii și Învierii, precum și vremea vestirii Evangheliei către Neamuri, ,,Până la marginile pământului“ (Fapte 1:8).

Din cauză că Fiul a fost refuzat la prima Lui venire, împărăția lui Christos nu există acum în formă vizibilă (oricât de ult ar grăi astfel ortodoxia și catolicismul și oricât de greșit s-ar numi adunările creștiine de astăzi ,,biserici“, de la Basilea=împărăție).

Astăzi, adunarea copiilor lui Dumnezeu formează pe pământ grupa ,,ambasadorilor“, ,,trimeșii împuterniciți“ despre care vorbea Pavel în 2 Cor. 5:20. Ei sunt împărăția în forma ei tainică, nevăzută, întronată deocamdată doar în inimile oamenilor. Ea este numită și ,,mărgăritarul, Ecclesia celor întâi născuți, grâul, peștii cei buni, fecioarele cele înțelepte și conviețuiește pe pământul actual alături de fii întunerecului, de muștar, de neghină, de peștii cei răi, de lumea idolatră și de ceea ce se înțelege deobște când se pomenește despre ,,creștinătatea occidentală“.

Împărăția vizibilă, mondială a lui Christos va fi instaurată personal de El, la cea de a doua Sa venire. Ea este numită chiar ,,împărăția Fiului“ sau ,,împărăția lui Christos“ și se va prelungi apoi cu ultima fază, integrându-se în domeniul desăvârșirii dumnezeiești, Vă invit să citiți cu toată atenția descrierea parțială a fazelor împărăției lui Christos și a împărăției lui Dumnezeu, așa cum apar ele în escatologia propovăduită de apostolul Pavel. Este evident că ea este legată de învierea lui Christos și că n-a putut fi înțeleasă decât de cei cărora le-a explicat-o Christos în seminarul de după înviere:

,,Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă* în păcatele voastre (Rom 4:25şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă* numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! (2 Tim 3:12).  Dar acum, Hristos* a înviat din morţi, pârga** celor adormiţi (1 Pet 1:3; ** Fapte 26:231 Cor 15:23Col 1:18Apoc 1:5). Căci dacă* moartea a venit prin om, tot prin** om a venit şi învierea morţilor (Rom 5:12Rom 5:17; ** Ioan 11:25Rom 6:23). Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos,  dar fiecare* la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos (1 Cor 15:201 Tes 4:15-17). În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia* în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere (Dan 7:14Dan 7:27).  Căci trebuie ca El să împărăţească până* va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale (Ps 110:1Fapte 2:34Fapte 2:35Efes 1:22Evr 1:13Evr 10:13). 26 Vrăjmaşul* cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea (2 Tim 1:10Apoc 20:14). Dumnezeu, în adevăr, „a* pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul (Ps 8:6Mat 28:18Evr 2:81 Pet 3:22). Şi când* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“ (1 Cor. 15:16-28).

Ultimul verset din pasajul citat mai sus este, mai mult decât oricare alrt verset din Apocalipsa, cea mai îndepărtată perspectivă pe care ne-o dă Biblia despre viitor.  ,, … pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi“reprezintă asimilarea și integrarea lumii noastre, prin domnia biruitoare a lui Christos, în ,,împărăția eternă a lui Dumnezeu“.

4. Au aflat lucruri despre lume și cosmos pe care nici cei de atunci și nici ștința de astăzi nu le cunoaște. Bănuiesc, probabil întemeiat, că la acest Seminar de după Înviere, Domnului Isus i-au fost puse o sumedenie de întrebări neconsemnate în acest text restrâns din Faptele Apostolilor. Sunt sigur că ucenicii L-au întrebat:
,,Unde te duci, atunci când dispari dintre noi?“
,,Ce fel de trup este acesta pe care-L porți acum?“
,,Vom purta și noi trupuri ca acesta?“
,,Cum se va face trecerea de la ,Împărăția lumii acesteia“ la ,,Împărăția lui Dumnezeu?“

Doar așa se poate explica ,,cunoștințele“ apărute inexplicabil la apostoli și expuse apoi în scrierile lor.

Cum altfel ar fi putut avea pescarul Petru conștință despre felul în care se va sfârși cosmosul actual? (1 Petru 3)

Cum altfel ar fi aflat Petru și Iuda despre tainele judecății în aspectele ei trecute și în cele care vor veni? (2 Petru 2:4-11; Iuda 5-15).

Doar prin întâlnirea personală cu Christosul cel Înviat din morți a putut afla mai târziu și apostolul Pavel informații despre structura diferită a stelelor și despre ADN-ul diferit al viețuitoarelor (1 Cor. 15:35-58).

5. Au început să funcționeze după un tipar care nu este tiparul împărăției, dar care va caracteriza toată viața adunărilor creștine locale de pretutindeni.

Luca este foarte grijuliu să ne dea elementele care au caracterizat primele întâlniri ale ucenicilor lui Christos: ,,Ei stăruiau în  învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni“ (Fapte 2:42). Este foarte instructiv că nu ne-au fost lăsate forme ale liturghiilor, ci doar principii ale vieții practice a creștinilor. Formele pot varia, dar principiile trebuie să rămână mereu aceleași.

5. L-au înlocuit pe Iuda cu Matia.
Nu ni se spune direct, dar ni se dă de înțeles indirect că această înlocuire pentru refacerea numărului de ,,doisprezece“ a avut loc tot pentru vremuri viitoare. Ultimul cuvânt în alegerea celui de al doisprezecelea L-a avut Dumnezeu, prin tragerea la sorți, astfel ca toți cei doisprezece să fie aleșii lui Dumnezeu (,,ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat“ – Ioan 17).

Din procesul alegerii reies foarte clar câteva lucruri.

a. Că Dumnezeu n-a vrut ca femeile să facă parte dintre apostoli, rezervând această poziție de autoritate doar pentru bărbați.

b. Că Maria, mama Domnului, n-a avut nici un fel de poziție de autoritate în Biserica primară.

c. Că nimeni nu mai trebuie și nu mai poate să fie astăzi ,,apostol“ de celor doisprezece.

Dacă apostolia n-ar fi fost legată strict de numărul semințiilor lui Israel și de rolul pe care-l vor juca apostolii în istoria viitoare a poporului ales, adunarea de atunci i-ar fi putut alege pe amândoi bărbații care au împlinit condițiile, și pe Matia și pe Iust. Mai mult chiar, atunci când Irod îi va tăia capul lui Iacov, fratele lui Ioan (Fapte 12:1-2), Biserica n-a mai ales nici un înlocuitor. Cifra de doisprezece nu a reprezentat altcătuirea unui fel de ,,consiliu de episcopi“ permanent pentru funcționarea Bisericii, ci doar un număr de ,,viitori judecători“ care vor avea o poziție și o autoritate privilegiate în istoria viitoare a lui Israel și a … noastră.

 Atunci, Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat. Ce răsplată vom avea?” 28 Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţişedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel – Mat. 19:27-28)

Se refac marile imperii de altădată

,,Un neam se va scula împotriva unui alt neam și o împărăție împotriva altei împărății“ (Mat. 24:7).

Decizia de a modifica Constituția Chinei pentru a permite permanentizarea conducerii actualului lide a trimis fiori în marile cancelarii ale lumii.

,,Pe viață“ sunt aleși doar dictatorii cu hiper-personalități în stare să calce peste cadavre. După ce se părea că ,,democrațiile“ sunt moda viitorului, contrazicând previziunile profetice ale Bibliei pentru vremurile sfârșitului, iată că vedem cum o seamă de imperii se refac pe harta lumii. Să le enumerăm?

Iranul persan – are lideri religioși instalați pe viață.

Egiptul are lider ales pe termen nelimitat.

Rusia lui Putin este sub talpa acestui dictator cu puteri absolute.

China ,,comunistă“ își reface structura milenară reașezându-se în forma Maoistă.

Turcia lui Erdogan a lepădat europenizarea laică a lui Ataturc și se comportă din ce în ce mai mult cu aroganța ,,poartei otomane“ din trecut.

Lideri nesiguri de soarta lor sunt înclinați să-și epuizeze eforturile pentru a recâștiga alegeri. Lideri cu statut nelimitat sunt înclinați să se gândească la ambiții teritoriale și la ,,măreția“ propriei persoane.

Păzea! Se refac imperile din trecut și, așa cum spune Biblia, finalul istoriei va fi marcat de teribile războaie.

+++

8.6 Iraq, Turkey, and Iran | World Regional Geography: People, Places …

open.lib.umn.edu/worldgeography/chapter/8-6-iraq-turkey-and-iran/

Ancient cities such as Nineveh, Ur, and Babylon were located here. Present-day Iraq and Kuwait were established out of the British Mandate territory gained following Britain’s defeat of the Turkish Ottoman Empire. Britain established straight-line political boundaries between Iraq and Jordan, Syria, and Saudi Arabia.

New world sees rise of Russia, Turkey, Iran: German FM

aa.com.tr/en/europe/new-world-sees-rise-of-russia-turkey-iran-german…/990381

Dec 5, 2017 – “We see that the competitors are not sleeping,” he said, arguing that China had significantly increased its influence in Africa, while Russia, Turkey and Iran … Gabriel described last month’s Syria summit between the presidents of Russia, Turkey, and Iran in Sochi as emblematic of how “the old empiresare …

Dan Brawn și reactivarea literaturii oculte

Dan Brown (tizul meu de maro), exponentul limbut al societăților secrete oculte, scriitorul de mare succes ,,fabricat“ peste noapte de globaliștii antichristi, se dă pe față. Adevărata lui culoare și sursă de inspirație se află în ,,cărțile arse“ acum două mii de ani de convertiții la creștinism. Cei care încă mai gândesc independent se întreabă:

,,Dar de unde a avut omul acesta atâtea cărți? De la părinții lui? Sau i le-a pus la dispoziție cineva tocmai ca să le răspândească?“

Diavolul a mai găsit încă o fântână arteziană pentru răspândirea otrăvii lui. Spre știință celor îndrăgostiți de stil și naivi în ceea ce privește conținutul cărților care circulă azi. Lupta dintre Cuvântul adevărat și cuvintele mincinoase continuă!

,,Mulţi din cei ce crezuseră veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor; preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului“ (Fapte 19:18-20).

3,500 Occult Manuscripts Will Be Digitized & Made Freely Available Online, Thanks to Da Vinci Code Author Dan Brown

If there’s one thing The Da Vinci Code’s Dan Brown and “The Library of Babel”’s Jorge Luis Borges have in common it is a love for obscure religious and occult books and artifacts. But why do I compare Borges—one of the most highly-regarded, but difficult, of Latin American poets and writers—to a famous American writer of entertaining paperback thrillers? One reason only: despite the vast differences in their styles and registers, Borges would be deeply moved by Brown’s recent act of philanthropy, a donation of €300,000 to Amsterdam’s Ritman Library, also known as the Bibliotheca Philosophica Hermetica House of Living Books.

The generous gift will enable the Ritman to digitize thousands of “pre-1900 texts on alchemy, astrology, magic, and theosophy,” reports Thu-Huong Ha at Quartz, including the Corpus Hermeticum (1472), “the source work on Hermetic wisdom”; Giordano Bruno’s Spaccio de la bestia trionfante (1584); and “the first printed version of the tree of life (1516): A graphic representation of the sefirot, the 10 virtues of God according to the Kabbalah.”

Brown, the Ritman notes, “is a great admirer of the library and visited on several occasions while writing his novels The Lost Symbol and Inferno.” Now he’s giving back. Some of the revenue generated by his bestselling novels, along with a €15,000 contribution from the Dutch Prins Bernhard Cultuurfonds, will allow the library’s core collection, “some 3,500 ancient books,” to come online soon in an archive called “Hermetically Open.”

For now, the curious can download the 44-page guide to the collection as a free ebook, and watch the animated video at the top, a breezy explainer of how the books will be transported, digitized, and uploaded. Just above, see a trailer for a documentary about the Ritman, founded by businessman Joost R. Ritman in 1984. The library holds over 20,000 volumes on mysticism, spirituality, religion, alchemy, Gnosticism, and more.

Many a writer, like Brown, has found inspiration among the Ritman’s more accessible works (though, sadly, Borges, who was blind in 1984 and died two years later, could not have appreciated it). Now, thanks to the Da Vinci Code author’s magnanimity, a new generation of scholars will be able to virtually access, for example, the first English translation of the works of 17-century German mystic Jakob Böhme, which librarian and director Esther Ritman describes as “travelling in an entire new world.”

In an introductory essay, the Ritman notes that academic interest in occult and hermetic writing has increased lately among scholars like W.J. Hanegraaff, who tells “the ‘neglected’ story of how the intellectual community since the Renaissance has tried to come to terms with ‘esoteric’ and ‘occult’ currents present in Western culture.” That those currents are as much a part of the culture as the scientific or industrial revolutions need not be in doubt. The Hermetically Open project opens up that history with “an invitation to anyone wishing to consult or study sources belonging to the field of Christian-Hermetic Gnosis for personal, academic or other purposes.” Look for the digitization project to hit the web in the coming months.

Globalismul fără Dumnezeu este împărăția lui Antichrist! Cum s-ar putea altfel ?

“Spirit cooking.” Occult imagery outside meetings of the most powerful people in the world. Bizarre rituals held at globally important events.

What is going on? What perverted ideology animates those who control our global destiny?

Global insider Theodore Roosevelt Malloch, who has worked at the highest levels on Wall Street, at the United Nations, at elite universities like Yale and Oxford and served on the executive board of the World Economic Forum, has a disturbing answer. It’s “Luciferianism.” And Malloch described the ideology and its influence on world leaders in a recent interview on Infowars.

“The E.U. is part, of course, of the globalist empire, the New World Order, and I think many of

Continue reading 

Împărații răsăritului se pregătesc pentru Armaghedon !!!

Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. (Apoc. 16:12).

Când s-a scris Apocalipsa, oamenii au râs de numărul astronomic propus de profeție pentru armata care va veni din răsărit la Armaghedon. Astăzi, o vedem cu ochii noștri.

Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14 şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!” 15 Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. 16 Oştirea lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi; le-am auzit numărul. (Apoc. 9:13-16).

Istoria se grăbește sub suflarea Celui Atotputernic! Ești gata?

Să-nceapă teatrul … pe cortină!

Marile puteri mondiale încearcă de mai mulți ani să creeze ecrane pentru imagini iluzorii care să apară pe cer sau în apă. Este de parcă Satan vrea să experimenteze un fel de imitație a revenirii vizibile a Domnului Isus ,,pe norii cerului“.

Cine a fost la Disneyland în ultima vreme a văzut prezentări video pe uriașe ecrane hidrologice create prin jeturi uriașe de picături propulsate de pompe foarte puternice.  Mikey, ucenicul vrăjitor, pune în scenă o întreagă ,,realitate“ de poveste.

Decâțiva ani, misterioase ,,însămânțări“ cu chemtrails aștern în atmosfera superioră văluri de particole de ,,aluminiu“ care ar putea fi folosite ȘI în astfel de scopuri (pe lângă acela de dirijare a fenomenelor climatice).

În straturile atmosferei terestre, saturate cu vapori de apă, există un mediu propice pentru proiectarea de imagini.

Presa ,,dă în vileag“ din ce în ce mai frecvent întâlniri cu obiecte extraterestre care au evoluții imposibile pentru materia așa cum o cunoaștem noi. Evoluția lor pare proiectarea unor imagini asemănătoare cu pata de lumină după care aleargă mâțele naive și prostuțe.

Puterile iadului sunt numite în Biblie ,,puteri mincinoase“. Mulțimile vor fi însă duse foarte ușor în eroare. Trageți cortina! Să înceapă teatrul!

space2bstation252c2bastronomy252c2bscience252c2busa252c2bsighting252c2bufo252c2balien252c2bdisk252c2bsecret2bproject252c2bnews252c2bodd252c2bstrange252c2bmufon252c2bcase25

Pentagon Mysterious UFO Program…

Navy Jet Encounters Unknown Object…

Operated Like Nothing Seen Before…

Ierusalimul se scutură de praf!

Mulțumim lui Carmen pentru semnalarea acestui minireportaj!
.
S-ar prea putea să asistăm la împlinirea profeției din Isaia:
Trezeşte-te, trezeşte-te! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă! Căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. Scutură-ţi ţărâna de pe tine, scoală-te şi şezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! Căci aşa vorbeşte Domnul: „Fără plată aţi fost vânduţi şi nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint” – Isaia 55:1-3

.

547,872 Views

“You can see the dust literally flying about, how she’s (Jerusalem) shaking off her dust.”
Anarina Heymann, Outreach Coordinator for the City of David Ancient Jerusalem

Care este următorul pas pentru Ierusalim? – Începutul sfârșitului sau sfârșitul începutului ?

Recenta decizie a Americii de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a statului Israel însemnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Totul trebuie interpretat în lumina haosului din regiune și a clarității profețiilor. Părerea mea este că asistăm la un prag al Anului de îndurare sabatic cu multipli de 49 (50), adică evenimente favorabile la 1917, 1967, 2017.

Trebuie să spunem răspicat că Ierusalimul n-a fost niciodată și nici nu va fi capitala vreunui alt stat. Istoria este clară. Dumnezeu a avut, are și va avea grijă de aceasta. Chiar și cânr îl pedepsește sub judecată, Ierusalimul rămâne ,,lumina ochilor Lui“ (Zaharia 2:8).

În suveranitatea Sa, Dumnezeu a decis deja CE VA FACE EL din Ierusalim. Reacțiile prezente vor duce cu siguranță într-acolo.

,,În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui“ – Zaharia 12:3

Unii văd în decizia americană o bornă kilometrică de parcurs istoric. Eu nu neapărat. Ei spun că se încheie astfel ,,vremurile Neamurilor“ și foarte curând va re-începe vremea lui Israel, reînnodarea istoriei lor profetice. Ei cred că evenimentul a avut o dublă împlinire: la cucerirea Ierusalimului în urma războiului din 1967 și acum, la recunoașterea internațională a Continue reading 

IMAGE

Daniel – a 70-a săptămână și Ziua Domnului

a44c9294dc5378b8916cefca26e0dd0e

Destinul Bisericii

Dacă destinul Israelului este Împărăţia vestită de profeţi, care este viitorul etern al Bisericii?

Fiind o naţiune între Neamuri, Israelul are un destin terestru. Însă, “cetăţenia” Bisericii este cerească (ea se bucură de “binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Cristos”. Efes, 1.3), şi tot ceresc este şi destinul ei final (Filip. 3:20). El este legat întrutotul de Cristos, Capul Bisericii. Destinul Bisericii este “unirea cu Cristos” (Efes. 5:31-32), “domnia împreună cu Cristos” (Rom. 5:1-17) şi “împreună cu Cristos, moştenirea tuturor lucrurilor” (Rom. 8:17).

Cartea Apocalipsei detaliează acest destin etern al Bisericii prin promisiunile făcute “biruitorilor” din cele şapte biserici. Aceşti biruitori Îl poartă în inimile lor pe Cel care este mai mare decât cel care este în lume”(1 Ioan 4:4) şi ceea ce câştigă biruinţa este “credinţa” lor (1 Ioan 5:4-5).

Israelul se luptă cu Neamurile, Biserica duce o luptă spirituală împotriva puterilor întunericului. Din acest punct de vedere, “cruciadele” şi “războaiele sfinte” au fost cele mai mari gafe ale creştinătăţii. Mânia omului nu poate instaura neprihănirea lui Dumnezeu. Armele cu care se luptă biruitorii nu sunt supuse firii pământeşti, ci întărite de umnezeu ca să surpe întăriturile” Vrăjmaşului şi să răstoarne invenţiile fanteziei bolnave a lumii şi “orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos” (2 Cor.10:4-5).

Puterea “biruitorilor”

Aceasta nu este puterea lor, ci puterea pe care le-o pune la dispoziţie Fiul lui Dumnezeu (Efes. 6:10). Ei nu au de luptat “împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efes. 6:12). În luptă, ei poartă “toată armura lui Dumnezeu” (Efes. 6: 13-18), luptând “lupta cea bună a credinţei” (1 Tim. 1:18; 6:12; 2 Tim. 4:7).

Biruinţa lor este asigurată de biruinţa lui Cristos şi beneficiază de ea numai atâta timp cât rămân statornici în El care îi “poartă în carul Lui de biruinţă” (2 Cor.2:14).

Promisiuni făcute “biruitorilor”

Care sunt promisiunile eterne făcute de Cristos “biruitorilor” din istoria Bisericii?  Ele ne privesc pe noi toţi, nu doar pe cei din Bisericile amintite în cartea Apocalipsa.

“Cine are urechi de auzit, să audă ce spune (acum, aici şi pretutindeni) Bisericilor Duhul”.

Accesul la pomul vieţii

„Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în Raiul lui Dumnezeu.” (Apoc. 2:7). La facerea lumii, pomul vieţii era în mijlocul grădinii Eden (Gen. 2:9). Adam şi Eva aveau acces nelimitat la el înainte de căderea în păcat. După aceea, ca un act de har, Dumnezeu a interzis accesul oamenilor la pomul vieţii pentru ca starea lor să nu poată dăinui veşnic: “Domnul Dumnezeu a zis: «Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, deci, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.» De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.” (Gen. 3:22-24).

În eternitatea viitoare, pomul vieţii se va afla în mijlocul Noului Ierusalim şi pe cele două maluri ale râului cu apa vieţii (Apoc. 22:1-2). Biruitorii vor avea acces nelimitat la el:

“Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!” (Apoc. 22:14).

Izbăviţi de a doua moarte

Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.” (Apoc. 2:11).

Ce este această “a doua moarte” de care nu vom mai fi vătămaţi? Răspunsul îl găsim tot în cartea Apocalipsa:

“Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani… Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (Apoc. 20:6, 14-15).

“Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apoc. 21:7-8).

Ca să explice această a doua moarte, unii spun: “Cine se naşte o singură dată, moare de două ori; cine se naşte de două ori (trăieşte naşterea din nou) nu moare decât o singură dată”.  Moartea a doua este despărţirea eternă de la faţa lui Dumnezeu, moartea cu consecinţe eterne, aruncarea în iazul de foc şi de pucioasă (2 Tes. 1-9-10; Mt. 25.41, etc.).

Mana ascunsă şi o piatră albă

“Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.” (Apoc. 2:17).

Mana ascunsă”, este foarte greu de identificat. Faptul că este “ascunsă” poate fi o aluzie la faptul că deocamdată nu putem şti ce este sau poate fi o trimitere la “mana” pusă într-un vas de aur şi plasată departe de privirile oamenilor în chivotul din Cortul Întâlnirii (Exod 16:14-35). Domnul Isus S-a prezentat ca fiind “adevărata pâine coborâtă din cer ca să aducă lumii viaţă” (Ioan 6:48-54; Evr. 9:2-4).

În antichitate, tribunalele cu juraţi se pronunţau asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei cuiva aruncând într-o urnă o piatră neagră sau o piatră albă. Fără nici o îndoială, piatra albă despre care vorbeşte textul este votul de nevinovăţie pe care-l aruncă Dumnezeu în urna dreptăţii divine. Numele nou reprezintă o identitate nouă acordată de Dumnezeu în administraţia eternă.

Stăpânire peste Neamuri

“Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag din fier, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.” (Apoc. 2:26-28).

Iată o promisiune foarte greu de explicat pentru cei care sunt “amilenişti”! În absenţa unei împărăţii terestre din vremea Mileniului, este imposibil de explicat ce poate fi această “stăpânire peste Neamuri” despre care vorbeşte Domnul Isus. Încercările bisericilor tradiţionale, catolică şi ortodoxă, de a stăpâni peste lume în virtutea acestei promisiuni au fost nevrednice, neinspirate şi nereuşite.

Doar venirea Împărăţiei viitoare va putea împlini această promisiune. Domnul Isus le-a promis ucenicilor Săi această domnie:

Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. (Mat.19:28).

Înnoirea tuturor lucrurilor” despre care vorbea El atunci va avea loc la cea de a doua venire a Lui. La acest eveniment a făcut aluzie şi apostolul Petru când a predicat norodului după vindecarea ologului de la poarta Templului, zicând:

Pocăiţi-vă, deci, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Cristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbitDumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.” (F.A. 3:19-21).

Realizarea acestei promisiuni este descrisă în Apocalipsa:

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră Fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Cristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.” (Apoc. 20:4).

Această “stăpânire peste Neamuri cu un toiag de fier” este una din binecuvântările datorate unirii Bisericii cu Cristos, Capul Trupului. Noi vom domni împreună cu El:

“Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea pe care le va cârmui cu un toiag din fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: «Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor». (Apoc. 19:15-16).

Luceafărul de dimineaţă” este o metaforă care exprimă plinătatea unirii cu Cristos vestită şi de apostolul Petru (2 Pet. 1:19).

Haine albe, nume scris în cartea vieţii

Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apoc. 3:5).

În Orient, hainele albe erau un lucru rar şi scump. Pe vremea Domnului Isus exista chiar meseria de “nălbitor” (Mc.9:3). Hainele albe promise de Domnul Isus “biruitorilor” pot semnifica aici puritate, demnitate. ţinută de gală, cinste, neprihănire (vezi şi Apoc. 3:18; 7:13; 19:8), sărbătoare. Numele scris în cartea vieţii reprezintă probabil siguranţa mântuirii, iar mărturisirea înaintea Tatălui şi a îngerilor reprezintă cinstea viitoare acordată celor biruitori.

Un stâlp în Templul etern

“Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se pogoare din Cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.” (Apoc. 3:12).

Constructorii templelor din antichitate obişnuiau să înscrie pe coloanele care susţineau clădirea, numele unor persoane importante pe care doreau să le cinstească.  Nu ne putem face decât o vagă imagine despre semnificaţia acestei metafore aplicate aici credincioşilor. Probabil că textul acestei promisiuni vorbeşte despre intimitatea cu Tatăl în închinarea cerească şi cinstea acordată biruitorilor din vremea Bisericii. Numele despre care ni se vorbeşte în text sunt asemenea unui număr de Social Security din USA (XXX-YYYY-ZZZZ). El cuprinde “Numele lui Dumnezeu”, aluzie probabilă la apartenenţa divină, “numele cetăţii, Noul Ierusalim”, aluzie probabilă la “cetăţenia noastră din această cetate, şi numele Domnului Isus, aluzie la schimbarea de identitate prin căsătoria Bisericii cu Mirele. Este clar că “biruitorii” vor fi identificaţi printre cetele făpturilor cereşti prin răscumpărarea înfăptuită de Dumnezeu, reşedinţa în Noul Ierusalim şi unirea desăvârşită cu persoana Domnului Isus Cristos.

Scaunul de domnie al Mielului

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (Apoc. 3:21).

Aşezarea pe tron implică demnitate, autoritate şi cinste. “Biruitorii” s-au calificat pentru toate acestea printr-o viaţă de ascultare de voia lui Dumnezeu trăită în părtăşie cu Cristos. Privilegiile domniei se extind nu numai pe durata judecăţii finale (1 Cor.6:2-3), ci pentru eternitate. Ni le garantează unirea noastră cu Cristos.

MILENIUL

Mileniul nu este doar o “găselniţă” a premileniştilor, ci o necesitate a istoriei şi o demonstraţie care-I dă dreptate lui Dumnezeu.

Poetul englez Byron, influenţat de “Paradisul pierdut” al lui John Milton, descrie în piesa “Cain” (1821), motivul revoltei acestuia: “Mie de ce nu mi-ai dat şansa tatălui meu? De ce m-ai condamnat la moarte pentru greşeala lui?”

Toţi oamenii “născuţi în nelegiuire şi păcat” (Psalm 51:5) Îi pot pune aceeaşi întrebare lui Dumnezeu. Iată de ce este necesar ca o parte a omenirii să cunoască o perioadă de existență într-o lume asemănătoare cu cea din Paradis, lipsită de prezenţa şi presiunea Satanei. El va fi “legat” de Dumnezeu pentru această perioadă (Apoc.20:1-5). Dumnezeu trebuie să arate tuturor creaturilor că oamenii sunt porniţi spre rău chiar şi fără ispitirile Satanei; este ceva din firea lor pământească. Neamurile lumii vor trebui să fie conduse “cu un toiag de fier” şi „pedepsite pentru neascultare” (Zah. 14:16-18). Dovada cea mai clară, însă, va fi dată tuturor la sfârşitul celor o mie de ani.

Mulţimile celor crescuţi într-un climat de neprihănire vor trece la prima ocazie de partea unui Satan dezlegat, vor repeta păţania celor din Gog şi Magog, dar nu vor fi lăsaţi, ci distruşi la fel ca aceştia:

“Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.” (Apoc. 20:7-9).

Păcătoşii de la sfârşitul Mileniului, împreună cu toţi ceilalţi păcătoşi care s-au răzvrătit de-a lungul istoriei se vor duce atunci să împărtăşească soarta făpturilor cereşti răzvrătite împotriva lui Dumnezeu:

 “Şi Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este Fiara şi Proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Apoc. 20:10).

 “Apoi va zice celor de la stânga Lui: «Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui!” (Mat.25:41).

Împărăţia milenară va fi un timp de slavă şi cinste pentru Israel.

“Luna va fi acoperită de ruşine şi soarele de groază; căci Domnul oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.” (Is. 24:23).

“În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni cu grămada la el.  Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: «Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului.”

“El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război.” (Mica 4:1-3 ).

Prin trimiterea Fiului Său pe pământ, Dumnezeu a prezentat poporului Israel oferta Împărăţiei mesianice (Lc. 4:17-21; Mat.12:28). Dar cum poporul de atunci a refuzat această ofertă, Dumnezeu Şi-a amânat planul de întemeiere a Împărăţiei lui Israel, făcând loc “tainei” despre care vorbeşte apostolul Pavel: “vremea Bisericii” (Efes. 3:1-21).

Într-o formă embrionară, toate dimensiunile Împărăţiei sunt prezente acum în viaţa Bisericii: Cristos stăpâneşte în inimile celor născuţi din nou (Rom. 14:7-9), Duhul Sfânt ne călăuzeşte în Legea cea nouă (Rom. 8:1-2), suntem făcuţi părtaşi naturii dumnezeieşti (2 Pet. 1:4), trăim standardul de sfinţenie al Împărăţiei (Col. 3:12 scl.), etc.

Din acest punct de vedere, “vremea Bisericii” poate fi privită ca o avanpremieră a Împărăţiei. Din punct de vedere spiritual, adunarea credincioşilor este: “Basileia” (împărăţia), iar Cristos este “Basileous” (Împăratul).

Instaurarea Împărăţiei în toată splendoarea şi autoritatea ei mondială nu se va face însă decât la cea de a doua venire a Domnului Isus Cristos. În clipa aceea lumea se va afla în cea mai teribilă încleştare militară: Armaghedonul. “Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa.” (Mat.24:21-22).

Atunci, evreii Îl vor întreba pe Domnul Isus:

“De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?” şi El le va răspunde: “În casa celor ce Mă iubeau le-am primit.” (Zah.13:6).

Dumnezeu va răscumpăra atunci pe Israel din “alunecarea” despre care vorbeşte apostolul Pavel (Rom. 9-11), şi se va împlini ce scrie proorocul Zaharia:

“Atunci voi turna peste casa lui David şi peste toţi locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi-născut.” (Zah. 12:10).

Pavel spune că, dacă alunecarea evreilor a fost o binecuvântare pentru Neamuri, ce va fi atunci “plinătatea întoarcerii lor?” (Rom. 11:12). Cred că prima binecuvântare a întoarcerii lor va fi activitatea celor 144.000 de evanghelişti de talia apostolului Pavel care vor duce Evanghelia Împărăţiei pe tot pământul. Rodul predicării lor va fi mulţimea fără număr care vine la Dumnezeu “din Necazul cel Mare” (Apoc. 7:4-8, 9-14).

Însă, cea mai mare binecuvântare va fi “reaşezarea tuturor lucrurilor” despre care vorbeşte apostolul Petru în predica sa:

“Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Cristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.

În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: «Domnul, Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un prooroc ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul orodului.»  De asemenea, toţi proorocii, de la Samuel şi ceilalţi, care au urmat după el, şi au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: «Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta.»” (F.A. 3:19-25).

În extraordinarele sale pasaje mesianice, profetul Isaia descrie câte ceva din “noua ordine mondială” a lui Dumnezeu pregătită pentru vremea Mileniului:

“Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate, şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia brâul mijlocului Său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate, vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă. În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; Neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.

În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său, risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat şi în ostroavele mării. El va înălţa un steag pentru Neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. Pizma lui Efraim va înceta, şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus, şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi. Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pâraie, aşa că îl vor putea trece încălţaţi. Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.” (Is. 11:1-16).

În alte pasaje, Isaia trece cu descrierea dincolo de pragul Împărăţiei mesianice, anticipând zorii eternităţii (Is. 60:1-2; 65:17-25; 66:19-24).

Aceeaşi realitate viitoare este descrisă şi de profetul Ezechiel:

 “Voi face din ei un singur neam în ţară, pe munţii lui Israel, toţi vor avea un singur împărat, … Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini.” (Ez. 37:22-28; 47:1-12).

Răsplătirile celor mântuiți

Cine va primi răsplată?

“Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucuraţi-vă în ziua aceea, şi săltaţi de veselie; pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu proorocii.” (Lc. 6:22-23).

Wilbur M. Smith a scris: “Tema aceasta a răsplăţii pe care le vor primi în cer cei credincioşi este pomenită rareori în biserici şi chiar în instituţiile în care se studiază Biblia. Cu toate acestea, tema este o sursă de bucurie şi un îndemn la seriozitate. Ea ar trebui să servească drept motivaţie pentru o mai mare sfinţenie în viaţa fiecăruia dintre noi.”

Există acei pedanţi pseudospirituali pentru care subiectul răsplătirilor este clasificat drept unul de mâna a doua, bun doar pentru copilăria credinţei. Ei îl aseamănă cu bomboanele promise copiilor care sunt “cuminţi.” Însă. Domnul Isus nu este de acord cu ei. Textul citat din Predica de pe Munte este o dovadă în acest sens, ca şi multe alte pasaje din discursurile Lui. Apostolul Pavel adaugă la această temă câteva pasaje foarte proeminente în Epistolele sale.

Mântuirea şi răsplata nu sunt unul şi acelaşi lucru. Mântuirea este prin har şi nimic din ceea ce am putea face noi nu ne-o poate asigura. Ea este darul fără plată oferit de Dumnezeu celor ce cred în jertfa ispăşitoare a Domnului Isus Cristos. Mântuirea se dă celor pierduţi (Lc. 19:10), însă, răsplata este pentru cei deja mântuiţi, ca o consecinţă a credincioşiei lor în slujire (Evr. 10:35; Mat.5:11-12).

Răsplata începe în această viaţă şi continuă în viaţa viitoare:

“Şi Isus le-a zis: «Adevărat vă spun că nu este nimeni, care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu, şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.” (Lc. 18:29-30).

Noul Testament debutează cu o promisiune a răsplătirii făcută în renumitele “Fericiri” …

“Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.” (Mat.5:11-12).

… şi se încheie cu o alta din Apoc.:

“Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” (Apoc. 22:12).

Iată ce spune apostolul Pavel despre

răsplătiri:

“Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea 

scaunului de judecată al lui Cristos, pentru ca 

fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Cor.5:10).

Pasajul ne spune că la acel scaun de

judecată nu se va mai discuta despre

mântuirea credincioşilor, ci doar despre

răsplata cuvenită fiecăruia dintre ei. Problema

mântuirii a fost rezolvată odată pentru

totdeauna de Cristos la Cruce. Fiul lui

Dumnezeu a purtat pedeapsa în locul nostru

(F.A. 13:38-39).

Cine primeşte această ofertă prin credinţă

şi se întoarce la Dumnezeu cu pocăinţă “nu 

mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la 

viaţă” (Ioan 5:24). Credincioşii nu vor mai fi “osândiţi odată cu lumea” (1 Cor.11:32).

“Acum, deci, nu este nici o osândire pentru cei 

ce sunt în Cristos Isus” (Rom. 8:1).

Ei se prezintă înaintea scaunului de

judecată al lui Cristos “la rândul cetei lor”, doar pentru a-şi primi răsplata care să le compenseze  credincioşia faţă de Stăpânul lor (Mt. 25:21, 23).

Credincioşii n-au de ce să se mai teamă că s-ar

putea să piardă viaţa veşnică când vor ajunge

la judecată.

Bine, bine, va spune cineva, dar noi ştim că

însuşi apostolul Pavel se temea “ca nu cumva să

fie lepădat”! Oare nu înseamnă acest “lepădat”

că va fi aruncat departe de faţa lui Dumnezeu,

pierzându-şi astfel mântuirea ?

Toate traducerile dau naştere la astfel de

neînţelegeri. Termenul folosit de apostolul

Pavel în 1 Cor. 9:27 este un termen

sportiv sau care se referă la calitate. El s-ar

putea traduce astăzi prin “descalificat” sau

“neomologat”. În contextul jocurilor corintice la

care face apostolul aluzie aici, exista pericolul

ca cei care se osteneau să alerge cursa până la

capăt să nu primească totuşi premiul pentru că

n-au alergat “după rânduieli”. Se putea şi ca

unul care-i învăţa pe alţii cum să alerge să fie

el însuşi descalificat. Iată întregul pasaj:

“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, 

toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? 

Alergaţi, deci, în aşa fel ca să căpătaţi premiul! 

Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veşteji. 

Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” (1 Cor.9:24-27).

Viaţa veşnică este un dar al harului pentru

cei credincioşi (Rom: 6.23), nu un premiu care se poate obţine prin strădaniile şi prin faptele noastre:

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.

Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui

Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude

nimeni.” (Efes. 2:4-9).

Faptele meritorii vin după mântuire şi

trebuie făcute nu din iniţiative personale, ci

într-o deplină ascultare de Dumnezeu:

“Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi 

în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a 

pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efes. 2:10).

Faptele bune măsoară râvna noastră pentru

Dumnezeul care ne-a mântuit şi există

pericolul ca această râvnă să se micşoreze şi să

astfel să ne pierdem răsplata:

“Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii 

voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.” (2 Ioan 8).

În Pilda polilor şi în Pilda talanţilor,

Domnul Isus ne spune că fiecare credincios al

Său are anumite abilităţi şi talente. Aceasta

este o realitate stabilită de Dumnezeu şi noi nu

avem nici o contribuţie personală.

“Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor.4:7).

Pilda polilor ne învaţă că inegalitatea în credincioşie conduce la diferenţe în răsplătire.

Pe de altă parte, din Pilda talanţilor învăţăm că slujitorii care au dovedit aceeaşi credincioşie  vor fi răsplătiţi la fel. Răsplătirea

se va acorda în funcţie de ascultarea şi

credincioşia fiecărui creştin faţă de Stăpânul său. Această realitate

cerească trebuie să ne determine să trăim cu

înţelepciune şi “să răscumpărăm vremea” (Efes. 5:16), pentru ca să nu fim daţi de ruşine în ziua marii judecăţi (1 Pet. 4:17).

Ce simbolizează cununile?

“M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 

alergarea, am păzit credinţa. De acum mă 

aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim. 4:8).

Răsplătirile cereşti sunt prezentate uneori

sub forma unor cununi date învingătorilor.

Termenul grecesc este “stefanos”, spre

deosebire de termenul “diadema” care

identifică o cunună regală. “Diadema” va fi

purtată numai de Domnul Isus Cristos!

În esenţa lor, cununile sunt tot o expresie a

harului lui Dumnezeu. Ca slujitori ai Săi,

nici unul dintre noi n-ar trebui răsplătit, aşa cum

ni se spune pe şleau în Luca 17:1-10:

“Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau 

paşte oile, îi va zice, când vine de la câmp: «Vino îndată, şi şezi la masă?š Nu-i va zice mai degrabă: «Găteşte-mi să mănânc, încinge-te, şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu?» Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: «Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem

Eu cred că aceste cununi nu vor fi doar

podoabe cu care să ne împopoţonăm în Cer, ci

mai degrabă nişte capacităţi care ne vor înlesni

şi mai mult slujirea.

John MacArthur le

numeşte “o măsură îndoită de vitalitate

cerească, de bucurie, de binecuvântare”.

Chiar şi aceste cununi vor servi nu spre

slava noastră, ci spre slava Celui care “lucrează 

în noi şi ne dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi 

îndeplinirea”:

“ … cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau 

înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, şi ziceau: «Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!»” (Apoc. 4:10-11).

Iată câteva “stefanos” amintite în textul

Noului Testament:

1. Cununa vieţii

“Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a 

fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a 

făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iac.

1:12).

“Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată 

că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” (Apoc. 2:10b).

Această cunună este acordată celor care au

suferit în ispite şi persecuţii până acolo că şi-au

dat viaţa ca martiri. Motivaţia acestor suferinţe

a fost iubirea faţă de Dumnezeu (“celor ce-L iubesc”).

Numele acestor martiri completează lista eroilor

credinţei din Evrei 11:32-38.

Pribegia este un fel de stabilire în

eternitate.

“În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi 

căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că 

sunt străini şi călători pe pământ. 

Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 

Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din 

care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se 

întoarcă în ea. 

Dar doreau o patrie mai bună, 

adică o patrie cerească. 

De aceea lui Dumnezeu 

nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” (Evr. 11:13-16).

2. Cununa neprihănirii

“De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe 

care mi-o va da, în «ziua aceea» Domnul, 

Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi 

tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2

Tim. 4:8).

Aceasta este cununa acordată celor care şi-au isprăvit alergarea în care s-au angajat în momentul naşterii lor din nou, şi au încheiat cursa cu integritate şi consecvenţă, având ochii aţintiţi

spre venirea Domnului Isus. Ea este răsplata

pentru împlinirea misiunii încredinţate.

Distanţa de la pământ la Cer (sau dimensiunea alergării lor!) nu este o problemă de altitudine, ci o chestiune de atitudine.

O credinţă mică te poate duce în Cer, dar

una mare poate să aducă Cerul la tine.

Viaţa este un marş de la inocenţă, prin

ispită, fie spre virtute, fie spre viciu.

Ar fi foarte bine dacă fiecare ar trăi aşa cum

ar vrea să moară.

Reputaţia este pentru o vreme, caracterul

pentru eternitate.

În clipa morţii lăsăm în urmă tot ce avem,

dar luăm cu noi tot ceea ce suntem.

3. Cununa nepieritoare

“Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se 

supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul 

acesta ca să capete o cunună, care se poate veşteji: 

noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veşteji.” (1 Cor.9:25).

Este cununa acordată celor care au tins mereu către desăvârşire. Apostolul Pavel foloseşte ilustraţia unui atlet de la pentatlon, care se supunea la un efort extraordinar. Cununa aceasta este acordată celor disciplinaţi, celor înfrânaţi, celor dispuşi să renunţe la plăcerile de acum pentru bucuriile viitoare.

4. Cununa bucuriei

“Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau 

bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi 

voi, înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la 

venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria 

noastră.” (1 Tes. 2:19).

Aceasta este cununa câştigătorului de

suflete. Va fi o mare bucurie să ne întâlnim în

ceruri cu aceia care au fost aduşi la Cristos prin

mărturia şi slujirea noastră! Mult mai mulţi

oameni sunt călăuziţi spre Cer prin urme de

paşi, decât prin semne indicatoare. Orice

credincios poate câştiga această cunună.

5. Cununa slavei

“Sfătuiesc pe prezbiterii (bătrânii) dintre voi, 

eu, care sunt un prezbiter (bătrân) ca şi ei, un 

martor al patimilor lui Cristos, şi părtaş al 

slavei care va fi descoperită: Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. 

Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta 

cununa, care nu se poate veşteji, a slavei.” (1

Pet. 5:1-4).

Este cununa promisă celor ce păstoresc în

adunările copiilor lui Dumnezeu. Ea ar trebui

să fie o puternică motivaţie pentru o slujire

exemplară!

Mântuiţi fără cunună?

Trebuie să spunem că aceste cununi nu

sunt date în mod autoMat.Există condiţii care

trebuie împlinite, şi este posibil să pierzi

privilegiul de a fi răsplătit la judecata Bisericii.

Iată ce avertisment puternic le dă Domnul Isus

credincioşilor din Filadelfia:

“Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te 

voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să 

vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe 

locuitorii pământului. 

Eu vin curând. Păstrează 

ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.” (Apoc.

3:10-11).

Fiecare dintre noi trebuie să fie foarte atent

la ceea ce clădeşte deasupra temeliei credinţei.

“Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia 

aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. 

Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde 

răsplata. cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.” (1 Cor.3:10-15).

Planul profetic revelat în numele patriarhilor

(Articol din seria „Biblia profetică“)

Biblia este mai mult decât o culegere de șaizeci și șase de cărți independente, scrise de peste patruzeci de autori într-o perioadă de peste o mie de ani. Există dovezi că ea este un sistem integrat de informații imprimate în mai toate paginile ei. Rabinii evrei trăiesc cu ideea că nu vom înțelege Biblia în adevăratul sens al cuvântului decât atunci când va veni Mesia. Când va veni, El ne va tălmăci nu numai fiecare pasaj al Scripturii, ci și fiecare cuvânt, fiecare „iotă”.  Aceasta a fost și părerea Domnului Isus:

„Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile” (Matei 5:17-18).

(Iota este echivalentul punctului de pe „i”, iar frântura este asemănătoare cu liniuța orizontală de pe litera „t”.)

Un exemplu extraordinar se găsește în Geneza 5, unde ni se dă genealogia lui Adam până la Noe. Este unul din capitolele peste care trecem foarte repede, dar n-ar trebui să fie așa …

Un studiu etimologic al numelor care se succed acolo ne pune la dispoziție un mesaj de o însemnătate epocală.

Metusala, de exemplu, vine de la „muth” care înseamnă „moarte” și de la „shalah” care înseamnă „a aduce” sau „a trimite”. Metusala înseamnă în traducere „moartea lui va aduce”. Tatăl lui Metusala a primit de la Dumnezeu înștiințarea că atunci când va muri acest copil se va dezlănțui pedepsirea lumii prin potop. Vă închipuiți cu câtă atenție a fost crescut copilul acesta. La fiecare strănut intra lumea în panică. Când a murit Metusala a venit potopul. Chiar și faptul că acest om a trăit mai mult decât toți ceilalți din vremea lui are un mesaj pentru oameni: Dumnezeu nu se grăbește la pedeapsă, ci are o îndelungă răbdare.

Care este semnificația celorlalte nume din Geneza 5?

Adam înseamnă bărbat (om prin extensie)

Set înseamnă „înlocuit” sau „destinat” (Gen. 4:25).

Enos înseamnă „fragil, muritor, mizerabil”. Este un derivat de la rădăcina „anaș” și este un adjectiv care înseamnă „fără leac, incurabil” așezat lângă un substantiv ca „rană, chin, boală sau răutate”. Pe vremea acestui om, oamenii au practicat pentru prima dată idolatria (Gen. 4:26).

Cainan vine de la „|enan” care înseamnă „tristețe, elegie, bocet”. Balaam folosește perspectiva „Cheniților” pentru a face un joc de cuvinte prin care anunță distrugerea (Num. 24:21).

Mahalaleel este un derivat de la „Mahalal” și înseamnă „binecuvântat sau slăvit” așezat împreună cu „El” numele lui Dumnezeu. Termenul compus se traduce prin „Dumnezeu binecuvântat”.

Iared este un derivat de la „]aradh” și înseamnă „va coborî jos”.

Enoh înseamnă „învățătură, inițiere”. A fost cel dintâi dintre patru predicatori care s-au succedat unul după altul. De fapt, cea mai veche profeție amintită în Biblie a fost rostită de acest Enoh, al șaptelea urmaș în linie dreaptă a lui Adam:

„Și pentru ei a proorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: ÎIată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți” (Iuda 14-15).

Enoh a fost tatăl lui Metusala despre care am amintit deja. Enoh a umblat cu Dumnezeu și a primit vestea că mânia lui Dumnezeu va dezlănțui potopul. Omul acesta nu a murit pentru că Dumnezeu l-a luat la Sine în slavă (Gen. 5:24).

Lameh, fiul lui Metusala, este un nume derivat dintr-un cuvânt care înseamnă „disperare, deznădejde”. Păstrăm și astăzi termenul „lamentație”, cu sensul de plângere amară.

Noe vine de la „nacham” care înseamnă „a aduce scăpare, odihnă, a da mângâiere și comfort”. Lameh, tatăl lui ne-a spus de ce a ales acest nume pentru copilul său:

„El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul” (Gen. 5:29).

Dacă punem numele patriarhilor dinainte de potop unul sub celălalt obținem o frazare interesantă:

Evreiește Românește

Adam Omul

Set Destinat

Enos Muritor

Cainan Tristețe

Mahaleleel Dumnezeul

binecuvântat

Iared Va coborî

Enoh Învățătură

Metusala Moartea lui va aduce

Lameh Disperare

Noe Odihnă, mângăiere

Este un mesaj care nu numai că are sens, dar este … senzațional! „Omul este destinat la moarte și tristețe, (dar) Dumnezeul binecuvântat va coborî învățând  (că) moartea lui va aduce (după) disperare, odihnă și mângăiere”.

Un întreg plan profetic al Evangheliei ascuns într-o succesiune de nume nebăgate în seamă de nimeni! Este o poveste de dragoste scrisă acum 2000 de ani cu sânge pe lemnul unei crucii.

 

Biruința obținută de Isus în pustie

Textul de memorat: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)

„Când a auzit că între el şi femeie şi între sămânţa lui şi sămânţa femeii avea să existe vrăjmăşie, Satana a înţeles că lucrarea lui de degradare a naturii umane avea să fie oprită. (…) Totuşi, pe măsură ce planul de mântuire se dezvăluia tot mai mult, Satana s-a bucurat împreună cu îngerii lui pentru că, prin provocarea căderii omului, îl putea coborî pe Fiul lui Dumnezeu din poziţia Sa înaltă. El a declarat că planurile lui avuseseră succes pe pământ până atunci şi că, în momentul în care avea să ia asupra Sa natura umană, Hristos avea să fie şi El înfrânt şi, în acest fel, răscumpărarea neamului căzut avea să fie împiedicată.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, Editura Viaţă şi Sănătate, ed. 2006, p. 57, (în orig., p. 66)

Săptămâna aceasta, vom studia despre ispitirea din pustie şi vom urmări conflictul deschis dintre Hristos şi Satana, prezentat poate pentru prima oară atât de clar în Biblie. Satana pretindea că lumea este a lui, dar Hristos a venit să o recâştige de partea Sa. Iar cheia recâştigării ei este planul de mântuire. Pentru a sabota răscumpărarea omenirii, Satana a încercat să pună capăt vieţii lui Isus imediat după ce S-a născut, iar apoi a făcut o nouă încercare în pustie.

Duminică, 31 ianuarie – Emanuel aduce mântuirea

1. Citeşte Matei 1:20-23. Ce semnificaţie are numele „Emanuel”?

Cu ce scop a venit pe pământ Fiul lui Dumnezeu? În primul rând, pentru a recâştiga stăpânirea pierdută de Adam (Romani 5:12,15). Îl vedem în ipostaza de Împărat în ocazia în care a înmulţit pâinile (cinci mii de oameni au vrut să-L facă rege) şi în ocazia în care copiii Îi cântă osanale (un omagiu adus unei persoane care urma să scape ţara de duşmani). Îl vedem, de asemenea, în ipostaza de Stăpân asupra naturii, când a vindecat bolnavii (orbul din naştere, femeia cu o hemoragie veche de doisprezece ani etc.) sau când a liniştit furtuna şi le-a poruncit vântului şi valurilor să tacă.

În al doilea rând, El a venit pentru judecată şi ca să nimicească lucrările Diavolului (Ioan 9:39; 1 Ioan 3:8). De câte ori ne-am întrebat de ce prosperă răul? Isus abordează problema nedreptăţii şi ne asigură că sfârşitul ei este aproape. Demonii au recunoscut că Isus are putere asupra lor. În ţipetele lor, ei I-au dezvăluit identitatea, uneori înainte de vreme. El le-a adus pace oamenilor posedaţi de demoni şi le-a redat sănătatea mintală.

În al treilea rând, Isus a venit pe pământ ca să-i caute şi să-i mântuiască pe cei pierduţi (Luca 19:10) şi ca să ia asupra Sa păcatul lor (Ioan 1:29). El S-a făcut asemenea nouă ca să poată fi un Mare-Preot vrednic de încredere şi ca să ne readucă la Dumnezeu (Evrei 2:17). „Rezolvarea păcatului, mântuirea oamenilor, binecuvântarea lor cu har, iertare, îndreptăţire, glorificare – toate acestea au format scopul unicului legământ de la început, împlinit acum prin Isus Hristos.” – N. T. Wright (25.09.2009), Justification: God’s Plan and Paul’s Vision(Kindle Locations 1462-1463: InterVarsity Press. Kindle Edition).

În sfârşit, El a venit ca să ne arate cum este Dumnezeu, să ne descopere (nu numai nouă, ci şi universului întreg) adevăratul Său caracter (Ioan 14:9).

Cum te ajută fiecare dintre aceste motive să ai o relaţie mai strânsă cu Domnul?

Luni, 1 februarie – Speranţa reaprinsă

Apariţia lui Ioan Botezătorul a stârnit valuri de emoţie în întreaga regiune. Iată un om care se asemăna cu profetul Ilie (Matei 3:4; 2 Împăraţi 1:8). Trecuseră patru sute de ani de când nu mai vorbise un profet. Dumnezeu nu mai tăcuse niciodată atât de multă vreme. În sfârşit, El le vorbea din nou! Deci urmau să se petreacă evenimente importante.

2. Ce expresii referitoare la judecată şi la lucrarea lui Mesia găsim în cuvintele spuse de Ioan unora dintre cei veniţi să fie botezaţi? Matei 3:7-12

Oamenii aveau convingerea că trăiau zilele din urmă. Ei il văzuseră pe Ioan venind din pustie şi îl auzeau cum îi chema să treacă pin apele Iordanului, prin botez. Aceasta ar putea trimite cu gândul la exod, numai că, de data aceasta, era vorba de cufundare în apă (şi nu de o trecere ca pe uscat) ca să fie curaţi şi pregătiţi pentru o altă Ţară a Făgăduinţei, în care conducătorul era Mesia Însuşi, Cel care avea să-i înfrângă pe romani şi avea să instaureze împărăţia veşnică prezisă de profeţi. Cam aşa gândeau cei mai mulţi.

Însă nici Ioan şi nici Isus nu conduceau o mişcare politică, ci o acţiune pentru mântuirea oamenilor. În descrierea activităţii lui Ioan, Luca citează din Isaia (Luca 3:3-6). Oamenii veneau cu grămada la Ioan – li se reaprinsese în suflet speranţa că şi ei se puteau pregăti pentru marea zi a lui Dumnezeu, care era aproape.

Iar când a venit marea zi, mulţi au fost luaţi prin surprindere, dar nu pentru că n-ar fi ştiut, ci pentru că nu înţelegeau ce spun Scripturile (Luca 24:25-27).

Au existat oameni credincioşi care au avut concepţii greşite despre prima venire a Domnului. Cum pot oamenii credincioşi din zilele sfârşitului să evite concepţiile greşite despre a doua Sa venire?

Marţi, 2 februarie – Prima ispită

3. Citeşte Matei 4:1-3. Ce se întâmplă aici şi din ce cauză? Cum se desfăşoară marea luptă aici?

„Când a fost dus în pustie pentru a fi ispitit, Isus a fost mânat de Duhul lui Dumnezeu. El nu a chemat ispita. S-a dus în pustie ca să fie singur şi să mediteze asupra misiunii şi lucrării Sale. Prin post şi rugăciune, El avea să-Şi întărească sufletul pentru cărarea însângerată pe care trebuia să meargă. Dar Satana ştia că Isus S-a dus în pustie şi a socotit că acela era timpul cel mai potrivit pentru a se apropia de El: – Ellen G. White, Viaţa lui Isus, Editura Viată şi Sănătate, ed. 2015, p. 88, (în orig., p. 114)

Raportul Evangheliei spune că, după cele patruzeci de zile, Isus a flămânzit (Matei 4:2). Iată cum este prezentată experienţa israeliţilor în Deuteronomul 8:2,3: „Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame.”

Când este flămând sau însetat, omul este mai predispus să fie irascibil, să ia hotărâri pripite. Israeliţii, când nu au mai avut pâine sau apă în pustie, au început să cârtească şi s-au răzvrătit.

Satana a venit la Isus cu nişte sugestii „prieteneşti”, de genul celor date de prietenii lui Iov. Dar s-a dat de gol prin cuvintele: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini” (Matei 4:3). Dacă ar fi fost un înger de la Dumnezeu, cu siguranţă că nu s-ar fi îndoit de divinitatea lui Isus.

4. Ce pasaj din Scriptură a citat Domnul Isus în răspunsul Său? Matei 4:4

Este important să nu cădem pradă ispitei dar este mult mai important să fim atenţi ca să nu-i ducem pe alţii în ispită. Cu ce ispită te confrunţi în prezent şi cum ai recunoscut-o ca atare?

Miercuri, 3 februarie – A doua ispită

Prima ispită, deşi am putea considera că are unele puncte comune cu exodul, îşi avea rădăcina în căderea în păcat. Când a pus pe primul loc credincioşia faţă de Dumnezeu şi nu a cedat apetitului, Isus a recâştigat terenul pierdut de Adam la pomul cunoştinţei binelui şi răului. Însă, pentru a repune rasa umană în poziţia în care se aflase Adam iniţial, Isus a fost supus altor două ispite.

Potrivit Evangheliei după Matei, în cea de-a doua ispită, Satana L-a dus pe Isus în locul cel mai înalt de pe templu. Sunt repetate cuvintele care exprimă îndoiala: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu…”

5. Ce urmărea Satana? Ar fi demonstrat ceva Isus dacă ar fi sărit? Matei 4:5-7

Încrederea Domnului Isus în Dumnezeu era autentică, nu era o mască menită să facă impresie. El a dat dovadă de încredere totală în Tatăl Său atunci când a lăsat cerul şi S-a făcut om, suportând împotrivirea, acuzaţiile false, umilirea publică şi nedreptatea morţii pe cruce (Filipeni 2:5-8). Pentru aceasta venise şi era hotărât să meargă până la capăt. Misiunea Lui consta în recuperarea lumii pe care Adam şi urmaşii lui o pierduseră. De El depindeau împlinirea tuturor făgăduinţelor legământului şi şansa omenirii la mântuire.

Isus răspunde citând din nou din Deuteronomul: „Să nu ispitiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru” (6:16). La Masa, israeliţii au cârtit că nu aveau apă, iar Moise a lovit stânca şi le-a dat apă din stâncă. Când a evaluat această experienţă, Moise a declarat că israeliţii Îl „ispitiseră” pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?” (Exodul 17:7). Isus nu S-a lăsat amăgit, chiar dacă de data aceasta Diavolul a replicat şi el cu „este scris” (Matei 4:4,6).

Nu este întotdeauna uşor să distingem hotarul dintre încrederea în Dumnezeu pentru o intervenţie printr-o minune şi încumetarea de a avea anumite aşteptări de la El când Îi cerem ceva. Ai învăţat să faci diferenţa între ele? Pregăteşte-te să prezinţi răspunsul la Şcoala de Sabat.

Joi, 4 februarie – A treia ispită

Conform Evangheliei după Matei, prima ispită a vizat apetitul, a doua, păcatul încumetării, iar a treia a fost o contestare directă a lui Hristos Însuşi, a calităţii Sale de Împărat şi a misiunii Lui supreme pe pământ.

6. Citeşte Matei 4:6-10, Deuteronomul 34:1-4 şi Apocalipsa 21:10. Ce semnifică „muntele foarte înalt” pe care L-a dus Satana pe Isus?

Judecând după modul în care utilizează Biblia tema urcării pe vârful unui munte foarte înalt pentru a vedea împărăţiile lumii, am putea să o asociem cu ideea de viziune profetică. De pe culmea muntelui, Moise a văzut Ţara Făgăduinţei aşa cum avea ea să fie mai târziu, iar Ioan a văzut Noul Ierusalim. La fel, Isus a văzut mai mult decât ţările din lumea romană antică. Satana i-a prezentat lumea în cea mai bună lumină. I-a arătat bogăţiile şi strălucirea ei, nu nelegiuirile, suferinţa şi nedreptatea din ea.

Apoi I-a spus: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie” (Matei 4:9). La fel ca în ziua în care i-a amăgit pe Adam şi pe Eva când puteau să fie ca Dumnezeu (când ei fuseseră deja creaţi după chipul Său), Satana a pretins că era Dumnezeu, că el era proprietarul exclusiv al împărăţiilor lumii şi că, în schimbul unei mici plecăciuni, putea să I le dea lui Isus (vezi Luca 4:6; compară cu Psalmii 2:7,8).

Proba aceasta viza totalitatea. Cui trebuie să-i fie loială omenirea? În Eden, când s-au lăsat convinşi de şarpe, Adam şi Eva i-au arătat pentru prima oară loialitate lui Satana, iar îndepărtarea de Dumnezeu a fost tot mai mare cu fiecare generaţie. Fără o intervenţie directă a lui Dumnezeu, Satana ar fi învins, iar rasa umană şi probabil însăşi viaţa pe pământ ar fi dispărut. Miza era foarte mare.

Isus nu i-a permis celui rău să stea lângă El, ci i-a poruncit să plece.

În faţa acestor trei ispite, Isus S-a apărat cu Scriptura. Ce înseamnă aceasta pentru noi în mod concret? La rândul nostru, cum putem utiliza Scriptura pentru a învinge ispita la fel ca El?

Vineri, 5 februarie – Un gând de încheiere

În secolele trecute, au existat scriitori care au abordat tema marii lupte, iar în prezent unii evanghelici se apleacă mai mult asupra acestei idei, dar numai Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a dezvoltat o concepţie profundă despre marea luptă. Conflictul literal, fizic, moral şi spiritual dintre Hristos şi Satana constituie marca fundamentală a gândirii adventiste. Pretutindeni în Biblie regăsim ceea ce un scriitor evanghelic numea „tema războiului cosmic”, iar în unele pasaje – precum în cel studiat săptămâna aceasta, despre ispitirea lui Isus – tema aceasta este foarte clară şi evidentă. Ideea existenţei unei lupte între bine şi rău se întâlneşte şi în texte nereligioase (poetul T. S. Eliot, filosoful ateu german Friedrich Nietzsche). Însă Scriptura, împreună cu Spiritul Profetic, descoperă mai bine ca oricine natura reală a acestui conflict şi mizele lui veşnice.

Studiu suplimentar

BIBLIA ŞI CARTEA ANULUI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Iosua 8-14
1. Din cine era format auditoriul în faţa căruia a citit Iosua cuvintele Legii?
2. Ce nu au făcut bărbaţii lui Israel când au fost înşelaţi de gabaoniţi?
3. Ce fenomen cosmic extraordinar s-a petrecut la Gabaon?
4. Ce vârstă avea Caleb când i-a cerut lui Iosua Hebronul ca moştenire?

Viaţa lui Iisus, capitolul 58
5. Pentru ce alte motive plângea Isus, cu ocazia morţii lui Lazăr?

Isus este Domn – Biruinta si Domnia lui Isus in viata noastra

…Cred ca suntem constienti ça ne-am adunat aici impreuna, mai intai de toate pentru ca sa declaram Domnia Domnului Isus Hristos peste vietile noastre  si peste biserica Domnului Hristos. Noi suntem aici, si facem lucrul acesta la unison. Suntem aici impreuna si prin cantarile noastre de lauda, prin rugaciunile noastre si prin mesajele transmise, nu vrem altceva decat sa-L inaltam si sa-L glorificam pe Cel caruia i se cuvine toata cinstea, toata slava si toata gloria. Suntem adunati aici, deasemenea, ca sa mai invatam si sa mai ne imbarbatam impreuna, vorbind despre aceasta domnie a Lui, care este o realitate.

Imi revine sarcina in seara aceasta, in aceasta tema mare „Isus este Domn”, sa vorbesc si sa impartasesc cu dvs. subiectul BIRUINTA. O biruinta presupune mai inainte un razboi, un conflict. Intotdeauna, oridecateori se isca o cearta, un razboi, un conflict, si cei care sunt in razboi, de obicei, si spectatorii sau cei care comenteaza au emotii referitor la rezultat si la pierderile care se vor inregistra in timpul razboiului. Nu exista razboi fara pierderi. Si apoi, in orice razboi, traim cu emotie nestiind exact si sigur cine va castiga, chiar si atunci cand se lupta unul tare cu unul slab. Buna oara, in cazul lui David si Goliat, toata lumea s-ar fi asteptat sa castige Goliat. Avea tot dreptul sa castige si parca toate erau de partea lui, cu exceptia faptului ca Dumnezeu a fost alaturi de David. Si a castigat David si a rasturnat gandirea si mentalitatea si asteptarile.

Noi vorbim despre o biruinta deja castigata. Noi nu traim cu emotie nici azi, nici maine. N-am trait nici ieri. Cel care este si ramane biruitorul este Hristos Domnul. Razboiul a fost castigat. Noi slujim pe cineva care este deja pe tron. El este intronat; imparateste si domneste. Binecuvantat sa fie numele Lui din vesnicie in vesnicie! El nu trebuie sa fie alesNu trebuie sa fie votat, nu trebuie sa fie propus, nu trebuie sa fie confirmat. Nu-i vine randul la sfarsitul termenului, ca nu are termen. El este din vesnicie in vesnicie, Dumnezeu si imparateste. In seara aceasta, as dori sa raspund succint la intrebarea:

Ce inseamna aceasta biruinta si domnie a Lui in vietile noastre?

1. Acceptarea voii lui Dumnezeu indiferent de circumstantele vietii

In primul rand, cred si consider ca aceasta domnie a Lui in viata noastra si aceasta biruinta a Lui inseamna acceptarea voii lui Dumnezeu indiferent de circumstantele vietii, indiferent de conditiile princ are trecem, indiferent de starea materiala sau chiar fizica, financiara, indiferent de contextul social sau istoric in care ne gasim. Biruinta Domnului Hristos si domnia Lui pentru noi inseamna acceptarea voii lui Dumnezeu care uneori poate sa fie suferinta. Uneori poate sa fie durere. Uneori poate sa fie necaz. In 1 Petru 3:17 sf. apostol spune asa: Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! Martirii au fost biruitori, dar nu dupa standardele si gandirea lumii. Martirii au fost biruitori. De ce, dupa mentalitatea acestei lumi, martirajul nu este un semn al biruintei? Pentru ca nu se incadreaza la definitia”successful”, sau succes.

Gandirea „beteaga” despre succes

Noi traim intr-o lume inrobita de dorinta dupa succes. Orice faci, oriunde te duci, pe orice pui mana, trebuie sa ai succes. We all want to be successful – Toti vrem sa ne bucuram de succes. Aceasta gandire il face pe om centrul universului. Il face pe om centrul atentiei. Asta e o gandire umanista crestina (as spune eu) beteaga, in care Dumnezeu exista pentru ca sa-l faca pe om fericit. Treaba lui Dumnezeu si scopul pentru care exista Dumnezeu in acest tip de gandire este ca omul sa fie fericit. Chiar astazi, asa s-a intamplat, una dintre fetele cu care am venit la conventie, una dintre fetele mele imi spune: „Tati, ceva foarte interesant, ceva ce am ascultat.” Cred ca de pe youtube a luat.

Sotia unui mare predicator evanghelist american era pe platforma in fata adunarii, o adunare de zeci de mii de oameni. Zice (fata): „Nu vrei sa asculti, sa vezi ce spune?” Si printre altele, ea spunea: „Dumnezeu vrea ca sa fiti fericiti. Tot ce faci, sa faci pentru tine, pentru ca tu sa fi fericit. Si daca tu esti fericit, Dumnezeu este fericit. Fericirea lui Dumnezeu este ca tu sa fi fericit.” Gandirea aceasta in care Dumnezeu exista pentru ca sa ne faca fericiti pe noi, gandire beteaga, bolnava. Mi se pare ca a citit numai jumatate din Biblie.

In lumina Scripturii, noi existam si am fost creati ca sa-L slavim, sa-L prosalvim, sa-L inaltam, sa-L glorificam pe Dumnezeu! Voia lui Dumnezeu in viata noastra este ca El sa fie glorificat si inaltat. Si asta inseamna ca uneori nu suntem fericiti dupa termenii acestei lumi. Asta inseamna uneori boala, suferinta, necaz. Iov a fost biruitor si in boala si in necaz, frati si surori. Iov a fost biruitor si pe gramada de gunoi, cand se scarpina cu un ciob si cainii ii lingeau bubele. In momentele acelea, Iov a fost biruitor ca a ramas langa Dumnezeu si nu l-a blestemat pe Dumnezeu si nu s-a impotrivit lui Dumnezeu. Toata lumea cauta succes, considerand ca succesul e o parte integranta si obligatorie din voia lui Dumnezeu; succes, in termenii lumii

Multumitori pentru toate

Uitati ce spune ap. Pavel despre Epafrodit in Filipeni 2:27:  Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Apoi, tot Pavel ii spune lui Timotei in 2 Timotei 4:20-  „Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet.” Tot ap. Pavel ne destainuie despre Timotei ca era bolnav si avea probleme cu stomacul. A fi biruitor, iubiti frati si surori, inseamna a accepta voia lui Dumnezeu si a fi multumitor pentru toate lucrurile. 1 Tesaloniceni 5:18 – Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 

Ne-am invatat sa-i multumim lui Dumnezeu pentru circumstantele vietii, chiar si atunci cand ele sunt nefaste? O astfel de evanghelie predicata de „doamna” despre care vorbeam, nu tine in Iran. Nu tine in Irak. Nu tine in China. Nu tine in locurile unde copiii lui Dumnezeu trebuie sa sufere din cauza evangheliei. Si totusi, voia lui Dumnezeu este ca unii sa sufere. Biruinta inseamna ca oamenii sa accepte voia lui Dumnezeu, asa cum fratele Ezechiel Suciu predica in seara aceasta. Domnul Isus a asezat cel mai desavarsit exemplu. S-a facut ascultator si inca ascultator pana la moarte si inca moarte de cruce.

In primele saptamani de America, am avut o experienta foarte interesanta. Am trait-o pe pielea mea si eu am luat-o ca o invatatura. Am invatat ceva atunci, ceva foarte, foarte interesant, care n-am stiut atunci si inca de atunci incoace mai am de adaugat si mai am de invatat. Colegul meu, prietenul meu cu care am trecut frontiera si care a sosit ceva mai tarziu in America- fratii de la Happy Valley cunosc aceasta intamplare. Colegul/prietenul cauta de lucru. Eram toti necasatoriti atunci si aveam nevoie de job, ca de aer. Cauta de lucru si a asteptat o zi, doua, o saptamana, doua; au trecut mai multe saptamani. Si parca ne-am pierdut rabdarile. Si nu e mai mare chin ca si sa cauti de lucru si sa nu gasesti. Sa vrei sa lucrezi  si sa nu poti sa lucrezi. Sa te trezesti dimineata si sa nu poti sa mergi la servici, ca n-ai servici si sa trebuiasca sa mergi la culcare seara dupa o zi in care n-ai lucrat. Eram chinuit si framantat de faptul ca colegul meu nu gasea servici.

Si asa a ingaduit Dumnezeu, intr-o duminica seara, la adunare, sa se predice despre faptul ca copiii lui Dumnezeu trebuie sa-i multumeasca lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, ca asta-i voia lui Dumnezeu. Sa-I multumesti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Si am fost foarte miscati de acest cuvant. Cand am sosit acasa, locuind in acelasi apartament, am zis: „George, ce parere ai? Tu ai multumim pana acuma Domnului ca n-ai gasit de lucru?” „Cum sa multumesc? Eu numai am cerut Domnului; am cerut sa-mi dea de lucru. Dar de multumit, nu i-am multumit.” „Mai,” zic eu, „nici eu nu i-am multumit impreuna cu tine. Dar predica si mesajul in seara aceasta a fost sa-i multumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu vrei sa ne punem pe genunchi impreuna?” „Dar noi…” [am zis-o] cu credinta si o naivitate in credinta. Am zis: „Nu vrei sa ne punem in genunchi si sa-I multumim Domnului ca pana acuma n-ai gasit de lucru, chiar daca pare ciudat lucrul asta. Hai sa facem. Dar, ii multumim Domnului din inima, stiind ca El cunoaste toate lucrurile si daca El vrea sa rezolve problema asta, o rezolva.” Si ne-am pus iarasi pe genunchi si ne-am rugat Domnului din inima. Si am spus: „Doamne, iti multumim ca asta-i situatia.” Nici n-am stiut exact cum sa ne formulam rugaciunea. Cum ii multumesti lui Dumnezeu pentru un lucru pentru care parca n-ar trebui sa-i multumesti lui Dumnezeu?

Ne-am terminat rugaciunea si ne-am culcat linistiti. In ziua urmatoare, eu ma duc la servici. In timp ce lucrez, vine seful companiei, se opreste in dreptul meu si spune: „Cornel, nu mai cunosti ceva baieti care se pricep in meseria asta?” Zic eu: „Cum sa nu cunosc? Chiar am un coleg, un prieten bun, care-i in domeniu si ar putea sa vina la lucru.” „Nu-i spui sa vina la lucru?” „Cand?” „Pai, maine dimineata, sa vina la lucru.” „Pai, cum sa vina maine dimineata, ca el n-a fost la interviu, n-are application inauntru, n-are carte de munca, n-are carte care sa o bata la ceas.” A zis: „Nu-ti fa tu probleme din astea, astea le rezolvam noi mai tarziu. El sa vina la lucru, maine.” Eu, cand am plecat acasa, am sosit dupa schimbul de noapte, dimineata, devreme. Si-i dau asa, un picior la George in talpa. „George,” ii zic, „scoala sus. Scoala sus.” „Ce-i? Ce-i baiul?” „Scoala sus, echipeaza-te ca mergi la lucru.” „Mai, nu-ti bate joc de mine. Stii cat de mult astept sa ma duc la lucru. Cum sa ma duc la lucru?” „George, te duci la lucru, acum te duci la lucru.” „Cum sa ma duc la lucru? N-am fost la interviu, nu stiu despre ce-i vorba.” „Toate astea se rezolva dupa. Tu, echipeaza-te, ca mergi la lucru.” Fratilor, in ziua urmatoare s-a echipat si a mers la lucru si peste cateva zile i s-a facut carte de munca, interviu si toate celelalte.

Ce pot eu sa spin, daca a fost o experienta a noastra personala? Ce pot sa spun, decat, e bine sa-I multumesti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, caci aceasta-i voia lui Dumnezeu. Si a fi biruitor, chiar si in incercare si in orice situatie inseamna a-I multumi lui Dumnezeu si a accepta voia lui Dumnezeu.

2. Bucuria in necaz

In al doilea rand, A fi biruitor inseamna, mai departe, si mai mult si mai greu, a te bucura in necaz. A ma bucura in necazuri. Romani 5:3-4 –  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea5 Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Romani 8:28, cuvant foarte bine cunoscut: De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca  aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” Pavel si Sila in inchisoare, in Filipe, au stiut lectia aceasta. Suntem inchisi, suntem batuti. Nu suntem la confort. Nu suntem in conditiile care le-am fi dorit noi si care le-am asteptat la Filip, dar dam slava lui Dumnezeu in inchisoare.

Ii posibil sa dai slava lui Dumnezeu si sa te bucuri in mijlocul necazurilor? Este posibil daca cred si daca crezi cu adevarat cuvantul care spune in Romani 8:35 – 39 
35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36 După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37 Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Ce inseamna biruinta, ce inseamna domnia Domnului Isus Hristos, chiar si in necazuri, omul lui Dumnezeu poate sa se bucure in Hristos stiind ca nu-i despartit de dragostea lui Hristos. Omul slab si indoielnic, in ziua necazului, crede ca Dumnezeu l-a parasit. Cata vreme a castigat si am adunat dolar peste dolar si propietate peste propietate, si apartament de peste apartamente, si casa de batrani pe langa casa de batrani, si  pamant langa pamant, cata vreme am adunat, am zis ca Dumnezeu e cu noi si ne binecuvanteaza. In momentul in care Dumnezeu a inceput sa ia, care-i atitudinea noastra. Este pentru noi Dumnezeu si cel care da si cel care ia? Si zicem [noi] ‘Binecuvantat sa fie numele Domnului’? Sau Dumnezeul nostru e numai cel care da? Si cand ia: „O, m-a parasit Dumnezeu. Nu stiu ce s-a intamplat cu Dumnezeu ca acuma lucrurile nu mai merg asa de bine.” Iubiti frati si surori, noi avem garantia ca si atunci cand suntem sanatosi si atunci cand suntem bolnavi, si atunci cand suntem liberi intr-o democratie, si atunci cand suntem prigoniti, nimeni nu ne poate desparti de dragostea lui Hristos. Asta-i bucuria in necazuri. Si asta inseamna biruinta. N-are importanta prin ce trecem noi chiar azi si in momentul acesta, important este ca Dumnezeu e pe tron si ca El imparateste. Si ca dragostea Luinu s-a schimbat fata de noi si nimic in lumea aceasta nu ne poate desparti de dragostea lui Hristos.

3. Victorie asupra puterilor care par de neinfrant

In al treilea si in ultimul rand, trecem la partea mai placuta, mai frumoasa, zic eu, a mesajului. Biruinta Domnului Isus Hristos si domnia Lui inseamna victorie asupra puterilor care par de neinfrant. Ne oprim pe scurt la fiecare; le ating, doar, in trecere.

 1. Victorie asupra pacatului si a raului din lume. In primul rand inseamna victorie asupra pacatului si a raului din lume. Toate guvernele lumii ar fi in stare sa  milioane si miliarde de dolari ca sa starpeasca raul si sa strapeasca influenta raului asupra oamenilor. Comunismul a vrut sa inventeze, sa creasca, sa formeze un om nou care sa fie neinfluentat de rau, dar nu se poate. Toate incercarile oamenilor pana acum in istorie au esuat. Un singur plan, o singura voie lucreaza. Este planul lui Dumnezeu si biruinta pe care o da Domnul Isus Hristos asupra pacatului si a raului in lume. Romani 6:11 in jos. Nu-i prea mult daca citim cuvantul lui Dumnezeu, ca in acest cuvant exista putere. Romani 6:11-23
  11 Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
  12 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
  13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
  14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.
  Harul nu îndreptăţeşte păcatul.
  15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.
  16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
  17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
  18 Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –
  19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
  20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.
  21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.
  22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.
  23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
  Vestea buna pentru noi in seara aceasta si pentru oricine se lupta cu pacatul si pentru oricine mai este legat de pacat si pentru oricine mai este robit de pacat, exista biruinta in jertfa Domnului Isus Hristos si in numele Lui. 1 Ioan 2:13 – Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. Noi, iubitii frati si surori, prin harul lui Dumnezeu, ne-am schimbat stapanul. Inainte am avut un alt domn si un alt stapan si alt fel de fapte si alt fel de viata. Azi, prin harul lui Dumnezeu, Il avem Stapan si Domn pe Isus Hristos, care ne-ajuta sa fim biruitori asupra pacatului si asupra raului in lume. Si aceasta nu prin eforturile noastre, ci prin puterea care ne-o da El. 
 2. Victorie asupra duhurilor necurate. Hristos Domnul a venit din ceruri sa dovedeasca ca El are putere asupra duhurilor necurate si aceasta putere a dat-o bisericii Sale. Luca 8:2 – şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci, Efeseni 6:12 –  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Exista o lupta spirituala reala. Noi avem de dus aceasta lupta. Si prin harul si puterea lui Dumnezeu si biruinta Domnului Hristos avem si noi victorie si biruinta asupra acestei lumi spirituale. Exista oameni care-s munciti de duhuri. Exista oameni  care nu se pot odihni noaptea. Exista oameni care-s munciti de cosmaruri. Exista oameni care-s urmariti  de puterile spirituale ale intunericului. Dar in seara aceasta suntem aici ca sa declaram: Isus Hristos este Domnul si El are putere ca sa elibereze, ca sa scape, ca sa dezlege, ca sa rupa orice legaturi ale intunericului. 
 3. Victorie asupra bolilor si neputintelor firesti. Chiar daca nu toti oamenii, intotdeauna sunt vindecati si nu toate boalele acestui pamant sunt rezolvate intotdeauna cum vrem noi, noi propovaduim si credem intr-un Domn care vindeca boalele si neputintele firesti. Matei 9:35 –  Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod. 
 4. Victorie asupra mortii. Apoi, in al patrulea rand si in ultimul rand, victorie asupra mortii. Cea mai mare victorie, cea mai mare biruinta din toate. 2 Timotei 1:9-10 – El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii, 10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. A nimicit sau a biruit, sau a zdrobit moartea si a adus la neputrezire viata si lumina prin Evanghelie. Apocalipsa 1:17-18 descrie intalnirea cu Ioan, ap. iubirii, cu Cel care a biruit-  Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, 18 Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. Si apoi Matei 28:18 – Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Binecuvantat sa fie numele Lui! Iubiti frati si surori, noi suntem in seara aceasta adunati aici in numele Lui, nu neaparat in numele conventie, nu in numele a vreunuia dintre noi. In numele Lui suntem adunati aici, ca sa declaram domnia si stapanirea Lui, asupra bisericii si asupra vietilor noastre. Suntem aici ca sa declaram biruinta care o primim din partea Lui. Biruinta asupra pacatului si asupra viciilor, biruinta asupra bolilor si neputintelor firesti, biruinta asupra duhurilor necurate, biruinta asupra mortii. Si cine ar fi putut sa vorbeasca mai bine  despre biruinta asupra mortii, decat Cel care a inviat morti in timpul vietii Lui pe pamantul acesta? Sa nu n eoprim doar la Lazar, care era mort de 4 zile si a spus: „Lazare, vino afara.” Putere asupra mortii. Si Cel, care El Insusi a fost inviat de Dumnezeu a treia zi dupa Scripturi. Da, El are putere si asupra mortii- si asupra mortii fizice si asupra mortii vesnice. El are putere. Si declaram aceasta putere si aceasta domnie a Lui.

Miracolul lui Caleb, mort aproape jumate de ora

Am avut harul si unii dintre dvs. ati auzit. Fara vreun merit acordat asupra vreunui om, fara vreun merit si-i bine ca Dumnezeu lucreaza asa, ca sa nu putem noi sa ne laudam cu lucrurile pe care le face  Dumnezeu. Ca la urma, orice minune si orice lucrare apartine lui Dumnezeu si sa ne pazeasca Domnul sa ne laudam noi de ce face Dumnezeu. Dar il laudam pe Dumnezeu, il glorificam pe Dumnezeu. Multi dintre dvs. ati auzit. Nu mai retin, cred ca 2 ani sau 3 ani de zile au trecut de cand chiar intre noi, in Phoenix, Arizona, pentru ca locuim intr-o zona in care aproape fiecare casa are un bazin de inot,  acolo, in fiecare an se ineaca copii si mor. In anii trecuti au fost mai multi. Acum, prin atentia oamenilor, se pare ca numarul scade. Chiar in urma cu mai multi ani am avut o tragedie in adunare. O familie din adunare a trecut printr-o astfel de incercare cu copilul lor de vreo 2 ani de zile. A plecat la Domnul printr-un accident tragic, cazand in bazin.

Cum v-am spus, in urma cu 2-3 ani, ca sa nu gresesc, un copil a unei familii din adunarea disparut din casa. Mama n-a vazut, nu si-a dat seama, s-a ocupat cu alte lucruri. A disparut din casa, neastamparat cum era el, dar un copil minune si destept din cale afara si cuminte. Dar, neastamparat, a ajuns la bazin, tocmai la partea adanca a bazinului. Stiti ca sunt bazine care-s drepte, la 3 picioare adancime si sunt din acelea care incep la doua picioare si se termina la 10. El a cazut in partea adanca a bazinului. Si nimeni n-a vazut imediat unde este copilul. Nu stie nimeni exact cat timp a trecut, decat, ca la un moment dat, mama a zis: „Unde-i Caleb? Unde-i Caleb? Nu-i Caleb nicaieri.” S-a uitat afara sa vada daca cumva e in bazin si nu l-a vazut in bazin. Repet: copilul era in partea adanca a bazinului chiar la fund. Si din unghiul in care era mama, nu l-a vazut. S-a uitat in casa peste tot. Unde este Caleb? In cele din urma, a iesit afara. Apa era verzuie,  si l-a vazut in fundul bazinului. A sarit dupa copil, l-a scos afara, copilul era mort. Nu respira, n-avea puls, nu dadea niciun semn de viata. A tipat, a urlat asa de tare ca au auzit vecinii. Un vecin a venit imediat de peste strada, au sunat la 911. Au incercat sa-l salveze pe copil, sa-i ofere primul ajutor. Dupa cateva minute a sosit salvarea. Salvarea a preluat copilul mort. L-au luat in salvare si l-au dus pana la spital.

La spital au predat copilul medicilor de la urgenta, mort. L-au preluat medicii, l-au dus in sala de operatie, de interventie si au lucrat pe el, din cate am inteles,  pana la 28 de minute. Dupa timpul acesta si bine inteles ca pana in timpul acesta, textele, telefoanele au transmis mesaje peste tot. La inceput, nu stiam ce s-a intamplat decat ca un copil are mare nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu. Si toti care au aflat s-au rugat, dar nici n-am stiut exact pentru ce ne rugam. Dupa acest timp, copilul a recapatat puls si apoi a inceput sa respire. Bineinteles, l-au pus pe aparate, aparatele l-au ajutat dupa aceea sa respire. Si am zis: „Acuma, asteptam sa vedem ce se va intampla.” Toate sansele erau ca acest copil va ramane, ori o vegetala pentru tot restul vietii, pentru ca dupa datele pe care le avem la dispozitie pe cale medicala, dupa 15 minute e ‘virtually impossible’ pentru cineva sa se intoarca. Dupa 1 minut e pericol, dupa 3 minute alt pericol, dupa 5 minute alt pericol, dupa 15 minute este punct. Dar daca totusi se intoarce, copilul nu va mai avea toate facultatile mintale, creierul nu va functiona normal, daca isi va reveni deplin la viata. Bineinteles, in timpul acesta, s-au rugat oamenii, s-a rugat biserica. N-a fost nimic spectaculos sau iesit din comun, decat faptul ca Dumnezeu i-a dat puls din nou si a inceput sa respire. Dar dupa o saptamana, fratilor, cred ca a fost mai putin de o saptamana. Cred ca a fost 5-6 zile. In mai putin de o saptamana, copilul acesta a iesit afara din spital pe bicicleta, asteptat de toata echipa de pompieri care l-a salvat. Care au zis: „Extraordinar, cand se intampla asa ceva, ne bucuram asa de mult ca am salvat pe cineva.”

Medicul familiei, care a practicat medicina de 20 de ani, a spus ca n-a avut nici un caz din asta pana acuma. Medicul e un om temator de Dumnezeu si le-a spus asa parintilor: „Voua sa nu va fie rusine sa declarati ce a facut Dumnezeu. Copilul asta a fost mort si a fost readus la viata. Asta n-a fost in coma, asta n-a fost intr-o stare de inconstienta. Copilul a fost mort si a fost adus la viata.” Cine poate sa faca lucrul acesta? Sa ne fie noua rusinesau greu? Sau sa spunem cu jumatate de gura ca o fi, ca o pati, ca nu stim exact ce a fost? Nu stim exact ce a fost. Ce stim e ca copilul nu respira si ca nu i-a batut inima. Si lucrul acesta s-a intamplat pentru mult mai multe minute decat stiinta sau medicina permite, ca omul sa se intoarca la viata si copilul e perfect sanatos pana in ziua de astazi. Vorbeste cum a vorbit inainte, umbla cum a umblat inainte, intelept si destept din cale afara. Dragut, ca iti vine sa-l saruti, sa-l strangi in brate, sa-l pupi si sa-l arunci si sa-l prinzi iara in brate si sa zici: Traiasca Domnul, Imparatul slavei!

Iubiti frati si surori, slujim unui Dumnezeu care are putere si asupra mortii si poate sa aduca un copil la viata. Traim si slujim unui Dumnezeu care rupe lanturile pacatului, care elibereaza pe oameni de duhuri necurate si care vindeca de boli si neputinte trupesti.

Nu stiu cum ai venit la conventie in seara aceasta, dar este clar din experientele anilor trecuti ca oamenii vin la conventie si cu probleme. Si chiar daca suntem biruitori in mijlocul problemelor, noi, in mijlocul problemelor, in momentul in care declaram biruinta, Il rugam pe Dumnezeu sa ne ajute si sa izbaveasca. Sa ne scoata din necaz. Sa elibereze, sa vindece, sa tamaduiasca, sa ridice, sa scape pe oameni de patimi si sa-i scoata afara din gropile in care se afla. Si poate ca in seara aceasta e seara ta. S-ar putea, in seara aceasta, Domnul sa intampine nevoia ta, necazul tau, neputinta ta si suferinta ta. Din experientele anilor trecuti, dupa fiecare conventie primim marturii ca Dumnezeu a lucratin chip miraculos. Si asta-i o dovada in plus si o confirmare a faptului ca aceasta Evanghelie e adevarata, e sfanta si Cuvantul Domnului ramane in picioare. Traiasca numele Lui! Ne pregatim de rugaciune, frati si surori. Momentele cele mai frumoase, as putea sa spun– printre cele mai frumoase momente pe care poporul Domnului penticostal Roman din America le traieste- printre momentele cele mai frumoase sunt momentele in rugaciune, in care oamenii  vin inaintea lui Dumnezeu cu nevoile lor, cu neputintele lor. Va spune cineva: Asta era potrivit duminica seara, cand se termina conventia, sa se termine cu bucurie. Dar, de ce sa nu inceapa cu bucurie? Stiu ca intotdeauna, la sfarsit, e vinul cel mai bun si e bucuria cea mai mare si nu suntem gelosi. Sa dea Domnul in fiecare seara o masura in plus de har. Dar incepem din seara aceasta si ne incredem pe bratul Domnului din seara aceasta.

Cum a biruit Iisus pe Satana 

Pe urmele Biruitorului

După biruinţa din Eden, diavolul a pus mâna pe cârmuirea lumii. Pe Adam l-a dat jos din scaunul de stăpânitor al pământului, în care îl aşezase Dumnezeu şi s-a suit el în acest sca-un. Satana pusese mâinile pe frânele domniei. Dar lumea nu putea să rămână sub stăpânirea şi cârmuirea lui Satana.
Iisus Mântuitorul a venit în lume ca un al doilea Adam al omenirii. El avea să bată pe Ispititor şi să cucerească iarăşi stăpânirea asupra pământului şi legătura de ascultare şi de supunere faţă de Dumnezeu.
Venirea în lume a lui Iisus a fost pentru Satana o declaraţie de război. Toată cucerirea lui era acum în primejdie. El trebuia să se măsoare din nou cu Acest al doilea Adam. Iar Domnul Iisus, la fel, trebuia să dea luptă cu Ispititorul. Această luptă urma să decidă soarta pământului şi a oamenilor. Această luptă s-a dat în pustie şi s-a sfârşit pe Crucea Golgotei cu biruinţa deplină a Mântuitorului.
Vom cerceta cu de-amănuntul mersul acestei lupte, pentru că în ea e pusă taina cea mare despre cum putem şi noi birui pe Satana, câştigându-ne „darul de biruitori“ (Apocalipsa 3,5).

Cele trei atacuri din pustie

Atacul prim: ispita cu pâinile

Cea dintâi luptă dintre Iisus şi Satana s-a dat în pustie.
Mersul acestei lupte se află istorisit în Evangheliile de la Matei, cap. 4 vers. 1–11 şi Luca, cap. 4, 1–15. Să cercetăm cu de-amănuntul a-ceastă luptă.
Iată-l pe Satana apropiindu-se de Mântuitorul. El pipăie terenul de luptă, să afle unde ar fi mai slab. El ştie că Iisus posteşte de patruzeci de zile şi Îi este foame. El cearcă să răzbească prin această foame, prin această poftă a corpului. El foloseşte şi aici apucătura din grădina Edenului: cea dintâi lovitură o dă în corp, ştiind bine că trupul este mai slab ca duhul. „De eşti Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini!“ – zise Satana, apropiindu-se de Iisus. „Fă-Ţi pâine şi mănâncă, căci iată Te stingi de foame aici în pustie!… “
Nu din milă faţă de Mântuitorul zicea aşa vicleanul diavol, ci ţinta lui era şi aici, ca în Eden: să rupă ascultarea Mântuitorului de Dumnezeu. Ca odinioară în faţa lui Adam şi Eva, el pune şi aici lăcomia, pofta mâncării, voind, prin aceasta, să rupă legătura ascultării de Dumnezeu.
Însă Iisus respinse acest atac. El izbi atacul Vicleanului cu cuvintele Scripturii: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt ce iese din gura lui Dumnezeu“ (Deut. 8, 3). Faţă de „pâinile“ Satanei, Domnul puse încrederea în Dumnezeu şi ascultarea de Dumnezeu. „Da, sunt flămând – va fi zis Mântuitorul – de patruzeci de zile n-am gustat pâinea. Mi-aş putea face pâine din piatră, dar asta ar însemna să ascult de sfatul tău. Eu însă pentru aceasta am venit în lume ca să fac voia Tatălui Meu şi să ascult numai de El… El are să hotărască asupra Mea. Eu Mă las în grija Lui. Poate că am să mor de foame, dar Eu sunt gata să mor… “. „O! Prea-bunule Tată – va fi zis Iisus, ridicându-Şi privirea blândă spre cer – o ispită vrea să-Mi rupă ascultarea de Tine. Eu însă sunt hotărât să rămân în ascultare de Tine, până chiar şi la moarte“…
Cel dintâi atac al Ispititorului a căzut. Diavolul e biruit şi silit să se retragă cu ruşine. Cerurile se bucură, diavoleştile gloate se îngrozesc. Dar Satana nu se lasă bătut numai cu atât. Însuşirea lui e că iese pe o uşă şi intră pe cealaltă. El începe un al doilea atac.
Înainte de a trece la acest atac, ţin încă o dată să apăs asupra faptului că Satana a în-cercat să-şi deschidă uşa prin pofta mâncării. Mâncarea în sine nu e rea, dar trebuie să băgăm de seamă că diavolul poate face din ea o pierzare de suflet. Cu îmbuibarea în mâncăruri şi băuturi trezeşte Satana poftele şi ispitele şi câştigă multe suflete.
În privinţa asta, să ne fie regulă cuvintele Apostolului Pavel: „Şi grija de trup să nu o faceţi spre pofte“ (Romani 13, 14). „Ceea ce face boala şi foamea – zice Sf. Ioan Gură de Aur – e nimic pe lângă ce face îmbuibarea în mâncăruri şi băuturi. Precum pământul care este prea u-med naşte viermi, aşa şi îmbuibarea este cuib cald pentru viermii ispitelor“.

Al doilea atac: în turnul Templului din Ierusalim

În primul atac, Satana în-cercase să răzbească prin foamea ce o suferea Mântuitorul. El lasă acum această uşă şi încearcă să intre prin al-ta. „Iisus acesta este un om foarte religios – îşi va fi zis Satana – de pofta mâncării nici nu vrea să ştie… El trebuie atacat cu o ispită sufletească… S-a lăudat cu încrederea ce o are în Dumnezeu, hai să-L ispitesc tocmai cu această încredere!… M-a izbit cu o vorbă din Sf. Scriptură, hai să-L izbesc şi eu cu alta!“
Atunci diavolul L-a dus pe El în sfânta cetate şi L-a pus pe aripa Templului. Şi a zis Lui: De eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci scris este: „Că îngerilor Săi va porunci pentru Tine, ca să Te păzească în toate căile Tale. Pe mîini Te vor înălţa, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul Tău“ (Psalm 90, 11–12).
Vorbele Satanei mergeau cam aşa: „Văd că eşti un om foarte credincios. Te încrezi din tot sufletul Tău în Dumnezeu. Ce minunat! Arată a-cum întregului Ierusalim cât este de mare încrederea Ta în Dumnezeu. Sări jos, ca să se împlinească vorbele Scripturii şi să cunoască lumea că eşti Mesia!… “
Ah! câtă viclenie este în această ispitire! Auzi tu, dragă cititorule: din turnul Templului din Ierusalim, diavolul predică din Scriptură despre încrederea în Dumnezeu. Nemaipomenit! Ah! de ne-ar fi măcar acest lucru de învăţătură despre câtă viclenie pune Satana în ispitele şi atacurile lui.
Atacul acesta era mai greu pentru Mântuitorul decât cel dintâi, mai ales că Satana folosise şi el Scriptura. Însă Mântuitorul îndată respinse atacul Vicleanului cu un alt citat din Scriptură: scris este „să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău“ (Deut. 6, 16). Prin acest răspuns, Iisus zicea: „Da! Eu Mă încred din tot sufletul Meu în Tatăl Ceresc, dar tocmai această încredere Mă opreşte să nu pun la încercare dragostea ce o are Dumnezeu faţă de Mine. Dacă M-aş arunca jos, aş ispiti dragostea lui Dumnezeu. Eu Mă în-cred în El şi n-am să ispitesc dragostea Lui. Dragostea nu cercetează, ci se încrede… “
Satana fu din nou biruit. El se retrase ruşinat şi iadul se cutremură din nou. El însă nu se lăsă numai cu atât. Mai încercă încă un atac – al treilea.
Înainte de a trece la acesta, ţin să spun că Satana foloseşte şi azi foarte adeseori ispita religioasă. El vorbeşte de multe ori în numele lui Dumnezeu: se preface a fi un trimis de la Dumnezeu. În acest înţeles zicea Apostolul Pavel că: „Satana se preface în înger al luminii“ (II Corinteni 11, 14).
Astă-vară, într-un sat, am văzut un sectar, aşa-numit „milenist“, (student în Biblie). Predica oamenilor. Şi ştiţi ce predica? Spunea că nu este iad, cu toate că Mântuitorul şi Evangheliile spun limpede că este iad, că este o răsplată a celor buni şi o pedeapsă a celor răi. Însă „predicatorul“ spunea că iubirea lui Dumnezeu nu poate suferi chinurile iadului. „Este o blasfemie, o hulă pentru Dumnezeu, învăţătura despre iad“ – zicea el. Auzindu-l, mi-am adus aminte de ispita din pustie, când, din turnul Templului din Ierusalim, diavolul predica despre încrederea în Dumnezeu. În dosul „studentului“ era diavolul, care, în numele iubirii lui Dumnezeu, cerca să dărâme una din învăţăturile de temelie ale creştinismului. Prin „predicatorul“ milenist, diavolul striga pe uliţa satului: „Nu este rai, nu este iad, nu este înviere, nu este o altă viaţă… , prin urmare: beţi, mâncaţi, chefuiţi, păcătuiţi şi «trăiţi-vă via-ţa»!“…
Una din temeliile creştinismului e tocmai învăţătura despre o răsplată a faptelor bune şi o pedeapsă a celor rele, în lumea cealaltă. Scripturile sunt pline cu locuri care spun desluşit acest lucru. L-a spus limpede şi Mântuitorul în evanghelia cu Lazăr cel sărac şi bogatul nemilostiv.
Acest lucru îl spune lămurit Evanghelia. Îl ce-re şi dreptatea lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi nici în cealaltă lume o răsplată a faptelor bune şi o pedeapsă a celor rele, ar suferi atotdreptatea lui Dumnezeu. Chinurile iadului nu sunt o vătămare pentru iubirea lui Dumnezeu. Ar fi numai atunci dacă în faţa păcătoşilor n-ar sta veşnic Crucea şi Jertfa Mântuitorului, adică darul iertării păcatelor noastre prin Sângele Domnului.
Ah! ce viclean mare e diavolul. Să priveghem şi să ne rugăm neîncetat, ca să nu cădem în ispitele lui!

Al treilea atac: sus pe vârful unui munte…

Al treilea atac al Satanei s-a petrecut sus, pe vârful unui munte înalt.
„Diavolul L-a dus apoi pe un munte înalt. I-a arătat într-o clipeală toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie“. Unii tâlcuitori spun că, prin această ispită, Satana n-ar fi cerut tocmai închinarea lui Iisus înaintea lui. Era cu mult mai şiret decât să ceară, aşa, dintr-o dată, un lucru aşa de mare. În ispita de mai sus, Satana ar fi făcut propunere de pace Mântuitorului. „Hai, fă alianţă cu mine! – va fi zis Vicleanul. Eu îţi ajut să câştigi stăpânirea pământului şi pe urmă vom cârmui împreună… “
Grea era şi ispita aceasta. Mântuitorului I se îmbia stăpânirea lumii, fără să-Şi mai verse Sângele. Satana „Îl ferea“ pe Mântuitorul de suferinţele Crucii.
Ah, ce vicleşug!
O, ce mult foloseşte şi azi Satana această ispită! E doar cea mai tare dintre ispitele lui. El pune în faţa oamenilor lumea cu toate măririle şi plăcerile ei. „A mea este lumea cu toate măririle şi plăcerile ei – zice şi azi Satana; ţie, omule, ţi le dau pe toate, numai să Te închini mie şi să-mi slujeşti mie!… “. Ale lui sunt toate plăcerile şi pof-tele acestei lumi, pe care le împarte din belşug celor ce se închină lui.
Mântuitorul respinge şi acest al treilea atac. De data asta nu mai stătu de vorbă cu Ispititorul, ci îl alungă poruncitor, strigându-i: „Mergi înapoia Mea, Satano!“ Ca unui câine, Domnul îi strigă: Cară-te de aici!… pleacă de aici!
Acesta este răspunsul cel mai bun pe care trebuie să-l dăm şi noi diavolului, de câte ori îl simţim apropiindu-se de noi cu ispitele lui.

Cele trei atacuri din pustie mai au şi altă învăţătură pentru noi. Între altele, îl văzurăm pe Satana ispitind pe Mântuitorul cu cuvintele Scripturii. Asta-i dovada că diavolul cunoaşte Scriptura; cunoaşte puterea ei şi înţelesul ei.
Ah! ce lucru grozav este acesta! Diavolul cunoaşte Scriptura şi se cutremură de ea şi de puterea ei, şi tu, dragă cititorule, poate n-ai văzut niciodată Scriptura. Cum să nu te înfrângă ispitele diavolului, când diavolul cunoaşte Biblia şi tu nu?!
Ah! ce lucru grozav este un creştin care nu cunoaşte Biblia, Cartea Vieţii, Cartea lui Dumnezeu trimisă oamenilor pe pământ!

Părintele Iosif Trifa
din volumul „Ce este Oastea Domnului?

STUDIUL
BIRUINTA PRIN ISUS

 

 

Isus a declarat cu claritate: “Si iata, Eu vin curand! Ferice de cel ce pazeste cuvintele proorociei din cartea aceasta.”
In acest ultim studiu vom studia “indreptatirea prin credinta”. Indreptatirea vine numai prin credinta in Isus. nu este alta cale, si nu este in Biblie un alt subiect mai atractiv. 

Mantuirea prin credinta
1. Cum este obtinuta neprihanirea? Romani 3,22
“Si anume __________data de Dumnezeu care vine prin __________ in Isus___________.” 

2. Au faptele noastre vreo contributie la mantuire? Efeseni 2,8-9
“Caci prin har ati fost ___________ prin __________; si aceasta _________ vine de la voi, ci este _____________ lui Dumnezeu; nu prin _________ ca sa nu se ______________ nimeni.” 

Neprihanirea noastra
3. Ce indeplineste pentru mine indreptatirea lui Hristos? Romani 3,24-25
“Si sunt socotiti neprihaniti … ca sa-Si arate ________ Lui caci trecuse cu _______ pacatele ___________ in vederea indelungii rabdari a lui Dumnezeu.” 

NOTA: Mantuirea cuprinde trei parti – indreptatirea, sfintirea si proslavirea. Indreptatirea indeparteaza toate pacatele noastre din trecut. 

4. Cum se obtine indreptatirea sau iertarea pentru pacatele mele? 1Ioan1,9
“Daca noi ______ pacatele noastre, El este credincios si drept ca sa _____________pacatele noastre si sa ne curateasca de orice ________.” 

NOTA: Atunci cand ne marturisim pacatele, El ni le iarta pe toate. Aceasta minune are loc in mod instantaneu. El ne considera dintr-odata neprihaniti. In indreptatire, noi suntem eliberati pe loc de pedeapsa pacatului. 

5. Cum mai este numita indreptatirea? Ioan 3,3
“Daca un om nu se ____________ ______ _____, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu.” 

NOTA: Este numita “nasterea din nou” sau a fi nascut din nou, pentru ca atunci cand sunt indreptatit, eu nu mai am nici un trecut. 

Sfintirea noastra
6. Ce inseamna sfintirea? 1Tesaloniceni 4,3-12
“Fiecare dintre voi sa__________ sa-si _________ vasul in _________ si in _________ … Caci Dumnezeu nu ne-a _______ la _______ ci la ________.” 

NOTA: Acest pasaj spune ca sfintirea este o traire dreapta sau sfanta. Comportarea crestina este importanta in fata lui Dumnezeu. 

7. In cat timp poate cineva sa devina pe deplin sfant? Efeseni 4,13
“Pana vom ajunge_____la_______ credintei si a cunostintei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la _______ _______________ lui ________.” 

NOTA: Aceasta este o lucrare de o viata. Noi crestem mereu pana devenim pe deplin la fel ca Hristos. “Cresterea” este un alt nume pentru sfintire. A fi “nascut” este ceva extraordinar, dar nu este destul. Noi trebuie, de asemenea, “sa crestem”.
Indreptatirea reprezinta “nasterea”.
Sfintirea reprezinta “cresterea”.
Este o tragedie atunci cand un copil se naste dar nu creste deloc. De asemenea, este o mare tragedie spirituala atunci cand o persoana experimenteaza nasterea din nou (indreptatirea) dar niciodata nu creste (sfintirea). 

8. Cum este implinita sfintirea? Ioan 17,17
“___________ prin _________Tau: _____________ Tau este adevarul.” 

NOTA: Sfintirea are loc numai atunci cand ascultam de Cuvantul lui Dumnezeu. 1Petru 1,14-16;22  arata ca oamenii devin “sfinti” si “curati” prin ascultarea de adevar. Aceasta este adevarata sfintire. Pacatul este calcarea Legii lui Dumnezeu (1Ioan 3,4). 

9. Eu ascult de Cuvantul lui Dumnezeu, sau Isus face aceasta pentru mine? Romani 8,3-4
Dumnezeu a trimis in lume pe propriul Sau Fiu (Isus Hristos) pentru ca “porunca Legii sa fie implinita___________ noi…” 

NOTA: Isus face aceasta pentru mine prin Duhul Sfant cel binecuvantat (Ioan 14,16-18.26). Indreptatirea ma socoteste neprihanit. Sfintirea ma face neprihanit. Amandoua sunt minuni indeplinite prin Isus pentru mine si in mine. 

10. Cum este finalizata sfintirea in om? Romani 8,29
Dumnezeu il face “asemenea__________ _________ Sau.” 

NOTA: Noi am fost facuti dupa chipul lui Dumnezeu la inceput (Geneza 1,26-27). Planul lui Dumnezeu este sa ne imparta neprihanirea Sa pana cand va fi refacut chipul original dupa care am fost creati. In Faptele apostolilor 3,20.21 se explica clar cum totul a fost pierdut prin neascultarea lui Adam si a Evei dar va fi refacut prin rascumpararea lui Isus.Sfintirea implineste refacerea caracterelor. 

Mantuirea: trecut, prezent si viitor
11. Spune Biblia ca mantuirea implica trecutul, prezentul si viitorul omenirii? 2Corinteni 1,10
“El ne-a __________ si ne _________ dintr-o astfel de moarte; si avem nadejde ca ne va mai ____________ inca.” 

NOTA: Ceea ce prezinta Biblia reprezinta:
a. Dumnezeu ne-a salvat de pedeapsa pacatului – INDREPTATIREA
b. Dumnezeu ne salveaza de puterea pacatului – SFINTIREA
c. Dumnezeu ne va salva de prezenta pacatului – GLORIFICAREA. 

Pavel ne spune ca Evanghelia este “Puterea lui Dumnezeu in mantuire”
(Romani 1,16). Evanghelia include puterea lui Dumnezeu de a ne salva in trecut, prezent si viitor de pedeapsa, puterea si prezenta pacatului. 

12. Este Isus singura baza pentru mantuirea mea? Faptele Apostolilor 4,12
“In _________ altul nu este________; caci nu este sub_______ nici un alt _______ dat __________, in care trebuie sa fim_______.”

NOTA: Salvarea este numai prin Isus Hristos! 

13. Care este contributia omului in procesul mantuirii sale? 2Corinteni 8,12
“Pentru ca dace este__________ darul este __________, avandu-se in vedere ce _________ cineva, nu ce ___________.” 

NOTA: Partea mea este sa-L ascult pe Isus de bunavoie, sa-I predau toate problemele mele si sa-L las sa lucreze in viata mea. 

14.Conform cu Isaia, care este marea problema a pacatului? Isaia 53,6
“…fiecare isi_______ de drumul ______: dar Dumnezeu a facut sa _________ asupra Lui __________ noastra a tuturor.” 

NOTA: Pacatul consta in vointa mea de a avea propria mea cale, sa fiu propriul meu sef sau domn. Isaia spune ca acesta a fost pacatul care L-a ucis pe Isus. 

15. Cat de greu este cateodata pentru mine sa-L las pe Isus sa conduca viata mea? Matei 5,30
“Daca mana ta cea ________ te face sa cazi in ______,_________…” 

NOTA: A renunta la propria mea cale si a-L lasa pe Isus sa conduca este cateodata tot atat de greu ca si cum mi-as taia o mana. 

16. Pot sa pierd mantuirea odata primita? Ioan 15,2
“Pe orice _________, care este in Mine si _____________, o __________…” 

NOTA: Daca nu ii permit lui Isus sa-mi impartaseasca sfintenia Sa voi pierde mantuirea. Aducerea de roade (sfintenia) este esentiala pentru mentinerea mantuirii. 

Mantuirea si Cartea Vietii
17. Poate fi numele meu sters din Cartea Vietii? Apoc.22,19
Raspuns:_________. 

NOTA: Numele tuturor credinciosilor lui Dumnezeu apar in Cartea Vietii (Apoc.13,8). Aceia ale caror nume sunt in Cartea Vietii vor fi singurii carora li se va permite sa intre in noua Imparatie a lui Dumnezeu (<A HREF=”http://www.intercer.net/bible_search.php?pasaj=Ap+21.27″ target=’f3″>Apoc.21,27). Biblia invata ca un crestin care se intoarce de la Dumnezeu poate sa fie sters din Cartea Vietii si sa fie pierdut, cu toate ca a fost o data mantuit, iertat. 

18. Pot fi sigur de mantuirea mea odata ce accept pe Isus? Filipeni 1,6
“Sunt ________ca ______ care a _______ in voi aceasta buna _______, o va
_________ pana in __________ lui _________ ___________.” 

NOTA: Promisiunea este ca Isus, care m-a convertit pe mine printr-o mare minune, imi va da biruinta permanenta printr-o permanenta minune. Putem fi siguri de reusita lucrarii Lui in noi, ceea ce ne da o deplina incredere! Laudat sa fie numele Lui minunat! 

19. Biblia spune: “duceti pana la capat mantuirea voastra, cu frica si cutremur…” Cum pot sa indeplinesc aceasta? Filipeni 2,12-13
“Caci _______ este Acela care _____ in voi si va da dupa __________ Lui si __________ si ________.” 

NOTA: Duc la capat mantuirea mea indreptand viata mea spre Isus, care ma face sa doresc sa fac binele, si apoi in mod miraculos va lucra fapte bune prin mine prin actiunea Duhului Sfant. 

20. Ce ne spune Isus tuturor? Matei 11,28-30
“___________la ___________… si Eu va voi______ odihna.” 

NOTA: El promite pace,relaxare si odihna din stress, inima impovarata, teama, greutati si vinovatie in viata.

21. Ai accepta acesta pace si odihna binecuvantata din partea lui Isus? 

Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine!

Apostolul Pavel a scris acest verset după ce a pus bazele solide ale justificării prin credință și ale sfințirii prin Duhul Sfânt. Numai după ce a scris acele lucruri, a trecut la a îndemna pe credincioși cum să trăiască. Ar fi fost destul de nepotrivit să ceară unor oameni care nu sunt mântuiți, să nu se lase biruiți de rău, ci să biruiască răul prin bine. Nu se poate pretinde așa ceva, chiar dacă de multe ori se vede lucrul acesta în lumea în care trăim. Cei care sunt ai Lui Cristos, au fost dăruiți cu putere de sus pentru a se putea împotrivi oricărui rău. A te lăsa biruit de rău înseamnă să cedezi ispitei, și de fiecare dată când vei întâlni răul să răspunzi cu rău, sau să ai dorința de a te răzbuna singur. Avem însă un exemplu minunat pentru a explica versetul de mai sus și anume pe David, care atunci când l-a avut în mâini pe Saul, în loc să-i facă rău, David s-a temut de Dumnezeu și nu i-a făcut nici un rău. Saul a vrut cu orice chip să-l omoare pe David, iar Dumnezeu i l-a dat pe Saul în mâini. Saul dormea și toată garda lui dormea cu el. Oștenii lui David l-au îndemnat să-l omoare pe Saul, dar David i-a cruțat viața. David ar fi putut să facă răul de a-l omorî pe Saul, dar nu a făcut-o! Vedem însă clar că David a biruit răul prin bine! Domnul Isus a făcut bine și atunci când gloata a venit să-L aresteze. Robul marelui preot nu a venit cu alt scop decât să-L prindă pe Domnul Isus și să-L ducă legat, dar când urechea lui Malhu a sângerat din pricina loviturii dată de Petru, Domnul Isus nu l-a lăsat să moară, ci l-a vindecat pe loc! E trist că nu l-am auzit pe Malhu să strige în favoarea Domnului Isus, ci mai degrabă cred că a strigat și el să-L răstignească pe Acela care l-a atins și l-a vindecat! Am înțeles oare noi cei din generația noastră că nu se poate birui răul prin rău, ci numai prin bine? Să ne uităm atenți la viața noastră și să facem tot ce putem ca zilnic să încercăm să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci orice rău să-l biruim prin bine și în felul acesta ca și creștini să fim bune exemple pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu!

Domnul Isus a biruit moartea

 

7. Ce a însemnat învierea lui Lazăr pentru lucrarea Domnului Isus pe pământ? Ioan 11:38-44

Ioan 11

38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.
39. „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
41. Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”
43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!”
44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”

Domnul Isus a mai săvârşit două învieri, dar niciuna nu a fost atât de impresionantă ca aceasta. Lazăr era mort de patru zile, lucru pe care îl confirmă Marta, sora lui. În plus, învierea lui Lazăr are loc în plină zi, înaintea unei mulţimi de oameni, iar dovada învierii a fost de netăgăduit.

Totuşi mai importantă și mai impresionantă decât învierea lui Lazăr a fost învierea Domnului Isus. El are viaţa în Sine şi, de aceea, are putere nu numai să îi aducă pe morţi la viaţă şi să îi dea viaţă cui vrea (Ioan 5:21), ci şi să-Şi dea propria viaţă şi să o ia iarăşi înapoi (Ioan 10:17,18). Învierea Sa este dovada clară a acestui fapt.

Ioan 5

21. În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Ioan 10

17. Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.
18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

8. Ce legătură este între învierea Domnului Isus şi învierea noastră? De ce este învierea Sa atât de importantă pentru mântuirea noastră? 1 Corinteni 15:17-20

1 Corinteni 15

17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

Puterea Domnului Hristos de a rupe legăturile morţii este de netăgăduit. El a ieşit din mormânt ca prim rod al celor care dorm în ţărâna pământului. Învierea Sa este garanţia învierii fiecărui credincios, căci El ţine cheile morţii (Apocalipsa 1:17,18).

Apocalipsa 1

17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

„Pentru cel credincios, Hristos este Învierea şi Viaţa. Prin Mântuitorul nostru, s-a recâştigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viaţa în Sine pentru a trezi la viaţă pe cine vrea. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viaţa pe care Şi-a dat-o în natura omenească o ia din nou şi o dă omenirii.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 786, 787

După ce V. I. Lenin a murit, trupul său neînsufleţit a fost conservat prin îngheţare, în speranţa că, în cele din urmă, ştiinţa va descoperi o metodă de aducere a morţilor la viaţă. Până acum însă nu s-a descoperit această metodă. Moartea are încă putere asupra noastră şi nu poate fi înfrântă decât de Acela care a creat viaţa. Ce ne spune acest adevăr despre motivul pentru care trebuie să avem încredere că El ne va învia aşa cum a promis?

Iisus Hristos – biruinţă

biruintaDomnul potoleşte furtunile de pe mare. Domnul linişteşte vânturile. Aseară am fost înspăimântaţi de furtuna şi vânturile şi potopul de ploaie. Câinii urlau, vitele mugeau de teamă; acoperişurile de pe clădiri erau dărâmate, copacii erau scuturaţi şi aezraaauiimti. Totuşi, iată ce dimineaţă plină de slavă s-a revărsat! Lumină, limpezime şi seninătate – de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici o singură frunză din copaci nu foşneşte. Simţim de parcă ziua ar fi biruit noaptea, lumina – întunericul, iar bucuria – întristarea. Domnul este acum biruitor, întocmai precum a fost odinioară pe Lacul Ghenizaret, şi este, de altfel, pururea. El este întotdeauna biruitor. El potoleşte furtunile şi vânturile chiar înlăuntrul sufletelor noastre. El porunceşte duhurilor celor rele să fugă de la noi şi să nu se mai îngrozească. El alungă teama. El aduce seninătatea, limpezimea şi bucuria. Doar El, dragele mele surori, Domnul nostru Cel de aur.

Noi Îi dăm mulţumire. Noi ÎI venerăm. Îi cântăm imne. ÎI primim în noi înşine. Cum Îl primim în noi înşine? Noi L-am primit deja în noi înşine atunci când ne-am împărtăşit cu Sfintele Taine. El a intrat deja înlăuntrul vasului vieţii noastre, al trupului şi al sufletului nostru. Şi întocmai precum S-a aflat El într-o corabie cu apostoli, tot astfel este El, exact Acelaşi şi acum în vasul vieţii mele şi al vieţii tale.

Şi ori de câte ori se stârneşte o furtună în sufletul nostru şi vânturi viclene vor să ne doboare, El este Mântuitorul nostru. întocmai precum odinioară El a poruncit furtunii şi vântului, dinaintea apostolilor îngroziţi: „Taci, linişteşte-te!”, tot astfel poate El şi acum să săvârşească aceeaşi minune, aducând pacea înlăuntrul nostru. Noi trebuie doar să ne rugăm Lui, la fel precum apostolii au procedat în vremea aceea: „Doamne, mântuieşte-ne, că pierim” (v. Mt. 8: 25).

Aţi văzut prescura, sfânta pâine folosită pentru Dumnezeiasca Liturghie. Şi ştiţi, desigur, ceea ce este întipărit pe prescură. In jurul unei cruci se află o inscripţie pe care se poate citi: „IC XC NIKA”. Aceasta înseamnă: „Iisus Hristos, Biruitorul”. O, surorile mele, dacă Hristos se află în noi, biruinţa este în noi, biruinţa împotriva tuturor forţelor potrivnice, văzute şi nevăzute, împotriva oricărei uri care ar putea apărea în inima noastră, împotriva oricărei amărăciuni, a oricărei temeri şi împotriva oricărui întuneric care s-ar putea furişa în mintea sau în trupul nostru.

Dacă lumea te necăjeşte, să ştii că înlăuntrul tău se află Cel Ce este mai puternic decât lumea şi a biruit lumea. Întocmai precum odinioară le-a spus apostolilor Săi: „în lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi Eu am biruit lumea” (Ioan 16: 33). Prin urmare, surorile mele, ori de câte ori vă necăjesc oamenii, intraţi în inima voastră cu toată mintea şi spuneţi acolo de câteva ori aceste cuvinte: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Şi, de îndată, veţi simţi putere şi lumină. Să credeţi că Domnul Îlsus a intrat cu adevărat în inima voastră prin Sf. împărtăşanie, şi să credeţi că El a biruit întreaga lume şi tot ce se află în lume şi nu vă temeţi. Sf. Ioan Evanghelistul, smeritul ucenic al lui Hristos care şi-a aşezat capul pe sfântul piept al Domnului, o spune în acest chip: „Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea, şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră” (I Ioan 5: 4).

Dacă teama vă va cuprinde din pricina vreunui coşmar sau din pricina vreunei fantasme sau fantome în timp ce sunteţi treaz, intraţi iute în inima voastră cu mintea şi iarăşi rostiţi aceste cuvinte de câteva ori: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Căci Domnul este biruitor asupra oricărei forţe rele. Amintiţi-vă ceea ce aţi citit în Evanghelie -felul în care Domnul a alungat duhurile rele din oameni şi ceea ce a spus: „L-am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer”, şi cum, după slăvită Sa înviere, El le-a dat putere Apostolilor Săi asupra diavolilor, aşa şi nouă tuturor celor ce credem într-însul atunci când El a spus că acest semn va urma tuturor celor ce cred: „În numele Meu demoni veţi izgoni” (Marcu 16: 17).

Duhul cel rău urăşte omul mai abitir decât orice altă creatură din lume şi-i urăşte pe creştini mai tare decât pe toţi ceilalţi oameni, iar pe monahi şi monahii îi urăşte mai mult decât pe toţi ceilalţi creştini. De aceea, el luptă neîncetat să stârnească furtuni împotriva monahilor, fie dinafară, prin oameni, fie dinlăuntul sufletului, prin gânduri rele şi dorinţe necurate. Citim în Vieţile Sfinţilor ce luptă cumplită au dus sfinţii monahi şi monahii cu aceste fiare nevăzute. £*ar ei au biruit cu numele lui Îlsus, cu semnul Sfintei Cruci şi cu un er°ism extraordinar. Da, şi mai presus de orice, prin Sângele Mielului lui Dumnezeu, aşa precum stă scris în Apocalipsă despre aleşii lui Dumnezeu: „Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului” (Apoc. 12: 11).

Iar Sângele Mielului se află în voi, surorile mele. Prin Sf. Împărtăşanie l-ati luat în voi înşivă. Precum focul cel viu, acest preacurat sânge arde orice forţă necurată, precum şi păcatele voastre. Prin urmare, ori de câte ori se stârneşte furtuna împotriva voastră, fie de afară prin oameni neluminaţi, ori dinlăuntru prin gânduri rele şi dorinţe necurate, refugiaţi-vă în inimă cu mintea şi spuneţi: „Iisus Hristos este Biruitorul”. Domnul nostru este mai tare decât oricine sau decât orice şi poate acum şi pururea să biruiască lumea şi demonii şi să potolească toate furtunile şi vânturile, dinlăuntru sau dinafară.

Atunci când L-aţi primit pe Hristos în voi înşivă prin Sf. împărtăşanie, surorilor, trataţi-L cu mai mult respect şi importanţă decât pe voi înşivă. El a intrat în inima voastră şi Şi-a făcut tron din inima voastră. El trebuie să domnească în calitate de împărat înlăuntrul vostru, să strălucească înlăuntrul vostru pentru a putea lupta pentru voi. Nu vă jucaţi, încercând să vă faceţi pe voi mai importanţi decât El, fiindcă atunci El vă va părăsi şi veţi fi lăsaţi goi, iar tronul Său din inima voastră va fi curând acaparat de către ucigaşul satana, vrăjmaşul tău şi al Lui. Unde te vei afla tu atunci? Cu cine vă veţi afla atunci? Cine vă va mântui atunci? Prin urmare, vă avertizez, că de îndată ce primiţi Sf. împărtăşanie în voi înşivă, cugetaţi şi înţelegeţi că L-aţi primit înlăuntrul vostru pe cel mai puternic şi mai drag Domn, Prieten şi pe Cel Ce vă iubeşte cu adevărat. Supuneţi-vă întru totul Lui. Ingăduiţi-I să vă îndrume trupul, sufletul şi întreaga voastră viaţă până la sfârşit. El este biruitor asupra a tot ceea ce vă atacă, vă răneşte şi vă conduce către distrugere. De aceea, în inima voastră spuneţi adesea: „Iisus Hristos este Biruitorul”.

Se afirmă limpede în Apocalipsă ceea ce le-a făgăduit cerescul nostru Părinte celor care vor birui răul din această lume. Stă scris: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu”. Şi iarăşi puţin mai departe: „Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi Pe pietricică e scris un nume nou”. Şi mai departe: „Şi celui ce biruieşte… îi voi da lui stăpânire peste neamuri”. Şi iarăşi grăieşte Domnul: „Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii”.

Mai departe, Domnul îi spune lui Ioan, văzătorul cu duhul al tainelor Sale: „Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu”. Şi iarăşi grăieşte: „Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu”. Şi în cele din urmă, celui ce biruieşte Domnul îi făgăduieşte totul, absolut totul, grăind: „Cel ce va birui va moşteni acestea, şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el îmi va fi Mie fiu” (Apoc. 2: 7, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 21: 7).

Dar cine poate să iasă biruitor, o, Doamne, dacă Tu nu vei fi Cel ce vei birui pentru noi? Nici măcar Sfinţii Apostoli n-au fost în stare să potolească furtuna de pe mare fără Tine. Nici chiar Petru nu şi-a putut birui teama de iudei, ci s-a lepădat de Tine de trei ori, până când Tu l-ai încins cu putere de Sus şi l-ai aşezat pe calea cea dreaptă. Iar Saul prigonitorul ar fi rămas tot Saul dacă Tu nu l-ai fi luminat cu lumina adevărului şi nu l-ai fi preschimbat în marele Pavel. Iar Măria Magdalena ar fi murit nebună, legată fiind de şapte demoni, dacă Tu nu ai fi eliberat-o.

Iar miile şi milioanele de alţi oameni, care până în ziua de azi au fost slăviţi, slăvindu-Te pe Tine, ar fi putut ei birui singuri, fără Tine, o, marele şi smeritul nostru Domn şi Mântuitor Îlsus Hristos? Ci, ajută-ne şi ne mântuieşte de orice rău care este mai tare decât noi, dar mai slab decât Tine: „Iar noi Te vom purta în inimile noastre şi ne vom făli cu Tine zicând: „Iisus Hristos Nika” (Iisus Hristos este Biruitorul).

Noi nu trebuie să ne temem deloc, dragele mele surori. Domnul ne ştie slăbiciunea şi neputinţele. El nu se aşteaptă la mai mult din partea noastră decât ceea ce putem noi face. El este Biruinţa. El este „Iisus Hristos Biruitorul (Nika)”. El a ieşit biruitor; El continuă să fie biruitor. El ne cere ca să-I primim biruinţa şi să recunoaştem că nu suntem nimic fără El. Fraza scrisă în Apocalipsă: “Celui ce biruieşte”, are înţelesul acesta: oricine îşi biruieşte propria sa mândrie şi slavă deşartă, îşi recunoaşte propria nimicnicie dinaintea Atotputernicului Hristos şi îl poartă în inima sa ca fiind Cel ce biruieşte şi se uneşte cu El în biruinţa Sa acela este cu adevărat „cel ce biruieşte”. Un astfel de om va căpăta viaţa veşnică şi CUnuna slavei şi va domni alături de El pe tronul cel ceresc, dimpreună cu îngerii şi drepţii, strălucind precum soarele în vecii Vecilor. Amin.

Harul în Isus Hristos

«Când se gândesc la har, majoritatea se gândesc la iertare. Și din cauză că toți am păcătuit, toți avem nevoie de har.» Așa deschide Sigurd Bratlie broșura care explică harul. Dar el continuă cu o explicație detaliată a semnificației harului în Isus Hristos – cum acesta înseamnă mult mai mult decât iertare. Harul înseamnă și adevăr și ajutor. El ne învață să nu păcătuim, ci să devenim total liberi și să trăim o viață de biruință, care duce la perfecțiune.

Mulți sunt mulțumiți cu ideea că harul se preocupă cu iertarea păcatelor. Dar dacă harul acoperă doar acest lucru, atunci ce ne va împiedica pe noi să păcătuim dată după dată, și să cerem iertare de nenumărate ori? Atunci seriozitarea păcatului nu ar mai fi așa cum ea ar trebui să fie. Harul conține mult, mult mai mult decât doar iertarea păcatelor. El semnifică și adevăr și ajutor ca noi să încetăm total cu a mai păcătui, iar acesta este și scopul lui Dumnezeu cu noi, creștinii. Aceasta este „nădejdea mai bună” din Noul Pact. Și în Vechiul Pact puteau primi iertare pentru păcate, dar nimic nu-i putea conduce afară din păcat. Prin harul care este în Hristos Isus, noi putem ajunge la mult mai mult! Acum putem fi desăvârșiți! (Evrei 6:1). Harul pe care-l primim și care ne este la dispoziție, înseamnă că noi primim putere din înălțime – putere care este mult mai mare decât puterea păcatului peste noi. Este suficient să ne conducă prin toate ispitele fără să păcătuim. Putem veni cu curaj la tronul harului ca să primim ajutor la vremea potrivită. Nu trebuie să lăsăm ca acest har să fie în van, în viețile noastre.

Lupta cu gandurile murdare!

Nu stiu de ce scriu acest articol acum, nu e o preocupare a mea actuala, dar simt ca trebuie sa scriu despre acest subiect. Fiecare dintre noi avem de luptat cu gandurile, cu ispitele care vin la nivelul gandurilor, acolo se plamadeste pacatul care urmeaza sa fie infaptuit, daca reusim sa omoram acele ganduri, am castigat batalia cu pacatul.

Cu multi ani in urma, am avut o lupta teribila din punctul asta de vedere, si cum la biserica nimeni nu te invata lucruri practice a trebuit sa ma dau cu capul de pereti pana am descoperit intr-un final epuizata de lupta pe care o duceam, cum sa fac ca sa biruiesc la nivelul gandurilor. Biblia imi spune sa facem gandurile noastre rob ascultarii de Hristos. Ok, bun sfat dar cum fac lucrul asta practic? Eram bombardata pur si simplu de diavol cu ganduri dintre cele mai mizerabile si nu stiam cum sa fac fatza, dar dintr-o data am descoperit ceva ce mi-a schimbat viata radical.

Sti ce am inceput sa fac? Am luat fiecare gand pe rand si cu imaginatia mea, l-am impachetat, l-am luat si l-am dus la crucea lui Isus. Mi-am imaginat tot acest proces, am transferat pur si simplu gandul din capul meu la crucea lui Isus, mi-am imaginat cum iau gandul din mintea mea si il duc la crucea lui Isus si il las acolo jos la poala crucii, Si cum gandurile veneau continu, o perioada asta a fost ocupatia mea principala, sa iau gandurile unu cate unu si sa le duc pe rand la crucea lui Isus.

In momentul in care lasam gandul la crucea lui Isus, ma simteam libera, ceva se intampla inlauntrul meu. Am hotarat sa nu mai las nici un gand strain de voia lui Dumnezeu sa stea in mintea mea nici macar o secunda, ci in momentul in care apare, il impachetez cu mintea mea si il duc urgent la crucea lui Isus si il las acolo. Dupa o vreme gandurile acelea au devenit mai rare si pur si simplu am simtit ca am avut una din cele mai mari biruinte in umblarea mea cu Dumnezeu.

Apoi am combinat acel transfer al gandurilor la cruce, facand gandurile rob ascultarii de Hristos, cu versetele din Evrei 4:15. Caci n-avem un Mare Preot care sa n-aiba mila de slabiciunile noastre, ci Unul care in toate lucrurile a fost ispitit ca si noi, dar fara pacat. 16. Sa ne apropiem, dar, cu deplina incredere de scaunul harului, ca sa capatam indurare si sa gasim har, pentru ca sa fim ajutati la vreme de nevoie.

Daca Isus a fost ispitit in toate ca si mine, Il pot striga in ajutor, El ma intelege, stie mecanismele prin care pot invinge ispita, stie cum mintea mea cloceste anumite lucruri si mai ales pentru ca imi promite ca voi fi ajutata in vreme de nevoie, pot apela cu incredere la ajutorul Lui.

Practic cum am facut? Vine gandul, ispita, de orice fel, si nu o las sa cloceasca in mintea mea, ci imediat, in fractiunea de secunda urmatoare, il strig pe Isus, El stie exact ce se petrece in mintea mea si nu mai am timp sa ii tot explic ce si cum, eu vreau sa scap intr-o fractiune de secunda de gandul respectiv. Pur si simplu, ma lupt cu mine si strig inlauntrul meu: Isuuus, ajutor.

Am descoperit asta cu ani in urma si aceeasi tactica o folosesc si acum cand vin ganduri care nu trebuie sa stea in mintea mea, strig dupa Isus, uneori fara sa scot un sunet, e un strigat al inimii mele, si e extraordinar, de fiecare data, dar de fiecare data simt ca nu Il strig in zadar, si simt cum ma ajuta intr-o secunda sa scap de gandul respectiv.

E o tactica care mi-a adus biruinta in 100% din situatii, de fiecare data cand am aplicat-o a mers perfect. Cand Il chem pe Isus in ajutor, imi da ajutor, cand Ii strig Numele, ceva se intampla, nu Il strig degeaba. E minunat sa iti poti pastra mintea curata! Daca te confrunti cu esecuri in lupta cu gandurile aiurea, incearca ce ai gasit scris  in acest articol. Fi binecuvantat/a!

Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment.